Parenteel van Heyndrick Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 6 april 2019. In CBG - formaat


De herkomst van Tael'en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle. De verbinding tussen Heyndrick en Pier Tael uit Brielle(als vader) is speculatief, maar waarschijnlijk.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.
Een familierelatie tussen Schevelingen en Brielle is ook anderszins aannemelijk. Zie ook elders op de site.I. Mr.1 Heyndrick Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,2 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,3 zn. van Pier, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 15324 Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.5
Uit dit huwelijk:

II. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 15696 Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594, dr. van Jan en Marijtje Alijts de Waert; tr. 2e 15964 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck, geb. 1596.
Uit het eerste huwelijk:

III. Heyndrick Pieters Taal, geb. Scheveningen (Holland) 1569,7 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,3 tr. Scheveningen 15954 Nelleke Gerrits.
Uit dit huwelijk:

IV. Jan Hendricksz Taal, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,7 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 16188 Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen 1594, † ald. 21 nov. 1668, begr. Scheveningen, Oude Kerk 25 nov. 1668,9 dr. van Gerrit Cornelisz en Maritge Wouters Bom.
Uit dit huwelijk:
1. Maertge Taal, † Scheveningen 5 mei 1681, tr. 12 dec. 166810 Claes Leendert Cockse Claesz, begr. 9 sept. 1679.
2. Corsje Jans Taal, begr. Scheveningen 22 dec. 1690.
3. Hendrik Jansz, volgt Va.
4. Pieter Jansz, volgt Vb.
5. Wouter Taal,11 ged. Scheveningen 1639, † 1703, tr.12 Cornelia Cornelis Croeser, † Voorburg 1630.

Va. Hendrik Jansz Taal, geb. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,13 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen 1622, † ald. 23 april 1708.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendriksz, volgt VIa.
2. Gysbrecht Hendriksz, volgt VIb.
3. Aaltie Taal, ged. 7 aug. 1650, † 19 sept. 1721, tr. Scheveningen 10 dec. 167910 Arij Maertens de Wit, zn. van Maerten Maertens en Maertie Cornelis Pronck.

VIa. Gerrit Hendriksz Taal, geb. Scheveningen omstr. 1644, visscher, Comenyhouder,14 † Scheveningen omstr. 1672,10 tr. Scheveningen 31 okt. 166614 Walichgie Walings de Wit, ged. Scheveningen 17 maart 1644,14 begr. ald. 3 juni 1719,14 dr. van Waling Gerbrants.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIa.
2. Ariaentge, volgt VIIb.
3. Leendert Gerritse, volgt VIIc.
4. Aryen Gerritse, volgt VIId.

VIIa. Hendrik Taal, ged. Scheveningen 20 maart 1667,141716,7 tr. Scheveningen 31 mei 16934 Claasje van Schie, geb. Noordwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Klaertje Taal, ged. Scheveningen 13 dec. 1693,15 begr. ald. 8 april 1774,15 tr. Scheveningen 4 dec. 172015 Arie Jorisse Buitenhek, geb. 1691,151746.15
2. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 2 jan. 1695,15 begr. ald. 18 aug. 1695.15
3. Gerrit, volgt VIIIa.
4. Ariaentje Taal, ged. Scheveningen 10 maart 1697,15 begr. ald. 18 dec. 1714.15
5. Jan Taal, ged. Scheveningen 15 febr. 1699,15 begr. ald. 12 april 1699.15
6. Geertje Taal, ged. Scheveningen 13 juni 1700,15 begr. ald. 3 okt. 1701.15
7. Annitje, volgt VIIIb.
8. Gerritje Taal, ged. Scheveningen 25 febr. 1703,15 begr. ald. 28 nov. 1746,15 tr. Scheveningen 16 dec. 173615 Jan Abrahamse Roeleveld.
9. Dirkje Taal, ged. Scheveningen 9 nov. 1704.15
10. Aefje Taal, ged. Scheveningen 21 okt. 1708.15
11. Kniertje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1710,15 †,16 begr. Rotterdam (Holland) 27 sept. 1777.
12. Trijnje Taal, ged. Scheveningen 11 sept. 1712,15 begr. ald. 14 dec. 1714.15
13. Marytje Taal, ged. Scheveningen 11 sept. 1712.15

VIIIa. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 5 febr. 1696,17 begr. ald. 7 juni 1749,18 tr. Scheveningen 23 april 171919 Treyntje Janse Vis, ged. 17 mei 1699,20 begr. 19 okt. 1761.20
Uit dit huwelijk:
1. Heindrik Taal, ged. Scheveningen 3 dec. 1721.20
2. Joannis Taal, ged. Scheveningen 21 sept. 1727,20 begr. ald. 22 jan. 1731.20
3. Jan Taal, ged. Scheveningen 25 febr. 1731.20

VIIIb. Annitje Taal, ged. Scheveningen 18 dec. 1701,15 begr. ald. 14 okt. 1727,15 tr. Scheveningen 9 maart 172721 Johan v.d. Lis.
Uit dit huwelijk:
Anna v.d. Lis, ged. Scheveningen 12 okt. 1727,22 begr. ald. 14 maart 1759.22

VIIb. Ariaentge Taal, ged. Scheveningen 19 aug. 1668,14 tr. 1e (ondertr. Scheveningen 29 april) 169114 Crijn Jansz Harteveld, geb. 1665,141714;14 tr. 2e Scheveningen 27 dec. 17164 Eeuwit Ariens van der Kraa.
Uit het eerste huwelijk:
Kniertje Crijne Harteveld, ged. Scheveningen 30 mei 1700,23 † ald. 17 maart 1764.

VIIc. Leendert Gerritse Taal, ged. Scheveningen 2 febr. 1670,24 begr. ald. 30 juni 1719,25 tr. Scheveningen 18 mei 170425 Gerritje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen 8 jan. 1676,26 begr. ald. 1 nov. 1724.26
Uit dit huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen 4 juni 1707.25
2. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 30 juli 1705,25 begr. ald. 22 aug. 1705.25
3. Kind, ged. Scheveningen 27 mei 1706,25 begr. ald. 4 juli 1708.25
4. Gerbrand, volgt VIIIc.
5. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 27 sept. 1711,25 begr. ald. 28 april 1712.25
6. Trijntje Taal, ged. Scheveningen 5 maart 1713, begr. ald. 27 mei 1713.25
7. Marytje Taal, ged. Scheveningen 13 mei 1714.25
8. Anna Taal, ged. Scheveningen 20 dec. 1716.25

VIIIc. Gerbrand Taal, ged. Scheveningen 18 aug. 1709,25 begr. ald. 28 nov. 1744,25 tr. Scheveningen 9 mei 173425 Geertje Cornelisdr den Heyer, ged. Scheveningen 19 aug. 1703,25 begr. ald. 9 maart 1753.25
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, ged. Scheveningen 30 jan. 1735,27 begr. ald. 21 febr. 1735.27
2. Cornelis Taal, ged. Scheveningen 30 jan. 1735,27 begr. ald. 18 dec. 1755.27

VIId. Aryen Gerritse Taal, ged. Scheveningen 4 okt. 1671,28 begr. ald. 19 sept. 1720,29 tr. Scheveningen 17 maart 169729 Leuntje Maertens de Wit, ged. Scheveningen 10 mei 1665,29 begr. ald. 24 aug. 1727,29 gesch. echtg. van Willem Tasman; zij hertr. 4 febr. 172529 Cornelis Arie Man.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Ariese, volgt VIIId.
2. Willem Taal, ged. Scheveningen 6 sept. 1699,29 begr. ald. 12 sept. 1699.29
3. Christina Taal, ged. Scheveningen 5 dec. 1700,29 † ald. 31 dec. 1729, tr. Scheveningen 14 juni 172229 Harmanus Claase Pals, ged. 23 mei 1700, † 12 jan. 1754.
4. Willem Taal, ged. Scheveningen 11 jan. 1702,29 begr. ald. 17 mei 1702.29
5. Willem Taal, ged. Scheveningen 11 febr. 1703,29 begr. ald. 19 juni 1703.29
6. Willem Taal, ged. Scheveningen 24 febr. 1704,29 begr. ald. 30 maart 1704.29
7. Dirkje Taal, ged. Scheveningen 24 febr. 1704,29 begr. ald. 22 mei 1704.29
8. Michiel Taal, ged. Scheveningen 4 okt. 1705,29 begr. ald. 30 jan. 1706.29
9. Michiel Taal, ged. Scheveningen 22 mei 1707,29 begr. ald. 28 mei 1707.29
10. Anna Arens, volgt VIIIe.

VIIId. Gerrit Ariese Taal, geb. Scheveningen (Holland) 1698, † vr 1763,30 tr. Scheveningen (Holland) 4 mei 172129 Jannetje Angse Ouwehand, ged. Katwijk aan zee (Holland) 8 aug. 1699,30 begr. ald. 14 febr. 1763,30 dr. van Angse Gijse en Neeltje Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Gerritse Taal, ged. omstr. 1721, † Scheveningen, begr. Scheveningen 29 jan. 1776,31 tr. Scheveningen 4 mei 174931 Cornelis Pronk, ged. Scheveningen 31 okt. 1717,31 begr. ald. 6 maart 1796.31
2. Arentje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 13 dec. 1722,32 tr. Den Haag (Holland) 27 april 1749 Cornelis Pronk, geb. omstr. 1723.
3. Neeltje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 2 april 1724.32
4. Arie, volgt IXa.
5. Leuntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juli 1728,33 tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 april 1754 Leendert de Best, geb. omstr. 1729, zn. van Jan en Aaltje Niijgh.
6. Annetje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 juli 1730.32
7. Korsje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 nov. 1731.32
8. Angze Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 jan. 1733,32 † ald. vr 5 nov. 1741.
9. Ary Taal, ged. Katwijk aan zee 19 jan. 1733.
10. Grietje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 12 dec. 1734.32
11. Neeltje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 nov. 1737.32
12. Angze Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 nov. 1741,32 † Katwijk aan zee vr 24 jan. 1743.
13. Angze Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 jan. 1743.32

IXa. Arie Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1725, begr. ald. 24 dec. 1768,33 tr. Katwijk aan zee (Holland) 14 dec. 174934 Catharina van Duijvenbode, geb. Katwijk aan zee (Holland) 1724,351784,33 dr. van Leendert.
Uit dit huwelijk:
1. Weijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 maart 1750,32 tr. Katwijk aan zee (Holland) 30 april 1775 Jacob Hoek, geb. omstr. 1750.
2. Neeltje, volgt Xa.
3. Gerrit Taal, ged. Rijswijk 29 juli 1752.
4. Gerrit Ariese, volgt Xb.
5. Leendert, volgt Xc.
6. Cornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 jan. 1757.32
7. Cornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 sept. 1758,32 † Katwijk (Z.H.) 2 okt. 1829.33
8. Jacob, volgt Xd.
9. Jannetie Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 sept. 1763,32 † Katwijk (Z.H.) 1 juni 1820,33 tr. Katwijk (Z.H.) 10 nov. 179333 Daniel van Rijn.

Xa. Neeltje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 21 nov. 1751,32 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 1832,36 tr. Scheveningen (Holland) 1 mei 178537 Maarten Gerritse Beekhuizen, † vr 28 juli 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Beekhuizen, geb. omstr. 1787.
2. Willem Beekhuizen, geb. Veere omstr. 1794.38

Xb. Gerrit Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 juli 1753,3216 nov. 1795,39 tr. Katwijk aan zee (Holland) 13 mei 178134 Albertha Klaase Heer / de Geer, ged. 4 mei 1755.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal,33 ged. Katwijk aan zee (Holland) 6 febr. 1782, Soldaat, Franse leger, 126e Regiment Infanterie van Linie.40
2. Jannetje Taal, geb. 1783, ged. Katwijk (Z.H.) 28 sept. 1783.33
3. Jacob Taal, ged. Katwijk (Z.H.) 12 juni 1785.
4. Leendert, volgt XIa.
5. Jannetje Taal, geb. Veere omstr. 1794, † ald. 23 febr. 1827.41

XIa. Leendert Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 28 maart 1789,42 ged. Katwijk (Holland) 29 maart 1789,39 Smidsbaas,43 Marchal ferrant,44 † Serooskerke (W) 25 april 1842, tr. Buttinge (Z) 23 sept. 181244 Johanna de Korte, geb. Ritthem 22 juni 1780,39 † Serooskerke (W) 4 okt. 1847.45
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt XIIa.
2. Abraham, volgt XIIb.
3. Arij, volgt XIIc.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 16 febr. 1817, Schoenmakersbaas,46 † Serooskerke (Z - W) 2 dec. 1844.46
5. Jacob Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 23 april 1819, † ald. 9 april 1820.47

XIIa. Gerrit Taal, geb. Buttinge, Grijpskerke, Veere (Z) 4 febr. 1814, Smidsknecht,48 † Serooskerke (Z - W) 5 nov. 1847,49 tr. Serooskerke (Z - W) 12 dec. 183550 Catharina Schout, geb. Sint Laurens 9 nov. 1814,39 † Serooskerke (W) 29 april 1897.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 17 maart 1837, † ald. 2 nov. 1838.51
2. Simon, volgt XIIIa.
3. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 29 mei 1841, † ald. 25 maart 1842.48

XIIIa. Simon Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 7 maart 1840, smid, † Oost en West-Souburg (Z) 27 febr. 1934,52 tr. Oostkapelle (Z) 3 mei 186553 Adriana Dourleijn, geb. Oostkapelle (Z) 22 dec. 1840,39 † Meliskerke (Z) 5 dec. 1914.54
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, volgt XIVa.
2. Abraham, volgt XIVb.
3. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 19 april 1868, † ald. 16 aug. 1868.55
4. Maatje, volgt XIVc.
5. Johanna Taal, geb. Veere (Z) 14 aug. 1870, † ald. 22 aug. 1870.56
6. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 22 sept. 1871, † ald. 28 mei 1872.57
7. Gerrit, volgt XIVd.
8. Willem Taal, geb. Veere (Z) 8 juli 1875,58 † ald. 10 maart 1876.59
9. Simon, volgt XIVe.
10. Willem Taal, geb. Veere (Z) 4 febr. 1878, † ald. 9 aug. 1878.60
11. Jacomina, volgt XIVf.

XIVa. Catharina Taal, geb. Domburg (Z) 19 maart 1866, † Oostkapelle (Z) 2 okt. 1954,61 tr. Veere (Z) 29 aug. 188362 Adriaan Theune, geb. Sevenum omstr. 1861, † Middelburg (Z) 28 dec. 1954.63
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Theune, geb. Veere 17 nov. 1883,64 † Koudekerke 18 nov. 1917.65
2. Adriana Theune, geb. Veere 11 dec. 1884.66
3. Simon Theune, geb. Veere nov. 1886, † ald. 19 dec. 1886.67
4. Pieter Theune, geb. Koudekerke 3 febr. 1893, † ald. 30 april 1895.68
5. Pieternella Theune, geb. Koudekerke 21 april 1894, † ald. 5 febr. 1895.69
6. Catharina Theune, geb. Koudekerke (Z) 27 nov. 1895, † Middelburg (Z) 14 dec. 1958.
7. Abraham Theune, geb. Middelburg 9 aug. 1903, † ald. 19 maart 1904.

XIVb. Abraham Taal, geb. Veere (Z) 2 april 1867, † Middelburg (Z) 13 okt. 1943,70 tr. Oost- en West-Souburg (Z) 3 april 189171 Neeltje Sanders, geb. Zoutelande omstr. 1863, † Sint Laurens 4 mei 1949.72
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Veere (Z) 13 febr. 1892,73 † Middelburg (Z) 17 juli 1975,74 tr. Middelburg (Z) 13 aug. 194775 Dirkje Korporaal, geb. Brandwijk (Z.H.) 17 nov. 1889, † Middelburg (Z) 24 febr. 1958,76 wed. van Pieter Kalis.
2. Cornelis, volgt XVa.
3. Adriana Elizabeth Taal, geb. Veere (Z) 6 mei 1897,7719 maart 1993, begr. Middelburg - Begraafplaats Sint Laurens,78 tr. 1e Veere 8 mei 191862 Andries Volkers, geb. Veere (Z) omstr. 1890, † Middelburg (Z) 11 jan. 1940;79 tr. 2e Sint Laurens (Z) 30 juli 194180 Laurens van den Broeke, geb. omstr. 1875, † Sint Laurens (Z) 27 nov. 1962.81

XVa. Cornelis Taal, geb. Veere (Z) 4 sept. 1893,82 † Middelburg (Z) 16 sept. 1983,74 tr. Veere (Z) 11 mei 192183 Elizabeth Wouters, geb. Veere (Z) omstr. 1895, † Middelburg (Z) 10 dec. 1951.84
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XVIa.
2. Abraham Taal, geb. 14 juni 1925, † Middelburg (Z) 18 sept. 2016, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3 22 sept. 2016.85

XVIa. Jan Taal (Verzetsherinneringskruis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau), geb. Middelburg (Z) 3 april 1924, † Ouderkerk a.d. IJssel 10 okt. 2015,86 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk 16 okt. 2015.87
Uit zijn relatie met Cornelia Martijntje van Wijnen, geb. 4 sept. 1922, † 9 dec. 2003, begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk:
Alsep Angre Taal, geb. 29 dec. 1954, † Ouderkerk aan de IJssel 10 maart 1973,74 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk.88

XIVc. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 18 juni 1869, † Tholen (Z) 20 jan. 1956,89 tr. Veere (Z) 24 sept. 189090 Cornelis Bakker, geb. Serooskerke omstr. 1865, † Koudekerke 17 nov. 1931.91
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana Bakker, geb. Veere 20 dec. 1890.92
2. Adriana Johanna Bakker, geb. Veere 5 april 1894, † ald. 1 juli 1894.93

XIVd. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 14 juli 1873,94 smid,9521 okt. 1968, begr. Middelburg (Z) - Begraafplaats Westelijke Oude Havendijk 3,88 tr. Meliskerke (Z) 2 okt. 189696 Sara Suzanna de Groot, geb. Serooskerke (W) (Z) 9 aug. 1869,9710 dec. 1968, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3.88
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Middelburg (Z) 25 juni 1897,98 smid,9517 dec. 1996, begr. IJmuiden (N.H.),99 tr. Lochem (Gld) 6 febr. 192095 Anna Maria Vriens, geb. Sint Pauwels (Belgie) omstr. 1898, † Velsen 23 nov. 1939.100
2. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 28 febr. 1899, † ald. 25 juli 1899.
3. David Taal, geb. Middelburg (Z) 21 febr. 1901, † ald. 30 aug. 1988,74 tr. Middelburg (Z) 18 juli 1928101 Maatje Francina Houtop, geb. Koudekerke (Z) 13 febr. 1903,102 † Middelburg (Z) 29 dec. 1991.102
4. Adriana Catharina Taal, geb. Middelburg (Z) 5 juli 1903, Apothekersassistente, † Middelburg (Z) 10 aug. 1942, tr. Middelburg (Z) 16 juni 1925103 Reinier Elias Hattink, geb. Middelburg (Z) 2 jan. 1891,104 † ald. 31 mei 1928.105
5. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 17 okt. 1905,1061 febr. 2006, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg,88 tr. Middelburg (Z) 5 juli 1932107 Thomas Jan de Looff, geb. Middelburg (Z) 29 aug. 1907,88 Bureelambtenaar bij den Rijkswaterstaat, † 15 juli 1981, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg.
6. Pieter Taal, geb. Middelburg (Z) 7 jan. 1908, tr. Middelburg (Z) 8 maart 1935108 Henderika Elizabeth de Keijzer, geb. Middelburg (Z) 9 okt. 1910,109 † Goes (Z) 22 dec. 1941.110
7. Abraham Taal, geb. Middelburg (Z) 22 nov. 1910,111 † ald. 9 dec. 1910.112

XIVe. Simon Taal, geb. Veere (Z) 6 maart 1877,113 smid,114 † Veere (Z) 4 febr. 1959, tr. Zoutelande (Z) 17 aug. 1900114 Leuntje Koppejan, geb. Zoutelande (Z) omstr. 1877, † Vlissingen (Z) 14 dec. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Taal, geb. Meliskerke (Z) 16 jan. 1901, † Biggekerke (Z) 23 nov. 1980,74 tr. Meliskerke (Z) 6 maart 1925115 Johannes Wielemaker, geb. Biggekerke (Z) omstr. 1895, † ald. 23 dec. 1984.116
2. Johanna Adriana Taal, geb. Meliskerke (Z) 24 okt. 1903, † Koudekerke (Z) 26 febr. 1952,117 tr. Meliskerke (Z) 8 aug. 1923 Pieter de Potter, geb. Koudekerke omstr. 1903, † Tilburg 25 febr. 1953.118
3. Catharina Maria Taal, geb. Meliskerke (Z) 21 sept. 1907,11917 jan. 1998, begr. Veere (Z) - Nieuwe Begraafplaats Zanddijkseweg.120
4. Jakoba Taal, geb. Meliskerke (Z) 1 juni 1910,121 tr. Meliskerke (Z) 22 jan. 1932115 Abraham Christiaan van der Heijden, geb. omstr. 1911.

XIVf. Jacomina Taal, geb. Veere (Z) 25 juni 1879,122 † Meliskerke (Z) 16 febr. 1917,123 tr. Meliskerke 17 mei 1901115 Jakob Koppejan, geb. Zoutelande omstr. 1873, † Meliskerke 29 mei 1905.123
Uit dit huwelijk:
1. Jakobus Koppejan, geb. Meliskerke 19 dec. 1902, † ald. 12 dec. 1903.124
2. Adriana Johanna Koppejan, geb. Meliskerke omstr. 1906.

XIIb. Abraham Taal, geb. Buttinge / Grijpskerke (Z) 7 febr. 1815, Smid / smids-knegt,125 † Serooskerke (Z - W) 16 dec. 1888,43 tr. Noordwelle (Z) 20 aug. 1842126 Ameltje van der Werf, geb. Noordwelle omstr. 1818, † Serooskerke (W) 9 dec. 1902.127
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIb.
2. Cornelis, volgt XIIIc.
3. Leendert, volgt XIIId.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (W) 20 juni 1853, † ald. 22 dec. 1853.128
5. Pieternella, volgt XIIIe.
6. Hendrika Taal, geb. Serooskerke (W) 19 dec. 1855, † ald. 24 dec. 1855.43
7. Cornelia, volgt XIIIf.

XIIIb. Janna Taal, geb. Noordwelle (Z) 3 nov. 1842, Dienstbode,125 † Aardenburg (Z - ZV) 17 dec. 1926,129 tr. Oostkapelle 14 okt. 1868130 Alewijn Polderman.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Polderman, geb. Koudekerke 15 nov. 1869, † Vleuten 24 dec. 1935, tr. Haarlem 12 nov. 1902131 Petronella Cornelia Toornend.
2. Abraham Polderman, geb. Koudekerke 21 jan. 1871, † Aardenburg 22 dec. 1895.132
3. Alewijn Polderman, geb. Aardenburg 30 april 1873,133 † ald. 24 april 1910,134 tr. Jacoba Johanna Ros.
4. Leendert Polderman, geb. Aardenburg 11 jan. 1875, † Middelburg 11 febr. 1945.135
5. Johannes Polderman, geb. Aardenburg 17 febr. 1876.136
6. Anna Elisabeth Polderman, geb. Aardenburg 19 april 1877, † ald. 12 april 1904.134
7. Jannetje Pieternella Polderman, geb. Aardenburg 17 nov. 1878, †.137
8. Clement Vincent Polderman, geb. Aardenburg 25 juli 1880.138
9. Pieter Polderman, geb. Aardenburg 25 april 1882.139
10. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 17 okt. 1885, † ald. 25 nov. 1885.140
11. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 9 nov. 1887, † ald. 29 dec. 1887.141

XIIIc. Cornelis Taal, geb. Oostkapelle (Z) 30 mei 1846, Hoefsmid,127 † Middelburg (Z) 3 okt. 1915,142 tr. 1e Vrouwenpolder 17 maart 1869143 Catharina Breel, geb. Vrouwenpolder omstr. 1849, † Serooskerke (W) 21 sept. 1904;127 tr. 2e Koudekerke (Z) 29 aug. 1906144 Cornelia Sanderse, geb. Koudekerke omstr. 1847, † ald. 28 juli 1911.145
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Taal, geb. Vrouwenpolder (Z) 23 juli 1869,146 † ald. 16 jan. 1870.147
2. Johanna Jacomina Taal, geb. Serooskerke (Z) 7 jan. 1871,148 † Middelburg (Z) 26 okt. 1949,149 tr. Serooskerke (W) 20 mei 1896150 Jan Coppoolse, geb. Grijpskerke omstr. 1864, † Middelburg (Z) 24 sept. 1940.151

XIIId. Leendert Taal, geb. Serooskerke (W) 25 juli 1849, Timmerman,152 † Ritthem (Z) 16 nov. 1887,153 tr. Ritthem (Z) 15 jan. 1873152 Dina Maria Marijs, geb. Ritthem (Z) omstr. 1843, † ald. 11 febr. 1927.154
Uit dit huwelijk:
Abraham Taal, geb. Ritthem (Z) 29 nov. 1873, † ald. 12 maart 1892.155

XIIIe. Pieternella Taal, geb. Serooskerke (W) 29 juni 1854, † Middelburg (Z) 9 okt. 1930,156 tr. Serooskerke (W) 24 okt. 1877157 Cornelis van der Werf, geb. Noordwelle omstr. 1849, † Middelburg 17 april 1921.158
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van der Werf, geb. Serooskerke (W) 12 aug. 1875,159 † Middelburg (Z) 4 mei 1929.160
2. Marie van der Werf, geb. Middelburg 29 nov. 1879, † ald. 23 dec. 1941.161
3. Anna van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 25 febr. 1887.
4. Jacob van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 26 okt. 1888.162

XIIIf. Cornelia Taal, geb. Serooskerke (W) 30 okt. 1857, † ald. 22 mei 1940,163 tr. Serooskerke (W) 5 mei 1882164 Adriaan Meulmeester, geb. Arnemuiden omstr. 1860, † Serooskerke (W) 18 jan. 1927.165
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 19 okt. 1885.166
2. Cornelia Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 25 sept. 1899,167 † Middelburg 4 juni 1952.160

XIIc. Arij Taal, geb. Grijpskerke (Z) 1 febr. 1816, Timmerman,168 † Serooskerke (Z - W) 21 mei 1865,169 tr. Oostkapelle 1 dec. 1847168 Jasperina Adriana de Kam, geb. Oostkapelle omstr. 1823, † Sint Laurens 19 jan. 1890.170
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIg.
2. Adriana, volgt XIIIh.
3. Helena, volgt XIIIi.

XIIIg. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 27 febr. 1849,171 † Middelburg (Z) 3 febr. 1924,172 tr. Serooskerke (W) 4 okt. 1871173 Willem Francke, geb. Grijpskerke (Z) omstr. 1847, † Middelburg (Z) 5 april 1928.174
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Francke, geb. Serooskerke (W) 30 juni 1872, † Hoogeveen (Dr) 15 dec. 1960, tr. Willemina van der Vorst.
2. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 29 sept. 1873,175 † ald. 17 febr. 1874.176
3. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 18 nov. 1874, † Oostkapelle (Z) 4 juli 1958.
4. Jasperina Adriana Francke, geb. Middelburg (Z) omstr. 1875,177 † Sint Laurens (Z) 21 jan. 1958.
5. Johanna Francke, geb. Serooskerke (W) 5 juni 1877.178
6. Jasperina Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 4 mei 1879.178
7. Pieternella Francke, geb. Serooskerke (W) 13 mei 1881,179 † ald. 25 febr. 1916.180
8. Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 6 sept. 1884,181 † ald. 24 jan. 1917.176
9. Jacoba Francke, geb. Serooskerke (W) 21 april 1888, † ald. 13 maart 1889.182

XIIIh. Adriana Taal, geb. Serooskerke (W) 14 maart 1852, † Vlissingen (Z) 16 jan. 1935,183 tr. Serooskerke (W) 2 april 1879184 Andries Vader, geb. Aagtekerke (Z) omstr. 1854, † Vlissingen (Z) 2 mei 1925.185
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Vader, geb. Serooskerke (W) 3 jan. 1880.148
2. Jasperina Adriana Vader, geb. Sint Laurens (Z) 21 febr. 1881,186 † Vlissingen (Z) 22 febr. 1962.
3. Arij Vader, geb. Sint Laurens 24 aug. 1888.
4. Johanna Vader, geb. Sint Laurens 11 dec. 1892.

XIIIi. Helena Taal, geb. Serooskerke (W) 13 nov. 1856, † Breda (N.B.) 19 sept. 1942,187 tr. Serooskerke (W) 9 juni 1880188 Jan van Slooten, geb. Vrouwepolder (Z) omstr. 1854, † Bergen op Zoom (N.B.) 4 jan. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van Slooten, geb. Serooskerke (W) 1 aug. 1880,189 † Middelburg 15 aug. 1919.190
2. Arie van Slooten, geb. Vrouwepolder 4 jan. 1882,191 † Middelburg 16 aug. 1949.192
3. Klaas van Slooten, geb. Vrouwenpolder 21 aug. 1883.146
4. Jan van Slooten, geb. Vrouwenpolder 1 jan. 1885.
5. Jasperina Adriana van Slooten, geb. Vrouwenpolder 9 aug. 1887.
6. Helena van Slooten, geb. Vrouwenpolder 30 nov. 1891.
7. Janna van Slooten, geb. Vrouwenpolder 12 jan. 1894, † Middelburg 29 nov. 1894.193
8. Janna van Slooten, geb. Middelburg 7 sept. 1898, † ald. 10 okt. 1899.194

Xc. Leendert Taal,195 ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 maart 1755,32 Vischverkoper,195 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 nov. 1836, tr. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 15 aug. 178134 Deyna / Dyna van der Linden, geb. Bergen op Zoom (Staats Brabant) omstr. 1752, † Bergen op Zoom (N.B.) 16 juni 1838,196 dr. van Gommert en Hendrina Brand.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 19 jan. 1783,197 Vischverkooper, † Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1869.198
2. Gommarius Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 2 okt. 1785.197
3. Treyjen, volgt XIb.
4. Hendrina Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 4 nov. 1792.197

XIb. Treyjen Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 12 nov. 1788,199 † ald. 27 nov. 1871.200
Uit haar relatie met Arnoldus Taal:

XIId. Johannes Arnoldus Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 18 mei 1808,197 † ald. 29 mei 1844, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 9 febr. 1837201 Huibrechtdina Klaassen, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1797, † ald. 16 nov. 1888,202 dr. van Nicolaas en Johanna Baaij.
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Taal, † Bergen op Zoom (N.B.) 25 dec. 1917.

Xd. Jacob Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 juni 1761,32 † Katwijk aan zee (Z.H) 31 juli 1828, tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 maart 179034 Trijntje Jeroense Groen, ged. Katwijk aan zee (Holland) 23 okt. 1763,203 † ald. 12 dec. 1831.
Uit dit huwelijk:
1. Arij, volgt XIc.
2. Trijntje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 25 aug. 1799,33vr 1802.
3. Trijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1802,204 † Katwijk (Z.H.) 10 juni 1860,33 tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 dec. 1837205 Cornelis Haasnoot, geb. Katwijk aan zee 11 febr. 1803, † ald. 31 dec. 1841.206

XIc. Arij Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland), ged. Katwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1793,33 † Katwijk (Z.H.) 29 sept. 1835,33 tr. Katwijk aan zee 10 nov. 1822207 Arendje Overduin, geb. Scheveningen omstr. 1792, dr. van Leendert en Jannetje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Josina Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 19 nov. 1822,33 † ald. 5 okt. 1832.33
2. Dirkje, volgt XIIe.
3. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1828,208 Werkster,209 † Den Haag Scheveningen 30 juli 1895,210 tr. Den Haag Scheveningen 9 dec. 1863211 Cornelis de Jong, geb. omstr. 1839, zn. van Gerrit en Leuntje Roos.
4. Jannetje Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 17 juni 1831,33 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1851.212
5. Jacob, volgt XIIf.

XIIe. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1825,213 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1879,214 tr. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1849215 Maarte(n) van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1822.215
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen 28 okt. 1859.216
2. Maarten van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1867, † Rotterdam 29 okt. 1908.

XIIf. Jacob Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 7 dec. 1833,217 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 jan. 1859218 Alida Kuyt, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1831,218 dr. van Jacob en Petronella Cramer.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1860,219 † Den Haag 15 dec. 1939.220
2. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 maart 1862,221 † Den Haag 30 jan. 1940,222 tr. Pieter de Jong.

VIIIe. Anna Arens Taal, ged. Scheveningen 5 dec. 1708,29 tr. Scheveningen 19 juni 172729 Arie Jacobs de Ruyter, geb. Scheveningen 2 april 1702, begr. ald. 14 febr. 1771.29
Uit dit huwelijk:
Arie Ariense de Ruyter, geb. Scheveningen 17 febr. 1737, † ald. 6 aug. 1794.

VIb. Gysbrecht Hendriksz Taal, ged. Scheveningen 1 jan. 1647,223 zeeman,223 Waker,223 begr. Scheveningen 27 juli 1696,223 tr. Scheveningen 2 april 16685 Maritge Wouters Pronck, ged. Scheveningen 17 sept. 1645,223 begr. ald. 1 juni 1721,223 dr. van Wouter Cornelisse en Ariaentje Cente.
Uit dit huwelijk:
1. Leuntge Taal, ged. Scheveningen 16 sept. 1668.223
2. Ariaentgen Taal,224 ged. Scheveningen 5 nov. 1669,223 begr. ald. 26 dec. 1675.223
3. Claertge Taal, ged. Scheveningen 9 aug. 1671,223 begr. ald. 14 nov. 1732.223
4. Gerritje Taal, ged. Scheveningen 4 juni 1673,223 begr. ald. 2 maart 1695.223
5. Maertge Gijse Taal, ged. Scheveningen 2 aug. 1675,223 tr. Dirk Cornelisse Haasnoot, ged. Katwijk aan zee 10 jan. 1655.
6. Wouter Gijse, volgt VIIe.
7. Aryaentge Taal, ged. Scheveningen 5 nov. 1679.223
8. Heynderik Gysberts, volgt VIIf.
9. Cornelia Gijsen, volgt VIIg.
10. Tryntie Taal, ged. Scheveningen 14 april 1686,223 tr. (ondertr. Scheveningen 12 juni) 1707223 Joost Gerlofs Ros, geb. 1686, † 1747.

VIIe. Wouter Gijse Taal, ged. Scheveningen 12 jan. 1678,223 tr. Scheveningen 1 jan. 1701225 Klaertje Gerbrantse Turfboer, ged. Scheveningen 8 sept. 1680,225 begr. ald. 8 jan. 1762,225 dr. van Gerbrand Teunisz en Adriaantje Tymens.
Uit dit huwelijk:
1. Gys Taal, ged. Scheveningen 4 dec. 1701.225
2. Gerbrant Taal, ged. Scheveningen 4 dec. 1701.225
3. Kornelis Wouterse, volgt VIIIf.
4. Wouter Wouterse, volgt VIIIg.
5. Klaartje, volgt VIIIh.
6. Ariaentje Taal, ged. Scheveningen 7 dec. 1710,225 begr. ald. 14 sept. 1799,225 tr. Scheveningen 8 jan. 1732225 Jan Jorisse Tuyt, ged. Scheveningen 27 sept. 1699.226
7. Levenloos kind, begr. Scheveningen 29 jan. 1713.225
8. Gerbrand Taal, ged. Scheveningen 7 maart 1714,225 begr. ald. 15 maart 1714.225
9. Gerbrand Taal, geb. Scheveningen omstr. 1716,225 begr. ald. 24 nov. 1733.225
10. Marytje Wouters, volgt VIIIi.
11. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 29 sept. 1720,225 begr. ald. 23 april 1744,225 tr. Scheveningen 8 dec. 1743225 Maarten Mente van der Toorn, ged. Scheveningen 1 dec. 1720,225 begr. ald. 7 febr. 1784;225 hij hertr. Scheveningen 26 febr. 1747225 Anna Franse Lafleur.
12. Gysbert Taal, ged. Scheveningen 22 aug. 1723,225 begr. ald. 14 sept. 1723.225
13. Immetje Taal, ged. Scheveningen 27 juli 1727,225 begr. ald. 19 mei 1728.225

VIIIf. Kornelis Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 dec. 1703,225 begr. ald. 17 nov. 1752,225 tr. 1e Scheveningen 1 juni 1727225 Arentje Bastiaanse van Poederoijen, ged. Scheveningen 24 sept. 1705,225 begr. ald. 8 juli 1747,225 dr. van Bastiaan Wouterse en Anna Janse Cuyp; tr. 2e Scheveningen 17 mei 1750225 Maria Eeuwids Roos, ged. Scheveningen 29 maart 1711,225 begr. ald. 16 aug. 1773.225
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert Cornelisse, volgt IXb.
2. Joanna Taal, ged. Scheveningen 25 sept. 1729.27
3. Aagje Taal, ged. Scheveningen 14 jan. 1731,27 tr. 12 okt. 176627 Arie Reus, ged. Scheveningen 5 okt. 1738,227 begr. ald. 2 nov. 1779.227
4. Bastiaan Taal, ged. Scheveningen 10 aug. 1732,27 begr. ald. 14 jan. 1734.27
5. Immetje Taal, ged. Scheveningen 7 maart 1734,27 † Rotterdam 16 maart 1814,228 tr. Scheveningen 13 april 176027 Jan Grootveld.
6. Bastiaantje Taal, ged. Scheveningen 10 juli 1735.27
7. Joannes Taal, ged. Scheveningen 12 dec. 1736,27 begr. ald. 5 nov. 1740.27
8. Wouter Taal, ged. Scheveningen 19 sept. 1738,27 begr. ald. 3 dec. 1738.27
9. Tryntje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1739.27
10. Wouter Kornelisse, volgt IXc.
11. Arentje Taal, ged. Scheveningen 26 juli 1743,27 tr. Schiedam 11 jan. 176727 Otto Went, geb. Schiedam.
12. Tryntje, volgt IXd.
13. Cornelis Taal, ged. Scheveningen 14 aug. 1746,27 begr. ald. 12 juli 1747.27
Uit het tweede huwelijk:
14. Cornelia Taal, ged. Scheveningen 22 aug. 1751.27

IXb. Gijsbert Cornelisse Taal, ged. Scheveningen 25 dec. 1727,229 begr. ald. 5 dec. 1796,230 tr. Scheveningen 26 okt. 1749230 Trijntje Teunisse de Bruijn, ged. Scheveningen 7 jan. 1725,230 begr. ald. 21 nov. 1778.230
Uit dit huwelijk:
1. Arie Gijse, volgt Xe.
2. Teunis, volgt Xf.
3. Maria Taal, ged. Scheveningen 25 febr. 1753,230 begr. ald. 10 mei 1755.230
4. Cornelia Taal,231 ged. Scheveningen 12 jan. 1755,230 † Den Haag Scheveningen 26 dec. 1832.232
5. Maria Taal, ged. Scheveningen 16 sept. 1764,230 † Den Haag Scheveningen 21 febr. 1847.233

Xe. Arie Gijse Taal, ged. Scheveningen 25 jan. 1750,230vr 20 juli 1832, tr. 1e Scheveningen 13 juni 1773234 Maria Arens Rosendaal, ged. Scheveningen 3 aug. 1749,234 begr. ald. 3 juli 1790;234 tr. 2e Scheveningen 5 juni 1791234 Arentje Groen, ged. Scheveningen 7 juli 1765.234
Uit het eerste huwelijk:
1. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 14 nov. 1773,234 begr. ald. 15 dec. 1778.234
2. Adriana, volgt XId.
3. Gysbert Taal, ged. Scheveningen 1 dec. 1776.234
4. Kryn Taal, ged. Scheveningen 8 aug. 1779.234
5. Adriana Arens, volgt XIe.
6. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 14 aug. 1785,234 Vischkooper,235 † Scheveningen 25 juli 1832.235
Uit het tweede huwelijk:
7. Pieternella Taal, geb. Scheveningen 15 jan. 1792.234
8. Arie Taal, geb. Scheveningen 22 juli 1794.234
9. Teunis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 dec. 1797,234 † Niet teruggekeerd van zee. 3 juli 1817.236

XId. Adriana Taal, ged. Scheveningen 13 nov. 1774,234 † Den Haag Scheveningen 19 juli 1832,234 tr. Scheveningen 12 febr. 1804234 Wouter de Jong, ged. Scheveningen 23 maart 1777,237 † Den Haag Scheveningen 20 juli 1832.237
Uit dit huwelijk:
Jannetje de Jong, geb. Scheveningen omstr. 1804.238

XIe. Adriana Arens Taal, ged. Den Haag Scheveningen 1 dec. 1782,239 † ald. 29 juli 1832,240 tr. Den Haag Scheveningen 23 maart 1806239 Arie Ariense Keus, ged. Scheveningen 3 juni 1781,241 † Den Haag Scheveningen 9 aug. 1854,241 zn. van Arie Arens en Pieternella Turfboer.
Uit dit huwelijk:

XIIg. Pieternella Keus, geb. Den Haag Scheveningen 9 maart 1808,242 ged. Den Haag Scheveningen 13 maart 1808,241 tr. Den Haag Scheveningen 26 aug. 1829243 Teunis Gerritszoon Taal (Xbf).
Uit dit huwelijk:
1. Arendje, volgt XIIIj.
2. Adriana Taal, geb. Scheveningen 1 mei 1832,244 † ald. 15 mei 1832.245
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 sept. 1833,246 † Den Haag Scheveningen 15 aug. 1849.247

XIIIj. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1830,248 † Den Haag Scheveningen 4 mei 1882,249 tr. Den Haag Scheveningen 14 dec. 1853250 Ary Roos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1825, zn. van Korring en Aagje van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Korring Roos, geb. Den Haag Scheveningen 16 maart 1854.251
2. Teunis Roos, geb. Den Haag Scheveningen 24 juni 1857.246

Xf. Teunis Taal, ged. Den Haag 28 nov. 1751,230 begr. Den Haag Scheveningen 3 okt. 1795,252 tr. Scheveningen 12 mei 1782252 Geertruy Maartens van der Toorn, ged. Scheveningen 22 nov. 1750,252vr 3 jan. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Taal, ged. Scheveningen 24 aug. 1783,252 begr. ald. 2 aug. 1790.252
2. Martijntje Taal, geb. Scheveningen omstr. 1785,253 † Den Haag Scheveningen 6 dec. 1829.253
3. Tryntje Taal, geb. Scheveningen 3 sept. 1788.252
4. Gysbert Taal, geb. Scheveningen 23 nov. 1790, begr. 18 febr. 1791.
5. Arentje Taal, geb. Scheveningen 23 nov. 1790.252
6. Gijsje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1795,252 † Den Haag Scheveningen 5 nov. 1885,254 tr. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1816255 Gijsbert den Heijer, geb. Scheveningen 1792, † Den Haag 26 juli 1849,256 zn. van Maarte en Klaartje Pronk.

IXc. Wouter Kornelisse Taal, ged. Scheveningen 5 febr. 1741,252 begr. ald. 22 aug. 1808,252 tr. 1e Scheveningen 4 mei 1766252 Neeltje Arijense Pronk, ged. Scheveningen 11 okt. 1744,252 begr. ald. 24 jan. 1793;252 tr. 2e Scheveningen 24 aug. 1794252 Jannetje Maartens Vrolijk, ged. Scheveningen 6 febr. 1757,252 †,257 begr. Den Haag Scheveningen 8 nov. 1820, dr. van Maarte en Jacomina Toet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen 16 april 1773.252
2. Kornelis Taal, ged. Scheveningen 25 jan. 1767,252 begr. ald. 22 aug. 1771.252
3. Arie Wouterse, volgt Xg.
4. Martina Taal, ged. Scheveningen 17 maart 1771,252 begr. ald. 2 april 1774.252
5. Martina, volgt Xh.
6. Arendje, volgt Xi.
7. Cornelis, volgt Xj.
8. Dirkje Wouterse, volgt Xk.
9. Kornelis Taal, ged. Scheveningen 4 sept. 1785,252 begr. ald. 25 juni 1790.252
Uit het tweede huwelijk:
10. Kornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 aug. 1795.252
11. Maarte Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 jan. 1797,252 begr. ald. 1 sept. 1800.252

Xg. Arie Wouterse Taal, ged. Scheveningen 4 dec. 1768,258 † ald. 9 mei 1850,259 tr. 1e Scheveningen 8 juni 1792260 Cornelia Matthijse de Graaf, ged. Scheveningen 13 mei 1764,260 † ald. 14 juli 1798, dr. van Matthijs Hendrikse en Haasje Cornelisse Spaans; tr. 2e Scheveningen 6 april 1800260 Lena Chiele den Heyer, ged. Scheveningen 29 nov. 1778,260 † Den Haag Scheveningen 29 nov. 1857,261 dr. van Machiel en Annetje Kuiper en wed. van Gerrebrand Baak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIf.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 dec. 1800,260 † Den Haag Scheveningen 12 febr. 1875,262 tr. 1e Den Haag Scheveningen 8 sept. 1819263 Arie Pronk, geb. Den Haag Scheveningen 10 nov. 1795,263 † ald. 19 juli 1832,264 zn. van Klaar Wouterse en Maria Keus; tr. 2e Den Haag Scheveningen 3 febr. 1836265 Willem Roos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1800,265 zn. van Eeuwit en Fransina Schaap en wedr. van Pieternelletje den Dulk.
3. Adriana, volgt XIg.
4. Dirkje, volgt XIh.
5. Chieltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juli 1808,260 begr. ald. 6 aug. 1808.260
6. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 okt. 1809,260 † ald. 17 dec. 1813.266
7. Wouter Nicolaas, volgt XIi.

XIf. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 okt. 1794,260 † ald. 17 sept. 1858,267 tr. Den Haag Scheveningen 10 juni 1818268 Leenderd(t) den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1794, † ald. 26 aug. 1870,269 zn. van Klaas en Petronella van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Klasina den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1819, tr. Den Haag Scheveningen 23 aug. 1843270 Willem de Jong (Xai,2).
2. Arie den Heijer, geb. omstr. 1823.
3. Leenderd den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1827, tr. Den Haag Scheveningen 29 jan. 1851271 Dirkje Keus, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1829, dr. van Kornelis en Gerritje Pronk.
4. Cornelis den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830,267 visscher,272 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1856267 Willempje Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1832,273 † ald. 1 aug. 1861,274 dr. van Keetje Taal.
5. Klaas den Heijer, geb. omstr. 1835,275 tr. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1859275 Stijntje Groen, geb. Zandvoort omstr. 1840, dr. van Evert en Clasina de But?.

XIg. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1803,260 † ald. 14 juli 1832,276 tr. Den Haag Scheveningen 12 nov. 1823277 Dirk Pronk, † Den Haag 22 nov. 1884,278 zn. van Jan Janse en Pieternella Spaans; hij hertr. na 14 juli 1832 Jacoba Plugge.
Uit dit huwelijk:
Jan Pronk, geb. Den Haag Scheveningen 1 aug. 1828.279

XIh. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 okt. 1805,260 † Den Haag 15 maart 1886,280 tr. Den Haag Scheveningen 30 april 1834281 Leendert Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1810, † Den Haag 25 juni 1890,282 zn. van Klaar Wouterse en Maria Keus.
Haar dochter:
1. Leentje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1833.283
Uit het huwelijk:
2. Lena, volgt XIIh.

XIIh. Lena Pronk, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1841,284 † ald. 12 juli 1919,285 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1867286 Nicolaas Taal (XIbv).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 dec. 1867,287 † Den Haag Scheveningen 3 mei 1868.288
2. Helena Johanna Taal, geb. Den Haag 6 april 1869,289 † ald. 27 juli 1940,290 tr. Den Haag 9 juni 1897289 Willem Johannes de Graaf, geb. Den Haag 20 maart 1863.289
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 maart 1871,291 † Den Haag Scheveningen 4 febr. 1901.292
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1874,29316 jan. 1875.294
5. Leenderd, volgt XIIIk.
6. Johannes, volgt XIII-l.
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 sept. 1881,295 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1881.296

XIIIk. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 juli 1877,297 † Den Haag Scheveningen 3 sept. 1919,298 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1901299 Jacoba den Heijer (XIIIbw).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1901,300 † Den Haag 18 nov. 1918.301
2. Jochem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1904,302 tr. Den Haag 11 jan. 1928303 Pieternella Keus, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1904, Nettenboeter,303 dr. van Klaas en Catharina Captein.
3. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag 25 febr. 1907,304 tr. Den Haag 9 april 1930305 Willem den Dulk, geb. Den Haag 26 dec. 1906,305 † Den Haag Scheveningen 16 dec. 1975,85 begr. Den Haag Alg. Begrpl. Kerkhoflaan 19 dec. 1975.
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 okt. 1909,304 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1933306 Joost Roos, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1903, Groentenhandelaar,307 zn. van Arij en Janna Jacomina Walkier.
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag 16 nov. 1914,304 tr. Den Haag 10 mei 1939304 Cornelia Mos.

XIII-l. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1879,308 † Den Haag (Z.H.) 13 sept. 1952,309 tr. 1e Den Haag Scheveningen 31 dec. 1902310 Klara den Heijer (XIIIbv); tr. 2e Den Haag 7 mei 1924311 Jacoba Pronk, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1886,312 dr. van Pieter en Jaapje de Langen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1904.313
2. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 nov. 1905,314 † Den Haag Scheveningen 29 aug. 1906.315
3. Johanna Petronella, volgt XIVg.
4. Jochem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1909, † ald. 30 april 1910.316
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 19 juni 1916.317

XIVg. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1907,318na 1983,319 tr. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1930312 Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 5 april 1908,319 † ald. 3 sept. 1983,319 zn. van Cornelis Martinus en Geertruida Adriana Maria Lubout.
Uit dit huwelijk:
1. Klara Geertruida Adriana Maria Poot.
2. Johannes Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1938, † ald. 3 okt. 2007.

XIi. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1817,320 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1893,321 tr. Den Haag Scheveningen 21 aug. 1839322 Johanna Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 25 juni 1817, † ald. 1 sept. 1904, dr. van Cornelis en Jobje Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIi.
2. Jobje Taal (oorspr. Spaans), geb. Den Haag Scheveningen 13 maart 1839,322 † Den Haag Scheveningen 15 dec. 1839.323
3. Jobje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1841,324 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1917,325 tr. 1e Den Haag Scheveningen 6 juli 1864326 Pieter Buijs, geb. 1839; tr. 2e Den Haag Scheveningen 20 nov. 1889327 Leenderd Overduin, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1832,305 † Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1917,328 zn. van Jan en Cornelia Spaans en wedr. van Arendje den Heijer.
4. Adrianus, volgt XIIj.
5. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1842.
6. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1844,329 † Den Haag Scheveningen 16 sept. 1845.330
7. Wouter Nicolaas, volgt XIIk.
8. Cornelis, volgt XII-l.
9. Leenderd, volgt XIIm.
10. Machiel, volgt XIIn.
11. Cornelis Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 mei 1854,331 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1856.332
12. Johanna Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 maart 1859,333 † Den Haag Scheveningen 22 nov. 1859.334

XIIi. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1837,335 ged. Scheveningen 22 dec. 1837, † Den Haag 25 sept. 1927,336 tr. 1e Den Haag Scheveningen 8 jan. 1862337 Marijtje Vrolijk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1840, dr. van Jacob en Leuntje Harteveld; tr. 2e Scheveningen 6 jan. 1864338 Bregje Keus, geb. Scheveningen 28 maart 1840, Dienstbode,339 † Scheveningen 11 nov. 1871, dr. van Johannes en Arendje Spaans; tr. 3e Den Haag Scheveningen 19 jan. 1876340 Bregje den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1839,34125 maart 1914,342 dr. van Cornelis en Jacoba Spaans en wed. van Jacobus Kuiper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 maart 1862,343 † Den Haag Scheveningen 14 aug. 1862.344
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 sept. 1864,345 tr. Den Haag 22 dec. 1886346 Johannes den Heijer, geb. Den Haag 5 sept. 1857.346
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1866,347 † Den Haag Scheveningen 11 april 1870.348
4. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 febr. 1868,349 zeevisscher,350 † Den Haag (Z.H.) 5 aug. 1936,351 tr. Den Haag Scheveningen 28 dec. 1892352 Anna Hus, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 maart 1869,305 dr. van Martinus en Johanna van der Toorn.
5. Anna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 maart 1870,353 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1871.354
6. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1871,355 tr.356 Arie Pieter Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 13 okt. 1870.356
Uit het derde huwelijk:
7. Cornelis, volgt XIIIm.

XIIIm. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1877,357 † Den Haag 26 maart 1955,358 tr. Den Haag 3 jan. 1906359 Wilhelmina Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1880, dr. van Arie en Wilhelmina Pronk.
Uit dit huwelijk:
Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1913, † ald. 23 febr. 1914.360

XIIj. Adrianus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1841,361 visscher,350 † Den Haag Scheveningen 30 mei 1882,362 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1868363 Gerritje Keus, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1844,363 dr. van Johannes en Arendje Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIIIn.
2. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1872.364
3. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1875,365 † Den Haag (Z.H.) 30 aug. 1953,366 tr. 1e vr 16 maart 1904 Gerrit Pronk; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 16 maart 1904305 Nicolaas Kuijt, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1874.305
4. Elisabeth, volgt XIIIo.
5. Gerritje, volgt XIIIp.

XIIIn. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1869,367 † Op Noordzee gebleven, bij Terschelling 19 okt. 1903,368 tr. Den Haag Scheveningen 13 juni 1894369 Wilhelmina Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 april 1870,305 † Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1940,370 dr. van Wouter en Martina Onderwater.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIVh.
2. Wouter, volgt XIVi.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1897,371 Kleermaker.372
4. Martinus, volgt XIVj.
5. Emma Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1900,373 tr. Den Haag 15 okt. 1930305 Arie Westerduin, geb. Den Haag 12 sept. 1903.
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 maart 1902.374
7. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 aug. 1903,375 † Den Haag Scheveningen 13 juli 1904.376

XIVh. Adrianus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 dec. 1894,377 zeeman,378 † Den Haag Scheveningen 14 nov. 1977,378 tr. Den Haag 10 okt. 1917379 Immetje de Niet, geb. Den Haag Scheveningen 5 okt. 1895,305 † ald. 13 okt. 1964, dr. van Baardhoud en Immetje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1918,30523 dec. 2001,380 begr. Dordrecht (Z.H.) - Algemene Begraafplaats Essenhof.88
2. Immetje Taal.

XIVi. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 maart 1896,381 zeevisscher,379 Schoenmaker,382 † Vermist op zee 1953, tr. Den Haag 1 febr. 1922372 Maria Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1899,383 dr. van Maarten en Pieternella de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Taal.
2. Maarten Taal.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1930,384 † Den Haag 17 dec. 1935.382
4. Pieternella Taal.

XIVj. Martinus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1899,385 Schoenmaker,372 tr. Den Haag (Z.H.) 28 sept. 1927386 Wilhelmina Cornelia Willekus, geb. Zaltbommel (Gld) 24 nov. 1899,387 Dienstbode,386 dr. van Jan en Cornelia Willemina Blom.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Den Haag 14 aug. 1928.388
2. Wouter Taal.
3. Jan Taal.
4. Martinus Taal.
5. Cornelia Willemina Taal.
6. Arie Taal.

XIIIo. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 maart 1878,389 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1900305 Johannes Verbaan, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 juli 1879, zn. van Johannes Huibert en Johanna Bronsveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Verbaan, geb. Scheveningen 6 febr. 1901, † ald. 12 april 1901.
2. Johannes Huibert, volgt XIVk.
3. Adriana Geertruida Verbaan, geb. Scheveningen 2 okt. 1904.
4. Wouter, volgt XIV-l.
5. Albertus Verbaan, geb. Scheveningen 3 sept. 1908, † ald. 21 sept. 1914.
6. Danil Verbaan, geb. Scheveningen 14 dec. 1910.
7. Jacob Johannes Verbaan, geb. Scheveningen 22 sept. 1912.
8. Elisabeth Verbaan, geb. Scheveningen 9 sept. 1916.
9. Arie Verbaan, geb. Scheveningen 9 dec. 1919.

XIVk. Johannes Huibert Verbaan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1902,390 † Scheveningen (Z.H.) 26 juni 1988, tr. 4 febr. 1923387 Cornelia Taal (XIVaf).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Verbaan.
2. Dirk Verbaan.
3. Elisabeth Verbaan.
4. Arie Verbaan.

XIV-l. Wouter Verbaan, geb. Scheveningen 24 sept. 1906, † IJmuiden 27 okt. 1936, tr. Scheveningen 19 dec. 1928391 Klara Harteveld, geb. Scheveningen 28 febr. 1907, dr. van Wouter en Johanna Taal.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Verbaan.

XIIIp. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 nov. 1881,373 † Den Haag 26 sept. 1929,392 tr. Den Haag 21 dec. 1904393 Corstiaan Paap, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1880,393 visscher,350 zn. van Pieter en Dirkje Hoek.
Uit dit huwelijk:
Pieter Corstiaan Paap (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1904.394

XIIk. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 nov. 1845,395 visscher,396 † Op Noordzee gebleven 8 april 1880,397 tr. Den Haag 13 jan. 1869398 Gerritje Ros, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1848, dr. van Matthijs en Jacoba Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas, volgt XIIIq.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 sept. 1871,399 † Den Haag Scheveningen 28 sept. 1871.400
3. Matthijs, volgt XIIIr.
4. Johanna, volgt XIIIs.
5. Pieter, volgt XIIIt.
6. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1878,401 † Den Haag Scheveningen 22 okt. 1880.402
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880,403 tr. Den Haag 31 mei 1905404 Maarten Petiet, geb. Schiedam 25 mei 1881.404

XIIIq. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1869,405 zeevisscher,350 tr. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1891406 Geurtje Tuit, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1869,305 dr. van Jacobus en Teuntje Kuit.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 okt. 1892.407
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1894,408 † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1894.409
3. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1897.410

XIIIr. Matthijs Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 juli 1872,411 † Op Noordzee gebleven sept. 1919,412 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juni 1894413 Helena de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 febr. 1873,305 † Oldenzaal (Ov) 6 dec. 1945, dr. van Pieter en Lena van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIVm.
2. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1899,414 tr. 5 juli 1922305 Karel Hofland, geb. 1895.305
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 1907,415 tr. 18 dec. 1929305 Cornelis Tuit, geb. Den Haag (Z.H.) 30 juni 1906.305

XIVm. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1895,416 zeevisscher,417 tr. Den Haag 20 dec. 1916417 Margaretha Taal (XIIIcd).
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1917,305 † Horzheim (Dld) 23 febr. 1945.
2. Hendrik Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 april 1919.305
3. Wouter Taal.
4. Arendje Taal.
5. Pieter Taal.
6. Johannes Taal.
7. Leendert Taal.

XIIIs. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 aug. 1874,418 tr. Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1896419 Arie Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 6 maart 1872.305
Uit dit huwelijk:
Gerritje Korving.

XIIIt. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1876,420 † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926,236 tr. Den Haag 3 jan. 1900421 Dirkje Knoester, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,421 dr. van Jacob en Maria de Niet.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 maart 1900,422 † Den Haag Scheveningen 11 mei 1900.423
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1901,424 tr. 18 febr. 1925305 M. Plugge, geb. 1903.
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 nov. 1902,425 tr. Rotterdam (Z.H.) 9 juni 1926426 Bertus Holle, geb. Hillegersberg (Z.H.) 11 april 1901.104
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1903,427 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1904.428
5. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1905.429
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 aug. 1906,430 tr. Den Haag 17 juni 1931431 Arendje Knoester, geb. Den Haag omstr. 1908, dr. van Arie en Elisabeth Westerduin.
7. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1907, † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926.
8. Jan Gerrit Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 1910.432
9. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 dec. 1914,432 † ald. 25 jan. 1915.433
10. Dirkje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1915.432
11. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen april 1918, † ald. 30 april 1918.434
12. Arendje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 juli 1919.432

XII-l. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1848,435 visscher,436 † Op Noordzee gebleven 25 okt. 1882,437 tr. 1e Den Haag Scheveningen 7 jan. 1874438 Neeltje Mos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1850, † ald. vr 27 dec. 1877, dr. van Pieter en Arendje Plugge; tr. 2e Den Haag Scheveningen 27 dec. 1877439 Maria Pieternella Beekhuizen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1851, dr. van Jochem en Pieternella Dijkhuizen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,440 † Voorburg (Z.H.) 22 nov. 1943, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1899441 Arie van Rhijn, geb. Den Haag (Z.H.) 14 febr. 1876.305
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1880,442 † Den Haag Scheveningen 2 mei 1881.443
3. Wouter, volgt XIIIu.

XIIIu. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1882,444 visscher,445 Vishandelaar,446 † Amsterdam (N.H.) 2 april 1952,446 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1906447 Guurtje Plugge, geb. Den Haag Scheveningen 21 sept. 1884,445 † Amsterdam 16 juni 1961, begr. Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats 20 juni 1961.448
Uit dit huwelijk:
1. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1906,449 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 nov. 1906.450
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 sept. 1909,445 Vischventer,445 † Amsterdam (N.H.) 1 mei 1976, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 6 mei 1976.451
3. Arie, volgt XIVn.

XIVn. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1911,452 Vischkoopman,453 tr. Amsterdam (N.H.) 28 mei 1936453 Rigtje Zondervan, geb. Amsterdam 14 okt. 1915.452 [Amsterdam]453
Uit dit huwelijk:
1. Guurtje Taal.
2. Joanna Alida Taal.

XIIm. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1849,454 visscher,350 † Delft (Z.H.) 27 april 1944,455 tr. 1e Den Haag Scheveningen 6 jan. 1875456 Klaartje Franke, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1852, dr. van Jan en Elisabeth van der Toorn; tr. 2e Den Haag Scheveningen 27 dec. 1881457 Johanna Pieternella van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1861, dr. van Leenderd en Elisabeth Knoester.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1876,458 † Den Haag Scheveningen 22 dec. 1878.459
Uit het tweede huwelijk:
2. Adrianus Cornelis, volgt XIIIv.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1883.460
4. Maarten, volgt XIIIw.
5. Nicolaas Wouter, volgt XIIIx.
6. Leenderd, volgt XIIIy.
7. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 dec. 1892,461 † Den Haag Scheveningen 7 aug. 1896.462
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 sept. 1894,463 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1896.464
9. Johanna Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1896,465 tr. Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1920387 Johannes Bieber, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juli 1894,387 † ald. 18 maart 1956.
10. Willem Johannes, volgt XIIIz.

XIIIv. Adrianus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 18 aug. 1883,466 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 aug. 1921,467 tr. Den Haag 27 dec. 1905468 Johanna Plugge, geb. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1883,466 dr. van Jacobus en Pieternella Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1906,469 tr. Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1933470 Willem Cornelis Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 3 mei 1905,305 Stuurman ter koopvaardij,471 zn. van Willem Hendrik en Maria Roeleveld.
2. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1907, † ald. 18 nov. 1907.472
3. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 nov. 1908,466 tr. Maarten Molenaar.
4. Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 nov. 1909,466 tr. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1932305 Willem Tuinebreijer, geb. Den Haag 13 aug. 1906.305
5. Jacobus Taal, geb. Den Haag 14 dec. 1910.466

XIIIw. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1885,473 zeevisscher,350 tr. Den Haag 29 dec. 1909474 Arendje Paap, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 nov. 1884,475 dr. van Adrianus en Maria Klein.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1911, † ald. 11 mei 1911.476
2. Adrianus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 juli 1913.475
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1916.475
4. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 okt. 1917.475
5. Johanna Pieternella Taal.

XIIIx. Nicolaas Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1888,477 zeevisscher,350 Loopknecht,478 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 okt. 1918,478 tr. Den Haag (Z.H.) 10 mei 1911479 Arendje de Jong, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 maart 1888,480 Dienstbode,350 † Katwijk (Z.H.) 7 juni 1963,33 dr. van Huig en Trijntje Verheij.
Uit dit huwelijk:
Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1912,48026 jan. 1996.33

XIIIy. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1891,293 Fabrieksarbeider,481 † Rijswijk (Z.H.) 29 sept. 1936,481 tr. Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1913482 Jeltje van Assen, geb. Leeuwarden omstr. 1887,483 dr. van Johannes en Hendrikje Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal, geb. Den Haag 15 mei 1913.484
2. Johannes Petrus Taal, geb. Den Haag 15 okt. 1914,484 tr. Den Haag 21 okt. 1936305 Hendrika Wilhelmina van Rijn, geb. Leiden 1 febr. 1919.305
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag 28 aug. 1917,484 tr. Den Haag 14 sept. 1938305 Carel Godtschalk, geb. Leerdam 17 juni 1909.305

XIIIz. Willem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1899,485 winkelbediende, tr. Den Haag (Z.H.) 21 nov. 1923486 Cornelia Johanna Jacoba Smitskam, geb. Dordrecht (Z.H.) 26 dec. 1897,487 dr. van Gerrit en Gijsberdina van Andel.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal.
2. Gijsberdina Taal.

XIIn. Machiel Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1852,488 visscher,489 † Den Haag (Z.H.) 1 mei 1939,490 tr. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1873491 Johanna Overduijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 april 1852,305 dr. van Willem en Trijntje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1874,492 † Den Haag (Z.H.) 26 april 1956,493 tr. 6 jan. 1904305 Krijn Oosterbaan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1873,305 † Winterswijk (Gld) 20 juni 1945.
2. Willem, volgt XIIIaa.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1877,494 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1878.495
4. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1879,496 † Den Haag Scheveningen 20 maart 1880.497
5. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880,498 † Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880.499
6. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1881,500 † Den Haag Scheveningen 4 dec. 1893.501
7. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1883,502 † Den Haag Scheveningen 9 okt. 1883.503
8. Adriana Cornelia, volgt XIIIab.
9. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1888,504 † Den Haag Scheveningen 26 nov. 1890.505
10. Wouter, volgt XIIIac.
11. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 mei 1892,506 tr. 30 dec. 1914305 Hendrik Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) 27 okt. 1891.
12. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1894,507 tr. Den Haag 3 juli 1918508 Geertruida Harteveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1895, dr. van Wouter en Catharina Dijkhuizen.

XIIIaa. Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1875,509 † Den Haag (Z.H.) 23 dec. 1940,510 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 jan. 1902511 Dirkje de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1878,305 dr. van Arie en Adriana Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 dec. 1902,512 zeevisscher,513 tr. Den Haag 16 jan. 1929513 Elisabeth Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1904, dr. van Cornelis en Alida Pronk.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 aug. 1904.514
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 juli 1906,515 tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1931516 Cornelis Taal (XIIIde,1).
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 13 okt. 1909.517
5. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1913, tr. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 1934518 Nicolaas de Jong, geb. omstr. 1912, zn. van Nicolaas en Wilhelmina van der Toorn.
6. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 8 aug. 1919.519

XIIIab. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1886,520 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 aug. 1910,521 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1910522 Cornelis de Graaf, geb. omstr. 1886.
Uit dit huwelijk:
Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1910.523

XIIIac. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 nov. 1890,524 † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1957,525 tr. 1e Den Haag 24 april 1918526 (echtsch. uitgespr. ald. 10 juni 1930)526 Gerritje Visser, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 dec. 1896,305 dr. van Arie en Gerritje Pronk; tr. 2e 16 okt. 1932305 Barbara Wilhelmine Hoffmann, geb. Dusseldorf (Dld) 2 mei 1908.305
Uit het eerste huwelijk:
Gerritje Taal.

Xh. Martina Taal, ged. Scheveningen 29 jan. 1775,252 † Den Haag Scheveningen 26 juli 1832,527 tr. Scheveningen 2 nov. 1794252 Johannes Simons Rog, ged. Scheveningen 4 mei 1772,528 † Den Haag Scheveningen 2 maart 1852.528
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIj.
2. Adriana Rog, geb. Scheveningen omstr. 1799, tr. Den Haag 19 nov. 1823529 Maarte Roch, geb. Scheveningen omstr. 1801.
3. Johanna Alida Rog, geb. Scheveningen omstr. 1804.530
4. Jan Rog, geb. Scheveningen omstr. 1812.531

XIj. Neeltje Rog, geb. Scheveningen 8 nov. 1796, † ald., tr. Scheveningen 3 mei 1820532 Minnekus Leenderts de Ruyter, geb. Scheveningen 2 febr. 1792.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIIo.
2. Minnekus de Ruiter, geb. Scheveningen 1819.
3. Martijntje de Ruiter, geb. omstr. 1822, tr. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1868533 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, visscher,350 wedr. van Neeltje de Ruiter (XIIo).

XIIo. Neeltje de Ruiter, tr. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1853534 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, visscher;350 hij hertr. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1868533 Martijntje de Ruiter (XIj,3).
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt XIIIad.
2. Neeltje, volgt XIIIae.
3. Joost Kleijn, geb. omstr. 1858.
4. Johannes Josephus, volgt XIIIaf.

XIIIad. Trijntje Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen 21 juli 1853,535 tr. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1876536 Jacob Machiel Taal (XIIbs).
Uit dit huwelijk:
1. Belia, volgt XIVo.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juli 1878,537 † Den Haag 25 mei 1954,538 tr. Den Haag 27 dec. 1899539 Krijn Groen, geb. Den Haag 30 dec. 1874.539
3. Jansje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 maart 1880,361 tr. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1905540 Teunis Roos, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1881, † Delft (Z.H.) 3 maart 1944, zn. van Teunis en Kniertje Pronk.
4. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1882,541 † Den Haag Scheveningen 12 jan. 1883.542
5. Jacoba Johanna, volgt XIVp.
6. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 dec. 1883.543
7. Job, volgt XIVq.
8. Johannes Jacobus, volgt XIVr.
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1891,544 tr. 3 jan. 1913545 Arie Klein, geb. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1887.
10. Job Pieter, volgt XIVs.

XIVo. Belia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,546 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1947,547 tr. Den Haag (Z.H.) 24 mei 1899548 Johannes Bal, geb. omstr. 1878, † Den Haag (Z.H.) 27 nov. 1954.549
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1899.550
2. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1901,551 † ald. 22 juni 1902.552
3. Johannes Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1902.553
4. Job Machiel Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1903.554
5. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1905.555
6. Johannes Jacobus Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1909.556

XIVp. Jacoba Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1883,557 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908558 Jacobus Roos, geb. omstr. 1884.
Uit dit huwelijk:
Kniertje Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1909.559

XIVq. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1886,422 tr. Den Haag 24 dec. 1913560 Maria Vink, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1891, dr. van Wouter en Maria Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1916,305 tr. Den Haag 22 sept. 1937305 Gerrit Hartevelt, geb. Den Haag 7 dec. 1915,305 zn. van Gerrit.
2. Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 juni 1917.387
3. Adriana Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1929, † ald. 28 juli 1942.561

XIVr. Johannes Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 juni 1889,562 † ald. 17 okt. 1979, tr. Den Haag 24 febr. 1909563 Wilhelmina Cornelia Bruijn, geb. Den Haag Scheveningen 9 sept. 1888,564 dr. van Teunis en Maria de Niet.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Cornelia Taal (Oorspr. de Bruijn), geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1909,563 tr. 4 maart 1931564 Maarten Dirk Harteveld, geb. 9 sept. 1908.305
2. Job Machiel Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1911,564 † Op Noordzee gebleven na 19 maart 1945,565 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1933566 Willemina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 okt. 1911,305 dr. van Michiel en Maartje Jongejan.
3. Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 aug. 1913,564 † ald. 30 jan. 1915.567
4. Maria Taal, geb. Den Haag 28 sept. 1915.564
5. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1918.564
6. Teunis Taal.
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 okt. 1922,564 † Op Noordzee gebleven na 19 maart 1945.568
8. Catharina Taal.
9. Benjamin Taal, geb. Den Haag 28 april 1927,564 † ald. 26 febr. 1929.569
10. Jacoba Cornelia Taal.

XIVs. Job Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1896,570 zeevisscher,571 †?? 27 sept. 1970,572 tr. Den Haag 19 okt. 1921571 Anna de Vreugd, geb. Den Haag Scheveningen 16 juli 1900,305 dr. van Willem en Maria van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Machiela Taal.
2. Willemina Maria Taal.
3. Anna Taal.

XIIIae. Neeltje Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1856,573 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1880574 Job Taal (XIIIda).
Uit dit huwelijk:
1. Job, volgt XIVt.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1883.575
3. Keetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 1885,576 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 juli 1921,577 tr. 1e Dirk Landzaat, † vr 1920;305 tr. 2e 7 jan. 1920305 Ruurd van Veen, geb. Meppel (Dr) 9 jan. 1877.305
4. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1889,578 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1890.579
5. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 aug. 1891,580 † Den Haag (Z.H.) 12 okt. 1931,581 tr. Den Haag (Z.H.) 26 april 1911582 Gerardus Gijsbertus van der Louw, geb. Utrecht (U) 4 juni 1887.583
6. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1894,584 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1894.585
7. Jobje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 aug. 1896,586 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1897.587
8. Jacobus Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1899,588 † Op Noordzee overleden 8 juli 1910.589

XIVt. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1881,590 visscher,350 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902591 Dirkje Jacoba Pronk, geb. omstr. 1879, dr. van Klaar en Maria Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 juli 1903,592 † Den Haag Scheveningen 21 maart 1909.593
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 juli 1905,594 tr. Den Haag 20 sept. 1926305 Pieter Guit, geb. Den Haag 8 sept. 1901.305
3. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1906,595 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 jan. 2000, tr. 5 jan. 1927387 Leenderd van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1902.387
4. Klaar / Klaas Taal, geb. Den Haag 7 sept. 1908,305 † Op Noordzee gebleven 20 okt. 1945, tr. Den Haag 28 dec. 1932305 Johanna Hofland, geb. Den Haag 26 sept. 1905.305
5. Neeltje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1913,387 tr. 15 juli 1936387 Johan Buchly, geb. Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1911.387

XIIIaf. Johannes Josephus Klyn / Klijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1859, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 febr. 1882596 Johanna Taal (XIav).
Uit dit huwelijk:
Arie Klyn / Klijn, geb. Den Haag omstr. 1897,597 † Velsen 13 mei 1941.597

Xi. Arendje Taal, geb. omstr. 1776, ged. Scheveningen 10 aug. 1777, † Den Haag Scheveningen 27 juli 1832,598 tr. Scheveningen 17 maart 1799599 Gerrit / Philip Spaans, geb. omstr. 1774, ged. Scheveningen 3 okt. 1773,600 † Den Haag Scheveningen 21 okt. 1862.600
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt XIk.
2. Kornelis Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 3 maart 1818.601

XIk. Cornelia Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1813, † vr 15 april 1868,602 tr. Den Haag 21 aug. 1839603 Pieter Taale, geb. Den Haag Scheveningen 1815, Mandenmaker,350 zn. van Gerrit en Jannetje Zuurmond; hij hertr. Den Haag 11 nov. 1863604 Reintje Schuijlenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 okt. 1841,605 † Den Haag Scheveningen 8 okt. 1861.606
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1844, † ald. 23 juni 1866,607 tr. Minnekus Baak.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 april 1845,608 Mandenmaker,609 † Den Haag Scheveningen 31 jan. 1922,610 tr. Den Haag Scheveningen 15 april 1868602 Catharina Raats, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1847, dr. van Johannes Adrianus en Dina Susanna Bijleveldt.
4. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1847,611 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1850.612
5. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 maart 1849,613 † Den Haag Scheveningen 30 sept. 1849.614
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1850.
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1854,615 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1854.616
8. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1856,617 † ’s-Gravenzande (Z.H.) 22 febr. 1880.

Xj. Cornelis Taal, geb. Scheveningen omstr. 1779, visscher,266 † Den Haag Scheveningen 4 febr. 1815,618 tr. Den Haag Scheveningen 16 maart 1806260 Johanna Overduijn, ged. Scheveningen 13 dec. 1778,260 † Den Haag Scheveningen 28 okt. 1812.260
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 okt. 1806,260 † Op Noordzee gebleven 5 maart 1828.236
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 mei 1808,260 † ald. 2 nov. 1825.619
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1813,320 † ald. 24 juli 1813.266

Xk. Dirkje Wouterse Taal, ged. Scheveningen 18 aug. 1782,620 † Den Haag Scheveningen 29 okt. 1850,621 tr. Scheveningen 26 mei 1805620 Aalbert Hendrikse Verhey, ged. Scheveningen 13 okt. 1782,622 † Op zee 5 maart 1828.622
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Verheij, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824.
2. Cornelis, volgt XI-l.

XI-l. Cornelis Verheij, geb. Den Haag Scheveningen 1827, † Den Haag 19 jan. 1866,623 tr. Den Haag Scheveningen 21 juli 1847624 Maria Taal (XIbd).
Uit dit huwelijk:
Cornelia Verheij, geb. Den Haag 24 okt. 1849.625

IXd. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 3 jan. 1745,27 begr. ald. 29 maart 1796,626 tr. Scheveningen 23 juni 177127 Arie van der Zwan, ged. Scheveningen 22 okt. 1741,626 begr. ald. 8 april 1796.626
Uit dit huwelijk:

X-l. Magdeleentje van der Zwan, geb. Scheveningen omstr. 1780, † Den Haag Scheveningen 14 april 1825,627 tr. Scheveningen 15 maart 1801626 Minnekus / Dominicus Taal (IXak).
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1801, † ald. 5 nov. 1813.
2. Ari Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1803,260 begr. ald. 17 mei 1805.
3. Ari Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 juli 1804,260 begr. ald. 13 sept. 1805.
4. Kornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 febr. 1807,260 begr. ald. 28 juli 1807.
5. Ari, volgt XIm.
6. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,266 † ald. 2 jan. 1813.266
7. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,628vr 1818.
8. Leenderd, volgt XIn.
9. Klaar, volgt XIo.

XIm. Ari Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 jan. 1809,260 visscher,629 † Den Haag Scheveningen 30 sept. 1900,630 tr. 1e Den Haag Scheveningen 26 nov. 1834631 Wilhelmina Zoutenbier, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1802, dr. van Klaas en Geertje Batenburg; tr. 2e Den Haag Scheveningen 8 aug. 1877632 Adriana Keus, dr. van Jacob en Maria den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIIp.
2. Geertje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1838,633 † Den Haag Scheveningen 26 okt. 1838.634
3. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1840,635 † Den Haag Scheveningen 13 mei 1913,636 tr. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1863637 Arie Bron, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1839, Vischdraager,638 zn. van Gerrit en Jaantje Baak.
4. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1840,639 † ald. 23 mei 1845.

XIIp. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juni 1835,640 † Den Haag Scheveningen 28 jan. 1890,641 tr. Den Haag Scheveningen 12 juni 1861642 Gerritje de Bruin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1836,642 dr. van Jacob en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt XIIIag.
2. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 nov. 1864,643 † ald. 10 jan. 1865.644
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,645 † Den Haag Scheveningen 13 mei 1887.646
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 okt. 1869,647 † Den Haag Scheveningen 22 jan. 1871.648
5. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1872,649 † Den Haag Scheveningen 1 maart 1893.650
6. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,651 † Den Haag Scheveningen 2 juli 1875.652
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,653 † Den Haag Scheveningen 5 juli 1875.654

XIIIag. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1862,655 Metselaar,656 † Den Haag (Z.H.) 25 juli 1930,657 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884658 Jansje Muijselaar (XIIx).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIVu.
2. Anna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1886,659 † Den Haag 14 april 1927,660 tr. Cornelis Johannes Westerduin.
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1888,661 † ald. 7 okt. 1890.662
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1890,663 tr. Den Haag 27 dec. 1912664 Hendrik Westerduin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1888, zn. van Baardhout en Kniertje Verheij.
5. Arie, volgt XIVv.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1894,665 † Den Haag 12 mei 1939.666
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 maart 1896,667 tr. 19 dec. 1917305 Engel van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1895.305
8. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 mei 1898,668 † Den Haag Scheveningen 4 maart 1919.656
9. Abraham Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 okt. 1900,669 † Op Noordzee gebleven, ter hoogte van Velzen 23 dec. 1925.670
10. Johannes, volgt XIVw.
11. Gerard Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 mei 1904,671 zeevisscher,672 † Aan boord door ziekte overleden 7 jan. 1966, tr. Den Haag 30 dec. 1931672 Johanna Pronk, geb. Den Haag omstr. 1907, dr. van Wouter en Arendje Mos.
12. Gerarda Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1906,673 † Den Haag (Z.H.) 4 aug. 1957,674 tr. Den Haag (Z.H.) 12 mei 1926305 Arie Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1906.305

XIVu. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 okt. 1884,675 Metselaar,350 zeevisscher,676 † Leiden (Z.H.) 22 jan. 1953,677 tr. Den Haag 8 jan. 1908678 Grietje Kulk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1884, dr. van Cornelis en Martijntje Harteveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje, volgt XVb.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 mei 1910.679
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1913.679
4. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 3 maart 1918.
5. Martina Taal.
6. Cornelis Taal.

XVb. Jansje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1908,680 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931681 Maarten Taal (XIVai).
Uit dit huwelijk:
Pieter Taal.

XIVv. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 okt. 1891,682 zeevisscher,676 tr. Den Haag 22 dec. 1915676 Kniertje van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1893, dr. van Arie en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, † Den Haag Scheveningen 28 aug. 1916.683
2. Jacobus Taal, geb. Den Haag 3 jan. 1918.305
3. Arendje Taal.

XIVw. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 april 1902,684 tr. Den Haag 23 jan. 1924685 Helena Mos, geb. Den Haag Scheveningen 6 okt. 1900,305 dr. van Pieter en Alida van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Taal.
2. Pieter Taal.
3. Johannes Taal.

XIn. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 april 1814,320 † Den Haag Scheveningen 31 juli 1849,686 tr. Den Haag Scheveningen 7 juni 1837687 Cornelia van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1811, ged. Den Haag Scheveningen 26 aug. 1811,688 † ald. 11 febr. 1871,688 dr. van Dirk Kornelisse en Anna Pieterse van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1837,689 † Den Haag Scheveningen 13 maart 1838.690
2. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1839,691 † Den Haag Scheveningen 3 aug. 1849.692
3. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 jan. 1841,693 † Den Haag Scheveningen 2 aug. 1849.694
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 mei 1843,695 † Den Haag Scheveningen 1 aug. 1849.696
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juli 1846,697 † Den Haag Scheveningen 9 juli 1846.698
6. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 aug. 1847,699 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1849.700
7. Helena, volgt XIIq.

XIIq. Helena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 juni 1849,701 † Den Haag 27 maart 1937,702 tr. Den Haag Scheveningen 17 jan. 1872703 Teunis Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1848, zn. van Maarten en Teuntje Tuit.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1877,704 tr. Rotterdam (Z.H.) 25 mei 1932705 Henderikus Kroon, geb. Nieuwe Pekela (Gr.) omstr. 1886.
2. Maarten Grootveld, geb. Den Haag 7 nov. 1877.706

XIo. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1819,707 † Den Haag Scheveningen 27 dec. 1912,708 tr. Den Haag Scheveningen 17 mei 1848709 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)709 Clara Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1820, † ald. 4 nov. 1899,710 dr. van Kornelis en Klaartje Tuit.
Uit dit huwelijk:
1. Mink Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1848,711 † Den Haag Scheveningen 22 mei 1851.712
2. Minnekus, volgt XIIr.
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 dec. 1856,713 † Den Haag 18 april 1943,714 tr. Nicolaas Fehling, geb. omstr. 1856, Metselaar.350
4. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 mei 1859,715 † Den Haag Scheveningen 30 april 1860.716
5. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 dec. 1861,717 † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1955,718 tr. Floor Henk Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1862.719

XIIr. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1854,720 Agent van politie,350 † Apeldoorn (Gld) 29 maart 1942, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 03/64, tr. 1e Hillegom (Z.H.) 26 juni 1873721 Alida Oexemann, geb. Hillegom (Z.H.) 25 dec. 1852, † vr 19 juli 1911,722 dr. van Christian Friedrich en Maria Agnes Knippenberg; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 19 juli 1911722 Catarina Veenstra, geb. Ooststellingwerf - Appescha 8 febr. 1863,305na 29 maart 1942, dr. van Atze Sakes en N.N. Roelofs de Haan.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1873, † Den Haag Scheveningen 23 nov. 1873.723
2. Johannes Frederik Willem, volgt XIIIah.
3. Clara Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen jan. 1877, † ald. 21 sept. 1877.724
4. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 jan. 1878.725
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 april 1879,726 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1879.727
6. Johannes Cornelis, volgt XIIIai.
7. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 1 okt. 1881.728
8. Leenderd, volgt XIIIaj.
9. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1884,729 † Loosduinen 4 jan. 1916.730
10. Dina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 dec. 1885,731 † Den Haag 4 maart 1945.732
11. Hendrik, volgt XIIIak.
12. Bastiaan Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 febr. 1888,733 † Rotterdam (Z.H.) 15 dec. 1955,734 tr. Rotterdam (Z.H.) 3 nov. 1920735 Maria Margaretha Christina Luf, geb. Rotterdam omstr. 1896, dr. van Jacobus Johannes en Christina Maria Anna Wennekus.
13. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juni 1889,736 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1889.737
14. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1890,738 † Den Haag Scheveningen 7 jan. 1891.739
15. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 april 1892,740 tr. 16 dec. 1914741 Nicolaas Johannes Kruijskamp, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1887.741
16. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juli 1893,742 † Den Haag Scheveningen 24 dec. 1893.743
17. Frederik, volgt XIIIal.

XIIIah. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 okt. 1874,744 koetsier,350 Autowasser,745 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1931,745 tr. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1897746 Femmigje van Urk, geb. Meppel 26 dec. 1870,747 dr. van Arend en Jacoba Boeling.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Frederika Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1898,748 † Stafford (Eng) 18 nov. 1938,305 tr. 26 juni 1918305 Arthur William Fields.
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 juni 1899,749 † Den Haag Scheveningen 29 juli 1899.750
3. Arend Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1900.751
4. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 jan. 1904,752 tr. Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1925305 Cornelis Johannes Smith, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1905.305
5. Dina Efemia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 aug. 1905,753 tr. 28 aug. 1929387 August Francois IJdo, geb. Den Haag (Z.H.) 20 jan. 1909.
6. Alida, volgt XIVx.
7. Henriette Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 maart 1909,754 tr. 19 aug. 1936387 Gerard Marie Joseph Koopman, geb. Den Haag (Z.H.) 27 mei 1910.
8. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1911,747 tr. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1938305 David Kropff, geb. Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1913.305
9. Jacoba Taal, geb. Den Haag 8 sept. 1912.747

XIVx. Alida Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1907,747 tr. 1e 20 okt. 1926305 Hendrik de Zoete, geb. Den Haag (Z.H.) 18 aug. 1905;305 tr. 2e Den Haag (Z.H.) 6 juli 1932305 Frederik Willem Hulsbergen, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1897.
Uit het eerste huwelijk:
Johannes de Zoete.

XIIIai. Johannes Cornelis Taal, geb. De Lier (Z.H.) 21 juli 1880, Melkslijter, tr. 1e Rheden (Gld) 5 okt. 1901755 Alberdina Hendrika van Engeland, geb. Apeldoorn Soeren (Rheden) 23 aug. 1880,756 † Rijswijk 29 jan. 1934,757 dr. van Peter en Aleida van der Velde; tr. 2e Apeldoorn 16 juli 1936305 Jacoba van der Wel, geb. Deventer 11 maart 1884.
Uit het eerste huwelijk:
1. Peter Taal, geb. Laag Soeren (Gld) 16 dec. 1901, † ald. 17 april 1904.
2. Johannes Cornelis Taal, geb. Rheden (Gld) 11 juli 1903.
3. Petronella Aleida Taal, geb. Winterswijk (Gld) 12 okt. 1904.
4. Aleida Alberdina Taal, geb. Aalten - De Heurne (Gld) 19 april 1907.
5. Alberdina Hendrika Taal, geb. Rheden Laag - Soeren (Gld) 4 dec. 1908, tr. Bandoeng (N.I.) 6 juli 1933756 (echtsch. ingeschr. ald. 7 juni 1948)756 Dirk Maxmiliaan Rabe, geb. Wlingi (N.I.) 10 jan. 1897.
6. Elisabeth Taal, geb. Malang (Ned. Ind.) 5 dec. 1916,305 tr. Rijswijk (Z.H.) 28 aug. 1935758 Antony Johan Veldhoen, geb. Elburg 23 nov. 1887.305
7. Johanna Frederika Taal.

XIIIaj. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 jan. 1883,759 † Rotterdam (Z.H.) 31 okt. 1922,760 tr. Rotterdam (Z.H.) 17 april 1912761 Hendrika Cornelia Schols, geb. Rotterdam omstr. 1893.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Cornelia Taal, geb. omstr. 1901, † Rotterdam (Z.H.) 4 aug. 1916.762
2. William Hendrikus Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 14 maart 1912,76320 sept. 1988, begr. Rotterdam (Z.H.) - Zuiderbegraafplaats.88
3. Theodora Alida Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 febr. 1913,764 tr. Rotterdam (Z.H.) 7 okt. 1931765 Cornelis Johannes Heijkoop, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 sept. 1906,104 zn. van Jan en Janna Adriana Rietveld.
4. Theodorus Leonardus Taal, geb. omstr. 1914, † Rotterdam (Z.H.) 7 juni 1915.766
5. Hendrika Cornelia Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 7 aug. 1917,104 tr. IJsselmonde (Z.H.) 25 sept. 1936104 Henri Dekker, geb. Rotterdam (Z.H.) 3 april 1916.104
6. Theodorus Leonardus Taal, geb. mei 1920, † Rotterdam (Z.H.) 1 jan. 1921.767
7. Jan Willem Lodewijk Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1923, † ald. 27 juli 1941.

XIIIak. Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1887,768 boekhouder,769 Koopman mode-artikelen,770 Tekenaar "de Telegraaf",448 † Amsterdam 25 sept. 1960, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 29 sept. 1960,771 tr. 1e Den Haag 24 febr. 1909772 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 31 dec. 1919)772 Johanna Maria van Gogh, geb. Schiedam 14 juni 1885,773 † Culemborg 17 jan. 1965,773 dr. van Coenradus Adrianus en Cornelia Cool; tr. 2e Amsterdam 12 jan. 1922769 (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1938)774 Albertine Kaminski, geb. Gleiwitz (Dld) 10 juni 1879;774 tr. 3e Amsterdam 18 mei 1938774 Willemina Schermele, geb. Amsterdam 4 aug. 1904, Tekenares.774
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Hendrika Taal, geb. Den Haag 29 juli 1909.
2. Alice Taal, geb. Den Haag 2 nov. 1910.305

XIIIal. Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juni 1894,775 Varensgezel,776 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 10 mei 1933777 (echtsch. ingeschr. ald. 14 mei 1935)777 Wilhelmina Hendrika Johanna Schouten, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1899, dr. van Hendricus en Wilhelmina Johanna Wahl; tr. 2e 5 aug. 1936778 Johanna Berendina Weijland, geb. Amsterdam (N.H.) 15 okt. 1906.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus Johan Frederik Taal.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1941, † Alkmaar (N.H.) 7 dec. 1941.779

VIIIg. Wouter Wouterse Tael / Taal, ged. Scheveningen 8 aug. 1706,780 tr. Rotterdam 11 febr. 1727781 Geertruijd Bastiaanse van Poederoijen, ged. Scheveningen 19 febr. 1702,780 begr. ald. 21 maart 1774,780 dr. van Bastiaan Wouterse en Anna Janse Cuyp.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Taal, ged. Scheveningen 5 okt. 1727,782vr 1740.
2. Wouter Taal, ged. Scheveningen 25 dec. 1734,782vr 1739.
3. Bastiaan, volgt IXe.
4. Garrebrand, volgt IXf.
5. Jannetje Taal, ged. Scheveningen 15 sept. 1737,782 begr. ald. 18 dec. 1793,783 tr. Scheveningen 4 dec. 1763782 Arie Blok, ged. Scheveningen 11 dec. 1740,783 † Hellevoetsluis.
6. Wouter Taal, ged. Scheveningen 8 febr. 1739.
7. Geertruy Taal, ged. Scheveningen 10 febr. 1743,782 begr. ald. 25 febr. 1743.782

IXe. Bastiaan Taal, geb. Scheveningen omstr. 1735,784 viskoper,785 † Den Haag Scheveningen 8 febr. 1819,784 tr. Scheveningen 27 mei 1770786 Leuntje Gerritse Grootveld, ged. Scheveningen 15 aug. 1745,785 † ald. 8 maart 1819.785
Uit dit huwelijk:
1. Guurtje Taal, ged. Scheveningen 22 sept. 1771.785
2. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 20 juni 1773,785 begr. ald. 25 sept. 1773.785
3. Wouter, volgt Xm.
4. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 6 juli 1777,785 begr. ald. 16 sept. 1777.785
5. Gerrit Taal, ged. Scheveningen 30 aug. 1778,785 begr. ald. 10 dec. 1778.785
6. Gerrebrand Taal, ged. Scheveningen 19 dec. 1779,785 begr. ald. 15 jan. 1780.785
7. Gerrebrant Taal, ged. Scheveningen 19 aug. 1781.785
8. Maria Taal, ged. Scheveningen 29 aug. 1784,785 begr. ald. 15 nov. 1784.785
9. Maria Taal, geb. Scheveningen 18 febr. 1792,785 begr. ald. 21 febr. 1792.785

Xm. Wouter Taal, ged. Scheveningen 16 okt. 1774,787 visscher,788 † Den Haag Scheveningen 13 okt. 1855,789 tr. Scheveningen 31 maart 1799790 Fransina Bastiaanse Mooijman, ged. Scheveningen 3 juni 1764,790 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1842.790
Uit dit huwelijk:
1. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1799,790 † Den Haag Scheveningen 22 aug. 1863,791 tr. 1e Den Haag Scheveningen 11 aug. 1830792 Christiaan Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1795, visser,790vr 3 juli 1850, zn. van Johannes Frederik en Maria Verwers; tr. 2e Den Haag Scheveningen 3 juli 1850793 Arent Mooyman, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1796, zn. van Klaas en Annetje Haasnoot.
2. Kornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1801,790 † Den Haag Scheveningen 26 juli 1849.794
3. Huijbertje Wouterse Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1806,790 Werkster,788 † Den Haag Scheveningen 26 aug. 1877,795 tr. Scheveningen 23 aug. 1826796 Dirk Jacobsz Pronk, geb. Scheveningen 21 juni 1805, Mandenmaker,788 † De Haag Scheveningen 13 febr. 1884,797 zn. van Jacob en Immetje van der Harst.

IXf. Garrebrand Taal, ged. Scheveningen 15 jan. 1736,798 Porteur de poisson / Vischdraager,266 † Den Haag Scheveningen 24 jan. 1813, tr. 1e Marytie Maartens van der Plas, geb. omstr. 1736,799 begr. Scheveningen 9 juni 1791;799 tr. 2e Scheveningen 13 sept. 1793799 Gerritje Jacobsdr Grootveld, ged. Scheveningen 18 okt. 1767,799 visdraagster, † Scheveningen 19 juli 1832,799 dr. van Jacob en Alida van der Hak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Taal, ged. Scheveningen 17 febr. 1771,799 begr. ald. 21 mei 1771.799
2. Lena Taal, ged. Scheveningen 2 aug. 1772.799
3. Guurtje Taal, ged. Scheveningen 19 maart 1775,799 begr. ald. 9 juni 1775.799
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Taal, geb. Scheveningen 6 nov. 1793,799 †,799 begr. ald. 15 febr. 1794.799
5. Johannes, volgt Xn.
6. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 mei 1797,800 † Den Haag Scheveningen 26 dec. 1855,801 tr. Den Haag Scheveningen 28 nov. 1827802 Cornelis de Niet, geb. 1799, zn. van Jacob en Annetje den Dulk.
7. Leendert, volgt Xo.
8. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1805.799
9. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 april 1810,799vr 4 juni 1812.
10. Gerbrand, volgt Xp.

Xn. Johannes Taal, ged. Den Haag Scheveningen (Holland) 8 maart 1795,799 visscher,803 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1866,804 tr. Den Haag Scheveningen 7 mei 1823805 Leuntje van der Rassel (Xbb).
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIp.
2. Lena, volgt XIq.
3. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1827,806 † Den Haag Scheveningen 13 nov. 1879,807 tr. Den Haag Scheveningen 17 mei 1848808 Joris Korving, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1826, zn. van Cornelis en Arendje Tuinebreijer.
4. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 okt. 1830,809 † ald. 30 okt. 1830.810
5. Gerrit, volgt XIr.
6. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 okt. 1834,811 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1836.812

XIp. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 jan. 1824,813 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1851,814 tr. Den Haag Scheveningen 3 mei 1848815 Gijsbert de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1825, zn. van Dirk en Maria de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1849.816
2. Dirk de Zwart, geb. Den Haag omstr. 1850.817

XIq. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1825,818 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1873,819 tr. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1849820 Zier Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1829, visscher,350 zn. van Zier en Maria de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 23 mei 1851.821
2. Johannes Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1863.822

XIr. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1832,823 Venter,824 † Utrecht (U) 5 sept. 1909,825 tr. Den Haag Scheveningen 21 mei 1856826 Johanna Grootveld, dr. van Philippus en Jaapje Duivenbode.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1856,827 † ald. 26 april 1857.828
2. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 april 1858,829 † Den Haag Scheveningen 16 jan. 1859.830
3. Gerritje Taal, geb. Scheveningen 20 mei 1860,831 † Den Haag Scheveningen 16 maart 1861.832
4. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1862,833 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1866.834
5. Johannes Taal, geb. Scheveningen 10 sept. 1863, † Den Haag Scheveningen 29 maart 1866.835
6. Leenderd, volgt XIIs.
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1868,836 † Den Haag 24 febr. 1946,837 tr. Arie Batenburg.
8. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1870,838 † Den Haag Scheveningen 30 april 1871.839
9. Johannes, volgt XIIt.
10. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1874,520 † Den Haag Scheveningen 10 nov. 1875.840
11. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,841 tr. 15 april 1903305 Jan Hendrik Heijning, geb. Amsterdam (N.H.) 3 sept. 1880.

XIIs. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1866,842 Dragersknecht, † Den Haag (Z.H.) 14 okt. 1957,843 tr. Den Haag Scheveningen 4 jan. 1893844 Pieternella Mos, geb. Den Haag Scheveningen 29 nov. 1869,845na 23 nov. 1927, dr. van Maarten en Pieternella Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1893,846 † Den Haag Scheveningen 24 mei 1893.847
2. Maarten, volgt XIIIam.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1895,848 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1896.849
4. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1898,753 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1899.850
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1899,851 tr. 5 mei 1920387 Johannes Ketting, geb. Den Haag (Z.H.) 9 juni 1889.387
6. Leenderd, volgt XIIIan.
7. Minnekus Frank, volgt XIIIao.
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1903,852 tr. Den Haag 28 mei 1924305 Leenderd den Heijer, geb. Den Haag 14 okt. 1901.305
9. Frank Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1905,853 † Den Haag Scheveningen 9 jan. 1906.854
10. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1907, † ald. 23 aug. 1908.855
11. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1909,387 tr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1936305 Wilhelmus Laurentius Boortman, geb. Den Haag 14 jan. 1912.305

XIIIam. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 febr. 1894,856 tr. Den Haag (Z.H.) 19 sept. 1917857 Adriana Plugge, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 maart 1897,305 dr. van Arie Johannes en Clasina Schaap.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1918.305
2. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen maart 1920, † ald. 1 okt. 1920.858
3. Huiberdina Cornelia Taal.
4. Leenderd Taal.
5. Clasina Taal.

XIIIan. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 april 1901,859 tr. Den Haag 12 okt. 1925860 Adriana Knoester, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1904, dr. van Marens en Gerritje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal.
2. Gerrit Taal.

XIIIao. Minnekus Frank Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1902,861 Huisschilder,860 tr. Den Haag (Z.H.) 23 nov. 1927862 Martina Clasina Jol, geb. Den Haag (Z.H.) 9 nov. 1907,387 dr. van Gerrit Zier en Wilhelmina Bron.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal.
2. Wilhelmina Taal.
3. Minnekus Frank Taal.
4. Frank Minnekus Taal.

XIIt. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1872,863 Vischhandelaar,864 † Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1950,865 tr. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 1897866 Cornelia Bron, geb. Scheveningen 4 nov. 1877, † ald. 7 juli 1962, dr. van Albertus en Jacoba Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 juli 1897,867 † Den Haag Scheveningen 27 okt. 1899.868
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1899,869 † Scheveningen 24 febr. 1987.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 nov. 1900,870 † Den Haag Scheveningen 28 nov. 1909.871
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1902,872 † Den Haag Scheveningen 30 juni 1918.873
5. Albertus, volgt XIIIap.
6. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1906,874 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1907.875
7. Johannes, volgt XIIIaq.
8. Gerrit, volgt XIIIar.
9. Cornelia Taal, geb. Scheveningen 24 jan. 1912.
10. Leenderd Taal, geb. Scheveningen 14 juli 1913.305
11. Maria Taal, geb. Scheveningen 25 nov. 1914, † ald. 23 febr. 2001.
12. Johanna Anthonia Taal, geb. Scheveningen 21 nov. 1917, † ald. 7 maart 1998.
13. Johanna Taal, geb. Scheveningen 1918.
14. Antoon, volgt XIIIas.

XIIIap. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 juni 1904,876 Vischventer,350 † Den Haag Scheveningen 20 dec. 1998, tr. Den Haag 7 jan. 1931877 Helena Taal (XIVbc).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag 5 okt. 1931,305 † ald. 2 juli 1932.878
2. Johannes Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1933,305 † ald. 22 okt. 2013,85 tr. Riet.

XIIIaq. Johannes Taal, geb. Scheveningen 29 maart 1908, Timmerman,864 † Scheveningen 27 aug. 1989, tr. Den Haag 30 okt. 1929864 Klara Taal (XIVcc).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal.
2. Aalbert Taal.
3. Cornelis Taal.
4. Adriana Taal.
5. Klaartje Taal.
6. Cobie Taal.
7. Gerard Taal.
8. Nel Taal.
9. Harm Taal, geb. Den Haag 1947, † ald. 14 dec. 1947.879
10. Herman Taal.
11. Levenloos kind, geb. Den Haag 7 febr. 1949.880

XIIIar. Gerrit Taal, geb. Scheveningen 23 jan. 1910, † ald. 8 nov. 1981, tr. Petronella J. van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal.
2. Gerrit Taal.
3. Wouter Taal.
4. Rudolf Taal.

XIIIas. Antoon Taal, geb. Scheveningen 9 febr. 1924,,881 † Scheveningen 28 mei 1981, tr. Den Haag Scheveningen 1 juni 19495 Klara Pronk, geb. Scheveningen 29 okt. 1924, † ald. 11 jan. 2004, dr. van Jacobus Cornelis en Maria Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Johannna Taal, tr. Harold Redeker.
2. Maria, volgt XIVy.
3. Klara, volgt XIVz.
4. Johannes, volgt XIVaa.

XIVy. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 mei 1953, ged. Scheveningen 3 aug. 1953, † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 april 2015, tr. Anton Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. Anton Kuiper.
2. Mirella Kuiper.

XIVz. Klara Taal, tr. Johannes Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Maurice Pronk.
2. Richard Pronk.
3. Patrick Pronk.

XIVaa. Johannes Taal, tr. Jacoba Catharina Verbaan, dr. van Danil en Jacoba Johanna Plugge.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal.
2. Katharina Taal.
3. Marja Taal.

Xo. Leendert Taal,882 ged. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1801,799 † Den Haag Scheveningen 16 sept. 1867,883 tr. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1829884 Aagje de Niet, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1799, † na 9 jan. 1856,885 dr. van Kornelis en Anna Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 juni 1830,886 † Den Haag Scheveningen 2 jan. 1898,887 tr. Den Haag Scheveningen 31 juli 1850888 Pieter Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824, zn. van Cornelis en Klasina de Lange.
2. Cornelis, volgt XIs.
3. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1835,889 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1849.890
4. Annetje, volgt XIt.

XIs. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1832,891 koopman,892 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1898,893 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1856885 Adriana de Langen, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1833, † ald. 18 aug. 1896,894 dr. van Arie de Lange en Jacoba van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd, volgt XIIu.
2. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 jan. 1858,895 † ald. 6 maart 1858.896
3. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 april 1859,897 † ald. 16 april 1859.898
4. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1860,899 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1862.900
5. Jaapje, volgt XIIv.
6. Jaantje, volgt XIIw.
7. Aagje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,901 † ald. 9 okt. 1867.902
8. Aagje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1868,903 † ald. 7 maart 1943,904 tr. Maarten Turfboer, geb. Den Haag (Z.H.) 17 okt. 1868.305
9. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 aug. 1870,905 †.906
10. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 jan. 1874,907 † Den Haag Scheveningen 27 april 1875.908
11. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1876,909 † Den Haag Scheveningen 30 nov. 1876.910

XIIu. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1856,911 visscher,892 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1917,912 tr. Den Haag Scheveningen 14 jan. 1880913 Arendje den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1858,913 dr. van Johannes en Willemina de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIIIat.
2. Wilhelmina, volgt XIIIau.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1883,914 † Den Haag Scheveningen 26 juli 1891.915
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1885,667 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1885.916
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1886,917 † Den Haag 13 maart 1952,918 tr. Jacobus Roos.
6. Johannes, volgt XIIIav.
7. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1890,919 † Den Haag Scheveningen 24 maart 1898.920
8. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 april 1893,921 † Den Haag Scheveningen 16 febr. 1894.922
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1895.923
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1897.924

XIIIat. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1880,925 visscher,926 † Op Noordzee gebleven na 31 juli 1917,927 tr. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1902928 Arendje Hofland, geb. Den Haag Scheveningen 19 nov. 1879,929 dr. van Jochem en Apolonia Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 nov. 1903,930 Poelier,931 tr. Den Haag 22 febr. 1928931 (echtsch. ingeschr. ald. 14 maart 1978)931 Theresia Rakowski, geb. Wijbranow (Polen, ex Dld) omstr. 1906, dr. van Joseph en Anthonia Blaszceijk.
2. Apolonia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1906.932
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1907,933 tr. Den Haag 7 nov. 1928933 Kniertje Roeleveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1907, dr. van Cornelis en Johanna Pieternella Plokker.
4. Jochem Taal, geb. 25 sept. 1910,38715 nov. 1997, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg,88 tr. 13 nov. 1947934 Suzanna Cornelia Vissers, geb. Zwijndrecht (Z.H.) 27 sept. 1909, † 17 jan. 2004, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg.
5. Johannes Taal, geb. 15 dec. 1915,305 tr. Den Haag 27 april 1938305 (echtsch. ingeschr. ald. 16 maart 1939)305 Helena van den Oever, geb. Den Haag 21 juli 1917.305
6. Arie Cornelis Taal, geb. Den Haag 19 april 1918.929

XIIIau. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 maart 1882,695 † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1946,935 tr. Den Haag (Z.H.) 27 febr. 1901936 Machiel Toet, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 mei 1879,937 zn. van Machiel en Jacoba van Duijn.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Toet (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1900.938

XIIIav. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 okt. 1888,939 zeevisscher, vischhandelaar,350 † Amsterdam 7 maart 1914,940 tr. Den Haag 29 dec. 1909941 Jacoba Vink, geb. Den Haag Scheveningen 2 okt. 1890,942 dr. van Jacobus en Gerritje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag 25 jan. 1910.942
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1911,942 tr. 13 nov. 1929387 Johannes Wilhelmus Fredericus Torn, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1907.387
3. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1914,942 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 1933943 Cornelis Hus, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1912,305 zn. van Johannes en Jansje Bal.

XIIv. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 1862,944 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1934,945 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1883946 Leenderd Knoester, geb. omstr. 1860, zn. van Gerrit en Leentje Verheij.
Uit dit huwelijk:
Gerard Knoester, † Zwolle (Ov) 24 febr. 1945.

XIIw. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1863,947 † Den Haag 18 febr. 1933,948 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1884949 Albertus Taal (XIcn).
Uit dit huwelijk:
1. Jaantje, volgt XIIIaw.
2. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1885,950 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1888.951
3. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1887,952 † ald. 1 maart 1888.953
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1889,954 tr. 3 jan. 1912305 Bernard Wilhelmus Kathmann, geb. Rotterdam (Z.H.) 1 april 1886.305
5. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 sept. 1891,955 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1892.956
6. Nicolaas, volgt XIIIax.
7. Cornelis, volgt XIIIay.
8. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 dec. 1897,957 tr. Den Haag 14 sept. 1921958 Nicolaas Fehling, geb. Den Haag 4 nov. 1895.305
9. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1899,959 † Den Haag Scheveningen 22 april 1902.960
10. Frans Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 sept. 1901,961 † Den Haag Scheveningen 21 maart 1902.962

XIIIaw. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1883,963 † Den Haag 16 dec. 1945,964 tr. Den Haag 30 mei 1906965 Joannes Maria Vogelzang.
Uit dit huwelijk:
Adriana Vogelzang (0orspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 20 mei 1904.965

XIIIax. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 sept. 1893,966 tr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1916967 Martje Scheerhorn, geb. Breda (N.B.) 16 jan. 1894.305
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal (oorspr. Scheerhoorn), geb. Breda (N.B.) 29 febr. 1916,305 † ald. 22 nov. 1918.
2. Jaantje Taal.
3. Johanna Adriana Taal.
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 1 mei 1929.968

XIIIay. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juli 1896,969 zeevisscher,970 Grondwerker,971 tr. Den Haag 31 dec. 1919970 Pieternella van der Pol, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1897, dr. van Job en Jacoba van Toor.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Taal.
2. Job Taal.
3. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1932,972 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juli 2008,973 begr. Den Haag Nw. Eykenduynen,974 tr. Petronella van Calsteren, geb. 6 april 1935,85 † Den Haag (Z.H.) 14 nov. 2013.85
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 25 maart 1936.971

XIt. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1843,975 † Den Haag 16 nov. 1931,976 tr. 1e Den Haag Scheveningen 14 aug. 1864977 Johannes Petrus Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1840, † vr 27 aug. 1884; tr. 2e na 1864 Cornelis den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:

XIIx. Jansje Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Rijswijk (Z.H.) 30 juni 1944,978 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884658 Jacobus Taal (XIIIag).

Xp. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1812,628 visscher, vendeur de poisson,979 † Op Noordzee gebleven 27 okt. 1852,980 tr. 1e Den Haag Scheveningen 27 april 1836981 (echtsch. ingeschr. vr 15 april 1846)982 Clasina de Niet, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1812, † ald. vr 15 april 1846, dr. van Jan en Johanna den Dulk; tr. 2e Den Haag Scheveningen 15 april 1846982 Jopje Taal (Xab).
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1836,983 † ald. 24 nov. 1836.983
2. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1837,984 † Den Haag Scheveningen 9 nov. 1845.985
3. Johanna, volgt XIu.
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 13 april 1844.986
Uit het tweede huwelijk:
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1847.987
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1849.988
7. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 12 maart 1851.989

XIu. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 febr. 1841,990 † Den Haag Scheveningen 24 juli 1904,991 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1867992 Arie Bal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1842, zn. van Philippus en Keetje Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
Arie Bal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1887.993

VIIIh. Klaartje Taal, ged. Scheveningen 8 juli 1708,225 begr. ald. 27 okt. 1783,225 tr. 1e Scheveningen 29 mei 1735225 Pieter Claasse den Dulk, ged. Scheveningen 31 jan. 1700,225 begr. ald. 16 juli 1740;225 tr. 2e Scheveningen 8 dec. 1748225 Jan Cornelisse van der Toorn, ged. omstr. 1712,225 begr. Scheveningen 27 jan. 1776,225 zn. van Dirk Dirkse en Klaasje Geerlofs en wedr. van Arendje Dirks Tuyt.
Uit het tweede huwelijk:
Joannes van der Toorn, ged. Scheveningen 13 sept. 1750, begr. ald. 25 juni 1757.

VIIIi. Marytje Wouters Taal, ged. Scheveningen 12 jan. 1718,225 begr. ald. 20 jan. 1809,225 tr. Scheveningen 6 april 1738225 Gerrit Huyge Blok, ged. Scheveningen 8 april 1714,225 † ald. 17 dec. 1784,225 zn. van Maarten en Leuntje Hendriks Taal.
Uit dit huwelijk:
Huijg Blok, geb. Scheveningen 1746, † Loosduinen 1 maart 1843, tr. Loosduinen omstr. 1781994 Adriana Rijvers, geb. Loosduinen 1757, † ald. 14 febr. 1820.

VIIf. Heynderik Gysberts Taal, ged. Scheveningen 22 maart 1682,223 begr. ald. 13 sept. 1728, tr. 4 maart 1703995 Klaasje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen 15 nov. 1682, begr. ald. 30 sept. 1775.
Uit dit huwelijk:
1. Gysje Taal, ged. Scheveningen 14 okt. 1703.996
2. Treyntje Taal, ged. Scheveningen 22 maart 1705,996 begr. ald. 3 febr. 1732,996 tr. Scheveningen 10 dec. 1730996 Fop Dirkse Kuyper, ged. 11 nov. 1708,996 begr. 9 sept. 1776.996
3. Gerbrand Taal, ged. Scheveningen 19 jan. 1707,996 begr. ald. 19 okt. 1710.996
4. Tymen, volgt VIIIj.
5. Leuntje Taal, geb. omstr. 1713,996 begr. Scheveningen 14 dec. 1795,996 tr. Scheveningen 29 aug. 1734996 Maarten Huyge Blok.
6. Adriaantje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen 30 jan. 1715,996 begr. ald. 14 april 1799,996 tr. 1e Scheveningen 1 sept. 1737996 Maarten Jansz Knoester, ged. Scheveningen 22 nov. 1716,997 begr. ald. 21 juni 1749;997 tr. 2e Scheveningen 26 dec. 1751996 Jacob Willemsz van der Toorn, ged. Scheveningen 12 aug. 1725,996 begr. ald. 25 dec. 1799.996
7. Hendrik Taal, ged. Scheveningen 26 dec. 1716, begr. ald. 28 jan. 1777, tr. Scheveningen 19 mei 1743996 Maria Pieterse Bom.

VIIIj. Tymen Taal, ged. Scheveningen 24 okt. 1710,996 † Op zee omgekomen na 12 sept. 1741,998 tr. Scheveningen 10 april 1735999 Huibertje Pieters Bom, ged. Scheveningen 18 maart 1714,999 begr. ald. 13 nov. 1790.999
Uit dit huwelijk:
Tryntje Taal, ged. Scheveningen 23 okt. 1735,782 begr. ald. 3 sept. 1740.782

VIIg. Cornelia Gijsen Taal, ged. Scheveningen 14 april 1686,223 begr. ald. 28 dec. 1716,223 tr. (ondertr. Scheveningen 5 febr.) 1708223 Maarten Cornelisse Hoek van Waardenburg, geb. Scheveningen 7 sept. 1687, † 19 sept. 1738; hij hertr. Scheveningen 28 maart 1717 Dirkje Knuyten.
Uit dit huwelijk:

VIIIk. Leuntje Maartens van Waardenburg, ged. Scheveningen 23 juli 1713, tr. Scheveningen 4 sept. 1735 Gerbrand Janse Turfboer, ged. Scheveningen 22 juli 1714, † ald. 20 april 1742.
Uit dit huwelijk:

IXg. Gerritje Gerbrands Turfboer, ged. Scheveningen 19 dec. 1742, † ald. 13 mei 1808, tr. Scheveningen 3 febr. 1765 Cornelis Cornelisse Bron, ged. Scheveningen 18 okt. 1744, † Op zee gebleven 1783.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Bron.

Vb. Pieter Jansz Taal, geb. Scheveningen omstr. 1629,1000 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen 24 juni 1701,1000 tr. Scheveningen 2 juni 16521000 Lijsbeth Jans Overduijn, dr. van Jan Aelbertsz.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen 8 sept. 1668.1000
2. Jan Pietersz Taal, ged. Scheveningen 16 febr. 1652.1000
3. Jan Taal, ged. Scheveningen 16 nov. 1652, † ald. 30 nov. 1663.
4. Job Pietersz Taal, ged. Scheveningen 18 jan. 1654,1000 begr. ald. 22 nov. 1672.1000
5. Aeltgen Pieterse, volgt VIc.
6. Jan Pieterse, volgt VId.
7. Heyndrik Pietersz, volgt VIe.
8. Cornelis Taal, ged. Scheveningen 30 nov. 1664,1000 begr. ald. 28 febr. 1667.1000
9. Wouter Pieterse, volgt VIf.
10. Cornelis, volgt VIg.

VIc. Aeltgen Pieterse Taal, ged. Scheveningen 6 nov. 1655,1000 begr. ald. 3 sept. 1734,1000 tr. 1e Scheveningen 7 mei 16841000 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, † 1689; tr. 2e Scheveningen 8 mei 17011000 Floris Floris Leendertszn de Wit, geb. 1654, † 1733.
Uit het eerste huwelijk:

VIIh. Jan Arense Tasman, ged. Scheveningen 8 dec. 1686, † ald. 1756, tr. Scheveningen 28 okt. 1708 Neeltje Jacobse Jol.
Uit dit huwelijk:
1. Bregje, volgt VIII-l.
2. Soetje Tasman, ged. Scheveningen 9 dec. 1714.

VIII-l. Bregje Tasman, tr. Leendert van de Hak.
Uit dit huwelijk:

IXh. Maria van de Hak, ged. Scheveningen 16 sept. 1742, † ald. 22 mei 1796, tr. Scheveningen 8 okt. 1769 Joannes van der Zwan, ged. Scheveningen 11 okt. 1744.
Uit dit huwelijk:

Xq. Leendert Janse van der Zwan, ged. Scheveningen 12 dec. 1773, † ald. 12 febr. 1819, tr. Den Haag 30 sept. 1798 Neeltje Cornelisse Niet, ged. Scheveningen 14 april 1776, † ald. 4 sept. 1807.
Uit dit huwelijk:

XIv. Johannis Leendertse van der Zwan, geb. Scheveningen 29 febr. 1804, † ald. 12 sept. 1858, tr. Den Haag 15 febr. 1826 Maria Teunisse Baak, ged. Scheveningen 23 mei 1802, † ald. 13 maart 1873.
Uit dit huwelijk:

XIIy. Leendert van der Zwan, ged. Scheveningen 8 febr. 1826, † 1909, tr. Scheveningen 1849 Clasina Vrolijk, geb. Scheveningen 6 maart 1826, † ald. 5 febr. 1903.
Uit dit huwelijk:

XIIIaz. Johanna van der Zwan, ged. Scheveningen 5 juni 1861, † ald. 2 mei 1933, tr. Scheveningen 1883 Teunis Bruin, geb. 4 febr. 1861, † 12 aug. 1951.
Uit dit huwelijk:
Albertus Bruin, geb. 10 april 1884, † 1945.

VId. Jan Pieterse Taal, ged. Scheveningen 16 febr. 1659,1000 begr. ald. 12 okt. 1720,1001 tr. Scheveningen 7 juni 16831001 Leuntje Jans van der Swaen, dr. van ? en Aaltje Vergunst.
Uit dit huwelijk:
1. Job Jansz, volgt VIIi.
2. Klaes Taal, ged. Scheveningen 30 sept. 1685,1001 begr. ald. 21 jan. 1701.1001
3. Jannetje Janse, volgt VIIj.
4. Trijntje Jansdr Taal, ged. Scheveningen 4 sept. 1689,1001 begr. Katwijk aan zee 10 mei 1721,1002 tr. 1e Arnoldus Lamberts; tr. 2e 24 febr. 17151001 Willem Cornelisse Oversyl, geb. 1695, † 1740.
5. Korsje Taal, ged. Scheveningen 12 aug. 1691,1001 begr. ald. 11 aug. 1694.1001
6. Anna Taal, ged. Scheveningen 19 juli 1693,1001 begr. ald. 12 aug. 1693.1001
7. Pieter Jansz, volgt VIIk.
8. Cornelis Jansz, volgt VII-l.
9. Karsje Taal, ged. Scheveningen 27 juni 1700,1001 begr. ald. 6 nov. 1700.1001
10. Korsje Taal, ged. Scheveningen 19 maart 1702,1001 begr. ald. 25 aug. 1718.1001
11. Klaes Jansz, volgt VIIm.

VIIi. Job Jansz Taal, ged. Scheveningen 9 jan. 1684,10011724, tr. Scheveningen 8 april 1708 Arentje Dirks Harteveld, ged. 1 mei 1687.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Jobse, volgt VIIIm.
2. Kniertje Joppe, volgt VIIIn.
3. Trijntje Jobsdr, volgt VIIIo.

VIIIm. Pieter Jobse Taal, ged. Scheveningen 23 sept. 1708,230 begr. ald. 3 sept. 1785,230 tr. Scheveningen 27 dec. 1733230 Leuntje Arens Spaans, ged. Scheveningen 20 juni 1706.230
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ged. Scheveningen,230 begr. ald. 12 april 1745.
2. Kind, begr. Scheveningen 11 dec. 1750.230
3. Clazijntje Taal, ged. Scheveningen 15 dec. 1734,230 begr. ald. 25 aug. 1759,230 tr. Scheveningen 2 okt. 1757230 Cornelis Wouterse Harteveld, ged. Scheveningen 6 nov. 1735,230 begr. ald. 3 okt. 1796.230
4. Arie Pieterse, volgt IXi.
5. Cornelia Taal, ged. Scheveningen 29 maart 1739,230 begr. ald. 16 april 1742.230
6. Jopje Taal, ged. Scheveningen 2 april 1741,230 begr. ald. 4 febr. 1744.230
7. Cornelis Pieterse, volgt IXj.
8. Leuntje Taal, ged. Scheveningen 21 jan. 1748.230

IXi. Arie Pieterse Taal, ged. Scheveningen 17 febr. 1737,27 † Op Noordzee gebleven 14 aug. 1781,27 tr. 16 juli 175827 Kniertje Dirkse Keus, ged. Scheveningen 25 sept. 1740,27 dr. van Dirk Arens en Barbara Pieters Couwenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Taal, ged. Scheveningen 22 juni 1760,27 begr. ald. 29 sept. 1795,27 tr. Scheveningen 19 okt. 178327 Minnekus de Ruyter, ged. Scheveningen 7 okt. 1759,1003 † Den Haag Scheveningen 13 dec. 1847.1003
2. Dirk Taal, ged. Scheveningen 8 aug. 1762,27 begr. ald. 26 mei 1764.27
3. Arentje Taal, ged. Scheveningen 24 juni 1764,27 begr. ald. 22 nov. 1768.1004
4. Arie Arense, volgt Xr.
5. Dirkje Taal, ged. Scheveningen 25 dec. 1773,27 † Rotterdam 20 febr. 1819.1005
6. Barwertje Taal, ged. Scheveningen 10 nov. 1776,27 begr. ald. 27 nov. 1795.27
7. Arie, volgt Xs.

Xr. Arie Arense Taal, ged. Scheveningen 30 juni 1771,27 † Den Haag Scheveningen 1 jan. 1836,1006 tr. 17 juli 17961007 Baartje Jacobs Ruijter, geb. Scheveningen 1772, † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1857,1008 dr. van Jacobus de Ruiter en Arendje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 nov. 1796.1007
2. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 april 1798,1007 begr. ald. 29 mei 1798.1007
3. Klaazina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juni 1799,1007 † Den Haag Scheveningen 30 maart 1874.1009
4. Arentje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 febr. 1801,1007 † ald. 8 april 1837.1010
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 dec. 1803,1011 † Den Haag Scheveningen 9 april 1875,1012 tr. Scheveningen 17 febr. 18301013 Willem Bal, geb. Scheveningen omstr. 1807,1013 Infanterist,1013 zn. van Floor en Pieternella van den Burg.
6. Barbara, volgt XIw.
7. Arie Ariese, volgt XIx.

XIw. Barbara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 aug. 1806,1014 visdraagster,1015 † Den Haag Scheveningen 1 april 1883,1016 tr. Den Haag Scheveningen 27 mei 18291017 Dirk Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1806,1017na 5 jan. 1878,1018 zn. van Fop en Willemina de Niet.
Uit dit huwelijk:
Fop Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1878.1018

XIx. Arie Ariese Taal, geb. Scheveningen 11 nov. 1810,1007 † ald. 5 juli 1866,1019 tr. Den Haag Scheveningen 29 okt. 18341020 Adriana Siere Vrolijk, geb. Scheveningen 17 febr. 1811, † 20 nov. 1898, dr. van Sier Teunisse en Ester Arijense Mooiman.
Uit dit huwelijk:
1. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1835,1021 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1836.
2. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 sept. 1837,1022 † Den Haag Scheveningen 15 sept. 1871,1023 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 18671024 Arie Dirk Harteveld, geb. omstr. 1840, zn. van Maarten en Trijntje Vrolijk.
3. Zier Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 mei 1840,1025 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1840.1026
4. Zier, volgt XIIz.
5. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 okt. 1844,1027 † Den Haag Scheveningen 3 nov. 1845.1028
6. Hesje, volgt XIIaa.
7. Arie, volgt XIIab.

XIIz. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 sept. 1841,1029 Matroos,305 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 1915,1030 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 18671031 Jacoba Harteveld, dr. van Maarten en Trijntje Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1867.1032
2. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 juli 1868.1033
3. Adriana, volgt XIIIba.
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1871.1034
5. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 sept. 1871,1035 † Den Haag (Z.H.) 31 mei 1935,1036 tr. Zaandam (N.H.) 27 juli 19041037 Adrianus Hendricus Luijendijk, geb. Hellendoorn 16 sept. 1878.
6. Martinus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1873,1038 † Op Noordzee gebleven 16 mei 1895.236
7. Arie, volgt XIIIbb.
8. Maarten, volgt XIIIbc.
9. Jacoba, volgt XIIIbd.
10. Sientje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 febr. 1884.1039
11. Zier, volgt XIIIbe.

XIIIba. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1869,1040 † Den Haag 7 nov. 1889,1040 tr. Den Haag 19 juni 18841041 Klaar Pronk.
Uit dit huwelijk:
Johannes Frederik Pronk, geb. Den Haag Scheveningen 5 nov. 1889.1042

XIIIbb. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1875,1043 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 juni 1913,1044 tr. Den Haag Scheveningen 20 dec. 18991045 Jansje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1877,1046 dr. van Gijsbert en Maria de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 nov. 1900,1047 † Den Haag Scheveningen 5 dec. 1901.1048
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1901,1049 tr. Den Haag 8 jan. 19361046 Cornelis Guijt, geb. Katwijk aan zee 12 jan. 1903.
3. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1902,1050 tr. Den Haag (Z.H.) 16 febr. 1927305 Cornelis Jacobus Buis, geb. Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1899.305
4. Johanna Taal, geb. Den Haag 15 sept. 1907,1046 tr. Den Haag 9 juli 19301046 Floor Pronk, geb. Den Haag 3 juni 1907.305
5. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1912,1046 tr. Den Haag 21 juni 19331051 Leendert Rog, geb. omstr. 1909, zn. van Leenderd en Arendje Gielbert.

XIIIbc. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1877,1052 † Op Noordzee gebleven 19 nov. 1917,1053 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 jan. 19021054 Sientje den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1880, † Wassenaar (Z.H.) 13 jan. 1950, dr. van Gerrit en Leuntje Groen.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1903,1055 zeevisscher,1056 tr. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 19281056 Chieltje de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1906,387 dr. van Pieter en Chieltje Spaans.
2. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1905.1057
3. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1907,387 tr. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1928305 Dominicus Keus, geb. Den Haag (Z.H.) 16 maart 1907.387
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 23 okt. 1910.1058

XIIIbd. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1880,1059 † Den Haag (Z.H.) 23 juni 1942,1060 tr. Den Haag (Z.H.) 23 dec. 19031061 Jochem Groen, geb. Den Haag 5 jan. 1880,1062 zn. van Pieter en Klaartje Beekhuizen.
Uit dit huwelijk:
Klaartje Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1908.1063

XIIIbe. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1889,1064 † Vlaardingen (Z.H.) 18 nov. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 19131065 Klazina de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1891,305 dr. van Simon en Klazina den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 juli 1914,305 † ald. 10 juli 1915.1066
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 april 1916.305

XIIaa. Hesje Taal, geb. Scheveningen 12 okt. 1846,1067 † Den Haag Scheveningen 12 sept. 1915,1068 tr. 19 jan. 18709 Gerrit Zier Blok (XIax).
Uit dit huwelijk:
Cornelis Blok, geb. Den Haag Scheveningen 30 aug. 1879.1069

XIIab. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 april 1852,219 † Den Haag 20 febr. 1929,1070 tr. 1e Den Haag Scheveningen 27 dec. 18771071 Johanna Cornelia Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1855, dr. van Johannes Cornelis en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag Scheveningen 31 dec. 18791072 Alida Hartevelt, geb. Katwijk aan zee 13 okt. 1858,1073 dr. van Pieter en Aaltje van der Plas.
Uit het tweede huwelijk:
1. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1881,1074 † Den Haag Scheveningen 18 juni 1881.1075
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1882.1076
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1884,1077 tr. Den Haag 18 sept. 19071078 Teunis Verheij, geb. Den Haag 18 jan. 1884.1078
4. Pieter, volgt XIIIbf.
5. Arie, volgt XIIIbg.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 okt. 1901,1079 tr. Den Haag Scheveningen 7 dec. 19271080 Cornelia Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1905, dr. van Cornelis en Clasina Verbaan.

XIIIbf. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 nov. 1891,1081 zeevisscher,1082 tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 19151082 Antje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 jan. 1891,305 dr. van Cornelis en Geertje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.305
2. Geertje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.305
3. Antje Taal.
4. Pieter Taal.

XIIIbg. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1893,1083 zeevisscher,1084 † Op Noordzee gebleven 30 juli 1943,1085 tr. Den Haag 19 sept. 19171084 Dina Beekhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 12 aug. 1895,305 † Scheveningen 2 juli 1988,1086 dr. van Cornelis en Arentje de Best; zij hertr. Den Haag 4 okt. 19441086 Johannes de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Taal.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag 16 jan. 1925,305 † ald. 26 okt. 1942.1087
3. Arie, volgt XIVab.

XIVab. Arie Taal, geb. Den Haag 2 nov. 1931,30515 sept. 1978.1088
Zijn zoon:
Jacobus Taal.

Xs. Arie Taal, ged. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1781,1089 † Katwijk (Z.H.) 17 febr. 1855,33 tr. Scheveningen (Holland) 3 juli 18031090 Teuntje Bastiaans Dubbelaar, geb. Katwijk aan zee.
Uit dit huwelijk:
1. Ari Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 jan. 1804,1007 † ald. 4 april 1804.1007
2. Bastiaan, volgt XIy.
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 maart 1807,1007 † ald. 3 juni 1807.1007
4. Klazina, volgt XIz.
5. Alida, volgt XIaa.
6. Ariaantje, volgt XIab.
7. Arij Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 11 april 1814, † ald. 20 juli 1814.

XIy. Bastiaan Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 april 1805, ged. Den Haag Scheveningen (Holland) 7 april 1805, † Rotterdam 28 mei 1858,1091 tr. Katwijk aan zee 19 mei 18341092 Neeltje van Duijn, geb. Katwijk aan zee 1806, dr. van Huijg H. en Teuntje W. Kal.
Uit zijn relatie met Willempje van der Boon:
1. Arie Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 21 juli 1828,33 † ald. 7 aug. 1828.33
Uit zijn huwelijk:
2. Huig Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 14 okt. 1834,33 † ald. 22 okt. 1834.33
3. Arie Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 15 juni 1838,33 † ald. 18 sept. 1838.33
4. Arie Taal, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 21 dec. 1839, † Rotterdam (Z.H.) 25 juni 1840.1093
5. Bastiaan Taal, geb. Rotterdam 22 dec. 1842,1094 † ald. 4 febr. 1843.1095
6. Willem Taal, geb. Rotterdam 6 juni 1845,1096 † ald. 14 juli 1845.1097
7. Bastiaan Taal, geb. Rotterdam 15 dec. 1847,1098 † ald. 15 maart 1848.1099

XIz. Klazina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 mei 1808,1007 tr. Katwijk aan zee 28 aug. 18321100 Johannes van der Snoek, geb. Katwijk aan zee omstr. 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Teunisje van der Snoek, geb. omstr. 1835, † Alphen 14 okt. 1909.
2. Hubrecht van der Snoek, geb. Katwijk aan zee omstr. 1838, tr. Koudekerk 20 aug. 18651101 Magteld Lepair, geb. Koudekerk omstr. 1842.
3. Arie van der Snoek, geb. Koudekerk 29 aug. 1840.
4. Anna van der Snoek, geb. Alphen omstr. 1847.1102
5. Jansje van der Snoek, geb. Oudshoorn 24 aug. 1850.

XIaa. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 dec. 1809,1007 † Rotterdam 8 mei 1866,1103 tr. Katwijk aan zee 22 mei 18301104 Arij van Duivenbode, geb. Katwijk aan zee omstr. 1806, zn. van Rijn en Gerritje de Mol.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje van Duivenbode, geb. Katwijk aan zee omstr. 1833, tr. Rotterdam 2 juni 18581105 Jacob Rutten, geb. omstr. 1830.
2. Arie van Duivebode, geb. Rotterdam 2 okt. 1834,1106 † ald. 12 juli 1888.1107
3. Gijsje van Duivebode, geb. Rotterdam 15 juli 1837,1108 † ald. 19 mei 1839.1109
4. Gijsbert van Duivenbode, geb. Rotterdam 28 juni 1839,1110 † ald. 15 jan. 1842.1111
5. Reijn van Duivenbode, geb. Rotterdam 27 juni 1841,1112 † ald. 27 juli 1842.1113
6. Rein van Duivenbode, geb. Rotterdam 26 mei 1843.1114
7. Alida van Duivenbode, geb. Rotterdam 30 juni 1846.1115
8. Bastiaan van Duivenbode, geb. Rotterdam 15 dec. 1847.1116
9. Gijsbert van Duivenboden, geb. Rotterdam 8 juni 1848,1117 † Rozenburg (Z.H.) 10 okt. 1901.1118
10. Maarten van Duivenbode, geb. Rotterdam 23 sept. 1850,1119 † ald. 27 april 1853.1120
11. Bastiaan van Duivenbode, geb. Rotterdam (Z.H.) 30 sept. 1852,1121 † ald. 25 okt. 1922.1122

XIab. Ariaantje Taal, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 17 mei 1812,1123 † ald. 23 maart 1855, tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 aug. 18441123 Arie Plug, geb. Noordwijk aan zee 28 juli 1818.1123
Haar kinderen:
1. Teunisje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 23 aug. 1840,33 † ald. 17 juni 1858.33
2. Pieter Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 18 nov. 1843,33 † ald. 28 maart 1844.33

IXj. Cornelis Pieterse Taal, ged. Scheveningen 23 dec. 1742,230 Schutter in de Schutterij, begr. Scheveningen 11 april 1804,785 tr. Scheveningen 17 febr. 1773785 Maria Janse Reus, geb. Scheveningen 1740,785 † ald. 17 dec. 1815.785
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, begr. Scheveningen 25 sept. 1782.785
2. Klazina Taal, geb. Scheveningen omstr. 1773,1124 † Den Haag Scheveningen 14 aug. 1832,1124 tr. Scheveningen 26 juli 18071125 Johan Christiaan Zieke / Zinka Sieke, geb. Waldeck - Pyrmont,1126vr 15 aug. 1832.
3. Johanna Taal, ged. Scheveningen 22 jan. 1775.785
4. Ariaantje Taal, ged. Scheveningen 21 juli 1776,785 begr. Den Haag Scheveningen 29 jan. 1808.785
5. Neeltje Taal, ged. Scheveningen 2 nov. 1777.785
6. Jobje Taal, geb. Scheveningen 1779,1127 † Den Haag Scheveningen 3 dec. 1828,1128 tr. 1e Den Haag Scheveningen 19 febr. 18041129 Willem Buis, ged. Scheveningen 12 dec. 1779,1129 begr. Den Haag Scheveningen 28 febr. 1806;1129 tr. 2e Scheveningen of Katwijk 24 juli 18081129 Klaas Leendertz Guijt, geb. Katwijk aan zee 3 dec. 1780,1130 zn. van Leendert Jacobsz en Marijtje Gerritse de Mol.
7. Pieter, volgt Xt.
8. Ari (Arij / Ary / Arie), volgt Xu.
9. Jan Taal, ged. Scheveningen 20 maart 1785.785
10. Cornelis (Kornelis), volgt Xv.

Xt. Pieter Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 aug. 1780,785 visser,785 Visverkoper,1131 † Bergen op Zoom (N.B.) 12 april 1846,1132 tr. 1e Katwijk aan zee (Z.H) 15 maart 18161133 Neeltje Hus, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 mei 1789,33 † Rotterdam (Holland) 14 febr. 1819,1134 dr. van Arij Kornelisz en Leuntje Cornelisdr Vooijs; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 23 juni 18251135 Neeltje Barendse, ged. Steenbergen (Staats Brabant) 30 aug. 1795, Visverkoopster, † Bergen op Zoom (N.B.) 28 maart 1878,1136 dr. van Jan Hendrik en Sophia Johanna Witting.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIac.
2. Johannes, volgt XIad.
3. Pieter, volgt XIae.

XIac. Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1825, Katoenverver,1137 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 maart 1904,1138 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 18521139 Johanna Akkermans, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1822, † ald. 8 febr. 1862,1140 dr. van Thomas en Martina Gadrie; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 aug. 18621141 Pieternella Koopman, geb. Fort Bath (Z) omstr. 1833, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1913,1142 dr. van Gerrit en Christina Voogd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Adriana, volgt XIIac.
2. Pieter Cornelis, volgt XIIad.
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Johannes, volgt XIIae.
4. Neeltje, volgt XIIaf.
5. Christina Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 juli 1866,1143 † Den Haag (Z.H.) 29 mei 1928,1144 tr. Breda (N.B.) 24 nov. 18981145 Hermanus van Balen, geb. Gouda (Z.H) omstr. 1863,1146 † Breukelen (U) 10 dec. 1952, zn. van Christiaan en Pieternella Cornelia Zeverboom.
6. Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 27 sept. 1867,1147 † ald. 7 nov. 1954, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 aug. 18921148 Jacob Willem van Dort, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1870, † ald. 4 juli 1946, zn. van Willem en Johanna Jacoba van den Berg.
7. Maria Cornelia Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 juli 1871,1149 † ald. 29 april 1961, tr. Sint Maartensdijk 25 jan. 19121150 Cornelis de Graaf, geb. Sint Maartensdijk 2 juli 1886.1149

XIIac. Maria Adriana Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1845, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 6 okt. 18641151 Johannes Sebastianus Proost, geb. Bergen op Zoom omstr. 1839.
Uit dit huwelijk:
Johanna Martina Proost, geb. Bergen op Zoom 29 aug. 1865.1152

XIIad. Pieter Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 10 april 1853, Blauwverver,1153 † Goes (Z) 7 febr. 1941,1154 tr. Goes (Z) 11 dec. 18791155 Johanna Maria van Paassen, geb. Goes (Z) 31 dec. 1855,1156 † ald. 13 maart 1946,1157 dr. van Adriaan Marinus en Robberdina Johanna van den Boogaart.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1881, † Goes (Z) 5 aug. 1940,1158 tr. Goes (Z) 4 okt. 19061159 Jan van den Boogaart, geb. omstr. 1879, † Goes 2 aug. 1953.1160

XIIae. Gerrit Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 april 1863, Rentenier / schoenmaker,1161 † Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 1944, tr. Ginneken en Bavel (N.B.) 20 mei 18911162 Antonia Elisabeth van Kraanen, geb. Steenbergen (N.B.) 4 mei 1866,1161 † Bergen op Zoom (N.B.) 8 aug. 1940,1163 dr. van Evert Willem en Johanna de Jongh.
Uit dit huwelijk:
Pieternella Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 april 1897,1161 † ald. 9 mei 1904.1164

XIIaf. Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 sept. 1864, † ald. 1 jan. 1953, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 18891165 Petrus Josephus Rockx, geb. Dinteloord en Prinsenland omstr. 1864, † Bergen op Zoom (N.B.) 9 juni 1929,1166 zn. van Johannis en Maria Anna van Tilburg.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Rockx.
2. Cornelis Johannes Josephus Rockx.

XIad. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1827, Katoenverver,1137 † Bergen op Zoom (N.B.) 30 dec. 1899,1167 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 nov. 18581168 Maria Dolk, geb. Terheijden (N.B.) 8 maart 1827, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 okt. 1904,1169 dr. van Petronella Dolk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Petronella, volgt XIIag.
2. Pieternella Maria Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 1861, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1934,1170 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 18871171 Piebe Klazes van Boon, geb. Zutphen omstr. 1863, zn. van Klaas Piebes en Gardina Klomps.
3. Levenloze dochter, geb. Bergen op Zoom 9 juni 1863.1172
4. Daniel Johannes, volgt XIIah.
5. Pieter Jacob Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 29 sept. 1867, † ald. 7 febr. 1877.1173
6. Levenloze zoon, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 nov. 1869.1174

XIIag. Neeltje Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 maart 1859,1175 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1945,1176 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 1 juni 18821175 Frederik Jacob Bekker, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1843, † Leiden (Z.H.) 20 nov. 1892;1177 tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 juni 18951178 Petrus Plantius van Houten, geb. Zaandam (N.H.) omstr. 1854, zn. van Jan en Maria Margaretha van den Kerkhoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Petronella Bekker, geb. Bergen op Zoom omstr. 1883.1179
2. Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 juni 1884,1180 † Bergen op Zoom 16 okt. 1884.1181
3. Hendrik Bekker, geb. Rotterdam juli 1884, † ald. 8 april 1885.1182
4. Frederika Jacoba Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1886.
5. Neeltje Petronella Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1888.1183
6. Johannes Daniel Bekker, geb. Rotterdam 11 maart 1890.1184

XIIah. Daniel Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1864, koopman, † Bergen op Zoom (N.B.) 30 april 1954, tr. Princenhage (N.B.) 4 mei 18931185 Hendrika Theodora Holst, geb. Buurmalsen, † Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 1948, dr. van Johannes Hendrikus en Petronella Clasina Boomer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom 13 maart 1894.1186
2. Petronella Clasina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 11 mei 1896,1187 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 15 sept. 19191188 Daniel Nicolaas Scheffelaar, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1894.
3. Johanna Bertha Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 maart 1899,1186 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 14 febr. 19271189 Janus Janisse, geb. Kortgene (Z) 17 maart 1896.
4. Johannes Hendrik, volgt XIIIbh.
5. Hendrika Theodora Taal, geb. Bergen op Zoom 2 nov. 1904.

XIIIbh. Johannes Hendrik Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 febr. 1901,1190 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 19331191 Maria Peter Huberdtina Seegers, geb. Breda (N.B.) omstr. 1909.
Uit dit huwelijk:
Jan Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1944, † Terneuzen (Z) 23 nov. 1967.1192

XIae. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 30 juli 1832, † Rosmalen (N.B.) 11 febr. 1880,1193 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 3 sept. 18571194 Helena van den Berg, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 3 nov. 1832, † ald. 29 okt. 1894,1195 dr. van Johannes en Pieternel Cameron.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XIIai.
2. Johanna Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 nov. 1859, † ald. 27 febr. 1865.1196
3. Cornelis Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 1862, † ald. 28 okt. 1862.1197
4. Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 nov. 1863, † ald. 20 febr. 1865.1198
5. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 nov. 1871, † ald. 21 maart 1873.1199

XIIai. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 febr. 1858, † Breda (N.B.) 11 april 1919, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 27 okt. 18791200 Dina Gilissen, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1858, † Breda (N.B.) 1 okt. 1920, dr. van Henricus en Johanna Catharina Antonissen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 juli 1880, † Breda (N.B.) 4 okt. 1954, tr. 1e Breda (N.B.) 12 dec. 19011201 Ludovicus van Speijbroek, geb. Breda (N.B.) 28 febr. 1880, † ald. 8 juli 1942, zn. van Ludovicus en Adriana Suter; tr. 2e na 1901 Lambertus Brood, geb. omstr. 1878, † Breda (N.B.) 14 mei 1964, zn. van Matheus en Maria Braat.
2. Pieter Johannes, volgt XIIIbi.
3. Helena Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1884, tr. Breda (N.B.) 15 mei 19021202 Waltherus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) 5 okt. 1884, zn. van Hendrik en Johanna Susanna Bakkeren.
4. Hendrikus Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 14 aug. 1888, † ald. 23 aug. 1888.1203
5. Maria Wilhelmina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 19 juli 1889,1204 Dienstbode,1205 † Bergen op Zoom (N.B.) 17 maart 1965, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 19071204 Johannes van Gent, geb. Bergen op Zoom 1 jan. 1886, zn. van Johannes en Hendrika Wilhelmina Laenen.
6. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 21 jan. 1893, † ald. 21 jan. 1895.1206
7. Johannes Leonardus, volgt XIIIbj.
8. Johanna Hendrika Taal, geb. Breda (N.B.) 4 april 1898.

XIIIbi. Pieter Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 24 febr. 1882, koetsier,1207 † Breda (N.B.) 6 aug. 1962, tr. Breda (N.B.) 7 sept. 19081208 Jeannette Weijers, geb. Breda 8 jan. 1883, dr. van Hendrikus Jacobus en Antonetta Dimphna Loijens.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta Dimphna Taal, geb. Breda (N.B.) 28 okt. 1908, tr. Breda (N.B.) 22 mei 19301209 Gerardus Schouten, geb. ’s-Hertogenbosch (N.B.) omstr. 1904, † Breda (N.B.) 22 jan. 1946, zn. van Johannes en Johanna Maria Luth.
2. Dina Petronella Taal, geb. Breda (N.B.) 18 april 1910, † ald. 24 dec. 1939, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 19291210 Johannes van Aert, geb. Breda (N.B.) omstr. 1910.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) 12 okt. 1911,1211 † ald. 1 mei 1966, tr. Breda (N.B.) 21 febr. 19381212 Petronella van Dun, geb. Breda (N.B.) omstr. 1919.
4. Hendrikus Jacobus Taal, geb. Breda (N.B.) 31 jan. 1913, † 23 juli 1975, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld,88 tr. Breda (N.B.) 3 sept. 19361213 Katharina Dorothea Kemmerich, geb. Essen (Dld) 2 nov. 1911,883 maart 1988, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld.88
5. Helena Taal, geb. Breda (N.B.) 23 sept. 1915, tr. Breda (N.B.) 2 maart 19391214 Hendrikus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) omstr. 1917.

XIIIbj. Johannes Leonardus Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 4 sept. 1895, tr. Breda (N.B.) 14 febr. 19161215 Adriana Maria Bastianen, geb. Princenhage (N.B.) omstr. 1897, dr. van Johannes en Cornelia Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Breda (N.B.) 9 mei 1916.
2. Cornelia Johanna Taal, geb. Breda (N.B.) 3 juli 1917,1216 † ald. 13 juli 1917.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) juni 1918, † ald. 18 sept. 1918.
4. Johannes Cornelis Taal, geb. Breda (N.B.) omstr. 1922, tr. Breda (N.B.) 2 jan. 19411217 Petronella Henrica Knobel, geb. Breda (N.B.) omstr. 1922, dr. van Frederik Antonius en Johanna Cornelia van Boxsel.
5. Dina Cornelia Taal, geb. Breda (N.B.) sept. 1923, † ald. 23 jan. 1924.
6. Cornelis Petrus Taal, geb. Breda (N.B.) aug. 1924, † ald. 28 april 1925.

Xu. Ari (Arij / Ary / Arie) Taal, ged. Scheveningen 22 sept. 1782,785 † ald. 16 nov. 1872,1218 tr. Scheveningen 14 mei 18091007 Dirkje de Ruiter (Ruijter), geb. Scheveningen 21 juni 1791,1007 † Den Haag Scheveningen 11 aug. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt XIaf.
2. Gijsbert, volgt XIag.
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1814,1219 † ald. 27 juli 1814.
4. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1814,320 † ald. vr 1 nov. 1817.
5. Arie, volgt XIah.
6. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 nov. 1817,320 † Den Haag Scheveningen 14 mei 1885,1220 tr. Den Haag Scheveningen 26 juli 18371221 Minnecus de Ruyter, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1819, zn. van Teunis en Maria de Jong.
7. Dirk, volgt XIai.
8. Clazina (Klasina), volgt XIaj.
9. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 mei 1829,1222 † ald. 22 mei 1831.1223
10. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 juni 1832.1224

XIaf. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 jan. 1810,1007 Vischdraagster,1225 † Den Haag Scheveningen 16 maart 1891,1226 tr. Scheveningen 16 jan. 18331227 Willem de Niet, geb. Den Haag Scheveningen 2 febr. 1806,1227 † ald. 5 jan. 1864, wedr. van Maria den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert de Niet, zeevisser, tr. ’s Gravenhage 24 jan. 1912 Maria van der Zwan.
2. Neeltje, volgt XIIaj.

XIIaj. Neeltje de Niet, geb. Scheveningen 11 april 1836.
Uit haar relatie met Arie Cornelis Spaans, ged. Scheveningen 29 juni 1835:

XIIIbk. Wilhelmina Cornelia Spaans, geb. Scheveningen 11 jan. 1872, † ’s Gravenhage 1957, tr. 4 juni 1902 Cornelus Arie Vrolijk, geb. Scheveningen 21 okt. 1866, † Op zee gebleven 1917.
Uit dit huwelijk:
Leentje Vrolijk, geb. Scheveningen 4 okt. 1905, tr. ’s Gravenhage 20 juli 1925 Pieter Martinus Baak, geb. Scheveningen 24 febr. 1905, † ’s Gravenhage 1 nov. 1973.

XIag. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 maart 1811,1007 † Den Haag Scheveningen 29 okt. 1885,1228 tr. 1e Den Haag 6 nov. 18331229 Cornelia Kulk, geb. Katwijk aan zee 1803, Dienstbode,1230 dr. van Cornelis en Annetje van Duijn; tr. 2e Den Haag Scheveningen 5 maart 18731231 Dirkje den Heyer (Xam,1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirkje, volgt XIIak.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 febr. 1836,1232 † Den Haag Scheveningen 23 sept. 1836.1233
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 juli 1837,1234 † ald. 22 juli 1837.1235
4. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 aug. 1838,1236 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1838.1237
5. Anna, volgt XIIal.
6. Arie, volgt XIIam.
7. Cornelia, volgt XIIan.

XIIak. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 maart 1834,1238 † Maassluis (Z.H.) 29 sept. 1912, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 18591239 Martinus Hummelman, geb. Maassluis (Z.H.) 4 jan. 1824,1240 † ald. 14 mei 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hummelman, geb. 1859, † Maassluis 6 juli 1859.
2. Levenloos kind, geb. Maassluis 13 juni 1860.
3. Cornelia Hummelman, geb. Maassluis 9 juni 1861, † ald. 25 sept. 1861.
4. Margaretha Hummelman, geb. Maassluis 30 sept. 1862, † Poortugaal 30 sept. 1938.1241
5. Gijsbert Hummelman, geb. Maassluis 7 maart 1865, † ald. 27 aug. 1895.
6. Frans Hendrik Hummelman, geb. Maassluis 25 maart 1867,1242 † ald. 30 april 1934.
7. Cornelis Hummelman, geb. Maassluis (Z.H.) 26 febr. 1869,1243 † Rotterdam (Z.H.) - Poortugaal 8 dec. 1959.
8. Maarten Hummelman, geb. Maassluis 14 juni 1871, † ald. 16 dec. 1871.
9. Cornelia Hummelman, geb. Maassluis 6 jan. 1873, † Vlaardingen omstr. 1964.1244
10. Martinus Hummelman, geb. Maassluis 31 dec. 1874, † ald. 31 dec. 1874.

XIIal. Anna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 sept. 1839,1245 † Vrijenban 1 febr. 1906,1246 tr. Maassluis 26 dec. 18661247 Gerrit Prins, geb. Maassluis omstr. 1841.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Prins, † Maassluis 2 juli 1875.
2. Martinus Prins, geb. Maassluis 20 okt. 1867, † ald. 7 okt. 1944.
3. Gijsbert Prins, geb. Maassluis 6 aug. 1869, † ald. 27 mei 1938.
4. Dirk Prins, geb. Maassluis 5 sept. 1870, † ald. 23 dec. 1870.
5. Cornelis Prins, geb. Maassluis 2 okt. 1871.
6. Catharina Prins, geb. Maassluis 21 aug. 1874.
7. Cornelia Prins, geb. Maassluis 26 aug. 1876.
8. Trijntje Prins, geb. Maassluis omstr. 1878, † ald. 14 aug. 1880.

XIIam. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juli 1842,1248 visscher,350 † Den Haag Scheveningen 30 okt. 1915,1249 tr. Den Haag Scheveningen 2 mei 18661250 Dirkje Bruin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1843,1250 dr. van Jacob en Dirkje den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1868.1251
2. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 maart 1869,1252 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1869.1253
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1871,1254 † ald. 1 juli 1871.1255
4. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 nov. 1872,1256 † Den Haag Scheveningen 15 juli 1873.1257
5. Gijsbert, volgt XIIIbl.
6. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 maart 1876,1258 † ald. 7 aug. 1876.1259
7. Jacobus, volgt XIIIbm.
8. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1880,1260 † Den Haag Scheveningen 1 aug. 1894.1261
9. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 jan. 1882,1262 † Den Haag Scheveningen 1 juli 1883.1263
10. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 sept. 1884,1264 † Den Haag Scheveningen 29 sept. 1895.1265
11. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 maart 1886,1266 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1886.1267

XIIIbl. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 dec. 1873,1268 † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1931,1269 tr. Den Haag Scheveningen 27 dec. 18951270 Jacoba Verbaan, geb. Scheveningen 22 okt. 1875, dr. van Cornelis en Maria de Zwart.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. 28 sept. 1897, † Den Haag Scheveningen 22 sept. 1898.1271
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 mei 1899,1272 † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1941,1273 tr. Den Haag (Z.H.) 17 dec. 1919305 Leendert van der Toorn, geb. Den Haag (Z.H.) 14 juli 1897,387 zeevisscher.1274
3. Arie, volgt XIVac.
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1902,1275 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1903.1276
5. Cornelis, volgt XIVad.
6. Gijsbert Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 sept. 1905,1277 † Den Haag Scheveningen 27 febr. 1909.1278
7. Jacoba Gijsberta Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1908,387 tr. 8 jan. 1930387 Dirk van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 20 okt. 1906.387
8. Gijsbert Taal, geb. Den Haag omstr. 1914, † ald. 14 jan. 1924.1279

XIVac. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 okt. 1901,1280 † ald. 14 mei 2003,1281 tr. Den Haag 30 mei 19231274 Jaantje Roos, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1903,305 Werkster,1274 dr. van Willem en Maria de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal.
2. Maria Taal.
3. Gijsbert Taal.
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 23 aug. 1932.1282
5. Levenloos kind, geb. Den Haag 24 mei 1934.1283
6. Levenloos kind, geb. Den Haag 25 okt. 1936.1284
7. Levenloos kind, geb. Den Haag 31 aug. 1938.1285

XIVad. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 maart 1904,1286 † Op Noordzee gebleven 26 april 1940, tr. Den Haag 27 jan. 19261287 Clasina Knoester, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 jan. 1904,1288 dr. van Joseph en Maria Magdalena den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Taal.
2. Maria Magdalena Taal.
3. Clasina Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 dec. 1927,1288 † Den Haag 20 febr. 1928.1289
4. Clasina Cornelia Taal.
5. Gijsberta Taal.
6. Cornelis Taal.

XIIIbm. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 nov. 1877,1290 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 1909,1291 tr. Den Haag Scheveningen 27 dec. 19001292 Ida van Duin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1878.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1902,1293 † Den Haag Scheveningen 10 maart 1902.1294
2. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1903.1295
3. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 aug. 1905.1296
4. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1908, † ald. 21 maart 1909.1297
5. Maartje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 maart 1910, tr. Den Haag 18 jan. 1933305 Willem de Graaf, geb. Den Haag (Z.H.) 15 juni 1906,305 zn. van Cornelis en Emma Johanna van Zanen.

XIIan. Cornelia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1845,1298 † Den Haag (Z.H.) 15 april 1926,1299 tr. Den Haag Scheveningen 15 nov. 18651300 Leenderd IJspelder, geb. Den Haag Loosduinen (Z.H.) 11 april 1841,305 visscher.350
Uit dit huwelijk:
Cornelia IJspelder, geb. Den Haag Scheveningen 18 jan. 1866.1301

XIah. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 sept. 1815,320 Vischkooper,1302 † Den Haag Scheveningen 7 dec. 1853,1302 tr. Den Haag Scheveningen 11 sept. 18391303 Petronella (Pieternella) Oosterbaan,992na 12 jan. 1870.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Taal (oorspr. Oosterbaan), geb. Den Haag Scheveningen 2 juli 1837, † Den Haag Scheveningen 7 sept. 1840.1304
2. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1840,1305 † Den Haag Scheveningen 16 juli 1840.1306
3. Arendje, volgt XIIao.
4. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 aug. 1842,1307 † Den Haag Scheveningen 31 okt. 1843.1308
5. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 okt. 1843,1309 † ald. 31 juli 1844.1310
6. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 maart 1845,1311 † Den Haag Scheveningen 30 mei 1847.1312
7. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 juni 1846,1266 † Den Haag Scheveningen 9 sept. 1847.1313
8. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1847,1314 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 sept. 1913,1315 tr. Den Haag Scheveningen 6 aug. 18731316 Dirkje Korving, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1851,305 dr. van Maarten en Cornelia Verheij.
9. Dirkje, volgt XIIap.
10. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 febr. 1850,806 visscher,1317 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1850.1318
11. Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 sept. 1851,1319 † Den Haag Scheveningen 13 aug. 1852.1320
12. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1852, † Den Haag Scheveningen 14 nov. 1853.1321
13. Arie Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 maart 1854, † Den Haag Scheveningen 13 mei 1854.1322

XIIao. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 april 1841,1323 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 april 1873,1324 tr. 1e Den Haag Scheveningen 17 nov. 18581325 Arie Tuit, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, † ald. vr 27 juli 1865; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 18651326 Gijsbertus de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1825, † ’s Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 14 juni 1874.
Uit het eerste huwelijk:
Arie Tuit, geb. Den Haag Scheveningen 14 maart 1863.1327

XIIap. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1849,1328 † Den Haag Scheveningen 6 mei 1904,1329 tr. Den Haag Scheveningen 12 jan. 1870992 Johannes Pronk, geb. Den Haag Scheveningen 1850, † Den Haag 8 dec. 1934,1330 zn. van Jacob en Elisabeth van Kouwenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pronk (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1869,1331 † Delft (Z.H.) 14 okt. 1944,1332 tr. ’s-Gravenzande (Z.H.) 6 mei 19191333 Cornelia Helena van den Berg, geb. ’s-Gravenzande (Z.H.) omstr. 1885.
2. Jacobus Johannes Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1882.1334

XIai. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1821,1335 visscher,350 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 maart 1909,1336 tr. Den Haag Scheveningen 17 jan. 18441337 Petronella (Pieternella) Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824, † na 2 jan. 1873, dr. van Arie en Maria de Mos.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIaq.
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 okt. 1846,1338 † Den Haag Scheveningen 10 aug. 1849.1339
3. Dirk, volgt XIIar.
4. Maarten, volgt XIIas.
5. Maria Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 okt. 1852,1340 † Den Haag Scheveningen 15 febr. 1857.1341
6. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 mei 1854,1342 † Den Haag (Z.H.) 1 febr. 1936,1343 tr. Evert de Niet, geb. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1854,305 Mandenmaker / Visscher.1344
7. Maria Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 maart 1857,1345 † Den Haag Scheveningen 12 sept. 1911,1346 tr. Nicolaas den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) maart 1857, † ’s-Gravenzande (Z.H.) 23 nov. 1893, zn. van Jan en Jacoba den Heijer.
8. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 juni 1859,1347 † Den Haag Scheveningen 29 juli 1914,1348 tr.1349 Krijn Hofland, geb. Den Haag 7 aug. 1856,1349 † ald. 18 nov. 1921.1349
9. Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 april 1862,1350 † Den Haag Scheveningen 1 maart 1866.1351
10. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 april 1862,1352 † Den Haag Scheveningen 29 okt. 1877.1353
11. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 april 1862,1354 † Zutphen, Warnsveld (Gld) 9 aug. 1943, tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 18841355 Dirk Spaans, † vr 9 aug. 1943, zn. van Klaar Jan en Petronella Pronk.
12. Hendrika Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 okt. 1865,1356 † Den Haag 21 dec. 1940.1357

XIIaq. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 dec. 1844,1358 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1933,1359 tr. Den Haag Scheveningen 8 jan. 18681360 Cornelia van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen 26 mei 1841,1361 Dienstbode,1362 dr. van Cornelis en Huibertje Baak.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt XIIIbn.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 maart 1874,1363 † Den Haag Scheveningen 3 dec. 1876.1364
3. Arie, volgt XIIIbo.
4. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1880,872 † Den Haag 17 maart 1940.1365
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1881,1366 tr. 3 maart 1903305 Pieter van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 31 okt. 1882.305

XIIIbn. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 juli 1871,1367 † Op Noordzee gebleven 31 okt. 1916, tr. Den Haag Scheveningen 27 dec. 18931368 Martina van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1870, †,236 dr. van Johannes Leenderd en Jacoba Baak.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIVae.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1895.1369
3. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1897.1370
4. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 okt. 1898,1371 † ald. 6 nov. 1898.1372
5. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 maart 1901,422 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1903.1373
6. Cornelia, volgt XIVaf.
7. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 jan. 1904,1374 tr. 10 febr. 1932387 Petronella Vrolijk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1908.
8. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 juni 1905.1375
9. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 31 aug. 1907.1376
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 17 maart 1912.1377

XIVae. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 maart 1894,1378 zeevisscher,1379 tr. Den Haag 17 jan. 19171379 Adriana Plugge, geb. Den Haag 28 maart 1894,305 dr. van Jacobus en Jaantje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1918,305 † Driehuis (N.H.) 10 april 2004.1380
2. Adriana Taal, geb. Den Haag 28 juni 1920,3055 juli 1987, begr. Vreeswijk (U).1381
3. Dirk Taal.

XIVaf. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1902,1382 tr. 4 febr. 1923387 Johannes Huibert Verbaan (XIVk).

XIIIbo. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1876,1383 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 19001384 Leuntje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 jan. 1878,1385 † Lichtenvoorde (Gld) 18 dec. 1944, dr. van Arie en Leuntje Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Jacobus, volgt XIVag.
2. Maarten Taal, geb. omstr. 1904, zeevisscher.1386
3. Apolonia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 dec. 1905,1387 tr. Den Haag (Z.H.) 1 febr. 19331388 Leeuwe ter Mors, geb. Den Haag (Z.H.) 21 sept. 1907,387 Krankzinnigenverpleger,1389 zn. van Frederik Gerhard.

XIVag. Arie Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 okt. 1901,1390 Chauffeur,1386 tr. Den Haag 17 febr. 19261386 Paula Wunderlich, geb. Siegen (Dld) 13 okt. 1902, dr. van Robert en Wilhelmina Henriette Becker.
Uit dit huwelijk:
Harry Robert Taal.

XIIar. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 juli 1848,1391 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 nov. 1915,1392 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 jan. 1873438 Maria Vink, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1851, dr. van Job en Jannetje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1873,1393 † Den Haag Scheveningen 28 mei 1876.1394
2. Job, volgt XIIIbp.
3. Jacobus Dirk, volgt XIIIbq.
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 maart 1883,1395 tr. 8 sept. 1909305 Gerrit Philippus Uijthoven, geb. Haarlemmerliede (N.H.) 28 juli 1886, † Leiden (Z.H.) 3 maart 1961.
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 juni 1886.1396
6. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1889,1397 † Den Haag (Z.H.) 5 aug. 1956,1398 tr. 1917305 Lucas Luitjes, geb. Meppel (Dr) 10 dec. 1891.305
7. Elisabeth Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 april 1891.1399

XIIIbp. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 aug. 1875,668 Schoenmaker,350 Assistent stationsdienst N.S.,1400 † Apeldoorn (Gld) 18 juli 1953, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 02/184,1401 tr. Jannetje Bras, geb. Schiedam (Z.H.) omstr. 1876, † Apeldoorn (Gld) 29 dec. 1946, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 02/184, dr. van Jan en Johanna Philippina Ritman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1899,140210 nov. 1970, begr. Bilthoven Den en Rust,1381 tr. Voorschoten 27 okt. 19211403 Karel Cornelis van Spronsen, geb. Rotterdam omstr. 1897, † 29 nov. 1979, begr. Bilthoven Den en Rust,1381 zn. van Gerard Jan en Johanna Wilhelmina Westdijk.
2. Johanna Philippina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 dec. 1899,1404 † Den Haag Scheveningen 10 febr. 1900.1405
3. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1901,1406 † Den Haag Scheveningen 3 okt. 1901.1407
4. Johanna Philippina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 nov. 1903,1408 † Apeldoorn 12 jan. 1988.
5. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1907, † ald. 29 maart 1908.1409
6. Jan Taal, geb. omstr. 1911, † Holten (Ov) 19 aug. 1912.

XIIIbq. Jacobus Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1878,1410 Schoenmaker,1411 † Den Haag Loosduinen (Z.H.) 13 febr. 1939,1412 tr. 1e Noordwijk aan zee (Z.H.) 14 sept. 18991413 Grietje van der Wiel, geb. Noordwijk (Z.H.) omstr. 1878,1413vr 26 april 1922;1414 tr. 2e Den Haag 26 april 19221400 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juni 1931)1400 Mina van Vriesland, geb. Amsterdam omstr. 1867, dr. van Simon Marcus en Rebecca Presburg en gesch. echtg. van Isaac Penheiro; tr. 3e Den Haag (Z.H.) 9 sept. 19311415 Sophia Danneboom, geb. Zwolle omstr. 1883, † Rotterdam (Z.H.) 8 febr. 1943,1416 dr. van Jacob en Antoinetta Hartog en gesch. echtg. van Maurits Duveen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 15 jan. 1901.1417
2. Maria Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1901,823 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1922305 Jacobus Petrus Hendrikus Lodders, geb. Rotterdam (Z.H.) 4 maart 1898, † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1954.
3. Johanna Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1902,1418 † Den Haag Scheveningen 4 sept. 1905.1419
4. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1904,1420 † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1957,1421 tr. Petronella Johanna Langezaal.
5. Johanna Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 jan. 1906,1422 tr. 12 febr. 1930387 Hermanus Veldhuis, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1907.
6. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 nov. 1908,387 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 19331423 (echtsch. ingeschr. ald. 9 dec. 1941)1423 Arendje de Bruijn, geb. Schipluiden (Z.H.) 14 juni 1910, dr. van Arend en Maria Verboom.
7. Margaretha Taal, geb. Loosduinen (Z.H.) 28 april 1910,387 tr. 21 sept. 1938387 Gerardus Steijger, geb. 1909.
8. Job Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1915, † Voorschoten (Z.H.) 28 jan. 1922.1424
9. Grietje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 april 1915,305 tr. Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1937305 Hendricus Johannes van Leeuwen, geb. Den Haag (Z.H.) 4 april 1912.305
10. Jacobus Dirk Taal, geb. Den Haag 1917, † ald. 18 juni 1918.1425

XIIas. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 juni 1850,1426 † Den Haag (Z.H.) 19 dec. 1929,1427 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1873536 Alida den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1852, dr. van Jan en Trijntje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 maart 1873,1428 † Den Haag Scheveningen 28 juli 1921,1429 tr. Ment Vrolijk.
2. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1875,1430 † Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1958,1431 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1896305 Wouter Zuurmond, geb. Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1874.
3. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 okt. 1877,1432 † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1959, tr. Arie Kleijn.
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1879.1433
5. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 okt. 1881,1434 † Den Haag Scheveningen 26 jan. 1901.1435
6. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 maart 1883.1436
7. Jacobus, volgt XIIIbr.
8. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 maart 1887,1437 † ald. 9 maart 1887.1438
9. Maria Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 aug. 1888,1439 † Den Haag Scheveningen 20 aug. 1888.1440
10. Johannes, volgt XIIIbs.
11. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 21 okt. 1894.1441

XIIIbr. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 18 okt. 1884,1442 zeevisscher,350 tr. Den Haag 3 jan. 1908447 Johanna Jacoba Baak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1885, Nettenboetster,350 dr. van Maarten en Maria Plugge.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1908.1443
2. Alida Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 30 juli 1910,1281 † ald. 13 juni 1998,1281 tr. Den Haag (Z.H.) 26 april 19331444 Arie Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1910, zn. van Gerrit en Aasje Dijkhuizen.

XIIIbs. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 sept. 1889,1445 tr. Den Haag 15 jan. 19131446 Johanna den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen 2 okt. 1889,1447 dr. van Arie en Johanna Overduin.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten, volgt XIVah.
2. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 jan. 1917,1447 † ald. 13 okt. 1921.1448
3. Elisabeth Taal.
4. Johannes Taal.

XIVah. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 okt. 1913,1447 tr. 2 maart 1938387 Klazina Harteveld, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 aug. 1915,387 † Leiderdorp (Z.H.) 26 sept. 2013.1449
Uit dit huwelijk:
Johanna Taal.

XIaj. Clazina (Klasina) Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 juni 1825,829 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 nov. 1912,1450 tr. Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 18491451 Cornelis Johannes Overduin, geb. Scheveningen 1826, zn. van Adrianus en Klaartje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Overduin (oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 nov. 1848.1452
2. Klaartje Overduin, geb. Den Haag 10 april 1862,1453 † Loosduinen 29 juni 1917.

Xv. Cornelis (Kornelis) Taal, geb. Scheveningen 23 juni 1787, Visverkoper,785 tr. Den Haag Scheveningen 10 jan. 18211454 Gerritje Eijspelder, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1799, Vischverkoopster,1455 dr. van Hermanus en Neeltje van der Pal.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje, volgt XIak.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 aug. 1819,1456 † ald. 9 juni 1820.1457
3. Neeltje, volgt XIal.
4. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1824.1458
5. Martijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1828,1459 tr. 1e Den Haag Scheveningen 31 dec. 18511460 Matthijs van Driel, geb. Bruinisse omstr. 1811, zn. van Dirk en Johanna Struik; tr. 2e Sloten 23 juni 18711461 Cornelis Bredijk, geb. Jaarsveld omstr. 1821.
6. Martijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1828,1462 † ald. 27 dec. 1828.1462
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 jan. 1832.1463
8. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 mei 1834,1464 † Den Haag Scheveningen 10 aug. 1834.
9. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1835.1465
10. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 febr. 1839,1466 † Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 nov. 1898.1467

XIak. Marijtje Taal.
Haar zoon:
Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1844.1468

XIal. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 aug. 1821.1469
Haar zoon:
Hugo Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1848,1470 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1848.1471

VIIIn. Kniertje Joppe Taal, ged. Scheveningen 4 jan. 1713, † Katwijk aan zee 12 juli 1782, tr. Katwijk aan zee 20 aug. 17461472 Gijsbert Dirkszn Haesneut, ged. Katwijk aan zee 28 febr. 1704, † ald. 18 nov. 1752, wedr. van Neeltje Teunis van Duijvenbode.
Uit dit huwelijk:
Dirk Haesneut, ged. Katwijk aan zee 28 mei 1747.

VIIIo. Trijntje Jobsdr Taal, ged. Scheveningen (Z.H.) 12 aug. 1720, † Schiedam (Z.H.) 5 sept. 1772,1473 tr. Scheveningen 6 febr. 1748 Reinier Janse van Os, ged. Schiedam, † ald. 22 sept. 1790.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van Os, ged. Scheveningen 16 juli 1752,1474 begr. ald. 27 dec. 1755.1474
2. Gerrit van Os, ged. Scheveningen 9 febr. 1755,1474 begr. ald. 20 maart 1801.1474
3. Dirk van Os, ged. Scheveningen 4 april 1756.1474
4. Clasijntje van Os, geb. Schiedam 2 maart 1761,1475 † Rotterdam 25 aug. 1822.1475

VIIj. Jannetje Janse Taal, ged. Scheveningen 9 juli 1687,1001 begr. Katwijk aan zee 17 sept. 1761,1002 tr. 1e 28 juli 17091001 Teunis Cornelisse Boon, geb. Katwijk aan zee; tr. 2e 10 febr. 17151001 Claas Leendertsz Roos.
Uit het eerste huwelijk:

VIIIp. Cornelis Teunisse Boon, geb. Scheveningen 1710, † ald. 3 maart 1762, tr. Katwijk aan zee 3 juli 1736 Jannetje Leendertse van Duijvenbode, geb. Katwijk aan zee 22 okt. 1713, † Scheveningen 2 febr. 1792.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Cornelisse Boon, ged. Scheveningen 18 dec. 1736, † ald. 6 dec. 1810.
2. Helena Kornelisse Boon, ged. Scheveningen 14 jan. 1742, † ald. 1 nov. 1818.
3. Leendert Cornelisse Boon, ged. Scheveningen 20 sept. 1744.
4. Jannetje Cornelisdr, volgt IXk.

IXk. Jannetje Cornelisdr Boon, ged. Scheveningen 12 dec. 1756,799 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1836,1476 tr. Scheveningen 15 april 1783799 Jasper Hendrikse Taal (IXr).
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje, volgt Xw.
2. Kornelis Taal, ged. Scheveningen 14 aug. 1785.799
3. Hendrik Taal, geb. Scheveningen 8 aug. 1787,799 begr. ald. 17 aug. 1787.799
4. Hendrik, volgt Xx.
5. Johanna Taal, geb. Scheveningen 12 sept. 1791.799
6. Jobje Taal, geb. Scheveningen 2 nov. 1792.799
7. Leena Taal, geb. Scheveningen 1 maart 1795.799
8. Johanna, volgt Xy.
9. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 nov. 1802.799

Xw. Dirkje Taal, geb. Scheveningen 2 dec. 1783,995 † Den Haag Scheveningen 28 aug. 1849,1477 tr. Den Haag Scheveningen 30 aug. 18071478 Maarten Knoester, ged. Scheveningen 12 nov. 1780,995 † ald. 17 maart 1863,1479 zn. van Maarten.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten Knoester, geb. Scheveningen 22 dec. 1810, † ald. 19 okt. 1887, tr. Scheveningen 24 okt. 18321480 Pieternella de Niet, geb. Scheveningen 31 jan. 1813, † ald. 5 juli 1874.
2. Job, volgt XIam.
3. Jas Knoester, geb. Scheveningen 19 jan. 1821.

XIam. Job Knoester, geb. Scheveningen 7 okt. 1817, † ald. 4 okt. 1887, tr. Den Haag 14 okt. 18351481 Jacoba de Mos, geb. Scheveningen 25 dec. 1817, † ald. 12 maart 1893, dr. van Ari en Pieternella Tuijt.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Knoester, geb. Scheveningen 29 jan. 1841, † ald. 27 aug. 1913, tr. David Gerardus van der Ende, geb. Delft 1862.
2. Jacob Knoester, geb. Scheveningen 8 april 1846.
3. Job, volgt XIIat.
4. Arie Knoester, geb. Den Haag 19 maart 1851, † Scheveningen 1923, tr. Den Haag 7 sept. 1873 Margareta van der Toorn, geb. Scheveningen 14 okt. 1853.

XIIat. Job Knoester, geb. Scheveningen 16 maart 1849, koopman,1482 tr. Scheveningen 31 mei 1871 Marijtje van Duin, geb. Scheveningen 1849.
Uit dit huwelijk:
1. Job Knoester, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1879, Kuiper.350
2. Maria Cornelia, volgt XIIIbt.
3. Pieter Knoester, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1888, Kuiper.350

XIIIbt. Maria Cornelia Knoester, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1881, tr. Den Haag 3 jan. 19121483 Huig Taal (XIIIdt).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Diederika Taal, geb. Den Haag omstr. 1912, † ald. 31 juli 1929.1484
2. Martina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1913, † ald. 14 okt. 1913.1485
3. Martina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 mei 1920, † ald. 9 juni 1920.1486

Xx. Hendrik Taal, geb. Scheveningen (Holland) 28 febr. 1788,799 Soldaat, Franse leger, 88e Cohorte,40 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1855,1487 tr. Den Haag Scheveningen 7 dec. 18141488 Rookje den Dulk, geb. Scheveningen omstr. 1793,1488na 26 mei 1869,1489 dr. van Arie en Jannetje Houtman.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 sept. 1816,320 † Den Haag Scheveningen 7 okt. 1910,1490 tr. 1e Den Haag Scheveningen 12 juni 18391491 (echtsch. ingeschr. De Haag Scheveningen vr 1850)1492 Arend Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1816, † vr 2 jan. 1850, zn. van Jacob en Kiesje Ellenberg; tr. 2e Den Haag Scheveningen 2 jan. 18501492 Leenderd van Zon, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1824, zn. van Leenderd en Baartje Spaans en gesch. echtg. van Johanna de Lange; tr. 3e Den Haag Scheveningen 26 mei 18691489 Arie Pronk, geb. omstr. 1815, † Zandvoort (N.H.) 28 aug. 1879,1493 zn. van Pieter en Maria den Heijer en wedr. van Helena Klijn.
2. Ary Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 nov. 1819,1494 † ald. 28 april 1820.1495
3. Arij, volgt XIan.
4. Jasper, volgt XIao.
5. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 aug. 1831,1496 † Den Haag Scheveningen 30 dec. 1846.1497

XIan. Arij Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 febr. 1822,1498vr 1900, tr. 1e Den Haag Scheveningen 18 juni 18451499 Anthonia Pieternella den Dulk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1820,1499 Vischverkoopster,1500 dr. van Pieternella den Dulk; tr. 2e Den Haag Scheveningen 15 jan. 18511501 Johanna de Niet, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1831,1502 dr. van Baarthout en Elisabeth Tuit.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 sept. 1845,1503 † Den Haag vr 1847.
2. Pieternella, volgt XIIau.
Uit het tweede huwelijk:
3. Martijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1852,1504 † Den Haag 18 juni 1923,1505 tr. Ment Ginder.
4. Elisabeth, volgt XIIav.
5. Rookje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 juni 1856,1506 † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1934.1507
6. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 juni 1859,1508 † Den Haag 28 jan. 1934,1509 tr. Den Haag 6 april 18781510 Wouter Verheij, geb. Den Haag 1 nov. 1859.1510
7. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 sept. 1861,1511 † Den Haag (Z.H.) 13 maart 1948,1512 tr. Den Haag (Z.H.) 7 jan. 18851513 Johannes Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 sept. 1860,305 † Zeist (U) 16 mei 1945, zn. van Pieter en Martina Rog.
8. Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1864,1514 † Den Haag Scheveningen 29 okt. 1887.1515
9. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 sept. 1866,1516 † Den Haag Scheveningen 22 sept. 1871.1517
10. Baardhout, volgt XIIaw.

XIIau. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1847,1518 † ald. 19 mei 1874,1519 tr. Den Haag Scheveningen 5 jan. 18701518 Cornelis Arie Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1845, visscher,350 † Den Haag Scheveningen 22 jan. 1922,1520 zn. van Teunis en Lena Spaans.
Uit dit huwelijk:
Helena Pronk (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 21 sept. 1869.1521

XIIav. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 sept. 1853,1522 † Den Haag Scheveningen 7 okt. 1914.1523
Haar dochter:
Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen dec. 1867, † ald. 2 aug. 1868.1524

XIIaw. Baardhout Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 jan. 1869,1525 † Den Haag (Z.H.) 18 febr. 1933,1526 tr. Den Haag Scheveningen 3 jan. 19001527 Hendrika Pronk, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1872, † Den Haag 1 sept. 1934,1528 dr. van Maarten en Johanna Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIIbu.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag 5 juni 1908,305 tr. Den Haag 7 jan. 1931305 Nicolaas Pronk, geb. Den Haag 12 jan. 1906.
3. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 nov. 1909,387 tr. 6 jan. 1937387 Jacoba Beekhuizen, geb. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1910.387

XIIIbu. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 okt. 1904,1529 tr. Den Haag 31 dec. 1932305 Mina Knoester, geb. Den Haag 23 jan. 1908.305
Uit dit huwelijk:
1. Baardhout Taal.
2. Baartje Taal.

XIao. Jasper Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1826,1530 † Den Haag Scheveningen 22 juni 1876,1531 tr. Den Haag Scheveningen 24 juli 18501532 Jacoba de Lange (-n), geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1830, † ald. 4 okt. 1891,1533 dr. van Arie de Lange en Jaapje van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba, volgt XIIax.
2. Maarten, volgt XIIay.
3. Rookje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 dec. 1853,1534 † Den Haag Scheveningen 17 sept. 1855.1535
4. Pieter, volgt XIIaz.
5. Rookje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 maart 1858,1536 † Den Haag Scheveningen 20 juli 1858.1537
6. Hendrik, volgt XIIba.
7. Hendrik Taal, geb. omstr. 1862.
8. Rookje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 mei 1863,1538 † Den Haag 5 mei 1942,1539 tr. Eduard de Jong.
9. Jasper Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 juni 1864,809 † Den Haag Scheveningen 3 sept. 1864.1540

XIIax. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 mei 1851,1541 Vischverkoopster,1542 † Den Haag 10 nov. 1926,1543 tr. Den Haag Scheveningen 25 juni 18731544 Jochem den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1853, zeevisscher,303 zn. van Minnekus en Klaartje Bronsveld.
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus den Heijer, geb. omstr. 1873.
2. Jasper den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1876.
3. Klara, volgt XIIIbv.
4. Jacoba, volgt XIIIbw.
5. Petronella den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1889.1545

XIIIbv. Klara den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 12 sept. 1876,312 † ald. 23 juni 1923,1546 tr. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1902310 Johannes Taal (XIII-l).

XIIIbw. Jacoba den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen 21 okt. 1877,304 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 1901299 Leenderd Taal (XIIIk).

XIIay. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 okt. 1852,1547 koopman,350 † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1897,1548 tr. Den Haag Scheveningen 28 febr. 18771549 Maartje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1854, dr. van Gijsbert en Pieternella Tuit.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 mei 1877,1550 † Den Haag Scheveningen 7 maart 1907,1551 tr. 1e Den Haag Scheveningen 3 jan. 19001552 Michiel de Ruiter, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1876, † ald. 9 febr. 1901,1553 zn. van Teunis en Maria Spaans; tr. 2e na 1900 Pieter Buijs.
2. Pieter, volgt XIIIbx.

XIIIbx. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 1881,1554 Vischhandelaar,681 † Den Haag (Z.H.) 15 okt. 1954,1555 tr. Den Haag (Z.H.) 13 mei 19081556 Johanna Cornelia Roeleveld, geb. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1882,305 dr. van Pieter en Pieternella Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten, volgt XIVai.
2. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 nov. 1912.305
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 maart 1916.305
4. Jacoba Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 13 juni 1918.305
5. Martina Taal.
6. Pieter Taal.
7. Johannes Cornelis Taal.

XIVai. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 maart 1909,1557 Vischhandelaar,681 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931681 Jansje Taal (XVb).

XIIaz. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 aug. 1856,1236 koopman,350 † Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1926,1558 tr. Den Haag 1 juni 18811559 Johanna Jol, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1856, dr. van Albertus en Johanna van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Jasper, volgt XIIIby.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 mei 1884,1560 † Den Haag Scheveningen 23 okt. 1886.1561
3. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 nov. 1885,1562 † Den Haag (Z.H.) 23 aug. 1942,1563 tr. Maarten Vrolijk.
4. Albertus, volgt XIIIbz.
5. Martina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 nov. 1890.1564
6. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1893.1565
7. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 okt. 1895,1566 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1896.1567
8. Rookje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 okt. 1895,1568 † Den Haag Scheveningen 22 febr. 1896.1569

XIIIby. Jasper Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1881,1570 Vischhandelaar,1571 † Den Haag (Z.H.) 20 mei 1957,1572 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juni 19051573 Leentje Oosterbaan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1885.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 dec. 1905,1574 † Den Haag Scheveningen 26 mei 1906.1575
2. Gijsje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 aug. 1908,387 tr. 11 maart 1931387 Johannes van der Burg, geb. Den Haag (Z.H.) 19 mei 1906.387
3. Jansje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1911, † ald. 7 sept. 1911.1576
4. Jansje Taal, geb. Den Haag 1913, † Den Haag Scheveningen 28 april 1914.1577

XIIIbz. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 sept. 1888,1578 Vischhandelaar,1579 tr. Den Haag 18 dec. 19181579 Badina de Langen, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1891,305 dr. van Arend en Badje Roos.
Uit dit huwelijk:
Pieter Johannes Taal.

XIIba. Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 jan. 1860,1580 sjouwer/ koopman in vis, Vischrooker,417 † Den Haag 13 juli 1936,1581 tr. Den Haag Scheveningen 10 dec. 18841582 Arendje Roos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1864, koopvrouw in vis, dr. van Johannes en Trijntje Grootveld.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Maria, volgt XIIIca.
2. Jacoba, volgt XIIIcb.
3. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 okt. 1888,1583 † Den Haag Scheveningen 28 jan. 1889.1584
4. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 nov. 1889.1585
5. Jasper, volgt XIIIcc.
6. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 mei 1891,1586 † Den Haag Scheveningen 7 sept. 1891.1587
7. Margaretha, volgt XIIIcd.
8. Martina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1898,1588 tr. 5 febr. 1919387 Johannes Kuijt, geb. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1897.387
9. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 okt. 1900,1589 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1902.1590
10. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 jan. 1904.1591
11. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 29 jan. 1907.1592

XIIIca. Catharina Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 maart 1885,1593 † Scheveningen (Z.H.) 29 mei 1953,1594 begr. Den Haag (Z.H.) 2 juni 1953, tr. Den Haag 16 jan. 19071595 Arie Cornelis Ros, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 okt. 1881, † ald. 21 dec. 1955,1596 begr. Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1955, zn. van Cornelis Johannes en Arendje Overzijl.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Ros, geb. Scheveningen 9 juni 1907, † ald. 8 juni 1959, begr. Den Haag 12 juni 1959, tr. Den Haag 20 mei 19311597 Carolina van der Zwan, geb. Scheveningen 25 nov. 1909, † ald. 16 juli 1989, begr. Den Haag 20 juli 1989.
2. Hendrik Ros, geb. Scheveningen 29 juni 1908, † ald. omstr. 1909.
3. Hendrik Ros, geb. Scheveningen 18 okt. 1909, † ald. omstr. 1984.
4. Arie Cornelis Ros, geb. Scheveningen 24 febr. 1911, † ald. omstr. 1912.
5. Artendje Ros, geb. Scheveningen 16 febr. 1913, † ald. omstr. 1914.
6. Arie Cornelis Ros, geb. Scheveningen 19 nov. 1915, † ald. 28 april 1916.
7. Arie Cornelis Ros, geb. Scheveningen 18 juli 1917, † ald. 27 febr. 1988, begr. Den Haag 2 maart 1988.
8. Catharina Maria Ros, geb. Scheveningen 11 febr. 1919, † Dordrecht 19 aug. 1955.
9. Arendje Ros, geb. Scheveningen 30 juni 1923, † ald. vr 1925.
10. Arendje Ros, geb. Scheveningen 13 sept. 1925, † ald. 2 sept. 1945.1598

XIIIcb. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 okt. 1886,1599 tr. Den Haag 19 dec. 19061600 Cornelis Vink, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1884, zeevisscher,350 zn. van Antoon en Cornelia Roos.
Uit dit huwelijk:
Antoon Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1906.1601

XIIIcc. Jasper Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 mei 1891,1602 zeevisscher,417 † Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1956,1603 tr. Den Haag 12 sept. 19171604 Helena Hogervorst, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1895, Nettenboeter,1604 dr. van Jacob en Wilhelmina van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1919, † ald. 13 sept. 1922.1605

XIIIcd. Margaretha Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 okt. 1894,1606 tr. Den Haag 20 dec. 1916417 Wouter Taal (XIVm).

Xy. Johanna Taal, geb. Scheveningen 6 juni 1799,799 Vischverkoopster,1607 † Den Haag Scheveningen 13 nov. 1880,1608 tr. Scheveningen 27 okt. 18191609 Job Taal (Xan).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Taal, geb. Scheveningen 12 febr. 1820,1610 † ald. 4 maart 1820.1611
2. Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 febr. 1821,1612 † Den Haag Scheveningen 30 aug. 1874.1613
3. Jannetje, volgt XIap.
4. Jasper Taal, geb. Scheveningen 30 juli 1827,667 † ald. 17 okt. 1829.1614
5. Trijntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 okt. 1830,1615 † Den Haag Scheveningen 20 aug. 1849.1616
6. Dirkje, volgt XIaq.
7. Elisabeth, volgt XIar.
8. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 19 sept. 1839.1617
9. Jobje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1842,1618 † Den Haag Scheveningen 13 dec. 1882,1619 tr. Den Haag Scheveningen 11 jan. 18651620 Arie Spaans, geb. omstr. 1838, zn. van Hendrik en Lena Keus.

XIap. Jannetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 dec. 1822,1522 † Den Haag Scheveningen 19 dec. 1900,1621 tr. Den Haag Scheveningen 5 juni 18441622 Gerrit van Zaanen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1821, visscher,1623 zn. van Ary en Gerritje Eijspelder.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana van Zaanen (oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 18 jan. 1844.440
2. Adriana, volgt XIIbb.

XIIbb. Adriana van Zanen, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1849, tr. Den Haag Scheveningen 28 jan. 18741624 Leenderd Arie Taal (XIci).
Uit dit huwelijk:
Huibertje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1874,1625 † Den Haag Scheveningen 18 nov. 1875.1626

XIaq. Dirkje Taal, geb. Scheveningen 9 maart 1832,1627 † Den Haag Scheveningen 17 april 1908,1628 tr. Den Haag Scheveningen 28 febr. 18551629 Arie de Jong, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1834,1630 visscher,1631,350 † Den Haag 26 april 1909,1632 zn. van Jan en Arendje Groen.
Uit dit huwelijk:
Arie de Jong, geb. Den Haag Scheveningen 9 april 1862.1633

XIar. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 juli 1835,1634 † Den Haag Scheveningen 18 febr. 1910,1635 tr. 1e Den Haag Scheveningen 4 jan. 18601636 (echtsch. uitgespr. ald. 18 juli 1868)1636 Pieter de Jong, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1837,1636 koetsier,350 zn. van Jan en Arendje Groen; tr. 2e Den Haag Scheveningen 8 juli 18681637 Arie van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1818, voerman,1638 zn. van Cornelis en Maria den Dulk en gesch. echtg. van Pieternella de Bles.
Uit het tweede huwelijk:
1. Arendje van der Toorn (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1867.1639
2. Arie van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen 9 dec. 1868.1640

VIIk. Pieter Jansz Taal, ged. Scheveningen 22 mei 1695,1641 begr. ald. 20 aug. 1740,1642 tr. Scheveningen 12 april 17161642 Maria Jacobs Noordervliet, geb. Naaldwijk omstr. 1698, begr. Scheveningen 2 april 1753.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Taal, ged. Scheveningen 28 febr. 1717,1642 begr. ald. 7 mei 1717.1642
2. Pieter Taal, ged. Scheveningen 2 nov. 1719.1642
3. Lijsbeth Taal, geb. vr 12 nov. 1719.1642
4. Klaas Taal, ged. Scheveningen 20 april 1721.1642
5. Jacob Taal, ged. Scheveningen 22 maart 1722,1642 begr. ald. 7 mei 1722.1642
6. Joannis Taal, ged. Scheveningen 28 febr. 1723,1642 begr. ald. 4 mei 1723.1642
7. Joannis Taal, ged. Scheveningen 19 maart 1724,1642 begr. ald. 9 juli 1724.1642
8. Joannis Taal, ged. Scheveningen 15 april 1725.1642
9. Neeltje Taal, ged. Scheveningen 10 juni 1726,1642 begr. ald. 24 mei 1726.1642
10. Neeltje Taal, ged. Scheveningen 20 juli 1727,1642 begr. ald. 20 mei 1774.1642
11. Maria, volgt VIIIq.
12. Theunis Taal, ged. Scheveningen 25 sept. 1729,1642 begr. ald. 6 okt. 1729.1642
13. Theunis Taal, ged. Scheveningen 10 dec. 1730,1642 begr. ald. 28 juni 1731.1642

VIIIq. Maria Taal, ged. Scheveningen 26 sept. 1728,1642 tr. Scheveningen 9 mei 17511643 Johannes Taalen.
Uit dit huwelijk:
1. Josina Geertrui Taalen, geb. Scheveningen vr 1754.1644
2. Pieter, volgt IX-l.
3. Maritje Taalen, ged. Scheveningen 21 okt. 1759.1644
4. Nicolaas Taalen, ged. Scheveningen 25 april 1762,1644 begr. ald. 5 mei 1762.1644

IX-l. Pieter Taalen, geb. Scheveningen omstr. 1754,1644 begr. ald. 30 nov. 1805,1645 tr. Scheveningen 24 mei 17781645 Ida den Breddel, geb. Bommel, † 8 nov. 1836.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Taalen, ged. Scheveningen 14 maart 1779.1645
2. Gerrit Taalen, ged. Scheveningen 17 febr. 1782.1645
3. Johannes Taalen, geb. Scheveningen 7 aug. 1788.1645

VII-l. Cornelis Jansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1697,1001 tr. Katwijk aan zee (Holland) 29 mei 171834 Dieuwertje Cornelisdr Vlielander, geb. Katwijk aan zee (Holland).
Uit dit huwelijk:
1. Fijtje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 dec. 1718.32
2. Jan Taal, geb. Katwijk aan zee 1720, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 jan. 1720.32
3. Jan Cornelisz, volgt VIIIr.
4. Pieter Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 maart 1723.32
5. Trijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 april 1724.32
6. Kornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 13 febr. 1726.32
7. Kornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 11 mei 1727.32
8. Dieuwertje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 21 nov. 1728,32 tr. Katwijk (Z.H.) 28 april 175433 Harmen Kraaijenoord, geb. omstr. 1739.
9. Kornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 19 maart 1730.32
10. Pieter Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 2 dec. 1731.32
11. Fijtje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 13 dec. 1733,32 begr. ald. 28 juli 1802, tr. Katwijk aan zee (Holland) 6 april 1755 Maarten Spaanderman, geb. omstr. 1734.
12. Trijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 jan. 1735.32
13. Arij Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 2 dec. 1736.
14. Annetje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 nov. 1738,32 begr. ald. 9 sept. 1795, tr. Katwijk aan zee (Holland) 5 april 1766 Willem Spaanderman, geb. omstr. 1739.
15. Pieter Cornelisse, volgt VIIIs.
16. Leentje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 febr. 1742.32

VIIIr. Jan Cornelisz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 20 juli 1721,32 begr. Katwijk (Departement vd Delf) 6 febr. 1800, tr. Katwijk aan zee (Holland) 4 dec. 174634 Leuntje Maartensdr Hus, ged. Katwijk aan zee (Holland) 30 dec. 1725.
Uit dit huwelijk:
1. Divertje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 30 april 1747,32 begr. Katwijk (Z.H.) 15 maart 1785,33 tr. Katwijk aan zee (Holland) 1 juli 176833 Jan van Dujvenbode, geb. omstr. 1747.
2. Maartje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 27 april 1749.
3. Leuntie Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 aug. 1751,32 † Katwijk (Z.H.) 10 jan. 1823, tr. Katwijk aan zee (Holland) 11 febr. 1776 Jan Hoek, geb. omstr. 1752.
4. Fijtje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 april 1754,32 † Rotterdam (Holland) 17 sept. 1783, tr. Katwijk (Z.H.) 11 sept. 177433 Pieter van der Plas, geb. omstr. 1754.
5. Soetje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 maart 1756.32
6. Soetje Jans, volgt IXm.
7. Cornelisje, volgt IXn.
8. Jannetie Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 1762, † Katwijk (Z.H.) 13 okt. 1827,33 tr. Katwijk aan zee (Holland) 13 juni 1787 Gijsbert van Duijn, geb. omstr. 1763.
9. Krijntje Jansdr, volgt IXo.
10. Grietje Jans, volgt IXp.
11. Pietertje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 12 aug. 1770,32vr 1773.
12. Pieterje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 jan. 1773.32

IXm. Soetje Jans Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 7 april 1757,32 † Katwijk aan zee (Z.H) 2 nov. 1827, tr. Katwijk aan zee (Holland) 4 april 17791646 Pieter Willemsz Groen, geb. Katwijk aan zee 1756, eerste stuurman, † 1824, zn. van Adriaantje Pieters Ouwehand.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Groen, geb. Katwijk aan zee 1780, † ald. 1833.
2. Leuntje Groen, geb. Katwijk aan zee 1782, tr. Katwijk aan zee 18021647 Teunis Gijsberts van Duijvenbode, geb. Katwijk aan zee 1777