Parenteel van Bastiaen van Hoek

Gebaseerd op bestand d.d.: 09 juli 2024. In CBG - formaat

Omvat 469 personen.


I. Bastiaen van Hoek, geb. vr 1670.
Zijn kinderen:
1. Arin Bastiaense, volgt II.
2. Antoni Bastiaans van Hoeck, tr. Cuijlenburg (Gld) 26 mei 16911 N.N. Lijsbet Claassen.

II. Arin Bastiaense van Hoek, † 1719, tr. Cuijlenburg (Gld) 15 april 17192 Margrita Cornelisse de Jongh; zij hertr. Culemborg (Gld) 8 sept. 17233 Cnelis Jansse van der Ster.
Uit zijn relatie met Theuntje Arins, † vr 15 april 1719:

III. Bastiaen Arinse van (den) Hoek, geb. Cuijlenburg (Gld),4 ged. Cuijlenburg (Gld) 20 april 1704,5 begr. Hagestein (U) 24 dec. 1784,6 tr. Everdingen (U) 12 juli 17444 Johanna van Hollant, geb. Everdingen (U),4 ged. Everdingen (U) 18 jan. 1728,7 dr. van Jan Stevens van Holland (den Hollander) en Stijntje Vreemd.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Bastiaans van den Hoek, ged. Everdingen (U) 25 april 1745.8
2. Ariaantie Bastiaans van den Hoek, ged. Everdingen (U) 20 aug. 1747.9
3. Adrianus Bastiaans, volgt IV.
4. Cornelis Bastiaans van den Hoek, ged. Everdingen (U) 26 dec. 1752.10
5. Anthonij van den Hoek, ged. Everdingen (U) 11 mei 1755.10
6. Adriana Bastiaans van den Hoek, ged. Everdingen (U) 29 mei 1757.10

IV. Adrianus Bastiaans van den Hoek, ged. Everdingen (U) 11 mei 1749,9 † Leerdam (Z.H.) 21 sept. 1811,11 tr. Lopik (U) 17 nov. 177612 Huibertje Adriana Trapman, ged. Leerdam 24 maart 1758, † Leerdam (Z.H.) 30 mei 1839,13 dr. van Jan en Gerrigje van Zanten.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrigje, volgt Va.
2. Johanna, volgt Vb.
3. Bastiaantje van den Hoek, geb. Lopik (U) 19 mei 1782, † ald. vr 28 sept. 1783.
4. Bastiaantje van den Hoek, geb. Lopik (U) 28 sept. 1783.
5. Jan, volgt Vc.
6. Bastiaan, volgt Vd.
7. Everijntje van den Hoek, geb. Lopik (U) 9 jan. 1791, † Culemborg (Gld) 14 nov. 1869,14 tr. Leerdam 18 okt. 181215 Herbert van der Leeden, geb. omstr. 1788, † vr 14 nov. 1869, zn. van Jacob Dirkzn en Teuntje Kars.
8. Adriaantje van den Hoek, geb. Jaarsveld omstr. 1792, † Leerdam (Z.H.) 16 juli 1849,16 tr. Leerdam (Z.H.) 29 juni 182517 Arie van Rossum, geb. Leerdam (Z.H.) omstr. 1794, Kledermaker,17vr 16 juli 1849, zn. van Antonie en Johanna Brugman.
9. Johannes van den Hoek, geb. Lopik (U) 3 mei 1795, † Leerdam (Z.H.) 12 aug. 1822.18
10. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 26 dec. 1797,19 † ald. 12 jan. 1849.20
11. Hendrik van den Hoek, ged. Leerdam (Z.H.) 2 mei 1800.19
12. Geertrui van den Hoek, ged. Leerdam (Z.H.) 15 febr. 1802,19 † ald. 15 maart 1866.21

Va. Gerrigje van den Hoek, geb. Lopik (U) 5 okt. 1777, tr. Loopik 18 mei 1797 (echtsch. ingeschr.) Gerrit Schreuter.
Uit dit huwelijk:
Catharina Schreuter, geb. Leerdam omstr. 1805, tr. Leerdam 21 aug. 182522 Klaas van der Meijden, geb. Leerdam omstr. 1803.

Vb. Johanna van den Hoek, geb. Lopik (U), ged. Lopik (U) 24 okt. 1779, † Leerdam (Z.H.) 6 april 1840,23 tr. Cornelis Oostrom, geb. omstr. 1778.24
Uit dit huwelijk:
1. Janna Cornelia Oostrom, geb. Leerdam omstr. 1807, † ald. 16 dec. 1893, tr. Leerdam 30 dec. 183625 Engelbert Lemmen, geb. Heicop omstr. 1808.
2. Evert Oostrom, geb. Leerdam 24 mei 1814, tr. Leerdam 21 nov. 184026 Neeltje Verheij, geb. Leerdam omstr. 1817.
3. Jan Oostrom, geb. Leerdam 22 jan. 1819, tr. Leerdam 12 febr. 184527 Geertruida Doeland, geb. Leerdam omstr. 1819.
4. Adrianus Oostrom, geb. Leerdam 16 sept. 1823, tr. Leerdam 2 jan. 185028 Klasina Dentro, geb. Leerdam omstr. 1828.

Vc. Jan van den Hoek, geb. Lopik (U) 22 mei 1785, † Heenvliet (Z.H.) 4 nov. 1828.29
Uit zijn relatie met Margaretha Wiegel, geb. omstr. 1786, † Leerdam (Z.H.) 19 okt. 1864, dr. van Toon:
1. Huijbertje van den Hoek, geb. Vlissingen (Z) omstr. 1811,30 † Leerdam (Z.H.) 11 april 1821.30
2. Johanna Antonia van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 8 juli 1816,31 † ald. 14 mei 1873,32 tr. 1e Leerdam (Z.H.) 26 mei 183733 Johannes Verhey, † vr 9 april 1845; tr. 2e Leerdam (Z.H.) 9 april 184534 Gerrit den Hartog, geb. Leerdam (Z.H.) omstr. 1819, zn. van Jan en Grietje van Dijk.
3. Arie van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 13 jan. 1819.35
4. Gerrigje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 19 febr. 1821,36 † ald. 30 maart 1834.
5. Leentje van den Hoek, geb. omstr. 1824,37 † Leerdam (Z.H.) 17 april 1830.37
6. Huibertje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 3 april 1825,38 † Zwijndrecht 6 febr. 1894, tr. Leerdam (Z.H.) 24 nov. 184939 Joost Jongbloed, geb. Vuren (Gld) omstr. 1812, stoker,40 zn. van Frederik en Maria Schouwenburg.
7. Everijntje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) dec. 1828,41 † ald. 15 febr. 1829.41

Vd. Bastiaan van den Hoek, geb. Lopik (U) 9 nov. 1788, † Leerdam (Z.H.) 29 juli 1833,42 tr. Leerdam (Z.H.) 18 okt. 181243 Adriana Verdugt, geb. Leerdam (Z.H.) 30 juni 1795, † ald. 27 april 1849,44 dr. van Gerrit en Adriana Zuur.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt VIa.
2. Adriana, volgt VIb.
3. Johannes, volgt VIc.
4. Gerrit, volgt VId.
5. Cornelis, volgt VIe.
6. Jan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 16 april 1831,45 † ald. 21 mei 1833.46

VIa. Arie van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 17 sept. 1814,47 ged. Leerdam 25 sept. 1814,19 Fabriekswerkman,44 † Leerdam (Z.H.) 14 jan. 1871,48 tr. 1e Leerdam (Z.H.) 28 juli 184149 Margarita van Alphen, geb. Driel (Gld) 1815, dr. van Margarita van Alphen; tr. 2e Leerdam 7 juni 185650 Cornelia Muijlenburg, geb. Amsterdam omstr. 1831, dr. van Pieter en Adriana Hinke.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bastiaan, volgt VIIa.
2. Margarita van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 24 febr. 1843,51 † ald. 19 okt. 1843.52
3. Margarita van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 26 dec. 1849.53
4. Jan, volgt VIIb.
Uit het tweede huwelijk:
5. Pieter, volgt VIIc.
6. Adriana van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 8 febr. 1861.54
7. Arie van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 3 mei 1862,55 † ald. 8 juli 1867.56
8. Johanna van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 5 maart 1865,57 tr. Gorinchem 5 juni 188558 Leonardus van Lis, geb. Maastricht omstr. 1859.
9. Arie van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 8 okt. 1867,59 † ald. 22 maart 1868.60
10. Cornelia van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 20 febr. 1869.61

VIIa. Bastiaan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 30 sept. 1839,62 tr. 1e Leerdam 22 dec. 186463 Cornelia Martina Visser de Jong, geb. Leerdam (Z.H.) 24 dec. 1838, † ald. 4 april 1872, dr. van Coenraad Visser de Jong en Maria Sterk; tr. 2e Leerdam (Z.H.) 20 aug. 187264 Alida Maria Dammuler, geb. omstr. 1837, dr. van Gerrit en Johanna Darthuijsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus van den Hoek (Oorspr. de Jong), geb. Leerdam 17 april 1862.
2. Arie van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 9 mei 1866.65
3. Levenloze dochter, geb. Leerdam 13 aug. 1867.
4. Coenraad van den Hoek, geb. Leerdam 26 juni 1869.66

VIIb. Jan van den Hoek, geb. Leerdam 10 mei 1853,67 tr. ’s Hertogenbosch 16 mei 187768 Maria Elisabeth Steiger, geb. ’s Hertogenbosch 10 dec. 1854, dr. van Joannes en Adriana Sprenk.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia van den Hoek, geb. ’s Hertogenbosch, tr. ’s Hertogenbosch 5 april 192169 Wilhelmus Antonius van den Dungen, geb. ’s Hertogenbosch, zn. van Adrianus en Dingna Senders.
2. Adriana Maria van den Hoek, geb. ’s Hertogenbosch, tr. ’s Hertogenbosch 12 okt. 190870 Hendrik van Overdijk, geb. Vlijmen, zn. van Hubertus en Jacoba Moonen.
3. Johannes van den Hoek, geb. ’s Hertogenbosch, tr. ’s Hertogenbosch 18 mei 190771 Wilhelmina Johanna Bolman, geb. ’s Hertogenbosch, dr. van Willem Frederik en Wilhelmina Johanna van Leeuwarden.
4. Arie Karel van den Hoek, geb. ’s Hertogenbosch, tr. ’s Hertogenbosch 13 nov. 192272 Maria Josepha van der Aa, geb. ’s Hertogenbosch.
5. Emilia van den Hoek, geb. ’s Hertogenbosch, tr. ’s Hertogenbosch 1 okt. 191773 Frederik Bartholomeus Franciscus Sonnenberg, geb. Kampen, zn. van Frederik Bartholomeus Franciscus en Adriana Cornelia Aenmeij.
6. Adriana van den Hoek, geb. ’s Hertogenbosch, tr. ’s Hertogenbosch 28 juli 190074 Johannes Grefkens, geb. ’s Hertogenbosch, zn. van Dorus en Maria Catharina Boo.

VIIc. Pieter van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 12 febr. 1859,75 tr. Gorinchem 2 dec. 188076 Rebekka Barbara van Rijzewijk, geb. Gorinchem omstr. 1856.
Uit dit huwelijk:
Lena Adriana van den Hoek, geb. omstr. 1880.

VIb. Adriana van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 27 sept. 1818,77 tr. Leerdam (Z.H.) 8 dec. 183778 Jacobus Vermeulen, geb. Leerdam 1808, Werkman,79 zn. van Jan en Willemina van Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Vermeulen, geb. Leerdam (Z.H.) 2 sept. 1838, tr. 1e Leerdam 4 sept. 185680 Gerardus Josuas van Bossy, geb. Leerdam omstr. 1835; tr. 2e Leerdam 27 jan. 187181 Jacobus Adrianus van Willigen, geb. Leerdam omstr. 1850, zn. van Jan en Johanna Hendrika Kooijman.
2. Bastiaan Vermeulen, geb. Leerdam (Z.H.) 21 april 1845,82 † Culemborg 6 mei 1902, tr. Leerdam 12 nov. 186383 Hendrika Brouwer, dr. van Barend en Johanna Jacoba Story.

VIc. Johannes van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 19 april 1821,84 Glasblazer,85 † Culemborg (Gld) 13 dec. 1869,85 tr. 1e Leerdam 1 febr. 184386 Marigje Walter, geb. Leerdam (Z.H.) omstr. 1825, dr. van Elbert en Tijgje Vonk; tr. 2e Leerdam (Z.H.) 3 maart 185887 Neeltje Zwamborn, geb. Beesd omstr. 1828, dr. van Wouter en Catharina van Leeuwen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Christiaan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 1 aug. 1843,88 † ald. 15 sept. 1843.89
2. Bastiaan Elbert van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 26 april 1845,90 Glasblazer,91 † Culemborg (Gld) 10 dec. 1863.
3. Elbert Christiaan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 1 maart 1849,92 † Culemborg (Gld) 21 febr. 1873.93
4. Adriana Gerdina van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 2 juli 1851,94 † Culemborg (Gld) 5 maart 1878, tr. Culemborg (Gld) 14 aug. 187495 Peter van Steijn, geb. Neerijnen (Waardenburg) omstr. 1849.
5. Tijgje Elberdina van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 5 juni 1854.96
6. Johanna van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 1 mei 1856,97 tr. Gorinchem 29 april 187495 Johannes van Wijk, geb. Wageningen omstr. 1848.
Uit het tweede huwelijk:
7. Catharina van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 3 jan. 1859,98 tr. Schiedam 12 sept. 188399 August Abraham Weidler, geb. Elberfeld (Dld) 18 aug. 1852,99 † Schiedam 5 jan. 1894.99
8. Jan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 25 febr. 1861.100
9. Neeltje van den Hoek, geb. Culemborg (Gld) vr 11 sept. 1863, † ald. 11 sept. 1864.
10. Neeltje van den Hoek, geb. 1867, † Culemborg 28 dec. 1870.

VId. Gerrit van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 16 juni 1824,101vr 26 jan. 1880,102 tr. Leerdam 28 aug. 1844103 Jannigje Hartman, geb. Leerdam (Z.H.) 11 jan. 1825,104 † ald. 26 jan. 1880,105 dr. van Barend en Bastiaantje van Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Huberdina van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 31 mei 1845.106
2. Adriana van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 26 dec. 1850,107 tr. Leerdam (Z.H.) 5 jan. 1872108 Willem Lodewijk Tobias Hageman, geb. Amsterdam omstr. 1843, zn. van Lodewijk Fredrik Willem en Geertruijde Catharina van Laar.
3. Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 26 dec. 1850,109 † ald. 18 febr. 1851.110
4. Bastiaan van den Hoek, geb. Leerdam 19 juni 1855.79
5. Barend van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 8 april 1859.111
6. Jan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 30 april 1862,112 tr. Culemborg (Gld) 30 juli 1886113 Johanna Anthonia van Willegen, geb. Leerdam omstr. 1868, dr. van Gerrit Marinus en Margaretha Johanna den Hartog.

VIe. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 13 jan. 1827,114 stoker glasfabriek, † Leerdam (Z.H.) 14 aug. 1884,115 tr. Leerdam (Z.H.) 7 jan. 1853116 Adriana Hendrika van Os, geb. Leerdam (Z.H.) 9 mei 1829,117 † ald. 29 dec. 1922,118 dr. van Adrianus en Aartje van Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 24 mei 1852,119 Glasblazer,120 tr. Leerdam 3 dec. 1875121 Grietje Schultink, geb. Hattem (Gld) 10 nov. 1847,122 dr. van Jan Frans en Gerrigje van de Wal.
2. Aartje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 9 febr. 1855,123 † ald. 1 okt. 1859.124
3. Adriana Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 11 nov. 1858,125 † ald. 26 nov. 1858.126
4. Aaltje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 23 dec. 1859,127 † ald. 10 sept. 1869.128
5. Adrianus Cornelis, volgt VIId.
6. Cornelis, volgt VIIe.
7. Hendrikus, volgt VIIf.
8. Aart Jan, volgt VIIg.

VIId. Adrianus Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 5 nov. 1862,129 Glasblazer,130 Chef ener glasfabriek,131 Meesterknecht,132 † Leerdam (Z.H.) 16 okt. 1955, tr. 1e Leerdam 21 mei 1884133 Gerrigje Schultink, geb. Beesd (Gld) 22 maart 1861,134 † Leerdam (Z.H.) 10 febr. 1935,135 begr. Leerdam (Z.H.), Oude Algemene Begraafplaats,136 dr. van Jan Frans en Gerrigje van de Wal; tr. 2e Amsterdam 8 april 1936 Pieternella Maria Johanna Pichal, geb. Vlissingen (Z) 28 okt. 1873,13725 jan. 1959,19 dr. van Johannes en Pieternella van Olphen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIIa.
2. Gerrigje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 18 dec. 1885,138 † ald. 19 dec. 1885.139
3. Gerrigje Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 23 nov. 1886,140 † Leiden (Z.H.) 23 dec. 1956,141 tr. Leerdam 22 aug. 1912142 Johan Gips, geb. Heinenoord 21 mei 1886, zn. van Huibert en Everdina Maria Flora Groeneveld.
4. Jan Frans van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 31 jan. 1888,143 † ald. 10 juli 1888.144
5. Adriana Hendrika, volgt VIIIb.
6. Johanna Francina van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 11 sept. 1890,145 † ald. 4 nov. 1976,146 tr. Leerdam (Z.H.) 11 okt. 1917147 Jan Cornelis Pelgrim, geb. Vuren 14 maart 1886, Glasmaker,146 † Leerdam 8 maart 1982,146 zn. van Jan Cornelis en Jantje Adriana Kruijt.
7. Bertha van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 12 mei 1892,148 † ald. 12 nov. 1894.149
8. Adrianus Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 1 nov. 1893,150 † ald. 4 febr. 1894.151
9. Bertha van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 24 febr. 1895,152 † Tiel (Gld) 21 febr. 1988, tr. 1e ’s-Gravenhage 21 jan. 1920153 (echtsch. uitgespr. ald. 11 dec. 1924)153 Johannes Pieter Bakker, geb. Middelburg (Z) 26 juni 1865, zn. van Willem en Lena Lahr; tr. 2e ’s-Gravenhage 29 nov. 1929154 Hendrik Johannes Keurvorst, geb. ’s-Gravenhage 1 dec. 1874, † Geldermalsen 15 juni 1968, zn. van Willem Nicolaas en Alida de Bruijn.
10. Adrianus Cornelis, volgt VIIIc.
11. Margaretha van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 6 maart 1898,155 † Oegstgeest 30 dec. 1992, tr. Leerdam (Z.H.) 20 juli 1921156 Dirk Goemaat, geb. Rijnsburg 27 okt. 1900, zn. van Pieter en Hindertje van der Ploeger.
12. Levenloze zoon, geb. Leerdam (Z.H.) 21 juni 1899.157
13. Jan Frans van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 18 mei 1901,158 † Waalwijk 2 sept. 1988, begr. Leerdam (Z.H.), Algemene begraafplaats,136 tr. Leerdam (Z.H.) 4 nov. 1925 Geertrui van Hoogdalem, geb. Leerdam 10 maart 1898, † Apeldoorn 14 aug. 1985, begr. Leerdam (Z.H.), Algemene begraafplaats.136
14. Gerritje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 4 nov. 1903, † ald. 9 maart 1993, begr. Leerdam (Z.H.), Oude Algemene Begraafplaats 13 maart 1993.
15. Agnes van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 11 april 1905, † Buurmalsen 29 maart 1944, tr. Leerdam 24 april 1929 Jacob Arie van Eck, geb. Buurmalsen 6 mei 1903.

VIIIa. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 18 jan. 1885,120 boekhouder, Onderwijzer,130 Klerk aan de gasfabriek,159 † Leerdam (Z.H.) 27 maart 1919,159 tr. ’s-Gravenhage (Z.H.) 2 aug. 1911130 Elisabeth van Wijk, geb. ’s-Gravenhage 7 juni 1885,160 † ald. 25 dec. 1978, dr. van Lambertus en Pieternella van den Bosch.
Uit dit huwelijk:

IXa. N.N. van den Hoek.
Zijn zoon:
Cornelis van den Hoek, geb. 1947.

VIIIb. Adriana Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 24 juni 1889,161 † ald. 6 juli 1966, begr. Leerdam (Z.H.), Oude Algemene Begraafplaats,136 tr. Leerdam (Z.H.) 19 juli 1911162 Adrianus Hendrikus Cornelis sr. de Wit, geb. Leerdam (Z.H.) 18 sept. 1886, Procuratiehouder,163 † Leerdam (Z.H.) 23 nov. 1979, begr. Leerdam Oude Algemene Begraafplaats,136 zn. van Jacobus Abram en Adriana Kouwenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Heiltje Margaretha de Wit, † Leerdam (Gld) 10 okt. 1917.
2. Adrianus Hendrikus Cornelis jr. de Wit, tr. Marianne Clasina Elfride van Hoogdalem, geb. 5 okt. 1922,164 † Leerdam (Gld) 14 jan. 2004, begr. Leerdam (Gld), Oude Algemene Begraafplaats.
3. Gerritje Adriana Cornelia de Wit, geb. Leerdam (Z.H.) 24 juni 1914,165 † ald. 4 aug. 2007,165 tr. Josef Fichtinger, geb. Wrnsdorf (O) 22 febr. 1929, † Nieuwengein (U) 22 april 1996.

VIIIc. Adrianus Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 4 juli 1896,166 Broodbakker,167 † Amsterdam (N.H.) 26 nov. 1959, begr. Amsterdam, Noorderbegraafplaats 30 nov. 1959,168 tr. 1e Werkendam (N.B.) 2 april 1919169 (echtsch. uitgespr. Dordrecht, Arrondissementsrechtbank 7 nov. 1923)170 Jannigje Cornelia Pieternella Cornet, geb. Werkendam (N.B.) 16 mei 1898,171 † ald. 4 april 1974, begr. Werkendam, Kerkhof bij het Laantje 8 april 1974,168 dr. van Cornelis Pieter en Jannigje den Haan; zij hertr. Werkendam (N.B.) 3 juni 1931172 Florus Arie van Zanten; tr. 2e Amsterdam (N.H.) 21 jan. 1926173 Jansje Verdonk, geb. Amsterdam - Nieuwendam 13 juni 1900,174 † Amsterdam (N.H.) 14 maart 1953,175 dr. van Jan en Geertje Mol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Cornelis, volgt IXb.
2. Cornelis Pieter, volgt IXc.
3. Cornelia, volgt IXd.
Uit het tweede huwelijk:
4. Gerrigje, volgt IXe.
5. Jan, volgt IXf.
6. Cornelis van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 27 mei 1929,176 † ald. 11 dec. 1930.
7. Gerrit van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 29 mei 1930,176 † ald. 14 okt. 1937.
8. Cornelis, volgt IXg.
9. Jacob, volgt IXh.
10. Petrus, volgt IXi.

IXb. Adrianus Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 14 juni 1920, † Krimpen a.d. Lek (Z.H.) 23 dec. 2003, begr. Krimpen a.d. Lek (Z.H.), Algemene Begraafplaats 29 dec. 2003,168 tr. 1e vr 6 (mnd. onb.) 1953 Lena Pruissen; tr. 2e Krimpen aan de Lek 3 juni 1953 Annigje Romijn, geb. Bergambacht 1 jan. 1923, † Krimpen aan de Lek 27 jan. 1997, begr. Krimpen a.d. Lek (Z.H.), Algemene Begraafplaats 31 jan. 1997.168
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Cornelis Pieter, volgt Xa.
2. Margaretha Anna Marrigje van den Hoek, geb. Krimpen a.d. Lek (Z.H.) 15 april 1955, † ald. 15 nov. 2006, begr. Krimpen a.d. Lek (Z.H.), Algemene Begraafplaats 18 nov. 2006,168 tr. Jaap in ’t Hout.

Xa. Jan Cornelis Pieter van den Hoek, geb. Utrecht 24 nov. 1953.
Uit zijn relatie met ? Onbekende achternaam (11):
1. Vincent van den Hoek, geb. omstr. 1985.
2. Marlinde van den Hoek, geb. omstr. 1988.

IXc. Cornelis Pieter van den Hoek (Militaire Willems-Orde 1948-), geb. Leerdam (Z.H.) 7 juni 1921,177 † Gorcum (Z.H.) 12 febr. 2015,178 begr. Werkendam (N.B.) - Begraafplaats aan het Laantje 19 febr. 2015,168 tr. Werkendam (NB) 19 sept. 1946 Jenneke Visser, geb. Werkendam (N.B.) 3 april 1921, ged. Werkendam (N.B.); Gereformeerd, † Almkerk (N.B.) 27 april 2015, begr. Werkendam (N.B.) - Begraafplaats aan het Laantje 1 mei 2015, dr. van Cornelis Bastiaan en Judith Ippel.
Uit dit huwelijk:
1. Judith, volgt Xb.
2. Jannigje Cornelia Pieternella, volgt Xc.
3. Rosemarie Dorothee, volgt Xd.
4. Cornelis Bastiaan, volgt Xe.
5. Floris Arie, volgt Xf.
6. Cornelis Pieter, volgt Xg.
7. Rebecca Mirjam, volgt Xh.
8. Sakia Wendelmoet, volgt Xi.
9. Andre Albrecht, volgt Xj.
10. Joan Festus, volgt Xk.

Xb. Judith van den Hoek, geb. Giessen (N.B.) 2 aug. 1947, tr. Werkendam (kerkelijk Werkendam; Maranathakerk, Merwestraat) 20 okt. 1970179 Arie Cornet, geb. Werkendam (N.B.) 13 april 1946, zn. van Cornelis en Maaike Wijnands. [Werkendam]
Uit dit huwelijk:
1. Maaike Jenneke Anna, volgt XIa.
2. Jessica Ariane Judith, volgt XIb.
3. Cornelis Arie Pieter, volgt XIc.

XIa. Maaike Jenneke Anna Cornet, geb. Werkendam (N.B) 6 april 1974,180 tr. Werkendam (N.B) (kerkelijk Werkendam - Sleeuwijk; het "Oude kerkje") 28 aug. 1998179 Glenn Barret. [Werkendam]
Uit dit huwelijk:
1. Shanna Mary Judith Barret, geb. Werkendam (N.B) 10 dec. 2001.181 [Werkendam]
2. Nadia Arielle Barret, geb. Werkendam (N.B) 3 april 2005.
3. Joshua Terrence Barret, geb. Werkendam (N.B.) 3 nov. 2013.

XIb. Jessica Ariane Judith Cornet, geb. Werkendam (N.B.) 9 dec. 1976,180 tr. Werkendam (NB) 19 sept. 2008179 Willem Smits, geb. 4 sept. 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Aalbert Arie Smits, geb. Werkendam (N.B.) 15 sept. 2012.181
2. Anneke Franka Smits, geb. Werkendam (N.B) 9 febr. 2018.181

XIc. Cornelis Arie Pieter Cornet, geb. Werkendam (N.B) 31 maart 1980,182 tr. Werkendam (N.B) Cindy van Oord.
Uit dit huwelijk:
1. Femke Judith Cornet, geb. Werkendam (N.B) 24 jan. 2009.
2. Julia Cornet, geb. Werkendam (N.B) 10 febr. 2011.181
3. Mees Cornet, geb. Werkendam (N.B.) 5 jan. 2014.

Xc. Jannigje Cornelia Pieternella van den Hoek, geb. Werkendam (N.B) 17 dec. 1948, tr. Werkendam (N.B.) (kerkelijk Werkendam, Geref. Kerk) 10 aug. 1971183 Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 2 nov. 1945, zn. van Willem en Elisabeth Cornelia de Leeuw. [Den Helder 1945-1964]
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieter, volgt XId.
2. Jeroen Arie Taal, geb. Amstelveen 29 sept. 1980.184
3. Jenneke Elisabeth Taal, geb. Amstelveen (N.H.) 9 febr. 1983.

XId. Willem Pieter Taal, geb. Amsterdam (N.H.) 12 aug. 1975,184 tr. Woerden (Z.H.) 25 mei 2019 Laura Zeilstra, geb. Leiden (Z.H.) 9 nov. 1984,185 dr. van Bauke Luite en Alida Maria Lagas.
Uit dit huwelijk:
1. Lieke Taal, geb. Amstelveen (N.H.) 2 jan. 2014.
2. Jens Taal, geb. Amstelveen (N.H.) 8 sept. 2016.181

Xd. Rosemarie Dorothee van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 14 aug. 1950, † Gorinchem (Z.H.) 13 okt. 2003, begr. Werkendam (N.B.) - Algemene begraafplaats Borcharenweg 1, tr. Werkendam (N.B) (kerkelijk Werkendam)186 25 aug. 1978 Hendrikus Anne de Keyzer, geb. Werkendam (N.B.) 12 nov. 1952, zn. van Jurianes en Helena Baggerman.
Uit dit huwelijk:
1. Rebecca Dorothee de Keyzer, geb. Werkendam (N.B.) 7 nov. 1982.
2. Jurianes Anne Kagiso, volgt XIe.
3. Thabo Pieter de Keyzer, geb. Francistown, Botswana 31 okt. 1987.

XIe. Jurianes Anne Kagiso de Keyzer, geb. Francistown, Botswana 9 jan. 1985.187
Uit zijn relatie met Nathanja N.N.:
1. Juna Rosanna de Keyzer, geb. Eindhoven (N.B.) 17 jan. 2019.187
2. Naut de Keyzer, geb. Eindhoven (N.B.) 3 febr. 2022.

Xe. Cornelis Bastiaan van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 12 dec. 1951, Chauffeur, viskweker, winkelier, tr. Werkendam (N.B.) (kerkelijk Werkendam; Maranathakerk, Merwestraat)179 29 mei 1973179 Pietertje Westerhout, geb. 1 febr. 1953, dr. van Cornelis en Geertruida van Dam.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelis, volgt XIf.
2. Geertruida Jenneke van den Hoek, geb. Werkendam (N.B) 18 maart 1980.

XIf. Pieter Cornelis van den Hoek, geb. Werkendam (N.B) 23 jan. 1974, tr. Werkendam (N.B) 9 sept. 2000179 Petra Admiraal. [Werkendam]
Uit dit huwelijk:
Sem van den Hoek, geb. Werkendam (N.B) 12 febr. 2002. [Werkendam]

Xf. Floris Arie van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 22 mei 1953, tr. Waspik (N.B.) (kerkelijk Waspik)188 10 sept. 1976179 Petronella Johanna Antoinetta Ruitenberg, geb. Waspik (N.B.) 26 juli 1952, dr. van Pieter A. en Teuna Hoefkens.
Uit dit huwelijk:
1. Astrid Thea Jenneke van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 9 mei 1984, tr. 23 dec. 2016 Achternaam? Dennis.
2. Susanne Petronella, volgt XIg.

XIg. Susanne Petronella van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 16 okt. 1985, tr. Met de handschoen (Nederland - Syrie) Walid Shekho, geb. Syrie - Koerdistan.
Uit dit huwelijk:
1. Ivan Arie Shekho, geb. Rijswijk (Z.H.) 13 juni 2016.189
2. Loran Baran Shekho, geb. Dordrecht (Z.H.) 8 jan. 2019.

Xg. Cornelis Pieter van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 18 sept. 1955, tr. Werkendam (N.B.) (kerkelijk Werkendam)190 30 sept. 1977 Nanske van Driel, geb. Werkendam (N.B.) 10 april 1958, dr. van Maarten en Janny Duizer.
Uit dit huwelijk:
1. Pepijn van den Hoek, geb. Werkendam 3 juni 1986.
2. Jochem van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 20 dec. 1988, † Isle of Man (G.B.) 7 juni 2017,191 begr. Werkendam (N.B) - Alg. begraafplaats Borcharenweg 26 juni 2017.

Xh. Rebecca Mirjam van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 4 okt. 1956, tr. Werkendam (N.B.) (kerkelijk Werkendam; Maranathakerk, Merwestraat) 25 juni 1982 Bastiaan Jozinus Ippel, geb. Werkendam (N.B.) 23 april 1955, zn. van Bastiaan en Johanna Holster. [Werkendam]
Uit dit huwelijk:
1. Jenneke Nathaniel, volgt XIh.
2. Jonathan Bastiaan Ippel, geb. Werkendam (N.B.) 30 april 1988.
3. Lina Maria (adoptiefdochter), volgt XIi.
4. Chanan Johannes Pieter Ippel, geb. Werkendam (N.B.) 18 april 1992.

XIh. Jenneke Nathaniel Ippel, geb. Werkendam (N.B.) 10 dec. 1985, tr. Werkendam (N.B), Fort Altena (kerkelijk Werkendam, Geref. Kerk Maranathakerk) 6 maart 2009179 Ruben den Haan. [Werkendam (N.B)]181
Uit dit huwelijk:
1. Liam Bastiaan Andries den Haan, geb. Werkendam (N.B) 11 dec. 2010. [Werkendam (N.B)]181
2. Sepp Ruben Pieter den Haan, geb. Werkendam (N.B.) 31 mei 2013. [Werkendam (N.B)]181
3. Sammie Rebecca Maria den Haan, geb. Werkendam (N.B) 30 mei 2018.
4. Luus Jentel den Haan, geb. Werkendam (N.B) 2 mei 2023.181

XIi. Lina Maria Ippel, geb. Bogota, Columbia 26 april 1990.
Haar zoon:
Levie Ippel, geb. Werkendam (N.B) 3 sept. 2010.181

Xi. Sakia Wendelmoet van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 25 febr. 1958, tr. Werkendam 13 okt. 1978179 Johan de Keijzer, geb. Werkendam (N.B.) 14 jan. 1957, zn. van Gerrit en G. Kramer.
Uit dit huwelijk:
1. Joan Dionysius de Keijzer, geb. Werkendam (N.B) 3 april 1979.
2. Geertje Jenneke Wendelmoet, volgt XIj.
3. Joanne Saskia, volgt XIk.

XIj. Geertje Jenneke Wendelmoet de Keijzer, geb. Werkendam (N.B.) 7 sept. 1982, tr. Werkendam (N.B.) (kerkelijk Werkendam)179 22 sept. 2006179 Jan-Willem de Jong.
Uit dit huwelijk:
Claire Maria Wendelmoet de Jong, geb. Utrecht (U) 26 jan. 2012.

XIk. Joanne Saskia de Keijzer, geb. Werkendam (N.B.) 22 febr. 1986, tr. Werkendam (N.B) 10 sept. 2010179 Marcus van der Poel, geb. Vlissingen (Z).
Uit dit huwelijk:
1. Johan Anthony van der Poel, geb. Werkendam (N.B.) 25 sept. 2012.
2. Zefanja Marcus Cornelis van der Poel, geb. Werkendam (N.B.) 14 juli 2014.181
3. Michal Geertje Saskia Elma van der Poel, geb. Werkendam (N.B.) 6 okt. 2016.181
4. Jenneke Pamina van der Poel, geb. Werkendam (N.B) 30 juni 2019.181

Xj. Andre Albrecht van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 14 juni 1961, tr. Werkendam (N.B) (kerkelijk Werkendam)179 20 febr. 1986179 Agnes Scheurwater, geb. 4 maart 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Ferry van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 7 mei 1986.
2. Andre, volgt XI-l.
3. Cornelis Pieter, volgt XIm.
4. Remco van den Hoek, geb. Werkendam 20 dec. 1991.
5. Mandy van den Hoek, geb. Werkendam Sleeuwijk (N.B.) 2 sept. 1997.

XI-l. Andre van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 10 juni 1987, † 4 okt. 2015, begr. Werkendam (N.B), tr. Nanette n.N..
Uit dit huwelijk:
Saar van den Hoek.

XIm. Cornelis Pieter van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 13 maart 1990.
Uit zijn relatie met Sharon:
Kyan Andre Jesse van den Hoek, geb. Molenwaard - Nieuw-Lekkerland (Z.H.) 9 april 2017.

Xk. Joan Festus van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 2 april 1963, tr. Werkendam (N.B) 19 juni 1987 Judit Jannigje Ruijtenberg, geb. Werkendam (N.B) 19 aug. 1964.
Uit dit huwelijk:
1. Siard van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 24 nov. 1992.
2. Jorn van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 25 dec. 1995.
3. Bernd van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 23 juli 1997.

IXd. Cornelia van den Hoek, geb. Werkendam (N.B.) 27 dec. 1922,177 † Gorcum (Z.H.) 17 juli 2020, tr. Werkendam (N.B.) 13 febr. 1952 Adriaan Visser, geb. Werkendam 28 sept. 1921, † ald. 10 dec. 2002, begr. Werkendam (NB), Algemene Begraafplaats 14 dec. 2002.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Visser.
2. Florus Visser.
3. Jannigje Cornelia Pieternella Visser.

IXe. Gerrigje van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 27 maart 1927,176 † Zaanstad (N.H.) 30 nov. 2022,192 tr. 1e vr 1956 Onbekende voornaam Blok; tr. 2e Amsterdam (N.H.) 20 juni 1956 Johannes Hendrik Brommet, geb. Haren (Gr) 23 april 1917, † Zaandam (N.H.) 12 jan. 1990, zn. van Lambertus en Cristina Saardina Homfeld?? en gesch. echtg. van Anna Catharina de Vries.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hennie Blok, geb. vr 1952.
2. Wilma Blok, geb. omstr. 1952.

IXf. Jan van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 1 juni 1928,176 tr. Amsterdam (N.H.) 6 mei 1952 Allegonda Jacoba van den Broek, geb. Amsterdam 6 sept. 1932.
Uit dit huwelijk:
1. Marianne Petronella Jacoba van den Hoek, geb. Amsterdam 24 febr. 1955.
2. Edwin Johannes, volgt X-l.
3. Marcel Guido van den Hoek, geb. Amsterdam 8 sept. 1962.

X-l. Edwin Johannes van den Hoek, geb. Amsterdam 22 aug. 1960.
Zijn kinderen:
1. Michael van den Hoek.
2. Dennis van den Hoek.

IXg. Cornelis van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 14 jan. 1932,176 tr. Amsterdam 19 maart 1959 Ina Jonkhart, geb. Amsterdam 23 sept. 1935. [Purmerend (N.H.)]193
Uit dit huwelijk:
1. Margot, volgt Xm.
2. Yolanda, volgt Xn.

Xm. Margot van den Hoek, geb. Amsterdam 4 nov. 1961, tr. Freek Hoekstra.
Uit dit huwelijk:
1. ? Hoekstra.
2. ? Hoekstra.

Xn. Yolanda van den Hoek, geb. Amsterdam 17 juni 1964, tr. Dick Oostervink.
Uit dit huwelijk:
1. ? Oostervink.
2. ? Oostervink.

IXh. Jacob van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 4 okt. 1933,176 tr. Amsterdam (N.H.) 26 aug. 1954 Sara Veenstra, geb. Ten Boer 28 maart 1936.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Simon, volgt Xo.
2. Geeske Jacoba Cornelia, volgt Xp.
3. Adrianus Cornelis van den Hoek, geb. Amsterdam 30 april 1958, † ald. 9 aug. 1988.
4. Simon Jacob, volgt Xq.
5. Janny Paulina, volgt Xr.
6. Paulina Jacoba, volgt Xs.
7. Jacqueline Hermien, volgt Xt.

Xo. Johannes Simon van den Hoek, geb. Amsterdam 12 jan. 1955.
Zijn kinderen:
1. ? van den Hoek.
2. ? van den Hoek.

Xp. Geeske Jacoba Cornelia van den Hoek, geb. Amsterdam 24 febr. 1956.
Haar kinderen:
1. ? van den Hoek.
2. ? van den Hoek.
3. ? van den Hoek.

Xq. Simon Jacob van den Hoek, geb. Amsterdam 7 mei 1959.
Uit zijn relatie met Elmy Nieuwenhuize:
Madelon van den Hoek.

Xr. Janny Paulina van den Hoek, geb. Amsterdam 8 dec. 1960.
Haar dochter:
? van den Hoek.

Xs. Paulina Jacoba van den Hoek, geb. Amsterdam 26 jan. 1964, tr. ? Onbekende achternaam (13).
Uit dit huwelijk:
1. ? Onbekende achternaam (13).
2. ? Onbekende achternaam (13).

Xt. Jacqueline Hermien van den Hoek, geb. 27 aug. 1967, tr. ? Onbekende achternaam (14).
Uit dit huwelijk:
? Onbekende achternaam (14).

IXi. Petrus van den Hoek, geb. Amsterdam (N.H.) 31 juli 1937.176 [Purmerend (N.H.)]193
Uit zijn relatie met ? Onbekende achternaam (15):
1. Frank van den Hoek.
2. Petra van den Hoek.

VIIe. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 29 aug. 1865,194 stoker glasfabriek, Glasblazer,195 † Leerdam (Z.H.) 31 mei 1901,196 tr. Leerdam (Z.H.) 21 febr. 1890197 Jannigje van Diest, geb. Kedichem 15 nov. 1872, dr. van Johannes en Maria Verdugt.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam 21 dec. 1890.198
2. Johannis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 14 nov. 1891.199
3. Adriana Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam 9 maart 1893.200
4. Maria van den Hoek, geb. Leerdam 23 nov. 1894.201
5. Aart Jan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 28 jan. 1896,195 † ald. 4 febr. 1896.202
6. Aart Jan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 17 febr. 1897,203 † ald. 23 aug. 1902.204
7. Gerrit van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 15 april 1898,205 † ald. 3 juni 1899.206
8. Jannigje van den Hoek, geb. Leerdam 10 nov. 1899.207

VIIf. Hendrikus van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 28 maart 1868,208 Glasblazer,209 Koopman te Tiel,210 boekhandelsbediende,211 † Leerdam (Z.H.) 5 maart 1931, tr. Zoelen 19 sept. 1890212 Dirkje van der Meer, geb. Zoelen (Gld) 2 mei 1870,213 † Leerdam (Z.H.) 29 dec. 1945, dr. van Peter en Janna Wilhelmina van Dodewaard.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 12 juni 1891,214 Sergeant der Artillerie,215 † Leerdam (Z.H.) 10 nov. 1980, begr. Leerdam (Z.H.), Algemene begraafplaats,136 tr. Leerdam 13 okt. 1920216 Derkje Mes, geb. 11 okt. 1898, † Leerdam 23 okt. 1985, dr. van Gerard en Geertruida Johanna van Oort.
2. Johanna Wilhelmina van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 4 mei 1892,217 tr. Leerdam (Z.H.) 2 dec. 1916218 Siewert van Berk, geb. Leerdam 1891.
3. Peter Hendrik van den Hoek, geb. Zoelen (Gld) 1893, † ald. 9 maart 1894.
4. Peter Adrianus Hendrikus van den Hoek, geb. Zoelen 22 jan. 1896,136 † Leerdam (Z.H.) 29 mei 1983,136 begr. Leerdam (Z.H.), Algemene begraafplaats,136 tr. Leerdam 19 mei 1921219 Gerrigje Margaretha Lettinck, geb. Leerdam (Z.H.) 17 sept. 1898, † ald. 14 juni 1967, begr. Leerdam (Z.H.), Algemene begraafplaats, dr. van Pieter Hendrik.
5. Hendrikus Adrianus van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 13 april 1897,220 † Leerdam (Z.H.) 13 aug. 1897.221
6. Adriana Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 22 mei 1898,222 † Leerdam (Z.H.) 17 sept. 1898.223
7. Adriana Hendrika van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 18 okt. 1899,2242 jan. 1983, begr. Leerdam (Z.H.), Algemene begraafplaats.136
8. Levenloze zoon, geb. Leerdam (Z.H.) 11 maart 1901.225
9. Levenloze zoon, geb. Leerdam (Z.H.) 8 nov. 1902.226
10. Levenloos kind, geb. Leerdam (Z.H.) 26 dec. 1903.227
11. Dirkje, volgt VIIId.
12. Cornelia Aartje van den Hoek, geb. na 7 aug. 1908, † Leerdam (Z.H.) 7 aug. 1908.
13. Hendrikus van den Hoek, geb. omstr. 1913, † Utrecht (U) 18 sept. 1937.228

VIIId. Dirkje van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 30 juni 1905, † ald. 10 febr. 1996, begr. Leerdam Algemene begraafplaats, tr. Leerdam (Z.H.) 7 mei 1931229 Arie Horde, geb. Leerdam (Z.H.) 11 nov. 1902,230 † ald. 22 sept. 1986, zn. van Marinus en Gerrigje Versluis.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrigje Horde, geb. Leerdam (Z.H.) 10 aug. 1932.231
2. Hendrika Dirkje Horde, geb. Leerdam (Z.H.) 30 aug. 1936, tr. 28 maart 2002232 Willem Moret. [Sliedrecht]

VIIg. Aart Jan van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 29 okt. 1870,233 Glasblazer,234 † Leerdam (Z.H.) 25 mei 1897,235 tr. Leerdam 18 nov. 1892210 Metje den Hartog, geb. Leerdam (Z.H.) 2 nov. 1869,236 † ald. 13 okt. 1896,237 dr. van Gerrit en Jannigje Vos.
Uit dit huwelijk:

VIIIe. Cornelis van den Hoek, geb. Leerdam (Z.H.) 7 sept. 1893,23811 juli 1981, tr. 27 febr. 1922 Janke Broersma.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Cornelis van den Hoek.
2. Hilda Meta van den Hoek.
3. Richard Arnout van den Hoek.
4. Cornelis Johannus van den Hoek, geb. 28 juli 1925, † 1992.
5. Meta van den Hoek, geb. 28 juli 1935, † Lanaken 17 sept. 1941.Bronnen

1. RA Rivierenland Culemberg DTB - NH Archief 0010 Regnr. 421
2. RA Rivierenland Culemberg DTB - T - NH 1651-1862 Blad 245
3. RA Rivierenland Culemberg DTB - NH Archief 0010 Regnr. 2014
4. Het Utrechts Archief DTB Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 inv.1 - p.157
5. RA Rivierenland Culemborg DTB - NH 1634-1777 Blad 445
6. Het Utrechts Archief DTB Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 Hagestein, NH Begraven, 1770-1812 inv.15 - p.1-34
7. Van Holland
8. Het Utrechts Archief DTB Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 inv.1 - p.41
9. Het Utrechts Archief DTB Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 inv.1 - p.42
10. Het Utrechts Archief DTB Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 inv.1 - p.43
11. Nat Arch DTB kopie Zuid-Holland; Leerdam Inventaris nr. 5, Scan: 9
12. Het Utrechts Archief L158 BS Lopik NH Trouwen Regnr. 191 Pagina 46
13. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1839 nr. 27
14. FamSearch Scans - Gemeente Culemborg Overlijdensacten 1869 nr. 132
15. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1812 blad 12 - 13
16. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1849 nr. 82
17. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1825 nr. 11
18. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1822 nr. 27
19. Cornelis van den Hoek (1947)
20. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1849 nr. 4
21. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1866 nr. 18
22. Genlias; akte nr 13
23. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1840 nr. 21
24. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1812 blad 12 - 13 (Everijntje v.d. Hoek)
25. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Leerdam Huwelijksacte nr. 20
26. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Leerdam Huwelijksacte nr. 12
27. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Leerdam Huwelijksacte nr. 4
28. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Leerdam Huwelijksacte nr. 1
29. FamSearch Scans - Gemeente Heenvliet Overlijdensacten 1828 nr. 34
30. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1821 nr. 17
31. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1816 nr. 33
32. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1873 nr. 47
33. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 7
34. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 10
35. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1819 nr. 8
36. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1821 nr. 14
37. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1830 nr. 27
38. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1825 nr. 22
39. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 29 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1849 nr. 29
40. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1849 nr. 29
41. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1829 nr. 11
42. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1833 nr. 39
43. Rijksarchief Zuid-Holland Leerdam Huwelijksacte 10 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1812 blad 10 -11
44. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1849 nr. 50
45. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1831 nr. 29
46. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Overlijdensacte 25
47. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1814 nr. 44
48. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1871 nr. 5
49. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1841 nr. 15
50. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1856 nr. 12
51. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1843 nr. 21/20
52. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1843 nr. 73
53. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1849 nr. 97
54. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1861 nr. 15
55. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1862 nr. 55
56. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1867 nr. 49
57. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1865 nr.22
58. Genlias; akte nr 19
59. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1867 nr. 83
60. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1868 nr. 22
61. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1869 nr. 14
62. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1839 nr. 73
63. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 26 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1864 nr. 26
64. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 21
65. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1866 nr. 51
66. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1869 nr. 55
67. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1853 nr. 47
68. Genlias; akte nr 70
69. Genlias; akte nr 67
70. Genlias; akte nr 183
71. Genlias; akte nr 078
72. Genlias; akte nr 295
73. Genlias; akte nr 196
74. Genlias; akte nr 125
75. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1859 nr. 23
76. RA Gorinchem Huwelijksacte 90
77. FamSearch scans 1818 Gemeente Leerdam Geboorteacte 53
78. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1837 nr. 18
79. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1856 nr. 50
80. Genlias; akte nr 15
81. Genlias; akte nr 1
82. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1845 nr. 22
83. Genlias; akte nr 23
84. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1821 nr. 28
85. FamSearch Scans - Gemeente Culemborg Overlijdensacten 1869 nr. 140
86. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1843 nr. 3
87. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1858 nr. 3
88. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1843 nr. 52/51
89. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1843 nr. 39
90. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1845 nr. 25
91. Gelders Archief Culemborg Overlijdensacte 187
92. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1849 nr. 19
93. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 13
94. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1851 nr. 63
95. Genlias; akte nr 21
96. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1854 nr. 51
97. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1856 nr. 34
98. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1859 nr. 5
99. Ronald Frietman
100. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1861 nr. 23
101. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1824 nr. 37
102. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1880 nr. 9 (Janske)
103. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1844 nr. 15
104. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1825 nr. 2
105. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1880 nr. 9
106. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1845 nr. 36
107. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1850 nr. 102
108. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1872 nr. 1
109. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1850 nr. 101
110. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1851 nr. 15
111. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1859 nr. 56
112. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1862 nr. 52
113. Gelders Archief Culemborg Huwelijksacte 22
114. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1827 nr. 5
115. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1884 nr. 78
116. Rijksarchief Zuid-Holland Leerdam Huwelijksacte 1 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1853 nr. 1
117. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1829 nr. 41
118. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1922 nr. 98
119. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1852 nr. 41
120. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1885 nr 9
121. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1875 nr. 25
122. FamSearch Scans - Gemeente Hattem Geboorteacten 1847 nr. 57
123. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1855 nr. 8
124. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1859 nr. 74
125. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1858 nr. 95
126. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1858 nr. 89
127. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1859 nr. 125
128. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1869 nr. 59
129. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1862 nr. 113
130. GA Den Haag - Huwelijksacte nr 1419
131. FamSearch Scans - Gemeente Werkendam Huwelijksacten 1919 nr. 10
132. Gezinskaart A.C. van den Hoek / Schultink
133. Rijksarchief Zuid-Holland Leerdam Huwelijksacte 14 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1884 nr. 14
134. FamSearch Scans - Gemeente Beesd Geboorteacten 1861 nr. 21
135. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1935 nr. 11
136. Online Begraafplaatsen
137. FamSearch Scans - Gemeente Vlissingen Geboorteacten 1873 nr 327
138. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1885 nr 169
139. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1885 nr. 118
140. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1886 nr 163
141. Silvia Gloudie - vd Wetering; Apeldoorn
142. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 25
143. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1888 nr 14
144. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1888 nr. 81
145. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1890 nr 147
146. H.V. vrienden van oud Leerdam
147. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 50
148. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1892 nr 71
149. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1894 nr. 75
150. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1893 nr 160
151. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1894 nr. 9
152. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1895 nr 30
153. GA Den Haag - Huwelijksacten 1920 nr. 73
154. GA Den Haag - Huwelijksacten 1929 nr. 1670
155. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1898 nr 26
156. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 47 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1921 nr. 47
157. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1899 nr. 54
158. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1901 nr 99
159. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1919 nr. 45
160. GA Den Haag - Geboorteacten 1885 nr. 2235 / GA Den Haag - Huwelijksacte nr 1419
161. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1889 nr 100
162. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 18
163. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1921 nr. 47
164. Online Begraafplaatsen / overlijdensadvertentie
165. Herinneringskaartje Gep de Wit | Online Familieberichten
166. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1896 nr 103
167. FamSearch Scans - Gemeente Werkendam Huwelijksacte 10 / Gen. Verdonk
168. Rouwkaart
169. Gemeente Werkendam Huwelijksacte 10
170. FamSearch Scans - Gemeente Werkendam Huwelijksacten 19191 nr. 10
171. FamSearch Scans - Gemeente Werkendam Geboorteacten 1898 nr. 45
172. Levenskroniek van C.P. van den Hoek
173. Noord-Hollands Archief Gemeente Amsterdam Huwelijksakte; akte nr. Benoorden ’t IJ;reg.B;fol.5
174. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteacten 1900 nr. 23
175. SA Amsterdam Overlijdensacten 1953 4/56v nr. 331
176. Gezinskaart A.C. van den Hoek
177. SALHA Gemeente Werkendam Gezinskaarten 1900-1936
178. Familie van den Hoek
179. Trouwkaart
180. Geboortekaartje; Hoogstraat 93
181. Geboortekaartje
182. Geboortekaartje; Vissersdijk 22
183. Trouwboekje
184. Trouwboekje ouders
185. Annonce Leidsch Dagblad 5 december 1984
186. Maranathakerk, Werkendam
187. Mededeling van opa
188. N.H. Kerk; Waspik
189. Opa & oma | Geboortekaartje
190. Geref. Kerk Werkendam
191. Pers
192. W. Blok
193. Gerda
194. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1865 nr. 85
195. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1896 nr 18
196. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1901 nr. 51
197. Nationaal Archief Gemeente Leerdam Huwelijksakte nr 4 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1890 nr. 4
198. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1890 nr 194
199. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1891 nr 171
200. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1893 nr 39
201. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1894 nr 183
202. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1896 nr. 17
203. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1897 nr 29
204. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1902 nr. 81
205. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1898 nr 58
206. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1899 nr. 49
207. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1899 nr 189
208. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1868 nr. 36
209. Genlias
210. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1892 nr. 23
211. Gelders Archief Gemeente Zoelen Overlijdensacte nr. 11
212. FamSearch Scans - Gemeente Zoelen Huwelijksacten 1890 nr. 22 / Geldersarchief
213. FamSearch Scans - Gemeente Zoelen Geboorteacten 1870 nr. 38 (Dirkje)
214. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1891 nr 87
215. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1920 nr. 64
216. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 64 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1920 nr. 64
217. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1892 nr 66
218. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 54
219. Nat Arch Rijksarchief Zuid-Holland Gemeente Leerdam Huwelijksacte 30 / FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Huwelijksacten 1921 nr. 30
220. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1897 nr 78
221. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1897 nr. 74
222. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1898 nr 76
223. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1898 nr. 73
224. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1899 nr 171
225. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1901 nr. 31
226. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1902 nr. 103
227. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1903 - 1912 register
228. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1937 nr. 65 (Akte uittreksel Utrecht)
229. Nat Arch Leerdam Huwelijksacte 20
230. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1902 nr 201
231. W. Moret
232. Familiestichting Moret
233. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1870 nr. 94
234. Gezinskaart AJ vd Hoek
235. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacte 1897 nr. 46
236. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1869 nr. 87
237. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Overlijdensacten 1896 nr. 112
238. FamSearch Scans - Gemeente Leerdam Geboorteacten 1893 nr 127


Index

Sharon  XIm
Theuntje Arins (-1719)  II
Aa, Maria Josepha van der (x1922)   VIIb,4
Admiraal, Petra (x2000)   XIf
Aenmeij, Adriana Cornelia  VIIb,5
Alphen, Margarita van (1815-)  VIa
Alphen, Margarita van (1815-)  VIa
Baggerman, Helena (1929-)  Xd
Bakker, Johannes Pieter (1865-)  VIId,9
Bakker, Willem  VIId,9
Barret, Glenn (x1998)   XIa
Barret, Joshua Terrence (2013-)  XIa,3
Barret, Nadia Arielle (2005-)  XIa,2
Barret, Shanna Mary Judith (2001-)  XIa,1
Berk, Siewert van (1891-)  VIIf,2
Blok, Hennie (1952-)  IXe,1
Blok, Onbekende voornaam (x1956)   IXe
Blok, Wilma (1952-)  IXe,2
Bolman, Wilhelmina Johanna (x1907)   VIIb,3
Bolman, Willem Frederik  VIIb,3
Boo, Maria Catharina  VIIb,6
Bosch, Pieternella van den  VIIIa
Bossy, Gerardus Josuas van (1835-)  VIb,1
Brakel, Aartje van  VIe
Brakel, Bastiaantje van  VId
Broek, Allegonda Jacoba van den (1932-)  IXf
Broersma, Janke (x1922)   VIIIe
Brommet, Johannes Hendrik (1917-1990)  IXe
Brommet, Lambertus (1876-1949)  IXe
Brouwer, Barend  VIb,2
Brouwer, Hendrika (x1863)   VIb,2
Brugman, Johanna  IV,8
Bruijn, Alida de  VIId,9
Cornet, Arie (1946-)  Xb
Cornet, Cornelis (1911-1997)  Xb
Cornet, Cornelis Arie Pieter (1980-)  XIc
Cornet, Cornelis Pieter (1862-1937)  VIIIc
Cornet, Femke Judith (2009-)  XIc,1
Cornet, Jannigje Cornelia Pieternella (1898-1974)  VIIIc
Cornet, Jessica Ariane Judith (1976-)  XIb
Cornet, Julia (2011-)  XIc,2
Cornet, Maaike Jenneke Anna (1974-)  XIa
Cornet, Mees (2014-)  XIc,3
Dam, Geertruida van (1927-1992)  Xe
Dammuler, Alida Maria (1837-)  VIIa
Dammuler, Gerrit  VIIa
Darthuijsen, Johanna  VIIa
Dennis, Achternaam ? (x2016)   Xf,1
Dentro, Klasina (1828-)  Vb,4
Diest, Jannigje van (1872-)  VIIe
Diest, Johannes van  VIIe
Dijk, Grietje van  Vc,2
Dodewaard, Janna Wilhelmina van  VIIf
Doeland, Geertruida (1819-)  Vb,3
Driel, Maarten van (1928-2000)  Xg
Driel, Nanske van (1958-)  Xg
Duizer, Janny (vermeld )   Xg
Dungen, Adrianus van den  VIIb,1
Dungen, Wilhelmus Antonius van den (x1921)   VIIb,1
Eck, Jacob Arie van (1903-)  VIId,15
Fichtinger, Josef (1929-1996)  VIIIb,3
Gips, Huibert  VIId,3
Gips, Johan (1886-)  VIId,3
Goemaat, Dirk (1900-)  VIId,11
Goemaat, Pieter (1863-)  VIId,11
Grefkens, Dorus  VIIb,6
Grefkens, Johannes (x1900)   VIIb,6
Groeneveld, Everdina Maria Flora  VIId,3
Haan, Jannigje den (1866-1944)  VIIIc
Haan, Liam Bastiaan Andries den (2010-)  XIh,1
Haan, Luus Jentel den (2023-)  XIh,4
Haan, Ruben den (x2009)   XIh
Haan, Sammie Rebecca Maria den (2018-)  XIh,3
Haan, Sepp Ruben Pieter den (2013-)  XIh,2
Hageman, Lodewijk Fredrik Willem  VId,2
Hageman, Willem Lodewijk Tobias (1843-)  VId,2
Hartman, Barend (1793-)  VId
Hartman, Jannigje (1825-1880)  VId
Hartog, Gerrit den (vermeld )   VIIg
Hartog, Gerrit den (1819-)  Vc,2
Hartog, Jan den  Vc,2
Hartog, Margaretha Johanna den  VId,6
Hartog, Metje den (1869-1896)  VIIg
Hinke, Adriana  VIa
Hoeck, Antoni Bastiaans van (x1691)   I,2
Hoefkens, Teuna (1921-2002)  Xf
Hoek, levenloze dochter van den (1867)  VIIa,3
Hoek, levenloze zoon van den (1899)  VIId,12
Hoek, levenloze zoon van den (1901)  VIIf,8
Hoek, levenloze zoon van den (1902)  VIIf,9
Hoek, levenloos kind van den (1903)  VIIf,10
Hoek, ? van den  Xo,1
Hoek, ? van den  Xo,2
Hoek, ? van den  Xp,1
Hoek, ? van den  Xp,2
Hoek, ? van den  Xp,3
Hoek, ? van den  Xr,1
Hoek, Aaltje van den (1859-1869)  VIe,4
Hoek, Aart Jan van den (1870-1897)  VIIg
Hoek, Aart Jan van den (1896-1896)  VIIe,5
Hoek, Aart Jan van den (1897-1902)  VIIe,6
Hoek, Aartje van den (1855-1859)  VIe,2
Hoek, Adriaantje van den (1792-1849)  IV,8
Hoek, Adriana van den (x1900)   VIIb,6
Hoek, Adriana van den (1818-)  VIb
Hoek, Adriana van den (1850-)  VId,2
Hoek, Adriana van den (1861-)  VIa,6
Hoek, Adriana Bastiaans van den (1757-)  III,6
Hoek, Adriana Gerdina van den (1851-1878)  VIc,4
Hoek, Adriana Hendrika van den (1858-1858)  VIe,3
Hoek, Adriana Hendrika van den (1889-1966)  VIIIb
Hoek, Adriana Hendrika van den (1893-)  VIIe,3
Hoek, Adriana Hendrika van den (1898-1898)  VIIf,6
Hoek, Adriana Hendrika van den (1899-1983)  VIIf,7
Hoek, Adriana Maria van den (x1908)   VIIb,2
Hoek, Adrianus Bastiaans van den (1749-1811)  IV
Hoek, Adrianus Cornelis van den (1862-1955)  VIId
Hoek, Adrianus Cornelis van den (1893-1894)  VIId,8
Hoek, Adrianus Cornelis van den (1896-1959)  VIIIc
Hoek, Adrianus Cornelis van den (1920-2003)  IXb
Hoek, Adrianus Cornelis van den (1958-1988)  IXh,3
Hoek, Agnes van den (1905-1944)  VIId,15
Hoek, Andre van den (1987-2015)  XI-l
Hoek, Andre Albrecht van den (1961-)  Xj
Hoek, Anthonij van den (1755-)  III,5
Hoek, Ariaantie Bastiaans van den (1747-)  III,2
Hoek, Arie van den (1814-1871)  VIa
Hoek, Arie van den (1819-)  Vc,3
Hoek, Arie van den (1862-1867)  VIa,7
Hoek, Arie van den (1866-)  VIIa,2
Hoek, Arie van den (1867-1868)  VIa,9
Hoek, Arie Karel van den (x1922)   VIIb,4
Hoek, Arin Bastiaense van (-1719)  II
Hoek, Astrid Thea Jenneke van den (1984-)  Xf,1
Hoek, Barend van den (1859-)  VId,5
Hoek, Bastiaan van den (1788-1833)  Vd
Hoek, Bastiaan van den (1839-)  VIIa
Hoek, Bastiaan van den (1852-)  VIe,1
Hoek, Bastiaan van den (1855-)  VId,4
Hoek, Bastiaan Elbert van den (1845-1863)  VIc,2
Hoek, Bastiaantje van den (1782-1783)  IV,3
Hoek, Bastiaantje van den (1783-)  IV,4
Hoek, Bastiaen van (1670-)  I
Hoek, Bastiaen Arinse van (den) (1704-1784)  III
Hoek, Bernd van den (1997-)  Xk,3
Hoek, Bertha van den (1892-1894)  VIId,7
Hoek, Bertha van den (1895-1988)  VIId,9
Hoek, Catharina van den (1859-)  VIc,7
Hoek, Coenraad van den (1869-)  VIIa,4
Hoek, Cornelia van den (1869-)  VIa,10
Hoek, Cornelia van den (1922-2020)  IXd
Hoek, Cornelia Aartje van den (1908-1908)  VIIf,12
Hoek, Cornelis van den (1797-1849)  IV,10
Hoek, Cornelis van den (1827-1884)  VIe
Hoek, Cornelis van den (1865-1901)  VIIe
Hoek, Cornelis van den (1885-1919)  VIIIa
Hoek, Cornelis van den (1890-)  VIIe,1
Hoek, Cornelis van den (1891-1980)  VIIf,1
Hoek, Cornelis van den (1893-1981)  VIIIe
Hoek, Cornelis van den (1929-1930)  VIIIc,6
Hoek, Cornelis van den (1932-)  IXg
Hoek, Cornelis van den (1947-)  IXa,1
Hoek, Cornelis Bastiaan van den (1951-)  Xe
Hoek, Cornelis Bastiaans van den (1752-)  III,4
Hoek, Cornelis Johannus van den (1925-1992)  VIIIe,4
Hoek, Cornelis Pieter van den (1921-2015)  IXc
Hoek, Cornelis Pieter van den (1955-)  Xg
Hoek, Cornelis Pieter van den (1990-)  XIm
Hoek, Dennis van den  X-l,2
Hoek, Dirkje van den (1905-1996)  VIIId
Hoek, Edwin Johannes van den (1960-)  X-l
Hoek, Elbert Christiaan van den (1849-1873)  VIc,3
Hoek, Emilia van den (x1917)   VIIb,5
Hoek, Everijntje van den (1791-1869)  IV,7
Hoek, Everijntje van den (1828-1829)  Vc,7
Hoek, Ferry van den (1986-)  Xj,1
Hoek, Floris Arie van den (1953-)  Xf
Hoek, Frank van den  IXi,1
Hoek, Geertrui van den (1802-1866)  IV,12
Hoek, Geertruida Jenneke van den (1980-)  Xe,2
Hoek, Geeske Jacoba Cornelia van den (1956-)  Xp
Hoek, Gerrigje van den (1777-)  Va
Hoek, Gerrigje van den (1821-1834)  Vc,4
Hoek, Gerrigje van den (1885-1885)  VIId,2
Hoek, Gerrigje van den (1927-2022)  IXe
Hoek, Gerrigje Hendrika van den (1886-1956)  VIId,3
Hoek, Gerrit van den (1824-1880)  VId
Hoek, Gerrit van den (1898-1899)  VIIe,7
Hoek, Gerrit van den (1930-1937)  VIIIc,7
Hoek, Gerrit Christiaan van den (1843-1843)  VIc,1
Hoek, Gerritje van den (1903-1993)  VIId,14
Hoek, Grietje Bastiaans van den (1745-)  III,1
Hoek, Hendrik van den (1800-)  IV,11
Hoek, Hendrika van den (1850-1851)  VId,3
Hoek, Hendrikus van den (1868-1931)  VIIf
Hoek, Hendrikus van den (1913-1937)  VIIf,13
Hoek, Hendrikus Adrianus van den (1897-1897)  VIIf,5
Hoek, Hilda Meta van den  VIIIe,2
Hoek, Huberdina van den (1845-)  VId,1
Hoek, Huibertje van den (1825-1894)  Vc,6
Hoek, Huijbertje van den (1811-1821)  Vc,1
Hoek, Jacob van den (1933-)  IXh
Hoek, Jacqueline Hermien van den (1967-)  Xt
Hoek, Jan van den (1785-1828)  Vc
Hoek, Jan van den (1831-1833)  Vd,6
Hoek, Jan van den (1853-)  VIIb
Hoek, Jan van den (1861-)  VIc,8
Hoek, Jan van den (1862-)  VId,6
Hoek, Jan van den (1928-)  IXf
Hoek, Jan Cornelis Pieter van den (1953-)  Xa
Hoek, Jan Frans van den (1888-1888)  VIId,4
Hoek, Jan Frans van den (1901-1988)  VIId,13
Hoek, Jannigje van den (1899-)  VIIe,8
Hoek, Jannigje Cornelia Pieternella van den (1948-)  Xc
Hoek, Janny Paulina van den (1960-)  Xr
Hoek, Joan Festus van den (1963-)  Xk
Hoek, Jochem van den (1988-2017)  Xg,2
Hoek, Johan Cornelis van den  VIIIe,1
Hoek, Johanna van den (1779-1840)  Vb
Hoek, Johanna van den (1856-)  VIc,6
Hoek, Johanna van den (1865-)  VIa,8
Hoek, Johanna Antonia van den (1816-1873)  Vc,2
Hoek, Johanna Francina van den (1890-1976)  VIId,6
Hoek, Johanna Wilhelmina van den (1892-)  VIIf,2
Hoek, Johannes van den (x1907)   VIIb,3
Hoek, Johannes van den (1795-1822)  IV,9
Hoek, Johannes van den (1821-1869)  VIc
Hoek, Johannes Simon van den (1955-)  Xo
Hoek, Johannis van den (1891-)  VIIe,2
Hoek, Jorn van den (1995-)  Xk,2
Hoek, Judith van den (1947-)  Xb
Hoek, Kyan Andre Jesse van den (2017-)  XIm,1
Hoek, Leentje van den (1824-1830)  Vc,5
Hoek, Lena Adriana van den (1880-)  VIIc,1
Hoek, Madelon van den  Xq,1
Hoek, Mandy van den (1997-)  Xj,5
Hoek, Marcel Guido van den (1962-)  IXf,3
Hoek, Margaretha van den (1898-1992)  VIId,11
Hoek, Margaretha Anna Marrigje van den (1955-2006)  IXb,2
Hoek, Margarita van den (1843-1843)  VIa,2
Hoek, Margarita van den (1849-)  VIa,3
Hoek, Margot van den (1961-)  Xm
Hoek, Maria van den (1894-)  VIIe,4
Hoek, Marianne Petronella Jacoba van den (1955-)  IXf,1
Hoek, Marlinde van den (1988-)  Xa,2
Hoek, Meta van den (1935-1941)  VIIIe,5
Hoek, Michael van den  X-l,1
Hoek, N.N. van den  IXa
Hoek, Neeltje van den (1863-1864)  VIc,9
Hoek, Neeltje van den (1867-1870)  VIc,10
Hoek, Paulina Jacoba van den (1964-)  Xs
Hoek, Pepijn van den (1986-)  Xg,1
Hoek, Peter Adrianus Hendrikus van den (1896-1983)  VIIf,4
Hoek, Peter Hendrik van den (1893-1894)  VIIf,3
Hoek, Petra van den  IXi,2
Hoek, Petrus van den (1937-)  IXi
Hoek, Pieter van den (1859-)  VIIc
Hoek, Pieter Cornelis van den (1974-)  XIf
Hoek, Rebecca Mirjam van den (1956-)  Xh
Hoek, Remco van den (1991-)  Xj,4
Hoek, Richard Arnout van den  VIIIe,3
Hoek, Rosemarie Dorothee van den (1950-2003)  Xd
Hoek, Saar van den  XI-l,1
Hoek, Sakia Wendelmoet van den (1958-)  Xi
Hoek, Sem van den (2002-)  XIf,1
Hoek, Siard van den (1992-)  Xk,1
Hoek, Simon Jacob van den (1959-)  Xq
Hoek, Sophia van den (x1921)   VIIb,1
Hoek, Susanne Petronella van den (1985-)  XIg
Hoek, Tijgje Elberdina van den (1854-)  VIc,5
Hoek, Vincent van den (1985-)  Xa,1
Hoek, Yolanda van den (1964-)  Xn
Hoek (Oorspr. de Jong), Martinus van den (1862-)  VIIa,1
Hoekstra, ?  Xm,1
Hoekstra, ?  Xm,2
Hoekstra, Freek  Xm
Holland (den Hollander), Jan Stevens van (1686-)  III
Hollant, Johanna van (1728-)  III
Holster, Johanna (1913-1994)  Xh
Homfeld??, Cristina Saardina (1880-)  IXe
Hoogdalem, Geertrui van (1898-1985)  VIId,13
Hoogdalem, Marianne Clasina Elfride van (1922-2004)  VIIIb,2
Horde, Arie (1902-1986)  VIIId
Horde, Gerrigje (1932-)  VIIId,1
Horde, Hendrika Dirkje (1936-)  VIIId,2
Horde, Marinus (1873-1947)  VIIId
Hout, Jaap in ’t  IXb,2
Ippel, Bastiaan (1903-1990)  Xh
Ippel, Bastiaan Jozinus (1955-)  Xh
Ippel, Chanan Johannes Pieter (1992-)  Xh,4
Ippel, Jenneke Nathaniel (1985-)  XIh
Ippel, Jonathan Bastiaan (1988-)  Xh,2
Ippel, Judith (1890-1965)  IXc
Ippel, Levie (2010-)  XIi,1
Ippel, Lina Maria (1990-)  XIi
Jong, Claire Maria Wendelmoet de (2012-)  XIj,1
Jong, Coenraad Visser de  VIIa
Jong, Jan-Willem de (x2006)   XIj
Jongbloed, Frederik  Vc,6
Jongbloed, Joost (1812-)  Vc,6
Jongh, Margrita Cornelisse de (x1719)   II
Jonkhart, Ina (1935-)  IXg
Kars, Teuntje  IV,7
Keijzer, Geertje Jenneke Wendelmoet de (1982-)  XIj
Keijzer, Gerrit de (1920-1992)  Xi
Keijzer, Joan Dionysius de (1979-)  Xi,1
Keijzer, Joanne Saskia de (1986-)  XIk
Keijzer, Johan de (1957-)  Xi
Keurvorst, Hendrik Johannes (1874-1968)  VIId,9
Keurvorst, Willem Nicolaas  VIId,9
Keyzer, Hendrikus Anne de (1952-)  Xd
Keyzer, Juna Rosanna de (2019-)  XIe,1
Keyzer, Jurianes de (1926-2001)  Xd
Keyzer, Jurianes Anne Kagiso de (1985-)  XIe
Keyzer, Naut de (2022-)  XIe,2
Keyzer, Rebecca Dorothee de (1982-)  Xd,1
Keyzer, Thabo Pieter de (1987-)  Xd,3
Kooijman, Johanna Hendrika  VIb,1
Kouwenberg, Adriana (1853-)  VIIIb
Kramer, G. (vermeld )   Xi
Kruijt, Jantje Adriana  VIId,6
Laar, Geertruijde Catharina van  VId,2
Lagas, Alida Maria (1961-2016)  XId
Lahr, Lena  VIId,9
Leeden, Herbert van der (1788-1869)  IV,7
Leeden, Jacob Dirkzn van der  IV,7
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  Xc
Leeuwarden, Wilhelmina Johanna van  VIIb,3
Leeuwen, Catharina van  VIc
Lemmen, Engelbert (1808-)  Vb,1
Lettinck, Gerrigje Margaretha (1898-1967)  VIIf,4
Lettinck, Pieter Hendrik (1873-)  VIIf,4
Lijsbet Claassen, N.N. (x1691)   I,2
Lis, Leonardus van (1859-)  VIa,8
Meer, Dirkje van der (1870-1945)  VIIf
Meer, Peter van der (1842-)  VIIf
Meijden, Klaas van der (1803-)  Va,1
Mes, Derkje (1898-1985)  VIIf,1
Mes, Gerard (1876-)  VIIf,1
Mol, Geertje (1873-1954)  VIIIc
Moonen, Jacoba  VIIb,2
Moret, Willem (x2002)   VIIId,2
Muijlenburg, Cornelia (1831-)  VIa
Muijlenburg, Pieter  VIa
n.N., Nanette  XI-l
N.N., Nathanja  XIe
Nieuwenhuize, Elmy  Xq
Olphen, Pieternella van (x1866)   VIId
Onbekende achternaam (11), ?  Xa
Onbekende achternaam (13), ?  Xs
Onbekende achternaam (13), ?  Xs,1
Onbekende achternaam (13), ?  Xs,2
Onbekende achternaam (14), ?  Xt
Onbekende achternaam (14), ?  Xt,1
Onbekende achternaam (15), ? (vermeld )   IXi
Oord, Cindy van  XIc
Oort, Geertruida Johanna van  VIIf,1
Oostervink, ?  Xn,1
Oostervink, ?  Xn,2
Oostervink, Dick  Xn
Oostrom, Adrianus (1823-)  Vb,4
Oostrom, Cornelis (1778-)  Vb
Oostrom, Evert (1814-)  Vb,2
Oostrom, Jan (1819-)  Vb,3
Oostrom, Janna Cornelia (1807-1893)  Vb,1
Os, Adriana Hendrika van (1829-1922)  VIe
Os, Adrianus van (1794-)  VIe
Overdijk, Hendrik van (x1908)   VIIb,2
Overdijk, Hubertus van  VIIb,2
Pelgrim, Jan Cornelis  VIId,6
Pelgrim, Jan Cornelis (1886-1982)  VIId,6
Pichal, Johannes (1830-1877)  VIId
Pichal, Pieternella Maria Johanna (1873-1959)  VIId
Ploeger, Hindertje van der (1860-)  VIId,11
Poel, Jenneke Pamina van der (2019-)  XIk,4
Poel, Johan Anthony van der (2012-)  XIk,1
Poel, Marcus van der (x2010)   XIk
Poel, Michal Geertje Saskia Elma van der (2016-)  XIk,3
Poel, Zefanja Marcus Cornelis van der (2014-)  XIk,2
Pruissen, Lena (x1953)   IXb
Rijzewijk, Rebekka Barbara van (1856-)  VIIc
Romijn, Annigje (1923-1997)  IXb
Rossum, Antonie van  IV,8
Rossum, Arie van (1794-1849)  IV,8
Ruijtenberg, Judit Jannigje (1964-)  Xk
Ruitenberg, Petronella Johanna Antoinetta (1952-)  Xf
Ruitenberg, Pieter A. (1914-1991)  Xf
Scheurwater, Agnes (1966-)  Xj
Schouwenburg, Maria  Vc,6
Schreuter, Catharina (1805-)  Va,1
Schreuter, Gerrit (x1797)   Va
Schultink, Gerrigje (1861-1935)  VIId
Schultink, Grietje (1847-)  VIe,1
Schultink, Jan Frans (1822-)  VIe,1; VIId
Senders, Dingna  VIIb,1
Shekho, Ivan Arie (2016-)  XIg,1
Shekho, Loran Baran (2019-)  XIg,2
Shekho, Walid  XIg
Smits, Aalbert Arie (2012-)  XIb,1
Smits, Anneke Franka (2018-)  XIb,2
Smits, Willem (1971-)  XIb
Sonnenberg, Frederik Bartholomeus Franciscus (x1917)   VIIb,5
Sonnenberg, Frederik Bartholomeus Franciscus  VIIb,5
Sprenk, Adriana  VIIb
Steiger, Joannes  VIIb
Steiger, Maria Elisabeth (1854-)  VIIb
Steijn, Peter van (1849-)  VIc,4
Ster, Cnelis Jansse van der (x1723)   II
Sterk, Maria  VIIa
Stokkum, Willemina van  VIb
Story, Johanna Jacoba  VIb,2
Taal, Arie (1945-)  Xc
Taal, Jenneke Elisabeth (1983-)  Xc,3
Taal, Jens (2016-)  XId,2
Taal, Jeroen Arie (1980-)  Xc,2
Taal, Lieke (2014-)  XId,1
Taal, Willem (1906-1996)  Xc
Taal, Willem Pieter (1975-)  XId
Trapman, Huibertje Adriana (1758-1839)  IV
Trapman, Jan (vermeld )   IV
Veenstra, Sara (1936-)  IXh
Verdonk, Jan (1868-1943)  VIIIc
Verdonk, Jansje (1900-1953)  VIIIc
Verdugt, Adriana (1795-1849)  Vd
Verdugt, Gerrit  Vd
Verdugt, Maria  VIIe
Verheij, Neeltje (1817-)  Vb,2
Verhey, Johannes (-1845)  Vc,2
Vermeulen, Adriana (1838-)  VIb,1
Vermeulen, Bastiaan (1845-1902)  VIb,2
Vermeulen, Jacobus (1808-)  VIb
Vermeulen, Jan  VIb
Versluis, Gerrigje (1874-1938)  VIIId
Visser, Adriaan (1921-2002)  IXd
Visser, Cornelis Bastiaan (1886-1971)  IXc
Visser, Florus  IXd,2
Visser, Jan  IXd,1
Visser, Jannigje Cornelia Pieternella  IXd,3
Visser, Jenneke (1921-2015)  IXc
Visser de Jong, Cornelia Martina (1838-1872)  VIIa
Vonk, Tijgje (1784-)  VIc
Vos, Jannigje (vermeld )   VIIg
Vreemd, Stijntje  III
Vries, Anna Catharina de (x1956)   IXe
Wal, Gerrigje van de (1825-)  VIe,1; VIId
Walter, Elbert  VIc
Walter, Marigje (1825-)  VIc
Weidler, August Abraham (1852-1894)  VIc,7
Westerhout, Cornelis (1926-2004)  Xe
Westerhout, Pietertje (1953-)  Xe
Wiegel, Margaretha (1786-1864)  Vc
Wiegel, Toon  Vc
Wijk, Elisabeth van (1885-1978)  VIIIa
Wijk, Johannes van (1848-)  VIc,6
Wijk, Lambertus van  VIIIa
Wijnands, Maaike (1909-2004)  Xb
Willegen, Gerrit Marinus van  VId,6
Willegen, Johanna Anthonia van (1868-)  VId,6
Willigen, Jacobus Adrianus van (1850-)  VIb,1
Willigen, Jan van  VIb,1
Wit, Adrianus Hendrikus Cornelis jr. de  VIIIb,2
Wit, Adrianus Hendrikus Cornelis sr. de (1886-1979)  VIIIb
Wit, Gerritje Adriana Cornelia de (1914-2007)  VIIIb,3
Wit, Heiltje Margaretha de (-1917)  VIIIb,1
Wit, Jacobus Abram de (-1903)  VIIIb
Zanten, Florus Arie van (1893-1961)  VIIIc
Zanten, Gerrigje van (vermeld )   IV
Zeilstra, Bauke Luite (1961-2016)  XId
Zeilstra, Laura (1984-)  XId
Zuur, Adriana  Vd
Zwamborn, Neeltje (1828-)  VIc
Zwamborn, Wouter  VIcGegenereerd met Aldfaer 4.2 op 9 juli 2024 17:31 door A. Taal