Selecties uit de database

Persoonskaart Jacobus Johanneszn Taal

Het nageslacht van de Taal-telg die met zijn ouders van Scheveningen naar Den Helder trok. Naast zijn eigen kinderen, bracht zijn tweede vrouw kinderen vanuit haar eerste huwelijk in.

 

Parenteel Heyndrick Tael

Het nageslacht van de oudst hier bekende Tael / Taal. Naast Scheveningen is er sprake van een tak te Brielle. Deze is in de manlijke lijn in de 18e eeuw uitgestorven. Tael is een woord in het Scheveningse dialect, in het Fries, en komt voor in Zweden. In China is het een gewichtseenheid. Op de Filipijnen is het de naam van een vulkaan.

 

Genealogie Jan Jansz Pasterkamp

Stamreeks Aaltjen Willems Pasterkamp

De voorouders van Aaltjen kwamen van Vollenhove, via Durgerdam, naar Urk. In Durgerdam/Nieuwendam is een fors deel van de Pasterkampen door de tijd heen gevestigd. Er zijn dus minstens twee familietakken: op Urk en in het huidige Amsterdam-noord waar Durgerdam en Nieuwendam nu deel van uitmaken.


 

Parenteel Cornelis Uppel

Ook raadpleegbaar in grafische vorm: Nageslacht Cornelis Uppel

Het nageslacht van de oudst hier bekende Ippel, destijds Uppel geheten. Zijn partner was Dingetjen Joris. De familie Ippel is meermalen geparenteerd aan de familie Visser. Beide zijn Werkendamse families, afkomstig uit de voorheen zelfstandige gemeente "De Werken en Sleeuwijk".

 

Parenteel van Bastiaen van den Hoek

Ook raadpleegbaar in grafische vorm: Nageslacht Bastiaen van den Hoek

De oudst bekende voorvader van de familie van den Hoek te Werkendam. De Werkendammers in deze familie zijn een aftakking vanuit Leerdam, en zijn verder in de tijd terug komend van Everdingen, Cuijlenburg e.o.

 

Genealogie Jan van den Hoek

Andere familie van den Hoek in Lopik en omgeving.

 

Parenteel van Cornelis Cornet

Ook raadpleegbaar in grafische vorm: Nageslacht Cornelis Cornet (Vader Jacobus.)

De oudst bekende voorvader van de familie Cornet / Kornet te Werkendam, meervoudig gerelateerd aan de familie van den Hoek aldaar. De familie Cornet / Kornet is voornamelijk afkomstig uit de voorheen zelfstandige gemeente "De Werken en Sleeuwijk".

 

Kwartierstaat Florus Arie van Zanten

Circa drie eeuwen voorouders van Florus Arie van Zanten. De website van de familie Rönitz volgt het spoor tot in de 14e eeuw. "Santenkraam" geeft een totaaloverzicht van meerdere takken van deze familie(s). Voor Werkendam afkomstig uit Gorkum, Vuren, Herwijnen. Lang geleden uit wat nu Duitsland is.

 

Parenteel Adriana van Nederveen

Stamboom van de familie Nederveen te Dussen. De Stichting van Nederveen beheert een meer uitgebreide website.


 

Kwartierstaat van Sijke de Keizer

De familie was creatief in de schrijfwijze van de familienaam. Het is hier niet bekend of en hoe de beide aangetrouwde Keijzisers zich tot elkaar respectievelijk dit cluster verhouden.


 

Genealogie Jan de Leuw

Genealogie van de oudst bekende voorvader van grootvader Jan de Leeuw, schilder aan de marinewerven te Amsterdam respectievelijk Den Helder. Jan de Leuw was een Amsterdamse poorter afkomstig uit Stokholm.

 

Kwartierstaat van Femmetje van den Berg / Brouwer

De familie van den Berg is op meerdere wijzen verbonden met de familie Post, en indirect met de familie Taal.

 

Kwartierstaat van Jan Maartensz Post.htm

Jan Maartensz Post was de eerste echtgenoot van Aaltje Pasterkamp, die later met Jacobus Johannesz Taal trouwde.

 

Parenteel Roeland Plomp

Roeland was woonachtig in Zwolle. Hij was gehuwd met Anna Maria Bitter. De familie Plomp had via de familie Blancke omgang met de familie Taal in Den Helder.


 

Versie d.d. 26 mei 2013