Kwartierstaat van Willem Taal

Gebaseerd op bestand d.d.: 25 mei 2021. In CBG - formaat

Omvat 777 personen, waarvan 55 niet-publiek.Generatie I

1. Willem Taal, geb. Den Helder (N.H.) 8 juni 1906,1 Administratief werknemer H.M.C. 1921-1927,2 Boekhouder H.M.C. 1927-1936,2 Directeur Heldersche Melkcentrale (H.M.C.) 1936-,3 † Den Helder (N.H.) 21 okt. 1996, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer B-H-26 25 okt. 1996,4 tr. Den Helder (N.H.) (kerkelijk Den Helder; Gereformeerde Kerk) 26 okt. 19335 Elisabeth Cornelia de Leeuw, geb. Amsterdam (N.H.) 13 sept. 1908,6 Schrijfster,7 † Den Helder (N.H.) 8 okt. 1999, begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: B-H-26 13 okt. 1999,8 dr. van Jan en Maria Blancke.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus Willem Taal, geb. Den Helder; St Lidwina Stichting 22 mei 1935,9 ged. Den Helder (N.H.) 9 juni 1935, † Den Helder, H.A. Lorentzstraat 107 11 juli 1936,10 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 14 juli 1936.11
b. Dochter.
c. Jacobus Taal, geb. Den Helder (N.H.) 14 jan. 1939, † ald. 16 sept. 1945,12 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 20 sept. 1945.11
d. Willemina Elisabeth Cornelia Taal, geb. Langedijk, Noord-Scharwoude (N.H.) 6 april 1943, † ald. 29 nov. 1943,13 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen (donderdag na overlijden) - grafnummer: B-G-002 2 dec. 1943.11
e. Zoon.

Generatie II

2. Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,14 Visser, Vissermansknecht,15 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,16 tr. 1e Den Helder (N.H.) 16 okt. 188417 Aaltje de Boer, geb. Harlingen (Fr) 20 maart 1865,18 † Den Helder (N.H.) 25 juli 1901, dr. van Arian Albertsz en Jacobje Alberts Bakker; tr. 2e Urk (N.H.) 7 nov. 190319
3. Aaltjen Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 mei 1863,20 † Hillegom (Z.H.), Vosselaan 12 7 mei 1942, begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats 11 mei 1942, tr. 1e Urk (N.H.) 23 sept. 188221 Jan Maartensz Post, geb. Urk (N.H.) 24 okt. 1858, visser, † Urk (N.H.) 5 juli 1897,22 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 230 9 juli 1897,23 zn. van Maarten Jansz en Grietje Alberts Hakvoort.
Uit dit huwelijk:
a. Klaasje Taal, geb. Den Helder (N.H.) 12 mei 1905,24 † Hillegom (Z.H.) 26 juni 1990,25 begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats, tr. Den Helder (N.H.) 24 febr. 192726 Joost de Ruiter, geb. West Stellingwerf (Fr) 7 aug. 1899,27 Stoomtram onderhoudsman, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
b. Willem, zie 1.
c. Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 19 aug. 1907,28 Schoenmaker Koninklijke Marine,29 † Den Helder (N.H.) 1996, begr. Schagen (gecremeerd) 1996, tr. Den Helder (N.H.) 4 okt. 192830 Grietje Spits, geb. Den Helder (N.H.) 31 dec. 1908, † ald. 25 jan. 1993,31 dr. van Cornelis Reijnders en Maria de Wit.

Generatie III

4. Johannes Johannesz Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 dec. 1835,32 visser, viskoper, Handelaar in visch (Amsterdam),33 † Amsterdam (N.H.) (of Den Haag) 17 nov. 1908,34 tr. Scheveningen (Z.H.) 29 juni 185935
5. Wilhelmina Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 16 jan. 1837,36 † Amsterdam (N.H.) 20 maart 1929.33
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1860,37 visser, † Maassluis (Z.H.) 23 juli 1950, tr. Den Helder (N.H.) 4 aug. 188138 Marretjen Louwes Kramer, geb. Urk (N.H.) 9 mei 1853, † Maassluis (Z.H.) 10 maart 1933, dr. van Louw Pietersz en Jacobje Pieters Snoek.
b. Jacobus Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 5 april 1861,39 † ald. 17 maart 1862.40
c. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1862.41
d. Jacobus Johannesz, zie 2.
e. Johannes Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 5 april 1865,42 † ald. 25 jan. 1868.43
f. Maria Johannesdr Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 8 april 1866,44 † Amsterdam (N.H.) 17 nov. 1944, tr. Den Helder 31 okt. 188945 (echtsch. ingeschr. Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1944)46 Hendrikus Wijchersz Mandemaker, geb. Haarlem (N.H.) 16 jan. 1867, sigarenmaker, Ambtenaar bij de Rijksverzekeringsbank, de latere Sociale Verzekering Bank.,47 † Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1944,46 zn. van Wijcher en Aaltje Smit.
g. Pieternella Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) 24 aug. 1867,48 † ald. 2 mei 1870.
h. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 maart 1869,49 Schrijver 1e klas / Bode Rijksverzekeringsbank,50 sigarenmaker,51 † Den Haag (Z.H.) 29 april 1945,52 tr. Amsterdam 20 okt. 190453 Doortje Waterman, geb. Warder 14 nov. 1875, † Den Haag 9 jan. 1954,54 dr. van Anthonie en Vrouwtje Dapper.
i. Pieternella Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 8 sept. 1870,55 † ald. 10 okt. 1870.56
j. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1872.57

6. Willem Sjoerdsz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 3 juli 1832,58 † Urk (N.H.) 20 febr. 1919, tr. 2e Urk (N.H.) 29 okt. 188159 Klaasje(n) de Jonge, geb. Urk (N.H.) 17 okt. 1849, † Westzaan (N.H.) 8 juni 1936, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 1e Urk (N.H.) 9 juli 185860
7. Marritje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 28 nov. 1833, † Urk (N.H.) 13 juni 1880.
Uit dit huwelijk:
a. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 juni 1859,61 † ald. 1 dec. 1930,62 tr. Urk (N.H.) 23 dec. 188263 Marretje Ras, geb. Urk (N.H.) 3 dec. 1860, † ald. 2 jan. 1941, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
b. Aaltjen Willems, zie 3.
c. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1865,64 † ald. 12 sept. 1898, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 188765 Kornelia Korf, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1869, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
d. Vrouwtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 okt. 1867, † ald. 2 sept. 1868.66
e. Vrouwtje Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1871, † Krommenie (N.H.) 16 okt. 1956, tr. 1e Urk (N.H.) 15 juli 189367 Piet Wakker, geb. Urk (N.H.) 2 april 1870, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Urk (N.H.) 23 juni 191168 Willem van den Berg, geb. Urk (N.H.) 15 dec. 1869, † Krommenie (N.H.) 10 mei 1943, zn. van Kornelis en Hiltje Schuuring en wedr. van Aaltje Post.

Generatie IV

8. Johannes Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Dep. vd Delf) 12 aug. 1800,69 visscher,70 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 dec. 1870,71 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 19 febr. 182372
9. Pietertje Nicolaasse Buis, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 15 aug. 1800, Vischverkoopster,73 † Scheveningen (Z.H.) 21 mei 1879.74
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 4 sept. 1823,75 † ald. 29 april 1825.76
b. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 11 juni 1826,77 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 mei 1899,78 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 185079 Fop de Jong, geb. Scheveningen omstr. 1825,80 zn. van Kornelis Chiele en Adriana Foppe Dijkhuizen.
c. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1829,81 † ald. 18 nov. 1831.82
d. Huig Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 okt. 1832,83 Vischverkooper,84 Infanterist,85 † Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1901,86 tr. Scheveningen (Z.H.) 9 april 185687 Leuntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 8 april 1837, † Den Haag (Z.H.) 24 juli 1919,88 dr. van Arie en Adriana Plugge.
e. Johannes Johannesz, zie 4.
f. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1839,89 † ald. 25 nov. 1918,90 tr. ’s Gravenhage 2 maart 186474 Dirk de Bruin, geb. Scheveningen 18 febr. 1839, Scheepsmaker,91 † Scheveningen 23 febr. 1929, zn. van Jacob en Arendje Knoester.
g. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juni 1844,92 † ald. 4 juni 1925,93 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 186794 Lena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 mei 1841,95 † Den Haag (Z.H.) 12 juli 1919,96 dr. van Leendert Klaarsz en Dirkje Arise Taal.

10. Johannes Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 12 jan. 1798, Scheepstimmerman,97 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 april 1869, tr. Noordwijk (Holland) 25 juli 182398
11. Pietertje Plug, geb. Noordwijk (Holland) 22 jan. 1799.
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 31 dec. 1823, † Den Haag (Z.H.) 7 mei 1854.
b. Maria Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 31 dec. 1823, † ald. 30 juni 1829.
c. Pieter Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 8 mei 1825, † ald. 6 juli 1825.
d. Pieter Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 21 april 1826, † vr 1830.
e. Anna Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 20 sept. 1827, † Den Haag (Holland) 1 juni 1839.
f. Willemina Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 3 sept. 1828, † ald. 23 okt. 1828.
g. Cornelia Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 3 sept. 1828, † ald. 13 nov. 1828.
h. Pieter Zuidhoek, geb. omstr. 1830,99 † Den Haag (Holland) 2 aug. 1833.
i. Maria Zuidhoek, geb. Den Haag (Holland) omstr. 1832, † Den Helder (N.H.) 10 dec. 1885, tr. Den Helder (N.H.) 22 april 1880100 Jochem Jacobsz Visser, geb. Urk (Holland) 1814, zn. van Jacob Jansz en Willemie Jochems de Vries en wedr. van Maria Weltevrede.
j. Willemina Zuidhoek, geb. omstr. 1833, † Den Haag (Holland) 22 aug. 1836.
k. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 28 febr. 1834,101 † ald. 19 jan. 1835.
l. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 11 jan. 1836,102 † Den Haag (Holland) 4 febr. 1836.
m. Wilhelmina, zie 5.
n. Johanna Christina Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 5 maart 1839,103 † Den Haag (Z.H.) 7 febr. 1843.
o. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 mei 1841,104 † Den Haag (Z.H.) 3 sept. 1855.

12. Sjoert Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806,105 † Urk (Holland) 7 jan. 1839, tr. Urk (Holland) 21 april 1830106
13. Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,107 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,108 tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 1851109 Gerrit Jansz Pasterkamp (zie 25,k).
Uit dit huwelijk:
a. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 12 juli 1830, † ald. 24 nov. 1830.
b. Willem Sjoerdsz, zie 6.
c. Riekelt Sjoerdzn Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 7 maart 1834, † Urk (N.H.) 31 maart 1892,110 tr. 1e Urk (N.H.) 15 maart 1862109 Klaasje Alberts Kok, geb. Urk (Holland) 7 sept. 1834, † Urk (N.H.) 12 dec. 1886, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars; tr. 2e Urk (N.H.) 9 maart 1888109 Aaltjen Ras, geb. Urk (N.H.) 4 sept. 1849,109 † ald. 13 dec. 1925, dr. van Albert Capitein Gerritsz en Naatje Lubberts Korf.
d. Jan Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 31 aug. 1836, † Urk (N.H.) 25 dec. 1911, begr. Urk Begraafplaats Holkenkamp, tr. Urk (N.H.) 12 dec. 1859111 Geertje Kok, geb. Urk (Holland) 6 aug. 1832,111 † Urk (N.H.) 23 jan. 1917, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
e. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1838, † Urk (N.H.) 17 maart 1919, tr. Urk (N.H.) 16 dec. 1863112 Klaas de Boer, geb. Urk (Holland) 28 sept. 1838, † Urk (N.H.) 23 nov. 1914, zn. van Jan de Vries Okkesz en Lijsbet Hakvoort.

14. Pieter Klaasz Ras, geb. Urk (Holland) 21 april 1789, Visser / vragtman, † Urk (N.H.) 13 juli 1864, tr. omstr. 1811
15. Vrouwtje Toons van den Berg, geb. Urk 13 dec. 1791, † ald. 11 juni 1870.
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Pietersz Ras, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 5 okt. 1812, † In zuiderzee gebleven. 22 dec. 1883.113
b. Toon Pietersz Ras, geb. Urk 3 okt. 1814, visser, † Urk 17 jan. 1843.113
c. Albertje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 11 aug. 1817, † Urk (N.H.) 12 april 1883,113 tr. Urk (N.H.) 12 okt. 1865114 Willem Ockesz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 5 april 1806,115 † Urk (Holland) 19 dec. 1886, zn. van Okke Meyndertsz en Naalke Gerrits Timmerman en wedr. van Jannetje Andries de Boer.
d. Jannetje Pietersdr Ras, geb. Urk 12 febr. 1820, † ald. 29 okt. 1863.
e. Steven Pietersz Ras, geb. Urk 10 nov. 1822, † ald. 5 mei 1847.
f. Willempje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 8 febr. 1826, † Urk (N.H.) 5 febr. 1905, tr. Urk (N.H.) 6 juli 1846116 Tiemen Hakvoort, geb. Urk (Holland) 4 jan. 1825, † Urk (N.H.) 4 dec. 1887, zn. van Albert en Trijntje Romkes.
g. Jacob Pietersz Ras, geb. Urk 16 maart 1829, † ald. 6 dec. 1864.113
h. Marritje Pietersdr, zie 7.

Generatie V

16. Pieter Joppe Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 juni 1769,117 Vischkoper, † Scheveningen (Holland) 31 maart 1841,118 tr. 2e Den Haag Scheveningen 12 aug. 1835119 Baatje Dirkse Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1789,69 † Den Haag (Z.H.) 23 april 1858,120 dr. van Dirk Klaare en Kniertje Krijne Dijkhuizen en wed. van Zier Hendrikse van der Pol; tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 okt. 1791121
17. Trijntje Arentsdr Hasenoot,69 ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 mei 1763,122 † Den Haag Scheveningen (Holland) 30 juli 1832.123
Uit dit huwelijk:
a. Job Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1792,69 visscher,124,70 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 aug. 1849,125 tr. Scheveningen (Holland) 27 okt. 1819126 Jannetje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 juni 1799,127 Vischverkoopster,124 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1880,128 dr. van Jasper Hendrikse en Jannetje Cornelisdr Boon.
b. Arend Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 12 nov. 1795,69 Vischkooper,129 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 aug. 1849,130 tr. Scheveningen (Holland) 14 juli 1819131 Maria Weijtmans (Wijdemans/Weidemans/Wijtmans), ged. Scheveningen 27 dec. 1789, † na 8 nov. 1827, dr. van Balthazar Weijtmans en Maria van Kassel.
c. Benjamin Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 okt. 1798,69 begr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1800.132
d. Johannes Pietersz, zie 8.
e. Elisabeth Pieterse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1804,69 Vischverkooper,133 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 aug. 1832,133 tr. Scheveningen (Holland) 13 juni 1827134 Huijg Schaap, geb. omstr. 1804, † vr 3 aug. 1832,135 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

18. Nicolaas Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1768,136 † Den Haag (Z.H.) 16 juni 1840, tr. Scheveningen (Holland) 1 juni 1794137
19. Neeltje Knoester, † Scheveningen (Holland) 19 jan. 1831.
Uit dit huwelijk:
a. Klaazina Nicolaasse Buis, geb. Scheveningen (Holland) 15 maart 1795, tr. Den Haag (Holland) 10 jan. 1821138 Tieleman Ros, geb. omstr. 1798, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
b. Arentje Klaasse Buis, geb. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1797, † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1876, tr. Den Haag (Holland) 29 mei 1839139 David Spitz, geb. omstr. 1805, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
c. Pietertje Nicolaasse, zie 9.
d. Maarte Nicolaasz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 1 aug. 1802, tr. 1e Den Haag (Holland) 17 sept. 1828140 Arendje Toet, geb. omstr. 1805, † vr 7 nov. 1832, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag (Holland) 7 nov. 1832141 Klazina van der Zwan, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) omstr. 1802.
e. Willem Nicolaasz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 2 febr. 1809, tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1830142 Trijntje Roeleveld, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 11 aug. 1810, dr. van Arie en Trijntje Korvink.
f. Nicolaas Nicolaasz Buijs, geb. omstr. 1812, † Scheveningen (Z.H.) 5 april 1892, tr. Den Haag (Z.H.) 8 febr. 1837143 Marijtje Spaans, geb. omstr. 1807, † Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1880, dr. van Leendert en Pieternella Pronk.

20. Pieter Jansz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 8 april 1765,144 † Noordwijk (N.H.) 30 juli 1844, tr. Noordwijk (Holland) 22 jan. 1792
21. Marijtje Dirksdr Ruijgrok, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1769,145 † Noordwijk (N.H.) 11 sept. 1847.
Uit dit huwelijk:
a. Marijtje Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 3 sept. 1792,146 tr. Oegstgeest (Holland) 31 okt. 1816147 Cornelis van der Boon, geb. Voorschoten (Holland) omstr. 1796.
b. Trijntje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 31 dec. 1793, † Noordwijk (Z.H.) 11 april 1880.
c. Trijntje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk Binnen (Holland) 15 okt. 1795, ged. Noordwijk (Holland) 18 okt. 1795,148 † ald. 10 jan. 1848, tr. 1e Noordwijk (Holland) 9 aug. 1817149 Huig van der Meulen, geb. Noordwijk Binnen (Holland) omstr. 1795, † Pettermerpolder (Holland) 6 maart 1822, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Noordwijk (Holland) 10 april 1835150 Pieter Kuijt, geb. Noordwijk aan zee omstr. 1802, † 3 nov. 1875, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
d. Johannes, zie 10.
e. Pietje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. van Tessel) 19 okt. 1800, † Noordwijk (Z.H.) 30 juni 1846, tr. Noordwijk (Holland) 11 febr. 1825151 Gerrit van Beelen, geb. Noordwijk aan zee (Holland) omstr. 1797, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
f. Cornelis Pietersz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. Holland) 12 maart 1803, † Helder en Huisduinen (Holland) 7 maart 1822.
g. Dirkje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Dep. Holland) 16 dec. 1804, ged. Noordwijk (Dep. Holland) 23 dec. 1804,152 † Noordwijk (Z.H.) 24 aug. 1870, tr. Noordwijk (Holland) 18 jan. 1822 Pieter van Duin, geb. Noordwijk aan zee (Dep. van Tessel) omstr. 1801.
h. Simon Pieterz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. Maasland) 6 okt. 1807, † Noordwijk (Holland) 13 okt. 1817.
i. Klaasie Pieters Zuidhoek, geb. 16 sept. 1810, ged. Noordwijk (Dep. Monden van de Maas) 16 sept. 1810,153 † Noordwijk (Holland) 3 april 1814.
j. Nicolaas Pietersz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 3 aug. 1814, † Veere (Z) 19 juni 1839.

22. Willem Cornelis Plug, kreeg rel.
23. Jaapje Spaanderman.

24. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 maart 1764,154 † Medenblik (Holland) 27 okt. 1829, begr. Urk (Holland) 27 okt. 1829,155 tr. Urk (Holland) 13 dec. 1789156
25. Sijtje Andriesse Loosman, ged. Urk (Holland) 9 nov. 1766,157 † Urk (N.H.) 13 dec. 1840.
Uit dit huwelijk:
a. Lysabeth Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 24 febr. 1793, † Blokzijl (Ov) 15 febr. 1856, tr. Blokzijl (Ov) 19 dec. 1816158 Andries Kroon, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1798, † ald. 5 aug. 1844, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
b. Andries Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 14 okt. 1794, † Urk (N.H.) 14 aug. 1885, tr. Urk (Holland) 2 sept. 1821159 Hermina Visscher, ged. Urk (Holland) 11 okt. 1795, † Urk (N.H.) 20 febr. 1855, dr. van Jan en Marritje Jacobs Nentjes.
c. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 14 sept. 1796, † vr 28 nov. 1802.
d. Albertie Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 30 nov. 1797, † Enkhuizen (N.H.) 16 nov. 1884, begr. Urk (N.H.) 19 nov. 1884,113 tr. Urk (Holland) 26 mei 1822160 Cornelis Jansz Visser (van Marken), geb. Marken (Holland) 2 sept. 1793, † Urk (N.H.) 27 jan. 1870, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
e. Hendrikie Jans Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 21 april 1799, † Urk vr 19 febr. 1804.
f. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 20 nov. 1800.
g. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 1801,161 † Medenblik (Holland) 10 okt. 1824.
h. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 28 nov. 1802,162vr 1806.
i. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 19 febr. 1804,163 † Urk (N.H.) 4 april 1891, tr. Urk (Holland) 8 mei 1834164 Iede Jans Mars, geb. Urk (Dep. Amstelland) 14 sept. 1806, † Urk (N.H.) 17 mei 1853, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
j. Sjoert Jansz, zie 12.
k. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806, † Amsterdam (N.H.) 16 mei 1868, tr. 1e Urk (Holland) 16 juni 1831165 Klaasje Snoek, ged. Urk (Dep. Amstelland) 18 april 1808,166 † Urk (N.H.) 16 aug. 1849, dr. van Dirk en Jannetje Romkes; tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 1851109 Aaltje Riekelts de Vries (zie 13).

26. Rijkelt Willemsz de Vries,167 ged. Urk (Holland) 3 febr. 1773,168 † ald. 12 aug. 1832, kreeg rel.
27. Merrijtjen Harmens Borger, ged. Urk (Holland) 16 juni 1777,169 † Urk (N.H.) 18 mei 1844.
Uit deze relatie:
a. Aaltje Riekelts, zie 13.
b. Willem Riekeltsz de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 8 sept. 1805.
c. Hendrik Riekeltsz de Vries, ged. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 okt. 1813,170 † Urk (Holland) 1 dec. 1818.
d. Harmtjen Riekelts de Vries, geb. Urk (Holland) 1 jan. 1821.
e. Harmen Riekeltsz de Vries, geb. Urk (Holland) 31 mei 1823.

28. Claas Abramsz Ras, geb. vr 11 mei 1752, ged. Urk 11 mei 1752, † ald. 15 febr. 1832, tr. Urk (Holland) 8 april (kerkelijk Urk 22 maart) 1776171
29. Tijmentjen Gerrits Hakvoort, ged. Urk (Holland) 8 dec. 1754, † ald. 9 okt. 1827.
Uit dit huwelijk:
a. Albertje Claas Ras, ged. Urk 27 dec. 1776.
b. Jacob Klaasz Ras, ged. Urk 22 nov. 1778, † ald. 6 nov. 1827.
c. Hendrik Klaasz Ras, geb. Urk 20 jan. 1782, † Zwolle 15 jan. 1865.
d. Abraham Klaasz Ras, ged. Urk (Holland) 16 jan. 1785,172 visser, † Kampen 8 sept. 1849.
e. Gerrit Klaasz Ras, geb. Urk 24 maart 1787, † Kampen 26 maart 1836.
f. Pieter Klaasz, zie 14.

30. Antonie Stevensz van den Berg, † Urk (Dep. Amstelland) 28 dec. 1807,173 tr. Urk (Holland) 16 aug. 1789174
31. Aaltje Pieters.

Generatie VI

32. Job Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1743,175 † ald. 1 okt. 1824,176 tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 april 1781177 Trijntje Cornelisse Krul, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1750,178 † Den Haag Scheveningen (Holland) 9 aug. 1832,179 dr. van Cornelis en Jacobje ’t Wilt en wed. van Maarten Knoester; tr. 1e Scheveningen (Holland) 24 mei 1763180
33. Betje Jorisse Corvink | Korving, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1740,181 †,179 begr. ald. 6 mei 1778.182
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jobsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1768,183 †,179 begr. ald. 12 maart 1768.184
b. Pieter Joppe, zie 16.
c. Nicolaas Jobsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 juni 1771,185 †,179 begr. ald. 10 juli 1787.179
d. Trijntje Jobse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 mei 1773,186 †,179 begr. ald. 15 dec. 1778.187
e. Neeltje Jobse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 12 maart 1775,188 †,179 begr. ald. 9 nov. 1776.189
f. Joris Jobsz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 dec. 1776, begr. ald. 10 nov. 1777.190

34. Arent Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 26 sept. 1723,122 begr. ald. 7 aug. 1795,122 tr. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1751122
35. Geertje Schaap, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 april 1725.122
Uit dit huwelijk:
a. Huig Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 mei 1752,122 begr. Katwijk aan zee (Dep. Holland) 20 dec. 1802,122 tr. Katwijk aan zee (Holland) 9 jan. 1774122 Trijntje van Duijvenbode, geb. omstr. 1752.
b. Geertje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1754,122 begr. Noordwijk aan zee (Holland) 2 mei 1787,122 tr. Noordwijk aan zee (Holland) 18 april 1779122 Arij van Beelen, geb. omstr. 1755, zn. van Willem en Marijtje van Duijvenbode.
c. Leendert Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 okt. 1756,122 begr. Noordwijk aan zee (Holland) 10 okt. 1795,122 tr. Noordwijk aan zee (Holland) 30 maart 1781122 Jaapje van Beelen, geb. omstr. 1757, dr. van Willem en Marijtje van Duijvenbode.
d. Thijs Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 okt. 1758,122 begr. ald. 6 aug. 1795,122 tr. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1784122 Arendje de Reus, geb. omstr. 1759.
e. Marijtje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 sept. 1760, † Katwijk (Holland) 24 aug. 1832, tr. Katwijk aan zee (Holland) 15 mei 1785122 Gijsbert Schaap, geb. omstr. 1761, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
f. Trijntje Arentsdr, zie 17.
g. Jannetje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 nov. 1765,122 † ald. 6 nov. 1826, tr. 18 april 1795122 Arij Hoek.
h. Cornelisje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 mei 1769.122
i. Cornelisje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 dec. 1770,122 † Den Haag (Holland) 18 febr. 1832, tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 19 nov. 1797122 Johannes Keus, geb. omstr. 1771.

36. Teunis Leendertsz Buis, geb. 1732,191 † Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 24 sept. 1812,192 tr. Scheveningen (Holland) 25 mei 1760193
37. Clasina Willemse de Niet.
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Teunisz Buys, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1760.194
b. Cornelia Teunisse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 17 jan. 1762,195 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 9 nov. 1801,196 tr. 1796197 Dominicus Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1759,198 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1847,198 wedr. van Clasina Ariese Taal; hij hertr. 1803197 Diewertje Verheij.
c. Leendert Teunisz Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1763.199
d. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1765.200
e. Pietertje Teunisse Buis, ged. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1766.201
f. Nicolaas Teunisz, zie 18.
g. Leendert Teunisz Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1771,202 begr. ald. 16 nov. 1778.203
h. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1773.204
i. Pieter Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 16 april 1775,205 † Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1861, tr. Scheveningen (Holland) 28 juni 1795206 Kornelia Teunisse Pronk.
j. Willem Teunisz Buys, ged. Scheveningen (Holland) 27 april 1777.207
k. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1779,208 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 28 febr. 1806,209 tr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 19 febr. 1804210 Jobje Cornelisse Taal,211 ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1779,212 † Den Haag Scheveningen (Holland) 3 dec. 1828,213 dr. van Cornelis Pieterse en Maria Janse Reus; zij hertr. Scheveningen (Dep. Maasland) 24 juli 1808214 Klaas Leendertz Guijt.

38. Maarten Knoester, kreeg rel.
39. Arentje Hoogendijk.

40. Jan Pietersz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 16 dec. 1736,215 † Noordwijk (Dep. Maasland) 14 dec. 1807,145 tr. 2e Noordwijk (Holland) 8 nov. 1772 Leuntje Cornelis Kaak, † Noordwijk (Holland) 3 sept. 1792; tr. 1e Noordwijk (Holland) 31 jan. 1762
41. Marijtje Ligtenberg, geb. Velzen (Holland), † Noordwijk (Holland) 17 maart 1767.145
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jansz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 1 jan. 1763.216
b. Pieter Jansz, zie 20.
c. Willemijntje Jans Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 18 febr. 1767.217

42. Dirk Cornelisz Ruijgrok, kreeg rel.
43. Trijntje Plug.

48. Jan Janzn Pasterkamp, ged. Durgerdam (Holland) 18 okt. 1740,113 † Urk (Dep. Amstelland) mei 1808,218 tr. 1e Ransdorp Durgerdam (Holland) 27 sept. 1761219 Willempje Jans Cremer, geb. omstr. 1740,220 † Durgerdam (Holland) 15 okt. 1762, begr. Ransdorp (Holland) 16 okt. 1762,221 dr. van N.N. Niet publiek; tr. 2e Durgerdam (Holland) 17 (kerkelijk Urk (Holland) 11)222 april 1763223
49. Hendrikjen Gerrijdsz, ged. Urk (Holland) 19 april 1739,218 † Urk 1810,218 begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 3 sept. 1810.224
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansz, zie 24.
b. Albertje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 okt. 1765,225 begr. ald. 9 juni 1797,226 tr. Urk (Holland) 3 sept. 1786227 Jacob Claasz Bakker, begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 1 okt. 1811.228
c. Femmetje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 sept. 1767,229 † Urk (N.H.) 25 aug. 1862, tr. Jacob Albertsz Koffeman, ged. 18 okt. 1761, † Urk (N.H.) 28 mei 1844, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
d. Jacob Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 13 dec. 1769.230
e. Lijzabeth Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 1 dec. 1773.231
f. Jacobjen Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 maart 1775.232
g. Sijmon Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1780.233

50. Andries Loosman, kreeg rel.
51. Elisabet Sjoerts.

52. Willem Rijkeltsz de Vries, ged. Urk (Holland) 24 okt. 1743,234 begr. Urk (Dep. Amstelland) 19 jan. 1808,235 tr. Urk (Holland) 22 maart 1772
53. Johanna Willems, geb. Elburg (Gld) omstr. 1754, † Urk (Holland) 8 aug. 1824.
Uit dit huwelijk:
a. Rijkelt Willemsz, zie 26.
b. Willem Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 14 aug. 1774,236 begr. ald. 9 febr. 1822.235
c. Teuntje Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 1 okt. 1775.237
d. Jan Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 17 mei 1778.238
e. Teuntjen Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 20 juni 1779.239
f. Jan Snoek Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 4 maart 1781.240
g. Hendrik Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 16 april 1782.241
h. Bregjen Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 31 juli 1783.242
i. Teuntjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 14 okt. 1786.
j. Jan Willemsz de Vries, geb. Urk (Holland) 29 okt. 1787.
k. Hendrikjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1789.
l. Hendrikjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 23 nov. 1790.
m. Jan Snoek Willemsz de Vries, geb. Urk (Holland) 4 dec. 1794.

54. Harmen Roelofsz Borger, tr. Urk (Holland) 28 april 1765243
55. Teetjen Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 7 maart 1742.244

56. Abram Abramsz Ras, ged. Urk 14 dec. 1720, † ald. na 1763, tr. Urk 1 sept. 1751
57. IJtjen Claasz, ged. Lemmer 9 mei 1732, † na 1763.
Uit dit huwelijk:
a. Claas Abramsz, zie 28.
b. Trijntjen Abramsz Ras, ged. Urk 9 sept. 1753, † ald. vr 1762.
c. Age Abramsz Ras, geb. Urk (Holland) 9 nov. 1755, Visser / herbergier, Lid van de Municipale Raad 1795-1811, † Urk (Holland) 30 nov. 1827, tr. Urk 13 aug. 1786245 Claasie Pietersz, ged. Urk 27 jan. 1768, † ald. 26 mei 1845, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
d. Wiebrandt Abramsz Ras, ged. Urk 23 april 1758, † ald. 10 mei 1810, tr. Urk 1 juli 1787246 Marritje Jacobs van Smirnen, ged. Urk 14 april 1765, † ald. 10 febr. 1808, dr. van Jacob Arends en Lijsbeth Folkerts.
e. Albert Abramsz Ras, geb. Urk, ged. Urk 14 dec. 1760, † West-Terschelling 31 aug. 1811, tr. Saartje Cornelis de Graaf, geb. West-Terschelling 3 jan. 1769, † ald. 7 nov. 1828.
f. Trijntje Abrahamsz Ras, ged. Urk 12 juni 1763, † ald. 22 aug. 1843, tr. Arent Jacobsz van Smirnen, ged. Urk 15 nov. 1761, † ald. 24 maart 1819.

58. Gerrit Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 1 jan. 1716,247 begr. Urk (Holland) 21 dec. 1791,248 kreeg rel.
59. Albertjen Jacobs, geb. 1719.

Generatie VII

64. Pieter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1701,249 † ald. 1754,250 tr. 1e Scheveningen (Holland) 12 mei 1726251 Guurtje Cornelisse den Heijer, ged. Scheveningen (Holland) 16 okt. 1701,252 begr. ald. 17 jan. 1733,253 dr. van Cornelis Cornelisz en Maertje Ariense Pronk; tr. 2e Scheveningen (Holland) 9 sept. 1742254
65. Pieternel Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 13 jan. 1717,255 begr. ald. 30 nov. 1801.256
Uit dit huwelijk:
a. Job Pietersz, zie 32.
b. Minnecus Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1745,257 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) omstr. 1809, tr. Scheveningen (Holland) 29 okt. 1769258 Clasyntje Wouterse van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 28 okt. 1742,127 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 11 jan. 1809.259
c. Cornelis Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1747,260 † Den Haag Scheveningen (Holland) 30 jan. 1829,261 tr. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1770262 Jannetje Janse Reus, geb. Scheveningen 1743, † ald. 30 juli 1827,263 dr. van Johannes en Johanna Hoogendijk.
d. Leendert Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 maart 1749,264 begr. ald. 25 okt. 1780,265 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 1770266 Claartje Gerritse Blok, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1743,179 † ald. 22 mei 1829,179 dr. van Gerrit en Claartje Blok.
e. Pieter Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1750,267 begr. ald. 19 juli 1780,268 tr. Scheveningen (Holland) 9 febr. 1777269 Maria Huibertse Roos, ged. Scheveningen 3 febr. 1754,270 begr. ald. 22 juli 1809;270 zij hertr. Scheveningen 9 febr. 1777270 Willem Baarthouts van der Meulen.
f. Ary Pieterz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 mei 1752,271 begr. ald. 15 juli 1752.272

66. Joris Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 13 sept. 1699,273 begr. ald. 20 juni 1775,274 tr. Scheveningen (Holland) 18 juli 1723275
67. Trijntje Klaasse Minuijt, ged. Petten (Holland) 15 maart 1699,276 begr. Scheveningen (Holland) 31 okt. 1747.277
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 19 nov. 1724,278 begr. ald. 25 jan. 1749.279
b. Jan Jorisz Corvink | Corvinck, ged. Scheveningen (Holland) 23 febr. 1727,280 begr. ald. 28 juli 1732.281
c. Jannitje Jorisse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1729,282 begr. ald. 9 jan. 1729.283
d. Jannitje Jorisse Corvink | Corvinck, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1730,284 begr. ald. 4 aug. 1732.
e. Jannetje Jorisse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 21 febr. 1734,285 † Den Haag (Holland) 21 nov. 1817, tr. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1756286 Arie Dirksz Keus, ged. Scheveningen (Holland) 6 sept. 1733, † ald. 2 juni 1814.
f. Joannis Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 15 april 1736,287 begr. ald. 15 aug. 1739.288
g. Betje Jorisse, zie 33.
h. Joannes Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 25 nov. 1742.289

68. Huijg Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 aug. 1684,122 begr. vr 5 febr. 1725,290 tr. Katwijk aan zee (Holland) mei 1708122
69. Marijtge van den Oever, ged. 1685, begr. 1768.
Uit dit huwelijk:
a. Annetje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 maart 1709.122
b. Trijntje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 26 okt. 1710.122
c. Cornelis Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1713,122 begr. ald. 30 dec. 1789,122 tr. Katwijk aan zee (Holland) 24 april 1735122 Haasje de Reus, geb. omstr. 1714.
d. Annetje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 juni 1715.122
e. Jan Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1717,122 begr. ald. 1 aug. 1760,122 tr. Katwijk aan zee (Holland) 1 mei 1740122 Bregje Schaap, geb. omstr. 1718.
f. Arent Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juni 1719,122vr 26 sept. 1723.
g. Leentje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 jan. 1722, begr. Katwijk (Holland) 23 aug. 1768,122 tr. Katwijk (Holland) 21 juli 1748122 Jan den Hoorn, geb. omstr. 1722.
h. Arent Huijgsz, zie 34.

70. Leendert Schaap, geb. 1687, † 1755, kreeg rel.
71. Geertje Zuijderduijn, geb. 1689, † 1768.

72. Leendert Teunisz Buus | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 6 dec. 1705,291 begr. ald. 30 dec. 1790,292 tr. Scheveningen (Holland) 28 mei 1730293
73. Pietertje Benjamins Hartevelt | Kuijper, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Leendertsz, zie 36.
b. Arentje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 21 maart 1734.294
c. Pietertje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 1 juni 1738.295
d. Jaapje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 24 maart 1743.296
e. Ariaantje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 7 febr. 1745.297
f. Jacomijntje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1749.298

80. Pieter Andriesz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 12 juli 1705,299 tr. Noordwijk (Holland) 14 mei 1730
81. Marijtje Symens Kruijswegt, geb. omstr. 1707.
Uit dit huwelijk:
a. Andries Pietersz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 7 febr. 1731,300 tr. Noordwijk (Holland) 14 april 1759 Pieternelletje Daniels van Linthout.
b. Geertje Pieters Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 20 juli 1732,301 † ald. 18 febr. 1814, tr. Noordwijk (Holland) 6 nov. 1763 Jan Linthout, geb. Noordwijk (Holland) omstr. 1737, † Noordwijk (Dep. Monden van de Maas) 17 febr. 1813, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
c. Simon Pieterz Suijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 16 mei 1734,302 † ald. 4 jan. 1821, tr. 1e Noordwijk (Holland) 18 mei 1766 Kornelia Olofs van der Vlugt, geb. Noordwijk Binnen (Holland); tr. 2e Noordwijk (Holland) 12 febr. 1786 Gerritje Doorneveld.
d. Jan Pietersz, zie 40.
e. Grietje Pieters Zuijthoek, ged. Noordwijk (Holland) 30 mei 1739.303
f. Corstiaan Pieterz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 28 okt. 1742.304
g. Grietje Pieters Zuijthoek, ged. Noordwijk (Holland) 8 nov. 1744.305
h. Kors Pietersz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 25 febr. 1748.306
i. Annetje Pieters Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 7 sept. 1749.307

96. Jan Janz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) N.H. Kerk 22 febr. 1711,308 † Ransdorp Durgerdam, begr. Durgerdam (Dep. van Tessel) 20 maart 1800,309 tr. Durgerdam (Holland) 4 sept. 1735113
97. Lijsabet Willems Visser, ged. Durgerdam 1 dec. 1715,113 † Ransdorp Durgerdam 23 okt. 1791,310 begr. Durgerdam 24 okt. 1791.311
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 29 maart 1736,312vr 1740.
b. Theunis Pasterkamp, geb. Durgerdam, ged. Durgerdam 13 okt. 1737,313 begr. Nieuwendam 30 mei 1795,314 tr. Ransdorp Durgerdam 19 juni 1763315 Guurtje Jans de Mik, geb. Ransdorp omstr. 1737, † Buiksloot 20 aug. 1815, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
c. Lijzabet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 2 aug. 1739,316 begr. Durgerdam 12 febr. 1745.317
d. Jan Janzn, zie 48.
e. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 18 maart 1742,318 begr. Durgerdam 1 okt. 1750.319
f. Sijmon Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 dec. 1743,320 begr. Durgerdam 18 jan. 1744.321
g. Gerridt Pasterkamp, ged. Ransdorp 14 febr. 1745,322 begr. ald. 28 jan. 1780.323
h. Sijmon Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 16 april 1747,324 begr. Ransdorp Durgerdam 11 juli 1778,325 tr. Ransdorp Durgerdam 14 mei 1775326 Gerritje van Lelienveld, geb. omstr. 1749, ged. Durgerdam, † ald. 25 nov. 1820; zij hertr. Ransdorp (Holland) 6 juli 1783327 Cornelis de Boer.
i. Hendrik Pastercamp, ged. Durgerdam 5 jan. 1749,328vr 1818, tr. Ransdorp Durgerdam 17 mei 1772329 Grietje Dirks Maatjes, ged. Ransdorp 14 nov. 1745,330 † Durgerdam 6 febr. 1818.331
j. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 25 okt. 1750,332 † ald. 27 aug. 1822.
k. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 16 april 1752,333 begr. Durgerdam 5 dec. 1780.334
l. Zoon, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 19 jan. 1753.335
m. Kind, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 18 aug. 1753.336

104. Rikent Jochems de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 24 jan. 1712,337 † Urk (Holland) 25 aug. 1772,338 tr. 2e Urk (Holland) aug. 1746 Femke Jans, geb. Nije Mirdum (Frl) omstr. 1715, begr. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 23 juni 1799;339 tr. 1e Urk (Holland) 8 mei 1735
105. Bregjen Jansen Snoek, ged. Urk (Holland) 15 april 1714,340omstr. 1743.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltjen Richards de Vries, ged. Urk (Holland) 26 febr. 1736.341
b. Jan Richerdsz de Vries, ged. Urk (Holland) 7 dec. 1738.342
c. Willem Riekerdsz de Vries, ged. Urk (Holland) 8 maart 1741.343
d. Willem Rijkeltsz, zie 52.

110. Steeven Hendriksz van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1707, tr. Urk (Holland) 30 nov. 1732344
111. Marijtjen Maartensdr, geb. Urk (Holland), † ald. 26 juni 1735.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikjen van den Berg, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1733, † Urk (Dep. van de Oude IJssel) 12 nov. 1800,345 tr. 1e Gerrit Timmerman, geb. Apeldoorn, † Urk 29 maart 1798; tr. 2e Urk 17 april 1756244 Meindert Loosman, geb. Urk 18 maart 1731, † ald. 1763.
b. Merrijtje Stevens van den Berg, geb. Urk (Holland) 20 juni 1735, † Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 dec. 1812, tr. Urk (Holland) 23 jan. 1763346 Albert Janszen Post, ged. Urk (Holland) 10 april 1735, begr. Urk (Dep. Amstelland) 6 maart 1808,347 zn. van Jan Jansz en IJtje Fockes.
c. Hendrik van den Berg, ged. Urk 17 febr. 1737,244 † Durgerdam 24 april 1812,244 tr. Ransdorp 1 mei 1763244 Lipje Lieversdr.
d. Teetjen Steevens van den Berg, ged. Urk (Holland) 14 sept. 1738.244
e. Teetjen Steevens van den Berg, ged. Urk (Holland) 25 okt. 1739.244
f. Teetjen Stevensz, zie 55.
g. Sara van den Berg, ged. Urk (Holland) 16 aug. 1744.244
h. Toon Steevenszn van den Berg, ged. Urk (Holland) 25 sept. 1746, tr. 1e Urk (Holland) 17 maart 1782 Merrijtje Boot, ged. Urk 26 dec. 1757, † ald. 17 febr. 1785, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Urk 16 aug. 1789244 Aaltje Pieters, ged. Urk 8 jan. 1766,244 † ald. 11 nov. 1826,244 dr. van Pieter Klaaszn en Vrouwtje Koot.
i. Sjoert Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 26 dec. 1748,244 tr. Urk (Holland) 28 april 1776348 Grietjen Janszen Wacker.
j. Maarten Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 4 okt. 1750,244 † Urk (Dep. Amstelland) 10 febr. 1808,173 tr. Urk (Holland) 18 april 1786349 Niesie Lubberts.

116. Toinis Heynen Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 3 april 1681,350 kreeg rel.
117. Timentje Knelis Mol, ged. Vollenhove (Ov) - Beulake 4 juni 1683.
Uit deze relatie:
a. Femmetje Teunis Hakvoort, geb. Wendeloo, ged. Vollenhove (Ov) 1 jan. 1706.351
b. Cornelis Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 27 febr. 1707.352
c. CornelisTeunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 25 nov. 1708.353
d. Heijne Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhoven (Ov) 17 aug. 1710.354
e. Tymen Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 21 aug. 1712,355vr 1767, tr. Urk (Holland) 3 aug. 1738 Lysebeth Jelles, ged. Urk (Holland) 22 febr. 1719,356 dr. van Jelle Meindertsz en Claasien Claas; zij hertr. Urk (Holland) 24 maart 1767357 Roeloff Hermensz.
f. Jan Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 16 mei 1714.358
g. Gerrit Teunisz, zie 58.
h. Femmigjen Teunis Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 7 nov. 1717.359
i. Marrigje Teunis Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 26 dec. 1719.360

Generatie VIII

128. Wouter Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1669,361 begr. ald. 19 juni 1714,362 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1697363
129. Ariaentie Kornelisse Geyteman, geb. Katwijk (Holland) 20 jan. 1672,364na 25 jan. 1711.
Uit dit huwelijk:
a. Annetje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1699,365 begr. ald. 14 nov. 1786,366 tr. 1e Scheveningen (Holland) 21 mei 1724367 Adolph Arens den Dulk, ged. Scheveningen 16 sept. 1696,368 begr. ald. 7 okt. 1735;368 tr. 2e Scheveningen (Holland) 7 juni 1744369 Leendert Jacobse van Duine, geb. omstr. 1690,368 begr. Scheveningen 5 okt. 1772.368
b. Pieter Woutersz, zie 64.
c. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1703,370 begr. ald. 15 nov. 1703.371
d. Lijsbeth Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 sept. 1704,372 begr. ald. 15 juli 1705.373
e. Lijsbeth Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 juli 1706,374 begr. ald. 27 jan. 1708.375
f. Kornelis Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 juli 1708, begr. ald. 30 jan. 1740.376
g. Job Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1711.377

130. Dominekis Leendertsz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1696,378 begr. ald. 17 febr. 1762,379 tr. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1716380
131. Aeltje Leendertse, ged. Scheveningen (Holland) 4 jan. 1696,381 begr. ald. 3 maart 1739.382
Uit dit huwelijk:
a. Pieternel Minnekusse, zie 65.
b. Arij Minnekusz de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 25 sept. 1718,383na 1755, tr. Scheveningen (Holland) 15 mei 1746384 Marijtje Ariense Suurmond, ged. Scheveningen (Holland) 17 juli 1718,385 begr. ald. 22 febr. 1796,386 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
c. Wouter Minnekusz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1720,387 begr. ald. 15 dec. 1720.388
d. Krijntje Minnekusse de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1722,389 begr. ald. 9 dec. 1760,390 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1743391 Krijn Benjaminsz Hartevelt, geb. 1717, † 1787.
e. Levenloos kind, geb. nov. 1723, begr. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1723.392
f. Tryntje Minnekusse de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1725,393 begr. ald. 16 sept. 1783.394
g. Marytje Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 30 mei 1726,395 begr. ald. 27 aug. 1738.396
h. Leendert Minnekusz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 24 juli 1729.397
i. Klaara Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1731.398
j. Albertus Minnekusz de Mos(s), ged. Scheveningen (Holland) 19 okt. 1732,399 begr. ald. 30 nov. 1768,400 tr. Scheveningen (Holland) 8 mei 1757401 Marijtje Jasperse Tuijt, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1732,402 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

132. Jan Willemsz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1664,403 begr. ald. 3 jan. 1734,404 tr. Scheveningen (Holland) 10 april 1689405
133. Jannetje Jorissse de Boer, ged. Scheveningen (Holland) 1666,406 begr. ald. 1747.406
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 26 febr. 1690,407 begr. ald. 16 juni 1690.408
b. Klaes Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1691.409
c. Joris Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1693.410
d. Betje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 7 nov. 1694.411
e. Jaepje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1696.412
f. Jaepje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1698.413
g. Joris Jansz, zie 66.
h. Willem Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 26 juni 1701.414

134. Claas Minuijt, ged. 1671, kreeg rel.
135. Neeltje Maartensdr Heijn.

136. Cornelis Cornelisz Hasenoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 april 1656,122 tr. 2e Katwijk aan zee (Holland) 15 okt. 1699 Maertje Willemsdr, geb. omstr. 1656; tr. 1e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 10 mei) 1682122
137. Annetje Arentsdr Vlieland, geb. omstr. 1656.
Uit dit huwelijk:
a. Huijg Cornelisz, zie 68.
b. Niesje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 sept. 1687.122
c. Leuntje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 maart 1690.122
d. Lijsbeth Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 aug. 1695.122
e. Arent Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 okt. 1697.122

144. Teunis Jacobsz Butter Buus | Buijs,192 ged. Scheveningen (Holland) 9 okt. 1678,415 begr. ald. 29 nov. 1732,416 tr. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1703417
145. Jacomijntje Floore de Wit, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Teunisz, zie 72.
b. Lijsabet Teunisse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 17 juli 1707,418 begr. ald. nov. 1718.419
c. Maarten Teunisz Buis,192 ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1709,4201747,192 tr. Scheveningen (Holland) 30 mei 1734421 Nieltie Chieles Tasman.
d. Pieter Teunisz Buijs,192 ged. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1712,422 †,192 begr. Scheveningen (Holland) - Groote Kerkhof 5 juli 1773,423 tr. Scheveningen (Holland) 29 mei 1733424 Leuntje Huijge Blok, geb. omstr. 1706, † omstr. 1786.
e. Jacob Teunisz Buns | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1714.425
f. Lijsbet Teunisse Buus | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1716.426
g. Jacob Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1718,427 begr. ald. 14 nov. 1718.428
h. Jacob Teunisse Buijs,192 ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1719,429 †,192 begr. ald. 4 okt. 1755,430 tr. Scheveningen (Holland) 27 maart 1746431 Grietie Jorisse van der Does.
i. Floor Teunisz Buijs,192 ged. Scheveningen (Holland) 17 dec. 1724,432 †,192 begr. Scheveningen (Holland) - Oude Kerk 10 mei 1776,433 tr. Scheveningen (Holland) 23 maart 1749434 Guertie Cornelisse Suurmond, ged. 28 nov. 1723, begr. 27 febr. 1810.

160. Andries Corssen van Zuijd Hoeke, ged. Noordwijk (Holland) 1 maart 1673,435 tr. Noordwijk (Holland) 29 jan. 1702
161. Jannitie Pietersdr van Swanenburg, geb. Swanenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Cors Andriesz van Zuijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 30 aug. 1702.436
b. Grietie Andries Suijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 22 aug. 1703.437
c. Pieter Andriesz, zie 80.

192. Jan Jansz (Dickbier) Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) 18 febr. 1680,113 †,220 begr. ald. 22 maart 1750,438 tr. Vollenhoven (Ov) 21 okt. 1710220
193. Elisabeth Schoenmakers, begr. Vollenhove (Ov) 29 april 1742.439
Uit dit huwelijk:
a. Jan Janz, zie 96.
b. Casparus Gerardus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 5 nov. 1713.440
c. Gerardus Jansz Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Vollenhoven R.K. 12 sept. 1716,113 tr. (ondertr. Nieuwendam Durgerdam 23 juni) 1743441 Cornelia Rhemmisse Strijdt, † Ransdorp omstr. 27 febr. 1762, begr. Durgerdam 1 maart 1762.220
d. Johanna Geertruijt Jans Pasterkamp, ged. Vollenhove (Ov) 18 mei 1719,442 tr. Vollenhove (Ov) 14 febr. 1745113 Lambert Mulder.
e. Casparus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) - Rooms Katholiek 4 juli 1725,440 winkelier,443 begr. Amsterdam (Dep. Holland) - St Antonius kerkhof 4 juni 1803,444 tr. 1e Amsterdam (Holland) (ondertr. 12 april) 1754)445 Woltera Knoeijmans, geb. Groessen (Gld) 20 jan. 1717,220 begr. Amsterdam (Holland) - St Antonius kerkhof 4 febr. 1759,446 dr. van Hendrick en Anna Mentink; tr. 2e (ondertr. Amsterdam (Holland) 23 jan.) 1778447 Beatrix van Os, ged. Amsterdam (Holland) - de Duif 17 jan. 1724,448 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

194. Willem Sijmonsz, kreeg rel.
195. Femmetje Jans.
Uit deze relatie:
a. Aaltje Willems, geb. Ransdorp, ged. Ransdorp 26 okt. 1698.449
b. Lijsabet Willems, zie 97.
c. Aaltje Willems, ged. Ransdorp 19 sept. 1717.450

208. Jochem Hendricksz de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 11 april 1677,451 † ald. 1761,452 tr. Beulake (Ov) 23 dec. 1702
209. Grietien Gerrijts, ged. Beulake (Ov) 16 juni 1683,453 begr. Vollenhove (Ov) 8 okt. 1749.452
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 15 febr. 1705.454
b. Annetje Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 6 juni 1706.455
c. Gerrit Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 6 april 1710.354
d. Rikent Jochems, zie 104.
e. Teunisjen Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 24 juli 1715.456
f. Aaltjen Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 14 maart 1717.457
g. Bartelt Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 4 sept. 1718.458
h. Peter Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 5 maart 1721.459

210. Jan Snoek, kreeg rel.
211. Aaltien Willems.
Uit deze relatie:
a. Bregjen Jansen, zie 105.
b. Jan Jansz Snoek, ged. Urk (Holland) 6 sept. 1716.460
c. Aaltien Janszen Snoek, ged. Urk (Holland) 2 april 1719,461 tr. Urk (Holland) 6 juni 1740462 Ocke Meijndertsz [de] [Boer], geb. Nrden (Oost-Vriesland) omstr. 1720,462 begr. Urk (Holland) 16 dec. 1785,463 zn. van Meijndert Lubben en Rewende Ockels; hij hertr. Urk (Holland) 24 juni 1764464 Merrijtjen Simons.
d. Jannetje Jans Snoek, ged. Urk (Holland) 26 nov. 1721.465

220. Hendrik van den Berg, ged. Kampereiland 26 mei 1669,244 Vuurstoker op de vuurboet te Urk,244 tr. (ondertr. Kampen 19 april) 1700244
221. Taetia Cantor, geb. Leeuwarderadeel vr 1681.
Uit dit huwelijk:
a. Sara Hendriks van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1702, tr. Urk (Holland) 22 aug. 1734466 Pieter Jansz Faber.
b. Steeven Hendriksz, zie 110.
c. Dirk Hendriks van den Berg, ged. Urk (Holland) 11 febr. 1714,467 tr. 1e Urk (Holland) 12 april 1739468 Zeijtjen Jansz; tr. 2e Urk (Holland) 16 jan. 1763346 Antje Luitsz.

232. Heyne Toinis Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 19 aug. 1655,469 tr. Vollenhove (Ov) 12 april 1680
233. Femmetjen Jans van Albergen.
Uit dit huwelijk:
a. Toinis Heynen, zie 116.
b. Sijsjen Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 24 maart 1683.
c. Gerrit Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 4 febr. 1685.470
d. Gerrit Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 24 febr. 1686.471

Generatie IX

256. Pieter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1629,472 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen (Holland) 24 juni 1701,473 tr. Scheveningen (Holland) 2 juni 1652474
257. Lijsbeth Jans Overduijn, geb. omstr. 1630, begr. Scheveningen (Holland) 28 juli 1705.475
Uit dit huwelijk:
a. Kind, begr. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1668.476
b. Jan Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1652.472
c. Jop Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 jan. 1654,477 begr. ald. 22 nov. 1672.478
d. Aeltgen Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1655,479 begr. ald. 4 sept. 1734,480 tr. 1e Scheveningen (Holland) 7 mei 1684481 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, begr. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1689;482 tr. 2e Scheveningen (Holland) 8 mei 1701483 Floris Leendertszn de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1654,484 begr. ald. 29 dec. 1733,485 zn. van N.N. Niet publiek.
e. Jan Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1659,486 begr. ald. 12 okt. 1720,487 tr. Scheveningen (Holland) 23 mei 1683488 Leuntge Jans van der Swaen, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1660,489 begr. ald. 13 maart 1720,490 dr. van Jan Thonisz en Aaltje Vergunst.
f. Heyndrik Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 sept. 1662,491 begr. ald. 25 sept. 1758,492 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 april 1685493 Soetje Cornelisse v.d. Geyt, ged. Scheveningen (Holland) 20 jan. 1664,494 begr. ald. 24 febr. 1723;495 tr. 2e Scheveningen (Holland) 28 okt. 1725496 Aagie Baerthoutse van der Meulen, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1674,497na 1725, dr. van N.N. Niet publiek en wed. van Cornelis Leendertsz Kunst.
g. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,498 begr. ald. 28 febr. 1667.499
h. Wouter Pieterse, zie 128.
i. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1671,500 begr. ald. 21 dec. 1757,501 tr. Scheveningen (Holland) 8 april 1696502 Marytje Janse Turfboer, ged. Scheveningen 14 dec. 1670,503 begr. ald. 22 sept. 1734.503

258. Kornelis Geyteman.

260. Leendert Dominicusz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,504 begr. ald. 29 mei 1734,505 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 1691506
261. Trijntje Aelberts Overduyn, geb. omstr. 1670, begr. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1724.507
Uit dit huwelijk:
a. Minnekis Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1692,508 begr. ald. 26 febr. 1692.509
b. Marijtje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1692,508 begr. ald. 26 febr. 1692.509
c. Klaertje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1692,510 begr. ald. 16 aug. 1693.511
d. Klaertje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 25 aug. 1694,512 tr. Scheveningen (Holland) 11 juli 1728513 Arien Claesz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 26 maart 1690,514 begr. ald. 8 juli 1762,515 zn. van Claes Arijensz Pronck en Knijertgen Arijense Schieman en wedr. van Baertje Gijsse Keus; hij hertr. Scheveningen (Holland) 14 sept. 1738516 Jannetie Cornelis.
e. Dominekis Leendertsz, zie 130.
f. Maria Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1698,517 tr. Scheveningen (Holland) 12 juli 1733518 Jan Arentsz Outman (Houtman?), geb. 1702, † 1746.
g. Lijsbet Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1700,519 begr. ald. 5 nov. 1762.520
h. Aelbert Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1702,521 begr. ald. 13 maart 1742,522 tr. Scheveningen (Holland) 21 mei 1730523 Apolonia Ariese Ros.
i. Burgje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 8 okt. 1704,524 begr. ald. 15 nov. 1704.525
j. Wouter Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1710,526 begr. ald. 3 jan. 1711.527
k. Burgje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 3 nov. 1712,528 begr. ald. 19 juni 1779,529 tr. Scheveningen (Holland) 19 april 1739530 Eeuwid Cornelisz van der Harst, ged. Scheveningen (Holland) 15 dec. 1717,531 zn. van Cornelis Leendertsz en Krijntje Eeuwitsdr Buijs.

262. Leendert Simonze, geb. 1664,532 begr. 1728,532 kreeg rel.
263. Krijntje Cornelisdr, geb. omstr. 1665,532 begr. 1717.532

264. Willem Jansz Corvincx, geb. Scheveningen (Holland) 1625, begr. ald. 26 okt. 1696,533 tr. Scheveningen (Holland) 11 juni 1656534
265. Jacobje Jansse Overduin, geb. Scheveningen (Holland) 1636, † vr 26 okt. 1696, begr. ald..533
Uit dit huwelijk:
a. Neeltgen Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 26 nov. 1656.535
b. Claertgen Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 2 dec. 1657.536
c. Trijntge Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1660.537
d. Jan Willemsz, zie 132.
e. Neeltge Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1666.538
f. Gijsbrecht Willemsz Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 3 juni 1668.539

266. Joris de Boer.

272. Cornelis Dircksz Haasnoot [later], ged. 1630, tr. (ondertr. Catwijk op zee (Holland) 1 nov.) 1654540
273. Maartje Verdoes, geb. omstr. 1631.
Uit dit huwelijk:
a. Nelletge Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 febr. 1650.122
b. Dirk Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 jan. 1655,122 tr. 1e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 3 juli) 1678122 Barber van den Oever, geb. omstr. 1655; tr. 2e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 24 april) 1683540 Aechje Dircksdr, geb. omstr. 1655; tr. 3e Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1701 Maertge Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1675,541 dr. van Ghysbrecht Hendricksz en Maritgen Wouters Pronck.
c. Cornelis Cornelisz, zie 136.
d. Neeltje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 sept. 1662.122
e. Krijn Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1665.122

274. Arent Vlieland.

288. Jacob Dirksz Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1644,542 begr. ald. 18 dec. 1712,543 tr. Scheveningen (Holland) 6 mei 1668544
289. Jacoba Jacobs, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Jacobsz Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1668,545 begr. ald. 8 juni 1674.546
b. Haesgen Jacobse Buys [later] | Buns, ged. Scheveningen (Holland) 16 maart 1670, begr. ald. 28 maart 1670.547
c. Thonis Jacobsz Buns | Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1675,548 begr. ald. 4 nov. 1676.549
d. Teunis Jacobsz, zie 144.
e. Machtult Butter | Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1680.550
f. Jacob Jacobsz Butter | Buijs [later],192 ged. Scheveningen (Holland) 14 maart 1683,551 tr. Scheveningen (Holland) 20 april 1704552 Maertge Albertse, geb. Catwijk aan zee (Holland).

320. Cors Gillisz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 22 april 1629,553 tr. Noordwijk (Holland) 5 april 1649
321. Grietje Gerrits van den Bosch, geb. Noortwijck (Holland) omstr. 1628.
Uit dit huwelijk:
a. Claesjen Corsse Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 15 okt. 1651.554
b. Mees Korze Zuydthoek, ged. Noordwijk (Holland) 6 sept. 1654,555 tr. 1e Noordwijk (Holland) 30 aug. 1693 Mearigie Jans van Wilster; tr. 2e Noordwijk (Holland) 14 mei 1730 Annetje Jans van den Berg.
c. Gerrit Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 24 sept. 1656.556
d. Arien Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 11 aug. 1658.557
e. Dirk Corsz Zuydhoek | Suijthoeck, ged. Noordwijk (Holland) 30 nov. 1659,558 tr. Noortwijck (Holland) 26 mei 1681 Annetie Pieters van Swaenenburch.
f. Willem Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 11 sept. 1661.559
g. Arij Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 14 febr. 1663.560
h. Jan Corsz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 14 sept. 1664.561
i. Aeltge Cors Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 30 mei 1666,562 tr. Noordwijk (Holland) 8 dec. 1715 Willem Janzen van der Laan, geb. Hillegom (Holland).
j. Barthelomeus Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 15 april 1668.563
k. Andries Corssen, zie 160.

384. Jan Arentsz Pasterkamp, kreeg rel.
385. Jenneken Janssen.

416. Hendrick Roeloffs de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 22 maart 1646,564 tr. Vollenhove (Ov) 20 april 1674
417. Teunissien Jochems, geb. Quadoelen (Ov).
Uit dit huwelijk:
a. Roeloff Hendricksz, ged. Vollenhove (Ov) 7 juli 1675.
b. Jochem Hendricksz, zie 208.
c. Trijntjen Hendricks, ged. Vollenhove (Ov) 13 febr. 1681.565
d. Trijntjen Hendricks, ged. Vollenhove (Ov) 14 jan. 1682.566
e. Roelof Hendricksz, ged. Vollenhove (Ov) 7 sept. 1684.567

418. Gerrit Jansz, kreeg rel.
419. Aeltjen Harms.

440. Steeven Segerszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1635, tr. Kampereiland 9 april 1665244
441. Geertgen Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 31 dec. 1665.244
b. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. 6 sept. 1667,244vr 26 sept. 1670.
c. Hendrik, zie 220.
d. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 25 sept. 1670.244
e. Trijn Steevensdr van den Berg (Later), ged. Kampereiland 6 okt. 1672.244

442. Suffrides Cantor, kreeg rel.
443. Sara Antondes.

464. Toenijs Heynen Hakvoort | Ackvoort, tr. Vollenhove (Ov) 19 mei 1650
465. Mette Jacobs.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Teunisz Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 6 juli 1651.568
b. Heyne Toinis, zie 232.
c. ?? Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 11 okt. 1660.569
d. ?? Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 17 nov. 1663.570
e. Toinis Toinisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 2 mei 1669,571 begr. ald. 12 april 1743.572

Generatie X

512. Jan Hendricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,573 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 1618574
513. Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen (Holland) 1594, † ald. 21 nov. 1668.
Uit dit huwelijk:
a. Maertge Janse Tael, begr. Scheveningen (Holland) 5 mei 1681,575 tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 sept. 1663576 Gijs Jansz van Rijs, geb. Scheveningen (Holland), † vr 2 sept. 1668; tr. 2e Scheveningen (Holland) 2 sept. 1668577 Gerbrand Simonsz Pals.
b. Hendrick Jansz Tael, geb. omstr. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,578 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen (Holland) 1622, begr. ald. 23 april 1708.579
c. Pieter Jansz, zie 256.
d. Wouter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1638,5801703, tr. Scheveningen (Holland) 19 mei 1658581 Cornelia Cornelisse Croeser, geb. Voorburg (Holland).
e. Corsje Jans Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1640, begr. ald. 22 dec. 1690,582 tr. Scheveningen (Holland) 13 mei 1663583 Maerten Maertens de Wit, geb. omstr. 1625,122 begr. Scheveningen (Holland) 22 april 1709,584 zn. van N.N. Niet publiek en wedr. van Maertie Cornelis Pronck.

514. Jan Aelbertsz Overduijn, kreeg rel.
515. Marijtje Jans.

520. Dominicus Pietersz van der Mosch, geb. omstr. 1635,532 †,532 begr. Scheveningen (Holland) 23 okt. 1672,585 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1658
521. Maertie Leenders Fix, geb. omstr. 1635, begr. Scheveningen (Holland) 22 febr. 1683.586
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Dominicusz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1661.587
b. Leendert Dominicusz, zie 260.

528. Jan Willemsz Corvinck, geb. Scheveningen (Holland) 1590,588 † Guinea 1639,589 tr. Scheveningen (Holland) 1614588
529. Neeltje Jacobse.
Uit dit huwelijk:
a. Arij Jansz Korvinck, begr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 1682.590
b. Willem Jansz, zie 264.

544. Dirck Cornelisz Haasnoot [later], geb. omstr. 1605, kreeg rel.
545. Trijntje Arentsdr.
Uit deze relatie:
a. Cornelis Dircksz, zie 272.
b. Maartje Dircksdr Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 jan. 1644.591
c. N. Dircks Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 dec. 1645.591
d. Brechje Dirsksdr Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 maart 1648.592

576. Dirck Cornsz Buys [later] | Buns, geb. omstr. 1608,192omstr. 1652.192

640. Gillis Andriesz Zuydhoek [later], † Noordwijk (Holland) 24 april 1644,593 tr. 2e Noordwijk (Holland) 25 jan. 1643 Grietje Thijsdr; tr. 1e145 (kerkelijk Noordwijk (Holland) 1 mei 1622)594
641. Sijbrug Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Cors Gillisz, zie 320.
b. Trijntge Gilles Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 16 jan. 1631.595
c. Dirk Gillisz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 6 febr. 1633.596
d. Andries Gillisz van Zuydhoek | Zuythoeck, ged. Noordwijk (Holland) 29 nov. 1637,597vr 1673, tr. Noordwijk (Holland) 21 april 1669 Annitge Heyndricks, geb. Haerlem (Holland); zij hertr. Noortwijckerhout (Holland) 25 febr. 1673 Philips Pietersz van Steijn.

768. Arent Pasterkamp.

832. Roelof Hendricksz de Vries [later], geb. Vollenhove (Ov), † vr 23 febr. 1659,598 tr. Vollenhove (Ov) 9 maart 1645
833. Alijt Willems, tr. 2e Vollenhove (Ov) 23 febr. 1659 Daniel Wesselsz.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick Roeloffs, zie 416.
b. Altin Roelofs, ged. Vollenhove (Ov) 14 okt. 1649.599

880. Seger Aertszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1593, † vr 22 okt. 1641, tr. 1e Kampen 17 april 1631244 Marrichien Aerstsdr; tr. 2e Kampen 4 juni 1634244
881. Trijntien Steevensdr.
Uit dit huwelijk:
a. Steeven Segerszn, zie 440.
b. Merrigjen van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1638.

928. Heyne Toenijs Hakvoort | Ackvoort.

Generatie XI

1024. Heyndrick Pieters Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1569,573 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,600 tr. Scheveningen (Holland) 1595601
1025. Nelleke Gerrits.

1026. Gerrit Cornelisz van Schilperoort, geb. Scheveningen 1565, stuurman, † Scheveningen 19 febr. 1644, tr. 7 april 1589
1027. Maritge Wouters Bom, geb. Scheveningen 1562, † ald. 1602.
Uit dit huwelijk:
a. Leuntje Gerritsdr van Schilperoort, geb. 1590.
b. Claertie Gerredts, zie 513.

1040. Pieter van der Mosch.

1056. Willem Corvinck.

1152. Corn Buns | Buys [later].

1280. Andries Zuydhoek [later].

1664. Hendrick Hendricksz de Vries [later].

1760. Aert van den Berg (Later), geb. omstr. 1560.

Generatie XII

2048. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 2e 1596601 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck, geb. 1596; tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 1569602
2049. Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594.

Generatie XIII

4096. Mr.603 Heyndrick Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,604 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,600 tr. Scheveningen (Holland) omstr. 1532601
4097. Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.605

4098. Jan Jans, kreeg rel.
4099. Marijtje Alijts de Waert.Bronnen

1. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1906 Geboorteacte 325
2. Heldersche Courant
3. Helderse Courant
4. http://www.begraafplaatsenonline.nl / Rouwkaart
5. Trouwboekje; Akte nr. 294; RA Alkmaar Gezinskaart Jacobus Taal
6. SA Amsterdam Geboorteregister 1908 18/72v nr 10462
7. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jan de Leeuw
8. http://www.begraafplaatsenonline.nl
9. Geboortekaartje / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
10. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1936 | Overlijdensregister aktenummer 195 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
11. http://www.begraafplaatsenonline.nl/
12. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 135
13. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1943 | Overlijdensregister aktenummer 83
14. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
15. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
16. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
17. Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1884 Huwelijksacte 154
18. Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
19. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
20. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 24
21. Nieuw Land Erfgoedcentrum Huwelijksacte 13
22. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1891-1900 akte 1897/29
23. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde
24. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1905 Geboorteacte 317
25. Grafzerk
26. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
27. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30
28. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
29. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
30. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1928 | Huwelijksregister aktenummer 216 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
31. AM Spits
32. Geboorte akte 2014, Burgerlijke Stand Den Haag
33. G.A. Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
34. SA Amsterdam Overlijdensactenr 7363 / SA Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
35. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 368
36. Geboorte akte 101, Burgerlijke Stand Den Haag
37. Geboorte akte 618, Burgerlijke Stand Den Haag
38. Noord-Hollands Archief - Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 - Huwelijksakte; akte nr. 103
39. Geboorte akte 782, Burgerlijke Stand Den Haag
40. GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 555
41. GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 414
42. Geboorte akte 865, Burgerlijke Stand Den Haag
43. GA Den Haag - Overlijdensacten 1868 nummer 176
44. Geboorte akte 912, Burgerlijke Stand Den Haag
45. Genlias Noord-Hollands Archief akte nr 166 / SA Amsterdam Archiefkaart 16-104
46. SA Amsterdam Archiefkaart 16-104
47. Wiecher Mandemaker
48. Geboorte akte 2032, Burgerlijke Stand Den Haag
49. Geboorte akte 815, Burgerlijke Stand Den Haag
50. SA Amsterdam; eigen gezinskaart
51. Wiecher Mandemaker jr
52. GA Den Haag - Overlijdensacten 1945 nummer A 2737
53. SA Amsterdam; eigen gezinskaart & G.A. Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
54. Haags Gemeentearchief; Tafel overlijden ’s-Gravenhage Periode: 1951-1960 Fiche 241, afbeelding 31 - A 75
55. Geboorte akte 2314, Burgerlijke Stand Den Haag
56. GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 2154
57. GA Den Haag - Overlijdensacten 1872 nummer 2321
58. Burgerlijke Stand Urk - Geboorten 1831-1840 akte 1832/20
59. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 19
60. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 8
61. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 23
62. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Overlijdensaktenr.: 35
63. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 18
64. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 53
65. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Huwelijksactenr.: 24
66. Nieuw Land Erfgoedcentrum;
67. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Huwelijksaktenr. 15
68. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 12
69. Dr. A.W.E. Dek - V.498
70. Haags Gemeentearchief
71. GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 2755
72. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 47
73. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 47
74. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 83
75. Geboorte akte 1171, Burgerlijke Stand Den Haag
76. GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 563
77. Geboorte akte 929, Burgerlijke Stand Den Haag
78. GA Den Haag - Overlijdensacten 1899 nummer 1484
79. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 93
80. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 43
81. Geboorte akte 1388, Burgerlijke Stand Den Haag
82. GA Den Haag - Overlijdensacten 1831 nummer 1533
83. Geboorte akte 137, Burgerlijke Stand Den Haag
84. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 117
85. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 120
86. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 117
87. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 120
88. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2919
89. Geboorte akte 1640, Burgerlijke Stand Den Haag
90. GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 4553
91. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 83
92. Geboorte akte 1209, Burgerlijke Stand Den Haag
93. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1923 - 1932 Overlijdensakten, akte 1613
94. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 29
95. Geboorte akte 856, Burgerlijke Stand Den Haag
96. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2823
97. Haags Gemeentearchief; Fiche 166, afbeelding 47
98. ELo Noordwijk BS Huwelijk Archiefnr 0900 Regnr. 2920 Huwelijksakten 1820-1829
99. GA Den Haag - BS Overlijden Aktenr. 1049
100. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 32
101. Geboorte akte 324, Burgerlijke Stand Den Haag
102. Geboorte akte 61, Burgerlijke Stand Den Haag
103. Geboorte akte 409, Burgerlijke Stand Den Haag
104. Geboorte akte 854, Burgerlijke Stand Den Haag
105. Burgerlijke Stand Urk - Huwelijken 1821-1830 akte 1830/1
106. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 1
107. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1871-1880 akte 1879/36
108. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde V 1
109. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 3
110. Overlijdensregister Urk 1891 - 1900
111. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 17
112. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 20
113. Arnold Lens
114. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 116 Aktenr. 14
115. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 50v
116. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 6
117. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 106 / Dr. A.W.E. Dek - III.379 / V.498
118. GA Den Haag - Overlijdensacten 1841 nummer 430 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
119. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 373
120. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 669
121. Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 77 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
122. Genealogie Katwijk
123. Dr. A.W.E. Dek - V.498 / Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
124. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
125. GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1774
126. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
127. Dr. A.W.E. Dek - III.378
128. GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2607
129. GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 485 ; dochter Batje
130. GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1918 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
131. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 152
132. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 33 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
133. GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1390
134. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 201
135. GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1390; echtgenote Elisabeth
136. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 102v
137. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 103
138. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 570 Aktenr. 11
139. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 588 Aktenr. 208
140. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 577 Aktenr. 310
141. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 581 Aktenr. 309
142. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 579 Aktenr. 366
143. GA Den Haag - Huwelijken 1837 aktenummer 39
144. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 160v
145. Montanus
146. Gemeentearchief Oegstgeest Huwelijksacte 6
147. Nat Arch Oegstgeest BS Huwelijken Aktenr. 6
148. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 179v
149. ELo Gemeente Noordwijk DTB Trouwen Archiefnr 0900 Inventnr 2919 Blad 6v
150. ELo Gemeente Noordwijk BS Huwelijken Archnr. 0900 Regnr. 2921 Aktenr. 5
151. ELo Gemeente Noordwijk BS Trouwen Archnr. 0900 Regnr. 2920 Aktenr. 3
152. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 184v
153. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 188v
154. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 53
155. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Medemblik Overlijdensacte 72 / Urk Begraafboek
156. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw blad 138
157. A. Kleywegt
158. Historisch Centrum Overijssel Gemeente Blokzijl Huwelijksacte 12
159. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
160. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 2
161. Noord-Hollands Archief - Gemeente Medenblik Overlijdensacte 81
162. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 137
163. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 17
164. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 5
165. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
166. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 75v
167. Het Flevolands Archief - Urk BS Begraven Archnr. 0706 Regnr. 59 Aktenr. 10
168. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 60
169. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 64
170. Het Flevolands Archief - Urk BS Geboorten Archnr. 0711 Regnr.3 Pag. 123
171. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 118v
172. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 6
173. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 4
174. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 137v
175. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 5 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
176. GA Den Haag - Overlijdensacten 1824 nummer 906
177. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 318 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
178. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 23v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
179. Dr. A.W.E. Dek - III.379
180. Oude Kerk - Doopboek 1810 - 1811 Bladnr. 154 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
181. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 256 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
182. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 107 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
183. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 97v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
184. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 39
185. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 117v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
186. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 131v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
187. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 116
188. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 16 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
189. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 98
190. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 104
191. Dr A.W.E. Dek, De bevolking van Scheveningen; Genealogische Tabellen : 1736
192. Dr A.W.E. Dek, De bevolking van Scheveningen; Genealogische Tabellen
193. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Blad 71
194. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 61
195. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 66
196. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 48
197. Genealogie Mostert
198. Dr. A.W.E. Dek - 370
199. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 71v
200. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 75v
201. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 86v
202. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 120
203. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 114
204. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 136
205. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 16
206. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 113
207. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 41
208. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 74 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
209. Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
210. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 193 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
211. GA Den Haag - Overlijdensacten 1828 nummer 1283; eigen acte
212. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 65 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
213. GA Den Haag - Overlijdensacten 1828 nummer 1283
214. Oude Kerk - Trouwboek 1804 - 1811 Bladnr. 259 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
215. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 132v
216. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 158v
217. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 161v
218. Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
219. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/61&48 Huwelijksacte 12
220. Werkgroep Genealogie Heerenveen [Klaas Kramer]
221. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Begraafregister 201/99
222. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 107v
223. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 3 (Onder)Trouw
224. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 10
225. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 54 / Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
226. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 20
227. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 132v
228. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 4
229. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 55
230. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57
231. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60v
232. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 61v
233. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 66
234. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 38
235. Het Flevolands Archief - Urk DTB Begraven Archnr. 0711 Regnr. 6 Pag. 27
236. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 61
237. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 62
238. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 64v
239. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 65v
240. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 1v
241. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 3
242. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 4
243. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 109v
244. A. Sietsma
245. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 132
246. Trouwboek pagina 134a
247. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0015
248. Begraafregister Urk nieuwe kerkhof buiten de kerk 1787 - 1826 pag. 3
249. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 276
250. Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
251. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 113 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
252. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 277 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
253. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 134 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
254. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 109 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
255. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
256. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 49 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
257. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 11 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
258. Oude Kerk - Trouwboek1762-1770 Blad 184 / Dr. A.W.E. Dek - III.378
259. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr.123 / Dr. A.W.E. Dek - III.378
260. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 16v / Dr. A.W.E. Dek - III.264
261. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 156
262. Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad198 / Dr. A.W.E. Dek - III.377
263. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 797
264. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 21 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
265. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 132 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
266. Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad 192 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
267. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 26v / Dr. A.W.E. Dek - III.380
268. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 129 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
269. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 273 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
270. Dr. A.W.E. Dek - III.380
271. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 31v / Dr. A.W.E. Dek - III.380
272. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 219 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
273. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 258
274. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 90
275. Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 67
276. Stamboom Ter Haak - Boeree / Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 67
277. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 198
278. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 133
279. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 205
280. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 157
281. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 132
282. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 172
283. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr.113
284. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 182
285. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Blad 214
286. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Blad 29
287. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 231
288. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 165
289. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 3v
290. Katwijk aan Zee Weesboek
291. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 317
292. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 211
293. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 200
294. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 215
295. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 243
296. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 41
297. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 9v
298. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 21
299. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 99v
300. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 127
301. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 128v
302. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 130v
303. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 134v
304. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 137v
305. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 139
306. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 143v
307. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 145v
308. Vollenhove, DTB NG, D: 1698-1718
309. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/149
310. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 628/146
311. SA Amsterdam Begraafregister 201/139
312. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/39
313. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/47
314. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Begraven 489/113 & 487/20
315. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/67 Huwelijksacte 6
316. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/56
317. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/66
318. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/69
319. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/78 M.O.B. 627/29
320. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/77
321. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/64
322. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/84
323. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/123
324. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/95
325. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/121
326. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/89 Huwelijksacte 6
327. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Ondertrouw 648/106
328. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/104
329. SA Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/84 Huwelijksacte 6
330. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Dopen 646/88
331. SA Amsterdam Ransdorp - Durgerdam 338-478ij Overlijden 1818
332. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/112
333. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/119
334. SA Amsterdam Ransdorp Begraven 201/124
335. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/81
336. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/83
337. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0173
338. Begraafboek Urk 1755-1818 nr. 8
339. Begraafregister Urk nieuwe kerkhof buiten de kerk 1787 - 1826 pag.5
340. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 6
341. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 33
342. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 34v
343. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 36
344. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 86
345. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 2
346. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 106v
347. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 13
348. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 119
349. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 131v
350. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0082
351. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0160
352. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0163
353. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0166
354. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0169
355. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0174
356. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 11v
357. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 110v
358. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0009
359. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0022
360. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0030
361. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 159 / Dr. A.W.E. Dek - I.59 / II.163
362. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 27 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
363. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 128 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
364. Stamboom Hoogendoorn / Roeleveld / Buijse / den Dolder
365. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 260 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
366. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 170 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
367. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 81 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
368. Dr. A.W.E. Dek - II.163
369. Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 145 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
370. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 295 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
371. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 240 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
372. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 304 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
373. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 248 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
374. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 321 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
375. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 262 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
376. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 167 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
377. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr.12 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
378. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 232
379. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 11
380. Oude Kerk - Trouwboek 1712 - 1718 Bladnr. 242
381. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 231
382. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 163
383. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 80
384. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 176
385. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 78
386. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 263
387. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 95
388. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 64
389. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 108
390. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 7
391. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 118
392. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 78
393. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 137
394. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 151
395. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 149
396. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 161
397. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 176
398. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 195
399. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 205
400. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 43
401. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Bladnr. 39
402. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 205
403. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 140
404. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 142
405. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 95
406. Stamboom Klumpers
407. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 186
408. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 167
409. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 199
410. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 213
411. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 223
412. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 237
413. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 246
414. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 273
415. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 69
416. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 134
417. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 150
418. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 331
419. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 50
420. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 351
421. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr.290
422. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 20
423. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 79
424. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 262
425. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr.42
426. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 55
427. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 80
428. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 51
429. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 88
430. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 234
431. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 173
432. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 135
433. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 96
434. Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 227
435. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 68v
436. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 95
437. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 96v
438. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0119
439. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0022
440. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Rooms Katholiek NL-ZlHCO_0124_604_0004
441. SA Amsterdam Nieuwendam Ondertrouwregister 479/172
442. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0027
443. Poortersarchief Amsterdam 29/333
444. SA Amsterdam Begraafregister 1206/491
445. SA Amsterdam Ondertrouw 1754 733/249
446. SA Amsterdam Begraafregister 1203/105v
447. SA Amsterdam Ondertrouw 1778 750/128
448. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 359 p. 19 (oud pag. 19) nr. 1
449. SA Amsterdam Doopregisters 645/97
450. SA Amsterdam Doopregisters 645/121
451. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0072
452. Seelemeijer
453. Archieven.nl - Beulake Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_587_0026
454. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0157
455. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0161
456. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0014
457. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0019
458. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0024
459. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0035
460. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 9v
461. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 12
462. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 90
463. Ada Klanke de Boer
464. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108
465. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 17
466. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 87v
467. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 5v
468. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 89v
469. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0052
470. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0094
471. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0098
472. Dr. A.W.E. Dek - I.59
473. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 228 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
474. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 30 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
475. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 249
476. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 25 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
477. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 74 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
478. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 47 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
479. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 91 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
480. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 147
481. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 72 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
482. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 163
483. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 144 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
484. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 83
485. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 141
486. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 117 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
487. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.130
488. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 67
489. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 126
490. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 60
491. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 133 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
492. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 252
493. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 76
494. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 139
495. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 73
496. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 102
497. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 30
498. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 142 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
499. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 19 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
500. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1881 Bladnr. 8 / Dr. A.W.E. Dek - I.59 / II.96
501. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 249 / Dr. A.W.E. Dek - II.96
502. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 124 / Dr. A.W.E. Dek - II.96
503. Dr. A.W.E. Dek - II.96
504. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 142
505. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 145
506. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 106
507. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 82
508. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr.202
509. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 175
510. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 208
511. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 181
512. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 221
513. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 152
514. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 188
515. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 13
516. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 19
517. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 252
518. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 268
519. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 270
520. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 14
521. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 285
522. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 179
523. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 199
524. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 304
525. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 245
526. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 5
527. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 8
528. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 27
529. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 118
530. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 33
531. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 72
532. Stamboom de Mos
533. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 200
534. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 54
535. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 100
536. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 109
537. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 121
538. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 147
539. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 153
540. Katwijk aan Zee Huwelijk NDG 10 1614-1619, 1637 -1720
541. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 37 / Dr. A.W.E. Dek - I.32
542. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 27
543. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 20
544. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 157
545. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 154
546. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 57
547. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 33
548. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1881 Bladnr.39
549. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 67
550. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 91
551. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 116
552. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 151
553. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 13
554. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 46
555. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 49v
556. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 52
557. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 54
558. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 55
559. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 57v
560. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 58v
561. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 60
562. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 61
563. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 62v
564. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0026
565. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0081
566. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0084
567. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0093
568. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0045
569. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0011
570. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0022
571. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0045
572. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0034
573. Dr. A.W.E. Dek - deel VI
574. Hendrik Visser : gehuwd in 1615; Schimmel
575. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 114
576. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 106
577. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 160
578. Henk Visser: datum
579. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 263
580. hendrik Visser: geboren in 1630
581. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 71
582. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 169
583. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 102
584. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 270
585. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 46
586. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 127
587. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 131
588. Peter Baak
589. Peter Baak / Contactblad CSF Scheveningen
590. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 125
591. Katwijk aan Zee Dopen NDG 8.i 1643-1719
592. Katwijk aan den Rijn Dopen NDG 2 1637-1669
593. Hans Schutijser
594. ELo Gemeente Noordwijk DTB Trouwen Archiefnr 0910 Inventnr 2 Blad 4
595. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 15v
596. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 17v
597. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 25
598. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_597_0110
599. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0039
600. Datum van Hendrik Visser
601. hendrik Visser
602. Dr. A.W.E. Dek. Hendrik Visser: trouwjaar = 1559
603. Crugten - Roos
604. Hendrik Visser, Eric Hornstra
605. Johan Taal


Index

Aaltien Willems  211
Aaltjen Jochems de (1717-)  208,f
Aechje Dircksdr (1655-)  272,b
Aeltje Leendertse (1696-1739)  131
Aeltjen Harms  419
Albertjen Jacobs (1719-)  59
Alijt Willems (x1645)   833
Altin Roelofs (1649-)  832,b
Annetje Jochems de (1706-)  208,b
Annitge Heyndricks (x1669)   640,d
Antje Luitsz (x1763)   220,c
Bartelt Jochemsz de (1718-)  208,g
Claasien Claas  116,e
Daniel Wesselsz (x1659)   833
Elisabet Sjoerts  51
Femke Jans (1715-1799)  104
Geertgen Jansdr (x1665)   441
Gerrit Jansz  418
Gerrit Jochemsz de (1710-)  208,c
Grietien Gerrijts (1683-1749)  209
Grietje Thijsdr (x1643)   640
Hendrick Jochemsz de (1705-)  208,a
Hendrikjen Gerrijdsz (1739-1810)  49
Jacoba Jacobs (x1668)   289
Jannetie Cornelis (x1738)   260,d
Jelle Meindertsz  116,e
Johanna Willems (1754-1824)  53
Krijntje Cornelisdr (1665-1717)  263
Leendert Simonze (1664-1728)  262
Lipje Lieversdr (x1763)   110,c
Lysebeth Jelles (1719-)  116,e
Maertge Albertse (x1704)   288,f
Maertje Willemsdr (1656-)  136
Marijtje Jans  515
Marijtjen Maartensdr (-1735)  111
Marrichien Aerstsdr (x1631)   880
Merrijtjen Simons (1717-)  210,c
Mette Jacobs (x1650)   465
Neeltje Jacobse (x1614)   529
Niesie Lubberts (x1786)   110,j
Peter Jochemsz de (1721-)  208,h
Pieter Klaaszn (vermeld )   110,h
Rewende Ockels  210,c
Roelof Hendricksz (1684-)  416,e
Roeloff Hendricksz (1675-)  416,a
Roeloff Hermensz (x1767)   116,e
Sijbrug Jansdr (x1622)   641
Teunisjen Jochems de (1715-)  208,e
Teunissien Jochems (x1674)   417
Trijntien Steevensdr (x1634)   881
Trijntje Arentsdr (x1629)   545
Trijntjen Hendricks (1681-)  416,c
Trijntjen Hendricks (1682-)  416,d
Zeijtjen Jansz (x1739)   220,c
Albergen, Femmetjen Jans van (x1680)   233
Antondes, Sara (vermeld )   443
Bakker, Jacob Claasz (-1811)  48,b
Bakker, Jacobje Alberts (1824-1894)  2
Beelen, Arij van (1755-)  34,b
Beelen, Gerrit van (1797-)  20,e
Beelen, Jaapje van (1757-)  34,c
Beelen, Willem van (1728-1809)  34,b; 34,c
Berg, Annetje Jans van den (x1730)   320,b
Berg, Antonie Stevensz van den (-1807)  30
Berg, Dirk Hendriks van den (1714-)  220,c
Berg, Hendrik van den (1669-)  220
Berg, Hendrik van den (1737-1812)  110,c
Berg, Hendrikjen van den (1733-1800)  110,a
Berg, Kornelis van den (1843-1918)  6,e
Berg, Maarten Stevensz van den (1750-1808)  110,j
Berg, Merrijtje Stevens van den (1735-1812)  110,b
Berg, Sara van den (1744-)  110,g
Berg, Sara Hendriks van den (1702-)  220,a
Berg, Sjoert Stevensz van den (1748-)  110,i
Berg, Steeven Hendriksz van den (1707-)  110
Berg, Teetjen Steevens van den (1738-)  110,d
Berg, Teetjen Steevens van den (1739-)  110,e
Berg, Teetjen Stevensz van den (1742-)  55
Berg, Toon Steevenszn van den (1746-)  110,h
Berg, Vrouwtje Toons van den (1791-1870)  15
Berg, Willem van den (1869-1943)  6,e
Berg (Later), Aert van den (1560-)  1760
Berg (Later), Jan Steevenszn van den (1665-)  440,a
Berg (Later), Merrigjen van den (1638-)  880,b
Berg (Later), Seger Aertszn van den (1593-1641)  880
Berg (Later), Steeven Segerszn van den (1635-)  440
Berg (Later), Trijn Steevensdr van den (1672-)  440,e
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1667-1670)  440,b
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1670-)  440,d
Blancke, Maria (1884-1955)  1
Blok, Claartje  64,d
Blok, Claartje Gerritse (1743-1829)  64,d
Blok, Gerrit  64,d
Blok, Leuntje Huijge (1706-1786)  144,d
Boer, Aaltje de (1865-1901)  2
Boer, Arian Albertsz de (1821-1906)  2
Boer, Cornelis de (1761-1805)  96,h
Boer, Jan de Vries Okkesz de (1806-)  12,e
Boer, Jannetje Andries de (1806-)  14,c
Boer, Jannetje Jorissse de (1666-1747)  133
Boer, Joris de  266
Boer, Klaas de (1838-1914)  12,e
Boer, Okke Meyndertsz de (1767-1823)  14,c
Boer, Willem Ockesz de (1806-1886)  14,c
Bom, Maritge Wouters (1562-1602)  1027
Boon, Cornelis van der (1796-)  20,a
Boon, Jannetje Cornelisdr (1756-1836)  16,a
Boot, Merrijtje (1757-1785)  110,h
Borger, Harmen Roelofsz (x1765)   54
Borger, Merrijtjen Harmens (1777-1844)  27
Bosch, Grietje Gerrits van den (1628-)  321
Bruin, Dirk de (1839-1929)  8,f
Bruin, Jacob de (-1864)  8,f
Buijs, Arentje Leendertse (1734-)  72,b
Buijs, Floor Teunisz (1724-1776)  144,i
Buijs, Jacob Teunisse (1719-1755)  144,h
Buijs, Krijntje Eeuwitsdr (1683-1751)  260,k
Buijs, Leendert Teunisz (1763-)  36,c
Buijs, Leendert Teunisz (1771-1778)  36,g
Buijs, Lijsabet Teunisse (1707-1718)  144,b
Buijs, Nicolaas Nicolaasz (1812-1892)  18,f
Buijs, Pieter Teunisz (1712-1773)  144,d
Buijs, Pietertje Leendertse (1738-)  72,c
Buis, Arentje Klaasse (1797-1876)  18,b
Buis, Jacob Teunisz (1718-1718)  144,g
Buis, Klaazina Nicolaasse (1795-)  18,a
Buis, Maarte Nicolaasz (1802-)  18,d
Buis, Maarten Teunisz (1709-1747)  144,c
Buis, Nicolaas Teunisz (1768-1840)  18
Buis, Pieter Teunisz (1775-1861)  36,i
Buis, Pietertje Nicolaasse (1800-1879)  9
Buis, Pietertje Teunisse (1766-)  36,e
Buis, Teunis Leendertsz (1732-1812)  36
Buis, Willem Nicolaasz (1809-)  18,e
Buis, Willem Teunisz (1765-)  36,d
Buis, Willem Teunisz (1773-)  36,h
Buis, Willem Teunisz (1779-1806)  36,k
Buns | Buijs, Jacob Teunisz (1714-)  144,e
Buns | Buys [later], Corn (vermeld )   1152
Buns | Buys [later], Thonis Jacobsz (1675-1676)  288,c
Butter | Buijs [later], Jacob Jacobsz (1683-)  288,f
Butter | Buys [later], Machtult (1680-)  288,e
Buus | Buijs, Leendert Teunisz (1705-1790)  72
Buus | Buijs, Lijsbet Teunisse (1716-)  144,f
Buus | Buijs, Teunis Jacobsz Butter (1678-1732)  144
Buys, Ariaantje Leendertse (1745-)  72,e
Buys, Cornelia Teunisse (1762-1801)  36,b
Buys, Jaapje Leendertse (1743-)  72,d
Buys, Jacomijntje Leendertse (1749-)  72,f
Buys, Leendert Teunisz (1760-)  36,a
Buys, Willem Teunisz (1777-)  36,j
Buys [later], Dirck Jacobsz (1668-1674)  288,a
Buys [later], Jacob Dirksz (1644-1712)  288
Buys [later] | Buns, Dirck Cornsz (1608-1652)  576
Buys [later] | Buns, Haesgen Jacobse (1670-1670)  288,b
Cantor, Suffrides (vermeld )   442
Cantor, Taetia (1681-)  221
Claasz, IJtjen (1732-1763)  57
Claesdr, Swaentge (1501-1577)  4097
Corvinck, Jan Willemsz (1590-1639)  528
Corvinck, Willem  1056
Corvincx, Claertgen Willemse (1657-)  264,b
Corvincx, Gijsbrecht Willemsz (1668-)  264,f
Corvincx, Neeltge Willemse (1666-)  264,e
Corvincx, Neeltgen Willemse (1656-)  264,a
Corvincx, Trijntge Willemse (1660-)  264,c
Corvincx, Willem Jansz (1625-1696)  264
Corvink, Betje Janse (1694-)  132,d
Corvink, Jaepje Janse (1696-)  132,e
Corvink, Jaepje Janse (1698-)  132,f
Corvink, Jan Willemsz (1664-1734)  132
Corvink, Jannetje Jorisse (1734-1817)  66,e
Corvink, Jannitje Jorisse (1729-1729)  66,c
Corvink, Joannes Jorisz (1742-)  66,h
Corvink, Joannis Jorisz (1736-1739)  66,f
Corvink, Joris Jansz (1693-)  132,c
Corvink, Joris Jansz (1699-1775)  66
Corvink, Klaas Jansz (1690-1690)  132,a
Corvink, Klaas Jorisz (1724-1749)  66,a
Corvink, Klaes Jansz (1691-)  132,b
Corvink, Willem Jansz (1701-)  132,h
Corvink | Corvinck, Jan Jorisz (1727-1732)  66,b
Corvink | Corvinck, Jannitje Jorisse (1730-1732)  66,d
Corvink | Korving, Betje Jorisse (1740-1778)  33
Cremer, Willempje Jans (1740-1762)  48
Croeser, Cornelia Cornelisse (x1658)   512,d
Dapper, Vrouwtje (1846-)  4,h
Dijkhuizen, Adriana Foppe (1798-1883)  8,b
Dijkhuizen, Kniertje Krijne (1758-1796)  16
Does, Grietie Jorisse van der (x1746)   144,h
Doorneveld, Gerritje (x1786)   80,c
Duijvenbode, Marijtje van (1729-1797)  34,b; 34,c
Duijvenbode, Trijntje van (1752-)  34,a
Duin, Pieter van (1801-)  20,g
Duine, Leendert Jacobse van (1690-1772)  128,a
Dulk, Adolph Arens den (1696-1735)  128,a
Faber, Pieter Jansz (x1734)   220,a
Fix, Maertie Leenders (1635-1683)  521
Fockes, IJtje (1706-1780)  110,b
Folkerts, Lijsbeth  56,d
Gerrits, Nelleke (x1595)   1025
Geyt, Soetje Cornelisse v.d. (1664-1723)  256,f
Geyteman, Ariaentie Kornelisse (1672-1711)  129
Geyteman, Kornelis  258
Graaf, Saartje Cornelis de (1769-1828)  56,e
Guijt, Klaas Leendertz (1780-)  36,k
Haasnoot, Annetje Huijgsdr (1709-)  68,a
Haasnoot, Annetje Huijgsdr (1715-)  68,d
Haasnoot, Arent Cornelisz (1697-)  136,e
Haasnoot, Arent Huijgsz (1719-1723)  68,f
Haasnoot, Arent Huijgsz (1723-1795)  34
Haasnoot, Cornelis Huijgsz (1713-1789)  68,c
Haasnoot, Cornelisje Arentsdr (1769-)  34,h
Haasnoot, Cornelisje Arentsdr (1770-1832)  34,i
Haasnoot, Dirk Cornelisz (1655-)  272,b
Haasnoot, Geertje Arentsdr (1754-1787)  34,b
Haasnoot, Huig Arentsz (1752-1802)  34,a
Haasnoot, Huijg Cornelisz (1684-1725)  68
Haasnoot, Jan Huijgsz (1717-1760)  68,e
Haasnoot, Jannetje Arentsdr (1765-1826)  34,g
Haasnoot, Krijn Cornelisz (1665-)  272,e
Haasnoot, Leendert Arentsz (1756-1795)  34,c
Haasnoot, Leentje Huijgsdr (1722-1768)  68,g
Haasnoot, Leuntje Cornelisdr (1690-)  136,c
Haasnoot, Lijsbeth Cornelisdr (1695-)  136,d
Haasnoot, Marijtje Arentsdr (1760-1832)  34,e
Haasnoot, Neeltje Cornelisdr (1662-)  272,d
Haasnoot, Nelletge Cornelisdr (1650-)  272,a
Haasnoot, Niesje Cornelisdr (1687-)  136,b
Haasnoot, Thijs Arentsz (1758-1795)  34,d
Haasnoot, Trijntje Huijgsdr (1710-)  68,b
Haasnoot [later], Brechje Dirsksdr (1648-)  544,d
Haasnoot [later], Cornelis Dircksz (1630-)  272
Haasnoot [later], Dirck Cornelisz (1605-)  544
Haasnoot [later], Maartje Dircksdr (1644-)  544,b
Haasnoot [later], N. Dircks (1645-)  544,c
Hakvoort, Albert (1804-1892)  14,f
Hakvoort, Cornelis Teunisz (1707-)  116,b
Hakvoort, CornelisTeunisz (1708-)  116,c
Hakvoort, Femmetje Teunis (1706-)  116,a
Hakvoort, Femmigjen Teunis (1717-)  116,h
Hakvoort, Gerrit Teunisz (1716-1791)  58
Hakvoort, Grietje Alberts (1836-1930)  3
Hakvoort, Heijne Teunisz (1710-)  116,d
Hakvoort, Jan Teunisz (1714-)  116,f
Hakvoort, Lijsbet (1806-)  12,e
Hakvoort, Marrigje Teunis (1719-)  116,i
Hakvoort, Tiemen (1825-1887)  14,f
Hakvoort, Tijmentjen Gerrits (1754-1827)  29
Hakvoort, Toinis Heynen (1681-)  116
Hakvoort, Toinis Toinisz (1669-1743)  464,e
Hakvoort, Tymen Teunisz (1712-1767)  116,e
Hakvoort | Ackvoort, ?? (1660-)  464,c
Hakvoort | Ackvoort, ?? (1663-)  464,d
Hakvoort | Ackvoort, Gerrit (1685-)  232,c
Hakvoort | Ackvoort, Gerrit (1686-)  232,d
Hakvoort | Ackvoort, Heyne Toenijs  928
Hakvoort | Ackvoort, Heyne Toinis (1655-)  232
Hakvoort | Ackvoort, Jacob Teunisz (1651-)  464,a
Hakvoort | Ackvoort, Sijsjen (1683-)  232,b
Hakvoort | Ackvoort, Toenijs Heynen (x1650)   464
Harst, Cornelis Leendertsz van der (1684-1757)  260,k
Harst, Eeuwid Cornelisz van der (1717-)  260,k
Hartevelt, Krijn Benjaminsz (1717-1787)  130,d
Hartevelt | Kuijper, Pietertje Benjamins (x1730)   73
Hasenoot, Cornelis Cornelisz (1656-)  136
Hasenoot, Trijntje Arentsdr (1763-1832)  17
Heijer, Cornelis Cornelisz den (x1690)   64
Heijer, Guurtje Cornelisse den (1701-1733)  64
Heijn, Neeltje Maartensdr  135
Hoek, Arij (x1795)   34,g
Hoogendijk, Arentje  39
Hoogendijk, Johanna (vermeld )   64,c
Hoorn, Jan den (1722-)  68,g
Houtwijck, Maritgen Adriaensdr van (1596-)  2048
Jans, Alyt (1534-1594)  2049
Jans, Femmetje  195
Jans, Jan  4098
Janssen, Jenneken  385
Jol, Jaapje Gijssen (1622-1708)  512,b
Jong, Fop de (1825-)  8,b
Jong, Kornelis Chiele de (1798-1832)  8,b
Jonge, Klaasje(n) de (1849-1936)  6
Kaak, Leuntje Cornelis (-1792)  40
Kassel, Maria van (vermeld )   16,b
Keus, Arie Dirksz (1733-1814)  66,e
Keus, Baertje Gijsse (x1713)   260,d
Keus, Johannes (1771-)  34,i
Knoeijmans, Hendrick (vermeld 1754-)   192,e
Knoeijmans, Woltera (1717-1759)  192,e
Knoester, Arendje (-1864)  8,f
Knoester, Maarten (-1780)  32
Knoester, Maarten  38
Knoester, Neeltje (-1831)  19
Koffeman, Jacob Albertsz (1761-1844)  48,c
Kok, Albert Reiniersz  12,c
Kok, Geertje (1832-1917)  12,d
Kok, Klaasje Alberts (1834-1886)  12,c
Koot, Vrouwtje (vermeld )   110,h
Korf, Kornelia (1869-)  6,c
Korf, Naatje Lubberts  12,c
Korvinck, Arij Jansz (-1682)  528,a
Korvink, Trijntje  18,e
Kramer, Louw Pietersz (1816-1907)  4,a
Kramer, Marretjen Louwes (1853-1933)  4,a
Kroon, Andries (1798-1844)  24,a
Kruijswegt, Marijtje Symens (1707-)  81
Krul, Cornelis  32
Krul, Trijntje Cornelisse (1750-1832)  32
Kuijt, Pieter (1802-1875)  20,c
Kunst, Cornelis Leendertsz (1676-1723)  256,f
Laan, Willem Janzen van der (x1715)   320,i
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  1
Leeuw, Jan de (1879-1964)  1
Lelienveld, Gerritje van (1749-1820)  96,h
Ligtenberg, Marijtje (-1767)  41
Linthout, Jan (1737-1813)  80,b
Linthout, Pieternelletje Daniels van (x1759)   80,a
Loosman, Andries  50
Loosman, Meindert (1731-1763)  110,a
Loosman, Sijtje Andriesse (1766-1840)  25
Maatjes, Grietje Dirks (1745-1818)  96,i
Mandemaker, Hendrikus Wijchersz (1867-1944)  4,f
Mandemaker, Wijcher (1825-1883)  4,f
Mars, Gerritje  12,c
Mars, Iede Jans (1806-1853)  24,i
Mentink, Anna  192,e
Meulen, Aagie Baerthoutse van der (1674-1725)  256,f
Meulen, Huig van der (1795-1822)  20,c
Meulen, Willem Baarthouts van der (1828-)  64,e
Mik, Guurtje Jans de (1737-1815)  96,b
Minuijt, Claas (1671-)  134
Minuijt, Trijntje Klaasse (1699-1747)  67
Mol, Timentje Knelis (1683-)  117
Mos, Dominekis Leendertsz de (1696-1762)  130
Mos, Klaara Minnekusse de (1731-)  130,i
Mos, Leendert Minnekusz de (1729-)  130,h
Mos, Marytje Minnekusse de (1726-1738)  130,g
Mos, levenloos kind de (1723)  130,e
Mos, Pieternel Minnekusse de (1717-1801)  65
Mos, Wouter Minnekusz de (1720-1720)  130,c
Mos(s), Albertus Minnekusz de (1732-1768)  130,j
Mosch, Aelbert Leendertsz van der (1702-1742)  260,h
Mosch, Burgje Leendertse van der (1704-1704)  260,i
Mosch, Burgje Leendertse van der (1712-1779)  260,k
Mosch, Dominicus Pietersz van der (1635-1672)  520
Mosch, Klaertje Leendertse van der (1692-1693)  260,c
Mosch, Klaertje Leendertse van der (1694-)  260,d
Mosch, Leendert Dominicusz van der (1664-1734)  260
Mosch, Lijsbet Leendertse van der (1700-1762)  260,g
Mosch, Maria Leendertsz van der (1698-)  260,f
Mosch, Marijtje Leendertse van der (1692-1692)  260,b
Mosch, Minnekis Leendertsz van der (1692-1692)  260,a
Mosch, Pieter van der  1040
Mosch, Pieter Dominicusz van der (1661-)  520,a
Mosch, Wouter Leendertsz van der (1710-1711)  260,j
Mulder, Lambert (x1745)   192,d
Mus, Arij Minnekusz de (1718-1755)  130,b
Mus, Krijntje Minnekusse de (1722-1760)  130,d
Mus, Tryntje Minnekusse de (1725-1783)  130,f
Nentjes, Marritje Jacobs  24,b
Niet, Clasina Willemse de (x1760)   37
Oever, Barber van den (1655-)  272,b
Oever, Marijtge van den (1685-1768)  69
Os, Beatrix van (1724-)  192,e
Outman (Houtman?), Jan Arentsz (1702-1746)  260,f
Overduijn, Jan Aelbertsz  514
Overduijn, Lijsbeth Jans (1630-1705)  257
Overduin, Jacobje Jansse (1636-1696)  265
Overduyn, Trijntje Aelberts (1670-1724)  261
Pals, Gerbrand Simonsz (x1668)   512,a
Pastercamp, Hendrik (1749-1818)  96,i
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  3
Pasterkamp, Albertie Jans (1797-1884)  24,d
Pasterkamp, Albertje Jans (1765-1797)  48,b
Pasterkamp, Andries Jansz (1794-1885)  24,b
Pasterkamp, Arent  768
Pasterkamp, Casparus Gerardus Jansz (1713-)  192,b
Pasterkamp, Casparus Jansz (1725-1803)  192,e
Pasterkamp, Elizabet Jans (1750-1822)  96,j
Pasterkamp, Femmetje Jans (1767-1862)  48,c
Pasterkamp, Gerridt (1745-1780)  96,g
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1796-1802)  24,c
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1802-1806)  24,h
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1806-1868)  13; 24,k
Pasterkamp, Hendrikie Jans (1799-1804)  24,e
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1804-1891)  24,i
Pasterkamp, Jacob (1769-)  48,d
Pasterkamp, Jacob (1865-1898)  6,c
Pasterkamp, Jacobjen (1775-)  48,f
Pasterkamp, Jan (1836-1911)  12,d
Pasterkamp, Jan Arentsz  384
Pasterkamp, Jan Jansz (1736-1740)  96,a
Pasterkamp, Jan Jansz (1764-1829)  24
Pasterkamp, Jan Jansz (1800-)  24,f
Pasterkamp, Jan Jansz (1801-1824)  24,g
Pasterkamp, Jan Jansz (Dickbier) (1680-1750)  192
Pasterkamp, Jan Janz (1711-1800)  96
Pasterkamp, Jan Janzn (1740-1808)  48
Pasterkamp, Johanna Geertruijt Jans (1719-)  192,d
Pasterkamp, Lijzabet (1739-1745)  96,c
Pasterkamp, Lijzabeth (1773-)  48,e
Pasterkamp, Lysabeth Jans (1793-1856)  24,a
Pasterkamp, Marretje (1830-1830)  12,a
Pasterkamp, Marretje (1838-1919)  12,e
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  96,l
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  96,m
Pasterkamp, Riekelt Sjoerdzn (1834-1892)  12,c
Pasterkamp, Sijmon (1743-1744)  96,f
Pasterkamp, Sijmon (1780-)  48,g
Pasterkamp, Sijmon Jansz (1747-1778)  96,h
Pasterkamp, Sjoerd (1859-1930)  6,a
Pasterkamp, Sjoert Jansz (1806-1839)  12
Pasterkamp, Theunis (1737-1795)  96,b
Pasterkamp, Vrouwtje (1867-1868)  6,d
Pasterkamp, Vrouwtje Willems (1871-1956)  6,e
Pasterkamp, Willem (1742-1750)  96,e
Pasterkamp, Willem (1752-1780)  96,k
Pasterkamp, Willem Sjoerdsz (1832-1919)  6
Pasterkamp (Oorspr. Post), Gerardus Jansz (1716-)  192,c
Pieters, Aaltje (x1789)   31
Pieters, Aaltje (1766-1826)  110,h
Pietersz, Claasie (1768-1845)  56,c
Plug, Pietertje (1799-)  11
Plug, Trijntje  43
Plug, Willem Cornelis  22
Plugge, Adriana (1816-1894)  8,d
Pol, Zier Hendrikse van der (1784-1830)  16
Post, Aaltje (1880-1909)  6,e
Post, Albert Janszen (1735-1808)  110,b
Post, Jan Jansz (1700-)  110,b
Post, Jan Maartensz (1858-1897)  3
Post, Maarten Jansz (1831-1907)  3
Pronck, Claes Arijensz (1657-1713)  260,d
Pronck, Maertie Cornelis (x1648)   512,e
Pronck, Maritgen Wouters (1645-1721)  272,b
Pronk, Arie (1812-1848)  8,d
Pronk, Arien Claesz (1690-1762)  260,d
Pronk, Baatje Dirkse (1789-1858)  16
Pronk, Dirk Klaare (1757-1805)  16
Pronk, Kornelia Teunisse (x1795)   36,i
Pronk, Leendert Klaarsz (1810-1890)  8,g
Pronk, Lena (1841-1919)  8,g
Pronk, Leuntje (1837-1919)  8,d
Pronk, Maertje Ariense (x1690)   64
Pronk, Pieternella  18,f
Ras, Aaltjen (1849-1925)  12,c
Ras, Abraham Klaasz (1785-1849)  28,d
Ras, Abram Abramsz (1720-1763)  56
Ras, Age Abramsz (1755-1827)  56,c
Ras, Albert Abramsz (1760-1811)  56,e
Ras, Albert Capitein Gerritsz  12,c
Ras, Albertje Claas (1776-)  28,a
Ras, Albertje Pietersdr (1817-1883)  14,c
Ras, Claas Abramsz (1752-1832)  28
Ras, Gerrit Klaasz (1787-1836)  28,e
Ras, Hendrik Klaasz (1782-1865)  28,c
Ras, Jacob Klaasz (1778-1827)  28,b
Ras, Jacob Pietersz (1829-1864)  14,g
Ras, Jannetje Pietersdr (1820-1863)  14,d
Ras, Klaas Pietersz (1812-1883)  14,a
Ras, Marretje (1860-1941)  6,a
Ras, Marritje Pietersdr (1833-1880)  7
Ras, Pieter Klaasz (1789-1864)  14
Ras, Steven Pietersz (1822-1847)  14,e
Ras, Toon Pietersz (1814-1843)  14,b
Ras, Trijntje Abrahamsz (1763-1843)  56,f
Ras, Trijntjen Abramsz (1753-1762)  56,b
Ras, Wiebrandt Abramsz (1758-1810)  56,d
Ras, Willempje Pietersdr (1826-1905)  14,f
Reus, Arendje de (1759-)  34,d
Reus, Haasje de (1714-)  68,c
Reus, Jannetje Janse (1743-1827)  64,c
Reus, Johannes (vermeld )   64,c
Reus, Maria Janse (1740-1815)  36,k
Rijs, Gijs Jansz van (-1668)  512,a
Roeleveld, Arie  18,e
Roeleveld, Trijntje (1810-)  18,e
Romkes, Jannetje  24,k
Romkes, Trijntje (1803-1888)  14,f
Roos, Maria Huibertse (1754-1809)  64,e
Ros, Apolonia Ariese (x1730)   260,h
Ros, Tieleman (1798-)  18,a
Ruijgrok, Dirk Cornelisz  42
Ruijgrok, Marijtje Dirksdr (1769-1847)  21
Ruiter, Joost de (1899-)  2,a
Ruyter, Dominicus Minnekusz de (1759-1847)  36,b
Schaap, Bregje (1718-)  68,e
Schaap, Geertje (1725-)  35
Schaap, Gijsbert (1761-)  34,e
Schaap, Huijg (1804-1832)  16,e
Schaap, Leendert (1687-1755)  70
Schieman, Knijertgen Arijense (1660-)  260,d
Schilperoort, Claertie Gerredts van (1594-1668)  513
Schilperoort, Gerrit Cornelisz van (1565-1644)  1026
Schilperoort, Leuntje Gerritsdr van (1590-)  1026,a
Schoenmakers, Elisabeth (-1742)  193
Schuuring, Hiltje (1838-1918)  6,e
Sijmonsz, Willem  194
Smirnen, Arent Jacobsz van (1761-1819)  56,f
Smirnen, Jacob Arends van  56,d
Smirnen, Marritje Jacobs van (1765-1808)  56,d
Smit, Aaltje (1834-)  4,f
Snoek, Aaltien Janszen (1719-)  210,c
Snoek, Bregjen Jansen (1714-1743)  105
Snoek, Dirk  24,k
Snoek, Jacobje Pieters (1819-1861)  4,a
Snoek, Jan  210
Snoek, Jan Jansz (1716-)  210,b
Snoek, Jannetje Jans (1721-)  210,d
Snoek, Klaasje (1808-1849)  24,k
Spaanderman, Jaapje  23
Spaans, Leendert  18,f
Spaans, Marijtje (1807-1880)  18,f
Spits, Cornelis Reijnders (1872-1944)  2,c
Spits, Grietje (1908-1993)  2,c
Spitz, David (1805-)  18,b
Steijn, Philips Pietersz van (x1673)   640,d
Strijdt, Cornelia Rhemmisse (-1762)  192,c
Suijdhoek, Grietie Andries (1703-)  160,b
Suijdhoek, Simon Pieterz (1734-1821)  80,c
Suurmond, Guertie Cornelisse (1723-1810)  144,i
Suurmond, Marijtje Ariense (1718-1796)  130,b
Swaen, Jan Thonisz van der  256,e
Swaen, Leuntge Jans van der (1660-1720)  256,e
Swaenenburch, Annetie Pieters van (x1681)   320,e
Swanenburg, Jannitie Pietersdr van (x1702)   161
Taal, levenloze zoon (1862)  4,c
Taal, levenloze dochter (1872)  4,j
Taal, Arend Pietersz (1795-1849)  16,b
Taal, Arie (1829-1831)  8,c
Taal, Arie (1907-1996)  2,c
Taal, Ary Pieterz (1752-1752)  64,f
Taal, Benjamin Pietersz (1798-1800)  16,c
Taal, Clasina Ariese (1760-1795)  36,b
Taal, Cornelis Pieterse (1742-1804)  36,k
Taal, Cornelis Pietersz (1747-1829)  64,c
Taal, Dirkje Arise (1805-1886)  8,g
Taal, Elisabeth Pieterse (1804-1832)  16,e
Taal, Huig (1832-1901)  8,d
Taal, Jacobus (1861-1862)  4,b
Taal, Jacobus (1939-1945)  1,c
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  2
Taal, Jacobus Willem (1935-1936)  1,a
Taal, Jannetje (1799-1880)  16,a
Taal, Jasper Hendrikse (1756-1842)  16,a
Taal, Job Pietersz (1743-1824)  32
Taal, Job Pietersz (1792-1849)  16,a
Taal, Job Woutersz (1711-)  128,g
Taal, Jobje Cornelisse (1779-1828)  36,k
Taal, Johannes (1865-1868)  4,e
Taal, Johannes (1869-1945)  4,h
Taal, Johannes Johannesz (1835-1908)  4
Taal, Johannes Pietersz (1800-1870)  8
Taal, Joris Jobsz (1776-1777)  32,f
Taal, Klaasje (1905-1990)  2,a
Taal, Kornelis Woutersz (1703-1703)  128,c
Taal, Kornelis Woutersz (1708-1740)  128,f
Taal, Leendert Pieterse (1749-1780)  64,d
Taal, Lijsbeth Wouterse (1704-1705)  128,d
Taal, Lijsbeth Wouterse (1706-1708)  128,e
Taal, Maria Johannesdr (1866-1944)  4,f
Taal, Minnecus Pietersz (1745-1809)  64,b
Taal, Neeltje (1839-1918)  8,f
Taal, Neeltje Jobse (1775-1776)  32,e
Taal, Nicolaas (1844-1925)  8,g
Taal, Nicolaas Jobsz (1771-1787)  32,c
Taal, Pieter Jobsz (1768-1768)  32,a
Taal, Pieter Johannesz (1860-1950)  4,a
Taal, Pieter Joppe (1769-1841)  16
Taal, Pieter Pietersz (1750-1780)  64,e
Taal, Pieternella (1867-1870)  4,g
Taal, Pieternella (1870-1870)  4,i
Taal, Trijntje (1823-1825)  8,a
Taal, Trijntje (1826-1899)  8,b
Taal, Trijntje Jobse (1773-1778)  32,d
Taal, Willem (1906-1996)  1
Taal, Willemina Elisabeth Cornelia (1943-1943)  1,d
Tael, Aeltgen Pieterse (1655-1734)  256,d
Tael, Annetje Wouterse (1699-1786)  128,a
Tael, Cornelis Pietersz (1664-1667)  256,g
Tael, Cornelis Pietersz (1671-1757)  256,i
Tael, Corsje Jans (1640-1690)  512,e
Tael, Ghysbrecht Hendricksz (1647-1696)  272,b
Tael, Hendrick Jansz (1620-1668)  512,b
Tael, Heyndrick (1510-1565)  4096
Tael, Heyndrick Pieters (1569-1603)  1024
Tael, Heyndrik Pietersz (1662-1758)  256,f
Tael, Jan Hendricksz (1596-1664)  512
Tael, Jan Pieterse (1659-1720)  256,e
Tael, Jan Pietersz (1652-)  256,b
Tael, Jop Pietersz (1654-1672)  256,c
Tael, Maertge Gijse (1675-)  272,b
Tael, Maertge Janse (-1681)  512,a
Tael, N.N. (-1668)  256,a
Tael, Pieter Heyndricksz (1534-1602)  2048
Tael, Pieter Jansz (1629-1701)  256
Tael, Pieter Woutersz (1701-1754)  64
Tael, Wouter Jansz (1638-1703)  512,d
Tael, Wouter Pieterse (1669-1714)  128
Tasman, Ary Chielen (1654-1689)  256,d
Tasman, Nieltie Chieles (x1734)   144,c
Timmerman, Gerrit (-1798)  110,a
Timmerman, Naalke Gerrits (1768-1821)  14,c
Toet, Arendje (1805-1832)  18,d
Toorn, Clasyntje Wouterse van der (1742-1809)  64,b
Tuijt, Marijtje Jasperse (1732-)  130,j
Turfboer, Marytje Janse (1670-1734)  256,i
Verdoes, Maartje (1631-)  273
Vergunst, Aaltje (1665-)  256,e
Verheij, Diewertje (x1803)   36,b
Visscher, Hermina (1795-1855)  24,b
Visscher, Jan  24,b
Visser, Jacob Jansz (1788-)  10,i
Visser, Jochem Jacobsz (1814-)  10,i
Visser, Lijsabet Willems (1715-1791)  97
Visser (van Marken), Cornelis Jansz (1793-1870)  24,d
Vlieland, Annetje Arentsdr (1656-)  137
Vlieland, Arent  274
Vlugt, Kornelia Olofs van der (x1766)   80,c
Vries, Aaltje Riekelts de (1803-1879)  13; 24,k
Vries, Aaltjen Richards de (1736-)  104,a
Vries, Bregjen Willems de (1783-)  52,h
Vries, Harmen Riekeltsz de (1823-)  26,e
Vries, Harmtjen Riekelts de (1821-)  26,d
Vries, Hendrik Riekeltsz de (1813-1818)  26,c
Vries, Hendrik Willemsz de (1782-)  52,g
Vries, Hendrikjen Willems de (1789-)  52,k
Vries, Hendrikjen Willems de (1790-)  52,l
Vries, Jan Richerdsz de (1738-)  104,b
Vries, Jan Snoek Willemsz de (1781-)  52,f
Vries, Jan Snoek Willemsz de (1794-)  52,m
Vries, Jan Willemsz de (1778-)  52,d
Vries, Jan Willemsz de (1787-)  52,j
Vries, Rijkelt Willemsz de (1773-1832)  26
Vries, Teuntje Willems de (1775-)  52,c
Vries, Teuntjen Willems de (1779-)  52,e
Vries, Teuntjen Willems de (1786-)  52,i
Vries, Willem Riekeltsz de (1805-)  26,b
Vries, Willem Riekerdsz de (1741-)  104,c
Vries, Willem Rijkeltsz de (1743-1808)  52
Vries, Willem Willemsz de (1774-1822)  52,b
Vries, Willemie Jochems de (1792-1827)  10,i
Vries [later], Hendrick Hendricksz de  1664
Vries [later], Hendrick Roeloffs de (1646-)  416
Vries [later], Jochem Hendricksz de (1677-1761)  208
Vries [later], Rikent Jochems de (1712-1772)  104
Vries [later], Roelof Hendricksz de (-1659)  832
Wacker, Grietjen Janszen (x1776)   110,i
Waert, Marijtje Alijts de  4099
Wakker, Piet (1870-)  6,e
Waterman, Anthonie (1820-)  4,h
Waterman, Doortje (1875-1954)  4,h
Weijtmans, Balthazar (-1819)  16,b
Weijtmans (Wijdemans/Weidemans/Wijtmans), Maria (1789-1827)  16,b
Weltevrede, Maria (-1880)  10,i
Willems, Aaltje (1698-)  194,a
Willems, Aaltje (1717-)  194,c
Wilster, Mearigie Jans van (x1693)   320,b
Wilt, Jacobje ’t  32
Wit, Floris Leendertszn de (1654-1733)  256,d
Wit, Jacomijntje Floore de (x1703)   145
Wit, Maerten Maertens de (1625-1709)  512,e
Wit, Maria de (1872-1932)  2,c
Zuidhoek, Anna (1827-1839)  10,e
Zuidhoek, Cornelia (1828-1828)  10,g
Zuidhoek, Cornelis Pietersz (1803-1822)  20,f
Zuidhoek, Dirkje Pieters (1804-1870)  20,g
Zuidhoek, Jacoba (1823-1854)  10,a
Zuidhoek, Jan Pietersz (1736-1807)  40
Zuidhoek, Johanna Christina (1839-1843)  10,n
Zuidhoek, Johannes (1798-1869)  10
Zuidhoek, Klaasie Pieters (1810-1814)  20,i
Zuidhoek, Maria (1823-1829)  10,b
Zuidhoek, Maria (1832-1885)  10,i
Zuidhoek, Marijtje (1792-)  20,a
Zuidhoek, Nicolaas Pietersz (1814-1839)  20,j
Zuidhoek, Pieter (1825-1825)  10,c
Zuidhoek, Pieter (1826-1830)  10,d
Zuidhoek, Pieter (1830-1833)  10,h
Zuidhoek, Pieter (1834-1835)  10,k
Zuidhoek, Pieter (1836-1836)  10,l
Zuidhoek, Pieter (1841-1855)  10,o
Zuidhoek, Pieter Jansz (1763-)  40,a
Zuidhoek, Pieter Jansz (1765-1844)  20
Zuidhoek, Pietje Pieters (1800-1846)  20,e
Zuidhoek, Simon Pieterz (1807-1817)  20,h
Zuidhoek, Trijntje Pieters (1793-1880)  20,b
Zuidhoek, Trijntje Pieters (1795-1848)  20,c
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  5
Zuidhoek, Willemijntje Jans (1767-)  40,c
Zuidhoek, Willemina (1828-1828)  10,f
Zuidhoek, Willemina (1833-1836)  10,j
Zuijd Hoeke, Andries Corssen van (1673-)  160
Zuijderduijn, Geertje (1689-1768)  71
Zuijdhoek, Cors Andriesz van (1702-)  160,a
Zuijthoek, Grietje Pieters (1739-)  80,e
Zuijthoek, Grietje Pieters (1744-)  80,g
Zuydhoek, Andries Pietersz (1731-)  80,a
Zuydhoek, Annetje Pieters (1749-)  80,i
Zuydhoek, Corstiaan Pieterz (1742-)  80,f
Zuydhoek, Geertje Pieters (1732-1814)  80,b
Zuydhoek, Jan Corsz (1664-)  320,h
Zuydhoek, Kors Pietersz (1748-)  80,h
Zuydhoek, Pieter Andriesz (1705-)  80
Zuydhoek [later], Aeltge Cors (1666-)  320,i
Zuydhoek [later], Andries  1280
Zuydhoek [later], Arien Corsz (1658-)  320,d
Zuydhoek [later], Arij Corsz (1663-)  320,g
Zuydhoek [later], Barthelomeus (1668-)  320,j
Zuydhoek [later], Claesjen Corsse (1651-)  320,a
Zuydhoek [later], Cors Gillisz (1629-)  320
Zuydhoek [later], Dirk Gillisz (1633-)  640,c
Zuydhoek [later], Gerrit Corsz (1656-)  320,c
Zuydhoek [later], Gillis Andriesz (-1644)  640
Zuydhoek [later], Trijntge Gilles (1631-)  640,b
Zuydhoek [later], Willem Corsz (1661-)  320,f
Zuydhoek | Suijthoeck, Dirk Corsz (1659-)  320,e
Zuydhoek | Zuythoeck, Andries Gillisz van (1637-1673)  640,d
Zuydthoek, Mees Korze (1654-)  320,b
Zwan, Klazina van der (1802-)  18,d
[Boer], Meijndert Lubben [de]  210,c
[Boer], Ocke Meijndertsz [de] (1720-1785)  210,cGegenereerd met Aldfaer 4.2 op 29 mei 2021 16:26 door A. Taal