Parenteel van Meester Heyndrick Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 05 juli 2024. In ALDFAER - formaat

Omvat 8192 personen, waarvan 725 niet-publiek.


De herkomst van Tael'en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle. Zie ook elders op de site. De verbinding tussen Heyndrick en Pier Tael uit Brielle (als zijn vader) is mogelijk maar speculatief.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.1 Heyndrick Tael is geboren omstreeks 1510 in Scheveningen (Holland). Heyndrick is overleden op 11-03-1565 in Scheveningen (Holland), ongeveer 55 jaar oud [bron: Datum van Hendrik Visser].
Adressen:
Kerkstraat, Scheveningen (Holland) (1561; na zijn dood door de weduwe verkocht aan zijn zoon Pieter (op 12-7-1565) voor 512 Carolus guldens.)   [bron: Eric Hornstra]
Pastoerstraat, Scheveningen (Holland) ("Meester Heynrick Tael, een welgesteld man in de Pastoerstraat" .... Bron: Kohier 10e penning 1561.)   [bron: Tweemaandelijks orgaan van de Historische Verenigin van Zuid Holland. Tweede jaargang nr. 3 October 1956 blz, 67]
Beroep:
Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier   [bron: Hendrik Visser, Eric Hornstra]
Titel:
Mr.   [bron: Crugten - Roos]
Afkomst:
De herkomst van Tael’en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle.
De verbinding tussen Heyndrick en Pier (als vader) is speculatief.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.
Een familierelatie tussen Schevelingen en Brielle is ook anderszins aannemelijk.
Zie elders op de site.
Heyndrick trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1532 in Scheveningen (Holland) [bron: hendrik Visser] met Swaentge Claesdr, ongeveer 31 jaar oud. Swaentge is geboren omstreeks 1501 in Scheveningen. Swaentge is overleden in 06-1577 in Scheveningen, ongeveer 76 jaar oud [bron: Johan Taal].
Adres:
Pastoerstraat, Scheveningen (Holland) ("Meester Heynrick Tael, een welgesteld man in de Pastoerstraat" .... Bron: Kohier 10e penning 1561.)   [bron: Tweemaandelijks orgaan van de Historische Verenigin van Zuid Holland. Tweede jaargang nr. 3 October 1956 blz, 67]
Kind van Heyndrick en Swaentge:
1 Pieter Heyndricksz Tael, geboren in 1534 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.
1.1 Pieter Heyndricksz Tael is geboren in 1534 in Scheveningen (Holland), zoon van Heyndrick Mr. Tael (zie 1) en Swaentge Claesdr. Pieter is overleden op 08-06-1602 in Scheveningen (Holland), 67 of 68 jaar oud.
Beroepen:
Suyckerbacker (Suikerraffinadeur)
bakker
Bijzonderheid:
De rekening der geestelijke goederen (Brielle) over 1601 - 1602 vermeldt Pieter Hendrixse Tael te Schevelingen.(H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 24.)   [bron: H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 24.]
Verkoopt 25/1/1602 zijn huis aan de Keizerstraat, hij wordt dan verzorgd wegens zijn leeftijd.   [bron: Scheuer - Roos ]
Pieter:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1569 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek. | Hendrik Visser: trouwjaar = 1559] met Alyt Jans, ongeveer 35 jaar oud. Alyt is geboren in 1534 in Crimpen (Holland), dochter van Jan Jans en Marijtje Alijts de Waert. Alyt is overleden in 06-1594, 59 of 60 jaar oud.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - deel VI   [bron: HGVS]
(2) trouwde, 61 of 62 jaar oud, in 1596 [bron: hendrik Visser] met Maritgen Adriaensdr van Houtwijck.
Kind van Pieter en Alyt:
1 Heyndrick Pieters Tael, geboren in 1569 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.
1.1.1 Heyndrick Pieters Tael is geboren in 1569 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - deel VI], zoon van Pieter Heyndricksz Tael (zie 1.1) en Alyt Jans. Heyndrick is overleden op 30-07-1603 in Scheveningen (Holland), 33 of 34 jaar oud [bron: Datum van Hendrik Visser].
Beroep:
zeeman
Heyndrick trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1595 in Scheveningen (Holland) [bron: hendrik Visser] met Nelleke Gerrits.
Kind van Heyndrick en Nelleke:
1 Jan Hendricksz Tael, geboren omstreeks 1596 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Jan Hendricksz Tael is geboren omstreeks 1596 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - deel VI], zoon van Heyndrick Pieters Tael (zie 1.1.1) en Nelleke Gerrits. Jan is overleden op 21-01-1664 in Scheveningen (Holland), ongeveer 68 jaar oud.
Bijzonderheid:
Volgens Dek was Claertie Gerredts gehuwd met ene Hendrik Janz Taal (Dr. A.W.E. Dek - I.30)
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1618 in Scheveningen (Holland) [bron: Hendrik Visser : gehuwd in 1615; Schimmel] met Claertie Gerredts van Schilperoort, ongeveer 24 jaar oud. Claertie is geboren in 1594 in Scheveningen (Holland), dochter van Gerrit Cornelisz van Schilperoort en Maritge Wouters Bom. Claertie is overleden op 21-11-1668 in Scheveningen (Holland), 73 of 74 jaar oud. Zij is begraven op 25-11-1668 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 27].
Bijzonderheid:
Volgens Dek was Claertie Gerredts gehuwd met ene Hendrik Janz Taal (Dr. A.W.E. Dek - I.30)
Kinderen van Jan en Claertie:
1 Maertge Janse (Maartje) Tael. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Hendrick Jansz Tael, geboren omstreeks 1620. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Pieter Jansz Tael, geboren omstreeks 1629 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.3.
4 Wouter Jansz Tael, geboren omstreeks 1638 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.4.
5 Corsje Jans Tael, geboren omstreeks 1640 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.5.
1.1.1.1.1 Maertge Janse (Maartje) Tael, dochter van Jan Hendricksz Tael (zie 1.1.1.1) en Claertie Gerredts van Schilperoort. Zij is begraven op 05-05-1681 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 114]. Maartje:
(1) trouwde op 23-09-1663 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 106] met Gijs Jansz van Rijs, nadat zij op 02-09-1663 in Scheveningen (Holland) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 106]. Gijs is geboren in Scheveningen (Holland). Gijs is overleden vr 02-09-1668.
(2) trouwde op 02-09-1668 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 160] met Gerbrand Simonsz Pals.
1.1.1.1.2 Hendrick Jansz Tael is geboren omstreeks 1620, zoon van Jan Hendricksz Tael (zie 1.1.1.1) en Claertie Gerredts van Schilperoort. Hendrick is overleden op 12-12-1668 in Scheveningen (Holland), ongeveer 48 jaar oud [bron: Henk Visser: datum]. Hendrick trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1642 met Jaapje Gijssen (Aeffie) Jol, 19 of 20 jaar oud. Aeffie is geboren in 1622 in Scheveningen (Holland). Aeffie is overleden, 85 of 86 jaar oud. Zij is begraven op 23-04-1708 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 263].
Bron:
Hendrik Visser
Kinderen van Hendrick en Aeffie:
1 Gerrit Hendriksz Tael, geboren omstreeks 1644 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.
2 Ghysbrecht Hendricksz (Gijsbert | Ghijs de Waker) Tael, gedoopt op 01-01-1647 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.
3 Aeltgen Hendrickse Tael, gedoopt op 07-08-1650 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.3.
1.1.1.1.2.1 Gerrit Hendriksz Tael is geboren omstreeks 1644 in Scheveningen (Holland), zoon van Hendrick Jansz Tael (zie 1.1.1.1.2) en Jaapje Gijssen (Aeffie) Jol. Gerrit is overleden omstreeks 1672 in Scheveningen (Holland), ongeveer 28 jaar oud [bron: Eric Hornstra].
Beroepen:
visscher
Comenyhouder   [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.30]
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.30
Gerrit trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 31-10-1666 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 141 / Dr. A.W.E. Dek - I.30] met Walichgie Walings de Wit, 22 jaar oud. Walichgie is een dochter van Waling Garbrantsz de Wit. Zij is gedoopt op 17-03-1644 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 25 / Dr. A.W.E. Dek - I.30]. Walichgie is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 03-06-1719 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 56 / Dr. A.W.E. Dek - I.30].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.30
Getuige bij:
13-12-1693     doop Claertje Hendrikse Tael (1693-1774) [zie 1.1.1.1.2.1.1.1]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 217 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]
25-02-1703     doop Gerritje Hendrikse Tael (1703-1746) [zie 1.1.1.1.2.1.1.8]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 289 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]
09-11-1704     doop Dirkje Hendrikse Tael (geb. 1704) [zie 1.1.1.1.2.1.1.9]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 306 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]
21-10-1708     doop Aefje Hendrikse Tael (1708-na 1740) [zie 1.1.1.1.2.1.1.10]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 343 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]
Kinderen van Gerrit en Walichgie:
1 Hendrik Gerritsz Tael, gedoopt op 20-03-1667 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.
2 Ariaentge Gerritse Tael, gedoopt op 19-08-1668 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.2.
3 Leendert Gerritsz Tael, gedoopt op 02-02-1670 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.3.
4 Arij Gerritsz (Arij / Arie / Aryen) Tael, gedoopt op 04-10-1671 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.
1.1.1.1.2.1.1 Hendrik Gerritsz Tael, zoon van Gerrit Hendriksz Tael (zie 1.1.1.1.2.1) en Walichgie Walings de Wit. Hij is gedoopt op 20-03-1667 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.30]. Hendrik is overleden in 1716, 48 of 49 jaar oud [bron: Dr. A.W.E. Dek - deel VI].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.30 / II.xxx.400
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1693 in Scheveningen (Holland) [bron: hendrik Visser] met Claasje van Schie. Claasje is geboren in Noordwijk.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Kinderen van Hendrik en Claasje:
1 Claertje Hendrikse Tael, gedoopt op 13-12-1693 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.
2 Gerrit Hendriksz Taal [1.1.1.1.2.1.1.2]. Hij is gedoopt op 02-01-1695 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 225 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Gerrit is overleden, 7 maanden oud. Hij is begraven op 18-08-1695 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 192 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
3 Gerrit Hendriksz Tael, gedoopt op 05-02-1696 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.3.
4 Ariaentje Hendrikse Tael [1.1.1.1.2.1.1.4]. Zij is gedoopt op 10-03-1697 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 240 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Ariaentje is overleden, 17 jaar oud. Zij is begraven op 18-12-1714 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 31 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
5 Jan Hendriksz Tael [1.1.1.1.2.1.1.5]. Hij is gedoopt op 15-02-1699 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 254 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Jan is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 12-04-1699 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 215 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
6 Geertje Hendrikse Tael [1.1.1.1.2.1.1.6]. Zij is gedoopt op 13-06-1700 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 265 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Geertje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 03-10-1701 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 229 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Begraven::
Datum is waarschijnlijk, niet zeker.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
7 Annitje Hendrikse (Johanna) Tael, gedoopt op 18-12-1701 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.7.
8 Gerritje Hendrikse Tael, gedoopt op 25-02-1703 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.8.
9 Dirkje Hendrikse Tael [1.1.1.1.2.1.1.9]. Zij is gedoopt op 09-11-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 306 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Bij de doop van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Walichgie Walings de Wit (1644-1719) [zie 1.1.1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
10 Aefje Hendrikse Tael [1.1.1.1.2.1.1.10]. Zij is gedoopt op 21-10-1708 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 343 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Bij de doop van Aefje was de volgende getuige aanwezig: Walichgie Walings de Wit (1644-1719) [zie 1.1.1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde]. Aefje is overleden na 31-07-1740, minstens 31 jaar oud.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Getuige bij:
31-07-1740     doop Klaartje Simonse Tuit (geb. 1740) [zie 1.1.1.1.2.1.1.11.1]    [tante moederszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 255]
11 Kniertje Hendrikse (Krijntie) Tael, gedoopt op 09-03-1710 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.11.
12 Trijnje Hendrikse Taal [1.1.1.1.2.1.1.12]. Zij is gedoopt op 11-09-1712 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 24 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Trijnje is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 14-12-1714 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 31 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
13 Marytje Hendrikse Taal [1.1.1.1.2.1.1.13]. Zij is gedoopt op 11-09-1712 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 24 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Marytje is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 14-12-1714 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 31].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
1.1.1.1.2.1.1.1 Claertje Hendrikse Tael, dochter van Hendrik Gerritsz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Claasje van Schie. Zij is gedoopt op 13-12-1693 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 217 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Bij de doop van Claertje was de volgende getuige aanwezig: Walichgie Walings de Wit (1644-1719) [zie 1.1.1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde]. Claertje is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 08-04-1774 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 84 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Frans Jordan; http://home.kabelfoon.nl/~fhjordan/kw81.html#1635
Claertje trouwde, 26 jaar oud, op 04-12-1720 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 27] met Arien Jorisz Buijtenheck, 29 jaar oud. Hij is gedoopt op 27-06-1691 in Scheveningen (Holland). Arien is overleden op 13-07-1746 in Scheveningen (Holland), 55 jaar oud.
Bron:
Frans Jordan; http://home.kabelfoon.nl/~fhjordan/kw81.html#1635
Kinderen van Claertje en Arien:
1 Joris Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.1]. Hij is gedoopt op 24-11-1720 in Scheveningen. Joris is overleden op 30-08-1721 in Scheveningen, 9 maanden oud.
2 Joris Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 25-01-1722 in Scheveningen.
3 Heindrijntje Ariense Buitenhek, gedoopt op 22-08-1723 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.3.
4 Jannitje Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.4]. Zij is gedoopt op 24-06-1725 in Scheveningen. Jannitje is overleden op 26-01-1726 in Scheveningen, 7 maanden oud.
5 Arentje (Klaartje?) Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.5]. Zij is gedoopt op 03-08-1727 in Scheveningen. Klaartje? is overleden op 31-08-1728 in Scheveningen, 1 jaar oud.
6 Engel Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.6]. Hij of zij is gedoopt op 05-12-1728 in Scheveningen. Engel is overleden op 27-10-1733 in Scheveningen, 4 jaar oud.
7 Anna Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.7]. Zij is gedoopt op 22-10-1730 in Scheveningen. Anna is overleden op 20-11-1733 in Scheveningen, 3 jaar oud.
8 Leendert Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.8]. Hij is gedoopt op 13-04-1732 in Scheveningen. Leendert is overleden op 08-05-1732 in Scheveningen, 25 dagen oud.
9 Engeltje Buitenhek [1.1.1.1.2.1.1.1.9]. Hij of zij is gedoopt op 13-10-1734 in Scheveningen.
1.1.1.1.2.1.1.1.3 Heindrijntje Ariense Buitenhek, dochter van Arien Jorisz Buijtenheck en Claertje Hendrikse Tael (zie 1.1.1.1.2.1.1.1). Zij is gedoopt op 22-08-1723 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 122]. Heindrijntje is overleden na 1763, minstens 40 jaar oud. Heindrijntje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-02-1746 in Scheveningen (Holland) met Arij Blok, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op 29-10-1719 in Scheveningen. Arij is overleden vr 23-01-1763 in Scheveningen, ten hoogste 43 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 23-01-1763 in Scheveningen (Holland) met Joannis (Jan) Ros, 49 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.2.10.1 voor persoonsgegevens van Jan.
1.1.1.1.2.1.1.3 Gerrit Hendriksz Tael, zoon van Hendrik Gerritsz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Claasje van Schie. Hij is gedoopt op 05-02-1696 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 231 / Dr. A.W.E. Dek - II109 / VI]. Gerrit is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1749 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 207 / Dr. A.W.E. Dek - II.109 / VI].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.109 / VI
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 23-04-1719 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 3 / Dr. A.W.E. Dek - II.96] met Treyntje Janse Vis, 19 jaar oud. Zij is gedoopt op 17-05-1699 [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.109]. Treyntje is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1761 [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.109].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.109
Kinderen van Gerrit en Treyntje:
1 Heindrik Gerritsz Taal [1.1.1.1.2.1.1.3.1]. Hij is gedoopt op 03-12-1721 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 107 / Dr. A.W.E. Dek - II.109].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.109
2 Joannis Taal [1.1.1.1.2.1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 21-09-1727 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1721 - 1731 Bladnr.160 / Dr. A.W.E. Dek - II.109]. Joannis is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 22-01-1731 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.109].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.109
3 Jan Gerritsz Taal [1.1.1.1.2.1.1.3.3]. Hij is gedoopt op 25-02-1731 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1721 - 1731 Bladnr. 191 / Dr. A.W.E. Dek - II.109].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.109
1.1.1.1.2.1.1.7 Annitje Hendrikse (Johanna) Tael, dochter van Hendrik Gerritsz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Claasje van Schie. Zij is gedoopt op 18-12-1701 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 279 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Johanna is overleden, 25 jaar oud. Zij is begraven op 14-10-1727 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 09-03-1727 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 123 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400] met Johan van der Lis | Leij.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Kind van Johanna en Johan:
1 Anna v.d. Lis [1.1.1.1.2.1.1.7.1]. Zij is gedoopt op 12-10-1727 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.xxx]. Anna is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op 14-03-1759 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.xxx].
1.1.1.1.2.1.1.8 Gerritje Hendrikse Tael, dochter van Hendrik Gerritsz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Claasje van Schie. Zij is gedoopt op 25-02-1703 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 289 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Bij de doop van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Walichgie Walings de Wit (1644-1719) [zie 1.1.1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde]. Gerritje is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op 28-11-1746 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Gerritje trouwde, 33 jaar oud, op 16-12-1736 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1734 - 1737 Bladnr. 347 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400] met Jan Abrahamse Roelevelt, 30 jaar oud. Jan is een zoon van Abraham Jacobsz Roelevelt en Pieternellitie Janse (Pietertje) Houtman. Hij is gedoopt op 24-10-1706 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Blznr. 325]. Jan is overleden omstreeks 1754, ongeveer 48 jaar oud.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Kinderen van Gerritje en Jan:
1 Pieter Jansz Roelevelt [1.1.1.1.2.1.1.8.1]. Hij is gedoopt op 01-07-1742 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 2].
2 Pieter Jansz Roelevelt [1.1.1.1.2.1.1.8.2]. Hij is gedoopt op 01-12-1748 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 20].
1.1.1.1.2.1.1.11 Kniertje Hendrikse (Krijntie) Tael, dochter van Hendrik Gerritsz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Claasje van Schie. Zij is gedoopt op 09-03-1710 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 2 / Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400]. Krijntie is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 27-09-1777 in Rotterdam (Holland) [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.xxx.400
Overlijden:
Waaeschijnlijk deze datum;
Overledene Kniertje Taal
Begraven 27-09-1777 te Rotterdam
Opmerkingen overledene was 77 jaar; Armhuijs
Bron DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
  [bron: Bron DTB Rotterdam inv. 44 Begraven ]
Krijntie trouwde, 30 jaar oud, op 03-04-1740 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1738 - 1742 Bladnr. 54] met Simon Tuenis Tuit.
Kind van Krijntie en Simon:
1 Klaartje Simonse Tuit [1.1.1.1.2.1.1.11.1]. Zij is gedoopt op 31-07-1740 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 255]. Bij de doop van Klaartje was de volgende getuige aanwezig: Aefje Hendrikse Tael (1708-na 1740) [zie 1.1.1.1.2.1.1.10] [tante moederszijde].
1.1.1.1.2.1.2 Ariaentge Gerritse Tael, dochter van Gerrit Hendriksz Tael (zie 1.1.1.1.2.1) en Walichgie Walings de Wit. Zij is gedoopt op 19-08-1668 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 153 / Dr. A.W.E. Dek - I.30]. Ariaentge is overleden, 71 jaar oud. Zij is begraven op 26-12-1739 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 167].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.30
Ariaentge:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1691 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 105 / Dr. A.W.E. Dek - I.30] met Crijn Jansz Harteveld, 25 of 26 jaar oud. Crijn is geboren in 1665 [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.30]. Crijn is overleden in 1714, 48 of 49 jaar oud [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.30].
Bijzonderheid:
Regerend kerkmeester in 1714
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 27-12-1716 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1712 - 1718 Bladnr. 243] met Eeuwit Ariens van der Kraa.
Kind van Ariaentge en Crijn:
1 Kniertje Crijne Harteveld [1.1.1.1.2.1.2.1]. Zij is gedoopt op 30-05-1700 in Scheveningen [bron: Zebregs]. Kniertje is overleden op 17-03-1764 in Scheveningen, 63 jaar oud.
Bron:
Hendrik Visser
1.1.1.1.2.1.3 Leendert Gerritsz Tael, zoon van Gerrit Hendriksz Tael (zie 1.1.1.1.2.1) en Walichgie Walings de Wit. Hij is gedoopt op 02-02-1670 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 160 / Dr. A.W.E. Dek - I.30 / II.137]. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert | Ghijs de Waker Tael (1647-1696) [zie 1.1.1.1.2.2] [oom vaderszijde]. Leendert is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 01-07-1719 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 56].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.29 / I.30 / II.137
Leendert trouwde, 34 jaar oud, op 18-05-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 153 / Dr. A.W.E. Dek - II.137] met Gerritje Gerbrants Turfboer, 28 jaar oud. Gerritje is een dochter van Gerbrand Teunisz Turfboer en Trijntje Janse. Zij is gedoopt op 08-01-1676 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 44 / Dr. A.W.E. Dek - I.29 / II.137]. Gerritje is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 01-11-1724 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 83 / Dr. A.W.E. Dek - I.29 / II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.29 / II.137
Kinderen van Leendert en Gerritje:
1 Gerrit Leendertsz Tael [1.1.1.1.2.1.3.1]. Hij is gedoopt op 30-07-1705 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 313 / Dr. A.W.E. Dek - II.137]. Gerrit is overleden, 23 dagen oud. Hij is begraven op 22-08-1705 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 250 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
2 N.N. Tael [1.1.1.1.2.1.3.2], levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op 04-06-1707 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 259 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
Doop:
Geen gedoopt kind aangetroffen in dit jaar. Aanname van levenloos geboren.   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 ]
3 N.N. Tael [1.1.1.1.2.1.3.3]. Hij of zij is gedoopt op 27-05-1708 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 338]. N.N. is overleden, 1 maand oud. Hij of zij is begraven op 04-07-1708 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 246 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
Doop:
Geen voornaam genoteerd in het doopboek.   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 338]
4 Gerbrand Leendertsz Tael, gedoopt op 18-08-1709 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.3.4.
5 Gerrit Leendertsz Tael [1.1.1.1.2.1.3.5]. Hij is gedoopt op 27-09-1711 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 17 / Dr. A.W.E. Dek - II.137]. Gerrit is overleden, 7 maanden oud. Hij is begraven op 28-04-1712 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 16 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
6 Trijntje Leendertse Tael [1.1.1.1.2.1.3.6]. Zij is gedoopt op 05-03-1713 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 30]. Trijntje is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 27-05-1713 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 22 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
7 Marytje Leendertse Tael [1.1.1.1.2.1.3.7]. Zij is gedoopt op 13-05-1714 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.137]. Marytje is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op 28-07-1718 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 48].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
Overlijden:
Datum begraven kan ook betrekking hebben op zuster Anna Leendertse.   [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 48]
8 Anna Leendertse Tael [1.1.1.1.2.1.3.8]. Zij is gedoopt op 20-12-1716 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Blad 62 / Dr. A.W.E. Dek - II.137]. Anna is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 28-07-1718 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 48].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137
Overlijden:
Datum begraven kan ook betrekking hebben op zuster Marytje Leendertse.   [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 48]
1.1.1.1.2.1.3.4 Gerbrand Leendertsz Tael, zoon van Leendert Gerritsz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.3) en Gerritje Gerbrants Turfboer. Hij is gedoopt op 18-08-1709 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 350 / Dr. A.W.E. Dek - II.137]. Gerbrand is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op 28-11-1744 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 187 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137 / III.262
Gerbrand trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1734 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1730 - 1734 Bladnr. 286 / Dr. A.W.E. Dek - II.137] met Geertie Cornelisdr den Heyer, 30 jaar oud. Geertie is een dochter van Cornelis Ariesz den Heyer en Maertje Dominnicusse. Zij is gedoopt op 19-08-1703 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 293 / Dr. A.W.E. Dek - II.137]. Geertie is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-1753 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 224 / Dr. A.W.E. Dek - II.137].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.137 / III.262
Kinderen van Gerbrand en Geertie:
1 Leendert Taal [1.1.1.1.2.1.3.4.1]. Hij is gedoopt op 30-01-1735 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 221 / Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Leendert is overleden, 22 dagen oud. Hij is begraven op 21-02-1735 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 150 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
2 Cornelis Garbrandsz Taal [1.1.1.1.2.1.3.4.2]. Hij is gedoopt op 30-01-1735 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 221 / Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Cornelis is overleden, 20 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1755 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 235 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
1.1.1.1.2.1.4 Arij Gerritsz (Arij / Arie / Aryen) Tael, zoon van Gerrit Hendriksz Tael (zie 1.1.1.1.2.1) en Walichgie Walings de Wit. Hij is gedoopt op 04-10-1671 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 7 / Dr. A.W.E. Dek - I.30 / II.74]. Arij / Arie / Aryen is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 19-09-1720 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.30 / II.74
Arij / Arie / Aryen trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1697 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 127 / Dr. A.W.E. Dek - II.74] met Leuntje Maertens de Wit, 31 jaar oud. Zij is gedoopt op 10-05-1665 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Leuntje is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 24-08-1727 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Leuntje trouwde voorheen met Willem Tasman (ovl. 1696). Dit huwelijk werd ontbonden op 09-07-1696 (Overlijden van Tasman). Leuntje trouwde later op 04-02-1725 [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.74] met Cornelis Arie Man.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Kinderen van Arij / Arie / Aryen en Leuntje:
1 Gerrit Ariesz Tael, gedoopt op 13-07-1698 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.
2 Willem Arijsz Tael [1.1.1.1.2.1.4.2]. Hij is gedoopt op 06-09-1699 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 257 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Willem is overleden, 6 dagen oud. Hij is begraven op 12-09-1699 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 217 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
3 Korsje Arijse (Christina | Korsje Ariens) Tael, gedoopt op 05-12-1700 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.3.
4 Willem Arijsz Tael [1.1.1.1.2.1.4.4]. Hij is gedoopt op 11-01-1702 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 279 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Willem is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 17-05-1702 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 233 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
5 Willem Arijsz Tael [1.1.1.1.2.1.4.5]. Hij is gedoopt op 11-02-1703 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 288 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Willem is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 19-06-1703 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 239 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
6 Willem Arijsz Tael [1.1.1.1.2.1.4.6]. Hij is gedoopt op 24-02-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 300 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Willem is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 30-03-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 241 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Overlijden:
Begraafdatum kan ook slaan op de andere tweeling: Dirkje.   [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 242]
7 Dirkje Arijse Tael [1.1.1.1.2.1.4.7]. Zij is gedoopt op 24-02-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 300 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Dirkje is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 22-05-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 242 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Overlijden:
Begraafdatum kan ook betrekking hebben op de andere tweeling: Willem (van 1704).   [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 242]
8 Michiel Tael [1.1.1.1.2.1.4.8]. Hij is gedoopt op 04-10-1705 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 315 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Michiel is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 30-01-1706 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 315 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
9 Michiel Arijsz Tael [1.1.1.1.2.1.4.9]. Hij is gedoopt op 27-05-1707 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 338 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Michiel is overleden, 1 dag oud. Hij is begraven op 28-05-1707 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 258 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Naam vastgesteld door Dek, doop- en begraafboek geven geen voornaam.
10 Anna Arijse Tael, gedoopt op 05-12-1708 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.10.
1.1.1.1.2.1.4.1 Gerrit Ariesz Tael, zoon van Arij Gerritsz (Arij / Arie / Aryen) Tael (zie 1.1.1.1.2.1.4) en Leuntje Maertens de Wit. Hij is gedoopt op 13-07-1698 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 249]. Gerrit is overleden vr 1763, ten hoogste 65 jaar oud [bron: Niek Ouwehand].
Huwelijk:
Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810 :

27-04-1721 te Katwijk a. Z.
  [bron: Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810]
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1721 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 33 / Dr. A.W.E. Dek - II.74] met Jannetje Angse Ouwehand, 21 jaar oud. Jannetje is een dochter van Angse Gijse Ouwehand en Neeltje Cornelisse. Zij is gedoopt op 08-08-1699 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk]. Jannetje is overleden, 63 jaar oud. Zij is begraven op 14-02-1763 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk].
Huwelijk:
Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810 :

27-04-1721 te Katwijk a. Z.
  [bron: Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810]
Kinderen van Gerrit en Jannetje:
1 Arentje Gerritse Taal, gedoopt op 13-12-1722 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.
2 Neeltje Gerritse Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.2]. Zij is gedoopt op 02-04-1724 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
3 Arie Gerritsz Taal, gedoopt op 16-09-1725 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.
4 Leuntje Gerritse Taal, gedoopt op 04-07-1728 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.4.
5 Annetje Gerritse Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.5]. Zij is gedoopt op 16-07-1730 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
6 Korsje Gerritse Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.6]. Zij is gedoopt op 18-11-1731 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
7 Angze Gerritsz Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.7]. Hij is gedoopt op 18-01-1733 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Angze is overleden vr 05-11-1741 in Katwijk aan zee (Holland), ten hoogste 8 jaar oud.
8 Ary Gerritsz Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.8]. Hij is gedoopt op 19-01-1733 in Katwijk aan zee (Holland).
9 Grietje Gerritse Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.9]. Zij is gedoopt op 12-12-1734 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
10 Neeltje Gerritse Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.10]. Zij is gedoopt op 03-11-1737 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
11 Angze Gerritsz Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.11]. Hij is gedoopt op 05-11-1741 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Angze is overleden vr 24-01-1743 in Katwijk aan zee, ten hoogste 1 jaar oud.
12 Angze Gerritsz Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.12]. Hij is gedoopt op 24-01-1743 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
1.1.1.1.2.1.4.1.1 Arentje Gerritse Taal, dochter van Gerrit Ariesz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.4.1) en Jannetje Angse Ouwehand. Zij is gedoopt op 13-12-1722 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Arentje is overleden, 53 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1776 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.]. Arentje trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1749 in Den Haag (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 230] met Kornelis Woutersz Pronk, 31 jaar oud. Kornelis is een zoon van Wouter Cornelisz Pronk en Aaltje Janse Westerduijn. Hij is gedoopt op 31-10-1717 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 70 / Dr. A.W.E. Dek - III.]. Kornelis is overleden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 07-03-1796 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 265]. Kornelis is weduwnaar van Maria Siere (Marritje) Blok (1718-vr 1749), met wie hij trouwde op 06-05-1742 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1742-1747 Blad 105].
Kinderen van Arentje en Kornelis:
1 Gerritje Cornelisse Pronk, gedoopt op 14-01-1750 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.
2 N.N. Pronk [1.1.1.1.2.1.4.1.1.2], geboren in 02-1752. N.N. is overleden op 07-02-1752 in Scheveningen (Holland), 7 dagen oud. Hij of zij is begraven [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 218].
3 Alida Cornelisse Pronk [1.1.1.1.2.1.4.1.1.3]. Zij is gedoopt in 02-1753 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 34v].
4 Christina Cornelisse (Korstina / Korsje) Pronk, gedoopt op 19-05-1754 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.
5 Alida Cornelisse (Aaltje) Pronk, gedoopt op 26-02-1758 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.5.
6 Jannetje Cornelisse Pronk, gedoopt op 22-02-1761 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.
1.1.1.1.2.1.4.1.1.1 Gerritje Cornelisse Pronk, dochter van Kornelis Woutersz Pronk en Arentje Gerritse Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1). Zij is gedoopt op 14-01-1750 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 23v]. Gerritje is overleden op 17-12-1830 in Scheveningen (Holland), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1830 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1830 nummer 1393].
Getuige bij:
23-09-1781     doop Arentje Janse Overduin (geb. 1781) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.4]    [tante moederszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 98]
Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1776 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 266] met Arie Kuiper. Arie is overleden vr 17-12-1830.
Kinderen van Gerritje en Arie:
1 Lena Ariese Kuiper [1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1]. Zij is gedoopt op 09-03-1777 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 39].
2 Arentje Ariese Kuiper [1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2]. Zij is gedoopt op 23-01-1780 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 77].
3 Machiel Ariesz Kuiper [1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.3]. Hij is gedoopt op 30-05-1784 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 131].
4 Korstiaan Ariesz Kuiper [1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.4], geboren op 15-06-1787 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 17-06-1787 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1787 - 1791 Bladnr. 169].
1.1.1.1.2.1.4.1.1.4 Christina Cornelisse (Korstina / Korsje) Pronk, dochter van Kornelis Woutersz Pronk en Arentje Gerritse Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1). Zij is gedoopt op 19-05-1754 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 38v]. Korstina / Korsje is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 29-11-1786 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 170]. Korstina / Korsje trouwde, 21 jaar oud, op 05-11-1775 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 260] met Jan Dirkse (Johannis) Overduin, 22 of 23 jaar oud. Johannis is geboren in 1752. Johannis is overleden in 1808, 55 of 56 jaar oud. Johannis trouwde later op 17-08-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 106] met Leuntje Klaarse Pronk (1771-1843).
Kinderen van Korstina / Korsje en Johannis:
1 Maria Janse Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.1]. Zij is gedoopt op 07-04-1776 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 29].
2 Kornelis Jansz Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.2]. Hij is gedoopt op 21-12-1777 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 50].
3 Gijsbert Jansz Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.3]. Zij is gedoopt op 16-01-1780 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 77].
4 Arentje Janse Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.4]. Zij is gedoopt op 23-09-1781 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 98]. Bij de doop van Arentje was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Cornelisse Pronk (1750-1830) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.1] [tante moederszijde].
5 Dirk Jansz Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.5]. Hij is gedoopt op 24-11-1782 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 113].
6 Johanna Janse Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.4.6]. Zij is gedoopt op 08-08-1784 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 133].
1.1.1.1.2.1.4.1.1.5 Alida Cornelisse (Aaltje) Pronk, dochter van Kornelis Woutersz Pronk en Arentje Gerritse Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1). Zij is gedoopt op 26-02-1758 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 52v]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1781 in Scheveningen (Holland) met Cornelis Cornelisz Jonker.
Kinderen van Aaltje en Cornelis:
1 Immetje Cornelisse Jonker [1.1.1.1.2.1.4.1.1.5.1]. Zij is gedoopt op 06-01-1782 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 103].
2 Kornelia Cornelisse Jonker [1.1.1.1.2.1.4.1.1.5.2]. Zij is gedoopt op 10-08-1783 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 123].
3 Aafje Cornelisse Jonker [1.1.1.1.2.1.4.1.1.5.3]. Zij is gedoopt op 27-03-1785 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 142].
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6 Jannetje Cornelisse Pronk, dochter van Kornelis Woutersz Pronk en Arentje Gerritse Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1). Zij is gedoopt op 22-02-1761 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 62v]. Jannetje is overleden op 22-09-1839 in Den Haag (Holland), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1839 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1839 nummer 1153]. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1785 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 4] met Leendert Dirksz Overduijn, ongeveer 30 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1755. Leendert is overleden op 06-01-1830 in Den Haag (Holland), ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1830 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1830 Aktenr. 51].
Bron:
Burgelijke stand Katwijk, huwelijksacte nr 22. Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)   [bron: Genlias]
Kinderen van Jannetje en Leendert:
1 Johanna Leendertse Overduin [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.1]. Zij is gedoopt op 08-01-1786 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 153].
2 Corstina Leendertse Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.2], geboren op 02-10-1787 in Scheveningen (Holland). Zij is gedoopt op 07-10-1787 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1787 - 1791 Bladnr. 172].
3 Dirk Leendertsz Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.3], geboren op 01-11-1789 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 08-11-1789 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1787 - 1791 Bladnr. 202].
4 Arendje Leendertse Overduin, geboren omstreeks 1792 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.
5 Johannes (Jan) Overduin, geboren op 05-04-1794 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.5.
6 Zier Leendertsz Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.6], geboren op 25-01-1797 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 29-01-1797 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 56].
7 Dirkje Leendertse Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.7], geboren op 18-12-1799 in Scheveningen (Dep. van de Delf). Zij is gedoopt op 22-12-1799 in Scheveningen (Dep. van de Delf) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 96].
8 Kornelia Leendertse Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.8], geboren op 30-11-1801 in Scheveningen (Dep. van de Delf). Zij is gedoopt op 06-12-1801 in Scheveningen (Dep. van de Delf) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 123].
9 Kornelis Leendertsz Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.9], geboren op 08-09-1803 in Scheveningen (Dep. Holland). Hij is gedoopt op 11-09-1803 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 151].
10 Maria Leendertse Overduijn [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.10], geboren op 08-09-1803 in Scheveningen (Dep. Holland). Zij is gedoopt op 11-09-1803 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 151].
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4 Arendje Leendertse Overduin is geboren omstreeks 1792 in Scheveningen (Holland), dochter van Leendert Dirksz Overduijn en Jannetje Cornelisse Pronk (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6). Arendje is overleden op 16-03-1871 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1871 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1871 Aktenr. 1498].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 455   [bron: Haags Gemeentearchief]
Arendje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 10-11-1822 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Burgerlijke stand Katwijk - Huwelijk Acte nr 22 / Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Arij Jacobsz Taal, 29 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.1 voor persoonsgegevens van Arij.
Kinderen van Arendje en Arij:
1 Josina Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.1], geboren op 19-11-1822 in Katwijk (Z.H.) [bron: Genealogie Katwijk]. Josina is overleden op 05-10-1832 in Katwijk (Z.H.), 9 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk].
2 Dirkje (Derkje) Taal, geboren op 29-06-1825 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.2.
3 Jaapje Taal, geboren op 08-10-1828 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.3.
4 Jannetje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.4], geboren op 17-06-1831 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk]. Jannetje is overleden op 31-08-1851 om 15:00 in Den Haag Scheveningen, 20 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1851 nummer 1335]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1851 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1851 nummer 1335].
5 Jacobus (Jacob) Taal, geboren op 07-12-1833 in Katwijk (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5.
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.2 Dirkje (Derkje) Taal is geboren op 29-06-1825 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 955, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Arij Jacobsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.1) en Arendje Leendertse Overduin (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1825 [bron: Geboorte akte 955, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Derkje waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert de Ruijter (Ruyter) (geb. 1761) en Wouter de Jong (geb. ±1775). Derkje is overleden op 28-12-1879 om 00:30 in Den Haag Scheveningen, 54 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1879 nummer 2983]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1879 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1879 nummer 2983]. Derkje trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1849 in Den Haag Scheveningen [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 455] met Maarte(n) van der Hak, ongeveer 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Maarte(n) waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Stade (geb. ±1795), Johannes Theodorus van Dijck (geb. ±1798) en Johannes Pijpers (geb. ±1808). Maarte(n) is geboren omstreeks 1822 in Den Haag Scheveningen [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 455].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 35 (gekoppeld obv. geboortejaar)   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
19-01-1859     huwelijk [waarschijnlijk] Jacob Taal (1833-1866) en Alida Kuijt (1830-1911) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5]    [zwager bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 35]
Kinderen van Derkje en Maarte(n):
1 Dirk van der Hak [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.2.1], geboren op 28-10-1859 in Den Haag Scheveningen [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Geboorteakten, akte 2330]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1859 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Geboorteakten, akte 2330]. Bij de geboorteaangifte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790) en Peter (Pieter) Bles (geb. 1793).
2 Maarten van der Hak [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.2.2], geboren omstreeks 1867 in Den Haag Scheveningen. Maarten is overleden op 29-10-1908 in Rotterdam, ongeveer 41 jaar oud.
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.3 Jaapje Taal is geboren op 08-10-1828 om 02:00 in Scheveningen (Holland) [bron: Geboorte akte 1492, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Arij Jacobsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.1) en Arendje Leendertse Overduin (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1828 [bron: Geboorte akte 1492, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaapje waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Groen (geb. ±1802) en Jan Groen (geb. ±1805). Jaapje is overleden op 30-07-1895 om 17:00 in Den Haag (Z.H.), 66 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1895 nummer 2281]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1895 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1895 nummer 2281].
Beroep:
Werkster   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 702]
Jaapje trouwde, 35 jaar oud, op 09-12-1863 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 702] met Cornelis de Jong, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jaapje en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Roeleveld (geb. 1788), Maarten Hoek van der Zwan (geb. ±1806), Jan de Niet (geb. ±1807) en Jacob van der Toorn (geb. ±1821). Cornelis is geboren op 16-02-1839 in Scheveningen (Holland), zoon van Gerrit Huijbertsz de Jong en Leuntje Huibertse Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1839 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1839 Aktenr. 310].
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5 Jacobus (Jacob) Taal is geboren op 07-12-1833 in Katwijk (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 35 / Genealogie Katwijk], zoon van Arij Jacobsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.1) en Arendje Leendertse Overduin (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4). Jacob is overleden op 17-07-1866 in Den Haag (Z.H.), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1866 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1866 nummer 1891]. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 19-01-1859 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 35] met Alida Kuijt, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Alida waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Klaas Buys (Buis) (geb. ±1813), [waarschijnlijk] Maarte(n) van der Hak (geb. ±1822) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.2] [zwager bruidegom], Jan Vianen (geb. ±1823) en Arie Roos (geb. ±1825). Alida is geboren op 06-08-1830 in Noordwijk aan zee (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 35], dochter van Jacob Kuit en Petronella Janse (Pietertje) Cramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1830 [bron: ELo Gemeente Noordwijk BS Geboorteaktenr. 64]. Alida is overleden op 12-09-1911 in Den Haag (Z.H.), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1911 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1911 nummer 2867]. Alida trouwde later op 21-02-1872 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1872 aktenummer 95] met Gijsbert Tuinebreijer (1823-1890).
Kinderen van Jacob en Alida:
1 Arendje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5.1], geboren op 12-04-1860 om 14:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 843, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1860 [bron: Geboorte akte 843, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790) en Gerrit Duwingshoff (geb. ±1799). Arendje is overleden op 15-12-1939 om 10:45 in Den Haag, 79 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1939 nummer B 2377]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1939 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1939 nummer B 2377].
2 Dirkje Taal, geboren op 15-03-1862 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5.2.
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5.2 Dirkje Taal is geboren op 15-03-1862 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 633, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Jacobus (Jacob) Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.5) en Alida Kuijt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1862 [bron: Geboorte akte 633, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Koenen (geb. ±1795) en Jacob Kuit (geb. ±1803). Dirkje is overleden op 30-01-1940 om 17:00 in Den Haag, 77 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer A 317]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1940 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer A 317]. Dirkje begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.5 Johannes (Jan) Overduin is geboren op 05-04-1794 in Scheveningen (Holland), zoon van Leendert Dirksz Overduijn en Jannetje Cornelisse Pronk (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6). Hij is gedoopt op 06-04-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 26]. Jan is overleden op 15-08-1832 in Den Haag (Holland), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1832 Aktenr. 1571].
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 120   [bron: Haags Gemeentearchief]
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 21-02-1827 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1827 aktenummer 45] met Cornelia Spaans, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-03-1803 in Scheveningen (Dep. Holland). Zij is gedoopt op 13-03-1803 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 143]. Cornelia is overleden op 28-04-1883 in Den Haag (Z.H.), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1883 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1883 Aktenr. 1114].
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 120   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kind van Jan en Cornelia:
1 Leenderd Overduin, geboren op 02-02-1832 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.5.1.
1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.5.1 Leenderd Overduin is geboren op 02-02-1832 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Johannes (Jan) Overduin (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.5) en Cornelia Spaans. Leenderd is overleden op 07-01-1917 om 20:00 in Den Haag (Z.H.), 84 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 120]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1917 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 120].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag ]
Leenderd:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-12-1857 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 576] met Arendje den Heijer, 31 jaar oud. Arendje is geboren op 23-04-1826 in Scheveningen (Holland), dochter van Simon Ariesz den Heijer en Aagje Gerrebrandse Bron. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1826 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1826 Aktenr. 647]. Arendje is overleden op 10-09-1887 in Den Haag (Z.H.), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1887 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1887 Aktenr. 2292].
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 20-11-1889 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Akten van huwelijk, akte 1049] met Jobje Taal, 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leenderd en Jobje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Wouter Vink (geb. ±1823), Hendrik Fehling (geb. ±1828), Christiaan Wilhelm Mulder (geb. ±1834) en Johannes (Jan) van Rijn (geb. 1849). Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3 voor persoonsgegevens van Jobje.
1.1.1.1.2.1.4.1.3 Arie Gerritsz Taal, zoon van Gerrit Ariesz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.4.1) en Jannetje Angse Ouwehand. Hij is gedoopt op 16-09-1725 in Katwijk aan zee (Holland). Arie is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1768 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk]. Arie trouwde, 24 jaar oud, op 14-12-1749 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810] met Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode, 24 of 25 jaar oud. Trijntje is geboren in 1724 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: W.P. Jansen / Genealogie Katwijk], dochter van Leendert van Duijvenbode. Trijntje is overleden in 1784, 59 of 60 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk].
Kinderen van Arie en Trijntje:
1 Weijntje Taal, gedoopt op 15-03-1750 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.1.
2 Neeltje Ariese Taal, gedoopt op 21-11-1751 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.2.
3 Gerrit Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.3]. Hij is gedoopt op 29-07-1752 in Rijswijk.
4 Gerrit Ariese Taal, gedoopt op 29-07-1753 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.
5 Leendert Taal, gedoopt op 16-03-1755 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.
6 Cornelis Ariesz Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.6]. Hij is gedoopt op 01-01-1757 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775].
7 Cornelis Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.7]. Hij is gedoopt op 17-09-1758 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Cornelis is overleden op 02-10-1829 in Katwijk (Z.H.), 71 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk].
8 Jacob Taal, gedoopt op 14-06-1761 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.
9 Jannetie Taal, gedoopt op 18-09-1763 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.9.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.1 Weijntje Taal, dochter van Arie Gerritsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3) en Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode. Zij is gedoopt op 15-03-1750 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Weijntje trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1775 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk] met Jacob Hoek, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1750.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.2 Neeltje Ariese Taal, dochter van Arie Gerritsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3) en Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode. Zij is gedoopt op 21-11-1751 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Neeltje is overleden op 27-07-1832 om 23:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 80 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1264]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1264]. Neeltje trouwde, 33 jaar oud, op 01-05-1785 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1794 Bladnr. 3 / Dr. A.W.E. Dek - III.242] met Maarten Gerritse Beekhuizen. Maarten is overleden vr 28-07-1832.
Kinderen van Neeltje en Maarten:
1 Trijntje Maartense Beekhuizen [1.1.1.1.2.1.4.1.3.2.1]. Zij is gedoopt op 15-01-1786 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 153].
2 Dirk Maartensz Beekhuizen [1.1.1.1.2.1.4.1.3.2.2], geboren op 22-10-1787 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 28-10-1787 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1787 - 1791 Bladnr. 173].
3 Willem Beekhuizen [1.1.1.1.2.1.4.1.3.2.3], geboren omstreeks 1794 in Veere [bron: Rijksarchief Zuid-Holland Den Haag Huwelijksacte 114].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4 Gerrit Ariese Taal, zoon van Arie Gerritsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3) en [waarschijnlijk] Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode. Hij is gedoopt op 29-07-1753 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Gerrit is overleden op 16-11-1795, 42 jaar oud [bron: Ing. Cees Taal].
Afkomst:
Mogelijk dezelfde persoon als:
Gerrit Taal ged.: 29-07-1752 in Rijswijk
Zoon van Arie Taal en Trijntje van Duijvenbode
Bron:
Zeeuws Archief Buttinge Huwelijksacte 1, zoon Leendert
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1781 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810] met Albertha Klaase (Alebertje) Heer / de Geer, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 04-05-1755.
Naamwijziging:
Ook : de Geer
Zeeuwsarchief Serooskerke Overlijdensacte 19

Ook : Alberdina de Heer
Zeeuwsarchief Serooskerke Overlijdensacte 11
Kinderen van Gerrit en Alebertje:
1 Arij Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.1], geboren [bron: Genealogie Katwijk]. Hij is gedoopt op 06-02-1782 in Katwijk aan zee (Holland).
Functie:
Soldaat, Franse leger, 126e Regiment Infanterie van Linie (Geregistreerde: Adrien Thaal
Eenheid: 126e Regiment Infanterie van Linie
Geboortedatum: 02-02-1783
Geboorteplaats: Katwijk
Kanton: Leiden

Stamboeknummer: 3458
Vader: Gerard Thaal
Moeder: Alberdine de Heer
Bewaarplaats: Service Historique de la Dfense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD: 21Yc878)
  [bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie]
2 Jannetje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.2], geboren in 1783. Zij is gedoopt op 28-09-1783 in Katwijk (Z.H.) [bron: Genealogie Katwijk].
3 Jacob Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.3]. Hij is gedoopt op 12-06-1785 in Katwijk (Z.H.).
4 Leendert Taal, geboren op 28-03-1789 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.
5 Jannetje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.5], geboren omstreeks 1794 in Veere. Jannetje is overleden op 23-02-1827 in Veere, ongeveer 33 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Veere Overlijdensacte 11].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4 Leendert Taal is geboren op 28-03-1789 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Jaar obv huwelijksacte, datum van Ing Cees Taal], zoon van Gerrit Ariese Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4) en Albertha Klaase (Alebertje) Heer / de Geer. Hij is gedoopt op 29-03-1789 in Katwijk (Holland) [bron: Ing. Cees Taal]. Leendert is overleden op 25-04-1842 in Serooskerke (W), 53 jaar oud.
Beroepen:
Smidsbaas   [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 29]
Marchal ferrant   [bron: Zeeuws Archief Buttinge Huwelijksacte 1]
Leendert trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1812 in Buttinge (Z) [bron: Zeeuws Archief Buttinge Huwelijksacte 1] met Johanna (Janna) de Korte, 32 jaar oud. Janna is geboren op 22-06-1780 in Ritthem [bron: Ing. Cees Taal]. Janna is overleden op 04-10-1847 in Serooskerke (W), 67 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 35].
Kinderen van Leendert en Janna:
1 Gerrit Taal, geboren op 04-02-1814 in Buttinge, Grijpskerke, Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.
2 Abraham Taal, geboren op 07-02-1815 in Buttinge / Grijpskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.
3 Arij Taal, geboren op 01-02-1816 in Grijpskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.
4 Jan Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.4], geboren op 16-02-1817 in Serooskerke (Z - W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1817 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 5]. Jan is overleden op 02-12-1844 in Serooskerke (Z - W), 27 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 26].
Beroep:
Schoenmakersbaas   [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 26]
5 Jacob Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.5], geboren op 23-04-1819 in Serooskerke (Z - W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1819 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 12]. Jacob is overleden op 09-04-1820 in Serooskerke (Z - W), 11 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke Overlijdensacte 6].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1 Gerrit Taal is geboren op 04-02-1814 in Buttinge, Grijpskerke, Veere (Z), zoon van Leendert Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4) en Johanna (Janna) de Korte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1814 [bron: Zeeuws Archief Buttinge Geboorteacte 3]. Gerrit is overleden op 05-11-1847 in Serooskerke (Z - W), 33 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 39].
Beroep:
Smidsknecht   [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 12]
Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 12-12-1835 in Serooskerke (Z - W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 10] met Catharina Schout, 21 jaar oud. Catharina is geboren op 09-11-1814 in Sint Laurens [bron: Ing. Cees Taal]. Catharina is overleden op 29-04-1897 in Serooskerke (W), 82 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Catharina:
1 Janna Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.1], geboren op 17-03-1837 in Serooskerke (Z - W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1837 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 5]. Janna is overleden op 02-11-1838 in Serooskerke (Z - W), 1 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 21].
2 Simon Taal, geboren op 07-03-1840 in Serooskerke (Z - W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.
3 Janna Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.3], geboren op 29-05-1841 in Serooskerke (W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1841 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 19]. Janna is overleden op 25-03-1842 in Serooskerke (W), 9 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 12].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2 Simon Taal is geboren op 07-03-1840 in Serooskerke (Z - W), zoon van Gerrit Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1) en Catharina Schout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1840 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 9]. Simon is overleden op 27-02-1934 in Oost en West-Souburg (Z), 93 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Oost- en WestSouburg Overlijdensacte 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1934 [bron: Zeeuws Archief Oost- en WestSouburg Overlijdensacte 6].
Beroep:
smid
Simon trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1865 in Oostkapelle (Z) [bron: Zeeuws Archief Oostkapelle Huwelijksacte 2] met Adriana Dourleijn, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 22-12-1840 in Oostkapelle (Z) [bron: Ing. Cees Taal]. Adriana is overleden op 05-12-1914 in Meliskerke (Z), 73 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Overlijdensacte 12].
Bron:
Zeeuws Archief Meliskerke Huwelijksacte 1, dochter Jacomina
Kinderen van Simon en Adriana:
1 Catharina Taal, geboren op 19-03-1866 in Domburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.
2 Abraham Taal, geboren op 02-04-1867 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.
3 Maatje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.3], geboren op 19-04-1868 in Veere (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1868 [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 14]. Maatje is overleden op 16-08-1868 in Veere (Z), 3 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Overlijdensakten Veere 1811-1955].
4 Maatje Taal, geboren op 18-06-1869 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.4.
5 Johanna Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.5], geboren op 14-08-1870 in Veere (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1870 [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 41]. Johanna is overleden op 22-08-1870 in Veere (Z), 8 dagen oud [bron: Zeeuws Archief Veere Overlijdensacte 32].
6 Gerrit Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.6], geboren op 22-09-1871 in Veere (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1871 [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 31]. Gerrit is overleden op 28-05-1872 in Veere (Z), 8 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Veere Overlijdensacte 27].
7 Gerrit Taal, geboren op 14-07-1873 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.
8 Willem Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.8], geboren op 08-07-1875 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 28]. Willem is overleden op 10-03-1876 in Veere (Z), 8 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Veere Overlijdensacte 4].
9 Simon Taal, geboren op 06-03-1877 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.
10 Willem Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.10], geboren op 04-02-1878 in Veere (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1878 [bron: 25.VEE-G-1878 Veere geboorteakten burgerlijke stand Aktenr 7]. Willem is overleden op 09-08-1878 in Veere (Z), 6 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Veere Overlijdensacte 18].
11 Jacomina Taal, geboren op 25-06-1879 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.11.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1 Catharina Taal is geboren op 19-03-1866 in Domburg (Z), dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2) en Adriana Dourleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1866 [bron: Zeeuws Archief Geboorteakten Domburg 1816-1907 aktenr. 8]. Catharina is overleden op 02-10-1954 in Oostkapelle (Z), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1954 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Oostkapelle Overlijdensacte 20].
Bron:
Zeeuws Archief Koudekerke Huwelijksacte 4, dochter Adriana
Catharina trouwde, 17 jaar oud, op 29-08-1883 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Huwelijksacte 5] met Adriaan Theune, 22 jaar oud. Adriaan is geboren op 18-04-1861 in Serooskerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1861 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Serooskerke Geboorteaktenr. 16]. Adriaan is overleden op 28-12-1954 in Middelburg (Z), 93 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 256].
Bron:
Zeeuws Archief Koudekerke Huwelijksacte 4, dochter Adriana
Kinderen van Catharina en Adriaan:
1 Jacob Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.1], geboren op 17-11-1883 in Veere [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 27]. Jacob is overleden op 18-11-1917 in Koudekerke, 34 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Overlijdensacte 48].
2 Adriana Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.2], geboren op 11-12-1884 in Veere [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 26].
3 Simon Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.3], geboren in 11-1886 in Veere. Simon is overleden op 19-12-1886 in Veere, 1 maand oud [bron: Zeeuws Archief Veere Overlijdensacte 17].
4 Pieter Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.4], geboren op 03-02-1893 in Koudekerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1893 [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Geboorteacte 56]. Pieter is overleden op 30-04-1895 in Koudekerke, 2 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Overlijdensacte 15].
5 Pieternella Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.5], geboren op 21-04-1894 in Koudekerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1894 [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Geboorteacte 20]. Pieternella is overleden op 05-02-1895 in Koudekerke, 9 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Overlijdensacte 9].
6 Catharina Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.6], geboren op 27-11-1895 in Koudekerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1895 [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Geboorteacte 56]. Catharina is overleden op 14-12-1958 in Middelburg (Z), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1958 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg BS Overlijden Regnr MDB-O-1958 Actenr 269].
7 Abraham Theune [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.1.7], geboren op 09-08-1903 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1903 [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 291]. Abraham is overleden op 19-03-1904 in Middelburg, 7 maanden oud.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2 Abraham Taal is geboren op 02-04-1867 in Veere (Z), zoon van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2) en Adriana Dourleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1867 [bron: Zeeuws Archief Geboorteakten Veere 1811-1907 aktenr.: 11]. Abraham is overleden op 13-10-1943 in Middelburg (Z), 76 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 228]. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1891 in Oost- en West-Souburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Oost- en WestSouburg Huwelijksacte 5] met Neeltje Sanders, 28 jaar oud. Neeltje is geboren op 16-12-1862 in Zoutelande (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1862 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Zoutelande Geboorteaktenr. 27]. Neeltje is overleden op 04-05-1949 in Sint Laurens (Z), 86 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Sint Laurens Overlijdensacte 112].
Kinderen van Abraham en Neeltje:
1 Simon Taal, geboren op 13-02-1892 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.1.
2 Cornelis Taal, geboren op 04-09-1893 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.
3 Adriana Elizabeth Taal, geboren op 06-05-1897 in Veere (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.3.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.1 Simon Taal is geboren op 13-02-1892 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 3], zoon van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2) en Neeltje Sanders. Simon is overleden op 17-07-1975 in Middelburg (Z), 83 jaar oud [bron: 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T)]. Simon trouwde, 55 jaar oud, op 13-08-1947 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Archief 25 Regnr. MDB-H-1947 Aktenr. 128] met Dirkje Korporaal, 57 jaar oud. Dirkje is geboren op 17-11-1889 in Brandwijk (Z.H.). Dirkje is overleden op 24-02-1958 in Middelburg (Z), 68 jaar oud [bron: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-1980 Aktenr 50]. Dirkje is weduwe van Pieter Kalis, met wie zij trouwde op 30-06-1915 in Vlaardingen (Z.H.) [bron: We Relate].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2 Cornelis Taal is geboren op 04-09-1893 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 18], zoon van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2) en Neeltje Sanders. Cornelis is overleden op 16-09-1983 in Middelburg (Z), 90 jaar oud [bron: 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T)]. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1921 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Huwelijksacte 7] met Elizabeth Wouters, ongeveer 26 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1895 in Veere (Z). Elizabeth is overleden op 10-12-1951 in Middelburg (Z), ongeveer 56 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 251].
Kinderen van Cornelis en Elizabeth:
1 Neeltje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.1], geboren op 26-04-1922 in Middelburg (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1922 [bron: Zeeuws Archief BS Middelburg Archnr. 25 Regnr. MDB-G-1922 Aktenr. 114].
2 Jan (John) Taal, geboren op 03-04-1924 in Middelburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.2.
3 Abraham (Bram) Taal, geboren op 14-06-1925. Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.3.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.2 Jan (John) Taal is geboren op 03-04-1924 in Middelburg (Z), zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2) en Elizabeth Wouters. John is overleden op 10-10-2015 in Ouderkerk a.d. IJssel, 91 jaar oud [bron: AD Rotterdams Dagblad 14-10-2015]. Hij is begraven op 16-10-2015 in Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk [bron: Het Kontakt familieberichten 13-10-2015].
Onderscheidingen:
Verzetsherinneringskruis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
John begon een relatie met Cornelia Martijntje (Corrie) van Wijnen. Corrie is geboren op 04-09-1922. Corrie is overleden op 09-12-2003, 81 jaar oud. Zij is begraven in Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk.
Kind van John en Corrie:
1 Alsep Angre Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.2.1], geboren op 29-12-1954. Alsep is overleden op 10-03-1973 in Ouderkerk aan de IJssel, 18 jaar oud [bron: 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T)]. Hij is begraven in Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk [bron: Online Begraafplaatsen].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2.3 Abraham (Bram) Taal is geboren op 14-06-1925, zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.2) en Elizabeth Wouters. Bram is overleden op 18-09-2016 in Middelburg (Z), 91 jaar oud. Hij is begraven op 22-09-2016 in Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3 [bron: Rouwadvertentie]. Bram begon een relatie met Cornelia (Corrie) Koppejan. Corrie is geboren op 11-09-1925 [bron: 992-OVB-K Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter K)]. Corrie is overleden op 03-01-1993 in Middelburg (Z), 67 jaar oud [bron: 992-OVB-K Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter K)].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2.3 Adriana Elizabeth Taal is geboren op 06-05-1897 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 8], dochter van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.2) en Neeltje Sanders. Adriana is overleden op 19-03-1993, 95 jaar oud. Zij is begraven in Middelburg - Begraafplaats Sint Laurens [bron: Online Begraafplaatsen / 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T)]. Adriana:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1918 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Huwelijksacte 5] met Andries Volkers, ongeveer 28 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1890 in Veere (Z). Andries is overleden op 11-01-1940 in Middelburg (Z), ongeveer 50 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 8].
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 30-07-1941 in Sint Laurens (Z) [bron: 25.SLA-H-1941 Sint Laurens huwelijksakten burgerlijke stand Aktenr 6] met Laurens van den Broeke, ongeveer 66 jaar oud. Laurens is geboren omstreeks 1875. Laurens is overleden op 27-11-1962 in Sint Laurens (Z), ongeveer 87 jaar oud [bron: 992-OVB-B Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter B)].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.4 Maatje Taal is geboren op 18-06-1869 in Veere (Z), dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2) en Adriana Dourleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1869 [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 33]. Maatje is overleden op 20-01-1956 in Tholen (Z), 86 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Overlijdensregister Tholen 1956, aktenummer : 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1956 [bron: Zeeuws Archief Overlijdensregister Tholen 1956, aktenummer: 4]. Maatje trouwde, 21 jaar oud, op 24-09-1890 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Huwelijksacte 9] met Cornelis Bakker, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 12-08-1865 in Serooskerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1865 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Serooskerke Geboorteaktenr. 30]. Cornelis is overleden op 17-11-1931 in Koudekerke (Z), 66 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Overlijdensacte 38].
Kinderen van Maatje en Cornelis:
1 Johanna Adriana Bakker [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.4.1], geboren op 20-12-1890 in Veere [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 25].
2 Adriana Johanna Bakker [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.4.2], geboren op 05-04-1894 in Veere. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1894 [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 7]. Adriana is overleden op 01-07-1894 in Veere, 2 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 11].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7 Gerrit Taal is geboren op 14-07-1873 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 34], zoon van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2) en Adriana Dourleijn. Gerrit is overleden op 21-10-1968, 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1968 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg Overlijdensaktenr. 262]. Hij is begraven in Middelburg (Z) - Begraafplaats Westelijke Oude Havendijk 3 [bron: Online Begraafplaatsen].
Beroep:
smid   [bron: Gelders Archief Lochem Huwelijksacte 6]
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 02-10-1896 in Meliskerke (Z) [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Huwelijksacte 7] met Sara Suzanna de Groot, 27 jaar oud. Sara is geboren op 09-08-1869 in Serooskerke (W) (Z) [bron: Middelburg; Begraafplaats West Oude Havendijk 3 4337 PB]. Sara is overleden op 10-12-1968, 99 jaar oud. Zij is begraven in Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3 [bron: Online Begraafplaatsen].
Kinderen van Gerrit en Sara:
1 Simon Taal, geboren op 25-06-1897 in Middelburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.1.
2 Catharina Jacoba Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.2], geboren op 28-02-1899 in Middelburg (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1899 [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 83]. Catharina is overleden op 25-07-1899 in Middelburg (Z), 4 maanden oud.
3 David Taal, geboren op 21-02-1901 in Middelburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.3.
4 Adriana Catharina Taal, geboren op 05-07-1903 in Middelburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.4.
5 Catharina Jacoba Taal, geboren op 17-10-1905 in Middelburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.5.
6 Pieter Taal, geboren op 07-01-1908 in Middelburg (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.6.
7 Abraham Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.7], geboren op 22-11-1910 in Middelburg (Z) [bron: 25.MDB-G-1910 Middelburg geboorteakten burgerlijke stand Aktenr 357]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1910 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg BS Geboorten Aktenr. 357]. Abraham is overleden op 09-12-1910 in Middelburg (Z), 17 dagen oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 263].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.1 Simon Taal is geboren op 25-06-1897 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 250], zoon van Gerrit Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7) en Sara Suzanna de Groot. Simon is overleden op 17-12-1996, 99 jaar oud. Hij is begraven in IJmuiden (N.H.) [bron: Schiltmeijer].
Beroep:
smid   [bron: Gelders Archief Lochem Huwelijksacte 6]
Simon:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-02-1920 in Lochem (Gld) [bron: Gelders Archief Lochem Huwelijksacte 6] met Anna Maria Vriens, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1898 in Sint Pauwels (Belgie). Anna is overleden op 23-11-1939 in Velsen, ongeveer 41 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Velsen, 1939, nummer 348].
(2) begon een relatie, minstens 42 jaar oud, na 1939 met Maartje Schipper.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.3 David Taal is geboren op 21-02-1901 in Middelburg (Z), zoon van Gerrit Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7) en Sara Suzanna de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1901 [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 75]. David is overleden op 30-08-1988 in Middelburg (Z), 87 jaar oud [bron: 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T)]. David trouwde, 27 jaar oud, op 18-07-1928 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 77] met Maatje Francina (Maud) Houtop, 25 jaar oud. Maud is geboren op 13-02-1903 in Koudekerke (Z) [bron: 992-OVB-H Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter H)]. Maud is overleden op 29-12-1991 in Middelburg (Z), 88 jaar oud [bron: 992-OVB-H Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter H)].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.4 Adriana Catharina Taal is geboren op 05-07-1903 in Middelburg (Z), dochter van Gerrit Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7) en Sara Suzanna de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1903 [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 248]. Adriana is overleden op 10-08-1942 in Middelburg (Z), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1942 [bron: Zeeuws Archief Overlijdensakten Middelburg 1942 Akte nr. 198].
Beroep:
Apothekersassistente
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: SA Rotterdam Gezinskaart]
Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 16-06-1925 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 64] met Reinier Elias Hattink, 34 jaar oud. Reinier is geboren op 02-01-1891 in Middelburg (Z) [bron: SA Rotterdam Gezinskaart]. Reinier is overleden op 31-05-1928 in Middelburg (Z), 37 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 128].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: SA Rotterdam Gezinskaart]
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.5 Catharina Jacoba Taal is geboren op 17-10-1905 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 370], dochter van Gerrit Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7) en Sara Suzanna de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1905 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg BS Geboorten Aktenr. 25 Regnr. MDB-G-1905 Aktenr. 370]. Catharina is overleden op 01-02-2006, 100 jaar oud. Zij is begraven in Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg [bron: Online Begraafplaatsen]. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 05-07-1932 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 10] met Thomas Jan de Looff, 24 jaar oud. Thomas is geboren op 29-08-1907 in Middelburg (Z) [bron: Online Begraafplaatsen]. Thomas is overleden op 15-07-1981, 73 jaar oud. Hij is begraven in Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg.
Beroep:
Bureelambtenaar bij den Rijkswaterstaat
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.6 Pieter Taal is geboren op 07-01-1908 in Middelburg (Z), zoon van Gerrit Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7) en Sara Suzanna de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1908 [bron: 25.MDB-G-1908 Middelburg geboorteakten burgerlijke stand Aktenr 10]. Pieter is overleden op 06-10-2000 in Middelburg (Z), 92 jaar oud [bron: T. Schimmel]. Hij is begraven op 11-10-2000 in Middelburg (Z) [bron: T. Schimmel]. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 08-03-1935 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief BS Huwelijken Middelburg Archnr 25 Aktenr 18] met Henderika Elizabeth de Keijzer, 24 jaar oud. Henderika is geboren op 09-10-1910 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief BS Geboorten Middelburg Aktenr 312]. Henderika is overleden op 22-12-1941 in Goes (Z), 31 jaar oud [bron: Zeeuws Archief BS Overlijden Archnr 25 Aktenr 180].
Kind van Pieter en Henderika:
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.6.1 Niet publiek, dochter van Pieter Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.7.6) en Henderika Elizabeth de Keijzer. Zij begon een relatie met Lambertus van der Plas. Lambertus is geboren op 03-05-1934. Lambertus is overleden op 06-03-1993, 58 jaar oud.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9 Simon Taal is geboren op 06-03-1877 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 9], zoon van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2) en Adriana Dourleijn. Simon is overleden op 04-02-1959 in Veere (Z), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1959 [bron: Zeeuws Archief Overlijdensakten Veere 1959 Akte nr. 2].
Beroep:
smid   [bron: Zeeuws Archief Zoutelande Huwelijksacte 5]
Simon trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-1900 in Zoutelande (Z) [bron: Zeeuws Archief Zoutelande Huwelijksacte 5] met Leuntje Koppejan, 23 jaar oud. Leuntje is geboren op 10-04-1877 in Zoutelande (Z), dochter van Jakobus Koppejan en Johanna van Keulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1877 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Zoutelande Geboorteaktenr. 3]. Leuntje is overleden op 14-12-1957 in Vlissingen (Z), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1957 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Vlissingen Overlijden Regnr VLI-O-1957 Actenr 243]. Zij is begraven in Vlissingen (Z) - Noorder begraafplaats.
Bron:
Zeeuws Archief Meliskerke Huwelijksacte 1
Kinderen van Simon en Leuntje:
1 Adriana Johanna Taal, geboren op 16-01-1901 in Meliskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.1.
2 Johanna Adriana Taal, geboren op 24-10-1903 in Meliskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.2.
3 Catharina Maria Taal, geboren op 21-09-1907 in Meliskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.3.
4 Jakoba Taal, geboren op 01-06-1910 in Meliskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.4.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.1 Adriana Johanna Taal is geboren op 16-01-1901 in Meliskerke (Z), dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9) en Leuntje Koppejan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1901 [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Geboorteacte 4]. Adriana is overleden op 23-11-1980 in Biggekerke (Z), 79 jaar oud [bron: 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T)]. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 06-03-1925 in Meliskerke (Z) [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Huwelijksacte 1] met Johannes Wielemaker, ongeveer 30 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1895 in Biggekerke (Z). Johannes is overleden op 23-12-1984 in Biggekerke (Z), ongeveer 89 jaar oud [bron: 992-OVB-W Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter W)].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.2 Johanna Adriana Taal is geboren op 24-10-1903 in Meliskerke (Z), dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9) en Leuntje Koppejan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1903 [bron: 25.MEL-G-1903 Meliskerke geboorteakten burgerlijke stand Aktenr 17]. Johanna is overleden op 26-02-1952 in Koudekerke (Z), 48 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Overlijdensacte 11]. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 08-08-1923 in Meliskerke (Z) met Pieter de Potter, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 10-01-1903 in Koudekerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1903 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Koudekerke Geboorteaktenr. 7]. Pieter is overleden op 25-02-1953 in Tilburg (N.B.), 50 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Uittreksel overlijdensregister gemeente Tilburg actenr 10].
taal_katharina_maria_1907.jpg
1 Taal Katharina Maria 1907
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.3 Catharina Maria Taal (afb. 1) is geboren op 21-09-1907 in Meliskerke (Z) [bron: 25.MEL-G-1907 Meliskerke geboorteakten burgerlijke stand / Online Begraafplaatsen], dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9) en Leuntje Koppejan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1907 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Meliskerke Gebooorteaktenr. 18]. Catharina is overleden op 17-01-1998, 90 jaar oud. Zij is begraven in Veere (Z) - Nieuwe Begraafplaats Zanddijkseweg [bron: 992-OVB-T Overlijdensberichten Genealogisch Centrum Zeeland 1900-1999 (letter T) / Online Begraafplaatsen]. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 18-04-1934 in Oost en West-Souburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Oost- en West-Souburg Huwelijksaktenr. 10] met Pieter Jacobus Boogaard, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1902 in Sint Laurens (Z). Pieter is overleden vr 17-01-1998, ten hoogste 96 jaar oud.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9.4 Jakoba Taal is geboren op 01-06-1910 in Meliskerke (Z) [bron: 25.MEL-G-1910 Meliskerke geboorteakten burgerlijke stand Aktenr 9], dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.9) en Leuntje Koppejan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1910 [bron: Zeeuws Archief - 25.MEL-G-1910 Meliskerke geboorteakten burgerlijke stand Aktenr 9]. Jakoba trouwde, 21 jaar oud, op 22-01-1932 in Meliskerke (Z) [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Huwelijksacte 1] met Abraham Christiaan van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1911.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.11 Jacomina Taal is geboren op 25-06-1879 in Veere (Z) [bron: Zeeuws Archief Veere Geboorteacte 14], dochter van Simon Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2) en Adriana Dourleijn. Jacomina is overleden op 16-02-1917 in Meliskerke (Z), 37 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Overlijdensacte 4]. Jacomina trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1901 in Meliskerke [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Huwelijksacte 1] met Jakob Koppejan, ongeveer 28 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1873 in Zoutelande. Jakob is overleden op 29-05-1905 in Meliskerke, ongeveer 32 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Overlijdensacte 4].
Kinderen van Jacomina en Jakob:
1 Jakobus Koppejan [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.11.1], geboren op 19-12-1902 in Meliskerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1902 [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Geboorteacte 16]. Jakobus is overleden op 12-12-1903 in Meliskerke, 11 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Meliskerke Overlijdensacte 17].
2 Adriana Johanna Koppejan [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.1.2.11.2], geboren omstreeks 1906 in Meliskerke.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2 Abraham Taal is geboren op 07-02-1815 in Buttinge / Grijpskerke (Z), zoon van Leendert Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4) en Johanna (Janna) de Korte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1815 [bron: Zeeuws Archief Buttinge Geboorteacte 2]. Abraham is overleden op 16-12-1888 in Serooskerke (Z - W), 73 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 29].
Beroep:
Smid / smids-knegt   [bron: Zeeuws Archief Huwelijksakten Oostkapelle 1811-1932]
Abraham trouwde, 27 jaar oud, op 20-08-1842 in Noordwelle (Z) [bron: Zeeuws Archief Noordwelle Huwelijksacte 3] met Ameltje (Anna) van der Werf, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1818 in Noordwelle. Anna is overleden op 09-12-1902 in Serooskerke (W), ongeveer 84 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 17]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Taal (1846-1915) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2] [zoon].
Kinderen van Abraham en Anna:
1 Janna Taal, geboren op 03-11-1842 in Noordwelle (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.
2 Cornelis Taal, geboren op 30-05-1846 in Oostkapelle (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2.
3 Leendert Taal, geboren op 25-07-1849 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.3.
4 Jan Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.4], geboren op 20-06-1853 in Serooskerke (W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1853 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 12]. Jan is overleden op 22-12-1853 in Serooskerke (W), 6 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 30].
5 Pieternella Taal, geboren op 29-06-1854 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.5.
6 Hendrika Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.6], geboren op 19-12-1855 in Serooskerke (W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1855 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 44]. Hendrika is overleden op 24-12-1855 in Serooskerke (W), 5 dagen oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 29].
7 Cornelia Taal, geboren op 30-10-1857 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.7.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1 Janna Taal is geboren op 03-11-1842 in Noordwelle (Z), dochter van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2) en Ameltje (Anna) van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1842 [bron: Zeeuws Archief Noordwelle Geboorteacte 16]. Janna is overleden op 17-12-1926 in Aardenburg (Z - ZV), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1926 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Aardenburg Overlijdensacte 29].
Beroep:
Dienstbode   [bron: Zeeuws Archief Huwelijksakten Oostkapelle 1811-1932]
Bron:
Zeeuws Archief Goes Huwelijksacte 15, dochter Jannetje P.
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1868 in Oostkapelle (Z) [bron: Zeeuws Archief Oostkapelle Huwelijksacte 8] met Alewijn Polderman, 23 jaar oud. Alewijn is geboren op 23-03-1845 in Middelburg (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1845 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg BS Geboorten Aktenr. 141]. Alewijn is overleden op 21-06-1933 in Apeldoorn (Gld), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1933 [bron: Gelders Archief Gemeente Apeldoorn Overlijden Aktenr. 370].
Bron:
Zeeuws Archief Goes Huwelijksacte 15, dochter Jannetje P.
Kinderen van Janna en Alewijn:
1 Cornelis Polderman, geboren op 15-11-1869 in Koudekerke. Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.1.
2 Abraham Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.2], geboren op 21-01-1871 in Koudekerke. Abraham is overleden op 22-12-1895 in Aardenburg, 24 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Overlijdensacte 33].
3 Alewijn Polderman, geboren op 30-04-1873 in Aardenburg. Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.3.
4 Leendert Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.4], geboren op 11-01-1875 in Aardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1875 [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 1]. Leendert is overleden op 11-02-1945 in Middelburg, 70 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 63].
Bron:
Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 86
5 Johannes Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.5], geboren op 17-02-1876 in Aardenburg [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 11].
6 Anna Elisabeth Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.6], geboren op 19-04-1877 in Aardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1877 [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 21]. Anna is overleden op 12-04-1904 in Aardenburg, 26 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Overlijdensacte 13].
7 Jannetje Pieternella Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.7], geboren op 17-11-1878 in Aardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1878 [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 48]. Jannetje is overleden [bron: Zeeuws Archief Goes Huwelijksacte 15].
8 Clement Vincent Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.8], geboren op 25-07-1880 in Aardenburg [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 40].
9 Pieter Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.9], geboren op 25-04-1882 in Aardenburg [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 22].
10 Elisabeth Johanna Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.10], geboren op 17-10-1885 in Aardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1885 [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 55]. Elisabeth is overleden op 25-11-1885 in Aardenburg, 1 maand oud [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Overlijdensacte 23].
11 Elisabeth Johanna Polderman [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.11], geboren op 09-11-1887 in Aardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1887 [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 55]. Elisabeth is overleden op 29-12-1887 in Aardenburg, 1 maand oud [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Overlijdensacte 26].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.1 Cornelis Polderman is geboren op 15-11-1869 in Koudekerke, zoon van Alewijn Polderman en Janna Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1869 [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Geboorteacte 61]. Cornelis is overleden op 24-12-1935 in Vleuten, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1935 [bron: Utrechts Archief Vleuten Overlijdensacte 29]. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 12-11-1902 in Haarlem [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Kennemerland Haarlem, 1902, nummer 452] met Petronella Cornelia Toornend.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1.3 Alewijn Polderman is geboren op 30-04-1873 in Aardenburg [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Geboorteacte 32], zoon van Alewijn Polderman en Janna Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.1). Alewijn is overleden op 24-04-1910 in Aardenburg, 36 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Overlijdensacte 13]. Alewijn begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2 Cornelis Taal is geboren op 30-05-1846 in Oostkapelle (Z), zoon van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2) en Ameltje (Anna) van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1846 [bron: Zeeuws Archief Oostkapelle Geboorteacte 10]. Cornelis is overleden op 03-10-1915 in Middelburg (Z), 69 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 34].
Beroep:
Hoefsmid   [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 17]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Anna van der Werf (±1818-1902) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2]    [zoon]
Cornelis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-03-1869 in Vrouwenpolder [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Huwelijksacte 2] met Catharina Breel, ongeveer 20 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1849 in Vrouwenpolder. Catharina is overleden op 21-09-1904 in Serooskerke (W), ongeveer 55 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 17].
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 29-08-1906 in Koudekerke (Z) [bron: Zeeuws Archief Aardenburg Huwelijksacte 10] met Cornelia Sanderse, ongeveer 59 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1847 in Koudekerke. Cornelia is overleden op 28-07-1911 in Koudekerke, ongeveer 64 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Koudekerke Overlijdensacte 17].
Kinderen van Cornelis en Catharina:
1 Anna Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2.1], geboren op 23-07-1869 in Vrouwenpolder (Z) [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 30]. Anna is overleden op 16-01-1870 in Vrouwenpolder (Z), 5 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Overlijdensacte 1].
2 Johanna Jacomina Taal, geboren op 07-01-1871 in Serooskerke (Z). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2.2.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2.2 Johanna Jacomina Taal is geboren op 07-01-1871 in Serooskerke (Z) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 1], dochter van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.2) en Catharina Breel. Johanna is overleden op 26-10-1949 in Middelburg (Z), 78 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 216]. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1896 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 8] met Jan Coppoolse, 32 jaar oud. Jan is geboren op 29-02-1864 in Grijpskerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1864 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Grijpskerk Geboorteaktenr. 5]. Jan is overleden op 24-09-1940 in Middelburg (Z), 76 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 246].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.3 Leendert Taal is geboren op 25-07-1849 in Serooskerke (W), zoon van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2) en Ameltje (Anna) van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1849 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 29]. Leendert is overleden op 16-11-1887 in Ritthem (Z), 38 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Ritthem Overlijdensacte 14].
Beroep:
Timmerman   [bron: Zeeuws Archief Ritthem Huwelijksacte 1]
Leendert trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1873 in Ritthem (Z) [bron: Zeeuws Archief Ritthem Huwelijksacte 1] met Dina Maria Marijs, ongeveer 30 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1843 in Ritthem (Z). Dina is overleden op 11-02-1927 in Ritthem (Z), ongeveer 84 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Ritthem Overlijdensacte 2].
Kind van Leendert en Dina:
1 Abraham Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.3.1], geboren op 29-11-1873 in Ritthem (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1873 [bron: Zeeuws Archief Ritthem Geboorteacte 18]. Abraham is overleden op 12-03-1892 in Ritthem (Z), 18 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Ritthem Overlijdensacte 6].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.5 Pieternella Taal is geboren op 29-06-1854 in Serooskerke (W), dochter van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2) en Ameltje (Anna) van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1854 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 19]. Pieternella is overleden op 09-10-1930 in Middelburg (Z), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1930 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg Overlijdensacte 189]. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1877 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 8 of 3] met Cornelis van der Werf, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 31-01-1849 in Noordwelle (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1849 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Noordwelle Geboorteaktenr. 7]. Cornelis is overleden op 17-04-1921 in Middelburg (Z), 72 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 89].
Kinderen van Pieternella en Cornelis:
1 Pieternella van der Werf [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.5.1], geboren op 12-08-1875 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Acte van Erkenning 3]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1877 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 44]. Pieternella is overleden op 04-05-1929 in Middelburg (Z), 53 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 108].
Afkomst:
Door ouders erkend per 22/3/1878
2 Marie van der Werf [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.5.2], geboren op 29-11-1879 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1879 [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 479]. Marie is overleden op 23-12-1941 in Middelburg, 62 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 268].
3 Anna van der Werf [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.5.3], geboren op 25-02-1887 in Oost en West-Souburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1887 [bron: Zeeuws Archief Oost- en WestSouburg Geboorteacte 6].
4 Jacob van der Werf [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.5.4], geboren op 26-10-1888 in Oost en West-Souburg [bron: Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 29].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.7 Cornelia Taal is geboren op 30-10-1857 in Serooskerke (W), dochter van Abraham Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2) en Ameltje (Anna) van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1857 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 24]. Cornelia is overleden op 22-05-1940 in Serooskerke (W), 82 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 172]. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1882 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 4] met Adriaan Meulmeester, 22 jaar oud. Adriaan is geboren op 04-03-1860 in Arnemuiden (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1860 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Arnemuiden Geboorteaktenr. 17]. Adriaan is overleden op 18-01-1927 in Serooskerke (Z), 66 jaar oud [bron: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-1980].
Kinderen van Cornelia en Adriaan:
1 Johanna Meulmeester [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.7.1], geboren op 19-10-1885 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 28].
2 Cornelia Meulmeester [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.2.7.2], geboren op 25-09-1899 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 26]. Cornelia is overleden op 04-06-1952 in Middelburg, 52 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 108].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3 Arij Taal is geboren op 01-02-1816 in Grijpskerke (Z), zoon van Leendert Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4) en Johanna (Janna) de Korte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1816 [bron: Zeeuws Archief Grijpskerke Geboorteacte 4]. Arij is overleden op 21-05-1865 in Serooskerke (Z - W), 49 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Memories van successie kant. Middelburg 1818-1900 nr. 2/9575 1865].
Beroep:
Timmerman   [bron: Zeeuws Archief Oostkapelle Huwelijksacte 5]
Arij trouwde, 31 jaar oud, op 01-12-1847 in Oostkapelle [bron: Zeeuws Archief Oostkapelle Huwelijksacte 5] met Jasperina Adriana de Kam, ongeveer 24 jaar oud. Jasperina is geboren omstreeks 1823 in Oostkapelle. Jasperina is overleden op 19-01-1890 in Sint Laurens, ongeveer 67 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Sint Laurens Overlijdensacte 3].
Kinderen van Arij en Jasperina:
1 Janna Taal, geboren op 27-02-1849 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.
2 Adriana Taal, geboren op 14-03-1852 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.2.
3 Helena (Lena) Taal, geboren op 13-11-1856 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1 Janna Taal is geboren op 27-02-1849 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 10], dochter van Arij Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3) en Jasperina Adriana de Kam. Janna is overleden op 03-02-1924 in Middelburg (Z), 74 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 39]. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 04-10-1871 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 14] met Willem Francke, 24 jaar oud. Willem is geboren op 22-05-1847 in Grijpskerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1847 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Grijpskerk Geboorteaktenr. 13]. Willem is overleden op 05-04-1928 in Middelburg (Z), 80 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 86].
Kinderen van Janna en Willem:
1 Samuel Francke, geboren op 30-06-1872 in Serooskerke (W). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.1.
2 Arij Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.2], geboren op 29-09-1873 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 37]. Arij is overleden op 17-02-1874 in Serooskerke (W), 4 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 4].
3 Arij Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.3], geboren op 18-11-1874 in Serooskerke (W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1874 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 36]. Arij is overleden op 04-07-1958 in Oostkapelle (Z), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1958 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Oostkapelle Regnr OKP-O-1958 Actenr 11].
4 Jasperina Adriana Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.4], geboren omstreeks 1875 in Middelburg (Z) [bron: Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 7]. Jasperina is overleden op 21-01-1958 in Sint Laurens (Z), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1958 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Middelburg BS Overlijden Regnr SLA-O-1958 Actenr 1].
5 Johanna Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.5], geboren op 05-06-1877 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 21].
6 Jasperina Adriana Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.6], geboren op 04-05-1879 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 21].
7 Pieternella Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.7], geboren op 13-05-1881 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 14]. Pieternella is overleden op 25-02-1916 in Serooskerke (W), 34 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 6].
8 Adriana Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.8], geboren op 06-09-1884 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 18]. Adriana is overleden op 24-01-1917 in Serooskerke (W), 32 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 4].
9 Jacoba Francke [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.9], geboren op 21-04-1888 in Serooskerke (W). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1888 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 19]. Jacoba is overleden op 13-03-1889 in Serooskerke (W), 10 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Overlijdensacte 9].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1.1 Samuel Francke is geboren op 30-06-1872 in Serooskerke (W), zoon van Willem Francke en Janna Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1872 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 28]. Samuel is overleden op 15-12-1960 in Hoogeveen (Dr), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1960 [bron: Alle Drenten Hoogeveen Actenr 186]. Samuel begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.2 Adriana Taal is geboren op 14-03-1852 in Serooskerke (W), dochter van Arij Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3) en Jasperina Adriana de Kam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1852 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 13]. Adriana is overleden op 16-01-1935 in Vlissingen (Z), 82 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Overlijdensacte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1935 [bron: Gemeente Vlissingen register van overlijden Akte nr. 16].
Bron:
Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 76
Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 02-04-1879 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 2] met Andries Vader, 25 jaar oud. Andries is geboren op 11-03-1854 in Aagtekerke (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1854 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1854 Aktenr. 3]. Andries is overleden op 02-05-1925 in Vlissingen (Z), 71 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Vlissingen Overlijdensacte 103].
Bron:
Zeeuws Archief Middelburg Huwelijksacte 76
Kinderen van Adriana en Andries:
1 Pieter Vader [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.2.1], geboren op 03-01-1880 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 1].
2 Jasperina Adriana Vader [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.2.2], geboren op 21-02-1881 in Sint Laurens (Z) [bron: Zeeuws Archief Sint Laurens Geboorteacte 3]. Jasperina is overleden op 22-02-1962 in Vlissingen (Z), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1962 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Vlissingen Overlijden Regnr VLI-O-1962 Actenr 51].
3 Arij Vader [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.2.3], geboren op 24-08-1888 in Sint Laurens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1888 [bron: Zeeuws Archief Sint Laurens Geboorteacte 10].
4 Johanna Vader [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.2.4], geboren op 11-12-1892 in Sint Laurens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1892 [bron: Zeeuws Archief Sint Laurens Geboorteacte 17].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3 Helena (Lena) Taal is geboren op 13-11-1856 in Serooskerke (W), dochter van Arij Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3) en Jasperina Adriana de Kam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1856 [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 27]. Lena is overleden op 19-09-1942 in Breda (N.B.), 85 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Uittreksel overlijdensregister gemeente Breda actenr. 230]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1942 [bron: Gemeente Breda Overlijdensregister 1942 Akte nr. 236]. Lena trouwde, 23 jaar oud, op 09-06-1880 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Huwelijksacte 7] met Jan van Slooten, 26 jaar oud. Jan is geboren op 07-06-1854 in Gapinge (Z). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1854 [bron: Zeeuws Archief Gemeente Gapinge Geboorteaktenr. 5]. Jan is overleden op 04-01-1938 in Bergen op Zoom (N.B.), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Bhic BS Bergen op Zoom archiefnummer 405, inventarisnummer 45, overlijdensacte 3].
Kinderen van Lena en Jan:
1 Pieternella van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.1], geboren op 01-08-1880 in Serooskerke (W) [bron: Zeeuws Archief Serooskerke (W) Geboorteacte 29]. Pieternella is overleden op 15-08-1919 in Middelburg, 39 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 219].
2 Arie van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.2], geboren op 04-01-1882 in Vrouwepolder [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 1]. Arie is overleden op 16-08-1949 in Middelburg, 67 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 179].
3 Klaas van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.3], geboren op 21-08-1883 in Vrouwenpolder [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 30].
4 Jan van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.4], geboren op 01-01-1885 in Vrouwenpolder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1885 [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 2].
5 Jasperina Adriana van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.5], geboren op 09-08-1887 in Vrouwenpolder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1887 [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 21].
6 Helena van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.6], geboren op 30-11-1891 in Vrouwenpolder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1891 [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 24].
7 Janna van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.7], geboren op 12-01-1894 in Vrouwenpolder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1894 [bron: Zeeuws Archief Vrouwenpolder Geboorteacte 2]. Janna is overleden op 29-11-1894 in Middelburg, 10 maanden oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 317].
8 Janna van Slooten [1.1.1.1.2.1.4.1.3.4.4.3.3.8], geboren op 07-09-1898 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1898 [bron: Zeeuws Archief Middelburg Geboorteacte 379]. Janna is overleden op 10-10-1899 in Middelburg, 1 jaar oud [bron: Zeeuws Archief Middelburg Overlijdensacte 255].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.5 Leendert Taal is geboren [bron: Overlijdensregister 1836, Bergen op Zoom akte 180], zoon van Arie Gerritsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3) en Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode. Hij is gedoopt op 16-03-1755 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Leendert is overleden op 16-11-1836 in Bergen op Zoom (N.B.), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1836 [bron: Overlijdensregister 1836, Bergen op Zoom akte 180].
Beroep:
Vischverkoper   [bron: Overlijdensregister 1836, Bergen op Zoom akte 180]
Religie:
Nederlands Hervomd
Getuige bij:
18-05-1808     doop Johannes Arnoldus Taal (1808-1844) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41]
Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 15-08-1781 in Bergen op Zoom (Staats Brabant) [bron: Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810] met Deyna / Dyna (Dina) van der Linden, ongeveer 29 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1752 in Bergen op Zoom (Staats Brabant), dochter van Gommert van der Linden en Hendrina Brand. Dina is overleden op 16-06-1838 om 08:00 in Bergen op Zoom (N.B.), ongeveer 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1838, Bergen op Zoom akte 111].
Religie:
Nederlands Hervomd
Bron:
DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41
Getuige bij:
18-05-1808     doop Johannes Arnoldus Taal (1808-1844) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.1]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41]
Kinderen van Leendert en Dina:
1 Arij Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.1]. Hij is gedoopt op 19-01-1783 in Bergen op Zoom (Staats Brabant) [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41]. Arij is overleden op 15-12-1869 in Bergen op Zoom (N.B.), 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1869, Bergen op Zoom akte 215].
Beroep:
Vischverkooper
Religie:
Nederlands Hervomd
Getuige bij:
30-05-1844     overlijdensaangifte Johannes Arnoldus Taal (1808-1844) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.1]    [oom moederszijde]   [bron: Overlijdensregister 1844, Bergen op Zoom akte 84]
2 Gommarius Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.2]. Hij is gedoopt op 02-10-1785 in Bergen op Zoom (N.B.) [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41].
Religie:
Nederlands Hervomd
3 Treyjen (Trijntje) Taal, gedoopt op 12-11-1788 in Bergen op Zoom (N.B.). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.
4 Hendrina Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.4]. Zij is gedoopt op 04-11-1792 in Bergen op Zoom (Staats Brabant) [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3 Treyjen (Trijntje) Taal, dochter van Leendert Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5) en Deyna / Dyna (Dina) van der Linden. Zij is gedoopt op 12-11-1788 in Bergen op Zoom (N.B.) [bron: DTB Bergen op Zoom NH doopboek 1753-1796 archnr 31 inventnr 25]. Trijntje is overleden op 27-11-1871 om 22:00 in Bergen op Zoom (N.B.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1871, Bergen op Zoom akte 258]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1871 [bron: Bhic Bergen op Zoom Overlijden Arch 50 Regnr 675 Aktenr 258].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41]
Ouders:
Kind Joannes Taal
Geslacht Man
Datum doop 18-05-1808
Plaats doop Bergen op Zoom
Vader Arnoldus Taal
Moeder Trijntje Taal
Getuige Leendert Taal
Getuige Dina van der Linden

Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1797-1810
Plaats Bergen op Zoom
Toegangsnr. 8012
Inv.nr. 26
Religie NH
Kind van Trijntje uit onbekende relatie:
1 Johannes Arnoldus Taal, gedoopt op 18-05-1808 in Bergen op Zoom (N.B.). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.1.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.1 Johannes Arnoldus Taal, zoon van Treyjen (Trijntje) Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3). Hij is gedoopt op 18-05-1808 in Bergen op Zoom (N.B.) [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Dina van der Linden (±1752-1838) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5] [grootmoeder moederszijde] en Leendert Taal (1755-1836) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5] [grootvader moederszijde]. Johannes is overleden op 29-05-1844 in Bergen op Zoom (N.B.), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1844 [bron: Overlijdensregister 1844, Bergen op Zoom akte 84]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Arij Taal (1783-1869) [zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.1] [oom moederszijde].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41]
Ouders:
Kind Joannes Taal
Geslacht Man
Datum doop 18-05-1808
Plaats doop Bergen op Zoom
Vader Arnoldus Taal
Moeder Trijntje Taal
Getuige Leendert Taal
Getuige Dina van der Linden

Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1797-1810
Plaats Bergen op Zoom
Toegangsnr. 8012
Inv.nr. 26
Religie NH
Overlijden:
Oom Arij Taal geeft het overlijden aan.   [bron: Overlijdensregister 1844, Bergen op Zoom akte 84]
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 09-02-1837 in Bergen op Zoom (N.B.) [bron: Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 3, datum: 9-2-1837] met Huibrechtdina Klaassen, 39 jaar oud. Huibrechtdina is een dochter van Nicolaas Klaassen en Johanna (Joanna) Baaij. Zij is gedoopt op 31-05-1797 in Bergen op Zoom (Staats Brabant) [bron: WBA - Bergen op Zoom - DTB inventarisnummer 26]. Huibrechtdina is overleden op 16-11-1888 in Bergen op Zoom (N.B.), 91 jaar oud [bron: Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 50 Invnr 678 Aktenr 232].
Kind van Johannes en Huibrechtdina:
1 Catharina Johanna Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.5.3.1.1]. Catharina is overleden op 25-12-1917 in Bergen op Zoom (N.B.). Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-12-1917 [bron: Bhic Bergen op Zoom Overlijden Toegangsnr 550 Invnr 251 Aktenr 326].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.8 Jacob Taal, zoon van Arie Gerritsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3) en Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode. Hij is gedoopt op 14-06-1761 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Jacob is overleden op 31-07-1828 in Katwijk aan zee (Z.H), 67 jaar oud.
Bron:
Burgelijke stand Katwijk, huwelijksacte nr 22. Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)   [bron: Genlias]
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 21-03-1790 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Trouwen 1700-1810] met Trijntje Jeroense Groen, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 23-10-1763 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Joop Burgerhout]. Trijntje is overleden op 12-12-1831 in Katwijk aan zee (Holland), 68 jaar oud.
Bron:
Burgelijke stand Katwijk, huwelijksacte nr 22. Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)   [bron: Genlias]
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Arij Jacobsz Taal, gedoopt op 22-10-1793 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.1.
2 Trijntje Taal [1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.2], geboren op 25-08-1799 in Katwijk (Z.H.) [bron: Genealogie Katwijk]. Trijntje is overleden vr 1802, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Trijntje Taal, gedoopt op 11-04-1802 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.3.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.1 Arij Jacobsz Taal, zoon van Jacob Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8) en Trijntje Jeroense Groen. Hij is gedoopt op 22-10-1793 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk]. Arij is overleden op 29-09-1835 in Katwijk (Z.H.), 41 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 455   [bron: Haags Gemeentearchief]
Arij trouwde, 29 jaar oud, op 10-11-1822 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Burgerlijke stand Katwijk - Huwelijk Acte nr 22 / Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Arendje Leendertse Overduin, ongeveer 30 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4 voor persoonsgegevens van Arendje.
Kinderen van Arij en Arendje: zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.4.
1.1.1.1.2.1.4.1.3.8.3 Trijntje Taal, dochter van Jacob Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3.8) en Trijntje Jeroense Groen. Zij is gedoopt op 11-04-1802 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Hoovenweb / Genealogie Katwijk]. Trijntje is overleden op 10-06-1860 in Katwijk (Z.H.), 58 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk]. Trijntje trouwde, 35 jaar oud, op 03-12-1837 in Katwijk aan zee (Z.H) [bron: Rijksarchief Zuid-Holland Katwijk Huwelijksacte 32] met Cornelis Haasnoot, 34 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-02-1803 in Katwijk aan zee. Hij is gedoopt op 13-02-1803 in Katwijk aan zee [bron: Hoovenweb]. Cornelis is overleden op 31-12-1841 in Katwijk aan zee, 38 jaar oud [bron: Hoovenweb].
1.1.1.1.2.1.4.1.3.9 Jannetie Taal, dochter van Arie Gerritsz Taal (zie 1.1.1.1.2.1.4.1.3) en Catharina Leenderts (Trijntje) van Duijvenbode. Zij is gedoopt op 18-09-1763 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Dopen (NG) 1714-1775]. Jannetie is overleden op 01-06-1820 in Katwijk (Z.H.), 56 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk]. Jannetie trouwde, 30 jaar oud, op 10-11-1793 in Katwijk (Z.H.) [bron: Genealogie Katwijk] met Daniel van Rijn.
1.1.1.1.2.1.4.1.4 Leuntje Gerritse Taal, dochter van Gerrit Ariesz Tael (zie 1.1.1.1.2.1.4.1) en Jannetje Angse Ouwehand. Zij is gedoopt op 04-07-1728 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk]. Leuntje trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1754 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk] met Leendert de Best, ongeveer 25 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1729, zoon van Jan de Best en Aaltje Niijgh.
1.1.1.1.2.1.4.3 Korsje Arijse (Christina | Korsje Ariens) Tael, dochter van Arij Gerritsz (Arij / Arie / Aryen) Tael (zie 1.1.1.1.2.1.4) en Leuntje Maertens de Wit. Zij is gedoopt op 05-12-1700 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 271 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Christina | Korsje Ariens is overleden op 31-12-1729 in Scheveningen (Holland), 29 jaar oud. Zij is begraven op 05-01-1730 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 117 / Dr. A.W.E. Dek - II.74].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Christina | Korsje Ariens trouwde, 21 jaar oud, op 14-06-1722 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1719 - 1725 Bladnr. 52 / Dr. A.W.E. Dek - II.74] met Harmanus Claase Pals, 22 jaar oud. Harmanus is een zoon van Nicolaas Pals en Johanna Kruijd. Hij is gedoopt op 23-05-1700 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 265]. Harmanus is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 12-01-1754 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 228].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Kinderen van Christina | Korsje Ariens en Harmanus:
1 Maria Magdalena Pals [1.1.1.1.2.1.4.3.1]. Zij is gedoopt op 09-05-1723 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 119].
2 Adriana Pals [1.1.1.1.2.1.4.3.2]. Zij is gedoopt op 01-04-1725 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 138].
3 Klasina Pals [1.1.1.1.2.1.4.3.3]. Zij is gedoopt op 04-08-1726 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Blad 151].
4 Maria Magdalena Pals [1.1.1.1.2.1.4.3.4]. Zij is gedoopt op 11-12-1729 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 180].
1.1.1.1.2.1.4.10 Anna Arijse Tael, dochter van Arij Gerritsz (Arij / Arie / Aryen) Tael (zie 1.1.1.1.2.1.4) en Leuntje Maertens de Wit. Zij is gedoopt op 05-12-1708 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 344 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Maertje Waligs.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.74
Anna trouwde, 20 jaar oud, op 19-06-1729 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 178 / Dr. A.W.E. Dek - II.74] met Arie Jacobsz de Ruyter, 24 jaar oud. Hij is gedoopt op 19-10-1704 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 305 / Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Arie is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 14-02-1771 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.74]. Arie is weduwnaar van Marijtje Jans Overduijn, met wie hij trouwde op 16-05-1728 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 147].
Bron:
http://members.chello.nl/~e.vanoorschot1/tvo/tvo_0032.htm#BM_RET115
Kinderen van Anna en Arie:
1 Leuntje Ariese de Ruyter [1.1.1.1.2.1.4.10.1]. Zij is gedoopt op 07-05-1730 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 185].
2 Christina Ariesz de Ruyter [1.1.1.1.2.1.4.10.2]. Zij is gedoopt op 28-10-1731 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 197].
3 Jaapje Ariese de Ruyter [1.1.1.1.2.1.4.10.3]. Zij is gedoopt op 29-03-1733 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 208].
4 Arie Ariense de Ruyter [1.1.1.1.2.1.4.10.4], geboren op 17-02-1737 in Scheveningen (Holland). Arie is overleden op 06-08-1794 in Scheveningen (Holland), 57 jaar oud.
Bron:
http://members.chello.nl/~e.vanoorschot1/tvo/tvo_0032.htm#BM_RET115
5 Teunis Ariesz de Ruyter [1.1.1.1.2.1.4.10.5]. Hij is gedoopt op 04-06-1741 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 261].
6 Willem Ariesz de Ruyter [1.1.1.1.2.1.4.10.6]. Hij is gedoopt op 06-01-1743 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 4].
1.1.1.1.2.2 Ghysbrecht Hendricksz (Gijsbert | Ghijs de Waker) Tael, zoon van Hendrick Jansz Tael (zie 1.1.1.1.2) en Jaapje Gijssen (Aeffie) Jol. Hij is gedoopt op 01-01-1647 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 39 / Dr. A.W.E. Dek - I.32]. Gijsbert | Ghijs de Waker is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 27-07-1696 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 197 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Beroepen:
zeeman   [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.32]
Waker   [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.32]
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
Getuige bij:
02-02-1670     doop Leendert Gerritsz Tael (1670-1719) [zie 1.1.1.1.2.1.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 160 / Dr. A.W.E. Dek - I.30 / II.137]
02-10-1678     doop Claesge Jobse Pronck (1678-1678)    [aangetrouwde neef van vader]   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 68]
Gijsbert | Ghijs de Waker trouwde, 21 jaar oud, op 02-04-1668 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 155] met Maritgen Wouters (Maertje) Pronck, 22 jaar oud, nadat zij op 18-03-1668 in Scheveningen (Holland) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1662 - 1671 Bladnr. 155]. Maertje is een dochter van Wouter Cornelisse Pronck en Ariaentje Cente. Zij is gedoopt op 17-09-1645 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 34 / Dr. A.W.E. Dek - I.32]. Maertje is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-1721 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 66 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
Kinderen van Gijsbert | Ghijs de Waker en Maertje:
1 Leuntge Ghysbrechtse Tael [1.1.1.1.2.2.1]. Zij is gedoopt op 16-09-1668 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 154 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
2 Ariaentgen Ghysbrechtse Tael [1.1.1.1.2.2.2], geboren [bron: Schotel]. Zij is gedoopt op 26-12-1669 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1638 - 1671 (hgvs) Pagnr. 160]. Ariaentgen is overleden, 6 jaar oud. Zij is begraven op 26-12-1675 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 66 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
3 Claertge Gijsse Tael, gedoopt op 09-08-1671 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.3.
4 Gerritje Gysbrechtse Tael [1.1.1.1.2.2.4]. Zij is gedoopt op 09-06-1673 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 22]. Gerritje is overleden, 21 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1695 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 191 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
5 Maertge Gijse (Maartie) Tael, gedoopt op 02-08-1675 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.5.
6 Wouter Gijse Tael, gedoopt op 12-01-1678 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.
7 Aryaentge Gysbrechtse Tael [1.1.1.1.2.2.7]. Zij is gedoopt op 05-11-1679 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 78 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
8 Heynderik Gysbertsz Tael, gedoopt op 22-03-1682 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.8.
9 Cornelia Gysbrechtse Tael, gedoopt op 14-04-1686 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.9.
10 Trijntje Gijsse Tael, geboren op 14-04-1686 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.10.
1.1.1.1.2.2.3 Claertge Gijsse Tael, dochter van Ghysbrecht Hendricksz (Gijsbert | Ghijs de Waker) Tael (zie 1.1.1.1.2.2) en Maritgen Wouters (Maertje) Pronck. Zij is gedoopt op 09-08-1671 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 5 / Dr. A.W.E. Dek - I.32]. Claertge is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 14-11-1732 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
Claertge trouwde, 36 jaar oud, op 05-02-1708 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 168] met Jan Gerritsz Kuijper. Jan is geboren in Scheveningen (Holland).
1.1.1.1.2.2.5 Maertge Gijse (Maartie) Tael, dochter van Ghysbrecht Hendricksz (Gijsbert | Ghijs de Waker) Tael (zie 1.1.1.1.2.2) en Maritgen Wouters (Maertje) Pronck. Zij is gedoopt op 02-08-1675 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 37 / Dr. A.W.E. Dek - I.32].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32
Maartie trouwde, 25 jaar oud, op 04-01-1701 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk] met Dirk Cornelisz Haasnoot, 45 jaar oud, nadat zij op 24-12-1700 in Katwijk aan zee (Holland) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Katwijk]. Dirk is een zoon van Cornelis Dircksz Haasnoot [later] en Maartje Verdoes. Hij is gedoopt op 10-01-1655 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk]. Dirk ging voorheen in ondertrouw op 03-07-1678 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Genealogie Katwijk] met Barber van den Oever (geb. ±1655). Dirk ging voorheen in ondertrouw op 24-04-1683 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Katwijk aan Zee Huwelijk NDG 10 1614-1619, 1637 -1720] met Aechje Dircksdr (geb. ±1655).
Kind van Maartie en Dirk:
1 Gijsbert Dirkszn Haesneut, gedoopt op 28-02-1704 in Katwijk aan zee (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.5.1.
1.1.1.1.2.2.5.1 Gijsbert Dirkszn Haesneut, zoon van Dirk Cornelisz Haasnoot en Maertge Gijse (Maartie) Tael (zie 1.1.1.1.2.2.5). Hij is gedoopt op 28-02-1704 in Katwijk aan zee (Holland). Gijsbert is overleden op 18-11-1752 in Katwijk aan zee (Holland), 48 jaar oud. Gijsbert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 30-07-1724 in Katwijk aan zee [bron: Jan Cornelis Sneijders] met Neeltje Teunis van Duijvenbode, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 29-05-1701 in Katwijk aan zee. Neeltje is overleden vr 1746, ten hoogste 45 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 20-08-1746 in Katwijk aan zee (Holland) [bron: Jan Cornelis Sneijders; http://home.hccnet.nl/j.c.sneyders/sneijders-000435-gframeset.htm?/j.c.sneyders/sneijders-000435-g.htm] met Kniertje Joppe Taal, 33 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.5.1.2 voor persoonsgegevens van Kniertje.
Kind van Gijsbert en Kniertje:
1 Dirk Haesneut [1.1.1.1.2.2.5.1.1]. Hij is gedoopt op 28-05-1747 in Katwijk aan zee.
1.1.1.1.2.2.6 Wouter Gijse Tael, zoon van Ghysbrecht Hendricksz (Gijsbert | Ghijs de Waker) Tael (zie 1.1.1.1.2.2) en Maritgen Wouters (Maertje) Pronck. Hij is gedoopt op 12-01-1678 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 63 / Dr. A.W.E. Dek - I.32]. Wouter is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 06-10-1736 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 155].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - I.32 / II.162
Wouter trouwde, 22 jaar oud, op 01-01-1701 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1689 - 1712 Bladnr. 141 / Dr. A.W.E. Dek - II.162] met Klaertie Gerbrantse (Klara) Turfboer, 20 jaar oud. Klara is een dochter van Gerbrand Teunisz Turfboer en Adriaantje Tymens. Zij is gedoopt op 08-09-1680 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1671 - 1681 Bladnr. 89 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Klara is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1762 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 11 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
Kinderen van Wouter en Klara:
1 Gys Woutersz Tael [1.1.1.1.2.2.6.1]. Hij is gedoopt op 04-12-1701 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 278 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Gys is overleden, 21 dagen oud. Hij is begraven op 25-12-1701 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 231].
Begraven::
Een van de tweeling werd op 25/12/1701 begraven, en een "soontje" werd op 29/1/1708 begraven.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
2 Gerbrant Woutersz Tael [1.1.1.1.2.2.6.2]. Hij is gedoopt op 04-12-1701 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 278 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Gerbrant is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1707 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1691 - 1703 Bladnr. 262].
Begraven::
Een van de tweeling werd op 25/12/1701 begraven, en een "soontje" werd op 29/1/1708 begraven.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
3 Kornelis Woutersz Tael, gedoopt op 16-12-1703 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.
4 Wouter Woutersz Tael, gedoopt op 08-08-1706 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.4.
5 Claartie Wouterse Tael, gedoopt op 08-07-1708 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.5.
6 Ariaentie Wouterse (Adriana) Tael, gedoopt op 07-12-1710 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.6.
7 N.N. Tael [1.1.1.1.2.2.6.7], levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op 29-01-1713 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 20 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
8 Gerbrand Woutersz Tael [1.1.1.1.2.2.6.8]. Hij is gedoopt op 07-03-1714 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 38 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Gerbrand is overleden, 8 dagen oud. Hij is begraven op 15-03-1714 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 26 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
9 Gerbrand Woutersz Tael [1.1.1.1.2.2.6.9], geboren omstreeks 1716 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Gerbrand is overleden, ongeveer 17 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1733 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 139 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
10 Marytje Wouterse (Marietie) Tael, gedoopt op 12-01-1718 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.10.
11 Tryntje Wouterse Tael, gedoopt op 29-09-1720 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.11.
12 Gysbert Woutersz Tael [1.1.1.1.2.2.6.12]. Hij is gedoopt op 22-08-1723 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 122 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Gysbert is overleden, 23 dagen oud. Hij is begraven op 14-09-1723 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 77 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
13 Immetje Wouterse Tael [1.1.1.1.2.2.6.13]. Zij is gedoopt op 27-07-1727 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1721 - 1731 Bladnr. 159 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Immetje is overleden, 9 maanden oud. Zij is begraven op 19-05-1728 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 105 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162
1.1.1.1.2.2.6.3 Kornelis Woutersz Tael, zoon van Wouter Gijse Tael (zie 1.1.1.1.2.2.6) en Klaertie Gerbrantse (Klara) Turfboer. Hij is gedoopt op 16-12-1703 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 297 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Kornelis is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 18-11-1752 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 221].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - II.162 / III.262
Kornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1727 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1725 - 1730 Bladnr. 130 / Dr. A.W.E. Dek - II.162] met Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, 21 jaar oud. Arentje is een dochter van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp. Zij is gedoopt op 24-09-1705 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1703 - 1710 Bladnr. 315 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Arentje is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 08-07-1747 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 196 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 17-05-1750 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 261 / Dr. A.W.E. Dek - II.162] met Maria Eeuwids (Marytje) Roos, 39 jaar oud. Zij is gedoopt op 29-03-1711 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1710 - 1720 Bladnr. 13 / Dr. A.W.E. Dek - II.162]. Marytje is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-1773 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 80 / Dr. A.W.E. Dek - II.162].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
Kinderen van Kornelis en Arentje:
1 Gijsbert Cornelisz Taal, gedoopt op 25-12-1727 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.
2 Joanna Kornelisse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.2]. Zij is gedoopt op 25-09-1729 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 177 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
3 Aagje Kornelisdr Taal, gedoopt op 14-01-1731 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.
4 Bastiaan Kornelisz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.4]. Hij is gedoopt op 10-08-1732 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Blad 204 / Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Bastiaan is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 14-01-1734 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
5 Immetje Kornelisse Taal, gedoopt op 07-03-1734 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.5.
6 Bastiaantje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.6]. Zij is gedoopt op 10-07-1735 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 225 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
7 Joannes Kornelisz (Jan) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.7]. Hij is gedoopt op 12-12-1736 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Jan is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 05-11-1740 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 171 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
8 Wouter Kornelisz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.8]. Hij is gedoopt op 19-09-1738 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Wouter is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 03-12-1738 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 162 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
9 Tryntje Kornelisse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.9]. Zij is gedoopt op 22-11-1739 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 252 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
10 Wouter Kornelisse Taal, gedoopt op 05-02-1741 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.
11 Arentje Taal, gedoopt op 26-07-1743 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.11.
12 Tryntje Kornelisse (Trijntje) Taal, gedoopt op 03-01-1745 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.12.
13 Cornelis Kornelisz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.13]. Hij is gedoopt op 14-08-1746 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 13v / Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Cornelis is overleden, 10 maanden oud. Hij is begraven op 12-07-1747 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1710 - 1759 Bladnr. 196 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
Kind van Kornelis en Marytje:
14 Cornelia Kornelisse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.14]. Zij is gedoopt op 22-08-1751 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 29v / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
1.1.1.1.2.2.6.3.1 Gijsbert Cornelisz Taal, zoon van Kornelis Woutersz Tael (zie 1.1.1.1.2.2.6.3) en Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien. Hij is gedoopt op 25-12-1727 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 163 / Dr. A.W.E. Dek - III.262 / III.263]. Gijsbert is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1796 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 280 / Dr. A.W.E. Dek - III.263].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262 / III.263
Gijsbert trouwde, 21 jaar oud, op 26-10-1749 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1747 - 1751 Bladnr. 244 / Dr. A.W.E. Dek - III.263] met Trijntje Teunisse de Bruijn, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-10-1749 in Scheveningen. Zij is gedoopt op 07-01-1725 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.263]. Trijntje is overleden, 53 jaar oud. Zij is begraven op 21-11-1778 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.263].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.263
Kinderen van Gijsbert en Trijntje:
1 Arend Gijse (Arie) Taal, gedoopt op 25-01-1750 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.
2 Teunis Gijsbertsz Taal, gedoopt op 28-11-1751 in Den Haag (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.
3 Maria Gijsbertse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.3]. Zij is gedoopt op 25-02-1753 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 34v / Dr. A.W.E. Dek - III.263]. Maria is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 10-05-1755 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.263].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.263
4 Cornelia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.4], geboren [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 2295; haar eigen overlijdensacte: ca 1756]. Zij is gedoopt op 12-01-1755 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.263]. Cornelia is overleden op 26-12-1832 om 13:00 in Den Haag Scheveningen, 77 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 2295]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 2295].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.263
Leven:
Is ongehuwd gebleven.   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 2295]
5 Maria Gijsbertse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.5]. Zij is gedoopt op 16-09-1764 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 76 / Dr. A.W.E. Dek - III.263]. Maria is overleden op 21-02-1847 om 08:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 82 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1847 nummer 351]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1847 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1847 nummer 351].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.263
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1 Arend Gijse (Arie) Taal, zoon van Gijsbert Cornelisz Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1) en Trijntje Teunisse de Bruijn. Hij is gedoopt op 25-01-1750 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Blad 24 / Dr. A.W.E. Dek - III.263]. Arie is overleden vr 20-07-1832, ten hoogste 82 jaar oud.
Bijzonderheid:
De zusters / dochters Adriana (volgens hun overlijdensacten) overlijden tien dagen na elkaar in juli 1832. De acten noemen twee verschillende echtgenoten, overlijdensdata en -tijdstippen.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.263
Arie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-06-1773 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1771-1779 Bladnr. 232 / Dr. A.W.E. Dek - III.376] met Maria Arens Rosendaal, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 03-08-1749 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Maria is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 03-07-1790 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.376].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 05-06-1791 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 73 / Dr. A.W.E. Dek - III.376] met Arentje Groen, 25 jaar oud. Zij is gedoopt op 07-07-1765 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.376].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
Kinderen van Arie en Maria:
1 Tryntje Arendse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.1]. Zij is gedoopt op 14-11-1773 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 136 / Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Tryntje is overleden, 5 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1778 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.376].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
2 Adriana Ariese Taal, gedoopt op 13-11-1774 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.2.
3 Gysbert Arendsz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.3]. Hij is gedoopt op 01-12-1776 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 36 / Dr. A.W.E. Dek - III.376].
4 Kryn Ariesz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.4]. Hij is gedoopt op 08-08-1779 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 68 / Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Kryn is overleden, 27 jaar oud. Hij is begraven op 27-06-1807 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 107].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
5 Adriana Arens Taal, gedoopt op 01-12-1782 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.
6 Tryntje Arendse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.6]. Zij is gedoopt op 14-08-1785 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 147 / Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Tryntje is overleden op 25-07-1832 om 10:00 in Scheveningen (Holland), 46 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1234].
Beroep:
Vischkooper   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1234]
Leven:
Ongehuwd gebleven.   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1234]
Kinderen van Arie en Arentje:
7 Pieternella Arendse Taal, geboren op 15-01-1792 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.
8 Arie Ariesz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.8], geboren op 22-07-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Hij is gedoopt op 27-07-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 29 / Dr. A.W.E. Dek - III.376].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
9 Teunis Ariesz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.9], geboren op 01-12-1797 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 03-12-1797 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 70 / Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Teunis is overleden op 03-07-1817 in Niet teruggekeerd van zee., 19 jaar oud [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen].
Bijzonderheid:
Het VissersNamenMonument Scheveningen
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.2 Adriana Ariese Taal, dochter van Arend Gijse (Arie) Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1) en Maria Arens Rosendaal. Zij is gedoopt op 13-11-1774 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Blad 11 / Dr. A.W.E. Dek - III.376]. Adriana is overleden op 19-07-1832 in Den Haag Scheveningen (Holland), 57 jaar oud [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.376].
Bijzonderheid:
De zusters (volgens hun overlijdensacten) overlijden tien dagen na elkaar in juli 1832. De acten noemen twee verschillende echtgenoten, overlijdensdata en -tijdstippen.
Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 12-02-1804 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 193 / Dr. A.W.E. Dek - III.376] met Wouter de Jong, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op 23-03-1777 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.xxx]. Wouter is overleden op 20-07-1832 in Den Haag Scheveningen (Holland), 55 jaar oud [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.xxx].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.376
Kinderen van Adriana en Wouter:
1 Jannetje Wouterse de Jong [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.2.1], geboren op 11-03-1804 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Rijksarchief Zuid-Holland Den Haag Huwelijksacte 246]. Zij is gedoopt op 11-03-1804 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 162].
2 Ari Woutersz de Jong [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.2.2], geboren op 13-12-1805 in Scheveningen (Dep. Holland). Hij is gedoopt op 15-12-1805 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 187].
3 Dirkje Wouterse de Jong [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.2.3], geboren op 24-06-1809 in Scheveningen (Dep. Maasland). Zij is gedoopt op 02-07-1809 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1806 - 1810 Bladnr. 255].
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5 Adriana Arens Taal, dochter van Arend Gijse (Arie) Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1) en Maria Arens Rosendaal. Zij is gedoopt op 01-12-1782 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 114 / Dr. A.W.E. Dek - III.376 / V.449]. Adriana is overleden op 29-07-1832 om 21:00 in Den Haag Scheveningen (Holland), 49 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1300]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1300].
Bijzonderheid:
Volgens de overljdensacte van Adriana was ze 52; dus 2 jaar ouder. (GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1300)
De zusters (volgens hun overlijdensacten) overlijden tien dagen na elkaar in juli 1832. De acten noemen twee verschillende echtgenoten, overlijdensdata en -tijdstippen.
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 23-03-1806 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1804 - 1811 Bladnr. 224 / Dr. A.W.E. Dek - III.376 / V.449] met Arie Ariense Keus, 24 jaar oud. Arie is een zoon van Ary Arens Keus en Pieternella Turfboer. Hij is gedoopt op 03-06-1781 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.449]. Arie is overleden op 09-08-1854 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 73 jaar oud [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.449].
Bron:
Rol als getuige bij huwelijk kleindochter Arendje Taal: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 582   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 313. Zelfde geboortejaar.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 1259, kleindochter Adriana Taal (1833), Burgerlijke Stand Den Haag.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
09-09-1833     geboorteaangifte Adriana Taal (1833-1849) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.3]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 1259, Burgerlijke Stand Den Haag]
21-07-1847     huwelijk Cornelis Verheij (1827-1866) en Maria Taal (1826-1865) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.6.4]    [aangetrouwde achterneef moederszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 313]
14-12-1853     huwelijk Ary Roos (1825-1874) en Arendje Taal (1830-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1]    [grootvader moederszijde bruid]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 582]
Kinderen van Adriana en Arie:
1 Pieter Ariesz Keus [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.1], geboren op 27-10-1806 in Scheveningen (Dep. Holland). Hij is gedoopt op 02-11-1806 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1806 - 1810 Bladnr. 207].
2 Pieternella Ariese Keus, geboren op 09-03-1808 in Scheveningen (Dep. Maasland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.
3 Arie Ariesz Keus [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.3], geboren op 15-06-1810 in Scheveningen (Dep. Maasland). Hij is gedoopt op 17-06-1810 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1662 - 1709 Bladnr. 271]. Arie is overleden op 24-07-1832 in Den Haag (Holland), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1832 Aktenr. 1195].
4 Maria Keus, geboren op 07-06-1813 in Den Haag (Dep. Monden van de Maas). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.4.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2 Pieternella Ariese Keus is geboren op 09-03-1808 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1823 - 1832 / acten van huwelijk 263], dochter van Arie Ariense Keus en Adriana Arens Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5). Zij is gedoopt op 13-03-1808 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1806 - 1810 Bladnr. 232 / Dr. A.W.E. Dek - V.449]. Pieternella:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 26-08-1829 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 263] met Teunis Gerritszoon Taal, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieternella en Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Spaans (geb. ±1753), Dirk den Heijer (geb. ±1759), Jacob Jol (geb. ±1759) en Jacob Toet (geb. ±1806). Zie 1.1.1.1.3.8.2.8.3.4 voor persoonsgegevens van Teunis.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 10-08-1836 in Den Haag (Holland) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1836 aktenummer 330] met Johannis Jorisz Korvink, 32 jaar oud. Johannis is geboren op 23-04-1804 in Scheveningen (Dep. Holland), zoon van Joris Jansz Korvink en Maria Cornelisse Schaap. Hij is gedoopt op 30-04-1804 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 164]. Johannis is weduwnaar van Martijntje (Trijntje) Pronk (1803-1832), met wie hij trouwde op 25-01-1826 in Den Haag (Holland) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1826 aktenummer 22].
Kinderen van Pieternella en Teunis:
1 Arendje Taal, geboren op 27-01-1830 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.
2 Adriana Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.2], geboren op 01-05-1832 om 14:00 in Scheveningen [bron: Geboorte akte 600, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1832 [bron: Geboorte akte 600, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten Bruin (geb. ±1807) en Aalbert Plugge (geb. ±1809). Adriana is overleden op 15-05-1832 om 13:00 in Scheveningen, 14 dagen oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 813]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 813].
3 Adriana Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.3], geboren op 08-09-1833 om 07:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1259, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1833 [bron: Geboorte akte 1259, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Ariense Keus (1781-1854) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5] [grootvader moederszijde] en Aalbert Plugge (geb. ±1809). Adriana is overleden op 15-08-1849 om 14:00 in Den Haag Scheveningen, 15 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1923]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1849 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1923].
Kind van Pieternella en Johannis:
4 Joris Korving, geboren op 14-10-1836 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1 Arendje Taal is geboren op 27-01-1830 om 01:00 in Scheveningen (Holland) [bron: Geboorte akte 135, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Teunis Gerritszoon Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.3.4) en Pieternella Ariese Keus (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1830 [bron: Geboorte akte 135, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Arie Keus (geb. ±1780) en Cornelis Dijkhuizen (geb. ±1785). Arendje is overleden op 04-05-1882 om 09:00 in Den Haag (Z.H.), 52 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1882 nummer 1203]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1882 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1882 nummer 1203]. Arendje trouwde, 23 jaar oud, op 14-12-1853 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 582] met Arij (Ary) Roos, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arendje en Ary waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Ariense Keus (1781-1854) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5] [grootvader moederszijde bruid], Minnekus Pronk (geb. ±1783), Johannes van den Dulk (geb. ±1786) en Arie Keus (geb. ±1815). Ary is geboren op 08-01-1825 in Scheveningen (Holland), zoon van Korving Roos en Aagje van der Toorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1825 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1825 Aktenr. 39]. Ary is overleden op 11-01-1874 in Den Haag (Z.H.), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1874 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1874 Aktenr. 102].
Kinderen van Arendje en Ary:
1 Korving Roos [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.1], geboren op 16-03-1854 om 12:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 561, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1854 [bron: Geboorte akte 561, Burgerlijke Stand Den Haag].
Getuige bij:
08-05-1878     huwelijk Teunis Roos (1857-1941) en Kniertje Pronk (1856-1945) [zie 1.1.1.1.3.8.2.7.2.14.1.1]    [broer bruidegom]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1878 aktenummer 308]
2 Teunis Roos, geboren op 24-06-1857 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2 Teunis Roos is geboren op 24-06-1857 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Arij (Ary) Roos en Arendje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1857 [bron: Geboorte akte 1259, Burgerlijke Stand Den Haag]. Teunis is overleden op 11-06-1941 in Den Haag (Z.H.), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1941 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1941 Aktenr. B1530]. Teunis trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1878 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1878 aktenummer 308] met Kniertje Pronk, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Kniertje was de volgende getuige aanwezig: Korving Roos (geb. 1854) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.1] [broer bruidegom]. Zie 1.1.1.1.3.8.2.7.2.14.1.1 voor persoonsgegevens van Kniertje.
Kinderen van Teunis en Kniertje:
1 Teunis Roos, geboren omstreeks 1881 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2.1.
2 Jacobus Roos, geboren op 10-01-1883 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2.2.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2.1 Teunis Roos is geboren omstreeks 1881 in Den Haag (Z.H.), zoon van Teunis Roos (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2) en Kniertje Pronk (zie 1.1.1.1.3.8.2.7.2.14.1.1). Teunis is overleden op 03-03-1944 in Delft (Z.H.), ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Collectie Delft archiefnummer 0015 inventarisnummer 00662 akte 162]. Teunis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-01-1905 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijksacte nr. 76] met Jansje Taal, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Jansje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Pronk (geb. ±1859), Krijn Groen (geb. ±1875), Arie Roos (geb. ±1878) en Johannes Bal (±1878-1954) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1] [zwager bruid]. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.3 voor persoonsgegevens van Jansje.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2.2 Jacobus Roos is geboren op 10-01-1883 in Den Haag (Z.H.), zoon van Teunis Roos (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2) en Kniertje Pronk (zie 1.1.1.1.3.8.2.7.2.14.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1883 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1883 Aktenr. 144]. Jacobus is overleden op 11-09-1940 in Den Haag (Z.H.), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1940 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1940 Aktenr. 2048]. Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 03-01-1908 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1908 Akte 42] met Jacoba Johanna Taal, 24 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.5 voor persoonsgegevens van Jacoba.
Kind van Jacobus en Jacoba:
1 Kniertje Roos [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.1.2.2.1], geboren op 25-02-1909 om 22:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 1153]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1909 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 1153].
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4 Joris Korving is geboren op 14-10-1836 in Scheveningen (Holland) [bron: Genealogie Katwijk], zoon van Johannis Jorisz Korvink en Pieternella Ariese Keus (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2). Joris is overleden op 04-07-1899 in Den Haag (Z.H.), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1899 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1899 Aktenr. 1851]. Joris trouwde, 32 jaar oud, op 19-05-1869 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1869 aktenummer 264] met Kniertje Roos, 23 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.5.7.11.4.2.7.1 voor persoonsgegevens van Kniertje.
Kind van Joris en Kniertje:
1 Arie Korving, geboren op 06-03-1872 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.1 Arie Korving is geboren op 06-03-1872 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Joris Korving (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4) en Kniertje Roos (zie 1.1.1.1.3.5.7.11.4.2.7.1). Arie is overleden op 15-03-1945 in Den Haag (Z.H.), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1945 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1945 Aktenr. B1875].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-1896 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken Huwelijken 1896 Akte 214] met Johanna Taal, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Blokhuijsen (geb. ±1842), Jacob Vink (geb. ±1849), Wouter Nicolaas Taal (1869-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1] [broer bruid] en Kornelis den Dulk (geb. ±1870). Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.4 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.1.1].
2 Joris Korving [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.1.2], geboren omstreeks 1898 in Den Haag (Z.H.). Joris is overleden op 16-05-1919 in Den Helder (N.H.), ongeveer 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1919 [bron: RA Alkmaar - Gemeente Den Helder BS Overlijdensactenr. 137].
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.4 Maria Keus is geboren op 07-06-1813 in Den Haag (Dep. Monden van de Maas), dochter van Arie Ariense Keus en Adriana Arens Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1813 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1813 Aktenr. 4]. Maria is overleden op 28-08-1850 in Den Haag (Z.H.), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1850 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1850 nummer 1286]. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 31-05-1848 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1848] met Dirk Klaasz Pronk, 39 jaar oud. Dirk is geboren op 04-06-1808 in Scheveningen (Dep. Maasland), zoon van Klaar Klaare Pronk en Trijntje van der Toorn. Hij is gedoopt op 05-06-1808 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1806 - 1810 Bladnr. 236]. Dirk is overleden op 29-05-1860 in Op Noordzee gebleven , bij Texel, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1860 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1860 nummer 839]. Dirk is weduwnaar van Johanna Vrolijk (1805-1847), met wie hij trouwde op 10-10-1832 in Den Haag (Holland) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1832 aktenummer 277]. Dirk trouwde later op 02-01-1851 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage 0335-01_601_0207.06 Akten van huwelijk, akte 8] met Adriana Plugge (1816-1894).
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 28   [bron: Haags Gemeentearchief]
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7 Pieternella Arendse Taal is geboren op 15-01-1792 in Scheveningen (Holland), dochter van Arend Gijse (Arie) Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1) en Arentje Groen. Zij is gedoopt op 22-01-1792 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 1]. Pieternella is overleden op 10-01-1864 om 15:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 71 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1864 nummer 76]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1864 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1864 nummer 76]. Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op 21-12-1814 in Den Haag Scheveningen (Prov. Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 292] met Michiel (Machiel) de Kra, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieternella en Michiel waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Roeleveld (geb. ±1751), Carel den Dulk (geb. ±1768), Cornelis Plugge (geb. ±1774) en Wouter de Jong (geb. ±1775). Michiel is geboren op 06-06-1794 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 08-06-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 28]. Michiel is overleden op 11-07-1875, 81 jaar oud.
Kind van Pieternella en Michiel:
1 Nicolaas de Kraa, geboren omstreeks 1819 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1 Nicolaas de Kraa is geboren omstreeks 1819 in Scheveningen (Holland), zoon van Michiel (Machiel) de Kra en Pieternella Arendse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7). Nicolaas is overleden op 27-05-1860 in Op Noordzee gebleven, ongeveer 41 jaar oud [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41   [bron: Haags Gemeentearchief]
Overlijden:
Pink: "De Vrouw Maria Pronk"

Op 26 mei was de pink vanaf het Scheveningse strand vertrokken naar de haringgronden.
Op de 28e mei werden zij door storm overvallen waarbij de gehele bemanning omkwam.
De pink spoelde nog aan op de zogenaamde Bruine Bank bij Engelse kust zonder dat er zich nog iemand in het schip bevond.
  [bron: http://www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl]
Nicolaas trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 20-12-1837 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1837 aktenummer 490] met Arieaantje Simonse (Adriana) Korvink, 19 of 20 jaar oud. Adriana is geboren in 1817, dochter van Simon Benjaminsz Korving en Diewertje Ariese den Heijer. Adriana is overleden op 28-10-1905 in Den Haag (Z.H.), 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1905 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1905 nummer 2996].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kinderen van Nicolaas en Adriana:
1 Simon de Kraa [1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1.1], geboren op 14-09-1840 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1840 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1840 Aktenr. 1566].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41]
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
17-01-1872     huwelijk Jan de Kraa (1848-1931) en Aaltje Taal (1849-1878) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.1.8]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41]
2 Jan de Kraa, geboren op 22-06-1848 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1.2.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1.2 Jan de Kraa is geboren op 22-06-1848 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41], zoon van Nicolaas de Kraa (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1) en Arieaantje Simonse (Adriana) Korvink. Jan is overleden op 20-04-1931 in Den Haag (Z.H.), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1931 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1931 nummer 1520]. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 17-01-1872 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 41] met Aaltje Taal, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Arend van der Toorn (geb. ±1815), Arie de Jong (±1834-1909) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.8.6], Simon de Kraa (geb. 1840) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.7.1.1] [broer bruidegom] en Albert Schaap (geb. ±1842). Zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.1.8 voor persoonsgegevens van Aaltje.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.2 Teunis Gijsbertsz Taal, zoon van Gijsbert Cornelisz Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1) en Trijntje Teunisse de Bruijn. Hij is gedoopt op 28-11-1751 in Den Haag (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.263]. Teunis is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op 03-10-1795 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 252 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 5   [bron: Haags Gemeentearchief]
Teunis trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1782 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1779 - 1784 Bladnr. 332 / Dr. A.W.E. Dek - III.380] met Geertruy Maartens (Geertje) van der Toorn, 31 jaar oud. Zij is gedoopt op 22-11-1750 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Geertje is overleden vr 03-01-1816, ten hoogste 65 jaar oud.
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 5   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kinderen van Teunis en Geertje:
1 Gijsbert Teunisz (Gijsje) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.1]. Hij is gedoopt op 24-08-1783 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 123 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Gijsje is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 02-08-1790 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 204 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
2 Martijntje Teunisse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.2], geboren [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1829 nummer 1346]. Zij is gedoopt op 06-11-1785 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 151 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Martijntje is overleden op 06-12-1829 om 08:00 in Den Haag Scheveningen (Holland), 44 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1829 nummer 1346]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1829 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1829 nummer 1346].
3 Trijntje Teunisse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.3], geboren op 03-09-1788 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Zij is gedoopt op 07-09-1788 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1787 - 1791 Bladnr. 185 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
4 Gysbert Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.4], geboren op 23-11-1790 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 28-11-1790 in Scheveningen. Gysbert is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 18-02-1791.
5 Arentje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.5], geboren op 23-11-1790 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Zij is gedoopt op 28-11-1790 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1787 - 1791 Bladnr. 213 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
6 Gijsje Taal, geboren op 24-09-1794 in Den Haag Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.6.
1.1.1.1.2.2.6.3.1.2.6 Gijsje Taal is geboren op 24-09-1794 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380], dochter van Teunis Gijsbertsz Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.2) en Geertruy Maartens (Geertje) van der Toorn. Zij is gedoopt op 28-09-1794 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 30 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Gijsje is overleden op 05-11-1885 om 23:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 91 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1885 nummer 2899]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1885 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1885 nummer 2899]. Gijsje trouwde, 21 jaar oud, op 03-01-1816 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 5] met Gijsbert Maartesz den Heijer, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gijsje en Gijsbert waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Rog (geb. ±1740), Jan van der Keij (geb. ±1766), Daniel Verbaan (geb. ±1783) en Wouter van Duijne (geb. ±1793). Gijsbert is geboren op 16-05-1792 in Scheveningen (Holland), zoon van Maarten Gijsbertsz den Heijer en Klaartie Maartense (Klaartje | Claara) Pronk. Hij is gedoopt op 20-05-1792 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 3]. Gijsbert is overleden op 26-07-1849 om 07:00 in Den Haag (Z.H.), 57 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 1421]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1849 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 1421].
1.1.1.1.2.2.6.3.3 Aagje Kornelisdr Taal, dochter van Kornelis Woutersz Tael (zie 1.1.1.1.2.2.6.3) en Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien. Zij is gedoopt op 14-01-1731 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1721 - 1731 Bladnr. 190 / Dr. A.W.E. Dek - III.262].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
Aagje trouwde, 35 jaar oud, op 12-10-1766 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1810 - 1811 Bladnr. 145 / Dr. A.W.E. Dek - III.262] met Arie Jansz Reus, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 05-10-1738 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - 363]. Arie is overleden, 41 jaar oud. Hij is begraven op 02-11-1779 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - 363].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
Kind van Aagje en Arie:
1 Anna Ariese Reus, gedoopt op 22-11-1767 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1 Anna Ariese Reus, dochter van Arie Jansz Reus en Aagje Kornelisdr Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3). Zij is gedoopt op 22-11-1767 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 96]. Anna is overleden op 07-10-1813 in Den Haag (Dep. Monden van de Maas), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1813 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1813 Aktenr. 1132].
Bron:
Haags Gemeentearchief; Huwelijken en echtscheidingen ’s-Gravenhage Periode: 1823-1832 / Fiche 83, afb 22   [bron: Haags Gemeentearchief]
Anna trouwde, 30 jaar oud, op 18-03-1798 in Den Haag (Holland) met Kornelis Jansz de Niet, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op 17-11-1771 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 120v]. Kornelis is overleden op 17-07-1832 in Den Haag (Holland), 60 jaar oud.
Bron:
Haags Gemeentearchief; Huwelijken en echtscheidingen ’s-Gravenhage Periode: 1823-1832 / Fiche 83, afb 22   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kind van Anna en Kornelis:
1 Aagje de Niet, geboren op 01-12-1798 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1 Aagje de Niet is geboren op 01-12-1798 in Scheveningen (Holland), dochter van Kornelis Jansz de Niet en Anna Ariese Reus (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1). Zij is gedoopt op 02-12-1798 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 83]. Aagje is overleden op 29-09-1866 in Den Haag (Z.H.), 67 jaar oud [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1866 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1866 Aktenr. 2835]. Aagje trouwde, 30 jaar oud, op 18-02-1829 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 40] met Leendert Gerrebrandsz Taal, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aagje en Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Plas (geb. ±1797), Frederik van Kouwenhoven (geb. ±1799), Cornelis de Niet (1800-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.4.3.6] [zwager bruidegom] en Jan Toet (geb. ±1803). Zie 1.1.1.1.2.2.6.4.3.7 voor persoonsgegevens van Leendert.
Kinderen van Aagje en Leendert:
1 Gerritje Taal, geboren op 18-06-1830 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.
2 Cornelis Taal, geboren op 06-11-1832 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.
3 Gerbrand Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.3], geboren op 12-12-1835 om 09:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1962, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1835 [bron: Geboorte akte 1962, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerbrand waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Niet (geb. ±1767) en Frank van Dongen (geb. ±1792). Gerbrand is overleden op 11-09-1849 om 07:00 in Den Haag Scheveningen, 13 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 2401]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1849 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 2401].
4 Annetje Taal, geboren op 27-01-1843 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1 Gerritje Taal is geboren op 18-06-1830 om 12:00 in Scheveningen (Holland) [bron: Geboorte akte 910, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Leendert Gerrebrandsz Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.4.3.7) en Aagje de Niet (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-06-1830 [bron: Geboorte akte 910, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Jong (geb. ±1755) en Cornelis Verheij (geb. ±1803). Gerritje is overleden op 02-01-1898 om 05:00 in Den Haag (Z.H.), 67 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1898 nummer 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1898 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1898 nummer 22]. Gerritje trouwde, 20 jaar oud, op 31-07-1850 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 417] met Pieter Spaans, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel de Jong (±1776-na 1850), Arie Pronk (geb. ±1802), Gerrit Rood (geb. ±1802) en Jeroen Dijkhuizen (geb. ±1818). Zie 1.1.1.1.3.8.2.6.1.2.1 voor persoonsgegevens van Pieter.
Kind van Gerritje en Pieter:
1 Pieter Spaans, geboren omstreeks 1869 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1 Pieter Spaans is geboren omstreeks 1869 in Den Haag (Z.H.), zoon van Pieter Spaans (zie 1.1.1.1.3.8.2.6.1.2.1) en Gerritje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1). Pieter is overleden op 15-01-1952 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1952 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1952 Aktenr. B87]. Pieter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 29-05-1889 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1889 aktenummer 487] met Johanna Vrolijk, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1868.
Kind van Pieter en Johanna:
1 Johanna Spaans, geboren op 25-08-1894 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1 Johanna Spaans is geboren op 25-08-1894 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 638 (vader Pieter Spaans) en akte 3533 (Johanna Spaans)], dochter van Pieter Spaans (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1) en Johanna Vrolijk. Johanna is overleden op 11-04-1945 in Franeker (Fr), 50 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akten 3533 en 3662]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1945 [bron: Tresoar - Franeker archiefnr 30-12 inventnr 3077 aktenr 119]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 18-10-1916 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 1359] met Albertus Taal, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Smitskam (geb. ±1891) en Jacobus Tinga (geb. ±1891). Zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.1.2.8.6 voor persoonsgegevens van Albertus.
Kinderen van Johanna en Albertus:
1 Jacobus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.1], geboren op 04-12-1916 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Johannes Taal Arieszn (1955)]. Jacobus is overleden op 03-08-1917 om 14:00 in Scheveningen (Z.H.), 7 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1917 nummer 2986]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1917 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1917 nummer 2986].
2 Jacobus (Koos) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.2], geboren op 24-04-1918 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662].
3 Pieter Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.3], geboren op 26-05-1920 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Pieter is overleden op 16-02-2007 in Zoetermeer (Z.H.), 86 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
Getuige bij:
29-07-1954     huwelijk Arie Taal (1929-2020) en Jo | Jopie Korving (geb. 1932) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand van s-Gravenhage. Akten van huwelijk: akte A 3621]
4 Helena (Lenie) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.4], geboren op 27-10-1921 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Lenie is overleden op 04-11-2004 in Rijnsburg (Z.H.), 83 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
5 Johanna (Jo) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.5], geboren op 22-01-1924 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Jo is overleden op 05-01-2017 in Den Haag (Z.H.), 92 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
6 Petronella (Nel) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.6], geboren op 18-03-1925 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Nel is overleden op 25-06-1987 in Den Haag (Z.H.), 62 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
7 Albertha Johanna (Beppie) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.7], geboren op 10-03-1926 in Scheveningen (Z.H.). Beppie is overleden op 13-05-1934 om 23:30 in Scheveningen (Z.H.), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1934 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1934 nummer 1797].
8 Gijsbertus (Gijs) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.8], geboren op 07-06-1928 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Gijs is overleden op 02-04-2012 in Den Haag (Z.H.), 83 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
9 Arie Taal, geboren op 18-07-1929 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.
10 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.10].
11 Albertus (Bertus) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.11], geboren op 06-09-1931 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag | Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662 (14 mei 1941)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Bertus is overleden op 02-02-2009 in De Bilt (U), 77 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
12 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.12].
13 Cornelia (Corrie) Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.13], geboren op 11-01-1934 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag | Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662 (14 mei 1941)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1941 [bron: GA Den Haag - Burgerlijke Stand s-Gravenhage: akte 3662]. Corrie is overleden op 21-06-2017 in Den Haag (Z.H.), 83 jaar oud [bron: Familie (overlijdens)berichten en rouwkaarten.].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9 Arie Taal is geboren op 18-07-1929 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand s-Gravenhage akte 3662], zoon van Albertus Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.1.2.8.6) en Johanna Spaans (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1929 Aktenr. A2229]. Hij is gedoopt op 24-11-1929 in Scheveningen (Z.H.) - NH Oude Kerk. Arie is overleden op 20-11-2020 om 17:30 in Leidschendam (Z.H.), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-2020 [bron: BS Leidschendam-Voorburg Akte van overlijden 200658].
Beroepen:
Militair: Beroepsmilitair (Kon. Marine) Marine Luchtvaartdienst -onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede (met de gespen -1948,1949,1950) (Beroepsmilitair (Kon. Marine) Marine Luchtvaartdienst -onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede (met de gespen -1948,1949,1950)

Vliegtuigmaker 1kl, opvarende van Vliegdekschip HMS Karel Doorman en gelegerd op het Marine Vliegkamp Valkenburg te Katwijk (ZH))
Burgerlijk: Zeeman bij de koopvaardij, visserij, wilde-vaart en kustvaart: machinist. (Zeeman bij de koopvaardij, visserij, wilde-vaart en kustvaart: machinist.

Walberoepen: Machine bankwerker, voorman, magazijnmeester, bode, concirge.)
Arie trouwde, 25 jaar oud, op 29-07-1954 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand van s-Gravenhage. Akten van huwelijk: akte A 3621] met Johanna Maria (Jo | Jopie) Korving, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Jo | Jopie waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Taal (1920-2007) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.3] [broer bruidegom] en Niet publiek. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-07-1954 in NH Oude Kerk Scheveningen (Z.H.). Jo | Jopie is geboren op 01-06-1932 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Doopakte Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Scheveningen], dochter van Jacob (Jaap) Korving en Johanna Maria van Toor. Zij is gedoopt op 07-07-1932 in Scheveningen (Z.H.) - NH Juliana-kerk [bron: Doopakten Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Scheveningen].
Beroep:
Kleermaakster
Getuige bij:
15-05-2002     huwelijk Hans Taal (geb. 1955) en Janneke van Hierden (geb. 1960) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.1]    [moeder bruidegom]
Kinderen van Arie en Jo | Jopie:
1 Johannes (Hans) Taal, geboren op 25-11-1955 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.1 Johannes (Hans) Taal is geboren op 25-11-1955 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Johannes Taal Arieszn (1955)], zoon van Arie Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9) en Johanna Maria (Jo | Jopie) Korving.
Beroepen:
Burgerlijk: Aquisiteur, adviseur, sales-manager, bedrijfsleider, directeur.
Militair: (Beroeps)militair Landmacht - Korps Nationale reserve.
Bijzonderheid:
Vaderrelatie van de kinderen vastgesteld bij Koninklijk besluit.
Hans trouwde, 46 jaar oud, op 15-05-2002 in Scheveningen (Z.H.) met Jannigje (Janneke) van Hierden, 41 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hans en Janneke waren de volgende getuigen aanwezig: Niet publiek, Niet publiek, Niet publiek en Jo | Jopie Korving (geb. 1932) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9] [moeder bruidegom]. Janneke is geboren op 13-08-1960 in Dieren (Gld).
Beroep:
Planner, kok , directeur catering
Kinderen van Hans en Janneke:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.1.1].
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.1.2].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2 Niet publiek, zoon van Arie Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9) en Johanna Maria (Jo | Jopie) Korving. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.2.
3 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.3].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.1.1].
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.1.2].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.1.1.1.9.2.2.1].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2 Cornelis Taal is geboren op 06-11-1832 om 17:30 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1494, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leendert Gerrebrandsz Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.4.3.7) en Aagje de Niet (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1832 [bron: Geboorte akte 1494, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Frank van Dongen (geb. ±1792) en Daniel Verbaan (geb. ±1802). Cornelis is overleden op 04-02-1898 om 22:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 65 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1898 nummer 337]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1898 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1898 nummer 337].
Beroep:
koopman   [bron: Haags Gemeentearchief; Huwelijken en echtscheidingen ’s-Gravenhage Periode: 1873-1882]
Bron:
Geboorte akte 4087, kleinzoon Cornelis Taal (1880), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 4744, kleindochter Jaantje Taal (1883), Burgerlijke Stand Den Haag. Aangever van het kind.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
22-11-1880     geboorteaangifte Cornelis Taal (1880-na 1917) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 4087, Burgerlijke Stand Den Haag]
06-12-1883     geboorteaangifte Jaantje Taal (1883-1945) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 4744, Burgerlijke Stand Den Haag]
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 09-01-1856 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 30] met Adriana (Arendje / Jaantje / Aaltje) de Lange(n), 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Arendje / Jaantje / Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790), Johannes Theodorus van Dijck (geb. ±1798), Willem de Jong (1821-1908) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.5.2] en Kornelis Groen (geb. ±1833). Zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4 voor persoonsgegevens van Arendje / Jaantje / Aaltje.
Kinderen van Cornelis en Arendje / Jaantje / Aaltje:
1 Leenderd Taal, geboren op 22-09-1856 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.
2 Jaapje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.2], geboren op 28-01-1858 om 19:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 199, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1858 [bron: Geboorte akte 199, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaapje waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790) en Jan de Lange (geb. ±1834). Jaapje is overleden op 06-03-1858 om 08:00 in Den Haag Scheveningen, 1 maand oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1858 nummer 405]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1858 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1858 nummer 405].
3 Jaapje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.3], geboren op 01-04-1859 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 717, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1859 [bron: Geboorte akte 717, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaapje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pijpers (geb. ±1808) en Cornelis Ros (geb. ±1834). Jaapje is overleden op 16-04-1859 om 15:00 in Den Haag Scheveningen, 15 dagen oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1859 nummer 516]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1859 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1859 nummer 516].
4 Jaapje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.4], geboren op 03-09-1860 om 11:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1833, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1860 [bron: Geboorte akte 1833, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaapje waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790) en Johannes Pijpers (geb. ±1808). Jaapje is overleden op 06-02-1862 om 17:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 276]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1862 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 276].
5 Jaapje Taal, geboren op 28-04-1862 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.5.
6 Jaantje Taal, geboren op 30-11-1863 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.
7 Aagje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.7], geboren op 16-01-1866 om 18:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 156, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1866 [bron: Geboorte akte 156, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Aagje waren de volgende getuigen aanwezig: Leenderd IJspelder (geb. 1841) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.2.7] en Arie Taal (1842-1915) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.2.6]. Aagje is overleden op 09-10-1867 om 09:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1867 nummer 1807]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1867 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1867 nummer 1807].
8 Aagje Taal, geboren op 11-03-1868 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.8.
9 Cornelis Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.9], geboren op 09-08-1870 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2024, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1870 [bron: Geboorte akte 2024, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Cornelis is overleden om 11:00 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1932 nummer 4025]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1932 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1932 nummer 4025].
Leven:
Ongehuwd gebleven.   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1932 nummer 4025]
10 Johanna Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.10], geboren op 22-01-1874 om 20:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 247, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1874 [bron: Geboorte akte 247, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Johanna is overleden op 27-04-1875 om 04:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 1065]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1875 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 1065].
11 Johannes Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.11], geboren op 27-10-1876 om 19:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3389, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1876 [bron: Geboorte akte 3389, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Johannes is overleden op 30-11-1876 om 04:00 in Den Haag Scheveningen, 1 maand oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1876 nummer 2718]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1876 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1876 nummer 2718].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1 Leenderd Taal is geboren op 22-09-1856 om 10:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1810, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2) en Adriana (Arendje / Jaantje / Aaltje) de Lange(n) (zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1856 [bron: Geboorte akte 1810, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Theodorus van Dijck (geb. ±1798) en Martinus Johannes Bruin (geb. ±1829). Leenderd is overleden op 07-02-1917 om 20:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 60 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1917 nummer 538]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1917 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1917 nummer 538].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief; Huwelijken en echtscheidingen ’s-Gravenhage Periode: 1873-1882]
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 24   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
03-01-1883     huwelijk Leenderd Knoester (±1860-1934) en Jaapje Taal (1862-1934) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.5]    [broer bruid]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1883 Akte nr. 13]
09-01-1884     huwelijk Albertus Taal (1863-1902) en Jaantje Taal (1863-1933) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6]    [broer bruid]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 24]
Leenderd trouwde, 23 jaar oud, op 14-01-1880 in Den Haag (Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ’s-Gravenhage Periode: 1873-1882 acte 34] met Arendje den Dulk, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leenderd en Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van der Tas (geb. 1822), Leendert Korving (geb. ±1842), Cornelis Bal (geb. 1851) en Gijsbert Dijkhuizen (geb. ±1851). Arendje is geboren op 17-08-1857 in Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg 215/50], dochter van Johannes den Dulk en Willemina (Willempje) de Jong. Arendje is overleden op 09-08-1926 in Den Haag (Z.H.), 68 jaar oud [bron: GA Den Haag - BevReg 215/50].
Kinderen van Leenderd en Arendje:
1 Cornelis Taal, geboren op 20-11-1880 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.
2 Wilhelmina Taal, geboren op 08-03-1882 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.2.
3 Adriana Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.3], geboren op 22-09-1883 om 05:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3729, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1883 [bron: Geboorte akte 3729, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Adriana is overleden op 26-07-1891 om 02:00 in Den Haag Scheveningen, 7 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1891 nummer 2029]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1891 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1891 nummer 2029].
4 Johannes Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.4], geboren op 08-03-1885 om 15:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1027, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1885 [bron: Geboorte akte 1027, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Gerrit van der Horst (Korst?) (geb. ±1833) en Gerardus de Haas (geb. ±1863). Johannes is overleden op 28-12-1885 om 06:00 in Den Haag Scheveningen, 9 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1885 nummer 3381]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1885 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1885 nummer 3361].
5 Johanna Taal, geboren op 11-09-1886 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.5.
6 Johannes Taal, geboren op 28-10-1888 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6.
7 Pieternella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.7], geboren op 09-11-1890 om 05:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 4554, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1890 [bron: Geboorte akte 4554, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Herman Hermans (geb. ±1830) en Jacobus de Bles (geb. ±1850). Pieternella is overleden op 24-03-1898 om 03:00 in Den Haag Scheveningen, 7 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1898 nummer 816]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1898 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1898 nummer 816].
8 Leenderd Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.8], geboren op 20-04-1893 om 21:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1754, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1893 [bron: Geboorte akte 1754, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844). Leenderd is overleden op 16-02-1894 om 02:00 in Den Haag Scheveningen, 9 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1894 nummer 497]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1894 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1894 nummer 497].
9 Adriana Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.9], geboren op 05-01-1895 om 23:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 91, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1895 [bron: Geboorte akte 91, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Albertus Taal (1863-1902) [zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Jacobus de Bles (geb. ±1872).
10 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.10], levenloos geboren zoon, geboren op 26-01-1897 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1897 nummer 274]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1897 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1897 nummer 274].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1 Cornelis Taal is geboren op 20-11-1880 om 21:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4087, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1) en Arendje den Dulk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1880 [bron: Geboorte akte 4087, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Taal (1832-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2] [grootvader vaderszijde], Maarten Plokker (geb. ±1847) en Martinus Jacobus Tuijt (geb. ±1849). Cornelis is overleden na 31-07-1917 in Op Noordzee gebleven, minstens 36 jaar oud [bron: Gezinskaart Cornelis Taal].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1810]
Overlijden:
Scheepsnaam De Een
Scheepsnummer IJM 7
Datum toedracht Na 31 juli 1917
Schipper C. Zwemmer
Reder / Rederij N.V. Stoom-Vissch. Mij. ’De Een.’ Directie Gebr. Vriend.
  [bron: VissersNamenMonument Scheveningen]
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 31-12-1902 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1810] met Arendje Hofland, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Dulk (geb. 1860), Leenderd Knoester (geb. ±1860), Karel de Roode (geb. ±1877) en Michiel Toet (geb. ±1878). Arendje is geboren op 19-11-1879 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/108], dochter van Jochem Hofland en Apolonia Roos.
Kinderen van Cornelis en Arendje:
1 Leendert Taal, geboren op 27-11-1903 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.1.
2 Apolonia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.2], geboren op 08-03-1906 om 09:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1452, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1906 [bron: Geboorte akte 1452, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Apolonia waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus van der Burg (geb. ±1852) en Johannes van der Burg (geb. 1856). Apolonia is overleden op 01-02-1982 in Scheveningen (Z.H.), 75 jaar oud. Zij is begraven op 05-02-1982 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
3 Cornelis Taal, geboren omstreeks 1907 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.3.
4 Jochem Taal, geboren op 25-09-1910 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.4.
5 Johannes Taal, geboren op 15-12-1915 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.5.
6 Arie Cornelis Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.6], geboren op 19-04-1918 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag 215/108].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.1 Leendert Taal is geboren op 27-11-1903 om 23:30 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5977, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1) en Arendje Hofland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1903 [bron: Geboorte akte 5977, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
Beroep:
Poelier   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 170]
Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 22-02-1928 in Den Haag [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 170] met Theresia Rakowski, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Theresia waren de volgende getuigen aanwezig: Jochem Hofland (±1852-1934) [grootvader moederszijde bruidegom] en Johannes Hofland (geb. ±1889) [oom moederszijde bruidegom]. De scheiding werd geregistreerd op 14-03-1978 in Den Haag [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 170]. Theresia is geboren op 05-10-1905 in Vybranowi (Pruissen | nu Polen) [bron: GA Den Haag - BevReg], dochter van Niet publiek en Niet publiek.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.3 Cornelis Taal is geboren omstreeks 1907 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1536], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1) en Arendje Hofland. Cornelis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 07-11-1928 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1536] met Kniertje Roeleveld, ongeveer 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Kniertje waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Borgmeijer (geb. ±1876) en Pieter Ernst (geb. ±1887). Kniertje is geboren omstreeks 1907 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), dochter van Cornelis Roeleveld en Johanna Pieternella Plokker.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.4 Jochem Taal is geboren op 25-09-1910 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1) en Arendje Hofland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1910 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 506 Aktenr. 5319]. Jochem is overleden op 15-11-1997, 87 jaar oud. Hij is begraven in Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg [bron: Online Begraafplaatsen].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Arbeitseinsatz:
van 1943 tot 1945     Kreiz Nrnberg   [bron: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70157889]
Jochem trouwde, 37 jaar oud, op 13-11-1947 in Zeist (U) [bron: Het Utrechts Archief Zeist Archief 1221 Regnr. 1345 Aktenr. 373] met Suzanna Cornelia (Suus) Vissers, 38 jaar oud. Suus is geboren op 27-09-1909 in Zwijndrecht (Z.H.). Suus is overleden op 17-01-2004, 94 jaar oud. Zij is begraven in Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg [bron: Online Begraafplaatsen].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1.5 Johannes Taal is geboren op 15-12-1915 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag | https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70130503], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.1) en Arendje Hofland. Johannes is overleden op 10-04-1977 in Scheveningen (Z.H.), 61 jaar oud. Hij is begraven op 14-04-1977 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
WOII:
van 30-05-1942 tot 31-07-1942     Gemeente Mnchen.   [bron: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70130503]
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1938 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1938 Archnr. 0335-01 Regnr. 1133 aktenummer A447 / BevReg Den Haag] met Helena van den Oever, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 16-03-1939 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag]. Helena is geboren op 21-07-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Maarten van den Oever en Leentje van Letsch.
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.2 Wilhelmina Taal is geboren op 08-03-1882 om 00:30 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 975, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1) en Arendje den Dulk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1882 [bron: Geboorte akte 975, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Wilhelmina is overleden op 29-09-1946 om 14:45 in Den Haag (Z.H.), 64 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1946 nummer B 2072]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1946 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1946 nummer B 2072].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 219/213]
Wilhelmina trouwde, 18 jaar oud, op 27-02-1901 in Den Haag (Z.H.) [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 251] met Machiel Toet, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wilhelmina en Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Ludovicus Antonius de Groot (geb. ±1856), Leenderd Knoester (geb. ±1860), Albertus Taal (1863-1902) [zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3] [aangetrouwde oom vaderszijde bruid] en Arend van Dijk (geb. ±1878). Machiel is geboren op 11-05-1879 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 219/213], zoon van Machiel Toet en Jacoba van Duijn. Machiel is overleden op 10-09-1962 in Den Haag (Z.H.), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1962 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1962 Aktenr. B1940].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 219/213]
Kind van Wilhelmina en Machiel:
1 Jacoba Toet (Oorspr. Taal) [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.2.1], geboren op 13-12-1900 om 04:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5612, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1900 [bron: Geboorte akte 5612, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 219/213]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.5 Johanna Taal is geboren op 11-09-1886 om 15:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3668, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1) en Arendje den Dulk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1886 [bron: Geboorte akte 3668, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815), Dirk van der Tas (geb. 1822) en Arendje / Jaantje / Aaltje de Lange(n) (1833-1896) [zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4] [grootmoeder vaderszijde]. Johanna is overleden op 13-03-1952 om 18:15 in Den Haag, 65 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1951 - 1960 Overlijdensakten, akte 544]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1952 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1951 - 1960 Overlijdensakten, akte 544]. Johanna begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6 Johannes Taal is geboren op 28-10-1888 om 08:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4523, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1) en Arendje den Dulk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1888 [bron: Geboorte akte 4523, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Frank Vrolijk (geb. ±1825), Willem Knoester (geb. 1842) en Adriana Taal (1865-1865) [zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.1.2.7]. Johannes is overleden op 07-03-1914 om 20:30 in Amsterdam (N.H.), 25 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1914 nummer 870]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1914 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1914 nummer 870].
Beroep:
zeevisscher, vischhandelaar   [bron: Haags Gemeentearchief]
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/119]
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 29-12-1909 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 2223] met Jacoba Vink, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Nicolaas Taal (1869-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1] [broer bruid], Arie Vink (geb. ±1873), Adrianus Lori (geb. ±1875) en Jacob Roos (geb. ±1883). Jacoba is geboren op 02-10-1890 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/119], dochter van Jacobus Vink en Gerritje Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1890 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1890 nr. 4090].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/119]
Kinderen van Johannes en Jacoba:
1 Leendert Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6.1], geboren op 25-01-1910 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/119]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1910 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 502 Aktenr. 544].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/119]
2 Gerritje Taal, geboren op 11-11-1911 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6.2.
3 Johanna Taal, geboren op 28-08-1914 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6.3.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6.2 Gerritje Taal is geboren op 11-11-1911 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/119], dochter van Johannes Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6) en Jacoba Vink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1911 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 515 Aktenr. 6220].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/119]
Gerritje trouwde, 18 jaar oud, op 13-11-1929 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 1024 Aktenr. B1673] met Johannes Wilhelmus Fredericus Torn, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 28-10-1907 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag].
Religie:
Rooms Katholiek   [bron: BevR Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6.3 Johanna Taal is geboren op 28-08-1914 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/119], dochter van Johannes Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6) en Jacoba Vink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1914 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1914 Aktenr. 4796].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/119]
Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 17-05-1933 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1933 Akte nr. 538 / BevReg Den Haag] met Cornelis Hus, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Roos (geb. ±1892) en Johannes Hus (geb. ±1905) [broer bruidegom]. Cornelis is geboren op 14-09-1912 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Johannes Hus en Jansje Bal.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.5 Jaapje Taal is geboren op 28-04-1862 om 02:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 983, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2) en Adriana (Arendje / Jaantje / Aaltje) de Lange(n) (zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1862 [bron: Geboorte akte 983, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaapje waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790) en Casper Koenen (geb. ±1795). Jaapje is overleden op 08-03-1934 om 19:30 in Den Haag (Z.H.), 71 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1934 nummer 960]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1934 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1934 nummer 960]. Jaapje trouwde, 20 jaar oud, op 03-01-1883 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1883 Akte nr. 13] met Leenderd Knoester, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jaapje en Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Leenderd Knoester (geb. ±1850), Gijsbert Dijkhuizen (geb. ±1853), Arie Dijkhuizen (geb. 1854) en Leenderd Taal (1856-1917) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1] [broer bruid]. Leenderd is geboren omstreeks 1860 in Den Haag (Z.H.), zoon van Gerrit Knoester en Lena (Leentje) Verheij. Leenderd is overleden op 28-01-1934 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1934 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1934 Aktenr. 453].
Kind van Jaapje en Leenderd:
1 Gerard Knoester [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.5.1]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1945 [bron: Historisch Centrum Overijssel Gemeente Zwolle Toegangsnr 0123 Invnr 17068 Actenr 148]. Gerard is overleden op 24-02-1945 in Zwolle (Ov).
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6 Jaantje Taal is geboren op 30-11-1863 om 19:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2869, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2) en Adriana (Arendje / Jaantje / Aaltje) de Lange(n) (zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1863 [bron: Geboorte akte 2869, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes de Lange (geb. ±1808) en Hendrik Hermanus van Duiven (geb. 1824). Jaantje is overleden op 18-02-1933 om 09:30 in Den Haag, 69 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1933 nummer 775]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1933 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1933 nummer 775]. Jaantje trouwde, 20 jaar oud, op 09-01-1884 in Den Haag Scheveningen [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 24] met Albertus Taal, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jaantje en Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Ambrosius Rikkers (geb. ±1828), Cornelis van der Toorn (geb. ±1852), Leenderd Taal (1856-1917) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1] [broer bruid] en Leenderd Knoester (geb. ±1860). Zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3 voor persoonsgegevens van Albertus.
Kinderen van Jaantje en Albertus:
1 Jaantje Taal, geboren op 05-12-1883 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.1.
2 Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.2], geboren op 12-09-1885 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3555, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1885 [bron: Geboorte akte 3555, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Arendje / Jaantje / Aaltje de Lange(n) (1833-1896) [zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4] [grootmoeder moederszijde], Johannes (Jan) van Rijn (geb. 1849) en Johannes Ladderman (geb. ±1862). Nicolaas is overleden op 25-02-1888 om 09:00 in Den Haag Scheveningen, 2 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1888 nummer 611]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1888 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1888 nummer 611].
3 Albertus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.3], geboren op 16-09-1887 om 15:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3808, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1887 [bron: Geboorte akte 3808, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Albertus is overleden op 01-03-1888 om 15:00 in Den Haag Scheveningen, 5 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1888 nummer 652]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1888 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1888 nummer 652].
4 Jacoba Taal, geboren op 19-09-1889 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.4.
5 Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.5], geboren op 06-09-1891 om 11:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3792, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1891 [bron: Geboorte akte 3792, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844). Nicolaas is overleden op 25-02-1892 om 06:00 in Den Haag Scheveningen, 5 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1892 nummer 801]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1892 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1892 nummer 801].
6 Nicolaas Taal, geboren op 25-09-1893 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.6.
7 Cornelis Taal, geboren op 04-07-1896 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7.
8 Alida Taal, geboren op 27-12-1897 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.8.
9 Albertus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.9], geboren op 17-12-1899 om 23:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 5645, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1899 [bron: Geboorte akte 5645, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Leonard Erasmus ’t Hart (geb. ±1850). Albertus is overleden op 22-04-1902 om 02:00 in Den Haag Scheveningen, 2 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1902 nummer 1176]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1902 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1902 nummer 1176].
10 Frans Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.10], geboren op 09-09-1901 om 03:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4304, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1901 [bron: Geboorte akte 4304, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Frans is overleden op 21-03-1902 om 08:00 in Den Haag (Z.H.), 6 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1902 nummer 832]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1902 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1902 nummer 832].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.1 Jaantje Taal is geboren op 05-12-1883 om 01:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4744, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Albertus Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3) en Jaantje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1883 [bron: Geboorte akte 4744, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Taal (1832-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2] [grootvader moederszijde], Pieter Pronk (geb. ±1838) en Arie Knoester (geb. 1841). Jaantje is overleden op 16-12-1945 om 05:30 in Den Haag (Z.H.), 62 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1945 nummer B 4691]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1945 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1945 nummer B 4691]. Jaantje trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1906 in Den Haag [bron: Geboorte akte 2510, Burgerlijke Stand Den Haag] met Joannes Maria Vogelzang.
Kind van Jaantje en Joannes:
1 Adriana Vogelzang [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.1.1], geboren op 20-05-1904 om 01:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2510, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1904 [bron: Geboorte akte 2510, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844).
Erkenning:
Erkend bij het huwelijk van de ouders.   [bron: Geboorte akte 2510, Burgerlijke Stand Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.4 Jacoba Taal is geboren op 19-09-1889 om 18:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3990, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Albertus Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3) en Jaantje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1889 [bron: Geboorte akte 3990, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Pierre Charles Gerard (geb. ±1821). Jacoba is overleden op 02-01-1967 in Den Haag (Z.H.), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1967 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1967 Aktenr. A38].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1912 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1912 aktenummer 6] met Bernard Wilhelmus Kathmann, 25 jaar oud. Bernard is geboren op 01-04-1886 in Rotterdam (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Rooms Katholiek   [bron: BevReg Den Haag]
Kind van Jacoba en Bernard:
1 Franciscus Hendricus Kathmann [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.4.1], geboren op 04-04-1908 in Den Haag (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1908 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 487 Aktenr. 1988].
Erkenning:
Geboren "Taal".
Erkend bij het huwelijk.
  [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 487 Aktenr. 1988]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.6 Nicolaas Taal is geboren op 25-09-1893 om 20:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4010, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Albertus Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3) en Jaantje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1893 [bron: Geboorte akte 4010, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Roels (geb. ±1840) en Cornelis Batenburg (geb. ±1848).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 26-07-1916 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 972] met Martje Scheerhorn, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaas en Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Wilhelmus Kathman (geb. ±1886) en Gerard Knoester (geb. ±1890). Martje is geboren op 16-01-1894 in Breda (N.B.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Rooms Katholiek   [bron: BevReg Den Haag]
Kinderen van Nicolaas en Martje:
1 Johannes Taal (oorspr. Scheerhoorn) [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.6.1], geboren op 29-02-1916 in Breda (N.B.) [bron: BevReg Den Haag]. Johannes is overleden op 22-11-1918 in Breda (N.B.), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1918 [bron: Bhic BS Breda archiefnummer 550, inventarisnummer 557, overlijdensacte 576].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
2 Jaantje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.6.2], geboren op 11-07-1920 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
3 Johanna Adriana Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.6.3], geboren op 06-12-1922 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
4 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.6.4], levenloos geboren kind, geboren op 01-05-1929 om 22:00 in Den Haag [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1929 nummer 2046]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1929 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1929 nummer 2046].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7 Cornelis Taal is geboren op 04-07-1896 om 03:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2862, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Albertus Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3) en Jaantje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1896 [bron: Geboorte akte 2862, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Fredericus Nulle (geb. ±1842) en Engelbertus Heilbron (1843-1912). Cornelis is overleden op 05-06-1965 in Den Haag (Z.H.), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1965 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1965 Aktenr. B1259].
Beroepen:
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1810]
Grondwerker   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 1220]
Cornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 31-12-1919 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1810] met Pieternella van der Pol, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Beele (geb. ±1845) en Johannes Kuiper (geb. ±1880). Pieternella is geboren op 30-11-1897 in Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg 167/288 | GA Den Haag - BevReg 169/136], dochter van Job van der Pol en Jacoba van Toor. Pieternella is overleden op 25-03-1936 in Den Haag (Z.H.), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1936 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1936 Aktenr. 1221].
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 12-06-1940 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1940 Aktenr. A621] met Lea Wurms, 35 jaar oud. Lea is geboren op 11-02-1905 in Arnhem (Gld). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1905 [bron: Het Gelders Archief BS Arnhem Archnr. 0207A Regnr. 11011.01 Aktenr. 207].
Kinderen van Cornelis en Pieternella:
1 Albertus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7.1], geboren op 31-01-1923 in Den Haag. Albertus is overleden [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7.2].
3 Maarten Taal, geboren op 21-12-1932 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7.3.
4 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7.4], levenloos geboren kind, geboren op 25-03-1936 om 20:00 in Den Haag [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 1220]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1936 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 1220].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7.3 Maarten Taal is geboren op 21-12-1932 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag / Scheveningse Courant 23-07-2008], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.7) en Pieternella van der Pol. Maarten is overleden op 21-07-2008 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 75 jaar oud [bron: Scheveningsche Courant 23-07-2008]. Hij is begraven in Den Haag Nw. Eykenduynen [bron: Scheveningsche Courant 23-07-2008].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Afkomst:
BevR Den Haag : Zn van Cornelis ’96   [bron: BevR Den Haag]
Maarten trouwde met Petronella (Nel) van Calsteren. Nel is geboren op 06-04-1935 [bron: Rouwadvertentie]. Nel is overleden op 14-11-2013 in Den Haag (Z.H.), 78 jaar oud [bron: Rouwadvertentie].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6.8 Alida Taal is geboren op 27-12-1897 om 05:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 5812, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Albertus Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.3) en Jaantje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1897 [bron: Geboorte akte 5812, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Gerrit Cornacy (geb. ±1841) en Engelbertus Heilbron (1843-1912).
Religie:
Gereformeerde Kerk   [bron: BevReg Den Haag]
Alida trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1921 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag 215/25] met Nicolaas Fehling, 25 jaar oud. Nicolaas is geboren op 04-11-1895 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.8 Aagje Taal is geboren op 11-03-1868 om 16:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: Geboorte akte 652, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2) en Adriana (Arendje / Jaantje / Aaltje) de Lange(n) (zie 1.1.1.1.3.8.2.4.2.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1868 [bron: Geboorte akte 652, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Aagje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Aagje is overleden op 07-03-1943 om 11:55 in Den Haag (Z.H.), 74 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1943 nummer B 622]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1943 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1943 nummer B 622].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Aagje trouwde met Maarten Turfboer. Maarten is geboren op 17-10-1868 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4 Annetje Taal is geboren op 27-01-1843 om 06:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 164, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Leendert Gerrebrandsz Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.4.3.7) en Aagje de Niet (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1843 [bron: Geboorte akte 164, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Annetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Overduin (geb. ±1808) en Gijsbert de Niet (geb. ±1820). Annetje is overleden op 16-11-1931 om 16:30 in Den Haag, 88 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1931 nummer 3794]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1931 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1931 nummer 3794]. Annetje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 14-08-1864 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 478] met Johannes Petrus Muijselaar, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Annetje en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Kempers (geb. ±1804). Johannes is geboren op 26-01-1840 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 478]. Johannes is overleden op 16-06-1881 in Den Haag (Z.H.), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1881 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1881 Aktenr. 1456].
(2) trouwde, minstens 21 jaar oud, na 1864 met Cornelis den Heijer.
Kind van Annetje en Johannes:
1 Jansje Muijselaar, geboren op 06-10-1864 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1 Jansje Muijselaar is geboren op 06-10-1864 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), dochter van Johannes Petrus Muijselaar en Annetje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1864 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1864 Aktenr. 2425]. Jansje is overleden op 30-06-1944 in Rijswijk (Z.H.), 79 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Rijswijk, 1944, nummer 148].
Naamwijziging:
Op aanwijzing van de officier van justitie (6 mei 1966) in het arrondissement ’s - Gravenhage wordt "Muijselaar" gewijzigd in " Muyselaar".   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1930 nummer 2324]
Jansje trouwde, 19 jaar oud, op 27-08-1884 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 675] met Jacobus Taal, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jansje en Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van der Tas (geb. 1822), Ambrosius Rikkers (geb. ±1828), Frank van der Zwan (geb. ±1830) en Arie Bron (±1839-1910) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.3] [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1 voor persoonsgegevens van Jacobus.
Kinderen van Jansje en Jacobus:
1 Minnekus Taal, geboren op 22-10-1884 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.
2 Anna Taal, geboren op 29-06-1886 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.2.
3 Arie Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.3], geboren op 04-06-1888 om 04:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2394, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1888 [bron: Geboorte akte 2394, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Rijken (geb. ±1821) en Anthonius van Velzen (geb. ±1826). Arie is overleden op 07-10-1890 om 19:00 in Den Haag Scheveningen, 2 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1890 nummer 2816]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1890 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1890 nummer 2816].
4 Johanna Taal, geboren op 19-01-1890 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.4.
5 Arie Taal, geboren op 15-10-1891 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.5.
6 Cornelis Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.6], geboren op 06-02-1894 om 19:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 597, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1894 [bron: Geboorte akte 597, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis den Heijer (geb. ±1844) en Hendrik van der Zwan (geb. ±1852). Cornelis is overleden op 12-05-1939 om 03:30 in Den Haag, 45 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1939 nummer B 982]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1939 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1939 nummer B 982].
7 Arendje Taal, geboren op 02-03-1896 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.7.
8 Jacobus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.8], geboren op 27-05-1898 om 19:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2344, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1898 [bron: Geboorte akte 2344, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Leunis (geb. ±1840) en Engelbertus Heilbron (1843-1912). Jacobus is overleden op 04-03-1919 om 19:30 in Den Haag Scheveningen, 20 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1919 nummer 1144]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1919 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1919 nummer 1144].
9 Abraham Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.9], geboren op 11-10-1900 om 03:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4575, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1900 [bron: Geboorte akte 4575, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Abraham is overleden op 23-12-1925 in Op Noordzee gebleven, ter hoogte van Velzen, 25 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1925 nummer 143 / Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Velsen, 1925, nummer 280]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1925 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1925 nummer 143].
Leven:
Ongehuwd gebleven.
Overlijden:
Abraham Taal vanuit de Noordzee met de stoomtrawler Stormvogel binnengebracht.   [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Velsen, 1925, nummer 280]
Overboord geslagen en verdronken.
Scheepsnaam Stormvogel
Scheepsnummer IJM 90
Datum toedracht 23 december 1925
Schipper Leendert Blok
Reder/ Rederij N.V. Stoomvisscherij ’Emergo’
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
10 Johannes Taal, geboren op 21-04-1902 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.10.
11 Gerard Taal, geboren op 10-05-1904 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.11.
12 Gerarda Taal, geboren op 26-12-1906 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.12.
13 Jacoba Johanna Taal, geboren op 06-07-1911 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.13.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1 Minnekus Taal is geboren op 22-10-1884 om 03:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4097, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1884 [bron: Geboorte akte 4097, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Minnekus waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van der Tas (geb. 1822), Frank van der Zwan (geb. ±1830) en Minnekus Taal (1835-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1] [grootvader vaderszijde]. Minnekus is overleden op 22-01-1953 in Leiden (Z.H.), 68 jaar oud [bron: RA Leiden BS Leiden Akte Jaar 1953 Nummer 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1953 [bron: Nat Arch Gemeente Wassenaar Overlijdensacten Akte nr. 34].
Beroepen:
Metselaar   [bron: Haags Gemeentearchief]
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1149]
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
Getuigen huw.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1149. Broeder van de bruidegom Arie.
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 87. Broeder van de bruidegom Johannes.
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1849. Broer van de bruidegom Gerard.
WOII:
van 17-06-1941 tot 30-06-1943     In Kassel   [bron: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70422586]
Getuige bij:
22-12-1915     huwelijk Arie Taal (1891-1970) en Kniertje van der Zwan (geb. ±1893) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.5]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1149]
23-01-1924     huwelijk Johannes Taal (geb. 1902) en Helena Mos (geb. 1900) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.2.1.1.2]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 87]
30-12-1931     huwelijk Gerard Taal (1904-1966) en Johanna Pronk (geb. 1907) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.11]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1849]
Minnekus trouwde, 23 jaar oud, op 08-01-1908 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 84] met Grietje Kulk, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Minnekus en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Westenbrugge (geb. ±1857), Pieter Pronk (geb. ±1868), Willem den Heijer (geb. ±1874) en Johannes Pronk (geb. ±1883). Grietje is geboren op 10-09-1884 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), dochter van Cornelis Kulk en Martijntje Harteveld. Grietje is overleden op 12-09-1968 in Den Haag (Z.H.), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1968 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1968 Aktenr. B1885].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
Kinderen van Minnekus en Grietje:
1 Jansje Taal, geboren op 22-11-1908 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.1.
2 Cornelis Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.2], geboren op 25-05-1910 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/114]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1910 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 504 Aktenr. 2935].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
Arbeitseinsatz:
Te werk gesteld in Altoting (Beieren) per 22-10-1940.   [bron: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/69789845]
WOII:
vanaf 08-09-1943     In Kassel   [bron: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70422500]
3 Jacobus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.3], geboren op 28-02-1913 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/114]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1913 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 525 Aktenr. 1272].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
4 Minnekus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.4], geboren op 03-03-1918 in Den Haag (Z.H.).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
5 Martina Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.5], geboren op 07-10-1920 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/114].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
6 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.6].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.1 Jansje Taal is geboren op 22-11-1908 in Den Haag (Z.H.) [bron: Tafel geboorten 1903 - 1912 / BevReg Den Haag 215/114], dochter van Minnekus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1) en Grietje Kulk.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/114]
Jansje trouwde, 22 jaar oud, op 17-06-1931 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 692] met Maarten Taal, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jansje en Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Roeleveld (geb. 1887) [oom moederszijde bruidegom] en Jan Cornelis Kulk (geb. ±1895). Zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.2.2.1 voor persoonsgegevens van Maarten.
Kind van Jansje en Maarten:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1.1.1].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.2 Anna Taal is geboren op 29-06-1886 om 18:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2689, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1886 [bron: Geboorte akte 2689, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten Korving (Corving) (geb. ±1839) en Willem Knoester (geb. 1842). Anna is overleden op 14-04-1927 om 08:00 in Den Haag, 40 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1927 nummer 1423]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1927 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1927 nummer 1423]. Anna begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.4 Johanna Taal is geboren op 19-01-1890 om 04:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 303, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1890 [bron: Geboorte akte 303, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis den Heijer (geb. ±1844) en Maarten van Duin (geb. ±1868). Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1912 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 2598] met Hendrik Westerduin, ongeveer 24 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1888 in Den Haag (Z.H.), zoon van Baardhout Westerduin en Kniertje Verheij.
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.5 Arie Taal is geboren op 15-10-1891 om 15:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4388, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1891 [bron: Geboorte akte 4388, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844). Arie is overleden op 22-04-1970 in Scheveningen (Z.H.), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1970 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 3230 Aktenr. B902]. Hij is begraven op 27-04-1970 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Beroep:
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1149]
Arie trouwde, 24 jaar oud, op 22-12-1915 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1149] met Kniertje van der Zwan, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Kniertje waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten Knoester (geb. ±1865) en Minnekus Taal (1884-1953) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1] [broer bruidegom]. Kniertje is geboren omstreeks 1893 in Den Haag Scheveningen, dochter van Arie van der Zwan en Arendje Knoester.
Kinderen van Arie en Kniertje:
1 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.5.1]. Zij is overleden op 28-08-1916 om 03:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1916 nummer 2763]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1916 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1916 nummer 2763].
2 Jacobus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.5.2], geboren op 03-01-1918 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag].
3 Arendje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.5.3], geboren op 27-11-1920 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.7 Arendje Taal is geboren op 02-03-1896 om 21:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1027, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1896 [bron: Geboorte akte 1027, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Schepman (geb. 1845) en Jan Visser (geb. ±1858). Arendje is overleden op 28-07-1962 in Den Haag (Z.H.), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1962 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1962 Aktenr. B1650]. Zij is begraven op 01-08-1962 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: Rouwkaart].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Arendje trouwde, 21 jaar oud, op 19-12-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1917 aktenummer A1389] met Engel van der Zwan, 22 jaar oud. Engel is geboren op 14-09-1895 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.10 Johannes Taal is geboren op 21-04-1902 om 09:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1929, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1902 [bron: Geboorte akte 1929, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 23-01-1924 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 87] met Helena Mos, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Minnekus Taal (1884-1953) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1] [broer bruidegom] en Matthijs Mos (geb. ±1899) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.2.1.1.1] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Helena.
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Jacobus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.10.1], geboren op 23-06-1924 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.10.2].
3 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.10.3].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.11 Gerard Taal is geboren op 10-05-1904 om 19:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2378, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1904 [bron: Geboorte akte 2378, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerard waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Gerard is overleden op 07-01-1966 in Aan boord door ziekte overleden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1966 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1966 Aktenr. B1899].
Beroep:
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1849]
Bijzonderheid:
Aan boord door ziekte overleden (1966)

Scheepsnaam Gijsbert Willem
Scheepsnummer SCH 106
Datum toedracht 7 januari 1966
Schipper Willem Pronk
Reder/ Rederij Gebroeders Verweij
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
Gerard trouwde, 27 jaar oud, op 30-12-1931 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1849] met Johanna Pronk, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerard en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Minnekus Taal (1884-1953) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.1] [broer bruidegom] en Arie Pronk (geb. ±1910) [broer bruid]. Johanna is geboren op 15-12-1907 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg], dochter van Wouter Pronk en Arendje Mos.
Kind van Gerard en Johanna:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.11.1].
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.12 Gerarda Taal is geboren op 26-12-1906 om 16:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 7122, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1906 [bron: Geboorte akte 7122, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerarda waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus van der Burg (geb. ±1852) en Johannes van der Burg (geb. 1856). Gerarda is overleden op 04-08-1957 om 11:05 in Den Haag (Z.H.), 50 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijden 1958 Akte nr. B 1489]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1957 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1958 Akte nr. B 1489].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Gerarda trouwde, 19 jaar oud, op 12-05-1926 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag] met Arie Toet, 19 jaar oud. Arie is geboren op 25-09-1906 in Den Haag (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1906 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1906 Aktenr. 5306]. Arie is overleden op 20-10-1979 in Scheveningen (Z.H.), 73 jaar oud. Hij is begraven op 24-10-1979 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1.13 Jacoba Johanna Taal is geboren op 06-07-1911 in Den Haag (Z.H.), dochter van Jacobus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.12.2.5.1.1) en Jansje Muijselaar (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1911 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 513 Aktenr. 3744]. Jacoba is overleden op 09-08-1988 in Lisse (Z.H.), 77 jaar oud. Zij is begraven op 11-08-1988 in Lisse (Z.H.) - Begraafplaats Duinhof [bron: HGVS - Rouwkaarten]. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 09-12-1936 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1936 Aktenr. A1456] met Pieter den Heijer, ongeveer 24 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1912.
1.1.1.1.2.2.6.3.5 Immetje Kornelisse Taal, dochter van Kornelis Woutersz Tael (zie 1.1.1.1.2.2.6.3) en Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien. Zij is gedoopt op 07-03-1734 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 115 / Dr. A.W.E. Dek - III.262]. Immetje is overleden op 16-03-1814 in Rotterdam (Dep. Monden v.d. Maas), 80 jaar oud [bron: SA Rotterdam 1814 b099v].
Afkomst:
Gemeente Archief Rotterdam 1814 b099v
Mother : Jannetje van Beesem
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
Immetje trouwde, 26 jaar oud, op 13-04-1760 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 215 / Dr. A.W.E. Dek - III.262] met Jan Grootveld.
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262
Kinderen van Immetje en Jan:
1 Jannetje Janse Grootveld [1.1.1.1.2.2.6.3.5.1]. Zij is gedoopt op 02-01-1763 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 69v].
2 Arentje Janse Grootveld [1.1.1.1.2.2.6.3.5.2]. Zij is gedoopt op 09-12-1764 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 77v].
3 Neeltje Janse Grootveld [1.1.1.1.2.2.6.3.5.3]. Zij is gedoopt op 15-11-1767 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 96].
4 Kornelis Jansz Grootveld [1.1.1.1.2.2.6.3.5.4]. Hij is gedoopt op 14-01-1770 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 109v].
5 Willemina Janse Grootveld [1.1.1.1.2.2.6.3.5.5]. Zij is gedoopt op 08-12-1771 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 120v].
6 Joannis Jansz Grootveld [1.1.1.1.2.2.6.3.5.6]. Hij is gedoopt op 14-12-1777 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780 Bladnr. 50].
1.1.1.1.2.2.6.3.10 Wouter Kornelisse Taal, zoon van Kornelis Woutersz Tael (zie 1.1.1.1.2.2.6.3) en Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien. Hij is gedoopt op 05-02-1741 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1732 - 1741 Bladnr. 259 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Wouter is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1808 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr.119 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.262 / III.380
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1766 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1762-1770 Blad 138 / Dr. A.W.E. Dek - III.380] met Neeltje Arijense Pronk, 21 jaar oud. Neeltje is een dochter van Arij Cornelisz Pronk en Martijntje Angse (Anxxe | Jans) Ouwehand. Zij is gedoopt op 11-10-1744 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 8v / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Neeltje is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1793 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 225].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 24-08-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Bladnr. 106 / Dr. A.W.E. Dek - III.380] met Jannetje Maartens Vrolijk, 37 jaar oud. Jannetje is een dochter van Maarten Maartensz Vrolijk en Jacomijnte Arents (Jacomina) Toet. Zij is gedoopt op 06-02-1757 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1742 - 1757 Bladnr. 49v / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Jannetje is overleden om 02:00, 63 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1811 - 1822 Overlijdensakten, akte 978]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1820 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1811 - 1822 Overlijdensakten, akte 978]. Zij is begraven op 08-11-1820 in Den Haag (Holland).
Kinderen van Wouter en Neeltje:
1 N.N. Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.1]. Hij of zij is begraven op 16-04-1773 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
2 Kornelis Woutersz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.2]. Hij is gedoopt op 25-01-1767 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1757 - 1768 Bladnr. 89 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Kornelis is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1771 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 69 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
3 Ari Wouterse Taal, gedoopt op 04-12-1768 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.
4 Martina Wouterse Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.4]. Zij is gedoopt op 17-03-1771 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 116v / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Martina is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1774 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
5 Martina Wouterse (Martijntje) Taal, gedoopt op 29-01-1775 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.
6 Arendje Wouterse Taal, gedoopt op 10-08-1777 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.6.
7 Cornelis Woutersz (Kornelis) Taal, gedoopt op 16-04-1780 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.7.
8 Dirkje Wouterse Taal, gedoopt op 18-08-1782 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.8.
9 Kornelis Woutersz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.9]. Hij is gedoopt op 04-09-1785 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1780 - 1787 Bladnr. 147 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Kornelis is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 25-06-1790 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
10 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.10], geboren in 02-1787 in Scheveningen (Holland). Zij is overleden, 5 dagen oud. Zij is begraven op 05-02-1787 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Begraven 1759 - 1796 Bladnr. 172].
Kinderen van Wouter en Jannetje:
11 Kornelia Woutersz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.11], geboren op 25-08-1795 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Hij is gedoopt op 30-08-1795 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 42 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
12 Maarte Woutersz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.12], geboren op 20-01-1797 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Hij is gedoopt op 22-01-1797 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 56 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Maarte is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1800 in Den Haag Scheveningen (Dep. vd Delf) [bron: Oude Kerk - Begraven 1797 - 1811 Bladnr. 36 / Dr. A.W.E. Dek - III.380].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - III.380
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3 Ari Wouterse Taal, zoon van Wouter Kornelisse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10) en Neeltje Arijense Pronk. Hij is gedoopt op 04-12-1768 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1768 - 1773 Bladnr. 102v / Dr. A.W.E. Dek - III.380 / V.496]. Ari is overleden op 09-05-1850 om 19:00 in Scheveningen (Holland), 81 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 622]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1850 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 622].
Beroep:
Klapwaker
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1811 - 1811 Akten van huwelijk, akte 96. De leeftijd van Arie Taal op de acte is 48. Maar er is sprake van nauwe familiebanden met "de Graaf" en "den Heijer".   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
04-12-1811     huwelijk [waarschijnlijk] Matthijs Jobse Taal (1790-1879) en Ermpje / Ermtje / Harmpje den Heijer (1782-1866) [zie 1.1.1.1.3.6.5.9.3.2]    [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1811 - 1811 Akten van huwelijk, akte 96]
08-11-1836     geboorteaangifte Klaar Pronk (1836-1883) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.2]    [grootvader moederszijde]   [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1836 Aktenr. 1772]
Ari:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-06-1792 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1785 - 1793 Bladnr. 83 / Dr. A.W.E. Dek - V.496] met Cornelia Matthijse de Graaf, 28 jaar oud. Cornelia is een dochter van Matthijs Hendrikse de Graaf en Haasje Cornelisse Spaans. Zij is gedoopt op 13-05-1764 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Cornelia is overleden op 14-07-1798 in Scheveningen, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 06-04-1800 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496] met Lena Chiele den Heyer, 21 jaar oud. Lena is een dochter van Machiel den Heyer en Annetje Kuiper. Zij is gedoopt op 29-11-1778 in Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Lena is overleden op 29-11-1857 om 04:00 in Den Haag Scheveningen, 79 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 1766]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1857 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 1766]. Lena is weduwe van Gerrebrand Baak (1777-±1799), met wie zij trouwde op 12-11-1797 in Scheveningen.
Kind van Ari en Cornelia:
1 Neeltje Arise Taal, geboren op 06-10-1794 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.
Kinderen van Ari en Lena:
2 Johanna Arise (Annetje | Johanna) Taal, geboren op 10-12-1800 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.
3 Adriana Ariese Taal, geboren op 10-01-1803 in Scheveningen (Dep. Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.
4 Dirkje Arise Taal, geboren op 05-10-1805 in Scheveningen (Dep. Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.
5 Chieltje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.5], geboren op 21-07-1808 in Den Haag Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Zij is gedoopt op 24-07-1808 in Den Haag Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Chieltje is overleden, 16 dagen oud. Zij is begraven op 06-08-1808 in Den Haag Scheveningen [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496].
Bron:
Dr. A.W.E. Dek - V.496
6 Wouter Arisz Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.6], geboren op 17-10-1809 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Hij is gedoopt op 22-10-1809 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1806 - 1810 Bladnr. 260 / Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Wouter is overleden op 17-12-1813 om 11:30 in Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas), 4 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1813]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1813 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1813].
7 Wouter Nicolaas Taal, geboren op 03-11-1817 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1 Neeltje Arise Taal is geboren op 06-10-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496], dochter van Ari Wouterse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3) en Cornelia Matthijse de Graaf. Zij is gedoopt op 12-10-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 31 / Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Neeltje is overleden op 17-09-1858 om 08:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 63 jaar oud [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1858 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 1415]. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 10-06-1818 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 154] met Leendert Klaasz den Heijer, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Jol (geb. ±1772), Gerrit Blok (geb. ±1783), Joannes Duyvenboode (geb. ±1787) en Jan Blok (geb. ±1790). Leendert is geboren op 02-05-1794 in Scheveningen (Holland), zoon van Klaas Kornelisz (Nicolaas Kornelisz) den Heier en Pietertje Leendertse (Petronella) van der Harst. Hij is gedoopt op 04-05-1794 in Scheveningen (Holland). Leendert is overleden op 26-08-1870 om 13:00 in Den Haag (Z.H.), 76 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Overlijdensakten, akte 1880]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1870 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Overlijdensakten, akte 1880].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 58   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 15   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1833 - 1842 / acten van huwelijk 330   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 1581, nicht Leentje Taal, Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
09-11-1833     geboorteaangifte Leentje Taal (geb. 1833) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.1]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Geboorte akte 1581, Burgerlijke Stand Den Haag]
21-08-1839     huwelijk [waarschijnlijk] Wouter Nicolaas Taal (1817-1893) en Johanna Spaans (1817-1904) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7]    [zwager bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1833 - 1842 / acten van huwelijk 330]
20-01-1841     huwelijk Kornelis Klaasz den Heijer (1798-1868) en Teuntje Hendrikse Taal (1798-1878) [zie 1.1.1.1.3.6.5.9.5.3]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 15]
Kinderen van Neeltje en Leendert:
1 Klasina den Heijer, geboren op 21-11-1818 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.1.
2 Arij den Heijer, geboren op 23-04-1823 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.
3 Leenderd den Heijer, geboren op 02-04-1826 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.3.
4 Cornelis den Heijer, geboren op 19-11-1829 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.4.
5 Klaas den Heijer, geboren omstreeks 1835. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.5.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.1 Klasina den Heijer is geboren op 21-11-1818 in Scheveningen (Holland), dochter van Leendert Klaasz den Heijer en Neeltje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1818 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1818 Aktenr. 1414]. Klasina is overleden op 07-06-1905 in Den Haag (Z.H.), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1905 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1905 nummer 1667]. Klasina trouwde, 24 jaar oud, op 23-08-1843 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 350] met Willem de Jong, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Rog (geb. ±1772), Machiel Keus (geb. ±1774), Klaar Pronk (geb. ±1780) en Arie Vink (geb. ±1807). Zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.5.2 voor persoonsgegevens van Willem.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2 Arij den Heijer is geboren op 23-04-1823 in Scheveningen (Holland), zoon van Leendert Klaasz den Heijer en Neeltje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1823 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1823 Aktenr. 564]. Arij is overleden op 13-08-1905 in Den Haag (Z.H.), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1905 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1905 Aktenr. 2263].
Getuige bij:
29-01-1851     huwelijk Leenderd den Heijer (1826-1851) en Dirkje Keus (geb. 1828) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.3]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 58]
09-01-1856     huwelijk Cornelis den Heijer (1829-1902) en Willempje Taal (1831-1861) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.1.1]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 27]
Arij trouwde, 18 jaar oud, op 01-09-1841 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1841 aktenummer 363] met Grietje (Margaretha) Bal, 22 jaar oud. Margaretha is geboren op 22-06-1819 in Scheveningen (Holland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1819 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1819 Aktenr. 792]. Margaretha is overleden op 01-06-1885 in Den Haag (Z.H.), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1885 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1885 Aktenr. 1588].
Kind van Arij en Margaretha:
1 Engel den Heijer, geboren op 01-04-1848 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1 Engel den Heijer is geboren op 01-04-1848 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Arij den Heijer (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2) en Grietje (Margaretha) Bal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1848 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1848 Aktenr. 616]. Engel is overleden op 16-02-1916 in Den Haag (Z.H.), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1916 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1916 Aktenr. 533].
Beroep:
zeevisscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk 2251   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
18-12-1907     huwelijk Pieternella Bron (1886-1940) en Arie Taal (1884-1967) [zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.4.8.1]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk 2251]
06-02-1908     geboorteaangifte Johannes den Heijer (geb. 1908) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.1.2]    [grootvader vaderszijde]   [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 808]
06-02-1908     geboorteaangifte Pieter den Heijer (geb. 1908) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.1.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 807]
Engel trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1873 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1873 aktenummer 989] met Johanna den Heijer, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 14-10-1847 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Simon den Heijer en Trijntje Franke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1847 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1847 Aktenr. 1997]. Johanna is overleden op 20-02-1928 in Den Haag (Z.H.), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1928 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1928 Aktenr. 715].
Kind van Engel en Johanna:
1 Arie den Heijer, geboren op 14-10-1874 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.1 Arie den Heijer is geboren op 14-10-1874 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Engel den Heijer (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1) en Johanna den Heijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1874 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1874 Aktenr. 2989]. Arie is overleden op 07-12-1954 in Den Haag (Z.H.), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1954 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1954 Aktenr. A2389]. Arie trouwde, 24 jaar oud, op 18-06-1899 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijksacte nr. 58] met Cornelia Taal, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert den Heijer (geb. ±1861), Arie Pronk (geb. ±1861), Nicolaas Baak (geb. ±1864) en Pieter Taal (1872-1907) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.6.9.6] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.6.9.8 voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kinderen van Arie en Cornelia:
1 Pieter den Heijer [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.1.1], geboren op 05-02-1908 om 12:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 807]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1908 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 807]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Engel den Heijer (1848-1916) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1] [grootvader vaderszijde] en Johannes van der Wiel (geb. ±1850).
2 Johannes den Heijer [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1.1.2], geboren op 05-02-1908 om 12:30 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 808]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1908 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 808]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Engel den Heijer (1848-1916) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2.1] [grootvader vaderszijde] en Johannes van der Wiel (geb. ±1850).
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.3 Leenderd den Heijer is geboren op 02-04-1826 in Scheveningen (Holland), zoon van Leendert Klaasz den Heijer en Neeltje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1826 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1826 Aktenr. 526]. Leenderd is overleden op 04-05-1851 in Den Haag (Z.H.), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1851 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1851 nummer 701]. Leenderd trouwde, 24 jaar oud, op 29-01-1851 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 58] met Dirkje Keus, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leenderd en Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Ros (geb. ±1816), Willem de Jong (1821-1908) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.5.2] [zwager bruidegom], Arij den Heijer (1823-1905) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2] [broer bruidegom] en Matthijs Ros (geb. ±1825). Dirkje is geboren op 03-04-1828 in Den Haag (Holland), dochter van Kornelis Adriaansz (Corneille) Keus en Gerritje Janse (Gerretje) Pronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1828 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1828 Aktenr. 540].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.4 Cornelis den Heijer is geboren op 19-11-1829 in Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 27], zoon van Leendert Klaasz den Heijer en Neeltje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1829 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1829 Aktenr. 1742]. Cornelis is overleden op 30-10-1902 in Den Haag (Z.H.), 72 jaar oud.
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 1227]
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 09-01-1856 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 27] met Willempje Taal, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Willempje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan den Heijer (geb. ±1804), [waarschijnlijk] Willem de Niet (1806-1864) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.1] [vader bruid], Willem de Jong (1821-1908) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.5.2] [zwager bruidegom] en Arij den Heijer (1823-1905) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.2] [broer bruidegom]. Zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.1.1 voor persoonsgegevens van Willempje.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1.5 Klaas den Heijer is geboren omstreeks 1835 [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 50], zoon van Leendert Klaasz den Heijer en Neeltje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1). Klaas trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-01-1859 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 50] met Stijntje Groen, ongeveer 19 jaar oud. Stijntje is geboren omstreeks 1840 in Zandvoort, dochter van Evert Groen en Clasina de But.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2 Johanna Arise (Annetje | Johanna) Taal is geboren op 10-12-1800 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496], dochter van Ari Wouterse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3) en Lena Chiele den Heyer. Zij is gedoopt op 14-12-1800 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 110 / Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Annetje | Johanna is overleden op 12-02-1875 om 17:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 74 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 371]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1875 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 371]. Annetje | Johanna:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 08-09-1819 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 206] met Arie Klaarsz Pronk, 23 jaar oud. Arie is geboren op 10-11-1795 in Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 206], zoon van Claar Woutersz Pronk en Barwer Arijse (Barbara Arense | Baatje | Badje) Keus. Hij is gedoopt op 15-11-1795 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 45 / Dr. A.W.E. Dek - V.471]. Arie is overleden op 19-07-1832 om 19:00 in Den Haag (Holland), 36 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 1116]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1832 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 1116].
Doop:
Moeder wordt benoemd als "Maria".   [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 45]
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 03-02-1836 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 23] met Willem Eeuwitsz Roos, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Annetje | Johanna en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Groen (geb. ±1777), Leenderd Dijkhuizen (geb. ±1796), Huibert Huibertsz de Mos (geb. 1801) en [waarschijnlijk] Maarten Knoester (1810-1887) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.1.2]. Willem is een zoon van Eeuwit Huijbertsz Roos en Francijna Willemse Schaap. Hij is gedoopt op 09-02-1799 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 86]. Willem is overleden op 21-04-1850 in Den Haag (Z.H.), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1850 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1850 nummer 540]. Willem is weduwnaar van Pieternelletje den Dulk (±1799-vr 1836), met wie hij trouwde op 23-05-1821 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 143].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 37   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
03-02-1841     huwelijk Jacobus de Niet (1818-1903) en Trijntje Taal (1819-1913) [zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.2.1]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 37]
Kinderen van Annetje | Johanna en Arie:
1 Klaartje Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.1], geboren omstreeks 1818 in Scheveningen (Holland). Klaartje is overleden op 22-07-1832 in Den Haag (Holland), ongeveer 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1150].
2 Lena Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.2], geboren in 1824 in Scheveningen (Holland). Lena is overleden op 10-04-1825 in Den Haag (Holland), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1825 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1825 nummer 476].
3 Arij Pronk, geboren op 11-02-1826 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.
4 Jan Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.4], geboren op 01-01-1829 in Scheveningen (Holland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1829 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1829 Aktenr. 9]. Jan is overleden op 24-07-1832 in Den Haag (Holland), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1196].
5 Michiel Pronk, geboren omstreeks 1832 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3 Arij Pronk is geboren op 11-02-1826 in Scheveningen (Holland) [bron: T. Schimmel], zoon van Arie Klaarsz Pronk en Johanna Arise (Annetje | Johanna) Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2). Arij is overleden in 1871 in Noordzee, 44 of 45 jaar oud. Arij trouwde, 22 jaar oud, op 08-11-1848 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1848 aktenummer 465] met Cornelia (Keetje) Ros, ongeveer 20 jaar oud. Keetje is geboren omstreeks 1828 in Scheveningen (Holland), dochter van Martinus Adrianus Jacobus Ros en Lena de Best.
Kinderen van Arij en Keetje:
1 Arendje Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.1], geboren in 04-1849 in Scheveningen (Z.H.). Arendje is overleden op 11-07-1849 in Den Haag (Z.H.), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1849 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1849 nummer 1241].
2 Arendje Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.2], geboren omstreeks 1852 in Scheveningen (Z.H.). Arendje is overleden op 11-07-1855 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1855 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1855 nummer 1295].
3 Arie Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.3], geboren omstreeks 1853 in Scheveningen (Z.H.). Arie is overleden op 10-10-1855 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1855 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1855 nummer 2008].
4 Johanna Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.4], geboren omstreeks 1859 in Scheveningen (Z.H.). Johanna is overleden op 20-07-1866 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1866 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1866 nummer 2003].
5 Maarten Pronk, geboren omstreeks 1863 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5 Maarten Pronk is geboren omstreeks 1863 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Arij Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3) en Cornelia (Keetje) Ros. Maarten is overleden op 19-11-1912 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1912 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1912 nummer 3134]. Maarten trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-05-1886 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1886 aktenummer 391] met Leuntje Kramer, 21 jaar oud. Leuntje is geboren op 08-02-1865 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Bev. Reg. NL-HaHGA_0354-01_1396_0279], dochter van Arie Krijn Kramer en Adriana Roeleveld. Leuntje is overleden op 29-03-1920 in Den Haag (Z.H.), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1920 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1920 nummer 1397].
Kinderen van Maarten en Leuntje:
1 Cornelia Pronk, geboren op 29-02-1888 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.1.
2 Adriana Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.2], geboren op 03-09-1889 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1889 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1889 Aktenr. 3710].
3 Helena Pronk, geboren op 04-09-1891 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.
4 Anna Pronk, geboren op 01-09-1899 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.4.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.1 Cornelia Pronk is geboren op 29-02-1888 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Maarten Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5) en Leuntje Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-02-1888 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1888 nr. 984]. Cornelia is overleden op 24-10-1922 in Den Haag (Z.H.), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1922 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1922 nummer 3196]. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 29-12-1909 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1909 aktenummer 2207] met Dirk Korving, 23 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.8.1.1.1.3 voor persoonsgegevens van Dirk.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3 Helena Pronk is geboren op 04-09-1891 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Maarten Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5) en Leuntje Kramer.
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Helena trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1914 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 1522] met Arie Taal, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Helena en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Pronk (geb. ±1882) en Simon Spaans (geb. ±1883). Zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.1.6 voor persoonsgegevens van Arie.
Kinderen van Helena en Arie:
1 Minnekus Taal, geboren op 20-09-1915 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.1.
2 Maarten Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.2], geboren op 20-09-1915 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
3 Arie Taal, geboren op 20-04-1917 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.3.
4 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.4].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.1 Minnekus Taal is geboren op 20-09-1915 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Arie Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.1.6) en Helena Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3).
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Minnekus trouwde, 24 jaar oud, op 04-09-1940 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1940 Aktenr. A940] met Antonia Pronk, ongeveer 20 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1920 in Den Haag (Z.H.), dochter van Machiel Pronk en Dirkje Grootveld.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3.3 Arie Taal is geboren op 20-04-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Arie Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.8.4.10.1.6) en Helena Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.3). Arie is overleden op 03-12-2007 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 90 jaar oud [bron: Scheveningsche Courant 05-12-2007].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 07-08-1940 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1940 Aktenr. A864 / Scheveningsche Courant 05-12-2007] met Cornelia Toet, ongeveer 21 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1919 in Den Haag (Z.H.).
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5.4 Anna Pronk is geboren op 01-09-1899 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Maarten Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.3.5) en Leuntje Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1899 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1899 nr. 3897]. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 27-01-1926 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1926 aktenummer A84] met Aalbert Pronk, 25 jaar oud. Aalbert is geboren op 16-02-1900 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Aalbert Pronk en Johanna Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1900 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1900 nr. 861]. Aalbert is overleden op 29-12-1946 in Den Haag (Z.H.), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1946 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1946 nummer A2868].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5 Michiel Pronk is geboren omstreeks 1832 in Scheveningen (Holland), zoon van Arie Klaarsz Pronk en Johanna Arise (Annetje | Johanna) Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2). Michiel is overleden op 27-12-1903 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1903 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1903 nummer 3549]. Michiel:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-07-1856 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1856 aktenummer 283] met Pieternella van der Harst, ongeveer 20 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1836 in Scheveningen (Holland). Pieternella is overleden op 24-06-1863 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1863 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1863 nummer 1027].
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 11-07-1866 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1866 aktenummer 432] met Alida Onderwater, ongeveer 32 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1834 in Scheveningen (Holland), dochter van Arie Ariesz Onderwater en Immetje van der Zwan | Franke. Alida is overleden op 29-09-1911 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1911 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1911 nummer 3085].
Kind van Michiel en Alida:
1 Arendje Pronk, geboren op 03-11-1870 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.1 Arendje Pronk is geboren op 03-11-1870 in Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg NL-HaHGA_0354-01_315_0006], dochter van Michiel Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5) en Alida Onderwater. Arendje is overleden op 10-10-1947 in Den Haag (Z.H.), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1947 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1947 nummer A2047].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: GA Den Haag - BevReg NL-HaHGA_0354-01_315_0006]
Arendje trouwde, 24 jaar oud, op 28-12-1894 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1894 aktenummer 1357] met Pieter Buijs, 24 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3.1 voor persoonsgegevens van Pieter.
Kinderen van Arendje en Pieter:
1 Jobje Buijs [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.1.1], geboren op 07-02-1901 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1901 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1901 nr. 599].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: GA Den Haag - BevReg NL-HaHGA_0354-01_315_0006]
2 Jacoba Buijs [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.1.2], geboren op 27-01-1903 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1903 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1903 Aktenr. 507]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: GA Den Haag - BevReg NL-HaHGA_0354-01_315_0006]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3 Adriana Ariese Taal is geboren op 10-01-1803 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496], dochter van Ari Wouterse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3) en Lena Chiele den Heyer. Zij is gedoopt op 23-01-1803 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 141 / Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Adriana is overleden op 14-07-1832 om 24:00 in Den Haag Scheveningen (Holland), 29 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 1036]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1832 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 1036].
Bijzonderheid:
In de overlijdensacte van Adriana jaar 1832, nummer 1036 wordt als moeder "Nelletje Spaans" genoemd.
Moet een vergissing zijn; haar schoonmoeder had die naam.
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Geboorteakten, akte 1163   [bron: Haags Gemeentearchief]
Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 12-11-1823 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Akten van huwelijk, akte 370] met Dirk Jansz Pronk, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriana en Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel den Heijer (geb. 1751), Gijsbert Ruijter (geb. 1756), Teunis Bronsveld (geb. ±1760) en Abraham Neerop (geb. ±1793). Dirk is geboren op 25-06-1805 in Scheveningen (Dep. Holland), zoon van Joannis Jansz (Jan Jansz) Pronk en Petronella Janse Spaans. Hij is gedoopt op 30-06-1805 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 178]. Dirk is overleden op 22-11-1884 om 20:00 in Den Haag (Z.H.), 79 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 3259]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1884 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 3259]. Dirk trouwde later op 17-07-1833 in Scheveningen (Holland) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1833 aktenummer 210] met Jacoba Plugge (1802-1887).
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Geboorteakten, akte 1163   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 1581, Leentje Taal, Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
09-11-1833     geboorteaangifte [waarschijnlijk] Leentje Taal (geb. 1833) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.1]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Geboorte akte 1581, Burgerlijke Stand Den Haag]
16-07-1835     overlijdensaangifte Joannis Jansz (Jan Jansz) Pronk (1766-1835)    [zoon]   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1835 nummer 829]
Kinderen van Adriana en Dirk:
1 Petronella Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.1], geboren in 1824. Petronella is overleden op 09-10-1826 in Den Haag (Holland), 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1826 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1826 Aktenr. 1158].
2 Lena Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.2], geboren omstreeks 1826 in Scheveningen (Holland). Lena is overleden op 13-07-1832 in Den Haag (Holland), ongeveer 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1832 nummer 1037].
3 Johannes (Jan) Pronk, geboren op 01-08-1828 in Den Haag Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.
4 Adriana Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.4], geboren omstreeks 1830 in Scheveningen (Holland). Adriana is overleden op 19-07-1832 in Den Haag (Holland), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1832 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1830 nummer 1099].
5 Maarten Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.5], geboren in 01-1832 in Scheveningen (Holland). Maarten is overleden op 12-07-1833 in Den Haag (Holland), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1833 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1833 nummer 898].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3 Johannes (Jan) Pronk is geboren op 01-08-1828 om 05:00 in Den Haag Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Geboorteakten, akte 1163], zoon van Dirk Jansz Pronk en Adriana Ariese Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1828 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Geboorteakten, akte 1163]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: van der Zwan (geb. ±1754) en Cornelis Keus (geb. ±1793). Jan trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1851 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1851 aktenummer 89] met Alida Buitenhek, ongeveer 21 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1830 in Scheveningen (Holland), dochter van Joris Ariesz Buitenhek en Maria Huibertse Batenburg. Alida is overleden op 29-04-1897 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1897 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1897 Aktenr. 1099].
Kind van Jan en Alida:
1 Gerritje Pronk, geboren omstreeks 1860 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1 Gerritje Pronk is geboren omstreeks 1860 in Den Haag (Z.H.), dochter van Johannes (Jan) Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3) en Alida Buitenhek. Gerritje is overleden op 22-11-1935 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1935 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1935 Aktenr. 4067]. Gerritje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 27-12-1878 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1878 aktenummer 904] met Arie Visser, ongeveer 20 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1858. Arie is overleden op 06-06-1937 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1937 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1937 Aktenr. B1137].
Kind van Gerritje en Arie:
1 Gerritje Visser, geboren op 30-12-1896 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1 Gerritje Visser is geboren op 30-12-1896 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Arie Visser en Gerritje Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1). Gerritje is overleden op 01-05-1968 in Den Haag (Z.H.), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1968 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1968 Aktenr. A1015]. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 24-04-1918 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343] met Wouter Taal, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Krijn Oosterbaan (1873-1945) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.1] [zwager bruidegom] en Willem Taal (1875-1940) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2] [broer bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken op 10-06-1930 in Den Haag [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343]. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.10 voor persoonsgegevens van Wouter.
Kind van Gerritje en Wouter:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1.1].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4 Dirkje Arise Taal is geboren op 05-10-1805 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.496], dochter van Ari Wouterse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3) en Lena Chiele den Heyer. Zij is gedoopt op 06-10-1805 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1799 - 1806 Bladnr. 184 / Dr. A.W.E. Dek - V.496]. Dirkje is overleden op 15-03-1886 om 20:00 in Den Haag (Z.H.), 80 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 728]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1886 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 728]. Dirkje trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1834 in Den Haag (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 139] met Leendert Klaarsz Pronk, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Jong (geb. ±1755), Dirk Keus (geb. ±1761), Gijsbert de Ruijter (Ruyter) (geb. 1761) en Cornelis van der Zwan (geb. ±1771). Leendert is geboren op 18-02-1810 in Scheveningen (Dep. Maasland), zoon van Claar Woutersz Pronk en Barwer Arijse (Barbara Arense | Baatje | Badje) Keus. Hij is gedoopt op 25-02-1810 in Scheveningen (Dep. Maasland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1806 - 1810 Bladnr. 266]. Leendert is overleden op 25-06-1890 om 02:00 in Den Haag (Z.H.), 80 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 1734]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1890 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 1734].
Bron:
Geboorte akte 1787, Cornelia Taal, Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 2904, kleinzoon Jan Taal, Burgerlijke Stand Den Haag. Is aangever van het kind.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 3712, kleindochter Dirkje Taal (1874), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 4006, kleinzoon Johannes Taal (1879), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 3355, kleinzoon Dirk Taal (1881), Burgerlijke Stand Den Haag. Is aangever van het kind.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage periode: 1843 - 1852, akten van huwelijk, akte 19   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
14-09-1844     geboorteaangifte Cornelia Taal (1844-1845) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.6]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 1787, Burgerlijke Stand Den Haag]
24-01-1849     huwelijk Cornelis Johannes Overduin (geb. 1826) en Clazina (Klasina) Taal (1825-1912) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.8]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 19]
05-12-1867     geboorteaangifte Jan Taal (1867-1868) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 2904, Burgerlijke Stand Den Haag]
22-12-1874     geboorteaangifte Dirkje Taal (1874-1875) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.4]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 3712, Burgerlijke Stand Den Haag]
27-11-1879     geboorteaangifte Johannes Taal (1879-1952) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 4006, Burgerlijke Stand Den Haag]
21-09-1881     geboorteaangifte Dirk Taal (1881-1881) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.7]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 3355, Burgerlijke Stand Den Haag]
Kind van Dirkje uit onbekende relatie:
1 Leentje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.1], geboren op 09-11-1833 om 09:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1581, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1833 [bron: Geboorte akte 1581, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leentje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Klaasz den Heijer (1794-1870) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1] [aangetrouwde oom moederszijde] en [waarschijnlijk] Dirk Jansz Pronk (1805-1884) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3] [aangetrouwde oom moederszijde].
Kinderen van Dirkje en Leendert:
2 Klaar Pronk, geboren op 07-11-1836 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.2.
3 Lena Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.3], geboren in 04-1839 in Scheveningen (Holland). Lena is overleden op 07-12-1839 in Den Haag (Holland), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1839 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1839 nummer 1446].
4 Lena Pronk, geboren op 14-05-1841 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.
5 Baatje Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.5], geboren in 09-1844 in Scheveningen (Holland). Baatje is overleden op 05-03-1845 in Den Haag (Z.H.), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1845 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1845 nummer 406].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.2 Klaar Pronk is geboren op 07-11-1836 in Scheveningen (Holland), zoon van Leendert Klaarsz Pronk en Dirkje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1836 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1836 Aktenr. 1772]. Bij de geboorteaangifte van Klaar was de volgende getuige aanwezig: Ari Wouterse Taal (1768-1850) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3] [grootvader moederszijde]. Klaar is overleden op 16-02-1883 in Den Haag (Z.H.), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1883 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1883 nummer 453]. Klaar:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-01-1860 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1860 aktenummer 7] met Jaapje van der Toorn, 22 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.8.2.4.4.1.1 voor persoonsgegevens van Jaapje.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 02-01-1873 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1873 aktenummer 2] met Johanna Maria den Heijer, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 20-03-1843 in Scheveningen (Holland), dochter van Joannes (Jan) den Heijer en Johanna den Dulk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1843 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1843 Aktenr. 553]. Johanna is overleden op 11-06-1906 in Den Haag (Z.H.), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1906 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1906 nummer 1776]. Johanna is weduwe van Cornelis Bal (1843-1871), met wie zij trouwde op 02-01-1867 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1867 aktenummer 10].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4 Lena Pronk is geboren op 14-05-1841 om 14:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 856, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Leendert Klaarsz Pronk en Dirkje Arise Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1841 [bron: Geboorte akte 856, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Pronk (geb. 1803) en Klaar Pronk (geb. ±1812). Lena is overleden op 12-07-1919 om 01:00 in Den Haag (Z.H.), 78 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2823]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1919 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1913 - 1922 Overlijdensakten, akte 2823].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/8]
Lena trouwde, 25 jaar oud, op 09-01-1867 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 29] met Nicolaas (Klaas) Taal, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Buys (Buis) (geb. ±1813), Klaas Ros (geb. ±1832), Jan Taal (1835-1908) [zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.4.5] [broer bruidegom] en Klaas Pronk (geb. ±1837). Zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.4.7 voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Lena en Klaas:
1 Jan Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.1], geboren op 04-12-1867 om 21:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2904, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1867 [bron: Geboorte akte 2904, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Klaarsz Pronk (1810-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4] [grootvader moederszijde], Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Jan is overleden op 03-05-1868 om 17:00 in Den Haag Scheveningen, 4 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1868 nummer 950]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1868 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1868 nummer 950].
2 Helena Johanna Taal, geboren op 06-04-1869 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.2.
3 Johanna Pieternella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.3], geboren op 24-03-1871 om 15:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 823, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1871 [bron: Geboorte akte 823, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Johanna is overleden op 04-02-1901 om 13:00 in Den Haag Scheveningen, 29 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1901 nummer 403]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1901 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1901 nummer 403].
4 Dirkje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.4], geboren op 21-12-1874 om 23:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3712, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1874 [bron: Geboorte akte 3712, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Klaarsz Pronk (1810-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4] [grootvader moederszijde] en Klaar Pronk (geb. 1835). Dirkje is overleden op 16-01-1875 om 10:00, 26 dagen oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 164]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1875 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 164].
5 Leenderd Taal, geboren op 23-07-1877 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.
6 Johannes Taal, geboren op 25-11-1879 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.
7 Dirk Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.7], geboren op 20-09-1881 om 13:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3355, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1881 [bron: Geboorte akte 3355, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Klaarsz Pronk (1810-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4] [grootvader moederszijde], Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Dirk is overleden op 15-11-1881 om 15:00 in Den Haag Scheveningen, 1 maand oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1881 nummer 2654]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1881 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1881 nummer 2654].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.2 Helena Johanna Taal is geboren op 06-04-1869 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 71/218], dochter van Nicolaas (Klaas) Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.4.7) en Lena Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4). Helena is overleden op 27-07-1940 om 13:00 in Den Haag (Z.H.), 71 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer B 1796]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1940 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer B 1796].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 71/218]
Helena trouwde, 28 jaar oud, op 09-06-1897 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 71/218] met Willem Johannes de Graaf, 34 jaar oud. Willem is geboren op 20-03-1863 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag 71/218].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 71/218]
Bron:
GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer B 1796, echtgenote.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5 Leenderd Taal is geboren op 23-07-1877 om 01:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2261, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Nicolaas (Klaas) Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.4.7) en Lena Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1877 [bron: Geboorte akte 2261, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Leenderd is overleden op 03-09-1919 om 17:00 in Den Haag (Z.H.), 42 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1919 nummer 3355]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1919 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1919 nummer 3355]. Leenderd trouwde, 23 jaar oud, op 02-01-1901 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 27] met Jacoba den Heijer, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leenderd en Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jan de Graaf (geb. 1863), Eduard de Jong (geb. ±1865), Leenderd Dijkhuizen (geb. ±1870) en Jasper den Heijer (geb. ±1876) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.2] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.4 voor persoonsgegevens van Jacoba.
Kinderen van Leenderd en Jacoba:
1 Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.1], geboren op 08-10-1901 om 23:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4922, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1901 [bron: Geboorte akte 4922, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Nicolaas is overleden op 18-11-1918 om 22:00 in Den Haag (Z.H.), 17 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 4322]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1918 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 4322].
2 Jochem Johannes Taal, geboren op 08-11-1904 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.2.
3 Johanna Petronella Taal, geboren op 25-02-1907 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.3.
4 Jacoba Taal, geboren op 16-10-1909 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.4.
5 Leenderd Taal, geboren op 16-11-1914 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.5.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.2 Jochem Johannes Taal is geboren op 08-11-1904 om 21:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5687, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5) en Jacoba den Heijer (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1904 [bron: Geboorte akte 5687, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jochem waren de volgende getuigen aanwezig: Kaar Pronk (geb. ±1880) en Gijsbert Bal (geb. ±1881).
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Getuige bij:
20-12-1933     huwelijk Joost Roos (geb. 1902) en Jacoba Taal (geb. 1909) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.4]    [broer bruid]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1933 Akte nr. 1724]
Jochem trouwde, 23 jaar oud, op 11-01-1928 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 22] met Pieternella Keus, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jochem en Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Jochem den Heijer (geb. ±1853) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1] [grootvader moederszijde bruidegom] en Jan Keus (geb. ±1895) [broer bruid]. Pieternella is geboren op 30-11-1904 in Den Haag (Z.H.), dochter van Klaas Keus en Catharina Captein.
Beroep:
Nettenboeter   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 22]
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.3 Johanna Petronella Taal is geboren op 25-02-1907 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/8], dochter van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5) en Jacoba den Heijer (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1907 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 479 Aktenr. 1247]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Taal (1844-1925) [zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.4.7] [grootvader vaderszijde] en Johannes Taal (1879-1952) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6] [oom vaderszijde]. Johanna is overleden op 26-11-1988 in Scheveningen (Z.H.), 81 jaar oud. Zij is begraven op 01-12-1988 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 09-04-1930 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag] met Willem den Dulk, 23 jaar oud. Willem is geboren op 26-12-1906 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag]. Willem is overleden op 16-12-1975 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 68 jaar oud [bron: Rouwadvertentie]. Hij is begraven op 19-12-1975 in Den Haag Alg. Begrpl. Kerkhoflaan.
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.4 Jacoba Taal is geboren op 16-10-1909 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/8], dochter van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5) en Jacoba den Heijer (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.4). Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 20-12-1933 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1933 Akte nr. 1724] met Joost Roos, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacoba en Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Roos (geb. ±1899) [broer bruidegom] en Jochem Johannes Taal (geb. 1904) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.2] [broer bruid]. Joost is geboren op 30-12-1902 in Den Haag (Z.H.), zoon van Arij Roos en Janna Jacomina Walkier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1903 [bron: GA Den Haag - Geboorten 1903 Aktenr. 34].
Beroep:
Groentenhandelaar   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1933 Akte nr. 1724 ]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.5 Leenderd Taal is geboren op 16-11-1914 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/8], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5) en Jacoba den Heijer (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1914 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1914 Aktenr. 6491]. Leenderd trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1939 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1939 Aktenr. D287 / BevReg Den Haag 215/8] met Cornelia Mos, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 25-10-1914 in Den Haag (Z.H.), dochter van Leendert Arie Mos en Johanna Christina Martina van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1914 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1914 Aktenr. 6057].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6 Johannes Taal is geboren op 25-11-1879 om 11:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4006, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Nicolaas (Klaas) Taal (zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.4.7) en Lena Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1879 [bron: Geboorte akte 4006, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Klaarsz Pronk (1810-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4] [grootvader moederszijde], Gerrit Pronk (geb. ±1818) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Johannes is overleden op 13-09-1952 om 05:00 in Den Haag (Z.H.), 72 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1951 - 1960 Overlijdensakten, akte 1663]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1952 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1951 - 1960 Overlijdensakten, akte 1663].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/46]
Getuige bij:
26-02-1907     geboorteaangifte Johanna Petronella Taal (1907-1988) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.5.3]    [oom vaderszijde]   [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 479 Aktenr. 1247]
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 31-12-1902 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1799] met Klara den Heijer, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Klara waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Roos (geb. ±1853), Willem Jan de Graaf (geb. 1863), Minnekus den Heijer (geb. ±1873) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.1] [broer bruid] en Jasper den Heijer (geb. ±1876) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.2] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.3 voor persoonsgegevens van Klara.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 07-05-1924 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 524] met Jacoba Pronk, 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Johannes de Graaf (geb. ±1863) en Martinus den Dulk (geb. ±1876). Zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.5.4 voor persoonsgegevens van Jacoba.
Kinderen van Johannes en Klara:
1 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 22-09-1904 om 07:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 2951]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1904 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 2951].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/46]
2 Johanna Petronella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.2], geboren op 21-11-1905 om 17:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5917, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1905 [bron: Geboorte akte 5917, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus Dieben (geb. 1853). Johanna is overleden op 29-08-1906 om 07:00 in Den Haag (Z.H.), 9 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1906 nummer 2537]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1906 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1906 nummer 2537].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/46]
3 Johanna Petronella Taal, geboren op 23-09-1907 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.3.
4 Jochem Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.4], geboren in 1909 in Den Haag Scheveningen. Jochem is overleden op 30-04-1910 om 14:00 in Den Haag Scheveningen, 0 of 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 1410]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1910 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 1410].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/46]
Overlijden:
Oud zes maanden   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 1410]
5 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.5], levenloos geboren zoon, geboren op 19-06-1916 om 06:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1916 nummer 2090]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1916 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1916 nummer 2090].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/46]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.3 Johanna Petronella Taal is geboren op 23-09-1907 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Persoonskaart Martinus Cornelis Poot / Jacqueline Hofland-Poot], dochter van Johannes Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6) en Klara den Heijer (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1907 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 483 Aktenr. 5475]. Johanna is overleden na 1983, minstens 76 jaar oud [bron: J.R. Poot].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 215/46]
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1930 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/46] met Martinus Cornelis Poot, 21 jaar oud. Martinus is geboren op 05-04-1908 in Den Haag (Z.H.) [bron: J.R. Poot], zoon van Cornelis Martinus Poot en Geertruida Adriana Maria Lubout. Martinus is overleden op 03-09-1983 in Den Haag (Z.H.), 75 jaar oud [bron: J.R. Poot].
Kinderen van Johanna en Martinus:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.3.1].
2 Johannes Martinus Cornelis Poot [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4.4.6.3.2], geboren op 28-10-1938 in Den Haag (Z.H.). Johannes is overleden op 03-10-2007 in Den Haag (Z.H.), 68 jaar oud.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7 Wouter Nicolaas Taal is geboren op 03-11-1817 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Ari Wouterse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3) en Lena Chiele den Heyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1817 [bron: Geboorte akte, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel den Heijer (geb. 1751) en Jan Twilt (geb. ±1770). Wouter is overleden op 16-11-1893 om 15:00 in Den Haag Scheveningen, 76 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1893 nummer 3094]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1893 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1893 nummer 3094].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 27. Geselecteer op de dubbele voornaam die verder niet voorkomt.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 617, kleindochter Adriana Taal, Burgerlijke Stand Den Haag. Is aangever van het kind.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 611, Jacobus Taal, Burgerlijke Stand Den Haag. Is de aangever van het kind.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 615, Dirk Taal (1875), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 546, kleinzoon Wouter Taal (1877), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
15-01-1851     huwelijk Arij Taal (1822-vr 1900) en Johanna de Niet (geb. 1831) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.3]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 27]
08-03-1866     geboorteaangifte Adriana Taal (1866-1870) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.3]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 617, Burgerlijke Stand Den Haag]
11-03-1867     geboorteaangifte Jacobus Taal (1867-1931) [zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.4.2.1]   [bron: Geboorte akte 611, Burgerlijke Stand Den Haag]
22-02-1875     geboorteaangifte Dirk Taal (1875-1875) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.6.1.3]   [bron: Geboorte akte 615, Burgerlijke Stand Den Haag]
12-02-1877     geboorteaangifte Wouter Taal (1877-1878) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.3]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 546, Burgerlijke Stand Den Haag]
Wouter trouwde, 21 jaar oud, op 21-08-1839 in Den Haag Scheveningen [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1833 - 1842 / acten van huwelijk 330] met Johanna Spaans, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Bal (geb. ±1789), [waarschijnlijk] Leendert Klaasz den Heijer (1794-1870) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.1] [zwager bruidegom], [waarschijnlijk] Cornelis Harteveld (geb. ±1797) en Gerbrand Bal (geb. ±1809). Johanna is geboren op 25-06-1817 in Den Haag Scheveningen, dochter van Cornelis Spaans en Jobje Reus. Johanna is overleden op 01-09-1904 in Den Haag Scheveningen, 87 jaar oud.
Kinderen van Wouter en Johanna:
1 Arie Taal, geboren op 21-12-1837 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.
2 Jobje Taal (oorspr. Spaans) [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.2], geboren op 13-03-1839 in Den Haag Scheveningen [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1833 - 1842 / acten van huwelijk 330]. Jobje is overleden op 15-12-1839 om 08:00 in Den Haag Scheveningen, 9 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1839 nummer 1482]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1839 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1839 nummer 1482].
3 Jobje Taal, geboren op 10-01-1841 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3.
4 Adrianus Taal, geboren op 28-08-1841 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.
5 Johannes Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.5], geboren omstreeks 1842 in Den Haag Scheveningen.
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 988   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
31-12-1873     huwelijk Machiel Taal (1852-1939) en Johanna Overduijn (1852-1923) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 988]
6 Cornelia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.6], geboren op 13-09-1844 om 15:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1787, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1844 [bron: Geboorte akte 1787, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Klaarsz Pronk (1810-1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.4] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Dirk Spaans (geb. ±1814). Cornelia is overleden op 16-09-1845 om 10:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1845 nummer 1476]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1845 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1845 nummer 1476].
7 Wouter Nicolaas Taal, geboren op 22-11-1845 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.
8 Cornelis Taal, geboren op 10-09-1848 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.
9 Leenderd Taal, geboren op 24-09-1849 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.
10 Machiel Taal, geboren op 01-04-1852 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.
11 Cornelis Arie Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.11], geboren op 04-05-1854 om 07:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 939, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1854 [bron: Geboorte akte 939, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kuntz (geb. ±1784) en Johannes Pijpers (geb. ±1808). Cornelis is overleden op 24-08-1856 om 07:00 in Den Haag Scheveningen, 2 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1856 nummer 1237]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1856 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1856 nummer 1237].
12 Johanna Cornelia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.12], geboren op 14-03-1859 om 05:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 562, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1859 [bron: Geboorte akte 562, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerbrand Bal (geb. ±1809) en [waarschijnlijk] Arie Taal (1836-1902). Johanna is overleden op 22-11-1859 om 16:00 in Den Haag Scheveningen, 8 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1859 nummer 2138]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1859 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1859 nummer 2138].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1 Arie Taal is geboren op 21-12-1837 om 23:00 in Scheveningen (Holland) [bron: Geboorte akte 2188, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1837 [bron: Geboorte akte 2188, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van der Harst (geb. ±1795) en [waarschijnlijk] Aalbert Fieret (geb. ±1812). Hij is gedoopt op 22-12-1837 in Scheveningen (Holland). Arie is overleden op 25-09-1927 om 19:00 in Den Haag (Z.H.), 89 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1927 nummer 2980]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1927 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1927 nummer 2980].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 1. In de acte wordt de leeftijd van Arie benoemd: 29 jaren. Was 12 dagen ervoor 30 geworden.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 14   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 8   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 17   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 988   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 993   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 60   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 1132, Job Taal, Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 109, nicht Johanna Taal (1875), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
22-04-1860     geboorteaangifte Job Taal (1860-1864) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.6.8]   [bron: Geboorte akte 1132, Burgerlijke Stand Den Haag]
02-01-1868     huwelijk Adrianus Taal (1841-1882) en Gerritje Keus (±1844-1929) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 1]
13-01-1869     huwelijk Wouter Nicolaas Taal (1845-1880) en Gerritje Ros (1848-1929) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 17]
31-12-1873     huwelijk Machiel Taal (1852-1939) en Johanna Overduijn (1852-1923) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 988]
07-01-1874     huwelijk Cornelis Taal (1848-1882) en Neeltje Mos (1849-1875) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 14]
06-01-1875     huwelijk Leenderd Taal (1849-1944) en Klaartje Franke (1851-1881) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 8]
11-01-1875     geboorteaangifte Johanna Taal (1875-1953) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 109, Burgerlijke Stand Den Haag]
27-12-1881     huwelijk Leenderd Taal (1849-1944) en Johanna Pieternella van der Zwan (1861-1951) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 993]
26-01-1887     huwelijk Cornelis Taal (1860-1946) en Adriana van der Toorn (1863-1943) [zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.2.7.3]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 60]
Arie:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-01-1862 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 14] met Marijtje Vrolijk, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaar Vink (geb. ±1814), Jan Job Taal (geb. ±1824), Jan Rog (geb. ±1830) en Maarten Keus (geb. ±1831). Marijtje is geboren op 24-08-1839 in Scheveningen (Holland), dochter van Jacob Vrolijk en Leuntje Harteveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1839 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1839 Aktenr. 1401]. Marijtje is overleden op 26-06-1862 in Den Haag (Z.H.), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1862 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1862 Aktenr. 1132].
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 06-01-1864 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 7] met Bregje Keus, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Bregje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Buis (geb. ±1814), Teunis Pronk (geb. ±1817) en Dirk Spaans (geb. ±1838). Bregje is geboren op 28-03-1840 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Johannes Keus en Arendje Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1840 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1840 Aktenr. 572]. Bregje is overleden op 11-11-1871 in Scheveningen (Z.H.), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1871 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1871 Aktenr. 3483].
Beroep:
Dienstbode   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 7]
(3) trouwde, 38 jaar oud, op 19-01-1876 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 43] met Bregje den Dulk, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Bregje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis den Dulk (geb. ±1799), Arie Bruin (geb. ±1829), Willem Heijgen (geb. ±1829) en Cornelis Taal (1848-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8] [broer bruidegom]. Bregje is geboren op 31-12-1839 in Scheveningen (Holland) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 43 (jaar) / BevReg 215/72 (datum)], dochter van Cornelis Ariesz den Dulk en Jacoba Leendertse (Jaapje) Spaans. Bregje is overleden op 25-03-1914 in Den Haag (Z.H.), 74 jaar oud [bron: GA Den Haag - BevReg 215/72]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1914 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1914 nummer 944]. Bregje is weduwe van Jacobus Kuiper (±1838-vr 1876), met wie zij trouwde op 02-01-1861 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1861 aktenummer 5].
Kind van Arie en Marijtje:
1 Wouter Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.1], geboren op 18-03-1862 om 10:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 670, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1862 [bron: Geboorte akte 670, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Meijer (geb. ±1790) en Jan Berendrecht (geb. ±1815). Wouter is overleden op 14-08-1862 om 10:00 in Den Haag Scheveningen, 4 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 1370]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1862 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1862 nummer 1370].
Kinderen van Arie en Bregje (2):
2 [waarschijnlijk] Johanna Taal, geboren op 30-09-1864 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.2.
3 Adriana Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.3], geboren op 07-03-1866 om 06:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 617, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1866 [bron: Geboorte akte 617, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kempers (geb. ±1804), Wouter Nicolaas Taal (1817-1893) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7] [grootvader vaderszijde] en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Adriana is overleden op 11-04-1870 om 19:00 in Den Haag Scheveningen, 4 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 793]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1870 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1870 nummer 793].
4 Wouter Taal, geboren op 10-02-1868 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.4.
5 Anna Petronella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.5], geboren op 23-03-1870 om 09:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 806, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1870 [bron: Geboorte akte 806, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van den Berg (geb. ±1825) en Johannes Pronk (geb. ±1847). Anna is overleden op 15-11-1871 om 22:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1871 nummer 3517]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1871 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1871 nummer 3517].
6 Adriana Taal, geboren op 25-10-1871 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.6.
Kind van Arie en Bregje (3):
7 Cornelis Taal, geboren op 27-10-1877 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.7.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.2 Johanna Taal is geboren op 30-09-1864 om 14:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2376, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van [waarschijnlijk] Arie Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1) en [waarschijnlijk] Bregje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1864 [bron: Geboorte akte 2376, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Blok (geb. ±1834) en Jacobus Johannes de Mos (geb. ±1838). Johanna is overleden op 26-06-1961 in Scheveningen (Z.H.), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1961 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1961 Akte B1369]. Zij is begraven op 29-06-1961 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 22-12-1886 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1886 aktenummer 1025] met Johannes den Heijer, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 05-09-1857 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 88/60]. Johannes is overleden op 17-05-1949 in Den Haag (Z.H.), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1949 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1949 Aktenr. A1255]. Hij is begraven in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.4 Wouter Taal is geboren op 10-02-1868 om 14:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 393, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Arie Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1) en Bregje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1868 [bron: Geboorte akte 393, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Pronk (geb. ±1817) en Adrianus Taal (1841-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4] [oom vaderszijde]. Wouter is overleden op 05-08-1936 om 04:00 in Den Haag (Z.H.), 68 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 2858]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1936 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 2858].
Beroep:
zeevisscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 23. Halfbroer van de bruidegom.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
03-01-1906     huwelijk Cornelis Taal (1877-1955) en Wilhelmina Spaans (±1880-1963) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.7]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 23]
Wouter trouwde, 24 jaar oud, op 28-12-1892 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 1181] met Anna Hus, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas de Ruiter (geb. ±1824), Pieter de Ruiter (geb. ±1851), Minnekus Machiel de Ruiter (geb. ±1860) en Jacob den Heijer (geb. ±1862). Anna is geboren op 10-03-1869 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Martinus Hus en Johanna van der Toorn. Anna is overleden op 08-01-1958 in Den Haag (Z.H.), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1958 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1958 Akte nr. A59]. Zij is begraven op 11-01-1958 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.6 Adriana Taal is geboren op 25-10-1871 om 21:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2651, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Arie Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1) en Bregje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1871 [bron: Geboorte akte 2651, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Adriana is overleden op 01-07-1962 in Den Haag (Z.H.), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1962 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1962 Aktenr. A1492].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 219/208]
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 02-01-1895 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1895 aktenummer 6] met Arie Pieter Toet, 24 jaar oud. Arie is geboren op 13-10-1870 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 219/208]. Arie is overleden op 28-05-1940 in Den Haag (Z.H.), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1940 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1940 Aktenr. B1349].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 219/208]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.7 Cornelis Taal is geboren op 27-10-1877 om 13:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3478, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Arie Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1) en Bregje den Dulk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1877 [bron: Geboorte akte 3478, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Cornelis is overleden op 26-03-1955 om 10:45 in Den Haag (Z.H.), 77 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1955 - 1955 Overlijdensakten, akte B 706]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1955 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1955 - 1955 Overlijdensakten, akte B 706]. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 03-01-1906 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 23] met Wilhelmina Spaans, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan den Heijer (geb. ±1858), Wouter Taal (1868-1936) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.4] [broer bruidegom], Leenderd Keus (geb. ±1872) en Jacobus Spaans (geb. ±1872) [broer bruid]. Wilhelmina is geboren omstreeks 1880 in Den Haag (Z.H.), dochter van Arie Spaans en Wilhelmina Pronk. Wilhelmina is overleden op 18-07-1963 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1963 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1963 Aktenr. B1638].
Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:
1 Cornelia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.7.1], geboren op 17-09-1909 in Den Haag (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1909 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 498 Aktenr. 5070].
2 Arie Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.7.2], geboren op 15-04-1913 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1913 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 525 Aktenr. 2163]. Arie is overleden op 23-02-1914 om 17:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 10 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1914 nummer 643]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1914 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1914 nummer 643].
Overlijden:
Oud 10 maanden.   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1914 nummer 643]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3 Jobje Taal is geboren op 10-01-1841 om 21:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 68, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1841 [bron: Geboorte akte 68, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jobje waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Plugge (geb. ±1803) en Krijn Roeleveld (geb. 1807). Jobje is overleden op 04-02-1917 om 01:30 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 76 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1917 nummer 505]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1917 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1917 nummer 505]. Jobje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-07-1864 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 354] met Pieter Buijs, ongeveer 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jobje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Benjamin Pietersz Korving (1794-1866), Simon Dijkhuizen (geb. ±1820), Gijsbert de Ruiter (geb. ±1825) en Cornelis Buijs (geb. ±1842). Pieter is geboren omstreeks 1839 in Scheveningen (Holland), zoon van Arie Pietersz Buijs en Johanna Kornelisse (Jeanette | Jannetje) Keus. Pieter is overleden vr 20-11-1889, ten hoogste 50 jaar oud.
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 1   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 17   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
02-01-1868     huwelijk Adrianus Taal (1841-1882) en Gerritje Keus (±1844-1929) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4]    [neef vaderszijde bruid]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 1]
13-01-1869     huwelijk [waarschijnlijk] Wouter Nicolaas Taal (1845-1880) en Gerritje Ros (1848-1929) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7]    [zwager bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 17]
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 20-11-1889 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Akten van huwelijk, akte 1049] met Leenderd Overduin, 57 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jobje en Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Wouter Vink (geb. ±1823), Hendrik Fehling (geb. ±1828), Christiaan Wilhelm Mulder (geb. ±1834) en Johannes (Jan) van Rijn (geb. 1849). Zie 1.1.1.1.2.1.4.1.1.6.5.1 voor persoonsgegevens van Leenderd.
Kind van Jobje en Pieter:
1 Pieter Buijs, geboren op 26-10-1870 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3.1 Pieter Buijs is geboren op 26-10-1870 in Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg NL-HaHGA_0354-01_315_0006], zoon van Pieter Buijs en Jobje Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3). Pieter is overleden op 05-12-1961 in Den Haag (Z.H.), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1961 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1961 nummer A2556].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: GA Den Haag - BevReg NL-HaHGA_0354-01_315_0006]
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 28-12-1894 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1894 aktenummer 1357] met Arendje Pronk, 24 jaar oud. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.1 voor persoonsgegevens van Arendje.
Kinderen van Pieter en Arendje: zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.2.5.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4 Adrianus Taal is geboren op 28-08-1841 om 06:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 1523, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1842 [bron: Geboorte akte 1523, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Spaans (geb. 1800) en Simon Dijkhuizen (geb. ±1813). Adrianus is overleden op 30-05-1882 om 19:00 in Den Haag Scheveningen, 40 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1882 nummer 1427]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1882 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1882 nummer 1427].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 14   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 8   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 952   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 993   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 393, neef Wouter Taal, Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 133, nicht Pieternella Taal (1879), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
11-02-1868     geboorteaangifte Wouter Taal (1868-1936) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1.4]    [oom vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 393, Burgerlijke Stand Den Haag]
07-01-1874     huwelijk Cornelis Taal (1848-1882) en Neeltje Mos (1849-1875) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 14]
06-01-1875     huwelijk Leenderd Taal (1849-1944) en Klaartje Franke (1851-1881) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 8]
27-12-1877     huwelijk Cornelis Taal (1848-1882) en Maria Pieternella Beekhuizen (1851-1896) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 963]
13-01-1879     geboorteaangifte Pieternella Taal (1879-1943) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.1]    [oom vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 133, Burgerlijke Stand Den Haag]
27-12-1881     huwelijk Leenderd Taal (1849-1944) en Johanna Pieternella van der Zwan (1861-1951) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 993]
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 02-01-1868 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 1] met Gerritje Keus, ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Jochem Roeleveld (geb. ±1831), Cornelis Buijs (geb. 1836), Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [broer bruidegom] en Pieter Buijs (±1839-vr 1889) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3] [neef vaderszijde bruid]. Gerritje is geboren omstreeks 1844 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 1], dochter van Johannes Keus en Arendje Spaans. Gerritje is overleden op 11-02-1929 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1929 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1929 nummer 622]. Gerritje trouwde later op 29-01-1896 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1896 aktenummer 113] met Jacob Ariesz Pronk (±1832-1913).
Kinderen van Adrianus en Gerritje:
1 Wouter Taal, geboren op 09-09-1869 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.
2 Adriana Taal, geboren op 07-09-1872 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.2.
3 Johanna Taal, geboren op 10-01-1875 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.3.
4 Elisabeth Taal, geboren op 27-03-1878 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.
5 Gerritje Taal, geboren op 04-11-1881 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.5.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1 Wouter Taal is geboren op 09-09-1869 om 04:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2133, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4) en Gerritje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1869 [bron: Geboorte akte 2133, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Pronk (geb. 1808) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Wouter is overleden op 19-10-1903 in Op Noordzee gebleven , bij Terschelling, 34 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 2177 (Dochter Klara)].
Bijzonderheid:
Stranding bij Terschelling
Scheepsnaam Clara Johanna
Scheepsnummer SCH 1
Datum toedracht 18/19 oktober 1903
Schipper Teunis Plugge
Reder/ Rederij P. J. van Leeuwen
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
Wouter trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1894 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 602] met Wilhelmina Pronk, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes (Jan) van Rijn (geb. 1849), Machiel Taal (1852-1939) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10] [oom vaderszijde bruidegom], Pieter Mos (geb. ±1858) en Jan Pronk (geb. 1867) [zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.1] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2 voor persoonsgegevens van Wilhelmina.
Kinderen van Wouter en Wilhelmina:
1 Adrianus Taal, geboren op 18-12-1894 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1.
2 Wouter Taal, geboren op 18-03-1896 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2.
3 Gerrit Taal, geboren op 14-09-1897 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.3.
4 Martinus Taal, geboren op 02-02-1899 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.
5 Emma Taal, geboren op 04-09-1900 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.5.
6 Jacob Taal, geboren op 22-03-1902 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.6.
7 Klara Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.7], geboren op 29-08-1903 om 21:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4315, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1903 [bron: Geboorte akte 4315, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Klara waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Klara is overleden op 13-07-1904 om 23:00 in Den Haag (Z.H.), 10 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 2177]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1904 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 2177].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1 Adrianus Taal is geboren op 18-12-1894 om 14:30 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5325, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1) en Wilhelmina Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1894 [bron: Geboorte akte 5325, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Leenderd Taal (1849-1944) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9] [oudoom vaderszijde] en Arie den Heijer (geb. ±1871). Adrianus is overleden op 14-11-1977 in Scheveningen (Z.H.), 82 jaar oud [bron: Hubert]. Hij is begraven op 19-11-1977 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Beroep:
zeeman   [bron: Hubert]
Bron:
Hubert
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op 10-10-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1130] met Immetje de Niet, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Immetje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Niet (geb. 1892) [broer bruid] en Wouter Taal (1896-1953) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2] [broer bruidegom]. Immetje is geboren op 05-10-1895 in Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg 153/160], dochter van Baardhoud de Niet en Immetje Pronk. Immetje is overleden op 13-12-1964 in Den Haag (Z.H.), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1964 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1964 Aktenr. B2586].
Kinderen van Adrianus en Immetje:
1 Wouter Taal, geboren op 09-10-1918 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1.2.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1.1 Wouter Taal is geboren op 09-10-1918 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1) en Immetje de Niet. Wouter is overleden op 23-12-2001, 83 jaar oud [bron: Algemene Begraafplaats Essenhof - Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht]. Hij is begraven in Dordrecht (Z.H.) - Algemene Begraafplaats Essenhof [bron: Online Begraafplaatsen]. Wouter begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1.2 Niet publiek, dochter van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1) en Immetje de Niet. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2 Wouter Taal is geboren op 18-03-1896 in Den Haag (Z.H.) [bron: Gezinskaart Wouter Taal & Maria Mos / Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1130 (Huw. broer Adrianus)], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1) en Wilhelmina Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2). Wouter is overleden in 1953 in Vermist op zee, 56 of 57 jaar oud.
Beroepen:
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1130]
Schoenmaker   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1935 nummer 4444]
Bijzonderheid:
Vermist (1953)

Scheepsnaam Geertruida
Scheepsnummer SCH 246
Datum toedracht 10 oktober 1953
Schipper H. Baak
Reder/ Rederij Jacob den Dulk & Zonen
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
Getuigen huw.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1130. Broeder van de bruidegom. NB geen geboorteacte!
Getuige bij:
10-10-1917     huwelijk Adrianus Taal (1894-1977) en Immetje de Niet (1895-1964) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 1130]
Wouter trouwde, 25 jaar oud, op 01-02-1922 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145] met Maria de Mos, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Taal (1897-1974) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.3] [broer bruidegom] en Martinus Taal (1899-1970) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4] [broer bruidegom]. Maria is geboren op 22-11-1899 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag / Gezinskaart Wouter Taal & Maria Mos], dochter van Maarten Mos en Pieternella de Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1899 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1899 Aktenr. 5290]. Maria is overleden op 20-04-1982 in Scheveningen (Z.H.), 82 jaar oud. Zij is begraven op 24-04-1982 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Kinderen van Wouter en Maria:
1 Wilhelmina Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2.1], geboren op 13-09-1922 in Den Haag (Z.H.) [bron: Gezinskaart Wouter Taal & Maria Mos].
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2.2].
3 Wouter Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2.3], geboren op 28-10-1930 in Den Haag (Z.H.) [bron: Gezinskaart Wouter Taal & Maria Mos]. Wouter is overleden op 17-12-1935 om 23:55 in Den Haag, 5 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1935 nummer 4444]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1935 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1935 nummer 4444].
4 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2.4].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.3 Gerrit Taal is geboren op 14-09-1897 om 04:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4069, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1) en Wilhelmina Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1897 [bron: Geboorte akte 4069, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik Jan van Leth (geb. 1864). Gerrit is overleden op 27-09-1974 in Scheveningen (Z.H.), 77 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1974 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Beroep:
Kleermaker   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145]
Getuigen huw.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145. Broeder van de bruidegom Wouter.
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1295. Broeder van de bruidegom Martinus.
Getuige bij:
01-02-1922     huwelijk Wouter Taal (1896-1953) en Maria de Mos (1899-1982) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145]
28-09-1927     huwelijk Martinus Taal (1899-1970) en Wilhelmina Cornelia Willekus (1899-1984) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1295]
04-10-1939     huwelijk Jacob Taal (geb. 1902) en Engeltje Westerduijn (geb. ±1904) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.6]    [broer bruidegom]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1939 Archnr. 0335-01 Regnr. 1154 Aktenr. B1415]
Gerrit trouwde, 42 jaar oud, op 04-10-1939 in Den Haag (Z.H.) met Maria Korving, 36 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.5.1.1.4.4.5.2.1.3 voor persoonsgegevens van Maria.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4 Martinus Taal is geboren op 02-02-1899 om 11:30 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 556, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1) en Wilhelmina Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1899 [bron: Geboorte akte 556, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Leonard Erasmus ’t Hart (geb. ±1850). Martinus is overleden op 30-01-1970 in Den Haag (Z.H.), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1970 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 3224 Aktenr. A291].
Beroep:
Schoenmaker   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145]
Getuigen huw.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145. Broeder van de bruidegom.
Getuige bij:
01-02-1922     huwelijk Wouter Taal (1896-1953) en Maria de Mos (1899-1982) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.2]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 145]
Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 28-09-1927 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1295] met Wilhelmina Cornelia Willekus, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Martinus en Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Taal (1897-1974) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.3] [broer bruidegom] en Arie Willekus (geb. 1902) [broer bruid]. Wilhelmina is geboren op 24-11-1899 in Zaltbommel (Gld) [bron: BevR Den Haag], dochter van Jan Willekus en Cornelia Willemina Blom. Wilhelmina is overleden op 06-07-1984 in Scheveningen (Z.H.), 84 jaar oud. Zij is begraven op 10-07-1984 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Beroep:
Dienstbode   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1295]
Kinderen van Martinus en Wilhelmina:
1 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.1], levenloos geboren kind, geboren op 14-08-1928 om 13:30 in Den Haag [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1928 nummer 2740]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1928 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1928 nummer 2740].
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.2].
3 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.3].
4 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.4].
5 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.5].
6 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.4.6].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.5 Emma Taal is geboren op 04-09-1900 om 03:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3987, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1) en Wilhelmina Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1900 [bron: Geboorte akte 3987, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Emma waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Leonard Erasmus ’t Hart (geb. ±1850). Emma trouwde, 30 jaar oud, op 15-10-1930 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 1031 Aktenr. A1444] met Arie Westerduin, 27 jaar oud. Arie is geboren op 12-09-1903 in Den Haag.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.6 Jacob Taal is geboren op 22-03-1902 om 23:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1481, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1) en Wilhelmina Pronk (zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1902 [bron: Geboorte akte 1481, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Jacob trouwde, 37 jaar oud, op 04-10-1939 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1939 Archnr. 0335-01 Regnr. 1154 Aktenr. B1415] met Engeltje Westerduijn, ongeveer 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Engeltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Taal (1897-1974) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.3] [broer bruidegom]. Engeltje is geboren omstreeks 1904 in Den Haag (Z.H.), dochter van Maarten Westerduijn en Trijntje Bruijn.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.2 Adriana Taal is geboren op 07-09-1872 om 16:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2403, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4) en Gerritje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1872 [bron: Geboorte akte 2403, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815), Pieter van den Berg (geb. ±1825) en Cornelis Keus (geb. ±1837) [oom moederszijde]. Adriana is overleden op 14-06-1960 in Den Haag (Z.H.), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1960 [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1960 Aktenr. A1287]. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 28-12-1894 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1894 aktenummer 1368] met Arie den Heijer, 24 jaar oud. Arie is geboren op 06-02-1870 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Arie den Heijer en Pieternella van Wijngaarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1870 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1870 nr. 313]. Arie is overleden op 15-02-1937 in Den Haag (Z.H.), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1937 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1937 Aktenr. 1937-L32].
Kind van Adriana en Arie:
1 Arie den Heijer, geboren op 03-06-1895 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.2.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.2.1 Arie den Heijer is geboren op 03-06-1895 in Den Haag (Z.H.), zoon van Arie den Heijer en Adriana Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1895 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1895 Aktenr. 2282]. Arie trouwde, 25 jaar oud, op 12-01-1921 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1921 aktenummer B60] met Jacoba Taal, 22 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.3.10.5.5 voor persoonsgegevens van Jacoba.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.3 Johanna Taal is geboren op 10-01-1875 om 16:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 109, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4) en Gerritje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1875 [bron: Geboorte akte 109, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [oom vaderszijde]. Johanna is overleden op 30-08-1953 om 08:05 in Den Haag (Z.H.), 78 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1953 nummer B 1732]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1953 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1953 nummer B 1732]. Johanna:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-12-1897 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1897 aktenummer 1482] met Gerrit Pronk, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-01-1873 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Dirk Pronk en Leuntje Vrolijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1873 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1873 Aktenr. 260]. Gerrit is overleden op 17-03-1901 in Den Haag (Z.H.), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1901 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1901 nummer 872].
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 16-03-1904 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1904 aktenummer 285] met Nicolaas Kuijt, 30 jaar oud. Nicolaas is geboren op 25-01-1874 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Nicolaas (Klaas) Kuijt en Pieternella Dijkhuizen.
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Dirk Pronk [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.3.1], geboren op 01-01-1899 in Den Haag (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1899 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1899 nr. 42].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4 Elisabeth Taal is geboren op 27-03-1878 om 18:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1056, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4) en Gerritje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1878 [bron: Geboorte akte 1056, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815), Dirk van der Tas (geb. 1822) en Cornelis Keus (geb. ±1837) [oom moederszijde]. Elisabeth is overleden op 05-06-1962 in Den Haag (Z.H.), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1962 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1962 nummer A1313].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1900 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag] met Johannes Verbaan, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 02-07-1879 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Johannes Huibert (Jan) Verbaan en Johanna Bronsveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1953 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1953 nummer 1870]. Johannes is overleden op 18-09-1953 in Den Haag (Z.H.), 74 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Johanna Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.1], geboren op 06-02-1901 in Scheveningen. Johanna is overleden op 12-04-1901 in Scheveningen, 2 maanden oud.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
2 Johannes Huibert Verbaan, geboren op 19-09-1902 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.2.
3 Adriana Geertruida Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.3], geboren op 02-10-1904 in Scheveningen.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
4 Wouter Verbaan, geboren op 24-09-1906 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.4.
5 Albertus Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.5], geboren op 03-09-1908 in Scheveningen. Albertus is overleden op 21-09-1914 in Scheveningen, 6 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
6 Danil Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.6], geboren op 14-12-1910 in Scheveningen.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
7 Jacob Johannes Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.7], geboren op 22-09-1912 in Scheveningen.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
8 Elisabeth Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.8], geboren op 09-09-1916 in Scheveningen.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
9 Arie Verbaan [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.9], geboren op 09-12-1919 in Scheveningen.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.2 Johannes Huibert Verbaan is geboren op 19-09-1902 om 15:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4408, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Johannes Verbaan en Elisabeth Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1902 [bron: Geboorte akte 4408, Burgerlijke Stand Den Haag]. Johannes is overleden op 26-06-1988 in Scheveningen (Z.H.), 85 jaar oud.
Religies:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 04-02-1923 [bron: BevR Den Haag] met Cornelia Taal, 20 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.4.2.6 voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.2.1].
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.2.2].
3 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.2.3].
4 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.2.4].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.4 Wouter Verbaan is geboren op 24-09-1906 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Johannes Verbaan en Elisabeth Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4). Wouter is overleden op 27-10-1936 in IJmuiden (N.H.), 30 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Bron:
Onink
Wouter trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1928 in Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1928 aktenummer A1550] met Klara Harteveld, 21 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.7.4.6.1 voor persoonsgegevens van Klara.
Kind van Wouter en Klara:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.4.4.1].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.5 Gerritje Taal is geboren op 04-11-1881 om 05:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3987, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Adrianus Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4) en Gerritje Keus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1881 [bron: Geboorte akte 3987, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Gerritje is overleden op 26-09-1929 om 22:30 in Den Haag (Z.H.), 47 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1929 nummer 3498]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1929 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1929 nummer 3498]. Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 21-12-1904 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 1825] met Corstiaan Paap, ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Corstiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Arie den Heijer (geb. ±1871), Willem den Heijer (geb. ±1871), Nicolaas Kuyt (geb. ±1874) en Huig Paap (geb. ±1877) [broer bruidegom]. Corstiaan is geboren omstreeks 1880 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 1825], zoon van Pieter Paap en Dirkje Hoek. Corstiaan is overleden op 09-03-1952 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1952 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1952 nummer A503].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kind van Gerritje en Corstiaan:
1 Pieter Corstiaan Paap (Oorspr. Taal) [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.5.1], geboren op 05-12-1904 om 22:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 6216, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1904 [bron: Geboorte akte 6216, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7 Wouter Nicolaas Taal is geboren op 22-11-1845 om 19:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2254, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1845 [bron: Geboorte akte 2254, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Gerbrand Bal (geb. ±1809) en Arie Pronk (1814-1879) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.1]. Wouter is overleden op 08-04-1880 om 04:00 in Op Noordzee gebleven, 34 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 1176]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1880 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 1176].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 17]
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16   [bron: Haags Gemeentearchief]
Overlijden:
Overboord geraakt (1880)
ScheepsnaamVrouw Geertruida Jacoba
Datum toedracht 8 april 1880
Stuurman Joris Taal
Reder/Rederij W.C. Korving

Toedracht
Op 9 april kwam de schuit te Scheveningen aan. Schipper Taal kwam melding doen van de vermissing van matroos Wouter Nicolaas Taal.
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
Wouter trouwde, 23 jaar oud, op 13-01-1869 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 17] met Gerritje Ros, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Rog (geb. ±1824), Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [broer bruidegom], [waarschijnlijk] Pieter Buijs (±1839-vr 1889) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.3] [zwager bruidegom] en Johannes Ros (geb. ±1841). Gerritje is geboren op 09-01-1848 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg 231/281], dochter van Matthijs Ros en Jacoba Keus. Gerritje is overleden op 03-02-1929 in Den Haag (Z.H.), 81 jaar oud [bron: GA Den Haag - BevReg 231/281]. Gerritje trouwde later op 22-08-1888 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1888 aktenummer 782] met Jacobus Vink (1848-1930).
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kinderen van Wouter en Gerritje:
1 Wouter Nicolaas Taal, geboren op 21-11-1869 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1.
2 Jacoba Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.2], geboren op 03-09-1871 om 14:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2157, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1871 [bron: Geboorte akte 2157, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Jacoba is overleden op 28-09-1871 om 10:00 in Den Haag Scheveningen, 25 dagen oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1871 nummer 3186]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1871 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1871 nummer 3186].
3 Matthijs Taal, geboren op 31-07-1872 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.
4 Johanna Taal, geboren op 13-08-1874 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.4.
5 Pieter Taal, geboren op 22-09-1876 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.
6 Jacoba Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.6], geboren op 02-09-1878 om 10:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2775, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1878 [bron: Geboorte akte 2775, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Vrolijk (geb. ±1807) en Arie Pronk (geb. 1808). Jacoba is overleden op 22-10-1880 om 19:00 in Den Haag Scheveningen, 2 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2472]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1880 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2472].
7 Gerritje Taal, geboren op 24-09-1880 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.7.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1 Wouter Nicolaas Taal is geboren op 21-11-1869 om 18:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2832, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7) en Gerritje Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1869 [bron: Geboorte akte 2832, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Wouter is overleden in 06-1898, 28 jaar oud.
Beroep:
zeevisscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuigen huw.:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 2223.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk B 1345. Oom van de bruidegom.
Overlijden:
In de overlijdenstabel staat op 18 juni 1898 een Wouter Nicolaas Taal. Geen acte gevonden.
Kan zowel vader als zoon betreffen, nl. geen verdere kinderen meer na 1897.
Getuige bij:
19-02-1896     huwelijk Arie Korving (1872-1945) en Johanna Taal (1874-1963) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.4]    [broer bruid]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken Huwelijken 1896 Akte 214]
03-01-1900     huwelijk Pieter Taal (1876-1926) en Dirkje Knoester (1876-1943) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16]
29-12-1909     huwelijk Johannes Taal (1888-1914) en Jacoba Vink (geb. 1890) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.3.1.1.2.1.6]    [broer bruid]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 2223]
20-12-1916     huwelijk Wouter Taal (geb. 1895) en Margaretha Taal (1894-1969) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.6.7]    [oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk B 1345]
Wouter trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1891 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 1166] met Geurtje Tuit, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit de Jong (geb. ±1829), Albert Toet (geb. ±1849), Machiel Taal (1852-1939) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10] [oom vaderszijde bruidegom] en Frank Rog (geb. ±1865). Geurtje is geboren op 24-05-1869 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Jacob (Jacobus) Tuijt en Teunisje (Teuntje) Kuijt. Geurtje is overleden op 16-04-1933 in Den Haag (Z.H.), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1933 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1933 Aktenr. 1514].
Kinderen van Wouter en Geurtje:
1 Jacoba Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1.1], geboren op 14-10-1892 om 02:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 4271, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1892 [bron: Geboorte akte 4271, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844).
2 Gerritje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1.2], geboren op 10-09-1894 om 20:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3814, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1894 [bron: Geboorte akte 3814, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Fredericus Nulle (geb. ±1842) en Engelbertus Heilbron (1843-1912). Gerritje is overleden op 23-12-1894 om 07:00 in Den Haag Scheveningen, 3 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1894 nummer 3230]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-12-1894 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1894 nummer 3230].
3 Wouter Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1.3], geboren op 13-12-1897 om 05:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 5584, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1897 [bron: Geboorte akte 5584, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844).
Overlijden:
In de overlijdenstabel staat op 18 juni 1898 een Wouter Nicolaas Taal.
Geen acte gevonden.
Kan zowel vader als zoon betreffen, nl. geen verdere kinderen meer na 1897.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3 Matthijs Taal is geboren op 31-07-1872 om 19:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2054, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7) en Gerritje Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1872 [bron: Geboorte akte 2054, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815), Jacoba Keus (geb. ±1824) [grootmoeder moederszijde] en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Matthijs is overleden in 09-1919 in Op Noordzee gebleven, 47 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel Overlijdensacte 221 / Gezinskaart Matthijs Taal].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16   [bron: Haags Gemeentearchief]
Overlijden:
Scheepsnaam Geertruida
Scheepsnummer SCH 137
Datum toedracht Na 7 september 1919
Schipper Cornelis den Dulk
Reder/ Rederij W. den Dulk Jaczn.
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
Getuige bij:
03-01-1900     huwelijk Pieter Taal (1876-1926) en Dirkje Knoester (1876-1943) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16]
Matthijs trouwde, 21 jaar oud, op 27-06-1894 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 653] met Helena de Ruijter, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Matthijs en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Job Taal (geb. ±1856), Maarten van der Toorn (geb. ±1863), Teunis de Ruiter (geb. ±1867) [oom vaderszijde bruid] en Jan Roos (geb. ±1871). Helena is geboren op 26-02-1873 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Pieter de Ruijter en Lena van der Toorn. Helena is overleden op 06-12-1945 in Oldenzaal (Ov), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1945 [bron: Historisch Centrum Overijssel Overlijdensacte 221].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Kinderen van Matthijs en Helena:
1 Wouter Taal, geboren op 05-05-1895 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.
2 Lena Taal, geboren op 25-10-1899 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.2.
3 Gerritje Taal, geboren op 09-02-1907 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.3.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1 Wouter Taal is geboren op 05-05-1895 om 17:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1911, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Matthijs Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3) en Helena de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1895 [bron: Geboorte akte 1911, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844).
Beroep:
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk B 1345]
Religies:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Wouter trouwde, 21 jaar oud, op 20-12-1916 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk B 1345] met Margaretha Taal, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Nicolaas Taal (1869-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1] [oom vaderszijde bruidegom] en Jasper Taal (1891-1956) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.6.5] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.6.7 voor persoonsgegevens van Margaretha.
Kinderen van Wouter en Margaretha:
1 Matthijs Taal, geboren op 27-12-1917 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.1.
2 Hendrik Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.2], geboren op 12-04-1919 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag]. Hendrik is overleden op 25-06-1984 in Rijswijk (Z.H.), 65 jaar oud. Hij is begraven op 29-06-1984 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
3 Wouter Taal, geboren op 11-12-1921 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.3.
4 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.4].
5 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.5].
6 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.6].
7 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.7].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.1 Matthijs Taal is geboren op 27-12-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1) en Margaretha Taal (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.6.7). Matthijs is overleden op 23-02-1945 in Horzheim (Dld), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1949 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1949 nummer B 273].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Overlijden:
Omstreeks 23/2/1945 overleden, volgens een duitse acte.
Ingeschreven op last van de arrodissementsrechtbank.
  [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1949 nummer B 273]
Matthijs trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1939 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BS 1939 Huwelijken Archnr. 0335-01 Regnr. 1161 Aktenr. D905] met Maria Knoester, ongeveer 22 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.4.9.1.1 voor persoonsgegevens van Maria.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1.3 Wouter Taal is geboren op 11-12-1921 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.1) en Margaretha Taal (zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.6.7). Wouter is overleden op 14-10-1985 in Scheveningen (Z.H.), 63 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-1985 in Loosduinen (Z.H.) - Begraafplaats Westduin [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Wouter begon een relatie met Klazina Batenburg. Klazina is overleden vr 14-10-1985.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.2 Lena Taal is geboren op 25-10-1899 om 23:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4883, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Matthijs Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3) en Helena de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1899 [bron: Geboorte akte 4883, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Leonard Erasmus ’t Hart (geb. ±1850). Lena is overleden op 19-11-1977 in Scheveningen (Z.H.), 78 jaar oud. Zij is begraven op 24-11-1977 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Lena trouwde, 22 jaar oud, op 05-07-1922 [bron: BevReg Den Haag] met Karel Hofland, 27 jaar oud. Karel is geboren op 05-07-1895 [bron: BevReg Den Haag / HGVS - Rouwkaarten]. Karel is overleden op 18-12-1992 in Scheveningen (Z.H.), 97 jaar oud. Hij is begraven op 22-12-1992 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3.3 Gerritje Taal is geboren op 09-02-1907 om 23:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 892], dochter van Matthijs Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3) en Helena de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1907 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 892]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus van der Burg (geb. ±1852) en Johannes van der Burg (geb. 1856).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op 18-12-1929 [bron: BevReg Den Haag] met Cornelis Tuit, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 30-06-1906 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.4 Johanna Taal is geboren op 13-08-1874 om 05:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2336, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7) en Gerritje Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1874 [bron: Geboorte akte 2336, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Pieter van den Berg (geb. ±1825). Johanna is overleden op 14-01-1963 in Utrecht (U), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1963 [bron: Het Utrechts Archief Overlijdensaktenr. 153].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 19-02-1896 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken Huwelijken 1896 Akte 214] met Arie Korving, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Blokhuijsen (geb. ±1842), Jacob Vink (geb. ±1849), Wouter Nicolaas Taal (1869-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1] [broer bruid] en Kornelis den Dulk (geb. ±1870). Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.1 voor persoonsgegevens van Arie.
Kinderen van Johanna en Arie: zie 1.1.1.1.2.2.6.3.1.1.5.2.4.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5 Pieter Taal is geboren op 22-09-1876 om 19:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2961, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7) en Gerritje Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1876 [bron: Geboorte akte 2961, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815), Dirk van der Tas (geb. 1822) en Jacoba Keus (geb. ±1824) [grootmoeder moederszijde]. Pieter is overleden op 09-10-1926 in Op Noordzee gebleven, 50 jaar oud [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen].
Bijzonderheid:
Het VissersNamenMonument Scheveningen

Tijdens storm vergaan. (1926)
ScheepsnaamIJsel VI
ScheepsnummerVL 25
Datum toedracht 9/10 oktober 1926
SchipperJan de Bruin
Reder/ Rederij N.V. Zeevisscherij Maatschappij ’De IJsel’
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 03-01-1900 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16] met Dirkje Knoester, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Knoester (geb. ±1868) [broer bruid], Wouter Nicolaas Taal (1869-1898) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1] [broer bruidegom], Matthijs Taal (1872-1919) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.3] [broer bruidegom] en Jacobus Knoester (geb. ±1875) [broer bruid]. Dirkje is geboren op 05-11-1876 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1893 - 1912 Akten van huwelijk, akte 16], dochter van Jacob Knoester en Maria de Niet. Dirkje is overleden op 24-10-1943 in Den Haag (Z.H.), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1943 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1943 Aktenr. 2178].
Kinderen van Pieter en Dirkje:
1 Wouter Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.1], geboren op 09-03-1900 om 08:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1161, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1900 [bron: Geboorte akte 1161, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus Dieben (geb. 1853). Wouter is overleden op 11-05-1900 om 06:00 in Den Haag (Z.H.), 2 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1900 nummer 1509]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1900 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1900 nummer 1509].
2 Maria Taal, geboren op 13-10-1901 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.2.
3 Gerritje Taal, geboren op 04-11-1902 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.3.
4 Arendje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.4], geboren op 21-12-1903 om 07:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 6416, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1903 [bron: Geboorte akte 6416, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Arendje is overleden op 20-06-1904 om 08:00 in Den Haag (Z.H.), 5 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 1924]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1904 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1904 nummer 1924].
5 Wouter Nicolaas Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.5], geboren op 02-03-1905 om 09:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1254, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1905 [bron: Geboorte akte 1254, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
6 Jacob Taal, geboren op 05-08-1906 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.6.
7 Pieter Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.7], geboren op 17-09-1907 in Den Haag (Z.H.). Pieter is overleden op 09-10-1926 in Op Noordzee gebleven, 19 jaar oud.
Bijzonderheid:
Het VissersNamenMonument Scheveningen

Tijdens storm vergaan. (1926)
ScheepsnaamIJsel VI
ScheepsnummerVL 25
Datum toedracht 9/10 oktober 1926
SchipperJan de Bruin
Reder/ Rederij N.V. Zeevisscherij Maatschappij ’De IJsel’
  [bron: Het VissersNamenMonument Scheveningen]
8 Jan Gerrit Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.8], geboren op 04-09-1910 in Den Haag (Z.H.) [bron: Gezinskaart Pieter Taal & Dirkje Knoester]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1910 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 506 Aktenr. 4903].
9 Dirk Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.9], geboren op 04-12-1914 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Gezinskaart Pieter Taal & Dirkje Knoester]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1914 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1914 Aktenr. 6893]. Dirk is overleden op 25-01-1915 om 16:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 1 maand oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1915 nummer 303]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1915 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1915 nummer 303].
Overlijden:
Oud een maand.   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1915 nummer 303]
10 Dirkje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.10], geboren op 21-12-1915 in Den Haag (Z.H.) [bron: Gezinskaart Pieter Taal & Dirkje Knoester].
11 Arie Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.11], geboren in 04-1918 in Den Haag Scheveningen. Arie is overleden op 30-04-1918 om 06:00 in Den Haag Scheveningen, 30 dagen oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 1720]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1918 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 1720].
Overlijden:
Oud: twee weken   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 1720]
12 Arendje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.12], geboren op 16-07-1919 in Den Haag (Z.H.) [bron: Gezinskaart Pieter Taal & Dirkje Knoester].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.2 Maria Taal is geboren op 13-10-1901 om 06:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4985, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Pieter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5) en Dirkje Knoester. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1901 [bron: Geboorte akte 4985, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Maria is overleden op 25-12-1963 in Den Haag (Z.H.), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1963 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1963 Aktenr. A2761]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 18-02-1925 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1925 Aktenr. A147] met Marinus Plugge, ongeveer 22 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1903 in Scheveningen (Z.H.).
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.3 Gerritje Taal is geboren op 04-11-1902 om 11:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5223, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Pieter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5) en Dirkje Knoester. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1902 [bron: Geboorte akte 5223, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 09-06-1926 in Rotterdam (Z.H.) [bron: SA Rotterdam Hillegersberg 1926 009 akte nr. 16] met Bertus Holle, 25 jaar oud. Bertus is geboren op 11-04-1901 in Hillegersberg (Z.H.) [bron: SA Rotterdam Gezinskaart].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5.6 Jacob Taal is geboren op 05-08-1906 om 23:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4273, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Pieter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.5) en Dirkje Knoester. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1906 [bron: Geboorte akte 4273, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus van der Burg (geb. ±1852) en Johannes van der Burg (geb. 1856). Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1931 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 769] met Arendje Knoester, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Plugge (geb. ±1903) en Matthijs Zwart (geb. ±1906). Arendje is geboren op 17-09-1907 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg EK], dochter van Arie Knoester en Elisabeth Westerduin. Arendje is overleden op 24-09-1966 in Den Haag (Z.H.), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1966 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1966 Aktenr. A2115].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.7 Gerritje Taal is geboren op 24-09-1880 om 22:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3361, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7) en Gerritje Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1880 [bron: Geboorte akte 3361, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815), Dirk van der Tas (geb. 1822) en Jacoba Keus (geb. ±1824) [grootmoeder moederszijde]. Gerritje is overleden op 11-11-1963 in Den Haag (Z.H.), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1963 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1963 Aktenr. A2425]. Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1905 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 166/167] met Maarten Petiet, 24 jaar oud. Maarten is geboren op 25-05-1881 in Schiedam (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 166/167]. Maarten is overleden in 09-1958 in Den Haag (Z.H.), 77 jaar oud [bron: Delpher - Het Binnenhof 01-10-1958].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8 Cornelis Taal is geboren op 10-09-1848 om 07:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1711, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1848 [bron: Geboorte akte 1711, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Roeleveld (geb. 1788) en [waarschijnlijk] Leenderd Spaans (geb. ±1816). Cornelis is overleden op 25-10-1882 in Op Noordzee gebleven, 34 jaar oud (oorzaak: Vermoedelijk overleden) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 41 / Het VissersNamenMonument Scheveningen].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief; Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 43]
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 43   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
19-01-1876     huwelijk Arie Taal (1837-1927) en Bregje den Dulk (1839-1914) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 43]
Cornelis:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 07-01-1874 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 14] met Neeltje Mos, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Dijkhuizen (geb. 1834), Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [broer bruidegom] en Adrianus Taal (1841-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4] [broer bruidegom]. Neeltje is geboren op 31-03-1849 in Den Haag (Z.H.), dochter van Pieter Maartensz Mos en Anna Janse (Annetje) Plugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1875 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1875 Aktenr. 707]. Neeltje is overleden op 31-01-1875 in Den Haag (Z.H.), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1875 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1875 nummer 274].
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 27-12-1877 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 963] met Maria Pieternella Beekhuizen, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert Beekhuizen (geb. ±1830), Jan Dijkhuizen (geb. ±1830), Adrianus Taal (1841-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4] [broer bruidegom] en Albert Verheij (geb. ±1847). Maria is geboren op 01-11-1851 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Jogchem Beekhuizen en Pieternella Dijkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1851 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1851 Aktenr. 2206]. Maria is overleden op 06-07-1896 in Den Haag (Z.H.), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1896 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1896 Aktenr. 1688]. Maria trouwde later op 31-05-1893 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1893 aktenummer 584] met Arie Spaans (1854-1922).
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Pieternella Taal, geboren op 13-01-1879 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.1.
2 Johanna Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.2], geboren op 06-02-1880 om 00:30 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 478, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1880 [bron: Geboorte akte 478, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Maarten Plokker (geb. ±1847). Johanna is overleden op 02-05-1881 om 10:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1881 nummer 1095]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1881 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1881 nummer 1095].
3 Wouter Taal, geboren op 15-01-1882 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.1 Pieternella Taal is geboren op 13-01-1879 om 06:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 133, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8) en Maria Pieternella Beekhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1879 [bron: Geboorte akte 133, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Taal (1841-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4] [oom vaderszijde] en Arie Knoester (geb. ±1847). Pieternella is overleden op 22-11-1943 in Voorburg (Z.H.), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1943 [bron: Nat Arch Gemeente Voorburg Overlijdensacten 1943 Akte nr. 424].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 178/260]
Pieternella trouwde, 20 jaar oud, op 27-12-1899 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1899 aktenummer 1589 / BevReg Den Haag 178/260] met Arie van Rhijn, 23 jaar oud. Arie is geboren op 14-02-1876 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag]. Arie is overleden op 27-05-1958 in Den Haag (Z.H.), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1958 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1954 Aktenr. B1150].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag 178/260]
taal_w_1882_01_15.jpg taal___plugge_g_1884_09_21.jpg
2 Taal W 1882-01-15
3 Taal - Plugge G 1884-09-21
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3 Wouter Taal (afb. 2) is geboren op 15-01-1882 om 22:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 231, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8) en Maria Pieternella Beekhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1882 [bron: Geboorte akte 231, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Taal (1850-1850) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.8.5.10] en Maarten Taal (1852-1897) [zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.4.2]. Wouter is overleden op 02-04-1952 in Amsterdam (N.H.), 70 jaar oud [bron: SA Amsterdam Archiefkaart acc BS 231].
Adressen:
Von Zesenstraat 118’’, Amsterdam (16-02-1942)   [bron: Marktkaarten]
Commelinstraat 122, Amsterdam   [bron: Marktkaarten]
Pontanusstraat 26, Amsterdam   [bron: Marktkaarten]
Beroepen:
visscher   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Vishandelaar   [bron: SA Amsterdam Archiefkaart acc BS 231]
Bron:
G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882
Leven:
Per 1-6-1916 van Den Haag naar Amsterdam verhuisd.   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Wouter trouwde, 23 jaar oud, op 03-01-1906 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 41] met Guurtje Plugge (afb. 3), 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Guurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Mink Plugge (geb. ±1873), Gijsbert van Rhijn (geb. ±1882), Arie van Rhijn (geb. ±1882) en Johannes Plugge (geb. ±1886). Guurtje is geboren op 21-09-1884 in Den Haag Scheveningen [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]. Guurtje is overleden op 16-06-1961 in Amsterdam, 76 jaar oud. Zij is begraven op 20-06-1961 in Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats [bron: GA Amsterdam].
Adressen:
Von Zesenstraat 118’’, Amsterdam   [bron: Marktkaarten]
Commelinstraat 122, Amsterdam   [bron: Marktkaarten]
Pontanusstraat 26, Amsterdam   [bron: Marktkaarten]
Religie:
Gereformeerde Kerk   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Leven:
Per 1-6-1916 van Den Haag naar Amsterdam verhuisd.   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Kinderen van Wouter en Guurtje:
1 Maria Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.1], geboren op 11-02-1906 om 24:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 900, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1906 [bron: Geboorte akte 900, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik den Dulk (geb. ±1847), Arie Plugge (geb. ±1860) en Huibert de Niet (geb. ±1883). Maria is overleden op 23-11-1906 om 02:00 in Den Haag (Z.H.), 9 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1906 nummer 3478]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1906 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1906 nummer 3478].
2 Cornelis Taal, geboren op 20-09-1909 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.2.
3 Arie Taal, geboren op 18-01-1911 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.3.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.2 Cornelis Taal is geboren op 20-09-1909 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3) en Guurtje Plugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1909 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 498 Aktenr. 5125]. Cornelis is overleden op 01-05-1976 in Amsterdam (N.H.), 66 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1976 in Amsterdam; de Nieuwe Ooster [bron: SA Amsterdam - Begraafregister De Nieuwe Ooster Grafnr 72-A-223].
Beroep:
Vischventer   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Leven:
Per 1-6-1916 van Den Haag naar Amsterdam verhuisd.   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Cornelis trouwde, 53 jaar oud, op 22-10-1962 in Amsterdam (N.H.) [bron: SA Amsterdam Archnr. : 30238 inventnr.: 1850] met Catharina Maria Magdalena Boer, 54 jaar oud. Catharina is geboren op 19-12-1907. Catharina is overleden op 15-06-1975, 67 jaar oud. Zij is begraven op 18-06-1975 in Amsterdam - Begraafplaats De Nieuwe Ooster [bron: SA Amsterdam Grafregistratie De Nieuwe Oooster Grafnr. 72-B-123].
taal_arie_18_01_1911.jpg
4 Taal Arie 18-01-1911
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.3 Arie Taal (afb. 4) is geboren op 18-01-1911 in Den Haag (Z.H.) [bron: SA Amsterdam Archiefkaart BS 391], zoon van Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3) en Guurtje Plugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1911 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 510 Aktenr. 391].
Adressen:
van 01-06-1916 tot 1926     ten Katestraat 35’, Amsterdam   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Arie Taal]
van 14-12-1926 tot 07-09-1928     Windasstraat 9, Den Haag Scheveningen   [bron: GA Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
vanaf 07-03-1932     Von Zesenstraat 118, Amsterdam   [bron: Marktkaart]
Beroep:
Vischkoopman   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Arie Taal]
Leven:
Per 1-6-1916 van Den Haag naar Amsterdam verhuisd.   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Van Amsterdam naar Den Haag verhuisd op 14-12-1926, en weer terug naar Amsterdam op 7-9-1928.   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Wouter Taal 1882]
Arie trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1936 in Amsterdam (N.H.) [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Arie Taal] met Rigtje Zondervan, 20 jaar oud. Rigtje is geboren op 14-10-1915 in Amsterdam (N.H.) [bron: SA Amsterdam Archiefkaart BS 391].
Adres:
ten Katestraat 35’, Amsterdam   [bron: G.A. Amsterdam Gezinskaart Arie Taal]
Kinderen van Arie en Rigtje:
1 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.3.1].
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.8.3.3.2].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9 Leenderd Taal is geboren op 24-09-1849 om 12:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1880, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1849 [bron: Geboorte akte 1880, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Willemsz Taal (1797-1880) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.6] en Cornelis Verheij (1827-1866) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.8.4] [neef van vader]. Leenderd is overleden op 27-04-1944 in Delft (Z.H.), 94 jaar oud [bron: GA Delft Akte Jaar 1944 Nummer 326]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1944 [bron: SA Delft BS Delft Overlijden Actenr. 326].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 69   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 5325, Adrianus Taal (1894), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
19-12-1894     geboorteaangifte [waarschijnlijk] Adrianus Taal (1894-1977) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4.1.1]    [oudoom vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 5325, Burgerlijke Stand Den Haag]
08-01-1902     huwelijk Willem Taal (1875-1940) en Dirkje de Mos (1878-1955) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2]    [oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 69]
Leenderd:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 06-01-1875 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 8] met Klaartje Franke, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leenderd en Klaartje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [broer bruidegom], Benjamin Franke (geb. ±1840), Adrianus Taal (1841-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4] [broer bruidegom] en Cornelis den Heijer (geb. 1849). Klaartje is geboren op 23-02-1851 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Johannes (Jan) Franke en Elisabeth van der Toorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1851 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1851 Aktenr. 377]. Klaartje is overleden op 02-02-1881 in Den Haag (Z.H.), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1881 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1881 Akte 326].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 27-12-1881 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 993] met Johanna Pieternella van der Zwan, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leenderd en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [broer bruidegom], Adrianus Taal (1841-1882) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.4] [broer bruidegom], Maarten Knoester (geb. ±1844) en Maarten van der Zwan (geb. 1847) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.1] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kind van Leenderd en Klaartje:
1 Annetje Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.1], geboren op 19-08-1876 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2533, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1876 [bron: Geboorte akte 2533, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Annetje waren de volgende getuigen aanwezig: Karel van der Leest (geb. ±1810) en Johannes Coeleman (geb. ±1818). Annetje is overleden op 22-12-1878 om 07:00 in Den Haag Scheveningen, 2 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1878 nummer 3053]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1878 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1878 nummer 3053].
Kinderen van Leenderd en Johanna:
2 Adrianus Cornelis Taal, geboren op 18-08-1883 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.
3 Leenderd Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.3], geboren op 08-10-1883 om 20:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3998, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1883 [bron: Geboorte akte 3998, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822).
4 Maarten Taal, geboren op 27-12-1885 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.
5 Nicolaas Wouter Taal, geboren op 23-09-1888 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.5.
6 Leenderd Taal, geboren op 02-09-1891 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6.
7 Elisabeth Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.7], geboren op 26-12-1892 om 07:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 5240, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1892 [bron: Geboorte akte 5240, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel Taal (1852-1939) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10] [oom vaderszijde] en Nicolaas van der Harst (geb. ±1860). Elisabeth is overleden op 07-08-1896 om 05:00 in Den Haag Scheveningen, 3 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1896 nummer 2069]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1896 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1896 nummer 2069].
8 Johanna Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.8], geboren op 29-09-1894 om 14:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 4110, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1894 [bron: Geboorte akte 4110, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert van der Zwan (1818-1904) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1] [grootvader moederszijde], [waarschijnlijk] Michiel de Jong (1826-1910) [zie 1.1.1.1.3.8.2.5.2.2.6] en Engelbertus Heilbron (1843-1912). Johanna is overleden op 11-09-1896 om 09:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1896 nummer 2429]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1896 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1896 nummer 2429].
9 Johanna Elisabeth Taal, geboren op 08-10-1896 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.9.
10 Willem Johannes Taal, geboren op 21-11-1899 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.10.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2 Adrianus Cornelis Taal is geboren op 18-08-1883 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/49], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9) en Johanna Pieternella van der Zwan (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2). Adrianus is overleden op 17-08-1921 om 17:30 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 37 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1921 nummer 2408]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1921 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1921 nummer 2408].
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 2216. Broeder van de bruidegom.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 756. Broeder van de bruidegom.   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
29-12-1909     huwelijk Maarten Taal (1885-1962) en Arendje Paap (1884-1979) [zie 1.1.1.1.3.8.2.7.4.7.2.1]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 2216]
10-05-1911     huwelijk Nicolaas Wouter Taal (1888-1918) en Arendje de Jong (1888-1963) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.5]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 756]
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1905 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 1960] met Johanna Plugge, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas van der Kruk (geb. ±1845), Arie Vrolijk (geb. 1861) en Jacobus Taal (1866-1929) [zie 1.1.1.1.3.8.2.6.3.1.2.8]. Johanna is geboren op 03-11-1883 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/49], dochter van Jacobus Plugge en Pieternella Vrolijk. Johanna is overleden op 09-04-1962 in Den Haag (Z.H.), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1962 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1962 nummer A871].
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Johanna Pieternella Taal, geboren op 10-10-1906 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.1.
2 Pieternella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.2], geboren op 17-10-1907 in Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1907 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 483 Aktenr. 5950]. Pieternella is overleden op 18-11-1907 om 20:00 in Den Haag (Z.H.), 1 maand oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1907 nummer 3353]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1907 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1907 nummer 3353].
3 Pieternella Taal, geboren op 01-11-1908 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.3.
4 Elisabeth Taal, geboren op 05-11-1909 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.4.
5 Jacobus Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.5], geboren op 14-12-1910 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1910 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 508 Aktenr. 6828].
Getuige bij:
29-11-1933     huwelijk Willem Cornelis Korving (geb. 1905) en Johanna Pieternella Taal (geb. 1906) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.1]    [broer bruid]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1933 Akte nr. 1438 / BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.1 Johanna Pieternella Taal is geboren op 10-10-1906 om 14:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5611, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Adrianus Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2) en Johanna Plugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1906 [bron: Geboorte akte 5611, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus van der Burg (geb. ±1852) en Johannes van der Burg (geb. 1856).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 29-11-1933 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1933 Akte nr. 1438 / BevReg Den Haag] met Willem Cornelis Korving, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Korving (geb. ±1907) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.8.1.8.1.2] [broer bruidegom] en Jacobus Taal (geb. 1910) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.5] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.8.1.8.1.1 voor persoonsgegevens van Willem.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.3 Pieternella Taal is geboren op 01-11-1908 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/49], dochter van Adrianus Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2) en Johanna Plugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1908 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 491 Aktenr. 6123]. Pieternella trouwde, 27 jaar oud, op 20-11-1935 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 1100 Aktenr. B1313] met Maarten Molenaar, ongeveer 27 jaar oud. Maarten is geboren omstreeks 1908 in Oegstgeest (Z.H.).
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2.4 Elisabeth Taal is geboren op 05-11-1909 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/49], dochter van Adrianus Cornelis Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2) en Johanna Plugge.
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 05-10-1932 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag] met Willem Tuinebreijer, 26 jaar oud. Willem is geboren op 13-08-1906 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervomd   [bron: BevReg Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4 Maarten Taal is geboren op 27-12-1885 om 15:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5064, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9) en Johanna Pieternella van der Zwan (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1885 [bron: Geboorte akte 5064, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Taal (1838-1838) en Michiel Taal (geb. ±1852). Maarten is overleden op 03-01-1962 in Den Haag (Z.H.), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1962 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1962 Aktenr. A54].
Beroep:
zeevisscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/118]
Maarten trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1909 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 2216] met Arendje Paap, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maarten en Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas van der Kruk (geb. ±1845), Bastiaan Paap (geb. ±1875), Johannes Plugge (geb. 1882) en Adrianus Cornelis Taal (1883-1921) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2] [broer bruidegom]. Zie 1.1.1.1.3.8.2.7.4.7.2.1 voor persoonsgegevens van Arendje.
Kinderen van Maarten en Arendje:
1 Johanna Pieternella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.1], geboren op 24-12-1910 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1910 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 508 Aktenr. 6971]. Johanna is overleden op 11-05-1911 om 04:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 4 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1911 nummer 1518]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1911 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1911 nummer 1518].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/118]
Overlijden:
Oud vier maanden.   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1911 nummer 1518]
2 Adrianus Taal, geboren op 01-07-1913 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.2.
3 Leenderd Taal, geboren op 29-07-1916 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.3.
4 Maarten Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.4], geboren op 22-10-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/118].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/118]
5 Johanna Pieternella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.5], geboren op 04-01-1921 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/118].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/118]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.2 Adrianus Taal is geboren op 01-07-1913 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/118], zoon van Maarten Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4) en Arendje Paap (zie 1.1.1.1.3.8.2.7.4.7.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1913 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 527 Aktenr. 3700].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/118]
WOII:
In Friedberg (Hessen) van 08-04-1944 tot 29-03-1945.   [bron: https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70374523]
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 01-11-1939 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1939 Archnr. 0335-01 Regnr. 1162 Aktenr. E102] met Elisabeth van Duin, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1916 in Den Haag (Z.H.), dochter van Adrianus van Duin en Johanna Petronell de Moet.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4.3 Leenderd Taal is geboren op 29-07-1916 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/118], zoon van Maarten Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.4) en Arendje Paap (zie 1.1.1.1.3.8.2.7.4.7.2.1).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag 215/118]
Leenderd trouwde, 23 jaar oud, op 18-10-1939 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BS 1939 Huwelijken Archnr. 0335-01 Regnr. 1149 Aktenr. A1494] met Hendrika Johanna Beekhuizen, ongeveer 18 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1921 in Den Haag (Z.H.), dochter van Arie Beekhuizen en Hendrika Johanna de Jonge.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.5 Nicolaas Wouter Taal is geboren op 23-09-1888 om 01:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4004, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9) en Johanna Pieternella van der Zwan (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1888 [bron: Geboorte akte 4004, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Klaar Cornelis Spaans (geb. ±1826) en Engelbertus Heilbron (1843-1912). Nicolaas is overleden op 09-10-1918 om 18:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 30 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 3570]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1918 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 3570].
Beroepen:
zeevisscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Loopknecht   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1918 nummer 3570]
Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1911 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1903 - 1912 / acten van huwelijk 756] met Arendje de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaas en Arendje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Spaans (geb. ±1863), Cornelis de Jong (geb. ±1876) [broer bruid], Johannes Plugge (geb. 1882) en Adrianus Cornelis Taal (1883-1921) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.2] [broer bruidegom]. Arendje is geboren op 21-03-1888 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/63], dochter van Huig de Jong en Trijntje Verheij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1888 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1888 nr. 1339]. Arendje is overleden op 07-06-1963 in Katwijk (Z.H.), 75 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk].
Beroep:
Dienstbode   [bron: Haags Gemeentearchief]
Kind van Nicolaas en Arendje:
1 Johanna Pieternella Taal, geboren op 28-10-1912 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.5.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.5.1 Johanna Pieternella Taal is geboren op 28-10-1912 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/63], dochter van Nicolaas Wouter Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.5) en Arendje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1912 [bron: ELo BS Katwijk Archnr. 0401 Regnr. 2309 Aktenr. 343]. Johanna is overleden op 26-01-1996, 83 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk]. Johanna begon een relatie met Nicolaas (Klaas) Hoek. Klaas is geboren op 22-02-1908 in Katwijk (Z.H.) [bron: Genealogie Katwijk]. Klaas is overleden op 19-10-1985 in Leiden (Z.H.), 77 jaar oud [bron: Genealogie Katwijk].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6 Leenderd Taal is geboren op 02-09-1891 om 02:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3712, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9) en Johanna Pieternella van der Zwan (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1891 [bron: Geboorte akte 3712, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Leenderd waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert van der Zwan (1818-1904) [zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1] [grootvader moederszijde], Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Leendert Spaans (geb. ±1867). Leenderd is overleden op 29-09-1936 om 02:00 in Rijswijk (Z.H.), 45 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 3497]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1936 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 3497 / Burgerlijke stand - Overlijden, Rijswijk, 1936, nummer 119].
Beroep:
Fabrieksarbeider   [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1936 nummer 3497]
Leenderd trouwde, 21 jaar oud, op 22-01-1913 in Den Haag (Z.H.) [bron: BuBurgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk 183] met Jeltje van Assen, 26 jaar oud. Jeltje is geboren op 11-03-1886 in Leeuwarden (Fr) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk 183], dochter van Johannes van Assen en Hendrikje Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1886 [bron: Alle Friezen: Gemeente Leewarden Geboorten Aktenr. 0186].
Kinderen van Leenderd en Jeltje:
1 Leenderd Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6.1], geboren op 15-05-1913 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1913 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 526 Aktenr. 2783].
2 Johannes Petrus Taal, geboren op 25-10-1914 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6.2.
3 Johanna Pieternella Taal, geboren op 28-08-1917 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6.3.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6.2 Johannes Petrus Taal is geboren op 25-10-1914 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/126], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6) en Jeltje van Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1914 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1914 Aktenr. 6054]. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 21-10-1936 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1936 Aktenr. A1276 / BevReg Den Haag] met Hendrika Wilhelmina van Rijn, 17 jaar oud. Hendrika is geboren op 01-02-1919 in Leiden (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Niet publiek en Hendrika Johanna Bol.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6.3 Johanna Pieternella Taal is geboren op 28-08-1917 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/126], dochter van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.6) en Jeltje van Assen. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 14-09-1938 in Den Haag [bron: BevReg Den Haag] met Carel Godtschalk, 29 jaar oud. Carel is geboren op 17-06-1909 in Leerdam [bron: BevReg Den Haag].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.9 Johanna Elisabeth Taal is geboren op 08-10-1896 om 11:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4382, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9) en Johanna Pieternella van der Zwan (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1896 [bron: Geboorte akte 4382, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Gerrit Cornacy (geb. ±1841) en Engelbertus Heilbron (1843-1912).
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 06-10-1920 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag] met Johannes Bieber, 26 jaar oud, nadat zij op 05-09-1920 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan [bron: Parenteel Johan Bieber; http://www.fambiever.dse.nl/bieverptekst.htm]. Johannes is geboren op 18-07-1894 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag]. Johannes is overleden op 18-03-1956 in Den Haag (Z.H.), 61 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Getuigen huw.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1580
Getuige bij:
21-11-1923     huwelijk Willem Johannes Taal (1899-1969) en Cornelia Johanna Jacoba Smitskam (geb. 1897) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.10]    [zwager bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1580]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.10 Willem Johannes Taal is geboren op 21-11-1899 om 10:30 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5251, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Leenderd Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9) en Johanna Pieternella van der Zwan (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1899 [bron: Geboorte akte 5251, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Leonard Erasmus ’t Hart (geb. ±1850). Willem is overleden op 06-07-1969 in Den Haag (Z.H.), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1969 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1969 Aktenr. B1416].
Beroep:
winkelbediende
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1923 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 1580] met Cornelia Johanna Jacoba Smitskam, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Smitskam (geb. ±1891) [broer bruid] en Johannes Bieber (1894-1956) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.9] [zwager bruidegom]. Cornelia is geboren op 26-12-1897 in Dordrecht (Z.H.) [bron: BS Dordrecht akte nr.1195 / BevReg Den Haag], dochter van Gerrit Smitskam en Gijsberdina van Andel.
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Leenderd Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.10.1], geboren op 26-08-1924 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevR Den Haag].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevR Den Haag]
2 Niet publiek [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.10.2].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10 Machiel Taal is geboren op 01-04-1852 om 14:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 713, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Wouter Nicolaas Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7) en Johanna Spaans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1852 [bron: Geboorte akte 713, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Gerbrand Baak (geb. ±1812) en Willem de Niet (geb. ±1819). Machiel is overleden op 01-05-1939 om 01:30 in Den Haag (Z.H.), 87 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1939 nummer A 908]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1939 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1939 nummer A 908].
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief,Geboorte akte 5805, Dirk Taal (1902)]
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 1166   [bron: Haags Gemeentearchief]
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 602   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 5240, nicht Elisabeth Taal (1892), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Geboorte akte 5805, kleinzoon Dirk Taal (1902), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
30-12-1891     huwelijk Wouter Nicolaas Taal (1869-1898) en Geurtje Tuit (1869-1933) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.7.1]    [oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 1166]
27-12-1892     geboorteaangifte Elisabeth Taal (1892-1896) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9.7]    [oom vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 5240, Burgerlijke Stand Den Haag]
13-06-1894     huwelijk Wouter Taal (1869-1903) en Wilhelmina Pronk (1870-1940) [zie 1.1.1.1.2.2.8.5.1.2.1.4.2]    [oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 602]
12-12-1902     geboorteaangifte Dirk Taal (geb. 1902) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorte akte 5805, Burgerlijke Stand Den Haag]
Machiel trouwde, 21 jaar oud, op 31-12-1873 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1873 - 1882 / acten van huwelijk 988] met Johanna Overduijn, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Zier van der Harst (geb. ±1837), Arie Taal (1837-1927) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.1] [broer bruidegom], Johannes Taal (geb. ±1842) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.5] [broer bruidegom] en Arie Hoogendijk (geb. 1848). Johanna is geboren op 22-04-1852 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Willem Overduijn en Trijntje Pronk. Johanna is overleden op 11-09-1923 in Den Haag (Z.H.), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1923 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1923 Aktenr. 2649].
Kinderen van Machiel en Johanna:
1 Johanna Taal, geboren op 04-02-1874 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.1.
2 Willem Taal, geboren op 10-09-1875 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.
3 Wouter Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.3], geboren op 12-02-1877 om 05:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 546, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1877 [bron: Geboorte akte 546, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Beck (geb. ±1817) en Wouter Nicolaas Taal (1817-1893) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7] [grootvader vaderszijde]. Wouter is overleden op 03-07-1878 om 12:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1878 nummer 1573]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1878 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1878 nummer 1573].
4 Catharina Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.4], geboren op 15-12-1879 om 02:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 4223, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1879 [bron: Geboorte akte 4223, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Pronk (geb. ±1833) en Arie Hoogendijk (geb. 1848). Catharina is overleden op 20-03-1880 om 02:00 in Den Haag Scheveningen, 3 maanden oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 486]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1880 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 486].
5 Catharina Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.5], geboren op 24-09-1880 om 06:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3341, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1880 [bron: Geboorte akte 3341, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Catharina is overleden op 24-09-1880 om 21:00 in Den Haag Scheveningen, geen dag oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2272]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1880 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1880 nummer 2272].
6 Catharina Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.6], geboren op 06-08-1881 om 12:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 2746, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1881 [bron: Geboorte akte 2746, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Willem Spaans (geb. ±1802), Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Catharina is overleden op 04-12-1893 om 05:00 in Den Haag Scheveningen, 12 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1893 nummer 3328]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1893 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1893 nummer 3328].
7 Adriana Cornelia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.7], geboren op 07-09-1883 om 02:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 3486, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1883 [bron: Geboorte akte 3486, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Adriana is overleden op 09-10-1883 om 04:00 in Den Haag Scheveningen, 1 maand oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1883 nummer 2650]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1883 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1883 nummer 2650].
8 Adriana Cornelia Taal, geboren op 04-09-1886 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.8.
9 Johanna Petronella Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.9], geboren op 30-11-1888 om 11:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 5017, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1888 [bron: Geboorte akte 5017, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Martinus Cornelis Vrolijk (geb. ±1836). Johanna is overleden op 26-11-1890 om 21:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1890 nummer 3305]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1890 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1890 nummer 3305].
10 Wouter Taal, geboren op 07-11-1890 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.10.
11 Johanna Pieternella Taal, geboren op 07-05-1892 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.11.
12 Dirk Taal, geboren op 19-08-1894 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.12.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.1 Johanna Taal is geboren op 04-02-1874 om 19:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 364, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Machiel Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10) en Johanna Overduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1874 [bron: Geboorte akte 364, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Willem Stolk (geb. ±1849) en Karel Weidemans (geb. ±1851). Johanna is overleden op 26-04-1956 om 21:30 in Den Haag (Z.H.), 82 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1956 nummer B 989]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1956 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1956 nummer B 989].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 06-01-1904 [bron: BevReg Den Haag] met Krijn Oosterbaan, 30 jaar oud. Krijn is geboren op 05-10-1873 in Den Haag (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag]. Krijn is overleden op 20-06-1945 in Winterswijk (Gld), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1945 [bron: Het Gelders Archief BS Gelderland Toegangsnr 0207 Invnr 33267 Aktenr 202].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343
Getuige bij:
24-04-1918     huwelijk Wouter Taal (1890-1957) en Gerritje Visser (1896-1968) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1]    [zwager bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2 Willem Taal is geboren op 10-09-1875 om 17:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 2641, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Machiel Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10) en Johanna Overduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1875 [bron: Geboorte akte 2641, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roos (geb. 1801) en Willem Nicolaasz Buis (geb. 1809). Willem is overleden op 23-12-1940 om 21:10 in Den Haag (Z.H.), 65 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer A 2786]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1940 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1940 nummer A 2786].
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343
Getuige bij:
24-04-1918     huwelijk Wouter Taal (1890-1957) en Gerritje Visser (1896-1968) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343]
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 08-01-1902 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 69] met Dirkje de Mos, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Leenderd Taal (1849-1944) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.9] [oom vaderszijde bruidegom], Willem Overduin (geb. ±1857), Cornelis de Mos (geb. ±1860) [broer bruid] en Johannes Pronk (geb. 1860). Dirkje is geboren op 09-09-1878 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag], dochter van Arie de Mos en Adriana Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1878 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1878 Aktenr. 2857]. Dirkje is overleden op 21-07-1955 in Den Haag (Z.H.), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1955 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1955 Aktenr. B1519]. Zij is begraven op 25-07-1955 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Kinderen van Willem en Dirkje:
1 Dirk Taal, geboren op 10-12-1902 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.1.
2 Johanna Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.2], geboren op 22-08-1904 om 03:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4116, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1904 [bron: Geboorte akte 4116, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
3 Adriana Taal, geboren op 28-07-1906 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.3.
4 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.4], levenloos geboren dochter, geboren op 13-10-1909 om 10:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1909 nummer 3027]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-10-1909 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1909 nummer 3027].
5 Catharina Taal, geboren op 30-04-1912 in Den Haag (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.5.
6 Adriana Cornelia Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.6], geboren op 23-09-1913 in Den Haag (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1913 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 528 Aktenr. 5364].
7 Arie Taal, geboren op 27-11-1916 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.7.
8 Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.8], levenloos geboren dochter, geboren op 08-08-1919 om 18:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1919 nummer 3084]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1919 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1919 nummer 3084].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.1 Dirk Taal is geboren op 10-12-1902 om 22:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 5805, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Willem Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2) en Dirkje de Mos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1902 [bron: Geboorte akte 5805, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel Taal (1852-1939) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10] [grootvader vaderszijde] en [waarschijnlijk] Johannes Pronk (geb. 1860).
Beroep:
zeevisscher   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 56]
Getuigen huw.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 45. Broer van de bruid Adriana.
Getuige bij:
14-01-1931     huwelijk Cornelis Taal (geb. 1905) en Adriana Taal (geb. 1906) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.3]    [broer bruid]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 45]
10-01-1934     huwelijk Nicolaas de Jong (geb. 1911) en Catharina Taal (1912-1979) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.5]    [broer bruid]   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1934 Akte nr. 38]
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 16-01-1929 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk A 56] met Elisabeth Pronk, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten Dijkhuizen (geb. ±1880) [aangetrouwde oom vaderszijde bruid] en Ment Floor Pronk (geb. ±1907) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.6.4.4.1] [broer bruid]. Elisabeth is geboren op 03-11-1903 in Scheveningen (Z.H.) [bron: HGVS - Rouwkaarten], dochter van Cornelis Pronk en Alida Pronk. Elisabeth is overleden op 21-10-1994 in Scheveningen (Z.H.), 90 jaar oud. Zij is begraven op 26-10-1994 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.3 Adriana Taal is geboren op 28-07-1906 om 05:00 in Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4103, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Willem Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2) en Dirkje de Mos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1906 [bron: Geboorte akte 4103, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus Dieben (geb. 1853). Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 14-01-1931 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1923 - 1932 / acten van huwelijk B 45] met Cornelis Taal, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriana en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Rog (geb. 1871) [oom moederszijde bruidegom] en Dirk Taal (geb. 1902) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.1] [broer bruid]. Zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.6.1.5.1 voor persoonsgegevens van Cornelis.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.5 Catharina Taal is geboren op 30-04-1912 in Den Haag (Z.H.), dochter van Willem Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2) en Dirkje de Mos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1912 [bron: GA Den Haag - Archnr. 0335-01 Regnr. 518 Aktenr. 2302]. Catharina is overleden op 16-09-1979 in Scheveningen (Z.H.), 67 jaar oud. Zij is begraven op 20-09-1979 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten]. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 10-01-1934 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1934 Akte nr. 38] met Nicolaas de Jong, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Taal (geb. 1902) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.1] [broer bruid] en Simon de Jong (geb. ±1905) [broer bruidegom]. Nicolaas is geboren op 14-02-1911 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg 0354-01.850 Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)], zoon van Nicolaas de Jong en Wilhelmina van der Toorn.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2.7 Arie Taal is geboren op 27-11-1916 in Scheveningen (Z.H.), zoon van Willem Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2) en Dirkje de Mos. Arie is overleden op 24-07-1990 in Scheveningen (Z.H.), 73 jaar oud. Hij is begraven in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
Beroepen:
Gemeentebode   [bron: T. Schimmel]
Melkbezorger   [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1939 Archnr. 0335-01 Regnr. 1149 Aktenr. A1582]
Arie trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1939 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1939 Archnr. 0335-01 Regnr. 1149 Aktenr. A1582] met Guurtje Alida Lagas, 25 jaar oud. Guurtje is geboren op 18-11-1913 in Scheveningen (Z.H.), dochter van Teunis Lagas en Dirkje den Heijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1913 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1913 Aktenr. 6499]. Zij is gedoopt op 11-01-1914 in Scheveningen (Z.H.) [bron: T. Schimmel]. Guurtje is overleden op 10-11-2004 in Scheveningen (Z.H.), 90 jaar oud [bron: T. Schimmel].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.8 Adriana Cornelia Taal is geboren op 04-09-1886 om 01:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3529, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Machiel Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10) en Johanna Overduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1886 [bron: Geboorte akte 3529, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Carel Lodewijk Matthijs Hoffmann (geb. ±1818) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Adriana is overleden op 28-08-1910 om 05:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.), 23 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 2573]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1910 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 2573]. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 05-01-1910 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - s-Gravenhage Huwelijken 1910 Akte 38] met Cornelis de Graaf, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1886.
Kind van Adriana en Cornelis:
1 Graaf [1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.8.1], levenloos geboren zoon, geboren op 28-08-1910 om 01:00 in Den Haag Scheveningen [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 2574]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1910 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1910 nummer 2574].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.10 Wouter Taal is geboren op 07-11-1890 om 12:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 4507, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Machiel Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10) en Johanna Overduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1890 [bron: Geboorte akte 4507, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844). Wouter is overleden op 12-01-1957 om 01:00 in Den Haag (Z.H.), 66 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijden 1958 Akte nr. B 108]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1957 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1958 Akte nr. B 108].
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 794
Getuige bij:
03-07-1918     huwelijk Dirk Taal (1894-vr 1985) en Geertruida Harteveld (1894-1985) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.12]    [broer bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 794]
Wouter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1918 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343] met Gerritje Visser, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wouter en Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Krijn Oosterbaan (1873-1945) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.1] [zwager bruidegom] en Willem Taal (1875-1940) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.2] [broer bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken op 10-06-1930 in Den Haag [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk B 343]. Zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1 voor persoonsgegevens van Gerritje.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 16-10-1932 [bron: BevReg Den Haag] met Barbara Wilhelmine Hoffmann, 24 jaar oud. Barbara is geboren op 02-05-1908 in Dusseldorf (Dld) [bron: BevReg Den Haag]. Barbara is overleden op 23-03-1963 in Den Haag (Z.H.), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1963 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1963 Aktenr. A851].
Religie:
Evangelisch Luthers   [bron: BevReg Den Haag]
Kind van Wouter en Gerritje: zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.3.3.1.1.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.11 Johanna Pieternella Taal is geboren op 07-05-1892 om 03:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 1969, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Machiel Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10) en Johanna Overduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1892 [bron: Geboorte akte 1969, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Hendrik de Bie (geb. ±1844). Johanna is overleden op 02-05-1966 in Den Haag (Z.H.), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1966 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1966 Aktenr. A1079].
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: BevReg Den Haag]
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1914 [bron: BevReg Den Haag] met Hendrik Spaans, 23 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.5.3.1.4.4.3.7.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.12 Dirk Taal is geboren op 19-08-1894 om 19:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3436, Burgerlijke Stand Den Haag], zoon van Machiel Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10) en Johanna Overduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1894 [bron: Geboorte akte 3436, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Jonas Regenboog (geb. ±1864). Dirk is overleden vr 28-01-1985, ten hoogste 90 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 03-07-1918 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1813 - 1822 / acten van huwelijk A 794] met Geertruida Harteveld, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Taal (1890-1957) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.3.7.10.10] [broer bruidegom] en Arie Harteveld (geb. ±1897) [broer bruid]. Geertruida is geboren op 25-08-1894 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: GA Den Haag - BevReg 0354-01.667 Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)], dochter van Wouter Harteveld en Catharina Dijkhuizen. Geertruida is overleden op 28-01-1985 in Den Haag (Z.H.), 90 jaar oud. Zij is begraven op 01-02-1985 in Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan [bron: HGVS - Rouwkaarten].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5 Martina Wouterse (Martijntje) Taal, dochter van Wouter Kornelisse Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10) en Neeltje Arijense Pronk. Zij is gedoopt op 29-01-1775 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1774 - 1780jan Bladnr. 12 / Dr. A.W.E. Dek - III.380]. Martijntje is overleden op 26-07-1832 om 05:00 in Den Haag Scheveningen (Holland), 57 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 1227]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1832 [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1823 - 1832 Overlijdensakten, akte 1227].
Getuigen geb.:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Geboorteakten, akte 281   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
05-03-1818     geboorteaangifte Kornelis Spaans (geb. 1818) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.6.5]    [tante moederszijde]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Geboorteakten, akte 281]
Martijntje trouwde, 19 jaar oud, op 02-11-1794 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Trouwboek 1794 - 1804 Blad 107 / Dr. A.W.E. Dek - III.380] met Johannes Simonsz (Jan Simonse) Rog, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 04-05-1772 in Scheveningen (Holland) [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.480]. Jan Simonse is overleden op 02-03-1852 in Den Haag (Z.H.), 79 jaar oud [bron: Dr. A.W.E. Dek - V.480]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1852 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1852 Aktenr. 328].
Bron:
Genealogie Pronk
Kinderen van Martijntje en Jan Simonse:
1 Neeltje Janse Rog, geboren op 08-11-1796 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.
2 Simon Jansz Rog [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.2], geboren op 25-10-1798 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 28-10-1798 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 81].
3 Adriana Rog, geboren omstreeks 1799 in Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.3.
4 Johanna Alida Rog | Roch, geboren op 24-01-1804 in Scheveningen (Dep. Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.4.
5 Alida Janse Roch [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.5], geboren op 12-12-1805 in Scheveningen (Dep. Holland). Zij is gedoopt op 15-12-1805 in Scheveningen (Dep. Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 188].
6 Jan Rog [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.6], geboren omstreeks 1812 in Scheveningen [bron: Rijksarchief Zuid-Holland Den Haag Huwelijksacte 358].
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1 Neeltje Janse Rog is geboren op 08-11-1796 in Scheveningen (Holland), dochter van Johannes Simonsz (Jan Simonse) Rog en Martina Wouterse (Martijntje) Taal (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5). Zij is gedoopt op 13-11-1796 in Scheveningen (Holland) [bron: Oude Kerk - Doopboek 1791 - 1799 Bladnr. 55]. Neeltje is overleden op 08-05-1862 in Den Haag (Z.H.), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1862 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1862 Aktenr. 878]. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1820 in Scheveningen (Holland) [bron: Rijksarchief Zuid-Holland Den Haag Huwelijksacte 126] met Minnekus Gijsbertsz (Mink) de Ruyter, 28 jaar oud. Mink is geboren op 02-02-1792 in Scheveningen (Holland). Hij is gedoopt op 05-02-1792 in Scheveningen (Holland). Mink is overleden op 12-03-1888 in Den Haag (Z.H.), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1888 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1888 Aktenr. 787].
Bron:
Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 9   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
10-01-1821     huwelijk Cornelis Cornelisse Taal (geb. 1787) en Gerritje Eijspelder (1798-1860) [zie 1.1.1.1.3.5.1.1.7.10]   [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1813 - 1822 Akten van huwelijk, akte 9]
Kinderen van Neeltje en Mink:
1 Minnekus de Ruiter, geboren in 1819 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.1.
2 Martijntje de Ruiter, geboren op 09-12-1821 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.2.
3 Neeltje de Ruiter, geboren op 06-10-1830 in Scheveningen (Holland). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.1 Minnekus de Ruiter is geboren in 1819 in Scheveningen (Holland), zoon van Minnekus Gijsbertsz (Mink) de Ruyter en Neeltje Janse Rog (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1). Minnekus is overleden op 05-07-1880 in Den Haag (Z.H.), 60 of 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1880 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1880 Aktenr. 1627]. Minnekus trouwde, 52 of 53 jaar oud, op 03-04-1872 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1872 aktenummer 133] met Cornelia de Ruiter, 48 jaar oud. Cornelia is geboren op 20-09-1823 in Scheveningen (Holland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1823 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1823 Aktenr. 1226]. Cornelia is overleden op 15-02-1907 in Den Haag (Z.H.), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1907 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1907 Aktenr. 640]. Cornelia is weduwe van Sier Teunis Bronsvelt (geb. 1825), met wie zij trouwde op 26-01-1848 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken 1848 aktenummer 14].
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1883 - 1892 / acten van huwelijk 1007   [bron: Haags Gemeentearchief]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.2 Martijntje de Ruiter is geboren op 09-12-1821 in Scheveningen (Holland), dochter van Minnekus Gijsbertsz (Mink) de Ruyter en Neeltje Janse Rog (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1821 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1821 Aktenr. 1625]. Martijntje is overleden op 16-04-1895 in Den Haag (Z.H.), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1895 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1895 Aktenr. 1236]. Martijntje trouwde, 46 jaar oud, op 12-02-1868 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 75] met Johannes Jacobus Kleijn, 37 jaar oud. Johannes is geboren op 11-10-1830 in Scheveningen (Holland). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1830 Aktenr.]. Johannes is overleden op 04-05-1915 in Den Haag (Z.H.), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1915 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1915 Aktenr. 1600]. Johannes is weduwnaar van Neeltje de Ruiter (1830-1866), met wie hij trouwde op 16-11-1853 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 547], zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Bron:
Geboorte akte 3733, kleinzoon Job Taal (1881), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
17-10-1881     geboorteaangifte Job Taal (1881-1969) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.2.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 3733, Burgerlijke Stand Den Haag]
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3 Neeltje de Ruiter is geboren op 06-10-1830 in Scheveningen (Holland), dochter van Minnekus Gijsbertsz (Mink) de Ruyter en Neeltje Janse Rog (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1830 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1830 Aktenr. 1413]. Neeltje is overleden op 04-08-1866 in Den Haag (Z.H.), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1866 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1866 Aktenr. 2334]. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1853 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Akten van huwelijk, akte 547] met Johannes Jacobus Kleijn, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 11-10-1830 in Scheveningen (Holland). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1830 Aktenr.]. Johannes is overleden op 04-05-1915 in Den Haag (Z.H.), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1915 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1915 Aktenr. 1600]. Johannes trouwde later op 12-02-1868 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 75] met Martijntje de Ruiter (1821-1895), zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.2.
Beroep:
visscher   [bron: Haags Gemeentearchief]
Bron:
Geboorte akte 3733, kleinzoon Job Taal (1881), Burgerlijke Stand Den Haag   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
17-10-1881     geboorteaangifte Job Taal (1881-1969) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.2.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorte akte 3733, Burgerlijke Stand Den Haag]
Kinderen van Neeltje en Johannes:
1 Trijntje Kleijn, geboren op 12-07-1855 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.
2 Neeltje Kleijn, geboren op 12-07-1855 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.2.
3 Joost Kleijn [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.3], geboren omstreeks 1858.
Bron:
Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1801. Oom van de bruidegom Job Taal   [bron: Haags Gemeentearchief]
Getuige bij:
31-12-1902     huwelijk Job Taal (1881-1969) en Dirkje Jacoba Pronk (1879-1957) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.2.1]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1801]
4 Johannes Josephus Klyn / Klijn, geboren omstreeks 1859 in Den Haag Scheveningen. Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.4.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1 Trijntje Kleijn is geboren op 12-07-1855 in Scheveningen (Z.H.) [bron: BevReg Den Haag 215/19], dochter van Johannes Jacobus Kleijn en Neeltje de Ruiter (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1855 [bron: GA Den Haag - Geboorteacten 1855 Aktenr. 1362]. Trijntje is overleden op 31-10-1928 in Den Haag (Z.H.), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1928 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1928 Aktenr. 3500]. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 05-01-1876 in Den Haag (Z.H.) [bron: Burgerlijke stand ’s-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 13] met Jacob Machiel (Job | Jacob Michael) Taal, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Job | Jacob Michael waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Spaans (geb. ±1823), Pieter Taal (1846-1927) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.1.7.1] [broer bruidegom], Arie Toet (geb. ±1848) en Johannes Taal (1848-1920) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.1.7.2] [broer bruidegom]. Zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.1.7.5 voor persoonsgegevens van Job | Jacob Michael.
Kinderen van Trijntje en Job | Jacob Michael:
1 Belia Taal, geboren op 05-11-1876 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1.
2 Neeltje Taal, geboren op 22-07-1878 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.2.
3 Jansje Taal, geboren op 15-03-1880 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.3.
4 Johanna Jacoba Taal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.4], geboren op 10-01-1882 om 03:00 in Den Haag Scheveningen [bron: Geboorte akte 174, Burgerlijke Stand Den Haag]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1882 [bron: Geboorte akte 174, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Job Taal (1857-1920) [zie 1.1.1.1.3.6.5.10.2.2.1.1.2] [aangetrouwde oom moederszijde] en Leenderd Korving (geb. ±1859). Johanna is overleden op 12-01-1883 om 04:00 in Den Haag Scheveningen, 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1883 nummer 107]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1883 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1883 nummer 107].
5 Jacoba Johanna Taal, geboren op 09-12-1883 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.5.
6 Trijntje Taal, geboren op 09-12-1883 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.6.
7 Job Taal, geboren op 17-03-1886 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.7.
8 Johannes Jacobus Taal, geboren op 19-06-1889 in Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.8.
9 Adriana Taal, geboren op 20-10-1891 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.9.
10 Job Pieter Taal, geboren op 14-09-1896 in Den Haag Scheveningen (Z.H.). Volgt 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.10.
1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1 Belia Taal is geboren op 05-11-1876 om 01:00 in Den Haag Scheveningen (Z.H.) [bron: Geboorte akte 3490, Burgerlijke Stand Den Haag], dochter van Jacob Machiel (Job | Jacob Michael) Taal (zie 1.1.1.1.3.6.5.10.1.1.7.5) en Trijntje Kleijn (zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1876 [bron: Geboorte akte 3490, Burgerlijke Stand Den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Belia waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste (geb. ±1815) en Dirk van der Tas (geb. 1822). Belia is overleden op 11-11-1947 om 13:00 in Den Haag (Z.H.), 71 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1947 nummer B 2269]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1947 [bron: GA Den Haag - Overlijdensacten 1947 nummer B 2269]. Belia trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1899 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Huwelijken Akte nr. 598] met Johannes Bal, ongeveer 21 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1878. Johannes is overleden op 27-11-1954 om 05:00 in Den Haag (Z.H.), ongeveer 76 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijden Akte nr. 2314]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1954 [bron: GA Den Haag - Overlijden Akte nr. 2314].
Getuige bij:
18-01-1905     huwelijk Teunis Roos (±1881-1944) en Jansje Taal (geb. 1880) [zie 1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.3]    [zwager bruid]   [bron: GA Den Haag - Huwelijksacte nr. 76]
Kinderen van Belia en Johannes:
1 Cornelis Bal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1.1], geboren op 16-11-1899 om 14:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 5194]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1899 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 5194]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus Dieben (geb. 1853).
2 Catharina Bal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1.2], geboren op 15-02-1901 om 04:00 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 796]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1901 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 796]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852). Catharina is overleden op 22-06-1902 om 08:00 in Den Haag (Z.H.), 1 jaar oud [bron: GA Den Haag - Overlijden 1902 Akte 1744]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1902 [bron: GA Den Haag - Overlijden 1902 Akte 1744].
3 Johannes Bal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1.3], geboren op 24-09-1902 om 19:30 in Den Haag (Z.H.) [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 4503]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1902 [bron: GA Den Haag - Geboorteregister Akte nr. 4503]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Heilbron (1843-1912) en Franciscus van der Burg (geb. ±1852).
4 Job Machiel Bal [1.1.1.1.2.2.6.3.10.5.1.3.1.1.4], geboren op 02-12-1903 om 18:00 in Den Haag (Z.H.) [