Kwartierstaat van Willem Taal

Gebaseerd op bestand d.d.: 10 april 2023. In CBG - formaat

Omvat 798 personen, waarvan 2 niet-publiek.Generatie I

1. Willem Taal, geb. Den Helder (N.H.) 8 juni 1906,1 Administratief werknemer H.M.C. 1921-1927,2 Boekhouder H.M.C. 1927-1936,2 Directeur Heldersche Melkcentrale (H.M.C.) 1936-,3 † Den Helder (N.H.) 21 okt. 1996, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer B-H-26 25 okt. 1996,4 tr. Den Helder (N.H.) (kerkelijk Den Helder; Gereformeerde Kerk) 26 okt. 19335 Elisabeth Cornelia de Leeuw, geb. Amsterdam (N.H.) 13 sept. 1908,6 Schrijfster,7 † Den Helder (N.H.) 8 okt. 1999, begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: B-H-26 13 okt. 1999,8 dr. van Jan en Maria Blancke.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus Willem Taal, geb. Den Helder; St Lidwina Stichting 22 mei 1935,9 ged. Den Helder (N.H.) 9 juni 1935, † Den Helder, H.A. Lorentzstraat 107 11 juli 1936,10 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 14 juli 1936.11
b. Dochter.
c. Jacobus Taal, geb. Den Helder (N.H.) 14 jan. 1939, † ald. 16 sept. 1945,12 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 20 sept. 1945.11
d. Willemina Elisabeth Cornelia Taal, geb. Langedijk, Noord-Scharwoude (N.H.) 6 april 1943, † ald. 29 nov. 1943,13 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen (donderdag na overlijden) - grafnummer: B-G-002 2 dec. 1943.11
e. Zoon.

Generatie II

2. Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,14 Visser, Vissermansknecht,15 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,16 tr. 1e Den Helder (N.H.) 16 okt. 188417 Aaltje de Boer, geb. Harlingen (Fr) 20 maart 1865,18 † Den Helder (N.H.) 25 juli 1901, dr. van Arian Albertsz en Jacobje Alberts Bakker; tr. 2e Urk (N.H.) 7 nov. 190319
3. Aaltjen Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 mei 1863,20 † Hillegom (Z.H.), Vosselaan 12 7 mei 1942, begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats 11 mei 1942, tr. 1e Urk (N.H.) 23 sept. 188221 Jan Maartensz Post, geb. Urk (N.H.) 24 okt. 1858, visser, † Urk (N.H.) 5 juli 1897,22 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 230 9 juli 1897,23 zn. van Maarten Jansz en Grietje Alberts Hakvoort.
Uit dit huwelijk:
a. Klaasje Taal, geb. Den Helder (N.H.) 12 mei 1905,24 † Hillegom (Z.H.) 26 juni 1990,25 begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats, tr. Den Helder (N.H.) 24 febr. 192726 Joost de Ruiter, geb. West Stellingwerf (Fr) 7 aug. 1899,27 Stoomtram onderhoudsman, zn. van Dirk en Gerritje Greveling.
b. Willem, zie 1.
c. Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 19 aug. 1907,28 Schoenmaker Koninklijke Marine,29 † Den Helder (N.H.) 1996, begr. Schagen (gecremeerd) 1996, tr. Den Helder (N.H.) 4 okt. 192830 Grietje Spits, geb. Den Helder (N.H.) 31 dec. 1908, † ald. 25 jan. 1993,31 dr. van Cornelis Reijnders en Maria de Wit.

Generatie III

4. Johannes Johannesz Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 dec. 1835,32 visser, viskoper, Handelaar in visch (Amsterdam),33 † Amsterdam (N.H.) (of Den Haag) 17 nov. 1908,34 tr. Scheveningen (Z.H.) 29 juni 185935
5. Wilhelmina Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 16 jan. 1837,36 † Amsterdam (N.H.) 20 maart 1929.33
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1860,37 visser, † Maassluis (Z.H.) 23 juli 1950, tr. Den Helder (N.H.) 4 aug. 188138 Marretjen Louwes Kramer, geb. Urk (N.H.) 9 mei 1853, † Maassluis (Z.H.) 10 maart 1933, dr. van Louw Pietersz en Jacobje Pieters Snoek.
b. Jacobus Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 5 april 1861,39 † ald. 17 maart 1862.40
c. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1862.41
d. Jacobus Johannesz, zie 2.
e. Johannes Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 5 april 1865,42 † ald. 25 jan. 1868.43
f. Maria Johannesdr Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 8 april 1866,44 † Amsterdam (N.H.) 17 nov. 1944, tr. Den Helder 31 okt. 188945 (echtsch. ingeschr. Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1944)46 Hendrikus Wijchersz Mandemaker, geb. Haarlem (N.H.) 16 jan. 1867, sigarenmaker, Ambtenaar bij de Rijksverzekeringsbank, de latere Sociale Verzekering Bank.,47 † Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1944,46 zn. van Wijcher en Aaltje Smit.
g. Pieternella Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) 24 aug. 1867,48 † ald. 2 mei 1870.
h. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 maart 1869,49 Schrijver 1e klas / Bode Rijksverzekeringsbank,50 sigarenmaker,51 † Den Haag (Z.H.) 29 april 1945,52 tr. Amsterdam 20 okt. 190453 Doortje Waterman, geb. Warder 14 nov. 1875, † Den Haag 9 jan. 1954,54 dr. van Anthonie en Vrouwtje Dapper.
i. Pieternella Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 8 sept. 1870,55 † ald. 10 okt. 1870.56
j. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1872.57

6. Willem Sjoerdsz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 3 juli 1832,58 † Urk (N.H.) 20 febr. 1919, tr. 2e Urk (N.H.) 29 okt. 188159 Klaasje(n) de Jonge, geb. Urk (N.H.) 17 okt. 1849, † Westzaan (N.H.) 8 juni 1936, dr. van Jan Willem en Grietje Visser; tr. 1e Urk (N.H.) 9 juli 185860
7. Marritje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 28 nov. 1833, † Urk (N.H.) 13 juni 1880.
Uit dit huwelijk:
a. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 juni 1859,61 † ald. 1 dec. 1930,62 tr. Urk (N.H.) 23 dec. 188263 Marretje Ras, geb. Urk (N.H.) 3 dec. 1860, † ald. 2 jan. 1941, dr. van Jannentjes en Willempje Woort.
b. Aaltjen Willems, zie 3.
c. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1865,64 † ald. 12 sept. 1898, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 188765 Kornelia Korf, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1869, dr. van Riekelt en Dirkje Bakker; zij hertr. Urk (N.H.) 26 april 190266 Jan Kwast.
d. Vrouwtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 okt. 1867, † ald. 2 sept. 1868.67
e. Vrouwtje Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1871, † Krommenie (N.H.) 16 okt. 1956, tr. 1e Urk (N.H.) 15 juli 189368 Piet Wakker, geb. Urk (N.H.) 2 april 1870, † vr 1911, zn. van Jacob en Willemtje Visscher; tr. 2e Urk (N.H.) 23 juni 191169 Willem van den Berg, geb. Urk (N.H.) 15 dec. 1869, † Krommenie (N.H.) 10 mei 1943, zn. van Kornelis en Hiltje Schuuring en wedr. van Aaltje Post.

Generatie IV

8. Johannes Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Dep. vd Delf) 12 aug. 1800,70 visscher,71 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 dec. 1870,72 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 19 febr. 182373
9. Pietertje Nicolaasse Buis, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 15 febr. 1800, Vischverkoopster,74 † Scheveningen (Z.H.) 21 mei 1879.75
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 4 sept. 1823,76 † ald. 29 april 1825.77
b. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 11 juni 1826,78 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 mei 1899,79 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 185080 Fop de Jong, geb. Scheveningen omstr. 1825,81 zn. van Kornelis Chiele en Adriana Foppe Dijkhuizen.
c. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1829,82 † ald. 18 nov. 1831.83
d. Huig Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 okt. 1832,84 Vischverkooper,85 Infanterist,86 † Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1901,87 tr. Scheveningen (Z.H.) 9 april 185688 Leuntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 8 april 1837, † Den Haag (Z.H.) 24 juli 1919,89 dr. van Arie en Adriana Plugge.
e. Johannes Johannesz, zie 4.
f. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1839,90 † ald. 25 nov. 1918,91 tr. ’s Gravenhage 2 maart 186475 Dirk de Bruin, geb. Scheveningen 18 febr. 1839, Scheepsmaker,92 † Scheveningen 23 febr. 1929, zn. van Jacob en Arendje Knoester.
g. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juni 1844,93 † ald. 4 juni 1925,94 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 186795 Lena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 mei 1841,96 † Den Haag (Z.H.) 12 juli 1919,97 dr. van Leendert Klaarsz en Dirkje Arise Taal.

10. Johannes Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 12 jan. 1798, Scheepstimmerman,98 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 april 1869, tr. Noordwijk (Holland) 25 juli 182399
11. Pietertje Plug, geb. Noordwijk (Holland) 22 jan. 1799.
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 31 dec. 1823, † Den Haag (Z.H.) 7 mei 1854.
b. Maria Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 31 dec. 1823, † ald. 30 juni 1829.
c. Pieter Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 8 mei 1825, † ald. 6 juli 1825.
d. Pieter Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 21 april 1826, † vr 1830.
e. Anna Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 20 sept. 1827, † Den Haag (Holland) 1 juni 1839.
f. Willemina Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 3 sept. 1828, † ald. 23 okt. 1828.
g. Cornelia Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 3 sept. 1828, † ald. 13 nov. 1828.
h. Pieter Zuidhoek, geb. omstr. 1830,100 † Den Haag (Holland) 2 aug. 1833.
i. Maria Zuidhoek, geb. Den Haag (Holland) omstr. 1832, † Den Helder (N.H.) 10 dec. 1885, tr. Den Helder (N.H.) 22 april 1880101 Jochem Jacobsz Visser, geb. Urk (Holland) 1814, zn. van Jacob Jansz en Willemie Jochems de Vries en wedr. van Maria Weltevrede.
j. Willemina Zuidhoek, geb. omstr. 1833, † Den Haag (Holland) 22 aug. 1836.
k. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 28 febr. 1834,102 † ald. 19 jan. 1835.
l. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 11 jan. 1836,103 † Den Haag (Holland) 4 febr. 1836.
m. Wilhelmina, zie 5.
n. Johanna Christina Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 5 maart 1839,104 † Den Haag (Z.H.) 7 febr. 1843.
o. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 mei 1841,105 † Den Haag (Z.H.) 3 sept. 1855.

12. Sjoert Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806,106 † Urk (Holland) 7 jan. 1839, tr. Urk (Holland) 21 april 1830107
13. Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,108 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,109 tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 1851110 Gerrit Jansz Pasterkamp (zie 25,k).
Uit dit huwelijk:
a. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 12 juli 1830, † ald. 24 nov. 1830.
b. Willem Sjoerdsz, zie 6.
c. Riekelt Sjoerdzn Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 7 maart 1834, † Urk (N.H.) 31 maart 1892,111 tr. 1e Urk (N.H.) 15 maart 1862110 Klaasje Alberts Kok, geb. Urk (Holland) 7 sept. 1834, † Urk (N.H.) 12 dec. 1886, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars; tr. 2e Urk (N.H.) 9 maart 1888110 Aaltjen Ras, geb. Urk (N.H.) 4 sept. 1849,110 † ald. 13 dec. 1925, dr. van Albert Capitein Gerritsz en Naatje Lubberts Korf.
d. Jan Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 31 aug. 1836, † Urk (N.H.) 25 dec. 1911, begr. Urk Begraafplaats Holkenkamp, tr. Urk (N.H.) 12 dec. 1859112 Geertje Kok, geb. Urk (Holland) 6 aug. 1832,112 † Urk (N.H.) 23 jan. 1917, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars.
e. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1838, † Urk (N.H.) 17 maart 1919, tr. Urk (N.H.) 16 dec. 1863113 Klaas de Boer, geb. Urk (Holland) 28 sept. 1838, † Urk (N.H.) 23 nov. 1914, zn. van Jan de Vries Okkesz en Lijsbet Hakvoort.

14. Pieter Klaasz Ras, geb. Urk (Holland) 21 april 1789, Visser / vragtman, † Urk (N.H.) 13 juli 1864, tr. omstr. 1811
15. Vrouwtje Toons van den Berg, geb. Urk 13 dec. 1791, † ald. 11 juni 1870.
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Pietersz Ras, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 5 okt. 1812, † In zuiderzee gebleven. 22 dec. 1883.114
b. Toon Pietersz Ras, geb. Urk 3 okt. 1814, visser, † Urk 17 jan. 1843.114
c. Albertje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 11 aug. 1817, † Urk (N.H.) 12 april 1883,114 tr. Urk (N.H.) 12 okt. 1865115 Willem Ockesz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 5 april 1806,116 † Urk (Holland) 19 dec. 1886, zn. van Okke Meyndertsz en Naalke Gerrits Timmerman en wedr. van Jannetje Andries de Boer.
d. Jannetje Pietersdr Ras, geb. Urk 12 febr. 1820, † ald. 29 okt. 1863.
e. Steven Pietersz Ras, geb. Urk 10 nov. 1822, † ald. 5 mei 1847.
f. Willempje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 8 febr. 1826, † Urk (N.H.) 5 febr. 1905, tr. Urk (N.H.) 6 juli 1846117 Tiemen Hakvoort, geb. Urk (Holland) 4 jan. 1825, † Urk (N.H.) 4 dec. 1887, zn. van Albert en Trijntje Romkes.
g. Jacob Pietersz Ras, geb. Urk 16 maart 1829, † ald. 6 dec. 1864.114
h. Marritje Pietersdr, zie 7.

Generatie V

16. Pieter Joppe Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 juni 1769,118 Vischkoper, † Scheveningen (Holland) 31 maart 1841,119 tr. 2e Den Haag Scheveningen 12 aug. 1835120 Baatje Dirkse Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1789,70 † Den Haag (Z.H.) 23 april 1858,121 dr. van Dirk Klaare en Kniertje Krijne Dijkhuizen en wed. van Zier Hendrikse van der Pol; tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 okt. 1791122
17. Trijntje Arentsdr Hasenoot,70 ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 mei 1763,123 † Den Haag Scheveningen (Holland) 30 juli 1832.124
Uit dit huwelijk:
a. Job Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1792,70 visscher,125,71 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 aug. 1849,126 tr. Scheveningen (Holland) 27 okt. 1819127 Jannetje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 juni 1799,128 Vischverkoopster,125 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1880,129 dr. van Jasper Hendrikse en Jannetje Cornelisdr Boon.
b. Arend Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 12 nov. 1795,70 Vischkooper,130 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 aug. 1849,131 tr. Scheveningen (Holland) 14 juli 1819132 Maria Weijtmans (Wijdemans/Weidemans/Wijtmans), ged. Scheveningen 27 dec. 1789, † na 8 nov. 1827, dr. van Balthazar Weijtmans en Maria van Kassel.
c. Benjamin Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 okt. 1798,70 begr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1800.133
d. Johannes Pietersz, zie 8.
e. Elisabeth Pieterse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1804,70 Vischverkooper,134 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 aug. 1832,134 tr. Scheveningen (Holland) 13 juni 1827135 Huijg Schaap, geb. Katwijk aan zee (Dep. Holland) omstr. 1809, † Den Haag (Holland) 2 aug. 1832,136 zn. van Jacob en Neeltje Haasnoot.

18. Nicolaas Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1768,137 † Den Haag (Z.H.) 16 juni 1840, tr. Scheveningen (Holland) 1 juni 1794138
19. Neeltje Maartense Knoester, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1774, † ald. 19 jan. 1831.
Uit dit huwelijk:
a. Klaazina Nicolaasse Buis, geb. Scheveningen (Holland) 15 maart 1795, † Den Haag (Z.H.) 3 juni 1866, tr. Den Haag (Holland) 10 jan. 1821139 Tieleman Pietersz Ros, geb. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1797, zn. van Pieter Leenderdsz en Dirkje Vrolijk.
b. Arentje Klaasse Buis, geb. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1797, † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1876, tr. Den Haag (Holland) 29 mei 1839140 David Spitz, geb. Arnhem (Gld) omstr. 1805, † Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1878, zn. van Conrad en Christina de Haas en wedr. van Helena Petronella Gravenhorst.
c. Pietertje Nicolaasse, zie 9.
d. Maarte Nicolaasz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 1 aug. 1802, † In de Noordzee - ter hoogte Goederee 24 febr. 1858, tr. 1e Den Haag (Holland) 17 sept. 1828141 Arendje Toet, geb. Scheveningen (Dep. Holland) omstr. 1807, † Den Haag (Holland) 21 jan. 1829, dr. van Jacob en Judith Baak; tr. 2e Den Haag (Holland) 7 nov. 1832142 Klazina van der Zwan, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) omstr. 1802.
e. Willem Nicolaasz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 2 febr. 1809, tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1830143 Trijntje Ariese Roeleveld, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 11 aug. 1810, dr. van Ari Woutersz en Trijntje Benjaminse Korving.
f. Nicolaas Nicolaasz Buijs, geb. omstr. 1812, † Scheveningen (Z.H.) 5 april 1892, tr. Den Haag (Z.H.) 8 febr. 1837144 Marijtje Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 5 sept. 1806, † Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1880, dr. van Leendert Gerritsz en Pieternella Evertse Pronk.

20. Pieter Jansz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 8 april 1765,145 † Noordwijk (N.H.) 30 juli 1844, tr. Noordwijk (Holland) 22 jan. 1792
21. Marijtje Dirksdr Ruijgrok, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1769,146 † Noordwijk (N.H.) 11 sept. 1847.
Uit dit huwelijk:
a. Marijtje Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 3 sept. 1792,147 tr. Oegstgeest (Holland) 31 okt. 1816148 Cornelis van der Boon, geb. Voorschoten (Holland) omstr. 1796.
b. Trijntje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 31 dec. 1793, † Noordwijk (Z.H.) 11 april 1880.
c. Trijntje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk Binnen (Holland) 15 okt. 1795, ged. Noordwijk (Holland) 18 okt. 1795,149 † ald. 10 jan. 1848, tr. 1e Noordwijk (Holland) 9 aug. 1817150 Huig van der Meulen, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1794,151 † Pettermerpolder (Holland) 6 maart 1822, zn. van Krijn en Antje van der Does; tr. 2e Noordwijk (Holland) 10 april 1835152 Pieter Kuyt, ged. Noordwijk aan zee (Dep. van Tessel) 8 april 1801,153 † Noordwijk (Z.H.) 3 nov. 1875, zn. van Teunis Pietersz Kuijt en Neeltje Dirksdr Barnhorn.
d. Johannes, zie 10.
e. Pietje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. van Tessel) 19 okt. 1800, † Noordwijk (Z.H.) 30 juni 1846, tr. Noordwijk (Holland) 11 febr. 1825154 Gerrit van Beelen, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 17 juli 1796,155 † Noordwijk aan zee (Z.H.) 19 mei 1843, zn. van Arij Willemsz en Marijtje Gerritse Balkenende.
f. Cornelis Pietersz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. Holland) 12 maart 1803, † Helder en Huisduinen (Holland) 7 maart 1822.
g. Dirkje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Dep. Holland) 16 dec. 1804, ged. Noordwijk (Dep. Holland) 23 dec. 1804,156 † Noordwijk (Z.H.) 24 aug. 1870, tr. Noordwijk (Holland) 18 jan. 1822 Pieter van Duin, geb. Noordwijk aan zee (Dep. van Tessel) omstr. 1801.
h. Simon Pieterz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. Maasland) 6 okt. 1807, † Noordwijk (Holland) 13 okt. 1817.
i. Klaasie Pieters Zuidhoek, geb. 16 sept. 1810, ged. Noordwijk (Dep. Monden van de Maas) 16 sept. 1810,157 † Noordwijk (Holland) 3 april 1814.
j. Nicolaas Pietersz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 3 aug. 1814, † Veere (Z) 19 juni 1839.

22. Willem Cornelis Plug, kreeg rel.
23. Jaapje Spaanderman.

24. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 maart 1764,158 † Medenblik (Holland) 27 okt. 1829, begr. Urk (Holland) 27 okt. 1829,159 tr. Urk (Holland) 13 dec. 1789160
25. Sijtje Andriesse Loosman, ged. Urk (Holland) 9 nov. 1766,161 † Urk (N.H.) 13 dec. 1840.
Uit dit huwelijk:
a. Lysabeth Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 24 febr. 1793, † Blokzijl (Ov) 15 febr. 1856, tr. Blokzijl (Ov) 19 dec. 1816162 Andries Andriesz Kroon, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1798, † ald. 5 aug. 1844, zn. van Andries en Antje Jacobs ter Heide.
b. Andries Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 14 okt. 1794, † Urk (N.H.) 14 aug. 1885, tr. Urk (Holland) 2 sept. 1821163 Hermina Visscher, ged. Urk (Holland) 11 okt. 1795, † Urk (N.H.) 20 febr. 1855, dr. van Jan en Marritje Jacobs Nentjes.
c. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 14 sept. 1796, † vr 28 nov. 1802.
d. Albertie Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 30 nov. 1797, † Enkhuizen (N.H.) 16 nov. 1884, begr. Urk (N.H.) 19 nov. 1884,114 tr. Urk (Holland) 26 mei 1822164 Cornelis Jansz Visser (van Marken), geb. Marken (Holland) 2 sept. 1793, † Urk (N.H.) 27 jan. 1870, dr. van Jan Cornelisz en Annetje Zeeman.
e. Hendrikie Jans Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 21 april 1799, † Urk vr 19 febr. 1804.
f. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 20 nov. 1800.
g. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 1801,165 † Medenblik (Holland) 10 okt. 1824.
h. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 28 nov. 1802,166vr 1806.
i. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 19 febr. 1804,167 † Urk (N.H.) 4 april 1891, tr. Urk (Holland) 8 mei 1834168 Iede Jans Mars, ged. Urk (Dep. Amstelland) 13 sept. 1806,169 † Urk (N.H.) 17 mei 1853, zn. van Jan IJdesz en Heijltje Gerrits Bouman.
j. Sjoert Jansz, zie 12.
k. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806, † Amsterdam (N.H.) 16 mei 1868, tr. 1e Urk (Holland) 16 juni 1831170 Klaasje Snoek, ged. Urk (Dep. Amstelland) 18 april 1808,171 † Urk (N.H.) 16 aug. 1849, dr. van Dirk en Jannetje Romkes; tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 1851110 Aaltje Riekelts de Vries (zie 13).

26. Rijkelt Willemsz de Vries,172 ged. Urk (Holland) 3 febr. 1773,173 † ald. 12 aug. 1832, kreeg rel.
27. Merrijtjen Harmens Borger, ged. Urk (Holland) 16 juni 1777,174 † Urk (N.H.) 18 mei 1844.
Uit deze relatie:
a. Aaltje Riekelts, zie 13.
b. Willem Riekeltsz de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 8 sept. 1805.
c. Hendrik Riekeltsz de Vries, ged. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 okt. 1813,175 † Urk (Holland) 1 dec. 1818.
d. Harmtjen Riekelts de Vries, geb. Urk (Holland) 1 jan. 1821.
e. Harmen Riekeltsz de Vries, geb. Urk (Holland) 31 mei 1823.

28. Claas Abramsz Ras, geb. vr 11 mei 1752, ged. Urk 11 mei 1752, † ald. 15 febr. 1832, tr. Urk (Holland) 8 april (kerkelijk Urk 22 maart) 1776176
29. Tijmentjen Gerrits Hakvoort, ged. Urk (Holland) 8 dec. 1754, † ald. 9 okt. 1827.
Uit dit huwelijk:
a. Albertje Claas Ras, ged. Urk 27 dec. 1776.
b. Jacob Klaasz Ras, ged. Urk 22 nov. 1778, † ald. 6 nov. 1827.
c. Hendrik Klaasz Ras, geb. Urk 20 jan. 1782, † Zwolle 15 jan. 1865.
d. Abraham Klaasz Ras, ged. Urk (Holland) 16 jan. 1785,177 visser, † Kampen 8 sept. 1849.
e. Gerrit Klaasz Ras, geb. Urk 24 maart 1787, † Kampen 26 maart 1836.
f. Pieter Klaasz, zie 14.

30. Antonie Stevensz van den Berg, † Urk (Dep. Amstelland) 28 dec. 1807,178 tr. Urk (Holland) 16 aug. 1789179
31. Aaltje Pieters.

Generatie VI

32. Job Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1743,180 † ald. 1 okt. 1824,181 tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 april 1781182 Trijntje Cornelisse Krul, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1750,183 † Den Haag Scheveningen (Holland) 9 aug. 1832,184 dr. van Cornelis en Jacobje ’t Wilt en wed. van Maarten Knoester; tr. 1e Scheveningen (Holland) 24 mei 1763185
33. Betje Jorisse Corvink | Korving, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1740,186 †,184 begr. ald. 6 mei 1778.187
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jobsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1768,188 †,184 begr. ald. 12 maart 1768.189
b. Pieter Joppe, zie 16.
c. Nicolaas Jobsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 juni 1771,190 †,184 begr. ald. 10 juli 1787.184
d. Trijntje Jobse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 mei 1773,191 †,184 begr. ald. 15 dec. 1778.192
e. Nelletje Jobse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 12 maart 1775,193 †,184 begr. ald. 9 nov. 1776.194
f. Joris Jobsz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 dec. 1776, begr. ald. 10 nov. 1777.195

34. Arent Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 26 sept. 1723,123 begr. ald. 7 aug. 1795,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1751123
35. Geertje Schaap, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 april 1725.123
Uit dit huwelijk:
a. Huig Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 mei 1752,123 begr. Katwijk aan zee (Dep. Holland) 20 dec. 1802,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 9 jan. 1774123 Trijntje van Duijvenbode, geb. omstr. 1752.
b. Geertje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1754,123 begr. Noordwijk aan zee (Holland) 2 mei 1787,123 tr. Noordwijk aan zee (Holland) 18 april 1779123 Arij van Beelen, geb. omstr. 1755, zn. van Willem en Marijtje van Duijvenbode.
c. Leendert Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 okt. 1756,123 begr. Noordwijk aan zee (Holland) 10 okt. 1795,123 tr. Noordwijk aan zee (Holland) 30 maart 1781123 Jaapje van Beelen, geb. omstr. 1757, dr. van Willem en Marijtje van Duijvenbode.
d. Thijs Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 okt. 1758,123 begr. ald. 6 aug. 1795,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1784123 Arendje de Reus, geb. omstr. 1759.
e. Marijtje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 sept. 1760, † Katwijk (Holland) 24 aug. 1832, tr. Katwijk aan zee (Holland) 15 mei 1785123 Gijsbert Willemsz Schaap, geb. omstr. 1761, zn. van Willem Gijsbertsz en Wijntje Hoek.
f. Trijntje Arentsdr, zie 17.
g. Jannetje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 nov. 1765,123 † ald. 6 nov. 1826, tr. 18 april 1795123 Arij Hoek.
h. Cornelisje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 mei 1769.123
i. Cornelisje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 dec. 1770,123 † Den Haag (Holland) 18 febr. 1832, tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 19 nov. 1797123 Johannes Keus, geb. omstr. 1771.

36. Teunis Leendertsz Buis, geb. 1732,196 † Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 24 sept. 1812,197 tr. Scheveningen (Holland) 25 mei 1760198
37. Clasina Willemse de Niet.
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Teunisz Buys, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1760.199
b. Cornelia Teunisse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 17 jan. 1762,200 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 9 nov. 1801,201 tr. 1e Scheveningen (Holland) 8 jan. 1786202 Ari Dijkhuizen, † vr 1796; tr. 2e 1796203 Dominicus Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1759,204 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1847,204 wedr. van Clasina Ariese Taal; hij hertr. 1803203 Diewertje Verheij.
c. Leendert Teunisz Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1763.205
d. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1765.206
e. Pietertje Teunisse Buis, ged. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1766.207
f. Nicolaas Teunisz, zie 18.
g. Leendert Teunisz Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1771,208 begr. ald. 16 nov. 1778.209
h. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1773.210
i. Pieter Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 16 april 1775,211 † Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1861, tr. Scheveningen (Holland) 28 juni 1795212 Kornelia Teunisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 6 aug. 1775,213 dr. van Teunis Ariensz en Willemina Fopse Kuijper.
j. Willem Teunisz Buys, ged. Scheveningen (Holland) 27 april 1777.214
k. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1779,215 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 28 febr. 1806,216 tr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 19 febr. 1804217 Jopje Cornelisse Taal,218 ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1779,219 † Den Haag Scheveningen (Holland) 3 dec. 1828,220 dr. van Cornelis Pieterse en Maria Janse Reus; zij hertr. Scheveningen (Dep. Maasland) 24 juli 1808221 Klaas Leendertz Guijt.

38. Maarten Evertse Knoester, tr. Scheveningen (Holland) 14 mei 1752222
39. Arentje Dirks Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
a. Arie Maartesz Knoester, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1747, † Den Haag (Holland) 10 sept. 1824, tr. Scheveningen (Holland) 21 juli 1776223 Neeltje Minnekusse de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1747, † Den Haag (Holland) 1 febr. 1827.
b. Neeltje Maartense, zie 19.

40. Jan Pietersz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 16 dec. 1736,224 † Noordwijk (Dep. Maasland) 14 dec. 1807,146 tr. 2e Noordwijk (Holland) 8 nov. 1772 Leuntje Cornelis Kaak, † Noordwijk (Holland) 3 sept. 1792; tr. 1e Noordwijk (Holland) 31 jan. 1762
41. Marijtje Ligtenberg, geb. Velzen (Holland), † Noordwijk (Holland) 17 maart 1767.146
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jansz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 1 jan. 1763.225
b. Pieter Jansz, zie 20.
c. Willemijntje Jans Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 18 febr. 1767.226

42. Dirk Cornelisz Ruijgrok, kreeg rel.
43. Trijntje Plug.

48. Jan Janzn Pasterkamp, ged. Durgerdam (Holland) 18 okt. 1740,114 † Urk (Dep. Amstelland) mei 1808,227 tr. 1e Ransdorp Durgerdam (Holland) 27 sept. 1761228 Willempje Jans Cremer, geb. omstr. 1740,229 † Durgerdam (Holland) 15 okt. 1762, begr. Ransdorp (Holland) 16 okt. 1762,230 dr. van Jan; tr. 2e Durgerdam (Holland) 17 (kerkelijk Urk (Holland) 11)231 april 1763232
49. Hendrikjen Gerrijdsz, ged. Urk (Holland) 19 april 1739,227 † Urk 1810,227 begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 3 sept. 1810.233
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansz, zie 24.
b. Albertje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 okt. 1765,234 begr. ald. 9 juni 1797,235 tr. Urk (Holland) 3 sept. 1786236 Jacob Claasz Bakker, begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 1 okt. 1811.237
c. Femmetje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 sept. 1767,238 † Urk (N.H.) 25 aug. 1862, tr. 1785 Jacob Albertsz Koffeman, ged. 18 okt. 1761, † Urk (N.H.) 28 mei 1844, zn. van Albert Jacobsz en Willempje Pieters.
d. Jacob Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 13 dec. 1769.239
e. Lijzabeth Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 1 dec. 1773.240
f. Jacobjen Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 maart 1775.241
g. Sijmon Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1780.242

50. Andries Loosman, kreeg rel.
51. Elisabet Sjoerts.

52. Willem Rijkeltsz de Vries, ged. Urk (Holland) 24 okt. 1743,243 begr. Urk (Dep. Amstelland) 19 jan. 1808,244 tr. Urk (Holland) 22 maart 1772
53. Johanna Willems, geb. Elburg (Gld) omstr. 1754, † Urk (Holland) 8 aug. 1824.
Uit dit huwelijk:
a. Rijkelt Willemsz, zie 26.
b. Willem Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 14 aug. 1774,245 begr. ald. 9 febr. 1822.244
c. Teuntje Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 1 okt. 1775.246
d. Jan Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 17 mei 1778.247
e. Teuntjen Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 20 juni 1779.248
f. Jan Snoek Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 4 maart 1781.249
g. Hendrik Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 16 april 1782.250
h. Bregjen Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 31 juli 1783.251
i. Teuntjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 14 okt. 1786.
j. Jan Willemsz de Vries, geb. Urk (Holland) 29 okt. 1787.
k. Hendrikjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1789.
l. Hendrikjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 23 nov. 1790.
m. Jan Snoek Willemsz de Vries, geb. Urk (Holland) 4 dec. 1794.

54. Harmen Roelofsz Borger, tr. Urk (Holland) 28 april 1765252
55. Teetjen Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 7 maart 1742.253

56. Abram Abramsz Ras, ged. Urk 14 dec. 1720, † ald. na 1763, tr. Urk 1 sept. 1751
57. IJtjen Claasz, ged. Lemmer 9 mei 1732, † na 1763.
Uit dit huwelijk:
a. Claas Abramsz, zie 28.
b. Trijntjen Abramsz Ras, ged. Urk 9 sept. 1753, † ald. vr 1762.
c. Age Abramsz Ras, geb. Urk (Holland) 9 nov. 1755, Visser / herbergier, Lid van de Municipale Raad 1795-1811, † Urk (Holland) 30 nov. 1827, tr. Urk (Holland) 13 aug. 1786254 Claasie Pietersz, ged. Urk (Holland) 27 jan. 1768, † Urk (N.H.) 26 mei 1845, dr. van Pieter Claasz en Vrouwtje Sjoertsdr Koot (Melle).
d. Wiebrandt Abramsz Ras, ged. Urk 23 april 1758, † ald. 10 mei 1810, tr. Urk 1 juli 1787255 Marritje Jacobs van Smirnen, ged. Urk 14 april 1765, † ald. 10 febr. 1808, dr. van Jacob Arends en Lijsbeth Folkerts.
e. Albert Abramsz Ras, geb. Urk, ged. Urk 14 dec. 1760, † West-Terschelling 31 aug. 1811, tr. Saartje Cornelis de Graaf, geb. West-Terschelling 3 jan. 1769, † ald. 7 nov. 1828.
f. Trijntje Abrahamsz Ras, ged. Urk 12 juni 1763, † ald. 22 aug. 1843, tr. Arent Jacobsz van Smirnen, ged. Urk 15 nov. 1761, † ald. 24 maart 1819.

58. Gerrit Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 1 jan. 1716,256 begr. Urk (Holland) 21 dec. 1791,257 kreeg rel.
59. Albertjen Jacobs, geb. 1719.

Generatie VII

64. Pieter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1701,258 † ald. 1754,259 tr. 1e Scheveningen (Holland) 12 mei 1726260 Guurtje Cornelisse den Heijer, ged. Scheveningen (Holland) 16 okt. 1701,261 begr. ald. 17 jan. 1733,262 dr. van Cornelis Cornelisz en Maertje Ariense Pronk; tr. 2e Scheveningen (Holland) 9 sept. 1742263
65. Pieternel Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 13 jan. 1717,264 begr. ald. 30 nov. 1801.265
Uit dit huwelijk:
a. Job Pietersz, zie 32.
b. Minnecus Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1745,266 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) omstr. 1809, tr. Scheveningen (Holland) 29 okt. 1769267 Clasyntje Wouterse van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 28 okt. 1742,128 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 11 jan. 1809.268
c. Cornelis Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1747,269 † Den Haag Scheveningen (Holland) 30 jan. 1829,270 tr. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1770271 Jannetje Janse Reus, geb. Scheveningen (Holland) 1743, † ald. 30 juli 1827,272 dr. van Johannes en Johanna Hoogendijk.
d. Leendert Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 maart 1749,273 begr. ald. 25 okt. 1780,274 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 1770275 Claartje Gerritse Blok, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1743,184 † ald. 22 mei 1829,184 dr. van Gerrit en Claartje Blok.
e. Pieter Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1750,276 begr. ald. 19 juli 1780,277 tr. Scheveningen (Holland) 9 febr. 1777278 Maria Huibertse Roos, ged. Scheveningen 3 febr. 1754,279 begr. ald. 22 juli 1809;279 zij hertr. Scheveningen 9 febr. 1777279 Willem Baarthouts van der Meulen.
f. Ary Pieterz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 mei 1752,280 begr. ald. 15 juli 1752.281

66. Joris Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 13 sept. 1699,282 begr. ald. 20 juni 1775,283 tr. Scheveningen (Holland) 18 juli 1723284
67. Trijntje Klaasse Minuijt, ged. Petten (Holland) 15 maart 1699,285 begr. Scheveningen (Holland) 31 okt. 1747.286
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 19 nov. 1724,287 begr. ald. 25 jan. 1749,288 tr. Scheveningen (Holland) 27 juni 1745289 Ariaantje Maartense van Santen.
b. Jan Jorisz Corvink | Corvinck, ged. Scheveningen (Holland) 23 febr. 1727,290 begr. ald. 28 juli 1732.291
c. Jannitje Jorisse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1729,292 begr. ald. 9 jan. 1729.293
d. Jannitje Jorisse Corvink | Corvinck, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1730,294 begr. ald. 4 aug. 1732.
e. Jan Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1732.295
f. Jannetje Jorisse Korvink, ged. Scheveningen (Holland) 21 febr. 1734,296 † Den Haag (Holland) 21 nov. 1817, tr. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1756297 Arij Dirksz Keus, ged. Scheveningen (Holland) 6 sept. 1733,298 † Den Haag (Holland) 2 juni 1814, zn. van Dirk Ariensz en Barber Pieterse Couwenhoven.
g. Joannis Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 15 april 1736,299 begr. ald. 15 aug. 1739.300
h. Joannis Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 19 okt. 1738.301
i. Betje Jorisse, zie 33.
j. Joannes Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 25 nov. 1742.302

68. Huijg Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 aug. 1684,123 begr. vr 5 febr. 1725,303 tr. Katwijk aan zee (Holland) mei 1708123
69. Marijtge van den Oever, ged. 1685, begr. 1768.
Uit dit huwelijk:
a. Annetje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 maart 1709.123
b. Trijntje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 26 okt. 1710.123
c. Cornelis Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1713,123 begr. ald. 30 dec. 1789,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 24 april 1735123 Haasje de Reus, geb. omstr. 1714.
d. Annetje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 juni 1715.123
e. Jan Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1717,123 begr. ald. 1 aug. 1760,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 1 mei 1740123 Bregje Cornelisse Schaap, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 sept. 1715, begr. ald. 4 juni 1787.
f. Arent Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juni 1719,123vr 26 sept. 1723.
g. Leentje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 jan. 1722, begr. Katwijk (Holland) 23 aug. 1768,123 tr. Katwijk (Holland) 21 juli 1748123 Jan den Hoorn, geb. omstr. 1722.
h. Arent Huijgsz, zie 34.

70. Leendert Schaap, geb. 1687, † 1755, kreeg rel.
71. Geertje Zuijderduijn, geb. 1689, † 1768.

72. Leendert Teunisz Buus | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 6 dec. 1705,304 begr. ald. 30 dec. 1790,305 tr. Scheveningen (Holland) 28 mei 1730306
73. Pietertje Benjamins Hartevelt | Kuijper, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Leendertsz, zie 36.
b. Arentje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 21 maart 1734.307
c. Pietertje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 1 juni 1738.308
d. Jannetje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1739.309
e. Jaapje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 24 maart 1743,310 tr. Scheveningen (Holland) 4 aug. 1776311 Leendert Cornelisz van der Harst, ged. Scheveningen (Holland) 20 okt. 1737,312 begr. ald. 21 nov. 1785.313
f. Ariaantje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 7 febr. 1745.314
g. Jacomijntje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1749,315 begr. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 8 mei 1811,316 tr. Scheveningen (Holland) 28 juni 1772317 Evert Woutersz Knoester, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1748,318 † Den Haag (Holland) 16 dec. 1824.

80. Pieter Andriesz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 12 juli 1705,319 tr. Noordwijk (Holland) 14 mei 1730
81. Marijtje Symens Kruijswegt, geb. omstr. 1707.
Uit dit huwelijk:
a. Andries Pietersz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 7 febr. 1731,320 tr. Noordwijk (Holland) 14 april 1759 Pieternelletje Daniels van Linthout.
b. Geertje Pieters Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 20 juli 1732,321 † ald. 18 febr. 1814, tr. Noordwijk (Holland) 6 nov. 1763 Jan Linthout, ged. Noordwijk Binnen (Holland) 2 juni 1737,322 † Noordwijk (Dep. Monden van de Maas) 17 febr. 1813, zn. van Daniel Hendriksz en Jesijntje Jans van den Berg.
c. Simon Pieterz Suijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 16 mei 1734,323 † ald. 4 jan. 1821, tr. 1e Noordwijk (Holland) 18 mei 1766 Kornelia Olofs van der Vlugt, geb. Noordwijk Binnen (Holland); tr. 2e Noordwijk (Holland) 12 febr. 1786 Gerritje Doorneveld.
d. Jan Pietersz, zie 40.
e. Grietje Pieters Zuijthoek, ged. Noordwijk (Holland) 30 mei 1739.324
f. Corstiaan Pieterz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 28 okt. 1742.325
g. Grietje Pieters Zuijthoek, ged. Noordwijk (Holland) 8 nov. 1744.326
h. Kors Pietersz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 25 febr. 1748.327
i. Annetje Pieters Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 7 sept. 1749.328

96. Jan Janz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) N.H. Kerk 22 febr. 1711,329 † Ransdorp Durgerdam, begr. Durgerdam (Dep. van Tessel) 20 maart 1800,330 tr. Durgerdam (Holland) 4 sept. 1735114
97. Lijsabet Willems Visser, ged. Durgerdam 1 dec. 1715,114 † Ransdorp Durgerdam 23 okt. 1791,331 begr. Durgerdam 24 okt. 1791.332
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 29 maart 1736,333vr 1740.
b. Theunis Pasterkamp, geb. Durgerdam, ged. Durgerdam 13 okt. 1737,334 begr. Nieuwendam 30 mei 1795,335 tr. Ransdorp Durgerdam (Holland) 19 juni 1763336 Guurtje Jans de Mik, geb. Ransdorp (Holland) omstr. 1737, † Buiksloot (Holland) 20 aug. 1815, dr. van Jan Mik en Jannetje Klaas de Geus.
c. Lijzabet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 2 aug. 1739,337 begr. Durgerdam 12 febr. 1745.338
d. Jan Janzn, zie 48.
e. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 18 maart 1742,339 begr. Durgerdam 1 okt. 1750.340
f. Sijmon Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 dec. 1743,341 begr. Durgerdam 18 jan. 1744.342
g. Gerridt Pasterkamp, ged. Ransdorp 14 febr. 1745,343 begr. ald. 28 jan. 1780.344
h. Sijmon Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 16 april 1747,345 begr. Ransdorp Durgerdam 11 juli 1778,346 tr. Ransdorp Durgerdam 14 mei 1775347 Gerritje van Lelienveld, geb. omstr. 1749, ged. Durgerdam, † ald. 25 nov. 1820; zij hertr. Ransdorp (Holland) 6 juli 1783348 Cornelis de Boer.
i. Hendrik Pastercamp, ged. Durgerdam 5 jan. 1749,349vr 1818, tr. Ransdorp Durgerdam 17 mei 1772350 Grietje Dirks Maatjes, ged. Ransdorp 14 nov. 1745,351 † Durgerdam 6 febr. 1818.352
j. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 25 okt. 1750,353 † ald. 27 aug. 1822.
k. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 16 april 1752,354 begr. Durgerdam 5 dec. 1780.355
l. Zoon, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 19 jan. 1753.356
m. Kind, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 18 aug. 1753.357

104. Rikent Jochems de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 24 jan. 1712,358 † Urk (Holland) 25 aug. 1772,359 tr. 2e Urk (Holland) aug. 1746 Femke Jans, geb. Nije Mirdum (Frl) omstr. 1715, begr. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 23 juni 1799;360 tr. 1e Urk (Holland) 8 mei 1735
105. Bregjen Jansen Snoek, ged. Urk (Holland) 15 april 1714,361omstr. 1743.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltjen Richards de Vries, ged. Urk (Holland) 26 febr. 1736.362
b. Jan Richerdsz de Vries, ged. Urk (Holland) 7 dec. 1738.363
c. Willem Riekerdsz de Vries, ged. Urk (Holland) 8 maart 1741.364
d. Willem Rijkeltsz, zie 52.

110. Steeven Hendriksz van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1707, tr. Urk (Holland) 30 nov. 1732365
111. Marijtjen Maartensdr, geb. Urk (Holland), † ald. 26 juni 1735.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikjen van den Berg, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1733, † Urk (Dep. van de Oude IJssel) 12 nov. 1800,366 tr. 1e Gerrit Timmerman, geb. Apeldoorn, † Urk 29 maart 1798; tr. 2e Urk 17 april 1756253 Meindert Loosman, geb. Urk 18 maart 1731, † ald. 1763.
b. Merrijtje Stevens van den Berg, geb. Urk (Holland) 20 juni 1735, † Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 dec. 1812, tr. Urk (Holland) 23 jan. 1763367 Albert Janszen Post, ged. Urk (Holland) 10 april 1735, begr. Urk (Dep. Amstelland) 6 maart 1808,368 zn. van Jan Jansz en IJtje Fockes.
c. Hendrik van den Berg, ged. Urk 17 febr. 1737,253 † Durgerdam 24 april 1812,253 tr. Ransdorp 1 mei 1763253 Lipje Lieversdr.
d. Teetjen Steevens van den Berg, ged. Urk (Holland) 14 sept. 1738.253
e. Teetjen Steevens van den Berg, ged. Urk (Holland) 25 okt. 1739.253
f. Teetjen Stevensz, zie 55.
g. Sara van den Berg, ged. Urk (Holland) 16 aug. 1744.253
h. Toon Steevenszn van den Berg, ged. Urk (Holland) 25 sept. 1746, tr. 1e Urk (Holland) 17 maart 1782 Merrijtje Boot, ged. Urk (Holland) 26 dec. 1757, † ald. 17 febr. 1785, dr. van Lubbert en Jannetje Snoek; tr. 2e Urk 16 aug. 1789253 Aaltje Pieters, ged. Urk 8 jan. 1766,253 † ald. 11 nov. 1826,253 dr. van Pieter Klaaszn en Vrouwtje Koot.
i. Sjoert Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 26 dec. 1748,253 tr. Urk (Holland) 28 april 1776369 Grietjen Janszen Wacker.
j. Maarten Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 4 okt. 1750,253 † Urk (Dep. Amstelland) 10 febr. 1808,178 tr. Urk (Holland) 18 april 1786370 Niesie Lubberts.

116. Toinis Heynen Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 3 april 1681,371 kreeg rel.
117. Timentje Knelis Mol, ged. Vollenhove (Ov) - Beulake 4 juni 1683.
Uit deze relatie:
a. Femmetje Teunis Hakvoort, geb. Wendeloo, ged. Vollenhove (Ov) 1 jan. 1706.372
b. Cornelis Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 27 febr. 1707.373
c. CornelisTeunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 25 nov. 1708.374
d. Heijne Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhoven (Ov) 17 aug. 1710.375
e. Tymen Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 21 aug. 1712,376vr 1767, tr. Urk (Holland) 3 aug. 1738 Lysebeth Jelles, ged. Urk (Holland) 22 febr. 1719,377 dr. van Jelle Meindertsz en Claasien Claas; zij hertr. Urk (Holland) 24 maart 1767378 Roeloff Hermensz.
f. Jan Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 16 mei 1714.379
g. Gerrit Teunisz, zie 58.
h. Femmigjen Teunis Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 7 nov. 1717.380
i. Marrigje Teunis Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 26 dec. 1719.381

Generatie VIII

128. Wouter Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1669,382 begr. ald. 19 juni 1714,383 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1697384
129. Ariaentie Kornelisse Geyteman, geb. Katwijk (Holland) 20 jan. 1672,385na 25 jan. 1711.
Uit dit huwelijk:
a. Annetje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1699,386 begr. ald. 14 nov. 1786,387 tr. 1e Scheveningen (Holland) 21 mei 1724388 Adolph Arens den Dulk, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1696,389 begr. ald. 7 okt. 1735;389 tr. 2e Scheveningen (Holland) 7 juni 1744390 Leendert Jacobse van Duinen, geb. omstr. 1690,389 begr. Scheveningen 5 okt. 1772.389
b. Pieter Woutersz, zie 64.
c. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1703,391 begr. ald. 15 nov. 1703.392
d. Lijsbeth Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 sept. 1704,393 begr. ald. 15 juli 1705.394
e. Lijsbeth Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 juli 1706,395 begr. ald. 27 jan. 1708.396
f. Kornelis Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 juli 1708, begr. ald. 30 jan. 1740.397
g. Job Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1711.398

130. Dominekis Leendertsz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1696,399 begr. ald. 17 febr. 1762,400 tr. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1716401
131. Aeltje Leendertse, ged. Scheveningen (Holland) 4 jan. 1696,402 begr. ald. 3 maart 1739.403
Uit dit huwelijk:
a. Pieternel Minnekusse, zie 65.
b. Arij Minnekusz de Mos | Mus, ged. Scheveningen (Holland) 25 sept. 1718,404na 1755, tr. Scheveningen (Holland) 15 mei 1746405 Marijtje Ariense Suurmond, ged. Scheveningen (Holland) 17 juli 1718,406 begr. ald. 22 febr. 1796,407 dr. van Arie Philipsz en Aagje Aarnoutse van der Sanden.
c. Wouter Minnekusz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1720,408 begr. ald. 15 dec. 1720.409
d. Krijntje Minnekusse de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1722,410 begr. ald. 9 dec. 1760,411 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1743412 Krijn Benjaminsz Hartevelt, geb. 1717, † 1787.
e. Levenloos kind, geb. nov. 1723, begr. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1723.413
f. Tryntje Minnekusse de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1725,414 begr. ald. 16 sept. 1783.415
g. Marytje Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 30 mei 1726,416 begr. ald. 27 aug. 1738.417
h. Leendert Minnekusz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 24 juli 1729.418
i. Klaara Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1731.419
j. Albertus Minnekusz de Mos(s), ged. Scheveningen (Holland) 19 okt. 1732,420 begr. ald. 30 nov. 1768,421 tr. Scheveningen (Holland) 8 mei 1757422 Marijtje Jasperse Tuijt, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1732,423 dr. van Jasper Arensz en Jaepje Dirkse Vrolijk.

132. Jan Willemsz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1664,424 begr. ald. 3 jan. 1734,425 tr. Scheveningen (Holland) 10 april 1689426
133. Jannetje Jorissse de Boer, ged. Scheveningen (Holland) 1666,427 begr. ald. 1747.427
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 26 febr. 1690,428 begr. ald. 16 juni 1690.429
b. Klaes Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1691.430
c. Joris Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1693.431
d. Betje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 7 nov. 1694.432
e. Jaepje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1696.433
f. Jaepje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1698.434
g. Joris Jansz, zie 66.
h. Willem Jansz Corvinck | Korving, ged. Scheveningen (Holland) 26 juni 1701,435 begr. ald. 10 nov. 1747,436 tr. 1e Scheveningen (Holland) 10 okt. 1723437 Geertje Teunisse de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 1702,438 † ald. 29 dec. 1738; tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 maart 1739439 Aegje Jacobse van der Muelen, ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1709,440 begr. ald. 17 juli 1753.441
i. Kommertje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 7 juni 1705,442 begr. ald. 26 aug. 1747.443

134. Claas Minuijt, ged. 1671, kreeg rel.
135. Neeltje Maartensdr Heijn.

136. Cornelis Cornelisz Hasenoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 april 1656,123 tr. 2e Katwijk aan zee (Holland) 15 okt. 1699 Maertje Willemsdr, geb. omstr. 1656; tr. 1e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 10 mei) 1682123
137. Annetje Arentsdr Vlieland, geb. omstr. 1656.
Uit dit huwelijk:
a. Huijg Cornelisz, zie 68.
b. Niesje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 sept. 1687.123
c. Leuntje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 maart 1690.123
d. Lijsbeth Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 aug. 1695.123
e. Arent Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 okt. 1697.123

144. Teunis Jacobsz Butter Buus | Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 9 okt. 1678,444 begr. ald. 29 nov. 1732,445 tr. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1703446
145. Jacomijntje Floore de Wit, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Teunisz, zie 72.
b. Lijsabet Teunisse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 17 juli 1707,447 begr. ald. nov. 1718.448
c. Maarten Teunisz Buis,197 ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1709,440vr 24 sept. 1747,197 tr. Scheveningen (Holland) 30 mei 1734449 Nieltie Chieles Tasman.
d. Pieter Teunisz Buus | Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1712,450 †,197 begr. Scheveningen (Holland) - Groote Kerkhof 5 juli 1773,451 tr. Scheveningen (Holland) 29 mei 1733452 Leuntje Huijge Blok, geb. omstr. 1706, † omstr. 1786.
e. Jacob Teunisz Buns | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1714.453
f. Lijsbet Teunisse Buus | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1716.454
g. Jacob Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1718,455 begr. ald. 14 nov. 1718.456
h. Jacob Teunisse Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1719,457 †,197 begr. ald. 4 okt. 1755,458 tr. Scheveningen (Holland) 27 maart 1746459 Grietie Jorisse van der Does.
i. Floor Teunisz Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 17 dec. 1724,460 †,197 begr. Scheveningen (Holland) - Oude Kerk 10 mei 1776,461 tr. Scheveningen (Holland) 23 maart 1749462 Guertie Cornelisse Suurmond, ged. 28 nov. 1723, begr. 27 febr. 1810.

160. Andries Corssen van Zuijd Hoeke, ged. Noordwijk (Holland) 1 maart 1673,463 tr. Noordwijk (Holland) 29 jan. 1702
161. Jannitie Pietersdr van Swanenburg, geb. Swanenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Cors Andriesz van Zuijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 30 aug. 1702.464
b. Grietie Andries Suijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 22 aug. 1703.465
c. Pieter Andriesz, zie 80.

192. Jan Jansz (Dickbier) Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) 18 febr. 1680,114 †,229 begr. ald. 22 maart 1750,466 tr. Vollenhoven (Ov) 21 okt. 1710229
193. Elisabeth Schoenmakers, begr. Vollenhove (Ov) 29 april 1742.467
Uit dit huwelijk:
a. Jan Janz, zie 96.
b. Casparus Gerardus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 5 nov. 1713.468
c. Gerardus Jansz Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Vollenhoven R.K. 12 sept. 1716,114 tr. (ondertr. Nieuwendam Durgerdam 23 juni) 1743469 Cornelia Rhemmisse Strijdt, † Ransdorp omstr. 27 febr. 1762, begr. Durgerdam 1 maart 1762.229
d. Johanna Geertruijt Jans Pasterkamp, ged. Vollenhove (Ov) 18 mei 1719,470 tr. Vollenhove (Ov) 14 febr. 1745114 Lambert Mulder.
e. Casparus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) - Rooms Katholiek 4 juli 1725,468 winkelier,471 begr. Amsterdam (Dep. Holland) - St Antonius kerkhof 4 juni 1803,472 tr. 1e Amsterdam (Holland) (ondertr. 12 april) 1754)473 Woltera Knoeijmans, geb. Groessen (Gld) 20 jan. 1717,229 begr. Amsterdam (Holland) - St Antonius kerkhof 4 febr. 1759,474 dr. van Hendrick en Anna Mentink; tr. 2e (ondertr. Amsterdam (Holland) 23 jan.) 1778475 Beatrix van Os, ged. Amsterdam (Holland) - de Duif 17 jan. 1724,476 dr. van Govert en Jannetje Hendriks.

194. Willem Sijmonsz, kreeg rel.
195. Femmetje Jans.
Uit deze relatie:
a. Aaltje Willems, geb. Ransdorp, ged. Ransdorp 26 okt. 1698.477
b. Lijsabet Willems, zie 97.
c. Aaltje Willems, ged. Ransdorp 19 sept. 1717.478

208. Jochem Hendricksz de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 11 april 1677,479 † ald. 1761,480 tr. Beulake (Ov) 23 dec. 1702
209. Grietien Gerrijts, ged. Beulake (Ov) 16 juni 1683,481 begr. Vollenhove (Ov) 8 okt. 1749.480
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 15 febr. 1705.482
b. Annetje Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 6 juni 1706.483
c. Gerrit Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 6 april 1710.375
d. Rikent Jochems, zie 104.
e. Teunisjen Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 24 juli 1715.484
f. Aaltjen Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 14 maart 1717.485
g. Bartelt Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 4 sept. 1718.486
h. Peter Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 5 maart 1721.487

210. Jan Snoek, kreeg rel.
211. Aaltien Willems.
Uit deze relatie:
a. Bregjen Jansen, zie 105.
b. Jan Jansz Snoek, ged. Urk (Holland) 6 sept. 1716.488
c. Aaltien Janszen Snoek, ged. Urk (Holland) 2 april 1719,489 tr. Urk (Holland) 6 juni 1740490 Ocke Meijndertsz [de] [Boer], geb. Nrden (Oost-Vriesland) omstr. 1720,490 begr. Urk (Holland) 16 dec. 1785,491 zn. van Meijndert Lubben en Rewende Ockels; hij hertr. Urk (Holland) 24 juni 1764492 Merrijtjen Simons.
d. Jannetje Jans Snoek, ged. Urk (Holland) 26 nov. 1721.493

220. Hendrik van den Berg, ged. Kampereiland 26 mei 1669,253 Vuurstoker op de vuurboet te Urk,253 tr. (ondertr. Kampen 19 april) 1700253
221. Taetia Cantor, geb. Leeuwarderadeel vr 1681.
Uit dit huwelijk:
a. Sara Hendriks van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1702, tr. Urk (Holland) 22 aug. 1734494 Pieter Jansz Faber.
b. Steeven Hendriksz, zie 110.
c. Dirk Hendriks van den Berg, ged. Urk (Holland) 11 febr. 1714,495 tr. 1e Urk (Holland) 12 april 1739496 Zeijtjen Jansz; tr. 2e Urk (Holland) 16 jan. 1763367 Antje Luitsz.

232. Heyne Toinis Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 19 aug. 1655,497 tr. Vollenhove (Ov) 12 april 1680
233. Femmetjen Jans van Albergen.
Uit dit huwelijk:
a. Toinis Heynen, zie 116.
b. Sijsjen Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 24 maart 1683.
c. Gerrit Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 4 febr. 1685.498
d. Gerrit Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 24 febr. 1686.499

Generatie IX

256. Pieter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1629,500 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen (Holland) 24 juni 1701,501 tr. Scheveningen (Holland) 2 juni 1652502
257. Lijsbeth Jans Overduijn, geb. omstr. 1630, begr. Scheveningen (Holland) 28 juli 1705.503
Uit dit huwelijk:
a. Kind, begr. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1668.504
b. Jan Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1652.500
c. Jop Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 jan. 1654,505 begr. ald. 22 nov. 1672.506
d. Aeltgen Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1655,507 begr. ald. 4 sept. 1734,508 tr. 1e Scheveningen (Holland) 7 mei 1684509 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, begr. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1689;510 tr. 2e Scheveningen (Holland) 8 mei 1701511 Floris Leendertszn de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1654,512 begr. ald. 29 dec. 1733,513 zn. van Leendert Willemsz.
e. Jan Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1659,514 begr. ald. 12 okt. 1720,515 tr. Scheveningen (Holland) 23 mei 1683516 Leuntge Jans van der Swaen, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1660,517 begr. ald. 13 maart 1720,518 dr. van Jan Thonisz en Aaltje Vergunst.
f. Heyndrik Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 sept. 1662,519 begr. ald. 25 sept. 1758,520 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 april 1685521 Soetje Cornelisse v.d. Geyt, ged. Scheveningen (Holland) 20 jan. 1664,522 begr. ald. 24 febr. 1723;523 tr. 2e Scheveningen (Holland) 28 okt. 1725524 Aagie Baerthoutse van der Meulen, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1674,525na 1725, dr. van Baerthout Claesz en wed. van Cornelis Leendertsz Kunst.
g. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,526 begr. ald. 28 febr. 1667.527
h. Wouter Pieterse, zie 128.
i. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1671,528 begr. ald. 21 dec. 1757,529 tr. Scheveningen (Holland) 8 april 1696530 Marytje Janse Turfboer, ged. Scheveningen 14 dec. 1670,531 begr. ald. 22 sept. 1734.531

258. Kornelis Geyteman.

260. Leendert Dominicusz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,532 begr. ald. 29 mei 1734,533 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 1691534
261. Trijntje Aelberts Overduyn, geb. omstr. 1670, begr. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1724.535
Uit dit huwelijk:
a. Minnekis Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1692,536 begr. ald. 26 febr. 1692.537
b. Marijtje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1692,536 begr. ald. 26 febr. 1692.537
c. Klaertje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1692,538 begr. ald. 16 aug. 1693.539
d. Klaertje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 25 aug. 1694,540 tr. Scheveningen (Holland) 11 juli 1728541 Arien Claesz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 26 maart 1690,542 begr. ald. 8 juli 1762,543 zn. van Claes Arijensz Pronck en Knijertgen Arijense Schieman en wedr. van Baertje Gijsse Keus; hij hertr. Scheveningen (Holland) 14 sept. 1738544 Jannetie Cornelis.
e. Dominekis Leendertsz, zie 130.
f. Maria Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1698,545 tr. Scheveningen (Holland) 12 juli 1733546 Jan Arentsz Outman (Houtman?), geb. 1702, † 1746.
g. Lijsbet Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1700,547 begr. ald. 5 nov. 1762.548
h. Aelbert Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1702,549 begr. ald. 13 maart 1742,550 tr. Scheveningen (Holland) 21 mei 1730551 Apolonia Ariese Ros.
i. Burgje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 8 okt. 1704,552 begr. ald. 15 nov. 1704.553
j. Wouter Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1710,554 begr. ald. 3 jan. 1711.555
k. Burgje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 3 nov. 1712,556 begr. ald. 19 juni 1779,557 tr. Scheveningen (Holland) 19 april 1739558 Eeuwid Cornelisz van der Harst, ged. Scheveningen (Holland) 15 dec. 1717,559 zn. van Cornelis Leendertsz en Krijntje Eeuwitsdr Buijs.

262. Leendert Simonze, geb. 1664,560 begr. 1728,560 kreeg rel.
263. Krijntje Cornelisdr, geb. omstr. 1665,560 begr. 1717.560

264. Willem Jansz Corvincx, geb. Scheveningen (Holland) 1625, begr. ald. 26 okt. 1696,561 tr. Scheveningen (Holland) 11 juni 1656562
265. Jacobje Jansse Overduin, geb. Scheveningen (Holland) 1636, † vr 26 okt. 1696, begr. ald..561
Uit dit huwelijk:
a. Neeltgen Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 26 nov. 1656.563
b. Claertgen Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 2 dec. 1657.564
c. Trijntge Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1660.565
d. Jan Willemsz, zie 132.
e. Neeltge Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1666.566
f. Ghijsbrecht Willemsz Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 3 juni 1668,567 begr. ald. 12 nov. 1727,568 tr. Scheveningen (Holland) 17 mei 1693569 Trijntje Arentse Dykhuyzen, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1671,570 begr. ald. 9 jan. 1731.571

266. Joris de Boer.

272. Cornelis Dircksz Haasnoot [later], ged. 1630, tr. (ondertr. Catwijk op zee (Holland) 1 nov.) 1654572
273. Maartje Verdoes, geb. omstr. 1631.
Uit dit huwelijk:
a. Nelletge Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 febr. 1650.123
b. Dirk Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 jan. 1655,123 tr. 1e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 3 juli) 1678123 Barber van den Oever, geb. omstr. 1655; tr. 2e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 24 april) 1683572 Aechje Dircksdr, geb. omstr. 1655; tr. 3e Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1701 Maertge Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1675,573 dr. van Ghysbrecht Hendricksz en Maritgen Wouters Pronck.
c. Cornelis Cornelisz, zie 136.
d. Neeltje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 sept. 1662.123
e. Krijn Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1665.123

274. Arent Vlieland.

288. Jacob Dirksz Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1644,574 begr. ald. 18 dec. 1712,575 tr. Scheveningen (Holland) 6 mei 1668576
289. Jacoba Jacobs, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Jacobsz Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1668,577 begr. ald. 8 juni 1674.578
b. Haesgen Jacobse Buys [later] | Buns, ged. Scheveningen (Holland) 16 maart 1670, begr. ald. 28 maart 1670.579
c. Thonis Jacobsz Buns | Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1675,580 begr. ald. 4 nov. 1676.581
d. Teunis Jacobsz, zie 144.
e. Machtult Butter | Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1680.582
f. Jacob Jacobsz Butter | Buijs [later],197 ged. Scheveningen (Holland) 14 maart 1683,583 tr. Scheveningen (Holland) 20 april 1704584 Maertge Albertse, geb. Catwijk aan zee (Holland).

320. Cors Gillisz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 22 april 1629,585 tr. Noordwijk (Holland) 5 april 1649
321. Grietje Gerrits van den Bosch, geb. Noortwijck (Holland) omstr. 1628.
Uit dit huwelijk:
a. Claesjen Corsse Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 15 okt. 1651.586
b. Mees Korze Zuydthoek, ged. Noordwijk (Holland) 6 sept. 1654,587 tr. 1e Noordwijk (Holland) 30 aug. 1693 Mearigie Jans van Wilster; tr. 2e Noordwijk (Holland) 14 mei 1730 Annetje Jans van den Berg.
c. Gerrit Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 24 sept. 1656.588
d. Arien Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 11 aug. 1658.589
e. Dirk Corsz Zuydhoek | Suijthoeck, ged. Noordwijk (Holland) 30 nov. 1659,590 tr. Noortwijck (Holland) 26 mei 1681 Annetie Pieters van Swaenenburch.
f. Willem Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 11 sept. 1661.591
g. Arij Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 14 febr. 1663.592
h. Jan Corsz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 14 sept. 1664.593
i. Aeltge Cors Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 30 mei 1666,594 tr. Noordwijk (Holland) 8 dec. 1715 Willem Janzen van der Laan, geb. Hillegom (Holland).
j. Barthelomeus Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 15 april 1668.595
k. Andries Corssen, zie 160.

384. Jan Arentsz Pasterkamp, kreeg rel.
385. Jenneken Janssen.

416. Hendrick Roeloffs de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 22 maart 1646,596 tr. Vollenhove (Ov) 20 april 1674
417. Teunissien Jochems, geb. Quadoelen (Ov).
Uit dit huwelijk:
a. Roeloff Hendricksz, ged. Vollenhove (Ov) 7 juli 1675.
b. Jochem Hendricksz, zie 208.
c. Trijntjen Hendricks, ged. Vollenhove (Ov) 13 febr. 1681.597
d. Trijntjen Hendricks, ged. Vollenhove (Ov) 14 jan. 1682.598
e. Roelof Hendricksz, ged. Vollenhove (Ov) 7 sept. 1684.599

418. Gerrit Jansz, kreeg rel.
419. Aeltjen Harms.

440. Steeven Segerszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1635, tr. Kampereiland 9 april 1665253
441. Geertgen Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 31 dec. 1665.253
b. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. 6 sept. 1667,253vr 26 sept. 1670.
c. Hendrik, zie 220.
d. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 25 sept. 1670.253
e. Trijn Steevensdr van den Berg (Later), ged. Kampereiland 6 okt. 1672.253

442. Suffrides Cantor, kreeg rel.
443. Sara Antondes.

464. Toenijs Heynen Hakvoort | Ackvoort, tr. Vollenhove (Ov) 19 mei 1650
465. Mette Jacobs.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Teunisz Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 6 juli 1651.600
b. Heyne Toinis, zie 232.
c. ?? Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 11 okt. 1660.601
d. ?? Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 17 nov. 1663.602
e. Toinis Toinisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 2 mei 1669,603 begr. ald. 12 april 1743.604

Generatie X

512. Jan Hendricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,605 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 1618606
513. Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen (Holland) 1594, † ald. 21 nov. 1668.
Uit dit huwelijk:
a. Maertge Janse Tael, begr. Scheveningen (Holland) 5 mei 1681,607 tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 sept. 1663608 Gijs Jansz van Rijs, geb. Scheveningen (Holland), † vr 2 sept. 1668; tr. 2e Scheveningen (Holland) 2 sept. 1668609 Gerbrand Simonsz Pals.
b. Hendrick Jansz Tael, geb. omstr. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,610 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen (Holland) 1622, begr. ald. 23 april 1708.611
c. Pieter Jansz, zie 256.
d. Wouter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1638,6121703, tr. Scheveningen (Holland) 19 mei 1658613 Cornelia Cornelisse Croeser, geb. Voorburg (Holland).
e. Corsje Jans Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1640, begr. ald. 22 dec. 1690,614 tr. Scheveningen (Holland) 13 mei 1663615 Maerten Maertens de Wit, geb. omstr. 1625,123 begr. Scheveningen (Holland) 22 april 1709,616 zn. van Maerten en wedr. van Maertie Cornelis Pronck.

514. Jan Aelbertsz Overduijn, kreeg rel.
515. Marijtje Jans.

520. Dominicus Pietersz van der Mosch, geb. omstr. 1635,560 †,560 begr. Scheveningen (Holland) 23 okt. 1672,617 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1658
521. Maertie Leenders Fix, geb. omstr. 1635, begr. Scheveningen (Holland) 22 febr. 1683.618
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Dominicusz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1661.619
b. Leendert Dominicusz, zie 260.

528. Jan Willemsz Corvinck, geb. Scheveningen (Holland) 1590,620 † Guinea 1639,621 tr. Scheveningen (Holland) 1614620
529. Neeltje Jacobse.
Uit dit huwelijk:
a. Arij Jansz Korvinck, begr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 1682.622
b. Willem Jansz, zie 264.

544. Dirck Cornelisz Haasnoot [later], geb. omstr. 1605, kreeg rel.
545. Trijntje Arentsdr.
Uit deze relatie:
a. Cornelis Dircksz, zie 272.
b. Maartje Dircksdr Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 jan. 1644.623
c. N. Dircks Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 dec. 1645.623
d. Brechje Dirsksdr Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 maart 1648.624

576. Dirck Cornsz Buys [later] | Buns, geb. omstr. 1608,197omstr. 1652.197

640. Gillis Andriesz Zuydhoek [later], † Noordwijk (Holland) 24 april 1644,625 tr. 2e Noordwijk (Holland) 25 jan. 1643 Grietje Thijsdr; tr. 1e146 (kerkelijk Noordwijk (Holland) 1 mei 1622)626
641. Sijbrug Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Cors Gillisz, zie 320.
b. Trijntge Gilles Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 16 jan. 1631.627
c. Dirk Gillisz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 6 febr. 1633.628
d. Andries Gillisz van Zuydhoek | Zuythoeck, ged. Noordwijk (Holland) 29 nov. 1637,629vr 1673, tr. Noordwijk (Holland) 21 april 1669 Annitge Heyndricks, geb. Haerlem (Holland); zij hertr. Noortwijckerhout (Holland) 25 febr. 1673 Philips Pietersz van Steijn.

768. Arent Pasterkamp.

832. Roelof Hendricksz de Vries [later], geb. Vollenhove (Ov), † vr 23 febr. 1659,630 tr. Vollenhove (Ov) 9 maart 1645
833. Alijt Willems, tr. 2e Vollenhove (Ov) 23 febr. 1659 Daniel Wesselsz.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick Roeloffs, zie 416.
b. Altin Roelofs, ged. Vollenhove (Ov) 14 okt. 1649.631

880. Seger Aertszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1593, † vr 22 okt. 1641, tr. 1e Kampen 17 april 1631253 Marrichien Aerstsdr; tr. 2e Kampen 4 juni 1634253
881. Trijntien Steevensdr.
Uit dit huwelijk:
a. Steeven Segerszn, zie 440.
b. Merrigjen van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1638.

928. Heyne Toenijs Hakvoort | Ackvoort.

Generatie XI

1024. Heyndrick Pieters Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1569,605 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,632 tr. Scheveningen (Holland) 1595633
1025. Nelleke Gerrits.

1026. Gerrit Cornelisz van Schilperoort, geb. Scheveningen 1565, stuurman, † Scheveningen 19 febr. 1644, tr. 7 april 1589
1027. Maritge Wouters Bom, geb. Scheveningen 1562, † ald. 1602.
Uit dit huwelijk:
a. Leuntje Gerritsdr van Schilperoort, geb. 1590.
b. Claertie Gerredts, zie 513.

1040. Pieter van der Mosch.

1056. Willem Corvinck.

1152. Corn Buns | Buys [later].

1280. Andries Zuydhoek [later].

1664. Hendrick Hendricksz de Vries [later].

1760. Aert van den Berg (Later), geb. omstr. 1560.

Generatie XII

2048. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 2e 1596633 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck, geb. 1596; tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 1569634
2049. Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594.

Generatie XIII

4096. Mr.635 Heyndrick Meester Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,636 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,632 tr. Scheveningen (Holland) omstr. 1532633
4097. Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.637

4098. Jan Jans, kreeg rel.
4099. Marijtje Alijts de Waert.Bronnen

1. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1906 Geboorteacte 325
2. Heldersche Courant
3. Helderse Courant
4. http://www.begraafplaatsenonline.nl / Rouwkaart
5. Trouwboekje; Akte nr. 294; RA Alkmaar Gezinskaart Jacobus Taal
6. SA Amsterdam Geboorteregister 1908 18/72v nr 10462
7. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jan de Leeuw
8. http://www.begraafplaatsenonline.nl
9. Geboortekaartje / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
10. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1936 | Overlijdensregister aktenummer 195 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
11. http://www.begraafplaatsenonline.nl/
12. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 135
13. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1943 | Overlijdensregister aktenummer 83
14. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
15. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
16. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
17. Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1884 Huwelijksacte 154
18. Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
19. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
20. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 24
21. Nieuw Land Erfgoedcentrum Huwelijksacte 13
22. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1891-1900 akte 1897/29
23. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde
24. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1905 Geboorteacte 317
25. Grafzerk
26. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
27. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30
28. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
29. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
30. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1928 | Huwelijksregister aktenummer 216 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
31. AM Spits
32. Geboorte akte 2014, Burgerlijke Stand Den Haag
33. G.A. Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
34. SA Amsterdam Overlijdensactenr 7363 / SA Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
35. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 368
36. Geboorte akte 101, Burgerlijke Stand Den Haag
37. Geboorte akte 618, Burgerlijke Stand Den Haag
38. Noord-Hollands Archief - Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 - Huwelijksakte; akte nr. 103
39. Geboorte akte 782, Burgerlijke Stand Den Haag
40. GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 555
41. GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 414
42. Geboorte akte 865, Burgerlijke Stand Den Haag
43. GA Den Haag - Overlijdensacten 1868 nummer 176
44. Geboorte akte 912, Burgerlijke Stand Den Haag
45. Genlias Noord-Hollands Archief akte nr 166 / SA Amsterdam Archiefkaart 16-104
46. SA Amsterdam Archiefkaart 16-104
47. Wiecher Mandemaker
48. Geboorte akte 2032, Burgerlijke Stand Den Haag
49. Geboorte akte 815, Burgerlijke Stand Den Haag
50. SA Amsterdam; eigen gezinskaart
51. Wiecher Mandemaker jr
52. GA Den Haag - Overlijdensacten 1945 nummer A 2737
53. SA Amsterdam; eigen gezinskaart & G.A. Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
54. Haags Gemeentearchief; Tafel overlijden ’s-Gravenhage Periode: 1951-1960 Fiche 241, afbeelding 31 - A 75
55. Geboorte akte 2314, Burgerlijke Stand Den Haag
56. GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 2154
57. GA Den Haag - Overlijdensacten 1872 nummer 2321
58. Burgerlijke Stand Urk - Geboorten 1831-1840 akte 1832/20
59. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 19
60. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 8
61. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 23
62. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Overlijdensaktenr.: 35
63. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 18
64. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 53
65. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Huwelijksactenr.: 24
66. Het Flevolands Archief - Urk BS Huwelijken NL-LlsHFA_0706_130_1902_3
67. Nieuw Land Erfgoedcentrum;
68. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Huwelijksaktenr. 15
69. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 12
70. Dr. A.W.E. Dek - V.498
71. Haags Gemeentearchief
72. GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 2755
73. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 47
74. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 47
75. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 83
76. Geboorte akte 1171, Burgerlijke Stand Den Haag
77. GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 563
78. Geboorte akte 929, Burgerlijke Stand Den Haag
79. GA Den Haag - Overlijdensacten 1899 nummer 1484
80. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 93
81. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 43
82. Geboorte akte 1388, Burgerlijke Stand Den Haag
83. GA Den Haag - Overlijdensacten 1831 nummer 1533
84. Geboorte akte 137, Burgerlijke Stand Den Haag
85. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 117
86. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 120
87. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 117
88. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 120
89. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2919
90. Geboorte akte 1640, Burgerlijke Stand Den Haag
91. GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 4553
92. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 83
93. Geboorte akte 1209, Burgerlijke Stand Den Haag
94. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1923 - 1932 Overlijdensakten, akte 1613
95. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 29
96. Geboorte akte 856, Burgerlijke Stand Den Haag
97. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2823
98. Haags Gemeentearchief; Fiche 166, afbeelding 47
99. ELo Noordwijk BS Huwelijk Archiefnr 0900 Regnr. 2920 Huwelijksakten 1820-1829
100. GA Den Haag - BS Overlijden Aktenr. 1049
101. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 32
102. Geboorte akte 324, Burgerlijke Stand Den Haag
103. Geboorte akte 61, Burgerlijke Stand Den Haag
104. Geboorte akte 409, Burgerlijke Stand Den Haag
105. Geboorte akte 854, Burgerlijke Stand Den Haag
106. Burgerlijke Stand Urk - Huwelijken 1821-1830 akte 1830/1
107. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 1
108. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1871-1880 akte 1879/36
109. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde V 1
110. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 3
111. Overlijdensregister Urk 1891 - 1900
112. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 17
113. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 20
114. Arnold Lens
115. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 116 Aktenr. 14
116. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 50v
117. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 6
118. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 106 / Dr. A.W.E. Dek - III.379 / V.498
119. GA Den Haag - Overlijdensacten 1841 nummer 430 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
120. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 373
121. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 669
122. Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 77 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
123. Genealogie Katwijk
124. Dr. A.W.E. Dek - V.498 / Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
125. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
126. GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1774
127. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
128. Dr. A.W.E. Dek - III.378
129. GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2607
130. GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 485 ; dochter Batje
131. GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1918 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
132. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 152
133. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 33 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
134. GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1390
135. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 201
136. GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1390; echtgenote Elisabeth
137. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 102v
138. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 103
139. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 570 Aktenr. 11
140. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 588 Aktenr. 208
141. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 577 Aktenr. 310
142. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 581 Aktenr. 309
143. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 579 Aktenr. 366
144. GA Den Haag - Huwelijken 1837 aktenummer 39
145. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 160v
146. Montanus
147. Gemeentearchief Oegstgeest Huwelijksacte 6
148. Nat Arch Oegstgeest BS Huwelijken Aktenr. 6
149. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 179v
150. ELo Gemeente Noordwijk DTB Trouwen Archiefnr 0900 Inventnr 2919 Blad 6v
151. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 5 Folio 53
152. ELo Gemeente Noordwijk BS Huwelijken Archnr. 0900 Regnr. 2921 Aktenr. 5
153. ELo Noordwijk aan zee NG Dopen Archnr. 0910 Inventnr. 5 Blad 64v
154. ELo Gemeente Noordwijk BS Trouwen Archnr. 0900 Regnr. 2920 Aktenr. 3
155. ELo Noordwijk aan zee NG Dopen Archnr. 0910 Inventnr. 5 Blad 55v
156. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 184v
157. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 188v
158. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 53
159. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Medemblik Overlijdensacte 72 / Urk Begraafboek
160. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw blad 138
161. A. Kleywegt
162. Historisch Centrum Overijssel Gemeente Blokzijl Huwelijksacte 12
163. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
164. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 2
165. Noord-Hollands Archief - Gemeente Medenblik Overlijdensacte 81
166. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 137
167. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 17
168. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 5
169. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen NL-LlsHFA_0711_3_056
170. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
171. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 75v
172. Het Flevolands Archief - Urk BS Begraven Archnr. 0706 Regnr. 59 Aktenr. 10
173. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 60
174. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 64
175. Het Flevolands Archief - Urk BS Geboorten Archnr. 0711 Regnr.3 Pag. 123
176. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 118v
177. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 6
178. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 4
179. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 137v
180. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 5 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
181. GA Den Haag - Overlijdensacten 1824 nummer 906
182. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 318 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
183. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 23v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
184. Dr. A.W.E. Dek - III.379
185. Oude Kerk - Doopboek 1810 - 1811 Bladnr. 154 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
186. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 256 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
187. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 107 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
188. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 97v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
189. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 39
190. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 117v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
191. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 131v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
192. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 116
193. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 16 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
194. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 98
195. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 104
196. Dr A.W.E. Dek, De bevolking van Scheveningen; Genealogische Tabellen : 1736
197. Dr A.W.E. Dek, De bevolking van Scheveningen; Genealogische Tabellen
198. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Blad 71
199. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 61
200. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 66
201. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 48
202. Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 12
203. Genealogie Mostert
204. Dr. A.W.E. Dek - 370
205. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 71v
206. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 75v
207. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 86v
208. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 120
209. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 114
210. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 136
211. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 16
212. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 113
213. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 19
214. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 41
215. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 74 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
216. Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
217. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 193 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
218. GA Den Haag - Overlijdensacten 1828 nummer 1283; eigen acte
219. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 65 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
220. GA Den Haag - Overlijdensacten 1828 nummer 1283
221. Oude Kerk - Trouwboek 1804 - 1811 Bladnr. 259 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
222. Oude Kerk - Trouwboek 1751 - 1754 Bladnr. 306
223. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 267
224. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 132v
225. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 158v
226. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 161v
227. Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
228. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/61&48 Huwelijksacte 12
229. Werkgroep Genealogie Heerenveen [Klaas Kramer]
230. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Begraafregister 201/99
231. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 107v
232. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 3 (Onder)Trouw
233. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 10
234. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 54 / Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
235. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 20
236. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 132v
237. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 4
238. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 55
239. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57
240. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60v
241. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 61v
242. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 66
243. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 38
244. Het Flevolands Archief - Urk DTB Begraven Archnr. 0711 Regnr. 6 Pag. 27
245. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 61
246. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 62
247. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 64v
248. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 65v
249. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 1v
250. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 3
251. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 4
252. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 109v
253. A. Sietsma
254. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 132
255. Trouwboek pagina 134a
256. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0015
257. Begraafregister Urk nieuwe kerkhof buiten de kerk 1787 - 1826 pag. 3
258. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 276
259. Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
260. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 113 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
261. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 277 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
262. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 134 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
263. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 109 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
264. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
265. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 49 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
266. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 11 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
267. Oude Kerk - Trouwboek1762-1770 Blad 184 / Dr. A.W.E. Dek - III.378
268. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr.123 / Dr. A.W.E. Dek - III.378
269. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 16v / Dr. A.W.E. Dek - III.264
270. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 156
271. Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad198 / Dr. A.W.E. Dek - III.377
272. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 797
273. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 21 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
274. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 132 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
275. Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad 192 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
276. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 26v / Dr. A.W.E. Dek - III.380
277. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 129 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
278. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 273 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
279. Dr. A.W.E. Dek - III.380
280. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 31v / Dr. A.W.E. Dek - III.380
281. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 219 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
282. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 258
283. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 90
284. Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 67
285. Stamboom Ter Haak - Boeree / Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 67
286. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 198
287. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 133
288. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 205
289. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 164
290. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 157
291. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 132
292. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 172
293. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr.113
294. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 182
295. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 200
296. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Blad 214
297. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Bladnr. 29
298. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Blad 211
299. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 231
300. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 165
301. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 246
302. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 3v
303. Katwijk aan Zee Weesboek
304. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 317
305. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 211
306. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 200
307. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 215
308. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 243
309. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 251
310. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 41
311. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 268
312. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 240
313. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 164
314. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 9v
315. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 21
316. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 144
317. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Blad 220
318. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 19
319. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 99v
320. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 127
321. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 128v
322. ELo Noordwijk Binnen NG Dopen Archnr. 0910 Inventnr. 1 Blad 133
323. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 130v
324. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 134v
325. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 137v
326. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 139
327. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 143v
328. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 145v
329. Vollenhove, DTB NG, D: 1698-1718
330. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/149
331. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 628/146
332. SA Amsterdam Begraafregister 201/139
333. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/39
334. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/47
335. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Begraven 489/113 & 487/20
336. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/67 Huwelijksacte 6
337. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/56
338. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/66
339. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/69
340. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/78 M.O.B. 627/29
341. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/77
342. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/64
343. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/84
344. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/123
345. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/95
346. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/121
347. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/89 Huwelijksacte 6
348. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Ondertrouw 648/106
349. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/104
350. SA Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/84 Huwelijksacte 6
351. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Dopen 646/88
352. SA Amsterdam Ransdorp - Durgerdam 338-478ij Overlijden 1818
353. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/112
354. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/119
355. SA Amsterdam Ransdorp Begraven 201/124
356. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/81
357. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/83
358. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0173
359. Begraafboek Urk 1755-1818 nr. 8
360. Begraafregister Urk nieuwe kerkhof buiten de kerk 1787 - 1826 pag.5
361. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 6
362. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 33
363. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 34v
364. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 36
365. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 86
366. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 2
367. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 106v
368. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 13
369. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 119
370. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 131v
371. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0082
372. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0160
373. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0163
374. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0166
375. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0169
376. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0174
377. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 11v
378. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 110v
379. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0009
380. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0022
381. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0030
382. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 159 / Dr. A.W.E. Dek - I.59 / II.163
383. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 27 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
384. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 128 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
385. Stamboom Hoogendoorn / Roeleveld / Buijse / den Dolder
386. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 260 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
387. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 170 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
388. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 81 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
389. Dr. A.W.E. Dek - II.163
390. Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 145 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
391. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 295 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
392. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 240 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
393. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 304 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
394. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 248 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
395. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 321 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
396. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 262 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
397. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 167 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
398. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr.12 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
399. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 232
400. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 11
401. Oude Kerk - Trouwboek 1712 - 1718 Bladnr. 242
402. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 231
403. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 163
404. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 80
405. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 176
406. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 78
407. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 263
408. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 95
409. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 64
410. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 108
411. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 7
412. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 118
413. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 78
414. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 137
415. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 151
416. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 149
417. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 161
418. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 176
419. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 195
420. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 205
421. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 43
422. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Bladnr. 39
423. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 205
424. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 140
425. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 142
426. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 95
427. Stamboom Klumpers
428. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 186
429. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 167
430. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 199
431. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 213
432. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 223
433. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 237
434. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 246
435. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 273
436. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 199
437. Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 71
438. Stamboom Keus, Smink, eva.
439. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 31
440. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 351
441. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 226
442. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 311
443. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 197
444. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 69
445. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 134
446. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 150
447. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 331
448. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 50
449. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr.290
450. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 21
451. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 79
452. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 262
453. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr.42
454. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 55
455. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 80
456. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 51
457. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 88
458. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 234
459. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 173
460. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 135
461. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 96
462. Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 227
463. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 68v
464. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 95
465. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 96v
466. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0119
467. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0022
468. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Rooms Katholiek NL-ZlHCO_0124_604_0004
469. SA Amsterdam Nieuwendam Ondertrouwregister 479/172
470. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0027
471. Poortersarchief Amsterdam 29/333
472. SA Amsterdam Begraafregister 1206/491
473. SA Amsterdam Ondertrouw 1754 733/249
474. SA Amsterdam Begraafregister 1203/105v
475. SA Amsterdam Ondertrouw 1778 750/128
476. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 359 p. 19 (oud pag. 19) nr. 1
477. SA Amsterdam Doopregisters 645/97
478. SA Amsterdam Doopregisters 645/121
479. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0072
480. Seelemeijer
481. Archieven.nl - Beulake Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_587_0026
482. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0157
483. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0161
484. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0014
485. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0019
486. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0024
487. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0035
488. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 9v
489. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 12
490. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 90
491. Ada Klanke de Boer
492. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108
493. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 17
494. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 87v
495. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 5v
496. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 89v
497. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0052
498. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0094
499. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0098
500. Dr. A.W.E. Dek - I.59
501. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 228 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
502. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 30 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
503. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 249
504. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 25 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
505. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 74 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
506. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 47 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
507. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 91 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
508. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 147
509. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 72 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
510. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 163
511. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 144 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
512. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 83
513. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 141
514. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 117 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
515. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.130
516. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 67
517. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 126
518. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 60
519. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 133 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
520. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 252
521. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 76
522. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 139
523. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 73
524. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 102
525. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 30
526. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 142 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
527. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 19 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
528. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1881 Bladnr. 8 / Dr. A.W.E. Dek - I.59 / II.96
529. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 249 / Dr. A.W.E. Dek - II.96
530. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 124 / Dr. A.W.E. Dek - II.96
531. Dr. A.W.E. Dek - II.96
532. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 142
533. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 145
534. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 106
535. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 82
536. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr.202
537. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 175
538. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 208
539. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 181
540. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 221
541. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 152
542. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 188
543. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 13
544. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 19
545. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 252
546. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 268
547. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 270
548. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 14
549. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 285
550. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 179
551. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 199
552. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 304
553. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 245
554. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 5
555. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 8
556. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 27
557. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 118
558. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 33
559. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 72
560. Stamboom de Mos
561. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 200
562. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 54
563. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 100
564. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 109
565. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 121
566. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 147
567. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 153
568. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 99
569. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 114
570. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 7
571. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 122
572. Katwijk aan Zee Huwelijk NDG 10 1614-1619, 1637 -1720
573. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 37 / Dr. A.W.E. Dek - I.32
574. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 27
575. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 20
576. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 157
577. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 154
578. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 57
579. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 33
580. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1881 Bladnr.39
581. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 67
582. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 91
583. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 116
584. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 151
585. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 13
586. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 46
587. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 49v
588. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 52
589. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 54
590. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 55
591. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 57v
592. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 58v
593. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 60
594. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 61
595. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 62v
596. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0026
597. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0081
598. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0084
599. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0093
600. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0045
601. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0011
602. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0022
603. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0045
604. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0034
605. Dr. A.W.E. Dek - deel VI
606. Hendrik Visser : gehuwd in 1615; Schimmel
607. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 114
608. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 106
609. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 160
610. Henk Visser: datum
611. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 263
612. hendrik Visser: geboren in 1630
613. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 71
614. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 169
615. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 102
616. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 270
617. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 46
618. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 127
619. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 131
620. Peter Baak
621. Peter Baak / Contactblad CSF Scheveningen
622. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 125
623. Katwijk aan Zee Dopen NDG 8.i 1643-1719
624. Katwijk aan den Rijn Dopen NDG 2 1637-1669
625. Hans Schutijser
626. ELo Gemeente Noordwijk DTB Trouwen Archiefnr 0910 Inventnr 2 Blad 4
627. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 15v
628. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 17v
629. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 25
630. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_597_0110
631. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0039
632. Datum van Hendrik Visser
633. hendrik Visser
634. Dr. A.W.E. Dek. Hendrik Visser: trouwjaar = 1559
635. Crugten - Roos
636. Hendrik Visser, Eric Hornstra
637. Johan Taal


Index

Niet publiek, N.N.  1,b
Niet publiek, N.N.  1,e
Aaltien Willems  211
Aaltjen Jochems de (1717-)  208,f
Aechje Dircksdr (1655-)  272,b
Aeltje Leendertse (1696-1739)  131
Aeltjen Harms  419
Albertjen Jacobs (1719-)  59
Alijt Willems (x1645)   833
Altin Roelofs (1649-)  832,b
Annetje Jochems de (1706-)  208,b
Annitge Heyndricks (x1669)   640,d
Antje Luitsz (x1763)   220,c
Bartelt Jochemsz de (1718-)  208,g
Claasien Claas  116,e
Daniel Wesselsz (x1659)   833
Elisabet Sjoerts  51
Femke Jans (1715-1799)  104
Geertgen Jansdr (x1665)   441
Gerrit Jansz  418
Gerrit Jochemsz de (1710-)  208,c
Grietien Gerrijts (1683-1749)  209
Grietje Thijsdr (x1643)   640
Hendrick Jochemsz de (1705-)  208,a
Hendrikjen Gerrijdsz (1739-1810)  49
Jacoba Jacobs (x1668)   289
Jannetie Cornelis (x1738)   260,d
Jannetje Hendriks (x1724)   192,e
Jelle Meindertsz  116,e
Johanna Willems (1754-1824)  53
Krijntje Cornelisdr (1665-1717)  263
Leendert Simonze (1664-1728)  262
Lipje Lieversdr (x1763)   110,c
Lysebeth Jelles (1719-)  116,e
Maertge Albertse (x1704)   288,f
Maertje Willemsdr (1656-)  136
Marijtje Jans  515
Marijtjen Maartensdr (-1735)  111
Marrichien Aerstsdr (x1631)   880
Merrijtjen Simons (1717-)  210,c
Mette Jacobs (x1650)   465
Neeltje Jacobse (x1614)   529
Niesie Lubberts (x1786)   110,j
Peter Jochemsz de (1721-)  208,h
Pieter Klaaszn (vermeld )   110,h
Rewende Ockels  210,c
Roelof Hendricksz (1684-)  416,e
Roeloff Hendricksz (1675-)  416,a
Roeloff Hermensz (x1767)   116,e
Sijbrug Jansdr (x1622)   641
Teunisjen Jochems de (1715-)  208,e
Teunissien Jochems (x1674)   417
Trijntien Steevensdr (x1634)   881
Trijntje Arentsdr (x1629)   545
Trijntjen Hendricks (1681-)  416,c
Trijntjen Hendricks (1682-)  416,d
Willempje Pieters (-1792)  48,c
Zeijtjen Jansz (x1739)   220,c
Albergen, Femmetjen Jans van (x1680)   233
Antondes, Sara (vermeld )   443
Baak, Judith (1772-1832)  18,d
Bakker, Dirkje (1841-)  6,c
Bakker, Jacob Claasz (-1811)  48,b
Bakker, Jacobje Alberts (1824-1894)  2
Balkenende, Marijtje Gerritse (-1816)  20,e
Barnhorn, Neeltje Dirksdr (-1833)  20,c
Beelen, Arij van (1755-)  34,b
Beelen, Arij Willemsz van (1751-1816)  20,e
Beelen, Gerrit van (1796-1843)  20,e
Beelen, Jaapje van (1757-)  34,c
Beelen, Willem van (1728-1809)  34,b; 34,c
Berg, Annetje Jans van den (x1730)   320,b
Berg, Antonie Stevensz van den (-1807)  30
Berg, Dirk Hendriks van den (1714-)  220,c
Berg, Hendrik van den (1669-)  220
Berg, Hendrik van den (1737-1812)  110,c
Berg, Hendrikjen van den (1733-1800)  110,a
Berg, Jesijntje Jans van den (x1719)   80,b
Berg, Kornelis van den (1843-1918)  6,e
Berg, Maarten Stevensz van den (1750-1808)  110,j
Berg, Merrijtje Stevens van den (1735-1812)  110,b
Berg, Sara van den (1744-)  110,g
Berg, Sara Hendriks van den (1702-)  220,a
Berg, Sjoert Stevensz van den (1748-)  110,i
Berg, Steeven Hendriksz van den (1707-)  110
Berg, Teetjen Steevens van den (1738-)  110,d
Berg, Teetjen Steevens van den (1739-)  110,e
Berg, Teetjen Stevensz van den (1742-)  55
Berg, Toon Steevenszn van den (1746-)  110,h
Berg, Vrouwtje Toons van den (1791-1870)  15
Berg, Willem van den (1869-1943)  6,e
Berg (Later), Aert van den (1560-)  1760
Berg (Later), Jan Steevenszn van den (1665-)  440,a
Berg (Later), Merrigjen van den (1638-)  880,b
Berg (Later), Seger Aertszn van den (1593-1641)  880
Berg (Later), Steeven Segerszn van den (1635-)  440
Berg (Later), Trijn Steevensdr van den (1672-)  440,e
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1667-1670)  440,b
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1670-)  440,d
Blancke, Maria (1884-1955)  1
Blok, Claartje  64,d
Blok, Claartje Gerritse (1743-1829)  64,d
Blok, Gerrit  64,d
Blok, Leuntje Huijge (1706-1786)  144,d
Boer, Aaltje de (1865-1901)  2
Boer, Arian Albertsz de (1821-1906)  2
Boer, Cornelis de (1761-1805)  96,h
Boer, Jan de Vries Okkesz de (1806-)  12,e
Boer, Jannetje Andries de (1806-)  14,c
Boer, Jannetje Jorissse de (1666-1747)  133
Boer, Joris de  266
Boer, Klaas de (1838-1914)  12,e
Boer, Okke Meyndertsz de (1767-1823)  14,c
Boer, Willem Ockesz de (1806-1886)  14,c
Bom, Maritge Wouters (1562-1602)  1027
Boon, Cornelis van der (1796-)  20,a
Boon, Jannetje Cornelisdr (1756-1836)  16,a
Boot, Lubbert (x1757)   110,h
Boot, Merrijtje (1757-1785)  110,h
Borger, Harmen Roelofsz (x1765)   54
Borger, Merrijtjen Harmens (1777-1844)  27
Bosch, Grietje Gerrits van den (1628-)  321
Bouman, Heijltje Gerrits (x1806)   24,i
Bruin, Dirk de (1839-1929)  8,f
Bruin, Jacob de (-1864)  8,f
Buijs, Arentje Leendertse (1734-)  72,b
Buijs, Floor Teunisz (1724-1776)  144,i
Buijs, Jacob Teunisse (1719-1755)  144,h
Buijs, Jannetje Leendertse (1739-)  72,d
Buijs, Krijntje Eeuwitsdr (1683-1751)  260,k
Buijs, Leendert Teunisz (1763-)  36,c
Buijs, Leendert Teunisz (1771-1778)  36,g
Buijs, Lijsabet Teunisse (1707-1718)  144,b
Buijs, Nicolaas Nicolaasz (1812-1892)  18,f
Buijs, Pietertje Leendertse (1738-)  72,c
Buis, Arentje Klaasse (1797-1876)  18,b
Buis, Jacob Teunisz (1718-1718)  144,g
Buis, Klaazina Nicolaasse (1795-1866)  18,a
Buis, Maarte Nicolaasz (1802-1858)  18,d
Buis, Maarten Teunisz (1709-1747)  144,c
Buis, Nicolaas Teunisz (1768-1840)  18
Buis, Pieter Teunisz (1775-1861)  36,i
Buis, Pietertje Nicolaasse (1800-1879)  9
Buis, Pietertje Teunisse (1766-)  36,e
Buis, Teunis Leendertsz (1732-1812)  36
Buis, Willem Nicolaasz (1809-)  18,e
Buis, Willem Teunisz (1765-)  36,d
Buis, Willem Teunisz (1773-)  36,h
Buis, Willem Teunisz (1779-1806)  36,k
Buns | Buijs, Jacob Teunisz (1714-)  144,e
Buns | Buys [later], Corn (vermeld )   1152
Buns | Buys [later], Thonis Jacobsz (1675-1676)  288,c
Butter | Buijs [later], Jacob Jacobsz (1683-)  288,f
Butter | Buys [later], Machtult (1680-)  288,e
Buus | Buijs, Leendert Teunisz (1705-1790)  72
Buus | Buijs, Lijsbet Teunisse (1716-)  144,f
Buus | Buijs, Pieter Teunisz (1712-1773)  144,d
Buus | Buijs, Teunis Jacobsz Butter (1678-1732)  144
Buys, Ariaantje Leendertse (1745-)  72,f
Buys, Cornelia Teunisse (1762-1801)  36,b
Buys, Jaapje Leendertse (1743-)  72,e
Buys, Jacomijntje Leendertse (1749-1811)  72,g
Buys, Leendert Teunisz (1760-)  36,a
Buys, Willem Teunisz (1777-)  36,j
Buys [later], Dirck Jacobsz (1668-1674)  288,a
Buys [later], Jacob Dirksz (1644-1712)  288
Buys [later] | Buns, Dirck Cornsz (1608-1652)  576
Buys [later] | Buns, Haesgen Jacobse (1670-1670)  288,b
Cantor, Suffrides (vermeld )   442
Cantor, Taetia (1681-)  221
Claasz, IJtjen (1732-1763)  57
Claasz, Pieter (x1786)   56,c
Claesdr, Swaentge (1501-1577)  4097
Corvinck, Jan Willemsz (1590-1639)  528
Corvinck, Willem  1056
Corvinck | Korving, Willem Jansz (1701-1747)  132,h
Corvincx, Claertgen Willemse (1657-)  264,b
Corvincx, Ghijsbrecht Willemsz (1668-1727)  264,f
Corvincx, Neeltge Willemse (1666-)  264,e
Corvincx, Neeltgen Willemse (1656-)  264,a
Corvincx, Trijntge Willemse (1660-)  264,c
Corvincx, Willem Jansz (1625-1696)  264
Corvink, Betje Janse (1694-)  132,d
Corvink, Jaepje Janse (1696-)  132,e
Corvink, Jaepje Janse (1698-)  132,f
Corvink, Jan Jorisz (1732-)  66,e
Corvink, Jan Willemsz (1664-1734)  132
Corvink, Jannitje Jorisse (1729-1729)  66,c
Corvink, Joannes Jorisz (1742-)  66,j
Corvink, Joannis Jorisz (1736-1739)  66,g
Corvink, Joannis Jorisz (1738-)  66,h
Corvink, Joris Jansz (1693-)  132,c
Corvink, Joris Jansz (1699-1775)  66
Corvink, Klaas Jansz (1690-1690)  132,a
Corvink, Klaas Jorisz (1724-1749)  66,a
Corvink, Klaes Jansz (1691-)  132,b
Corvink, Kommertje Janse (1705-1747)  132,i
Corvink | Corvinck, Jan Jorisz (1727-1732)  66,b
Corvink | Corvinck, Jannitje Jorisse (1730-1732)  66,d
Corvink | Korving, Betje Jorisse (1740-1778)  33
Couwenhoven, Barber Pieterse (x1733)   66,f
Cremer, Jan (1720-)  48
Cremer, Willempje Jans (1740-1762)  48
Croeser, Cornelia Cornelisse (x1658)   512,d
Dapper, Vrouwtje (1846-)  4,h
Dijkhuizen, Adriana Foppe (1798-1883)  8,b
Dijkhuizen, Ari (-1796)  36,b
Dijkhuizen, Kniertje Krijne (1758-1796)  16
Does, Antje van der (-1826)  20,c
Does, Grietie Jorisse van der (x1746)   144,h
Doorneveld, Gerritje (x1786)   80,c
Duijvenbode, Marijtje van (1729-1797)  34,b; 34,c
Duijvenbode, Trijntje van (1752-)  34,a
Duin, Pieter van (1801-)  20,g
Duinen, Leendert Jacobse van (1690-1772)  128,a
Dulk, Adolph Arens den (1696-1735)  128,a
Dykhuyzen, Trijntje Arentse (1671-1731)  264,f
Faber, Pieter Jansz (x1734)   220,a
Fix, Maertie Leenders (1635-1683)  521
Fockes, IJtje (1706-1780)  110,b
Folkerts, Lijsbeth  56,d
Gerrits, Nelleke (x1595)   1025
Geus, Jannetje Klaas de (x1737)   96,b
Geyt, Soetje Cornelisse v.d. (1664-1723)  256,f
Geyteman, Ariaentie Kornelisse (1672-1711)  129
Geyteman, Kornelis  258
Graaf, Saartje Cornelis de (1769-1828)  56,e
Gravenhorst, Helena Petronella (1805-1839)  18,b
Greveling, Gerritje (1864-)  2,a
Guijt, Klaas Leendertz (1780-)  36,k
Haas, Christina de (1765-1831)  18,b
Haasnoot, Annetje Huijgsdr (1709-)  68,a
Haasnoot, Annetje Huijgsdr (1715-)  68,d
Haasnoot, Arent Cornelisz (1697-)  136,e
Haasnoot, Arent Huijgsz (1719-1723)  68,f
Haasnoot, Arent Huijgsz (1723-1795)  34
Haasnoot, Cornelis Huijgsz (1713-1789)  68,c
Haasnoot, Cornelisje Arentsdr (1769-)  34,h
Haasnoot, Cornelisje Arentsdr (1770-1832)  34,i
Haasnoot, Dirk Cornelisz (1655-)  272,b
Haasnoot, Geertje Arentsdr (1754-1787)  34,b
Haasnoot, Huig Arentsz (1752-1802)  34,a
Haasnoot, Huijg Cornelisz (1684-1725)  68
Haasnoot, Jan Huijgsz (1717-1760)  68,e
Haasnoot, Jannetje Arentsdr (1765-1826)  34,g
Haasnoot, Krijn Cornelisz (1665-)  272,e
Haasnoot, Leendert Arentsz (1756-1795)  34,c
Haasnoot, Leentje Huijgsdr (1722-1768)  68,g
Haasnoot, Leuntje Cornelisdr (1690-)  136,c
Haasnoot, Lijsbeth Cornelisdr (1695-)  136,d
Haasnoot, Marijtje Arentsdr (1760-1832)  34,e
Haasnoot, Neeltje (1774-1832)  16,e
Haasnoot, Neeltje Cornelisdr (1662-)  272,d
Haasnoot, Nelletge Cornelisdr (1650-)  272,a
Haasnoot, Niesje Cornelisdr (1687-)  136,b
Haasnoot, Thijs Arentsz (1758-1795)  34,d
Haasnoot, Trijntje Huijgsdr (1710-)  68,b
Haasnoot [later], Brechje Dirsksdr (1648-)  544,d
Haasnoot [later], Cornelis Dircksz (1630-)  272
Haasnoot [later], Dirck Cornelisz (1605-)  544
Haasnoot [later], Maartje Dircksdr (1644-)  544,b
Haasnoot [later], N. Dircks (1645-)  544,c
Hakvoort, Albert (1804-1892)  14,f
Hakvoort, Cornelis Teunisz (1707-)  116,b
Hakvoort, CornelisTeunisz (1708-)  116,c
Hakvoort, Femmetje Teunis (1706-)  116,a
Hakvoort, Femmigjen Teunis (1717-)  116,h
Hakvoort, Gerrit Teunisz (1716-1791)  58
Hakvoort, Grietje Alberts (1836-1930)  3
Hakvoort, Heijne Teunisz (1710-)  116,d
Hakvoort, Jan Teunisz (1714-)  116,f
Hakvoort, Lijsbet (1806-)  12,e
Hakvoort, Marrigje Teunis (1719-)  116,i
Hakvoort, Tiemen (1825-1887)  14,f
Hakvoort, Tijmentjen Gerrits (1754-1827)  29
Hakvoort, Toinis Heynen (1681-)  116
Hakvoort, Toinis Toinisz (1669-1743)  464,e
Hakvoort, Tymen Teunisz (1712-1767)  116,e
Hakvoort | Ackvoort, ?? (1660-)  464,c
Hakvoort | Ackvoort, ?? (1663-)  464,d
Hakvoort | Ackvoort, Gerrit (1685-)  232,c
Hakvoort | Ackvoort, Gerrit (1686-)  232,d
Hakvoort | Ackvoort, Heyne Toenijs  928
Hakvoort | Ackvoort, Heyne Toinis (1655-)  232
Hakvoort | Ackvoort, Jacob Teunisz (1651-)  464,a
Hakvoort | Ackvoort, Sijsjen (1683-)  232,b
Hakvoort | Ackvoort, Toenijs Heynen (x1650)   464
Harst, Cornelis Leendertsz van der (1684-1757)  260,k
Harst, Eeuwid Cornelisz van der (1717-)  260,k
Harst, Leendert Cornelisz van der (1737-1785)  72,e
Hartevelt, Krijn Benjaminsz (1717-1787)  130,d
Hartevelt | Kuijper, Pietertje Benjamins (x1730)   73
Hasenoot, Cornelis Cornelisz (1656-)  136
Hasenoot, Trijntje Arentsdr (1763-1832)  17
Heide, Antje Jacobs ter (x1798)   24,a
Heijer, Cornelis Cornelisz den (x1690)   64
Heijer, Guurtje Cornelisse den (1701-1733)  64
Heijn, Neeltje Maartensdr  135
Hoek, Arij (x1795)   34,g
Hoek, Wijntje (x1760)   34,e
Hoogendijk, Arentje Dirks (x1752)   39
Hoogendijk, Johanna (vermeld )   64,c
Hoorn, Jan den (1722-)  68,g
Houtwijck, Maritgen Adriaensdr van (1596-)  2048
Jans, Alyt (1534-1594)  2049
Jans, Femmetje  195
Jans, Jan  4098
Janssen, Jenneken  385
Jol, Jaapje Gijssen (1622-1708)  512,b
Jong, Fop de (1825-)  8,b
Jong, Kornelis Chiele de (1798-1832)  8,b
Jonge, Jan Willem de (1801-)  6
Jonge, Klaasje(n) de (1849-1936)  6
Kaak, Leuntje Cornelis (-1792)  40
Kassel, Maria van (vermeld )   16,b
Keus, Arij Dirksz (1733-1814)  66,f
Keus, Baertje Gijsse (x1713)   260,d
Keus, Dirk Ariensz (-1795)  66,f
Keus, Johannes (1771-)  34,i
Knoeijmans, Hendrick (vermeld 1754-)   192,e
Knoeijmans, Woltera (1717-1759)  192,e
Knoester, Arendje (-1864)  8,f
Knoester, Arie Maartesz (1747-1824)  38,a
Knoester, Evert Woutersz (1748-1824)  72,g
Knoester, Maarten (-1780)  32
Knoester, Maarten Evertse (x1752)   38
Knoester, Neeltje Maartense (1774-1831)  19
Koffeman, Albert Jacobsz (-1792)  48,c
Koffeman, Jacob Albertsz (1761-1844)  48,c
Kok, Albert Reiniersz  12,c
Kok, Albert Reiniersz (1795-)  12,d
Kok, Geertje (1832-1917)  12,d
Kok, Klaasje Alberts (1834-1886)  12,c
Koot, Vrouwtje (vermeld )   110,h
Koot (Melle), Vrouwtje Sjoertsdr (x1786)   56,c
Korf, Kornelia (1869-)  6,c
Korf, Naatje Lubberts  12,c
Korf, Riekelt (1840-)  6,c
Korvinck, Arij Jansz (-1682)  528,a
Korving, Trijntje Benjaminse (1777-1860)  18,e
Korvink, Jannetje Jorisse (1734-1817)  66,f
Kramer, Louw Pietersz (1816-1907)  4,a
Kramer, Marretjen Louwes (1853-1933)  4,a
Kroon, Andries (x1798)   24,a
Kroon, Andries Andriesz (1798-1844)  24,a
Kruijswegt, Marijtje Symens (1707-)  81
Krul, Cornelis  32
Krul, Trijntje Cornelisse (1750-1832)  32
Kuijper, Willemina Fopse (1738-)  36,i
Kuijt, Teunis Pietersz (1774-)  20,c
Kunst, Cornelis Leendertsz (1676-1723)  256,f
Kuyt, Pieter (1801-1875)  20,c
Kwast, Jan (1849-)  6,c
Laan, Willem Janzen van der (x1715)   320,i
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  1
Leeuw, Jan de (1879-1964)  1
Lelienveld, Gerritje van (1749-1820)  96,h
Ligtenberg, Marijtje (-1767)  41
Linthout, Daniel Hendriksz (x1719)   80,b
Linthout, Jan (1737-1813)  80,b
Linthout, Pieternelletje Daniels van (x1759)   80,a
Loosman, Andries  50
Loosman, Meindert (1731-1763)  110,a
Loosman, Sijtje Andriesse (1766-1840)  25
Maatjes, Grietje Dirks (1745-1818)  96,i
Mandemaker, Hendrikus Wijchersz (1867-1944)  4,f
Mandemaker, Wijcher (1825-1883)  4,f
Mars, Gerritje  12,c
Mars, Gerritje (1800-)  12,d
Mars, Iede Jans (1806-1853)  24,i
Mars, Jan IJdesz (x1806)   24,i
Mentink, Anna  192,e
Meulen, Aagie Baerthoutse van der (1674-1725)  256,f
Meulen, Baerthout Claesz van der (1655-)  256,f
Meulen, Huig van der (1794-1822)  20,c
Meulen, Krijn van der (1768-1826)  20,c
Meulen, Willem Baarthouts van der (1828-)  64,e
Mik, Guurtje Jans de (1737-1815)  96,b
Mik, Jan (x1737)   96,b
Minuijt, Claas (1671-)  134
Minuijt, Trijntje Klaasse (1699-1747)  67
Mol, Timentje Knelis (1683-)  117
Mos, Dominekis Leendertsz de (1696-1762)  130
Mos, Klaara Minnekusse de (1731-)  130,i
Mos, Leendert Minnekusz de (1729-)  130,h
Mos, Marytje Minnekusse de (1726-1738)  130,g
Mos, levenloos kind de (1723)  130,e
Mos, Pieternel Minnekusse de (1717-1801)  65
Mos, Wouter Minnekusz de (1720-1720)  130,c
Mos | Mus, Arij Minnekusz de (1718-1755)  130,b
Mos(s), Albertus Minnekusz de (1732-1768)  130,j
Mosch, Aelbert Leendertsz van der (1702-1742)  260,h
Mosch, Burgje Leendertse van der (1704-1704)  260,i
Mosch, Burgje Leendertse van der (1712-1779)  260,k
Mosch, Dominicus Pietersz van der (1635-1672)  520
Mosch, Klaertje Leendertse van der (1692-1693)  260,c
Mosch, Klaertje Leendertse van der (1694-)  260,d
Mosch, Leendert Dominicusz van der (1664-1734)  260
Mosch, Lijsbet Leendertse van der (1700-1762)  260,g
Mosch, Maria Leendertsz van der (1698-)  260,f
Mosch, Marijtje Leendertse van der (1692-1692)  260,b
Mosch, Minnekis Leendertsz van der (1692-1692)  260,a
Mosch, Pieter van der  1040
Mosch, Pieter Dominicusz van der (1661-)  520,a
Mosch, Wouter Leendertsz van der (1710-1711)  260,j
Muelen, Aegje Jacobse van der (1709-1753)  132,h
Mulder, Lambert (x1745)   192,d
Mus, Krijntje Minnekusse de (1722-1760)  130,d
Mus, Tryntje Minnekusse de (1725-1783)  130,f
Nentjes, Marritje Jacobs  24,b
Niet, Clasina Willemse de (x1760)   37
Oever, Barber van den (1655-)  272,b
Oever, Marijtge van den (1685-1768)  69
Os, Beatrix van (1724-)  192,e
Os, Govert van (x1724)   192,e
Outman (Houtman?), Jan Arentsz (1702-1746)  260,f
Overduijn, Jan Aelbertsz  514
Overduijn, Lijsbeth Jans (1630-1705)  257
Overduin, Jacobje Jansse (1636-1696)  265
Overduyn, Trijntje Aelberts (1670-1724)  261
Pals, Gerbrand Simonsz (x1668)   512,a
Pastercamp, Hendrik (1749-1818)  96,i
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  3
Pasterkamp, Albertie Jans (1797-1884)  24,d
Pasterkamp, Albertje Jans (1765-1797)  48,b
Pasterkamp, Andries Jansz (1794-1885)  24,b
Pasterkamp, Arent  768
Pasterkamp, Casparus Gerardus Jansz (1713-)  192,b
Pasterkamp, Casparus Jansz (1725-1803)  192,e
Pasterkamp, Elizabet Jans (1750-1822)  96,j
Pasterkamp, Femmetje Jans (1767-1862)  48,c
Pasterkamp, Gerridt (1745-1780)  96,g
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1796-1802)  24,c
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1802-1806)  24,h
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1806-1868)  13; 24,k
Pasterkamp, Hendrikie Jans (1799-1804)  24,e
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1804-1891)  24,i
Pasterkamp, Jacob (1769-)  48,d
Pasterkamp, Jacob (1865-1898)  6,c
Pasterkamp, Jacobjen (1775-)  48,f
Pasterkamp, Jan (1836-1911)  12,d
Pasterkamp, Jan Arentsz  384
Pasterkamp, Jan Jansz (1736-1740)  96,a
Pasterkamp, Jan Jansz (1764-1829)  24
Pasterkamp, Jan Jansz (1800-)  24,f
Pasterkamp, Jan Jansz (1801-1824)  24,g
Pasterkamp, Jan Jansz (Dickbier) (1680-1750)  192
Pasterkamp, Jan Janz (1711-1800)  96
Pasterkamp, Jan Janzn (1740-1808)  48
Pasterkamp, Johanna Geertruijt Jans (1719-)  192,d
Pasterkamp, Lijzabet (1739-1745)  96,c
Pasterkamp, Lijzabeth (1773-)  48,e
Pasterkamp, Lysabeth Jans (1793-1856)  24,a
Pasterkamp, Marretje (1830-1830)  12,a
Pasterkamp, Marretje (1838-1919)  12,e
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  96,l
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  96,m
Pasterkamp, Riekelt Sjoerdzn (1834-1892)  12,c
Pasterkamp, Sijmon (1743-1744)  96,f
Pasterkamp, Sijmon (1780-)  48,g
Pasterkamp, Sijmon Jansz (1747-1778)  96,h
Pasterkamp, Sjoerd (1859-1930)  6,a
Pasterkamp, Sjoert Jansz (1806-1839)  12
Pasterkamp, Theunis (1737-1795)  96,b
Pasterkamp, Vrouwtje (1867-1868)  6,d
Pasterkamp, Vrouwtje Willems (1871-1956)  6,e
Pasterkamp, Willem (1742-1750)  96,e
Pasterkamp, Willem (1752-1780)  96,k
Pasterkamp, Willem Sjoerdsz (1832-1919)  6
Pasterkamp (Oorspr. Post), Gerardus Jansz (1716-)  192,c
Pieters, Aaltje (x1789)   31
Pieters, Aaltje (1766-1826)  110,h
Pietersz, Claasie (1768-1845)  56,c
Plug, Pietertje (1799-)  11
Plug, Trijntje  43
Plug, Willem Cornelis  22
Plugge, Adriana (1816-1894)  8,d
Pol, Zier Hendrikse van der (1784-1830)  16
Post, Aaltje (1880-1909)  6,e
Post, Albert Janszen (1735-1808)  110,b
Post, Jan Jansz (1700-)  110,b
Post, Jan Maartensz (1858-1897)  3
Post, Maarten Jansz (1831-1907)  3
Pronck, Claes Arijensz (1657-1713)  260,d
Pronck, Maertie Cornelis (x1648)   512,e
Pronck, Maritgen Wouters (1645-1721)  272,b
Pronk, Arie (1812-1848)  8,d
Pronk, Arien Claesz (1690-1762)  260,d
Pronk, Baatje Dirkse (1789-1858)  16
Pronk, Dirk Klaare (1757-1805)  16
Pronk, Kornelia Teunisse (1775-)  36,i
Pronk, Leendert Klaarsz (1810-1890)  8,g
Pronk, Lena (1841-1919)  8,g
Pronk, Leuntje (1837-1919)  8,d
Pronk, Maertje Ariense (x1690)   64
Pronk, Pieternella Evertse (1783-1872)  18,f
Pronk, Teunis Ariensz (1739-1806)  36,i
Ras, Aaltjen (1849-1925)  12,c
Ras, Abraham Klaasz (1785-1849)  28,d
Ras, Abram Abramsz (1720-1763)  56
Ras, Age Abramsz (1755-1827)  56,c
Ras, Albert Abramsz (1760-1811)  56,e
Ras, Albert Capitein Gerritsz  12,c
Ras, Albertje Claas (1776-)  28,a
Ras, Albertje Pietersdr (1817-1883)  14,c
Ras, Claas Abramsz (1752-1832)  28
Ras, Gerrit Klaasz (1787-1836)  28,e
Ras, Hendrik Klaasz (1782-1865)  28,c
Ras, Jacob Klaasz (1778-1827)  28,b
Ras, Jacob Pietersz (1829-1864)  14,g
Ras, Jannentjes (1835-1911)  6,a
Ras, Jannetje Pietersdr (1820-1863)  14,d
Ras, Klaas Pietersz (1812-1883)  14,a
Ras, Marretje (1860-1941)  6,a
Ras, Marritje Pietersdr (1833-1880)  7
Ras, Pieter Klaasz (1789-1864)  14
Ras, Steven Pietersz (1822-1847)  14,e
Ras, Toon Pietersz (1814-1843)  14,b
Ras, Trijntje Abrahamsz (1763-1843)  56,f
Ras, Trijntjen Abramsz (1753-1762)  56,b
Ras, Wiebrandt Abramsz (1758-1810)  56,d
Ras, Willempje Pietersdr (1826-1905)  14,f
Reus, Arendje de (1759-)  34,d
Reus, Haasje de (1714-)  68,c
Reus, Jannetje Janse (1743-1827)  64,c
Reus, Johannes (vermeld )   64,c
Reus, Maria Janse (1740-1815)  36,k
Rijs, Gijs Jansz van (-1668)  512,a
Roeleveld, Ari Woutersz (1779-1847)  18,e
Roeleveld, Trijntje Ariese (1810-)  18,e
Romkes, Jannetje  24,k
Romkes, Trijntje (1803-1888)  14,f
Roos, Maria Huibertse (1754-1809)  64,e
Ros, Apolonia Ariese (x1730)   260,h
Ros, Pieter Leenderdsz (1770-1847)  18,a
Ros, Tieleman Pietersz (1797-)  18,a
Ruijgrok, Dirk Cornelisz  42
Ruijgrok, Marijtje Dirksdr (1769-1847)  21
Ruiter, Dirk de (1864-)  2,a
Ruiter, Joost de (1899-)  2,a
Ruiter, Neeltje Minnekusse de (1747-1827)  38,a
Ruyter, Dominicus Minnekusz de (1759-1847)  36,b
Ruyter, Geertje Teunisse de (1702-1738)  132,h
Sanden, Aagje Aarnoutse van der (x1710)   130,b
Santen, Ariaantje Maartense van (x1745)   66,a
Schaap, Bregje Cornelisse (1715-1787)  68,e
Schaap, Geertje (1725-)  35
Schaap, Gijsbert Willemsz (1761-)  34,e
Schaap, Huijg (1809-1832)  16,e
Schaap, Jacob (1775-1851)  16,e
Schaap, Leendert (1687-1755)  70
Schaap, Willem Gijsbertsz (x1760)   34,e
Schieman, Knijertgen Arijense (1660-)  260,d
Schilperoort, Claertie Gerredts van (1594-1668)  513
Schilperoort, Gerrit Cornelisz van (1565-1644)  1026
Schilperoort, Leuntje Gerritsdr van (1590-)  1026,a
Schoenmakers, Elisabeth (-1742)  193
Schuuring, Hiltje (1838-1918)  6,e
Sijmonsz, Willem  194
Smirnen, Arent Jacobsz van (1761-1819)  56,f
Smirnen, Jacob Arends van  56,d
Smirnen, Marritje Jacobs van (1765-1808)  56,d
Smit, Aaltje (1834-)  4,f
Snoek, Aaltien Janszen (1719-)  210,c
Snoek, Bregjen Jansen (1714-1743)  105
Snoek, Dirk  24,k
Snoek, Jacobje Pieters (1819-1861)  4,a
Snoek, Jan  210
Snoek, Jan Jansz (1716-)  210,b
Snoek, Jannetje (x1757)   110,h
Snoek, Jannetje Jans (1721-)  210,d
Snoek, Klaasje (1808-1849)  24,k
Spaanderman, Jaapje  23
Spaans, Leendert Gerritsz (1781-1872)  18,f
Spaans, Marijtje (1806-1880)  18,f
Spits, Cornelis Reijnders (1872-1944)  2,c
Spits, Grietje (1908-1993)  2,c
Spitz, Conrad (1753-1832)  18,b
Spitz, David (1805-1878)  18,b
Steijn, Philips Pietersz van (x1673)   640,d
Strijdt, Cornelia Rhemmisse (-1762)  192,c
Suijdhoek, Grietie Andries (1703-)  160,b
Suijdhoek, Simon Pieterz (1734-1821)  80,c
Suurmond, Arie Philipsz (x1710)   130,b
Suurmond, Guertie Cornelisse (1723-1810)  144,i
Suurmond, Marijtje Ariense (1718-1796)  130,b
Swaen, Jan Thonisz van der  256,e
Swaen, Leuntge Jans van der (1660-1720)  256,e
Swaenenburch, Annetie Pieters van (x1681)   320,e
Swanenburg, Jannitie Pietersdr van (x1702)   161
Taal, levenloze zoon (1862)  4,c
Taal, levenloze dochter (1872)  4,j
Taal, Arend Pietersz (1795-1849)  16,b
Taal, Arie (1829-1831)  8,c
Taal, Arie (1907-1996)  2,c
Taal, Ary Pieterz (1752-1752)  64,f
Taal, Benjamin Pietersz (1798-1800)  16,c
Taal, Clasina Ariese (1760-1795)  36,b
Taal, Cornelis Pieterse (1742-1804)  36,k
Taal, Cornelis Pietersz (1747-1829)  64,c
Taal, Dirkje Arise (1805-1886)  8,g
Taal, Elisabeth Pieterse (1804-1832)  16,e
Taal, Huig (1832-1901)  8,d
Taal, Jacobus (1861-1862)  4,b
Taal, Jacobus (1939-1945)  1,c
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  2
Taal, Jacobus Willem (1935-1936)  1,a
Taal, Jannetje (1799-1880)  16,a
Taal, Jasper Hendrikse (1756-1842)  16,a
Taal, Job Pietersz (1743-1824)  32
Taal, Job Pietersz (1792-1849)  16,a
Taal, Job Woutersz (1711-)  128,g
Taal, Johannes (1865-1868)  4,e
Taal, Johannes (1869-1945)  4,h
Taal, Johannes Johannesz (1835-1908)  4
Taal, Johannes Pietersz (1800-1870)  8
Taal, Jopje Cornelisse (1779-1828)  36,k
Taal, Joris Jobsz (1776-1777)  32,f
Taal, Klaasje (1905-1990)  2,a
Taal, Kornelis Woutersz (1703-1703)  128,c
Taal, Kornelis Woutersz (1708-1740)  128,f
Taal, Leendert Pieterse (1749-1780)  64,d
Taal, Lijsbeth Wouterse (1704-1705)  128,d
Taal, Lijsbeth Wouterse (1706-1708)  128,e
Taal, Maria Johannesdr (1866-1944)  4,f
Taal, Minnecus Pietersz (1745-1809)  64,b
Taal, Neeltje (1839-1918)  8,f
Taal, Nelletje Jobse (1775-1776)  32,e
Taal, Nicolaas (1844-1925)  8,g
Taal, Nicolaas Jobsz (1771-1787)  32,c
Taal, Pieter Jobsz (1768-1768)  32,a
Taal, Pieter Johannesz (1860-1950)  4,a
Taal, Pieter Joppe (1769-1841)  16
Taal, Pieter Pietersz (1750-1780)  64,e
Taal, Pieternella (1867-1870)  4,g
Taal, Pieternella (1870-1870)  4,i
Taal, Trijntje (1823-1825)  8,a
Taal, Trijntje (1826-1899)  8,b
Taal, Trijntje Jobse (1773-1778)  32,d
Taal, Willem (1906-1996)  1
Taal, Willemina Elisabeth Cornelia (1943-1943)  1,d
Tael, Aeltgen Pieterse (1655-1734)  256,d
Tael, Annetje Wouterse (1699-1786)  128,a
Tael, Cornelis Pietersz (1664-1667)  256,g
Tael, Cornelis Pietersz (1671-1757)  256,i
Tael, Corsje Jans (1640-1690)  512,e
Tael, Ghysbrecht Hendricksz (1647-1696)  272,b
Tael, Hendrick Jansz (1620-1668)  512,b
Tael, Heyndrick Meester (1510-1565)  4096
Tael, Heyndrick Pieters (1569-1603)  1024
Tael, Heyndrik Pietersz (1662-1758)  256,f
Tael, Jan Hendricksz (1596-1664)  512
Tael, Jan Pieterse (1659-1720)  256,e
Tael, Jan Pietersz (1652-)  256,b
Tael, Jop Pietersz (1654-1672)  256,c
Tael, Maertge Gijse (1675-)  272,b
Tael, Maertge Janse (-1681)  512,a
Tael, N.N. (-1668)  256,a
Tael, Pieter Heyndricksz (1534-1602)  2048
Tael, Pieter Jansz (1629-1701)  256
Tael, Pieter Woutersz (1701-1754)  64
Tael, Wouter Jansz (1638-1703)  512,d
Tael, Wouter Pieterse (1669-1714)  128
Tasman, Ary Chielen (1654-1689)  256,d
Tasman, Nieltie Chieles (x1734)   144,c
Timmerman, Gerrit (-1798)  110,a
Timmerman, Naalke Gerrits (1768-1821)  14,c
Toet, Arendje (1807-1829)  18,d
Toet, Jacob (-1832)  18,d
Toorn, Clasyntje Wouterse van der (1742-1809)  64,b
Tuijt, Jasper Arensz (x1722)   130,j
Tuijt, Marijtje Jasperse (1732-)  130,j
Turfboer, Marytje Janse (1670-1734)  256,i
Verdoes, Maartje (1631-)  273
Vergunst, Aaltje (1665-)  256,e
Verheij, Diewertje (x1803)   36,b
Visscher, Hermina (1795-1855)  24,b
Visscher, Jan  24,b
Visscher, Willemtje (1848-)  6,e
Visser, Grietje (1813-1892)  6
Visser, Jacob Jansz (1788-)  10,i
Visser, Jochem Jacobsz (1814-)  10,i
Visser, Lijsabet Willems (1715-1791)  97
Visser (van Marken), Cornelis Jansz (1793-1870)  24,d
Visser (van Marken), Jan Cornelisz (x1822)   24,d
Vlieland, Annetje Arentsdr (1656-)  137
Vlieland, Arent  274
Vlugt, Kornelia Olofs van der (x1766)   80,c
Vries, Aaltje Riekelts de (1803-1879)  13; 24,k
Vries, Aaltjen Richards de (1736-)  104,a
Vries, Bregjen Willems de (1783-)  52,h
Vries, Harmen Riekeltsz de (1823-)  26,e
Vries, Harmtjen Riekelts de (1821-)  26,d
Vries, Hendrik Riekeltsz de (1813-1818)  26,c
Vries, Hendrik Willemsz de (1782-)  52,g
Vries, Hendrikjen Willems de (1789-)  52,k
Vries, Hendrikjen Willems de (1790-)  52,l
Vries, Jan Richerdsz de (1738-)  104,b
Vries, Jan Snoek Willemsz de (1781-)  52,f
Vries, Jan Snoek Willemsz de (1794-)  52,m
Vries, Jan Willemsz de (1778-)  52,d
Vries, Jan Willemsz de (1787-)  52,j
Vries, Rijkelt Willemsz de (1773-1832)  26
Vries, Teuntje Willems de (1775-)  52,c
Vries, Teuntjen Willems de (1779-)  52,e
Vries, Teuntjen Willems de (1786-)  52,i
Vries, Willem Riekeltsz de (1805-)  26,b
Vries, Willem Riekerdsz de (1741-)  104,c
Vries, Willem Rijkeltsz de (1743-1808)  52
Vries, Willem Willemsz de (1774-1822)  52,b
Vries, Willemie Jochems de (1792-1827)  10,i
Vries [later], Hendrick Hendricksz de  1664
Vries [later], Hendrick Roeloffs de (1646-)  416
Vries [later], Jochem Hendricksz de (1677-1761)  208
Vries [later], Rikent Jochems de (1712-1772)  104
Vries [later], Roelof Hendricksz de (-1659)  832
Vrolijk, Dirkje (x1795)   18,a
Vrolijk, Jaepje Dirkse (x1722)   130,j
Wacker, Grietjen Janszen (x1776)   110,i
Waert, Marijtje Alijts de  4099
Wakker, Jacob (1839-1913)  6,e
Wakker, Piet (1870-1911)  6,e
Waterman, Anthonie (1820-)  4,h
Waterman, Doortje (1875-1954)  4,h
Weijtmans, Balthazar (-1819)  16,b
Weijtmans (Wijdemans/Weidemans/Wijtmans), Maria (1789-1827)  16,b
Weltevrede, Maria (-1880)  10,i
Willems, Aaltje (1698-)  194,a
Willems, Aaltje (1717-)  194,c
Wilster, Mearigie Jans van (x1693)   320,b
Wilt, Jacobje ’t  32
Wit, Floris Leendertszn de (1654-1733)  256,d
Wit, Jacomijntje Floore de (x1703)   145
Wit, Leendert Willemsz de (1635-)  256,d
Wit, Maerten de (1600-)  512,e
Wit, Maerten Maertens de (1625-1709)  512,e
Wit, Maria de (1872-1932)  2,c
Woort, Willempje (1836-1924)  6,a
Zeeman, Annetje (x1822)   24,d
Zuidhoek, Anna (1827-1839)  10,e
Zuidhoek, Cornelia (1828-1828)  10,g
Zuidhoek, Cornelis Pietersz (1803-1822)  20,f
Zuidhoek, Dirkje Pieters (1804-1870)  20,g
Zuidhoek, Jacoba (1823-1854)  10,a
Zuidhoek, Jan Pietersz (1736-1807)  40
Zuidhoek, Johanna Christina (1839-1843)  10,n
Zuidhoek, Johannes (1798-1869)  10
Zuidhoek, Klaasie Pieters (1810-1814)  20,i
Zuidhoek, Maria (1823-1829)  10,b
Zuidhoek, Maria (1832-1885)  10,i
Zuidhoek, Marijtje (1792-)  20,a
Zuidhoek, Nicolaas Pietersz (1814-1839)  20,j
Zuidhoek, Pieter (1825-1825)  10,c
Zuidhoek, Pieter (1826-1830)  10,d
Zuidhoek, Pieter (1830-1833)  10,h
Zuidhoek, Pieter (1834-1835)  10,k
Zuidhoek, Pieter (1836-1836)  10,l
Zuidhoek, Pieter (1841-1855)  10,o
Zuidhoek, Pieter Jansz (1763-)  40,a
Zuidhoek, Pieter Jansz (1765-1844)  20
Zuidhoek, Pietje Pieters (1800-1846)  20,e
Zuidhoek, Simon Pieterz (1807-1817)  20,h
Zuidhoek, Trijntje Pieters (1793-1880)  20,b
Zuidhoek, Trijntje Pieters (1795-1848)  20,c
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  5
Zuidhoek, Willemijntje Jans (1767-)  40,c
Zuidhoek, Willemina (1828-1828)  10,f
Zuidhoek, Willemina (1833-1836)  10,j
Zuijd Hoeke, Andries Corssen van (1673-)  160
Zuijderduijn, Geertje (1689-1768)  71
Zuijdhoek, Cors Andriesz van (1702-)  160,a
Zuijthoek, Grietje Pieters (1739-)  80,e
Zuijthoek, Grietje Pieters (1744-)  80,g
Zuydhoek, Andries Pietersz (1731-)  80,a
Zuydhoek, Annetje Pieters (1749-)  80,i
Zuydhoek, Corstiaan Pieterz (1742-)  80,f
Zuydhoek, Geertje Pieters (1732-1814)  80,b
Zuydhoek, Jan Corsz (1664-)  320,h
Zuydhoek, Kors Pietersz (1748-)  80,h
Zuydhoek, Pieter Andriesz (1705-)  80
Zuydhoek [later], Aeltge Cors (1666-)  320,i
Zuydhoek [later], Andries  1280
Zuydhoek [later], Arien Corsz (1658-)  320,d
Zuydhoek [later], Arij Corsz (1663-)  320,g
Zuydhoek [later], Barthelomeus (1668-)  320,j
Zuydhoek [later], Claesjen Corsse (1651-)  320,a
Zuydhoek [later], Cors Gillisz (1629-)  320
Zuydhoek [later], Dirk Gillisz (1633-)  640,c
Zuydhoek [later], Gerrit Corsz (1656-)  320,c
Zuydhoek [later], Gillis Andriesz (-1644)  640
Zuydhoek [later], Trijntge Gilles (1631-)  640,b
Zuydhoek [later], Willem Corsz (1661-)  320,f
Zuydhoek | Suijthoeck, Dirk Corsz (1659-)  320,e
Zuydhoek | Zuythoeck, Andries Gillisz van (1637-1673)  640,d
Zuydthoek, Mees Korze (1654-)  320,b
Zwan, Klazina van der (1802-)  18,d
[Boer], Meijndert Lubben [de]  210,c
[Boer], Ocke Meijndertsz [de] (1720-1785)  210,c


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 10 april 2023 17:07 door A. Taal