Parenteel van Pieter Taal 1780

Gebaseerd op bestand d.d.: 31 maart 2019. In CBG - formaatI. Pieter Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 aug. 1780,1 visser,1 Visverkoper,2 † Bergen op Zoom (N.B.) 12 april 1846,3 zn. van Cornelis Pieterse en Maria Janse Reus, tr. 1e Katwijk aan zee (Z.H) 15 maart 18164 Neeltje Hus, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 mei 1789,5 † Rotterdam (Holland) 14 febr. 1819,6 dr. van Arij Kornelisz en Leuntje Cornelisdr Vooijs; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 23 juni 18257 Neeltje Barendse, ged. Steenbergen (Staats Brabant) 30 aug. 1795, Visverkoopster, † Bergen op Zoom (N.B.) 28 maart 1878,8 dr. van Jan Hendrik en Sophia Johanna Witting.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, volgt IIa.
2. Johannes, volgt IIb.
3. Pieter, volgt IIc.

IIa. Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1825, Katoenverver,9 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 maart 1904,10 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 185211 Johanna Akkermans, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1822, † ald. 8 febr. 1862,12 dr. van Thomas en Martina Gadrie; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 aug. 186213 Pieternella Koopman, geb. Fort Bath (Z) omstr. 1833, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1913,14 dr. van Gerrit en Christina Voogd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Adriana, volgt IIIa.
2. Pieter Cornelis, volgt IIIb.
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Johannes, volgt IIIc.
4. Neeltje, volgt IIId.
5. Christina Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 juli 1866,15 † Den Haag (Z.H.) 29 mei 1928,16 tr. Breda (N.B.) 24 nov. 189817 Hermanus van Balen, geb. Gouda (Z.H) omstr. 1863,18 † Breukelen (U) 10 dec. 1952, zn. van Christiaan en Pieternella Cornelia Zeverboom.
6. Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 27 sept. 1867,19 † ald. 7 nov. 1954, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 aug. 189220 Jacob Willem van Dort, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1870, † ald. 4 juli 1946, zn. van Willem en Johanna Jacoba van den Berg.
7. Maria Cornelia Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 juli 1871,21 † ald. 29 april 1961, tr. Sint Maartensdijk 25 jan. 191222 Cornelis de Graaf, geb. Sint Maartensdijk 2 juli 1886.21

IIIa. Maria Adriana Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1845, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 6 okt. 186423 Johannes Sebastianus Proost, geb. Bergen op Zoom omstr. 1839.
Uit dit huwelijk:
Johanna Martina Proost, geb. Bergen op Zoom 29 aug. 1865.24

IIIb. Pieter Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 10 april 1853, Blauwverver,25 † Goes (Z) 7 febr. 1941,26 tr. Goes (Z) 11 dec. 187927 Johanna Maria van Paassen, geb. Goes (Z) 31 dec. 1855,28 † ald. 13 maart 1946,29 dr. van Adriaan Marinus en Robberdina Johanna van den Boogaart.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1881, † Goes (Z) 5 aug. 1940,30 tr. Goes (Z) 4 okt. 190631 Jan van den Boogaart, geb. omstr. 1879, † Goes 2 aug. 1953.32

IIIc. Gerrit Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 april 1863, Rentenier / schoenmaker,33 † Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 1944, tr. Ginneken en Bavel (N.B.) 20 mei 189134 Antonia Elisabeth van Kraanen, geb. Steenbergen (N.B.) 4 mei 1866,33 † Bergen op Zoom (N.B.) 8 aug. 1940,35 dr. van Evert Willem en Johanna de Jongh.
Uit dit huwelijk:
Pieternella Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 april 1897,33 † ald. 9 mei 1904.36

IIId. Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 sept. 1864, † ald. 1 jan. 1953, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 188937 Petrus Josephus Rockx, geb. Dinteloord en Prinsenland omstr. 1864, † Bergen op Zoom (N.B.) 9 juni 1929,38 zn. van Johannis en Maria Anna van Tilburg.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Rockx.
2. Cornelis Johannes Josephus Rockx.

IIb. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1827, Katoenverver,9 † Bergen op Zoom (N.B.) 30 dec. 1899,39 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 nov. 185840 Maria Dolk, geb. Terheijden (N.B.) 8 maart 1827, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 okt. 1904,41 dr. van Petronella Dolk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Petronella, volgt IIIe.
2. Pieternella Maria Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 1861, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1934,42 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 188743 Piebe Klazes van Boon, geb. Zutphen omstr. 1863, zn. van Klaas Piebes en Gardina Klomps.
3. Levenloze dochter, geb. Bergen op Zoom 9 juni 1863.44
4. Daniel Johannes, volgt IIIf.
5. Pieter Jacob Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 29 sept. 1867, † ald. 7 febr. 1877.45
6. Levenloze zoon, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 nov. 1869.46

IIIe. Neeltje Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 maart 1859,47 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1945,48 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 1 juni 188247 Frederik Jacob Bekker, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1843, † Leiden (Z.H.) 20 nov. 1892;49 tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 juni 189550 Petrus Plantius van Houten, geb. Zaandam (N.H.) omstr. 1854, zn. van Jan en Maria Margaretha van den Kerkhoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Petronella Bekker, geb. Bergen op Zoom omstr. 1883.51
2. Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 juni 1884,52 † Bergen op Zoom 16 okt. 1884.53
3. Hendrik Bekker, geb. Rotterdam juli 1884, † ald. 8 april 1885.54
4. Frederika Jacoba Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1886.
5. Neeltje Petronella Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1888.55
6. Johannes Daniel Bekker, geb. Rotterdam 11 maart 1890.56

IIIf. Daniel Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1864, koopman, † Bergen op Zoom (N.B.) 30 april 1954, tr. Princenhage (N.B.) 4 mei 189357 Hendrika Theodora Holst, geb. Buurmalsen, † Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 1948, dr. van Johannes Hendrikus en Petronella Clasina Boomer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom 13 maart 1894.58
2. Petronella Clasina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 11 mei 1896,59 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 15 sept. 191960 Daniel Nicolaas Scheffelaar, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1894.
3. Johanna Bertha Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 maart 1899,58 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 14 febr. 192761 Janus Janisse, geb. Kortgene (Z) 17 maart 1896.
4. Johannes Hendrik, volgt IVa.
5. Hendrika Theodora Taal, geb. Bergen op Zoom 2 nov. 1904.

IVa. Johannes Hendrik Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 febr. 1901,62 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 193363 Maria Peter Huberdtina Seegers, geb. Breda (N.B.) omstr. 1909.
Uit dit huwelijk:
Jan Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1944, † Terneuzen (Z) 23 nov. 1967.64

IIc. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 30 juli 1832, † Rosmalen (N.B.) 11 febr. 1880,65 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 3 sept. 185766 Helena van den Berg, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 3 nov. 1832, † ald. 29 okt. 1894,67 dr. van Johannes en Pieternel Cameron.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt IIIg.
2. Johanna Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 nov. 1859, † ald. 27 febr. 1865.68
3. Cornelis Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 1862, † ald. 28 okt. 1862.69
4. Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 nov. 1863, † ald. 20 febr. 1865.70
5. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 nov. 1871, † ald. 21 maart 1873.71

IIIg. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 febr. 1858, † Breda (N.B.) 11 april 1919, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 27 okt. 187972 Dina Gilissen, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1858, † Breda (N.B.) 1 okt. 1920, dr. van Henricus en Johanna Catharina Antonissen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 juli 1880, † Breda (N.B.) 4 okt. 1954, tr. 1e Breda (N.B.) 12 dec. 190173 Ludovicus van Speijbroek, geb. Breda (N.B.) 28 febr. 1880, † ald. 8 juli 1942, zn. van Ludovicus en Adriana Suter; tr. 2e na 1901 Lambertus Brood, geb. omstr. 1878, † Breda (N.B.) 14 mei 1964, zn. van Matheus en Maria Braat.
2. Pieter Johannes, volgt IVb.
3. Helena Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1884, tr. Breda (N.B.) 15 mei 190274 Waltherus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) 5 okt. 1884, zn. van Hendrik en Johanna Susanna Bakkeren.
4. Hendrikus Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 14 aug. 1888, † ald. 23 aug. 1888.75
5. Maria Wilhelmina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 19 juli 1889,76 Dienstbode,77 † Bergen op Zoom (N.B.) 17 maart 1965, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 190776 Johannes van Gent, geb. Bergen op Zoom 1 jan. 1886, zn. van Johannes en Hendrika Wilhelmina Laenen.
6. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 21 jan. 1893, † ald. 21 jan. 1895.78
7. Johannes Leonardus, volgt IVc.
8. Johanna Hendrika Taal, geb. Breda (N.B.) 4 april 1898.

IVb. Pieter Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 24 febr. 1882, koetsier,79 † Breda (N.B.) 6 aug. 1962, tr. Breda (N.B.) 7 sept. 190880 Jeannette Weijers, geb. Breda 8 jan. 1883, dr. van Hendrikus Jacobus en Antonetta Dimphna Loijens.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta Dimphna Taal, geb. Breda (N.B.) 28 okt. 1908, tr. Breda (N.B.) 22 mei 193081 Gerardus Schouten, geb. ’s-Hertogenbosch (N.B.) omstr. 1904, † Breda (N.B.) 22 jan. 1946, zn. van Johannes en Johanna Maria Luth.
2. Dina Petronella Taal, geb. Breda (N.B.) 18 april 1910, † ald. 24 dec. 1939, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 192982 Johannes van Aert, geb. Breda (N.B.) omstr. 1910.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) 12 okt. 1911,83 † ald. 1 mei 1966, tr. Breda (N.B.) 21 febr. 193884 Petronella van Dun, geb. Breda (N.B.) omstr. 1919.
4. Hendrikus Jacobus Taal, geb. Breda (N.B.) 31 jan. 1913, † 23 juli 1975, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld,85 tr. Breda (N.B.) 3 sept. 193686 Katharina Dorothea Kemmerich, geb. Essen (Dld) 2 nov. 1911,853 maart 1988, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld.85
5. Helena Taal, geb. Breda (N.B.) 23 sept. 1915, tr. Breda (N.B.) 2 maart 193987 Hendrikus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) omstr. 1917.

IVc. Johannes Leonardus Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 4 sept. 1895, tr. Breda (N.B.) 14 febr. 191688 Adriana Maria Bastianen, geb. Princenhage (N.B.) omstr. 1897, dr. van Johannes en Cornelia Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Breda (N.B.) 9 mei 1916.
2. Cornelia Johanna Taal, geb. Breda (N.B.) 3 juli 1917,89 † ald. 13 juli 1917.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) juni 1918, † ald. 18 sept. 1918.
4. Johannes Cornelis Taal, geb. Breda (N.B.) omstr. 1922, tr. Breda (N.B.) 2 jan. 194190 Petronella Henrica Knobel, geb. Breda (N.B.) omstr. 1922, dr. van Frederik Antonius en Johanna Cornelia van Boxsel.
5. Dina Cornelia Taal, geb. Breda (N.B.) sept. 1923, † ald. 23 jan. 1924.
6. Cornelis Petrus Taal, geb. Breda (N.B.) aug. 1924, † ald. 28 april 1925.Bronnen

1. Dr. A.W.E. Dek - III.377
2. Bergen op Zoom Geboorteregister 1825 actenr 239
3. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1846 actenr 68
4. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Huwelijksacte 6
5. Genealogie Katwijk
6. SA Rotterdam Archnr 999-09 Regnr 1819A Actenr 1819.268
7. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 19, datum: 23-6-1825
8. Overlijdensregister 1878, Bergen op Zoom acte 63
9. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1878 actenr 63
10. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 28 T, Bergen op Zoom blad 2
11. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 30, datum: 6-5-1852
12. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1862 actenr 34
13. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 26, datum: 6-8-1862
14. Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 550 Invnr 250 Aktenr 277
15. GA Den Haag - Overlijdensacten 1928 nummer 1973 / Burgerlijke stand - Huwelijk, Kennemerland Zandvoort, 1920, nummer 7
16. GA Den Haag - Overlijdensacten 1928 nummer 1973
17. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 176, datum: 24-11-1892
18. Burgerlijke stand - Huwelijk, Kennemerland Zandvoort, 1920, nummer 7
19. Burgerlijke Stand Bergen op Zoom Geboorteregister 1867 akte 232
20. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 47, datum: 18-8-1892
21. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 11 G, Bergen op Zoom
22. Zeeuws Archief Sint Maartensdijk Huwelijksacte 3
23. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 56, datum: 6-10-1864
24. Geboorteregister 1865, Bergen op Zoom actenummer 177
25. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 28 T, Bergen op Zoom blad 6
26. Zeeuws Archief Goes Overlijdensacte 29
27. Zeeuws Archief Goes Huwelijksacte 52
28. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 28 T, Bergen op Zoom blad 5
29. Zeeuws Archief Goes Overlijdensacte 80
30. Zeeuws Archief Goes Overlijdensacte 133
31. Zeeuws Archief Goes Huwelijksacte 45
32. Zeeuws Archief Goes Overlijdensacte 123
33. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 28 T, Bergen op Zoom blad 4
34. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 18, datum: 20-05-1891
35. Bhic Breda Overlijden Toegangsnr 405 Inventnr 46 Aktenr 247
36. Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 550 Invnr 248 Aktenr 114
37. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 2, datum: 10-1-1889
38. Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 550 Invnr 4342 Aktenr 181
39. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1899 actenr 260
40. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 58, datum: 18-11-1858
41. Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 550 Invnr 248 Aktenr 197
42. GA Den Haag - Overlijdensacten 1934 nummer 3028
43. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 36, datum: 12-5-1887
44. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1863 actenr 76
45. Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 50 Invnr 676 Aktenr 31
46. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1869 actenr 187
47. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 36, datum: 1-6-1882
48. GA Den Haag - Overlijdensacten 1945 nummer A 2848 / GA Rotterdam 1886 a059 aktenr. 344
49. GA Rotterdam 1892 s061 aktenr. 113
50. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 42, datum: 6-6-1895
51. GA Rotterdam 1921 h47
52. GA Rotterdam 1884 c120v aktenr. 3058
53. GA Rotterdam 1884 s037 aktenr. 90
54. GA Rotterdam 1885 b064 aktenr. 1508
55. GA Rotterdam 1888 b070v aktenr. 409
56. GA Rotterdam 1890 c038v aktenr. 1416
57. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 24, datum: 04-05-1893
58. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 28 T, Bergen op Zoom blad 3
59. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 27 S2, Bergen op Zoom blad 127
60. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 140, datum: 15-9-1919
61. Bhic Bergen op Zoom Huwelijken Toegangsnr 550 Invnr 4740 Aktenr 23
62. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 28 T, Bergen op Zoom blad 3 acte 83
63. Bhic Bergen op Zoom Huwelijken Arch 405 Regnr41 Aktenr 19
64. 25.TNZ-O-1967 Terneuzen overlijdensakten burgerlijke stand
65. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1880 actenr 44
66. Burgerlijke Stand Bergen op Zoom: huwelijk , aktenummer: 52, datum: 3-9-1857
67. Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 50 Invnr 680 Aktenr 214
68. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1865 actenr 56
69. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1862 actenr 194
70. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1865 actenr 52
71. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1873 actenr 64
72. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 50, datum: 27-10-1879
73. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 191, datum: 12-12-1901
74. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 68, datum: 15-5-1902
75. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1888 actenr 169
76. Burgerlijke Stand Breda: huwelijk , aktenummer: 124, datum: 26-8-1907
77. Bevolkingsregister 1900-1920, deel 33 Dienstboden M-Z, Bergen op Zoom blad 98
78. Bergen op Zoom Overlijdensregister 1895 actenr 12
79. Burgerlijke Standregister | Breda | Geboorteregister 1913 Akte nr. 61
80. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 139, datum: 7-9-1908
81. Bhic Breda Huwelijken Toegangsnr 550 Inventnr 4685 Aktenr 126
82. Bhic Breda Huwelijken Toegangsnr 550 Inventnr 4684 Aktenr 246
83. Burgerlijke Standregister | Breda | Geboorteregister 1913 Akte nr. 552
84. Bhic Breda Huwelijken Toegangsnr 405 Inventnr 96 Aktenr 52
85. Online Begraafplaatsen
86. Bhic Breda Huwelijken Toegangsnr 405 Inventnr 94 Aktenr 251
87. Bhic Breda Huwelijken Toegangsnr 405 Inventnr 97 Aktenr 52
88. Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 25, datum: 14-2-1916
89. Bhic BS Breda archiefnummer 550, inventarisnummer 557, overlijdensacte 333
90. Bhic Breda Huwelijken Toegangsnr 405 Inventnr 98 Aktenr 1


Index

Aert, Johannes van (1910-)  IVb,2
Akkermans, Johanna (1822-1862)  IIa
Akkermans, Thomas  IIa
Antonissen, Johanna Catharina  IIIg
Bakkeren, Johanna Susanna  IIIg,3
Balen, Christiaan van  IIa,5
Balen, Hermanus van (1863-1952)  IIa,5
Barendse, Jan Hendrik (1768-)  I
Barendse, Neeltje (1795-1878)  I
Bastianen, Adriana Maria (1897-)  IVc
Bastianen, Johannes  IVc
Bekker, Frederik Jacob (1843-1892)  IIIe
Bekker, Frederika Jacoba Johanna (1886-)  IIIe,4
Bekker, Hendrik (1884-1885)  IIIe,3
Bekker, Johanna (1884-1884)  IIIe,2
Bekker, Johannes Daniel (1890-)  IIIe,6
Bekker, Maria Petronella (1883-)  IIIe,1
Bekker, Neeltje Petronella (1888-)  IIIe,5
Berg, Helena van den (1832-1894)  IIc
Berg, Johanna Jacoba van den  IIa,6
Berg, Johannes van den (vermeld )   IIc
Boogaart, Jan van den (1879-1953)  IIIb,1
Boogaart, Robberdina Johanna van den  IIIb
Boomer, Petronella Clasina  IIIf
Boon, Klaas Piebes van  IIb,2
Boon, Piebe Klazes van (1863-)  IIb,2
Boxsel, Johanna Cornelia van  IVc,4
Braat, Maria  IIIg,1
Brood, Lambertus (1878-1964)  IIIg,1
Brood, Matheus  IIIg,1
Cameron, Pieternel (vermeld )   IIc
Dolk, Maria (1827-1904)  IIb
Dolk, Petronella (vermeld )   IIb
Dongen, Hendrik van  IIIg,3
Dongen, Hendrikus Johannes van (1917-)  IVb,5
Dongen, Waltherus Johannes van (1884-)  IIIg,3
Dort, Jacob Willem van (1870-1946)  IIa,6
Dort, Willem van  IIa,6
Dun, Petronella van (1919-)  IVb,3
Gadrie, Martina  IIa
Gent, Johannes van  IIIg,5
Gent, Johannes van (1886-)  IIIg,5
Gilissen, Dina (1858-1920)  IIIg
Gilissen, Henricus  IIIg
Graaf, Cornelis de (1886-)  IIa,7
Holst, Hendrika Theodora (-1948)  IIIf
Holst, Johannes Hendrikus  IIIf
Houten, Jan van  IIIe
Houten, Petrus Plantius van (1854-)  IIIe
Hus, Arij Kornelisz  I
Hus, Neeltje (1789-1819)  I
Janisse, Janus (1896-)  IIIf,3
Jongh, Johanna de  IIIc
Kemmerich, Katharina Dorothea (1911-1988)  IVb,4
Kerkhoff, Maria Margaretha van den  IIIe
Klomps, Gardina  IIb,2
Knobel, Frederik Antonius  IVc,4
Knobel, Petronella Henrica (1922-)  IVc,4
Koopman, Gerrit  IIa
Koopman, Pieternella (1833-1913)  IIa
Kraanen, Antonia Elisabeth van (1866-1940)  IIIc
Kraanen, Evert Willem van  IIIc
Laenen, Hendrika Wilhelmina  IIIg,5
Loijens, Antonetta Dimphna  IVb
Luth, Johanna Maria  IVb,1
Paassen, Adriaan Marinus van  IIIb
Paassen, Johanna Maria van (1855-1946)  IIIb
Proost, Johanna Martina (1865-)  IIIa,1
Proost, Johannes Sebastianus (1839-)  IIIa
Reus, Maria Janse (1740-1815)  I
Rockx, Cornelis Johannes Josephus  IIId,2
Rockx, Johannes Cornelis  IIId,1
Rockx, Johannis  IIId
Rockx, Petrus Josephus (1864-1929)  IIId
Scheffelaar, Daniel Nicolaas (1894-)  IIIf,2
Schouten, Gerardus (1904-1946)  IVb,1
Schouten, Johannes  IVb,1
Seegers, Maria Peter Huberdtina (1909-)  IVa
Speijbroek, Ludovicus van  IIIg,1
Speijbroek, Ludovicus van (1880-1942)  IIIg,1
Stevens, Cornelia  IVc
Suter, Adriana  IIIg,1
Taal, levenloze dochter (1863)  IIb,3
Taal, levenloze zoon (1869)  IIb,6
Taal, Antonetta Dimphna (1908-)  IVb,1
Taal, Catharina Hendrika (1880-1954)  IIIg,1
Taal, Catharina Hendrika (1893-1895)  IIIg,6
Taal, Christina Johanna (1866-1928)  IIa,5
Taal, Cornelia Johanna (1917-1917)  IVc,2
Taal, Cornelia Pieternella (1881-1940)  IIIb,1
Taal, Cornelis (1825-1904)  IIa
Taal, Cornelis Johannes (1862-1862)  IIc,3
Taal, Cornelis Petrus (1924-1925)  IVc,6
Taal, Cornelis Pieterse (1742-1804)  I
Taal, Daniel Johannes (1864-1954)  IIIf
Taal, Dina Cornelia (1923-1924)  IVc,5
Taal, Dina Petronella (1910-1939)  IVb,2
Taal, Gerrit Johannes (1863-1944)  IIIc
Taal, Helena (1884-)  IIIg,3
Taal, Helena (1915-)  IVb,5
Taal, Hendrika Theodora (1904-)  IIIf,5
Taal, Hendrikus Jacobus (1913-1975)  IVb,4
Taal, Hendrikus Johannes (1888-1888)  IIIg,4
Taal, Jan (1944-1967)  IVa,1
Taal, Johanna Bertha (1899-)  IIIf,3
Taal, Johanna Hendrika (1898-)  IIIg,8
Taal, Johanna Pieternella (1859-1865)  IIc,2
Taal, Johannes (1827-1899)  IIb
Taal, Johannes (1871-1873)  IIc,5
Taal, Johannes Cornelis (1922-)  IVc,4
Taal, Johannes Hendrik (1901-)  IVa
Taal, Johannes Leonardus (1895-)  IVc
Taal, Maria Adriana (1845-)  IIIa
Taal, Maria Cornelia (1871-1961)  IIa,7
Taal, Maria Petronella Neeltje (1894-)  IIIf,1
Taal, Maria Wilhelmina (1889-1965)  IIIg,5
Taal, levenloze zoon (1916)  IVc,1
Taal, Neeltje (1864-1953)  IIId
Taal, Neeltje Petronella (1859-1945)  IIIe
Taal, Petronella (1863-1865)  IIc,4
Taal, Petronella Clasina (1896-)  IIIf,2
Taal, Pieter (1780-1846)  I
Taal, Pieter (1832-1880)  IIc
Taal, Pieter (1858-1919)  IIIg
Taal, Pieter (1911-1966)  IVb,3
Taal, Pieter (1918-1918)  IVc,3
Taal, Pieter Cornelis (1853-1941)  IIIb
Taal, Pieter Jacob (1867-1877)  IIb,5
Taal, Pieter Johannes (1882-1962)  IVb
Taal, Pieternella (1867-1954)  IIa,6
Taal, Pieternella Johanna (1897-1904)  IIIc,1
Taal, Pieternella Maria (1861-1934)  IIb,2
Tilburg, Maria Anna van  IIId
Voogd, Christina  IIa
Vooijs, Leuntje Cornelisdr  I
Weijers, Hendrikus Jacobus  IVb
Weijers, Jeannette (1883-)  IVb
Witting, Sophia Johanna (x1789)   I
Zeverboom, Pieternella Cornelia  IIa,5Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 31 maart 2019 18:49 door A. Taal