Kwartierstaat van Willem Taal

Gebaseerd op bestand d.d.: 27 juni 2022. In CBG - formaat

Omvat 789 personen, waarvan 2 niet-publiek.Generatie I

1. Willem Taal, geb. Den Helder (N.H.) 8 juni 1906,1 Administratief werknemer H.M.C. 1921-1927,2 Boekhouder H.M.C. 1927-1936,2 Directeur Heldersche Melkcentrale (H.M.C.) 1936-,3 † Den Helder (N.H.) 21 okt. 1996, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer B-H-26 25 okt. 1996,4 tr. Den Helder (N.H.) (kerkelijk Den Helder; Gereformeerde Kerk) 26 okt. 19335 Elisabeth Cornelia de Leeuw, geb. Amsterdam (N.H.) 13 sept. 1908,6 Schrijfster,7 † Den Helder (N.H.) 8 okt. 1999, begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: B-H-26 13 okt. 1999,8 dr. van Jan en Maria Blancke.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus Willem Taal, geb. Den Helder; St Lidwina Stichting 22 mei 1935,9 ged. Den Helder (N.H.) 9 juni 1935, † Den Helder, H.A. Lorentzstraat 107 11 juli 1936,10 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 14 juli 1936.11
b. Dochter.
c. Jacobus Taal, geb. Den Helder (N.H.) 14 jan. 1939, † ald. 16 sept. 1945,12 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 20 sept. 1945.11
d. Willemina Elisabeth Cornelia Taal, geb. Langedijk, Noord-Scharwoude (N.H.) 6 april 1943, † ald. 29 nov. 1943,13 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen (donderdag na overlijden) - grafnummer: B-G-002 2 dec. 1943.11
e. Zoon.

Generatie II

2. Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,14 Visser, Vissermansknecht,15 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,16 tr. 1e Den Helder (N.H.) 16 okt. 188417 Aaltje de Boer, geb. Harlingen (Fr) 20 maart 1865,18 † Den Helder (N.H.) 25 juli 1901, dr. van Arian Albertsz en Jacobje Alberts Bakker; tr. 2e Urk (N.H.) 7 nov. 190319
3. Aaltjen Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 mei 1863,20 † Hillegom (Z.H.), Vosselaan 12 7 mei 1942, begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats 11 mei 1942, tr. 1e Urk (N.H.) 23 sept. 188221 Jan Maartensz Post, geb. Urk (N.H.) 24 okt. 1858, visser, † Urk (N.H.) 5 juli 1897,22 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 230 9 juli 1897,23 zn. van Maarten Jansz en Grietje Alberts Hakvoort.
Uit dit huwelijk:
a. Klaasje Taal, geb. Den Helder (N.H.) 12 mei 1905,24 † Hillegom (Z.H.) 26 juni 1990,25 begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats, tr. Den Helder (N.H.) 24 febr. 192726 Joost de Ruiter, geb. West Stellingwerf (Fr) 7 aug. 1899,27 Stoomtram onderhoudsman, zn. van Dirk en Gerritje Greveling.
b. Willem, zie 1.
c. Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 19 aug. 1907,28 Schoenmaker Koninklijke Marine,29 † Den Helder (N.H.) 1996, begr. Schagen (gecremeerd) 1996, tr. Den Helder (N.H.) 4 okt. 192830 Grietje Spits, geb. Den Helder (N.H.) 31 dec. 1908, † ald. 25 jan. 1993,31 dr. van Cornelis Reijnders en Maria de Wit.

Generatie III

4. Johannes Johannesz Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 dec. 1835,32 visser, viskoper, Handelaar in visch (Amsterdam),33 † Amsterdam (N.H.) (of Den Haag) 17 nov. 1908,34 tr. Scheveningen (Z.H.) 29 juni 185935
5. Wilhelmina Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 16 jan. 1837,36 † Amsterdam (N.H.) 20 maart 1929.33
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1860,37 visser, † Maassluis (Z.H.) 23 juli 1950, tr. Den Helder (N.H.) 4 aug. 188138 Marretjen Louwes Kramer, geb. Urk (N.H.) 9 mei 1853, † Maassluis (Z.H.) 10 maart 1933, dr. van Louw Pietersz en Jacobje Pieters Snoek.
b. Jacobus Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 5 april 1861,39 † ald. 17 maart 1862.40
c. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1862.41
d. Jacobus Johannesz, zie 2.
e. Johannes Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 5 april 1865,42 † ald. 25 jan. 1868.43
f. Maria Johannesdr Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 8 april 1866,44 † Amsterdam (N.H.) 17 nov. 1944, tr. Den Helder 31 okt. 188945 (echtsch. ingeschr. Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1944)46 Hendrikus Wijchersz Mandemaker, geb. Haarlem (N.H.) 16 jan. 1867, sigarenmaker, Ambtenaar bij de Rijksverzekeringsbank, de latere Sociale Verzekering Bank.,47 † Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1944,46 zn. van Wijcher en Aaltje Smit.
g. Pieternella Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) 24 aug. 1867,48 † ald. 2 mei 1870.
h. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 maart 1869,49 Schrijver 1e klas / Bode Rijksverzekeringsbank,50 sigarenmaker,51 † Den Haag (Z.H.) 29 april 1945,52 tr. Amsterdam 20 okt. 190453 Doortje Waterman, geb. Warder 14 nov. 1875, † Den Haag 9 jan. 1954,54 dr. van Anthonie en Vrouwtje Dapper.
i. Pieternella Taal, geb. ’s Gravenhage (Scheveningen) (Z.H.) 8 sept. 1870,55 † ald. 10 okt. 1870.56
j. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1872.57

6. Willem Sjoerdsz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 3 juli 1832,58 † Urk (N.H.) 20 febr. 1919, tr. 2e Urk (N.H.) 29 okt. 188159 Klaasje(n) de Jonge, geb. Urk (N.H.) 17 okt. 1849, † Westzaan (N.H.) 8 juni 1936, dr. van Jan Willem en Grietje Visser; tr. 1e Urk (N.H.) 9 juli 185860
7. Marritje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 28 nov. 1833, † Urk (N.H.) 13 juni 1880.
Uit dit huwelijk:
a. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 juni 1859,61 † ald. 1 dec. 1930,62 tr. Urk (N.H.) 23 dec. 188263 Marretje Ras, geb. Urk (N.H.) 3 dec. 1860, † ald. 2 jan. 1941, dr. van Jannentjes en Willempje Woort.
b. Aaltjen Willems, zie 3.
c. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1865,64 † ald. 12 sept. 1898, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 188765 Kornelia Korf, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1869, dr. van Riekelt en Dirkje Bakker; zij hertr. Urk (N.H.) 26 april 190266 Jan Kwast.
d. Vrouwtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 okt. 1867, † ald. 2 sept. 1868.67
e. Vrouwtje Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1871, † Krommenie (N.H.) 16 okt. 1956, tr. 1e Urk (N.H.) 15 juli 189368 Piet Wakker, geb. Urk (N.H.) 2 april 1870, † vr 1911, zn. van Jacob en Willemtje Visscher; tr. 2e Urk (N.H.) 23 juni 191169 Willem van den Berg, geb. Urk (N.H.) 15 dec. 1869, † Krommenie (N.H.) 10 mei 1943, zn. van Kornelis en Hiltje Schuuring en wedr. van Aaltje Post.

Generatie IV

8. Johannes Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Dep. vd Delf) 12 aug. 1800,70 visscher,71 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 dec. 1870,72 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 19 febr. 182373
9. Pietertje Nicolaasse Buis, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 15 aug. 1800, Vischverkoopster,74 † Scheveningen (Z.H.) 21 mei 1879.75
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 4 sept. 1823,76 † ald. 29 april 1825.77
b. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 11 juni 1826,78 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 mei 1899,79 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 185080 Fop de Jong, geb. Scheveningen omstr. 1825,81 zn. van Kornelis Chiele en Adriana Foppe Dijkhuizen.
c. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1829,82 † ald. 18 nov. 1831.83
d. Huig Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 okt. 1832,84 Vischverkooper,85 Infanterist,86 † Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1901,87 tr. Scheveningen (Z.H.) 9 april 185688 Leuntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 8 april 1837, † Den Haag (Z.H.) 24 juli 1919,89 dr. van Arie en Adriana Plugge.
e. Johannes Johannesz, zie 4.
f. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1839,90 † ald. 25 nov. 1918,91 tr. ’s Gravenhage 2 maart 186475 Dirk de Bruin, geb. Scheveningen 18 febr. 1839, Scheepsmaker,92 † Scheveningen 23 febr. 1929, zn. van Jacob en Arendje Knoester.
g. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juni 1844,93 † ald. 4 juni 1925,94 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 186795 Lena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 mei 1841,96 † Den Haag (Z.H.) 12 juli 1919,97 dr. van Leendert Klaarsz en Dirkje Arise Taal.

10. Johannes Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 12 jan. 1798, Scheepstimmerman,98 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 april 1869, tr. Noordwijk (Holland) 25 juli 182399
11. Pietertje Plug, geb. Noordwijk (Holland) 22 jan. 1799.
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 31 dec. 1823, † Den Haag (Z.H.) 7 mei 1854.
b. Maria Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 31 dec. 1823, † ald. 30 juni 1829.
c. Pieter Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 8 mei 1825, † ald. 6 juli 1825.
d. Pieter Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 21 april 1826, † vr 1830.
e. Anna Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 20 sept. 1827, † Den Haag (Holland) 1 juni 1839.
f. Willemina Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 3 sept. 1828, † ald. 23 okt. 1828.
g. Cornelia Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 3 sept. 1828, † ald. 13 nov. 1828.
h. Pieter Zuidhoek, geb. omstr. 1830,100 † Den Haag (Holland) 2 aug. 1833.
i. Maria Zuidhoek, geb. Den Haag (Holland) omstr. 1832, † Den Helder (N.H.) 10 dec. 1885, tr. Den Helder (N.H.) 22 april 1880101 Jochem Jacobsz Visser, geb. Urk (Holland) 1814, zn. van Jacob Jansz en Willemie Jochems de Vries en wedr. van Maria Weltevrede.
j. Willemina Zuidhoek, geb. omstr. 1833, † Den Haag (Holland) 22 aug. 1836.
k. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 28 febr. 1834,102 † ald. 19 jan. 1835.
l. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 11 jan. 1836,103 † Den Haag (Holland) 4 febr. 1836.
m. Wilhelmina, zie 5.
n. Johanna Christina Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 5 maart 1839,104 † Den Haag (Z.H.) 7 febr. 1843.
o. Pieter Zuidhoek, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 mei 1841,105 † Den Haag (Z.H.) 3 sept. 1855.

12. Sjoert Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806,106 † Urk (Holland) 7 jan. 1839, tr. Urk (Holland) 21 april 1830107
13. Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,108 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,109 tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 1851110 Gerrit Jansz Pasterkamp (zie 25,k).
Uit dit huwelijk:
a. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 12 juli 1830, † ald. 24 nov. 1830.
b. Willem Sjoerdsz, zie 6.
c. Riekelt Sjoerdzn Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 7 maart 1834, † Urk (N.H.) 31 maart 1892,111 tr. 1e Urk (N.H.) 15 maart 1862110 Klaasje Alberts Kok, geb. Urk (Holland) 7 sept. 1834, † Urk (N.H.) 12 dec. 1886, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars; tr. 2e Urk (N.H.) 9 maart 1888110 Aaltjen Ras, geb. Urk (N.H.) 4 sept. 1849,110 † ald. 13 dec. 1925, dr. van Albert Capitein Gerritsz en Naatje Lubberts Korf.
d. Jan Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 31 aug. 1836, † Urk (N.H.) 25 dec. 1911, begr. Urk Begraafplaats Holkenkamp, tr. Urk (N.H.) 12 dec. 1859112 Geertje Kok, geb. Urk (Holland) 6 aug. 1832,112 † Urk (N.H.) 23 jan. 1917, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars.
e. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1838, † Urk (N.H.) 17 maart 1919, tr. Urk (N.H.) 16 dec. 1863113 Klaas de Boer, geb. Urk (Holland) 28 sept. 1838, † Urk (N.H.) 23 nov. 1914, zn. van Jan de Vries Okkesz en Lijsbet Hakvoort.

14. Pieter Klaasz Ras, geb. Urk (Holland) 21 april 1789, Visser / vragtman, † Urk (N.H.) 13 juli 1864, tr. omstr. 1811
15. Vrouwtje Toons van den Berg, geb. Urk 13 dec. 1791, † ald. 11 juni 1870.
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Pietersz Ras, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 5 okt. 1812, † In zuiderzee gebleven. 22 dec. 1883.114
b. Toon Pietersz Ras, geb. Urk 3 okt. 1814, visser, † Urk 17 jan. 1843.114
c. Albertje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 11 aug. 1817, † Urk (N.H.) 12 april 1883,114 tr. Urk (N.H.) 12 okt. 1865115 Willem Ockesz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 5 april 1806,116 † Urk (Holland) 19 dec. 1886, zn. van Okke Meyndertsz en Naalke Gerrits Timmerman en wedr. van Jannetje Andries de Boer.
d. Jannetje Pietersdr Ras, geb. Urk 12 febr. 1820, † ald. 29 okt. 1863.
e. Steven Pietersz Ras, geb. Urk 10 nov. 1822, † ald. 5 mei 1847.
f. Willempje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 8 febr. 1826, † Urk (N.H.) 5 febr. 1905, tr. Urk (N.H.) 6 juli 1846117 Tiemen Hakvoort, geb. Urk (Holland) 4 jan. 1825, † Urk (N.H.) 4 dec. 1887, zn. van Albert en Trijntje Romkes.
g. Jacob Pietersz Ras, geb. Urk 16 maart 1829, † ald. 6 dec. 1864.114
h. Marritje Pietersdr, zie 7.

Generatie V

16. Pieter Joppe Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 juni 1769,118 Vischkoper, † Scheveningen (Holland) 31 maart 1841,119 tr. 2e Den Haag Scheveningen 12 aug. 1835120 Baatje Dirkse Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1789,70 † Den Haag (Z.H.) 23 april 1858,121 dr. van Dirk Klaare en Kniertje Krijne Dijkhuizen en wed. van Zier Hendrikse van der Pol; tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 okt. 1791122
17. Trijntje Arentsdr Hasenoot,70 ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 mei 1763,123 † Den Haag Scheveningen (Holland) 30 juli 1832.124
Uit dit huwelijk:
a. Job Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1792,70 visscher,125,71 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 aug. 1849,126 tr. Scheveningen (Holland) 27 okt. 1819127 Jannetje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 juni 1799,128 Vischverkoopster,125 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1880,129 dr. van Jasper Hendrikse en Jannetje Cornelisdr Boon.
b. Arend Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 12 nov. 1795,70 Vischkooper,130 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 aug. 1849,131 tr. Scheveningen (Holland) 14 juli 1819132 Maria Weijtmans (Wijdemans/Weidemans/Wijtmans), ged. Scheveningen 27 dec. 1789, † na 8 nov. 1827, dr. van Balthazar Weijtmans en Maria van Kassel.
c. Benjamin Pietersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 okt. 1798,70 begr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1800.133
d. Johannes Pietersz, zie 8.
e. Elisabeth Pieterse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1804,70 Vischverkooper,134 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 aug. 1832,134 tr. Scheveningen (Holland) 13 juni 1827135 Huijg Schaap, geb. Katwijk aan zee (Dep. Holland) omstr. 1809, † Den Haag (Holland) 2 aug. 1832,136 zn. van Jacob en Neeltje Haasnoot.

18. Nicolaas Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1768,137 † Den Haag (Z.H.) 16 juni 1840, tr. Scheveningen (Holland) 1 juni 1794138
19. Neeltje Knoester, † Scheveningen (Holland) 19 jan. 1831.
Uit dit huwelijk:
a. Klaazina Nicolaasse Buis, geb. Scheveningen (Holland) 15 maart 1795, † Den Haag (Z.H.) 3 juni 1866, tr. Den Haag (Holland) 10 jan. 1821139 Tieleman Pietersz Ros, geb. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1797, zn. van Pieter Leenderdsz en Dirkje Vrolijk.
b. Arentje Klaasse Buis, geb. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1797, † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1876, tr. Den Haag (Holland) 29 mei 1839140 David Spitz, geb. Arnhem (Gld) omstr. 1805, † Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1878, zn. van Conrad en Christina de Haas en wedr. van Helena Petronella Gravenhorst.
c. Pietertje Nicolaasse, zie 9.
d. Maarte Nicolaasz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 1 aug. 1802, tr. 1e Den Haag (Holland) 17 sept. 1828141 Arendje Toet, geb. Scheveningen (Dep. Holland) omstr. 1807, † Den Haag (Holland) 21 jan. 1829, dr. van Jacob en Judith Baak; tr. 2e Den Haag (Holland) 7 nov. 1832142 Klazina van der Zwan, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) omstr. 1802.
e. Willem Nicolaasz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 2 febr. 1809, tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1830143 Trijntje Ariese Roeleveld, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 11 aug. 1810, dr. van Ari Woutersz en Trijntje Benjaminse Korving.
f. Nicolaas Nicolaasz Buijs, geb. omstr. 1812, † Scheveningen (Z.H.) 5 april 1892, tr. Den Haag (Z.H.) 8 febr. 1837144 Marijtje Spaans, geb. omstr. 1807, † Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1880, dr. van Leendert en Pieternella Pronk.

20. Pieter Jansz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 8 april 1765,145 † Noordwijk (N.H.) 30 juli 1844, tr. Noordwijk (Holland) 22 jan. 1792
21. Marijtje Dirksdr Ruijgrok, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1769,146 † Noordwijk (N.H.) 11 sept. 1847.
Uit dit huwelijk:
a. Marijtje Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 3 sept. 1792,147 tr. Oegstgeest (Holland) 31 okt. 1816148 Cornelis van der Boon, geb. Voorschoten (Holland) omstr. 1796.
b. Trijntje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 31 dec. 1793, † Noordwijk (Z.H.) 11 april 1880.
c. Trijntje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk Binnen (Holland) 15 okt. 1795, ged. Noordwijk (Holland) 18 okt. 1795,149 † ald. 10 jan. 1848, tr. 1e Noordwijk (Holland) 9 aug. 1817150 Huig van der Meulen, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1794,151 † Pettermerpolder (Holland) 6 maart 1822, zn. van Krijn en Antje van der Does; tr. 2e Noordwijk (Holland) 10 april 1835152 Pieter Kuyt, ged. Noordwijk aan zee (Dep. van Tessel) 8 april 1801,153 † Noordwijk (Z.H.) 3 nov. 1875, zn. van Teunis Pietersz Kuijt en Neeltje Dirksdr Barnhorn.
d. Johannes, zie 10.
e. Pietje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. van Tessel) 19 okt. 1800, † Noordwijk (Z.H.) 30 juni 1846, tr. Noordwijk (Holland) 11 febr. 1825154 Gerrit van Beelen, ged. Noordwijk aan zee (Holland) 17 juli 1796,155 † Noordwijk aan zee (Z.H.) 19 mei 1843, zn. van Arij Willemsz en Marijtje Gerritse Balkenende.
f. Cornelis Pietersz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. Holland) 12 maart 1803, † Helder en Huisduinen (Holland) 7 maart 1822.
g. Dirkje Pieters Zuidhoek, geb. Noordwijk aan zee (Dep. Holland) 16 dec. 1804, ged. Noordwijk (Dep. Holland) 23 dec. 1804,156 † Noordwijk (Z.H.) 24 aug. 1870, tr. Noordwijk (Holland) 18 jan. 1822 Pieter van Duin, geb. Noordwijk aan zee (Dep. van Tessel) omstr. 1801.
h. Simon Pieterz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Dep. Maasland) 6 okt. 1807, † Noordwijk (Holland) 13 okt. 1817.
i. Klaasie Pieters Zuidhoek, geb. 16 sept. 1810, ged. Noordwijk (Dep. Monden van de Maas) 16 sept. 1810,157 † Noordwijk (Holland) 3 april 1814.
j. Nicolaas Pietersz Zuidhoek, geb. Noordwijk (Holland) 3 aug. 1814, † Veere (Z) 19 juni 1839.

22. Willem Cornelis Plug, kreeg rel.
23. Jaapje Spaanderman.

24. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 maart 1764,158 † Medenblik (Holland) 27 okt. 1829, begr. Urk (Holland) 27 okt. 1829,159 tr. Urk (Holland) 13 dec. 1789160
25. Sijtje Andriesse Loosman, ged. Urk (Holland) 9 nov. 1766,161 † Urk (N.H.) 13 dec. 1840.
Uit dit huwelijk:
a. Lysabeth Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 24 febr. 1793, † Blokzijl (Ov) 15 febr. 1856, tr. Blokzijl (Ov) 19 dec. 1816162 Andries Andriesz Kroon, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1798, † ald. 5 aug. 1844, zn. van Andries en Antje Jacobs ter Heide.
b. Andries Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 14 okt. 1794, † Urk (N.H.) 14 aug. 1885, tr. Urk (Holland) 2 sept. 1821163 Hermina Visscher, ged. Urk (Holland) 11 okt. 1795, † Urk (N.H.) 20 febr. 1855, dr. van Jan en Marritje Jacobs Nentjes.
c. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 14 sept. 1796, † vr 28 nov. 1802.
d. Albertie Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 30 nov. 1797, † Enkhuizen (N.H.) 16 nov. 1884, begr. Urk (N.H.) 19 nov. 1884,114 tr. Urk (Holland) 26 mei 1822164 Cornelis Jansz Visser (van Marken), geb. Marken (Holland) 2 sept. 1793, † Urk (N.H.) 27 jan. 1870, dr. van Jan Cornelisz en Annetje Zeeman.
e. Hendrikie Jans Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 21 april 1799, † Urk vr 19 febr. 1804.
f. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 20 nov. 1800.
g. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 1801,165 † Medenblik (Holland) 10 okt. 1824.
h. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 28 nov. 1802,166vr 1806.
i. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 19 febr. 1804,167 † Urk (N.H.) 4 april 1891, tr. Urk (Holland) 8 mei 1834168 Iede Jans Mars, ged. Urk (Dep. Amstelland) 13 sept. 1806,169 † Urk (N.H.) 17 mei 1853, zn. van Jan IJdesz en Heijltje Gerrits Bouman.
j. Sjoert Jansz, zie 12.
k. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806, † Amsterdam (N.H.) 16 mei 1868, tr. 1e Urk (Holland) 16 juni 1831170 Klaasje Snoek, ged. Urk (Dep. Amstelland) 18 april 1808,171 † Urk (N.H.) 16 aug. 1849, dr. van Dirk en Jannetje Romkes; tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 1851110 Aaltje Riekelts de Vries (zie 13).

26. Rijkelt Willemsz de Vries,172 ged. Urk (Holland) 3 febr. 1773,173 † ald. 12 aug. 1832, kreeg rel.
27. Merrijtjen Harmens Borger, ged. Urk (Holland) 16 juni 1777,174 † Urk (N.H.) 18 mei 1844.
Uit deze relatie:
a. Aaltje Riekelts, zie 13.
b. Willem Riekeltsz de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 8 sept. 1805.
c. Hendrik Riekeltsz de Vries, ged. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 okt. 1813,175 † Urk (Holland) 1 dec. 1818.
d. Harmtjen Riekelts de Vries, geb. Urk (Holland) 1 jan. 1821.
e. Harmen Riekeltsz de Vries, geb. Urk (Holland) 31 mei 1823.

28. Claas Abramsz Ras, geb. vr 11 mei 1752, ged. Urk 11 mei 1752, † ald. 15 febr. 1832, tr. Urk (Holland) 8 april (kerkelijk Urk 22 maart) 1776176
29. Tijmentjen Gerrits Hakvoort, ged. Urk (Holland) 8 dec. 1754, † ald. 9 okt. 1827.
Uit dit huwelijk:
a. Albertje Claas Ras, ged. Urk 27 dec. 1776.
b. Jacob Klaasz Ras, ged. Urk 22 nov. 1778, † ald. 6 nov. 1827.
c. Hendrik Klaasz Ras, geb. Urk 20 jan. 1782, † Zwolle 15 jan. 1865.
d. Abraham Klaasz Ras, ged. Urk (Holland) 16 jan. 1785,177 visser, † Kampen 8 sept. 1849.
e. Gerrit Klaasz Ras, geb. Urk 24 maart 1787, † Kampen 26 maart 1836.
f. Pieter Klaasz, zie 14.

30. Antonie Stevensz van den Berg, † Urk (Dep. Amstelland) 28 dec. 1807,178 tr. Urk (Holland) 16 aug. 1789179
31. Aaltje Pieters.

Generatie VI

32. Job Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1743,180 † ald. 1 okt. 1824,181 tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 april 1781182 Trijntje Cornelisse Krul, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1750,183 † Den Haag Scheveningen (Holland) 9 aug. 1832,184 dr. van Cornelis en Jacobje ’t Wilt en wed. van Maarten Knoester; tr. 1e Scheveningen (Holland) 24 mei 1763185
33. Betje Jorisse Corvink | Korving, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1740,186 †,184 begr. ald. 6 mei 1778.187
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jobsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1768,188 †,184 begr. ald. 12 maart 1768.189
b. Pieter Joppe, zie 16.
c. Nicolaas Jobsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 juni 1771,190 †,184 begr. ald. 10 juli 1787.184
d. Trijntje Jobse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 mei 1773,191 †,184 begr. ald. 15 dec. 1778.192
e. Neeltje Jobse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 12 maart 1775,193 †,184 begr. ald. 9 nov. 1776.194
f. Joris Jobsz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 dec. 1776, begr. ald. 10 nov. 1777.195

34. Arent Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 26 sept. 1723,123 begr. ald. 7 aug. 1795,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1751123
35. Geertje Schaap, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 april 1725.123
Uit dit huwelijk:
a. Huig Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 mei 1752,123 begr. Katwijk aan zee (Dep. Holland) 20 dec. 1802,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 9 jan. 1774123 Trijntje van Duijvenbode, geb. omstr. 1752.
b. Geertje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1754,123 begr. Noordwijk aan zee (Holland) 2 mei 1787,123 tr. Noordwijk aan zee (Holland) 18 april 1779123 Arij van Beelen, geb. omstr. 1755, zn. van Willem en Marijtje van Duijvenbode.
c. Leendert Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 okt. 1756,123 begr. Noordwijk aan zee (Holland) 10 okt. 1795,123 tr. Noordwijk aan zee (Holland) 30 maart 1781123 Jaapje van Beelen, geb. omstr. 1757, dr. van Willem en Marijtje van Duijvenbode.
d. Thijs Arentsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 okt. 1758,123 begr. ald. 6 aug. 1795,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1784123 Arendje de Reus, geb. omstr. 1759.
e. Marijtje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 sept. 1760, † Katwijk (Holland) 24 aug. 1832, tr. Katwijk aan zee (Holland) 15 mei 1785123 Gijsbert Willemsz Schaap, geb. omstr. 1761, zn. van Willem Gijsbertsz en Wijntje Hoek.
f. Trijntje Arentsdr, zie 17.
g. Jannetje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 nov. 1765,123 † ald. 6 nov. 1826, tr. 18 april 1795123 Arij Hoek.
h. Cornelisje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 mei 1769.123
i. Cornelisje Arentsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 dec. 1770,123 † Den Haag (Holland) 18 febr. 1832, tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 19 nov. 1797123 Johannes Keus, geb. omstr. 1771.

36. Teunis Leendertsz Buis, geb. 1732,196 † Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 24 sept. 1812,197 tr. Scheveningen (Holland) 25 mei 1760198
37. Clasina Willemse de Niet.
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Teunisz Buys, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1760.199
b. Cornelia Teunisse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 17 jan. 1762,200 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 9 nov. 1801,201 tr. 1796202 Dominicus Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1759,203 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1847,203 wedr. van Clasina Ariese Taal; hij hertr. 1803202 Diewertje Verheij.
c. Leendert Teunisz Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1763.204
d. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1765.205
e. Pietertje Teunisse Buis, ged. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1766.206
f. Nicolaas Teunisz, zie 18.
g. Leendert Teunisz Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1771,207 begr. ald. 16 nov. 1778.208
h. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1773.209
i. Pieter Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 16 april 1775,210 † Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1861, tr. Scheveningen (Holland) 28 juni 1795211 Kornelia Teunisse Pronk.
j. Willem Teunisz Buys, ged. Scheveningen (Holland) 27 april 1777.212
k. Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1779,213 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 28 febr. 1806,214 tr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 19 febr. 1804215 Jobje Cornelisse Taal,216 ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1779,217 † Den Haag Scheveningen (Holland) 3 dec. 1828,218 dr. van Cornelis Pieterse en Maria Janse Reus; zij hertr. Scheveningen (Dep. Maasland) 24 juli 1808219 Klaas Leendertz Guijt.

38. Maarten Evertse Knoester, tr. Scheveningen (Holland) 14 mei 1752220
39. Arentje Dirks Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje, zie 19.
b. Arie Maartesz Knoester, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1747, † Den Haag (Holland) 10 sept. 1824, tr. Scheveningen (Holland) 21 juli 1776221 Neeltje Minnekusse de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1747, † Den Haag (Holland) 1 febr. 1827.

40. Jan Pietersz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 16 dec. 1736,222 † Noordwijk (Dep. Maasland) 14 dec. 1807,146 tr. 2e Noordwijk (Holland) 8 nov. 1772 Leuntje Cornelis Kaak, † Noordwijk (Holland) 3 sept. 1792; tr. 1e Noordwijk (Holland) 31 jan. 1762
41. Marijtje Ligtenberg, geb. Velzen (Holland), † Noordwijk (Holland) 17 maart 1767.146
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jansz Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 1 jan. 1763.223
b. Pieter Jansz, zie 20.
c. Willemijntje Jans Zuidhoek, ged. Noordwijk (Holland) 18 febr. 1767.224

42. Dirk Cornelisz Ruijgrok, kreeg rel.
43. Trijntje Plug.

48. Jan Janzn Pasterkamp, ged. Durgerdam (Holland) 18 okt. 1740,114 † Urk (Dep. Amstelland) mei 1808,225 tr. 1e Ransdorp Durgerdam (Holland) 27 sept. 1761226 Willempje Jans Cremer, geb. omstr. 1740,227 † Durgerdam (Holland) 15 okt. 1762, begr. Ransdorp (Holland) 16 okt. 1762,228 dr. van Jan; tr. 2e Durgerdam (Holland) 17 (kerkelijk Urk (Holland) 11)229 april 1763230
49. Hendrikjen Gerrijdsz, ged. Urk (Holland) 19 april 1739,225 † Urk 1810,225 begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 3 sept. 1810.231
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansz, zie 24.
b. Albertje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 okt. 1765,232 begr. ald. 9 juni 1797,233 tr. Urk (Holland) 3 sept. 1786234 Jacob Claasz Bakker, begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 1 okt. 1811.235
c. Femmetje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 sept. 1767,236 † Urk (N.H.) 25 aug. 1862, tr. 1785 Jacob Albertsz Koffeman, ged. 18 okt. 1761, † Urk (N.H.) 28 mei 1844, zn. van Albert Jacobsz en Willempje Pieters.
d. Jacob Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 13 dec. 1769.237
e. Lijzabeth Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 1 dec. 1773.238
f. Jacobjen Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 maart 1775.239
g. Sijmon Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1780.240

50. Andries Loosman, kreeg rel.
51. Elisabet Sjoerts.

52. Willem Rijkeltsz de Vries, ged. Urk (Holland) 24 okt. 1743,241 begr. Urk (Dep. Amstelland) 19 jan. 1808,242 tr. Urk (Holland) 22 maart 1772
53. Johanna Willems, geb. Elburg (Gld) omstr. 1754, † Urk (Holland) 8 aug. 1824.
Uit dit huwelijk:
a. Rijkelt Willemsz, zie 26.
b. Willem Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 14 aug. 1774,243 begr. ald. 9 febr. 1822.242
c. Teuntje Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 1 okt. 1775.244
d. Jan Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 17 mei 1778.245
e. Teuntjen Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 20 juni 1779.246
f. Jan Snoek Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 4 maart 1781.247
g. Hendrik Willemsz de Vries, ged. Urk (Holland) 16 april 1782.248
h. Bregjen Willems de Vries, ged. Urk (Holland) 31 juli 1783.249
i. Teuntjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 14 okt. 1786.
j. Jan Willemsz de Vries, geb. Urk (Holland) 29 okt. 1787.
k. Hendrikjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1789.
l. Hendrikjen Willems de Vries, geb. Urk (Holland) 23 nov. 1790.
m. Jan Snoek Willemsz de Vries, geb. Urk (Holland) 4 dec. 1794.

54. Harmen Roelofsz Borger, tr. Urk (Holland) 28 april 1765250
55. Teetjen Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 7 maart 1742.251

56. Abram Abramsz Ras, ged. Urk 14 dec. 1720, † ald. na 1763, tr. Urk 1 sept. 1751
57. IJtjen Claasz, ged. Lemmer 9 mei 1732, † na 1763.
Uit dit huwelijk:
a. Claas Abramsz, zie 28.
b. Trijntjen Abramsz Ras, ged. Urk 9 sept. 1753, † ald. vr 1762.
c. Age Abramsz Ras, geb. Urk (Holland) 9 nov. 1755, Visser / herbergier, Lid van de Municipale Raad 1795-1811, † Urk (Holland) 30 nov. 1827, tr. Urk (Holland) 13 aug. 1786252 Claasie Pietersz, ged. Urk (Holland) 27 jan. 1768, † Urk (N.H.) 26 mei 1845, dr. van Pieter Claasz en Vrouwtje Sjoertsdr Koot (Melle).
d. Wiebrandt Abramsz Ras, ged. Urk 23 april 1758, † ald. 10 mei 1810, tr. Urk 1 juli 1787253 Marritje Jacobs van Smirnen, ged. Urk 14 april 1765, † ald. 10 febr. 1808, dr. van Jacob Arends en Lijsbeth Folkerts.
e. Albert Abramsz Ras, geb. Urk, ged. Urk 14 dec. 1760, † West-Terschelling 31 aug. 1811, tr. Saartje Cornelis de Graaf, geb. West-Terschelling 3 jan. 1769, † ald. 7 nov. 1828.
f. Trijntje Abrahamsz Ras, ged. Urk 12 juni 1763, † ald. 22 aug. 1843, tr. Arent Jacobsz van Smirnen, ged. Urk 15 nov. 1761, † ald. 24 maart 1819.

58. Gerrit Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 1 jan. 1716,254 begr. Urk (Holland) 21 dec. 1791,255 kreeg rel.
59. Albertjen Jacobs, geb. 1719.

Generatie VII

64. Pieter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1701,256 † ald. 1754,257 tr. 1e Scheveningen (Holland) 12 mei 1726258 Guurtje Cornelisse den Heijer, ged. Scheveningen (Holland) 16 okt. 1701,259 begr. ald. 17 jan. 1733,260 dr. van Cornelis Cornelisz en Maertje Ariense Pronk; tr. 2e Scheveningen (Holland) 9 sept. 1742261
65. Pieternel Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 13 jan. 1717,262 begr. ald. 30 nov. 1801.263
Uit dit huwelijk:
a. Job Pietersz, zie 32.
b. Minnecus Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1745,264 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) omstr. 1809, tr. Scheveningen (Holland) 29 okt. 1769265 Clasyntje Wouterse van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 28 okt. 1742,128 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 11 jan. 1809.266
c. Cornelis Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1747,267 † Den Haag Scheveningen (Holland) 30 jan. 1829,268 tr. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1770269 Jannetje Janse Reus, geb. Scheveningen 1743, † ald. 30 juli 1827,270 dr. van Johannes en Johanna Hoogendijk.
d. Leendert Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 maart 1749,271 begr. ald. 25 okt. 1780,272 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 1770273 Claartje Gerritse Blok, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1743,184 † ald. 22 mei 1829,184 dr. van Gerrit en Claartje Blok.
e. Pieter Pietersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1750,274 begr. ald. 19 juli 1780,275 tr. Scheveningen (Holland) 9 febr. 1777276 Maria Huibertse Roos, ged. Scheveningen 3 febr. 1754,277 begr. ald. 22 juli 1809;277 zij hertr. Scheveningen 9 febr. 1777277 Willem Baarthouts van der Meulen.
f. Ary Pieterz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 mei 1752,278 begr. ald. 15 juli 1752.279

66. Joris Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 13 sept. 1699,280 begr. ald. 20 juni 1775,281 tr. Scheveningen (Holland) 18 juli 1723282
67. Trijntje Klaasse Minuijt, ged. Petten (Holland) 15 maart 1699,283 begr. Scheveningen (Holland) 31 okt. 1747.284
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 19 nov. 1724,285 begr. ald. 25 jan. 1749,286 tr. Scheveningen (Holland) 27 juni 1745287 Ariaantje Maartense van Santen.
b. Jan Jorisz Corvink | Corvinck, ged. Scheveningen (Holland) 23 febr. 1727,288 begr. ald. 28 juli 1732.289
c. Jannitje Jorisse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1729,290 begr. ald. 9 jan. 1729.291
d. Jannitje Jorisse Corvink | Corvinck, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1730,292 begr. ald. 4 aug. 1732.
e. Jannetje Jorisse Korvink, ged. Scheveningen (Holland) 21 febr. 1734,293 † Den Haag (Holland) 21 nov. 1817, tr. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1756294 Arij Dirksz Keus, ged. Scheveningen (Holland) 6 sept. 1733,295 † Den Haag (Holland) 2 juni 1814, zn. van Dirk Ariensz en Barber Pieterse Couwenhoven.
f. Joannis Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 15 april 1736,296 begr. ald. 15 aug. 1739.297
g. Joannis Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 19 okt. 1738.298
h. Betje Jorisse, zie 33.
i. Joannes Jorisz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 25 nov. 1742.299

68. Huijg Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 aug. 1684,123 begr. vr 5 febr. 1725,300 tr. Katwijk aan zee (Holland) mei 1708123
69. Marijtge van den Oever, ged. 1685, begr. 1768.
Uit dit huwelijk:
a. Annetje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 maart 1709.123
b. Trijntje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 26 okt. 1710.123
c. Cornelis Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1713,123 begr. ald. 30 dec. 1789,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 24 april 1735123 Haasje de Reus, geb. omstr. 1714.
d. Annetje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 juni 1715.123
e. Jan Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 9 mei 1717,123 begr. ald. 1 aug. 1760,123 tr. Katwijk aan zee (Holland) 1 mei 1740123 Bregje Schaap, geb. omstr. 1718.
f. Arent Huijgsz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juni 1719,123vr 26 sept. 1723.
g. Leentje Huijgsdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 jan. 1722, begr. Katwijk (Holland) 23 aug. 1768,123 tr. Katwijk (Holland) 21 juli 1748123 Jan den Hoorn, geb. omstr. 1722.
h. Arent Huijgsz, zie 34.

70. Leendert Schaap, geb. 1687, † 1755, kreeg rel.
71. Geertje Zuijderduijn, geb. 1689, † 1768.

72. Leendert Teunisz Buus | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 6 dec. 1705,301 begr. ald. 30 dec. 1790,302 tr. Scheveningen (Holland) 28 mei 1730303
73. Pietertje Benjamins Hartevelt | Kuijper, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Leendertsz, zie 36.
b. Arentje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 21 maart 1734.304
c. Pietertje Leendertse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 1 juni 1738.305
d. Jaapje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 24 maart 1743.306
e. Ariaantje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 7 febr. 1745.307
f. Jacomijntje Leendertse Buys, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1749.308

80. Pieter Andriesz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 12 juli 1705,309 tr. Noordwijk (Holland) 14 mei 1730
81. Marijtje Symens Kruijswegt, geb. omstr. 1707.
Uit dit huwelijk:
a. Andries Pietersz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 7 febr. 1731,310 tr. Noordwijk (Holland) 14 april 1759 Pieternelletje Daniels van Linthout.
b. Geertje Pieters Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 20 juli 1732,311 † ald. 18 febr. 1814, tr. Noordwijk (Holland) 6 nov. 1763 Jan Linthout, ged. Noordwijk Binnen (Holland) 2 juni 1737,312 † Noordwijk (Dep. Monden van de Maas) 17 febr. 1813, zn. van Daniel Hendriksz en Jesijntje Jans van den Berg.
c. Simon Pieterz Suijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 16 mei 1734,313 † ald. 4 jan. 1821, tr. 1e Noordwijk (Holland) 18 mei 1766 Kornelia Olofs van der Vlugt, geb. Noordwijk Binnen (Holland); tr. 2e Noordwijk (Holland) 12 febr. 1786 Gerritje Doorneveld.
d. Jan Pietersz, zie 40.
e. Grietje Pieters Zuijthoek, ged. Noordwijk (Holland) 30 mei 1739.314
f. Corstiaan Pieterz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 28 okt. 1742.315
g. Grietje Pieters Zuijthoek, ged. Noordwijk (Holland) 8 nov. 1744.316
h. Kors Pietersz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 25 febr. 1748.317
i. Annetje Pieters Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 7 sept. 1749.318

96. Jan Janz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) N.H. Kerk 22 febr. 1711,319 † Ransdorp Durgerdam, begr. Durgerdam (Dep. van Tessel) 20 maart 1800,320 tr. Durgerdam (Holland) 4 sept. 1735114
97. Lijsabet Willems Visser, ged. Durgerdam 1 dec. 1715,114 † Ransdorp Durgerdam 23 okt. 1791,321 begr. Durgerdam 24 okt. 1791.322
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 29 maart 1736,323vr 1740.
b. Theunis Pasterkamp, geb. Durgerdam, ged. Durgerdam 13 okt. 1737,324 begr. Nieuwendam 30 mei 1795,325 tr. Ransdorp Durgerdam (Holland) 19 juni 1763326 Guurtje Jans de Mik, geb. Ransdorp (Holland) omstr. 1737, † Buiksloot (Holland) 20 aug. 1815, dr. van Jan Mik en Jannetje Klaas de Geus.
c. Lijzabet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 2 aug. 1739,327 begr. Durgerdam 12 febr. 1745.328
d. Jan Janzn, zie 48.
e. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 18 maart 1742,329 begr. Durgerdam 1 okt. 1750.330
f. Sijmon Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 dec. 1743,331 begr. Durgerdam 18 jan. 1744.332
g. Gerridt Pasterkamp, ged. Ransdorp 14 febr. 1745,333 begr. ald. 28 jan. 1780.334
h. Sijmon Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 16 april 1747,335 begr. Ransdorp Durgerdam 11 juli 1778,336 tr. Ransdorp Durgerdam 14 mei 1775337 Gerritje van Lelienveld, geb. omstr. 1749, ged. Durgerdam, † ald. 25 nov. 1820; zij hertr. Ransdorp (Holland) 6 juli 1783338 Cornelis de Boer.
i. Hendrik Pastercamp, ged. Durgerdam 5 jan. 1749,339vr 1818, tr. Ransdorp Durgerdam 17 mei 1772340 Grietje Dirks Maatjes, ged. Ransdorp 14 nov. 1745,341 † Durgerdam 6 febr. 1818.342
j. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 25 okt. 1750,343 † ald. 27 aug. 1822.
k. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 16 april 1752,344 begr. Durgerdam 5 dec. 1780.345
l. Zoon, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 19 jan. 1753.346
m. Kind, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 18 aug. 1753.347

104. Rikent Jochems de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 24 jan. 1712,348 † Urk (Holland) 25 aug. 1772,349 tr. 2e Urk (Holland) aug. 1746 Femke Jans, geb. Nije Mirdum (Frl) omstr. 1715, begr. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 23 juni 1799;350 tr. 1e Urk (Holland) 8 mei 1735
105. Bregjen Jansen Snoek, ged. Urk (Holland) 15 april 1714,351omstr. 1743.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltjen Richards de Vries, ged. Urk (Holland) 26 febr. 1736.352
b. Jan Richerdsz de Vries, ged. Urk (Holland) 7 dec. 1738.353
c. Willem Riekerdsz de Vries, ged. Urk (Holland) 8 maart 1741.354
d. Willem Rijkeltsz, zie 52.

110. Steeven Hendriksz van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1707, tr. Urk (Holland) 30 nov. 1732355
111. Marijtjen Maartensdr, geb. Urk (Holland), † ald. 26 juni 1735.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikjen van den Berg, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1733, † Urk (Dep. van de Oude IJssel) 12 nov. 1800,356 tr. 1e Gerrit Timmerman, geb. Apeldoorn, † Urk 29 maart 1798; tr. 2e Urk 17 april 1756251 Meindert Loosman, geb. Urk 18 maart 1731, † ald. 1763.
b. Merrijtje Stevens van den Berg, geb. Urk (Holland) 20 juni 1735, † Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 dec. 1812, tr. Urk (Holland) 23 jan. 1763357 Albert Janszen Post, ged. Urk (Holland) 10 april 1735, begr. Urk (Dep. Amstelland) 6 maart 1808,358 zn. van Jan Jansz en IJtje Fockes.
c. Hendrik van den Berg, ged. Urk 17 febr. 1737,251 † Durgerdam 24 april 1812,251 tr. Ransdorp 1 mei 1763251 Lipje Lieversdr.
d. Teetjen Steevens van den Berg, ged. Urk (Holland) 14 sept. 1738.251
e. Teetjen Steevens van den Berg, ged. Urk (Holland) 25 okt. 1739.251
f. Teetjen Stevensz, zie 55.
g. Sara van den Berg, ged. Urk (Holland) 16 aug. 1744.251
h. Toon Steevenszn van den Berg, ged. Urk (Holland) 25 sept. 1746, tr. 1e Urk (Holland) 17 maart 1782 Merrijtje Boot, ged. Urk (Holland) 26 dec. 1757, † ald. 17 febr. 1785, dr. van Lubbert en Jannetje Snoek; tr. 2e Urk 16 aug. 1789251 Aaltje Pieters, ged. Urk 8 jan. 1766,251 † ald. 11 nov. 1826,251 dr. van Pieter Klaaszn en Vrouwtje Koot.
i. Sjoert Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 26 dec. 1748,251 tr. Urk (Holland) 28 april 1776359 Grietjen Janszen Wacker.
j. Maarten Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 4 okt. 1750,251 † Urk (Dep. Amstelland) 10 febr. 1808,178 tr. Urk (Holland) 18 april 1786360 Niesie Lubberts.

116. Toinis Heynen Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 3 april 1681,361 kreeg rel.
117. Timentje Knelis Mol, ged. Vollenhove (Ov) - Beulake 4 juni 1683.
Uit deze relatie:
a. Femmetje Teunis Hakvoort, geb. Wendeloo, ged. Vollenhove (Ov) 1 jan. 1706.362
b. Cornelis Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 27 febr. 1707.363
c. CornelisTeunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 25 nov. 1708.364
d. Heijne Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhoven (Ov) 17 aug. 1710.365
e. Tymen Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 21 aug. 1712,366vr 1767, tr. Urk (Holland) 3 aug. 1738 Lysebeth Jelles, ged. Urk (Holland) 22 febr. 1719,367 dr. van Jelle Meindertsz en Claasien Claas; zij hertr. Urk (Holland) 24 maart 1767368 Roeloff Hermensz.
f. Jan Teunisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 16 mei 1714.369
g. Gerrit Teunisz, zie 58.
h. Femmigjen Teunis Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 7 nov. 1717.370
i. Marrigje Teunis Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 26 dec. 1719.371

Generatie VIII

128. Wouter Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1669,372 begr. ald. 19 juni 1714,373 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1697374
129. Ariaentie Kornelisse Geyteman, geb. Katwijk (Holland) 20 jan. 1672,375na 25 jan. 1711.
Uit dit huwelijk:
a. Annetje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1699,376 begr. ald. 14 nov. 1786,377 tr. 1e Scheveningen (Holland) 21 mei 1724378 Adolph Arens den Dulk, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1696,379 begr. ald. 7 okt. 1735;379 tr. 2e Scheveningen (Holland) 7 juni 1744380 Leendert Jacobse van Duine, geb. omstr. 1690,379 begr. Scheveningen 5 okt. 1772.379
b. Pieter Woutersz, zie 64.
c. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1703,381 begr. ald. 15 nov. 1703.382
d. Lijsbeth Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 sept. 1704,383 begr. ald. 15 juli 1705.384
e. Lijsbeth Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 juli 1706,385 begr. ald. 27 jan. 1708.386
f. Kornelis Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 juli 1708, begr. ald. 30 jan. 1740.387
g. Job Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1711.388

130. Dominekis Leendertsz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1696,389 begr. ald. 17 febr. 1762,390 tr. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1716391
131. Aeltje Leendertse, ged. Scheveningen (Holland) 4 jan. 1696,392 begr. ald. 3 maart 1739.393
Uit dit huwelijk:
a. Pieternel Minnekusse, zie 65.
b. Arij Minnekusz de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 25 sept. 1718,394na 1755, tr. Scheveningen (Holland) 15 mei 1746395 Marijtje Ariense Suurmond, ged. Scheveningen (Holland) 17 juli 1718,396 begr. ald. 22 febr. 1796,397 dr. van Arie Philipsz en Aagje Aarnoutse van der Sanden.
c. Wouter Minnekusz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1720,398 begr. ald. 15 dec. 1720.399
d. Krijntje Minnekusse de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1722,400 begr. ald. 9 dec. 1760,401 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1743402 Krijn Benjaminsz Hartevelt, geb. 1717, † 1787.
e. Levenloos kind, geb. nov. 1723, begr. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1723.403
f. Tryntje Minnekusse de Mus, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1725,404 begr. ald. 16 sept. 1783.405
g. Marytje Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 30 mei 1726,406 begr. ald. 27 aug. 1738.407
h. Leendert Minnekusz de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 24 juli 1729.408
i. Klaara Minnekusse de Mos, ged. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1731.409
j. Albertus Minnekusz de Mos(s), ged. Scheveningen (Holland) 19 okt. 1732,410 begr. ald. 30 nov. 1768,411 tr. Scheveningen (Holland) 8 mei 1757412 Marijtje Jasperse Tuijt, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1732,413 dr. van Jasper Arensz en Jaepje Dirkse Vrolijk.

132. Jan Willemsz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1664,414 begr. ald. 3 jan. 1734,415 tr. Scheveningen (Holland) 10 april 1689416
133. Jannetje Jorissse de Boer, ged. Scheveningen (Holland) 1666,417 begr. ald. 1747.417
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 26 febr. 1690,418 begr. ald. 16 juni 1690.419
b. Klaes Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1691.420
c. Joris Jansz Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1693.421
d. Betje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 7 nov. 1694.422
e. Jaepje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1696.423
f. Jaepje Janse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1698.424
g. Joris Jansz, zie 66.
h. Willem Jansz Corvinck | Korving, ged. Scheveningen (Holland) 26 juni 1701,425 begr. ald. 10 nov. 1747,426 tr. 1e Scheveningen (Holland) 10 okt. 1723427 Geertje Teunisse de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 1702,428 † ald. 29 dec. 1738; tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 maart 1739429 Aegje Jacobse van der Muelen, ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1709,430 begr. ald. 17 juli 1753.431

134. Claas Minuijt, ged. 1671, kreeg rel.
135. Neeltje Maartensdr Heijn.

136. Cornelis Cornelisz Hasenoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 april 1656,123 tr. 2e Katwijk aan zee (Holland) 15 okt. 1699 Maertje Willemsdr, geb. omstr. 1656; tr. 1e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 10 mei) 1682123
137. Annetje Arentsdr Vlieland, geb. omstr. 1656.
Uit dit huwelijk:
a. Huijg Cornelisz, zie 68.
b. Niesje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 sept. 1687.123
c. Leuntje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 maart 1690.123
d. Lijsbeth Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 aug. 1695.123
e. Arent Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 okt. 1697.123

144. Teunis Jacobsz Butter Buus | Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 9 okt. 1678,432 begr. ald. 29 nov. 1732,433 tr. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1703434
145. Jacomijntje Floore de Wit, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Leendert Teunisz, zie 72.
b. Lijsabet Teunisse Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 17 juli 1707,435 begr. ald. nov. 1718.436
c. Maarten Teunisz Buis,197 ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1709,4301747,197 tr. Scheveningen (Holland) 30 mei 1734437 Nieltie Chieles Tasman.
d. Pieter Teunisz Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1712,438 †,197 begr. Scheveningen (Holland) - Groote Kerkhof 5 juli 1773,439 tr. Scheveningen (Holland) 29 mei 1733440 Leuntje Huijge Blok, geb. omstr. 1706, † omstr. 1786.
e. Jacob Teunisz Buns | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1714.441
f. Lijsbet Teunisse Buus | Buijs, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1716.442
g. Jacob Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 18 sept. 1718,443 begr. ald. 14 nov. 1718.444
h. Jacob Teunisse Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1719,445 †,197 begr. ald. 4 okt. 1755,446 tr. Scheveningen (Holland) 27 maart 1746447 Grietie Jorisse van der Does.
i. Floor Teunisz Buijs,197 ged. Scheveningen (Holland) 17 dec. 1724,448 †,197 begr. Scheveningen (Holland) - Oude Kerk 10 mei 1776,449 tr. Scheveningen (Holland) 23 maart 1749450 Guertie Cornelisse Suurmond, ged. 28 nov. 1723, begr. 27 febr. 1810.

160. Andries Corssen van Zuijd Hoeke, ged. Noordwijk (Holland) 1 maart 1673,451 tr. Noordwijk (Holland) 29 jan. 1702
161. Jannitie Pietersdr van Swanenburg, geb. Swanenburg.
Uit dit huwelijk:
a. Cors Andriesz van Zuijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 30 aug. 1702.452
b. Grietie Andries Suijdhoek, ged. Noordwijk (Holland) 22 aug. 1703.453
c. Pieter Andriesz, zie 80.

192. Jan Jansz (Dickbier) Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) 18 febr. 1680,114 †,227 begr. ald. 22 maart 1750,454 tr. Vollenhoven (Ov) 21 okt. 1710227
193. Elisabeth Schoenmakers, begr. Vollenhove (Ov) 29 april 1742.455
Uit dit huwelijk:
a. Jan Janz, zie 96.
b. Casparus Gerardus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 5 nov. 1713.456
c. Gerardus Jansz Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Vollenhoven R.K. 12 sept. 1716,114 tr. (ondertr. Nieuwendam Durgerdam 23 juni) 1743457 Cornelia Rhemmisse Strijdt, † Ransdorp omstr. 27 febr. 1762, begr. Durgerdam 1 maart 1762.227
d. Johanna Geertruijt Jans Pasterkamp, ged. Vollenhove (Ov) 18 mei 1719,458 tr. Vollenhove (Ov) 14 febr. 1745114 Lambert Mulder.
e. Casparus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) - Rooms Katholiek 4 juli 1725,456 winkelier,459 begr. Amsterdam (Dep. Holland) - St Antonius kerkhof 4 juni 1803,460 tr. 1e Amsterdam (Holland) (ondertr. 12 april) 1754)461 Woltera Knoeijmans, geb. Groessen (Gld) 20 jan. 1717,227 begr. Amsterdam (Holland) - St Antonius kerkhof 4 febr. 1759,462 dr. van Hendrick en Anna Mentink; tr. 2e (ondertr. Amsterdam (Holland) 23 jan.) 1778463 Beatrix van Os, ged. Amsterdam (Holland) - de Duif 17 jan. 1724,464 dr. van Govert en Jannetje Hendriks.

194. Willem Sijmonsz, kreeg rel.
195. Femmetje Jans.
Uit deze relatie:
a. Aaltje Willems, geb. Ransdorp, ged. Ransdorp 26 okt. 1698.465
b. Lijsabet Willems, zie 97.
c. Aaltje Willems, ged. Ransdorp 19 sept. 1717.466

208. Jochem Hendricksz de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 11 april 1677,467 † ald. 1761,468 tr. Beulake (Ov) 23 dec. 1702
209. Grietien Gerrijts, ged. Beulake (Ov) 16 juni 1683,469 begr. Vollenhove (Ov) 8 okt. 1749.468
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 15 febr. 1705.470
b. Annetje Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 6 juni 1706.471
c. Gerrit Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 6 april 1710.365
d. Rikent Jochems, zie 104.
e. Teunisjen Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 24 juli 1715.472
f. Aaltjen Jochems de, ged. Vollenhove (Ov) 14 maart 1717.473
g. Bartelt Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 4 sept. 1718.474
h. Peter Jochemsz de, ged. Vollenhove (Ov) 5 maart 1721.475

210. Jan Snoek, kreeg rel.
211. Aaltien Willems.
Uit deze relatie:
a. Bregjen Jansen, zie 105.
b. Jan Jansz Snoek, ged. Urk (Holland) 6 sept. 1716.476
c. Aaltien Janszen Snoek, ged. Urk (Holland) 2 april 1719,477 tr. Urk (Holland) 6 juni 1740478 Ocke Meijndertsz [de] [Boer], geb. Nrden (Oost-Vriesland) omstr. 1720,478 begr. Urk (Holland) 16 dec. 1785,479 zn. van Meijndert Lubben en Rewende Ockels; hij hertr. Urk (Holland) 24 juni 1764480 Merrijtjen Simons.
d. Jannetje Jans Snoek, ged. Urk (Holland) 26 nov. 1721.481

220. Hendrik van den Berg, ged. Kampereiland 26 mei 1669,251 Vuurstoker op de vuurboet te Urk,251 tr. (ondertr. Kampen 19 april) 1700251
221. Taetia Cantor, geb. Leeuwarderadeel vr 1681.
Uit dit huwelijk:
a. Sara Hendriks van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1702, tr. Urk (Holland) 22 aug. 1734482 Pieter Jansz Faber.
b. Steeven Hendriksz, zie 110.
c. Dirk Hendriks van den Berg, ged. Urk (Holland) 11 febr. 1714,483 tr. 1e Urk (Holland) 12 april 1739484 Zeijtjen Jansz; tr. 2e Urk (Holland) 16 jan. 1763357 Antje Luitsz.

232. Heyne Toinis Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 19 aug. 1655,485 tr. Vollenhove (Ov) 12 april 1680
233. Femmetjen Jans van Albergen.
Uit dit huwelijk:
a. Toinis Heynen, zie 116.
b. Sijsjen Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 24 maart 1683.
c. Gerrit Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 4 febr. 1685.486
d. Gerrit Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 24 febr. 1686.487

Generatie IX

256. Pieter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1629,488 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen (Holland) 24 juni 1701,489 tr. Scheveningen (Holland) 2 juni 1652490
257. Lijsbeth Jans Overduijn, geb. omstr. 1630, begr. Scheveningen (Holland) 28 juli 1705.491
Uit dit huwelijk:
a. Kind, begr. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1668.492
b. Jan Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1652.488
c. Jop Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 jan. 1654,493 begr. ald. 22 nov. 1672.494
d. Aeltgen Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1655,495 begr. ald. 4 sept. 1734,496 tr. 1e Scheveningen (Holland) 7 mei 1684497 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, begr. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1689;498 tr. 2e Scheveningen (Holland) 8 mei 1701499 Floris Leendertszn de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1654,500 begr. ald. 29 dec. 1733,501 zn. van Leendert Willemsz.
e. Jan Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1659,502 begr. ald. 12 okt. 1720,503 tr. Scheveningen (Holland) 23 mei 1683504 Leuntge Jans van der Swaen, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1660,505 begr. ald. 13 maart 1720,506 dr. van Jan Thonisz en Aaltje Vergunst.
f. Heyndrik Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 sept. 1662,507 begr. ald. 25 sept. 1758,508 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 april 1685509 Soetje Cornelisse v.d. Geyt, ged. Scheveningen (Holland) 20 jan. 1664,510 begr. ald. 24 febr. 1723;511 tr. 2e Scheveningen (Holland) 28 okt. 1725512 Aagie Baerthoutse van der Meulen, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1674,513na 1725, dr. van Baerthout Claesz en wed. van Cornelis Leendertsz Kunst.
g. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,514 begr. ald. 28 febr. 1667.515
h. Wouter Pieterse, zie 128.
i. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1671,516 begr. ald. 21 dec. 1757,517 tr. Scheveningen (Holland) 8 april 1696518 Marytje Janse Turfboer, ged. Scheveningen 14 dec. 1670,519 begr. ald. 22 sept. 1734.519

258. Kornelis Geyteman.

260. Leendert Dominicusz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,520 begr. ald. 29 mei 1734,521 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 1691522
261. Trijntje Aelberts Overduyn, geb. omstr. 1670, begr. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1724.523
Uit dit huwelijk:
a. Minnekis Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1692,524 begr. ald. 26 febr. 1692.525
b. Marijtje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1692,524 begr. ald. 26 febr. 1692.525
c. Klaertje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1692,526 begr. ald. 16 aug. 1693.527
d. Klaertje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 25 aug. 1694,528 tr. Scheveningen (Holland) 11 juli 1728529 Arien Claesz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 26 maart 1690,530 begr. ald. 8 juli 1762,531 zn. van Claes Arijensz Pronck en Knijertgen Arijense Schieman en wedr. van Baertje Gijsse Keus; hij hertr. Scheveningen (Holland) 14 sept. 1738532 Jannetie Cornelis.
e. Dominekis Leendertsz, zie 130.
f. Maria Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1698,533 tr. Scheveningen (Holland) 12 juli 1733534 Jan Arentsz Outman (Houtman?), geb. 1702, † 1746.
g. Lijsbet Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1700,535 begr. ald. 5 nov. 1762.536
h. Aelbert Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1702,537 begr. ald. 13 maart 1742,538 tr. Scheveningen (Holland) 21 mei 1730539 Apolonia Ariese Ros.
i. Burgje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 8 okt. 1704,540 begr. ald. 15 nov. 1704.541
j. Wouter Leendertsz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1710,542 begr. ald. 3 jan. 1711.543
k. Burgje Leendertse van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 3 nov. 1712,544 begr. ald. 19 juni 1779,545 tr. Scheveningen (Holland) 19 april 1739546 Eeuwid Cornelisz van der Harst, ged. Scheveningen (Holland) 15 dec. 1717,547 zn. van Cornelis Leendertsz en Krijntje Eeuwitsdr Buijs.

262. Leendert Simonze, geb. 1664,548 begr. 1728,548 kreeg rel.
263. Krijntje Cornelisdr, geb. omstr. 1665,548 begr. 1717.548

264. Willem Jansz Corvincx, geb. Scheveningen (Holland) 1625, begr. ald. 26 okt. 1696,549 tr. Scheveningen (Holland) 11 juni 1656550
265. Jacobje Jansse Overduin, geb. Scheveningen (Holland) 1636, † vr 26 okt. 1696, begr. ald..549
Uit dit huwelijk:
a. Neeltgen Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 26 nov. 1656.551
b. Claertgen Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 2 dec. 1657.552
c. Trijntge Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1660.553
d. Jan Willemsz, zie 132.
e. Neeltge Willemse Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1666.554
f. Ghijsbrecht Willemsz Corvincx, ged. Scheveningen (Holland) 3 juni 1668,555 begr. ald. 12 nov. 1727,556 tr. Scheveningen (Holland) 17 mei 1693557 Trijntje Arentse Dykhuyzen, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1671,558 begr. ald. 9 jan. 1731.559

266. Joris de Boer.

272. Cornelis Dircksz Haasnoot [later], ged. 1630, tr. (ondertr. Catwijk op zee (Holland) 1 nov.) 1654560
273. Maartje Verdoes, geb. omstr. 1631.
Uit dit huwelijk:
a. Nelletge Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 febr. 1650.123
b. Dirk Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 jan. 1655,123 tr. 1e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 3 juli) 1678123 Barber van den Oever, geb. omstr. 1655; tr. 2e (ondertr. Katwijk aan zee (Holland) 24 april) 1683560 Aechje Dircksdr, geb. omstr. 1655; tr. 3e Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1701 Maertge Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1675,561 dr. van Ghysbrecht Hendricksz en Maritgen Wouters Pronck.
c. Cornelis Cornelisz, zie 136.
d. Neeltje Cornelisdr Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 sept. 1662.123
e. Krijn Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1665.123

274. Arent Vlieland.

288. Jacob Dirksz Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1644,562 begr. ald. 18 dec. 1712,563 tr. Scheveningen (Holland) 6 mei 1668564
289. Jacoba Jacobs, geb. Scheveningen (Holland).
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Jacobsz Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1668,565 begr. ald. 8 juni 1674.566
b. Haesgen Jacobse Buys [later] | Buns, ged. Scheveningen (Holland) 16 maart 1670, begr. ald. 28 maart 1670.567
c. Thonis Jacobsz Buns | Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1675,568 begr. ald. 4 nov. 1676.569
d. Teunis Jacobsz, zie 144.
e. Machtult Butter | Buys [later], ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1680.570
f. Jacob Jacobsz Butter | Buijs [later],197 ged. Scheveningen (Holland) 14 maart 1683,571 tr. Scheveningen (Holland) 20 april 1704572 Maertge Albertse, geb. Catwijk aan zee (Holland).

320. Cors Gillisz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 22 april 1629,573 tr. Noordwijk (Holland) 5 april 1649
321. Grietje Gerrits van den Bosch, geb. Noortwijck (Holland) omstr. 1628.
Uit dit huwelijk:
a. Claesjen Corsse Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 15 okt. 1651.574
b. Mees Korze Zuydthoek, ged. Noordwijk (Holland) 6 sept. 1654,575 tr. 1e Noordwijk (Holland) 30 aug. 1693 Mearigie Jans van Wilster; tr. 2e Noordwijk (Holland) 14 mei 1730 Annetje Jans van den Berg.
c. Gerrit Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 24 sept. 1656.576
d. Arien Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 11 aug. 1658.577
e. Dirk Corsz Zuydhoek | Suijthoeck, ged. Noordwijk (Holland) 30 nov. 1659,578 tr. Noortwijck (Holland) 26 mei 1681 Annetie Pieters van Swaenenburch.
f. Willem Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 11 sept. 1661.579
g. Arij Corsz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 14 febr. 1663.580
h. Jan Corsz Zuydhoek, ged. Noordwijk (Holland) 14 sept. 1664.581
i. Aeltge Cors Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 30 mei 1666,582 tr. Noordwijk (Holland) 8 dec. 1715 Willem Janzen van der Laan, geb. Hillegom (Holland).
j. Barthelomeus Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 15 april 1668.583
k. Andries Corssen, zie 160.

384. Jan Arentsz Pasterkamp, kreeg rel.
385. Jenneken Janssen.

416. Hendrick Roeloffs de Vries [later], ged. Vollenhove (Ov) 22 maart 1646,584 tr. Vollenhove (Ov) 20 april 1674
417. Teunissien Jochems, geb. Quadoelen (Ov).
Uit dit huwelijk:
a. Roeloff Hendricksz, ged. Vollenhove (Ov) 7 juli 1675.
b. Jochem Hendricksz, zie 208.
c. Trijntjen Hendricks, ged. Vollenhove (Ov) 13 febr. 1681.585
d. Trijntjen Hendricks, ged. Vollenhove (Ov) 14 jan. 1682.586
e. Roelof Hendricksz, ged. Vollenhove (Ov) 7 sept. 1684.587

418. Gerrit Jansz, kreeg rel.
419. Aeltjen Harms.

440. Steeven Segerszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1635, tr. Kampereiland 9 april 1665251
441. Geertgen Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 31 dec. 1665.251
b. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. 6 sept. 1667,251vr 26 sept. 1670.
c. Hendrik, zie 220.
d. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 25 sept. 1670.251
e. Trijn Steevensdr van den Berg (Later), ged. Kampereiland 6 okt. 1672.251

442. Suffrides Cantor, kreeg rel.
443. Sara Antondes.

464. Toenijs Heynen Hakvoort | Ackvoort, tr. Vollenhove (Ov) 19 mei 1650
465. Mette Jacobs.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Teunisz Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 6 juli 1651.588
b. Heyne Toinis, zie 232.
c. ?? Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 11 okt. 1660.589
d. ?? Hakvoort | Ackvoort, ged. Vollenhove (Ov) 17 nov. 1663.590
e. Toinis Toinisz Hakvoort, ged. Vollenhove (Ov) 2 mei 1669,591 begr. ald. 12 april 1743.592

Generatie X

512. Jan Hendricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,593 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 1618594
513. Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen (Holland) 1594, † ald. 21 nov. 1668.
Uit dit huwelijk:
a. Maertge Janse Tael, begr. Scheveningen (Holland) 5 mei 1681,595 tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 sept. 1663596 Gijs Jansz van Rijs, geb. Scheveningen (Holland), † vr 2 sept. 1668; tr. 2e Scheveningen (Holland) 2 sept. 1668597 Gerbrand Simonsz Pals.
b. Hendrick Jansz Tael, geb. omstr. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,598 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen (Holland) 1622, begr. ald. 23 april 1708.599
c. Pieter Jansz, zie 256.
d. Wouter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1638,6001703, tr. Scheveningen (Holland) 19 mei 1658601 Cornelia Cornelisse Croeser, geb. Voorburg (Holland).
e. Corsje Jans Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1640, begr. ald. 22 dec. 1690,602 tr. Scheveningen (Holland) 13 mei 1663603 Maerten Maertens de Wit, geb. omstr. 1625,123 begr. Scheveningen (Holland) 22 april 1709,604 zn. van Maerten en wedr. van Maertie Cornelis Pronck.

514. Jan Aelbertsz Overduijn, kreeg rel.
515. Marijtje Jans.

520. Dominicus Pietersz van der Mosch, geb. omstr. 1635,548 †,548 begr. Scheveningen (Holland) 23 okt. 1672,605 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1658
521. Maertie Leenders Fix, geb. omstr. 1635, begr. Scheveningen (Holland) 22 febr. 1683.606
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Dominicusz van der Mosch, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1661.607
b. Leendert Dominicusz, zie 260.

528. Jan Willemsz Corvinck, geb. Scheveningen (Holland) 1590,608 † Guinea 1639,609 tr. Scheveningen (Holland) 1614608
529. Neeltje Jacobse.
Uit dit huwelijk:
a. Arij Jansz Korvinck, begr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 1682.610
b. Willem Jansz, zie 264.

544. Dirck Cornelisz Haasnoot [later], geb. omstr. 1605, kreeg rel.
545. Trijntje Arentsdr.
Uit deze relatie:
a. Cornelis Dircksz, zie 272.
b. Maartje Dircksdr Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 jan. 1644.611
c. N. Dircks Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 dec. 1645.611
d. Brechje Dirsksdr Haasnoot [later], ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 maart 1648.612

576. Dirck Cornsz Buys [later] | Buns, geb. omstr. 1608,197omstr. 1652.197

640. Gillis Andriesz Zuydhoek [later], † Noordwijk (Holland) 24 april 1644,613 tr. 2e Noordwijk (Holland) 25 jan. 1643 Grietje Thijsdr; tr. 1e146 (kerkelijk Noordwijk (Holland) 1 mei 1622)614
641. Sijbrug Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Cors Gillisz, zie 320.
b. Trijntge Gilles Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 16 jan. 1631.615
c. Dirk Gillisz Zuydhoek [later], ged. Noordwijk (Holland) 6 febr. 1633.616
d. Andries Gillisz van Zuydhoek | Zuythoeck, ged. Noordwijk (Holland) 29 nov. 1637,617vr 1673, tr. Noordwijk (Holland) 21 april 1669 Annitge Heyndricks, geb. Haerlem (Holland); zij hertr. Noortwijckerhout (Holland) 25 febr. 1673 Philips Pietersz van Steijn.

768. Arent Pasterkamp.

832. Roelof Hendricksz de Vries [later], geb. Vollenhove (Ov), † vr 23 febr. 1659,618 tr. Vollenhove (Ov) 9 maart 1645
833. Alijt Willems, tr. 2e Vollenhove (Ov) 23 febr. 1659 Daniel Wesselsz.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrick Roeloffs, zie 416.
b. Altin Roelofs, ged. Vollenhove (Ov) 14 okt. 1649.619

880. Seger Aertszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1593, † vr 22 okt. 1641, tr. 1e Kampen 17 april 1631251 Marrichien Aerstsdr; tr. 2e Kampen 4 juni 1634251
881. Trijntien Steevensdr.
Uit dit huwelijk:
a. Steeven Segerszn, zie 440.
b. Merrigjen van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1638.

928. Heyne Toenijs Hakvoort | Ackvoort.

Generatie XI

1024. Heyndrick Pieters Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1569,593 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,620 tr. Scheveningen (Holland) 1595621
1025. Nelleke Gerrits.

1026. Gerrit Cornelisz van Schilperoort, geb. Scheveningen 1565, stuurman, † Scheveningen 19 febr. 1644, tr. 7 april 1589
1027. Maritge Wouters Bom, geb. Scheveningen 1562, † ald. 1602.
Uit dit huwelijk:
a. Leuntje Gerritsdr van Schilperoort, geb. 1590.
b. Claertie Gerredts, zie 513.

1040. Pieter van der Mosch.

1056. Willem Corvinck.

1152. Corn Buns | Buys [later].

1280. Andries Zuydhoek [later].

1664. Hendrick Hendricksz de Vries [later].

1760. Aert van den Berg (Later), geb. omstr. 1560.

Generatie XII

2048. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 2e 1596621 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck, geb. 1596; tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 1569622
2049. Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594.

Generatie XIII

4096. Mr.623 Heyndrick Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,624 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,620 tr. Scheveningen (Holland) omstr. 1532621
4097. Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.625

4098. Jan Jans, kreeg rel.
4099. Marijtje Alijts de Waert.Bronnen

1. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1906 Geboorteacte 325
2. Heldersche Courant
3. Helderse Courant
4. http://www.begraafplaatsenonline.nl / Rouwkaart
5. Trouwboekje; Akte nr. 294; RA Alkmaar Gezinskaart Jacobus Taal
6. SA Amsterdam Geboorteregister 1908 18/72v nr 10462
7. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jan de Leeuw
8. http://www.begraafplaatsenonline.nl
9. Geboortekaartje / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
10. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1936 | Overlijdensregister aktenummer 195 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
11. http://www.begraafplaatsenonline.nl/
12. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 135
13. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1943 | Overlijdensregister aktenummer 83
14. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
15. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
16. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
17. Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1884 Huwelijksacte 154
18. Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
19. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
20. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 24
21. Nieuw Land Erfgoedcentrum Huwelijksacte 13
22. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1891-1900 akte 1897/29
23. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde
24. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1905 Geboorteacte 317
25. Grafzerk
26. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
27. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30
28. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
29. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
30. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1928 | Huwelijksregister aktenummer 216 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
31. AM Spits
32. Geboorte akte 2014, Burgerlijke Stand Den Haag
33. G.A. Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
34. SA Amsterdam Overlijdensactenr 7363 / SA Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
35. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 368
36. Geboorte akte 101, Burgerlijke Stand Den Haag
37. Geboorte akte 618, Burgerlijke Stand Den Haag
38. Noord-Hollands Archief - Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 - Huwelijksakte; akte nr. 103
39. Geboorte akte 782, Burgerlijke Stand Den Haag
40. GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 555
41. GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 414
42. Geboorte akte 865, Burgerlijke Stand Den Haag
43. GA Den Haag - Overlijdensacten 1868 nummer 176
44. Geboorte akte 912, Burgerlijke Stand Den Haag
45. Genlias Noord-Hollands Archief akte nr 166 / SA Amsterdam Archiefkaart 16-104
46. SA Amsterdam Archiefkaart 16-104
47. Wiecher Mandemaker
48. Geboorte akte 2032, Burgerlijke Stand Den Haag
49. Geboorte akte 815, Burgerlijke Stand Den Haag
50. SA Amsterdam; eigen gezinskaart
51. Wiecher Mandemaker jr
52. GA Den Haag - Overlijdensacten 1945 nummer A 2737
53. SA Amsterdam; eigen gezinskaart & G.A. Amsterdam Gezinskaart Johannes (Jan) Taal 1835
54. Haags Gemeentearchief; Tafel overlijden ’s-Gravenhage Periode: 1951-1960 Fiche 241, afbeelding 31 - A 75
55. Geboorte akte 2314, Burgerlijke Stand Den Haag
56. GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 2154
57. GA Den Haag - Overlijdensacten 1872 nummer 2321
58. Burgerlijke Stand Urk - Geboorten 1831-1840 akte 1832/20
59. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 19
60. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 8
61. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 23
62. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Overlijdensaktenr.: 35
63. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 18
64. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 53
65. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Huwelijksactenr.: 24
66. Het Flevolands Archief - Urk BS Huwelijken NL-LlsHFA_0706_130_1902_3
67. Nieuw Land Erfgoedcentrum;
68. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Huwelijksaktenr. 15
69. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 12
70. Dr. A.W.E. Dek - V.498
71. Haags Gemeentearchief
72. GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 2755
73. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 47
74. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 47
75. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 83
76. Geboorte akte 1171, Burgerlijke Stand Den Haag
77. GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 563
78. Geboorte akte 929, Burgerlijke Stand Den Haag
79. GA Den Haag - Overlijdensacten 1899 nummer 1484
80. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 93
81. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 43
82. Geboorte akte 1388, Burgerlijke Stand Den Haag
83. GA Den Haag - Overlijdensacten 1831 nummer 1533
84. Geboorte akte 137, Burgerlijke Stand Den Haag
85. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 117
86. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 120
87. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 117
88. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 120
89. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2919
90. Geboorte akte 1640, Burgerlijke Stand Den Haag
91. GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 4553
92. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 83
93. Geboorte akte 1209, Burgerlijke Stand Den Haag
94. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1923 - 1932 Overlijdensakten, akte 1613
95. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 29
96. Geboorte akte 856, Burgerlijke Stand Den Haag
97. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2823
98. Haags Gemeentearchief; Fiche 166, afbeelding 47
99. ELo Noordwijk BS Huwelijk Archiefnr 0900 Regnr. 2920 Huwelijksakten 1820-1829
100. GA Den Haag - BS Overlijden Aktenr. 1049
101. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 32
102. Geboorte akte 324, Burgerlijke Stand Den Haag
103. Geboorte akte 61, Burgerlijke Stand Den Haag
104. Geboorte akte 409, Burgerlijke Stand Den Haag
105. Geboorte akte 854, Burgerlijke Stand Den Haag
106. Burgerlijke Stand Urk - Huwelijken 1821-1830 akte 1830/1
107. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 1
108. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1871-1880 akte 1879/36
109. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde V 1
110. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 3
111. Overlijdensregister Urk 1891 - 1900
112. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 17
113. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 20
114. Arnold Lens
115. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 116 Aktenr. 14
116. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 50v
117. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 6
118. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 106 / Dr. A.W.E. Dek - III.379 / V.498
119. GA Den Haag - Overlijdensacten 1841 nummer 430 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
120. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 373
121. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 669
122. Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 77 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
123. Genealogie Katwijk
124. Dr. A.W.E. Dek - V.498 / Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
125. Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
126. GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1774
127. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 241
128. Dr. A.W.E. Dek - III.378
129. GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2607
130. GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 485 ; dochter Batje
131. GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1918 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
132. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 152
133. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 33 / Dr. A.W.E. Dek - V.498
134. GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1390
135. Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 201
136. GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1390; echtgenote Elisabeth
137. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 102v
138. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 103
139. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 570 Aktenr. 11
140. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 588 Aktenr. 208
141. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 577 Aktenr. 310
142. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 581 Aktenr. 309
143. GA Den Haag - BS Toegangsnr. 0335-01 Inventnr. 579 Aktenr. 366
144. GA Den Haag - Huwelijken 1837 aktenummer 39
145. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 160v
146. Montanus
147. Gemeentearchief Oegstgeest Huwelijksacte 6
148. Nat Arch Oegstgeest BS Huwelijken Aktenr. 6
149. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 179v
150. ELo Gemeente Noordwijk DTB Trouwen Archiefnr 0900 Inventnr 2919 Blad 6v
151. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 5 Folio 53
152. ELo Gemeente Noordwijk BS Huwelijken Archnr. 0900 Regnr. 2921 Aktenr. 5
153. ELo Noordwijk aan zee NG Dopen Archnr. 0910 Inventnr. 5 Blad 64v
154. ELo Gemeente Noordwijk BS Trouwen Archnr. 0900 Regnr. 2920 Aktenr. 3
155. ELo Noordwijk aan zee NG Dopen Archnr. 0910 Inventnr. 5 Blad 55v
156. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 184v
157. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 188v
158. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 53
159. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Medemblik Overlijdensacte 72 / Urk Begraafboek
160. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw blad 138
161. A. Kleywegt
162. Historisch Centrum Overijssel Gemeente Blokzijl Huwelijksacte 12
163. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
164. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 2
165. Noord-Hollands Archief - Gemeente Medenblik Overlijdensacte 81
166. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 137
167. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 17
168. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 5
169. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen NL-LlsHFA_0711_3_056
170. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
171. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 75v
172. Het Flevolands Archief - Urk BS Begraven Archnr. 0706 Regnr. 59 Aktenr. 10
173. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 60
174. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 64
175. Het Flevolands Archief - Urk BS Geboorten Archnr. 0711 Regnr.3 Pag. 123
176. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 118v
177. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 6
178. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 4
179. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 137v
180. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 5 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
181. GA Den Haag - Overlijdensacten 1824 nummer 906
182. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 318 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
183. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 23v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
184. Dr. A.W.E. Dek - III.379
185. Oude Kerk - Doopboek 1810 - 1811 Bladnr. 154 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
186. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 256 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
187. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 107 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
188. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 97v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
189. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 39
190. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 117v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
191. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 131v / Dr. A.W.E. Dek - III.379
192. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 116
193. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 16 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
194. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 98
195. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 104
196. Dr A.W.E. Dek, De bevolking van Scheveningen; Genealogische Tabellen : 1736
197. Dr A.W.E. Dek, De bevolking van Scheveningen; Genealogische Tabellen
198. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Blad 71
199. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 61
200. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 66
201. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 48
202. Genealogie Mostert
203. Dr. A.W.E. Dek - 370
204. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 71v
205. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 75v
206. Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 86v
207. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 120
208. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 114
209. Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 136
210. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 16
211. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 113
212. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 41
213. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 74 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
214. Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
215. Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 193 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
216. GA Den Haag - Overlijdensacten 1828 nummer 1283; eigen acte
217. Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 65 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
218. GA Den Haag - Overlijdensacten 1828 nummer 1283
219. Oude Kerk - Trouwboek 1804 - 1811 Bladnr. 259 / Dr. A.W.E. Dek - III.377 / V.420
220. Oude Kerk - Trouwboek 1751 - 1754 Bladnr. 306
221. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 267
222. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 132v
223. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 158v
224. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 161v
225. Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
226. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/61&48 Huwelijksacte 12
227. Werkgroep Genealogie Heerenveen [Klaas Kramer]
228. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Begraafregister 201/99
229. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 107v
230. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 3 (Onder)Trouw
231. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 10
232. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 54 / Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
233. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 20
234. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 132v
235. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 4
236. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 55
237. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57
238. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60v
239. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 61v
240. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 66
241. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 38
242. Het Flevolands Archief - Urk DTB Begraven Archnr. 0711 Regnr. 6 Pag. 27
243. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 61
244. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 62
245. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 64v
246. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 65v
247. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 1v
248. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 3
249. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 2 Pag. 4
250. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 109v
251. A. Sietsma
252. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 132
253. Trouwboek pagina 134a
254. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0015
255. Begraafregister Urk nieuwe kerkhof buiten de kerk 1787 - 1826 pag. 3
256. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 276
257. Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
258. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 113 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
259. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 277 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
260. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 134 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
261. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 109 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
262. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
263. Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 49 / Dr. A.W.E. Dek - II.163 / III.264
264. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 11 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
265. Oude Kerk - Trouwboek1762-1770 Blad 184 / Dr. A.W.E. Dek - III.378
266. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr.123 / Dr. A.W.E. Dek - III.378
267. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 16v / Dr. A.W.E. Dek - III.264
268. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 156
269. Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad198 / Dr. A.W.E. Dek - III.377
270. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 797
271. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 21 / Dr. A.W.E. Dek - III.264
272. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 132 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
273. Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad 192 / Dr. A.W.E. Dek - III.379
274. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 26v / Dr. A.W.E. Dek - III.380
275. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 129 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
276. Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 273 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
277. Dr. A.W.E. Dek - III.380
278. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 31v / Dr. A.W.E. Dek - III.380
279. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 219 / Dr. A.W.E. Dek - III.380
280. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 258
281. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 90
282. Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 67
283. Stamboom Ter Haak - Boeree / Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 67
284. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 198
285. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 133
286. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 205
287. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 164
288. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 157
289. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 132
290. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 172
291. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr.113
292. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 182
293. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Blad 214
294. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Bladnr. 29
295. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Blad 211
296. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 231
297. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 165
298. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 146
299. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 3v
300. Katwijk aan Zee Weesboek
301. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 317
302. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 211
303. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 200
304. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 215
305. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 243
306. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 41
307. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 9v
308. Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 21
309. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 99v
310. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 127
311. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 128v
312. ELo Noordwijk Binnen NG Dopen Archnr. 0910 Inventnr. 1 Blad 133
313. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 130v
314. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 134v
315. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 137v
316. ELo Gemeente Noordwijk DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 139
317. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 143v
318. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 145v
319. Vollenhove, DTB NG, D: 1698-1718
320. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/149
321. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 628/146
322. SA Amsterdam Begraafregister 201/139
323. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/39
324. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/47
325. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Begraven 489/113 & 487/20
326. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/67 Huwelijksacte 6
327. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/56
328. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/66
329. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/69
330. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/78 M.O.B. 627/29
331. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/77
332. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/64
333. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/84
334. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/123
335. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/95
336. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/121
337. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/89 Huwelijksacte 6
338. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Ondertrouw 648/106
339. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/104
340. SA Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/84 Huwelijksacte 6
341. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Dopen 646/88
342. SA Amsterdam Ransdorp - Durgerdam 338-478ij Overlijden 1818
343. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/112
344. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/119
345. SA Amsterdam Ransdorp Begraven 201/124
346. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/81
347. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/83
348. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0173
349. Begraafboek Urk 1755-1818 nr. 8
350. Begraafregister Urk nieuwe kerkhof buiten de kerk 1787 - 1826 pag.5
351. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 6
352. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 33
353. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 34v
354. Het Flevolands Archief - Urk DTB Dopen Archnr. 0711 Regnr. 1 Pag. 36
355. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 86
356. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 2
357. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 106v
358. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 13
359. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 119
360. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 131v
361. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0082
362. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0160
363. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0163
364. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0166
365. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0169
366. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0174
367. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 11v
368. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 1 Paginanr. 110v
369. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0009
370. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0022
371. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0030
372. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 159 / Dr. A.W.E. Dek - I.59 / II.163
373. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 27 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
374. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 128 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
375. Stamboom Hoogendoorn / Roeleveld / Buijse / den Dolder
376. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 260 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
377. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 170 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
378. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 81 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
379. Dr. A.W.E. Dek - II.163
380. Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 145 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
381. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 295 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
382. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 240 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
383. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 304 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
384. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 248 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
385. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 321 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
386. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 262 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
387. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 167 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
388. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr.12 / Dr. A.W.E. Dek - II.163
389. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 232
390. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 11
391. Oude Kerk - Trouwboek 1712 - 1718 Bladnr. 242
392. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 231
393. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 163
394. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 80
395. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 176
396. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 78
397. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 263
398. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 95
399. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 64
400. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 108
401. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 7
402. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Bladnr. 118
403. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 78
404. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 137
405. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 151
406. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 149
407. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 161
408. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 176
409. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 195
410. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 205
411. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 43
412. Oude Kerk - Trouwboek 1755-1762 Bladnr. 39
413. Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 205
414. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 140
415. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 142
416. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 95
417. Stamboom Klumpers
418. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 186
419. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 167
420. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 199
421. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 213
422. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 223
423. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 237
424. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 246
425. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 273
426. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 199
427. Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 71
428. Stamboom Keus, Smink, eva.
429. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 31
430. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 351
431. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 226
432. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 69
433. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 134
434. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 150
435. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 331
436. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 50
437. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr.290
438. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 20
439. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 79
440. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 262
441. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr.42
442. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 55
443. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 80
444. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 51
445. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 88
446. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 234
447. Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 173
448. Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 135
449. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 96
450. Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 227
451. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 68v
452. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 95
453. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 96v
454. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0119
455. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0022
456. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Rooms Katholiek NL-ZlHCO_0124_604_0004
457. SA Amsterdam Nieuwendam Ondertrouwregister 479/172
458. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0027
459. Poortersarchief Amsterdam 29/333
460. SA Amsterdam Begraafregister 1206/491
461. SA Amsterdam Ondertrouw 1754 733/249
462. SA Amsterdam Begraafregister 1203/105v
463. SA Amsterdam Ondertrouw 1778 750/128
464. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 359 p. 19 (oud pag. 19) nr. 1
465. SA Amsterdam Doopregisters 645/97
466. SA Amsterdam Doopregisters 645/121
467. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0072
468. Seelemeijer
469. Archieven.nl - Beulake Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_587_0026
470. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0157
471. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0161
472. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0014
473. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0019
474. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0024
475. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_593_0035
476. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 9v
477. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 12
478. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 90
479. Ada Klanke de Boer
480. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108
481. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 17
482. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 87v
483. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 5v
484. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 89v
485. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0052
486. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0094
487. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0098
488. Dr. A.W.E. Dek - I.59
489. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 228 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
490. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 30 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
491. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 249
492. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 25 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
493. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 74 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
494. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 47 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
495. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 91 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
496. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 147
497. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 72 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
498. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 163
499. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 144 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
500. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 83
501. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 141
502. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 117 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
503. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.130
504. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 67
505. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 126
506. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 60
507. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 133 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
508. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 252
509. Oude Kerk - Trouwboek 1677 - 1689 Bladnr. 76
510. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 139
511. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 73
512. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 102
513. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 30
514. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 142 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
515. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 19 / Dr. A.W.E. Dek - I.59
516. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1881 Bladnr. 8 / Dr. A.W.E. Dek - I.59 / II.96
517. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 249 / Dr. A.W.E. Dek - II.96
518. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 124 / Dr. A.W.E. Dek - II.96
519. Dr. A.W.E. Dek - II.96
520. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 142
521. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 145
522. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 106
523. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 82
524. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr.202
525. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 175
526. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 208
527. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 181
528. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 221
529. Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 152
530. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 188
531. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 13
532. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 19
533. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 252
534. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 268
535. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 270
536. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 14
537. Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 285
538. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 179
539. Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 199
540. Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 304
541. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 245
542. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 5
543. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 8
544. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 27
545. Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 118
546. Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 33
547. Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 72
548. Stamboom de Mos
549. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 200
550. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 54
551. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 100
552. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 109
553. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 121
554. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 147
555. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 153
556. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 99
557. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 114
558. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 7
559. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 122
560. Katwijk aan Zee Huwelijk NDG 10 1614-1619, 1637 -1720
561. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 37 / Dr. A.W.E. Dek - I.32
562. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 27
563. Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 20
564. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 157
565. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 154
566. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 57
567. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 33
568. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1881 Bladnr.39
569. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 67
570. Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 91
571. Oude Kerk - Doopboek 1681 - 1691 Bladnr. 116
572. Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 151
573. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 13
574. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 46
575. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 49v
576. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 52
577. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 54
578. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 55
579. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 57v
580. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 58v
581. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 60
582. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 61
583. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 62v
584. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0026
585. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0081
586. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0084
587. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0093
588. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0045
589. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0011
590. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0022
591. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_592_0045
592. Archieven.nl - Vollenhove Doopboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_599_0034
593. Dr. A.W.E. Dek - deel VI
594. Hendrik Visser : gehuwd in 1615; Schimmel
595. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 114
596. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 106
597. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 160
598. Henk Visser: datum
599. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 263
600. hendrik Visser: geboren in 1630
601. Oude Kerk - Trouwboek 1646 - 1662 Bladnr. 71
602. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 169
603. Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 102
604. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 270
605. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 46
606. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 127
607. Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 131
608. Peter Baak
609. Peter Baak / Contactblad CSF Scheveningen
610. Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 125
611. Katwijk aan Zee Dopen NDG 8.i 1643-1719
612. Katwijk aan den Rijn Dopen NDG 2 1637-1669
613. Hans Schutijser
614. ELo Gemeente Noordwijk DTB Trouwen Archiefnr 0910 Inventnr 2 Blad 4
615. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 15v
616. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 17v
617. ELo Gemeente Noordwijk ND DTB Dopen Archiefnr 0910 Inventnr 1 Blad 25
618. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_597_0110
619. Archieven.nl - Vollenhove Trouwboeken Nederduits Gereformeerd NL-ZlHCO_0124_591_0039
620. Datum van Hendrik Visser
621. hendrik Visser
622. Dr. A.W.E. Dek. Hendrik Visser: trouwjaar = 1559
623. Crugten - Roos
624. Hendrik Visser, Eric Hornstra
625. Johan Taal


Index

Niet publiek, N.N.  1,b
Niet publiek, N.N.  1,e
Aaltien Willems  211
Aaltjen Jochems de (1717-)  208,f
Aechje Dircksdr (1655-)  272,b
Aeltje Leendertse (1696-1739)  131
Aeltjen Harms  419
Albertjen Jacobs (1719-)  59
Alijt Willems (x1645)   833
Altin Roelofs (1649-)  832,b
Annetje Jochems de (1706-)  208,b
Annitge Heyndricks (x1669)   640,d
Antje Luitsz (x1763)   220,c
Bartelt Jochemsz de (1718-)  208,g
Claasien Claas  116,e
Daniel Wesselsz (x1659)   833
Elisabet Sjoerts  51
Femke Jans (1715-1799)  104
Geertgen Jansdr (x1665)   441
Gerrit Jansz  418
Gerrit Jochemsz de (1710-)  208,c
Grietien Gerrijts (1683-1749)  209
Grietje Thijsdr (x1643)   640
Hendrick Jochemsz de (1705-)  208,a
Hendrikjen Gerrijdsz (1739-1810)  49
Jacoba Jacobs (x1668)   289
Jannetie Cornelis (x1738)   260,d
Jannetje Hendriks (x1724)   192,e
Jelle Meindertsz  116,e
Johanna Willems (1754-1824)  53
Krijntje Cornelisdr (1665-1717)  263
Leendert Simonze (1664-1728)  262
Lipje Lieversdr (x1763)   110,c
Lysebeth Jelles (1719-)  116,e
Maertge Albertse (x1704)   288,f
Maertje Willemsdr (1656-)  136
Marijtje Jans  515
Marijtjen Maartensdr (-1735)  111
Marrichien Aerstsdr (x1631)   880
Merrijtjen Simons (1717-)  210,c
Mette Jacobs (x1650)   465
Neeltje Jacobse (x1614)   529
Niesie Lubberts (x1786)   110,j
Peter Jochemsz de (1721-)  208,h
Pieter Klaaszn (vermeld )   110,h
Rewende Ockels  210,c
Roelof Hendricksz (1684-)  416,e
Roeloff Hendricksz (1675-)  416,a
Roeloff Hermensz (x1767)   116,e
Sijbrug Jansdr (x1622)   641
Teunisjen Jochems de (1715-)  208,e
Teunissien Jochems (x1674)   417
Trijntien Steevensdr (x1634)   881
Trijntje Arentsdr (x1629)   545
Trijntjen Hendricks (1681-)  416,c
Trijntjen Hendricks (1682-)  416,d
Willempje Pieters (-1792)  48,c
Zeijtjen Jansz (x1739)   220,c
Albergen, Femmetjen Jans van (x1680)   233
Antondes, Sara (vermeld )   443
Baak, Judith (1772-1832)  18,d
Bakker, Dirkje (1841-)  6,c
Bakker, Jacob Claasz (-1811)  48,b
Bakker, Jacobje Alberts (1824-1894)  2
Balkenende, Marijtje Gerritse (-1816)  20,e
Barnhorn, Neeltje Dirksdr (-1833)  20,c
Beelen, Arij van (1755-)  34,b
Beelen, Arij Willemsz van (1751-1816)  20,e
Beelen, Gerrit van (1796-1843)  20,e
Beelen, Jaapje van (1757-)  34,c
Beelen, Willem van (1728-1809)  34,b; 34,c
Berg, Annetje Jans van den (x1730)   320,b
Berg, Antonie Stevensz van den (-1807)  30
Berg, Dirk Hendriks van den (1714-)  220,c
Berg, Hendrik van den (1669-)  220
Berg, Hendrik van den (1737-1812)  110,c
Berg, Hendrikjen van den (1733-1800)  110,a
Berg, Jesijntje Jans van den (x1719)   80,b
Berg, Kornelis van den (1843-1918)  6,e
Berg, Maarten Stevensz van den (1750-1808)  110,j
Berg, Merrijtje Stevens van den (1735-1812)  110,b
Berg, Sara van den (1744-)  110,g
Berg, Sara Hendriks van den (1702-)  220,a
Berg, Sjoert Stevensz van den (1748-)  110,i
Berg, Steeven Hendriksz van den (1707-)  110
Berg, Teetjen Steevens van den (1738-)  110,d
Berg, Teetjen Steevens van den (1739-)  110,e
Berg, Teetjen Stevensz van den (1742-)  55
Berg, Toon Steevenszn van den (1746-)  110,h
Berg, Vrouwtje Toons van den (1791-1870)  15
Berg, Willem van den (1869-1943)  6,e
Berg (Later), Aert van den (1560-)  1760
Berg (Later), Jan Steevenszn van den (1665-)  440,a
Berg (Later), Merrigjen van den (1638-)  880,b
Berg (Later), Seger Aertszn van den (1593-1641)  880
Berg (Later), Steeven Segerszn van den (1635-)  440
Berg (Later), Trijn Steevensdr van den (1672-)  440,e
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1667-1670)  440,b
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1670-)  440,d
Blancke, Maria (1884-1955)  1
Blok, Claartje  64,d
Blok, Claartje Gerritse (1743-1829)  64,d
Blok, Gerrit  64,d
Blok, Leuntje Huijge (1706-1786)  144,d
Boer, Aaltje de (1865-1901)  2
Boer, Arian Albertsz de (1821-1906)  2
Boer, Cornelis de (1761-1805)  96,h
Boer, Jan de Vries Okkesz de (1806-)  12,e
Boer, Jannetje Andries de (1806-)  14,c
Boer, Jannetje Jorissse de (1666-1747)  133
Boer, Joris de  266
Boer, Klaas de (1838-1914)  12,e
Boer, Okke Meyndertsz de (1767-1823)  14,c
Boer, Willem Ockesz de (1806-1886)  14,c
Bom, Maritge Wouters (1562-1602)  1027
Boon, Cornelis van der (1796-)  20,a
Boon, Jannetje Cornelisdr (1756-1836)  16,a
Boot, Lubbert (x1757)   110,h
Boot, Merrijtje (1757-1785)  110,h
Borger, Harmen Roelofsz (x1765)   54
Borger, Merrijtjen Harmens (1777-1844)  27
Bosch, Grietje Gerrits van den (1628-)  321
Bouman, Heijltje Gerrits (x1806)   24,i
Bruin, Dirk de (1839-1929)  8,f
Bruin, Jacob de (-1864)  8,f
Buijs, Arentje Leendertse (1734-)  72,b
Buijs, Floor Teunisz (1724-1776)  144,i
Buijs, Jacob Teunisse (1719-1755)  144,h
Buijs, Krijntje Eeuwitsdr (1683-1751)  260,k
Buijs, Leendert Teunisz (1763-)  36,c
Buijs, Leendert Teunisz (1771-1778)  36,g
Buijs, Lijsabet Teunisse (1707-1718)  144,b
Buijs, Nicolaas Nicolaasz (1812-1892)  18,f
Buijs, Pieter Teunisz (1712-1773)  144,d
Buijs, Pietertje Leendertse (1738-)  72,c
Buis, Arentje Klaasse (1797-1876)  18,b
Buis, Jacob Teunisz (1718-1718)  144,g
Buis, Klaazina Nicolaasse (1795-1866)  18,a
Buis, Maarte Nicolaasz (1802-)  18,d
Buis, Maarten Teunisz (1709-1747)  144,c
Buis, Nicolaas Teunisz (1768-1840)  18
Buis, Pieter Teunisz (1775-1861)  36,i
Buis, Pietertje Nicolaasse (1800-1879)  9
Buis, Pietertje Teunisse (1766-)  36,e
Buis, Teunis Leendertsz (1732-1812)  36
Buis, Willem Nicolaasz (1809-)  18,e
Buis, Willem Teunisz (1765-)  36,d
Buis, Willem Teunisz (1773-)  36,h
Buis, Willem Teunisz (1779-1806)  36,k
Buns | Buijs, Jacob Teunisz (1714-)  144,e
Buns | Buys [later], Corn (vermeld )   1152
Buns | Buys [later], Thonis Jacobsz (1675-1676)  288,c
Butter | Buijs [later], Jacob Jacobsz (1683-)  288,f
Butter | Buys [later], Machtult (1680-)  288,e
Buus | Buijs, Leendert Teunisz (1705-1790)  72
Buus | Buijs, Lijsbet Teunisse (1716-)  144,f
Buus | Buijs, Teunis Jacobsz Butter (1678-1732)  144
Buys, Ariaantje Leendertse (1745-)  72,e
Buys, Cornelia Teunisse (1762-1801)  36,b
Buys, Jaapje Leendertse (1743-)  72,d
Buys, Jacomijntje Leendertse (1749-)  72,f
Buys, Leendert Teunisz (1760-)  36,a
Buys, Willem Teunisz (1777-)  36,j
Buys [later], Dirck Jacobsz (1668-1674)  288,a
Buys [later], Jacob Dirksz (1644-1712)  288
Buys [later] | Buns, Dirck Cornsz (1608-1652)  576
Buys [later] | Buns, Haesgen Jacobse (1670-1670)  288,b
Cantor, Suffrides (vermeld )   442
Cantor, Taetia (1681-)  221
Claasz, IJtjen (1732-1763)  57
Claasz, Pieter (x1786)   56,c
Claesdr, Swaentge (1501-1577)  4097
Corvinck, Jan Willemsz (1590-1639)  528
Corvinck, Willem  1056
Corvinck | Korving, Willem Jansz (1701-1747)  132,h
Corvincx, Claertgen Willemse (1657-)  264,b
Corvincx, Ghijsbrecht Willemsz (1668-1727)  264,f
Corvincx, Neeltge Willemse (1666-)  264,e
Corvincx, Neeltgen Willemse (1656-)  264,a
Corvincx, Trijntge Willemse (1660-)  264,c
Corvincx, Willem Jansz (1625-1696)  264
Corvink, Betje Janse (1694-)  132,d
Corvink, Jaepje Janse (1696-)  132,e
Corvink, Jaepje Janse (1698-)  132,f
Corvink, Jan Willemsz (1664-1734)  132
Corvink, Jannitje Jorisse (1729-1729)  66,c
Corvink, Joannes Jorisz (1742-)  66,i
Corvink, Joannis Jorisz (1736-1739)  66,f
Corvink, Joannis Jorisz (1738-)  66,g
Corvink, Joris Jansz (1693-)  132,c
Corvink, Joris Jansz (1699-1775)  66
Corvink, Klaas Jansz (1690-1690)  132,a
Corvink, Klaas Jorisz (1724-1749)  66,a
Corvink, Klaes Jansz (1691-)  132,b
Corvink | Corvinck, Jan Jorisz (1727-1732)  66,b
Corvink | Corvinck, Jannitje Jorisse (1730-1732)  66,d
Corvink | Korving, Betje Jorisse (1740-1778)  33
Couwenhoven, Barber Pieterse (x1733)   66,e
Cremer, Jan (1720-)  48
Cremer, Willempje Jans (1740-1762)  48
Croeser, Cornelia Cornelisse (x1658)   512,d
Dapper, Vrouwtje (1846-)  4,h
Dijkhuizen, Adriana Foppe (1798-1883)  8,b
Dijkhuizen, Kniertje Krijne (1758-1796)  16
Does, Antje van der (-1826)  20,c
Does, Grietie Jorisse van der (x1746)   144,h
Doorneveld, Gerritje (x1786)   80,c
Duijvenbode, Marijtje van (1729-1797)  34,b; 34,c
Duijvenbode, Trijntje van (1752-)  34,a
Duin, Pieter van (1801-)  20,g
Duine, Leendert Jacobse van (1690-1772)  128,a
Dulk, Adolph Arens den (1696-1735)  128,a
Dykhuyzen, Trijntje Arentse (1671-1731)  264,f
Faber, Pieter Jansz (x1734)   220,a
Fix, Maertie Leenders (1635-1683)  521
Fockes, IJtje (1706-1780)  110,b
Folkerts, Lijsbeth  56,d
Gerrits, Nelleke (x1595)   1025
Geus, Jannetje Klaas de (x1737)   96,b
Geyt, Soetje Cornelisse v.d. (1664-1723)  256,f
Geyteman, Ariaentie Kornelisse (1672-1711)  129
Geyteman, Kornelis  258
Graaf, Saartje Cornelis de (1769-1828)  56,e
Gravenhorst, Helena Petronella (1805-1839)  18,b
Greveling, Gerritje (1864-)  2,a
Guijt, Klaas Leendertz (1780-)  36,k
Haas, Christina de (1765-1831)  18,b
Haasnoot, Annetje Huijgsdr (1709-)  68,a
Haasnoot, Annetje Huijgsdr (1715-)  68,d
Haasnoot, Arent Cornelisz (1697-)  136,e
Haasnoot, Arent Huijgsz (1719-1723)  68,f
Haasnoot, Arent Huijgsz (1723-1795)  34
Haasnoot, Cornelis Huijgsz (1713-1789)  68,c
Haasnoot, Cornelisje Arentsdr (1769-)  34,h
Haasnoot, Cornelisje Arentsdr (1770-1832)  34,i
Haasnoot, Dirk Cornelisz (1655-)  272,b
Haasnoot, Geertje Arentsdr (1754-1787)  34,b
Haasnoot, Huig Arentsz (1752-1802)  34,a
Haasnoot, Huijg Cornelisz (1684-1725)  68
Haasnoot, Jan Huijgsz (1717-1760)  68,e
Haasnoot, Jannetje Arentsdr (1765-1826)  34,g
Haasnoot, Krijn Cornelisz (1665-)  272,e
Haasnoot, Leendert Arentsz (1756-1795)  34,c
Haasnoot, Leentje Huijgsdr (1722-1768)  68,g
Haasnoot, Leuntje Cornelisdr (1690-)  136,c
Haasnoot, Lijsbeth Cornelisdr (1695-)  136,d
Haasnoot, Marijtje Arentsdr (1760-1832)  34,e
Haasnoot, Neeltje (1774-1832)  16,e
Haasnoot, Neeltje Cornelisdr (1662-)  272,d
Haasnoot, Nelletge Cornelisdr (1650-)  272,a
Haasnoot, Niesje Cornelisdr (1687-)  136,b
Haasnoot, Thijs Arentsz (1758-1795)  34,d
Haasnoot, Trijntje Huijgsdr (1710-)  68,b
Haasnoot [later], Brechje Dirsksdr (1648-)  544,d
Haasnoot [later], Cornelis Dircksz (1630-)  272
Haasnoot [later], Dirck Cornelisz (1605-)  544
Haasnoot [later], Maartje Dircksdr (1644-)  544,b
Haasnoot [later], N. Dircks (1645-)  544,c
Hakvoort, Albert (1804-1892)  14,f
Hakvoort, Cornelis Teunisz (1707-)  116,b
Hakvoort, CornelisTeunisz (1708-)  116,c
Hakvoort, Femmetje Teunis (1706-)  116,a
Hakvoort, Femmigjen Teunis (1717-)  116,h
Hakvoort, Gerrit Teunisz (1716-1791)  58
Hakvoort, Grietje Alberts (1836-1930)  3
Hakvoort, Heijne Teunisz (1710-)  116,d
Hakvoort, Jan Teunisz (1714-)  116,f
Hakvoort, Lijsbet (1806-)  12,e
Hakvoort, Marrigje Teunis (1719-)  116,i
Hakvoort, Tiemen (1825-1887)  14,f
Hakvoort, Tijmentjen Gerrits (1754-1827)  29
Hakvoort, Toinis Heynen (1681-)  116
Hakvoort, Toinis Toinisz (1669-1743)  464,e
Hakvoort, Tymen Teunisz (1712-1767)  116,e
Hakvoort | Ackvoort, ?? (1660-)  464,c
Hakvoort | Ackvoort, ?? (1663-)  464,d
Hakvoort | Ackvoort, Gerrit (1685-)  232,c
Hakvoort | Ackvoort, Gerrit (1686-)  232,d
Hakvoort | Ackvoort, Heyne Toenijs  928
Hakvoort | Ackvoort, Heyne Toinis (1655-)  232
Hakvoort | Ackvoort, Jacob Teunisz (1651-)  464,a
Hakvoort | Ackvoort, Sijsjen (1683-)  232,b
Hakvoort | Ackvoort, Toenijs Heynen (x1650)   464
Harst, Cornelis Leendertsz van der (1684-1757)  260,k
Harst, Eeuwid Cornelisz van der (1717-)  260,k
Hartevelt, Krijn Benjaminsz (1717-1787)  130,d
Hartevelt | Kuijper, Pietertje Benjamins (x1730)   73
Hasenoot, Cornelis Cornelisz (1656-)  136
Hasenoot, Trijntje Arentsdr (1763-1832)  17
Heide, Antje Jacobs ter (x1798)   24,a
Heijer, Cornelis Cornelisz den (x1690)   64
Heijer, Guurtje Cornelisse den (1701-1733)  64
Heijn, Neeltje Maartensdr  135
Hoek, Arij (x1795)   34,g
Hoek, Wijntje (x1760)   34,e
Hoogendijk, Arentje Dirks (x1752)   39
Hoogendijk, Johanna (vermeld )   64,c
Hoorn, Jan den (1722-)  68,g
Houtwijck, Maritgen Adriaensdr van (1596-)  2048
Jans, Alyt (1534-1594)  2049
Jans, Femmetje  195
Jans, Jan  4098
Janssen, Jenneken  385
Jol, Jaapje Gijssen (1622-1708)  512,b
Jong, Fop de (1825-)  8,b
Jong, Kornelis Chiele de (1798-1832)  8,b
Jonge, Jan Willem de (1801-)  6
Jonge, Klaasje(n) de (1849-1936)  6
Kaak, Leuntje Cornelis (-1792)  40
Kassel, Maria van (vermeld )   16,b
Keus, Arij Dirksz (1733-1814)  66,e
Keus, Baertje Gijsse (x1713)   260,d
Keus, Dirk Ariensz (-1795)  66,e
Keus, Johannes (1771-)  34,i
Knoeijmans, Hendrick (vermeld 1754-)   192,e
Knoeijmans, Woltera (1717-1759)  192,e
Knoester, Arendje (-1864)  8,f
Knoester, Arie Maartesz (1747-1824)  38,b
Knoester, Maarten (-1780)  32
Knoester, Maarten Evertse (x1752)   38
Knoester, Neeltje (-1831)  19
Koffeman, Albert Jacobsz (-1792)  48,c
Koffeman, Jacob Albertsz (1761-1844)  48,c
Kok, Albert Reiniersz  12,c
Kok, Albert Reiniersz (1795-)  12,d
Kok, Geertje (1832-1917)  12,d
Kok, Klaasje Alberts (1834-1886)  12,c
Koot, Vrouwtje (vermeld )   110,h
Koot (Melle), Vrouwtje Sjoertsdr (x1786)   56,c
Korf, Kornelia (1869-)  6,c
Korf, Naatje Lubberts  12,c
Korf, Riekelt (1840-)  6,c
Korvinck, Arij Jansz (-1682)  528,a
Korving, Trijntje Benjaminse (1777-1860)  18,e
Korvink, Jannetje Jorisse (1734-1817)  66,e
Kramer, Louw Pietersz (1816-1907)  4,a
Kramer, Marretjen Louwes (1853-1933)  4,a
Kroon, Andries (x1798)   24,a
Kroon, Andries Andriesz (1798-1844)  24,a
Kruijswegt, Marijtje Symens (1707-)  81
Krul, Cornelis  32
Krul, Trijntje Cornelisse (1750-1832)  32
Kuijt, Teunis Pietersz (1774-)  20,c
Kunst, Cornelis Leendertsz (1676-1723)  256,f
Kuyt, Pieter (1801-1875)  20,c
Kwast, Jan (1849-)  6,c
Laan, Willem Janzen van der (x1715)   320,i
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  1
Leeuw, Jan de (1879-1964)  1
Lelienveld, Gerritje van (1749-1820)  96,h
Ligtenberg, Marijtje (-1767)  41
Linthout, Daniel Hendriksz (x1719)   80,b
Linthout, Jan (1737-1813)  80,b
Linthout, Pieternelletje Daniels van (x1759)   80,a
Loosman, Andries  50
Loosman, Meindert (1731-1763)  110,a
Loosman, Sijtje Andriesse (1766-1840)  25
Maatjes, Grietje Dirks (1745-1818)  96,i
Mandemaker, Hendrikus Wijchersz (1867-1944)  4,f
Mandemaker, Wijcher (1825-1883)  4,f
Mars, Gerritje  12,c
Mars, Gerritje (1800-)  12,d
Mars, Iede Jans (1806-1853)  24,i
Mars, Jan IJdesz (x1806)   24,i
Mentink, Anna  192,e
Meulen, Aagie Baerthoutse van der (1674-1725)  256,f
Meulen, Baerthout Claesz van der (1655-)  256,f
Meulen, Huig van der (1794-1822)  20,c
Meulen, Krijn van der (1768-1826)  20,c
Meulen, Willem Baarthouts van der (1828-)  64,e
Mik, Guurtje Jans de (1737-1815)  96,b
Mik, Jan (x1737)   96,b
Minuijt, Claas (1671-)  134
Minuijt, Trijntje Klaasse (1699-1747)  67
Mol, Timentje Knelis (1683-)  117
Mos, Dominekis Leendertsz de (1696-1762)  130
Mos, Klaara Minnekusse de (1731-)  130,i
Mos, Leendert Minnekusz de (1729-)  130,h
Mos, Marytje Minnekusse de (1726-1738)  130,g
Mos, levenloos kind de (1723)  130,e
Mos, Pieternel Minnekusse de (1717-1801)  65
Mos, Wouter Minnekusz de (1720-1720)  130,c
Mos(s), Albertus Minnekusz de (1732-1768)  130,j
Mosch, Aelbert Leendertsz van der (1702-1742)  260,h
Mosch, Burgje Leendertse van der (1704-1704)  260,i
Mosch, Burgje Leendertse van der (1712-1779)  260,k
Mosch, Dominicus Pietersz van der (1635-1672)  520
Mosch, Klaertje Leendertse van der (1692-1693)  260,c
Mosch, Klaertje Leendertse van der (1694-)  260,d
Mosch, Leendert Dominicusz van der (1664-1734)  260
Mosch, Lijsbet Leendertse van der (1700-1762)  260,g
Mosch, Maria Leendertsz van der (1698-)  260,f
Mosch, Marijtje Leendertse van der (1692-1692)  260,b
Mosch, Minnekis Leendertsz van der (1692-1692)  260,a
Mosch, Pieter van der  1040
Mosch, Pieter Dominicusz van der (1661-)  520,a
Mosch, Wouter Leendertsz van der (1710-1711)  260,j
Muelen, Aegje Jacobse van der (1709-1753)  132,h
Mulder, Lambert (x1745)   192,d
Mus, Arij Minnekusz de (1718-1755)  130,b
Mus, Krijntje Minnekusse de (1722-1760)  130,d
Mus, Tryntje Minnekusse de (1725-1783)  130,f
Nentjes, Marritje Jacobs  24,b
Niet, Clasina Willemse de (x1760)   37
Oever, Barber van den (1655-)  272,b
Oever, Marijtge van den (1685-1768)  69
Os, Beatrix van (1724-)  192,e
Os, Govert van (x1724)   192,e
Outman (Houtman?), Jan Arentsz (1702-1746)  260,f
Overduijn, Jan Aelbertsz  514
Overduijn, Lijsbeth Jans (1630-1705)  257
Overduin, Jacobje Jansse (1636-1696)  265
Overduyn, Trijntje Aelberts (1670-1724)  261
Pals, Gerbrand Simonsz (x1668)   512,a
Pastercamp, Hendrik (1749-1818)  96,i
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  3
Pasterkamp, Albertie Jans (1797-1884)  24,d
Pasterkamp, Albertje Jans (1765-1797)  48,b
Pasterkamp, Andries Jansz (1794-1885)  24,b
Pasterkamp, Arent  768
Pasterkamp, Casparus Gerardus Jansz (1713-)  192,b
Pasterkamp, Casparus Jansz (1725-1803)  192,e
Pasterkamp, Elizabet Jans (1750-1822)  96,j
Pasterkamp, Femmetje Jans (1767-1862)  48,c
Pasterkamp, Gerridt (1745-1780)  96,g
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1796-1802)  24,c
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1802-1806)  24,h
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1806-1868)  13; 24,k
Pasterkamp, Hendrikie Jans (1799-1804)  24,e
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1804-1891)  24,i
Pasterkamp, Jacob (1769-)  48,d
Pasterkamp, Jacob (1865-1898)  6,c
Pasterkamp, Jacobjen (1775-)  48,f
Pasterkamp, Jan (1836-1911)  12,d
Pasterkamp, Jan Arentsz  384
Pasterkamp, Jan Jansz (1736-1740)  96,a
Pasterkamp, Jan Jansz (1764-1829)  24
Pasterkamp, Jan Jansz (1800-)  24,f
Pasterkamp, Jan Jansz (1801-1824)  24,g
Pasterkamp, Jan Jansz (Dickbier) (1680-1750)  192
Pasterkamp, Jan Janz (1711-1800)  96
Pasterkamp, Jan Janzn (1740-1808)  48
Pasterkamp, Johanna Geertruijt Jans (1719-)  192,d
Pasterkamp, Lijzabet (1739-1745)  96,c
Pasterkamp, Lijzabeth (1773-)  48,e
Pasterkamp, Lysabeth Jans (1793-1856)  24,a
Pasterkamp, Marretje (1830-1830)  12,a
Pasterkamp, Marretje (1838-1919)  12,e
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  96,l
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  96,m
Pasterkamp, Riekelt Sjoerdzn (1834-1892)  12,c
Pasterkamp, Sijmon (1743-1744)  96,f
Pasterkamp, Sijmon (1780-)  48,g
Pasterkamp, Sijmon Jansz (1747-1778)  96,h
Pasterkamp, Sjoerd (1859-1930)  6,a
Pasterkamp, Sjoert Jansz (1806-1839)  12
Pasterkamp, Theunis (1737-1795)  96,b
Pasterkamp, Vrouwtje (1867-1868)  6,d
Pasterkamp, Vrouwtje Willems (1871-1956)  6,e
Pasterkamp, Willem (1742-1750)  96,e
Pasterkamp, Willem (1752-1780)  96,k
Pasterkamp, Willem Sjoerdsz (1832-1919)  6
Pasterkamp (Oorspr. Post), Gerardus Jansz (1716-)  192,c
Pieters, Aaltje (x1789)   31
Pieters, Aaltje (1766-1826)  110,h
Pietersz, Claasie (1768-1845)  56,c
Plug, Pietertje (1799-)  11
Plug, Trijntje  43
Plug, Willem Cornelis  22
Plugge, Adriana (1816-1894)  8,d
Pol, Zier Hendrikse van der (1784-1830)  16
Post, Aaltje (1880-1909)  6,e
Post, Albert Janszen (1735-1808)  110,b
Post, Jan Jansz (1700-)  110,b
Post, Jan Maartensz (1858-1897)  3
Post, Maarten Jansz (1831-1907)  3
Pronck, Claes Arijensz (1657-1713)  260,d
Pronck, Maertie Cornelis (x1648)   512,e
Pronck, Maritgen Wouters (1645-1721)  272,b
Pronk, Arie (1812-1848)  8,d
Pronk, Arien Claesz (1690-1762)  260,d
Pronk, Baatje Dirkse (1789-1858)  16
Pronk, Dirk Klaare (1757-1805)  16
Pronk, Kornelia Teunisse (x1795)   36,i
Pronk, Leendert Klaarsz (1810-1890)  8,g
Pronk, Lena (1841-1919)  8,g
Pronk, Leuntje (1837-1919)  8,d
Pronk, Maertje Ariense (x1690)   64
Pronk, Pieternella (x1803)   18,f
Ras, Aaltjen (1849-1925)  12,c
Ras, Abraham Klaasz (1785-1849)  28,d
Ras, Abram Abramsz (1720-1763)  56
Ras, Age Abramsz (1755-1827)  56,c
Ras, Albert Abramsz (1760-1811)  56,e
Ras, Albert Capitein Gerritsz  12,c
Ras, Albertje Claas (1776-)  28,a
Ras, Albertje Pietersdr (1817-1883)  14,c
Ras, Claas Abramsz (1752-1832)  28
Ras, Gerrit Klaasz (1787-1836)  28,e
Ras, Hendrik Klaasz (1782-1865)  28,c
Ras, Jacob Klaasz (1778-1827)  28,b
Ras, Jacob Pietersz (1829-1864)  14,g
Ras, Jannentjes (1835-1911)  6,a
Ras, Jannetje Pietersdr (1820-1863)  14,d
Ras, Klaas Pietersz (1812-1883)  14,a
Ras, Marretje (1860-1941)  6,a
Ras, Marritje Pietersdr (1833-1880)  7
Ras, Pieter Klaasz (1789-1864)  14
Ras, Steven Pietersz (1822-1847)  14,e
Ras, Toon Pietersz (1814-1843)  14,b
Ras, Trijntje Abrahamsz (1763-1843)  56,f
Ras, Trijntjen Abramsz (1753-1762)  56,b
Ras, Wiebrandt Abramsz (1758-1810)  56,d
Ras, Willempje Pietersdr (1826-1905)  14,f
Reus, Arendje de (1759-)  34,d
Reus, Haasje de (1714-)  68,c
Reus, Jannetje Janse (1743-1827)  64,c
Reus, Johannes (vermeld )   64,c
Reus, Maria Janse (1740-1815)  36,k
Rijs, Gijs Jansz van (-1668)  512,a
Roeleveld, Ari Woutersz (1779-1847)  18,e
Roeleveld, Trijntje Ariese (1810-)  18,e
Romkes, Jannetje  24,k
Romkes, Trijntje (1803-1888)  14,f
Roos, Maria Huibertse (1754-1809)  64,e
Ros, Apolonia Ariese (x1730)   260,h
Ros, Pieter Leenderdsz (1770-1847)  18,a
Ros, Tieleman Pietersz (1797-)  18,a
Ruijgrok, Dirk Cornelisz  42
Ruijgrok, Marijtje Dirksdr (1769-1847)  21
Ruiter, Dirk de (1864-)  2,a
Ruiter, Joost de (1899-)  2,a
Ruiter, Neeltje Minnekusse de (1747-1827)  38,b
Ruyter, Dominicus Minnekusz de (1759-1847)  36,b
Ruyter, Geertje Teunisse de (1702-1738)  132,h
Sanden, Aagje Aarnoutse van der (x1710)   130,b
Santen, Ariaantje Maartense van (x1745)   66,a
Schaap, Bregje (1718-)  68,e
Schaap, Geertje (1725-)  35
Schaap, Gijsbert Willemsz (1761-)  34,e
Schaap, Huijg (1809-1832)  16,e
Schaap, Jacob (1775-1851)  16,e
Schaap, Leendert (1687-1755)  70
Schaap, Willem Gijsbertsz (x1760)   34,e
Schieman, Knijertgen Arijense (1660-)  260,d
Schilperoort, Claertie Gerredts van (1594-1668)  513
Schilperoort, Gerrit Cornelisz van (1565-1644)  1026
Schilperoort, Leuntje Gerritsdr van (1590-)  1026,a
Schoenmakers, Elisabeth (-1742)  193
Schuuring, Hiltje (1838-1918)  6,e
Sijmonsz, Willem  194
Smirnen, Arent Jacobsz van (1761-1819)  56,f
Smirnen, Jacob Arends van  56,d
Smirnen, Marritje Jacobs van (1765-1808)  56,d
Smit, Aaltje (1834-)  4,f
Snoek, Aaltien Janszen (1719-)  210,c
Snoek, Bregjen Jansen (1714-1743)  105
Snoek, Dirk  24,k
Snoek, Jacobje Pieters (1819-1861)  4,a
Snoek, Jan  210
Snoek, Jan Jansz (1716-)  210,b
Snoek, Jannetje (x1757)   110,h
Snoek, Jannetje Jans (1721-)  210,d
Snoek, Klaasje (1808-1849)  24,k
Spaanderman, Jaapje  23
Spaans, Leendert (x1803)   18,f
Spaans, Marijtje (1807-1880)  18,f
Spits, Cornelis Reijnders (1872-1944)  2,c
Spits, Grietje (1908-1993)  2,c
Spitz, Conrad (1753-1832)  18,b
Spitz, David (1805-1878)  18,b
Steijn, Philips Pietersz van (x1673)   640,d
Strijdt, Cornelia Rhemmisse (-1762)  192,c
Suijdhoek, Grietie Andries (1703-)  160,b
Suijdhoek, Simon Pieterz (1734-1821)  80,c
Suurmond, Arie Philipsz (x1710)   130,b
Suurmond, Guertie Cornelisse (1723-1810)  144,i
Suurmond, Marijtje Ariense (1718-1796)  130,b
Swaen, Jan Thonisz van der  256,e
Swaen, Leuntge Jans van der (1660-1720)  256,e
Swaenenburch, Annetie Pieters van (x1681)   320,e
Swanenburg, Jannitie Pietersdr van (x1702)   161
Taal, levenloze zoon (1862)  4,c
Taal, levenloze dochter (1872)  4,j
Taal, Arend Pietersz (1795-1849)  16,b
Taal, Arie (1829-1831)  8,c
Taal, Arie (1907-1996)  2,c
Taal, Ary Pieterz (1752-1752)  64,f
Taal, Benjamin Pietersz (1798-1800)  16,c
Taal, Clasina Ariese (1760-1795)  36,b
Taal, Cornelis Pieterse (1742-1804)  36,k
Taal, Cornelis Pietersz (1747-1829)  64,c
Taal, Dirkje Arise (1805-1886)  8,g
Taal, Elisabeth Pieterse (1804-1832)  16,e
Taal, Huig (1832-1901)  8,d
Taal, Jacobus (1861-1862)  4,b
Taal, Jacobus (1939-1945)  1,c
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  2
Taal, Jacobus Willem (1935-1936)  1,a
Taal, Jannetje (1799-1880)  16,a
Taal, Jasper Hendrikse (1756-1842)  16,a
Taal, Job Pietersz (1743-1824)  32
Taal, Job Pietersz (1792-1849)  16,a
Taal, Job Woutersz (1711-)  128,g
Taal, Jobje Cornelisse (1779-1828)  36,k
Taal, Johannes (1865-1868)  4,e
Taal, Johannes (1869-1945)  4,h
Taal, Johannes Johannesz (1835-1908)  4
Taal, Johannes Pietersz (1800-1870)  8
Taal, Joris Jobsz (1776-1777)  32,f
Taal, Klaasje (1905-1990)  2,a
Taal, Kornelis Woutersz (1703-1703)  128,c
Taal, Kornelis Woutersz (1708-1740)  128,f
Taal, Leendert Pieterse (1749-1780)  64,d
Taal, Lijsbeth Wouterse (1704-1705)  128,d
Taal, Lijsbeth Wouterse (1706-1708)  128,e
Taal, Maria Johannesdr (1866-1944)  4,f
Taal, Minnecus Pietersz (1745-1809)  64,b
Taal, Neeltje (1839-1918)  8,f
Taal, Neeltje Jobse (1775-1776)  32,e
Taal, Nicolaas (1844-1925)  8,g
Taal, Nicolaas Jobsz (1771-1787)  32,c
Taal, Pieter Jobsz (1768-1768)  32,a
Taal, Pieter Johannesz (1860-1950)  4,a
Taal, Pieter Joppe (1769-1841)  16
Taal, Pieter Pietersz (1750-1780)  64,e
Taal, Pieternella (1867-1870)  4,g
Taal, Pieternella (1870-1870)  4,i
Taal, Trijntje (1823-1825)  8,a
Taal, Trijntje (1826-1899)  8,b
Taal, Trijntje Jobse (1773-1778)  32,d
Taal, Willem (1906-1996)  1
Taal, Willemina Elisabeth Cornelia (1943-1943)  1,d
Tael, Aeltgen Pieterse (1655-1734)  256,d
Tael, Annetje Wouterse (1699-1786)  128,a
Tael, Cornelis Pietersz (1664-1667)  256,g
Tael, Cornelis Pietersz (1671-1757)  256,i
Tael, Corsje Jans (1640-1690)  512,e
Tael, Ghysbrecht Hendricksz (1647-1696)  272,b
Tael, Hendrick Jansz (1620-1668)  512,b
Tael, Heyndrick (1510-1565)  4096
Tael, Heyndrick Pieters (1569-1603)  1024
Tael, Heyndrik Pietersz (1662-1758)  256,f
Tael, Jan Hendricksz (1596-1664)  512
Tael, Jan Pieterse (1659-1720)  256,e
Tael, Jan Pietersz (1652-)  256,b
Tael, Jop Pietersz (1654-1672)  256,c
Tael, Maertge Gijse (1675-)  272,b
Tael, Maertge Janse (-1681)  512,a
Tael, N.N. (-1668)  256,a
Tael, Pieter Heyndricksz (1534-1602)  2048
Tael, Pieter Jansz (1629-1701)  256
Tael, Pieter Woutersz (1701-1754)  64
Tael, Wouter Jansz (1638-1703)  512,d
Tael, Wouter Pieterse (1669-1714)  128
Tasman, Ary Chielen (1654-1689)  256,d
Tasman, Nieltie Chieles (x1734)   144,c
Timmerman, Gerrit (-1798)  110,a
Timmerman, Naalke Gerrits (1768-1821)  14,c
Toet, Arendje (1807-1829)  18,d
Toet, Jacob (-1832)  18,d
Toorn, Clasyntje Wouterse van der (1742-1809)  64,b
Tuijt, Jasper Arensz (x1722)   130,j
Tuijt, Marijtje Jasperse (1732-)  130,j
Turfboer, Marytje Janse (1670-1734)  256,i
Verdoes, Maartje (1631-)  273
Vergunst, Aaltje (1665-)  256,e
Verheij, Diewertje (x1803)   36,b
Visscher, Hermina (1795-1855)  24,b
Visscher, Jan  24,b
Visscher, Willemtje (1848-)  6,e
Visser, Grietje (1813-1892)  6
Visser, Jacob Jansz (1788-)  10,i
Visser, Jochem Jacobsz (1814-)  10,i
Visser, Lijsabet Willems (1715-1791)  97
Visser (van Marken), Cornelis Jansz (1793-1870)  24,d
Visser (van Marken), Jan Cornelisz (x1822)   24,d
Vlieland, Annetje Arentsdr (1656-)  137
Vlieland, Arent  274
Vlugt, Kornelia Olofs van der (x1766)   80,c
Vries, Aaltje Riekelts de (1803-1879)  13; 24,k
Vries, Aaltjen Richards de (1736-)  104,a
Vries, Bregjen Willems de (1783-)  52,h
Vries, Harmen Riekeltsz de (1823-)  26,e
Vries, Harmtjen Riekelts de (1821-)  26,d
Vries, Hendrik Riekeltsz de (1813-1818)  26,c
Vries, Hendrik Willemsz de (1782-)  52,g
Vries, Hendrikjen Willems de (1789-)  52,k
Vries, Hendrikjen Willems de (1790-)  52,l
Vries, Jan Richerdsz de (1738-)  104,b
Vries, Jan Snoek Willemsz de (1781-)  52,f
Vries, Jan Snoek Willemsz de (1794-)  52,m
Vries, Jan Willemsz de (1778-)  52,d
Vries, Jan Willemsz de (1787-)  52,j
Vries, Rijkelt Willemsz de (1773-1832)  26
Vries, Teuntje Willems de (1775-)  52,c
Vries, Teuntjen Willems de (1779-)  52,e
Vries, Teuntjen Willems de (1786-)  52,i
Vries, Willem Riekeltsz de (1805-)  26,b
Vries, Willem Riekerdsz de (1741-)  104,c
Vries, Willem Rijkeltsz de (1743-1808)  52
Vries, Willem Willemsz de (1774-1822)  52,b
Vries, Willemie Jochems de (1792-1827)  10,i
Vries [later], Hendrick Hendricksz de  1664
Vries [later], Hendrick Roeloffs de (1646-)  416
Vries [later], Jochem Hendricksz de (1677-1761)  208
Vries [later], Rikent Jochems de (1712-1772)  104
Vries [later], Roelof Hendricksz de (-1659)  832
Vrolijk, Dirkje (x1795)   18,a
Vrolijk, Jaepje Dirkse (x1722)   130,j
Wacker, Grietjen Janszen (x1776)   110,i
Waert, Marijtje Alijts de  4099
Wakker, Jacob (1839-1913)  6,e
Wakker, Piet (1870-1911)  6,e
Waterman, Anthonie (1820-)  4,h
Waterman, Doortje (1875-1954)  4,h
Weijtmans, Balthazar (-1819)  16,b
Weijtmans (Wijdemans/Weidemans/Wijtmans), Maria (1789-1827)  16,b
Weltevrede, Maria (-1880)  10,i
Willems, Aaltje (1698-)  194,a
Willems, Aaltje (1717-)  194,c
Wilster, Mearigie Jans van (x1693)   320,b
Wilt, Jacobje ’t  32
Wit, Floris Leendertszn de (1654-1733)  256,d
Wit, Jacomijntje Floore de (x1703)   145
Wit, Leendert Willemsz de (1635-)  256,d
Wit, Maerten de (1600-)  512,e
Wit, Maerten Maertens de (1625-1709)  512,e
Wit, Maria de (1872-1932)  2,c
Woort, Willempje (1836-1924)  6,a
Zeeman, Annetje (x1822)   24,d
Zuidhoek, Anna (1827-1839)  10,e
Zuidhoek, Cornelia (1828-1828)  10,g
Zuidhoek, Cornelis Pietersz (1803-1822)  20,f
Zuidhoek, Dirkje Pieters (1804-1870)  20,g
Zuidhoek, Jacoba (1823-1854)  10,a
Zuidhoek, Jan Pietersz (1736-1807)  40
Zuidhoek, Johanna Christina (1839-1843)  10,n
Zuidhoek, Johannes (1798-1869)  10
Zuidhoek, Klaasie Pieters (1810-1814)  20,i
Zuidhoek, Maria (1823-1829)  10,b
Zuidhoek, Maria (1832-1885)  10,i
Zuidhoek, Marijtje (1792-)  20,a
Zuidhoek, Nicolaas Pietersz (1814-1839)  20,j
Zuidhoek, Pieter (1825-1825)  10,c
Zuidhoek, Pieter (1826-1830)  10,d
Zuidhoek, Pieter (1830-1833)  10,h
Zuidhoek, Pieter (1834-1835)  10,k
Zuidhoek, Pieter (1836-1836)  10,l
Zuidhoek, Pieter (1841-1855)  10,o
Zuidhoek, Pieter Jansz (1763-)  40,a
Zuidhoek, Pieter Jansz (1765-1844)  20
Zuidhoek, Pietje Pieters (1800-1846)  20,e
Zuidhoek, Simon Pieterz (1807-1817)  20,h
Zuidhoek, Trijntje Pieters (1793-1880)  20,b
Zuidhoek, Trijntje Pieters (1795-1848)  20,c
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  5
Zuidhoek, Willemijntje Jans (1767-)  40,c
Zuidhoek, Willemina (1828-1828)  10,f
Zuidhoek, Willemina (1833-1836)  10,j
Zuijd Hoeke, Andries Corssen van (1673-)  160
Zuijderduijn, Geertje (1689-1768)  71
Zuijdhoek, Cors Andriesz van (1702-)  160,a
Zuijthoek, Grietje Pieters (1739-)  80,e
Zuijthoek, Grietje Pieters (1744-)  80,g
Zuydhoek, Andries Pietersz (1731-)  80,a
Zuydhoek, Annetje Pieters (1749-)  80,i
Zuydhoek, Corstiaan Pieterz (1742-)  80,f
Zuydhoek, Geertje Pieters (1732-1814)  80,b
Zuydhoek, Jan Corsz (1664-)  320,h
Zuydhoek, Kors Pietersz (1748-)  80,h
Zuydhoek, Pieter Andriesz (1705-)  80
Zuydhoek [later], Aeltge Cors (1666-)  320,i
Zuydhoek [later], Andries  1280
Zuydhoek [later], Arien Corsz (1658-)  320,d
Zuydhoek [later], Arij Corsz (1663-)  320,g
Zuydhoek [later], Barthelomeus (1668-)  320,j
Zuydhoek [later], Claesjen Corsse (1651-)  320,a
Zuydhoek [later], Cors Gillisz (1629-)  320
Zuydhoek [later], Dirk Gillisz (1633-)  640,c
Zuydhoek [later], Gerrit Corsz (1656-)  320,c
Zuydhoek [later], Gillis Andriesz (-1644)  640
Zuydhoek [later], Trijntge Gilles (1631-)  640,b
Zuydhoek [later], Willem Corsz (1661-)  320,f
Zuydhoek | Suijthoeck, Dirk Corsz (1659-)  320,e
Zuydhoek | Zuythoeck, Andries Gillisz van (1637-1673)  640,d
Zuydthoek, Mees Korze (1654-)  320,b
Zwan, Klazina van der (1802-)  18,d
[Boer], Meijndert Lubben [de]  210,c
[Boer], Ocke Meijndertsz [de] (1720-1785)  210,c


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 1 juli 2022 18:01 door A. Taal