Parenteel van Heyndrick Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 27 juni 2022. In CBG - formaat

Omvat 5802 personen, waarvan 511 niet-publiek.


De herkomst van Tael'en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle. Zie ook elders op de site. De verbinding tussen Heyndrick en Pier Tael uit Brielle (als zijn vader) is mogelijk maar speculatief.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.I. Mr.1 Heyndrick Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,2 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,3 tr. Scheveningen (Holland) omstr. 15324 Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.5
Uit dit huwelijk:

II. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 15696 Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594, dr. van Jan en Marijtje Alijts de Waert; tr. 2e 15964 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck, geb. 1596.
Uit het eerste huwelijk:

III. Heyndrick Pieters Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1569,7 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,3 tr. Scheveningen (Holland) 15954 Nelleke Gerrits.
Uit dit huwelijk:

IV. Jan Hendricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,7 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 16188 Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen (Holland) 1594, † ald. 21 nov. 1668, dr. van Gerrit Cornelisz en Maritge Wouters Bom.
Uit dit huwelijk:
1. Maertge Janse Tael, begr. Scheveningen (Holland) 5 mei 1681,9 tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 sept. 166310 Gijs Jansz van Rijs, geb. Scheveningen (Holland), † vr 2 sept. 1668; tr. 2e Scheveningen (Holland) 2 sept. 166811 Gerbrand Simonsz Pals.
2. Hendrick Jansz, volgt Va.
3. Pieter Jansz, volgt Vb.
4. Wouter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1638,121703, tr. Scheveningen (Holland) 19 mei 165813 Cornelia Cornelisse Croeser, geb. Voorburg (Holland).
5. Corsje Jans Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1640, begr. ald. 22 dec. 1690,14 tr. Scheveningen (Holland) 13 mei 166315 Maerten Maertens de Wit, geb. omstr. 1625,16 begr. Scheveningen (Holland) 22 april 1709,17 zn. van Maerten en wedr. van Maertie Cornelis Pronck.

Va. Hendrick Jansz Tael, geb. omstr. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,18 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen (Holland) 1622, begr. ald. 23 april 1708.19
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendriksz, volgt VIa.
2. Ghysbrecht Hendricksz, volgt VIb.
3. Aeltgen Hendrickse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 aug. 1650,20 begr. ald. 17 sept. 1721,21 tr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 167922 Arent Maertensz de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 8 maart 1657,23 begr. ald. 16 juni 1726,24 zn. van Maerten Maertens en Maertie Cornelis Pronck.

VIa. Gerrit Hendriksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1644, visscher, Comenyhouder,25 † Scheveningen (Holland) omstr. 1672,26 tr. Scheveningen (Holland) 31 okt. 166627 Walichgie Walings de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1644,28 begr. ald. 3 juni 1719,29 dr. van Waling Garbrantsz.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Gerritsz, volgt VIIa.
2. Ariaentge Gerritse, volgt VIIb.
3. Leendert Gerritsz, volgt VIIc.
4. Arij Gerritsz, volgt VIId.

VIIa. Hendrik Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 20 maart 1667,251716,7 tr. Scheveningen (Holland) 31 mei 16934 Claasje van Schie, geb. Noordwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Claertje Hendrikse, volgt VIIIa.
2. Gerrit Hendriksz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1695,30 begr. ald. 18 aug. 1695.31
3. Gerrit Hendriksz, volgt VIIIb.
4. Ariaentje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 maart 1697,32 begr. ald. 18 dec. 1714.33
5. Jan Hendriksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 febr. 1699,34 begr. ald. 12 april 1699.35
6. Geertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 juni 1700,36 begr. ald. 3 okt. 1701.37
7. Annitje Hendrikse, volgt VIIIc.
8. Gerritje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1703,38 begr. ald. 28 nov. 1746,39 tr. Scheveningen (Holland) 16 dec. 173640 Jan Abrahamse Roelevelt, ged. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1706,41omstr. 1754, zn. van Abraham Jacobsz en Pieternellitie Janse Houtman.
9. Dirkje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1704.42
10. Aefje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 21 okt. 1708.43
11. Kniertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1710,44 begr. Rotterdam (Holland) 27 sept. 1777.45
12. Trijnje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1712,46 begr. ald. 14 dec. 1714.33
13. Marytje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1712,46 begr. ald. 14 dec. 1714.47

VIIIa. Claertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1693,48 begr. ald. 8 april 1774,49 tr. Scheveningen (Holland) 4 dec. 172050 Arien Jorisz Buijtenheck, ged. Scheveningen (Holland) 27 juni 1691, † ald. 13 juli 1746.
Uit dit huwelijk:
1. Joris Buitenhek, ged. Scheveningen 24 nov. 1720, † ald. 30 aug. 1721.
2. Joris Buitenhek, ged. Scheveningen 25 jan. 1722.
3. Heindrijntje Buitenhek, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1723, † na 1763, tr. 1e Scheveningen 6 febr. 1746 Arij Blok, ged. Scheveningen 29 okt. 1719, † ald. vr 23 jan. 1763; tr. 2e Scheveningen (Holland) 23 jan. 1763 Joannis Ros (VIIi,1).
4. Jannitje Buitenhek, ged. Scheveningen 24 juni 1725, † ald. 26 jan. 1726.
5. Arentje Buitenhek, ged. Scheveningen 3 aug. 1727, † ald. 31 aug. 1728.
6. Engel Buitenhek, ged. Scheveningen 5 dec. 1728, † ald. 27 okt. 1733.
7. Anna Buitenhek, ged. Scheveningen 22 okt. 1730, † ald. 20 nov. 1733.
8. Leendert Buitenhek, ged. Scheveningen 13 april 1732, † ald. 8 mei 1732.
9. Engeltje Buitenhek, ged. Scheveningen 13 okt. 1734.

VIIIb. Gerrit Hendriksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1696,51 begr. ald. 7 juni 1749,52 tr. Scheveningen (Holland) 23 april 171953 Treyntje Janse Vis, ged. 17 mei 1699,54 begr. 19 okt. 1761.54
Uit dit huwelijk:
1. Heindrik Taal, ged. Scheveningen 3 dec. 1721.54
2. Joannis Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 sept. 1727,55 begr. ald. 22 jan. 1731.54
3. Jan Gerritsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1731.56

VIIIc. Annitje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 dec. 1701,57 begr. ald. 14 okt. 1727,39 tr. Scheveningen (Holland) 9 maart 172758 Johan van der Lis | Leij.
Uit dit huwelijk:
Anna v.d. Lis, ged. Scheveningen 12 okt. 1727,59 begr. ald. 14 maart 1759.59

VIIb. Ariaentge Gerritse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1668,60 begr. ald. 26 dec. 1739,61 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 april 169162 Crijn Jansz Harteveld, geb. 1665,251714;25 tr. 2e Scheveningen (Holland) 27 dec. 171663 Eeuwit Ariens van der Kraa.
Uit het eerste huwelijk:
Kniertje Crijne Harteveld, ged. Scheveningen 30 mei 1700,64 † ald. 17 maart 1764.

VIIc. Leendert Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1670,65 begr. ald. 1 juli 1719,66 tr. Scheveningen (Holland) 18 mei 170467 Gerritje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 8 jan. 1676,68 begr. ald. 1 nov. 1724,69 dr. van Gerbrand Teunisz en Trijntje Janse.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 juli 1705,70 begr. ald. 22 aug. 1705.71
2. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 4 juni 1707.72
3. Kind, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1708,73 begr. ald. 4 juli 1708.74
4. Gerbrand Leendertsz, volgt VIIId.
5. Gerrit Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1711,75 begr. ald. 28 april 1712.76
6. Trijntje Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 maart 1713,77 begr. ald. 27 mei 1713.78
7. Marytje Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 mei 1714,79 begr. ald. 28 juli 1718.80
8. Anna Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 20 dec. 1716,79 begr. ald. 28 juli 1718.80

VIIId. Gerbrand Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 aug. 1709,81 begr. ald. 28 nov. 1744,82 tr. Scheveningen (Holland) 9 mei 173483 Geertie Cornelisdr den Heyer, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1703,84 begr. ald. 9 maart 1753,85 dr. van Cornelis Ariesz en Maertje Dominnicusse.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1735,86 begr. ald. 21 febr. 1735.87
2. Cornelis Garbrandsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1735,88 begr. ald. 18 dec. 1755.89

VIId. Arij Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1671,90 begr. ald. 19 sept. 1720,91 tr. Scheveningen (Holland) 17 maart 169792 Leuntje Maertens de Wit, ged. Scheveningen 10 mei 1665,93 begr. ald. 24 aug. 1727,93 gesch. echtg. van Willem Tasman; zij hertr. 4 febr. 172593 Cornelis Arie Man.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Ariesz, volgt VIIIe.
2. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 sept. 1699,94 begr. ald. 12 sept. 1699.95
3. Korsje Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 dec. 1700,96 † ald. 31 dec. 1729, tr. Scheveningen (Holland) 14 juni 172297 Harmanus Claase Pals, ged. Scheveningen (Holland) 23 mei 1700,98 begr. ald. 12 jan. 1754,99 zn. van Nicolaas en Johanna Kruijd.
4. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1702,100 begr. ald. 17 mei 1702.101
5. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 11 febr. 1703,102 begr. ald. 19 juni 1703.103
6. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1704,104 begr. ald. 30 maart 1704.105
7. Dirkje Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1704,104 begr. ald. 22 mei 1704.106
8. Michiel Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1705,107 begr. ald. 30 jan. 1706.108
9. Michiel Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1707,109 begr. ald. 28 mei 1707.110
10. Anna Arijse, volgt VIIIf.

VIIIe. Gerrit Ariesz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 juli 1698,111vr 1763,112 tr. Scheveningen (Holland) 4 mei 1721113 Jannetje Angse Ouwehand, ged. Katwijk aan zee (Holland) 8 aug. 1699,16 begr. ald. 14 febr. 1763,16 dr. van Angse Gijse en Neeltje Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. Arentje Gerritse, volgt IXa.
2. Neeltje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 2 april 1724.114
3. Arie Gerritsz, volgt IXb.
4. Leuntje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juli 1728,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 april 1754 Leendert de Best, geb. omstr. 1729, zn. van Jan en Aaltje Niijgh.
5. Annetje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 juli 1730.114
6. Korsje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 nov. 1731.114
7. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 jan. 1733,114 † ald. vr 5 nov. 1741.
8. Ary Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 19 jan. 1733.
9. Grietje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 12 dec. 1734.114
10. Neeltje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 nov. 1737.114
11. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 nov. 1741,114 † Katwijk aan zee vr 24 jan. 1743.
12. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 jan. 1743.114

IXa. Arentje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 13 dec. 1722,114 begr. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1776,115 tr. Den Haag (Holland) 27 april 1749116 Cornelis Woutersz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 31 okt. 1717,117 begr. ald. 7 maart 1796,118 zn. van Wouter Cornelisz en Aaltje Janse Westerduijn.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1750,119 † ald. 17 dec. 1830, tr. Scheveningen (Holland) 26 mei 1776120 Arie Kuiper, † vr 17 dec. 1830.
2. Kind, geb. febr. 1752, † Scheveningen (Holland) 7 febr. 1752.
3. Alida Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) febr. 1753.121
4. Christina Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1754.122
5. Alida Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 26 febr. 1758.123
6. Jannetje Cornelisse, volgt Xa.

Xa. Jannetje Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 22 febr. 1761,124 † Den Haag (Holland) 22 sept. 1839, tr. Scheveningen (Holland) 8 mei 1785125 Leendert Dirksz Overduijn, geb. omstr. 1755, † Den Haag (Holland) 6 jan. 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Leendertse, volgt XIa.
2. Johannes, volgt XIb.

XIa. Arendje Leendertse Overduin, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1792, † Den Haag (Z.H.) 16 maart 1871, tr. Katwijk aan zee (Holland) 10 nov. 1822126 Arij Jacobsz Taal (XIe).
Uit dit huwelijk:
1. Josina Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 19 nov. 1822,16 † ald. 5 okt. 1832.16
2. Dirkje, volgt XIIa.
3. Jaapje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 8 okt. 1828,127 Werkster,128 † Den Haag (Z.H.) 30 juli 1895,129 tr. Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1863130 Cornelis de Jong, geb. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1839, zn. van Gerrit Huijbertsz en Leuntje Huibertse Roos.
4. Jannetje Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 17 juni 1831,16 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1851.131
5. Jacobus, volgt XIIb.

XIIa. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1825,132 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1879,133 tr. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1849134 Maarte(n) van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1822.134
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen 28 okt. 1859.135
2. Maarten van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1867, † Rotterdam 29 okt. 1908.

XIIb. Jacobus Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 7 dec. 1833,136 † Den Haag (Z.H.) 17 juli 1866, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 jan. 1859137 Alida Kuijt, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 6 aug. 1830,137 † Den Haag (Z.H.) 12 sept. 1911, dr. van Jacob Kuit en Petronella Janse Cramer; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1872138 Gijsbert Tuinebreijer.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1860,139 † Den Haag 15 dec. 1939.140
2. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 maart 1862,141 † Den Haag 30 jan. 1940.142

XIb. Johannes Overduin, geb. Scheveningen (Holland) 5 april 1794, † Den Haag (Holland) 15 aug. 1832, tr. Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1827143 Cornelia Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 12 maart 1803, † Den Haag (Z.H.) 28 april 1883.
Uit dit huwelijk:
Leenderd Overduin, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1832,144 † Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1917,145 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1857146 Arendje den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 23 april 1826, † Den Haag (Z.H.) 10 sept. 1887, dr. van Simon Ariesz en Aagje Gerrebrandse Bron; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1889147 Jobje Taal (XIIq).

IXb. Arie Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1725, begr. ald. 24 dec. 1768,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 14 dec. 1749148 Catharina van Duijvenbode, geb. Katwijk aan zee (Holland) 1724,1491784,16 dr. van Leendert.
Uit dit huwelijk:
1. Weijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 maart 1750,114 tr. Katwijk aan zee (Holland) 30 april 1775 Jacob Hoek, geb. omstr. 1750.
2. Neeltje Ariese, volgt Xb.
3. Gerrit Taal, ged. Rijswijk 29 juli 1752.
4. Gerrit Ariese, volgt Xc.
5. Leendert, volgt Xd.
6. Cornelis Ariesz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 jan. 1757.114
7. Cornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 sept. 1758,114 † Katwijk (Z.H.) 2 okt. 1829.16
8. Jacob, volgt Xe.
9. Jannetie Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 sept. 1763,114 † Katwijk (Z.H.) 1 juni 1820,16 tr. Katwijk (Z.H.) 10 nov. 179316 Daniel van Rijn.

Xb. Neeltje Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 21 nov. 1751,114 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 1832,150 tr. Scheveningen (Holland) 1 mei 1785151 Maarten Gerritse Beekhuizen, † vr 28 juli 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Beekhuizen, geb. omstr. 1787.
2. Willem Beekhuizen, geb. Veere omstr. 1794.152

Xc. Gerrit Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 juli 1753,11416 nov. 1795,153 tr. Katwijk aan zee (Holland) 13 mei 1781148 Albertha Klaase Heer / de Geer, ged. 4 mei 1755.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal,16 ged. Katwijk aan zee (Holland) 6 febr. 1782, Soldaat, Franse leger, 126e Regiment Infanterie van Linie.154
2. Jannetje Taal, geb. 1783, ged. Katwijk (Z.H.) 28 sept. 1783.16
3. Jacob Taal, ged. Katwijk (Z.H.) 12 juni 1785.
4. Leendert, volgt XIc.
5. Jannetje Taal, geb. Veere omstr. 1794, † ald. 23 febr. 1827.155

XIc. Leendert Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 28 maart 1789,156 ged. Katwijk (Holland) 29 maart 1789,153 Smidsbaas,157 Marchal ferrant,158 † Serooskerke (W) 25 april 1842, tr. Buttinge (Z) 23 sept. 1812158 Johanna de Korte, geb. Ritthem 22 juni 1780,153 † Serooskerke (W) 4 okt. 1847.159
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt XIIc.
2. Abraham, volgt XIId.
3. Arij, volgt XIIe.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 16 febr. 1817, Schoenmakersbaas,160 † Serooskerke (Z - W) 2 dec. 1844.160
5. Jacob Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 23 april 1819, † ald. 9 april 1820.161

XIIc. Gerrit Taal, geb. Buttinge, Grijpskerke, Veere (Z) 4 febr. 1814, Smidsknecht,162 † Serooskerke (Z - W) 5 nov. 1847,163 tr. Serooskerke (Z - W) 12 dec. 1835164 Catharina Schout, geb. Sint Laurens 9 nov. 1814,153 † Serooskerke (W) 29 april 1897.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 17 maart 1837, † ald. 2 nov. 1838.165
2. Simon, volgt XIIIa.
3. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 29 mei 1841, † ald. 25 maart 1842.162

XIIIa. Simon Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 7 maart 1840, smid, † Oost en West-Souburg (Z) 27 febr. 1934,166 tr. Oostkapelle (Z) 3 mei 1865167 Adriana Dourleijn, geb. Oostkapelle (Z) 22 dec. 1840,153 † Meliskerke (Z) 5 dec. 1914.168
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, volgt XIVa.
2. Abraham, volgt XIVb.
3. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 19 april 1868, † ald. 16 aug. 1868.169
4. Maatje, volgt XIVc.
5. Johanna Taal, geb. Veere (Z) 14 aug. 1870, † ald. 22 aug. 1870.170
6. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 22 sept. 1871, † ald. 28 mei 1872.171
7. Gerrit, volgt XIVd.
8. Willem Taal, geb. Veere (Z) 8 juli 1875,172 † ald. 10 maart 1876.173
9. Simon, volgt XIVe.
10. Willem Taal, geb. Veere (Z) 4 febr. 1878, † ald. 9 aug. 1878.174
11. Jacomina, volgt XIVf.

XIVa. Catharina Taal, geb. Domburg (Z) 19 maart 1866, † Oostkapelle (Z) 2 okt. 1954, tr. Veere (Z) 29 aug. 1883175 Adriaan Theune, geb. Serooskerke (Z) 18 april 1861, † Middelburg (Z) 28 dec. 1954.176
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Theune, geb. Veere 17 nov. 1883,177 † Koudekerke 18 nov. 1917.178
2. Adriana Theune, geb. Veere 11 dec. 1884.179
3. Simon Theune, geb. Veere nov. 1886, † ald. 19 dec. 1886.180
4. Pieter Theune, geb. Koudekerke 3 febr. 1893, † ald. 30 april 1895.181
5. Pieternella Theune, geb. Koudekerke 21 april 1894, † ald. 5 febr. 1895.182
6. Catharina Theune, geb. Koudekerke (Z) 27 nov. 1895, † Middelburg (Z) 14 dec. 1958.
7. Abraham Theune, geb. Middelburg 9 aug. 1903, † ald. 19 maart 1904.

XIVb. Abraham Taal, geb. Veere (Z) 2 april 1867, † Middelburg (Z) 13 okt. 1943,183 tr. Oost- en West-Souburg (Z) 3 april 1891184 Neeltje Sanders, geb. Zoutelande (Z) 16 dec. 1862, † Sint Laurens (Z) 4 mei 1949.185
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Veere (Z) 13 febr. 1892,186 † Middelburg (Z) 17 juli 1975,187 tr. Middelburg (Z) 13 aug. 1947188 Dirkje Korporaal, geb. Brandwijk (Z.H.) 17 nov. 1889, † Middelburg (Z) 24 febr. 1958,189 wed. van Pieter Kalis.
2. Cornelis, volgt XVa.
3. Adriana Elizabeth Taal, geb. Veere (Z) 6 mei 1897,19019 maart 1993, begr. Middelburg - Begraafplaats Sint Laurens,191 tr. 1e Veere (Z) 8 mei 1918175 Andries Volkers, geb. Veere (Z) omstr. 1890, † Middelburg (Z) 11 jan. 1940;192 tr. 2e Sint Laurens (Z) 30 juli 1941193 Laurens van den Broeke, geb. omstr. 1875, † Sint Laurens (Z) 27 nov. 1962.194

XVa. Cornelis Taal, geb. Veere (Z) 4 sept. 1893,195 † Middelburg (Z) 16 sept. 1983,187 tr. Veere (Z) 11 mei 1921196 Elizabeth Wouters, geb. Veere (Z) omstr. 1895, † Middelburg (Z) 10 dec. 1951.197
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XVIa.
2. Abraham Taal, geb. 14 juni 1925, † Middelburg (Z) 18 sept. 2016, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3 22 sept. 2016.198

XVIa. Jan Taal (Verzetsherinneringskruis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau), geb. Middelburg (Z) 3 april 1924, † Ouderkerk a.d. IJssel 10 okt. 2015,199 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk 16 okt. 2015.200
Uit zijn relatie met Cornelia Martijntje van Wijnen, geb. 4 sept. 1922, † 9 dec. 2003, begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk:
Alsep Angre Taal, geb. 29 dec. 1954, † Ouderkerk aan de IJssel 10 maart 1973,187 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk.201

XIVc. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 18 juni 1869, † Tholen (Z) 20 jan. 1956,202 tr. Veere (Z) 24 sept. 1890203 Cornelis Bakker, geb. Serooskerke (Z) 12 aug. 1865, † Koudekerke (Z) 17 nov. 1931.204
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana Bakker, geb. Veere 20 dec. 1890.205
2. Adriana Johanna Bakker, geb. Veere 5 april 1894, † ald. 1 juli 1894.206

XIVd. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 14 juli 1873,207 smid,20821 okt. 1968, begr. Middelburg (Z) - Begraafplaats Westelijke Oude Havendijk 3,201 tr. Meliskerke (Z) 2 okt. 1896209 Sara Suzanna de Groot, geb. Serooskerke (W) (Z) 9 aug. 1869,21010 dec. 1968, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3.201
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Middelburg (Z) 25 juni 1897,211 smid,20817 dec. 1996, begr. IJmuiden (N.H.),212 tr. Lochem (Gld) 6 febr. 1920208 Anna Maria Vriens, geb. Sint Pauwels (Belgie) omstr. 1898, † Velsen 23 nov. 1939.213
2. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 28 febr. 1899, † ald. 25 juli 1899.
3. David Taal, geb. Middelburg (Z) 21 febr. 1901, † ald. 30 aug. 1988,187 tr. Middelburg (Z) 18 juli 1928214 Maatje Francina Houtop, geb. Koudekerke (Z) 13 febr. 1903,215 † Middelburg (Z) 29 dec. 1991.215
4. Adriana Catharina Taal, geb. Middelburg (Z) 5 juli 1903, Apothekersassistente, † Middelburg (Z) 10 aug. 1942, tr. Middelburg (Z) 16 juni 1925216 Reinier Elias Hattink, geb. Middelburg (Z) 2 jan. 1891,217 † ald. 31 mei 1928.218
5. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 17 okt. 1905,2191 febr. 2006, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg,201 tr. Middelburg (Z) 5 juli 1932220 Thomas Jan de Looff, geb. Middelburg (Z) 29 aug. 1907,201 Bureelambtenaar bij den Rijkswaterstaat, † 15 juli 1981, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg.
6. Pieter Taal, geb. Middelburg (Z) 7 jan. 1908, tr. Middelburg (Z) 8 maart 1935221 Henderika Elizabeth de Keijzer, geb. Middelburg (Z) 9 okt. 1910,222 † Goes (Z) 22 dec. 1941.223
7. Abraham Taal, geb. Middelburg (Z) 22 nov. 1910,224 † ald. 9 dec. 1910.225

XIVe. Simon Taal, geb. Veere (Z) 6 maart 1877,226 smid,227 † Veere (Z) 4 febr. 1959, tr. Zoutelande (Z) 17 aug. 1900227 Leuntje Koppejan, geb. Zoutelande (Z) 10 april 1877, † Vlissingen (Z) 14 dec. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Taal, geb. Meliskerke (Z) 16 jan. 1901, † Biggekerke (Z) 23 nov. 1980,187 tr. Meliskerke (Z) 6 maart 1925228 Johannes Wielemaker, geb. Biggekerke (Z) omstr. 1895, † ald. 23 dec. 1984.229
2. Johanna Adriana Taal, geb. Meliskerke (Z) 24 okt. 1903, † Koudekerke (Z) 26 febr. 1952,230 tr. Meliskerke (Z) 8 aug. 1923 Pieter de Potter, geb. Koudekerke (Z) 10 jan. 1903, † Tilburg (N.B.) 25 febr. 1953.231
3. Catharina Maria Taal, geb. Meliskerke (Z) 21 sept. 1907,23217 jan. 1998, begr. Veere (Z) - Nieuwe Begraafplaats Zanddijkseweg.233
4. Jakoba Taal, geb. Meliskerke (Z) 1 juni 1910,234 tr. Meliskerke (Z) 22 jan. 1932228 Abraham Christiaan van der Heijden, geb. omstr. 1911.

XIVf. Jacomina Taal, geb. Veere (Z) 25 juni 1879,235 † Meliskerke (Z) 16 febr. 1917,236 tr. Meliskerke 17 mei 1901228 Jakob Koppejan, geb. Zoutelande omstr. 1873, † Meliskerke 29 mei 1905.236
Uit dit huwelijk:
1. Jakobus Koppejan, geb. Meliskerke 19 dec. 1902, † ald. 12 dec. 1903.237
2. Adriana Johanna Koppejan, geb. Meliskerke omstr. 1906.

XIId. Abraham Taal, geb. Buttinge / Grijpskerke (Z) 7 febr. 1815, Smid / smids-knegt,238 † Serooskerke (Z - W) 16 dec. 1888,157 tr. Noordwelle (Z) 20 aug. 1842239 Ameltje van der Werf, geb. Noordwelle omstr. 1818, † Serooskerke (W) 9 dec. 1902.240
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIb.
2. Cornelis, volgt XIIIc.
3. Leendert, volgt XIIId.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (W) 20 juni 1853, † ald. 22 dec. 1853.241
5. Pieternella, volgt XIIIe.
6. Hendrika Taal, geb. Serooskerke (W) 19 dec. 1855, † ald. 24 dec. 1855.157
7. Cornelia, volgt XIIIf.

XIIIb. Janna Taal, geb. Noordwelle (Z) 3 nov. 1842, Dienstbode,238 † Aardenburg (Z - ZV) 17 dec. 1926, tr. Oostkapelle (Z) 14 okt. 1868242 Alewijn Polderman, geb. Middelburg (Z) 23 maart 1845, † Apeldoorn (Gld) 21 juni 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Polderman, geb. Koudekerke 15 nov. 1869, † Vleuten 24 dec. 1935, tr. Haarlem 12 nov. 1902243 Petronella Cornelia Toornend.
2. Abraham Polderman, geb. Koudekerke 21 jan. 1871, † Aardenburg 22 dec. 1895.244
3. Alewijn Polderman, geb. Aardenburg 30 april 1873,245 † ald. 24 april 1910.246
4. Leendert Polderman, geb. Aardenburg 11 jan. 1875, † Middelburg 11 febr. 1945.247
5. Johannes Polderman, geb. Aardenburg 17 febr. 1876.248
6. Anna Elisabeth Polderman, geb. Aardenburg 19 april 1877, † ald. 12 april 1904.246
7. Jannetje Pieternella Polderman, geb. Aardenburg 17 nov. 1878, †.249
8. Clement Vincent Polderman, geb. Aardenburg 25 juli 1880.250
9. Pieter Polderman, geb. Aardenburg 25 april 1882.251
10. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 17 okt. 1885, † ald. 25 nov. 1885.252
11. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 9 nov. 1887, † ald. 29 dec. 1887.253

XIIIc. Cornelis Taal, geb. Oostkapelle (Z) 30 mei 1846, Hoefsmid,240 † Middelburg (Z) 3 okt. 1915,254 tr. 1e Vrouwenpolder 17 maart 1869255 Catharina Breel, geb. Vrouwenpolder omstr. 1849, † Serooskerke (W) 21 sept. 1904;240 tr. 2e Koudekerke (Z) 29 aug. 1906256 Cornelia Sanderse, geb. Koudekerke omstr. 1847, † ald. 28 juli 1911.257
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Taal, geb. Vrouwenpolder (Z) 23 juli 1869,258 † ald. 16 jan. 1870.259
2. Johanna Jacomina Taal, geb. Serooskerke (Z) 7 jan. 1871,260 † Middelburg (Z) 26 okt. 1949,261 tr. Serooskerke (W) 20 mei 1896262 Jan Coppoolse, geb. Grijpskerke (Z) 29 febr. 1864, † Middelburg (Z) 24 sept. 1940.263

XIIId. Leendert Taal, geb. Serooskerke (W) 25 juli 1849, Timmerman,264 † Ritthem (Z) 16 nov. 1887,265 tr. Ritthem (Z) 15 jan. 1873264 Dina Maria Marijs, geb. Ritthem (Z) omstr. 1843, † ald. 11 febr. 1927.266
Uit dit huwelijk:
Abraham Taal, geb. Ritthem (Z) 29 nov. 1873, † ald. 12 maart 1892.267

XIIIe. Pieternella Taal, geb. Serooskerke (W) 29 juni 1854, † Middelburg (Z) 9 okt. 1930, tr. Serooskerke (W) 24 okt. 1877268 Cornelis van der Werf, geb. Noordwelle (Z) 31 jan. 1849, † Middelburg (Z) 17 april 1921.269
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van der Werf, geb. Serooskerke (W) 12 aug. 1875,270 † Middelburg (Z) 4 mei 1929.271
2. Marie van der Werf, geb. Middelburg 29 nov. 1879, † ald. 23 dec. 1941.272
3. Anna van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 25 febr. 1887.
4. Jacob van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 26 okt. 1888.273

XIIIf. Cornelia Taal, geb. Serooskerke (W) 30 okt. 1857, † ald. 22 mei 1940,274 tr. Serooskerke (W) 5 mei 1882275 Adriaan Meulmeester, geb. Arnemuiden (Z) 4 maart 1860, † Serooskerke (Z) 18 jan. 1927.276
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 19 okt. 1885.277
2. Cornelia Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 25 sept. 1899,278 † Middelburg 4 juni 1952.271

XIIe. Arij Taal, geb. Grijpskerke (Z) 1 febr. 1816, Timmerman,279 † Serooskerke (Z - W) 21 mei 1865,280 tr. Oostkapelle 1 dec. 1847279 Jasperina Adriana de Kam, geb. Oostkapelle omstr. 1823, † Sint Laurens 19 jan. 1890.281
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIg.
2. Adriana, volgt XIIIh.
3. Helena, volgt XIIIi.

XIIIg. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 27 febr. 1849,282 † Middelburg (Z) 3 febr. 1924,283 tr. Serooskerke (W) 4 okt. 1871284 Willem Francke, geb. Grijpskerke (Z) 22 mei 1847, † Middelburg (Z) 5 april 1928.285
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Francke, geb. Serooskerke (W) 30 juni 1872, † Hoogeveen (Dr) 15 dec. 1960.
2. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 29 sept. 1873,286 † ald. 17 febr. 1874.287
3. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 18 nov. 1874, † Oostkapelle (Z) 4 juli 1958.
4. Jasperina Adriana Francke, geb. Middelburg (Z) omstr. 1875,288 † Sint Laurens (Z) 21 jan. 1958.
5. Johanna Francke, geb. Serooskerke (W) 5 juni 1877.289
6. Jasperina Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 4 mei 1879.289
7. Pieternella Francke, geb. Serooskerke (W) 13 mei 1881,290 † ald. 25 febr. 1916.291
8. Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 6 sept. 1884,292 † ald. 24 jan. 1917.287
9. Jacoba Francke, geb. Serooskerke (W) 21 april 1888, † ald. 13 maart 1889.293

XIIIh. Adriana Taal, geb. Serooskerke (W) 14 maart 1852, † Vlissingen (Z) 16 jan. 1935,294 tr. Serooskerke (W) 2 april 1879295 Andries Vader, geb. Aagtekerke (Z) 11 maart 1854, † Vlissingen (Z) 2 mei 1925.296
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Vader, geb. Serooskerke (W) 3 jan. 1880.260
2. Jasperina Adriana Vader, geb. Sint Laurens (Z) 21 febr. 1881,297 † Vlissingen (Z) 22 febr. 1962.
3. Arij Vader, geb. Sint Laurens 24 aug. 1888.
4. Johanna Vader, geb. Sint Laurens 11 dec. 1892.

XIIIi. Helena Taal, geb. Serooskerke (W) 13 nov. 1856, † Breda (N.B.) 19 sept. 1942,298 tr. Serooskerke (W) 9 juni 1880299 Jan van Slooten, geb. Gapinge (Z) 7 juni 1854, † Bergen op Zoom (N.B.) 4 jan. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van Slooten, geb. Serooskerke (W) 1 aug. 1880,300 † Middelburg 15 aug. 1919.301
2. Arie van Slooten, geb. Vrouwepolder 4 jan. 1882,302 † Middelburg 16 aug. 1949.303
3. Klaas van Slooten, geb. Vrouwenpolder 21 aug. 1883.258
4. Jan van Slooten, geb. Vrouwenpolder 1 jan. 1885.
5. Jasperina Adriana van Slooten, geb. Vrouwenpolder 9 aug. 1887.
6. Helena van Slooten, geb. Vrouwenpolder 30 nov. 1891.
7. Janna van Slooten, geb. Vrouwenpolder 12 jan. 1894, † Middelburg 29 nov. 1894.304
8. Janna van Slooten, geb. Middelburg 7 sept. 1898, † ald. 10 okt. 1899.305

Xd. Leendert Taal,306 ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 maart 1755,114 Vischverkoper,306 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 nov. 1836, tr. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 15 aug. 1781148 Deyna / Dyna van der Linden, geb. Bergen op Zoom (Staats Brabant) omstr. 1752, † Bergen op Zoom (N.B.) 16 juni 1838,307 dr. van Gommert en Hendrina Brand.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 19 jan. 1783,308 Vischverkooper, † Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1869.309
2. Gommarius Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 2 okt. 1785.308
3. Treyjen, volgt XId.
4. Hendrina Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 4 nov. 1792.308

XId. Treyjen Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 12 nov. 1788,310 † ald. 27 nov. 1871.311
Haar zoon:

XIIf. Johannes Arnoldus Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 18 mei 1808,308 † ald. 29 mei 1844, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 9 febr. 1837312 Huibrechtdina Klaassen, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 31 mei 1797,313 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 nov. 1888,314 dr. van Nicolaas en Johanna Baaij.
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Taal, † Bergen op Zoom (N.B.) 25 dec. 1917.

Xe. Jacob Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 juni 1761,114 † Katwijk aan zee (Z.H) 31 juli 1828, tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 maart 1790148 Trijntje Jeroense Groen, ged. Katwijk aan zee (Holland) 23 okt. 1763,315 † ald. 12 dec. 1831.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Jacobsz, volgt XIe.
2. Trijntje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 25 aug. 1799,16vr 1802.
3. Trijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1802,316 † Katwijk (Z.H.) 10 juni 1860,16 tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 dec. 1837317 Cornelis Haasnoot, geb. Katwijk aan zee 11 febr. 1803, † ald. 31 dec. 1841.318

XIe. Arij Jacobsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1793,16 † Katwijk (Z.H.) 29 sept. 1835,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 10 nov. 1822126 Arendje Leendertse Overduin (XIa).

VIIIf. Anna Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 dec. 1708,319 tr. Scheveningen (Holland) 19 juni 1729320 Arie Jacobsz de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 2 april 1702, begr. ald. 14 febr. 1771,93 wedr. van Marijtje Jans Overduijn.
Uit dit huwelijk:
Arie Ariense de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1737, † ald. 6 aug. 1794.

VIb. Ghysbrecht Hendricksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1647,321 zeeman,322 Waker,322 begr. Scheveningen (Holland) 27 juli 1696,323 tr. Scheveningen (Holland) 2 april 1668324 Maritgen Wouters Pronck, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1645,325 begr. ald. 1 juni 1721,326 dr. van Wouter Cornelisse en Ariaentje Cente.
Uit dit huwelijk:
1. Leuntge Ghysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1668.327
2. Ariaentgen Ghysbrechtse Tael,328 ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1669,329 begr. ald. 26 dec. 1675.330
3. Claertge Gijsse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 aug. 1671,331 begr. ald. 14 nov. 1732,322 tr. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1708332 Jan Gerritsz Kuijper, geb. Scheveningen (Holland).
4. Gerritje Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 juni 1673,333 begr. ald. 2 maart 1695.334
5. Maertge Gijse, volgt VIIe.
6. Wouter Gijse, volgt VIIf.
7. Aryaentge Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1679.335
8. Heynderik Gysbertsz, volgt VIIg.
9. Cornelia Gysbrechtse, volgt VIIh.
10. Trijntje Gijsse, volgt VIIi.

VIIe. Maertge Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1675,336 tr. Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1701 Dirk Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 jan. 1655,16 zn. van Cornelis Dircksz Haasnoot [later] en Maartje Verdoes en wedr. van 1e Barber van den Oever en 2e Aechje Dircksdr.
Uit dit huwelijk:

VIIIg. Gijsbert Dirkszn Haesneut, ged. Katwijk aan zee (Holland) 28 febr. 1704, † ald. 18 nov. 1752, tr. 1e Katwijk aan zee 30 juli 1724337 Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan zee 29 mei 1701, † vr 1746; tr. 2e Katwijk aan zee (Holland) 20 aug. 1746338 Kniertje Joppe Taal (VIIIq).
Uit het tweede huwelijk:
Dirk Haesneut, ged. Katwijk aan zee 28 mei 1747.

VIIf. Wouter Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 jan. 1678,339 begr. ald. 6 okt. 1736,340 tr. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1701341 Klaertie Gerbrantse Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1680,342 begr. ald. 9 jan. 1762,343 dr. van Gerbrand Teunisz en Adriaantje Tymens.
Uit dit huwelijk:
1. Gys Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1701,344 begr. ald. 25 dec. 1701.345
2. Gerbrant Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1701,344 begr. ald. 29 jan. 1707.346
3. Kornelis Woutersz, volgt VIIIh.
4. Wouter Woutersz, volgt VIIIi.
5. Claartie Wouterse, volgt VIIIj.
6. Ariaentie Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 dec. 1710,347 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 14 sept. 1799,348 tr. Scheveningen (Holland) 8 juni 1732349 Jan Jorisse Tuyt, ged. Scheveningen 27 sept. 1699.350
7. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1713.351
8. Gerbrand Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1714,352 begr. ald. 15 maart 1714.353
9. Gerbrand Woutersz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1716,354 begr. ald. 24 nov. 1733.355
10. Marytje Wouterse, volgt VIIIk.
11. Tryntje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1720,356 begr. ald. 23 april 1744,357 tr. Scheveningen (Holland) 8 dec. 1743358 Maarten Mente van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1720,354 begr. ald. 7 febr. 1784;354 hij hertr. Scheveningen 26 febr. 1747354 Anna Franse Lafleur.
12. Gysbert Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1723,359 begr. ald. 14 sept. 1723.360
13. Immetje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 juli 1727,361 begr. ald. 19 mei 1728.362

VIIIh. Kornelis Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 dec. 1703,363 begr. ald. 18 nov. 1752,364 tr. 1e Scheveningen (Holland) 1 juni 1727365 Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1705,366 begr. ald. 8 juli 1747,367 dr. van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp; tr. 2e Scheveningen (Holland) 17 mei 1750368 Maria Eeuwids Roos, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1711,369 begr. ald. 16 aug. 1773.370
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert Cornelis Wouterse, volgt IXc.
2. Joanna Taal, ged. Scheveningen 25 sept. 1729.371
3. Aagje Kornelisdr, volgt IXd.
4. Bastiaan Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1732,372 begr. ald. 14 jan. 1734.371
5. Immetje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1734,373 † Rotterdam (Dep. Monden v.d. Maas) 16 maart 1814,374 tr. Scheveningen (Holland) 13 april 1760375 Jan Grootveld.
6. Bastiaantje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 juli 1735.376
7. Joannes Kornelisz Taal, ged. Scheveningen 12 dec. 1736,371 begr. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1740.377
8. Wouter Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 sept. 1738,371 begr. ald. 3 dec. 1738.378
9. Tryntje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1739.379
10. Wouter Kornelisse, volgt IXe.
11. Arentje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 26 juli 1743,380 tr. Schiedam (Holland) 11 jan. 1767371 Otto Went, geb. Schiedam.
12. Tryntje Kornelisse, volgt IXf.
13. Cornelis Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 aug. 1746,381 begr. ald. 12 juli 1747.382
Uit het tweede huwelijk:
14. Cornelia Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1751.383

IXc. Gijsbert Cornelis Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1727,384 begr. ald. 5 dec. 1796,385 tr. Scheveningen (Holland) (kerkelijk Scheveningen) 26 okt. 1749386 Trijntje Teunisse de Bruijn, ged. Scheveningen 7 jan. 1725,387 begr. ald. 21 nov. 1778.387
Uit dit huwelijk:
1. Arend Gijse, volgt Xf.
2. Teunis Gijsbertsz, volgt Xg.
3. Maria Gijsbertse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1753,388 begr. ald. 10 mei 1755.387
4. Cornelia Taal,389 ged. Scheveningen 12 jan. 1755,387 † Den Haag Scheveningen 26 dec. 1832.390
5. Maria Gijsbertse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1764,391 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 febr. 1847.392

Xf. Arend Gijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1750,393vr 20 juli 1832, tr. 1e Scheveningen (Holland) 13 juni 1773394 Maria Arens Rosendaal, ged. Scheveningen 3 aug. 1749,395 begr. ald. 3 juli 1790;395 tr. 2e Scheveningen (Holland) 5 juni 1791396 Arentje Groen, ged. Scheveningen (Holland) 7 juli 1765.395
Uit het eerste huwelijk:
1. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 14 nov. 1773,395 begr. ald. 15 dec. 1778.395
2. Adriana Ariese, volgt XIf.
3. Gysbert Taal, ged. Scheveningen 1 dec. 1776.395
4. Kryn Ariesz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1779,395 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 27 juni 1807.397
5. Adriana Arens, volgt XIg.
6. Tryntje Taal, ged. Scheveningen 14 aug. 1785,395 Vischkooper,398 † Scheveningen 25 juli 1832.398
Uit het tweede huwelijk:
7. Pieternella Ariese Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1792.395
8. Arie Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juli 1794.395
9. Teunis Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1797, † Niet teruggekeerd van zee. 3 juli 1817.399

XIf. Adriana Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 13 nov. 1774,400 † Den Haag Scheveningen (Holland) 19 juli 1832,395 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 12 febr. 1804401 Wouter de Jong, ged. Scheveningen (Holland) 23 maart 1777,402 † Den Haag Scheveningen (Holland) 20 juli 1832.402
Uit dit huwelijk:
Jannetje de Jong, geb. Scheveningen omstr. 1804.403

XIg. Adriana Arens Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1782,404 † Den Haag Scheveningen (Holland) 29 juli 1832,405 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 23 maart 1806406 Arie Ariense Keus, ged. Scheveningen (Holland) 3 juni 1781,407 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1854,407 zn. van Ary Arens en Pieternella Turfboer.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Ariesz Keus, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 27 okt. 1806.
2. Pieternella Ariese, volgt XIIg.
3. Maria Keus, geb. Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 7 juni 1813, † Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1850, tr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1848408 Dirk Klaasz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 4 juni 1808, † Op Noordzee gebleven, bij Texel 29 mei 1860, zn. van Klaar Klaare en Trijntje van der Toorn en wedr. van Johanna Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1851409 Adriana Plugge.

XIIg. Pieternella Ariese Keus, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 9 maart 1808,410 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Holland) 26 aug. 1829411 Teunis Gerritszoon Taal (Xby); tr. 2e Den Haag (Holland) 10 aug. 1836412 Johannis Jorisz Korvink, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 23 april 1804, zn. van Joris Jansz en Maria Cornelisse Schaap en wedr. van Martijntje Pronk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arendje, volgt XIIIj.
2. Adriana Taal, geb. Scheveningen 1 mei 1832,413 † ald. 15 mei 1832.414
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 sept. 1833,415 † Den Haag Scheveningen 15 aug. 1849.416
Uit het tweede huwelijk:
4. Joris, volgt XIIIk.

XIIIj. Arendje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 27 jan. 1830,417 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1882,418 tr. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 1853419 Arij Roos, geb. Scheveningen (Holland) 8 jan. 1825, † Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1874, zn. van Korving en Aagje van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Korving Roos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 maart 1854.420
2. Teunis, volgt XIVg.

XIVg. Teunis Roos, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 juni 1857, † Den Haag (Z.H.) 11 juni 1941, tr. Den Haag (Z.H.) 8 mei 1878421 Kniertje Pronk (XIIel).
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Roos, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1881, † Delft (Z.H.) 3 maart 1944, tr. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1905422 Jansje Taal (XIIIaq,3).
2. Jacobus, volgt XVb.

XVb. Jacobus Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 1883, † ald. 11 sept. 1940, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908423 Jacoba Johanna Taal (XIVaf).
Uit dit huwelijk:
Kniertje Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1909.424

XIIIk. Joris Korving, geb. Scheveningen (Holland) 14 okt. 1836,16 † Den Haag (Z.H.) 4 juli 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 1869425 Kniertje Roos (XIIca).
Uit dit huwelijk:

XIVh. Arie Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 6 maart 1872,144 † ald. 15 maart 1945, tr. Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1896426 Johanna Taal (XIIIaf).
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Joris Korving, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1898, † Den Helder (N.H.) 16 mei 1919.

Xg. Teunis Gijsbertsz Taal, ged. Den Haag (Holland) 28 nov. 1751,387 begr. Den Haag Scheveningen (Holland) 3 okt. 1795,427 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1782428 Geertruy Maartens van der Toorn, ged. Scheveningen 22 nov. 1750,429vr 3 jan. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Teunisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1783,430 begr. ald. 2 aug. 1790.431
2. Martijntje Teunisse Taal,432 ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1785,433 † Den Haag Scheveningen (Holland) 6 dec. 1829.432
3. Trijntje Teunisse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 3 sept. 1788.429
4. Gysbert Taal, geb. Scheveningen 23 nov. 1790, begr. 18 febr. 1791.
5. Arentje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 23 nov. 1790.429
6. Gijsje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 24 sept. 1794,429 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1885,434 tr. Den Haag (Holland) 3 jan. 1816435 Gijsbert Maartesz den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 16 mei 1792, † Den Haag (Z.H.) 26 juli 1849,436 zn. van Maarten Gijsbertsz en Klaartie Maartense Pronk.

IXd. Aagje Kornelisdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1731,437 tr. Scheveningen (Holland) 12 okt. 1766438 Arie Jansz Reus, ged. Scheveningen (Holland) 5 okt. 1738,439 begr. ald. 2 nov. 1779.439
Uit dit huwelijk:

Xh. Anna Ariese Reus, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1767,440 † Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 7 okt. 1813, tr. Den Haag (Holland) 18 maart 1798 Kornelis Jansz de Niet, ged. Scheveningen (Holland) 17 nov. 1771,441 † Den Haag (Holland) 17 juli 1832.
Uit dit huwelijk:

XIh. Aagje de Niet, geb. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1798, † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1866,442 tr. Den Haag (Holland) 18 febr. 1829443 Leendert Gerrebrandsz Taal (Xp).
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIIh.
2. Cornelis, volgt XIIi.
3. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1835,444 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1849.445
4. Annetje, volgt XIIj.

XIIh. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 juni 1830,446 † Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1898,447 tr. Den Haag (Z.H.) 31 juli 1850448 Pieter Spaans (XIdk).
Uit dit huwelijk:

XIII-l. Pieter Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1869, † ald. 15 jan. 1952, tr. Den Haag (Z.H.) 29 mei 1889449 Johanna Vrolijk, geb. omstr. 1868.
Uit dit huwelijk:

XIVi. Johanna Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 aug. 1894,450 † Franeker (Fr) 11 april 1945,451 tr. Den Haag (Z.H.) 18 okt. 1916452 Albertus Taal (XIIIgg).
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 dec. 1916,453 † ald. 3 aug. 1917.454
2. Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 april 1918.455
3. Pieter Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 mei 1920,455 † Zoetermeer (Z.H.) 16 febr. 2007.456
4. Helena Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 okt. 1921,455 † Rijnsburg (Z.H.) 4 nov. 2004.456
5. Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 jan. 1924,455 † Den Haag (Z.H.) 5 jan. 2017.456
6. Petronella Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 maart 1925,457 † Den Haag (Z.H.) 25 juni 1987.456
7. Albertha Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 maart 1926,455 † ald. 13 mei 1934.458
8. Gijsbertus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 juni 1928,455 † Den Haag (Z.H.) 2 april 2012.456
9. Zoon, volgt XVc.
10. Dochter.
11. Albertus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 sept. 1931,459 † De Bilt (U) 2 febr. 2009.456
12. Dochter.
13. Cornelia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 jan. 1934,459 † Den Haag (Z.H.) 21 juni 2017.456

XVc. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

XIIi. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1832,460 koopman,461 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1898,462 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1856442 Adriana de Lange(n) (XIcs).
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd, volgt XIIIm.
2. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 jan. 1858,463 † ald. 6 maart 1858.464
3. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 april 1859,465 † ald. 16 april 1859.466
4. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1860,467 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1862.468
5. Jaapje, volgt XIIIn.
6. Jaantje, volgt XIIIo.
7. Aagje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,469 † ald. 9 okt. 1867.470
8. Aagje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1868,471 † ald. 7 maart 1943,472 tr. Maarten Turfboer, geb. Den Haag (Z.H.) 17 okt. 1868.144
9. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 aug. 1870,473 †.474
10. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 jan. 1874,475 † Den Haag Scheveningen 27 april 1875.476
11. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1876,477 † Den Haag Scheveningen 30 nov. 1876.478

XIIIm. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1856,479 visscher,461 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1917,480 tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1880481 Arendje den Dulk, geb. Scheveningen (Z.H.) 17 aug. 1857,482 † Den Haag (Z.H.) 9 aug. 1926,482 dr. van Johannes en Willemina de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIVj.
2. Wilhelmina, volgt XIVk.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1883,483 † Den Haag Scheveningen 26 juli 1891.484
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1885,485 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1885.486
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1886,487 † Den Haag 13 maart 1952.488
6. Johannes, volgt XIV-l.
7. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1890,489 † Den Haag Scheveningen 24 maart 1898.490
8. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 april 1893,491 † Den Haag Scheveningen 16 febr. 1894.492
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1895.493
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1897.494

XIVj. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1880,495 visscher,496 † Op Noordzee gebleven na 31 juli 1917,497 tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1902498 Arendje Hofland, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 nov. 1879,499 dr. van Jochem en Apolonia Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 nov. 1903,500 Poelier,501 tr. Den Haag 22 febr. 1928501 (echtsch. ingeschr. ald. 14 maart 1978)501 Theresia Rakowski, geb. Vybranowi (Pruissen | nu Polen) 5 okt. 1905,502 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Apolonia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1906.503
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1907,504 tr. Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1928504 Kniertje Roeleveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1907, dr. van Cornelis en Johanna Pieternella Plokker.
4. Jochem Taal, geb. 25 sept. 1910,50515 nov. 1997, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg,201 tr. 13 nov. 1947506 Suzanna Cornelia Vissers, geb. Zwijndrecht (Z.H.) 27 sept. 1909, † 17 jan. 2004, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg.
5. Johannes Taal, geb. 15 dec. 1915,144 tr. Den Haag 27 april 1938144 (echtsch. ingeschr. ald. 16 maart 1939)144 Helena van den Oever, geb. Den Haag 21 juli 1917.144
6. Arie Cornelis Taal, geb. Den Haag 19 april 1918.499

XIVk. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 maart 1882,507 † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1946,508 tr. Den Haag (Z.H.) 27 febr. 1901509 Machiel Toet, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 mei 1879,510 † Den Haag (Z.H.) 10 sept. 1962, zn. van Machiel en Jacoba van Duijn.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Toet (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1900.511

XIV-l. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 okt. 1888,512 zeevisscher, vischhandelaar,513 † Amsterdam (N.H.) 7 maart 1914,514 tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909515 Jacoba Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 okt. 1890,516 dr. van Jacobus en Gerritje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag 25 jan. 1910.516
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1911,516 tr. 13 nov. 1929505 Johannes Wilhelmus Fredericus Torn, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1907.505
3. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1914,516 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 1933517 Cornelis Hus, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1912,144 zn. van Johannes en Jansje Bal.

XIIIn. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 1862,518 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1934,519 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1883520 Leenderd Knoester, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1860, † ald. 28 jan. 1934, zn. van Gerrit en Lena Verheij.
Uit dit huwelijk:
Gerard Knoester, † Zwolle (Ov) 24 febr. 1945.

XIIIo. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1863,521 † Den Haag 18 febr. 1933,522 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1884523 Albertus Taal (XIed).
Uit dit huwelijk:
1. Jaantje, volgt XIVm.
2. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1885,524 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1888.525
3. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1887,526 † ald. 1 maart 1888.527
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1889,528 † Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1967, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1912529 Bernard Wilhelmus Kathmann, geb. Rotterdam (Z.H.) 1 april 1886.144
5. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 sept. 1891,530 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1892.531
6. Nicolaas, volgt XIVn.
7. Cornelis, volgt XIVo.
8. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 dec. 1897,532 tr. Den Haag 14 sept. 1921533 Nicolaas Fehling, geb. Den Haag 4 nov. 1895.144
9. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1899,534 † Den Haag Scheveningen 22 april 1902.535
10. Frans Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 sept. 1901,536 † Den Haag Scheveningen 21 maart 1902.537

XIVm. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1883,538 † Den Haag 16 dec. 1945,539 tr. Den Haag 30 mei 1906540 Joannes Maria Vogelzang.
Uit dit huwelijk:
Adriana Vogelzang (0orspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 20 mei 1904.540

XIVn. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 sept. 1893,541 tr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1916542 Martje Scheerhorn, geb. Breda (N.B.) 16 jan. 1894.144
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal (oorspr. Scheerhoorn), geb. Breda (N.B.) 29 febr. 1916,144 † ald. 22 nov. 1918.
2. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 juli 1920.144
3. Johanna Adriana Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 6 dec. 1922.144
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 1 mei 1929.543

XIVo. Cornelis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 juli 1896,544 zeevisscher,545 Grondwerker,546 † Den Haag (Z.H.) 5 juni 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1919545 Pieternella van der Pol, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 nov. 1897,547 † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1936, dr. van Job en Jacoba van Toor.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1932,548 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juli 2008,549 begr. Den Haag Nw. Eykenduynen,550 tr. Petronella van Calsteren, geb. 6 april 1935,198 † Den Haag (Z.H.) 14 nov. 2013.198
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 25 maart 1936.546

XIIj. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1843,551 † Den Haag 16 nov. 1931,552 tr. 1e Den Haag Scheveningen 14 aug. 1864553 Johannes Petrus Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1840, † vr 27 aug. 1884; tr. 2e na 1864 Cornelis den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:

XIIIp. Jansje Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Rijswijk (Z.H.) 30 juni 1944,554 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884555 Jacobus Taal (XIIIaz).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIVp.
2. Anna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1886,556 † Den Haag 14 april 1927.557
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1888,558 † ald. 7 okt. 1890.559
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 jan. 1890,560 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1912561 Hendrik Westerduin, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1888, zn. van Baardhout en Kniertje Verheij.
5. Arie, volgt XIVq.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1894,562 † Den Haag 12 mei 1939.563
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 maart 1896,485 † Den Haag (Z.H.) 28 juli 1962, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan,564 tr. Den Haag (Z.H.) 19 dec. 1917565 Engel van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1895.144
8. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 mei 1898,566 † Den Haag Scheveningen 4 maart 1919.567
9. Abraham Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 okt. 1900,568 † Op Noordzee gebleven, ter hoogte van Velzen 23 dec. 1925.569
10. Johannes, volgt XIVr.
11. Gerard, volgt XIVs.
12. Gerarda Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1906,570 † Den Haag (Z.H.) 4 aug. 1957,571 tr. Den Haag (Z.H.) 12 mei 1926144 Arie Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1906.

XIVp. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 okt. 1884,572 Metselaar,513 zeevisscher,573 † Leiden (Z.H.) 22 jan. 1953,574 tr. Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1908575 Grietje Kulk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1884, † Den Haag (Z.H.) 12 sept. 1968, dr. van Cornelis en Martijntje Harteveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje, volgt XVd.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 mei 1910.576
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1913.576
4. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 3 maart 1918.
5. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 okt. 1920.576
6. Zoon.

XVd. Jansje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1908,577 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931578 Maarten Taal (XIVbc).
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XIVq. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 okt. 1891,579 zeevisscher,573 tr. Den Haag 22 dec. 1915573 Kniertje van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1893, dr. van Arie en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, † Den Haag Scheveningen 28 aug. 1916.580
2. Jacobus Taal, geb. Den Haag 3 jan. 1918.144
3. Arendje Taal, geb. Den Haag 27 nov. 1920.144

XIVr. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 april 1902,581 tr. Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1924582 Helena Mos (XVe).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIVs. Gerard Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 mei 1904,583 zeevisscher,584 † Aan boord door ziekte overleden 7 jan. 1966, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1931584 Johanna Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 15 dec. 1907,502 dr. van Wouter en Arendje Mos.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXe. Wouter Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1741,585 begr. ald. 22 aug. 1808,586 tr. 1e Scheveningen (Holland) 4 mei 1766587 Neeltje Arijense Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1744,588 begr. ald. 25 jan. 1793,589 dr. van Arij Cornelisz en Martijntje Angse Ouwehand; tr. 2e Scheveningen (Holland) 24 aug. 1794590 Jannetje Maartens Vrolijk, ged. Scheveningen (Holland) 6 febr. 1757,591 †,592 begr. Den Haag (Holland) 8 nov. 1820, dr. van Maarten Maartensz en Jacomijnte Arents Toet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen 16 april 1773.429
2. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1767,593 begr. ald. 22 aug. 1771.594
3. Ari Wouterse, volgt Xi.
4. Martina Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1771,595 begr. ald. 2 april 1774.429
5. Martina Wouterse, volgt Xj.
6. Arendje Wouterse, volgt Xk.
7. Cornelis Woutersz, volgt X-l.
8. Dirkje Wouterse, volgt Xm.
9. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1785,596 begr. ald. 25 juni 1790.429
10. Dochter, geb. Scheveningen (Holland) febr. 1787, begr. ald. 5 febr. 1787.597
Uit het tweede huwelijk:
11. Kornelis Woutersz Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 aug. 1795.429
12. Maarte Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 jan. 1797,429 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. vd Delf) 1 sept. 1800.598

Xi. Ari Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1768,599 Klapwaker, † Scheveningen (Holland) 9 mei 1850,600 tr. 1e Scheveningen (Holland) 8 juni 1792601 Cornelia Matthijse de Graaf, ged. Scheveningen 13 mei 1764,602 † ald. 14 juli 1798, dr. van Matthijs Hendrikse en Haasje Cornelisse Spaans; tr. 2e Scheveningen 6 april 1800602 Lena Chiele den Heyer, ged. Scheveningen 29 nov. 1778,602 † Den Haag Scheveningen 29 nov. 1857,603 dr. van Machiel en Annetje Kuiper en wed. van Gerrebrand Baak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Arise, volgt XIi.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Arise, volgt XIj.
3. Adriana Ariese, volgt XIk.
4. Dirkje Arise, volgt XI-l.
5. Chieltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juli 1808,602 begr. ald. 6 aug. 1808.602
6. Wouter Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 17 okt. 1809,602 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 17 dec. 1813.604
7. Wouter Nicolaas, volgt XIm.

XIi. Neeltje Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 okt. 1794,602 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 sept. 1858,605 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 10 juni 1818606 Leendert Klaasz den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 2 mei 1794, † Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1870,607 zn. van Klaas Kornelisz den Heier en Pietertje Leendertse van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Klasina den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 21 nov. 1818, † Den Haag (Z.H.) 7 juni 1905, tr. Den Haag (Holland) 23 aug. 1843608 Willem de Jong (Xar,2).
2. Arij, volgt XIIk.
3. Leenderd den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 2 april 1826, † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1851, tr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1851609 Dirkje Keus, geb. Den Haag (Holland) 3 april 1828, dr. van Kornelis Adriaansz en Gerritje Janse Pronk.
4. Cornelis den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 19 nov. 1829,605 visscher,610 † Den Haag (Z.H.) 30 okt. 1902, tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1856605 Willempje Taal (XIas,1).
5. Klaas den Heijer, geb. omstr. 1835,611 tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1859611 Stijntje Groen, geb. Zandvoort omstr. 1840, dr. van Evert en Clasina de But.

XIIk. Arij den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 23 april 1823, † Den Haag (Z.H.) 13 aug. 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1841612 Grietje Bal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juni 1819, † Den Haag (Z.H.) 1 juni 1885.
Uit dit huwelijk:

XIIIq. Engel den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 april 1848, zeevisscher,513 † Den Haag (Z.H.) 16 febr. 1916, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1873613 Johanna den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1847, † Den Haag (Z.H.) 20 febr. 1928, dr. van Simon en Trijntje Franke.
Uit dit huwelijk:

XIVt. Arie den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1874, † Den Haag (Z.H.) 7 dec. 1954, tr. Den Haag (Z.H.) 18 juni 1899614 Cornelia Taal (XIIcx).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1908.615
2. Johannes den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1908.616

XIj. Johanna Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 10 dec. 1800,602 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1875,617 tr. 1e Den Haag (Holland) 8 sept. 1819618 Arie Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1795,618 † Den Haag (Holland) 19 juli 1832,619 zn. van Klaar Woutersz en Barwer Arijse Keus; tr. 2e Den Haag (Holland) 3 febr. 1836620 Willem Eeuwitsz Roos,620 ged. Scheveningen (Holland) 9 febr. 1799,621 † Den Haag (Z.H.) 21 april 1850, zn. van Eeuwit Huijbertsz en Francijna Willemse Schaap en wedr. van Pieternelletje den Dulk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaartje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1818, † Den Haag (Holland) 22 juli 1832.
2. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1824, † Den Haag (Holland) 10 april 1825.
3. Arij, volgt XII-l.
4. Jan Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1829, † Den Haag (Holland) 24 juli 1832.
5. Michiel, volgt XIIm.

XII-l. Arij Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 11 febr. 1826,622 † Noordzee 1871, tr. Den Haag (Z.H.) 8 nov. 1848623 Cornelia Ros, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, dr. van Martinus Adrianus Jacobus en Lena de Best.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) april 1849, † Den Haag (Z.H.) 11 juli 1849.
2. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1852, † Den Haag (Z.H.) 11 juli 1855.
3. Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1853, † Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1855.
4. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1859, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866.
5. Maarten, volgt XIIIr.

XIIIr. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1863, † Den Haag (Z.H.) 19 nov. 1912, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 1886624 Leuntje Kramer, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 febr. 1865,625 † Den Haag (Z.H.) 29 maart 1920, dr. van Arie Krijn en Adriana Roeleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 febr. 1888, † Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1922, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909626 Dirk Korving (XIIIau,1).
2. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1889.
3. Helena, volgt XIVu.
4. Anna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1926627 Aalbert Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1900, † Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1946, zn. van Aalbert en Johanna Roos.

XIVu. Helena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1891,144 tr. Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1914628 Arie Taal (XIIet).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1915.144
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1915.144
3. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 april 1917,144 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 dec. 2007.629
4. Dochter.

XIIm. Michiel Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1832, † Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1903, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 16 juli 1856630 Pieternella van der Harst, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1836, † Den Haag (Z.H.) 24 juni 1863; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 11 juli 1866631 Alida Onderwater, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1911, dr. van Arie Ariesz en Immetje van der Zwan | Franke.
Uit het tweede huwelijk:

XIIIs. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1870,632 † Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1947, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894633 Pieter Buijs (XIIIx).
Uit dit huwelijk:
1. Jobje Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1901.
2. Jacoba Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 1903.

XIk. Adriana Ariese Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 10 jan. 1803,602 † Den Haag Scheveningen (Holland) 14 juli 1832,634 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 12 nov. 1823635 Dirk Jansz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 25 juni 1805, † Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1884,636 zn. van Joannis Jansz en Petronella Janse Spaans; hij hertr. Scheveningen (Holland) 17 juli 1833637 Jacoba Plugge.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Pronk, geb. 1824, † Den Haag (Holland) 9 okt. 1826.
2. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1826, † Den Haag (Holland) 13 juli 1832.
3. Johannes, volgt XIIn.
4. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Holland) 19 juli 1832.
5. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Holland) jan. 1832, † Den Haag (Holland) 12 juli 1833.

XIIn. Johannes Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 1 aug. 1828,638 tr. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1851639 Alida Buitenhek, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 29 april 1897, dr. van Joris Ariesz en Maria Huibertse Batenburg.
Uit dit huwelijk:

XIIIt. Gerritje Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1860, † ald. 22 nov. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1878640 Arie Visser, geb. omstr. 1858, † Den Haag (Z.H.) 6 juni 1937.
Uit dit huwelijk:

XIVv. Gerritje Visser, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 dec. 1896,144 † Den Haag (Z.H.) 1 mei 1968, tr. Den Haag (Z.H.) 24 april 1918641 (echtsch. uitgespr. Den Haag 10 juni 1930)641 Wouter Taal (XIIIap).
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XI-l. Dirkje Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 5 okt. 1805,602 † Den Haag (Z.H.) 15 maart 1886,642 tr. Den Haag (Holland) 30 april 1834643 Leendert Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 18 febr. 1810, † Den Haag (Z.H.) 25 juni 1890,644 zn. van Klaar Woutersz en Barwer Arijse Keus.
Haar dochter:
1. Leentje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1833.645
Uit het huwelijk:
2. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 7 nov. 1836, † Den Haag (Z.H.) 16 febr. 1883, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1860646 Jaapje van der Toorn (Xaz,1); tr. 2e Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1873647 Johanna Maria den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 20 maart 1843, † Den Haag (Z.H.) 11 juni 1906, dr. van Joannes en Johanna den Dulk en wed. van Cornelis Bal.
3. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) april 1839, † Den Haag (Holland) 7 dec. 1839.
4. Lena, volgt XIIo.
5. Baatje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) sept. 1844, † Den Haag (Z.H.) 5 maart 1845.

XIIo. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 mei 1841,648 † Den Haag (Z.H.) 12 juli 1919,649 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1867650 Nicolaas Taal (XIdc).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 dec. 1867,651 † Den Haag Scheveningen 3 mei 1868.652
2. Helena Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 6 april 1869,653 † ald. 27 juli 1940,654 tr. Den Haag (Z.H.) 9 juni 1897653 Willem Johannes de Graaf, geb. Den Haag 20 maart 1863.653
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 maart 1871,655 † Den Haag Scheveningen 4 febr. 1901.656
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1874,65716 jan. 1875.658
5. Leenderd, volgt XIIIu.
6. Johannes, volgt XIIIv.
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 sept. 1881,659 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1881.660

XIIIu. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1877,661 † Den Haag (Z.H.) 3 sept. 1919,662 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1901663 Jacoba den Heijer (XIIIcs).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1901,664 † Den Haag 18 nov. 1918.665
2. Jochem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 nov. 1904,666 tr. Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1928667 Pieternella Keus, geb. Den Haag (Z.H.) 30 nov. 1904, Nettenboeter,667 dr. van Klaas en Catharina Captein.
3. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag 25 febr. 1907,668 tr. Den Haag (Z.H.) 9 april 1930144 Willem den Dulk, geb. Den Haag 26 dec. 1906,144 † Den Haag Scheveningen 16 dec. 1975,198 begr. Den Haag Alg. Begrpl. Kerkhoflaan 19 dec. 1975.
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 okt. 1909,668 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1933669 Joost Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1902, Groentenhandelaar,670 zn. van Arij en Janna Jacomina Walkier.
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag 16 nov. 1914,668 tr. Den Haag 10 mei 1939668 Cornelia Mos.

XIIIv. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1879,671 † Den Haag (Z.H.) 13 sept. 1952,672 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902673 Klara den Heijer (XIIIcr); tr. 2e Den Haag (Z.H.) 7 mei 1924674 Jacoba Pronk (XIIal,4).
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1904.675
2. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 nov. 1905,676 † Den Haag Scheveningen 29 aug. 1906.677
3. Johanna Petronella, volgt XIVw.
4. Jochem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1909, † ald. 30 april 1910.678
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 19 juni 1916.679

XIVw. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1907,680na 1983,681 tr. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1930682 Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 5 april 1908,681 † ald. 3 sept. 1983,681 zn. van Cornelis Martinus en Geertruida Adriana Maria Lubout.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Johannes Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1938, † ald. 3 okt. 2007.

XIm. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1817,683 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1893,684 tr. Den Haag Scheveningen 21 aug. 1839685 Johanna Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 25 juni 1817, † ald. 1 sept. 1904, dr. van Cornelis en Jobje Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIp.
2. Jobje Taal (oorspr. Spaans), geb. Den Haag Scheveningen 13 maart 1839,685 † Den Haag Scheveningen 15 dec. 1839.686
3. Jobje, volgt XIIq.
4. Adrianus, volgt XIIr.
5. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1842.
6. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1844,687 † Den Haag Scheveningen 16 sept. 1845.688
7. Wouter Nicolaas, volgt XIIs.
8. Cornelis, volgt XIIt.
9. Leenderd, volgt XIIu.
10. Machiel, volgt XIIv.
11. Cornelis Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 mei 1854,689 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1856.690
12. Johanna Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 maart 1859,691 † Den Haag Scheveningen 22 nov. 1859.692

XIIp. Arie Taal, geb. Scheveningen (Holland) 21 dec. 1837,693 † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1927,694 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1862695 Marijtje Vrolijk, geb. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1839, † Den Haag (Z.H.) 26 juni 1862, dr. van Jacob en Leuntje Harteveld; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 6 jan. 1864696 Bregje Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 maart 1840, Dienstbode,697 † Scheveningen (Z.H.) 11 nov. 1871, dr. van Johannes en Arendje Spaans; tr. 3e Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1876698 Bregje den Dulk, geb. Scheveningen (Holland) 31 dec. 1839,699 † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1914,700 dr. van Cornelis Ariesz en Jacoba Leendertse Spaans en wed. van Jacobus Kuiper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 maart 1862,701 † Den Haag Scheveningen 14 aug. 1862.702
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 sept. 1864,703 † Den Haag (Z.H.) 26 juni 1961, tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1886704 Johannes den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1857,705 † ald. 17 mei 1949.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1866,706 † Den Haag Scheveningen 11 april 1870.707
4. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 febr. 1868,708 zeevisscher,513 † Den Haag (Z.H.) 5 aug. 1936,709 tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1892710 Anna Hus, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 maart 1869,144 † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1958, dr. van Martinus en Johanna van der Toorn.
5. Anna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 maart 1870,711 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1871.712
6. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1871,713 † Den Haag (Z.H.) 1 juli 1962, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1895714 Arie Pieter Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 13 okt. 1870,715 † ald. 28 mei 1940.
Uit het derde huwelijk:
7. Cornelis, volgt XIIIw.

XIIIw. Cornelis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 okt. 1877,716 † Den Haag (Z.H.) 26 maart 1955,717 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1906718 Wilhelmina Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1880, † ald. 18 juli 1963, dr. van Arie en Wilhelmina Pronk.
Uit dit huwelijk:
Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1913, † ald. 23 febr. 1914.719

XIIq. Jobje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1841,720 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1917,721 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 juli 1864722 Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1839, † vr 20 nov. 1889, zn. van Arie Pietersz en Johanna Kornelisse Keus; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1889147 Leenderd Overduin (XIb,1).
Uit het eerste huwelijk:

XIIIx. Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 okt. 1870,632 † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1961, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894633 Arendje Pronk (XIIIs).

XIIr. Adrianus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1841,723 visscher,513 † Den Haag Scheveningen 30 mei 1882,724 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1868725 Gerritje Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1844,725 † Den Haag (Z.H.) 11 febr. 1929, dr. van Johannes en Arendje Spaans; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1896726 Jacob Ariesz Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIIIy.
2. Adriana, volgt XIIIz.
3. Johanna, volgt XIIIaa.
4. Elisabeth, volgt XIIIab.
5. Gerritje, volgt XIIIac.

XIIIy. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1869,727 † Op Noordzee gebleven, bij Terschelling 19 okt. 1903,728 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1894729 Wilhelmina Pronk (XIIIbm).
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIVx.
2. Wouter, volgt XIVy.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1897,730 Kleermaker.731
4. Martinus, volgt XIVz.
5. Emma Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1900,732 tr. Den Haag 15 okt. 1930144 Arie Westerduin, geb. Den Haag 12 sept. 1903.
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 maart 1902.733
7. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 aug. 1903,734 † Den Haag Scheveningen 13 juli 1904.735

XIVx. Adrianus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 dec. 1894,736 zeeman,737 † Den Haag (Z.H.) 14 nov. 1977,737 tr. Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1917738 Immetje de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 okt. 1895,739 † Den Haag (Z.H.) 13 dec. 1964, dr. van Baardhoud en Immetje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1918,14423 dec. 2001,740 begr. Dordrecht (Z.H.) - Algemene Begraafplaats Essenhof.201
2. Dochter.

XIVy. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 maart 1896,741 zeevisscher,738 Schoenmaker,742 † Vermist op zee 1953, tr. Den Haag (Z.H.) 1 febr. 1922731 Maria Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1899,743 dr. van Maarten en Pieternella de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 13 sept. 1922.744
2. Zoon.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1930,744 † Den Haag 17 dec. 1935.742
4. Dochter.

XIVz. Martinus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1899,745 Schoenmaker,731 tr. Den Haag (Z.H.) 28 sept. 1927746 Wilhelmina Cornelia Willekus, geb. Zaltbommel (Gld) 24 nov. 1899,505 Dienstbode,746 dr. van Jan en Cornelia Willemina Blom.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Den Haag 14 aug. 1928.747
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Dochter.
6. Zoon.

XIIIz. Adriana Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 sept. 1872,748 † Den Haag (Z.H.) 14 juni 1960, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894749 Arie den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1870, † Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1937, zn. van Arie en Pieternella van Wijngaarden.
Uit dit huwelijk:
Arie den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 3 juni 1895, tr. Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1921750 Jacoba Taal (XIIcp,5).

XIIIaa. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1875,751 † Den Haag (Z.H.) 30 aug. 1953,752 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1897753 Gerrit Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1873, † Den Haag (Z.H.) 17 maart 1901, zn. van Dirk en Leuntje Vrolijk; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 16 maart 1904754 Nicolaas Kuijt, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1874,144 zn. van Nicolaas en Pieternella Dijkhuizen.
Uit het eerste huwelijk:
Dirk Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 jan. 1899.

XIIIab. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 maart 1878,755 † Den Haag (Z.H.) 5 juni 1962, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1900144 Johannes Verbaan, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 juli 1879, † Den Haag (Z.H.) 18 sept. 1953, zn. van Johannes Huibert en Johanna Bronsveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Verbaan, geb. Scheveningen 6 febr. 1901, † ald. 12 april 1901.
2. Johannes Huibert, volgt XIVaa.
3. Adriana Geertruida Verbaan, geb. Scheveningen 2 okt. 1904.
4. Wouter, volgt XIVab.
5. Albertus Verbaan, geb. Scheveningen 3 sept. 1908, † ald. 21 sept. 1914.
6. Danil Verbaan, geb. Scheveningen 14 dec. 1910.
7. Jacob Johannes Verbaan, geb. Scheveningen 22 sept. 1912.
8. Elisabeth Verbaan, geb. Scheveningen 9 sept. 1916.
9. Arie Verbaan, geb. Scheveningen 9 dec. 1919.

XIVaa. Johannes Huibert Verbaan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1902,756 † Scheveningen (Z.H.) 26 juni 1988, tr. 4 febr. 1923505 Cornelia Taal (XIVat).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Zoon.

XIVab. Wouter Verbaan, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1906, † IJmuiden (N.H.) 27 okt. 1936, tr. Scheveningen (Z.H.) 19 dec. 1928757 Klara Harteveld (XIVba).
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIIIac. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 nov. 1881,732 † Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1929,758 tr. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1904759 Corstiaan Paap, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1880,759 visscher,513 † Den Haag (Z.H.) 9 maart 1952, zn. van Pieter en Dirkje Hoek.
Uit dit huwelijk:
Pieter Corstiaan Paap (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1904.760

XIIs. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 nov. 1845,761 visscher,762 † Op Noordzee gebleven 8 april 1880,763 tr. Den Haag (Z.H.) 13 jan. 1869764 Gerritje Ros, geb. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1848,765 † ald. 3 febr. 1929,765 dr. van Matthijs en Jacoba Keus; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1888766 Jacobus Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas, volgt XIIIad.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 sept. 1871,767 † Den Haag Scheveningen 28 sept. 1871.768
3. Matthijs, volgt XIIIae.
4. Johanna, volgt XIIIaf.
5. Pieter, volgt XIIIag.
6. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1878,769 † Den Haag Scheveningen 22 okt. 1880.770
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1880,771 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1963, tr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1905772 Maarten Petiet, geb. Schiedam 25 mei 1881.772

XIIIad. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1869,773 zeevisscher,513juni 1898, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1891774 Geurtje Tuit, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1869,144 † Den Haag (Z.H.) 16 april 1933, dr. van Jacob Tuijt en Teunisje Kuijt.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 okt. 1892.775
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1894,776 † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1894.777
3. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1897.778

XIIIae. Matthijs Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 juli 1872,779 † Op Noordzee gebleven sept. 1919,780 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juni 1894781 Helena de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 febr. 1873,144 † Oldenzaal (Ov) 6 dec. 1945, dr. van Pieter en Lena van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIVac.
2. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1899,782 tr. 5 juli 1922144 Karel Hofland, geb. 1895.144
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 1907,783 tr. 18 dec. 1929144 Cornelis Tuit, geb. Den Haag (Z.H.) 30 juni 1906.144

XIVac. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1895,784 zeevisscher,785 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1916785 Margaretha Taal (XIIIda).
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1917,144 † Horzheim (Dld) 23 febr. 1945.
2. Hendrik Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 april 1919.144
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 dec. 1921.144
4. Dochter.
5. Zoon.
6. Zoon.
7. Zoon.

XIIIaf. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 aug. 1874,786 † Utrecht (U) 14 jan. 1963, tr. Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1896426 Arie Korving (XIVh).

XIIIag. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1876,787 † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926,399 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1900788 Dirkje Knoester, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,788 † Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1943, dr. van Jacob en Maria de Niet.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 maart 1900,789 † Den Haag Scheveningen 11 mei 1900.790
2. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1901,791 † Den Haag (Z.H.) 25 dec. 1963, tr. Den Haag (Z.H.) 18 febr. 1925792 Marinus Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1903.
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 nov. 1902,793 tr. Rotterdam (Z.H.) 9 juni 1926794 Bertus Holle, geb. Hillegersberg (Z.H.) 11 april 1901.217
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1903,795 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1904.796
5. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1905.797
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 aug. 1906,798 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931799 Arendje Knoester, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1907,800 † ald. 24 sept. 1966, dr. van Arie en Elisabeth Westerduin.
7. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1907, † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926.
8. Jan Gerrit Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 1910.801
9. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 dec. 1914,801 † ald. 25 jan. 1915.802
10. Dirkje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1915.801
11. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen april 1918, † ald. 30 april 1918.803
12. Arendje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 juli 1919.801

XIIt. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1848,804 visscher,805 † Op Noordzee gebleven 25 okt. 1882,806 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1874807 Neeltje Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 31 maart 1849, † ald. 31 jan. 1875, dr. van Pieter Maartensz en Anna Janse Plugge; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1877808 Maria Pieternella Beekhuizen, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 nov. 1851, † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1896, dr. van Jogchem en Pieternella Dijkhuizen; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1893809 Arie Spaans.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,810 † Voorburg (Z.H.) 22 nov. 1943, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1899811 Arie van Rhijn, geb. Den Haag (Z.H.) 14 febr. 1876,144 † ald. 27 mei 1958.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1880,812 † Den Haag Scheveningen 2 mei 1881.813
3. Wouter, volgt XIIIah.

XIIIah. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1882,814 visscher,815 Vishandelaar,816 † Amsterdam (N.H.) 2 april 1952,816 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1906817 Guurtje Plugge, geb. Den Haag Scheveningen 21 sept. 1884,815 † Amsterdam 16 juni 1961, begr. Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats 20 juni 1961.818
Uit dit huwelijk:
1. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1906,819 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 nov. 1906.820
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 sept. 1909,815 Vischventer,815 † Amsterdam (N.H.) 1 mei 1976, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 6 mei 1976,821 tr. Amsterdam (N.H.) 22 okt. 1962822 Catharina Maria Magdalena Boer, geb. 19 dec. 1907, † 15 juni 1975, begr. Amsterdam - Begraafplaats De Nieuwe Ooster 18 juni 1975.823
3. Arie, volgt XIVad.

XIVad. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1911,824 Vischkoopman,825 tr. Amsterdam (N.H.) 28 mei 1936825 Rigtje Zondervan, geb. Amsterdam (N.H.) 14 okt. 1915.824 [Amsterdam]825
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.

XIIu. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1849,826 visscher,513 † Delft (Z.H.) 27 april 1944,827 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 6 jan. 1875828 Klaartje Franke, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 febr. 1851, † Den Haag (Z.H.) 2 febr. 1881, dr. van Johannes en Elisabeth van der Toorn; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1881829 Johanna Pieternella van der Zwan (XIIIbp).
Uit het eerste huwelijk:
1. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1876,830 † Den Haag Scheveningen 22 dec. 1878.831
Uit het tweede huwelijk:
2. Adrianus Cornelis, volgt XIIIai.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1883.832
4. Maarten, volgt XIIIaj.
5. Nicolaas Wouter, volgt XIIIak.
6. Leenderd, volgt XIIIal.
7. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 dec. 1892,833 † Den Haag Scheveningen 7 aug. 1896.834
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 sept. 1894,835 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1896.836
9. Johanna Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1896,837 tr. Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1920505 Johannes Bieber, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juli 1894,505 † ald. 18 maart 1956.
10. Willem Johannes, volgt XIIIam.

XIIIai. Adrianus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 18 aug. 1883,838 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 aug. 1921,839 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1905840 Johanna Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1883,838 † Den Haag (Z.H.) 9 april 1962, dr. van Jacobus en Pieternella Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1906,841 tr. Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1933842 Willem Cornelis Korving (XIIIaw,1).
2. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1907, † ald. 18 nov. 1907.843
3. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 nov. 1908.838
4. Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 nov. 1909,838 tr. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1932144 Willem Tuinebreijer, geb. Den Haag 13 aug. 1906.144
5. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 1910.838

XIIIaj. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1885,844 zeevisscher,513 † Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1962, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909845 Arendje Paap (XIIen).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1911, † ald. 11 mei 1911.846
2. Adrianus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 juli 1913.847
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1916.847
4. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 okt. 1917.847
5. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1921.847

XIIIak. Nicolaas Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1888,848 zeevisscher,513 Loopknecht,849 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 okt. 1918,849 tr. Den Haag (Z.H.) 10 mei 1911850 Arendje de Jong, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 maart 1888,851 Dienstbode,513 † Katwijk (Z.H.) 7 juni 1963,16 dr. van Huig en Trijntje Verheij.
Uit dit huwelijk:
Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1912,85126 jan. 1996.16

XIIIal. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 sept. 1891,657 Fabrieksarbeider,852 † Rijswijk (Z.H.) 29 sept. 1936,852 tr. Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1913853 Jeltje van Assen, geb. Leeuwarden (Fr) 11 maart 1886,854 dr. van Johannes en Hendrikje Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 mei 1913.855
2. Johannes Petrus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 okt. 1914,855 tr. Den Haag 21 okt. 1936144 Hendrika Wilhelmina van Rijn, geb. Leiden 1 febr. 1919.144
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1917,855 tr. Den Haag 14 sept. 1938144 Carel Godtschalk, geb. Leerdam 17 juni 1909.144

XIIIam. Willem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1899,856 winkelbediende, † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1969, tr. Den Haag (Z.H.) 21 nov. 1923857 Cornelia Johanna Jacoba Smitskam, geb. Dordrecht (Z.H.) 26 dec. 1897,858 dr. van Gerrit en Gijsberdina van Andel.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIv. Machiel Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1852,859 visscher,860 † Den Haag (Z.H.) 1 mei 1939,861 tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1873862 Johanna Overduijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 april 1852,144 † Den Haag (Z.H.) 11 sept. 1923, dr. van Willem en Trijntje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1874,863 † Den Haag (Z.H.) 26 april 1956,864 tr. 6 jan. 1904144 Krijn Oosterbaan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1873,144 † Winterswijk (Gld) 20 juni 1945.
2. Willem, volgt XIIIan.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1877,865 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1878.866
4. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1879,867 † Den Haag Scheveningen 20 maart 1880.868
5. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880,869 † Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880.870
6. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1881,871 † Den Haag Scheveningen 4 dec. 1893.872
7. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1883,873 † Den Haag Scheveningen 9 okt. 1883.874
8. Adriana Cornelia, volgt XIIIao.
9. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1888,875 † Den Haag Scheveningen 26 nov. 1890.876
10. Wouter, volgt XIIIap.
11. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 mei 1892,877 † Den Haag (Z.H.) 2 mei 1966, tr. 30 dec. 1914144 Hendrik Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) 27 okt. 1891.
12. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1894,878 tr. Den Haag 3 juli 1918879 Geertruida Harteveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1895, dr. van Wouter en Catharina Dijkhuizen.

XIIIan. Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1875,880 † Den Haag (Z.H.) 23 dec. 1940,881 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 jan. 1902882 Dirkje de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1878,144 † Den Haag (Z.H.) 21 juli 1955, dr. van Arie en Adriana Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 dec. 1902,883 zeevisscher,884 tr. Den Haag (Z.H.) 16 jan. 1929884 Elisabeth Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1904, dr. van Cornelis en Alida Pronk.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 aug. 1904.885
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 juli 1906,886 tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1931887 Cornelis Taal (XIIIeg,1).
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 13 okt. 1909.888
5. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1913, tr. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 1934889 Nicolaas de Jong, geb. omstr. 1912, zn. van Nicolaas en Wilhelmina van der Toorn.
6. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 8 aug. 1919.890

XIIIao. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1886,891 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 aug. 1910,892 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1910893 Cornelis de Graaf, geb. omstr. 1886.
Uit dit huwelijk:
Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1910.894

XIIIap. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 nov. 1890,895 † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1957,896 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 24 april 1918641 (echtsch. uitgespr. Den Haag 10 juni 1930)641 Gerritje Visser (XIVv); tr. 2e 16 okt. 1932144 Barbara Wilhelmine Hoffmann, geb. Dusseldorf (Dld) 2 mei 1908,144 † Den Haag (Z.H.) 23 maart 1963.

Xj. Martina Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1775,897 † Den Haag Scheveningen (Holland) 26 juli 1832,898 tr. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1794899 Johannes Simons Rog, ged. Scheveningen 4 mei 1772,900 † Den Haag Scheveningen 2 maart 1852.900
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Janse, volgt XIn.
2. Adriana Rog, geb. Scheveningen omstr. 1799, tr. Den Haag 19 nov. 1823901 Maarte Roch, geb. Scheveningen omstr. 1801.
3. Johanna Alida Rog | Roch, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 24 jan. 1804,902 tr. Den Haag (Holland) 14 sept. 1825903 Klaar Kornelisz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 2 maart 1804, † Scheveningen (Z.H.) 29 juli 1875, zn. van Kornelis Klaarsz en Maria Spaans.
4. Jan Rog, geb. Scheveningen omstr. 1812.904

XIn. Neeltje Janse Rog, geb. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1796, † Den Haag (Z.H.) 8 mei 1862, tr. Scheveningen (Holland) 3 mei 1820905 Minnekus Gijsbertsz de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1792, † Den Haag (Z.H.) 12 maart 1888.
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 1819, † Den Haag (Z.H.) 5 juli 1880, tr. Den Haag (Z.H.) 3 april 1872906 Cornelia de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 20 sept. 1823, † Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1907, wed. van Sier Teunis Bronsvelt.
2. Martijntje de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1821, † Den Haag (Z.H.) 16 april 1895, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1868907 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1830, visscher,513 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1915, wedr. van Neeltje de Ruiter (XIIw).
3. Neeltje, volgt XIIw.

XIIw. Neeltje de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 6 okt. 1830, † Den Haag (Z.H.) 4 aug. 1866, tr. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1853908 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1830, visscher,513 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1915; hij hertr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1868907 Martijntje de Ruiter (XIn,2).
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt XIIIaq.
2. Neeltje, volgt XIIIar.
3. Joost Kleijn, geb. omstr. 1858.
4. Johannes Josephus, volgt XIIIas.

XIIIaq. Trijntje Kleijn, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 juli 1855,909 † Den Haag (Z.H.) 31 okt. 1928, tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1876910 Jacob Machiel Taal (XIIch).
Uit dit huwelijk:
1. Belia, volgt XIVae.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juli 1878,911 † Den Haag 25 mei 1954,912 tr. Den Haag 27 dec. 1899913 Krijn Groen, geb. Den Haag 30 dec. 1874.913
3. Jansje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 maart 1880,723 tr. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1905422 Teunis Roos (XIVg,1).
4. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1882,914 † Den Haag Scheveningen 12 jan. 1883.915
5. Jacoba Johanna, volgt XIVaf.
6. Trijntje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1883,916 † Den Haag (Z.H.) 15 maart 1968, tr. Den Haag (Z.H.) 1 april 1908917 Albert Schaap, geb. Scheveningen (Z.H.) 1869,918 visscher,919 † Den Haag (Z.H.) 22 febr. 1942, zn. van Simon en Martina Bruijn en wedr. van Belia Pieternella Taal (XIIce,1).
7. Job, volgt XIVag.
8. Johannes Jacobus, volgt XIVah.
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1891,920 † Den Haag (Z.H.) 19 sept. 1966, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1913921 Arie Klein, geb. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1887, zn. van Johannes Frederik en Maria Johanna Roch.
10. Job Pieter, volgt XIVai.

XIVae. Belia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,922 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1947,923 tr. Den Haag (Z.H.) 24 mei 1899924 Johannes Bal, geb. omstr. 1878, † Den Haag (Z.H.) 27 nov. 1954.925
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1899.926
2. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1901,927 † ald. 22 juni 1902.928
3. Johannes Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1902.929
4. Job Machiel Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1903.930
5. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1905.931
6. Johannes Jacobus Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1909.932

XIVaf. Jacoba Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1883,933 † Den Haag (Z.H.) 17 aug. 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908423 Jacobus Roos (XVb).

XIVag. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1886,789 tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 1913934 Maria Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 febr. 1891, dr. van Wouter en Maria Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1916,144 tr. Den Haag 22 sept. 1937144 Gerrit Hartevelt, geb. Den Haag 7 dec. 1915,144 zn. van Gerrit.
2. Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 juni 1917.505
3. Adriana Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1929, † ald. 28 juli 1942.935

XIVah. Johannes Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 juni 1889,936 † ald. 17 okt. 1979, tr. Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1909937 Wilhelmina Cornelia Bruijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1888,938 † Den Haag (Z.H.) 24 april 1967, dr. van Teunis en Maria de Niet.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Cornelia Taal (Oorspr. de Bruijn), geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1909,937 tr. 4 maart 1931938 Maarten Dirk Harteveld, geb. 9 sept. 1908.144
2. Job Machiel Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1911,938 † Op Noordzee gebleven 27 maart 1945,939 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1933940 Willemina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 okt. 1911,144 dr. van Michiel en Maartje Jongejan.
3. Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 aug. 1913,938 † ald. 30 jan. 1915.941
4. Maria Taal, geb. Den Haag 28 sept. 1915.938
5. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1918.938
6. Teunis Taal, geb. Den Haag 1 dec. 1920.938
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 okt. 1922,938 † Op Noordzee gebleven na 19 maart 1945.942
8. Dochter.
9. Benjamin Taal, geb. Den Haag 28 april 1927,938 † ald. 26 febr. 1929.943
10. Dochter.

XIVai. Job Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1896,944 zeevisscher,945 †?? 27 sept. 1970,946 tr. Den Haag (Z.H.) 19 okt. 1921945 Anna de Vreugd, geb. Den Haag (Z.H.) 16 juli 1900,144 † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1965, dr. van Willem en Maria van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Machiela Taal, geb. Den Haag 26 dec. 1922.144
2. Dochter.
3. Dochter.

XIIIar. Neeltje Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 juli 1855,947 † Den Haag (Z.H.) 2 okt. 1935, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1880948 Job Taal (XIIIec).
Uit dit huwelijk:
1. Job, volgt XIVaj.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1883.949
3. Keetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 1885,950 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 juli 1921,951 tr. 1e Dirk Landzaat, † vr 1920;144 tr. 2e 7 jan. 1920144 Ruurd van Veen, geb. Meppel (Dr) 9 jan. 1877.144
4. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1889,952 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1890.953
5. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 aug. 1891,954 † Den Haag (Z.H.) 12 okt. 1931,955 tr. Den Haag (Z.H.) 26 april 1911956 Gerardus Gijsbertus van der Louw, geb. Utrecht (U) 4 juni 1887.957
6. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1894,958 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1894.959
7. Jobje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 aug. 1896,960 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1897.961
8. Jacobus Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1899,962 † Op Noordzee overleden 8 juli 1910.963

XIVaj. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1881,964 visscher,513 † Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1969,965 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902966 Dirkje Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 maart 1879, † Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1957, dr. van Klaar en Maria Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 juli 1903,967 † Den Haag (Z.H.) 21 maart 1909.968
2. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 20 juli 1905,969 tr. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1926970 Pieter Guit, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1901,144 zn. van Jacob en Johanna Plugge.
3. Johanna Jacoba Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1906,971 † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 2000, tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1927972 Leenderd van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1902,505 zn. van Leenderd en Neeltje den Dulk.
4. Klaar / Klaas Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1908,144 † Op Noordzee gebleven 20 okt. 1945, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1932973 Johanna Hofland, geb. Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1905,144 † ald. 22 okt. 1968, dr. van Cornelis Minnekus en Martijntje den Dulk.
5. Neeltje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1913,505 tr. 15 juli 1936505 Johan Buchly, geb. Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1911.505

XIIIas. Johannes Josephus Klyn / Klijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1859, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 febr. 1882974 Johanna Taal (XIbn).
Uit dit huwelijk:
Arie Klyn / Klijn, geb. Den Haag omstr. 1897,975 † Velsen 13 mei 1941.975

Xk. Arendje Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1777,976 † Den Haag Scheveningen (Holland) 27 juli 1832,977 tr. Scheveningen (Holland) 17 maart 1799978 Philippus | Gerrit Spaans, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1773,979 † Den Haag Scheveningen 21 okt. 1862.980
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt XIo.
2. Kornelis Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 3 maart 1818.981

XIo. Cornelia Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) omstr. 1813, † Den Haag (Z.H.) 24 maart 1861,982 tr. Den Haag (Holland) 21 aug. 1839983 Pieter Taale (XIbi).
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 okt. 1841,984 † Den Haag Scheveningen 8 okt. 1861.985
2. Johanna Taale, geb. Scheveningen (Holland) 18 juli 1843, † Den Haag (Z.H.) 23 juni 1866,986 tr. Den Haag (Z.H.) 2 aug. 1865987 Minnekus Baak, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 febr. 1844, † Den Haag (Z.H.) 22 juli 1928, zn. van Maarten en Krijntje Dijkhuizen.
3. Gerrit Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 april 1845,988 Mandenmaker,989 † Den Haag (Z.H.) 31 jan. 1922,990 tr. Den Haag (Z.H.) 15 april 1868982 Catharina Raats, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1847, † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1922, dr. van Johannes Adrianus en Dina Susanna Bijleveldt.
4. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1847,991 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1850.992
5. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 maart 1849,993 † Den Haag Scheveningen 30 sept. 1849.994
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1850.
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1854,995 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1854.996
8. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1856,997 † ’s-Gravenzande (Z.H.) 22 febr. 1880.

X-l. Cornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 april 1780,998 visscher,604 † Den Haag Scheveningen (Holland) 4 febr. 1815,999 tr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 16 maart 18061000 Johanna Johannisse Overduijn, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1778,602 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 28 okt. 1812.602
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Cornelisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 okt. 1806,602 † Op Noordzee gebleven 5 maart 1828.399
2. Maria Cornelisse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 16 mei 1808,602 † Den Haag Scheveningen (Holland) 2 nov. 1825.1001
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1813,683 † ald. 24 juli 1813.604

Xm. Dirkje Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 18 aug. 1782,1002 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1850,1003 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 26 mei 18051004 Aalbert Hendrikse Verhey, ged. Scheveningen 13 okt. 1782,1005 † Op zee 5 maart 1828.1005
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Aalbertse, volgt XIp.
2. Cornelia Aalbertse, volgt XIq.
3. Wouter, volgt XIr.
4. Cornelis, volgt XIs.

XIp. Neeltje Aalbertse Verheij, ged. Scheveningen (Dep. Maasland) 6 nov. 1808,1006 † Den Haag (Z.H.) 1 jan. 1893, tr. Den Haag (Holland) 24 febr. 18301007 Willem Maartensz Korving, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 jan. 1806, visscher,1008 † Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1877, zn. van Maarten Willemsz en Maria Korvingse van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten, volgt XIIx.
2. Adriana Korving, geb. Scheveningen (Holland) jan. 1832, † Den Haag (Holland) 28 juli 1833.
3. Albert, volgt XIIy.
4. Arie Korving, geb. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1838.
5. Willem, volgt XIIz.
6. Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1849.
7. Cornelis Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) nov. 1845, † Den Haag (Z.H.) 17 jan. 1846.
8. Willem Cornelis, volgt XIIaa.

XIIx. Maarten Korving, geb. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1830,16 † Den Haag (Z.H.) 19 juli 1903, tr. Den Haag (Z.H.) 26 mei 18521009 Maria Schoor, geb. Scheveningen (Holland) 16 juli 1830, † Den Haag (Z.H.) 31 jan. 1882, dr. van Johannes Willemsz en Klaazina Gijsbertse de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten, volgt XIIIat.
2. Dirk, volgt XIIIau.

XIIIat. Maarten Korving, geb. omstr. 1859, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18821010 Jacoba Pronk, geb. omstr. 1860, dr. van Willem Kornelisz en Leuntje Krul.
Uit dit huwelijk:

XIVak. Clasina Korving, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 jan. 1898,505 tr. Den Haag (Z.H.) 31 jan. 19231011 Zier Teunis Taal (XIIIea).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.

XIIIau. Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1867, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18791012 Neeltje de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1868, † Den Haag (Z.H.) 12 aug. 1954, dr. van Benjamin en Martijntje van der Harst.
Uit dit huwelijk:
Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 sept. 1886, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909626 Cornelia Pronk (XIIIr,1).

XIIy. Albert Korving, geb. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1834,1013 † Den Haag (Z.H.) 13 jan. 1908,1013 tr. Den Haag (Z.H.) 14 mei 1856974 Johanna Maria Taal (XIeb).
Uit dit huwelijk:
Neeltje Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1865,1014 tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 18881015 Jacobus Martinus Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1866.1015

XIIz. Willem Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1841, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 21 dec. 18641016 Pieternella van Leeuwen, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1845, † Den Haag (Z.H.) 16 maart 1876, dr. van Johannes en Geertje Ketting; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 23 jan. 18781017 Dirkje Roos, geb. omstr. 1841.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIIIav.
Uit het tweede huwelijk:
2. Willem Cornelis Korving, geb. omstr. 1880, † Den Haag (Z.H.) 11 okt. 1957.

XIIIav. Neeltje Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1908, tr. Den Haag (Z.H.) 13 aug. 18841018 Willem Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1864, † Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1932.
Uit dit huwelijk:

XIVal. Petronella Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1885, † Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 31 aug. 19101019 Dirk Taal (XIIIdz).
Uit dit huwelijk:
Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1915, † ald. 1 febr. 1917.1020

XIIaa. Willem Cornelis Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1847, tr. Den Haag (Z.H.) 22 april 18681021 Geertruida Jacoba Knoester, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846.
Uit dit huwelijk:

XIIIaw. Willem Hendrik Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1871, † Den Haag (Z.H.) 27 mei 1962, tr. Den Haag (Z.H.) 13 juni 19001022 Maria Roeleveld, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1876.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Cornelis Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 3 mei 1905,144 Stuurman ter koopvaardij,1023 tr. Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1933842 Johanna Pieternella Taal (XIIIai,1).
2. Arie Korving, geb. omstr. 1907.

XIq. Cornelia Aalbertse Verheij, geb. Scheveningen (Holland) 6 juli 1818,16 † Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1900, tr. Den Haag (Holland) 13 sept. 18371024 Maarten Simonsz Korving, geb. Scheveningen (Holland) 28 aug. 1819, † Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1870, zn. van Simon Benjaminsz en Diewertje Ariese den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1849, † Noordzee, kust bij Helder 14 nov. 1878, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18731025 Dirkje de Niet (XIas,4).
2. Dirkje Korving, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1851,144 tr. Den Haag Scheveningen 6 aug. 18731026 Pieter Taal (XIau,8).

XIr. Wouter Verheij, geb. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1824, † Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1901, tr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 18431027 Leuntje Mos, geb. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1823, † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1910.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 15 aug. 1849, † ald. 2 jan. 1887, tr. Den Haag (Z.H.) 22 juni 18701028 Maarten van der Zwan (XIIap,1).
2. Dirkje, volgt XIIab.
3. Hendrik, volgt XIIac.

XIIab. Dirkje Verheij, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1857, † 2 jan. 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18791029 Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1856, † ald. 26 april 1903, zn. van Johannes en Johanna Westerduin.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 juli 1879, tr. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 19011030 Johanna Elisabeth van Leeuwen, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1879, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, † Den Haag (Z.H.) 30 nov. 1948, tr. Den Haag (Z.H.) 22 juli 19031031 Jobje Roeleveld, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Leenderd Martinus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1883, tr. Den Haag (Z.H.) 5 aug. 19031032 Maatje Elisabeth van Haver, geb. Wissenkerke (Z) 29 maart 1879, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1884, tr. Den Haag (Z.H.) 6 febr. 19071033 Albert Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1884, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Maarten, volgt XIIIax.
6. Hendrik Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1887, tr. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1910 Dirkje de Jong, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1888, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1888, † ald. 21 sept. 1890.
8. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1891, tr. Den Haag (Z.H.) 7 okt. 19141034 Maatje Elizabeth Sorber, geb. Ooltgensplaat (Z.H.) 22 febr. 1891, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
9. Albert Hendrik Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1893, tr. Den Haag (Z.H.) 21 jan. 19141035 Eeggeltje Egges Maartense, geb. Leiderdorp (Z.H.) 26 april 1894, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
10. Plona Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 16 okt. 1893.
11. Jacobus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 9 maart 19211036 Antje Tollenaar, geb. Rhenen omstr. 1898, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

XIIIax. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1884, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1952,1037 tr. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 19101038 Adriana Taal (XIIIgd).
Uit dit huwelijk:
Minnekus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1915, † ald. 5 sept. 1937.

XIIac. Hendrik Verheij, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 mei 1862,1039 zeevisscher,1040 † Den Haag (Z.H.) 9 april 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18901041 Cornelia Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1866,1039 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1937,502 dr. van Dirk en Trijntje Korving.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia, volgt XIIIay.
2. Dirk Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 12 aug. 1894,1039 zeevisscher.1040

XIIIay. Apolonia Verheij, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 dec. 1890,144 † Den Haag (Z.H.) 20 nov. 1960, tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 19201040 Arie Taal (XIIIdy).
Uit dit huwelijk:
1. Maarten Marie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1920,144 † ald. 7 febr. 1922.1042
2. Maarten Marie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 mei 1922,144 † Delft (Z.H.) 4 maart 2017.198
3. Dochter.

XIs. Cornelis Verheij, geb. Den Haag Scheveningen 1827, † Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1866,1043 tr. Den Haag (Z.H.) 21 juli 18471044 Maria Taal (XIca).
Uit dit huwelijk:

XIIad. Cornelia Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1849,1045 tr. Den Haag (Z.H.) 6 juli 18701046 Willem Rog.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1873, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18961047 Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1873, † Den Haag (Z.H.) 30 juni 1963, zn. van Krijn en Neeltje Schoor.

IXf. Tryntje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 3 jan. 1745,1048 begr. ald. 29 maart 1796,1049 tr. Scheveningen (Holland) 23 juni 17711050 Arie van der Zwan, ged. Scheveningen 22 okt. 1741,1049 begr. ald. 8 april 1796.1049
Uit dit huwelijk:

Xn. Magdeleentje van der Zwan, geb. Scheveningen omstr. 1780, † Den Haag Scheveningen 14 april 1825,1051 tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 15 maart 18011049 Minnekus Leendertsz Taal (IXas).
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Minnecusz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 26 april 1801, † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 5 nov. 1813.
2. Ari Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 16 jan. 1803,602 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 17 mei 1805.
3. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 11 juli 1804,602 begr. ald. 13 sept. 1805.
4. Kornelis Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 febr. 1807,602 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Maasland) 28 juli 1807.
5. Ari Minnekusz, volgt XIt.
6. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,604 † ald. 2 jan. 1813.604
7. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,1052vr 1818.
8. Leenderd, volgt XIu.
9. Klaar, volgt XIv.

XIt. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 30 jan. 1809,602 visscher,1053 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 sept. 1900,1054 tr. 1e Den Haag (Holland) 26 nov. 18341055 Willemina Klaasse Zoutenbier, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 20 juni 1802, ged. Scheveningen (Dep. Holland) 27 juni 1802,1056 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1875, dr. van Nicolaas Evertsz en Geertruid Willemse Batenburg; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 8 aug. 18771057 Adriana Keus, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1821, † Den Haag (Z.H.) 21 nov. 1902, dr. van Jacob en Maria den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIIae.
2. Geertje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1838,1058 † Den Haag Scheveningen 26 okt. 1838.1059
3. Lena Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1840,1060 † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1913,1061 tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 18631062 Arie Bron, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1839, Vischdraager,1063 † Den Haag (Z.H.) 24 maart 1910, zn. van Gerrit en Adriana Ariese Baak.
4. Nicolaas Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1840,1064 † Den Haag (Z.H.) 23 mei 1845.

XIIae. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juni 1835,1065 † Den Haag Scheveningen 28 jan. 1890,1066 tr. Den Haag Scheveningen 12 juni 18611067 Gerritje de Bruin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1836,1067 dr. van Jacob en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt XIIIaz.
2. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 nov. 1864,1068 † ald. 10 jan. 1865.1069
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,1070 † Den Haag Scheveningen 13 mei 1887.1071
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 okt. 1869,1072 † Den Haag Scheveningen 22 jan. 1871.1073
5. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1872,1074 † Den Haag Scheveningen 1 maart 1893.1075
6. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,1076 † Den Haag Scheveningen 2 juli 1875.1077
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,1078 † Den Haag Scheveningen 5 juli 1875.1079

XIIIaz. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1862,1080 Metselaar,567 † Den Haag (Z.H.) 25 juli 1930,1081 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884555 Jansje Muijselaar (XIIIp).

XIu. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Holland) 21 april 1814,683 † Den Haag (Z.H.) 31 juli 1849,1082 tr. Den Haag (Z.H.) 7 juni 18371083 Kornelia van der Toorn, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 22 aug. 1810, † Den Haag (Z.H.) 11 febr. 1871,1084 dr. van Dirk Kornelisse en Johanna Pieterse van Dam; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 27 nov. 18501085 Arend Grootvelt (alias Overzeil).
Uit dit huwelijk:
1. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1837,1086 † Den Haag Scheveningen 13 maart 1838.1087
2. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1839,1088 † Den Haag Scheveningen 3 aug. 1849.1089
3. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 jan. 1841,1090 † Den Haag Scheveningen 2 aug. 1849.1091
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 mei 1843,507 † Den Haag Scheveningen 1 aug. 1849.1092
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juli 1846,1093 † Den Haag Scheveningen 9 juli 1846.1094
6. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 aug. 1847,1095 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1849.1096
7. Helena, volgt XIIaf.

XIIaf. Helena Taal, geb. Scheveningen (Holland) 11 juni 1849,1097 † Den Haag (Z.H.) 27 maart 1937,1098 tr. Den Haag (Z.H.) 17 jan. 18721099 Teunis Grootveld, geb. Scheveningen (Holland) 19 juli 1847, † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1918, zn. van Maarte Maartesz Grootvelt en Teuntje Teunisse Tuit.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1877,1100 tr. Rotterdam (Z.H.) 25 mei 19321101 Henderikus Kroon, geb. Nieuwe Pekela (Gr.) omstr. 1886.
2. Maarten Grootveld, geb. Den Haag 7 nov. 1877.1102

XIv. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1819,1103 † Den Haag Scheveningen 27 dec. 1912,1104 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18481105 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)1105 Klaartje Pronk (XIaf).
Uit dit huwelijk:
1. Mink Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1848,1106 † Den Haag Scheveningen 22 mei 1851.1107
2. Minnekus, volgt XIIag.
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 dec. 1856,1108 † Den Haag 18 april 1943,1109 tr. Nicolaas Fehling, geb. omstr. 1856, Metselaar.513
4. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 mei 1859,1110 † Den Haag Scheveningen 30 april 1860.1111
5. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 dec. 1861,1112 † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1955,1113 tr. Den Haag (Z.H.) 21 mei 18841114 Floor Henk Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1862,1115 † ald. 13 april 1954.

XIIag. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1854,1116 Agent van politie,513 † Apeldoorn (Gld) 29 maart 1942, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 03/64, tr. 1e Hillegom (Z.H.) 26 juni 18731117 Alida Oexemann, geb. Hillegom (Z.H.) 25 dec. 1852, † Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1911,1118 dr. van Christian Friedrich en Maria Agnes Knippenberg; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 19 juli 19111119 Catarina Veenstra, geb. Ooststellingwerf - Appescha (Frl) 8 febr. 1863,144 † Wassenaar (Z.H.) 6 dec. 1952, dr. van Atze Sakes en N.N. Roelofs de Haan.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1873, † Den Haag Scheveningen 23 nov. 1873.1120
2. Johannes Frederik Willem, volgt XIIIba.
3. Clara Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen jan. 1877, † ald. 21 sept. 1877.1121
4. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 jan. 1878,1122 † Den Haag (Z.H.) 3 febr. 1967, tr. Den Haag (Z.H.) 23 febr. 18981123 Jacobus Engel Brand, geb. Den Haag (Z.H.) 23 dec. 1876, † ald. 25 okt. 1965.
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 april 1879,1124 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1879.1125
6. Johannes Cornelis, volgt XIIIbb.
7. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 1 okt. 1881.1126
8. Leenderd, volgt XIIIbc.
9. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1884,1127 † Loosduinen 4 jan. 1916.1128
10. Dina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 dec. 1885,1129 † Den Haag 4 maart 1945.1130
11. Hendrik, volgt XIIIbd.
12. Bastiaan Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 febr. 1888,1131 † Rotterdam (Z.H.) 15 dec. 1955, tr. Rotterdam (Z.H.) 3 nov. 19201132 Maria Margaretha Christina Luf, geb. Rotterdam (Z.H.) 11 sept. 1896, dr. van Jacobus Johannes en Christina Maria Anna Wennekes.
13. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juni 1889,1133 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1889.1134
14. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1890,1135 † Den Haag Scheveningen 7 jan. 1891.1136
15. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 april 1892,1137 tr. Den Haag (Z.H.) 16 dec. 19141138 Nicolaas Johannes Kruijskamp, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1887.1139
16. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juli 1893,1140 † Den Haag Scheveningen 24 dec. 1893.1141
17. Frederik, volgt XIIIbe.

XIIIba. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 okt. 1874,1142 koetsier,513 Autowasser,1143 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1931,1143 tr. Den Haag (Z.H.) 3 nov. 18971144 Femmigje van Urk, geb. Meppel (Dr) 26 dec. 1870,1145 † Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1949, dr. van Arent en Jacoba Boeling.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Frederika Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1898,1146 † Stafford (Eng) 18 nov. 1938,144 tr. 26 juni 1918144 Arthur William Fields.
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 juni 1899,1147 † Den Haag Scheveningen 29 juli 1899.1148
3. Arend Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1900.1149
4. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 jan. 1904,1150 tr. Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1925144 Cornelis Johannes Smith, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1905.144
5. Dina Efemia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 aug. 1905,1151 tr. 28 aug. 1929505 August Francois IJdo, geb. Den Haag (Z.H.) 20 jan. 1909.
6. Alida, volgt XIVam.
7. Henriette Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 maart 1909,1152 tr. 19 aug. 1936505 Gerard Marie Joseph Koopman, geb. Den Haag (Z.H.) 27 mei 1910.
8. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1911,1145 tr. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1938144 David Kropff, geb. Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1913.144
9. Jacoba Taal, geb. Den Haag 8 sept. 1912.1145

XIVam. Alida Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1907,1145 † ald. 6 juni 1961, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 20 okt. 19261153 (echtsch. uitgespr. ald. 2 juni 1931)1154 Hendrik de Zoete, geb. Den Haag (Z.H.) 18 aug. 1905;144 tr. 2e Den Haag (Z.H.) 6 juli 19321155 (echtsch. uitgespr. ald. 2 jan. 1940)1156 Frederik Willem Hulsbergen, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1897, † ald. 16 nov. 1965; tr. 3e na 30 okt. 1945 Adrianus Cornelis de Koning.
Uit het eerste huwelijk:
Zoon.

XIIIbb. Johannes Cornelis Taal, geb. De Lier (Z.H.) 21 juli 1880, Melkslijter, † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1964, tr. 1e Rheden (Gld) 5 okt. 19011157 Alberdina Hendrika van Engeland, geb. Laag Soeren (Gld) 23 aug. 1880,1158 † Rijswijk (Z.H.) 29 jan. 1934,1159 dr. van Peter en Aleida van der Velde; tr. 2e Apeldoorn (Gld) 16 juli 1936144 Jacoba van der Wel, geb. Deventer (Ov) 11 maart 1884.
Uit het eerste huwelijk:
1. Peter Taal, geb. Laag Soeren (Gld) 16 dec. 1901, † ald. 17 april 1904.
2. Johannes Cornelis Taal, geb. Rheden (Gld) 11 juli 1903.
3. Petronella Aleida Taal, geb. Winterswijk (Gld) 12 okt. 1904.
4. Aleida Alberdina Taal, geb. Aalten - De Heurne (Gld) 19 april 1907.
5. Alberdina Hendrika Taal, geb. Rheden Laag - Soeren (Gld) 4 dec. 1908, tr. Bandoeng (N.I.) 6 juli 19331158 (echtsch. ingeschr. ald. 7 juni 1948)1158 Dirk Maxmiliaan Rabe, geb. Wlingi (N.I.) 10 jan. 1897.
6. Elisabeth Taal, geb. Malang (Ned. Ind.) 5 dec. 1916,144 tr. Rijswijk (Z.H.) 28 aug. 19351160 Antony Johan Veldhoen, geb. Elburg 23 nov. 1887.144
7. Johanna Frederika Taal, geb. Batavia (N.O.I.) 11 maart 1922.1161

XIIIbc. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 jan. 1883,1162 † Rotterdam (Z.H.) 31 okt. 1922,1163 tr. Rotterdam (Z.H.) 17 april 19121164 Hendrika Cornelia Schols, geb. Rotterdam (Z.H.) 12 nov. 1892, † ald. 6 dec. 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Cornelia Taal, geb. omstr. 1901, † Rotterdam (Z.H.) 4 aug. 1916.1165
2. William Hendrikus Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 14 maart 1912,116620 sept. 1988, begr. Rotterdam (Z.H.) - Zuiderbegraafplaats.201
3. Theodora Alida Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 febr. 1913,1167 tr. Rotterdam (Z.H.) 7 okt. 19311168 Cornelis Johannes Heijkoop, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 sept. 1906,217 zn. van Jan en Janna Adriana Rietveld.
4. Theodorus Leonardus Taal, geb. omstr. 1914, † Rotterdam (Z.H.) 7 juni 1915.1169
5. Leenderd Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1915, tr. Rotterdam (Z.H.) 14 sept. 19391170 (echtsch. ingeschr. ald. 21 nov. 1950)1170 Cornelia Rorijs, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1920.
6. Hendrika Cornelia Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 7 aug. 1917,217 tr. IJsselmonde (Z.H.) 25 sept. 1936217 Henri Dekker, geb. Rotterdam (Z.H.) 3 april 1916.217
7. Theodorus Leonardus Taal, geb. mei 1920, † Rotterdam (Z.H.) 1 jan. 1921.1171
8. Jan Willem Lodewijk Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1923, † ald. 27 juli 1941.

XIIIbd. Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1887,1172 boekhouder,1173 Koopman mode-artikelen,1174 Tekenaar "de Telegraaf",818 † Amsterdam (N.H.) 25 sept. 1960, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 29 sept. 1960,1175 tr. 1e Den Haag 24 febr. 19091176 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 31 dec. 1919)1176 Johanna Maria van Gogh, geb. Schiedam (Z.H.) 14 juni 1885,1177 † Culemborg (Gld) 17 jan. 1965,1178 dr. van Coenradus Adrianus en Johanna Cornelia Cool; tr. 2e Amsterdam 12 jan. 19221173 (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1938)1179 Albertine Kaminski, geb. Gleiwitz (Dld) [Gliwice (Polen)] 10 juni 1879;1179 tr. 3e Amsterdam (N.H.) 18 mei 19381179 Willemina Schermele, geb. Amsterdam (N.H.) 4 aug. 1904,1180 Tekenares,117929 maart 1995.1181
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Hendrika Taal, geb. Den Haag 29 juli 1909.
2. Alice Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1910.144

XIIIbe. Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juni 1894,1182 Varensgezel,1183 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 10 mei 19331184 (echtsch. ingeschr. ald. 14 mei 1935)1184 Wilhelmina Hendrika Johanna Schouten, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juni 1898,1185 dr. van Hendricus en Wilhelmina Johanna Wuhl; tr. 2e 5 aug. 19361186 Johanna Berendina Weijland, geb. Amsterdam (N.H.) 15 okt. 1906.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus Johan Frederik Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 dec. 1922.1186
Uit het tweede huwelijk:
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) juli 1941, † Alkmaar (N.H.) 7 dec. 1941.1187

VIIIi. Wouter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1706,1188na 1742, tr. Rotterdam (Holland) 11 febr. 17271189 Guurtje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1702,1190 begr. ald. 21 maart 1774,1191 dr. van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaen Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 okt. 1727,1192 begr. ald. 5 aug. 1728.1193
2. Wouter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1734,1194 begr. ald. 9 nov. 1737.1195
3. Garbrand Woutersz, volgt IXg.
4. Jannetje Wouters Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 sept. 1737,1196 begr. ald. 18 dec. 1793,1197 tr. Scheveningen (Holland) 4 dec. 17631198 Arie Kornelisz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 11 dec. 1740,1197 † Hellevoetsluis.
5. Wouter Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 febr. 1739,1199 † Azie 13 maart 1764.1200
6. Bastiaan Woutersz, volgt IXh.
7. Geertruy Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1743,1201 begr. ald. 25 febr. 1743.1202

IXg. Garbrand Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1736,1203 Porteur de poisson / Vischdraager,604 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 24 jan. 1813, tr. 1e Scheveningen (Holland) 20 mei 17701204 Marytie Maartens van der Plas, geb. omstr. 1736,1205 begr. Scheveningen 9 juni 1791;1205 tr. 2e Scheveningen (Holland) 13 sept. 17931206 Gerritje Jacobsdr Grootveld, ged. Scheveningen 18 okt. 1767,1205 visdraagster, † Scheveningen 19 juli 1832,1205 dr. van Jacob en Alida van der Hak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Garbrandsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1771,1207 begr. ald. 21 mei 1771.1208
2. Lena Garrebrandse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1772.1209
3. Guurtje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 maart 1775,1210 begr. ald. 9 juni 1775.1205
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1793,1205 †,1205 begr. ald. 15 febr. 1794.1205
5. Johannes Garrebransz, volgt Xo.
6. Maria Garrebrandse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 16 mei 1797,1211 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1855,1212 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 28 nov. 18271213 Kornelis Jacobsz de Niet, geb. Scheveningen (Holland) 4 aug. 1800, † Den Haag (Z.H.) 24 april 1890, zn. van Jacob Jansz en Anna Cornelisse den Dulk.
7. Leendert Gerrebrandsz, volgt Xp.
8. Gerritje Garrebrandse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 16 jan. 1805.1205
9. Gerbrand Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 13 april 1810,1205 † ald. 28 mei 1810.
10. Gerbrand Garbrandsz, volgt Xq.

Xo. Johannes Garrebransz Taal, ged. Den Haag Scheveningen (Holland) 8 maart 1795,1205 visscher,1214 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1866,1215 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 7 mei 18231216 Leuntje van der Rassel (Xbu).
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIw.
2. Lena, volgt XIx.
3. Alida Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1827,1217 † Den Haag (Z.H.) 13 nov. 1879,1218 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18481219 Joris Korving, geb. Scheveningen (Holland) 23 nov. 1825, † Den Haag (Z.H.) 2 juli 1876, zn. van Cornelis Jorisz en Arendje Kornelisse Tuinebreijer.
4. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 okt. 1830,1220 † ald. 30 okt. 1830.1221
5. Gerrit, volgt XIy.
6. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 okt. 1834,1222 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1836.1223

XIw. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1824,1224 † Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1851,1225 tr. Den Haag (Z.H.) 3 mei 18481226 Gijsbertus de Zwart, geb. Scheveningen (Holland) 20 nov. 1824,16 † Den Haag (Z.H.) 14 juni 1874, zn. van Dirk en Maria de Ruijter; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 18651227 Arendje Taal (XIIbk).
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1849.1228
2. Dirk de Zwart, geb. Den Haag omstr. 1850.1229

XIx. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1825,1230 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1873,1231 tr. Den Haag Scheveningen 19 sept. 18491232 Zier Dijkhuizen (XIdl).
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 23 mei 1851.1233
2. Johannes Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1863.1234

XIy. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1832,1235 Venter,1236 † Utrecht (U) 5 sept. 1909,1237 tr. Den Haag (Z.H.) 21 mei 18561238 Antje Grootveld, geb. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1833, dr. van Philippus Leendertsz en Jaapje Dirkse van Duivenbode.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1856,1239 † ald. 26 april 1857.1240
2. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 april 1858,1241 † Den Haag Scheveningen 16 jan. 1859.1242
3. Gerritje Taal, geb. Scheveningen 20 mei 1860,1243 † Den Haag Scheveningen 16 maart 1861.1244
4. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1862,1245 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1866.1246
5. Johannes Taal, geb. Scheveningen 10 sept. 1863, † Den Haag Scheveningen 29 maart 1866.1247
6. Leenderd, volgt XIIah.
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1868,1248 † Den Haag 24 febr. 1946.1249
8. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1870,1250 † Den Haag Scheveningen 30 april 1871.1251
9. Johannes, volgt XIIai.
10. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1874,891 † Den Haag Scheveningen 10 nov. 1875.1252
11. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,1253 † Den Haag (Z.H.) 7 okt. 1963, tr. 15 april 1903144 Jan Hendrik Meijning, geb. Amsterdam (N.H.) 3 sept. 1880, † Den Haag (Z.H.) 15 dec. 1963.

XIIah. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1866,1254 Dragersknecht, † Den Haag (Z.H.) 14 okt. 1957,1255 tr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 18931256 Pieternella Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1869,1257 † Voorburg (Z.H.) 26 mei 1947, dr. van Maarten en Pieternella Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1893,1258 † Den Haag Scheveningen 24 mei 1893.1259
2. Maarten, volgt XIIIbf.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1895,1260 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1896.1261
4. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1898,1151 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1899.1262
5. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1899,1263 tr. 5 mei 1920505 Johannes Ketting, geb. Den Haag (Z.H.) 9 juni 1889.505
6. Leenderd, volgt XIIIbg.
7. Minnekus Frank, volgt XIIIbh.
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1903,1264 tr. Den Haag 28 mei 1924144 Leenderd den Heijer, geb. Den Haag 14 okt. 1901.144
9. Frank Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1905,1265 † Den Haag Scheveningen 9 jan. 1906.1266
10. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1907, † ald. 23 aug. 1908.1267
11. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1909,505 tr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1936144 Wilhelmus Laurentius Boortman, geb. Den Haag 14 jan. 1912.144

XIIIbf. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 febr. 1894,1268 † Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1969, tr. Den Haag (Z.H.) 19 sept. 19171269 Adriana Plugge, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 maart 1897,144 dr. van Arie Johannes en Clasina Schaap.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1918.144
2. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen maart 1920, † ald. 1 okt. 1920.1270
3. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 juli 1921.144
4. Zoon.
5. Dochter.

XIIIbg. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 april 1901,1271 tr. Den Haag (Z.H.) 12 okt. 19251272 Adriana Knoester, geb. Den Haag (Z.H.) 16 dec. 1903, dr. van Marcus en Gerritje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIIIbh. Minnekus Frank Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1902,1273 Huisschilder,1272 tr. Den Haag (Z.H.) 23 nov. 19271274 Martina Clasina Jol, geb. Den Haag (Z.H.) 9 nov. 1907,505 dr. van Gerrit Zier en Wilhelmina Bron.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon, volgt XIVan.
4. Zoon.

XIVan. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Levenloos kind, geb. Den Haag (Z.H.) 20 okt. 1964.

XIIai. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1872,1275 Vischhandelaar,1276 † Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1950,1277 tr. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 18971278 Cornelia Bron, geb. Scheveningen 4 nov. 1877, † ald. 7 juli 1962, dr. van Albertus en Jacoba Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 juli 1897,1279 † Den Haag Scheveningen 27 okt. 1899.1280
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1899,1281 † Scheveningen 24 febr. 1987.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 nov. 1900,1282 † Den Haag Scheveningen 28 nov. 1909.1283
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 31 dec. 1902,1284 † Den Haag Scheveningen 30 juni 1918.1285
5. Albertus, volgt XIIIbi.
6. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1906,1286 † Den Haag Scheveningen 20 juni 1907.1287
7. Johannes, volgt XIIIbj.
8. Gerrit, volgt XIIIbk.
9. Cornelia Taal, geb. Scheveningen 24 jan. 1912.
10. Leenderd Taal, geb. Scheveningen 14 juli 1913.144
11. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1914, † ald. 23 febr. 2001.
12. Johanna Anthonia Taal, geb. Scheveningen 21 nov. 1917, † ald. 7 maart 1998.
13. Johanna Taal, geb. Scheveningen 1918.
14. Antoon, volgt XIIIbl.

XIIIbi. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 juni 1904,1288 Vischventer,513 † Den Haag Scheveningen 20 dec. 1998, tr. Den Haag 7 jan. 19311289 Helena Taal (XIVca).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag 5 okt. 1931,144 † ald. 2 juli 1932.1290
2. Johannes Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1933,144 † ald. 22 okt. 2013.198

XIIIbj. Johannes Taal, geb. Scheveningen 29 maart 1908, Timmerman,1276 † Scheveningen 27 aug. 1989, tr. Den Haag 30 okt. 19291276 Klara Taal (XIVdc).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Dochter.
5. Dochter.
6. Dochter.
7. Zoon.
8. Dochter.
9. Harm Taal, geb. Den Haag 1947, † ald. 14 dec. 1947.1291
10. Zoon.
11. Levenloos kind, geb. Den Haag 7 febr. 1949.1292

XIIIbk. Gerrit Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1910, † ald. 8 nov. 1981.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.

XIIIbl. Antoon Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1924,,1293 † Scheveningen (Z.H.) 28 mei 1981, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 juni 19495 Klara Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1924, † ald. 11 jan. 2004, dr. van Jacobus Cornelis en Maria Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Maria, volgt XIVao.
3. Dochter, volgt XIVap.
4. Zoon, volgt XIVaq.

XIVao. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 mei 1953, ged. Scheveningen 3 aug. 1953, † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 april 2015.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIVap. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIVaq. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.

Xp. Leendert Gerrebrandsz Taal,1294 ged. Scheveningen (Dep. van de Delf) 27 sept. 1801,1295 † Den Haag (Z.H.) 16 sept. 1867,1296 tr. Den Haag (Holland) 18 febr. 1829443 Aagje de Niet (XIh).

Xq. Gerbrand Garbrandsz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 4 juni 1812,1052 visscher, vendeur de poisson,1297 † Op Noordzee gebleven 27 okt. 1852,1298 tr. 1e Den Haag (Holland) 27 april 18361299 (echtsch. ingeschr. vr 15 april 1846)1300 Clasina de Niet, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 12 okt. 1811,16 † Den Haag (Z.H.) 13 april 1844, dr. van Johannis Ziere en Johanna den Dulk; tr. 2e Den Haag Scheveningen 15 april 18461300 Jopje Jobse Taal (Xaj).
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1836,1301 † ald. 24 nov. 1836.1301
2. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1837,1302 † Den Haag Scheveningen 9 nov. 1845.1303
3. Johanna, volgt XIz.
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 13 april 1844.1304
Uit het tweede huwelijk:
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1847.1305
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1849.1306
7. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 12 maart 1851.1307

XIz. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 febr. 1841,1308 † Den Haag (Z.H.) 24 juli 1904,1309 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 18671310 Arie Bal, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 sept. 1841, † Egmond aan Zee (N.H.) 13 aug. 1916, zn. van Philippus en Cornelia Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
Arie Bal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1887.1311

IXh. Bastiaan Woutersz Taal,1312 ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1740,1313 viskoper,1314 † Den Haag Scheveningen (Holland) 8 febr. 1819,1312 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 17701315 Leuntje Gerritse Grootveld, ged. Scheveningen 15 aug. 1745,1314 † ald. 8 maart 1819.1314
Uit dit huwelijk:
1. Guurtje Bastiaanse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1771,1316 begr. ald. 27 juli 1772.1317
2. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 juni 1773,1318 begr. ald. 25 sept. 1773.1319
3. Wouter Bastiaansz, volgt Xr.
4. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1777,1320 begr. ald. 16 sept. 1777.1321
5. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1778,1322 begr. ald. 10 dec. 1778.1314
6. Gerrebrand Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 dec. 1779,1323 begr. ald. 15 jan. 1780.1324
7. Gerrebrant Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1781.1325
8. Maria Bastiaanse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 29 aug. 1784,1326 begr. ald. 15 nov. 1784.1327
9. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1786.1328
10. Maria Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1792,1314 begr. ald. 21 febr. 1792.1314

Xr. Wouter Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 okt. 1774,1329 visscher,1330 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1855,1331 tr. Scheveningen 31 maart 17991332 Fransina Bastiaanse Mooijman, ged. Scheveningen 3 juni 1764,1332 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1842.1332
Uit dit huwelijk:
1. Leuntje Wouterse Taal, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 29 juni 1799,1332 † Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1863,1333 tr. 1e Den Haag (Holland) 11 aug. 18301334 Christiaan Jansz Klijn, geb. Scheveningen (Holland) 18 maart 1795, visser,1332 † Den Haag (Holland) 25 juli 1832, zn. van Johannes Frederik Kleijn en Maria Frederikse Verwers; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 3 juli 18501335 Arent Klaasz Mooyman, geb. Scheveningen (Holland) 25 april 1796, † Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1861, zn. van Nicolaas Pietersz Mooiman en Anna Hazenoot.
2. Kornelis Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 31 dec. 1801,1332 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 juli 1849.1336
3. Huijbertje Wouterse, volgt XIaa.

XIaa. Huijbertje Wouterse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 27 juni 1806,1332 Werkster,1330 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 aug. 1877,1337 tr. Scheveningen (Holland) 23 aug. 18261338 Dirk Jacobsz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 21 juni 1805, Mandenmaker,1330 † Den Haag (Z.H.) 13 febr. 1884,1339 zn. van Jacob Cornelisz en Immetje Benjaminse van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1827, † Den Haag (Z.H.) 11 dec. 1861, tr. Den Haag (Z.H.) 23 mei 18601340 Elisabeth de Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 25 nov. 1919, dr. van Johannes en Hester Minnee.
2. Klazina Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 6 maart 1906, tr. Den Haag (Z.H.) 30 jan. 18501341 Johannes Gijsbertsz Mooijman, geb. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1825, † Den Haag (Z.H.) 18 juli 1906, zn. van Gijsbert Cornelisz en Jacoba de Best.
3. Martijntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 12 april 1876, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 28 dec. 18531342 Teunis Toet, geb. Scheveningen (Holland) 25 okt. 1826, † Op Noordzee 1 nov. 1863, zn. van Maarten Aalbertsz en Jacomijntje Dirkse Keus; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 15 mei 18671343 Maarten Vrolijk, geb. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1834, † Den Haag (Z.H.) 17 jan. 1916, zn. van Maarten Maartense en Katarina den Heijer.
4. Dirk Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 20 aug. 1836,1344 † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1916, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 18581345 Martina Mooiman, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1837, † Den Haag (Z.H.) 22 juli 1905, dr. van Leenderd Gijsbertsz Mooijman en Martijntje Bruijn.
5. Immetje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 11 juli 1838, † ald. 13 juli 1838.
6. Martinus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1840, † Den Haag (Z.H.) 6 dec. 1921, tr. Den Haag (Z.H.) 18 febr. 18631346 Jaapje Mooijman.
7. Willem Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 18 maart 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 7 aug. 18671347 Adriana van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 6 maart 1845,1348 † Den Haag (Z.H.) 9 juli 1927, dr. van Joannes en Cathrina Weijdmans.
8. Christiaan Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) dec. 1845, † ald. 7 febr. 1845.
9. Zoon, geb. Den Haag (Z.H.) 6 juli 1850, † ald. 6 juli 1850.

VIIIj. Claartie Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 juli 1708,1349 begr. ald. 27 okt. 1783,1350 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 mei 17351351 Pieter Claasse den Dulk, ged. Scheveningen (Holland) 31 jan. 1700,1352 begr. ald. 16 juli 1740;1353 tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 dec. 17481354 Jan Cornelisse van der Toorn, ged. omstr. 1712,354 begr. Scheveningen (Holland) 26 jan. 1776,1355 wedr. van Arentie Dirkse Tuyt.
Uit het tweede huwelijk:
Joannes van der Toorn, ged. Scheveningen 13 sept. 1750, begr. ald. 25 juni 1757.

VIIIk. Marytje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 jan. 1718,1356 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 20 jan. 1809,1357 tr. Scheveningen (Holland) 6 april 17381358 Gerrit Huyge Blok, ged. Scheveningen (Holland) 8 april 1714,354 † ald. 17 dec. 1784,354 zn. van Huijg.
Uit dit huwelijk:
Huijg Blok, geb. Scheveningen 1746, † Loosduinen 1 maart 1843, tr. Loosduinen omstr. 17811359 Adriana Rijvers, geb. Loosduinen 1757, † ald. 14 febr. 1820.

VIIg. Heynderik Gysbertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1682,1360na 1716, tr. Scheveningen (Holland) 4 maart 17031361 Klaasje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 15 nov. 1682,1362 begr. ald. 30 sept. 1775.1363
Uit dit huwelijk:
1. Gysje Heynderikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 okt. 1703.1364
2. Treyntje Heynderikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1705,1365 begr. ald. 3 febr. 1732,1366 tr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 17301367 Fop Dirkse Kuyper, ged. 11 nov. 1708,1368 begr. 9 sept. 1776.1368
3. Gerbrand Heynderiksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 jan. 1707,1369 begr. ald. 19 okt. 1710.1370
4. Tijmen Heynderiksz, volgt VIII-l.
5. Leuntje Hendrikse, volgt VIIIm.
6. Adriaantje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1715,1371 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 14 april 1799,1368 tr. 1e Scheveningen (Holland) 1 sept. 17371372 Maarten Jansz van der Heijden | Knoester, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1716,1373 begr. ald. 21 juni 1749,1374 zn. van Jan Evertsz van der Heij | Knoester en Lena Huijbertse; tr. 2e Scheveningen (Holland) 26 dec. 17511375 Jacob Willemsz van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 12 aug. 1725,1368 begr. ald. 25 dec. 1799.1368
7. Heindrick Heyndrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1716,1376 begr. ald. 28 jan. 1777,1377 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 17431378 Maria Pieterse Bom | Bon.

VIII-l. Tijmen Heynderiksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1710,1379 † Op zee omgekomen na 12 sept. 1741,1380 tr. Scheveningen (Holland) 10 april 17351381 Huibertje Pieters Bom, ged. Scheveningen 18 maart 1714,1382 begr. ald. 13 nov. 1790.1382
Uit dit huwelijk:
Tryntje Tymes Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 okt. 1735,1383 begr. ald. 3 sept. 1740.1384

VIIIm. Leuntje Hendrikse Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1713, begr. ald. 14 dec. 1795,1368 tr. Scheveningen (Holland) 22 aug. 17341385 Maarten Huijgensz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1712, zn. van Huijg.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Maartense, volgt IXi.
2. Gerritje, volgt IXj.

IXi. Clasina Maartense Blok, ged. Scheveningen 21 okt. 1742, † ald. 21 jan. 1815, tr. Scheveningen 11 okt. 17731386 Teunis Maartense de Bruin, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1750, begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 13 mei 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten Teunisse, volgt Xs.
2. Neeltje Teunisse, volgt Xt.

Xs. Maarten Teunisse de Bruin, ged. Scheveningen 28 juli 1782, † Op Noordzee gebleven 27 sept. 1807, tr. Scheveningen (Dep. Holland) 20 juli 18061387 Alida Cornelisse Spaans, ged. Scheveningen (Holland) 6 mei 1781,1388 † Scheveningen (Z.H.) 7 okt. 1859, dr. van Cornelis Jacobse en Jannetje Wouterse Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Maartense de Bruin, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 15 nov. 1806, † Scheveningen (Z.H.) 18 aug. 1895, tr. Den Haag 15 (kerkelijk Scheveningen, OK 19)1389 okt. 18281390 Hester Arijense Lalleman, geb. Scheveningen 3 nov. 1804, ged. Scheveningen; OK 4 nov. 1804, † Scheveningen 24 febr. 1889.
2. Maarte Maartense, volgt XIab.

XIab. Maarte Maartense de Bruin, geb. Scheveningen 27 dec. 1807, visscher,1391 † Scheveningen 4 sept. 1894, tr. Den Haag 28 jan. (kerkelijk Scheveningen 1 febr.)1392 18291393 Gerritje Gerritse Taal (Xbx).
Uit dit huwelijk:
Alida de Bruin, geb. Den Haag omstr. 1834, † Loosduinen 2 jan. 1907.

Xt. Neeltje Teunisse Bruin, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1789, tr. Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 15 sept. 18111394 Wouter Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 28 nov. 1788,1395 † Den Haag (Z.H.) 21 sept. 1865, zn. van Klaar Woutersz en Barwer Arijse Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Klaar, volgt XIac.
2. Teunis, volgt XIad.
3. Jannetje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1824, † Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1874, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 3 febr. 18471396 Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1824, † Den Haag (Z.H.) 26 juli 1849, zn. van Dirk Arisz en Johanna Minnekusse van der Tooren; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 29 jan. 18511397 Klaar Roos, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1821, zn. van Korving en Aagje van der Toorn.
4. Nicolaas Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, † Den Haag (Z.H.) 28 april 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 18481398 Annetje de Niet, geb. Scheveningen (Holland) 20 juli 1827, † Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1917, dr. van Jacobus Jacobsz en Neeltje Simonse Korving.
5. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 22 april 1862, tr. Den Haag (Z.H.) 2 juli 18561399 Martinus Tuit, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834.

XIac. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) omstr. 1813, † Den Haag (Z.H.) 25 dec. 1890, tr. 1e Den Haag (Holland) 12 sept. 18321400 Johanna Ros, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 26 mei 1810, † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1849, dr. van Cornelis Johannes en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 3 aug. 18591401 Gerritje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, † Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1906, dr. van Dirk Arisz en Johanna Minnekusse van der Tooren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Holland) april 1834, † Den Haag (Holland) 11 mei 1834.
2. Neeltje, volgt XIIaj.
3. Cornelis Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1838, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1842.
4. Wouter, volgt XIIak.
5. Pieter, volgt XIIal.
6. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846, † Den Haag (Z.H.) 5 mei 1849.
Uit het tweede huwelijk:
7. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1862, † Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1864.
8. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) sept. 1863, † Den Haag (Z.H.) 20 aug. 1864.
9. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) sept. 1863, † Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1864.

XIIaj. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1835, † Den Haag (Z.H.) 13 dec. 1925, tr. Den Haag (Z.H.) 2 dec. 18571402 Cornelis den Dulk, geb. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1833, † Den Haag (Z.H.) 20 okt. 1912.
Uit dit huwelijk:
Martinus den Dulk, geb. Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1876, † ald. 17 febr. 1951, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18991403 Jacoba Taal (XIdr,6).

XIIak. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1840, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18661404 Martina Onderwater, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 28 juni 1908, dr. van Arie Ariesz en Immetje van der Zwan | Franke.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 jan. 1867,1405 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18891406 Johanna Toet, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 mei 1867,1405 † Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1939, dr. van Johannes en Elisabeth Bal.
2. Wilhelmina, volgt XIIIbm.
3. Imma Pronk, geb. omstr. 1876, † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1886.
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1882.

XIIIbm. Wilhelmina Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 april 1870,144 † Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1940,1407 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1894729 Wouter Taal (XIIIy).

XIIal. Pieter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 febr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1927, tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18711408 Jaapje de Langen (XIIdh).
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 juli 1876, † Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1957, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 19021409 Martinus Harteveld, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1876, † Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1949, zn. van Arie en Johanna Rog.
2. Arend Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1877, † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1877.
3. Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1882.
4. Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 april 1886,682 tr. Den Haag (Z.H.) 7 mei 1924674 Johannes Taal (XIIIv).
5. Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 okt. 1887, † Den Haag (Z.H.) 23 april 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 19111410 Mina Toet, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1887, dr. van Zier en Pieternella Spaans.
6. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1890, † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1890.

XIad. Teunis Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1817, † Den Haag (Z.H.) 24 jan. 1883, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1840 Helena Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 april 1841,1411 † Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1915, tr. Den Haag (Z.H.) 20 juli 18701412 Clara Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 17 juli 1842,1411 † Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1919, dr. van Dirk en Huibertje den Heijer.
2. Cornelis Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) okt. 1842, † Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1843.
3. Cornelis Arie, volgt XIIam.
4. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1848, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 12 jan. 18701413 Leenderd Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846, zn. van Johannes en Arendje Spaans.
5. Klaar, volgt XIIan.
6. Teunis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1852, † Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 18791414 Martijntje de Mos, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1855, dr. van Chiel en Elisabeth Pronk.
7. Jobje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 okt. 1853,1415 † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18771416 Johannes Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 okt. 1852,1415 † Den Haag (Z.H.) 11 aug. 1936, zn. van Aalbert Aalbertsz en Maria Janse Korvink.
8. Leenderd Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) okt. 1856, † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1857.

XIIam. Cornelis Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1845, visscher,513 † Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1922,1417 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 18701418 Pieternella Taal (XIIbs).
Uit dit huwelijk:
Helena Pronk (Oorspr. Taal), geb. Scheveningen (Z.H.) 21 sept. 1869,1419 † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1870.

XIIan. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1850, † 11 april 1876,1420 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18721420 Jacoba Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1848, † Den Haag (Z.H.) 21 april 1922, dr. van Johannes en Arendje Spaans.
Uit dit huwelijk:

XIIIbn. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 sept. 1874,1421 † Den Haag (Z.H.) 20 febr. 1944, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 29 dec. 18971422 Jacobus Roeleveld, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 dec. 1874,1421 † Lerwick - Shetland Islands (U.K.) 2 aug. 1900;1421 tr. 2e Den Haag (Z.H.) 22 febr. 19111423 Aalbert Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 16 sept. 1873,1421 † ald. 10 sept. 1949, wedr. van Aagje Taal (XIIce,3).
Uit het eerste huwelijk:
Johanna Roeleveld, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1891,20117 dec. 1981, begr. Lunteren (Gld) - Gemeentelijke Begraafplaats Kerkhoflaan,201 tr. Den Haag (Z.H.) 3 maart 19261424 Gerrit Leendert Taal (XIIIgm,1).

IXj. Gerritje Blok, geb. omstr. 1748, † Den Haag (Holland) 27 dec. 1822, tr. Scheveningen (Holland) 27 okt. 1766 Klaar Maartensz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 23 juni 1754,122 † ald. 20 maart 1824, zn. van Maarten Klaarsz en Martijntie Minnekes Rujter.
Uit dit huwelijk:
1. Martijntje Klaare Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1777,1425 † Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 9 april 1812.
2. Maarte Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1778.1426
3. Leena Klaare Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1783.1427
4. Maarten Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1785.1428
5. Carel Klaarsz Pronk, geb. omstr. 1786.
6. Gerritje Klaare Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 20 nov. 1787.
7. Kornelis Klaarsz, volgt Xu.

Xu. Kornelis Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 31 maart 1792, † Den Haag (Z.H.) 15 april 1866, tr. Scheveningen (Holland) 17 april 18161429 Klaartje Teunisse Tuit, geb. Scheveningen (Holland) 20 mei 1793, † Den Haag (Z.H.) 7 april 1869, dr. van Teunis Gijsbertsz Tuijt en Klaartje van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt XIae.
2. Klaartje, volgt XIaf.
3. Gerrit Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1823, † Den Haag (Holland) 15 juni 1825.
4. Teuntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1830, † Den Haag (Holland) 2 okt. 1830.

XIae. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 24 juli 1816, † Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1900, tr. Den Haag (Z.H.) 18 juni 18451430 Dirk van Beele, geb. Scheveningen (Holland) 1 febr. 1820, † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1881, zn. van Leenderd Aldertsz en Gerritje Dirkse Knoester.
Uit dit huwelijk:

XIIao. Gerritje van Beelen, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1851, † Den Haag (Z.H.) 13 juni 1913, tr. Den Haag (Z.H.) 16 dec. 18741431 Cornelis van der Toorn, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 sept. 1851.
Uit dit huwelijk:

XIIIbo. Dirk van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juni 1878,1432 † Delft (Z.H.) 7 nov. 1940,1433 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 19001432 Pieternella Taal (XIIIfx).
Uit dit huwelijk:
Dirk van der Toorn (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 19 nov. 1899.1434

XIaf. Klaartje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1820, † Den Haag (Z.H.) 4 nov. 1899,1435 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18481105 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)1105 Klaar Taal (XIv).

VIIh. Cornelia Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 april 1686,1436 begr. ald. 29 dec. 1716,1437 tr. Scheveningen (Holland) 5 febr. 17081438 Maarten Cornelisse Hoeck van Waardenburg, geb. Scheveningen (Holland) 7 sept. 1687, † na 28 maart 1717; hij hertr. Scheveningen 28 maart 17171439 Dirkje Knuyten.
Uit dit huwelijk:

VIIIn. Leuntje Maartens van Waardenburg, ged. Scheveningen (Holland) 23 juli 1713,1440 begr. ald. 8 mei 1785, tr. Scheveningen (Holland) 4 sept. 17351441 Gerbrand Janse Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 24 juli 1714,1442 begr. ald. 21 april 1742.1443
Uit dit huwelijk:
Gerritje Gerbrands Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 19 dec. 1742,1444 begr. Scheveningen (Dep. Holland) 14 mei 1808,1445 tr. Scheveningen (Holland) 3 febr. 1765 Cornelis Cornelisse Bron, ged. Scheveningen (Holland) 18 okt. 1744,1446 † Op zee gebleven 1783.

VIIi. Trijntje Gijsse Tael, geb. Scheveningen (Holland) 14 april 1686, begr. ald. okt. 1721,1447 tr. Scheveningen (Holland) 12 juni 17071448 Joost Gerlofsz Ros, ged. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1686,1449 begr. ald. 10 maart 1747.1450
Uit dit huwelijk:
Joannis Ros, ged. Scheveningen (Holland) 15 okt. 1713,1451 † ald. vr 9 maart 1784, tr. Scheveningen (Holland) 23 jan. 1763 Heindrijntje Buitenhek (VIIIa,3).

Vb. Pieter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1629,1452 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen (Holland) 24 juni 1701,1453 tr. Scheveningen (Holland) 2 juni 16521454 Lijsbeth Jans Overduijn, geb. omstr. 1630, begr. Scheveningen (Holland) 28 juli 1705,1455 dr. van Jan Aelbertsz en Marijtje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1668.1456
2. Jan Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1652.1452
3. Jop Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 jan. 1654,1457 begr. ald. 22 nov. 1672.1458
4. Aeltgen Pieterse, volgt VIc.
5. Jan Pieterse, volgt VId.
6. Heyndrik Pietersz, volgt VIe.
7. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,1459 begr. ald. 28 febr. 1667.1460
8. Wouter Pieterse, volgt VIf.
9. Cornelis Pietersz, volgt VIg.

VIc. Aeltgen Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1655,1461 begr. ald. 4 sept. 1734,1462 tr. 1e Scheveningen (Holland) 7 mei 16841463 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, begr. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1689;1464 tr. 2e Scheveningen (Holland) 8 mei 17011465 Floris Leendertszn de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1654,1466 begr. ald. 29 dec. 1733,1467 zn. van Leendert Willemsz.
Uit het eerste huwelijk:

VIIj. Jan Arense Tasman, ged. Scheveningen 8 dec. 1686, † ald. 1756, tr. Scheveningen 28 okt. 1708 Neeltje Jacobse Jol.
Uit dit huwelijk:
1. Bregje, volgt VIIIo.
2. Soetje Tasman, ged. Scheveningen 9 dec. 1714.

VIIIo. Bregje Tasman, tr. Leendert van de Hak.
Uit dit huwelijk:

IXk. Maria van de Hak, ged. Scheveningen 16 sept. 1742, † ald. 22 mei 1796, tr. Scheveningen 8 okt. 1769 Joannes van der Zwan, ged. Scheveningen 11 okt. 1744.
Uit dit huwelijk:

Xv. Leendert Janse van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1773, † ald. 12 febr. 1819, tr. Den Haag 30 sept. 1798 Neeltje Cornelisse Niet, ged. Scheveningen 14 april 1776, † ald. 4 sept. 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leendertsz, volgt XIag.
2. Johannis Leendertse, volgt XIah.

XIag. Johannes Leendertsz van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 3 maart 1799, † Den Haag (Z.H.) 17 aug. 1849, tr. Den Haag (Holland) 24 dec. 18171468 Pieternella Janse Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 22 april 1798, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1873, dr. van Joannis Jansz en Petronella Janse Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt XIIap.
2. Neeltje, volgt XIIaq.
3. Arie, volgt XIIar.
4. Johannes Leenderd, volgt XIIas.
5. Pieternella, volgt XIIat.

XIIap. Leendert van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1818, visscher,1469 † Den Haag (Z.H.) 10 mei 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 3 febr. 18411470 Elisabeth Knoester, geb. Scheveningen (Holland) 1 maart 1823, † Maassluis (Z.H.) 22 febr. 1870.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 april 1847, tr. Den Haag (Z.H.) 22 juni 18701028 Hendrika Verheij (XIr,1).
2. Johanna Pieternella, volgt XIIIbp.

XIIIbp. Johanna Pieternella van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 april 1861, † Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1951, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1881829 Leenderd Taal (XIIu).

XIIaq. Neeltje van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1823, † Den Haag (Z.H.) 24 jan. 1900, tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 18471471 Pieter Korving, geb. Scheveningen (Holland) 12 juli 1824, zn. van Leendert Pietersz Korvink en Maria Keus.
Uit dit huwelijk:

XIIIbq. Petronella Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 maart 1850, † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 12 juli 18711472 Matthijs Mos (XIIcm).
Uit dit huwelijk:

XIVar. Pieter Mos, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 okt. 1873, zeevisscher,582 † Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 13 jan. 18971473 Alida van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1874, † Den Haag (Z.H.) 9 maart 1935.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Mos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1899, zeevisscher.582
2. Helena, volgt XVe.

XVe. Helena Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 okt. 1900,144 tr. Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1924582 Johannes Taal (XIVr).

XIIar. Arie van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1836, † Den Haag (Z.H.) 23 mei 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 9 mei 18661474 Dirkje Groen, geb. Scheveningen (Holland) 28 maart 1839, † Den Haag (Z.H.) 13 juni 1913.
Uit dit huwelijk:
Jacoba van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 aug. 1876, † Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1949, tr. Den Haag (Z.H.) 28 febr. 19121475 Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 nov. 1876, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1952, zn. van Pieter en Johanna van der Burgh en wedr. van 1e Adriana Cornelia de Ruiter en 2e Jacoba Taal (XIIIct).

XIIas. Johannes Leenderd van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1839, † Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1914, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18611476 Jacoba Baak, geb. Scheveningen (Holland) 5 aug. 1839, † Den Haag (Z.H.) 10 juli 1894, dr. van Arie en Adriana den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Arie van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1863.
2. Martina, volgt XIIIbr.

XIIIbr. Martina van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1870, † Den Haag (Z.H.) 7 juli 1938, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18931477 Dirk Taal (XIIIch).
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIVas.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1895.1478
3. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1897.1479
4. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 okt. 1898,1480 † ald. 6 nov. 1898.1481
5. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 maart 1901,789 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1903.1482
6. Cornelia, volgt XIVat.
7. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 jan. 1904,1483 † Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1969, tr. 10 febr. 1932505 Petronella Vrolijk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1908.
8. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 juni 1905.1484
9. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 31 aug. 1907.1485
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 17 maart 1912.1486

XIVas. Arie Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 maart 1894,1487 zeevisscher,1488 tr. Den Haag (Z.H.) 17 jan. 19171488 Adriana Plugge, geb. Den Haag (Z.H.) 28 maart 1894,144 dr. van Jacobus en Jaantje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1918,14426 mei 2015,1489 begr. Kapelle (Z) - Begraafplaats, Kitskinderscheweg 1.201
2. Adriana Taal, geb. Den Haag 28 juni 1920,1445 juli 1987, begr. Vreeswijk (U).1490
3. Dirk Taal, geb. Den Haag 12 dec. 1922.144

XIVat. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1902,1491 tr. 4 febr. 1923505 Johannes Huibert Verbaan (XIVaa).

XIIat. Pieternella van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 maart 1842, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866, tr. Den Haag (Z.H.) 1 aug. 18601492 Leenderd Rog, geb. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1839, † Den Haag (Z.H.) 13 dec. 1913; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 8 jan. 18681493 Neeltje Cramer.
Uit dit huwelijk:
Johanna Rog, geb. omstr. 1861, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866.

XIah. Johannis Leendertse van der Zwan, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 29 febr. 1804, † Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1858, tr. Den Haag 15 febr. 1826 Maria Teunisse Baak, ged. Scheveningen 23 mei 1802, † ald. 13 maart 1873.
Uit dit huwelijk:

XIIau. Leendert van der Zwan, ged. Scheveningen 8 febr. 1826, † 1909, tr. Scheveningen 1849 Clasina Vrolijk, geb. Scheveningen 6 maart 1826, † ald. 5 febr. 1903.
Uit dit huwelijk:

XIIIbs. Johanna van der Zwan, ged. Scheveningen 5 juni 1861, † ald. 2 mei 1933, tr. Scheveningen 1883 Teunis Bruin, geb. 4 febr. 1861, † 12 aug. 1951.
Uit dit huwelijk:
Albertus Bruin, geb. 10 april 1884, † 1945.

VId. Jan Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1659,1494 begr. ald. 12 okt. 1720,1495 tr. Scheveningen (Holland) 23 mei 16831496 Leuntge Jans van der Swaen, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1660,1497 begr. ald. 13 maart 1720,1498 dr. van Jan Thonisz en Aaltje Vergunst.
Uit dit huwelijk:
1. Jop Jansz, volgt VIIk.
2. Klaes Jansz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1685,1499 begr. ald. 21 jan. 1701.1500
3. Jannetje Janse, volgt VII-l.
4. Trijntje Jansdr Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1689,1501 begr. ald. 10 mei 1721,1502 tr. 1e (ondertr. Woudenberg (U) 6 sept.) 17101503 Arnoldus Lamberts Brom, ged. Woudenberg (U) 11 nov. 1686; tr. 2e Scheveningen (Holland) 24 febr. 17151504 Willem Kornelisz Overzijl, ged. Scheveningen (Holland) 20 febr. 1695,1505 begr. ald. 29 febr. 1740,1506 zn. van Kornelis Pietersz en Jansje Jans Koolhof.
5. Korsje Janse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 aug. 1691,1507 begr. ald. 11 aug. 1694.1508
6. Anna Janse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 juli 1693,1509 begr. ald. 12 aug. 1693.1510
7. Pieter Jansz, volgt VIIm.
8. Kornelis Jansz, volgt VIIn.
9. Korsje Jansdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 27 juni 1700,1511 begr. ald. 6 nov. 1700.1512
10. Korsje Jansdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 maart 1702,1513 begr. ald. 27 aug. 1718.1514
11. Klaes Jansz, volgt VIIo.

VIIk. Jop Jansz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 jan. 1684,1515 tr. Scheveningen (Holland) 8 april 1708332 Arentje Dirks Harteveld, ged. 1 mei 1687.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Joppe, volgt VIIIp.
2. Kniertje Joppe, volgt VIIIq.
3. Trijntje Jobsdr, volgt VIIIr.

VIIIp. Pieter Joppe Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 sept. 1708,1516 begr. ald. 3 sept. 1785,1517 tr. Scheveningen (Holland) 27 dec. 17331518 Leuntje Arens Spaans, ged. Scheveningen 20 juni 1706.387
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ged. Scheveningen,387 begr. ald. 12 april 1745.
2. Kind, begr. Scheveningen 11 dec. 1750.387
3. Clazijntje Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 15 dec. 1734,1519 begr. ald. 25 aug. 1759,387 tr. Scheveningen (Holland) 2 okt. 17571520 Cornelis Wouterse Harteveld, ged. Scheveningen 6 nov. 1735,387 begr. ald. 3 okt. 1796.387
4. Arij Pieterse, volgt IX-l.
5. Cornelia Taal, ged. Scheveningen 29 maart 1739,387 begr. ald. 16 april 1742.387
6. Jopje Taal, ged. Scheveningen 2 april 1741,387 begr. ald. 4 febr. 1744.387
7. Cornelis Pieterse, volgt IXm.
8. Dirkje Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1748.1521

IX-l. Arij Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1737,371 † Op Noordzee gebleven 14 aug. 1781,371 tr. Scheveningen (Holland) 16 juli 17581522 Kniertje Dirkse Keus, ged. Scheveningen 25 sept. 1740,371 dr. van Dirk Arens en Barbara Pieters Couwenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Ariese, volgt Xw.
2. Dirk Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1762,1523 begr. ald. 26 mei 1764.1524
3. Arentje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 juni 1764,1525 begr. ald. 22 nov. 1768.1526
4. Ari Arijsz, volgt Xx.
5. Dirkje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1773,1527 † Rotterdam (Holland) 20 febr. 1819.1528
6. Barwertje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1776,1529 begr. ald. 27 nov. 1795.1530
7. Ari Ariesz, volgt Xy.

Xw. Clasina Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 juni 1760,1531 begr. ald. 29 sept. 1795,1532 tr. Scheveningen (Holland) 19 okt. 17831533 Dominicus Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1759,1534 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1847;1534 hij hertr. 17961535 Cornelia Teunisse Buys en tr. 3e 18031535 Diewertje Verheij.
Uit dit huwelijk:

XIai. Minnekus de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1792, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 18191536 Pietertje Taal (Xah).
Uit dit huwelijk:
Cornelis de Ruyter, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1822.1537

Xx. Ari Arijsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 juni 1771,1538 † Den Haag Scheveningen (Holland) 1 jan. 1836,1539 tr. 17 juli 17961540 Baartje Jacobs Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) 1772, † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1857,1541 dr. van Jacobus de Ruiter en Arendje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1796.1540
2. Jacobus Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 4 april 1798,1540 begr. Den Haag Scheveningen 29 mei 1798.1540
3. Klaazina Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juni 1799,1540 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1874.1542
4. Arentje Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 22 febr. 1801,1540 † Den Haag Scheveningen (Holland) 8 april 1837.1543
5. Pieternella Ariese Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 dec. 1803,1544 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 april 1875,1545 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 18301546 Willem Bal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 15 aug. 1806,1546 Infanterist,1546 † Den Haag (Z.H.) 7 april 1892, zn. van Flooris en Pieternelletie Willemse van den Burg.
6. Barbara Arise, volgt XIaj.
7. Arie Ariesz, volgt XIak.

XIaj. Barbara Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 aug. 1806,1547 visdraagster,1548 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1883,1549 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 27 mei 18291550 Dirk Dijkhuizen, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 18 aug. 1805,1550 † Den Haag (Z.H.) 18 okt. 1892,1551 zn. van Fop en Willempje Siere de Niet.
Uit dit huwelijk:
Fop Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 24 nov. 1838.1551

XIak. Arie Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 11 nov. 1810,1540 † Scheveningen (Z.H.) 5 juli 1866,1552 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 29 okt. 18341553 Adriana Siere Vrolijk, geb. Scheveningen 17 febr. 1811, † 20 nov. 1898, dr. van Sier Teunisse en Ester Arijense Mooiman.
Uit dit huwelijk:
1. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1835,1554 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1836.
2. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 sept. 1837,1555 † Den Haag Scheveningen 15 sept. 1871,1556 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 18671557 Arie Dirk Harteveld, geb. Scheveningen (Holland) 11 dec. 1839, zn. van Maarte Dirksz en Trijntje Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 21 febr. 18721558 Pieternella Roeleveld (XIbw,1).
3. Zier Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 mei 1840,1559 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1840.1560
4. Zier, volgt XIIav.
5. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 okt. 1844,1561 † Den Haag Scheveningen 3 nov. 1845.1562
6. Hesje, volgt XIIaw.
7. Arie, volgt XIIax.

XIIav. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 sept. 1841,1563 Matroos,144 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 1915,1564 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 18671565 Jacoba Harteveld, geb. Den Haag (Z.H.) 31 juli 1844, † ald. 27 nov. 1911, dr. van Maarte Dirksz en Trijntje Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1867.1566
2. Adriana, volgt XIIIbt.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 juli 1868.1567
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1871.1568
5. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 sept. 1871,1569 † Den Haag (Z.H.) 31 mei 1935,1570 tr. Zaandam (N.H.) 27 juli 19041571 Adrianus Hendricus Luijendijk, geb. Hellendoorn 16 sept. 1878.
6. Martinus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1873,1572 † Op Noordzee gebleven 16 mei 1895.399
7. Arie, volgt XIIIbu.
8. Maarten, volgt XIIIbv.
9. Jacoba, volgt XIIIbw.
10. Sientje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 febr. 1884.1573
11. Zier, volgt XIIIbx.

XIIIbt. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juli 1868,1574 † Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1889,1574 tr. Den Haag (Z.H.) 19 juni 18891575 Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1866, † Den Haag (Z.H.) 15 juni 1934, zn. van Frederik en Neeltje Vink; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 18931576 Dirkje Overduin.
Uit dit huwelijk:
Johannes Frederik Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1889,1577 † Den Haag (Z.H.) 2 okt. 1890.

XIIIbu. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1875,1578 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 juni 1913,1579 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 18991580 Jansje Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) 11 sept. 1877,1581 † ald. 10 dec. 1958, dr. van Gijsbert en Maria de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 nov. 1900,1582 † Den Haag Scheveningen 5 dec. 1901.1583
2. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1901,1584 tr. Den Haag 8 jan. 19361581 Cornelis Guijt, geb. Katwijk aan zee 12 jan. 1903.
3. Jacoba, volgt XIVau.
4. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1907,1581 tr. Den Haag (Z.H.) 9 juli 19301585 Floor Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 3 juni 1907,144 zn. van Johannes en Cornelia Bal.
5. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1912,1581 † ald. 16 febr. 1961, tr. Den Haag (Z.H.) 21 juni 19331586 Leendert Rog, geb. omstr. 1909, zn. van Leenderd en Arendje Gielbert.

XIVau. Jacoba Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1902,1587 † Scheveningen (Z.H.) 8 febr. 1994, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 12 febr. 1994,564 tr. Den Haag (Z.H.) 16 febr. 19271588 Cornelis Jacobus Buis, geb. Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1899,144 † ald. 13 okt. 1968, zn. van Jacobus en Cornelia Groen.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIIbv. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1877,1589 † Op Noordzee gebleven 19 nov. 1917,1590 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 jan. 19021591 Sientje den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 febr. 1880, † Wassenaar (Z.H.) 13 jan. 1950, dr. van Gerrit en Leuntje Groen.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1903,1592 zeevisscher,1593 † Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1969, tr. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 19281593 Chieltje de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1906,505 dr. van Pieter en Chieltje Spaans.
2. Gerrit, volgt XIVav.
3. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1907,505 tr. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1928144 Dominicus Keus, geb. Den Haag (Z.H.) 16 maart 1907.505
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 23 okt. 1910.1594

XIVav. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1905,1595 † Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 3 febr. 19321596 Apolonia Mattheus, geb. Den Haag (Z.H.) 6 juni 1909.502
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIIIbw. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1880,1597 † Den Haag (Z.H.) 23 juni 1942,1598 tr. Den Haag (Z.H.) 23 dec. 19031599 Jochem Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 15 jan. 1880,1600 † ald. 14 nov. 1958, zn. van Pieter en Klaartje Beekhuizen.
Uit dit huwelijk:
Klaartje Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1908.1601

XIIIbx. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1889,1602 † Vlaardingen (Z.H.) 18 nov. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 19131603 Klazina de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1891,144 † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1964, dr. van Simon en Klazina den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 juli 1914,144 † ald. 10 juli 1915.1604
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 april 1916.144

XIIaw. Hesje Taal, geb. Scheveningen 12 okt. 1846,1605 † Den Haag Scheveningen 12 sept. 1915,1606 tr. 19 jan. 18701607 Gerrit Zier Blok (XIbr).
Uit dit huwelijk:
Cornelis Blok, geb. Den Haag Scheveningen 30 aug. 1879.1608

XIIax. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 april 1852,139 † Den Haag 20 febr. 1929,1609 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 18771610 Johanna Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 april 1855, † Den Haag (Z.H.) 1 juli 1878, dr. van Johannes Cornelis en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag Scheveningen 31 dec. 18791611 Alida Hartevelt, geb. Katwijk aan zee 13 okt. 1858,1612 dr. van Pieter en Aaltje van der Plas.
Uit het tweede huwelijk:
1. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1881,1613 † Den Haag Scheveningen 18 juni 1881.1614
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1882.1615
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1884,1616 tr. Den Haag 18 sept. 19071617 Teunis Verheij, geb. Den Haag 18 jan. 1884.1617
4. Pieter, volgt XIIIby.
5. Arie, volgt XIIIbz.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 30 okt. 1901,1618 tr. Den Haag (Z.H.) 7 dec. 19271619 Cornelia Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1905, Boterbezorger,1620 dr. van Cornelis en Clasina Verbaan.

XIIIby. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 nov. 1891,1621 zeevisscher,1622 tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 19151622 Antje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 jan. 1891,144 dr. van Cornelis en Geertje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.144
2. Geertje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.144
3. Antje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1920.144
4. Zoon.

XIIIbz. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1893,1623 zeevisscher,1624 † Op Noordzee gebleven 30 juli 1943,1625 tr. Den Haag (Z.H.) 19 sept. 19171624 Dina Beekhuizen, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 aug. 1895,144 † Den Haag (Z.H.) 2 juli 1988,1626 dr. van Cornelis en Arentje de Best; zij hertr. Den Haag 4 okt. 19441626 Johannes de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Taal, geb. Den Haag 4 febr. 1921.144
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag 16 jan. 1925,144 † ald. 26 okt. 1942.1627
3. Arie, volgt XIVaw.

XIVaw. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1931,14415 sept. 1978.1628
Zijn zoon:
Zoon.

Xy. Ari Ariesz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1781,1629 † Katwijk (Z.H.) 17 febr. 1855,16 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 3 juli 18031630 Teuntje Bastiaans Dubbelaar, geb. Catwijk aan zee (Holland), ged. Catwijk aan zee (Holland) 29 sept. 1781,16 † Katwijk aan zee (Holland) 10 aug. 1827.16
Uit dit huwelijk:
1. Ari Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 13 jan. 1804,1540 † ald. 4 april 1804.1540
2. Bastiaan Arisz, volgt XIal.
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 maart 1807,1540 † ald. 3 juni 1807.1540
4. Klazina Arise, volgt XIam.
5. Alida Arise, volgt XIan.
6. Ariaantje, volgt XIao.
7. Arij Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 11 april 1814, † ald. 20 juli 1814.

XIal. Bastiaan Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 april 1805, † Rotterdam (Z.H.) 28 mei 1858,1631 tr. Katwijk aan zee (Holland) 19 mei 18341632 Neeltje van Duijn, geb. Katwijk aan zee (Holland) 11 juni 1805, † Katwijk aan zee (Z.H) 26 april 1872,16 dr. van Huijg H. en Teuntje W. Kal.
Uit zijn relatie met Willempje van der Boon, ged. Katwijk aan zee (Dep. Holland) 13 nov. 1803,16 † Katwijk aan zee (Holland) 5 jan. 1835:
1. Arie Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 21 juli 1828,16 † ald. 7 aug. 1828.16
Uit zijn huwelijk:
2. Huig Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 14 okt. 1834,16 † ald. 22 okt. 1834.16
3. Arie Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 15 juni 1838,16 † ald. 18 sept. 1838.16
4. Arie Taal, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 21 dec. 1839, † Rotterdam (Z.H.) 25 juni 1840.1633
5. Bastiaan Taal, geb. Rotterdam 22 dec. 1842,1634 † ald. 4 febr. 1843.1635
6. Willem Taal, geb. Rotterdam 6 juni 1845,1636 † ald. 14 juli 1845.1637
7. Bastiaan Taal, geb. Rotterdam 15 dec. 1847,1638 † ald. 15 maart 1848.1639

XIam. Klazina Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 28 mei 1808,1540 tr. Katwijk aan zee (Holland) 28 aug. 18321640 Johannes van der Snoek, geb. Katwijk aan zee omstr. 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Teunisje van der Snoek, geb. omstr. 1835, † Alphen 14 okt. 1909.
2. Hubrecht van der Snoek, geb. Katwijk aan zee omstr. 1838, tr. Koudekerk 20 aug. 18651641 Magteld Lepair, geb. Koudekerk omstr. 1842.
3. Arie van der Snoek, geb. Koudekerk 29 aug. 1840.
4. Anna van der Snoek, geb. Alphen omstr. 1847.1642
5. Jansje van der Snoek, geb. Oudshoorn 24 aug. 1850.

XIan. Alida Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 18 dec. 1809,1540 † Rotterdam (Z.H.) 8 mei 1866,1643 tr. Katwijk aan zee (Holland) 22 mei 18301644 Arij van Duivenbode, geb. Katwijk aan zee (Dep. Holland) 15 maart 1806, † Rotterdam (Z.H.) 26 dec. 1889, zn. van Rijn en Gerritje de Mol.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje van Duivenbode, geb. Katwijk aan zee omstr. 1833, tr. Rotterdam 2 juni 18581645 Jacob Rutten, geb. omstr. 1830.
2. Arie van Duivebode, geb. Rotterdam 2 okt. 1834,1646 † ald. 12 juli 1888.1647
3. Gijsje van Duivebode, geb. Rotterdam 15 juli 1837,1648 † ald. 19 mei 1839.1649
4. Gijsbert van Duivenbode, geb. Rotterdam 28 juni 1839,1650 † ald. 15 jan. 1842.1651
5. Reijn van Duivenbode, geb. Rotterdam 27 juni 1841,1652 † ald. 27 juli 1842.1653
6. Rein van Duivenbode, geb. Rotterdam 26 mei 1843.1654
7. Alida van Duivenbode, geb. Rotterdam 30 juni 1846.1655
8. Bastiaan van Duivenbode, geb. Rotterdam 15 dec. 1847.1656
9. Gijsbert van Duivenboden, geb. Rotterdam 8 juni 1848,1657 † Rozenburg (Z.H.) 10 okt. 1901.1658
10. Maarten van Duivenbode, geb. Rotterdam 23 sept. 1850,1659 † ald. 27 april 1853.1660
11. Bastiaan van Duivenbode, geb. Rotterdam (Z.H.) 30 sept. 1852,1661 † ald. 25 okt. 1922.1662

XIao. Ariaantje Taal, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 17 mei 1812,1663 † ald. 23 maart 1855, tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 aug. 18441663 Arie Plug, geb. Noordwijk aan zee 28 juli 1818.1663
Haar kinderen:
1. Teunisje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 23 aug. 1840,16 † ald. 17 juni 1858.16
2. Pieter Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 18 nov. 1843,16 † ald. 28 maart 1844.16

IXm. Cornelis Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 dec. 1742,1664 Schutter in de Schutterij, begr. Scheveningen (Dep. Holland) 11 april 1804,1665 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 17731666 Maria Janse Reus, geb. Scheveningen 1740,1314 † ald. 17 dec. 1815.1314
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, begr. Scheveningen 25 sept. 1782.1314
2. Klazina Cornelisse Taal, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1773,1667 † Den Haag Scheveningen (Holland) 14 aug. 1832,1667 tr. Scheveningen (Dep. Maasland) 26 juli 18071668 Johan Christiaan Zieke / Sieke Zinka, geb. Waldeck - Pyrmont,1669vr 15 aug. 1832.
3. Johanna Cornelisse Taal,1314 ged. Scheveningen (Holland) 22 jan. 1775.1670
4. Ariaantje Taal, ged. Scheveningen 21 juli 1776,1314 begr. Den Haag Scheveningen 29 jan. 1808.1314
5. Neeltje Cornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1777.1671
6. Jobje Cornelisse, volgt Xz.
7. Pieter Cornelisz, volgt Xaa.
8. Ari Cornelisz, volgt Xab.
9. Jan Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 maart 1785.1672
10. Cornelis Cornelisse, volgt Xac.

Xz. Jobje Cornelisse Taal,1673 ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1779,1674 † Den Haag Scheveningen (Holland) 3 dec. 1828,1675 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 19 febr. 18041676 Willem Teunisz Buis, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1779,1677 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 28 febr. 1806,1678 zn. van Teunis Leendertsz en Clasina Willemse de Niet; tr. 2e Scheveningen (Dep. Maasland) 24 juli 18081679 Klaas Leendertz Guijt, geb. Katwijk aan zee (Holland) 3 dec. 1780,1680 zn. van Leendert Jacobsz en Marijtje Gerritse de Mol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klazina Willemse Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 28 juli 1804.
2. Maria Willemse Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 28 juli 1804.
3. Willem Willemsz Buis, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 febr. 1806.

Xaa. Pieter Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 aug. 1780,1314 visser,1314 Visverkoper,1681 † Bergen op Zoom (N.B.) 12 april 1846,1682 tr. 1e Katwijk aan zee (Z.H) 15 maart 18161683 Neeltje Arijse Hus, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 mei 1789,16 † Rotterdam (Holland) 14 febr. 1819,1684 dr. van Arij Kornelisz en Leuntje Cornelisdr Vooijs; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 23 juni 18251685 Neeltje Barendse, ged. Steenbergen (Staats Brabant) 30 aug. 1795, Visverkoopster, † Bergen op Zoom (N.B.) 28 maart 1878,1686 dr. van Jan Hendrik en Sophia Johanna Witting.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIap.
2. Johannes, volgt XIaq.
3. Pieter, volgt XIar.

XIap. Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1825, Katoenverver,1687 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 maart 1904,1688 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 18521689 Johanna Akkermans, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 11 mei 1821, † ald. 8 febr. 1862, dr. van Thomas en Martina Gadrie; tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 aug. 18621690 Pieternella Koopman, geb. Fort Bath (Z) 17 sept. 1832, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1913,1691 dr. van Gerrit en Christina Voogd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Adriana, volgt XIIay.
2. Pieter Cornelis, volgt XIIaz.
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Johannes, volgt XIIba.
4. Neeltje, volgt XIIbb.
5. Christina Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 juli 1866,1692 † Den Haag (Z.H.) 29 mei 1928,1693 tr. Breda (N.B.) 24 nov. 18981694 Hermanus van Balen, geb. Gouda (Z.H) 12 febr. 1863,1695 † Breukelen (U) 10 dec. 1952, zn. van Christiaan en Pieternella Cornelia Zeverboom.
6. Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 27 sept. 1867,1696 † ald. 7 nov. 1954, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 aug. 18921697 Jacob Willem van Dort, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 19 jan. 1870, † ald. 4 juli 1946, zn. van Willem en Johanna Jacoba van den Berg.
7. Maria Cornelia Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 juli 1871,1698 † ald. 29 april 1961, tr. Sint Maartensdijk (Z) 25 jan. 19121699 Cornelis de Graaf, geb. Sint Maartensdijk (Z) 16 juli 1886,1698 † Bergen op Zoom (N.B.) 7 juli 1968.

XIIay. Maria Adriana Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1845, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 6 okt. 18641700 Johannes Sebastianus Proost, geb. Bergen op Zoom omstr. 1839.
Uit dit huwelijk:
Johanna Martina Proost, geb. Bergen op Zoom 29 aug. 1865.1701

XIIaz. Pieter Cornelis Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 10 april 1853, Blauwverver,1702 † Goes (Z) 7 febr. 1941, tr. Goes (Z) 11 dec. 18791703 Johanna Maria van Paassen, geb. Goes (Z) 31 dec. 1855,1704 † ald. 13 maart 1946, dr. van Adriaan Marinus en Robberdina Johanna van den Boogaart.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 11 aug. 1880, † Goes (Z) 5 aug. 1940,1705 tr. Goes (Z) 4 okt. 19061706 Jan van den Boogaart, geb. omstr. 1879, † Goes (Z) 2 aug. 1953.

XIIba. Gerrit Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 28 april 1863, Rentenier / schoenmaker,1707 † Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 1944, tr. Ginneken en Bavel (N.B.) 20 mei 18911708 Antonia Elisabeth van Kraanen, geb. Steenbergen (N.B.) 4 mei 1866,1707 † Bergen op Zoom (N.B.) 8 aug. 1940,1709 dr. van Evert Willem en Johanna de Jongh.
Uit dit huwelijk:
Pieternella Johanna Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 5 april 1897,1707 † ald. 9 mei 1904.1710

XIIbb. Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 sept. 1864, † ald. 1 jan. 1953, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 10 jan. 18891711 Petrus Josephus Rockx, geb. Dinteloord en Prinsenland 17 jan. 1863, † Bergen op Zoom (N.B.) 9 juni 1929,1712 zn. van Joannis en Maria Anna van Tilborg.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIaq. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 dec. 1827, Katoenverver,1687 † Bergen op Zoom (N.B.) 30 dec. 1899,1713 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 18 nov. 18581714 Maria Dolk, geb. Terheijden (N.B.) 8 maart 1827, † Bergen op Zoom (N.B.) 8 okt. 1904,1715 dr. van Petronella Dolk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Petronella, volgt XIIbc.
2. Pieternella Maria Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 1861, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1934,1716 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 18871717 Piebe Klazes van Boon, geb. Zutphen (Gld) 24 sept. 1862, † Den Haag (Z.H.) 26 juli 1927, zn. van Klaas Piebes en Gardina Klomps.
3. Levenloze dochter, geb. Bergen op Zoom 9 juni 1863.1718
4. Daniel Johannes, volgt XIIbd.
5. Pieter Jacob Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 29 sept. 1867, † ald. 7 febr. 1877.1719
6. Levenloze zoon, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 8 nov. 1869.1720

XIIbc. Neeltje Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 maart 1859,1721 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1945,1722 tr. 1e Bergen op Zoom (N.B.) 1 juni 18821721 Frederik Jacob Bekker, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1843, † Leiden (Z.H.) 20 nov. 1892;1723 tr. 2e Bergen op Zoom (N.B.) 6 juni 18951724 Petrus Plantius van Houten, geb. Zaandam (N.H.) 18 april 1854,1725 † Den Haag (Z.H.) 12 mei 1927, zn. van Jan en Maria Margaretha van den Kerkhoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Petronella Bekker, geb. Bergen op Zoom omstr. 1883.1726
2. Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 juni 1884,1727 † Bergen op Zoom 16 okt. 1884.1728
3. Hendrik Bekker, geb. Rotterdam juli 1884, † ald. 8 april 1885.1729
4. Frederika Jacoba Johanna Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1886.
5. Neeltje Petronella Bekker, geb. Rotterdam 20 jan. 1888.1730
6. Johannes Daniel Bekker, geb. Rotterdam 11 maart 1890.1731

XIIbd. Daniel Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1864, koopman, † Bergen op Zoom (N.B.) 30 april 1954, tr. Princenhage (N.B.) 4 mei 18931732 Hendrika Theodora Holst, geb. Buurmalsen (Gld) 11 juni 1870, † Bergen op Zoom (N.B.) 6 mei 1948, dr. van Johannes Hendrikus en Petronella Clasina Boomer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Neeltje Taal, geb. Bergen op Zoom 13 maart 1894.1733
2. Petronella Clasina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 11 mei 1896,1734 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 15 sept. 19191735 Daniel Nicolaas Scheffelaar, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1894.
3. Johanna Bertha Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 maart 1899,1733 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 14 febr. 19271736 Janus Janisse, geb. Kortgene (Z) 17 maart 1896.
4. Johannes Hendrik, volgt XIIIca.
5. Hendrika Theodora Taal, geb. Bergen op Zoom 2 nov. 1904.

XIIIca. Johannes Hendrik Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 febr. 1901,1737 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 2 maart 19331738 Maria Peter Huberdtina Seegers, geb. Breda (N.B.) omstr. 1909.
Uit dit huwelijk:
Jan Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) omstr. 1944, † Terneuzen (Z) 23 nov. 1967.1739

XIar. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 30 juli 1832, † Rosmalen (N.B.) 11 febr. 1880,1740 tr. Bergen op Zoom (N.B.) 3 sept. 18571741 Helena van den Berg, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 3 nov. 1832, † ald. 29 okt. 1894,1742 dr. van Johannes en Pieternel Cameron.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XIIbe.
2. Johanna Pieternella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 23 nov. 1859, † ald. 27 febr. 1865.1743
3. Cornelis Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 12 mei 1862, † ald. 28 okt. 1862.1744
4. Petronella Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 nov. 1863, † ald. 20 febr. 1865.1745
5. Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 13 nov. 1871, † ald. 21 maart 1873.1746

XIIbe. Pieter Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 25 febr. 1858, † Breda (N.B.) 11 april 1919, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 27 okt. 18791747 Dina Gilissen, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 14 april 1858,1748 † Breda (N.B.) 1 okt. 1920, dr. van Henricus en Johanna Catharina Antonissen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 15 juli 1880, † Breda (N.B.) 4 okt. 1954, tr. 1e Breda (N.B.) 12 dec. 19011749 Ludovicus van Speijbroek, geb. Breda (N.B.) 28 febr. 1880, † ald. 8 juli 1942, zn. van Ludovicus en Adriana Suter; tr. 2e Breda (N.B.) 13 (mnd. onb.) 19431750 Lambertus Brood, geb. Breda (N.B.) 23 jan. 1878, † ald. 14 mei 1964, zn. van Matheus en Maria Braat.
2. Pieter Johannes, volgt XIIIcb.
3. Helena Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 22 dec. 1884, † Breda (N.B.) 5 febr. 1969, tr. Breda (N.B.) 15 mei 19021751 Waltherus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) 5 okt. 1884,1751 † ald. 29 aug. 1971, zn. van Hendrik en Johanna Susanna Bakkeren.
4. Hendrikus Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 14 aug. 1888, † ald. 23 aug. 1888.1752
5. Maria Wilhelmina Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 19 juli 1889,1753 Dienstbode,1754 † Bergen op Zoom (N.B.) 17 maart 1965, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 19071753 Johannes van Gent, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 1 jan. 1886,1753 † ald. 31 juli 1962, zn. van Johannes en Hendrika Wilhelmina Laenen.
6. Catharina Hendrika Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 21 jan. 1893, † ald. 21 jan. 1895.1755
7. Johannes Leonardus, volgt XIIIcc.
8. Johanna Hendrika Taal, geb. Breda (N.B.) 4 april 1898.

XIIIcb. Pieter Johannes Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 24 febr. 1882, koetsier,1756 † Breda (N.B.) 6 aug. 1962, tr. Breda (N.B.) 7 sept. 19081757 Jeannette Weijers, geb. Breda (N.B.) 8 jan. 1883,1758 dr. van Hendrikus Jacobus en Antonetta Dimphna Loijens.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta Dimphna Taal, geb. Breda (N.B.) 28 okt. 1908, tr. Breda (N.B.) 22 mei 19301759 Gerardus Schouten, geb. ’s-Hertogenbosch (N.B.) omstr. 1904, † Breda (N.B.) 22 jan. 1946, zn. van Johannes en Johanna Maria Lutt.
2. Dina Petronella Taal, geb. Breda (N.B.) 18 april 1910, † ald. 24 dec. 1939, tr. Breda (N.B.) 26 aug. 19291760 Johannes van Aert, geb. Breda (N.B.) 23 jan. 1910, † ald. 25 febr. 1969.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) 12 okt. 1911,1761 † ald. 1 mei 1966, tr. Breda (N.B.) 21 febr. 19381762 Petronella van Dun, geb. Breda (N.B.) omstr. 1919.
4. Hendrikus Jacobus Taal, geb. Breda (N.B.) 31 jan. 1913, † 23 juli 1975, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld,201 tr. Breda (N.B.) 3 sept. 19361763 Katharina Dorothea Kemmerich, geb. Essen (Dld) 2 nov. 1911,2013 maart 1988, begr. Breda (N.B.) - Begraafplaats Haagveld.201
5. Helena Taal, geb. Breda (N.B.) 23 sept. 1915, tr. Breda (N.B.) 2 maart 19391764 Hendrikus Johannes van Dongen, geb. Breda (N.B.) 26 maart 1916, zn. van Wilhelmus Antonius en Hendrika Gent.

XIIIcc. Johannes Leonardus Taal, geb. Bergen op Zoom (N.B.) 4 sept. 1895, tr. Breda (N.B.) 14 febr. 19161765 Adriana Maria Bastianen, geb. Princenhage (N.B.) 28 febr. 1896, dr. van Johannes en Cornelia Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Breda (N.B.) 9 mei 1916.
2. Cornelia Johanna Taal, geb. Breda (N.B.) 3 juli 1917,1766 † ald. 13 juli 1917.
3. Pieter Taal, geb. Breda (N.B.) juni 1918, † ald. 18 sept. 1918.
4. Johannes Cornelis Taal, geb. Breda (N.B.) 2 febr. 1921, tr. Breda (N.B.) 2 jan. 19411767 Petronella Henrica Knobel, geb. Breda (N.B.) 26 febr. 1921, dr. van Frederik Antonius en Johanna Cornelia van Boxsel.
5. Dina Cornelia Taal, geb. Breda (N.B.) sept. 1923, † ald. 23 jan. 1924.
6. Cornelis Petrus Taal, geb. Breda (N.B.) aug. 1924, † ald. 28 april 1925.

Xab. Ari Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1782,1768 † Scheveningen (Z.H.) 16 nov. 1872,1769 tr. Scheveningen (Dep. Maasland) 14 mei 18091770 Dirkje de Ruiter | Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) 21 juni 1791,1540 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 aug. 1864.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Arise, volgt XIas.
2. Gijsbert Arisz, volgt XIat.
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1814,1771 † ald. 27 juli 1814.
4. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 april 1814,683 † ald. vr 1 nov. 1817.
5. Arie, volgt XIau.
6. Maria, volgt XIav.
7. Dirk, volgt XIaw.
8. Clazina (Klasina), volgt XIax.
9. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 mei 1829,1772 † ald. 22 mei 1831.1773
10. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 juni 1832.1774

XIas. Cornelia Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 14 jan. 1810,1540 Vischdraagster,1775 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 maart 1891,1776 tr. Scheveningen (Holland) 16 jan. 18331777 Willem de Niet, geb. Den Haag Scheveningen 2 febr. 1806,1777 † ald. 5 jan. 1864, wedr. van Maria den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Willempje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1831,1778 † Den Haag (Z.H.) 1 aug. 1861,1779 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1856605 Cornelis den Heijer (XIi,4).
2. Neeltje, volgt XIIbf.
3. Gijsbert de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 juni 1846, zeevisser, † Den Haag (Z.H.) 6 aug. 1891, tr. Den Haag (Z.H.) 8 jan. 18731780 Maria van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 aug. 1849, † Den Haag (Z.H.) 27 maart 1928.
4. Dirkje de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1850, † Den Haag (Z.H.) 27 okt. 1893, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18731025 Arie Korving (XIq,1); tr. 2e Den Haag (Z.H.) 9 aug. 18821781 Jacob Ariesz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1832, † Den Haag (Z.H.) 19 mei 1913, zn. van Arie Kornelisz en Trijntje de Jager en wedr. van Neeltje Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1896726 Gerritje Keus.

XIIbf. Neeltje de Niet, geb. Scheveningen 11 april 1836.
Uit haar relatie met Arie Cornelis Spaans, ged. Scheveningen 29 juni 1835:

XIIIcd. Wilhelmina Cornelia Spaans, geb. Scheveningen 11 jan. 1872, † ’s Gravenhage 1957, tr. 4 juni 1902 Cornelus Arie Vrolijk, geb. Scheveningen 21 okt. 1866, † Op zee gebleven 1917.
Uit dit huwelijk:
Leentje Vrolijk, geb. Scheveningen 4 okt. 1905, tr. ’s Gravenhage 20 juli 1925 Pieter Martinus Baak, geb. Scheveningen 24 febr. 1905, † ’s Gravenhage 1 nov. 1973.

XIat. Gijsbert Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 28 maart 1811,1540 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1885,1782 tr. 1e Den Haag (Holland) 6 nov. 18331783 Cornelia Kulk, geb. Katwijk aan zee 1803, Dienstbode,1784 dr. van Cornelis en Annetje van Duijn; tr. 2e Den Haag Scheveningen 5 maart 18731785 Dirkje den Heyer (Xav,1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirkje, volgt XIIbg.
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 febr. 1836,1786 † Den Haag Scheveningen 23 sept. 1836.1787
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 juli 1837,1788 † ald. 22 juli 1837.1789
4. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 aug. 1838,1790 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1838.1791
5. Anna, volgt XIIbh.
6. Arie, volgt XIIbi.
7. Cornelia, volgt XIIbj.

XIIbg. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 maart 1834,1792 † Maassluis (Z.H.) 29 sept. 1912, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 18591793 Martinus Hummelman, geb. Maassluis (Z.H.) 4 jan. 1824,1794 † ald. 14 mei 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hummelman, geb. 1859, † Maassluis 6 juli 1859.
2. Levenloos kind, geb. Maassluis 13 juni 1860.
3. Cornelia Hummelman, geb. Maassluis 9 juni 1861, † ald. 25 sept. 1861.
4. Margaretha Hummelman, geb. Maassluis 30 sept. 1862