Parenteel van Heyndrick Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 25 mei 2021. In CBG - formaat

Omvat 6682 personen, waarvan 1081 niet-publiek.


De herkomst van Tael'en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle. Zie ook elders op de site. De verbinding tussen Heyndrick en Pier Tael uit Brielle (als zijn vader) is mogelijk maar speculatief.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.I. Mr.1 Heyndrick Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,2 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,3 tr. Scheveningen (Holland) omstr. 15324 Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.5
Uit dit huwelijk:

II. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 15696 Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594, dr. van Jan en Marijtje Alijts de Waert; tr. 2e 15964 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck, geb. 1596.
Uit het eerste huwelijk:

III. Heyndrick Pieters Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1569,7 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,3 tr. Scheveningen (Holland) 15954 Nelleke Gerrits.
Uit dit huwelijk:

IV. Jan Hendricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,7 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 16188 Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen (Holland) 1594, † ald. 21 nov. 1668, dr. van Gerrit Cornelisz en Maritge Wouters Bom.
Uit dit huwelijk:
1. Maertge Janse Tael, begr. Scheveningen (Holland) 5 mei 1681,9 tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 sept. 166310 Gijs Jansz van Rijs, geb. Scheveningen (Holland), † vr 2 sept. 1668; tr. 2e Scheveningen (Holland) 2 sept. 166811 Gerbrand Simonsz Pals.
2. Hendrick Jansz, volgt Va.
3. Pieter Jansz, volgt Vb.
4. Wouter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1638,121703, tr. Scheveningen (Holland) 19 mei 165813 Cornelia Cornelisse Croeser, geb. Voorburg (Holland).
5. Corsje Jans Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1640, begr. ald. 22 dec. 1690,14 tr. Scheveningen (Holland) 13 mei 166315 Maerten Maertens de Wit, geb. omstr. 1625,16 begr. Scheveningen (Holland) 22 april 1709,17 zn. van N.N. Niet publiek en wedr. van Maertie Cornelis Pronck.

Va. Hendrick Jansz Tael, geb. omstr. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,18 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen (Holland) 1622, begr. ald. 23 april 1708.19
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendriksz, volgt VIa.
2. Ghysbrecht Hendricksz, volgt VIb.
3. Aeltgen Hendrickse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 aug. 1650,20 begr. ald. 17 sept. 1721,21 tr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 167922 Arent Maertensz de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 8 maart 1657,23 begr. ald. 16 juni 1726,24 zn. van Maerten Maertens en Maertie Cornelis Pronck.

VIa. Gerrit Hendriksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1644, visscher, Comenyhouder,25 † Scheveningen (Holland) omstr. 1672,26 tr. Scheveningen (Holland) 31 okt. 166627 Walichgie Walings de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1644,28 begr. ald. 3 juni 1719,29 dr. van Waling Garbrantsz.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Gerritsz, volgt VIIa.
2. Ariaentge Gerritse, volgt VIIb.
3. Leendert Gerritsz, volgt VIIc.
4. Arij Gerritsz, volgt VIId.

VIIa. Hendrik Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 20 maart 1667,251716,7 tr. Scheveningen (Holland) 31 mei 16934 Claasje van Schie, geb. Noordwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Claertje Hendrikse, volgt VIIIa.
2. Gerrit Hendriksz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1695,30 begr. ald. 18 aug. 1695.31
3. Gerrit Hendriksz, volgt VIIIb.
4. Ariaentje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 maart 1697,32 begr. ald. 18 dec. 1714.33
5. Jan Hendriksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 febr. 1699,34 begr. ald. 12 april 1699.35
6. Geertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 juni 1700,36 begr. ald. 3 okt. 1701.37
7. Annitje Hendrikse, volgt VIIIc.
8. Gerritje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1703,38 begr. ald. 28 nov. 1746,39 tr. Scheveningen (Holland) 16 dec. 173640 Jan Abrahamse Roelevelt, zn. van N.N. Niet publiek.
9. Dirkje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1704.41
10. Aefje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 21 okt. 1708.42
11. Kniertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1710,43 begr. Rotterdam (Holland) 27 sept. 1777.44
12. Trijnje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1712,45 begr. ald. 14 dec. 1714.33
13. Marytje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1712,45 begr. ald. 14 dec. 1714.46

VIIIa. Claertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1693,47 begr. ald. 8 april 1774,48 tr. Scheveningen (Holland) 4 dec. 172049 Arien Jorisz Buijtenheck, ged. Scheveningen (Holland) 27 juni 1691, † ald. 13 juli 1746.
Uit dit huwelijk:
1. Joris Buitenhek, ged. Scheveningen 24 nov. 1720, † ald. 30 aug. 1721.
2. Joris Buitenhek, ged. Scheveningen 25 jan. 1722.
3. Heindrijntje Buitenhek, ged. Scheveningen 22 aug. 1723, † na 1763, tr. 1e Scheveningen 6 febr. 1746 Arij Blok, ged. Scheveningen 29 okt. 1719, † ald. vr 23 jan. 1763; tr. 2e Scheveningen 23 jan. 1763 Jan Ros, ged. Scheveningen 15 okt. 1713, † ald. vr 9 maart 1784, zn. van N.N. Niet publiek en Trijntje Taal.
4. Jannitje Buitenhek, ged. Scheveningen 24 juni 1725, † ald. 26 jan. 1726.
5. Arentje Buitenhek, ged. Scheveningen 3 aug. 1727, † ald. 31 aug. 1728.
6. Engel Buitenhek, ged. Scheveningen 5 dec. 1728, † ald. 27 okt. 1733.
7. Anna Buitenhek, ged. Scheveningen 22 okt. 1730, † ald. 20 nov. 1733.
8. Leendert Buitenhek, ged. Scheveningen 13 april 1732, † ald. 8 mei 1732.
9. Engeltje Buitenhek, ged. Scheveningen 13 okt. 1734.

VIIIb. Gerrit Hendriksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1696,50 begr. ald. 7 juni 1749,51 tr. Scheveningen (Holland) 23 april 171952 Treyntje Janse Vis, ged. 17 mei 1699,53 begr. 19 okt. 1761.53
Uit dit huwelijk:
1. Heindrik Taal, ged. Scheveningen 3 dec. 1721.53
2. Joannis Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 sept. 1727,54 begr. ald. 22 jan. 1731.53
3. Jan Gerritsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1731.55

VIIIc. Annitje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 dec. 1701,56 begr. ald. 14 okt. 1727,39 tr. Scheveningen (Holland) 9 maart 172757 Johan van der Lis | Leij.
Uit dit huwelijk:
Anna v.d. Lis, ged. Scheveningen 12 okt. 1727,58 begr. ald. 14 maart 1759.58

VIIb. Ariaentge Gerritse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1668,59 begr. ald. 26 dec. 1739,60 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 april 169161 Crijn Jansz Harteveld, geb. 1665,251714;25 tr. 2e Scheveningen (Holland) 27 dec. 171662 Eeuwit Ariens van der Kraa.
Uit het eerste huwelijk:
Kniertje Crijne Harteveld, ged. Scheveningen 30 mei 1700,63 † ald. 17 maart 1764.

VIIc. Leendert Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1670,64 begr. ald. 1 juli 1719,65 tr. Scheveningen (Holland) 18 mei 170466 Gerritje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 8 jan. 1676,67 begr. ald. 1 nov. 1724,68 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 juli 1705,69 begr. ald. 22 aug. 1705.70
2. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 4 juni 1707.71
3. Kind, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1708,72 begr. ald. 4 juli 1708.73
4. Gerbrand Leendertsz, volgt VIIId.
5. Gerrit Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1711,74 begr. ald. 28 april 1712.75
6. Trijntje Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 maart 1713,76 begr. ald. 27 mei 1713.77
7. Marytje Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 mei 1714,78 begr. ald. 28 juli 1718.79
8. Anna Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 20 dec. 1716,78 begr. ald. 28 juli 1718.79

VIIId. Gerbrand Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 aug. 1709,80 begr. ald. 28 nov. 1744,81 tr. Scheveningen (Holland) 9 mei 173482 Geertie Cornelisdr den Heyer, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1703,83 begr. ald. 9 maart 1753,84 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1735,85 begr. ald. 21 febr. 1735.86
2. Cornelis Garbrandsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1735,87 begr. ald. 18 dec. 1755.88

VIId. Arij Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1671,89 begr. ald. 19 sept. 1720,90 tr. Scheveningen (Holland) 17 maart 169791 Leuntje Maertens de Wit, ged. Scheveningen 10 mei 1665,92 begr. ald. 24 aug. 1727,92 gesch. echtg. van Willem Tasman; zij hertr. 4 febr. 172592 Cornelis Arie Man.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Ariesz, volgt VIIIe.
2. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 sept. 1699,93 begr. ald. 12 sept. 1699.94
3. Korsje Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 dec. 1700,95 † ald. 31 dec. 1729, tr. Scheveningen (Holland) 14 juni 172296 Harmanus Claase Pals, ged. Scheveningen (Holland) 23 mei 1700,97 begr. ald. 12 jan. 1754,98 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1702,99 begr. ald. 17 mei 1702.100
5. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 11 febr. 1703,101 begr. ald. 19 juni 1703.102
6. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1704,103 begr. ald. 30 maart 1704.104
7. Dirkje Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1704,103 begr. ald. 22 mei 1704.105
8. Michiel Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1705,106 begr. ald. 30 jan. 1706.107
9. Michiel Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1707,108 begr. ald. 28 mei 1707.109
10. Anna Arijse, volgt VIIIf.

VIIIe. Gerrit Ariesz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 juli 1698,110vr 1763,111 tr. Scheveningen (Holland) 4 mei 1721112 Jannetje Angse Ouwehand, ged. Katwijk aan zee (Holland) 8 aug. 1699,16 begr. ald. 14 febr. 1763,16 dr. van Angse Gijse en Neeltje Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. Arentje Gerritse, volgt IXa.
2. Neeltje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 2 april 1724.113
3. Arie Gerritsz, volgt IXb.
4. Leuntje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juli 1728,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 april 1754 Leendert de Best, geb. omstr. 1729, zn. van Jan en Aaltje Niijgh.
5. Annetje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 juli 1730.113
6. Korsje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 nov. 1731.113
7. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 jan. 1733,113 † ald. vr 5 nov. 1741.
8. Ary Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 19 jan. 1733.
9. Grietje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 12 dec. 1734.113
10. Neeltje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 nov. 1737.113
11. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 nov. 1741,113 † Katwijk aan zee vr 24 jan. 1743.
12. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 jan. 1743.113

IXa. Arentje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 13 dec. 1722,113 begr. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1776,114 tr. Den Haag (Holland) 27 april 1749115 Cornelis Woutersz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 31 okt. 1717,116 begr. ald. 7 maart 1796,117 zn. van Wouter Cornelisz en Aaltje Janse Westerduijn.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1750,118 † ald. 17 dec. 1830, tr. Scheveningen (Holland) 26 mei 1776119 Arie Kuiper, † vr 17 dec. 1830.
2. Kind, geb. febr. 1752, † Scheveningen (Holland) 7 febr. 1752.
3. Alida Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) febr. 1753.120
4. Christina Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1754.121
5. Alida Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 26 febr. 1758.122
6. Jannetje Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 22 febr. 1761,123 † Den Haag (Holland) 22 sept. 1839.

IXb. Arie Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1725, begr. ald. 24 dec. 1768,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 14 dec. 1749124 Catharina van Duijvenbode, geb. Katwijk aan zee (Holland) 1724,1251784,16 dr. van Leendert.
Uit dit huwelijk:
1. Weijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 maart 1750,113 tr. Katwijk aan zee (Holland) 30 april 1775 Jacob Hoek, geb. omstr. 1750.
2. Neeltje Ariese, volgt Xa.
3. Gerrit Taal, ged. Rijswijk 29 juli 1752.
4. Gerrit Ariese, volgt Xb.
5. Leendert, volgt Xc.
6. Cornelis Ariesz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 jan. 1757.113
7. Cornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 sept. 1758,113 † Katwijk (Z.H.) 2 okt. 1829.16
8. Jacob, volgt Xd.
9. Jannetie Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 sept. 1763,113 † Katwijk (Z.H.) 1 juni 1820,16 tr. Katwijk (Z.H.) 10 nov. 179316 Daniel van Rijn.

Xa. Neeltje Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 21 nov. 1751,113 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 1832,126 tr. Scheveningen (Holland) 1 mei 1785127 Maarten Gerritse Beekhuizen, † vr 28 juli 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Beekhuizen, geb. omstr. 1787.
2. Willem Beekhuizen, geb. Veere omstr. 1794.128

Xb. Gerrit Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 juli 1753,11316 nov. 1795,129 tr. Katwijk aan zee (Holland) 13 mei 1781124 Albertha Klaase Heer / de Geer, ged. 4 mei 1755.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal,16 ged. Katwijk aan zee (Holland) 6 febr. 1782, Soldaat, Franse leger, 126e Regiment Infanterie van Linie.130
2. Jannetje Taal, geb. 1783, ged. Katwijk (Z.H.) 28 sept. 1783.16
3. Jacob Taal, ged. Katwijk (Z.H.) 12 juni 1785.
4. Leendert, volgt XIa.
5. Jannetje Taal, geb. Veere omstr. 1794, † ald. 23 febr. 1827.131

XIa. Leendert Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 28 maart 1789,132 ged. Katwijk (Holland) 29 maart 1789,129 Smidsbaas,133 Marchal ferrant,134 † Serooskerke (W) 25 april 1842, tr. Buttinge (Z) 23 sept. 1812134 Johanna de Korte, geb. Ritthem 22 juni 1780,129 † Serooskerke (W) 4 okt. 1847.135
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt XIIa.
2. Abraham, volgt XIIb.
3. Arij, volgt XIIc.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 16 febr. 1817, Schoenmakersbaas,136 † Serooskerke (Z - W) 2 dec. 1844.136
5. Jacob Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 23 april 1819, † ald. 9 april 1820.137

XIIa. Gerrit Taal, geb. Buttinge, Grijpskerke, Veere (Z) 4 febr. 1814, Smidsknecht,138 † Serooskerke (Z - W) 5 nov. 1847,139 tr. Serooskerke (Z - W) 12 dec. 1835140 Catharina Schout, geb. Sint Laurens 9 nov. 1814,129 † Serooskerke (W) 29 april 1897.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 17 maart 1837, † ald. 2 nov. 1838.141
2. Simon, volgt XIIIa.
3. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 29 mei 1841, † ald. 25 maart 1842.138

XIIIa. Simon Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 7 maart 1840, smid, † Oost en West-Souburg (Z) 27 febr. 1934,142 tr. Oostkapelle (Z) 3 mei 1865143 Adriana Dourleijn, geb. Oostkapelle (Z) 22 dec. 1840,129 † Meliskerke (Z) 5 dec. 1914.144
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, volgt XIVa.
2. Abraham, volgt XIVb.
3. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 19 april 1868, † ald. 16 aug. 1868.145
4. Maatje, volgt XIVc.
5. Johanna Taal, geb. Veere (Z) 14 aug. 1870, † ald. 22 aug. 1870.146
6. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 22 sept. 1871, † ald. 28 mei 1872.147
7. Gerrit, volgt XIVd.
8. Willem Taal, geb. Veere (Z) 8 juli 1875,148 † ald. 10 maart 1876.149
9. Simon, volgt XIVe.
10. Willem Taal, geb. Veere (Z) 4 febr. 1878, † ald. 9 aug. 1878.150
11. Jacomina, volgt XIVf.

XIVa. Catharina Taal, geb. Domburg (Z) 19 maart 1866, † Oostkapelle (Z) 2 okt. 1954,151 tr. Veere (Z) 29 aug. 1883152 Adriaan Theune, geb. Sevenum omstr. 1861, † Middelburg (Z) 28 dec. 1954.153
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Theune, geb. Veere 17 nov. 1883,154 † Koudekerke 18 nov. 1917.155
2. Adriana Theune, geb. Veere 11 dec. 1884.156
3. Simon Theune, geb. Veere nov. 1886, † ald. 19 dec. 1886.157
4. Pieter Theune, geb. Koudekerke 3 febr. 1893, † ald. 30 april 1895.158
5. Pieternella Theune, geb. Koudekerke 21 april 1894, † ald. 5 febr. 1895.159
6. Catharina Theune, geb. Koudekerke (Z) 27 nov. 1895, † Middelburg (Z) 14 dec. 1958.
7. Abraham Theune, geb. Middelburg 9 aug. 1903, † ald. 19 maart 1904.

XIVb. Abraham Taal, geb. Veere (Z) 2 april 1867, † Middelburg (Z) 13 okt. 1943,160 tr. Oost- en West-Souburg (Z) 3 april 1891161 Neeltje Sanders, geb. Zoutelande omstr. 1863, † Sint Laurens 4 mei 1949.162
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Veere (Z) 13 febr. 1892,163 † Middelburg (Z) 17 juli 1975,164 tr. Middelburg (Z) 13 aug. 1947165 Dirkje Korporaal, geb. Brandwijk (Z.H.) 17 nov. 1889, † Middelburg (Z) 24 febr. 1958,166 wed. van Pieter Kalis.
2. Cornelis, volgt XVa.
3. Adriana Elizabeth Taal, geb. Veere (Z) 6 mei 1897,16719 maart 1993, begr. Middelburg - Begraafplaats Sint Laurens,168 tr. 1e Veere 8 mei 1918152 Andries Volkers, geb. Veere (Z) omstr. 1890, † Middelburg (Z) 11 jan. 1940;169 tr. 2e Sint Laurens (Z) 30 juli 1941170 Laurens van den Broeke, geb. omstr. 1875, † Sint Laurens (Z) 27 nov. 1962.171

XVa. Cornelis Taal, geb. Veere (Z) 4 sept. 1893,172 † Middelburg (Z) 16 sept. 1983,164 tr. Veere (Z) 11 mei 1921173 Elizabeth Wouters, geb. Veere (Z) omstr. 1895, † Middelburg (Z) 10 dec. 1951.174
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XVIa.
2. Abraham Taal, geb. 14 juni 1925, † Middelburg (Z) 18 sept. 2016, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3 22 sept. 2016.175

XVIa. Jan Taal (Verzetsherinneringskruis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau), geb. Middelburg (Z) 3 april 1924, † Ouderkerk a.d. IJssel 10 okt. 2015,176 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk 16 okt. 2015.177
Uit zijn relatie met Cornelia Martijntje van Wijnen, geb. 4 sept. 1922, † 9 dec. 2003, begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk:
Alsep Angre Taal, geb. 29 dec. 1954, † Ouderkerk aan de IJssel 10 maart 1973,164 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk.178

XIVc. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 18 juni 1869, † Tholen (Z) 20 jan. 1956,179 tr. Veere (Z) 24 sept. 1890180 Cornelis Bakker, geb. Serooskerke omstr. 1865, † Koudekerke 17 nov. 1931.181
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana Bakker, geb. Veere 20 dec. 1890.182
2. Adriana Johanna Bakker, geb. Veere 5 april 1894, † ald. 1 juli 1894.183

XIVd. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 14 juli 1873,184 smid,18521 okt. 1968, begr. Middelburg (Z) - Begraafplaats Westelijke Oude Havendijk 3,178 tr. Meliskerke (Z) 2 okt. 1896186 Sara Suzanna de Groot, geb. Serooskerke (W) (Z) 9 aug. 1869,18710 dec. 1968, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3.178
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Middelburg (Z) 25 juni 1897,188 smid,18517 dec. 1996, begr. IJmuiden (N.H.),189 tr. Lochem (Gld) 6 febr. 1920185 Anna Maria Vriens, geb. Sint Pauwels (Belgie) omstr. 1898, † Velsen 23 nov. 1939.190
2. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 28 febr. 1899, † ald. 25 juli 1899.
3. David Taal, geb. Middelburg (Z) 21 febr. 1901, † ald. 30 aug. 1988,164 tr. Middelburg (Z) 18 juli 1928191 Maatje Francina Houtop, geb. Koudekerke (Z) 13 febr. 1903,192 † Middelburg (Z) 29 dec. 1991.192
4. Adriana Catharina Taal, geb. Middelburg (Z) 5 juli 1903, Apothekersassistente, † Middelburg (Z) 10 aug. 1942, tr. Middelburg (Z) 16 juni 1925193 Reinier Elias Hattink, geb. Middelburg (Z) 2 jan. 1891,194 † ald. 31 mei 1928.195
5. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 17 okt. 1905,1961 febr. 2006, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg,178 tr. Middelburg (Z) 5 juli 1932197 Thomas Jan de Looff, geb. Middelburg (Z) 29 aug. 1907,178 Bureelambtenaar bij den Rijkswaterstaat, † 15 juli 1981, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg.
6. Pieter Taal, geb. Middelburg (Z) 7 jan. 1908, tr. Middelburg (Z) 8 maart 1935198 Henderika Elizabeth de Keijzer, geb. Middelburg (Z) 9 okt. 1910,199 † Goes (Z) 22 dec. 1941.200
7. Abraham Taal, geb. Middelburg (Z) 22 nov. 1910,201 † ald. 9 dec. 1910.202

XIVe. Simon Taal, geb. Veere (Z) 6 maart 1877,203 smid,204 † Veere (Z) 4 febr. 1959, tr. Zoutelande (Z) 17 aug. 1900204 Leuntje Koppejan, geb. Zoutelande (Z) omstr. 1877, † Vlissingen (Z) 14 dec. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Taal, geb. Meliskerke (Z) 16 jan. 1901, † Biggekerke (Z) 23 nov. 1980,164 tr. Meliskerke (Z) 6 maart 1925205 Johannes Wielemaker, geb. Biggekerke (Z) omstr. 1895, † ald. 23 dec. 1984.206
2. Johanna Adriana Taal, geb. Meliskerke (Z) 24 okt. 1903, † Koudekerke (Z) 26 febr. 1952,207 tr. Meliskerke (Z) 8 aug. 1923 Pieter de Potter, geb. Koudekerke omstr. 1903, † Tilburg 25 febr. 1953.208
3. Catharina Maria Taal, geb. Meliskerke (Z) 21 sept. 1907,20917 jan. 1998, begr. Veere (Z) - Nieuwe Begraafplaats Zanddijkseweg.210
4. Jakoba Taal, geb. Meliskerke (Z) 1 juni 1910,211 tr. Meliskerke (Z) 22 jan. 1932205 Abraham Christiaan van der Heijden, geb. omstr. 1911.

XIVf. Jacomina Taal, geb. Veere (Z) 25 juni 1879,212 † Meliskerke (Z) 16 febr. 1917,213 tr. Meliskerke 17 mei 1901205 Jakob Koppejan, geb. Zoutelande omstr. 1873, † Meliskerke 29 mei 1905.213
Uit dit huwelijk:
1. Jakobus Koppejan, geb. Meliskerke 19 dec. 1902, † ald. 12 dec. 1903.214
2. Adriana Johanna Koppejan, geb. Meliskerke omstr. 1906.

XIIb. Abraham Taal, geb. Buttinge / Grijpskerke (Z) 7 febr. 1815, Smid / smids-knegt,215 † Serooskerke (Z - W) 16 dec. 1888,133 tr. Noordwelle (Z) 20 aug. 1842216 Ameltje van der Werf, geb. Noordwelle omstr. 1818, † Serooskerke (W) 9 dec. 1902.217
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIb.
2. Cornelis, volgt XIIIc.
3. Leendert, volgt XIIId.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (W) 20 juni 1853, † ald. 22 dec. 1853.218
5. Pieternella, volgt XIIIe.
6. Hendrika Taal, geb. Serooskerke (W) 19 dec. 1855, † ald. 24 dec. 1855.133
7. Cornelia, volgt XIIIf.

XIIIb. Janna Taal, geb. Noordwelle (Z) 3 nov. 1842, Dienstbode,215 † Aardenburg (Z - ZV) 17 dec. 1926,219 tr. Oostkapelle 14 okt. 1868220 Alewijn Polderman.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Polderman, geb. Koudekerke 15 nov. 1869, † Vleuten 24 dec. 1935, tr. Haarlem 12 nov. 1902221 Petronella Cornelia Toornend.
2. Abraham Polderman, geb. Koudekerke 21 jan. 1871, † Aardenburg 22 dec. 1895.222
3. Alewijn Polderman, geb. Aardenburg 30 april 1873,223 † ald. 24 april 1910.224
4. Leendert Polderman, geb. Aardenburg 11 jan. 1875, † Middelburg 11 febr. 1945.225
5. Johannes Polderman, geb. Aardenburg 17 febr. 1876.226
6. Anna Elisabeth Polderman, geb. Aardenburg 19 april 1877, † ald. 12 april 1904.224
7. Jannetje Pieternella Polderman, geb. Aardenburg 17 nov. 1878, †.227
8. Clement Vincent Polderman, geb. Aardenburg 25 juli 1880.228
9. Pieter Polderman, geb. Aardenburg 25 april 1882.229
10. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 17 okt. 1885, † ald. 25 nov. 1885.230
11. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 9 nov. 1887, † ald. 29 dec. 1887.231

XIIIc. Cornelis Taal, geb. Oostkapelle (Z) 30 mei 1846, Hoefsmid,217 † Middelburg (Z) 3 okt. 1915,232 tr. 1e Vrouwenpolder 17 maart 1869233 Catharina Breel, geb. Vrouwenpolder omstr. 1849, † Serooskerke (W) 21 sept. 1904;217 tr. 2e Koudekerke (Z) 29 aug. 1906234 Cornelia Sanderse, geb. Koudekerke omstr. 1847, † ald. 28 juli 1911.235
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Taal, geb. Vrouwenpolder (Z) 23 juli 1869,236 † ald. 16 jan. 1870.237
2. Johanna Jacomina Taal, geb. Serooskerke (Z) 7 jan. 1871,238 † Middelburg (Z) 26 okt. 1949,239 tr. Serooskerke (W) 20 mei 1896240 Jan Coppoolse, geb. Grijpskerke omstr. 1864, † Middelburg (Z) 24 sept. 1940.241

XIIId. Leendert Taal, geb. Serooskerke (W) 25 juli 1849, Timmerman,242 † Ritthem (Z) 16 nov. 1887,243 tr. Ritthem (Z) 15 jan. 1873242 Dina Maria Marijs, geb. Ritthem (Z) omstr. 1843, † ald. 11 febr. 1927.244
Uit dit huwelijk:
Abraham Taal, geb. Ritthem (Z) 29 nov. 1873, † ald. 12 maart 1892.245

XIIIe. Pieternella Taal, geb. Serooskerke (W) 29 juni 1854, † Middelburg (Z) 9 okt. 1930,246 tr. Serooskerke (W) 24 okt. 1877247 Cornelis van der Werf, geb. Noordwelle omstr. 1849, † Middelburg 17 april 1921.248
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van der Werf, geb. Serooskerke (W) 12 aug. 1875,249 † Middelburg (Z) 4 mei 1929.250
2. Marie van der Werf, geb. Middelburg 29 nov. 1879, † ald. 23 dec. 1941.251
3. Anna van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 25 febr. 1887.
4. Jacob van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 26 okt. 1888.252

XIIIf. Cornelia Taal, geb. Serooskerke (W) 30 okt. 1857, † ald. 22 mei 1940,253 tr. Serooskerke (W) 5 mei 1882254 Adriaan Meulmeester, geb. Arnemuiden omstr. 1860, † Serooskerke (W) 18 jan. 1927.255
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 19 okt. 1885.256
2. Cornelia Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 25 sept. 1899,257 † Middelburg 4 juni 1952.250

XIIc. Arij Taal, geb. Grijpskerke (Z) 1 febr. 1816, Timmerman,258 † Serooskerke (Z - W) 21 mei 1865,259 tr. Oostkapelle 1 dec. 1847258 Jasperina Adriana de Kam, geb. Oostkapelle omstr. 1823, † Sint Laurens 19 jan. 1890.260
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIg.
2. Adriana, volgt XIIIh.
3. Helena, volgt XIIIi.

XIIIg. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 27 febr. 1849,261 † Middelburg (Z) 3 febr. 1924,262 tr. Serooskerke (W) 4 okt. 1871263 Willem Francke, geb. Grijpskerke (Z) omstr. 1847, † Middelburg (Z) 5 april 1928.264
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Francke, geb. Serooskerke (W) 30 juni 1872, † Hoogeveen (Dr) 15 dec. 1960.
2. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 29 sept. 1873,265 † ald. 17 febr. 1874.266
3. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 18 nov. 1874, † Oostkapelle (Z) 4 juli 1958.
4. Jasperina Adriana Francke, geb. Middelburg (Z) omstr. 1875,267 † Sint Laurens (Z) 21 jan. 1958.
5. Johanna Francke, geb. Serooskerke (W) 5 juni 1877.268
6. Jasperina Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 4 mei 1879.268
7. Pieternella Francke, geb. Serooskerke (W) 13 mei 1881,269 † ald. 25 febr. 1916.270
8. Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 6 sept. 1884,271 † ald. 24 jan. 1917.266
9. Jacoba Francke, geb. Serooskerke (W) 21 april 1888, † ald. 13 maart 1889.272

XIIIh. Adriana Taal, geb. Serooskerke (W) 14 maart 1852, † Vlissingen (Z) 16 jan. 1935,273 tr. Serooskerke (W) 2 april 1879274 Andries Vader, geb. Aagtekerke (Z) omstr. 1854, † Vlissingen (Z) 2 mei 1925.275
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Vader, geb. Serooskerke (W) 3 jan. 1880.238
2. Jasperina Adriana Vader, geb. Sint Laurens (Z) 21 febr. 1881,276 † Vlissingen (Z) 22 febr. 1962.
3. Arij Vader, geb. Sint Laurens 24 aug. 1888.
4. Johanna Vader, geb. Sint Laurens 11 dec. 1892.

XIIIi. Helena Taal, geb. Serooskerke (W) 13 nov. 1856, † Breda (N.B.) 19 sept. 1942,277 tr. Serooskerke (W) 9 juni 1880278 Jan van Slooten, geb. Vrouwepolder (Z) omstr. 1854, † Bergen op Zoom (N.B.) 4 jan. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van Slooten, geb. Serooskerke (W) 1 aug. 1880,279 † Middelburg 15 aug. 1919.280
2. Arie van Slooten, geb. Vrouwepolder 4 jan. 1882,281 † Middelburg 16 aug. 1949.282
3. Klaas van Slooten, geb. Vrouwenpolder 21 aug. 1883.236
4. Jan van Slooten, geb. Vrouwenpolder 1 jan. 1885.
5. Jasperina Adriana van Slooten, geb. Vrouwenpolder 9 aug. 1887.
6. Helena van Slooten, geb. Vrouwenpolder 30 nov. 1891.
7. Janna van Slooten, geb. Vrouwenpolder 12 jan. 1894, † Middelburg 29 nov. 1894.283
8. Janna van Slooten, geb. Middelburg 7 sept. 1898, † ald. 10 okt. 1899.284

Xc. Leendert Taal,285 ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 maart 1755,113 Vischverkoper,285 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 nov. 1836, tr. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 15 aug. 1781124 Deyna / Dyna van der Linden, geb. Bergen op Zoom (Staats Brabant) omstr. 1752, † Bergen op Zoom (N.B.) 16 juni 1838,286 dr. van Gommert en Hendrina Brand.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 19 jan. 1783,287 Vischverkooper, † Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1869.288
2. Gommarius Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 2 okt. 1785.287
3. Treyjen, volgt XIb.
4. Hendrina Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 4 nov. 1792.287

XIb. Treyjen Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 12 nov. 1788,289 † ald. 27 nov. 1871.290
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:

XIId. Johannes Arnoldus Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 18 mei 1808,287 † ald. 29 mei 1844, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 9 febr. 1837291 Huibrechtdina Klaassen, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1797, † ald. 16 nov. 1888,292 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Taal, † Bergen op Zoom (N.B.) 25 dec. 1917.

Xd. Jacob Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 juni 1761,113 † Katwijk aan zee (Z.H) 31 juli 1828, tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 maart 1790124 Trijntje Jeroense Groen, ged. Katwijk aan zee (Holland) 23 okt. 1763,293 † ald. 12 dec. 1831.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt XIc.
2. Trijntje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 25 aug. 1799,16vr 1802.
3. Trijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1802,294 † Katwijk (Z.H.) 10 juni 1860,16 tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 dec. 1837295 Cornelis Haasnoot, geb. Katwijk aan zee 11 febr. 1803, † ald. 31 dec. 1841.296

XIc. Arij Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland), ged. Katwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1793,16 † Katwijk (Z.H.) 29 sept. 1835,16 tr. Katwijk aan zee 10 nov. 1822297 Arendje Overduin, geb. Scheveningen omstr. 1792, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Josina Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 19 nov. 1822,16 † ald. 5 okt. 1832.16
2. Dirkje, volgt XIIe.
3. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1828,298 Werkster,299 † Den Haag Scheveningen 30 juli 1895,300 tr. Den Haag Scheveningen 9 dec. 1863301 Cornelis de Jong, geb. omstr. 1839, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Jannetje Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 17 juni 1831,16 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1851.302
5. Jacob, volgt XIIf.

XIIe. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1825,303 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1879,304 tr. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1849305 Maarte(n) van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1822.305
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen 28 okt. 1859.306
2. Maarten van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1867, † Rotterdam 29 okt. 1908.

XIIf. Jacob Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 7 dec. 1833,307 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 jan. 1859308 Alida Kuyt, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1831,308 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1860,309 † Den Haag 15 dec. 1939.310
2. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 maart 1862,311 † Den Haag 30 jan. 1940.312

VIIIf. Anna Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 dec. 1708,313 tr. Scheveningen (Holland) 19 juni 1729314 Arie Jacobsz de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 2 april 1702, begr. ald. 14 febr. 1771,92 wedr. van Marijtje Jans Overduijn.
Uit dit huwelijk:
Arie Ariense de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1737, † ald. 6 aug. 1794.

VIb. Ghysbrecht Hendricksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1647,315 zeeman,316 Waker,316 begr. Scheveningen (Holland) 27 juli 1696,317 tr. Scheveningen (Holland) 2 april 1668318 Maritgen Wouters Pronck, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1645,319 begr. ald. 1 juni 1721,320 dr. van Wouter Cornelisse en Ariaentje Cente.
Uit dit huwelijk:
1. Leuntge Ghysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1668.321
2. Ariaentgen Ghysbrechtse Tael,322 ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1669,323 begr. ald. 26 dec. 1675.324
3. Claertge Gijsse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 aug. 1671,325 begr. ald. 14 nov. 1732,316 tr. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1708326 Jan Gerritsz Kuijper, geb. Scheveningen (Holland).
4. Gerritje Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 juni 1673,327 begr. ald. 2 maart 1695.328
5. Maertge Gijse, volgt VIIe.
6. Wouter Gijse, volgt VIIf.
7. Aryaentge Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1679.329
8. Heynderik Gysbertsz, volgt VIIg.
9. Cornelia Gysbrechtse, volgt VIIh.
10. Tryntie Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 april 1686,330 tr. Scheveningen (Holland) 12 juni 1707331 Joost Gerlofs Ros, geb. 1686, † 1747.

VIIe. Maertge Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1675,332 tr. Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1701 Dirk Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 jan. 1655,16 zn. van Cornelis Dircksz Haasnoot [later] en Maartje Verdoes en wedr. van 1e Barber van den Oever en 2e Aechje Dircksdr.
Uit dit huwelijk:

VIIIg. Gijsbert Dirkszn Haesneut, ged. Katwijk aan zee (Holland) 28 febr. 1704, † ald. 18 nov. 1752, tr. 1e Katwijk aan zee 30 juli 1724333 Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan zee 29 mei 1701, † vr 1746; tr. 2e Katwijk aan zee (Holland) 20 aug. 1746334 Kniertje Joppe Taal (VIIIq).
Uit het tweede huwelijk:
Dirk Haesneut, ged. Katwijk aan zee 28 mei 1747.

VIIf. Wouter Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 jan. 1678,335 begr. ald. 6 okt. 1736,336 tr. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1701337 Klaertie Gerbrantse Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1680,338 begr. ald. 9 jan. 1762,339 dr. van Gerbrand Teunisz en Adriaantje Tymens.
Uit dit huwelijk:
1. Gys Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1701,340 begr. ald. 25 dec. 1701.341
2. Gerbrant Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1701,340 begr. ald. 29 jan. 1707.342
3. Kornelis Woutersz, volgt VIIIh.
4. Wouter Woutersz, volgt VIIIi.
5. Claartie Wouterse, volgt VIIIj.
6. Ariaentie Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 dec. 1710,343 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 14 sept. 1799,344 tr. Scheveningen (Holland) 8 juni 1732345 Jan Jorisse Tuyt, ged. Scheveningen 27 sept. 1699.346
7. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1713.347
8. Gerbrand Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1714,348 begr. ald. 15 maart 1714.349
9. Gerbrand Woutersz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1716,350 begr. ald. 24 nov. 1733.351
10. Marytje Wouterse, volgt VIIIk.
11. Tryntje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1720,352 begr. ald. 23 april 1744,353 tr. Scheveningen (Holland) 8 dec. 1743354 Maarten Mente van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1720,350 begr. ald. 7 febr. 1784;350 hij hertr. Scheveningen 26 febr. 1747350 Anna Franse Lafleur.
12. Gysbert Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1723,355 begr. ald. 14 sept. 1723.356
13. Immetje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 juli 1727,357 begr. ald. 19 mei 1728.358

VIIIh. Kornelis Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 dec. 1703,359 begr. ald. 18 nov. 1752,360 tr. 1e Scheveningen (Holland) 1 juni 1727361 Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1705,362 begr. ald. 8 juli 1747,363 dr. van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp; tr. 2e Scheveningen (Holland) 17 mei 1750364 Maria Eeuwids Roos, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1711,365 begr. ald. 16 aug. 1773.366
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert Cornelis Wouterse, volgt IXc.
2. Joanna Taal, ged. Scheveningen 25 sept. 1729.367
3. Aagje Kornelisdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1731,368 tr. Scheveningen (Holland) 12 okt. 1766369 Arie Jansz Reus, ged. Scheveningen (Holland) 5 okt. 1738,370 begr. ald. 2 nov. 1779.370
4. Bastiaan Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1732,371 begr. ald. 14 jan. 1734.367
5. Immetje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1734,372 † Rotterdam (Dep. Monden v.d. Maas) 16 maart 1814,373 tr. Scheveningen (Holland) 13 april 1760374 Jan Grootveld.
6. Bastiaantje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 juli 1735.375
7. Joannes Kornelisz Taal, ged. Scheveningen 12 dec. 1736,367 begr. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1740.376
8. Wouter Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 sept. 1738,367 begr. ald. 3 dec. 1738.377
9. Tryntje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1739.378
10. Wouter Kornelisse, volgt IXd.
11. Arentje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 26 juli 1743,379 tr. Schiedam (Holland) 11 jan. 1767367 Otto Went, geb. Schiedam.
12. Tryntje Kornelisse, volgt IXe.
13. Cornelis Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 aug. 1746,380 begr. ald. 12 juli 1747.381
Uit het tweede huwelijk:
14. Cornelia Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1751.382

IXc. Gijsbert Cornelis Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1727,383 begr. ald. 5 dec. 1796,384 tr. Scheveningen (Holland) (kerkelijk Scheveningen) 26 okt. 1749385 Trijntje Teunisse de Bruijn, ged. Scheveningen 7 jan. 1725,386 begr. ald. 21 nov. 1778.386
Uit dit huwelijk:
1. Arend Gijse, volgt Xe.
2. Teunis Gijsbertsz, volgt Xf.
3. Maria Gijsbertse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1753,387 begr. ald. 10 mei 1755.386
4. Cornelia Taal,388 ged. Scheveningen 12 jan. 1755,386 † Den Haag Scheveningen 26 dec. 1832.389
5. Maria Gijsbertse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1764,390 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 febr. 1847.391

Xe. Arend Gijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1750,392vr 20 juli 1832, tr. 1e Scheveningen (Holland) 13 juni 1773393 Maria Arens Rosendaal, ged. Scheveningen 3 aug. 1749,394 begr. ald. 3 juli 1790;394 tr. 2e Scheveningen (Holland) 5 juni 1791395 Arentje Groen, ged. Scheveningen (Holland) 7 juli 1765.394
Uit het eerste huwelijk:
1. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 14 nov. 1773,394 begr. ald. 15 dec. 1778.394
2. Adriana Ariese, volgt XId.
3. Gysbert Taal, ged. Scheveningen 1 dec. 1776.394
4. Kryn Ariesz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1779,394 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 27 juni 1807.396
5. Adriana Arens, volgt XIe.
6. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 14 aug. 1785,394 Vischkooper,397 † Scheveningen 25 juli 1832.397
Uit het tweede huwelijk:
7. Pieternella Ariese Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1792.394
8. Arie Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juli 1794.394
9. Teunis Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1797, † Niet teruggekeerd van zee. 3 juli 1817.398

XId. Adriana Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 13 nov. 1774,399 † Den Haag Scheveningen (Holland) 19 juli 1832,394 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 12 febr. 1804400 Wouter de Jong, ged. Scheveningen (Holland) 23 maart 1777,401 † Den Haag Scheveningen (Holland) 20 juli 1832.401
Uit dit huwelijk:
Jannetje de Jong, geb. Scheveningen omstr. 1804.402

XIe. Adriana Arens Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1782,403 † Den Haag Scheveningen (Holland) 29 juli 1832,404 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 23 maart 1806405 Arie Ariense Keus, ged. Scheveningen (Holland) 3 juni 1781,406 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1854,406 zn. van Arie Arens en Pieternella Turfboer.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella, volgt XIIg.
2. Maria Keus, geb. Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 7 juni 1813, † Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1850, tr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1848407 Dirk Klaasz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 4 juni 1808, † Op Noordzee gebleven, bij Texel 29 mei 1860, zn. van Klaar Klaare en Trijntje van der Toorn en wedr. van Johanna Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1851408 Adriana Plugge.

XIIg. Pieternella Keus, geb. Den Haag Scheveningen 9 maart 1808,409 ged. Den Haag Scheveningen 13 maart 1808,406 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 26 aug. 1829410 Teunis Gerritszoon Taal (Xbn).
Uit dit huwelijk:
1. Arendje, volgt XIIIj.
2. Adriana Taal, geb. Scheveningen 1 mei 1832,411 † ald. 15 mei 1832.412
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 sept. 1833,413 † Den Haag Scheveningen 15 aug. 1849.414

XIIIj. Arendje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 27 jan. 1830,415 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1882,416 tr. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 1853417 Ary Roos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1825, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Korring Roos, geb. Den Haag Scheveningen 16 maart 1854.418
2. Teunis Roos, geb. Den Haag Scheveningen 24 juni 1857.413

Xf. Teunis Gijsbertsz Taal, ged. Den Haag (Holland) 28 nov. 1751,386 begr. Den Haag Scheveningen (Holland) 3 okt. 1795,419 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1782420 Geertruy Maartens van der Toorn, ged. Scheveningen 22 nov. 1750,421vr 3 jan. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Teunisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1783,422 begr. ald. 2 aug. 1790.423
2. Martijntje Teunisse Taal,424 ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1785,425 † Den Haag Scheveningen (Holland) 6 dec. 1829.424
3. Trijntje Teunisse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 3 sept. 1788.421
4. Gysbert Taal, geb. Scheveningen 23 nov. 1790, begr. 18 febr. 1791.
5. Arentje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 23 nov. 1790.421
6. Gijsje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 24 sept. 1794,421 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1885,426 tr. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1816427 Gijsbert den Heijer, geb. Scheveningen 1792, † Den Haag 26 juli 1849,428 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

IXd. Wouter Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1741,429 begr. ald. 22 aug. 1808,430 tr. 1e Scheveningen (Holland) 4 mei 1766431 Neeltje Arijense Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1744,432 begr. ald. 25 jan. 1793,433 dr. van Arij Cornelisz en Martijntje Angse Ouwehand; tr. 2e Scheveningen (Holland) 24 aug. 1794434 Jannetje Maartens Vrolijk, ged. Scheveningen 6 febr. 1757,421 †,435 begr. Den Haag Scheveningen 8 nov. 1820, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen 16 april 1773.421
2. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1767,436 begr. ald. 22 aug. 1771.437
3. Ari Wouterse, volgt Xg.
4. Martina Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1771,438 begr. ald. 2 april 1774.421
5. Martina Wouterse, volgt Xh.
6. Arendje Wouterse, volgt Xi.
7. Cornelis Woutersz, volgt Xj.
8. Dirkje Wouterse, volgt Xk.
9. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1785,439 begr. ald. 25 juni 1790.421
10. Dochter, geb. Scheveningen (Holland) febr. 1787, begr. ald. 5 febr. 1787.440
Uit het tweede huwelijk:
11. Kornelis Woutersz Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 aug. 1795.421
12. Maarte Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 jan. 1797,421 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. vd Delf) 1 sept. 1800.441

Xg. Ari Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1768,442 Klapwaker, † Scheveningen (Holland) 9 mei 1850,443 tr. 1e Scheveningen (Holland) 8 juni 1792444 Cornelia Matthijse de Graaf, ged. Scheveningen 13 mei 1764,445 † ald. 14 juli 1798, dr. van Matthijs Hendrikse en Haasje Cornelisse Spaans; tr. 2e Scheveningen 6 april 1800445 Lena Chiele den Heyer, ged. Scheveningen 29 nov. 1778,445 † Den Haag Scheveningen 29 nov. 1857,446 dr. van Machiel en Annetje Kuiper en wed. van Gerrebrand Baak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Arise, volgt XIf.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Arise, volgt XIg.
3. Adriana Ariese, volgt XIh.
4. Dirkje Arise, volgt XIi.
5. Chieltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juli 1808,445 begr. ald. 6 aug. 1808.445
6. Wouter Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 17 okt. 1809,445 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 17 dec. 1813.447
7. Wouter Nicolaas, volgt XIj.

XIf. Neeltje Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 okt. 1794,445 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 sept. 1858,448 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 10 juni 1818449 Leenderd(t) den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1794, † ald. 26 aug. 1870,450 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Klasina den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1819, tr. Den Haag Scheveningen 23 aug. 1843451 Willem de Jong (Xao,2).
2. Arie den Heijer, geb. omstr. 1823.
3. Leenderd den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1827, tr. Den Haag Scheveningen 29 jan. 1851452 Dirkje Keus, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1829, dr. van N.N. Niet publiek en Gerritje Pronk.
4. Cornelis den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830,448 visscher,453 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1856448 Willempje Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1832,454 † ald. 1 aug. 1861,455 dr. van N.N. Niet publiek.
5. Klaas den Heijer, geb. omstr. 1835,456 tr. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1859456 Stijntje Groen, geb. Zandvoort omstr. 1840, dr. van Evert en N.N. Niet publiek.

XIg. Johanna Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 10 dec. 1800,445 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1875,457 tr. 1e Den Haag (Holland) 8 sept. 1819458 Arie Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1795,458 † Den Haag (Holland) 19 juli 1832,459 zn. van Klaar Woutersz en Barwer Arijse Keus; tr. 2e Den Haag Scheveningen 3 febr. 1836460 Willem Roos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1800,460 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Pieternelletje den Dulk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaartje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1818, † Den Haag (Holland) 22 juli 1832.
2. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1824, † Den Haag (Holland) 10 april 1825.
3. Arij, volgt XIIh.
4. Jan Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1829, † Den Haag (Holland) 24 juli 1832.

XIIh. Arij Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 11 febr. 1826,461 † Noordzee 1871, tr. Den Haag (Z.H.) 8 nov. 1848462 Cornelia Ros, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, dr. van Martinus Adrianus Jacobus en Lena de Best.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) april 1849, † Den Haag (Z.H.) 11 juli 1849.
2. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1852, † Den Haag (Z.H.) 11 juli 1855.
3. Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1853, † Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1855.
4. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1859, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866.
5. Maarten, volgt XIIIk.

XIIIk. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1863, † Den Haag (Z.H.) 19 nov. 1912, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 1886463 Leuntje Kramer, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Den Haag (Z.H.) 29 maart 1920, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 febr. 1888, † Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1922, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909464 Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1886, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1889.
3. Helena, volgt XIVg.
4. Anna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1926465 Aalbert Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1900, † Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1946, zn. van Aalbert en Johanna Roos.

XIVg. Helena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1891,466 tr. Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1914467 Arie Taal (XIIdq).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1915.466
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1915.466
3. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 april 1917,466 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 dec. 2007.468
4. Dochter.

XIh. Adriana Ariese Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 10 jan. 1803,445 † Den Haag Scheveningen (Holland) 14 juli 1832,469 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 12 nov. 1823470 Dirk Jansz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 25 juni 1805, † Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1884,471 zn. van Joannis Jansz en Petronella Janse Spaans; hij hertr. Scheveningen (Holland) 17 juli 1833472 Jacoba Plugge.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Pronk, geb. 1824, † Den Haag (Holland) 9 okt. 1826.
2. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1826, † Den Haag (Holland) 13 juli 1832.
3. Jan Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 1 aug. 1828,473 tr. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1851474 Alida Buitenhek, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, dr. van Joris en Maria Betenburg.
4. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Holland) 19 juli 1832.
5. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Holland) jan. 1832, † Den Haag (Holland) 12 juli 1833.

XIi. Dirkje Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 5 okt. 1805,445 † Den Haag (Z.H.) 15 maart 1886,475 tr. Den Haag (Holland) 30 april 1834476 Leendert Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 18 febr. 1810, † Den Haag (Z.H.) 25 juni 1890,477 zn. van Klaar Woutersz en Barwer Arijse Keus.
Haar dochter:
1. Leentje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1833.478
Uit het huwelijk:
2. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 7 nov. 1836, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1860479 Jaapje van der Toorn, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1838, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1873480 Johanna Maria den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1844, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) april 1839, † Den Haag (Holland) 7 dec. 1839.
4. Lena, volgt XIIi.
5. Baatje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) sept. 1844, † Den Haag (Z.H.) 5 maart 1845.

XIIi. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 mei 1841,481 † Den Haag (Z.H.) 12 juli 1919,482 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1867483 Nicolaas Taal (XIck).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 dec. 1867,484 † Den Haag Scheveningen 3 mei 1868.485
2. Helena Johanna Taal, geb. Den Haag 6 april 1869,486 † ald. 27 juli 1940,487 tr. Den Haag 9 juni 1897486 Willem Johannes de Graaf, geb. Den Haag 20 maart 1863.486
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 maart 1871,488 † Den Haag Scheveningen 4 febr. 1901.489
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1874,49016 jan. 1875.491
5. Leenderd, volgt XIII-l.
6. Johannes, volgt XIIIm.
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 sept. 1881,492 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1881.493

XIII-l. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 juli 1877,494 † Den Haag Scheveningen 3 sept. 1919,495 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1901496 Jacoba den Heijer (XIIIcb).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1901,497 † Den Haag 18 nov. 1918.498
2. Jochem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1904,499 tr. Den Haag 11 jan. 1928500 Pieternella Keus, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1904, Nettenboeter,500 dr. van N.N. Niet publiek en Catharina Captein.
3. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag 25 febr. 1907,501 tr. Den Haag 9 april 1930466 Willem den Dulk, geb. Den Haag 26 dec. 1906,466 † Den Haag Scheveningen 16 dec. 1975,175 begr. Den Haag Alg. Begrpl. Kerkhoflaan 19 dec. 1975.
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 okt. 1909,501 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1933502 Joost Roos, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1903, Groentenhandelaar,503 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag 16 nov. 1914,501 tr. Den Haag 10 mei 1939501 Cornelia Mos.

XIIIm. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1879,504 † Den Haag (Z.H.) 13 sept. 1952,505 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902506 Klara den Heijer (XIIIca); tr. 2e Den Haag (Z.H.) 7 mei 1924507 Jacoba Pronk (XIIac,4).
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1904.508
2. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 nov. 1905,509 † Den Haag Scheveningen 29 aug. 1906.510
3. Johanna Petronella, volgt XIVh.
4. Jochem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1909, † ald. 30 april 1910.511
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 19 juni 1916.512

XIVh. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1907,513na 1983,514 tr. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1930515 Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 5 april 1908,514 † ald. 3 sept. 1983,514 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Johannes Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1938, † ald. 3 okt. 2007.

XIj. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1817,516 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1893,517 tr. Den Haag Scheveningen 21 aug. 1839518 Johanna Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 25 juni 1817, † ald. 1 sept. 1904, dr. van Cornelis en Jobje Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIj.
2. Jobje Taal (oorspr. Spaans), geb. Den Haag Scheveningen 13 maart 1839,518 † Den Haag Scheveningen 15 dec. 1839.519
3. Jobje, volgt XIIk.
4. Adrianus, volgt XII-l.
5. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1842.
6. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1844,520 † Den Haag Scheveningen 16 sept. 1845.521
7. Wouter Nicolaas, volgt XIIm.
8. Cornelis, volgt XIIn.
9. Leenderd, volgt XIIo.
10. Machiel, volgt XIIp.
11. Cornelis Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 mei 1854,522 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1856.523
12. Johanna Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 maart 1859,524 † Den Haag Scheveningen 22 nov. 1859.525

XIIj. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1837,526 ged. Scheveningen 22 dec. 1837, † Den Haag 25 sept. 1927,527 tr. 1e Den Haag Scheveningen 8 jan. 1862528 Marijtje Vrolijk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1840, dr. van Jacob en Leuntje Harteveld; tr. 2e Scheveningen 6 jan. 1864529 Bregje Keus, geb. Scheveningen 28 maart 1840, Dienstbode,530 † Scheveningen 11 nov. 1871, dr. van Johannes en Arendje Spaans; tr. 3e Den Haag Scheveningen 19 jan. 1876531 Bregje den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1839,53225 maart 1914,533 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wed. van Jacobus Kuiper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 maart 1862,534 † Den Haag Scheveningen 14 aug. 1862.535
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 sept. 1864,536 tr. Den Haag 22 dec. 1886537 Johannes den Heijer, geb. Den Haag 5 sept. 1857.537
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1866,538 † Den Haag Scheveningen 11 april 1870.539
4. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 febr. 1868,540 zeevisscher,541 † Den Haag (Z.H.) 5 aug. 1936,542 tr. Den Haag Scheveningen 28 dec. 1892543 Anna Hus, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 maart 1869,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Anna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 maart 1870,544 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1871.545
6. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1871,546 tr.547 Arie Pieter Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 13 okt. 1870.547
Uit het derde huwelijk:
7. Cornelis, volgt XIIIn.

XIIIn. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1877,548 † Den Haag 26 maart 1955,549 tr. Den Haag 3 jan. 1906550 Wilhelmina Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1880, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1913, † ald. 23 febr. 1914.551

XIIk. Jobje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1841,552 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1917,553 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 juli 1864554 Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1839, † vr 20 nov. 1889, zn. van Arie Pietersz en Johanna Keus; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1889555 Leenderd Overduin, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1832,466 † Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1917,556 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Arendje den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:

XIIIo. Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1870, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894557 Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1870, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Jobje Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1901.
2. Jacoba Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 1903.

XII-l. Adrianus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1841,558 visscher,541 † Den Haag Scheveningen 30 mei 1882,559 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1868560 Gerritje Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1844,560 † Den Haag (Z.H.) 11 febr. 1929, dr. van Johannes en Arendje Spaans; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1896561 Jacob Ariesz Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIIIp.
2. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1872.562
3. Johanna, volgt XIIIq.
4. Elisabeth, volgt XIIIr.
5. Gerritje, volgt XIIIs.

XIIIp. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1869,563 † Op Noordzee gebleven, bij Terschelling 19 okt. 1903,564 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1894565 Wilhelmina Pronk (XIIIbc).
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIVi.
2. Wouter, volgt XIVj.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1897,566 Kleermaker.567
4. Martinus, volgt XIVk.
5. Emma Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1900,568 tr. Den Haag 15 okt. 1930466 Arie Westerduin, geb. Den Haag 12 sept. 1903.
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 maart 1902.569
7. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 aug. 1903,570 † Den Haag Scheveningen 13 juli 1904.571

XIVi. Adrianus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 dec. 1894,572 zeeman,573 † Den Haag Scheveningen 14 nov. 1977,573 tr. Den Haag 10 okt. 1917574 Immetje de Niet, geb. Den Haag Scheveningen 5 okt. 1895,466 † ald. 13 okt. 1964, dr. van Baardhoud en Immetje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1918,46623 dec. 2001,575 begr. Dordrecht (Z.H.) - Algemene Begraafplaats Essenhof.178
2. Dochter.

XIVj. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 maart 1896,576 zeevisscher,574 Schoenmaker,577 † Vermist op zee 1953, tr. Den Haag 1 febr. 1922567 Maria Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1899,578 dr. van Maarten en Pieternella de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1930,579 † Den Haag 17 dec. 1935.577
4. Dochter.

XIVk. Martinus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1899,580 Schoenmaker,567 tr. Den Haag (Z.H.) 28 sept. 1927581 Wilhelmina Cornelia Willekus, geb. Zaltbommel (Gld) 24 nov. 1899,582 Dienstbode,581 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Den Haag 14 aug. 1928.583
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Dochter.
6. Zoon.

XIIIq. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1875,584 † Den Haag (Z.H.) 30 aug. 1953,585 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1897586 Gerrit Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1873, † Den Haag (Z.H.) 17 maart 1901, zn. van Dirk en Leuntje Vrolijk; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 16 maart 1904587 Nicolaas Kuijt, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1874,466 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
Dirk Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 jan. 1899.

XIIIr. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 maart 1878,588 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1900466 Johannes Verbaan, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 juli 1879, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Verbaan, geb. Scheveningen 6 febr. 1901, † ald. 12 april 1901.
2. Johannes Huibert, volgt XIV-l.
3. Adriana Geertruida Verbaan, geb. Scheveningen 2 okt. 1904.
4. Wouter, volgt XIVm.
5. Albertus Verbaan, geb. Scheveningen 3 sept. 1908, † ald. 21 sept. 1914.
6. Danil Verbaan, geb. Scheveningen 14 dec. 1910.
7. Jacob Johannes Verbaan, geb. Scheveningen 22 sept. 1912.
8. Elisabeth Verbaan, geb. Scheveningen 9 sept. 1916.
9. Arie Verbaan, geb. Scheveningen 9 dec. 1919.

XIV-l. Johannes Huibert Verbaan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1902,589 † Scheveningen (Z.H.) 26 juni 1988, tr. 4 febr. 1923582 Cornelia Taal (XIVai).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Zoon.

XIVm. Wouter Verbaan, geb. Scheveningen 24 sept. 1906, † IJmuiden 27 okt. 1936, tr. Scheveningen 19 dec. 1928590 Klara Harteveld, geb. Scheveningen 28 febr. 1907, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIIIs. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 nov. 1881,568 † Den Haag 26 sept. 1929,591 tr. Den Haag 21 dec. 1904592 Corstiaan Paap, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1880,592 visscher,541 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Pieter Corstiaan Paap (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1904.593

XIIm. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 nov. 1845,594 visscher,595 † Op Noordzee gebleven 8 april 1880,596 tr. Den Haag 13 jan. 1869597 Gerritje Ros, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1848, dr. van Matthijs en Jacoba Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas, volgt XIIIt.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 sept. 1871,598 † Den Haag Scheveningen 28 sept. 1871.599
3. Matthijs, volgt XIIIu.
4. Johanna, volgt XIIIv.
5. Pieter, volgt XIIIw.
6. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1878,600 † Den Haag Scheveningen 22 okt. 1880.601
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880,602 tr. Den Haag 31 mei 1905603 Maarten Petiet, geb. Schiedam 25 mei 1881.603

XIIIt. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1869,604 zeevisscher,541 tr. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1891605 Geurtje Tuit, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1869,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 okt. 1892.606
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1894,607 † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1894.608
3. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1897.609

XIIIu. Matthijs Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 juli 1872,610 † Op Noordzee gebleven sept. 1919,611 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juni 1894612 Helena de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 febr. 1873,466 † Oldenzaal (Ov) 6 dec. 1945, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIVn.
2. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1899,613 tr. 5 juli 1922466 Karel Hofland, geb. 1895.466
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 1907,614 tr. 18 dec. 1929466 Cornelis Tuit, geb. Den Haag (Z.H.) 30 juni 1906.466

XIVn. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1895,615 zeevisscher,616 tr. Den Haag 20 dec. 1916616 Margaretha Taal (XIIIcj).
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1917,466 † Horzheim (Dld) 23 febr. 1945.
2. Hendrik Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 april 1919.466
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 dec. 1921.466
4. Dochter.
5. Zoon.
6. Zoon.
7. Zoon.

XIIIv. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 aug. 1874,617 tr. Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1896618 Arie Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 6 maart 1872.466
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIIIw. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1876,619 † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926,398 tr. Den Haag 3 jan. 1900620 Dirkje Knoester, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,620 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 maart 1900,621 † Den Haag Scheveningen 11 mei 1900.622
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1901,623 tr. 18 febr. 1925466 M. Plugge, geb. 1903.
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 nov. 1902,624 tr. Rotterdam (Z.H.) 9 juni 1926625 Bertus Holle, geb. Hillegersberg (Z.H.) 11 april 1901.194
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1903,626 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1904.627
5. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1905.628
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 aug. 1906,629 tr. Den Haag 17 juni 1931630 Arendje Knoester, geb. Den Haag omstr. 1908, dr. van Arie en N.N. Niet publiek.
7. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1907, † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926.
8. Jan Gerrit Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 1910.631
9. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 dec. 1914,631 † ald. 25 jan. 1915.632
10. Dirkje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1915.631
11. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen april 1918, † ald. 30 april 1918.633
12. Arendje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 juli 1919.631

XIIn. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1848,634 visscher,635 † Op Noordzee gebleven 25 okt. 1882,636 tr. 1e Den Haag Scheveningen 7 jan. 1874637 Neeltje Mos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1850, † ald. vr 27 dec. 1877, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag Scheveningen 27 dec. 1877638 Maria Pieternella Beekhuizen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1851, dr. van Jochem en Pieternella Dijkhuizen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,639 † Voorburg (Z.H.) 22 nov. 1943, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1899640 Arie van Rhijn, geb. Den Haag (Z.H.) 14 febr. 1876.466
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1880,641 † Den Haag Scheveningen 2 mei 1881.642
3. Wouter, volgt XIIIx.

XIIIx. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1882,643 visscher,644 Vishandelaar,645 † Amsterdam (N.H.) 2 april 1952,645 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1906646 Guurtje Plugge, geb. Den Haag Scheveningen 21 sept. 1884,644 † Amsterdam 16 juni 1961, begr. Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats 20 juni 1961.647
Uit dit huwelijk:
1. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1906,648 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 nov. 1906.649
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 sept. 1909,644 Vischventer,644 † Amsterdam (N.H.) 1 mei 1976, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 6 mei 1976,650 tr. Amsterdam (N.H.) 22 okt. 1962651 Catharina Maria Magdalena Boer, geb. 19 dec. 1907, † 15 juni 1975, begr. Amsterdam - Begraafplaats De Nieuwe Ooster 18 juni 1975.652
3. Arie, volgt XIVo.

XIVo. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1911,653 Vischkoopman,654 tr. Amsterdam (N.H.) 28 mei 1936654 Rigtje Zondervan, geb. Amsterdam (N.H.) 14 okt. 1915.653 [Amsterdam]654
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.

XIIo. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1849,655 visscher,541 † Delft (Z.H.) 27 april 1944,656 tr. 1e Den Haag Scheveningen 6 jan. 1875657 Klaartje Franke, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1852, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag Scheveningen 27 dec. 1881658 Johanna Pieternella van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1861, dr. van Leenderd en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1876,659 † Den Haag Scheveningen 22 dec. 1878.660
Uit het tweede huwelijk:
2. Adrianus Cornelis, volgt XIIIy.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1883.661
4. Maarten, volgt XIIIz.
5. Nicolaas Wouter, volgt XIIIaa.
6. Leenderd, volgt XIIIab.
7. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 dec. 1892,662 † Den Haag Scheveningen 7 aug. 1896.663
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 sept. 1894,664 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1896.665
9. Johanna Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1896,666 tr. Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1920582 Johannes Bieber, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juli 1894,582 † ald. 18 maart 1956.
10. Willem Johannes, volgt XIIIac.

XIIIy. Adrianus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 18 aug. 1883,667 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 aug. 1921,668 tr. Den Haag 27 dec. 1905669 Johanna Plugge, geb. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1883,667 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1906,670 tr. Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1933671 Willem Cornelis Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 3 mei 1905,466 Stuurman ter koopvaardij,672 zn. van Willem Hendrik en Maria Roeleveld.
2. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1907, † ald. 18 nov. 1907.673
3. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 nov. 1908.667
4. Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 nov. 1909,667 tr. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1932466 Willem Tuinebreijer, geb. Den Haag 13 aug. 1906.466
5. Jacobus Taal, geb. Den Haag 14 dec. 1910.667

XIIIz. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1885,674 zeevisscher,541 tr. Den Haag 29 dec. 1909675 Arendje Paap, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 nov. 1884,676 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1911, † ald. 11 mei 1911.677
2. Adrianus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 juli 1913.676
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1916.676
4. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 okt. 1917.676
5. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1921.676

XIIIaa. Nicolaas Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1888,678 zeevisscher,541 Loopknecht,679 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 okt. 1918,679 tr. Den Haag (Z.H.) 10 mei 1911680 Arendje de Jong, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 maart 1888,681 Dienstbode,541 † Katwijk (Z.H.) 7 juni 1963,16 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1912,68126 jan. 1996.16

XIIIab. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1891,490 Fabrieksarbeider,682 † Rijswijk (Z.H.) 29 sept. 1936,682 tr. Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1913683 Jeltje van Assen, geb. Leeuwarden omstr. 1887,684 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal, geb. Den Haag 15 mei 1913.685
2. Johannes Petrus Taal, geb. Den Haag 15 okt. 1914,685 tr. Den Haag 21 okt. 1936466 Hendrika Wilhelmina van Rijn, geb. Leiden 1 febr. 1919.466
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag 28 aug. 1917,685 tr. Den Haag 14 sept. 1938466 Carel Godtschalk, geb. Leerdam 17 juni 1909.466

XIIIac. Willem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1899,686 winkelbediende, tr. Den Haag (Z.H.) 21 nov. 1923687 Cornelia Johanna Jacoba Smitskam, geb. Dordrecht (Z.H.) 26 dec. 1897,688 dr. van Gerrit en Gijsberdina van Andel.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIp. Machiel Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1852,689 visscher,690 † Den Haag (Z.H.) 1 mei 1939,691 tr. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1873692 Johanna Overduijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 april 1852,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1874,693 † Den Haag (Z.H.) 26 april 1956,694 tr. 6 jan. 1904466 Krijn Oosterbaan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1873,466 † Winterswijk (Gld) 20 juni 1945.
2. Willem, volgt XIIIad.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1877,695 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1878.696
4. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1879,697 † Den Haag Scheveningen 20 maart 1880.698
5. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880,699 † Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880.700
6. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1881,701 † Den Haag Scheveningen 4 dec. 1893.702
7. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1883,703 † Den Haag Scheveningen 9 okt. 1883.704
8. Adriana Cornelia, volgt XIIIae.
9. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1888,705 † Den Haag Scheveningen 26 nov. 1890.706
10. Wouter, volgt XIIIaf.
11. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 mei 1892,707 tr. 30 dec. 1914466 Hendrik Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) 27 okt. 1891.
12. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1894,708 tr. Den Haag 3 juli 1918709 Geertruida Harteveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1895, dr. van Wouter en Catharina Dijkhuizen.

XIIIad. Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1875,710 † Den Haag (Z.H.) 23 dec. 1940,711 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 jan. 1902712 Dirkje de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1878,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 dec. 1902,713 zeevisscher,714 tr. Den Haag (Z.H.) 16 jan. 1929714 Elisabeth Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1904, dr. van Cornelis en Alida Pronk.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 aug. 1904.715
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 juli 1906,716 tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1931717 Cornelis Taal (XIIIdo,1).
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 13 okt. 1909.718
5. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1913, tr. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 1934719 Nicolaas de Jong, geb. omstr. 1912, zn. van Nicolaas en Wilhelmina van der Toorn.
6. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 8 aug. 1919.720

XIIIae. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1886,721 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 aug. 1910,722 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1910723 Cornelis de Graaf, geb. omstr. 1886.
Uit dit huwelijk:
Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1910.724

XIIIaf. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 nov. 1890,725 † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1957,726 tr. 1e Den Haag 24 april 1918727 (echtsch. uitgespr. ald. 10 juni 1930)727 Gerritje Visser, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 dec. 1896,466 dr. van Arie en Gerritje Pronk; tr. 2e 16 okt. 1932466 Barbara Wilhelmine Hoffmann, geb. Dusseldorf (Dld) 2 mei 1908.466
Uit het eerste huwelijk:
Dochter.

Xh. Martina Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1775,728 † Den Haag Scheveningen (Holland) 26 juli 1832,729 tr. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1794730 Johannes Simons Rog, ged. Scheveningen 4 mei 1772,731 † Den Haag Scheveningen 2 maart 1852.731
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIk.
2. Adriana Rog, geb. Scheveningen omstr. 1799, tr. Den Haag 19 nov. 1823732 Maarte Roch, geb. Scheveningen omstr. 1801.
3. Johanna Alida Rog | Roch, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 24 jan. 1804,733 tr. Den Haag (Holland) 14 sept. 1825734 Klaar Kornelisz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 2 maart 1804, † Scheveningen (Z.H.) 29 juli 1875, zn. van Kornelis Klaarsz en Maria Spaans.
4. Jan Rog, geb. Scheveningen omstr. 1812.735

XIk. Neeltje Rog, geb. Scheveningen 8 nov. 1796, † ald., tr. Scheveningen 3 mei 1820736 Minnekus Leenderts de Ruyter, geb. Scheveningen 2 febr. 1792.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIIq.
2. Minnekus de Ruiter, geb. Scheveningen 1819.
3. Martijntje de Ruiter, geb. omstr. 1822, tr. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1868737 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, visscher,541 wedr. van Neeltje de Ruiter (XIIq).

XIIq. Neeltje de Ruiter, tr. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1853738 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, visscher;541 hij hertr. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1868737 Martijntje de Ruiter (XIk,3).
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt XIIIag.
2. Neeltje, volgt XIIIah.
3. Joost Kleijn, geb. omstr. 1858.
4. Johannes Josephus, volgt XIIIai.

XIIIag. Trijntje Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen 21 juli 1853,739 tr. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1876740 Jacob Machiel Taal (XIIce).
Uit dit huwelijk:
1. Belia, volgt XIVp.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juli 1878,741 † Den Haag 25 mei 1954,742 tr. Den Haag 27 dec. 1899743 Krijn Groen, geb. Den Haag 30 dec. 1874.743
3. Jansje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 maart 1880,558 tr. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1905744 Teunis Roos, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1881, † Delft (Z.H.) 3 maart 1944, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1882,745 † Den Haag Scheveningen 12 jan. 1883.746
5. Jacoba Johanna, volgt XIVq.
6. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 dec. 1883.747
7. Job, volgt XIVr.
8. Johannes Jacobus, volgt XIVs.
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1891,748 tr. 3 jan. 1913749 Arie Klein, geb. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1887.
10. Job Pieter, volgt XIVt.

XIVp. Belia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,750 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1947,751 tr. Den Haag (Z.H.) 24 mei 1899752 Johannes Bal, geb. omstr. 1878, † Den Haag (Z.H.) 27 nov. 1954.753
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1899.754
2. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1901,755 † ald. 22 juni 1902.756
3. Johannes Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1902.757
4. Job Machiel Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1903.758
5. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1905.759
6. Johannes Jacobus Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1909.760

XIVq. Jacoba Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1883,761 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908762 Jacobus Roos, geb. omstr. 1884.
Uit dit huwelijk:
Kniertje Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1909.763

XIVr. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1886,621 tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 1913764 Maria Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1891, dr. van Wouter en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1916,466 tr. Den Haag 22 sept. 1937466 Gerrit Hartevelt, geb. Den Haag 7 dec. 1915,466 zn. van Gerrit.
2. Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 juni 1917.582
3. Adriana Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1929, † ald. 28 juli 1942.765

XIVs. Johannes Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 juni 1889,766 † ald. 17 okt. 1979, tr. Den Haag 24 febr. 1909767 Wilhelmina Cornelia Bruijn, geb. Den Haag Scheveningen 9 sept. 1888,768 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Cornelia Taal (Oorspr. de Bruijn), geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1909,767 tr. 4 maart 1931768 Maarten Dirk Harteveld, geb. 9 sept. 1908.466
2. Job Machiel Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1911,768 † Op Noordzee gebleven na 19 maart 1945,769 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1933770 Willemina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 okt. 1911,466 dr. van Michiel en Maartje Jongejan.
3. Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 aug. 1913,768 † ald. 30 jan. 1915.771
4. Maria Taal, geb. Den Haag 28 sept. 1915.768
5. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1918.768
6. Teunis Taal, geb. Den Haag 1 dec. 1920.768
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 okt. 1922,768 † Op Noordzee gebleven na 19 maart 1945.772
8. Dochter.
9. Benjamin Taal, geb. Den Haag 28 april 1927,768 † ald. 26 febr. 1929.773
10. Dochter.

XIVt. Job Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1896,774 zeevisscher,775 †?? 27 sept. 1970,776 tr. Den Haag 19 okt. 1921775 Anna de Vreugd, geb. Den Haag Scheveningen 16 juli 1900,466 dr. van Willem en Maria van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Dochter.

XIIIah. Neeltje Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1856,777 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1880778 Job Taal (XIIIdk).
Uit dit huwelijk:
1. Job, volgt XIVu.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1883.779
3. Keetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 1885,780 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 juli 1921,781 tr. 1e Dirk Landzaat, † vr 1920;466 tr. 2e 7 jan. 1920466 Ruurd van Veen, geb. Meppel (Dr) 9 jan. 1877.466
4. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1889,782 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1890.783
5. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 aug. 1891,784 † Den Haag (Z.H.) 12 okt. 1931,785 tr. Den Haag (Z.H.) 26 april 1911786 Gerardus Gijsbertus van der Louw, geb. Utrecht (U) 4 juni 1887.787
6. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1894,788 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1894.789
7. Jobje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 aug. 1896,790 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1897.791
8. Jacobus Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1899,792 † Op Noordzee overleden 8 juli 1910.793

XIVu. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1881,794 visscher,541 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902795 Dirkje Jacoba Pronk, geb. omstr. 1879, † Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1957, dr. van Klaar en Maria Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 juli 1903,796 † Den Haag (Z.H.) 21 maart 1909.797
2. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 20 juli 1905,798 tr. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1926799 Pieter Guit, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1901,466 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Johanna Jacoba Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1906,800 † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 2000, tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1927801 Leenderd van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1902,582 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Klaar / Klaas Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1908,466 † Op Noordzee gebleven 20 okt. 1945, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1932802 Johanna Hofland, geb. Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1905,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Neeltje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1913,582 tr. 15 juli 1936582 Johan Buchly, geb. Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1911.582

XIIIai. Johannes Josephus Klyn / Klijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1859, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 febr. 1882803 Johanna Taal (XIbg).
Uit dit huwelijk:
Arie Klyn / Klijn, geb. Den Haag omstr. 1897,804 † Velsen 13 mei 1941.804

Xi. Arendje Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1777,805 † Den Haag Scheveningen (Holland) 27 juli 1832,806 tr. Scheveningen (Holland) 17 maart 1799807 Gerrit / Philip Spaans, geb. omstr. 1774, ged. Scheveningen 3 okt. 1773,808 † Den Haag Scheveningen 21 okt. 1862.808
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt XI-l.
2. Kornelis Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 3 maart 1818.809

XI-l. Cornelia Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1813, † vr 15 april 1868,810 tr. Den Haag 21 aug. 1839811 Pieter Taale (XIbc).
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 okt. 1841,812 † Den Haag Scheveningen 8 okt. 1861.813
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1844, † ald. 23 juni 1866.814
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 april 1845,815 Mandenmaker,816 † Den Haag Scheveningen 31 jan. 1922,817 tr. Den Haag Scheveningen 15 april 1868810 Catharina Raats, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1847, dr. van Johannes Adrianus en N.N. Niet publiek.
4. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1847,818 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1850.819
5. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 maart 1849,820 † Den Haag Scheveningen 30 sept. 1849.821
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1850.
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1854,822 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1854.823
8. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1856,824 † ’s-Gravenzande (Z.H.) 22 febr. 1880.

Xj. Cornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 april 1780,825 visscher,447 † Den Haag Scheveningen (Holland) 4 febr. 1815,826 tr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 16 maart 1806827 Johanna Johannisse Overduijn, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1778,445 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 28 okt. 1812.445
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Cornelisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 okt. 1806,445 † Op Noordzee gebleven 5 maart 1828.398
2. Maria Cornelisse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 16 mei 1808,445 † Den Haag Scheveningen (Holland) 2 nov. 1825.828
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1813,516 † ald. 24 juli 1813.447

Xk. Dirkje Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 18 aug. 1782,829 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1850,830 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 26 mei 1805831 Aalbert Hendrikse Verhey, ged. Scheveningen 13 okt. 1782,832 † Op zee 5 maart 1828.832
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Verheij, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824.
2. Cornelis, volgt XIm.

XIm. Cornelis Verheij, geb. Den Haag Scheveningen 1827, † Den Haag 19 jan. 1866,833 tr. Den Haag Scheveningen 21 juli 1847834 Maria Taal (XIbr).
Uit dit huwelijk:

XIIr. Cornelia Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1849,835 tr. Den Haag (Z.H.) 6 juli 1870836 Willem Rog.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1873, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1896837 Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1873, † Den Haag (Z.H.) 30 juni 1963, zn. van Krijn en Neeltje Schoor.

IXe. Tryntje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 3 jan. 1745,838 begr. ald. 29 maart 1796,839 tr. Scheveningen (Holland) 23 juni 1771840 Arie van der Zwan, ged. Scheveningen 22 okt. 1741,839 begr. ald. 8 april 1796.839
Uit dit huwelijk:

X-l. Magdeleentje van der Zwan, geb. Scheveningen omstr. 1780, † Den Haag Scheveningen 14 april 1825,841 tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 15 maart 1801839 Minnekus Leendertsz Taal (IXaq).
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Minnecusz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 26 april 1801, † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 5 nov. 1813.
2. Ari Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 16 jan. 1803,445 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 17 mei 1805.
3. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 11 juli 1804,445 begr. ald. 13 sept. 1805.
4. Kornelis Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 febr. 1807,445 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Maasland) 28 juli 1807.
5. Ari Minnekusz, volgt XIn.
6. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,447 † ald. 2 jan. 1813.447
7. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,842vr 1818.
8. Leenderd, volgt XIo.
9. Klaar, volgt XIp.

XIn. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 30 jan. 1809,445 visscher,843 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 sept. 1900,844 tr. 1e Den Haag Scheveningen 26 nov. 1834845 Wilhelmina Zoutenbier, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1802, dr. van Klaas en Geertje Batenburg; tr. 2e Den Haag Scheveningen 8 aug. 1877846 Adriana Keus, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIIs.
2. Geertje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1838,847 † Den Haag Scheveningen 26 okt. 1838.848
3. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1840,849 † Den Haag Scheveningen 13 mei 1913,850 tr. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1863851 Arie Bron, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1839, Vischdraager,852 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1840,853 † ald. 23 mei 1845.

XIIs. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juni 1835,854 † Den Haag Scheveningen 28 jan. 1890,855 tr. Den Haag Scheveningen 12 juni 1861856 Gerritje de Bruin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1836,856 dr. van Jacob en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt XIIIaj.
2. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 nov. 1864,857 † ald. 10 jan. 1865.858
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,859 † Den Haag Scheveningen 13 mei 1887.860
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 okt. 1869,861 † Den Haag Scheveningen 22 jan. 1871.862
5. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1872,863 † Den Haag Scheveningen 1 maart 1893.864
6. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,865 † Den Haag Scheveningen 2 juli 1875.866
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,867 † Den Haag Scheveningen 5 juli 1875.868

XIIIaj. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1862,869 Metselaar,870 † Den Haag (Z.H.) 25 juli 1930,871 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884872 Jansje Muijselaar (XIIaa).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIVv.
2. Anna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1886,873 † Den Haag 14 april 1927.874
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1888,875 † ald. 7 okt. 1890.876
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1890,877 tr. Den Haag 27 dec. 1912878 Hendrik Westerduin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1888, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Arie, volgt XIVw.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1894,879 † Den Haag 12 mei 1939.880
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 maart 1896,881 tr. 19 dec. 1917466 Engel van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1895.466
8. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 mei 1898,882 † Den Haag Scheveningen 4 maart 1919.870
9. Abraham Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 okt. 1900,883 † Op Noordzee gebleven, ter hoogte van Velzen 23 dec. 1925.884
10. Johannes, volgt XIVx.
11. Gerard, volgt XIVy.
12. Gerarda Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1906,885 † Den Haag (Z.H.) 4 aug. 1957,886 tr. Den Haag (Z.H.) 12 mei 1926466 Arie Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1906.466

XIVv. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 okt. 1884,887 Metselaar,541 zeevisscher,888 † Leiden (Z.H.) 22 jan. 1953,889 tr. Den Haag 8 jan. 1908890 Grietje Kulk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1884, dr. van Cornelis en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje, volgt XVb.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 mei 1910.891
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1913.891
4. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 3 maart 1918.
5. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 okt. 1920.891
6. Zoon.

XVb. Jansje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1908,892 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931893 Maarten Taal (XIVal).
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XIVw. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 okt. 1891,894 zeevisscher,888 tr. Den Haag 22 dec. 1915888 Kniertje van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1893, dr. van Arie en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, † Den Haag Scheveningen 28 aug. 1916.895
2. Jacobus Taal, geb. Den Haag 3 jan. 1918.466
3. Arendje Taal, geb. Den Haag 27 nov. 1920.466

XIVx. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 april 1902,896 tr. Den Haag 23 jan. 1924897 Helena Mos, geb. Den Haag Scheveningen 6 okt. 1900,466 dr. van Pieter en Alida van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIVy. Gerard Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 mei 1904,898 zeevisscher,899 † Aan boord door ziekte overleden 7 jan. 1966, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1931899 Johanna Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 15 dec. 1907,900 dr. van Wouter en Arendje Mos.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XIo. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 april 1814,516 † Den Haag Scheveningen 31 juli 1849,901 tr. Den Haag Scheveningen 7 juni 1837902 Cornelia van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1811, ged. Den Haag Scheveningen 26 aug. 1811,903 † ald. 11 febr. 1871,903 dr. van Dirk Kornelisse en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1837,904 † Den Haag Scheveningen 13 maart 1838.905
2. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1839,906 † Den Haag Scheveningen 3 aug. 1849.907
3. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 jan. 1841,908 † Den Haag Scheveningen 2 aug. 1849.909
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 mei 1843,910 † Den Haag Scheveningen 1 aug. 1849.911
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juli 1846,912 † Den Haag Scheveningen 9 juli 1846.913
6. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 aug. 1847,914 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1849.915
7. Helena, volgt XIIt.

XIIt. Helena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 juni 1849,916 † Den Haag 27 maart 1937,917 tr. Den Haag Scheveningen 17 jan. 1872918 Teunis Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1848, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1877,919 tr. Rotterdam (Z.H.) 25 mei 1932920 Henderikus Kroon, geb. Nieuwe Pekela (Gr.) omstr. 1886.
2. Maarten Grootveld, geb. Den Haag 7 nov. 1877.921

XIp. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1819,922 † Den Haag Scheveningen 27 dec. 1912,923 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 1848924 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)924 Clara Pronk (XIaa).
Uit dit huwelijk:
1. Mink Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1848,925 † Den Haag Scheveningen 22 mei 1851.926
2. Minnekus, volgt XIIu.
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 dec. 1856,927 † Den Haag 18 april 1943,928 tr. Nicolaas Fehling, geb. omstr. 1856, Metselaar.541
4. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 mei 1859,929 † Den Haag Scheveningen 30 april 1860.930
5. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 dec. 1861,931 † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1955,932 tr. Floor Henk Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1862.933

XIIu. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1854,934 Agent van politie,541 † Apeldoorn (Gld) 29 maart 1942, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 03/64, tr. 1e Hillegom (Z.H.) 26 juni 1873935 Alida Oexemann, geb. Hillegom (Z.H.) 25 dec. 1852, † vr 19 juli 1911,936 dr. van Christian Friedrich en Maria Agnes Knippenberg; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 19 juli 1911936 Catarina Veenstra, geb. Ooststellingwerf - Appescha 8 febr. 1863,466na 29 maart 1942, dr. van Atze Sakes en N.N. Roelofs de Haan.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1873, † Den Haag Scheveningen 23 nov. 1873.937
2. Johannes Frederik Willem, volgt XIIIak.
3. Clara Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen jan. 1877, † ald. 21 sept. 1877.938
4. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 jan. 1878.939
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 april 1879,940 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1879.941
6. Johannes Cornelis, volgt XIIIal.
7. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 1 okt. 1881.942
8. Leenderd, volgt XIIIam.
9. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1884,943 † Loosduinen 4 jan. 1916.944
10. Dina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 dec. 1885,945 † Den Haag 4 maart 1945.946
11. Hendrik, volgt XIIIan.
12. Bastiaan Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 febr. 1888,947 † Rotterdam (Z.H.) 15 dec. 1955,948 tr. Rotterdam (Z.H.) 3 nov. 1920949 Maria Margaretha Christina Luf, geb. Rotterdam omstr. 1896, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
13. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juni 1889,950 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1889.951
14. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1890,952 † Den Haag Scheveningen 7 jan. 1891.953
15. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 april 1892,954 tr. 16 dec. 1914955 Nicolaas Johannes Kruijskamp, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1887.955
16. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juli 1893,956 † Den Haag Scheveningen 24 dec. 1893.957
17. Frederik, volgt XIIIao.

XIIIak. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 okt. 1874,958 koetsier,541 Autowasser,959 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1931,959 tr. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1897960 Femmigje van Urk, geb. Meppel 26 dec. 1870,961 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Frederika Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1898,962 † Stafford (Eng) 18 nov. 1938,466 tr. 26 juni 1918466 Arthur William Fields.
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 juni 1899,963 † Den Haag Scheveningen 29 juli 1899.964
3. Arend Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1900.965
4. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 jan. 1904,966 tr. Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1925466 Cornelis Johannes Smith, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1905.466
5. Dina Efemia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 aug. 1905,967 tr. 28 aug. 1929582 August Francois IJdo, geb. Den Haag (Z.H.) 20 jan. 1909.
6. Alida, volgt XIVz.
7. Henriette Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 maart 1909,968 tr. 19 aug. 1936582 Gerard Marie Joseph Koopman, geb. Den Haag (Z.H.) 27 mei 1910.
8. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1911,961 tr. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1938466 David Kropff, geb. Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1913.466
9. Jacoba Taal, geb. Den Haag 8 sept. 1912.961

XIVz. Alida Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1907,961 tr. 1e 20 okt. 1926466 Hendrik de Zoete, geb. Den Haag (Z.H.) 18 aug. 1905;466 tr. 2e Den Haag (Z.H.) 6 juli 1932466 Frederik Willem Hulsbergen, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1897.
Uit het eerste huwelijk:
Zoon.

XIIIal. Johannes Cornelis Taal, geb. De Lier (Z.H.) 21 juli 1880, Melkslijter, tr. 1e Rheden (Gld) 5 okt. 1901969 Alberdina Hendrika van Engeland, geb. Apeldoorn Soeren (Rheden) 23 aug. 1880,970 † Rijswijk 29 jan. 1934,971 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Apeldoorn 16 juli 1936466 Jacoba van der Wel, geb. Deventer 11 maart 1884.
Uit het eerste huwelijk:
1. Peter Taal, geb. Laag Soeren (Gld) 16 dec. 1901, † ald. 17 april 1904.
2. Johannes Cornelis Taal, geb. Rheden (Gld) 11 juli 1903.
3. Petronella Aleida Taal, geb. Winterswijk (Gld) 12 okt. 1904.
4. Aleida Alberdina Taal, geb. Aalten - De Heurne (Gld) 19 april 1907.
5. Alberdina Hendrika Taal, geb. Rheden Laag - Soeren (Gld) 4 dec. 1908, tr. Bandoeng (N.I.) 6 juli 1933970 (echtsch. ingeschr. ald. 7 juni 1948)970 Dirk Maxmiliaan Rabe, geb. Wlingi (N.I.) 10 jan. 1897.
6. Elisabeth Taal, geb. Malang (Ned. Ind.) 5 dec. 1916,466 tr. Rijswijk (Z.H.) 28 aug. 1935972 Antony Johan Veldhoen, geb. Elburg 23 nov. 1887.466
7. Dochter.

XIIIam. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 jan. 1883,973 † Rotterdam (Z.H.) 31 okt. 1922,974 tr. Rotterdam (Z.H.) 17 april 1912975 Hendrika Cornelia Schols, geb. Rotterdam omstr. 1893.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Cornelia Taal, geb. omstr. 1901, † Rotterdam (Z.H.) 4 aug. 1916.976
2. William Hendrikus Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 14 maart 1912,97720 sept. 1988, begr. Rotterdam (Z.H.) - Zuiderbegraafplaats.178
3. Theodora Alida Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 febr. 1913,978 tr. Rotterdam (Z.H.) 7 okt. 1931979 Cornelis Johannes Heijkoop, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 sept. 1906,194 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Theodorus Leonardus Taal, geb. omstr. 1914, † Rotterdam (Z.H.) 7 juni 1915.980
5. Hendrika Cornelia Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 7 aug. 1917,194 tr. IJsselmonde (Z.H.) 25 sept. 1936194 Henri Dekker, geb. Rotterdam (Z.H.) 3 april 1916.194
6. Theodorus Leonardus Taal, geb. mei 1920, † Rotterdam (Z.H.) 1 jan. 1921.981
7. Jan Willem Lodewijk Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1923, † ald. 27 juli 1941.

XIIIan. Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1887,982 boekhouder,983 Koopman mode-artikelen,984 Tekenaar "de Telegraaf",647 † Amsterdam (N.H.) 25 sept. 1960, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 29 sept. 1960,985 tr. 1e Den Haag 24 febr. 1909986 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 31 dec. 1919)986 Johanna Maria van Gogh, geb. Schiedam 14 juni 1885,987 † Culemborg 17 jan. 1965,987 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Amsterdam 12 jan. 1922983 (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1938)988 Albertine Kaminski, geb. Gleiwitz (Dld) [Gliwice (Polen)] 10 juni 1879;988 tr. 3e Amsterdam 18 mei 1938988 Willemina Schermele, geb. Amsterdam 4 aug. 1904, Tekenares.988
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Hendrika Taal, geb. Den Haag 29 juli 1909.
2. Alice Taal, geb. Den Haag 2 nov. 1910.466

XIIIao. Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juni 1894,989 Varensgezel,99018 nov. 1920,991 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 10 mei 1933992 (echtsch. ingeschr. ald. 14 mei 1935)992 Wilhelmina Hendrika Johanna Schouten, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juni 1898,993 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e 5 aug. 1936994 Johanna Berendina Weijland, geb. Amsterdam (N.H.) 15 okt. 1906.
Uit het eerste huwelijk:
1. Zoon.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1941, † Alkmaar (N.H.) 7 dec. 1941.995

VIIIi. Wouter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1706,996na 1742, tr. Rotterdam (Holland) 11 febr. 1727997 Guurtje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1702,998 begr. ald. 21 maart 1774,999 dr. van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaen Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 okt. 1727,1000 begr. ald. 5 aug. 1728.1001
2. Wouter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1734,1002 begr. ald. 9 nov. 1737.1003
3. Garbrand Woutersz, volgt IXf.
4. Jannetje Wouters Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 sept. 1737,1004 begr. ald. 18 dec. 1793,1005 tr. Scheveningen (Holland) 4 dec. 17631006 Arie Kornelisz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 11 dec. 1740,1005 † Hellevoetsluis.
5. Wouter Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 febr. 1739,1007 † Azie 13 maart 1764.1008
6. Bastiaan Woutersz, volgt IXg.
7. Geertruy Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1743,1009 begr. ald. 25 febr. 1743.1010

IXf. Garbrand Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1736,1011 Porteur de poisson / Vischdraager,447 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 24 jan. 1813, tr. 1e Scheveningen (Holland) 20 mei 17701012 Marytie Maartens van der Plas, geb. omstr. 1736,1013 begr. Scheveningen 9 juni 1791;1013 tr. 2e Scheveningen (Holland) 13 sept. 17931014 Gerritje Jacobsdr Grootveld, ged. Scheveningen 18 okt. 1767,1013 visdraagster, † Scheveningen 19 juli 1832,1013 dr. van Jacob en Alida van der Hak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Garbrandsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1771,1015 begr. ald. 21 mei 1771.1016
2. Lena Garrebrandse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1772.1017
3. Guurtje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 maart 1775,1018 begr. ald. 9 juni 1775.1013
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1793,1013 †,1013 begr. ald. 15 febr. 1794.1013
5. Johannes Garrebransz, volgt Xm.
6. Maria Garrebrandse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 16 mei 1797,1019 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1855,1020 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 28 nov. 18271021 Cornelis de Niet, geb. 1799, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Leendert, volgt Xn.
8. Gerritje Garrebrandse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 16 jan. 1805.1013
9. Gerbrand Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 13 april 1810,1013 † ald. 28 mei 1810.
10. Gerbrand Garbrandsz, volgt Xo.

Xm. Johannes Garrebransz Taal, ged. Den Haag Scheveningen (Holland) 8 maart 1795,1013 visscher,1022 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1866,1023 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 7 mei 18231024 Leuntje van der Rassel (Xbj).
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIq.
2. Lena, volgt XIr.
3. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1827,1025 † Den Haag Scheveningen 13 nov. 1879,1026 tr. Den Haag Scheveningen 17 mei 18481027 Joris Korving, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1826, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 okt. 1830,1028 † ald. 30 okt. 1830.1029
5. Gerrit, volgt XIs.
6. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 okt. 1834,1030 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1836.1031

XIq. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 jan. 1824,1032 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1851,1033 tr. Den Haag Scheveningen 3 mei 18481034 Gijsbert de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1825, zn. van Dirk en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1849.1035
2. Dirk de Zwart, geb. Den Haag omstr. 1850.1036

XIr. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1825,1037 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1873,1038 tr. Den Haag Scheveningen 19 sept. 18491039 Zier Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1829, visscher,541 zn. van Zier en Maria de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 23 mei 1851.1040
2. Johannes Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1863.1041

XIs. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1832,1042 Venter,1043 † Utrecht (U) 5 sept. 1909,1044 tr. Den Haag Scheveningen 21 mei 18561045 Johanna Grootveld, dr. van Philippus en Jaapje Duivenbode.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1856,1046 † ald. 26 april 1857.1047
2. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 april 1858,1048 † Den Haag Scheveningen 16 jan. 1859.1049
3. Gerritje Taal, geb. Scheveningen 20 mei 1860,1050 † Den Haag Scheveningen 16 maart 1861.1051
4. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1862,1052 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1866.1053
5. Johannes Taal, geb. Scheveningen 10 sept. 1863, † Den Haag Scheveningen 29 maart 1866.1054
6. Leenderd, volgt XIIv.
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1868,1055 † Den Haag 24 febr. 1946.1056
8. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1870,1057 † Den Haag Scheveningen 30 april 1871.1058
9. Johannes, volgt XIIw.
10. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1874,721 † Den Haag Scheveningen 10 nov. 1875.1059
11. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,1060 tr. 15 april 1903466 Jan Hendrik Heijning, geb. Amsterdam (N.H.) 3 sept. 1880.

XIIv. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1866,1061 Dragersknecht, † Den Haag (Z.H.) 14 okt. 1957,1062 tr. Den Haag Scheveningen 4 jan. 18931063 Pieternella Mos, geb. Den Haag Scheveningen 29 nov. 1869,1064na 23 nov. 1927, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1893,1065 † Den Haag Scheveningen 24 mei 1893.1066
2. Maarten, volgt XIIIap.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1895,1067 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1896.1068
4. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1898,967 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1899.1069
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1899,1070 tr. 5 mei 1920582 Johannes Ketting, geb. Den Haag (Z.H.) 9 juni 1889.582
6. Leenderd, volgt XIIIaq.
7. Minnekus Frank, volgt XIIIar.
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1903,1071 tr. Den Haag 28 mei 1924466 Leenderd den Heijer, geb. Den Haag 14 okt. 1901.466
9. Frank Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1905,1072 † Den Haag Scheveningen 9 jan. 1906.1073
10. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1907, † ald. 23 aug. 1908.1074
11. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1909,582 tr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1936466 Wilhelmus Laurentius Boortman, geb. Den Haag 14 jan. 1912.466

XIIIap. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 febr. 1894,1075 tr. Den Haag (Z.H.) 19 sept. 19171076 Adriana Plugge, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 maart 1897,466 dr. van Arie Johannes en Clasina Schaap.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1918.466
2. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen maart 1920, † ald. 1 okt. 1920.1077
3. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 juli 1921.466
4. Zoon.
5. Dochter.

XIIIaq. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 april 1901,1078 tr. Den Haag 12 okt. 19251079 Adriana Knoester, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1904, dr. van Marens en Gerritje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIIIar. Minnekus Frank Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1902,1080 Huisschilder,1079 tr. Den Haag (Z.H.) 23 nov. 19271081 Martina Clasina Jol, geb. Den Haag (Z.H.) 9 nov. 1907,582 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon.
4. Zoon.

XIIw. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1872,1082 Vischhandelaar,1083 † Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1950,1084 tr. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 18971085 Cornelia Bron, geb. Scheveningen 4 nov. 1877, † ald. 7 juli 1962, dr. van Albertus en Jacoba Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 juli 1897,1086 † Den Haag Scheveningen 27 okt. 1899.1087
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1899,1088 † Scheveningen 24 febr. 1987.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 nov. 1900,1089 † Den Haag Scheveningen 28 nov. 1909.1090
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1902,1091 † Den Haag Scheveningen 30 juni 1918.1092
5. Albertus, volgt XIIIas.
6. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1906,1093 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1907.1094
7. Johannes, volgt XIIIat.
8. Gerrit, volgt XIIIau.
9. Cornelia Taal, geb. Scheveningen 24 jan. 1912.
10. Leenderd Taal, geb. Scheveningen 14 juli 1913.466
11. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1914, † ald. 23 febr. 2001.
12. Johanna Anthonia Taal, geb. Scheveningen 21 nov. 1917, † ald. 7 maart 1998.
13. Johanna Taal, geb. Scheveningen 1918.
14. Antoon, volgt XIIIav.

XIIIas. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 juni 1904,1095 Vischventer,541 † Den Haag Scheveningen 20 dec. 1998, tr. Den Haag 7 jan. 19311096 Helena Taal (XIVbh).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag 5 okt. 1931,466 † ald. 2 juli 1932.1097
2. Johannes Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1933,466 † ald. 22 okt. 2013.175

XIIIat. Johannes Taal, geb. Scheveningen 29 maart 1908, Timmerman,1083 † Scheveningen 27 aug. 1989, tr. Den Haag 30 okt. 19291083 Klara Taal (XIVci).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Dochter.
5. Dochter.
6. Dochter.
7. Zoon.
8. Dochter.
9. Harm Taal, geb. Den Haag 1947, † ald. 14 dec. 1947.1098
10. Zoon.
11. Levenloos kind, geb. Den Haag 7 febr. 1949.1099

XIIIau. Gerrit Taal, geb. Scheveningen 23 jan. 1910, † ald. 8 nov. 1981.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.

XIIIav. Antoon Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1924,,1100 † Scheveningen (Z.H.) 28 mei 1981, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 juni 19495 Klara Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1924, † ald. 11 jan. 2004, dr. van Jacobus Cornelis en Maria Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Maria, volgt XIVaa.
3. Dochter, volgt XIVab.
4. Zoon, volgt XIVac.

XIVaa. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 mei 1953, ged. Scheveningen 3 aug. 1953, † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 april 2015.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIVab. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIVac. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.

Xn. Leendert Taal,1101 ged. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1801,1013 † Den Haag Scheveningen 16 sept. 1867,1102 tr. Den Haag Scheveningen 18 febr. 18291103 Aagje de Niet, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1799, † na 9 jan. 1856,1104 dr. van Kornelis en Anna Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 juni 1830,1105 † Den Haag Scheveningen 2 jan. 1898,1106 tr. Den Haag Scheveningen 31 juli 18501107 Pieter Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Cornelis, volgt XIt.
3. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1835,1108 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1849.1109
4. Annetje, volgt XIu.

XIt. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1832,1110 koopman,1111 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1898,1112 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 18561104 Adriana de Langen, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1833, † ald. 18 aug. 1896,1113 dr. van Arie de Lange en Jacoba van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd, volgt XIIx.
2. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 jan. 1858,1114 † ald. 6 maart 1858.1115
3. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 april 1859,1116 † ald. 16 april 1859.1117
4. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1860,1118 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1862.1119
5. Jaapje, volgt XIIy.
6. Jaantje, volgt XIIz.
7. Aagje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,1120 † ald. 9 okt. 1867.1121
8. Aagje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1868,1122 † ald. 7 maart 1943,1123 tr. Maarten Turfboer, geb. Den Haag (Z.H.) 17 okt. 1868.466
9. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 aug. 1870,1124 †.1125
10. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 jan. 1874,1126 † Den Haag Scheveningen 27 april 1875.1127
11. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1876,1128 † Den Haag Scheveningen 30 nov. 1876.1129

XIIx. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1856,1130 visscher,1111 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1917,1131 tr. Den Haag Scheveningen 14 jan. 18801132 Arendje den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1858,1132 dr. van Johannes en Willemina de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIIIaw.
2. Wilhelmina, volgt XIIIax.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1883,1133 † Den Haag Scheveningen 26 juli 1891.1134
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1885,881 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1885.1135
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1886,1136 † Den Haag 13 maart 1952.1137
6. Johannes, volgt XIIIay.
7. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1890,1138 † Den Haag Scheveningen 24 maart 1898.1139
8. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 april 1893,1140 † Den Haag Scheveningen 16 febr. 1894.1141
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1895.1142
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1897.1143

XIIIaw. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1880,1144 visscher,1145 † Op Noordzee gebleven na 31 juli 1917,1146 tr. Den Haag Scheveningen 31 dec. 19021147 Arendje Hofland, geb. Den Haag Scheveningen 19 nov. 1879,1148 dr. van Jochem en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 nov. 1903,1149 Poelier,1150 tr. Den Haag 22 febr. 19281150 (echtsch. ingeschr. ald. 14 maart 1978)1150 Theresia Rakowski, geb. Wijbranow (Polen, ex Dld) omstr. 1906, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Apolonia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1906.1151
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1907,1152 tr. Den Haag 7 nov. 19281152 Kniertje Roeleveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1907, dr. van Cornelis en Johanna Pieternella Plokker.
4. Jochem Taal, geb. 25 sept. 1910,58215 nov. 1997, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg,178 tr. 13 nov. 19471153 Suzanna Cornelia Vissers, geb. Zwijndrecht (Z.H.) 27 sept. 1909, † 17 jan. 2004, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg.
5. Johannes Taal, geb. 15 dec. 1915,466 tr. Den Haag 27 april 1938466 (echtsch. ingeschr. ald. 16 maart 1939)466 Helena van den Oever, geb. Den Haag 21 juli 1917.466
6. Arie Cornelis Taal, geb. Den Haag 19 april 1918.1148

XIIIax. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 maart 1882,910 † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1946,1154 tr. Den Haag (Z.H.) 27 febr. 19011155 Machiel Toet, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 mei 1879,1156 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Toet (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1900.1157

XIIIay. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 okt. 1888,1158 zeevisscher, vischhandelaar,541 † Amsterdam 7 maart 1914,1159 tr. Den Haag 29 dec. 19091160 Jacoba Vink, geb. Den Haag Scheveningen 2 okt. 1890,1161 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag 25 jan. 1910.1161
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1911,1161 tr. 13 nov. 1929582 Johannes Wilhelmus Fredericus Torn, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1907.582
3. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1914,1161 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 19331162 Cornelis Hus, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1912,466 zn. van Johannes en Jansje Bal.

XIIy. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 1862,1163 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1934,1164 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18831165 Leenderd Knoester, geb. omstr. 1860, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Gerard Knoester, † Zwolle (Ov) 24 febr. 1945.

XIIz. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1863,1166 † Den Haag 18 febr. 1933,1167 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 18841168 Albertus Taal (XIdd).
Uit dit huwelijk:
1. Jaantje, volgt XIIIaz.
2. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1885,1169 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1888.1170
3. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1887,1171 † ald. 1 maart 1888.1172
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1889,1173 tr. 3 jan. 1912466 Bernard Wilhelmus Kathmann, geb. Rotterdam (Z.H.) 1 april 1886.466
5. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 sept. 1891,1174 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1892.1175
6. Nicolaas, volgt XIIIba.
7. Cornelis, volgt XIIIbb.
8. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 dec. 1897,1176 tr. Den Haag 14 sept. 19211177 Nicolaas Fehling, geb. Den Haag 4 nov. 1895.466
9. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1899,1178 † Den Haag Scheveningen 22 april 1902.1179
10. Frans Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 sept. 1901,1180 † Den Haag Scheveningen 21 maart 1902.1181

XIIIaz. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1883,1182 † Den Haag 16 dec. 1945,1183 tr. Den Haag 30 mei 19061184 Joannes Maria Vogelzang.
Uit dit huwelijk:
Adriana Vogelzang (0orspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 20 mei 1904.1184

XIIIba. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 sept. 1893,1185 tr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 19161186 Martje Scheerhorn, geb. Breda (N.B.) 16 jan. 1894.466
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal (oorspr. Scheerhoorn), geb. Breda (N.B.) 29 febr. 1916,466 † ald. 22 nov. 1918.
2. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 juli 1920.466
3. Dochter.
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 1 mei 1929.1187

XIIIbb. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juli 1896,1188 zeevisscher,1189 Grondwerker,1190 tr. Den Haag 31 dec. 19191189 Pieternella van der Pol, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1897, dr. van Job en Jacoba van Toor.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1932,1191 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juli 2008,1192 begr. Den Haag Nw. Eykenduynen,1193 tr. Petronella van Calsteren, geb. 6 april 1935,175 † Den Haag (Z.H.) 14 nov. 2013.175
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 25 maart 1936.1190

XIu. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1843,1194 † Den Haag 16 nov. 1931,1195 tr. 1e Den Haag Scheveningen 14 aug. 18641196 Johannes Petrus Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1840, † vr 27 aug. 1884; tr. 2e na 1864 Cornelis den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:

XIIaa. Jansje Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Rijswijk (Z.H.) 30 juni 1944,1197 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884872 Jacobus Taal (XIIIaj).

Xo. Gerbrand Garbrandsz Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1812,842 visscher, vendeur de poisson,1198 † Op Noordzee gebleven 27 okt. 1852,1199 tr. 1e Den Haag Scheveningen 27 april 18361200 (echtsch. ingeschr. vr 15 april 1846)1201 Clasina de Niet, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1812, † ald. vr 15 april 1846, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag Scheveningen 15 april 18461201 Jopje Jobse Taal (Xah).
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1836,1202 † ald. 24 nov. 1836.1202
2. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1837,1203 † Den Haag Scheveningen 9 nov. 1845.1204
3. Johanna, volgt XIv.
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 13 april 1844.1205
Uit het tweede huwelijk:
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1847.1206
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1849.1207
7. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 12 maart 1851.1208

XIv. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 febr. 1841,1209 † Den Haag Scheveningen 24 juli 1904,1210 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 18671211 Arie Bal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1842, zn. van Philippus en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Arie Bal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1887.1212

IXg. Bastiaan Woutersz Taal,1213 ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1740,1214 viskoper,1215 † Den Haag Scheveningen (Holland) 8 febr. 1819,1213 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 17701216 Leuntje Gerritse Grootveld, ged. Scheveningen 15 aug. 1745,1215 † ald. 8 maart 1819.1215
Uit dit huwelijk:
1. Guurtje Bastiaanse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1771,1217 begr. ald. 27 juli 1772.1218
2. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 juni 1773,1219 begr. ald. 25 sept. 1773.1220
3. Wouter Bastiaansz, volgt Xp.
4. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1777,1221 begr. ald. 16 sept. 1777.1222
5. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1778,1223 begr. ald. 10 dec. 1778.1215
6. Gerrebrand Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 dec. 1779,1224 begr. ald. 15 jan. 1780.1225
7. Gerrebrant Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1781.1226
8. Maria Bastiaanse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 29 aug. 1784,1227 begr. ald. 15 nov. 1784.1228
9. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1786.1229
10. Maria Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1792,1215 begr. ald. 21 febr. 1792.1215

Xp. Wouter Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 okt. 1774,1230 visscher,1231 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1855,1232 tr. Scheveningen 31 maart 17991233 Fransina Bastiaanse Mooijman, ged. Scheveningen 3 juni 1764,1233 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1842.1233
Uit dit huwelijk:
1. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1799,1233 † Den Haag Scheveningen 22 aug. 1863,1234 tr. 1e Den Haag Scheveningen 11 aug. 18301235 Christiaan Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1795, visser,1233vr 3 juli 1850, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag Scheveningen 3 juli 18501236 Arent Mooyman, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1796, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Kornelis Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 31 dec. 1801,1233 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 juli 1849.1237
3. Huijbertje Wouterse, volgt XIw.

XIw. Huijbertje Wouterse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 27 juni 1806,1233 Werkster,1231 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 aug. 1877,1238 tr. Scheveningen (Holland) 23 aug. 18261239 Dirk Jacobsz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 21 juni 1805, Mandenmaker,1231 † Den Haag (Z.H.) 13 febr. 1884,1240 zn. van Jacob Cornelisz en Immetje Benjaminse van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1827, † Den Haag (Z.H.) 11 dec. 1861, tr. Den Haag (Z.H.) 23 mei 18601241 Elisabeth de Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Klazina Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 6 maart 1906, tr. Den Haag (Z.H.) 30 jan. 18501242 Johannes Mooijman, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1826, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Martijntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 12 april 1876, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 28 dec. 18531243 Teunis Toet, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1826, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 15 mei 18671244 Maarten Vrolijk, geb. 1834, zn. van Maarten Maartense en Catharina den Heijer.
4. Dirk Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1836, † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1916, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 18581245 Martina Mooiman, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Immetje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 11 juli 1838, † ald. 13 juli 1838.
6. Martinus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1840, † Den Haag (Z.H.) 6 dec. 1921, tr. Den Haag (Z.H.) 18 febr. 18631246 Jaapje Mooijman.
7. Willem Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 18 maart 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 7 aug. 18671247 Adriana van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1845, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
8. Christiaan Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) dec. 1845, † ald. 7 febr. 1845.
9. Zoon, geb. Den Haag (Z.H.) 6 juli 1850, † ald. 6 juli 1850.

VIIIj. Claartie Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 juli 1708,1248 begr. ald. 27 okt. 1783,1249 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 mei 17351250 Pieter Claasse den Dulk, ged. Scheveningen 31 jan. 1700,350 begr. ald. 16 juli 1740;350 tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 dec. 17481251 Jan Cornelisse van der Toorn, ged. omstr. 1712,350 begr. Scheveningen 27 jan. 1776,350 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Arendje Dirks Tuyt.
Uit het tweede huwelijk:
Joannes van der Toorn, ged. Scheveningen 13 sept. 1750, begr. ald. 25 juni 1757.

VIIIk. Marytje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 jan. 1718,1252 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 20 jan. 1809,1253 tr. Scheveningen (Holland) 6 april 17381254 Gerrit Huyge Blok, ged. Scheveningen (Holland) 8 april 1714,350 † ald. 17 dec. 1784,350 zn. van Huijg.
Uit dit huwelijk:
Huijg Blok, geb. Scheveningen 1746, † Loosduinen 1 maart 1843, tr. Loosduinen omstr. 17811255 Adriana Rijvers, geb. Loosduinen 1757, † ald. 14 febr. 1820.

VIIg. Heynderik Gysbertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1682,1256na 1716, tr. Scheveningen (Holland) 4 maart 17031257 Klaasje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 15 nov. 1682,1258 begr. ald. 30 sept. 1775.1259
Uit dit huwelijk:
1. Gysje Heynderikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 okt. 1703.1260
2. Treyntje Heynderikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1705,1261 begr. ald. 3 febr. 1732,1262 tr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 17301263 Fop Dirkse Kuyper, ged. 11 nov. 1708,1264 begr. 9 sept. 1776.1264
3. Gerbrand Heynderiksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 jan. 1707,1265 begr. ald. 19 okt. 1710.1266
4. Tijmen Heynderiksz, volgt VIII-l.
5. Leuntje Hendrikse, volgt VIIIm.
6. Adriaantje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1715,1267 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 14 april 1799,1264 tr. 1e Scheveningen (Holland) 1 sept. 17371264 Maarten Jansz van der Heijden, ged. Scheveningen 22 nov. 1716,1268 begr. ald. 21 juni 1749,1268 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Scheveningen (Holland) 26 dec. 17511269 Jacob Willemsz van der Toorn, ged. Scheveningen 12 aug. 1725,1264 begr. ald. 25 dec. 1799.1264
7. Heindrick Heyndrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1716,1270 begr. ald. 28 jan. 1777,1271 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 17431272 Maria Pieterse Bom | Bon.

VIII-l. Tijmen Heynderiksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1710,1273 † Op zee omgekomen na 12 sept. 1741,1274 tr. Scheveningen (Holland) 10 april 17351275 Huibertje Pieters Bom, ged. Scheveningen 18 maart 1714,1276 begr. ald. 13 nov. 1790.1276
Uit dit huwelijk:
Tryntje Tymes Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 okt. 1735,1277 begr. ald. 3 sept. 1740.1278

VIIIm. Leuntje Hendrikse Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1713, begr. ald. 14 dec. 1795,1264 tr. Scheveningen (Holland) 22 aug. 17341279 Maarten Huijgensz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1712, zn. van Huijg.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Maartense, volgt IXh.
2. Gerritje, volgt IXi.

IXh. Clasina Maartense Blok, ged. Scheveningen 21 okt. 1742, † ald. 21 jan. 1815, tr. Scheveningen 11 okt. 17731280 Teunis Maartense de Bruin, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1750, begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 13 mei 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten Teunisse, volgt Xq.
2. Neeltje Teunisse, volgt Xr.

Xq. Maarten Teunisse de Bruin, ged. Scheveningen 28 juli 1782, † Op Noordzee gebleven 27 sept. 1807.
Uit zijn relatie met Alida Cornelisse Spaans, ged. Scheveningen 6 mei 1781, † ald. 7 okt. 1859, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek:
1. Teunis Maartense de Bruin, geb. Scheveningen 15 nov. 1806, ged. Scheveningen; OK 16 nov. 1806, † Scheveningen 18 aug. 1895, tr. Den Haag 15 (kerkelijk Scheveningen, OK 19)1281 okt. 18281282 Hester Arijense Lalleman, geb. Scheveningen 3 nov. 1804, ged. Scheveningen; OK 4 nov. 1804, † Scheveningen 24 febr. 1889.
2. Maarte Maartense, volgt XIx.

XIx. Maarte Maartense de Bruin, geb. Scheveningen 27 dec. 1807, visscher,1283 † Scheveningen 4 sept. 1894, tr. Den Haag 28 jan. (kerkelijk Scheveningen 1 febr.)1284 18291285 Gerritje Gerritse Taal (Xbm).
Uit dit huwelijk:
Alida de Bruin, geb. Den Haag omstr. 1834, † Loosduinen 2 jan. 1907.

Xr. Neeltje Teunisse Bruin, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1789, tr. Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 15 sept. 18111286 Wouter Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 28 nov. 1788,1287 † Den Haag (Z.H.) 21 sept. 1865, zn. van Klaar Woutersz en Barwer Arijse Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Klaar, volgt XIy.
2. Teunis, volgt XIz.
3. Jannetje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1824, † Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1874, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 3 febr. 18471288 Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1825, zn. van Dirk Arisz en Johanna van der Tooren; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 29 jan. 18511289 Klaar Roos, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1821, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Nicolaas Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, † Den Haag (Z.H.) 28 april 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 18481290 Annetje de Niet, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1820, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 22 april 1862, tr. Den Haag (Z.H.) 2 juli 18561291 Martinus Tuit, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834.

XIy. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) omstr. 1813, † Den Haag (Z.H.) 25 dec. 1890, tr. 1e Den Haag (Holland) 12 sept. 18321292 Johanna Ros, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 26 mei 1810, † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1849, dr. van Cornelis Johannes en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 3 aug. 18591293 Gerritje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, † Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1906, dr. van Dirk Arisz en Johanna van der Tooren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Holland) april 1834, † Den Haag (Holland) 11 mei 1834.
2. Cornelis Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1838, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1842.
3. Wouter, volgt XIIab.
4. Pieter, volgt XIIac.
5. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846, † Den Haag (Z.H.) 5 mei 1849.
Uit het tweede huwelijk:
6. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1862, † Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1864.
7. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) sept. 1863, † Den Haag (Z.H.) 20 aug. 1864.
8. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) sept. 1863, † Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1864.

XIIab. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1840, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18661294 Martina Onderwater, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 28 juni 1908, dr. van Arie en Immetje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1867, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18891295 Johanna Toet, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1868, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Wilhelmina, volgt XIIIbc.
3. Imma Pronk, geb. omstr. 1876, † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1886.
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1882.

XIIIbc. Wilhelmina Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 april 1870,466 † Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1940,1296 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1894565 Wouter Taal (XIIIp).

XIIac. Pieter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 febr. 1842, tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18711297 Jaapje de Langen, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1848, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 juli 1876, † Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1957, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 19021298 Martinus Harteveld, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1877, † Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1949, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Arend Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1877, † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1877.
3. Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1882.
4. Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 april 1886,515 tr. Den Haag (Z.H.) 7 mei 1924507 Johannes Taal (XIIIm).
5. Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 okt. 1887, † Den Haag (Z.H.) 23 april 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 19111299 Mina Toet, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1888, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1890, † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1890.

XIz. Teunis Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1817, † Den Haag (Z.H.) 24 jan. 1883, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1840 Helena Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1841, † Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1915, tr. Den Haag (Z.H.) 20 juli 18701300 Clara Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Cornelis Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) okt. 1842, † Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1843.
3. Cornelis Arie, volgt XIIad.
4. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1848, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 12 jan. 18701301 Leenderd Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846, zn. van Johannes en Arendje Spaans.
5. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1850, † 11 april 1876,1302 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18721302 Jacoba Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1848, dr. van Johannes en Arendje Spaans.
6. Teunis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1852, † Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 18791303 Martijntje de Mos, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1855, dr. van Chiel en Elisabeth Pronk.
7. Jobje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1854, † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18771304 Johannes Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1853, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
8. Leenderd Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) okt. 1856, † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1857.

XIIad. Cornelis Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1845, visscher,541 † Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1922,1305 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 18701306 Pieternella Taal (XIIbb).
Uit dit huwelijk:
Helena Pronk (Oorspr. Taal), geb. Scheveningen (Z.H.) 21 sept. 1869,1307 † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1870.

IXi. Gerritje Blok, geb. omstr. 1748, † Den Haag (Holland) 27 dec. 1822, tr. Scheveningen (Holland) 27 okt. 1766 Klaar Maartensz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 23 juni 1754,121 † ald. 20 maart 1824, zn. van Maarten Klaarsz en Martijntie Minnekes Rujter.
Uit dit huwelijk:
1. Martijntje Klaare Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1777,1308 † Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 9 april 1812.
2. Maarte Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1778.1309
3. Carel Klaarsz Pronk, geb. omstr. 1786.
4. Kornelis Klaarsz, volgt Xs.

Xs. Kornelis Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 31 maart 1792, tr. Scheveningen (Holland) 17 april 18161310 Klaartje Tuijt, geb. omstr. 1793, dr. van Teunis en Klaartje Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1817, tr. Den Haag (Z.H.) 18 juni 18451311 Dirk van Beele, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1820, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Clara, volgt XIaa.
3. Gerrit Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1823, † Den Haag (Holland) 15 juni 1825.
4. Teuntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1830, † Den Haag (Holland) 2 okt. 1830.

XIaa. Clara Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1820, † Den Haag (Z.H.) 4 nov. 1899,1312 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 1848924 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)924 Klaar Taal (XIp).

VIIh. Cornelia Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 april 1686,1313 begr. ald. 29 dec. 1716,1314 tr. Scheveningen (Holland) 5 febr. 17081315 Maarten Cornelisse Hoeck van Waardenburg, geb. Scheveningen (Holland) 7 sept. 1687, † 19 sept. 1738; hij hertr. Scheveningen 28 maart 1717 Dirkje Knuyten.
Uit dit huwelijk:

VIIIn. Leuntje Maartens van Waardenburg, ged. Scheveningen 23 juli 1713, tr. Scheveningen 4 sept. 1735 Gerbrand Janse Turfboer, ged. Scheveningen 22 juli 1714, † ald. 20 april 1742.
Uit dit huwelijk:

IXj. Gerritje Gerbrands Turfboer, ged. Scheveningen 19 dec. 1742, † ald. 13 mei 1808, tr. Scheveningen 3 febr. 1765 Cornelis Cornelisse Bron, ged. Scheveningen 18 okt. 1744, † Op zee gebleven 1783.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

Vb. Pieter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1629,1316 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen (Holland) 24 juni 1701,1317 tr. Scheveningen (Holland) 2 juni 16521318 Lijsbeth Jans Overduijn, geb. omstr. 1630, begr. Scheveningen (Holland) 28 juli 1705,1319 dr. van Jan Aelbertsz en Marijtje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1668.1320
2. Jan Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1652.1316
3. Jop Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 jan. 1654,1321 begr. ald. 22 nov. 1672.1322
4. Aeltgen Pieterse, volgt VIc.
5. Jan Pieterse, volgt VId.
6. Heyndrik Pietersz, volgt VIe.
7. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,1323 begr. ald. 28 febr. 1667.1324
8. Wouter Pieterse, volgt VIf.
9. Cornelis Pietersz, volgt VIg.

VIc. Aeltgen Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1655,1325 begr. ald. 4 sept. 1734,1326 tr. 1e Scheveningen (Holland) 7 mei 16841327 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, begr. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1689;1328 tr. 2e Scheveningen (Holland) 8 mei 17011329 Floris Leendertszn de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1654,1330 begr. ald. 29 dec. 1733,1331 zn. van N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:

VIIi. Jan Arense Tasman, ged. Scheveningen 8 dec. 1686, † ald. 1756, tr. Scheveningen 28 okt. 1708 Neeltje Jacobse Jol.
Uit dit huwelijk:
1. Bregje, volgt VIIIo.
2. Soetje Tasman, ged. Scheveningen 9 dec. 1714.

VIIIo. Bregje Tasman, tr. Leendert van de Hak.
Uit dit huwelijk:

IXk. Maria van de Hak, ged. Scheveningen 16 sept. 1742, † ald. 22 mei 1796, tr. Scheveningen 8 okt. 1769 Joannes van der Zwan, ged. Scheveningen 11 okt. 1744.
Uit dit huwelijk:

Xt. Leendert Janse van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1773, † ald. 12 febr. 1819, tr. Den Haag 30 sept. 1798 Neeltje Cornelisse Niet, ged. Scheveningen 14 april 1776, † ald. 4 sept. 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van der Zwan, geb. omstr. 1799, tr. Den Haag (Holland) 24 dec. 18171332 Pieternella Janse Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 22 april 1798, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1873, dr. van Joannis Jansz en Petronella Janse Spaans.
2. Johannis Leendertse, volgt XIab.

XIab. Johannis Leendertse van der Zwan, geb. Scheveningen 29 febr. 1804, † ald. 12 sept. 1858, tr. Den Haag 15 febr. 1826 Maria Teunisse Baak, ged. Scheveningen 23 mei 1802, † ald. 13 maart 1873.
Uit dit huwelijk:

XIIae. Leendert van der Zwan, ged. Scheveningen 8 febr. 1826, † 1909, tr. Scheveningen 1849 Clasina Vrolijk, geb. Scheveningen 6 maart 1826, † ald. 5 febr. 1903.
Uit dit huwelijk:

XIIIbd. Johanna van der Zwan, ged. Scheveningen 5 juni 1861, † ald. 2 mei 1933, tr. Scheveningen 1883 Teunis Bruin, geb. 4 febr. 1861, † 12 aug. 1951.
Uit dit huwelijk:
Albertus Bruin, geb. 10 april 1884, † 1945.

VId. Jan Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1659,1333 begr. ald. 12 okt. 1720,1334 tr. Scheveningen (Holland) 23 mei 16831335 Leuntge Jans van der Swaen, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1660,1336 begr. ald. 13 maart 1720,1337 dr. van Jan Thonisz en Aaltje Vergunst.
Uit dit huwelijk:
1. Jop Jansz, volgt VIIj.
2. Klaes Jansz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1685,1338 begr. ald. 21 jan. 1701.1339
3. Jannetje Janse, volgt VIIk.
4. Trijntje Jansdr Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1689,1340 begr. ald. 10 mei 1721,1341 tr. 1e vr 24 febr. 17151342 Arnoldus Lamberts; tr. 2e Scheveningen (Holland) 24 febr. 17151342 Willem Cornelisz Overzijl, zn. van N.N. Niet publiek.
5. Korsje Janse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 aug. 1691,1343 begr. ald. 11 aug. 1694.1344
6. Anna Janse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 juli 1693,1345 begr. ald. 12 aug. 1693.1346
7. Pieter Jansz, volgt VII-l.
8. Kornelis Jansz, volgt VIIm.
9. Korsje Jansdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 27 juni 1700,1347 begr. ald. 6 nov. 1700.1348
10. Korsje Jansdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 maart 1702,1349 begr. ald. 27 aug. 1718.1350
11. Klaes Jansz, volgt VIIn.

VIIj. Jop Jansz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 jan. 1684,1351 tr. Scheveningen (Holland) 8 april 1708326 Arentje Dirks Harteveld, ged. 1 mei 1687.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Joppe, volgt VIIIp.
2. Kniertje Joppe, volgt VIIIq.
3. Trijntje Jobsdr, volgt VIIIr.

VIIIp. Pieter Joppe Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 sept. 1708,1352 begr. ald. 3 sept. 1785,1353 tr. Scheveningen (Holland) 27 dec. 17331354 Leuntje Arens Spaans, ged. Scheveningen 20 juni 1706.386
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ged. Scheveningen,386 begr. ald. 12 april 1745.
2. Kind, begr. Scheveningen 11 dec. 1750.386
3. Clazijntje Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 15 dec. 1734,1355 begr. ald. 25 aug. 1759,386 tr. Scheveningen (Holland) 2 okt. 17571356 Cornelis Wouterse Harteveld, ged. Scheveningen 6 nov. 1735,386 begr. ald. 3 okt. 1796.386
4. Arij Pieterse, volgt IX-l.
5. Cornelia Taal, ged. Scheveningen 29 maart 1739,386 begr. ald. 16 april 1742.386
6. Jopje Taal, ged. Scheveningen 2 april 1741,386 begr. ald. 4 febr. 1744.386
7. Cornelis Pieterse, volgt IXm.
8. Dirkje Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1748.1357

IX-l. Arij Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1737,367 † Op Noordzee gebleven 14 aug. 1781,367 tr. Scheveningen (Holland) 16 juli 17581358 Kniertje Dirkse Keus, ged. Scheveningen 25 sept. 1740,367 dr. van Dirk Arens en Barbara Pieters Couwenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Ariese, volgt Xu.
2. Dirk Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1762,1359 begr. ald. 26 mei 1764.1360
3. Arentje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 juni 1764,1361 begr. ald. 22 nov. 1768.1362
4. Ari Arijsz, volgt Xv.
5. Dirkje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1773,1363 † Rotterdam (Holland) 20 febr. 1819.1364
6. Barwertje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1776,1365 begr. ald. 27 nov. 1795.1366
7. Ari Ariesz, volgt Xw.

Xu. Clasina Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 juni 1760,1367 begr. ald. 29 sept. 1795,1368 tr. Scheveningen (Holland) 19 okt. 17831369 Dominicus Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1759,1370 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1847;1370 hij hertr. 17961371 Cornelia Teunisse Buys en tr. 3e 18031371 Diewertje Verheij.
Uit dit huwelijk:

XIac. Minnekus de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1792, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 18191372 Pietertje Taal (Xaf).
Uit dit huwelijk:
Cornelis de Ruyter, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1822.1373

Xv. Ari Arijsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 juni 1771,1374 † Den Haag Scheveningen (Holland) 1 jan. 1836,1375 tr. 17 juli 17961376 Baartje Jacobs Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) 1772, † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1857,1377 dr. van Jacobus de Ruiter en Arendje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1796.1376
2. Jacobus Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 4 april 1798,1376 begr. Den Haag Scheveningen 29 mei 1798.1376
3. Klaazina Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juni 1799,1376 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1874.1378
4. Arentje Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 22 febr. 1801,1376 † Den Haag Scheveningen (Holland) 8 april 1837.1379
5. Pieternella Ariese Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 dec. 1803,1380 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 april 1875,1381 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 18301382 Willem Bal, geb. Scheveningen omstr. 1807,1382 Infanterist,1382 zn. van Floor en N.N. Niet publiek.
6. Barbara Arise, volgt XIad.
7. Arie Ariesz, volgt XIae.

XIad. Barbara Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 aug. 1806,1383 visdraagster,1384 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1883,1385 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 27 mei 18291386 Dirk Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1806,1386na 5 jan. 1878,1387 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Fop Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1878.1387

XIae. Arie Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 11 nov. 1810,1376 † Scheveningen (Z.H.) 5 juli 1866,1388 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 29 okt. 18341389 Adriana Siere Vrolijk, geb. Scheveningen 17 febr. 1811, † 20 nov. 1898, dr. van Sier Teunisse en Ester Arijense Mooiman.
Uit dit huwelijk:
1. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1835,1390 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1836.
2. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 sept. 1837,1391 † Den Haag Scheveningen 15 sept. 1871,1392 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 18671393 Arie Dirk Harteveld, geb. omstr. 1840, zn. van Maarten en Trijntje Vrolijk.
3. Zier Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 mei 1840,1394 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1840.1395
4. Zier, volgt XIIaf.
5. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 okt. 1844,1396 † Den Haag Scheveningen 3 nov. 1845.1397
6. Hesje, volgt XIIag.
7. Arie, volgt XIIah.

XIIaf. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 sept. 1841,1398 Matroos,466 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 1915,1399 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 18671400 Jacoba Harteveld, dr. van Maarten en Trijntje Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1867.1401
2. Adriana, volgt XIIIbe.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 juli 1868.1402
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1871.1403
5. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 sept. 1871,1404 † Den Haag (Z.H.) 31 mei 1935,1405 tr. Zaandam (N.H.) 27 juli 19041406 Adrianus Hendricus Luijendijk, geb. Hellendoorn 16 sept. 1878.
6. Martinus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1873,1407 † Op Noordzee gebleven 16 mei 1895.398
7. Arie, volgt XIIIbf.
8. Maarten, volgt XIIIbg.
9. Jacoba, volgt XIIIbh.
10. Sientje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 febr. 1884.1408
11. Zier, volgt XIIIbi.

XIIIbe. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juli 1868,1409 † Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1889,1409 tr. Den Haag (Z.H.) 19 juni 18891410 Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1866, † Den Haag (Z.H.) 15 juni 1934, zn. van Frederik en Neeltje Vink; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 18931411 Dirkje Overduin.
Uit dit huwelijk:
Johannes Frederik Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1889,1412 † Den Haag (Z.H.) 2 okt. 1890.

XIIIbf. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1875,1413 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 juni 1913,1414 tr. Den Haag Scheveningen 20 dec. 18991415 Jansje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1877,1416 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 nov. 1900,1417 † Den Haag Scheveningen 5 dec. 1901.1418
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1901,1419 tr. Den Haag 8 jan. 19361416 Cornelis Guijt, geb. Katwijk aan zee 12 jan. 1903.
3. Jacoba, volgt XIVad.
4. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1907,1416 tr. Den Haag (Z.H.) 9 juli 19301420 Floor Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 3 juni 1907,466 zn. van Johannes en Cornelia Bal.
5. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1912,1416 tr. Den Haag 21 juni 19331421 Leendert Rog, geb. omstr. 1909, zn. van Leenderd en Arendje Gielbert.

XIVad. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1902,1422 tr. Den Haag (Z.H.) 16 febr. 19271423 Cornelis Jacobus Buis, geb. Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1899,466 zn. van Jacobus en Cornelia Groen.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIIbg. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1877,1424 † Op Noordzee gebleven 19 nov. 1917,1425 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 jan. 19021426 Sientje den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1880, † Wassenaar (Z.H.) 13 jan. 1950, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1903,1427 zeevisscher,1428 tr. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 19281428 Chieltje de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1906,582 dr. van Pieter en Chieltje Spaans.
2. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1905.1429
3. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1907,582 tr. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1928466 Dominicus Keus, geb. Den Haag (Z.H.) 16 maart 1907.582
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 23 okt. 1910.1430

XIIIbh. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1880,1431 † Den Haag (Z.H.) 23 juni 1942,1432 tr. Den Haag (Z.H.) 23 dec. 19031433 Jochem Groen, geb. Den Haag 5 jan. 1880,1434 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Klaartje Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1908.1435

XIIIbi. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1889,1436 † Vlaardingen (Z.H.) 18 nov. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 19131437 Klazina de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1891,466 dr. van Simon en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 juli 1914,466 † ald. 10 juli 1915.1438
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 april 1916.466

XIIag. Hesje Taal, geb. Scheveningen 12 okt. 1846,1439 † Den Haag Scheveningen 12 sept. 1915,1440 tr. 19 jan. 18701441 Gerrit Zier Blok (XIbj).
Uit dit huwelijk:
Cornelis Blok, geb. Den Haag Scheveningen 30 aug. 1879.1442

XIIah. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 april 1852,309 † Den Haag 20 febr. 1929,1443 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 18771444 Johanna Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 april 1855, † Den Haag (Z.H.) 1 juli 1878, dr. van Johannes Cornelis en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag Scheveningen 31 dec. 18791445 Alida Hartevelt, geb. Katwijk aan zee 13 okt. 1858,1446 dr. van Pieter en Aaltje van der Plas.
Uit het tweede huwelijk:
1. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1881,1447 † Den Haag Scheveningen 18 juni 1881.1448
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1882.1449
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1884,1450 tr. Den Haag 18 sept. 19071451 Teunis Verheij, geb. Den Haag 18 jan. 1884.1451
4. Pieter, volgt XIIIbj.
5. Arie, volgt XIIIbk.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 30 okt. 1901,1452 tr. Den Haag (Z.H.) 7 dec. 19271453 Cornelia Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1905, Boterbezorger,1454 dr. van Cornelis en Clasina Verbaan.

XIIIbj. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 nov. 1891,1455 zeevisscher,1456 tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 19151456 Antje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 jan. 1891,466 dr. van Cornelis en Geertje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.466
2. Geertje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.466
3. Antje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1920.466
4. Zoon.

XIIIbk. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1893,1457 zeevisscher,1458 † Op Noordzee gebleven 30 juli 1943,1459 tr. Den Haag 19 sept. 19171458 Dina Beekhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 12 aug. 1895,466 † Scheveningen 2 juli 1988,1460 dr. van Cornelis en Arentje de Best; zij hertr. Den Haag 4 okt. 19441460 Johannes de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Taal, geb. Den Haag 4 febr. 1921.466
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag 16 jan. 1925,466 † ald. 26 okt. 1942.1461
3. Arie, volgt XIVae.

XIVae. Arie Taal, geb. Den Haag 2 nov. 1931,46615 sept. 1978.1462
Zijn zoon:
Zoon.

Xw. Ari Ariesz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1781,1463 † Katwijk (Z.H.) 17 febr. 1855,16 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 3 juli 18031464 Teuntje Bastiaans Dubbelaar, geb. Catwijk aan zee (Holland).
Uit dit huwelijk:
1. Ari Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 13 jan. 1804,1376 † ald. 4 april 1804.1376
2. Bastiaan, volgt XIaf.
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 maart 1807,1376 † ald. 3 juni 1807.1376
4. Klazina Arise, volgt XIag.
5. Alida Arise, volgt XIah.
6. Ariaantje, volgt XIai.
7. Arij Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 11 april 1814, † ald. 20 juli 1814.

XIaf. Bastiaan Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 april 1805, ged. Den Haag Scheveningen (Holland) 7 april 1805, † Rotterdam 28 mei 1858,1465 tr. Katwijk aan zee 19 mei 18341466 Neeltje van Duijn, geb. Katwijk aan zee 1806, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Arie Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 21 juli 1828,16 † ald. 7 aug. 1828.16
Uit zijn huwelijk:
2. Huig Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 14 okt. 1834,16 † ald. 22 okt. 1834.16
3. Arie Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 15 juni 1838,16 † ald. 18 sept. 1838.16
4. Arie Taal, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 21 dec. 1839, † Rotterdam (Z.H.) 25 juni 1840.1467
5. Bastiaan Taal, geb. Rotterdam 22 dec. 1842,1468 † ald. 4 febr. 1843.1469
6. Willem Taal, geb. Rotterdam 6 juni 1845,1470 † ald. 14 juli 1845.1471
7. Bastiaan Taal, geb. Rotterdam 15 dec. 1847,1472 † ald. 15 maart 1848.1473

XIag. Klazina Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 28 mei 1808,1376 tr. Katwijk aan zee (Holland) 28 aug. 18321474 Johannes van der Snoek, geb. Katwijk aan zee omstr. 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Teunisje van der Snoek, geb. omstr. 1835, † Alphen 14 okt. 1909.
2. Hubrecht van der Snoek, geb. Katwijk aan zee omstr. 1838, tr. Koudekerk 20 aug. 18651475 Magteld Lepair, geb. Koudekerk omstr. 1842.
3. Arie van der Snoek, geb. Koudekerk 29 aug. 1840.
4. Anna van der Snoek, geb. Alphen omstr. 1847.1476
5. Jansje van der Snoek, geb. Oudshoorn 24 aug. 1850.

XIah. Alida Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 18 dec. 1809,1376 † Rotterdam (Z.H.) 8 mei 1866,1477 tr. Katwijk aan zee (Holland) 22 mei 18301478 Arij van Duivenbode, geb. Katwijk aan zee omstr. 1806, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje van Duivenbode, geb. Katwijk aan zee omstr. 1833, tr. Rotterdam 2 juni 18581479 Jacob Rutten, geb. omstr. 1830.
2. Arie van Duivebode, geb. Rotterdam 2 okt. 1834,1480 † ald. 12 juli 1888.1481
3. Gijsje van Duivebode, geb. Rotterdam 15 juli 1837,1482 † ald. 19 mei 1839.1483
4. Gijsbert van Duivenbode, geb. Rotterdam 28 juni 1839,1484 † ald. 15 jan. 1842.1485
5. Reijn van Duivenbode, geb. Rotterdam 27 juni 1841,1486 † ald. 27 juli 1842.1487
6. Rein van Duivenbode, geb. Rotterdam 26 mei 1843.1488
7. Alida van Duivenbode, geb. Rotterdam 30 juni 1846.1489
8. Bastiaan van Duivenbode, geb. Rotterdam 15 dec. 1847.1490
9. Gijsbert van Duivenboden, geb. Rotterdam 8 juni 1848,1491 † Rozenburg (Z.H.) 10 okt. 1901.1492
10. Maarten van Duivenbode, geb. Rotterdam 23 sept. 1850,1493 † ald. 27 april 1853.1494
11. Bastiaan van Duivenbode, geb. Rotterdam (Z.H.) 30 sept. 1852,1495 † ald. 25 okt. 1922.1496

XIai. Ariaantje Taal, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 17 mei 1812,1497 † ald. 23 maart 1855, tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 aug. 18441497 Arie Plug, geb. Noordwijk aan zee 28 juli 1818.1497
Haar kinderen:
1. Teunisje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 23 aug. 1840,16 † ald. 17 juni 1858.16
2. Pieter Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 18 nov. 1843,16 † ald. 28 maart 1844.16

IXm. Cornelis Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 dec. 1742,1498 Schutter in de Schutterij, begr. Scheveningen (Dep. Holland) 11 april 1804,1499 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 17731500 Maria Janse Reus, geb. Scheveningen 1740,1215 † ald. 17 dec. 1815.1215
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, begr. Scheveningen 25 sept. 1782.1215
2. Klazina Cornelisse Taal, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1773,1501 † Den Haag Scheveningen (Holland) 14 aug. 1832,1501 tr. Scheveningen (Dep. Maasland) 26 juli 18071502 Johan Christiaan Zieke / Sieke Zinka, geb. Waldeck - Pyrmont,1503vr 15 aug. 1832.
3. Johanna Cornelisse Taal,1215 ged. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1775.1504
4. Ariaantje Taal, ged. Scheveningen 21 juli 1776,1215 begr. Den Haag Scheveningen 29 jan. 1808.1215
5. Neeltje Cornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1777.1505
6. Jobje Cornelisse, volgt Xx.
7. Pieter Cornelisz, volgt Xy.
8. Ari Cornelisz, volgt Xz.
9. Jan Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 maart 1785.1506
10. Cornelis (Kornelis), volgt Xaa.

Xx. Jobje Cornelisse Taal,1507 ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1779,1508 † Den Haag Scheveningen (Holland) 3 dec. 1828,1509 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 19 febr. 18041510 Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1779,1511 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 28 febr. 1806,1512 zn. van Teunis Leendertsz en Clasina Willemse de Niet; tr. 2e Scheveningen (Dep. Maasland) 24 juli 18081513 Klaas Leendertz Guijt, geb. Katwijk aan zee (Holland) 3 dec. 1780,1514 zn. van Leendert Jacobsz en Marijtje Gerritse de Mol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klazina Willemse Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 28 juli 1804.
2. Maria Willemse Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 28 juli 1804.
3. Willem Willemsz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 febr. 1806.

Xy. Pieter Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 aug. 1780,1215 visser,1215 Visverkoper,1515 † Bergen op Zoom (N.B.) 12 april 1846,1516 tr. 1e Katwijk aan zee (Z.H) 15 maart 18161517 Neeltje Hus, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 mei 1789,16 † Rotterdam (Holland) 14 febr. 1819,1518 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 23 juni 18251519 Neeltje Barendse, ged. Steenbergen (Staats Brabant) 30 aug. 1795, Visverkoopster, † Bergen op Zoom (N.B.) 28 maart 1878,1520 dr. van Jan Hendrik en Sophia Johanna Witting.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIaj.
2. Johannes, volgt XIak.
3. Pieter, volgt XIal.

XIaj. Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1825, Katoenverver,1521 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 maart 1904,1522 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 18521523 Johanna Akkermans, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1822, † ald. 8 febr. 1862,1524 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 aug. 18621525 Pieternella Koopman, geb. Fort Bath (Z) omstr. 1833, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1913,1526 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Adriana, volgt XIIai.
2. Pieter Cornelis, volgt XIIaj.
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Johannes, volgt XIIak.
4. Neeltje, volgt XIIal.
5. Christina Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 juli 1866,1527 † Den Haag (Z.H.) 29 mei 1928,1528 tr. Breda (N.B.) 24 nov. 18981529 Hermanus van Balen, geb. Gouda (Z.H) 12 febr. 1863,1530 † Breukelen (U) 10 dec. 1952, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 27 sept. 1867,1531 † ald. 7 nov. 1954, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 aug. 18921532 Jacob Willem van Dort, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1870, † ald. 4 juli 1946, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Maria Cornelia Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 juli 1871,1533 † ald. 29 april 1961, tr. Sint Maartensdijk 25 jan. 19121534 Cornelis de Graaf, geb. Sint Maartensdijk 2 juli 1886.1533

XIIai. Maria Adriana Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1845, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 6 okt. 18641535 Johannes Sebastianus Proost, geb. Bergen op Zoom omstr. 1839.
Uit dit huwelijk:
Johanna Martina Proost, geb. Bergen op Zoom 29 aug. 1865.1536

XIIaj. Pieter Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 10 april 1853, Blauwverver,1537 † Goes (Z) 7 febr. 1941,1538 tr. Goes (Z) 11 dec. 18791539 Johanna Maria van Paassen, geb. Goes (Z) 31 dec. 1855,1540 † ald. 13 maart 1946,1541 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1881, † Goes (Z) 5 aug. 1940,1542 tr. Goes (Z) 4 okt. 19061543 Jan van den Boogaart, geb. omstr. 1879, † Goes 2 aug. 1953.1544

XIIak. Gerrit Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 april 1863, Rentenier / schoenmaker,1545 † Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 1944, tr. Ginneken en Bavel (N.B.) 20 mei 18911546 Antonia Elisabeth van Kraanen, geb. Steenbergen (N.B.) 4 mei 1866,1545 † Bergen op Zoom (N.B.) 8 aug. 1940,1547 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Pieternella Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 april 1897,1545 † ald. 9 mei 1904.1548

XIIal. Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 sept. 1864, † ald. 1 jan. 1953, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 18891549 Petrus Josephus Rockx, geb. Dinteloord en Prinsenland omstr. 1864, † Bergen op Zoom (N.B.) 9 juni 1929,1550 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIak. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1827, Katoenverver,1521 † Bergen op Zoom (N.B.) 30 dec. 1899,1551 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 nov. 18581552 Maria Dolk, geb. Terheijden (N.B.) 8 maart 1827, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 okt. 1904,1553 dr. van Petronella Dolk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Petronella, volgt XIIam.
2. Pieternella Maria Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 1861, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1934,1554 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 18871555 Piebe Klazes van Boon, geb. Zutphen omstr. 1863, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Levenloze dochter, geb. Bergen op Zoom 9 juni 1863.1556
4. Daniel Johannes, volgt XIIan.
5. Pieter Jacob Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 29 sept. 1867, † ald. 7 febr. 1877.1557
6. Levenloze zoon, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 nov. 1869.1558

XIIam. Neeltje Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 maart 1859,1559 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1945,1560 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 1 juni 18821559 Frederik Jacob Bekker, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1843, † Leiden (Z.H.) 20 nov. 1892;1561 tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 juni 18951562 Petrus Plantius van Houten, geb. Zaandam (N.H.) omstr. 1854, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Petronella Bekker, geb. Bergen op Zoom omstr. 1883.1563
2. Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 juni 1884,1564 † Bergen op Zoom 16 okt. 1884.1565
3. Hendrik Bekker, geb. Rotterdam juli 1884, † ald. 8 april 1885.1566
4. Frederika Jacoba Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1886.
5. Neeltje Petronella Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1888.1567
6. Johannes Daniel Bekker, geb. Rotterdam 11 maart 1890.1568

XIIan. Daniel Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1864, koopman, † Bergen op Zoom (N.B.) 30 april 1954, tr. Princenhage (N.B.) 4 mei 18931569 Hendrika Theodora Holst, geb. Buurmalsen, † Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 1948, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom 13 maart 1894.1570
2. Petronella Clasina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 11 mei 1896,1571 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 15 sept. 19191572 Daniel Nicolaas Scheffelaar, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1894.
3. Johanna Bertha Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 maart 1899,1570 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 14 febr. 19271573 Janus Janisse, geb. Kortgene (Z) 17 maart 1896.
4. Johannes Hendrik, volgt XIIIbl.
5. Hendrika Theodora Taal, geb. Bergen op Zoom 2 nov. 1904.

XIIIbl. Johannes Hendrik Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 febr. 1901,1574 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 19331575 Maria Peter Huberdtina Seegers, geb. Breda (N.B.) omstr. 1909.
Uit dit huwelijk:
Jan Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1944, † Terneuzen (Z) 23 nov. 1967.1576

XIal. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 30 juli 1832, † Rosmalen (N.B.) 11 febr. 1880,1577 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 3 sept. 18571578 Helena van den Berg, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 3 nov. 1832, † ald. 29 okt. 1894,1579 dr. van Johannes en Pieternel Cameron.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XIIao.
2. Johanna Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 nov. 1859, † ald. 27 febr. 1865.1580
3. Cornelis Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 1862, † ald. 28 okt. 1862.1581
4. Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 nov. 1863, † ald. 20 febr. 1865.1582
5. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 nov. 1871, † ald. 21 maart 1873.1583

XIIao. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 febr. 1858, † Breda (N.B.) 11 april 1919, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 27 okt. 18791584 Dina Gilissen, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1858, † Breda (N.B.) 1 okt. 1920, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 juli 1880, † Breda (N.B.) 4 okt. 1954, tr. 1e Breda (N.B.) 12 dec. 19011585 Ludovicus van Speijbroek, geb. Breda (N.B.) 28 febr. 1880, † ald. 8 juli 1942, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e na 1901 Lambertus Brood, geb. omstr. 1878, † Breda (N.B.) 14 mei 1964, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Pieter Johannes, volgt XIIIbm.
3. Helena Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1884, tr. Breda (N.B.) 15 mei 19021586 Waltherus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) 5 okt. 1884, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Hendrikus Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 14 aug. 1888, † ald. 23 aug. 1888.1587
5. Maria Wilhelmina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 19 juli 1889,1588 Dienstbode,1589 † Bergen op Zoom (N.B.) 17 maart 1965, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 19071588 Johannes van Gent, geb. Bergen op Zoom 1 jan. 1886, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 21 jan. 1893, † ald. 21 jan. 1895.1590
7. Johannes Leonardus, volgt XIIIbn.
8. Johanna Hendrika Taal, geb. Breda (N.B.) 4 april 1898.

XIIIbm. Pieter Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 24 febr. 1882, koetsier,1591 † Breda (N.B.) 6 aug. 1962, tr. Breda (N.B.) 7 sept. 19081592 Jeannette Weijers, geb. Breda 8 jan. 1883, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta Dimphna Taal, geb. Breda (N.B.) 28 okt. 1908, tr. Breda (N.B.) 22 mei 19301593 Gerardus Schouten, geb. ’s-Hertogenbosch (N.B.) omstr. 1904, † Breda (N.B.) 22 jan. 1946, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Dina Petronella Taal, geb. Breda (N.B.) 18 april 1910, † ald. 24 dec. 1939, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 19291594 Johannes van Aert, geb. Breda (N.B.) omstr. 1910.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) 12 okt. 1911,1595 † ald. 1 mei 1966, tr. Breda (N.B.) 21 febr. 19381596 Petronella van Dun, geb. Breda (N.B.) omstr. 1919.
4. Hendrikus Jacobus Taal, geb. Breda (N.B.) 31 jan. 1913, † 23 juli 1975, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld,178 tr. Breda (N.B.) 3 sept. 19361597 Katharina Dorothea Kemmerich, geb. Essen (Dld) 2 nov. 1911,1783 maart 1988, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld.178
5. Helena Taal, geb. Breda (N.B.) 23 sept. 1915, tr. Breda (N.B.) 2 maart 19391598 Hendrikus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) omstr. 1917.

XIIIbn. Johannes Leonardus Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 4 sept. 1895, tr. Breda (N.B.) 14 febr. 19161599 Adriana Maria Bastianen, geb. Princenhage (N.B.) omstr. 1897, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Breda (N.B.) 9 mei 1916.
2. Cornelia Johanna Taal, geb. Breda (N.B.) 3 juli 1917,1600 † ald. 13 juli 1917.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) juni 1918, † ald. 18 sept. 1918.
4. Johannes Cornelis Taal, geb. Breda (N.B.) omstr. 1922, tr. Breda (N.B.) 2 jan. 19411601 Petronella Henrica Knobel, geb. Breda (N.B.) omstr. 1922, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Dina Cornelia Taal, geb. Breda (N.B.) sept. 1923, † ald. 23 jan. 1924.
6. Cornelis Petrus Taal, geb. Breda (N.B.) aug. 1924, † ald. 28 april 1925.

Xz. Ari Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1782,1602 † Scheveningen (Z.H.) 16 nov. 1872,1603 tr. Scheveningen (Dep. Maasland) 14 mei 18091604 Dirkje de Ruiter | Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) 21 juni 1791,1376 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 aug. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Arise, volgt XIam.
2. Gijsbert Arisz, volgt XIan.
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1814,1605 † ald. 27 juli 1814.
4. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1814,516 † ald. vr 1 nov. 1817.
5. Arie, volgt XIao.
6. Maria, volgt XIap.
7. Dirk, volgt XIaq.
8. Clazina (Klasina), volgt XIar.
9. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 mei 1829,1606 † ald. 22 mei 1831.1607
10. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 juni 1832.1608

XIam. Cornelia Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 14 jan. 1810,1376 Vischdraagster,1609 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 maart 1891,1610 tr. Scheveningen (Holland) 16 jan. 18331611 Willem de Niet, geb. Den Haag Scheveningen 2 febr. 1806,1611 † ald. 5 jan. 1864, wedr. van Maria den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert de Niet, zeevisser, tr. ’s Gravenhage 24 jan. 1912 Maria van der Zwan.
2. Neeltje, volgt XIIap.
3. Dirkje de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1850, † Den Haag (Z.H.) 27 okt. 1893, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18731612 Arie Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1849, † Noordzee, kust bij Helder 14 nov. 1878, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 9 aug. 18821613 Jacob Ariesz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1832, † Den Haag (Z.H.) 19 mei 1913, zn. van Arie Kornelisz en Trijntje de Jager en wedr. van Neeltje Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1896561 Gerritje Keus.

XIIap. Neeltje de Niet, geb. Scheveningen 11 april 1836.
Uit haar relatie met Arie Cornelis Spaans, ged. Scheveningen 29 juni 1835:

XIIIbo. Wilhelmina Cornelia Spaans, geb. Scheveningen 11 jan. 1872, † ’s Gravenhage 1957, tr. 4 juni 1902 Cornelus Arie Vrolijk, geb. Scheveningen 21 okt. 1866, † Op zee gebleven 1917.
Uit dit huwelijk:
Leentje Vrolijk, geb. Scheveningen 4 okt. 1905, tr. ’s Gravenhage 20 juli 1925 Pieter Martinus Baak, geb. Scheveningen 24 febr. 1905, † ’s Gravenhage 1 nov. 1973.

XIan. Gijsbert Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 28 maart 1811,1376 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1885,1614 tr. 1e Den Haag (Holland) 6 nov. 18331615 Cornelia Kulk, geb. Katwijk aan zee 1803, Dienstbode,1616 dr. van Cornelis en Annetje van Duijn; tr. 2e Den Haag Scheveningen 5 maart 18731617 Dirkje den Heyer (Xas,1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirkje, volgt XIIaq.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 febr. 1836,1618 † Den Haag Scheveningen 23 sept. 1836.1619
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 juli 1837,1620 † ald. 22 juli 1837.1621
4. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 aug. 1838,1622 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1838.1623
5. Anna, volgt XIIar.
6. Arie, volgt XIIas.
7. Cornelia, volgt XIIat.

XIIaq. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 maart 1834,1624 † Maassluis (Z.H.) 29 sept. 1912, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 18591625 Martinus Hummelman, geb. Maassluis (Z.H.) 4 jan. 1824,1626 † ald. 14 mei 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hummelman, geb. 1859, † Maassluis 6 juli 1859.
2. Levenloos kind, geb. Maassluis 13 juni 1860.
3. Cornelia Hummelman, geb. Maassluis 9 juni 1861, † ald. 25 sept. 1861.
4. Margaretha Hummelman, geb. Maassluis 30 sept. 1862, † Poortugaal 30 sept. 1938.1627
5. Gijsbert Hummelman, geb. Maassluis 7 maart 1865, † ald. 27 aug. 1895.
6. Frans Hendrik Hummelman, geb. Maassluis 25 maart 1867,1628 † ald. 30 april 1934.
7. Cornelis Hummelman, geb. Maassluis (Z.H.) 26 febr. 1869,1629 † Rotterdam (Z.H.) - Poortugaal 8 dec. 1959.
8. Maarten Hummelman, geb. Maassluis 14 juni 1871, † ald. 16 dec. 1871.
9. Cornelia Hummelman, geb. Maassluis 6 jan. 1873, † Vlaardingen omstr. 1964.1630
10. Martinus Hummelman, geb. Maassluis 31 dec. 1874, † ald. 31 dec. 1874.

XIIar. Anna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 sept. 1839,1631 † Vrijenban 1 febr. 1906,1632 tr. Maassluis 26 dec. 18661633 Gerrit Prins, geb. Maassluis omstr. 1841.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Prins, † Maassluis 2 juli 1875.
2. Martinus Prins, geb. Maassluis 20 okt. 1867, † ald. 7 okt. 1944.
3. Gijsbert Prins, geb. Maassluis 6 aug. 1869, † ald. 27 mei 1938.
4. Dirk Prins, geb. Maassluis 5 sept. 1870, † ald. 23 dec. 1870.
5. Cornelis Prins, geb. Maassluis 2 okt. 1871.
6. Catharina Prins, geb. Maassluis 21 aug. 1874.
7. Cornelia Prins, geb. Maassluis 26 aug. 1876.
8. Trijntje Prins, geb. Maassluis omstr. 1878, † ald. 14 aug. 1880.

XIIas. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juli 1842,1634 visscher,541 † Den Haag Scheveningen 30 okt. 1915,1635 tr. Den Haag Scheveningen 2 mei 18661636 Dirkje Bruin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1843,1636 dr. van Jacob en Dirkje den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1868.1637
2. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 maart 1869,1638 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1869.1639
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1871,1640 † ald. 1 juli 1871.1641
4. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 nov. 1872,1642 † Den Haag Scheveningen 15 juli 1873.1643
5. Gijsbert, volgt XIIIbp.
6. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 maart 1876,1644 † ald. 7 aug. 1876.1645
7. Jacobus, volgt XIIIbq.
8. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1880,1646 † Den Haag Scheveningen 1 aug. 1894.1647
9. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 jan. 1882,1648 † Den Haag Scheveningen 1 juli 1883.1649
10. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 sept. 1884,1650 † Den Haag Scheveningen 29 sept. 1895.1651
11. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 maart 1886,1652 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1886.1653

XIIIbp. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 dec. 1873,1654 † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1931,1655 tr. Den Haag Scheveningen 27 dec. 18951656 Jacoba Verbaan, geb. Scheveningen 22 okt. 1875, dr. van Cornelis en Maria de Zwart.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. 28 sept. 1897, † Den Haag Scheveningen 22 sept. 1898.1657
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 mei 1899,1658 † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1941,1659 tr. Den Haag (Z.H.) 17 dec. 1919466 Leendert van der Toorn, geb. Den Haag (Z.H.) 14 juli 1897,582 zeevisscher.1660
3. Arie, volgt XIVaf.
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1902,1661 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1903.1662
5. Cornelis, volgt XIVag.
6. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 sept. 1905,1663 † Den Haag Scheveningen 27 febr. 1909.1664
7. Jacoba Gijsberta Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1908,582 tr. 8 jan. 1930582 Dirk van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 20 okt. 1906.582
8. Gijsbert Taal, geb. Den Haag omstr. 1914, † ald. 14 jan. 1924.1665

XIVaf. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 okt. 1901,1666 † ald. 14 mei 2003,1667 tr. Den Haag 30 mei 19231660 Jaantje Roos, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1903,466 Werkster,1660 dr. van N.N. Niet publiek en Maria de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon.
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 23 aug. 1932.1668
5. Levenloos kind, geb. Den Haag 24 mei 1934.1669
6. Levenloos kind, geb. Den Haag 25 okt. 1936.1670
7. Levenloos kind, geb. Den Haag 31 aug. 1938.1671

XIVag. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 maart 1904,1672 † Op Noordzee gebleven 26 april 1940, tr. Den Haag 27 jan. 19261673 Clasina Knoester, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 jan. 1904,1674 dr. van Joseph en Maria Magdalena den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Clasina Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 dec. 1927,1674 † Den Haag 20 febr. 1928.1675
4. Dochter.
5. Dochter.
6. Zoon.

XIIIbq. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 nov. 1877,1676 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 1909,1677 tr. Den Haag Scheveningen 27 dec. 19001678 Ida van Duin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1878.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1902,1679 † Den Haag Scheveningen 10 maart 1902.1680
2. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1903.1681
3. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 aug. 1905.1682
4. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1908, † ald. 21 maart 1909.1683
5. Maartje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 maart 1910, tr. Den Haag 18 jan. 1933466 Willem de Graaf, geb. Den Haag (Z.H.) 15 juni 1906,466 zn. van Cornelis en N.N. Niet publiek.

XIIat. Cornelia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1845,1684 † Den Haag (Z.H.) 15 april 1926,1685 tr. Den Haag Scheveningen 15 nov. 18651686 Leenderd IJspelder, geb. Den Haag Loosduinen (Z.H.) 11 april 1841,466 visscher.541
Uit dit huwelijk:
Cornelia IJspelder, geb. Den Haag Scheveningen 18 jan. 1866.1687

XIao. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 sept. 1815,516 Vischkooper,1688 † Den Haag Scheveningen 7 dec. 1853,1688 tr. Den Haag Scheveningen 11 sept. 18391689 Petronella (Pieternella) Oosterbaan,1211na 12 jan. 1870.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Taal (oorspr. Oosterbaan), geb. Den Haag Scheveningen 2 juli 1837, † Den Haag Scheveningen 7 sept. 1840.1690
2. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1840,1691 † Den Haag Scheveningen 16 juli 1840.1692
3. Arendje, volgt XIIau.
4. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 aug. 1842,1693 † Den Haag Scheveningen 31 okt. 1843.1694
5. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 okt. 1843,1695 † ald. 31 juli 1844.1696
6. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 maart 1845,1697 † Den Haag Scheveningen 30 mei 1847.1698
7. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 juni 1846,1652 † Den Haag Scheveningen 9 sept. 1847.1699
8. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1847,1700 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 sept. 1913,1701 tr. Den Haag Scheveningen 6 aug. 18731702 Dirkje Korving, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1851,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
9. Dirkje, volgt XIIav.
10. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 febr. 1850,1025 visscher,1703 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1850.1704
11. Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 sept. 1851,1705 † Den Haag Scheveningen 13 aug. 1852.1706
12. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1852, † Den Haag Scheveningen 14 nov. 1853.1707
13. Arie Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 maart 1854, † Den Haag Scheveningen 13 mei 1854.1708

XIIau. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 april 1841,1709 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 april 1873,1710 tr. 1e Den Haag Scheveningen 17 nov. 18581711 Arie Tuit, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, † ald. vr 27 juli 1865; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 18651712 Gijsbertus de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1825, † ’s Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 14 juni 1874.
Uit het eerste huwelijk:
Arie Tuit, geb. Den Haag Scheveningen 14 maart 1863.1713

XIIav. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1849,1714 † Den Haag Scheveningen 6 mei 1904,1715 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 jan. 18701211 Johannes Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1850, † Den Haag (Z.H.) 8 dec. 1934,1716 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pronk (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1869,1717 † Delft (Z.H.) 14 okt. 1944,1718 tr. ’s-Gravenzande (Z.H.) 6 mei 19191719 Cornelia Helena van den Berg, geb. ’s-Gravenzande (Z.H.) omstr. 1885.
2. Jacobus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1872, † ald. 7 juli 1875.
3. Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 1873, † ald. 5 juli 1875.
4. Jacobus Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1882.1720

XIap. Maria Taal, geb. Scheveningen (Holland) 1 nov. 1817,516 † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1885,1721 tr. Den Haag Scheveningen 26 juli 18371722 Minnecus de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1819, zn. van Teunis en Maria de Jong.
Uit dit huwelijk:

XIIaw. Annetje de Ruiter, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1900, tr. Den Haag (Z.H.) 13 jan. 18641723 Dirk Ariesz Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1845, † Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1921, zn. van Arie Kornelisz en Trijntje de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Minnecus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1866, † vr 16 dec. 1940, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 18871724 Maria Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Den Haag (Z.H.) 16 dec. 1940, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Arie Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1868, † Op Noordzee gebleven 14 febr. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 18901725 Hendrika Johanna Dijkhuizen, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1869, † Den Haag (Z.H.) 26 maart 1953, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Maria, volgt XIIIbr.
4. Johanna Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1875, † ald. 18 febr. 1927, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 18971726 Pieter van der Harst, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1874, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1879, † Den Haag (Z.H.) 4 dec. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 15 jan. 19021727 Wouter Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1878, zn. van Wouter en N.N. Niet publiek.

XIIIbr. Maria Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1871, † Den Haag (Z.H.) 23 juli 1913, tr. Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 18921728 Dirk Taal (XIIco).
Uit dit huwelijk:
Leuntje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 febr. 1894, † Den Haag Scheveningen 26 aug. 1970,1729 begr. Den Haag Alg. Begrpl. Kerkhoflaan 29 aug. 1970, tr. Den Haag (Z.H.) 28 april 1915466 Pieter Vrolijk, geb. Den Haag 28 dec. 1892.

XIaq. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1821,1730 visscher,541 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 maart 1909,1731 tr. Den Haag Scheveningen 17 jan. 18441732 Petronella (Pieternella) Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824, † na 2 jan. 1873, dr. van Arie en Maria de Mos.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIax.
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 okt. 1846,1733 † Den Haag Scheveningen 10 aug. 1849.1734
3. Dirk, volgt XIIay.
4. Maarten, volgt XIIaz.
5. Maria Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 okt. 1852,1735 † Den Haag Scheveningen 15 febr. 1857.1736
6. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 mei 1854,1737 † Den Haag (Z.H.) 1 febr. 1936,1738 tr. Evert de Niet, geb. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1854,466 Mandenmaker / Visscher.1739
7. Maria Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 maart 1857,1740 † Den Haag Scheveningen 12 sept. 1911,1741 tr. Nicolaas den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) maart 1857, † ’s-Gravenzande (Z.H.) 23 nov. 1893, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
8. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 juni 1859,1742 † Den Haag Scheveningen 29 juli 1914,1743 tr.1744 Krijn Hofland, geb. Den Haag 7 aug. 1856,1744 † ald. 18 nov. 1921.1744
9. Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 april 1862,1745 † Den Haag Scheveningen 1 maart 1866.1746
10. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 april 1862,1747 † Den Haag Scheveningen 29 okt. 1877.1748
11. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 april 1862,1749 † Zutphen, Warnsveld (Gld) 9 aug. 1943, tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 18841750 Dirk Spaans, † vr 9 aug. 1943, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
12. Hendrika Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 okt. 1865,1751 † Den Haag 21 dec. 1940.1752

XIIax. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 dec. 1844,1753 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1933,1754 tr. Den Haag Scheveningen 8 jan. 18681755 Cornelia van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen 26 mei 1841,1756 Dienstbode,1757 dr. van Cornelis en Huibertje Baak.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt XIIIbs.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 maart 1874,1758 † Den Haag Scheveningen 3 dec. 1876.1759
3. Arie, volgt XIIIbt.
4. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1880,1091 † Den Haag 17 maart 1940.1760
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1881,1761 tr. 3 maart 1903466 Pieter van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 31 okt. 1882.466

XIIIbs. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 juli 1871,1762 † Op Noordzee gebleven 31 okt. 1916, tr. Den Haag Scheveningen 27 dec. 18931763 Martina van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1870, †,398 dr. van Johannes Leenderd en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIVah.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1895.1764
3. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1897.1765
4. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 okt. 1898,1766 † ald. 6 nov. 1898.1767
5. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 maart 1901,621 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1903.1768
6. Cornelia, volgt XIVai.
7. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 jan. 1904,1769 tr. 10 febr. 1932582 Petronella Vrolijk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1908.
8. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 juni 1905.1770
9. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 31 aug. 1907.1771
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 17 maart 1912.1772

XIVah. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 maart 1894,1773 zeevisscher,1774 tr. Den Haag 17 jan. 19171774 Adriana Plugge, geb. Den Haag 28 maart 1894,466 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1918,466 † Driehuis (N.H.) 10 april 2004.1775
2. Adriana Taal, geb. Den Haag 28 juni 1920,4665 juli 1987, begr. Vreeswijk (U).1776
3. Zoon.

XIVai. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1902,1777 tr. 4 febr. 1923582 Johannes Huibert Verbaan (XIV-l).

XIIIbt. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1876,1778 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 19001779 Leuntje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 jan. 1878,1780 † Lichtenvoorde (Gld) 18 dec. 1944, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Jacobus, volgt XIVaj.
2. Maarten Taal, geb. omstr. 1904, zeevisscher.1781
3. Apolonia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 dec. 1905,1782 tr. Den Haag (Z.H.) 1 febr. 19331783 Leeuwe ter Mors, geb. Den Haag (Z.H.) 21 sept. 1907,582 Krankzinnigenverpleger,1784 zn. van Frederik Gerhard.

XIVaj. Arie Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 okt. 1901,1785 Chauffeur,1781 tr. Den Haag 17 febr. 19261781 Paula Wunderlich, geb. Siegen (Dld) 13 okt. 1902, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XIIay. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 juli 1848,1786 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 nov. 1915,1787 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 jan. 1873637 Maria Vink, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1851, dr. van N.N. Niet publiek en Jannetje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1873,1788 † Den Haag Scheveningen 28 mei 1876.1789
2. Job, volgt XIIIbu.
3. Jacobus Dirk, volgt XIIIbv.
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 maart 1883,1790 tr. 8 sept. 1909466 Gerrit Philippus Uijthoven, geb. Haarlemmerliede (N.H.) 28 juli 1886, † Leiden (Z.H.) 3 maart 1961.
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 juni 1886.1791
6. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1889,1792 † Den Haag (Z.H.) 5 aug. 1956,1793 tr. 1917466 Lucas Luitjes, geb. Meppel (Dr) 10 dec. 1891.466
7. Elisabeth Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 april 1891.1794

XIIIbu. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 aug. 1875,882 Schoenmaker,541 Assistent stationsdienst N.S.,1795 † Apeldoorn (Gld) 18 juli 1953, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 02/184,1796 tr. Jannetje Bras, geb. Schiedam (Z.H.) omstr. 1876, † Apeldoorn (Gld) 29 dec. 1946, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 02/184, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1899,179710 nov. 1970, begr. Bilthoven Den en Rust,1776 tr. Voorschoten 27 okt. 19211798 Karel Cornelis van Spronsen, geb. Rotterdam omstr. 1897, † 29 nov. 1979, begr. Bilthoven Den en Rust,1776 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Johanna Philippina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1899,1799 † Den Haag Scheveningen 10 febr. 1900.1800
3. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1901,1801 † Den Haag Scheveningen 3 okt. 1901.1802
4. Johanna Philippina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 nov. 1903,1803 † Apeldoorn 12 jan. 1988.
5. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1907, † ald. 29 maart 1908.1804
6. Jan Taal, geb. omstr. 1911, † Holten (Ov) 19 aug. 1912.

XIIIbv. Jacobus Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1878,1805 Schoenmaker,1806 † Den Haag Loosduinen (Z.H.) 13 febr. 1939,1807 tr. 1e Noordwijk aan zee (Z.H.) 14 sept. 18991808 Grietje van der Wiel, geb. Noordwijk (Z.H.) omstr. 1878,1808vr 26 april 1922;1809 tr. 2e Den Haag 26 april 19221795 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juni 1931)1795 Mina van Vriesland, geb. Amsterdam omstr. 1867, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en gesch. echtg. van Isaac Penheiro; tr. 3e Den Haag (Z.H.) 9 sept. 19311810 Sophia Danneboom, geb. Zwolle omstr. 1883, † Rotterdam (Z.H.) 8 febr. 1943,1811 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 15 jan. 1901.1812
2. Maria Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1901,1042 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1922466 Jacobus Petrus Hendrikus Lodders, geb. Rotterdam (Z.H.) 4 maart 1898, † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1954.
3. Johanna Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1902,1813 † Den Haag Scheveningen 4 sept. 1905.1814
4. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1904,1815 † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1957.1816
5. Johanna Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 jan. 1906,1817 tr. 12 febr. 1930582 Hermanus Veldhuis, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1907.
6. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 nov. 1908,582 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 19331818 (echtsch. ingeschr. ald. 9 dec. 1941)1818 Arendje de Bruijn, geb. Schipluiden (Z.H.) 14 juni 1910, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Margaretha Taal, geb. Loosduinen (Z.H.) 28 april 1910,582 tr. 21 sept. 1938582 Gerardus Steijger, geb. 1909.
8. Job Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1915, † Voorschoten (Z.H.) 28 jan. 1922.1819
9. Grietje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 april 1915,466 tr. Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1937466 Hendricus Johannes van Leeuwen, geb. Den Haag (Z.H.) 4 april 1912.466
10. Jacobus Dirk Taal, geb. Den Haag 1917, † ald. 18 juni 1918.1820

XIIaz. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 juni 1850,1821 † Den Haag (Z.H.) 19 dec. 1929,1822 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1873740 Alida den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1852, dr. van Jan en Trijntje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 maart 1873,1823 † Den Haag Scheveningen 28 juli 1921.1824
2. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1875,1825 † Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1958,1826 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1896466 Wouter Zuurmond, geb. Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1874.
3. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 okt. 1877,1827 † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1959.
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1879.1828
5. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 okt. 1881,1829 † Den Haag Scheveningen 26 jan. 1901.1830
6. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 maart 1883.1831
7. Jacobus, volgt XIIIbw.
8. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 maart 1887,1832 † ald. 9 maart 1887.1833
9. Maria Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 aug. 1888,1834 † Den Haag Scheveningen 20 aug. 1888.1835
10. Johannes, volgt XIIIbx.
11. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 21 okt. 1894.1836

XIIIbw. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 18 okt. 1884,1837 zeevisscher,541 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908646 Johanna Jacoba Baak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1885, Nettenboetster,541 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1908.1838
2. Alida Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 30 juli 1910,1667 † ald. 13 juni 1998,1667 tr. Den Haag (Z.H.) 26 april 19331839 Arie Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1910, zn. van Gerrit en Aasje Dijkhuizen.

XIIIbx. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 sept. 1889,1840 tr. Den Haag 15 jan. 19131841 Johanna den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen 2 okt. 1889,1842 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten, volgt XIVak.
2. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 jan. 1917,1842 † ald. 13 okt. 1921.1843
3. Dochter.
4. Zoon.

XIVak. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 okt. 1913,1842 tr. 2 maart 1938582 Klazina Harteveld, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 aug. 1915,582 † Leiderdorp (Z.H.) 26 sept. 2013.1844
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIar. Clazina (Klasina) Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 juni 1825,1048 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 nov. 1912,1845 tr. Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 18491846 Cornelis Johannes Overduin, geb. Scheveningen 1826, zn. van Adrianus en Klaartje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Overduin (oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 nov. 1848.1847
2. Klaartje Overduin, geb. Den Haag 10 april 1862,1848 † Loosduinen 29 juni 1917.

Xaa. Cornelis (Kornelis) Taal, geb. Scheveningen (Holland) 23 juni 1787, Visverkoper,1215 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 18211849 Gerritje Eijspelder, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 14 okt. 1796,1850 Vischverkoopster,1851 † Amsterdam (N.H.) 1 okt. 1860,1852 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 aug. 1819,1853 † ald. 9 juni 1820.1854
2. Neeltje, volgt XIas.
3. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1824.1855
4. Martijntje, volgt XIat.
5. Martijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1828,1856 † ald. 27 dec. 1828.1856
6. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 jan. 1832.1857
7. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 mei 1834,1858 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 aug. 1834.
8. Erntje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 jan. 1835.1859
9. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 juli 1835,1860 tr. Amsterdam (N.H.) 15 okt. 18621861 Maria van der Moolen, geb. Amsterdam (N.H.) omstr. 1838.
10. Cornelia, volgt XIau.
11. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 febr. 1839,1862 †.1863
12. Keetje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 20 jan. 1843.1859

XIas. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 aug. 1821.1864
Haar zoon:
1. Hugo Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1848,1865 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1848.1866
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
2. Maria Mok, geb. Amsterdam (N.H.) 27 jan. 1853.
3. Gerritje Mok, geb. omstr. 1857.1867

XIat. Martijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1828,1868 tr. 1e Den Haag Scheveningen 31 dec. 18511869 Matthijs van Driel, geb. Bruinisse omstr. 1811, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Sloten 23 juni 18711870