Families Tael | Taal

Verreweg de meeste mensen met de familienaam Taal woonden in Scheveningen. De oorsprong van deze families moeten we hoogstwaarschijnlijk in Brielle zoeken. (Zie onderaan de pagina.) Meerderen zwermden uit over Nederland.

Helderse tak

Achter in de 19e eeuw trokken Johannes Taal en zijn echtgenote Wilhelmina Zuidhoek, met hun gezin, van Scheveningen naar Den Helder. Daar was hij visser. In 1896 verhuisde het echtpaar opnieuw nu vanuit Den Helder naar Amsterdam. Johannes, die Jan werd genoemd, werkte daar als vishandelaar. In Amsterdam woonden zij tot in 1909 in de 2e Spaarndamstraat, op een vijftal volgtijdelijke adressen. Op het laatste adres aldaar, (nummer 86 hs) formeel ingeschreven, is Johannes overleden.

Niet alle kinderen verhuisden mee naar Amsterdam, onder andere zoon Jacobus Taal, mijn grootvader, bleef in Den Helder als visserman werken. Hij trouwde tweemaal, een deel van zijn kinderen verhuisde op hun beurt om economische redenen naar Zaandam. Een enkele van zijn kleinkinderen belandde op Urk, het voormalige eiland waar Jacobus zijn tweede vrouw Aaltjen Pasterkamp vandaan kwam. Op Urk wonen nu meerdere Taal 'en. Trouwens, de relaties tussen Den Helder en Urk waren velerlei.

De jongste broer van Jacobus Taal, die net zo als zijn vader Johannes heette, is meegegaan naar Amsterdam. Uiteindelijk is deze jongste zoon weer naar Den Haag terug verhuisd.

Img

Spreiding in Nederland

Uiteraard der zaak zijn meerdere "takken" van de familie over Nederland uitgewaaierd. Ook in de provincie vanwaar mijn vrouw komt, Noord Brabant, wonen Taal 'en. Met name in de regio Bergen op Zoom en Breda leven ook wat leden van het geslacht Taal. Naar mij bekend ging vanuit Scheveningen "Pieter Taal geb 20-08-1780" (2e huwelijk met Neeltje Barendse) daar wonen. Voor de parenteel van deze Pieter Taal: geboren in 1780 . Deze Pieter is niet de stamvader van alle Brabantse Taal'en, in Den Bosch woonden eveneens familie(s) Tael.

De provincie Zeeland heeft ook zijn Taal'en. De meeste stammen af van ene Leendert Taal met Johanna de Korte. Leendert is geboren in Katwijk, en trouwde in Buttinge. Zijn vaders grafische parenteel Zijn vader was Gerrit Ariese Taal ( met Alebertje Klaase Heer), waarschijnlijk een zoon van Arie Taal & Trijntje van Duijvenbode. De vader van deze Arie (Gerrit Ariese) kwam uit Scheveningen. De roots van Taal'en in Brabant en Zeeland liggen dus ook in Scheveningen.

De familie heeft al langdurig een voorkeur voor woonplaatsen die over water bereikbaar zijn; zo ook Rotterdam. In het gemeentearchief is goed zichtbaar hoe de schrijfwijze "Tael" overging in "Taal". Verbindingen van een aantal personen in Rotterdam met Scheveningen zijn te constateren. Maar van de meeste lieden zijn de familierelaties mij niet bekend.

De provincie Utrecht kent ook een tak van de familie; deze is afkomstig van Jannitje Taal, een ongehuwde moeder waarvan de ouders mij onbekend zijn. Parenteel van Jannitje Taal.

De oudst bekende Taal uit Scheveningen, die overigens Heyndrick Tael heette, werd geboren rond 1510. Parenteel van Heyndrick Tael.