Parenteel van Simon Evertsze Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 27 sept 2016


1 Simon Evertsze Tael, zoon van Evert Tael. Simon is overleden na 28-03-1652.
Religie:
Hervormde kerk (Doet op 29-6-1645 NH belijdenis.)
Afkomst:
Er zijn geen lijsten van lidmaten Brielle digitaal, er is wel een overzicht ter plaatse. De namen van de nieuwe lidmaten staan ‘verstopt’ in de notulenboeken van de kerkenraad.

Voor die tijd wordt hij alleen genoemd als betrokkene bij de verkoop van een kustingbrief (in 1644), ook geen verdere gegevens.

Van de Brielse doop- en trouwboeken uit het eerste kwart van de 17e eeuw ontbreken een groot aantal jaren, mogelijk is hij net in die tijd gedoopt/voor de eerste keer getrouwd.
RK registers beginnen pas in 1690.
Er zijn geen lijsten van lidmaten Brielle digitaal, er is wel een overzicht ter plaatse. De namen van de nieuwe lidmaten staan ‘verstopt’ in de notulenboeken van de kerkenraad.

Voor die tijd wordt hij alleen genoemd als betrokkene bij de verkoop van een kustingbrief (in 1644), ook geen verdere gegevens.
Van de Brielse doop- en trouwboeken uit het eerste kwart van de 17e eeuw ontbreken een groot aantal jaren, mogelijk is hij net in die tijd gedoopt/voor de eerste keer getrouwd.

RK registers beginnen pas in 1690.
Bijzonderheid:
908 Jan Jansz Sneebal, Maartje Jans Sneebal, getr. met Ary Tonisz, en Maartje Jans den Bleykers, vrouw van Hendric Jansz Sneebal, de beide laatste mannen in Engeland gevangen zittend, voor zichzelf en voor de verdere kinderen en erfgenamen van Jan Hendricsz Sneebal en Aarjaentje Lievens, beiden za., transporteren voor 130 Ł aan Maerten Burgvliet, schepen van Brielle, een custingbrief van 142 Ł, die nu betaald wordt door Andries Jansz de Loos en door Simon Evertsz Taal op 19-4-1644 t.b.v. Jan Sneebal is gepasseerd.
Simon:
(1) trouwde met N.N. N.N.. N.N. is overleden vóór 14-07-1647.
(2) ging in ondertrouw op 14-07-1647 in Brielle (Holland) met Maartje Pieters. Maartje is weduwe van Pieter Fijt (ovl. vóór 1647).
Kinderen van Simon uit onbekende relatie:
1 Evert Sijmonsz Tael, geboren in Brielle (Holland). Volgt 1.1.
2 Cornelis Sijmonsz Tael | Taal, geboren in Brielle (Holland). Volgt 1.2.
1.1 Evert Sijmonsz Tael is geboren in Brielle (Holland), zoon van Simon Evertsze Tael (zie 1). Evert is overleden na 22-11-1679.
Adres:
Kijffhouck, Leijden (Holland)
Beroep:
Vellenwasser
Herkomst:
In de trouwacten van de broers Cornelis en Evert wordt Brielle als plaats van herkomst genoemd.
Naamwijziging:
Doorgaan geidentificeerd als "Evert Sijmonsz".
Bij het optreden als getuige bij Maria & Pieter Swack wordt Evert Sijmonsz benoemd als "Tael".
Getuige bij:
17-03-1669     doop Jannetje Tael (geb. 1669) [zie 1.2.3]    [oom vaderszijde]
12-01-1673     doop Sijme (van der) Tael (1673-na 1734) [zie 1.2.4]    [oom vaderszijde]
01-01-1675     doop Gerrarth (van der) Tael | Taal (geb. 1675) [zie 1.2.5]    [oom vaderszijde]
09-10-1678     doop Maria Swack (geb. 1678)
09-10-1678     doop Pieter Swack (geb. 1678)
22-11-1679     doop Cornelia Tael (geb. 1679) [zie 1.2.8]    [oom vaderszijde]
Evert ging in ondertrouw op 13-05-1660 in Leijden (Holland) met Niesge Pieters. Niesge is geboren in Leijden (Holland).
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Jan Arentzn van Belle en Annetje Tobias de Vinck (geb. 1640) [zie 1.2]
12-01-1673     doop Sijme (van der) Tael (1673-na 1734) [zie 1.2.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
09-10-1678     doop Pieter Swack (geb. 1678)
22-11-1679     doop Cornelia Tael (geb. 1679) [zie 1.2.8]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Evert en Niesge:
1 Jannetie Tael [1.1.1]. Zij is gedoopt op 21-01-1663 in Leijden (Holland). Bij de doop van Jannetie waren de volgende getuigen aanwezig: Sara Pieters, Annetie Pieters, Claes Saerel en Cornelis Sijmonsz Tael | Taal (ovl. vóór 1681) [zie 1.2] [oom vaderszijde].
2 [waarschijnlijk] Simon Tael [1.1.2]. Hij is gedoopt op 23-10-1669 in Leijden (Holland). Bij de doop van Simon was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Albreght.
Afkomst:
Waarschijnlijk, omdat vaders naam klopt, maar moeder Mensje wordt genoemd ipv. Niesge.
3 Pietertje Tael [1.1.3]. Zij is gedoopt op 10-05-1671 in Leijden (Holland). Bij de doop van Pietertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Pieters, Johannes Jansz en Philippine Pieters.
4 Pieter Tael [1.1.4]. Hij is gedoopt op 25-09-1672 in Leijden (Holland). Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Sijmonsz, Katalijntje Klaas, Cornelis Sijmonsz Tael | Taal (ovl. vóór 1681) [zie 1.2] [oom vaderszijde] en Annetje Tobias de Vinck (geb. 1640) [zie 1.2] [aangetrouwde tante vaderszijde].
5 [waarschijnlijk] Simon Pieter Tael [1.1.5]. Hij is gedoopt op 03-01-1675 in Leijden (Holland). Bij de doop van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Pieters, Cornelis Gerritsen, Katharina Looten en Pieter Tijsen.
Afkomst:
Waarschijnlijk, omdat vaders naam klopt, maar moeder Meijnsgen wordt genoemd ipv. Niesge.
Twee getuigen zijn uit de kring van familie en kennissen. (Vaker getuige.)
1.2 Cornelis Sijmonsz Tael | Taal is geboren in Brielle (Holland), zoon van Simon Evertsze Tael (zie 1). Cornelis is overleden vóór 24-01-1681.
Adres:
Buyten de Hogewoertsche poort
Herkomst:
In de trouwacten van de broers Cornelis en Evert wordt Brielle als plaats van herkomst genoemd.
Naamwijziging:
Doorgaans wordt in de doopacten van de kinderen vader "Cornelis Sijmonsz" vermeld.
In een (1) doopacte - Maartje - heet vader Cornelis "Taal", zonder "van der".
Getuige bij:
21-01-1663     doop Jannetie Tael (geb. 1663) [zie 1.1.1]    [oom vaderszijde]
25-09-1672     doop Pieter Tael (geb. 1672) [zie 1.1.4]    [oom vaderszijde]
Cornelis:
(1) ging in ondertrouw op 11-03-1666 in Leijden (Holland) met Aeltge Jans. Zij is geboren in Saerdam. Zij is overleden in 1666.
(2) ging in ondertrouw op 12-11-1666 in Leijden (Holland) met Annetje Tobias de Vinck, 25 jaar oud. Annetje is een dochter van Tobias Pieters de Vinck en Lijntje Raefaels. Zij is gedoopt op 12-12-1640 in Leijden (Holland). Annetje trouwde later op 24-01-1681 in Leijden (Holland) met Jan Arentzn van Belle.
Getuige bij:
25-09-1672     doop Pieter Tael (geb. 1672) [zie 1.1.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kind van Cornelis en Aeltge Jans:
1 Jannetje Tael | Taal [1.2.1]. Zij is gedoopt op 19-09-1666 in Leyden (Holland).
Kinderen van Cornelis en Annetje:
2 Gerrit Corneliszn Tael [1.2.2]. Hij is gedoopt op 21-08-1667 in Leijden (Holland). Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Cornelisdr en Theunis Tobias de Vinck.
3 Jannetje Tael [1.2.3]. Zij is gedoopt op 17-03-1669 in Leijden (Holland). Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Maertje Jans, Maertje Cornelis en Evert Sijmonsz Tael (ovl. na 1679) [zie 1.1] [oom vaderszijde].
4 Sijmon Corneliszn (Sijme) (van der) Tael, gedoopt op 12-01-1673 in Leyden (Holland). Volgt 1.2.4.
5 Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) Tael | Taal, gedoopt op 01-01-1675 in Leyden (Holland). Volgt 1.2.5.
6 Annetie Tael [1.2.6]. Zij is gedoopt op 13-09-1676 in Leijden (Holland). Bij de doop van Annetie waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Cornelis, Celia Tobias en Annetie Teunis.
7 Maartje Tael | Taal [1.2.7]. Zij is gedoopt op 16-10-1678 in Leijden (Holland) - Loots- of Oosterkerk. Bij de doop van Maartje waren de volgende getuigen aanwezig: Inge Cornelisse, Teunis Tobias de Vinck en Celia Tobias de Vinck.
8 Cornelia Tael [1.2.8]. Zij is gedoopt op 22-11-1679 in Leijden (Holland). Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Niesge Pieters [zie 1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde], Selia Tobias (Celia) de Vinck, Theunis Tobias de Vinck en Evert Sijmonsz Tael (ovl. na 1679) [zie 1.1] [oom vaderszijde].
1.2.4 Sijmon Corneliszn (Sijme) (van der) Tael, zoon van Cornelis Sijmonsz Tael | Taal (zie 1.2) en Annetje Tobias de Vinck. Hij is gedoopt op 12-01-1673 in Leyden (Holland). Bij de doop van Sijme waren de volgende getuigen aanwezig: Niesge Pieters [zie 1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde], Celia Tobias en Evert Sijmonsz Tael (ovl. na 1679) [zie 1.1] [oom vaderszijde]. Sijme is overleden na 14-12-1734, minstens 61 jaar oud.
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Beroep:
Blekersknecht
Getuige bij:
14-02-1734     doop Jan Maljé (geb. 1734) [zie 1.2.5.6.1]    [oudoom moederszijde]
Sijme:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 16-07-1706 in Leijden (Holland) met Elisabeth Corssen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-07-1706 in Leijden (Holland). Elisabeth is overleden vóór 30-03-1708.
(2) ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op 30-03-1708 in Leijden (Holland) met Ida Brouwer.
Adressen:
Vestestraet, Leijden (Holland)
vanaf 1737     Vestestraet, Leijden (Z.H.)
Getuige bij:
14-02-1734     doop Jan Maljé (geb. 1734) [zie 1.2.5.6.1]    [aangetrouwde oudtante moederszijde]
Kinderen van Sijme en Ida:
1 Anna Sijmons van der Tael | Taal | Tal. Volgt 1.2.4.1.
2 Alida (Aaltje) van der Tael, geboren in 1709 in Leyden (Holland). Volgt 1.2.4.2.
3 Maria van der Tael [1.2.4.3]. Zij is gedoopt op 15-05-1715 in Leijden (Holland).
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Geboorte:
Tweelingkind: zie doop Cornelis op 15-5-1715
4 Cornelis van der Tael [1.2.4.4]. Hij is gedoopt op 15-05-1715 in Leijden (Holland).
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Geboorte:
Tweelingkind: zie doop Maria op 15-5-1715
1.2.4.1 Anna Sijmons van der Tael | Taal | Tal, dochter van Sijmon Corneliszn (Sijme) (van der) Tael (zie 1.2.4) en Ida Brouwer. Anna is overleden vóór 16-08-1749.
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Anna trouwde in Leijden (Holland) met Huijbert de Geer, nadat zij op 22-08-1739 in Leyden (Holland) in ondertrouw zijn gegaan. Huijbert is een zoon van Sijburg Brassers. Huijbert begon eerder een relatie met Lijsbet Ackenes (ovl. vóór 1739). Huijbert ging later in ondertrouw op 16-08-1749 in Leijden (Holland) met Anna Moolijzer.
Kinderen van Anna en Huijbert:
1 Ida de Geer [1.2.4.1.1]. Zij is gedoopt op 27-11-1740 in Leijden (Holland). Bij de doop van Ida was de volgende getuige aanwezig: Aaltje van der Tael (1709-vóór 1746) [zie 1.2.4.2] [tante moederszijde].
2 Sijburg de Geer [1.2.4.1.2]. Hij is gedoopt op 24-01-1742 in Leijden (Holland). Bij de doop van Sijburg was de volgende getuige aanwezig: Aaltje van der Tael (1709-vóór 1746) [zie 1.2.4.2] [tante moederszijde].
3 Claas de Geer [1.2.4.1.3]. Hij is gedoopt op 30-01-1743 in Leijden (Holland).
4 Ida de Ger [1.2.4.1.4]. Zij is gedoopt op 03-03-1745 in Leyden (Holland).
1.2.4.2 Alida (Aaltje) van der Tael is geboren in 1709 in Leyden (Holland), dochter van Sijmon Corneliszn (Sijme) (van der) Tael (zie 1.2.4) en Ida Brouwer. Aaltje is overleden vóór 05-02-1746, ten hoogste 37 jaar oud.
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Getuige bij:
27-11-1740     doop Ida de Geer (geb. 1740) [zie 1.2.4.1.1]    [tante moederszijde]
24-01-1742     doop Sijburg de Geer (geb. 1742) [zie 1.2.4.1.2]    [tante moederszijde]
Aaltje trouwde met Jan Teunisse, nadat zij op 11-10-1737 in Leijden (Z.H.) in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in Leijden (Z.H.), zoon van Jannetje van Voorde. Jan ging later in ondertrouw op 05-02-1746 in Leijden (Holland) met Clara van der Linden.
Beroep:
Lakenwever
1.2.5 Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) Tael | Taal, zoon van Cornelis Sijmonsz Tael | Taal (zie 1.2) en Annetje Tobias de Vinck. Hij is gedoopt op 01-01-1675 in Leyden (Holland). Bij de doop van Gerrarth waren de volgende getuigen aanwezig: Lijntje Rasch, Selia Tobias (Celia) de Vinck en Evert Sijmonsz Tael (ovl. na 1679) [zie 1.1] [oom vaderszijde].
Religie:
Nederlands Hervomd
Gerrarth begon een relatie met Jannetie Maertens.
Kinderen van Gerrarth en Jannetie:
1 Geertruid van der Tael | Taal [1.2.5.1]. Zij is gedoopt op 14-02-1702 in Leijden (Holland).
Religie:
Nederlands Hervomd
2 Anna van der Tael [1.2.5.2]. Zij is gedoopt op 24-04-1703 in Leijden (Holland).
3 Catharina van der Taal [1.2.5.3]. Zij is gedoopt op 21-06-1705 in Leijden (Holland).
Religie:
Nederlands Hervormd
4 Willem van der Tael, gedoopt op 02-01-1706 in Leijden (Holland). Volgt 1.2.5.4.
5 Anna van der Tael | Taal, gedoopt op 27-10-1709 in Leijden (Holland). Volgt 1.2.5.5.
6 Cornelia van der Tael | Taal, gedoopt op 05-04-1712 in Leijden (Holland). Volgt 1.2.5.6.
7 Jannetje van der Tael, gedoopt op 21-09-1714 in Leyden (Holland). Volgt 1.2.5.7.
8 Jacomijntje van der Tael [1.2.5.8]. Zij is gedoopt op 05-05-1717 in Leiden, Pieterskerk.
Religie:
Nederlands Hervomd
1.2.5.4 Willem van der Tael, zoon van Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) Tael | Taal (zie 1.2.5) en Jannetie Maertens. Hij is gedoopt op 02-01-1706 in Leijden (Holland). Willem is overleden vóór 29-01-1751, ten hoogste 45 jaar oud.
Beroep:
Greijnwerker
Religie:
Nederlands Hervormd
Willem ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 01-05-1733 in Leijden (Holland) met Dirkje van Spo(o)renburg. Dirkje is een dochter van N.N. van Spoorenburg. Dirkje ging later in ondertrouw op 29-01-1751 in Leijden (Holland) met Jan Doesburg.
Kind van Willem en Dirkje:
1 Gerrit van der Tael [1.2.5.4.1]. Hij is gedoopt op 03-03-1734 in Leijden (Holland).
1.2.5.5 Anna van der Tael | Taal, dochter van Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) Tael | Taal (zie 1.2.5) en Jannetie Maertens. Zij is gedoopt op 27-10-1709 in Leijden (Holland). Anna is overleden na 09-06-1768, minstens 58 jaar oud.
Adres:
Langestraat, Leijden (Holland)
Overlijden:
Na 09-06-1768 , want dan is ze nog getuige, samen met haar echtgenoot.
Getuige bij:
19-10-1737     ondertrouw Jan van Erkel (Herkel) en Jannetje van der Tael (geb. 1714) [zie 1.2.5.7]    [zus bruid]
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 15-01-1735 in Leijden (Holland) met Andries van Osenburgh. Bij het kerkelijk huwelijk van Anna en Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Osenburgh [broer bruidegom] en Cornelia van der Tael | Taal (1712-na 1786) [zie 1.2.5.6] [zus bruid]. Andries is een zoon van N.N. van Osenburgh. Andries is overleden na 14-08-1773. Andries ging later in ondertrouw op 14-08-1773 in Leijden (Holland) met Ida Beusemaker.
Adres:
Langestraat, Leijden (Holland)
1.2.5.6 Cornelia van der Tael | Taal, dochter van Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) Tael | Taal (zie 1.2.5) en Jannetie Maertens. Zij is gedoopt op 05-04-1712 in Leijden (Holland). Cornelia is overleden na 24-12-1786, minstens 74 jaar oud.
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Religie:
Nederlands Hervormd
Overlijden:
Na 24-12-1786 , dan is ze doop - getuige in de Mare Kerk.
Getuige bij:
15-01-1735     kerkelijk huwelijk Andries van Osenburgh (ovl. na 1773) en Anna van der Tael | Taal (1709-na 1768) [zie 1.2.5.5]    [zus bruid]
Cornelia ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 09-01-1734 in Leyden (Holland) met Paulus Maljé.
Adres:
Vestestraet, Leijden (Holland)
Beroep:
Droogscheerder
Kinderen van Cornelia en Paulus:
1 Jan Maljé [1.2.5.6.1]. Hij is gedoopt op 14-02-1734 in Leijden (Holland). Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Brouwer [zie 1.2.4] [aangetrouwde oudtante moederszijde] en Sijme (van der) Tael (1673-na 1734) [zie 1.2.4] [oudoom moederszijde].
2 Jan Maljé [1.2.5.6.2]. Hij is gedoopt op 02-06-1735 in Leijden (Holland).
3 Abraham Maljé [1.2.5.6.3]. Hij is gedoopt op 06-08-1737 in Leijden (Holland).
4 Gerrit Maljé [1.2.5.6.4]. Hij is gedoopt op 27-03-1740 in Leijden (Holland). Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Erkel (Herkel) [zie 1.2.5.7] [aangetrouwde oom moederszijde] en Jannetje van der Tael (geb. 1714) [zie 1.2.5.7] [tante moederszijde].
5 Jannetjen Maljé [1.2.5.6.5]. Zij is gedoopt op 09-09-1742 in Leijden (Holland).
6 Eva Maljé [1.2.5.6.6]. Zij is gedoopt op 04-04-1745 in Leijden (Holland). Eva is overleden op 19-01-1846 in Leiden (Z.H.), 100 jaar oud.
7 Paulus Maljé [1.2.5.6.7]. Hij is gedoopt op 25-05-1755 in Leijden (Holland).
1.2.5.7 Jannetje van der Tael, dochter van Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) Tael | Taal (zie 1.2.5) en Jannetie Maertens. Zij is gedoopt op 21-09-1714 in Leyden (Holland).
Adres:
Dwerskamp off Claerdesteeg, Leijden (Holland)
Getuige bij:
27-03-1740     doop Gerrit Maljé (geb. 1740) [zie 1.2.5.6.4]    [tante moederszijde]
Jannetje ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 19-10-1737 in Leijden (Holland) met Johannes (Jan) van Erkel (Herkel). Bij de ondertrouw van Jannetje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Erkel [vader bruidegom] en Anna van der Tael | Taal (1709-na 1768) [zie 1.2.5.5] [zus bruid]. Jan is geboren in Leijden (Z.H.), zoon van Jacobus van Erkel. Jan ging later in ondertrouw op 10-07-1761 in Leijden (Holland) met Susanna Ramaar.
Adres:
Koningspoort In De Paradijssteeg, Leijden (Z.H.)
Getuige bij:
27-03-1740     doop Gerrit Maljé (geb. 1740) [zie 1.2.5.6.4]    [aangetrouwde oom moederszijde]
Kinderen van Jannetje en Jan:
1 Jacoba van Erkel (Herkel) [1.2.5.7.1]. Zij is gedoopt op 13-07-1738 in Leijden (Holland).
2 Johannes van Erkel (Herkel) [1.2.5.7.2]. Hij is gedoopt op 11-09-1743 in Leiden.
3 Anna van Erkel [1.2.5.7.3]. Zij is gedoopt op 27-10-1746 in Leiden.
4 Gerrit van Erkel [1.2.5.7.4]. Hij is gedoopt op 02-01-1752 in Leiden.
5 Daniel van Erkel [1.2.5.7.5]. Hij is gedoopt op 19-05-1754 in Leiden.

Index (102 personen)

Annetie Pieters [Getuige bij doop van dochter van 1.1]  1.1.1
Annetie Teunis [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.6
Celia Tobias [Getuige bij doop van 1.2.4]  1.2.6; 1.2.4
Cornelis Gerritsen [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.5
Ida Cornelis [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.6
Jacob Sijmonsz [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.4
Jannetie Maertens [Partner van 1.2.5]  1.2.5; 1.2.5.4; 1.2.5.5; 1.2.5.6; 1.2.5.7
Jannetje Pieters [Getuige bij doop van dochter van 1.1] [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.3; 1.1.5
Johannes Jansz [Getuige bij doop van dochter van 1.1]  1.1.3
Katalijntje Klaas [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.4
Lijntje Raefaels [Schoonmoeder van 1.2]  1.2
Maartje Pieters [Partner van 1]  1
Maertje Cornelis [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.3
Maertje Jans [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.3
Maria Cornelisdr [Getuige bij doop van zoon van 1.2]  1.2.2
Neeltje Albreght [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.2
Niesge Pieters [Partner van 1.1]  1.1; 1.2.8; 1.2.4
Philippine Pieters [Getuige bij doop van dochter van 1.1]  1.1.3
Sara Pieters [Getuige bij doop van dochter van 1.1]  1.1.1
Ackenes, Lijsbet (†<22-08-1739)  1.2.4.1
Aeltge Jans (†1666) [Partner van 1.2]  1.2
Belle, Jan Arentzn van  1.1; 1.2
Beusemaker, Ida  1.2.5.5
Brassers, Sijburg [Schoonmoeder van 1.2.4.1]  1.2.4.1
Brouwer, Ida [Partner van 1.2.4]  1.2.4; 1.2.4.1; 1.2.4.2; 1.2.5.6.1
Cornelisse, Inge [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.7
Corssen, Elisabeth (†<30-03-1708) [Partner van 1.2.4]  1.2.4
Doesburg, Jan  1.2.5.4
Erkel, Anna van (~27-10-1746) [Dochter van 1.2.5.7]  1.2.5.7.3
Erkel, Daniel van (~19-05-1754) [Zoon van 1.2.5.7]  1.2.5.7.5
Erkel, Gerrit van (~02-01-1752) [Zoon van 1.2.5.7]  1.2.5.7.4
Erkel, Jacobus van [Schoonvader van 1.2.5.7]  1.2.5.7; 1.2.5.7
Erkel (Herkel), Jacoba van (~13-07-1738) [Dochter van 1.2.5.7]  1.2.5.7.1
Erkel (Herkel), Johannes (Jan) van [Partner van 1.2.5.7]  1.2.5.5; 1.2.5.6.4; 1.2.5.7
Erkel (Herkel), Johannes van (~11-09-1743) [Zoon van 1.2.5.7]  1.2.5.7.2
Fijt, Pieter (†<14-07-1647)  1
Geer, Claas de (~30-01-1743) [Zoon van 1.2.4.1]  1.2.4.1.3
Geer, Huijbert de [Partner van 1.2.4.1]  1.2.4.1
Geer, Ida de (~27-11-1740) [Dochter van 1.2.4.1]  1.2.4.1.1; 1.2.4.2
Geer, Sijburg de (~24-01-1742) [Zoon van 1.2.4.1]  1.2.4.1.2; 1.2.4.2
Ger, Ida de (~03-03-1745) [Dochter van 1.2.4.1]  1.2.4.1.4
Linden, Clara van der  1.2.4.2
Looten, Katharina [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.5
Maljé, Abraham (~06-08-1737) [Zoon van 1.2.5.6]  1.2.5.6.3
Maljé, Eva (~04-04-1745, †19-01-1846) [Dochter van 1.2.5.6]  1.2.5.6.6
Maljé, Gerrit (~27-03-1740) [Zoon van 1.2.5.6]  1.2.5.6.4; 1.2.5.7; 1.2.5.7
Maljé, Jan (~14-02-1734) [Zoon van 1.2.5.6]  1.2.4; 1.2.4; 1.2.5.6.1
Maljé, Jan (~02-06-1735) [Zoon van 1.2.5.6]  1.2.5.6.2
Maljé, Jannetjen (~09-09-1742) [Dochter van 1.2.5.6]  1.2.5.6.5
Maljé, Paulus [Partner van 1.2.5.6]  1.2.5.6
Maljé, Paulus (~25-05-1755) [Zoon van 1.2.5.6]  1.2.5.6.7
Moolijzer, Anna  1.2.4.1
N.N., N.N. (†<14-07-1647) [Partner van 1]  1
Osenburgh, Andries van (†>14-08-1773) [Partner van 1.2.5.5]  1.2.5.5; 1.2.5.6
Osenburgh, Gerrit van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.2.5.5]  1.2.5.5
Osenburgh, N.N. van [Schoonvader van 1.2.5.5]  1.2.5.5
Ramaar, Susanna  1.2.5.7
Rasch, Lijntje [Getuige bij doop van 1.2.5]  1.2.5
Saerel, Claes [Getuige bij doop van dochter van 1.1]  1.1.1
Spo(o)renburg, Dirkje van [Partner van 1.2.5.4]  1.2.5.4
Spoorenburg, N.N. van [Schoonvader van 1.2.5.4]  1.2.5.4
Swack, Maria (~09-10-1678)  1.1
Swack, Pieter (~09-10-1678)  1.1; 1.1
Taal, Catharina van der (~21-06-1705) [Dochter van 1.2.5]  1.2.5.3
Tael, Alida (Aaltje) van der (*1709, †<05-02-1746) [Nummer 1.2.4.2]  1.2.4.1.1; 1.2.4.1.2; 1.2.4.2
Tael, Anna van der (~24-04-1703) [Dochter van 1.2.5]  1.2.5.2
Tael, Annetie (~13-09-1676) [Dochter van 1.2]  1.2.6
Tael, Cornelia (~22-11-1679) [Dochter van 1.2]  1.1; 1.1; 1.2.8
Tael, Cornelis van der (~15-05-1715) [Zoon van 1.2.4]  1.2.4.4
Tael, Evert [Vader van 1]  1
Tael, Evert Sijmonsz (†>22-11-1679) [Nummer 1.1]  1.1; 1.2.3; 1.2.8; 1.2.4; 1.2.5
Tael, Gerrit van der (~03-03-1734) [Zoon van 1.2.5.4]  1.2.5.4.1
Tael, Gerrit Corneliszn (~21-08-1667) [Zoon van 1.2]  1.2.2
Tael, Jacomijntje van der (~05-05-1717) [Dochter van 1.2.5]  1.2.5.8
Tael, Jannetie (~21-01-1663) [Dochter van 1.1]  1.1.1; 1.2
Tael, Jannetje (~17-03-1669) [Dochter van 1.2]  1.1; 1.2.3
Tael, Jannetje van der (~21-09-1714) [Nummer 1.2.5.7]  1.2.5.5; 1.2.5.6.4; 1.2.5.7
Tael, Maria van der (~15-05-1715) [Dochter van 1.2.4]  1.2.4.3
Tael, Pieter (~25-09-1672) [Zoon van 1.1]  1.1.4; 1.2; 1.2
Tael, Pietertje (~10-05-1671) [Dochter van 1.1]  1.1.3
Tael, Sijmon Corneliszn (Sijme) (van der) (~12-01-1673, †>14-12-1734) [Nummer 1.2.4]  1.1; 1.1; 1.2.4; 1.2.4.1; 1.2.4.2; 1.2.5.6.1
Tael, Simon (~23-10-1669) [Zoon van 1.1]  1.1.2
Tael, Simon Evertsze (†>28-03-1652) [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2
Tael, Simon Pieter (~03-01-1675) [Zoon van 1.1]  1.1.5
Tael, Willem van der (~02-01-1706, †<29-01-1751) [Nummer 1.2.5.4]  1.2.5.4
Tael | Taal, Anna van der (~27-10-1709, †>09-06-1768) [Nummer 1.2.5.5]  1.2.5.5; 1.2.5.6; 1.2.5.7
Tael | Taal, Cornelia van der (~05-04-1712, †>24-12-1786) [Nummer 1.2.5.6]  1.2.5.5; 1.2.5.6
Tael | Taal, Cornelis Sijmonsz (†<24-01-1681) [Nummer 1.2]  1.1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.4; 1.2.5
Tael | Taal, Geertruid van der (~14-02-1702) [Dochter van 1.2.5]  1.2.5.1
Tael | Taal, Gerrit Corneliszn (Gerrarth) (van der) (~01-01-1675) [Nummer 1.2.5]  1.1; 1.2.5; 1.2.5.4; 1.2.5.5; 1.2.5.6; 1.2.5.7
Tael | Taal, Jannetje (~19-09-1666) [Dochter van 1.2]  1.2.1
Tael | Taal, Maartje (~16-10-1678) [Dochter van 1.2]  1.2.7
Tael | Taal | Tal, Anna Sijmons van der (†<16-08-1749) [Nummer 1.2.4.1]  1.2.4.1
Teunisse, Jan [Partner van 1.2.4.2]  1.2.4.2
Tijsen, Pieter [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.5
Tobias de Vinck, Celia [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.7
Tobias de Vinck, Teunis [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.7
Vinck, Annetje Tobias de (~12-12-1640) [Partner van 1.2]  1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.4; 1.2.5
Vinck, Selia Tobias (Celia) de [Getuige bij doop van 1.2.5]  1.2.8; 1.2.5
Vinck, Theunis Tobias de [Getuige bij doop van zoon van 1.2] [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.2; 1.2.8
Vinck, Tobias Pieters de [Schoonvader van 1.2]  1.2
Voorde, Jannetje van [Schoonmoeder van 1.2.4.2]  1.2.4.2

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 27-09-2016 10:14 door A. Taal