Parenteel van Meester Heyndrick Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 05 juli 2024. In CBG - formaat

Omvat 6373 personen, waarvan 537 niet-publiek.


De herkomst van Tael'en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle. Zie ook elders op de site. De verbinding tussen Heyndrick en Pier Tael uit Brielle (als zijn vader) is mogelijk maar speculatief.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.I. Mr.1 Heyndrick Mr. Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1510, Chirurgijn, barbier, schoolmeester, herbergier,2 † Scheveningen (Holland) 11 maart 1565,3 tr. Scheveningen (Holland) omstr. 15324 Swaentge Claesdr, geb. Scheveningen omstr. 1501, † ald. juni 1577.5
Uit dit huwelijk:

II. Pieter Heyndricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1534, Suyckerbacker, bakker, † Scheveningen (Holland) 8 juni 1602, tr. 1e Scheveningen (Holland) omstr. 15696 Alyt Jans, geb. Crimpen (Holland) 1534, † juni 1594, dr. van Jan en Marijtje Alijts de Waert; tr. 2e 15964 Maritgen Adriaensdr van Houtwijck.
Uit het eerste huwelijk:

III. Heyndrick Pieters Tael, geb. Scheveningen (Holland) 1569,7 zeeman, † Scheveningen (Holland) 30 juli 1603,3 tr. Scheveningen (Holland) 15954 Nelleke Gerrits.
Uit dit huwelijk:

IV. Jan Hendricksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1596,7 † ald. 21 jan. 1664, tr. Scheveningen (Holland) omstr. 16188 Claertie Gerredts van Schilperoort, geb. Scheveningen (Holland) 1594, † ald. 21 nov. 1668, dr. van Gerrit Cornelisz en Maritge Wouters Bom.
Uit dit huwelijk:
1. Maertge Janse Tael, begr. Scheveningen (Holland) 5 mei 1681,9 tr. 1e Scheveningen (Holland) 23 sept. 166310 Gijs Jansz van Rijs, geb. Scheveningen (Holland), † vr 2 sept. 1668; tr. 2e Scheveningen (Holland) 2 sept. 166811 Gerbrand Simonsz Pals.
2. Hendrick Jansz, volgt Va.
3. Pieter Jansz, volgt Vb.
4. Wouter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1638,121703, tr. Scheveningen (Holland) 19 mei 165813 Cornelia Cornelisse Croeser, geb. Voorburg (Holland).
5. Corsje Jans Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1640, begr. ald. 22 dec. 1690,14 tr. Scheveningen (Holland) 13 mei 166315 Maerten Maertens de Wit, geb. omstr. 1625,16 begr. Scheveningen (Holland) 22 april 1709,17 zn. van Maerten en wedr. van Maertie Cornelis Pronck.

Va. Hendrick Jansz Tael, geb. omstr. 1620, † Scheveningen (Holland) 12 dec. 1668,18 tr. 1642 Jaapje Gijssen Jol, geb. Scheveningen (Holland) 1622, begr. ald. 23 april 1708.19
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendriksz, volgt VIa.
2. Ghysbrecht Hendricksz, volgt VIb.
3. Aeltgen Hendrickse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 aug. 1650,20 begr. ald. 17 sept. 1721,21 tr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 167922 Arent Maertensz de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 8 maart 1657,23 begr. ald. 16 juni 1726,24 zn. van Maerten Maertens en Maertie Cornelis Pronck.

VIa. Gerrit Hendriksz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1644, visscher, Comenyhouder,25 † Scheveningen (Holland) omstr. 1672,26 tr. Scheveningen (Holland) 31 okt. 166627 Walichgie Walings de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1644,28 begr. ald. 3 juni 1719,29 dr. van Waling Garbrantsz.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Gerritsz, volgt VIIa.
2. Ariaentge Gerritse, volgt VIIb.
3. Leendert Gerritsz, volgt VIIc.
4. Arij Gerritsz, volgt VIId.

VIIa. Hendrik Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 20 maart 1667,251716,7 tr. Scheveningen (Holland) 31 mei 16934 Claasje van Schie, geb. Noordwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Claertje Hendrikse, volgt VIIIa.
2. Gerrit Hendriksz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1695,30 begr. ald. 18 aug. 1695.31
3. Gerrit Hendriksz, volgt VIIIb.
4. Ariaentje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 10 maart 1697,32 begr. ald. 18 dec. 1714.33
5. Jan Hendriksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 febr. 1699,34 begr. ald. 12 april 1699.35
6. Geertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 juni 1700,36 begr. ald. 3 okt. 1701.37
7. Annitje Hendrikse, volgt VIIIc.
8. Gerritje Hendrikse, volgt VIIId.
9. Dirkje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1704.38
10. Aefje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 21 okt. 1708,39na 31 juli 1740.
11. Kniertje Hendrikse, volgt VIIIe.
12. Trijnje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1712,40 begr. ald. 14 dec. 1714.33
13. Marytje Hendrikse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1712,40 begr. ald. 14 dec. 1714.41

VIIIa. Claertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1693,42 begr. ald. 8 april 1774,43 tr. Scheveningen (Holland) 4 dec. 172044 Arien Jorisz Buijtenheck, ged. Scheveningen (Holland) 27 juni 1691, † ald. 13 juli 1746.
Uit dit huwelijk:
1. Joris Buitenhek, ged. Scheveningen 24 nov. 1720, † ald. 30 aug. 1721.
2. Joris Buitenhek, ged. Scheveningen 25 jan. 1722.
3. Heindrijntje Ariense Buitenhek, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1723,45na 1763, tr. 1e Scheveningen (Holland) 6 febr. 1746 Arij Blok, ged. Scheveningen 29 okt. 1719, † ald. vr 23 jan. 1763; tr. 2e Scheveningen (Holland) 23 jan. 1763 Joannis Ros (VIIi,1).
4. Jannitje Buitenhek, ged. Scheveningen 24 juni 1725, † ald. 26 jan. 1726.
5. Arentje Buitenhek, ged. Scheveningen 3 aug. 1727, † ald. 31 aug. 1728.
6. Engel Buitenhek, ged. Scheveningen 5 dec. 1728, † ald. 27 okt. 1733.
7. Anna Buitenhek, ged. Scheveningen 22 okt. 1730, † ald. 20 nov. 1733.
8. Leendert Buitenhek, ged. Scheveningen 13 april 1732, † ald. 8 mei 1732.
9. Engeltje Buitenhek, ged. Scheveningen 13 okt. 1734.

VIIIb. Gerrit Hendriksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1696,46 begr. ald. 7 juni 1749,47 tr. Scheveningen (Holland) 23 april 171948 Treyntje Janse Vis, ged. 17 mei 1699,49 begr. 19 okt. 1761.49
Uit dit huwelijk:
1. Heindrik Gerritsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 3 dec. 1721.50
2. Joannis Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 sept. 1727,51 begr. ald. 22 jan. 1731.49
3. Jan Gerritsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1731.52

VIIIc. Annitje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 dec. 1701,53 begr. ald. 14 okt. 1727,54 tr. Scheveningen (Holland) 9 maart 172755 Johan van der Lis | Leij.
Uit dit huwelijk:
Anna v.d. Lis, ged. Scheveningen 12 okt. 1727,56 begr. ald. 14 maart 1759.56

VIIId. Gerritje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1703,57 begr. ald. 28 nov. 1746,54 tr. Scheveningen (Holland) 16 dec. 173658 Jan Abrahamse Roelevelt, ged. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1706,59omstr. 1754, zn. van Abraham Jacobsz en Pieternellitie Janse Houtman.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Jansz Roelevelt, ged. Scheveningen (Holland) 1 juli 1742.60
2. Pieter Jansz Roelevelt, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1748.61

VIIIe. Kniertje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1710,62 begr. Rotterdam (Holland) 27 sept. 1777,63 tr. Scheveningen (Holland) 3 april 174064 Simon Tuenis Tuit.
Uit dit huwelijk:
Klaartje Simonse Tuit, ged. Scheveningen (Holland) 31 juli 1740.65

VIIb. Ariaentge Gerritse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1668,66 begr. ald. 26 dec. 1739,67 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 april 169168 Crijn Jansz Harteveld, geb. 1665,251714;25 tr. 2e Scheveningen (Holland) 27 dec. 171669 Eeuwit Ariens van der Kraa.
Uit het eerste huwelijk:
Kniertje Crijne Harteveld, ged. Scheveningen 30 mei 1700,70 † ald. 17 maart 1764.

VIIc. Leendert Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1670,71 begr. ald. 1 juli 1719,72 tr. Scheveningen (Holland) 18 mei 170473 Gerritje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 8 jan. 1676,74 begr. ald. 1 nov. 1724,75 dr. van Gerbrand Teunisz en Trijntje Janse.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 juli 1705,76 begr. ald. 22 aug. 1705.77
2. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 4 juni 1707.78
3. Kind, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1708,79 begr. ald. 4 juli 1708.80
4. Gerbrand Leendertsz, volgt VIIIf.
5. Gerrit Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1711,81 begr. ald. 28 april 1712.82
6. Trijntje Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 maart 1713,83 begr. ald. 27 mei 1713.84
7. Marytje Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 mei 1714,85 begr. ald. 28 juli 1718.86
8. Anna Leendertse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 20 dec. 1716,87 begr. ald. 28 juli 1718.86

VIIIf. Gerbrand Leendertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 aug. 1709,88 begr. ald. 28 nov. 1744,89 tr. Scheveningen (Holland) 9 mei 173490 Geertie Cornelisdr den Heyer, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1703,91 begr. ald. 9 maart 1753,92 dr. van Cornelis Ariesz en Maertje Dominnicusse.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1735,93 begr. ald. 21 febr. 1735.94
2. Cornelis Garbrandsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1735,95 begr. ald. 18 dec. 1755.96

VIId. Arij Gerritsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1671,97 begr. ald. 19 sept. 1720,98 tr. Scheveningen (Holland) 17 maart 169799 Leuntje Maertens de Wit, ged. Scheveningen 10 mei 1665,100 begr. ald. 24 aug. 1727,100 gesch. echtg. van Willem Tasman; zij hertr. 4 febr. 1725100 Cornelis Arie Man.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Ariesz, volgt VIIIg.
2. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 sept. 1699,101 begr. ald. 12 sept. 1699.102
3. Korsje Arijse, volgt VIIIh.
4. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1702,103 begr. ald. 17 mei 1702.104
5. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 11 febr. 1703,105 begr. ald. 19 juni 1703.106
6. Willem Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1704,107 begr. ald. 30 maart 1704.108
7. Dirkje Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 febr. 1704,107 begr. ald. 22 mei 1704.109
8. Michiel Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 okt. 1705,110 begr. ald. 30 jan. 1706.111
9. Michiel Arijsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1707,112 begr. ald. 28 mei 1707.113
10. Anna Arijse, volgt VIIIi.

VIIIg. Gerrit Ariesz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 13 juli 1698,114vr 1763,115 tr. Scheveningen (Holland) 4 mei 1721116 Jannetje Angse Ouwehand, ged. Katwijk aan zee (Holland) 8 aug. 1699,16 begr. ald. 14 febr. 1763,16 dr. van Angse Gijse en Neeltje Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. Arentje Gerritse, volgt IXa.
2. Neeltje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 2 april 1724.117
3. Arie Gerritsz, volgt IXb.
4. Leuntje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 4 juli 1728,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 april 1754 Leendert de Best, geb. omstr. 1729, zn. van Jan en Aaltje Niijgh.
5. Annetje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 juli 1730.117
6. Korsje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 nov. 1731.117
7. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 jan. 1733,117 † ald. vr 5 nov. 1741.
8. Ary Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 19 jan. 1733.
9. Grietje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 12 dec. 1734.117
10. Neeltje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 3 nov. 1737.117
11. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 5 nov. 1741,117 † Katwijk aan zee vr 24 jan. 1743.
12. Angze Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 24 jan. 1743.117

IXa. Arentje Gerritse Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 13 dec. 1722,117 begr. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1776,118 tr. Den Haag (Holland) 27 april 1749119 Kornelis Woutersz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 31 okt. 1717,120 begr. ald. 7 maart 1796,121 zn. van Wouter Cornelisz en Aaltje Janse Westerduijn en wedr. van Maria Siere Blok.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje Cornelisse, volgt Xa.
2. Kind, geb. febr. 1752, † Scheveningen (Holland) 7 febr. 1752.
3. Alida Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) febr. 1753.122
4. Christina Cornelisse, volgt Xb.
5. Alida Cornelisse, volgt Xc.
6. Jannetje Cornelisse, volgt Xd.

Xa. Gerritje Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1750,123 † ald. 17 dec. 1830, tr. Scheveningen (Holland) 26 mei 1776124 Arie Kuiper, † vr 17 dec. 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Ariese Kuiper, ged. Scheveningen (Holland) 9 maart 1777.125
2. Arentje Ariese Kuiper, ged. Scheveningen (Holland) 23 jan. 1780.126
3. Machiel Ariesz Kuiper, ged. Scheveningen (Holland) 30 mei 1784.127
4. Korstiaan Ariesz Kuiper, geb. Scheveningen (Holland) 15 juni 1787.

Xb. Christina Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1754,128 begr. ald. 29 nov. 1786,129 tr. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1775130 Jan Dirkse Overduin, geb. 1752, † 1808; hij hertr. Scheveningen (Holland) 17 aug. 1794131 Leuntje Klaarse Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Janse Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 7 april 1776.132
2. Kornelis Jansz Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 21 dec. 1777.133
3. Gijsbert Jansz Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 16 jan. 1780.126
4. Arentje Janse Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 23 sept. 1781.134
5. Dirk Jansz Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 24 nov. 1782.135
6. Johanna Janse Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1784.136

Xc. Alida Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 26 febr. 1758,137 tr. Scheveningen (Holland) 25 maart 1781 Cornelis Cornelisz Jonker.
Uit dit huwelijk:
1. Immetje Cornelisse Jonker, ged. Scheveningen (Holland) 6 jan. 1782.138
2. Kornelia Cornelisse Jonker, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1783.139
3. Aafje Cornelisse Jonker, ged. Scheveningen (Holland) 27 maart 1785.140

Xd. Jannetje Cornelisse Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 22 febr. 1761,141 † Den Haag (Holland) 22 sept. 1839, tr. Scheveningen (Holland) 8 mei 1785142 Leendert Dirksz Overduijn, geb. omstr. 1755, † Den Haag (Holland) 6 jan. 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Leendertse Overduin, ged. Scheveningen (Holland) 8 jan. 1786.143
2. Corstina Leendertse Overduijn, geb. Scheveningen (Holland) 2 okt. 1787.
3. Dirk Leendertsz Overduijn, geb. Scheveningen (Holland) 1 nov. 1789.
4. Arendje Leendertse, volgt XIa.
5. Johannes, volgt XIb.
6. Zier Leendertsz Overduijn, geb. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1797.
7. Dirkje Leendertse Overduijn, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 18 dec. 1799.
8. Kornelia Leendertse Overduijn, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 30 nov. 1801.
9. Kornelis Leendertsz Overduijn, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 8 sept. 1803.
10. Maria Leendertse Overduijn, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 8 sept. 1803.

XIa. Arendje Leendertse Overduin, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1792, † Den Haag (Z.H.) 16 maart 1871, tr. Katwijk aan zee (Holland) 10 nov. 1822144 Arij Jacobsz Taal (XIe).
Uit dit huwelijk:
1. Josina Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 19 nov. 1822,16 † ald. 5 okt. 1832.16
2. Dirkje, volgt XIIa.
3. Jaapje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 8 okt. 1828,145 Werkster,146 † Den Haag (Z.H.) 30 juli 1895,147 tr. Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1863148 Cornelis de Jong, geb. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1839, zn. van Gerrit Huijbertsz en Leuntje Huibertse Roos.
4. Jannetje Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 17 juni 1831,16 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1851.149
5. Jacobus, volgt XIIb.

XIIa. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1825,150 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1879,151 tr. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1849152 Maarte(n) van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1822.152
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen 28 okt. 1859.153
2. Maarten van der Hak, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1867, † Rotterdam 29 okt. 1908.

XIIb. Jacobus Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 7 dec. 1833,154 † Den Haag (Z.H.) 17 juli 1866, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 jan. 1859155 Alida Kuijt, geb. Noordwijk aan zee (Holland) 6 aug. 1830,155 † Den Haag (Z.H.) 12 sept. 1911, dr. van Jacob Kuit en Petronella Janse Cramer; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1872156 Gijsbert Tuinebreijer.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1860,157 † Den Haag 15 dec. 1939.158
2. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 maart 1862,159 † Den Haag 30 jan. 1940.160

XIb. Johannes Overduin, geb. Scheveningen (Holland) 5 april 1794, † Den Haag (Holland) 15 aug. 1832, tr. Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1827161 Cornelia Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 12 maart 1803, † Den Haag (Z.H.) 28 april 1883.
Uit dit huwelijk:
Leenderd Overduin, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1832,162 † Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1917,163 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1857164 Arendje den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 23 april 1826, † Den Haag (Z.H.) 10 sept. 1887, dr. van Simon Ariesz en Aagje Gerrebrandse Bron; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1889165 Jobje Taal (XIIr).

IXb. Arie Gerritsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 sept. 1725, begr. ald. 24 dec. 1768,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 14 dec. 1749166 Catharina Leenderts van Duijvenbode, geb. Katwijk aan zee (Holland) 1724,1671784,16 dr. van Leendert.
Uit dit huwelijk:
1. Weijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 15 maart 1750,117 tr. Katwijk aan zee (Holland) 30 april 1775 Jacob Hoek, geb. omstr. 1750.
2. Neeltje Ariese, volgt Xe.
3. Gerrit Taal, ged. Rijswijk 29 juli 1752.
4. Gerrit Ariese, volgt Xf.
5. Leendert, volgt Xg.
6. Cornelis Ariesz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 1 jan. 1757.117
7. Cornelis Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 17 sept. 1758,117 † Katwijk (Z.H.) 2 okt. 1829.16
8. Jacob, volgt Xh.
9. Jannetie Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 18 sept. 1763,117 † Katwijk (Z.H.) 1 juni 1820,16 tr. Katwijk (Z.H.) 10 nov. 179316 Daniel van Rijn.

Xe. Neeltje Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 21 nov. 1751,117 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juli 1832,168 tr. Scheveningen (Holland) 1 mei 1785169 Maarten Gerritse Beekhuizen, † vr 28 juli 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Maartense Beekhuizen, ged. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1786.143
2. Dirk Maartensz Beekhuizen, geb. Scheveningen (Holland) 22 okt. 1787.
3. Willem Beekhuizen, geb. Veere omstr. 1794.170

Xf. Gerrit Ariese Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 29 juli 1753,11716 nov. 1795,171 tr. Katwijk aan zee (Holland) 13 mei 1781166 Albertha Klaase Heer / de Geer, ged. 4 mei 1755.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal,16 ged. Katwijk aan zee (Holland) 6 febr. 1782, Soldaat, Franse leger, 126e Regiment Infanterie van Linie.172
2. Jannetje Taal, geb. 1783, ged. Katwijk (Z.H.) 28 sept. 1783.16
3. Jacob Taal, ged. Katwijk (Z.H.) 12 juni 1785.
4. Leendert, volgt XIc.
5. Jannetje Taal, geb. Veere omstr. 1794, † ald. 23 febr. 1827.173

XIc. Leendert Taal, geb. Katwijk aan zee (Holland) 28 maart 1789,174 ged. Katwijk (Holland) 29 maart 1789,171 Smidsbaas,175 Marchal ferrant,176 † Serooskerke (W) 25 april 1842, tr. Buttinge (Z) 23 sept. 1812176 Johanna de Korte, geb. Ritthem 22 juni 1780,171 † Serooskerke (W) 4 okt. 1847.177
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt XIIc.
2. Abraham, volgt XIId.
3. Arij, volgt XIIe.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 16 febr. 1817, Schoenmakersbaas,178 † Serooskerke (Z - W) 2 dec. 1844.178
5. Jacob Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 23 april 1819, † ald. 9 april 1820.179

XIIc. Gerrit Taal, geb. Buttinge, Grijpskerke, Veere (Z) 4 febr. 1814, Smidsknecht,180 † Serooskerke (Z - W) 5 nov. 1847,181 tr. Serooskerke (Z - W) 12 dec. 1835182 Catharina Schout, geb. Sint Laurens 9 nov. 1814,171 † Serooskerke (W) 29 april 1897.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 17 maart 1837, † ald. 2 nov. 1838.183
2. Simon, volgt XIIIa.
3. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 29 mei 1841, † ald. 25 maart 1842.180

XIIIa. Simon Taal, geb. Serooskerke (Z - W) 7 maart 1840, smid, † Oost en West-Souburg (Z) 27 febr. 1934,184 tr. Oostkapelle (Z) 3 mei 1865185 Adriana Dourleijn, geb. Oostkapelle (Z) 22 dec. 1840,171 † Meliskerke (Z) 5 dec. 1914.186
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, volgt XIVa.
2. Abraham, volgt XIVb.
3. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 19 april 1868, † ald. 16 aug. 1868.187
4. Maatje, volgt XIVc.
5. Johanna Taal, geb. Veere (Z) 14 aug. 1870, † ald. 22 aug. 1870.188
6. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 22 sept. 1871, † ald. 28 mei 1872.189
7. Gerrit, volgt XIVd.
8. Willem Taal, geb. Veere (Z) 8 juli 1875,190 † ald. 10 maart 1876.191
9. Simon, volgt XIVe.
10. Willem Taal, geb. Veere (Z) 4 febr. 1878, † ald. 9 aug. 1878.192
11. Jacomina, volgt XIVf.

XIVa. Catharina Taal, geb. Domburg (Z) 19 maart 1866, † Oostkapelle (Z) 2 okt. 1954, tr. Veere (Z) 29 aug. 1883193 Adriaan Theune, geb. Serooskerke (Z) 18 april 1861, † Middelburg (Z) 28 dec. 1954.194
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Theune, geb. Veere 17 nov. 1883,195 † Koudekerke 18 nov. 1917.196
2. Adriana Theune, geb. Veere 11 dec. 1884.197
3. Simon Theune, geb. Veere nov. 1886, † ald. 19 dec. 1886.198
4. Pieter Theune, geb. Koudekerke 3 febr. 1893, † ald. 30 april 1895.199
5. Pieternella Theune, geb. Koudekerke 21 april 1894, † ald. 5 febr. 1895.200
6. Catharina Theune, geb. Koudekerke (Z) 27 nov. 1895, † Middelburg (Z) 14 dec. 1958.
7. Abraham Theune, geb. Middelburg 9 aug. 1903, † ald. 19 maart 1904.

XIVb. Abraham Taal, geb. Veere (Z) 2 april 1867, † Middelburg (Z) 13 okt. 1943,201 tr. Oost- en West-Souburg (Z) 3 april 1891202 Neeltje Sanders, geb. Zoutelande (Z) 16 dec. 1862, † Sint Laurens (Z) 4 mei 1949.203
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Veere (Z) 13 febr. 1892,204 † Middelburg (Z) 17 juli 1975,205 tr. Middelburg (Z) 13 aug. 1947206 Dirkje Korporaal, geb. Brandwijk (Z.H.) 17 nov. 1889, † Middelburg (Z) 24 febr. 1958,207 wed. van Pieter Kalis.
2. Cornelis, volgt XVa.
3. Adriana Elizabeth Taal, geb. Veere (Z) 6 mei 1897,20819 maart 1993, begr. Middelburg - Begraafplaats Sint Laurens,209 tr. 1e Veere (Z) 8 mei 1918193 Andries Volkers, geb. Veere (Z) omstr. 1890, † Middelburg (Z) 11 jan. 1940;210 tr. 2e Sint Laurens (Z) 30 juli 1941211 Laurens van den Broeke, geb. omstr. 1875, † Sint Laurens (Z) 27 nov. 1962.212

XVa. Cornelis Taal, geb. Veere (Z) 4 sept. 1893,213 † Middelburg (Z) 16 sept. 1983,205 tr. Veere (Z) 11 mei 1921214 Elizabeth Wouters, geb. Veere (Z) omstr. 1895, † Middelburg (Z) 10 dec. 1951.215
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Taal, geb. Middelburg (Z) 26 april 1922.
2. Jan, volgt XVIa.
3. Abraham Taal, geb. 14 juni 1925, † Middelburg (Z) 18 sept. 2016, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3 22 sept. 2016.216

XVIa. Jan Taal (Verzetsherinneringskruis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau), geb. Middelburg (Z) 3 april 1924, † Ouderkerk a.d. IJssel 10 okt. 2015,217 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk 16 okt. 2015.218
Uit zijn relatie met Cornelia Martijntje van Wijnen, geb. 4 sept. 1922, † 9 dec. 2003, begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk:
Alsep Angre Taal, geb. 29 dec. 1954, † Ouderkerk aan de IJssel 10 maart 1973,205 begr. Ouderkerk aan den IJssel - Algemene Begraafplaats IJsseldijk.219

XIVc. Maatje Taal, geb. Veere (Z) 18 juni 1869, † Tholen (Z) 20 jan. 1956,220 tr. Veere (Z) 24 sept. 1890221 Cornelis Bakker, geb. Serooskerke (Z) 12 aug. 1865, † Koudekerke (Z) 17 nov. 1931.222
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana Bakker, geb. Veere 20 dec. 1890.223
2. Adriana Johanna Bakker, geb. Veere 5 april 1894, † ald. 1 juli 1894.224

XIVd. Gerrit Taal, geb. Veere (Z) 14 juli 1873,225 smid,22621 okt. 1968, begr. Middelburg (Z) - Begraafplaats Westelijke Oude Havendijk 3,219 tr. Meliskerke (Z) 2 okt. 1896227 Sara Suzanna de Groot, geb. Serooskerke (W) (Z) 9 aug. 1869,22810 dec. 1968, begr. Middelburg - Begraafplaats West Oude Havendijk 3.219
Uit dit huwelijk:
1. Simon Taal, geb. Middelburg (Z) 25 juni 1897,229 smid,22617 dec. 1996, begr. IJmuiden (N.H.),230 tr. Lochem (Gld) 6 febr. 1920226 Anna Maria Vriens, geb. Sint Pauwels (Belgie) omstr. 1898, † Velsen 23 nov. 1939.231
2. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 28 febr. 1899, † ald. 25 juli 1899.
3. David Taal, geb. Middelburg (Z) 21 febr. 1901, † ald. 30 aug. 1988,205 tr. Middelburg (Z) 18 juli 1928232 Maatje Francina Houtop, geb. Koudekerke (Z) 13 febr. 1903,233 † Middelburg (Z) 29 dec. 1991.233
4. Adriana Catharina Taal, geb. Middelburg (Z) 5 juli 1903, Apothekersassistente, † Middelburg (Z) 10 aug. 1942, tr. Middelburg (Z) 16 juni 1925234 Reinier Elias Hattink, geb. Middelburg (Z) 2 jan. 1891,235 † ald. 31 mei 1928.236
5. Catharina Jacoba Taal, geb. Middelburg (Z) 17 okt. 1905,2371 febr. 2006, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg,219 tr. Middelburg (Z) 5 juli 1932238 Thomas Jan de Looff, geb. Middelburg (Z) 29 aug. 1907,219 Bureelambtenaar bij den Rijkswaterstaat, † 15 juli 1981, begr. Kapelle - Begraafplaats Kitskinderscheweg.
6. Pieter, volgt XVb.
7. Abraham Taal, geb. Middelburg (Z) 22 nov. 1910,239 † ald. 9 dec. 1910.240

XVb. Pieter Taal, geb. Middelburg (Z) 7 jan. 1908, † ald. 6 okt. 2000,241 tr. Middelburg (Z) 8 maart 1935242 Henderika Elizabeth de Keijzer, geb. Middelburg (Z) 9 okt. 1910,243 † Goes (Z) 22 dec. 1941.244
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIVe. Simon Taal, geb. Veere (Z) 6 maart 1877,245 smid,246 † Veere (Z) 4 febr. 1959, tr. Zoutelande (Z) 17 aug. 1900246 Leuntje Koppejan, geb. Zoutelande (Z) 10 april 1877, † Vlissingen (Z) 14 dec. 1957, begr. Vlissingen (Z) - Noorder begraafplaats, dr. van Jakobus en Johanna van Keulen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Taal, geb. Meliskerke (Z) 16 jan. 1901, † Biggekerke (Z) 23 nov. 1980,205 tr. Meliskerke (Z) 6 maart 1925247 Johannes Wielemaker, geb. Biggekerke (Z) omstr. 1895, † ald. 23 dec. 1984.248
2. Johanna Adriana Taal, geb. Meliskerke (Z) 24 okt. 1903, † Koudekerke (Z) 26 febr. 1952,249 tr. Meliskerke (Z) 8 aug. 1923 Pieter de Potter, geb. Koudekerke (Z) 10 jan. 1903, † Tilburg (N.B.) 25 febr. 1953.250
3. Catharina Maria Taal, geb. Meliskerke (Z) 21 sept. 1907,25117 jan. 1998, begr. Veere (Z) - Nieuwe Begraafplaats Zanddijkseweg,252 tr. Oost en West-Souburg (Z) 18 april 1934253 Pieter Jacobus Boogaard, geb. Sint Laurens (Z) omstr. 1902, † vr 17 jan. 1998.
4. Jakoba Taal, geb. Meliskerke (Z) 1 juni 1910,254 tr. Meliskerke (Z) 22 jan. 1932247 Abraham Christiaan van der Heijden, geb. omstr. 1911.

XIVf. Jacomina Taal, geb. Veere (Z) 25 juni 1879,255 † Meliskerke (Z) 16 febr. 1917,256 tr. Meliskerke 17 mei 1901247 Jakob Koppejan, geb. Zoutelande omstr. 1873, † Meliskerke 29 mei 1905.256
Uit dit huwelijk:
1. Jakobus Koppejan, geb. Meliskerke 19 dec. 1902, † ald. 12 dec. 1903.257
2. Adriana Johanna Koppejan, geb. Meliskerke omstr. 1906.

XIId. Abraham Taal, geb. Buttinge / Grijpskerke (Z) 7 febr. 1815, Smid / smids-knegt,258 † Serooskerke (Z - W) 16 dec. 1888,175 tr. Noordwelle (Z) 20 aug. 1842259 Ameltje van der Werf, geb. Noordwelle omstr. 1818, † Serooskerke (W) 9 dec. 1902.260
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIb.
2. Cornelis, volgt XIIIc.
3. Leendert, volgt XIIId.
4. Jan Taal, geb. Serooskerke (W) 20 juni 1853, † ald. 22 dec. 1853.261
5. Pieternella, volgt XIIIe.
6. Hendrika Taal, geb. Serooskerke (W) 19 dec. 1855, † ald. 24 dec. 1855.175
7. Cornelia, volgt XIIIf.

XIIIb. Janna Taal, geb. Noordwelle (Z) 3 nov. 1842, Dienstbode,258 † Aardenburg (Z - ZV) 17 dec. 1926, tr. Oostkapelle (Z) 14 okt. 1868262 Alewijn Polderman, geb. Middelburg (Z) 23 maart 1845, † Apeldoorn (Gld) 21 juni 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Polderman, geb. Koudekerke 15 nov. 1869, † Vleuten 24 dec. 1935, tr. Haarlem 12 nov. 1902263 Petronella Cornelia Toornend.
2. Abraham Polderman, geb. Koudekerke 21 jan. 1871, † Aardenburg 22 dec. 1895.264
3. Alewijn Polderman, geb. Aardenburg 30 april 1873,265 † ald. 24 april 1910.266
4. Leendert Polderman, geb. Aardenburg 11 jan. 1875, † Middelburg 11 febr. 1945.267
5. Johannes Polderman, geb. Aardenburg 17 febr. 1876.268
6. Anna Elisabeth Polderman, geb. Aardenburg 19 april 1877, † ald. 12 april 1904.266
7. Jannetje Pieternella Polderman, geb. Aardenburg 17 nov. 1878, †.269
8. Clement Vincent Polderman, geb. Aardenburg 25 juli 1880.270
9. Pieter Polderman, geb. Aardenburg 25 april 1882.271
10. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 17 okt. 1885, † ald. 25 nov. 1885.272
11. Elisabeth Johanna Polderman, geb. Aardenburg 9 nov. 1887, † ald. 29 dec. 1887.273

XIIIc. Cornelis Taal, geb. Oostkapelle (Z) 30 mei 1846, Hoefsmid,260 † Middelburg (Z) 3 okt. 1915,274 tr. 1e Vrouwenpolder 17 maart 1869275 Catharina Breel, geb. Vrouwenpolder omstr. 1849, † Serooskerke (W) 21 sept. 1904;260 tr. 2e Koudekerke (Z) 29 aug. 1906276 Cornelia Sanderse, geb. Koudekerke omstr. 1847, † ald. 28 juli 1911.277
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Taal, geb. Vrouwenpolder (Z) 23 juli 1869,278 † ald. 16 jan. 1870.279
2. Johanna Jacomina Taal, geb. Serooskerke (Z) 7 jan. 1871,280 † Middelburg (Z) 26 okt. 1949,281 tr. Serooskerke (W) 20 mei 1896282 Jan Coppoolse, geb. Grijpskerke (Z) 29 febr. 1864, † Middelburg (Z) 24 sept. 1940.283

XIIId. Leendert Taal, geb. Serooskerke (W) 25 juli 1849, Timmerman,284 † Ritthem (Z) 16 nov. 1887,285 tr. Ritthem (Z) 15 jan. 1873284 Dina Maria Marijs, geb. Ritthem (Z) omstr. 1843, † ald. 11 febr. 1927.286
Uit dit huwelijk:
Abraham Taal, geb. Ritthem (Z) 29 nov. 1873, † ald. 12 maart 1892.287

XIIIe. Pieternella Taal, geb. Serooskerke (W) 29 juni 1854, † Middelburg (Z) 9 okt. 1930, tr. Serooskerke (W) 24 okt. 1877288 Cornelis van der Werf, geb. Noordwelle (Z) 31 jan. 1849, † Middelburg (Z) 17 april 1921.289
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van der Werf, geb. Serooskerke (W) 12 aug. 1875,290 † Middelburg (Z) 4 mei 1929.291
2. Marie van der Werf, geb. Middelburg 29 nov. 1879, † ald. 23 dec. 1941.292
3. Anna van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 25 febr. 1887.
4. Jacob van der Werf, geb. Oost en West-Souburg 26 okt. 1888.293

XIIIf. Cornelia Taal, geb. Serooskerke (W) 30 okt. 1857, † ald. 22 mei 1940,294 tr. Serooskerke (W) 5 mei 1882295 Adriaan Meulmeester, geb. Arnemuiden (Z) 4 maart 1860, † Serooskerke (Z) 18 jan. 1927.296
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 19 okt. 1885.297
2. Cornelia Meulmeester, geb. Serooskerke (W) 25 sept. 1899,298 † Middelburg 4 juni 1952.291

XIIe. Arij Taal, geb. Grijpskerke (Z) 1 febr. 1816, Timmerman,299 † Serooskerke (Z - W) 21 mei 1865,300 tr. Oostkapelle 1 dec. 1847299 Jasperina Adriana de Kam, geb. Oostkapelle omstr. 1823, † Sint Laurens 19 jan. 1890.301
Uit dit huwelijk:
1. Janna, volgt XIIIg.
2. Adriana, volgt XIIIh.
3. Helena, volgt XIIIi.

XIIIg. Janna Taal, geb. Serooskerke (W) 27 febr. 1849,302 † Middelburg (Z) 3 febr. 1924,303 tr. Serooskerke (W) 4 okt. 1871304 Willem Francke, geb. Grijpskerke (Z) 22 mei 1847, † Middelburg (Z) 5 april 1928.305
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Francke, geb. Serooskerke (W) 30 juni 1872, † Hoogeveen (Dr) 15 dec. 1960.
2. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 29 sept. 1873,306 † ald. 17 febr. 1874.307
3. Arij Francke, geb. Serooskerke (W) 18 nov. 1874, † Oostkapelle (Z) 4 juli 1958.
4. Jasperina Adriana Francke, geb. Middelburg (Z) omstr. 1875,308 † Sint Laurens (Z) 21 jan. 1958.
5. Johanna Francke, geb. Serooskerke (W) 5 juni 1877.309
6. Jasperina Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 4 mei 1879.309
7. Pieternella Francke, geb. Serooskerke (W) 13 mei 1881,310 † ald. 25 febr. 1916.311
8. Adriana Francke, geb. Serooskerke (W) 6 sept. 1884,312 † ald. 24 jan. 1917.307
9. Jacoba Francke, geb. Serooskerke (W) 21 april 1888, † ald. 13 maart 1889.313

XIIIh. Adriana Taal, geb. Serooskerke (W) 14 maart 1852, † Vlissingen (Z) 16 jan. 1935,314 tr. Serooskerke (W) 2 april 1879315 Andries Vader, geb. Aagtekerke (Z) 11 maart 1854, † Vlissingen (Z) 2 mei 1925.316
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Vader, geb. Serooskerke (W) 3 jan. 1880.280
2. Jasperina Adriana Vader, geb. Sint Laurens (Z) 21 febr. 1881,317 † Vlissingen (Z) 22 febr. 1962.
3. Arij Vader, geb. Sint Laurens 24 aug. 1888.
4. Johanna Vader, geb. Sint Laurens 11 dec. 1892.

XIIIi. Helena Taal, geb. Serooskerke (W) 13 nov. 1856, † Breda (N.B.) 19 sept. 1942,318 tr. Serooskerke (W) 9 juni 1880319 Jan van Slooten, geb. Gapinge (Z) 7 juni 1854, † Bergen op Zoom (N.B.) 4 jan. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van Slooten, geb. Serooskerke (W) 1 aug. 1880,320 † Middelburg 15 aug. 1919.321
2. Arie van Slooten, geb. Vrouwepolder 4 jan. 1882,322 † Middelburg 16 aug. 1949.323
3. Klaas van Slooten, geb. Vrouwenpolder 21 aug. 1883.278
4. Jan van Slooten, geb. Vrouwenpolder 1 jan. 1885.
5. Jasperina Adriana van Slooten, geb. Vrouwenpolder 9 aug. 1887.
6. Helena van Slooten, geb. Vrouwenpolder 30 nov. 1891.
7. Janna van Slooten, geb. Vrouwenpolder 12 jan. 1894, † Middelburg 29 nov. 1894.324
8. Janna van Slooten, geb. Middelburg 7 sept. 1898, † ald. 10 okt. 1899.325

Xg. Leendert Taal,326 ged. Katwijk aan zee (Holland) 16 maart 1755,117 Vischverkoper,326 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 nov. 1836, tr. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 15 aug. 1781166 Deyna / Dyna van der Linden, geb. Bergen op Zoom (Staats Brabant) omstr. 1752, † Bergen op Zoom (N.B.) 16 juni 1838,327 dr. van Gommert en Hendrina Brand.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 19 jan. 1783,328 Vischverkooper, † Bergen op Zoom (N.B.) 15 dec. 1869.329
2. Gommarius Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 2 okt. 1785.328
3. Treyjen, volgt XId.
4. Hendrina Taal, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 4 nov. 1792.328

XId. Treyjen Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 12 nov. 1788,330 † ald. 27 nov. 1871.331
Haar zoon:

XIIf. Johannes Arnoldus Taal, ged. Bergen op Zoom (N.B.) 18 mei 1808,328 † ald. 29 mei 1844, tr. Bergen op Zoom (N.B.) 9 febr. 1837332 Huibrechtdina Klaassen, ged. Bergen op Zoom (Staats Brabant) 31 mei 1797,333 † Bergen op Zoom (N.B.) 16 nov. 1888,334 dr. van Nicolaas en Johanna Baaij.
Uit dit huwelijk:
Catharina Johanna Taal, † Bergen op Zoom (N.B.) 25 dec. 1917.

Xh. Jacob Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 14 juni 1761,117 † Katwijk aan zee (Z.H) 31 juli 1828, tr. Katwijk aan zee (Holland) 21 maart 1790166 Trijntje Jeroense Groen, ged. Katwijk aan zee (Holland) 23 okt. 1763,335 † ald. 12 dec. 1831.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Jacobsz, volgt XIe.
2. Trijntje Taal, geb. Katwijk (Z.H.) 25 aug. 1799,16vr 1802.
3. Trijntje Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 11 april 1802,336 † Katwijk (Z.H.) 10 juni 1860,16 tr. Katwijk aan zee (Z.H) 3 dec. 1837337 Cornelis Haasnoot, geb. Katwijk aan zee 11 febr. 1803, † ald. 31 dec. 1841.338

XIe. Arij Jacobsz Taal, ged. Katwijk aan zee (Holland) 22 okt. 1793,16 † Katwijk (Z.H.) 29 sept. 1835,16 tr. Katwijk aan zee (Holland) 10 nov. 1822144 Arendje Leendertse Overduin (XIa).

VIIIh. Korsje Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 dec. 1700,339 † ald. 31 dec. 1729, tr. Scheveningen (Holland) 14 juni 1722340 Harmanus Claase Pals, ged. Scheveningen (Holland) 23 mei 1700,341 begr. ald. 12 jan. 1754,342 zn. van Nicolaas en Johanna Kruijd.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena Pals, ged. Scheveningen (Holland) 9 mei 1723.343
2. Adriana Pals, ged. Scheveningen (Holland) 1 april 1725.344
3. Klasina Pals, ged. Scheveningen (Holland) 4 aug. 1726.345
4. Maria Magdalena Pals, ged. Scheveningen (Holland) 11 dec. 1729.346

VIIIi. Anna Arijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 dec. 1708,347 tr. Scheveningen (Holland) 19 juni 1729348 Arie Jacobsz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 19 okt. 1704,349 begr. ald. 14 febr. 1771,100 wedr. van Marijtje Jans Overduijn.
Uit dit huwelijk:
1. Leuntje Ariese de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 mei 1730.350
2. Christina Ariesz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 28 okt. 1731.351
3. Jaapje Ariese de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1733.352
4. Arie Ariense de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1737, † ald. 6 aug. 1794.
5. Teunis Ariesz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 4 juni 1741.353
6. Willem Ariesz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 6 jan. 1743.354

VIb. Ghysbrecht Hendricksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1647,355 zeeman,356 Waker,356 begr. Scheveningen (Holland) 27 juli 1696,357 tr. Scheveningen (Holland) 2 april 1668358 Maritgen Wouters Pronck, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1645,359 begr. ald. 1 juni 1721,360 dr. van Wouter Cornelisse en Ariaentje Cente.
Uit dit huwelijk:
1. Leuntge Ghysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1668.361
2. Ariaentgen Ghysbrechtse Tael,362 ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1669,363 begr. ald. 26 dec. 1675.364
3. Claertge Gijsse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 aug. 1671,365 begr. ald. 14 nov. 1732,356 tr. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1708366 Jan Gerritsz Kuijper, geb. Scheveningen (Holland).
4. Gerritje Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 juni 1673,367 begr. ald. 2 maart 1695.368
5. Maertge Gijse, volgt VIIe.
6. Wouter Gijse, volgt VIIf.
7. Aryaentge Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1679.369
8. Heynderik Gysbertsz, volgt VIIg.
9. Cornelia Gysbrechtse, volgt VIIh.
10. Trijntje Gijsse, volgt VIIi.

VIIe. Maertge Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1675,370 tr. Katwijk aan zee (Holland) 4 jan. 1701 Dirk Cornelisz Haasnoot, ged. Katwijk aan zee (Holland) 10 jan. 1655,16 zn. van Cornelis Dircksz Haasnoot [later] en Maartje Verdoes en wedr. van 1e Barber van den Oever en 2e Aechje Dircksdr.
Uit dit huwelijk:

VIIIj. Gijsbert Dirkszn Haesneut, ged. Katwijk aan zee (Holland) 28 febr. 1704, † ald. 18 nov. 1752, tr. 1e Katwijk aan zee 30 juli 1724371 Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. Katwijk aan zee 29 mei 1701, † vr 1746; tr. 2e Katwijk aan zee (Holland) 20 aug. 1746372 Kniertje Joppe Taal (VIIIw).
Uit het tweede huwelijk:
Dirk Haesneut, ged. Katwijk aan zee 28 mei 1747.

VIIf. Wouter Gijse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 jan. 1678,373 begr. ald. 6 okt. 1736,374 tr. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1701375 Klaertie Gerbrantse Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1680,376 begr. ald. 9 jan. 1762,377 dr. van Gerbrand Teunisz en Adriaantje Tymens.
Uit dit huwelijk:
1. Gys Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1701,378 begr. ald. 25 dec. 1701.379
2. Gerbrant Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1701,378 begr. ald. 29 jan. 1707.380
3. Kornelis Woutersz, volgt VIIIk.
4. Wouter Woutersz, volgt VIII-l.
5. Claartie Wouterse, volgt VIIIm.
6. Ariaentie Wouterse, volgt VIIIn.
7. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1713.381
8. Gerbrand Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1714,382 begr. ald. 15 maart 1714.383
9. Gerbrand Woutersz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1716,384 begr. ald. 24 nov. 1733.385
10. Marytje Wouterse, volgt VIIIo.
11. Tryntje Wouterse, volgt VIIIp.
12. Gysbert Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1723,386 begr. ald. 14 sept. 1723.387
13. Immetje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 27 juli 1727,388 begr. ald. 19 mei 1728.389

VIIIk. Kornelis Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 dec. 1703,390 begr. ald. 18 nov. 1752,391 tr. 1e Scheveningen (Holland) 1 juni 1727392 Arentje Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, ged. Scheveningen (Holland) 24 sept. 1705,393 begr. ald. 8 juli 1747,394 dr. van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp; tr. 2e Scheveningen (Holland) 17 mei 1750395 Maria Eeuwids Roos, ged. Scheveningen (Holland) 29 maart 1711,396 begr. ald. 16 aug. 1773.397
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert Cornelisz, volgt IXc.
2. Joanna Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 sept. 1729.398
3. Aagje Kornelisdr, volgt IXd.
4. Bastiaan Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1732,399 begr. ald. 14 jan. 1734.400
5. Immetje Kornelisse, volgt IXe.
6. Bastiaantje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 juli 1735.401
7. Joannes Kornelisz Taal, ged. Scheveningen 12 dec. 1736,400 begr. Scheveningen (Holland) 5 nov. 1740.402
8. Wouter Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 sept. 1738,400 begr. ald. 3 dec. 1738.403
9. Tryntje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1739.404
10. Wouter Kornelisse, volgt IXf.
11. Arentje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 26 juli 1743,405 tr. Schiedam (Holland) 11 jan. 1767400 Otto Went, geb. Schiedam.
12. Tryntje Kornelisse, volgt IXg.
13. Cornelis Kornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 aug. 1746,406 begr. ald. 12 juli 1747.407
Uit het tweede huwelijk:
14. Cornelia Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 aug. 1751.408

IXc. Gijsbert Cornelisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1727,409 begr. ald. 5 dec. 1796,410 tr. Scheveningen (Holland) (kerkelijk Scheveningen) 26 okt. 1749411 Trijntje Teunisse de Bruijn, ged. Scheveningen 7 jan. 1725,412 begr. ald. 21 nov. 1778.412
Uit dit huwelijk:
1. Arend Gijse, volgt Xi.
2. Teunis Gijsbertsz, volgt Xj.
3. Maria Gijsbertse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 febr. 1753,413 begr. ald. 10 mei 1755.412
4. Cornelia Taal,414 ged. Scheveningen 12 jan. 1755,412 † Den Haag Scheveningen 26 dec. 1832.415
5. Maria Gijsbertse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 sept. 1764,416 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 febr. 1847.417

Xi. Arend Gijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1750,418vr 20 juli 1832, tr. 1e Scheveningen (Holland) 13 juni 1773419 Maria Arens Rosendaal, ged. Scheveningen 3 aug. 1749,420 begr. ald. 3 juli 1790;420 tr. 2e Scheveningen (Holland) 5 juni 1791421 Arentje Groen, ged. Scheveningen (Holland) 7 juli 1765.420
Uit het eerste huwelijk:
1. Tryntje Arendse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1773,422 begr. ald. 15 dec. 1778.420
2. Adriana Ariese, volgt XIf.
3. Gysbert Arendsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1776.423
4. Kryn Ariesz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1779,424 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 27 juni 1807.425
5. Adriana Arens, volgt XIg.
6. Tryntje Arendse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 aug. 1785,426 Vischkooper,427 † Scheveningen (Holland) 25 juli 1832.427
Uit het tweede huwelijk:
7. Pieternella Arendse, volgt XIh.
8. Arie Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juli 1794.420
9. Teunis Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1797, † Niet teruggekeerd van zee. 3 juli 1817.428

XIf. Adriana Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 13 nov. 1774,429 † Den Haag Scheveningen (Holland) 19 juli 1832,420 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 12 febr. 1804430 Wouter de Jong, ged. Scheveningen (Holland) 23 maart 1777,431 † Den Haag Scheveningen (Holland) 20 juli 1832.431
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Wouterse de Jong, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 11 maart 1804.432
2. Ari Woutersz de Jong, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 13 dec. 1805.
3. Dirkje Wouterse de Jong, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 24 juni 1809.

XIg. Adriana Arens Taal, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1782,433 † Den Haag Scheveningen (Holland) 29 juli 1832,434 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 23 maart 1806435 Arie Ariense Keus, ged. Scheveningen (Holland) 3 juni 1781,436 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1854,436 zn. van Ary Arens en Pieternella Turfboer.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Ariesz Keus, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 27 okt. 1806.
2. Pieternella Ariese, volgt XIIg.
3. Arie Ariesz Keus, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 15 juni 1810, † Den Haag (Holland) 24 juli 1832.
4. Maria Keus, geb. Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 7 juni 1813, † Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1850, tr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1848437 Dirk Klaasz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 4 juni 1808, † Op Noordzee gebleven, bij Texel 29 mei 1860, zn. van Klaar Klaare en Trijntje van der Toorn en wedr. van Johanna Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1851438 Adriana Plugge.

XIIg. Pieternella Ariese Keus, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 9 maart 1808,439 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Holland) 26 aug. 1829440 Teunis Gerritszoon Taal (Xcf); tr. 2e Den Haag (Holland) 10 aug. 1836441 Johannis Jorisz Korvink, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 23 april 1804, zn. van Joris Jansz en Maria Cornelisse Schaap en wedr. van Martijntje Pronk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arendje, volgt XIIIj.
2. Adriana Taal, geb. Scheveningen 1 mei 1832,442 † ald. 15 mei 1832.443
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 sept. 1833,444 † Den Haag Scheveningen 15 aug. 1849.445
Uit het tweede huwelijk:
4. Joris, volgt XIIIk.

XIIIj. Arendje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 27 jan. 1830,446 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1882,447 tr. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 1853448 Arij Roos, geb. Scheveningen (Holland) 8 jan. 1825, † Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1874, zn. van Korving en Aagje van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Korving Roos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 maart 1854.449
2. Teunis, volgt XIVg.

XIVg. Teunis Roos, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 juni 1857, † Den Haag (Z.H.) 11 juni 1941, tr. Den Haag (Z.H.) 8 mei 1878450 Kniertje Pronk (XIIev).
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Roos, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1881, † Delft (Z.H.) 3 maart 1944, tr. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1905451 Jansje Taal (XIIIaq,3).
2. Jacobus, volgt XVc.

XVc. Jacobus Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 1883, † ald. 11 sept. 1940, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908452 Jacoba Johanna Taal (XIVag).
Uit dit huwelijk:
Kniertje Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1909.453

XIIIk. Joris Korving, geb. Scheveningen (Holland) 14 okt. 1836,16 † Den Haag (Z.H.) 4 juli 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 1869454 Kniertje Roos (XIIce).
Uit dit huwelijk:

XIVh. Arie Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 6 maart 1872,162 † ald. 15 maart 1945, tr. Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1896455 Johanna Taal (XIIIaf).
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Joris Korving, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1898, † Den Helder (N.H.) 16 mei 1919.

XIh. Pieternella Arendse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1792, † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1864,456 tr. Den Haag Scheveningen (Prov. Holland) 21 dec. 1814457 Michiel (Machiel) de Kra, geb. Scheveningen (Holland) 6 juni 1794, † 11 juli 1875.
Uit dit huwelijk:

XIIh. Nicolaas de Kraa, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1819, † Op Noordzee gebleven 27 mei 1860,428 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1837458 Arieaantje Simonse Korvink, geb. 1817, † Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1905, dr. van Simon Benjaminsz Korving en Diewertje Ariese den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Simon de Kraa, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1840,459 visscher.460
2. Jan de Kraa, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 juni 1848,459 † Den Haag (Z.H.) 20 april 1931, tr. Den Haag (Z.H.) 17 jan. 1872459 Aaltje Taal (XIck,8).

Xj. Teunis Gijsbertsz Taal, ged. Den Haag (Holland) 28 nov. 1751,412 begr. Den Haag Scheveningen (Holland) 3 okt. 1795,461 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 1782462 Geertruy Maartens van der Toorn, ged. Scheveningen 22 nov. 1750,463vr 3 jan. 1816.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Teunisz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1783,464 begr. ald. 2 aug. 1790.465
2. Martijntje Teunisse Taal,466 ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1785,467 † Den Haag Scheveningen (Holland) 6 dec. 1829.466
3. Trijntje Teunisse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 3 sept. 1788.463
4. Gysbert Taal, geb. Scheveningen 23 nov. 1790, begr. 18 febr. 1791.
5. Arentje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 23 nov. 1790.463
6. Gijsje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 24 sept. 1794,463 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1885,468 tr. Den Haag (Holland) 3 jan. 1816469 Gijsbert Maartesz den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 16 mei 1792, † Den Haag (Z.H.) 26 juli 1849,470 zn. van Maarten Gijsbertsz en Klaartie Maartense Pronk.

IXd. Aagje Kornelisdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1731,471 tr. Scheveningen (Holland) 12 okt. 1766472 Arie Jansz Reus, ged. Scheveningen (Holland) 5 okt. 1738,473 begr. ald. 2 nov. 1779.473
Uit dit huwelijk:

Xk. Anna Ariese Reus, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1767,474 † Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 7 okt. 1813, tr. Den Haag (Holland) 18 maart 1798 Kornelis Jansz de Niet, ged. Scheveningen (Holland) 17 nov. 1771,475 † Den Haag (Holland) 17 juli 1832.
Uit dit huwelijk:

XIi. Aagje de Niet, geb. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1798, † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1866,476 tr. Den Haag (Holland) 18 febr. 1829477 Leendert Gerrebrandsz Taal (Xs).
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIIi.
2. Cornelis, volgt XIIj.
3. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 dec. 1835,478 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1849.479
4. Annetje, volgt XIIk.

XIIi. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 juni 1830,480 † Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1898,481 tr. Den Haag (Z.H.) 31 juli 1850482 Pieter Spaans (XIdm).
Uit dit huwelijk:

XIII-l. Pieter Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1869, † ald. 15 jan. 1952, tr. Den Haag (Z.H.) 29 mei 1889483 Johanna Vrolijk, geb. omstr. 1868.
Uit dit huwelijk:

XIVi. Johanna Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 aug. 1894,484 † Franeker (Fr) 11 april 1945,485 tr. Den Haag (Z.H.) 18 okt. 1916486 Albertus Taal (XIIIgw).
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 dec. 1916,487 † ald. 3 aug. 1917.488
2. Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 april 1918.
3. Pieter Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 mei 1920, † Zoetermeer (Z.H.) 16 febr. 2007.489
4. Helena Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 okt. 1921, † Rijnsburg (Z.H.) 4 nov. 2004.489
5. Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 jan. 1924, † Den Haag (Z.H.) 5 jan. 2017.489
6. Petronella Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 maart 1925, † Den Haag (Z.H.) 25 juni 1987.489
7. Albertha Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 maart 1926, † ald. 13 mei 1934.
8. Gijsbertus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 juni 1928, † Den Haag (Z.H.) 2 april 2012.489
9. Arie, volgt XVd.
10. Dochter.
11. Albertus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 sept. 1931,490 † De Bilt (U) 2 febr. 2009.489
12. Dochter.
13. Cornelia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 jan. 1934,490 † Den Haag (Z.H.) 21 juni 2017.489

XVd. Arie Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 juli 1929,491 ged. Scheveningen (Z.H.) - NH Oude Kerk 24 nov. 1929, Militair: Beroepsmilitair (Kon. Marine) Marine Luchtvaartdienst -onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede (met de gespen -1948,1949,1950), Burgerlijk: Zeeman bij de koopvaardij, visserij, wilde-vaart en kustvaart: machinist., † Leidschendam (Z.H.) 20 nov. 2020, tr. Den Haag (Z.H.) (kerkelijk NH Oude Kerk Scheveningen (Z.H.)) 29 juli 1954492 Johanna Maria Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 juni 1932,493 ged. Scheveningen (Z.H.) - NH Juliana-kerk 7 juli 1932,494 Kleermaakster, dr. van Jacob en Johanna Maria van Toor.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt XVIb.
2. Zoon, volgt XVIc.

XVIb. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1955,487 Burgerlijk: Aquisiteur, adviseur, sales-manager, bedrijfsleider, directeur., Militair: (Beroeps)militair Landmacht - Korps Nationale reserve., tr. Scheveningen (Z.H.) 15 mei 2002 Jannigje van Hierden, geb. Dieren (Gld) 13 aug. 1960, Planner, kok, directeur catering.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.

XVIc. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt XVIIa.
2. Zoon, volgt XVIIb.
3. Zoon.

XVIIa. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.

XVIIb. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

XIIj. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1832,495 koopman,496 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1898,497 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1856476 Adriana de Lange(n) (XIcu).
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd, volgt XIIIm.
2. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 jan. 1858,498 † ald. 6 maart 1858.499
3. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 april 1859,500 † ald. 16 april 1859.501
4. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1860,502 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1862.503
5. Jaapje, volgt XIIIn.
6. Jaantje, volgt XIIIo.
7. Aagje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,504 † ald. 9 okt. 1867.505
8. Aagje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1868,506 † ald. 7 maart 1943,507 tr. Maarten Turfboer, geb. Den Haag (Z.H.) 17 okt. 1868.162
9. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 aug. 1870,508 †.509
10. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 jan. 1874,510 † Den Haag Scheveningen 27 april 1875.511
11. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 okt. 1876,512 † Den Haag Scheveningen 30 nov. 1876.513

XIIIm. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1856,514 visscher,496 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1917,515 tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1880516 Arendje den Dulk, geb. Scheveningen (Z.H.) 17 aug. 1857,517 † Den Haag (Z.H.) 9 aug. 1926,517 dr. van Johannes en Willemina de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIVj.
2. Wilhelmina, volgt XIVk.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1883,518 † Den Haag Scheveningen 26 juli 1891.519
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1885,520 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1885.521
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 sept. 1886,522 † Den Haag 13 maart 1952.523
6. Johannes, volgt XIV-l.
7. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1890,524 † Den Haag Scheveningen 24 maart 1898.525
8. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 april 1893,526 † Den Haag Scheveningen 16 febr. 1894.527
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 jan. 1895.528
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1897.529

XIVj. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1880,530 visscher,531 † Op Noordzee gebleven na 31 juli 1917,532 tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1902533 Arendje Hofland, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 nov. 1879,534 dr. van Jochem en Apolonia Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 nov. 1903,535 Poelier,536 tr. Den Haag 22 febr. 1928536 (echtsch. ingeschr. ald. 14 maart 1978)536 Theresia Rakowski, geb. Vybranowi (Pruissen | nu Polen) 5 okt. 1905,537 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Apolonia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 maart 1906,538 † Scheveningen (Z.H.) 1 febr. 1982, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 5 febr. 1982.539
3. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1907,540 tr. Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1928540 Kniertje Roeleveld, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) omstr. 1907, dr. van Cornelis en Johanna Pieternella Plokker.
4. Jochem Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1910,54115 nov. 1997, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg,219 tr. Zeist (U) 13 nov. 1947542 Suzanna Cornelia Vissers, geb. Zwijndrecht (Z.H.) 27 sept. 1909, † 17 jan. 2004, begr. Zeist (U) - Nieuwe Begraafplaats Woudenbergseweg.219
5. Johannes Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 dec. 1915,543 † Scheveningen (Z.H.) 10 april 1977, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 14 april 1977,539 tr. Den Haag (Z.H.) 27 april 1938544 (echtsch. ingeschr. Den Haag 16 maart 1939)162 Helena van den Oever, geb. Den Haag (Z.H.) 21 juli 1917,162 dr. van Maarten en Leentje van Letsch.
6. Arie Cornelis Taal, geb. Den Haag 19 april 1918.534

XIVk. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 maart 1882,545 † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1946,546 tr. Den Haag (Z.H.) 27 febr. 1901547 Machiel Toet, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 mei 1879,548 † Den Haag (Z.H.) 10 sept. 1962, zn. van Machiel en Jacoba van Duijn.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Toet (Oorspr. Taal), geb. Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1900.549

XIV-l. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 okt. 1888,550 zeevisscher, vischhandelaar,551 † Amsterdam (N.H.) 7 maart 1914,552 tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909553 Jacoba Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 okt. 1890,554 dr. van Jacobus en Gerritje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1910.554
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1911,554 tr. Den Haag (Z.H.) 13 nov. 1929555 Johannes Wilhelmus Fredericus Torn, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1907.541
3. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1914,554 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 1933556 Cornelis Hus, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1912,162 zn. van Johannes en Jansje Bal.

XIIIn. Jaapje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 1862,557 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1934,558 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1883559 Leenderd Knoester, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1860, † ald. 28 jan. 1934, zn. van Gerrit en Lena Verheij.
Uit dit huwelijk:
Gerard Knoester, † Zwolle (Ov) 24 febr. 1945.

XIIIo. Jaantje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1863,560 † Den Haag 18 febr. 1933,561 tr. Den Haag Scheveningen 9 jan. 1884562 Albertus Taal (XIeg).
Uit dit huwelijk:
1. Jaantje, volgt XIVm.
2. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 sept. 1885,563 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1888.564
3. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1887,565 † ald. 1 maart 1888.566
4. Jacoba, volgt XIVn.
5. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 sept. 1891,567 † Den Haag Scheveningen 25 febr. 1892.568
6. Nicolaas, volgt XIVo.
7. Cornelis, volgt XIVp.
8. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 dec. 1897,569 tr. Den Haag 14 sept. 1921570 Nicolaas Fehling, geb. Den Haag 4 nov. 1895.162
9. Albertus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1899,571 † Den Haag Scheveningen 22 april 1902.572
10. Frans Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1901,573 † Den Haag (Z.H.) 21 maart 1902.574

XIVm. Jaantje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 dec. 1883,575 † Den Haag (Z.H.) 16 dec. 1945,576 tr. Den Haag 30 mei 1906577 Joannes Maria Vogelzang.
Uit dit huwelijk:
Adriana Vogelzang, geb. Scheveningen (Z.H.) 20 mei 1904.577

XIVn. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1889,578 † Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1967, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1912579 Bernard Wilhelmus Kathmann, geb. Rotterdam (Z.H.) 1 april 1886.162
Uit dit huwelijk:
Franciscus Hendricus Kathmann, geb. Den Haag (Z.H.) 4 april 1908.

XIVo. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 sept. 1893,580 tr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1916581 Martje Scheerhorn, geb. Breda (N.B.) 16 jan. 1894.162
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal (oorspr. Scheerhoorn), geb. Breda (N.B.) 29 febr. 1916,162 † ald. 22 nov. 1918.
2. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 juli 1920.162
3. Johanna Adriana Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 6 dec. 1922.162
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 1 mei 1929.582

XIVp. Cornelis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 juli 1896,583 zeevisscher,584 Grondwerker,585 † Den Haag (Z.H.) 5 juni 1965, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1919584 Pieternella van der Pol, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 nov. 1897,586 † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1936, dr. van Job en Jacoba van Toor; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 12 juni 1940587 Lea Wurms, geb. Arnhem (Gld) 11 febr. 1905.
Uit het eerste huwelijk:
1. Albertus Taal, geb. Den Haag 31 jan. 1923, †.162
2. Zoon.
3. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1932,588 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juli 2008,589 begr. Den Haag Nw. Eykenduynen,590 tr. Petronella van Calsteren, geb. 6 april 1935,216 † Den Haag (Z.H.) 14 nov. 2013.216
4. Levenloos kind, geb. Den Haag 25 maart 1936.585

XIIk. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 jan. 1843,591 † Den Haag 16 nov. 1931,592 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1864593 Johannes Petrus Muijselaar, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1840,593 † ald. 16 juni 1881; tr. 2e na 1864 Cornelis den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:

XIIIp. Jansje Muijselaar, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 okt. 1864, † Rijswijk (Z.H.) 30 juni 1944,594 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884595 Jacobus Taal (XIIIba).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIVq.
2. Anna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 juni 1886,596 † Den Haag 14 april 1927.597
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1888,598 † ald. 7 okt. 1890.599
4. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 jan. 1890,600 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1912601 Hendrik Westerduin, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1888, zn. van Baardhout en Kniertje Verheij.
5. Arie, volgt XIVr.
6. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1894,602 † Den Haag 12 mei 1939.603
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 2 maart 1896,520 † Den Haag (Z.H.) 28 juli 1962, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 1 aug. 1962,604 tr. Den Haag (Z.H.) 19 dec. 1917605 Engel van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1895.162
8. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 mei 1898,606 † Den Haag Scheveningen 4 maart 1919.607
9. Abraham Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 okt. 1900,608 † Op Noordzee gebleven, ter hoogte van Velzen 23 dec. 1925.609
10. Johannes, volgt XIVs.
11. Gerard, volgt XIVt.
12. Gerarda Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1906,610 † Den Haag (Z.H.) 4 aug. 1957,611 tr. Den Haag (Z.H.) 12 mei 1926162 Arie Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1906, † Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1979, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 24 okt. 1979.539
13. Jacoba Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 6 juli 1911, † Lisse (Z.H.) 9 aug. 1988, begr. Lisse (Z.H.) - Begraafplaats Duinhof 11 aug. 1988,539 tr. Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1936612 Pieter den Heijer, geb. omstr. 1912.

XIVq. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 okt. 1884,613 Metselaar,551 zeevisscher,614 † Leiden (Z.H.) 22 jan. 1953,615 tr. Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1908616 Grietje Kulk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1884, † Den Haag (Z.H.) 12 sept. 1968, dr. van Cornelis en Martijntje Harteveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje, volgt XVe.
2. Cornelis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 mei 1910.617
3. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 febr. 1913.617
4. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 3 maart 1918.
5. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 okt. 1920.617
6. Zoon.

XVe. Jansje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1908,618 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931619 Maarten Taal (XIVbj).
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XIVr. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1891,620 zeevisscher,614 † Scheveningen (Z.H.) 22 april 1970, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 27 april 1970,539 tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1915614 Kniertje van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1893, dr. van Arie en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, † Den Haag Scheveningen 28 aug. 1916.621
2. Jacobus Taal, geb. Den Haag 3 jan. 1918.162
3. Arendje Taal, geb. Den Haag 27 nov. 1920.162

XIVs. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 april 1902,622 tr. Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1924623 Helena Mos (XVg).
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Taal, geb. Den Haag 23 juni 1924.162
2. Zoon.
3. Zoon.

XIVt. Gerard Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 mei 1904,624 zeevisscher,625 † Aan boord door ziekte overleden 7 jan. 1966, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1931625 Johanna Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 15 dec. 1907,537 dr. van Wouter en Arendje Mos.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXe. Immetje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 7 maart 1734,626 † Rotterdam (Dep. Monden v.d. Maas) 16 maart 1814,627 tr. Scheveningen (Holland) 13 april 1760628 Jan Grootveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Janse Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1763.629
2. Arentje Janse Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1764.630
3. Neeltje Janse Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 15 nov. 1767.474
4. Kornelis Jansz Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1770.631
5. Willemina Janse Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 8 dec. 1771.475
6. Joannis Jansz Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 14 dec. 1777.133

IXf. Wouter Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 5 febr. 1741,632 begr. ald. 22 aug. 1808,633 tr. 1e Scheveningen (Holland) 4 mei 1766634 Neeltje Arijense Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1744,635 begr. ald. 25 jan. 1793,636 dr. van Arij Cornelisz en Martijntje Angse Ouwehand; tr. 2e Scheveningen (Holland) 24 aug. 1794637 Jannetje Maartens Vrolijk, ged. Scheveningen (Holland) 6 febr. 1757,638 †,639 begr. Den Haag (Holland) 8 nov. 1820, dr. van Maarten Maartensz en Jacomijnte Arents Toet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen 16 april 1773.463
2. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 jan. 1767,640 begr. ald. 22 aug. 1771.641
3. Ari Wouterse, volgt X-l.
4. Martina Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 maart 1771,642 begr. ald. 2 april 1774.463
5. Martina Wouterse, volgt Xm.
6. Arendje Wouterse, volgt Xn.
7. Cornelis Woutersz, volgt Xo.
8. Dirkje Wouterse, volgt Xp.
9. Kornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1785,643 begr. ald. 25 juni 1790.463
10. Dochter, geb. Scheveningen (Holland) febr. 1787, begr. ald. 5 febr. 1787.644
Uit het tweede huwelijk:
11. Kornelia Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 25 aug. 1795.463
12. Maarte Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 20 jan. 1797,463 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. vd Delf) 1 sept. 1800.645

X-l. Ari Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 4 dec. 1768,646 Klapwaker, † Scheveningen (Holland) 9 mei 1850,647 tr. 1e Scheveningen (Holland) 8 juni 1792648 Cornelia Matthijse de Graaf, ged. Scheveningen 13 mei 1764,649 † ald. 14 juli 1798, dr. van Matthijs Hendrikse en Haasje Cornelisse Spaans; tr. 2e Scheveningen 6 april 1800649 Lena Chiele den Heyer, ged. Scheveningen 29 nov. 1778,649 † Den Haag Scheveningen 29 nov. 1857,650 dr. van Machiel en Annetje Kuiper en wed. van Gerrebrand Baak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Arise, volgt XIj.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Arise, volgt XIk.
3. Adriana Ariese, volgt XI-l.
4. Dirkje Arise, volgt XIm.
5. Chieltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 juli 1808,649 begr. ald. 6 aug. 1808.649
6. Wouter Arisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 17 okt. 1809,649 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 17 dec. 1813.651
7. Wouter Nicolaas, volgt XIn.

XIj. Neeltje Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 okt. 1794,649 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 sept. 1858,652 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 10 juni 1818653 Leendert Klaasz den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 2 mei 1794, † Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1870,654 zn. van Klaas Kornelisz den Heier en Pietertje Leendertse van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Klasina den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 21 nov. 1818, † Den Haag (Z.H.) 7 juni 1905, tr. Den Haag (Holland) 23 aug. 1843655 Willem de Jong (Xay,2).
2. Arij, volgt XII-l.
3. Leenderd den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 2 april 1826, † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1851, tr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1851656 Dirkje Keus, geb. Den Haag (Holland) 3 april 1828, dr. van Kornelis Adriaansz en Gerritje Janse Pronk.
4. Cornelis den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 19 nov. 1829,652 visscher,657 † Den Haag (Z.H.) 30 okt. 1902, tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1856652 Willempje Taal (XIau,1).
5. Klaas den Heijer, geb. omstr. 1835,658 tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1859658 Stijntje Groen, geb. Zandvoort omstr. 1840, dr. van Evert en Clasina de But.

XII-l. Arij den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 23 april 1823, † Den Haag (Z.H.) 13 aug. 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1841659 Grietje Bal, geb. Scheveningen (Holland) 22 juni 1819, † Den Haag (Z.H.) 1 juni 1885.
Uit dit huwelijk:

XIIIq. Engel den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 april 1848, zeevisscher,551 † Den Haag (Z.H.) 16 febr. 1916, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1873660 Johanna den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1847, † Den Haag (Z.H.) 20 febr. 1928, dr. van Simon en Trijntje Franke.
Uit dit huwelijk:

XIVu. Arie den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1874, † Den Haag (Z.H.) 7 dec. 1954, tr. Den Haag (Z.H.) 18 juni 1899661 Cornelia Taal (XIIdd).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1908.662
2. Johannes den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1908.663

XIk. Johanna Arise Taal, geb. Scheveningen (Holland) 10 dec. 1800,649 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1875,664 tr. 1e Den Haag (Holland) 8 sept. 1819665 Arie Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1795,665 † Den Haag (Holland) 19 juli 1832,666 zn. van Claar Woutersz en Barwer Arijse Keus; tr. 2e Den Haag (Holland) 3 febr. 1836667 Willem Eeuwitsz Roos,667 ged. Scheveningen (Holland) 9 febr. 1799,668 † Den Haag (Z.H.) 21 april 1850, zn. van Eeuwit Huijbertsz en Francijna Willemse Schaap en wedr. van Pieternelletje den Dulk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaartje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1818, † Den Haag (Holland) 22 juli 1832.
2. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1824, † Den Haag (Holland) 10 april 1825.
3. Arij, volgt XIIm.
4. Jan Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1 jan. 1829, † Den Haag (Holland) 24 juli 1832.
5. Michiel, volgt XIIn.

XIIm. Arij Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 11 febr. 1826,241 † Noordzee 1871, tr. Den Haag (Z.H.) 8 nov. 1848669 Cornelia Ros, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, dr. van Martinus Adrianus Jacobus en Lena de Best.
Uit dit huwelijk:
1. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) april 1849, † Den Haag (Z.H.) 11 juli 1849.
2. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1852, † Den Haag (Z.H.) 11 juli 1855.
3. Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1853, † Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1855.
4. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1859, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866.
5. Maarten, volgt XIIIr.

XIIIr. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1863, † Den Haag (Z.H.) 19 nov. 1912, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 1886670 Leuntje Kramer, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 febr. 1865,671 † Den Haag (Z.H.) 29 maart 1920, dr. van Arie Krijn en Adriana Roeleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 febr. 1888, † Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1922, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909672 Dirk Korving (XIIIat,3).
2. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 sept. 1889.
3. Helena, volgt XIVv.
4. Anna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 sept. 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1926673 Aalbert Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1900, † Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1946, zn. van Aalbert en Johanna Roos.

XIVv. Helena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1891,162 tr. Den Haag (Z.H.) 9 dec. 1914674 Arie Taal (XIIfe).
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1915,162 tr. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 1940675 Antonia Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1920, dr. van Machiel en Dirkje Grootveld.
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 1915.162
3. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 april 1917,162 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 dec. 2007,676 tr. Den Haag (Z.H.) 7 aug. 1940677 Cornelia Toet, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1919.
4. Dochter.

XIIn. Michiel Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1832, † Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1903, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 16 juli 1856678 Pieternella van der Harst, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1836, † Den Haag (Z.H.) 24 juni 1863; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 11 juli 1866679 Alida Onderwater, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 29 sept. 1911, dr. van Arie Ariesz en Immetje van der Zwan | Franke.
Uit het tweede huwelijk:

XIIIs. Arendje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1870,680 † Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1947, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894681 Pieter Buijs (XIIIx).
Uit dit huwelijk:
1. Jobje Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 febr. 1901.
2. Jacoba Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 1903.

XI-l. Adriana Ariese Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 10 jan. 1803,649 † Den Haag Scheveningen (Holland) 14 juli 1832,682 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 12 nov. 1823683 Dirk Jansz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 25 juni 1805, † Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1884,684 zn. van Joannis Jansz en Petronella Janse Spaans; hij hertr. Scheveningen (Holland) 17 juli 1833685 Jacoba Plugge.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Pronk, geb. 1824, † Den Haag (Holland) 9 okt. 1826.
2. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1826, † Den Haag (Holland) 13 juli 1832.
3. Johannes, volgt XIIo.
4. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Holland) 19 juli 1832.
5. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Holland) jan. 1832, † Den Haag (Holland) 12 juli 1833.

XIIo. Johannes Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 1 aug. 1828,686 tr. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1851687 Alida Buitenhek, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 29 april 1897, dr. van Joris Ariesz en Maria Huibertse Batenburg.
Uit dit huwelijk:

XIIIt. Gerritje Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1860, † ald. 22 nov. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1878688 Arie Visser, geb. omstr. 1858, † Den Haag (Z.H.) 6 juni 1937.
Uit dit huwelijk:

XIVw. Gerritje Visser, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 dec. 1896,162 † Den Haag (Z.H.) 1 mei 1968, tr. Den Haag (Z.H.) 24 april 1918689 (echtsch. uitgespr. Den Haag 10 juni 1930)689 Wouter Taal (XIIIap).
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIm. Dirkje Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 5 okt. 1805,649 † Den Haag (Z.H.) 15 maart 1886,690 tr. Den Haag (Holland) 30 april 1834691 Leendert Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 18 febr. 1810, † Den Haag (Z.H.) 25 juni 1890,692 zn. van Claar Woutersz en Barwer Arijse Keus.
Haar dochter:
1. Leentje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 9 nov. 1833.693
Uit het huwelijk:
2. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 7 nov. 1836, † Den Haag (Z.H.) 16 febr. 1883, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1860694 Jaapje van der Toorn (Xbg,1); tr. 2e Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1873695 Johanna Maria den Heijer, geb. Scheveningen (Holland) 20 maart 1843, † Den Haag (Z.H.) 11 juni 1906, dr. van Joannes en Johanna den Dulk en wed. van Cornelis Bal.
3. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Holland) april 1839, † Den Haag (Holland) 7 dec. 1839.
4. Lena, volgt XIIp.
5. Baatje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) sept. 1844, † Den Haag (Z.H.) 5 maart 1845.

XIIp. Lena Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 mei 1841,696 † Den Haag (Z.H.) 12 juli 1919,697 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1867698 Nicolaas Taal (XIde).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 dec. 1867,699 † Den Haag Scheveningen 3 mei 1868.700
2. Helena Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 6 april 1869,701 † ald. 27 juli 1940,702 tr. Den Haag (Z.H.) 9 juni 1897701 Willem Johannes de Graaf, geb. Den Haag 20 maart 1863.701
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 maart 1871,703 † Den Haag Scheveningen 4 febr. 1901.704
4. Dirkje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 dec. 1874,70516 jan. 1875.706
5. Leenderd, volgt XIIIu.
6. Johannes, volgt XIIIv.
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 20 sept. 1881,707 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1881.708

XIIIu. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1877,709 † Den Haag (Z.H.) 3 sept. 1919,710 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1901711 Jacoba den Heijer (XIIIdb).
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 okt. 1901,712 † Den Haag (Z.H.) 18 nov. 1918.713
2. Jochem Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1904,714 tr. Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1928715 Pieternella Keus, geb. Den Haag (Z.H.) 30 nov. 1904, Nettenboeter,715 dr. van Klaas en Catharina Captein.
3. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1907,716 † Scheveningen (Z.H.) 26 nov. 1988, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 1 dec. 1988,539 tr. Den Haag (Z.H.) 9 april 1930162 Willem den Dulk, geb. Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1906,162 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 dec. 1975,216 begr. Den Haag Alg. Begrpl. Kerkhoflaan 19 dec. 1975.
4. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 okt. 1909,716 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1933717 Joost Roos, geb. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1902, Groentenhandelaar,718 zn. van Arij en Janna Jacomina Walkier.
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1914,716 tr. Den Haag (Z.H.) 10 mei 1939719 Cornelia Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1914, dr. van Leendert Arie en Johanna Christina Martina van der Zwan.

XIIIv. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1879,720 † Den Haag (Z.H.) 13 sept. 1952,721 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902722 Klara den Heijer (XIIIda); tr. 2e Den Haag (Z.H.) 7 mei 1924723 Jacoba Pronk (XIIam,4).
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1904.724
2. Johanna Petronella Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1905,725 † Den Haag (Z.H.) 29 aug. 1906.726
3. Johanna Petronella, volgt XIVx.
4. Jochem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1909, † ald. 30 april 1910.727
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 19 juni 1916.728

XIVx. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1907,729na 1983,730 tr. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1930731 Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 5 april 1908,730 † ald. 3 sept. 1983,730 zn. van Cornelis Martinus en Geertruida Adriana Maria Lubout.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Johannes Martinus Cornelis Poot, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1938, † ald. 3 okt. 2007.

XIn. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 nov. 1817,732 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1893,733 tr. Den Haag Scheveningen 21 aug. 1839734 Johanna Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 25 juni 1817, † ald. 1 sept. 1904, dr. van Cornelis en Jobje Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIq.
2. Jobje Taal (oorspr. Spaans), geb. Den Haag Scheveningen 13 maart 1839,734 † Den Haag Scheveningen 15 dec. 1839.735
3. Jobje, volgt XIIr.
4. Adrianus, volgt XIIs.
5. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1842.
6. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1844,736 † Den Haag Scheveningen 16 sept. 1845.737
7. Wouter Nicolaas, volgt XIIt.
8. Cornelis, volgt XIIu.
9. Leenderd, volgt XIIv.
10. Machiel, volgt XIIw.
11. Cornelis Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 mei 1854,738 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1856.739
12. Johanna Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 maart 1859,740 † Den Haag Scheveningen 22 nov. 1859.741

XIIq. Arie Taal, geb. Scheveningen (Holland) 21 dec. 1837,742 † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1927,743 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1862744 Marijtje Vrolijk, geb. Scheveningen (Holland) 24 aug. 1839, † Den Haag (Z.H.) 26 juni 1862, dr. van Jacob en Leuntje Harteveld; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 6 jan. 1864745 Bregje Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 maart 1840, Dienstbode,746 † Scheveningen (Z.H.) 11 nov. 1871, dr. van Johannes en Arendje Spaans; tr. 3e Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1876747 Bregje den Dulk, geb. Scheveningen (Holland) 31 dec. 1839,748 † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1914,749 dr. van Cornelis Ariesz en Jacoba Leendertse Spaans en wed. van Jacobus Kuiper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 maart 1862,750 † Den Haag Scheveningen 14 aug. 1862.751
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 sept. 1864,752 † Scheveningen (Z.H.) 26 juni 1961, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 29 juni 1961,539 tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 1886753 Johannes den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1857,754 † ald. 17 mei 1949, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan.539
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1866,755 † Den Haag Scheveningen 11 april 1870.756
4. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 febr. 1868,757 zeevisscher,551 † Den Haag (Z.H.) 5 aug. 1936,758 tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1892759 Anna Hus, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 maart 1869,162 † Den Haag (Z.H.) 8 jan. 1958, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 11 jan. 1958,539 dr. van Martinus en Johanna van der Toorn.
5. Anna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 23 maart 1870,760 † Den Haag Scheveningen 15 nov. 1871.761
6. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1871,762 † Den Haag (Z.H.) 1 juli 1962, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1895763 Arie Pieter Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 13 okt. 1870,764 † ald. 28 mei 1940.
Uit het derde huwelijk:
7. Cornelis, volgt XIIIw.

XIIIw. Cornelis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 okt. 1877,765 † Den Haag (Z.H.) 26 maart 1955,766 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1906767 Wilhelmina Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1880, † ald. 18 juli 1963, dr. van Arie en Wilhelmina Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1909.
2. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 april 1913, † ald. 23 febr. 1914.768

XIIr. Jobje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1841,769 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1917,770 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 juli 1864771 Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1839, † vr 20 nov. 1889, zn. van Arie Pietersz en Johanna Kornelisse Keus; tr. 2e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1889165 Leenderd Overduin (XIb,1).
Uit het eerste huwelijk:

XIIIx. Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 okt. 1870,680 † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1961, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894681 Arendje Pronk (XIIIs).

XIIs. Adrianus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1841,772 visscher,551 † Den Haag Scheveningen 30 mei 1882,773 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1868774 Gerritje Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1844,774 † Den Haag (Z.H.) 11 febr. 1929, dr. van Johannes en Arendje Spaans; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 1896775 Jacob Ariesz Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIIIy.
2. Adriana, volgt XIIIz.
3. Johanna, volgt XIIIaa.
4. Elisabeth, volgt XIIIab.
5. Gerritje, volgt XIIIac.

XIIIy. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1869,776 † Op Noordzee gebleven, bij Terschelling 19 okt. 1903,777 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1894778 Wilhelmina Pronk (XIIIbo).
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt XIVy.
2. Wouter, volgt XIVz.
3. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1897,779 Kleermaker,780 † Scheveningen (Z.H.) 27 sept. 1974, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 30 sept. 1974,539 tr. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1939 Maria Korving (XIIIbw,3).
4. Martinus, volgt XIVaa.
5. Emma Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1900,781 tr. Den Haag (Z.H.) 15 okt. 1930782 Arie Westerduin, geb. Den Haag 12 sept. 1903.
6. Jacob Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 maart 1902,783 tr. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1939784 Engeltje Westerduijn, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1904, dr. van Maarten en Trijntje Bruijn.
7. Klara Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 aug. 1903,785 † Den Haag (Z.H.) 13 juli 1904.786

XIVy. Adrianus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 dec. 1894,787 zeeman,788 † Scheveningen (Z.H.) 14 nov. 1977,788 begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 19 nov. 1977,539 tr. Den Haag (Z.H.) 10 okt. 1917789 Immetje de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 okt. 1895,790 † Den Haag (Z.H.) 13 dec. 1964, dr. van Baardhoud en Immetje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1918,16223 dec. 2001,791 begr. Dordrecht (Z.H.) - Algemene Begraafplaats Essenhof.219
2. Dochter.

XIVz. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 maart 1896,792 zeevisscher,789 Schoenmaker,793 † Vermist op zee 1953, tr. Den Haag (Z.H.) 1 febr. 1922780 Maria de Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 22 nov. 1899,794 † Scheveningen (Z.H.) 20 april 1982, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 24 april 1982,539 dr. van Maarten Mos en Pieternella de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 13 sept. 1922.795
2. Zoon.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1930,795 † Den Haag 17 dec. 1935.793
4. Dochter.

XIVaa. Martinus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1899,796 Schoenmaker,780 † Den Haag (Z.H.) 30 jan. 1970, tr. Den Haag (Z.H.) 28 sept. 1927797 Wilhelmina Cornelia Willekus, geb. Zaltbommel (Gld) 24 nov. 1899,541 Dienstbode,797 † Scheveningen (Z.H.) 6 juli 1984, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 10 juli 1984,539 dr. van Jan en Cornelia Willemina Blom.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Den Haag 14 aug. 1928.798
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Dochter.
6. Zoon.

XIIIz. Adriana Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 sept. 1872,799 † Den Haag (Z.H.) 14 juni 1960, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 1894800 Arie den Heijer, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1870, † Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1937, zn. van Arie en Pieternella van Wijngaarden.
Uit dit huwelijk:
Arie den Heijer, geb. Den Haag (Z.H.) 3 juni 1895, tr. Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1921801 Jacoba Taal (XIIcv,5).

XIIIaa. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 jan. 1875,802 † Den Haag (Z.H.) 30 aug. 1953,803 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1897804 Gerrit Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1873, † Den Haag (Z.H.) 17 maart 1901, zn. van Dirk en Leuntje Vrolijk; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 16 maart 1904805 Nicolaas Kuijt, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1874,162 zn. van Nicolaas en Pieternella Dijkhuizen.
Uit het eerste huwelijk:
Dirk Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 jan. 1899.

XIIIab. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 maart 1878,806 † Den Haag (Z.H.) 5 juni 1962, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1900162 Johannes Verbaan, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 juli 1879, † Den Haag (Z.H.) 18 sept. 1953, zn. van Johannes Huibert en Johanna Bronsveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Verbaan, geb. Scheveningen 6 febr. 1901, † ald. 12 april 1901.
2. Johannes Huibert, volgt XIVab.
3. Adriana Geertruida Verbaan, geb. Scheveningen 2 okt. 1904.
4. Wouter, volgt XIVac.
5. Albertus Verbaan, geb. Scheveningen 3 sept. 1908, † ald. 21 sept. 1914.
6. Danil Verbaan, geb. Scheveningen 14 dec. 1910.
7. Jacob Johannes Verbaan, geb. Scheveningen 22 sept. 1912.
8. Elisabeth Verbaan, geb. Scheveningen 9 sept. 1916.
9. Arie Verbaan, geb. Scheveningen 9 dec. 1919.

XIVab. Johannes Huibert Verbaan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1902,807 † Scheveningen (Z.H.) 26 juni 1988, tr. 4 febr. 1923541 Cornelia Taal (XIVaw).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Zoon.

XIVac. Wouter Verbaan, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1906, † IJmuiden (N.H.) 27 okt. 1936, tr. Scheveningen (Z.H.) 19 dec. 1928808 Klara Harteveld (XIVbf).
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XIIIac. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 nov. 1881,781 † Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1929,809 tr. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1904810 Corstiaan Paap, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1880,810 visscher,551 † Den Haag (Z.H.) 9 maart 1952, zn. van Pieter en Dirkje Hoek.
Uit dit huwelijk:
Pieter Corstiaan Paap (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1904.811

XIIt. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 nov. 1845,812 visscher,813 † Op Noordzee gebleven 8 april 1880,814 tr. Den Haag (Z.H.) 13 jan. 1869815 Gerritje Ros, geb. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1848,816 † ald. 3 febr. 1929,816 dr. van Matthijs en Jacoba Keus; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1888817 Jacobus Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas, volgt XIIIad.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 sept. 1871,818 † Den Haag Scheveningen 28 sept. 1871.819
3. Matthijs, volgt XIIIae.
4. Johanna, volgt XIIIaf.
5. Pieter, volgt XIIIag.
6. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 sept. 1878,820 † Den Haag Scheveningen 22 okt. 1880.821
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1880,822 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1963, tr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1905823 Maarten Petiet, geb. Schiedam (Z.H.) 25 mei 1881,823 † Den Haag (Z.H.) sept. 1958.824

XIIIad. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1869,825 zeevisscher,551juni 1898, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1891826 Geurtje Tuit, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1869,162 † Den Haag (Z.H.) 16 april 1933, dr. van Jacob Tuijt en Teunisje Kuijt.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 okt. 1892.827
2. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1894,828 † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1894.829
3. Wouter Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 dec. 1897.830

XIIIae. Matthijs Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 juli 1872,831 † Op Noordzee gebleven sept. 1919,832 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 juni 1894833 Helena de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 febr. 1873,162 † Oldenzaal (Ov) 6 dec. 1945, dr. van Pieter en Lena van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, volgt XIVad.
2. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1899,834 † Scheveningen (Z.H.) 19 nov. 1977, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 24 nov. 1977,539 tr. 5 juli 1922162 Karel Hofland, geb. 5 juli 1895,835 † Scheveningen (Z.H.) 18 dec. 1992, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 22 dec. 1992.539
3. Gerritje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 1907,836 tr. 18 dec. 1929162 Cornelis Tuit, geb. Den Haag (Z.H.) 30 juni 1906.162

XIVad. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 mei 1895,837 zeevisscher,838 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1916838 Margaretha Taal (XIIIdj).
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1917,162 † Horzheim (Dld) 23 febr. 1945, tr. Den Haag (Z.H.) 18 okt. 1939839 Maria Knoester (XIIes,1).
2. Hendrik Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 april 1919,162 † Rijswijk (Z.H.) 25 juni 1984, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 29 juni 1984.539
3. Wouter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 dec. 1921,162 † Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1985, begr. Loosduinen (Z.H.) - Begraafplaats Westduin 17 okt. 1985.539
4. Dochter.
5. Zoon.
6. Zoon.
7. Zoon.

XIIIaf. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 aug. 1874,840 † Utrecht (U) 14 jan. 1963, tr. Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1896455 Arie Korving (XIVh).

XIIIag. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1876,841 † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926,428 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1900842 Dirkje Knoester, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,842 † Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1943, dr. van Jacob en Maria de Niet.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Nicolaas Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 maart 1900,843 † Den Haag (Z.H.) 11 mei 1900.844
2. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1901,845 † Den Haag (Z.H.) 25 dec. 1963, tr. Den Haag (Z.H.) 18 febr. 1925846 Marinus Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1903.
3. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 nov. 1902,847 tr. Rotterdam (Z.H.) 9 juni 1926848 Bertus Holle, geb. Hillegersberg (Z.H.) 11 april 1901.235
4. Arendje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1903,849 † Den Haag (Z.H.) 20 juni 1904.850
5. Wouter Nicolaas Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 maart 1905.851
6. Jacob Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 aug. 1906,852 tr. Den Haag (Z.H.) 17 juni 1931853 Arendje Knoester, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1907,854 † ald. 24 sept. 1966, dr. van Arie en Elisabeth Westerduin.
7. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1907, † Op Noordzee gebleven 9 okt. 1926.
8. Jan Gerrit Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 1910.855
9. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 dec. 1914,855 † ald. 25 jan. 1915.856
10. Dirkje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1915.855
11. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen april 1918, † ald. 30 april 1918.857
12. Arendje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 juli 1919.855

XIIu. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1848,858 visscher,859 † Op Noordzee gebleven 25 okt. 1882,860 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1874861 Neeltje Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 31 maart 1849, † ald. 31 jan. 1875, dr. van Pieter Maartensz en Anna Janse Plugge; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1877862 Maria Pieternella Beekhuizen, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 nov. 1851, † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1896, dr. van Jogchem en Pieternella Dijkhuizen; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 31 mei 1893863 Arie Spaans.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,864 † Voorburg (Z.H.) 22 nov. 1943, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1899865 Arie van Rhijn, geb. Den Haag (Z.H.) 14 febr. 1876,162 † ald. 27 mei 1958.
2. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 febr. 1880,866 † Den Haag Scheveningen 2 mei 1881.867
3. Wouter, volgt XIIIah.

XIIIah. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1882,868 visscher,869 Vishandelaar,870 † Amsterdam (N.H.) 2 april 1952,870 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1906871 Guurtje Plugge, geb. Den Haag Scheveningen 21 sept. 1884,869 † Amsterdam 16 juni 1961, begr. Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats 20 juni 1961.872
Uit dit huwelijk:
1. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1906,873 † Den Haag (Z.H.) 23 nov. 1906.874
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 sept. 1909,869 Vischventer,869 † Amsterdam (N.H.) 1 mei 1976, begr. Amsterdam; de Nieuwe Ooster 6 mei 1976,875 tr. Amsterdam (N.H.) 22 okt. 1962876 Catharina Maria Magdalena Boer, geb. 19 dec. 1907, † 15 juni 1975, begr. Amsterdam - Begraafplaats De Nieuwe Ooster 18 juni 1975.877
3. Arie, volgt XIVae.

XIVae. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1911,878 Vischkoopman,879 tr. Amsterdam (N.H.) 28 mei 1936879 Rigtje Zondervan, geb. Amsterdam (N.H.) 14 okt. 1915.878 [Amsterdam]879
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.

XIIv. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1849,880 visscher,551 † Delft (Z.H.) 27 april 1944,881 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 6 jan. 1875882 Klaartje Franke, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 febr. 1851, † Den Haag (Z.H.) 2 febr. 1881, dr. van Johannes en Elisabeth van der Toorn; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1881883 Johanna Pieternella van der Zwan (XIIIbr).
Uit het eerste huwelijk:
1. Annetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 aug. 1876,884 † Den Haag Scheveningen 22 dec. 1878.885
Uit het tweede huwelijk:
2. Adrianus Cornelis, volgt XIIIai.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 8 okt. 1883.886
4. Maarten, volgt XIIIaj.
5. Nicolaas Wouter, volgt XIIIak.
6. Leenderd, volgt XIIIal.
7. Elisabeth Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 dec. 1892,887 † Den Haag Scheveningen 7 aug. 1896.888
8. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 29 sept. 1894,889 † Den Haag Scheveningen 11 sept. 1896.890
9. Johanna Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1896,891 tr. Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1920541 Johannes Bieber, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juli 1894,541 † ald. 18 maart 1956.
10. Willem Johannes, volgt XIIIam.

XIIIai. Adrianus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 18 aug. 1883,892 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 aug. 1921,893 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1905894 Johanna Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1883,892 † Den Haag (Z.H.) 9 april 1962, dr. van Jacobus en Pieternella Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1906,895 tr. Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1933896 Willem Cornelis Korving (XIIIax,1).
2. Pieternella Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 17 okt. 1907, † Den Haag (Z.H.) 18 nov. 1907.897
3. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 nov. 1908,892 tr. Den Haag (Z.H.) 20 nov. 1935898 Maarten Molenaar, geb. Oegstgeest (Z.H.) omstr. 1908.
4. Elisabeth Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 nov. 1909,892 tr. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1932162 Willem Tuinebreijer, geb. Den Haag 13 aug. 1906.162
5. Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 1910.892

XIIIaj. Maarten Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1885,899 zeevisscher,551 † Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1962, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909900 Arendje Paap (XIIex).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 dec. 1910, † ald. 11 mei 1911.901
2. Adrianus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 juli 1913,902 tr. Den Haag (Z.H.) 1 nov. 1939903 Elisabeth van Duin, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1916, dr. van Adrianus en Johanna Petronell de Moet.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1916,902 tr. Den Haag (Z.H.) 18 okt. 1939904 Hendrika Johanna Beekhuizen, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1921, dr. van Arie en Hendrika Johanna de Jonge.
4. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 okt. 1917.902
5. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1921.902

XIIIak. Nicolaas Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 23 sept. 1888,905 zeevisscher,551 Loopknecht,906 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 okt. 1918,906 tr. Den Haag (Z.H.) 10 mei 1911907 Arendje de Jong, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 maart 1888,908 Dienstbode,551 † Katwijk (Z.H.) 7 juni 1963,16 dr. van Huig en Trijntje Verheij.
Uit dit huwelijk:
Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1912,90826 jan. 1996.16

XIIIal. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 sept. 1891,705 Fabrieksarbeider,909 † Rijswijk (Z.H.) 29 sept. 1936,909 tr. Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1913910 Jeltje van Assen, geb. Leeuwarden (Fr) 11 maart 1886,911 dr. van Johannes en Hendrikje Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 mei 1913.912
2. Johannes Petrus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1914,912 tr. Den Haag (Z.H.) 21 okt. 1936913 Hendrika Wilhelmina van Rijn, geb. Leiden (Z.H.) 1 febr. 1919,162 dr. van N.N. Niet publiek en Hendrika Johanna Bol.
3. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1917,912 tr. Den Haag 14 sept. 1938162 Carel Godtschalk, geb. Leerdam 17 juni 1909.162

XIIIam. Willem Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1899,914 winkelbediende, † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1969, tr. Den Haag (Z.H.) 21 nov. 1923915 Cornelia Johanna Jacoba Smitskam, geb. Dordrecht (Z.H.) 26 dec. 1897,916 dr. van Gerrit en Gijsberdina van Andel.
Uit dit huwelijk:
1. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1924.541
2. Dochter.

XIIw. Machiel Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1852,917 visscher,918 † Den Haag (Z.H.) 1 mei 1939,919 tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1873920 Johanna Overduijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 april 1852,162 † Den Haag (Z.H.) 11 sept. 1923, dr. van Willem en Trijntje Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 febr. 1874,921 † Den Haag (Z.H.) 26 april 1956,922 tr. 6 jan. 1904162 Krijn Oosterbaan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1873,162 † Winterswijk (Gld) 20 juni 1945.
2. Willem, volgt XIIIan.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1877,923 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1878.924
4. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 15 dec. 1879,925 † Den Haag Scheveningen 20 maart 1880.926
5. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880,927 † Den Haag Scheveningen 24 sept. 1880.928
6. Catharina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1881,929 † Den Haag Scheveningen 4 dec. 1893.930
7. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1883,931 † Den Haag Scheveningen 9 okt. 1883.932
8. Adriana Cornelia, volgt XIIIao.
9. Johanna Petronella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 nov. 1888,933 † Den Haag Scheveningen 26 nov. 1890.934
10. Wouter, volgt XIIIap.
11. Johanna Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 mei 1892,935 † Den Haag (Z.H.) 2 mei 1966, tr. 30 dec. 1914162 Hendrik Spaans (XIIbx,1).
12. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 aug. 1894,936vr 28 jan. 1985, tr. Den Haag (Z.H.) 3 juli 1918937 Geertruida Harteveld, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 aug. 1894,938 † Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1985, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 1 febr. 1985,539 dr. van Wouter en Catharina Dijkhuizen.

XIIIan. Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 sept. 1875,939 † Den Haag (Z.H.) 23 dec. 1940,940 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 jan. 1902941 Dirkje de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1878,162 † Den Haag (Z.H.) 21 juli 1955, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 25 juli 1955,539 dr. van Arie en Adriana Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 dec. 1902,942 zeevisscher,943 tr. Den Haag (Z.H.) 16 jan. 1929943 Elisabeth Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 3 nov. 1903,539 † Scheveningen (Z.H.) 21 okt. 1994, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 26 okt. 1994,539 dr. van Cornelis en Alida Pronk.
2. Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 aug. 1904.944
3. Adriana Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 juli 1906,945 tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1931946 Cornelis Taal (XIIIet,1).
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 13 okt. 1909.947
5. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 30 april 1912, † Scheveningen (Z.H.) 16 sept. 1979, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 20 sept. 1979,539 tr. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 1934948 Nicolaas de Jong, geb. Den Haag (Z.H.) 14 febr. 1911,949 zn. van Nicolaas en Wilhelmina van der Toorn.
6. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1913.
7. Arie Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 nov. 1916, Gemeentebode,241 Melkbezorger,950 † Scheveningen (Z.H.) 24 juli 1990, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan,539 tr. Den Haag (Z.H.) 1 nov. 1939950 Guurtje Alida Lagas, geb. Scheveningen (Z.H.) 18 nov. 1913, † ald. 10 nov. 2004,241 dr. van Teunis en Dirkje den Heijer.
8. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 8 aug. 1919.951

XIIIao. Adriana Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1886,952 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 aug. 1910,953 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1910954 Cornelis de Graaf, geb. omstr. 1886.
Uit dit huwelijk:
Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 28 aug. 1910.955

XIIIap. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 nov. 1890,956 † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1957,957 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 24 april 1918689 (echtsch. uitgespr. Den Haag 10 juni 1930)689 Gerritje Visser (XIVw); tr. 2e 16 okt. 1932162 Barbara Wilhelmine Hoffmann, geb. Dusseldorf (Dld) 2 mei 1908,162 † Den Haag (Z.H.) 23 maart 1963.

Xm. Martina Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1775,958 † Den Haag Scheveningen (Holland) 26 juli 1832,959 tr. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1794960 Johannes Simonsz Rog, ged. Scheveningen (Holland) 4 mei 1772,961 † Den Haag (Z.H.) 2 maart 1852.961
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Janse, volgt XIo.
2. Simon Jansz Rog, geb. Scheveningen (Holland) 25 okt. 1798.
3. Adriana Rog, geb. Scheveningen omstr. 1799, tr. Den Haag 19 nov. 1823962 Maarte Roch, geb. Scheveningen omstr. 1801.
4. Johanna Alida Rog | Roch, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 24 jan. 1804,963 † Den Haag (Z.H.) 9 aug. 1849, tr. Den Haag (Holland) 14 sept. 1825964 Klaar Kornelisz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 2 maart 1804, † Scheveningen (Z.H.) 29 juli 1875, zn. van Kornelis Klaarsz en Maria Cornelisse Spaans.
5. Alida Janse Roch, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 12 dec. 1805.
6. Jan Rog, geb. Scheveningen omstr. 1812.965

XIo. Neeltje Janse Rog, geb. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1796, † Den Haag (Z.H.) 8 mei 1862, tr. Scheveningen (Holland) 3 mei 1820966 Minnekus Gijsbertsz de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1792, † Den Haag (Z.H.) 12 maart 1888.
Uit dit huwelijk:
1. Minnekus de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 1819, † Den Haag (Z.H.) 5 juli 1880, tr. Den Haag (Z.H.) 3 april 1872967 Cornelia de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 20 sept. 1823, † Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1907, wed. van Sier Teunis Bronsvelt.
2. Martijntje de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1821, † Den Haag (Z.H.) 16 april 1895, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1868968 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1830, visscher,551 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1915, wedr. van Neeltje de Ruiter (XIIx).
3. Neeltje, volgt XIIx.

XIIx. Neeltje de Ruiter, geb. Scheveningen (Holland) 6 okt. 1830, † Den Haag (Z.H.) 4 aug. 1866, tr. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1853969 Johannes Jacobus Kleijn, geb. Scheveningen (Holland) 11 okt. 1830, visscher,551 † Den Haag (Z.H.) 4 mei 1915; hij hertr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1868968 Martijntje de Ruiter (XIo,2).
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt XIIIaq.
2. Neeltje, volgt XIIIar.
3. Joost Kleijn, geb. omstr. 1858.
4. Johannes Josephus, volgt XIIIas.

XIIIaq. Trijntje Kleijn, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 juli 1855,970 † Den Haag (Z.H.) 31 okt. 1928, tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1876971 Jacob Machiel Taal (XIIcn).
Uit dit huwelijk:
1. Belia, volgt XIVaf.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 juli 1878,972 † Scheveningen (Z.H.) 25 mei 1954,973 begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan,539 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1899974 Krijn Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1874,974 † Scheveningen (Z.H.) 24 okt. 1956, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan.539
3. Jansje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 maart 1880,772 tr. Den Haag (Z.H.) 18 jan. 1905451 Teunis Roos (XIVg,1).
4. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1882,975 † Den Haag Scheveningen 12 jan. 1883.976
5. Jacoba Johanna, volgt XIVag.
6. Trijntje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1883,977 † Den Haag (Z.H.) 15 maart 1968, tr. Den Haag (Z.H.) 1 april 1908978 Albert Schaap, geb. Scheveningen (Z.H.) 1869,979 visscher,980 † Den Haag (Z.H.) 22 febr. 1942, zn. van Simon en Martina Bruijn en wedr. van Belia Pieternella Taal (XIIck,1).
7. Job, volgt XIVah.
8. Johannes Jacobus, volgt XIVai.
9. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1891,981 † Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1966, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 22 sept. 1966,539 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1913982 Arie Klein, geb. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1887, † Scheveningen (Z.H.) 26 nov. 1970, begr. Den Haag (Z.H.) 30 nov. 1970,539 zn. van Johannes Frederik en Maria Johanna Roch.
10. Job Pieter, volgt XIVaj.

XIVaf. Belia Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1876,983 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1947,984 tr. Den Haag (Z.H.) 24 mei 1899985 Johannes Bal, geb. omstr. 1878, † Den Haag (Z.H.) 27 nov. 1954.986
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1899.987
2. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 febr. 1901,988 † ald. 22 juni 1902.989
3. Johannes Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1902.990
4. Job Machiel Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1903.991
5. Catharina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1905.992
6. Johannes Jacobus Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 febr. 1909.993

XIVag. Jacoba Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1883,994 † Den Haag (Z.H.) 17 aug. 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1908452 Jacobus Roos (XVc).

XIVah. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 maart 1886,843 tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 1913995 Maria Vink, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 febr. 1891, dr. van Wouter en Maria Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Taal, geb. Den Haag 9 febr. 1916,162 tr. Den Haag 22 sept. 1937162 Gerrit Hartevelt, geb. Den Haag 7 dec. 1915,162 zn. van Gerrit.
2. Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 juni 1917.541
3. Adriana Maria Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1929, † ald. 28 juli 1942.996

XIVai. Johannes Jacobus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 juni 1889,997 † ald. 17 okt. 1979, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 22 okt. 1979,539 tr. Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1909998 Wilhelmina Cornelia Bruijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1888,999 † Den Haag (Z.H.) 24 april 1967, dr. van Teunis en Maria de Niet.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Cornelia Taal (Oorspr. de Bruijn), geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 1909,998 tr. 4 maart 1931999 Maarten Dirk Harteveld, geb. 9 sept. 1908.162
2. Job Machiel Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1911,999 † Op Noordzee gebleven 27 maart 1945,1000 tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 19331001 Willemina Bal, geb. Den Haag (Z.H.) 23 okt. 1911,162 dr. van Michiel en Maartje Jongejan.
3. Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 25 aug. 1913,999 † ald. 30 jan. 1915.1002
4. Maria Taal, geb. Den Haag 28 sept. 1915.999
5. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 1918.999
6. Teunis Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 1 dec. 1920,999 † Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1990, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 3 dec. 1990.539
7. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 okt. 1922,999 † Op Noordzee gebleven na 19 maart 1945.1003
8. Catharina Taal, geb. Den Haag 13 nov. 1924.999
9. Benjamin Taal, geb. Den Haag 28 april 1927,999 † ald. 26 febr. 1929.1004
10. Dochter.

XIVaj. Job Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1896,1005 zeevisscher,1006 † Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1970,1007 tr. Den Haag (Z.H.) 19 okt. 19211006 Anna de Vreugd, geb. Den Haag (Z.H.) 16 juli 1900,162 † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1965, dr. van Willem en Maria van der Toorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Machiela Taal, geb. Den Haag 26 dec. 1922.162
2. Willemina Maria Taal, geb. Den Haag 11 maart 1924.162
3. Dochter.

XIIIar. Neeltje Kleijn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 juli 1855,1008 † Den Haag (Z.H.) 2 okt. 1935, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 18801009 Job Taal (XIIIep).
Uit dit huwelijk:
1. Job, volgt XIVak.
2. Neeltje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 sept. 1883,1010 † Leiden (Z.H.) 4 maart 1972, tr. Schiedam (Z.H.) 27 april 19051011 Jan Coenraad Landzaad, geb. Schiedam (Z.H.), † Delft (Z.H.) 31 maart 1945.
3. Keetje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 dec. 1885,1012 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 juli 1921,1013 tr. 1e Dirk Landzaat, † vr 1920;162 tr. 2e 7 jan. 1920162 Ruurd van Veen, geb. Meppel (Dr) 9 jan. 1877.162
4. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1889,1014 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1890.1015
5. Johanna Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 aug. 1891,1016 † Den Haag (Z.H.) 12 okt. 1931,1017 tr. Den Haag (Z.H.) 26 april 19111018 Gerardus Gijsbertus van der Louw, geb. Utrecht (U) 4 juni 1887.1019
6. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 sept. 1894,1020 † Den Haag Scheveningen 16 nov. 1894.1021
7. Jobje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 aug. 1896,1022 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1897.1023
8. Jacobus Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 febr. 1899,1024 † Op Noordzee overleden 8 juli 1910.1025

XIVak. Job Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1881,1026 visscher,551 † Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1969,1027 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 19021028 Dirkje Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 maart 1879, † Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1957, dr. van Klaar en Maria Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 juli 1903,1029 † Den Haag (Z.H.) 21 maart 1909.1030
2. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 20 juli 1905,1031 tr. Den Haag (Z.H.) 20 sept. 19261032 Pieter Guit, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1901,162 † Scheveningen (Z.H.) 19 nov. 1961, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 21 nov. 1961,539 zn. van Jacob en Johanna Plugge.
3. Johanna Jacoba Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1906,1033 † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 2000, tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 19271034 Leenderd van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 5 okt. 1902,541 zn. van Leenderd en Neeltje den Dulk.
4. Klaar / Klaas, volgt XVf.
5. Job Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 dec. 1909, † Poggenpohl (Dld) 11 mei 1945, begr. Loenen (Gld) - Ereveld Groenendaalseweg.219
6. Johannes Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 dec. 1911.
7. Neeltje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 sept. 1913,541 tr. 15 juli 1936541 Johan Buchly, geb. Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1911.541
8. Dirk Jacobus Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1914, tr. Den Haag (Z.H.) 8 febr. 19391035 Adriana Korving (XIIIcm,1).
9. Johannes Taal, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 20 maart 19401036 Adriana Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1919, dr. van Leendert en Diewertje Franke.

XVf. Klaar / Klaas Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1908,162 † Op Noordzee gebleven 20 okt. 1945, tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 19321037 Johanna Hofland, geb. Den Haag (Z.H.) 26 sept. 1905,162 † ald. 22 okt. 1968, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 26 okt. 1968, dr. van Cornelis Minnekus en Martijntje den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIIas. Johannes Josephus Klyn / Klijn, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1859, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 febr. 18821038 Johanna Taal (XIbp).
Uit dit huwelijk:
Arie Klyn / Klijn, geb. Den Haag omstr. 1897,1039 † Velsen 13 mei 1941.1039

Xn. Arendje Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 aug. 1777,1040 † Den Haag Scheveningen (Holland) 27 juli 1832,1041 tr. Scheveningen (Holland) 17 maart 17991042 Philippus | Gerrit Spaans, ged. Scheveningen (Holland) 3 okt. 1773,1043 † Den Haag Scheveningen 21 okt. 1862.1044
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Spaans, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 13 sept. 1799.
2. Wouter Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 19 aug. 1802.
3. Willemina Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 8 mei 1807.
4. Cornelia, volgt XIp.
5. Kornelis Spaans, geb. Den Haag Scheveningen 3 maart 1818.1045

XIp. Cornelia Spaans, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) omstr. 1813, † Den Haag (Z.H.) 24 maart 1861,1046 tr. Den Haag (Holland) 21 aug. 18391047 Pieter Taale (XIbk).
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 okt. 1841,1048 † Den Haag Scheveningen 8 okt. 1861.1049
2. Johanna Taale, geb. Scheveningen (Holland) 18 juli 1843, † Den Haag (Z.H.) 23 juni 1866,1050 tr. Den Haag (Z.H.) 2 aug. 18651051 Minnekus Baak, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 febr. 1844, † Den Haag (Z.H.) 22 juli 1928, zn. van Maarten en Krijntje Dijkhuizen.
3. Gerrit Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 april 1845,1052 Mandenmaker,1053 † Den Haag (Z.H.) 31 jan. 1922,1054 tr. Den Haag (Z.H.) 15 april 18681046 Catharina Raats, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1847, † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1922, dr. van Johannes Adrianus en Dina Susanna Bijleveldt.
4. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 maart 1847,1055 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1850.1056
5. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 maart 1849,1057 † Den Haag Scheveningen 30 sept. 1849.1058
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 25 juli 1850.
7. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1854,1059 † Den Haag Scheveningen 3 juli 1854.1060
8. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 7 dec. 1856,1061 † ’s-Gravenzande (Z.H.) 22 febr. 1880.

Xo. Cornelis Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 april 1780,1062 visscher,651 † Den Haag Scheveningen (Holland) 4 febr. 1815,1063 tr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 16 maart 18061064 Johanna Johannisse Overduijn, ged. Scheveningen (Holland) 13 dec. 1778,649 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 28 okt. 1812.649
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Cornelisz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 okt. 1806,649 † Op Noordzee gebleven 5 maart 1828.428
2. Maria Cornelisse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 16 mei 1808,649 † Den Haag Scheveningen (Holland) 2 nov. 1825.1065
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 26 jan. 1813,732 † ald. 24 juli 1813.651

Xp. Dirkje Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 18 aug. 1782,1066 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1850,1067 tr. Scheveningen (Dep. Holland) 26 mei 18051068 Aalbert Hendrikse Verhey, ged. Scheveningen 13 okt. 1782,1069 † Op zee 5 maart 1828.1069
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Aalbertse, volgt XIq.
2. Cornelia Aalbertse, volgt XIr.
3. Wouter, volgt XIs.
4. Cornelis, volgt XIt.

XIq. Neeltje Aalbertse Verheij, ged. Scheveningen (Dep. Maasland) 6 nov. 1808,1070 † Den Haag (Z.H.) 1 jan. 1893, tr. Den Haag (Holland) 24 febr. 18301071 Willem Maartensz Korving, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 17 jan. 1806, visscher,1072 † Den Haag (Z.H.) 9 okt. 1877, zn. van Maarte Willemsz en Maria Korvingse van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten, volgt XIIy.
2. Adriana Korving, geb. Scheveningen (Holland) jan. 1832, † Den Haag (Holland) 28 juli 1833.
3. Albert, volgt XIIz.
4. Arie Korving, geb. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1838.
5. Willem, volgt XIIaa.
6. Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1849.
7. Cornelis Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) nov. 1845, † Den Haag (Z.H.) 17 jan. 1846.
8. Willem Cornelis, volgt XIIab.

XIIy. Maarten Korving, geb. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1830,16 † Den Haag (Z.H.) 19 juli 1903, tr. Den Haag (Z.H.) 26 mei 18521073 Maria Schoor, geb. Scheveningen (Holland) 16 juli 1830, † Den Haag (Z.H.) 31 jan. 1882, dr. van Johannes Willemsz en Klaazina Gijsbertse de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt XIIIat.
2. Maarten, volgt XIIIau.

XIIIat. Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 jan. 1856,1074 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18791075 Neeltje de Niet, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1868, † Den Haag (Z.H.) 12 aug. 1954, dr. van Benjamin en Martijntje van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIVal.
2. Johanna Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 17 aug. 1884.1074
3. Dirk Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 sept. 1886, tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 1909672 Cornelia Pronk (XIIIr,1).
4. Maarten Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 11 febr. 1891.1074

XIVal. Neeltje Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 12 okt. 1882, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 19051076 Arie Visser, geb. Den Haag (Z.H.) 1 jan. 1882.
Uit dit huwelijk:
Dirk Visser, geb. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 1909, tr. Den Haag (Z.H.) 18 okt. 19271077 Barendina Taal (XIIIhk,3).

XIIIau. Maarten Korving, geb. omstr. 1859, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18821078 Jacoba Pronk, geb. omstr. 1860, dr. van Willem Kornelisz en Leuntje Krul.
Uit dit huwelijk:

XIVam. Clasina Korving, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 jan. 1898,541 tr. Den Haag (Z.H.) 31 jan. 19231079 Zier Teunis Taal (XIIIen).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 nov. 1923.541
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.

XIIz. Albert Korving, geb. Scheveningen (Holland) 18 nov. 1834,1080 † Den Haag (Z.H.) 13 jan. 1908,1080 tr. Den Haag (Z.H.) 14 mei 18561038 Johanna Maria Taal (XIee).
Uit dit huwelijk:
Neeltje Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 1865,1081 tr. Den Haag (Z.H.) 29 dec. 18881082 Jacobus Martinus Mos, geb. Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1866.1082

XIIaa. Willem Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1841, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 21 dec. 18641083 Pieternella van Leeuwen, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1845, † Den Haag (Z.H.) 16 maart 1876, dr. van Johannes en Geertje Ketting; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 23 jan. 18781084 Dirkje Roos, geb. omstr. 1841.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIIIav.
2. Hendrik, volgt XIIIaw.
Uit het tweede huwelijk:
3. Willem Cornelis Korving, geb. omstr. 1880, † Den Haag (Z.H.) 11 okt. 1957.

XIIIav. Neeltje Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1865, † Den Haag (Z.H.) 6 juli 1908, tr. Den Haag (Z.H.) 13 aug. 18841085 Willem Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1864, † Den Haag (Z.H.) 2 jan. 1932.
Uit dit huwelijk:

XIVan. Petronella Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1885, † Den Haag (Z.H.) 6 okt. 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 31 aug. 19101086 Dirk Taal (XIIIem).
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieter Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 24 juni 1911.
2. Dirk Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 22 juli 1913.
3. Wouter Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1915, † ald. 1 febr. 1917.1087

XIIIaw. Hendrik Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1867,1074 † ald. 19 mei 1941, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18891088 Kniertje Jol, geb. Den Haag (Z.H.) 1 april 1868,1074 † ald. 23 jan. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 24 nov. 1890.1074
2. Petronella Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 5 febr. 1893.1074
3. Jacob, volgt XIVao.
4. Arie Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 23 juni 1901,1074 † Noordzee 17 juli 1918.
5. Hendrik Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 aug. 1903, † ald. 16 okt. 1908.

XIVao. Jacob Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 27 aug. 1895,1074 tr. Den Haag (Z.H.) 26 sept. 19171089 Antonia Baak, geb. 23 maart 1895, † 18 maart 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Hendrik Korving, geb. 3 juni 1919,539 † Scheveningen (Z.H.) 12 mei 2001, begr. Den Haag (Z.H.) 16 mei 2001,539 tr. Den Haag (Z.H.) 20 juni 19461090 Elisabeth Taal (XIIIcx,3).
2. Petronella Johanna Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 9 sept. 1920.1074
3. Zoon.

XIIab. Willem Cornelis Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1847, tr. Den Haag (Z.H.) 22 april 18681091 Geertruida Jacoba Knoester, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846.
Uit dit huwelijk:

XIIIax. Willem Hendrik Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1871, † Den Haag (Z.H.) 27 mei 1962, tr. Den Haag (Z.H.) 13 juni 19001092 Maria Roeleveld, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1876.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Cornelis Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 3 mei 1905,162 Stuurman ter koopvaardij,1093 tr. Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1933896 Johanna Pieternella Taal (XIIIai,1).
2. Arie Korving, geb. omstr. 1907.

XIr. Cornelia Aalbertse Verheij, geb. Scheveningen (Holland) 6 juli 1818,16 † Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1900, tr. Den Haag (Holland) 13 sept. 18371094 Maarten Simonsz Korving, geb. Scheveningen (Holland) 28 aug. 1819, † Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1870, zn. van Simon Benjaminsz en Diewertje Ariese den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1849, † Noordzee, kust bij Helder 14 nov. 1878, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18731095 Dirkje de Niet (XIau,4).
2. Dirkje Korving, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 mei 1851,162 tr. Den Haag (Z.H.) 6 aug. 18731096 Pieter Taal (XIaw,8).

XIs. Wouter Verheij, geb. Scheveningen (Holland) 14 jan. 1824, † Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1901, tr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 18431097 Leuntje Mos, geb. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1823, † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1910.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 15 aug. 1849, † ald. 2 jan. 1887, tr. Den Haag (Z.H.) 22 juni 18701098 Maarten van der Zwan (XIIaq,1).
2. Dirkje, volgt XIIac.
3. Hendrik, volgt XIIad.

XIIac. Dirkje Verheij, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1857, † 2 jan. 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18791099 Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1856, † ald. 26 april 1903, zn. van Johannes en Johanna Westerduin.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 juli 1879, tr. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 19011100 Johanna Elisabeth van Leeuwen, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1879, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, † Den Haag (Z.H.) 30 nov. 1948, tr. Den Haag (Z.H.) 22 juli 19031101 Jobje Roeleveld, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Leenderd Martinus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1883, tr. Den Haag (Z.H.) 5 aug. 19031102 Maatje Elisabeth van Haver, geb. Wissenkerke (Z) 29 maart 1879, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1884, tr. Den Haag (Z.H.) 6 febr. 19071103 Albert Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1884, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Maarten, volgt XIIIay.
6. Hendrik Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 sept. 1887, tr. Den Haag (Z.H.) 16 nov. 1910 Dirkje de Jong, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1888, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1888, † ald. 21 sept. 1890.
8. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 febr. 1891, tr. Den Haag (Z.H.) 7 okt. 19141104 Maatje Elizabeth Sorber, geb. Ooltgensplaat (Z.H.) 22 febr. 1891, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
9. Albert Hendrik Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1893, tr. Den Haag (Z.H.) 21 jan. 19141105 Eeggeltje Egges Maartense, geb. Leiderdorp (Z.H.) 26 april 1894, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
10. Plona Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 16 okt. 1893.
11. Jacobus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1899, tr. Den Haag (Z.H.) 9 maart 19211106 Antje Tollenaar, geb. Rhenen omstr. 1898, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

XIIIay. Maarten Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1884, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1952,1107 tr. Den Haag (Z.H.) 14 dec. 19101108 Adriana Taal (XIIIgt).
Uit dit huwelijk:
Minnekus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1915, † ald. 5 sept. 1937.

XIIad. Hendrik Verheij, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 mei 1862,1109 zeevisscher,1110 † Den Haag (Z.H.) 9 april 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18901111 Cornelia Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 okt. 1866,1109 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1937,537 dr. van Dirk en Trijntje Korving.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia, volgt XIIIaz.
2. Dirk Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 12 aug. 1894,1109 zeevisscher.1110

XIIIaz. Apolonia Verheij, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 dec. 1890,162 † Den Haag (Z.H.) 20 nov. 1960, tr. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 19201110 Arie Taal (XIIIel).
Uit dit huwelijk:
1. Maarten Marie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1920,162 † ald. 7 febr. 1922.1112
2. Maarten Marie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 20 mei 1922,162 † Delft (Z.H.) 4 maart 2017.216
3. Dochter.

XIt. Cornelis Verheij, geb. Den Haag Scheveningen 1827, † Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1866,1113 tr. Den Haag (Z.H.) 21 juli 18471114 Maria Taal (XIcc).
Uit dit huwelijk:

XIIae. Cornelia Verheij, geb. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1849,1115 tr. Den Haag (Z.H.) 6 juli 18701116 Willem Rog.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Rog, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1873, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18961117 Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1873, † Den Haag (Z.H.) 30 juni 1963, zn. van Krijn en Neeltje Schoor.

IXg. Tryntje Kornelisse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 3 jan. 1745,1118 begr. ald. 29 maart 1796,1119 tr. Scheveningen (Holland) 23 juni 17711120 Arie Pietersz van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 22 okt. 1741,1119 begr. ald. 8 april 1796.1119
Uit dit huwelijk:
1. Magdeleentje Ariese van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1773.1121
2. Magdeleentje, volgt Xq.
3. Kornelis Ariesz van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 29 april 1781.1122
4. Arentje Ariese van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 22 mei 1785.1123

Xq. Magdeleentje van der Zwan, geb. Scheveningen omstr. 1780, † Den Haag Scheveningen 14 april 1825,1124 tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 15 maart 18011119 Minnekus Leendertsz Taal (IXax).
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Minnecusz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 26 april 1801, † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 5 nov. 1813.
2. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 16 jan. 1803,649 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Holland) 17 mei 1805.
3. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 11 juli 1804,649 begr. ald. 13 sept. 1805.
4. Kornelis Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 febr. 1807,649 begr. Den Haag Scheveningen (Dep. Maasland) 28 juli 1807.
5. Ari Minnekusz, volgt XIu.
6. Nicolaas Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,651 † ald. 2 jan. 1813.651
7. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 mei 1812,1125vr 1818.
8. Leenderd, volgt XIv.
9. Klaar, volgt XIw.

XIu. Ari Minnekusz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 30 jan. 1809,649 visscher,1126 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 sept. 1900,1127 tr. 1e Den Haag (Holland) 26 nov. 18341128 Willemina Klaasse Zoutenbier, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 20 juni 1802, ged. Scheveningen (Dep. Holland) 27 juni 1802,1129 † Den Haag (Z.H.) 11 nov. 1875, dr. van Nicolaas Evertsz en Geertruid Willemse Batenburg; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 8 aug. 18771130 Adriana Keus, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1821, † Den Haag (Z.H.) 21 nov. 1902, dr. van Jacob en Maria den Heijer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Minnekus, volgt XIIaf.
2. Geertje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 jan. 1838,1131 † Den Haag Scheveningen 26 okt. 1838.1132
3. Lena Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1840,1133 † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1913,1134 tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 18631135 Arie Bron, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1839, Vischdraager,1136 † Den Haag (Z.H.) 24 maart 1910, zn. van Gerrit en Adriana Ariese Baak.
4. Nicolaas Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1840,1137 † Den Haag (Z.H.) 23 mei 1845.

XIIaf. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juni 1835,1138 † Den Haag Scheveningen 28 jan. 1890,1139 tr. Den Haag Scheveningen 12 juni 18611140 Gerritje de Bruin, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1836,1140 dr. van Jacob en Arendje Knoester.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt XIIIba.
2. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 2 nov. 1864,1141 † ald. 10 jan. 1865.1142
3. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 jan. 1866,1143 † Den Haag Scheveningen 13 mei 1887.1144
4. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 okt. 1869,1145 † Den Haag Scheveningen 22 jan. 1871.1146
5. Arendje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1872,1147 † Den Haag Scheveningen 1 maart 1893.1148
6. Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,1149 † Den Haag Scheveningen 2 juli 1875.1150
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 maart 1875,1151 † Den Haag Scheveningen 5 juli 1875.1152

XIIIba. Jacobus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1862,1153 Metselaar,607 † Den Haag (Z.H.) 25 juli 1930,1154 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1884595 Jansje Muijselaar (XIIIp).

XIv. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Holland) 21 april 1814,732 † Den Haag (Z.H.) 31 juli 1849,1155 tr. Den Haag (Z.H.) 7 juni 18371156 Kornelia van der Toorn, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 22 aug. 1810, † Den Haag (Z.H.) 11 febr. 1871,1157 dr. van Dirk Kornelisse en Johanna Pieterse van Dam; zij hertr. Den Haag (Z.H.) 27 nov. 18501158 Arend Grootvelt (alias Overzeil).
Uit dit huwelijk:
1. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 dec. 1837,1159 † Den Haag Scheveningen 13 maart 1838.1160
2. Dirk Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 jan. 1839,1161 † Den Haag Scheveningen 3 aug. 1849.1162
3. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 jan. 1841,1163 † Den Haag Scheveningen 2 aug. 1849.1164
4. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 21 mei 1843,545 † Den Haag Scheveningen 1 aug. 1849.1165
5. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juli 1846,1166 † Den Haag Scheveningen 9 juli 1846.1167
6. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 10 aug. 1847,1168 † Den Haag Scheveningen 27 juli 1849.1169
7. Helena, volgt XIIag.

XIIag. Helena Taal, geb. Scheveningen (Holland) 11 juni 1849,1170 † Den Haag (Z.H.) 27 maart 1937,1171 tr. Den Haag (Z.H.) 17 jan. 18721172 Teunis Grootveld, geb. Scheveningen (Holland) 19 juli 1847, † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1918, zn. van Maarte Maartesz Grootvelt en Teuntje Teunisse Tuit.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Grootveld, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1877,1173 tr. Rotterdam (Z.H.) 25 mei 19321174 Henderikus Kroon, geb. Nieuwe Pekela (Gr.) omstr. 1886.
2. Maarten Grootveld, geb. Den Haag 7 nov. 1877.1175

XIw. Klaar Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 april 1819,1176 † Den Haag Scheveningen 27 dec. 1912,1177 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18481178 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)1178 Klaartje Pronk (XIag).
Uit dit huwelijk:
1. Mink Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1848,1179 † Den Haag Scheveningen 22 mei 1851.1180
2. Minnekus, volgt XIIah.
3. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 dec. 1856,1181 † Den Haag 18 april 1943,1182 tr. Nicolaas Fehling, geb. omstr. 1856, Metselaar.551
4. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 mei 1859,1183 † Den Haag Scheveningen 30 april 1860.1184
5. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 22 dec. 1861,1185 † Den Haag (Z.H.) 14 mei 1955,1186 tr. Den Haag (Z.H.) 21 mei 18841187 Floor Henk Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 26 juli 1862,1188 † ald. 13 april 1954.

XIIah. Minnekus Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 jan. 1854,1189 Agent van politie,551 † Apeldoorn (Gld) 29 maart 1942, begr. Apeldoorn Begraafplaats Heidehof - grafnummer 03/64, tr. 1e Hillegom (Z.H.) 26 juni 18731190 Alida Oexemann, geb. Hillegom (Z.H.) 25 dec. 1852, † Scheveningen (Z.H.) 2 febr. 1911,1191 dr. van Christian Friedrich en Maria Agnes Knippenberg; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 19 juli 19111192 Catarina Veenstra, geb. Ooststellingwerf - Appelscha (Frl) 8 febr. 1863,162 † Wassenaar (Z.H.) 6 dec. 1952, dr. van Atze Sakes en N.N. Roelofs de Haan.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1873, † Den Haag Scheveningen 23 nov. 1873.1193
2. Johannes Frederik Willem, volgt XIIIbb.
3. Clara Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen jan. 1877, † ald. 21 sept. 1877.1194
4. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 jan. 1878,1195 † Den Haag (Z.H.) 3 febr. 1967, tr. Den Haag (Z.H.) 23 febr. 18981196 Jacobus Engel Brand, geb. Den Haag (Z.H.) 23 dec. 1876, † ald. 25 okt. 1965.
5. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 3 april 1879,1197 † Den Haag Scheveningen 6 juli 1879.1198
6. Johannes Cornelis, volgt XIIIbc.
7. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 1 okt. 1881.1199
8. Leenderd, volgt XIIIbd.
9. Maria Agnes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 18 febr. 1884,1200 † Loosduinen 4 jan. 1916.1201
10. Dina Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 dec. 1885,1202 † Den Haag 4 maart 1945.1203
11. Hendrik, volgt XIIIbe.
12. Bastiaan Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 febr. 1888,1204 † Rotterdam (Z.H.) 15 dec. 1955, tr. Rotterdam (Z.H.) 3 nov. 19201205 Maria Margaretha Christina Luf, geb. Rotterdam (Z.H.) 11 sept. 1896, dr. van Jacobus Johannes en Christina Maria Anna Wennekes.
13. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 juni 1889,1206 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1889.1207
14. Christiaan Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1890,1208 † Den Haag Scheveningen 7 jan. 1891.1209
15. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 april 1892,1210 tr. Den Haag (Z.H.) 16 dec. 19141211 Nicolaas Johannes Kruijskamp, geb. Den Haag (Z.H.) 28 okt. 1887.1212
16. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 13 juli 1893,1213 † Den Haag Scheveningen 24 dec. 1893.1214
17. Frederik, volgt XIIIbf.

XIIIbb. Johannes Frederik Willem Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 19 okt. 1874,1215 koetsier,551 Autowasser,1216 † Den Haag (Z.H.) 8 maart 1931,1216 tr. Den Haag (Z.H.) 3 nov. 18971217 Femmigje van Urk, geb. Meppel (Dr) 26 dec. 1870,1218 † Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1949, dr. van Arent en Jacoba Boeling.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Frederika Wilhelmina Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 april 1898,1219 † Stafford (Eng) 18 nov. 1938,162 tr. 26 juni 1918162 Arthur William Fields.
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 juni 1899,1220 † Den Haag Scheveningen 29 juli 1899.1221
3. Arend Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 22 sept. 1900.1222
4. Maria Agnes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 16 jan. 1904,1223 tr. Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1925162 Cornelis Johannes Smith, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1905.162
5. Dina Efemia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 aug. 1905,1224 tr. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 19291225 (echtsch. ingeschr. ald. 7 juli 1934)1226 August Francois IJdo, geb. Den Haag (Z.H.) 20 jan. 1909.
6. Alida, volgt XIVap.
7. Henriette Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 27 maart 1909,1227 tr. Den Haag (Z.H.) 19 aug. 19361228 Gerard Marie Joseph Koopman, geb. Den Haag (Z.H.) 27 mei 1910.
8. Catharina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1911,1218 tr. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1938162 David Kropff, geb. Den Haag (Z.H.) 19 jan. 1913.162
9. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1912.1218

XIVap. Alida Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 febr. 1907,1218 † ald. 6 juni 1961, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 20 okt. 19261229 (echtsch. uitgespr. ald. 2 juni 1931)1230 Hendrik de Zoete, geb. Den Haag (Z.H.) 18 aug. 1905;162 tr. 2e Den Haag (Z.H.) 6 juli 19321231 (echtsch. uitgespr. ald. 2 jan. 1940)1232 Frederik Willem Hulsbergen, geb. Den Haag (Z.H.) 8 sept. 1897, † ald. 16 nov. 1965; tr. 3e na 30 okt. 1945 Adrianus Cornelis de Koning.
Uit het eerste huwelijk:
Zoon.

XIIIbc. Johannes Cornelis Taal, geb. De Lier (Z.H.) 21 juli 1880, Melkslijter, † Den Haag (Z.H.) 4 jan. 1964, tr. 1e Rheden (Gld) 5 okt. 19011233 Alberdina Hendrika van Engeland, geb. Laag Soeren (Gld) 23 aug. 1880,1234 † Rijswijk (Z.H.) 29 jan. 1934,1235 dr. van Peter en Aleida van der Velde; tr. 2e Apeldoorn (Gld) 16 juli 19361236 Jacoba van der Wel, geb. Deventer (Ov) 11 maart 1884.
Uit het eerste huwelijk:
1. Peter Taal, geb. Laag Soeren (Gld) 16 dec. 1901, † ald. 17 april 1904.
2. Johannes Cornelis Taal, geb. Rheden (Gld) 11 juli 1903.
3. Petronella Aleida Taal, geb. Winterswijk (Gld) 12 okt. 1904.
4. Aleida Alberdina Taal, geb. Aalten - De Heurne (Gld) 19 april 1907.
5. Alberdina Hendrika Taal, geb. Rheden Laag - Soeren (Gld) 4 dec. 1908, † Amsterdam (N.H.) maart 1960, tr. Bandoeng (N.I.) 6 juli 19331234 (echtsch. ingeschr. ald. 7 juni 1948)1234 Dirk Maxmiliaan Rabe, geb. Wlingi (N.I.) 10 jan. 1897.
6. Elisabeth Taal, geb. Malang (Ned. Ind.) 5 dec. 1916,162 tr. Rijswijk (Z.H.) 28 aug. 19351237 Antony Johan Veldhoen, geb. Elburg 23 nov. 1887.162
7. Johanna Frederika Taal, geb. Batavia (N.O.I.) 11 maart 1922.1238

XIIIbd. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 jan. 1883,1239 † Rotterdam (Z.H.) 31 okt. 1922,1240 tr. Rotterdam (Z.H.) 17 april 19121241 Hendrika Cornelia Schols, geb. Rotterdam (Z.H.) 12 nov. 1892, † ald. 6 dec. 1961.
Uit dit huwelijk:
1. William Hendrikus Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 14 maart 1912,124220 sept. 1988, begr. Rotterdam (Z.H.) - Zuiderbegraafplaats.219
2. Theodora Alida Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 febr. 1913,1243 † Rotterdam (Z.H.) 1 sept. 1978, gecrem. Rotterdam (Z.H.) - Crematorium Rotterdam zuid 6 sept. 1978,1244 tr. Rotterdam (Z.H.) 7 okt. 19311245 Cornelis Johannes Heijkoop, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 sept. 1906,235 zn. van Jan en Janna Adriana Rietveld.
3. Theodorus Leonardus Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 27 jan. 1914, † Rotterdam (Z.H.) 7 juni 1915.1246
4. Leenderd Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 24 april 1915, † ald. 23 nov. 1999, begr. Rotterdam - Zuiderbegraafplaats,1247 tr. Rotterdam (Z.H.) 14 sept. 19391248 (echtsch. ingeschr. ald. 21 nov. 1950)1248 Cornelia Rorijs, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1920.
5. Hendrika Cornelia Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 20 juli 1916, † Rotterdam (Z.H.) 4 aug. 1916.1249
6. Hendrika Cornelia Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 7 aug. 1917,235 tr. IJsselmonde (Z.H.) 25 sept. 1936235 Henri Dekker, geb. Rotterdam (Z.H.) 3 april 1916.235
7. Theodorus Leonardus Taal, geb. mei 1920, † Rotterdam (Z.H.) 1 jan. 1921.1250
8. Theodorus Leonardus Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) 19 aug. 1921, † ald. 20 nov. 1976, tr. 1e Rotterdam (Z.H.) 15 juli 19421251 (echtsch. ingeschr. 15 juli 1942) Johanna Maria Dronkers, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1921; tr. 2e Rotterdam (Z.H.) 9 dec. 19421252 (echtsch. ingeschr. ald. 3 febr. 1949)1252 Alida Maria Schouten, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1924.
9. Jan Willem Lodewijk Taal, geb. Rotterdam (Z.H.) omstr. 1923, † ald. 27 juli 1941.

XIIIbe. Hendrik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1887,1253 boekhouder,1254 Koopman mode-artikelen,1255 Tekenaar "de Telegraaf",872 † Amstelveen (N.H.) 25 sept. 1960, begr. Amsterdam (N.H.) - de Nieuwe Ooster 29 sept. 1960,1256 tr. 1e Den Haag 24 febr. 19091257 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 31 dec. 1919)1257 Johanna Maria van Gogh, geb. Schiedam (Z.H.) 14 juni 1885,1258 † Culemborg (Gld) 17 jan. 1965,1259 dr. van Coenradus Adrianus en Johanna Cornelia Cool; tr. 2e Amsterdam 12 jan. 19221254 (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1938)1260 Albertine Kaminski, geb. Gleiwitz (Dld) [Gliwice (Polen)] 10 juni 1879;1260 tr. 3e Amsterdam (N.H.) 18 mei 19381260 Willemina Schermele, geb. Amsterdam (N.H.) 4 aug. 1904,1261 Tekenares,126029 maart 1995.1262
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Hendrika Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 29 juli 1909.
2. Alice Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 nov. 1910.162

XIIIbf. Frederik Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juni 1894,1263 Varensgezel,1264 tr. 1e Den Haag (Z.H.) 10 mei 19331265 (echtsch. ingeschr. ald. 14 mei 1935)1266 Wilhelmina Hendrika Johanna Schouten, geb. Den Haag (Z.H.) 18 juni 1898,1267 dr. van Hendricus en Wilhelmina Johanna Wuhl; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 5 aug. 19361268 Johanna Berendina Weijland, geb. Amsterdam (N.H.) 15 okt. 1906.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus Johan Frederik Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 dec. 1922.1269
Uit het tweede huwelijk:
2. Maarten Taal, geb. Den Haag (Z.H.) juli 1941, † Alkmaar (N.H.) 7 dec. 1941.1270

VIII-l. Wouter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1706,1271 Bosschieter,1272na 1770, tr. Rotterdam (Holland) 11 febr. 17271273 Geertruijd Bastiaanse van Poederoijen | Prooien, ged. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1702,1274 begr. ald. 21 maart 1774,1275 dr. van Bastiaan Wouterse van Poederoijen en Anna Janse Cuyp.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaen Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 5 okt. 1727,1276 begr. ald. 5 aug. 1728.1277
2. Wouter Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1734,1278 begr. ald. 9 nov. 1737.1279
3. Garbrand Woutersz, volgt IXh.
4. Jannetje Wouters, volgt IXi.
5. Wouter Woutersz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 febr. 1739,1280 † Azie 13 maart 1764.1281
6. Bastiaan Woutersz, volgt IXj.
7. Geertruy Wouterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1743,1282 begr. ald. 25 febr. 1743.1283

IXh. Garbrand Woutersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 jan. 1736,1284 Porteur de poisson / Vischdraager,651 † Den Haag Scheveningen (Dep. Monden vd Maas) 24 jan. 1813, tr. 1e Scheveningen (Holland) 20 mei 17701285 Marytie Maartens van der Plas, geb. omstr. 1736,1286 begr. Scheveningen 9 juni 1791;1286 tr. 2e Scheveningen (Holland) 13 sept. 17931287 Gerritje Jacobsdr Grootveld, ged. Scheveningen (Holland) 18 okt. 1767,1286 visdraagster, † Scheveningen (Holland) 19 juli 1832,1286 dr. van Jacob en Alida van der Hak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Garbrandsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1771,1288 begr. ald. 21 mei 1771.1289
2. Lena Garrebrandse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1772.1290
3. Guurtje Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 maart 1775,1291 begr. ald. 9 juni 1775.1286
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1793,1286 †,1286 begr. ald. 15 febr. 1794.1286
5. Johannes Garrebransz, volgt Xr.
6. Maria Garrebrandse Taal, geb. Scheveningen (Holland) 16 mei 1797,1292 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 dec. 1855,1293 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 28 nov. 18271294 Kornelis Jacobsz de Niet, geb. Scheveningen (Holland) 4 aug. 1800, † Den Haag (Z.H.) 24 april 1890, zn. van Jacob Jansz en Anna Cornelisse den Dulk.
7. Leendert Gerrebrandsz, volgt Xs.
8. Gerritje Garrebrandse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 16 jan. 1805.1286
9. Gerbrand Taal, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 13 april 1810,1286 † ald. 28 mei 1810.
10. Gerbrand Garbrandsz, volgt Xt.

Xr. Johannes Garrebransz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 4 maart 1795, visscher,1295 † Den Haag (Z.H.) 13 nov. 1866,1296 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 7 mei 18231297 Leuntje van der Rassel (Xcb).
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, volgt XIx.
2. Lena, volgt XIy.
3. Alida Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1827,1298 † Den Haag (Z.H.) 13 nov. 1879,1299 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18481300 Joris Korving, geb. Scheveningen (Holland) 23 nov. 1825, † Den Haag (Z.H.) 2 juli 1876, zn. van Kornelis Jorisz en Arendje Kornelisse Tuinebreijer.
4. Klara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 okt. 1830,1301 † ald. 30 okt. 1830.1302
5. Gerrit, volgt XIz.
6. Clara Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 okt. 1834,1303 † Den Haag Scheveningen 19 sept. 1836.1304

XIx. Gerritje Taal, geb. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1824,1305 † Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1851,1306 tr. Den Haag (Z.H.) 3 mei 18481307 Gijsbertus de Zwart, geb. Scheveningen (Holland) 20 nov. 1824,16 † Den Haag (Z.H.) 14 juni 1874, zn. van Dirk en Maria de Ruijter; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 26 juli 18651308 Arendje Taal (XIIbm).
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Zwart, geb. Den Haag Scheveningen 19 jan. 1849.1309
2. Dirk de Zwart, geb. Den Haag omstr. 1850.1310

XIy. Lena Taal, geb. Den Haag Scheveningen 22 sept. 1825,1311 † Den Haag Scheveningen 8 aug. 1873,1312 tr. Den Haag Scheveningen 19 sept. 18491313 Zier Dijkhuizen (XIdn).
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 23 mei 1851.1314
2. Johannes Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen 16 sept. 1863.1315

XIz. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1832,1316 Venter,1317 † Utrecht (U) 5 sept. 1909,1318 tr. Den Haag (Z.H.) 21 mei 18561319 Antje Grootveld, geb. Scheveningen (Holland) 9 nov. 1833, dr. van Philippus Leendertsz en Jaapje Dirkse van Duivenbode.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 16 nov. 1856,1320 † ald. 26 april 1857.1321
2. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 april 1858,1322 † Den Haag Scheveningen 16 jan. 1859.1323
3. Gerritje Taal, geb. Scheveningen 20 mei 1860,1324 † Den Haag Scheveningen 16 maart 1861.1325
4. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 jan. 1862,1326 † Den Haag Scheveningen 31 aug. 1866.1327
5. Johannes Taal, geb. Scheveningen 10 sept. 1863, † Den Haag Scheveningen 29 maart 1866.1328
6. Leenderd, volgt XIIai.
7. Gerritje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 6 aug. 1868,1329 † Den Haag 24 febr. 1946.1330
8. Johannes Taal, geb. Den Haag Scheveningen 14 sept. 1870,1331 † Den Haag Scheveningen 30 april 1871.1332
9. Johannes, volgt XIIaj.
10. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 5 dec. 1874,952 † Den Haag Scheveningen 10 nov. 1875.1333
11. Leuntje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 jan. 1879,1334 † Den Haag (Z.H.) 7 okt. 1963, tr. 15 april 1903162 Jan Hendrik Meijning, geb. Amsterdam (N.H.) 3 sept. 1880, † Den Haag (Z.H.) 15 dec. 1963.

XIIai. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 7 jan. 1866,1335 Dragersknecht, † Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1957,1336 begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 18 okt. 1957,539 tr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 18931337 Pieternella Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1869,1338 † Voorburg (Z.H.) 26 mei 1947, dr. van Maarten en Pieternella Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Taal, geb. Den Haag Scheveningen 12 febr. 1893,1339 † Den Haag Scheveningen 24 mei 1893.1340
2. Maarten, volgt XIIIbg.
3. Leenderd Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 juni 1895,1341 † Den Haag Scheveningen 27 aug. 1896.1342
4. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 okt. 1898,1224 † Den Haag Scheveningen 19 febr. 1899.1343
5. Pieternella, volgt XIIIbh.
6. Leenderd, volgt XIIIbi.
7. Minnekus Frank, volgt XIIIbj.
8. Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 dec. 1903,1344 tr. Den Haag (Z.H.) 28 mei 19241345 Leenderd den Heijer, geb. Den Haag 14 okt. 1901.162
9. Frank Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 sept. 1905,1346 † Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1906.1347
10. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1907, † ald. 23 aug. 1908.1348
11. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 18 mei 1909,541 tr. Den Haag (Z.H.) 29 jan. 19361349 Wilhelmus Laurentius Boortman, geb. Den Haag (Z.H.) 14 jan. 1912.162

XIIIbg. Maarten Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 febr. 1894,1350 † Den Haag (Z.H.) 14 sept. 1969, tr. Den Haag (Z.H.) 19 sept. 19171351 Adriana Plugge, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 maart 1897,162 dr. van Arie Johannes en Clasina Schaap.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1918.162
2. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen maart 1920, † ald. 1 okt. 1920.1352
3. Huiberdina Cornelia Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 4 juli 1921.162
4. Leenderd Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 19 maart 1923.162
5. Dochter.

XIIIbh. Pieternella Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 nov. 1899,1353 tr. Den Haag (Z.H.) 5 mei 19201354 Johannes Ketting (XIIei,1).
Haar dochter:
Petronella Taal, geb. Leiden (Z.H.) 27 maart 1919.1355

XIIIbi. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 april 1901,1356 tr. Den Haag (Z.H.) 12 okt. 19251357 Adriana Knoester, geb. Den Haag (Z.H.) 16 dec. 1903, dr. van Marcus en Gerritje van der Zwan.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIIIbj. Minnekus Frank Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1902,1358 Huisschilder,1357 tr. Den Haag (Z.H.) 23 nov. 19271359 Martina Clasina Jol, geb. Den Haag (Z.H.) 9 nov. 1907,541 dr. van Gerrit Zier en Wilhelmina Bron.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon, volgt XIVaq.
4. Zoon.

XIVaq. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Levenloos kind, geb. Den Haag (Z.H.) 20 okt. 1964.

XIIaj. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1872,1360 Vischhandelaar,1361 † Scheveningen (Z.H.) 9 aug. 1950,1362 tr. Scheveningen (Z.H.) 27 jan. 18971363 Cornelia Bron, geb. Scheveningen 4 nov. 1877, † ald. 7 juli 1962, dr. van Albertus en Jacoba Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 juli 1897,1364 † Den Haag Scheveningen 27 okt. 1899.1365
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 juni 1899,1366 † Scheveningen 24 febr. 1987.
3. Gerrit Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1900,1367 † Den Haag (Z.H.) 28 nov. 1909.1368
4. Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 31 dec. 1902,1369 † Den Haag (Z.H.) 30 juni 1918.1370
5. Albertus, volgt XIIIbk.
6. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 febr. 1906,1371 † Den Haag (Z.H.) 20 juni 1907.1372
7. Johannes, volgt XIIIbl.
8. Gerrit, volgt XIIIbm.
9. Cornelia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 24 jan. 1912, tr. Den Haag (Z.H.) 19 aug. 19361373 Krijn Roeleveld, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1911, † ald. 19 dec. 1981.
10. Leenderd Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 juli 1913.162
11. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 nov. 1914, † ald. 23 febr. 2001.
12. Johanna Anthonia Taal, geb. Scheveningen 21 nov. 1917, † ald. 7 maart 1998.
13. Johanna Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 1918.
14. Antoon, volgt XIIIbn.

XIIIbk. Albertus Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 juni 1904,1374 Vischventer,551 † Den Haag (Z.H.) 20 dec. 1998, tr. Den Haag 7 jan. 19311375 Helena Taal (XIVco).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Taal, geb. Den Haag 5 okt. 1931,162 † ald. 2 juli 1932.1376
2. Johannes Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 aug. 1933,162 † ald. 22 okt. 2013.216

XIIIbl. Johannes Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 maart 1908, Timmerman,1361 † Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1989, begr. Den Haag (Z.H.) - Crematorium Ockenburgh 31 aug. 1989,539 tr. Den Haag (Z.H.) 30 okt. 19291361 Klara Taal (XIVds).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Dochter.
5. Dochter.
6. Dochter.
7. Zoon.
8. Dochter.
9. Harm Taal, geb. Den Haag 1947, † ald. 14 dec. 1947.1377
10. Zoon.
11. Levenloos kind, geb. Den Haag 7 febr. 1949.1378

XIIIbm. Gerrit Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1910, † ald. 8 nov. 1981.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.

XIIIbn. Antoon Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1924,,1379 † Scheveningen (Z.H.) 28 mei 1981, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 juni 19495 Klara Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 29 okt. 1924, † ald. 11 jan. 2004, dr. van Jacobus Cornelis en Maria Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Maria, volgt XIVar.
3. Dochter, volgt XIVas.
4. Zoon, volgt XIVat.

XIVar. Maria Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 mei 1953, ged. Scheveningen 3 aug. 1953, † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 april 2015.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIVas. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIVat. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.

Xs. Leendert Gerrebrandsz Taal,1380 ged. Scheveningen (Dep. van de Delf) 27 sept. 1801,1381 † Den Haag (Z.H.) 16 sept. 1867,1382 tr. Den Haag (Holland) 18 febr. 1829477 Aagje de Niet (XIi).

Xt. Gerbrand Garbrandsz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 4 juni 1812,1125 visscher, vendeur de poisson,1383 † Op Noordzee gebleven 27 okt. 1852,1384 tr. 1e Den Haag (Holland) 27 april 18361385 (echtsch. ingeschr. vr 15 april 1846)1386 Clasina de Niet, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 12 okt. 1811,16 † Den Haag (Z.H.) 13 april 1844, dr. van Johannis Ziere en Johanna den Dulk; tr. 2e Den Haag Scheveningen 15 april 18461386 Jopje Jobse Taal (Xaq).
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen okt. 1836,1387 † ald. 24 nov. 1836.1387
2. Gerbrand Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 dec. 1837,1388 † Den Haag Scheveningen 9 nov. 1845.1389
3. Johanna, volgt XIaa.
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 13 april 1844.1390
Uit het tweede huwelijk:
5. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 7 sept. 1847.1391
6. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 10 sept. 1849.1392
7. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 12 maart 1851.1393

XIaa. Johanna Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 febr. 1841,1394 † Den Haag (Z.H.) 24 juli 1904,1395 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 18671396 Arie Bal, geb. Scheveningen (Z.H.) 5 sept. 1841, † Egmond aan Zee (N.H.) 13 aug. 1916, zn. van Philippus en Cornelia Hoogendijk.
Uit dit huwelijk:
Arie Bal, geb. Den Haag Scheveningen 8 maart 1887.1397

IXi. Jannetje Wouters Tael, ged. Scheveningen (Holland) 15 sept. 1737,1398 begr. ald. 18 dec. 1793,1399 tr. Scheveningen (Holland) 4 dec. 17631400 Arie Kornelisz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 11 dec. 1740,1399 † Hellevoetsluis.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Ariesz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 15 juli 1764.1401
2. Wouter Ariese Blok, ged. Scheveningen (Holland) 17 aug. 1766.1402
3. Jakoba Ariese Blok, ged. Scheveningen (Holland) 26 juni 1768.1403
4. Guurtje Ariese Blok, ged. Scheveningen (Holland) 12 nov. 1769.1404
5. Arie Ariesz Blok, geb. Schiedam (Holland) omstr. 1770, † Den Haag (Holland) 6 febr. 1836, tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 16 mei 1802 Leuntje Gijsbertse Corvink, ged. Scheveningen (Holland) 31 jan. 1759,1405 † Den Haag (Holland) 3 aug. 1832, dr. van Gijsbert Pietersz Corvinck en Jannitje Gerbrandse Zeeman en wed. van Frank Crijne Harteveld.
6. Guurtje Ariese Blok, ged. Scheveningen (Holland) 28 juli 1776.1406
7. Teunis Ariesz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 21 juni 1778.1407

IXj. Bastiaan Woutersz Taal,1408 ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1740,1409 viskoper,1410 † Den Haag Scheveningen (Holland) 8 febr. 1819,1408 tr. Scheveningen (Holland) 27 mei 17701411 Leuntje Gerritse Grootveld, ged. Scheveningen 15 aug. 1745,1410 † ald. 8 maart 1819.1410
Uit dit huwelijk:
1. Guurtje Bastiaanse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 sept. 1771,1412 begr. ald. 27 juli 1772.1413
2. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 20 juni 1773,1414 begr. ald. 25 sept. 1773.1415
3. Wouter Bastiaansz, volgt Xu.
4. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 6 juli 1777,1416 begr. ald. 16 sept. 1777.1417
5. Gerrit Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1778,1418 begr. ald. 10 dec. 1778.1410
6. Gerrebrand Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 dec. 1779,1419 begr. ald. 15 jan. 1780.1420
7. Gerrebrant Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1781.1421
8. Maria Bastiaanse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 29 aug. 1784,1422 begr. ald. 15 nov. 1784.1423
9. Levenloos kind, begr. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1786.1424
10. Maria Taal, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1792,1410 begr. ald. 21 febr. 1792.1410

Xu. Wouter Bastiaansz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 16 okt. 1774,1425 visscher,1426 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 okt. 1855,1427 tr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 31 maart 17991428 Fransina Bastiaanse Mooijman, ged. Scheveningen 3 juni 1764,1428 † Den Haag Scheveningen 28 dec. 1842.1428
Uit dit huwelijk:
1. Leuntje Wouterse Taal, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 29 juni 1799,1428 † Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1863,1429 tr. 1e Den Haag (Holland) 11 aug. 18301430 Christiaan Jansz Klijn, geb. Scheveningen (Holland) 18 maart 1795, visser,1428 † Den Haag (Holland) 25 juli 1832, zn. van Johannes Frederik Kleijn en Maria Frederikse Verwers; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 3 juli 18501431 Arent Klaasz Mooyman, geb. Scheveningen (Holland) 25 april 1796, † Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1861, zn. van Nicolaas Pietersz Mooiman en Anna Hazenoot.
2. Kornelis Woutersz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 31 dec. 1801,1428 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 juli 1849.1432
3. Huijbertje Wouterse, volgt XIab.

XIab. Huijbertje Wouterse Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 27 juni 1806,1428 Werkster,1426 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 26 aug. 1877,1433 tr. Scheveningen (Holland) 23 aug. 18261434 Dirk Jacobsz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 21 juni 1805, Mandenmaker,1426 † Den Haag (Z.H.) 13 febr. 1884,1435 zn. van Jacob Cornelisz en Immetje Benjaminse van der Harst.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1827, † Den Haag (Z.H.) 11 dec. 1861, tr. Den Haag (Z.H.) 23 mei 18601436 Elisabeth de Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 25 nov. 1919, dr. van Johannes en Hester Minnee.
2. Klazina Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 6 maart 1906, tr. Den Haag (Z.H.) 30 jan. 18501437 Johannes Gijsbertsz Mooijman, geb. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1825, † Den Haag (Z.H.) 18 juli 1906, zn. van Gijsbert Cornelisz en Jacoba de Best.
3. Martijntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 12 april 1876, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 28 dec. 18531438 Teunis Toet, geb. Scheveningen (Holland) 25 okt. 1826, † Op Noordzee 1 nov. 1863, zn. van Maarten Aalbertsz en Jacomijntje Dirkse Keus; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 15 mei 18671439 Maarten Vrolijk, geb. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1834, † Den Haag (Z.H.) 17 jan. 1916, zn. van Maarten Maartense en Katarina den Heijer.
4. Dirk Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 20 aug. 1836,1440 † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1916, tr. Den Haag (Z.H.) 19 mei 18581441 Martina Mooiman, geb. Scheveningen (Holland) 18 febr. 1837, † Den Haag (Z.H.) 22 juli 1905, dr. van Leenderd Gijsbertsz Mooijman en Martijntje Bruijn.
5. Immetje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 11 juli 1838, † ald. 13 juli 1838.
6. Martinus Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1840, † Den Haag (Z.H.) 6 dec. 1921, tr. Den Haag (Z.H.) 18 febr. 18631442 Jaapje Mooijman.
7. Willem Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 18 maart 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 7 aug. 18671443 Adriana van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 6 maart 1845,1444 † Den Haag (Z.H.) 9 juli 1927, dr. van Joannes en Cathrina Weijdmans.
8. Christiaan Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) dec. 1845, † ald. 7 febr. 1845.
9. Zoon, geb. Den Haag (Z.H.) 6 juli 1850, † ald. 6 juli 1850.

VIIIm. Claartie Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 8 juli 1708,1445 begr. ald. 27 okt. 1783,1446 tr. 1e Scheveningen (Holland) 29 mei 17351447 Pieter Claasse den Dulk, ged. Scheveningen (Holland) 31 jan. 1700,1448 begr. ald. 16 juli 1740;1449 tr. 2e Scheveningen (Holland) 22 dec. 17481450 Jan Cornelisse van der Toorn, ged. omstr. 1712,384 begr. Scheveningen (Holland) 26 jan. 1776,1451 wedr. van Arentie Dirkse Tuyt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Immetje Pieterse den Dulk, ged. Scheveningen (Holland) 11 jan. 1739.1280
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 13 sept. 1750,1452 begr. ald. 25 juni 1757.

VIIIn. Ariaentie Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 7 dec. 1710,1453 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 14 sept. 1799,1454 tr. Scheveningen (Holland) 8 juni 17321455 Jan Jorisse Tuyt, ged. Scheveningen 27 sept. 1699.1456
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Jansz Tuyt, ged. Scheveningen (Holland) 12 juli 1739.1457
2. Arij Jansz Tuyt, ged. Scheveningen (Holland) 10 sept. 1741.1458

VIIIo. Marytje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 jan. 1718,1459 begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 20 jan. 1809,1460 tr. Scheveningen (Holland) 6 april 17381461 Gerrit Huyge Blok, ged. Scheveningen (Holland) 8 april 1714,384 † ald. 17 dec. 1784,384 zn. van Huijg.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Gerritse Blok, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1740.1462
2. Klaartje Gerritse Blok, ged. Scheveningen (Holland) 12 nov. 1741.1458
3. Huijg Gerritsz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 26 sept. 1745,1463 † Loosduinen 1 maart 1843, tr. Loosduinen omstr. 17811464 Adriana Rijvers, geb. Loosduinen 1757, † ald. 14 febr. 1820.
4. Wouter Gerritsz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 7 juli 1748.1465
5. Gijsbert Gerritsz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 2 aug. 1750.1466
6. Pieter Gerritsz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 25 maart 1753.1467
7. Gerrit Gerritsz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 30 april 1758.1468
8. Gerrit Gerritsz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 2 nov. 1761.1469

VIIIp. Tryntje Wouterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 29 sept. 1720,1470 begr. ald. 23 april 1744,1471 tr. Scheveningen (Holland) 8 dec. 17431472 Maarten Mente van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 1 dec. 1720,384 begr. ald. 7 febr. 1784;384 hij hertr. Scheveningen 26 febr. 1747384 Anna Franse Lafleur.
Uit dit huwelijk:
Martinus Maartensz van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 19 april 1744.1473

VIIg. Heynderik Gysbertsz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1682,1474na 1716, tr. Scheveningen (Holland) 4 maart 17031475 Klaasje Gerbrants Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 15 nov. 1682,1476 begr. ald. 30 sept. 1775.1477
Uit dit huwelijk:
1. Gysje Heynderikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 okt. 1703.1478
2. Treyntje Heynderikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 22 maart 1705,1479 begr. ald. 3 febr. 1732,1480 tr. Scheveningen (Holland) 10 dec. 17301481 Fop Dirkse Kuyper, ged. 11 nov. 1708,1482 begr. 9 sept. 1776.1482
3. Gerbrand Heynderiksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 jan. 1707,1483 begr. ald. 19 okt. 1710.1484
4. Tijmen Heynderiksz, volgt VIIIq.
5. Leuntje Hendrikse, volgt VIIIr.
6. Adriaantje Hendrikse, volgt VIIIs.
7. Heindrick Heyndrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1716,1485 begr. ald. 28 jan. 1777,1486 tr. Scheveningen (Holland) 12 mei 17431487 Maria Pieterse Bom | Bon, geb. 1720, ged. Scheveningen (Holland) 21 april 1720, † na 21 jan. 1782.

VIIIq. Tijmen Heynderiksz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 24 okt. 1710,1488 † Op zee omgekomen na 12 sept. 1741,1489 tr. Scheveningen (Holland) 10 april 17351490 Huibertje Pieters Bom, ged. Scheveningen 18 maart 1714,1491 begr. ald. 13 nov. 1790.1491
Uit dit huwelijk:
Tryntje Tymes Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 okt. 1735,1492 begr. ald. 3 sept. 1740.1493

VIIIr. Leuntje Hendrikse Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1713, begr. ald. 14 dec. 1795,1482 tr. Scheveningen (Holland) 22 aug. 17341494 Maarten Huijgensz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 27 nov. 1712, zn. van Huijg.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Maartense, volgt IXk.
2. Gerritje, volgt IX-l.
3. Ariaantje Maartense Blok, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1748.1465
4. Tijmon Maartensz Blok, ged. Scheveningen (Holland) 15 nov. 1750.1495

IXk. Clasina Maartense Blok, ged. Scheveningen 21 okt. 1742, † ald. 21 jan. 1815, tr. Scheveningen 11 okt. 17731496 Teunis Maartense de Bruin, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1750, begr. Scheveningen (Dep. Maasland) 13 mei 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten Teunisse, volgt Xv.
2. Neeltje Teunisse, volgt Xw.

Xv. Maarten Teunisse de Bruin, ged. Scheveningen 28 juli 1782, † Op Noordzee gebleven 27 sept. 1807, tr. Scheveningen (Dep. Holland) 20 juli 18061497 Alida Cornelisse Spaans, ged. Scheveningen (Holland) 6 mei 1781,1122 † Scheveningen (Z.H.) 7 okt. 1859, dr. van Cornelis Jacobse en Jannetje Wouterse Pronk.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Maartense de Bruin, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 15 nov. 1806, † Scheveningen (Z.H.) 18 aug. 1895, tr. Den Haag 15 (kerkelijk Scheveningen, OK 19)1498 okt. 18281499 Hester Arijense Lalleman, geb. Scheveningen 3 nov. 1804, ged. Scheveningen; OK 4 nov. 1804, † Scheveningen 24 febr. 1889.
2. Maarte Maartense, volgt XIac.

XIac. Maarte Maartense de Bruin, geb. Scheveningen 27 dec. 1807, visscher,1500 † Scheveningen 4 sept. 1894, tr. Den Haag (Holland) 28 jan. (kerkelijk Scheveningen (Holland) 1 febr.)1501 18291502 Gerritje Gerritse Taal (Xce).
Uit dit huwelijk:
Alida de Bruin, geb. Den Haag omstr. 1834, † Loosduinen 2 jan. 1907.

Xw. Neeltje Teunisse Bruin, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1789, tr. Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 15 sept. 18111503 Wouter Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 28 nov. 1788, † Den Haag (Z.H.) 21 sept. 1865, zn. van Claar Woutersz en Barwer Arijse Keus.
Uit dit huwelijk:
1. Klaar, volgt XIad.
2. Teunis, volgt XIae.
3. Jannetje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1824, † Den Haag (Z.H.) 2 dec. 1874, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 3 febr. 18471504 Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1824, † Den Haag (Z.H.) 26 juli 1849, zn. van Dirk Arisz en Johanna Minnekusse van der Tooren; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 29 jan. 18511505 Klaar Roos, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1821, zn. van Korving en Aagje van der Toorn.
4. Nicolaas Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, † Den Haag (Z.H.) 28 april 1905, tr. Den Haag (Z.H.) 9 febr. 18481506 Annetje de Niet, geb. Scheveningen (Holland) 20 juli 1827, † Den Haag (Z.H.) 21 febr. 1917, dr. van Jacobus Jacobsz en Neeltje Simonse Korving.
5. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1830, † Den Haag (Z.H.) 22 april 1862, tr. Den Haag (Z.H.) 2 juli 18561507 Martinus Tuit, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834.

XIad. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) omstr. 1813, † Den Haag (Z.H.) 25 dec. 1890, tr. 1e Den Haag (Holland) 12 sept. 18321508 Johanna Ros, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 26 mei 1810, † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1849, dr. van Cornelis Johannes en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 3 aug. 18591509 Gerritje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1828, † Den Haag (Z.H.) 25 okt. 1906, dr. van Dirk Arisz en Johanna Minnekusse van der Tooren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Holland) april 1834, † Den Haag (Holland) 11 mei 1834.
2. Neeltje, volgt XIIak.
3. Cornelis Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1838, † Den Haag (Z.H.) 6 sept. 1842.
4. Wouter, volgt XIIal.
5. Pieter, volgt XIIam.
6. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846, † Den Haag (Z.H.) 5 mei 1849.
Uit het tweede huwelijk:
7. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1862, † Den Haag (Z.H.) 22 aug. 1864.
8. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) sept. 1863, † Den Haag (Z.H.) 20 aug. 1864.
9. Dirk Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) sept. 1863, † Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1864.

XIIak. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1835, † Den Haag (Z.H.) 13 dec. 1925, tr. Den Haag (Z.H.) 2 dec. 18571510 Cornelis den Dulk, geb. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1833, † Den Haag (Z.H.) 20 okt. 1912.
Uit dit huwelijk:
Martinus den Dulk, geb. Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1876, † ald. 17 febr. 1951, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18991511 Jacoba Taal (XIdt,6).

XIIal. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1840, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18661512 Martina Onderwater, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 28 juni 1908, dr. van Arie Ariesz en Immetje van der Zwan | Franke.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 jan. 1867,1513 tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18891514 Johanna Toet, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 mei 1867,1513 † Den Haag (Z.H.) 19 febr. 1939, dr. van Johannes en Elisabeth Bal.
2. Wilhelmina, volgt XIIIbo.
3. Imma Pronk, geb. omstr. 1876, † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1886.
4. Levenloze dochter, geb. Den Haag (Z.H.) 11 maart 1882.

XIIIbo. Wilhelmina Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 april 1870,162 † Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1940,1515 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1894778 Wouter Taal (XIIIy).

XIIam. Pieter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 febr. 1842, † Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1927, tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18711516 Jaapje de Langen (XIIdn).
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 juli 1876, † Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1957, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 19021517 Martinus Harteveld, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 nov. 1876, † Den Haag (Z.H.) 27 sept. 1949, zn. van Arie en Johanna Rog.
2. Arend Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 juli 1877, † Den Haag (Z.H.) 29 juli 1877.
3. Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1881, † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1882.
4. Jacoba Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 april 1886,731 tr. Den Haag (Z.H.) 7 mei 1924723 Johannes Taal (XIIIv).
5. Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 okt. 1887, † Den Haag (Z.H.) 23 april 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 19111518 Mina Toet, geb. Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1887, dr. van Zier en Pieternella Spaans.
6. Johanna Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1890, † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1890.

XIae. Teunis Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 10 febr. 1817, † Den Haag (Z.H.) 24 jan. 1883, tr. Den Haag (Z.H.) 30 dec. 1840 Helena Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 4 april 1841,1519 † Den Haag (Z.H.) 11 jan. 1915, tr. Den Haag (Z.H.) 20 juli 18701520 Clara Spaans, geb. Scheveningen (Z.H.) 17 juli 1842,1519 † Den Haag (Z.H.) 7 sept. 1919, dr. van Dirk en Huibertje den Heijer.
2. Cornelis Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) okt. 1842, † Den Haag (Z.H.) 21 dec. 1843.
3. Cornelis Arie, volgt XIIan.
4. Neeltje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1848, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 12 jan. 18701521 Leenderd Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1846, zn. van Johannes en Arendje Spaans.
5. Klaar, volgt XIIao.
6. Teunis Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1852, † Den Haag (Z.H.) 24 febr. 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 31 dec. 18791522 Martijntje de Mos, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1855, dr. van Chiel en Elisabeth Pronk.
7. Jobje Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 okt. 1853,1523 † Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18771524 Johannes Plugge, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 okt. 1852,1523 † Den Haag (Z.H.) 11 aug. 1936, zn. van Aalbert Aalbertsz en Maria Janse Korvink.
8. Leenderd Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) okt. 1856, † Den Haag (Z.H.) 25 maart 1857.

XIIan. Cornelis Arie Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1845, visscher,551 † Den Haag (Z.H.) 22 jan. 1922,1525 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 18701526 Pieternella Taal (XIIbv).
Uit dit huwelijk:
Helena Pronk (Oorspr. Taal), geb. Scheveningen (Z.H.) 21 sept. 1869,1527 † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1870.

XIIao. Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1850, † 11 april 1876,1528 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 18721528 Jacoba Keus, geb. Scheveningen (Z.H.) omstr. 1848, † Den Haag (Z.H.) 21 april 1922, dr. van Johannes en Arendje Spaans.
Uit dit huwelijk:

XIIIbp. Adriana Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 2 sept. 1874,1529 † Den Haag (Z.H.) 20 febr. 1944, tr. 1e Den Haag (Z.H.) 29 dec. 18971530 Jacobus Roeleveld, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 dec. 1874,1529 † Lerwick - Shetland Islands (U.K.) 2 aug. 1900;1529 tr. 2e Den Haag (Z.H.) 22 febr. 19111531 Aalbert Toet, geb. Den Haag (Z.H.) 16 sept. 1873,1529 † ald. 10 sept. 1949, wedr. van Aagje Taal (XIIck,3).
Uit het eerste huwelijk:
Johanna Roeleveld, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1891,21917 dec. 1981, begr. Lunteren (Gld) - Gemeentelijke Begraafplaats Kerkhoflaan,219 tr. Den Haag (Z.H.) 3 maart 19261532 Gerrit Leendert Taal (XIIIhd,1).

IX-l. Gerritje Blok, geb. omstr. 1748, † Den Haag (Holland) 27 dec. 1822, tr. Scheveningen (Holland) 27 okt. 1766 Klaar Maartensz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 23 juni 1754,128 † ald. 20 maart 1824, zn. van Maarten Klaarsz en Martijntie Minnekes Rujter.
Uit dit huwelijk:
1. Martijntje Klaare Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 19 mei 1777,1533 † Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 9 april 1812.
2. Maarte Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 8 nov. 1778.1534
3. Maarte Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 8 april 1781.1535
4. Leena Klaare, volgt Xx.
5. Maarten Klaarsz, volgt Xy.
6. Carel Klaarsz Pronk, geb. omstr. 1786.
7. Gerritje Klaare Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 20 nov. 1787.
8. Trijntje Klaare Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1789.
9. Kornelis Klaarsz, volgt Xz.
10. Leuntje Klaare Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 1 aug. 1797.
11. Trijntje Klaare Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 2 febr. 1798, † Den Haag (Z.H.) 17 dec. 1858.

Xx. Leena Klaare Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1783,1536 † Den Haag (Z.H.) 17 okt. 1857, tr. Den Haag (Holland) 13 aug. 18341537 Kornelis Oosterbaan, geb. omstr. 1788, † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1859.
Uit haar relatie met Dirk de Roode, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1776, † Den Haag (Holland) 15 juli 1832:
1. Dirk Dirksz de Roode, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 7 maart 1803.
2. Dirk Dirksz de Roode, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 15 febr. 1805.
3. Maarte Dirksz de Roode, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 27 maart 1806.
4. Fransijntje Dirkse de Roode, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 8 maart 1809.
5. Gerritje Dirkse de Rode, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 30 dec. 1810.

Xy. Maarten Klaarsz Pronk, ged. Scheveningen (Holland) 11 sept. 1785,1538 † Den Haag (Z.H.) 21 aug. 1849, tr. 1e vr 1815 Lijsbetje Janse Kuijper, geb. omstr. 1781, † Den Haag (Dep. Monden van de Maas) 6 nov. 1813; tr. 2e Den Haag (Z.H.) 26 april 18151539 Neeltje Chiele van Zon, geb. Scheveningen (Holland) 25 juni 1792, † Den Haag (Holland) 15 jan. 1834, dr. van Michiel Toet van Son en Maria Janse Pronk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Willem Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 18 april 1807.
2. Klaar Maartensz Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 1 april 1808.
3. Pieternella Maartense Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Maasland) 25 aug. 1809.
4. Jannetje Maartense Pronk, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 15 aug. 1811.

Xz. Kornelis Klaarsz Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 31 maart 1792, † Den Haag (Z.H.) 15 april 1866, tr. Scheveningen (Holland) 17 april 18161540 Klaartje Teunisse Tuit, geb. Scheveningen (Holland) 20 mei 1793, † Den Haag (Z.H.) 7 april 1869, dr. van Teunis Gijsbertsz Tuijt en Klaartje van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt XIaf.
2. Klaartje, volgt XIag.
3. Gerrit Pronk, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1823, † Den Haag (Holland) 15 juni 1825.
4. Teuntje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 27 sept. 1830, † Den Haag (Holland) 2 okt. 1830.

XIaf. Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 24 juli 1816, † Den Haag (Z.H.) 28 jan. 1900, tr. Den Haag (Z.H.) 18 juni 18451541 Dirk van Beele, geb. Scheveningen (Holland) 1 febr. 1820, † Den Haag (Z.H.) 12 jan. 1881, zn. van Leenderd Aldertsz en Gerritje Dirkse Knoester.
Uit dit huwelijk:

XIIap. Gerritje van Beelen, geb. Scheveningen (Z.H.) 25 okt. 1851, † Den Haag (Z.H.) 13 juni 1913, tr. Den Haag (Z.H.) 16 dec. 18741542 Cornelis van der Toorn, geb. Scheveningen (Z.H.) 11 sept. 1851.
Uit dit huwelijk:

XIIIbq. Dirk van der Toorn, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 21 juni 1878,1543 † Delft (Z.H.) 7 nov. 1940,1544 tr. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 19001543 Pieternella Taal (XIIIgn).
Uit dit huwelijk:
Dirk van der Toorn (Oorspr. Taal), geb. Den Haag Scheveningen 19 nov. 1899.1545

XIag. Klaartje Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 19 febr. 1820, † Den Haag (Z.H.) 4 nov. 1899,1546 tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 18481178 (door echtsch. ontbonden 17 mei 1848)1178 Klaar Taal (XIw).

VIIIs. Adriaantje Hendrikse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 jan. 1715,1547 begr. Scheveningen (Dep. van de Delf) 14 april 1799,1482 tr. 1e Scheveningen (Holland) 1 sept. 17371548 Maarten Jansz van der Heijden | Knoester, ged. Scheveningen (Holland) 22 nov. 1716,1549 begr. ald. 21 juni 1749,1550 zn. van Jan Evertsz van der Heij | Knoester en Lena Huijbertse; tr. 2e Scheveningen (Holland) 26 dec. 17511551 Jacob Willemsz van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 12 aug. 1725,1482 begr. ald. 25 dec. 1799.1482
Uit het eerste huwelijk:
1. Lena Maartense van der Heijden, ged. Scheveningen (Holland) 8 maart 1739.1552
2. Maarten Maartensz van der Heijden, ged. Scheveningen (Holland) 28 sept. 1749.1553
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerritje Jacobse van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 17 sept. 1752.1554
4. Jacob Jacobsz van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 26 dec. 1755.1555
5. Jacob Jacobsz van der Toorn, ged. Scheveningen (Holland) 2 sept. 1759.1556

VIIh. Cornelia Gysbrechtse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 14 april 1686,1557 begr. ald. 29 dec. 1716,1558 tr. Scheveningen (Holland) 5 febr. 17081559 Maarten Cornelisse Hoeck van Waardenburg, geb. Scheveningen (Holland) 7 sept. 1687, † na 28 maart 1717; hij hertr. Scheveningen 28 maart 17171560 Dirkje Knuyten.
Uit dit huwelijk:

VIIIt. Leuntje Maartens van Waardenburg, ged. Scheveningen (Holland) 23 juli 1713,1561 begr. ald. 8 mei 1785, tr. Scheveningen (Holland) 4 sept. 17351562 Gerbrand Janse Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 24 juli 1714,1563 begr. ald. 21 april 1742.1564
Uit dit huwelijk:
Gerritje Gerbrands Turfboer, ged. Scheveningen (Holland) 19 dec. 1742,1565 begr. Scheveningen (Dep. Holland) 14 mei 1808,1566 tr. Scheveningen (Holland) 3 febr. 1765 Cornelis Cornelisse Bron, ged. Scheveningen (Holland) 18 okt. 1744,1567 † Op zee gebleven 1783.

VIIi. Trijntje Gijsse Tael, geb. Scheveningen (Holland) 14 april 1686, begr. ald. okt. 1721,1568 tr. Scheveningen (Holland) 12 juni 17071569 Joost Gerlofsz Ros, ged. Scheveningen (Holland) 29 jan. 1686,1570 begr. ald. 10 maart 1747.1571
Uit dit huwelijk:
Joannis Ros, ged. Scheveningen (Holland) 15 okt. 1713,1572 † ald. vr 9 maart 1784, tr. Scheveningen (Holland) 23 jan. 1763 Heindrijntje Ariense Buitenhek (VIIIa,3).

Vb. Pieter Jansz Tael, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1629,1573 Visser ten haring en oud-schutter, begr. Scheveningen (Holland) 24 juni 1701,1574 tr. Scheveningen (Holland) 2 juni 16521575 Lijsbeth Jans Overduijn, geb. omstr. 1630, begr. Scheveningen (Holland) 28 juli 1705,1576 dr. van Jan Aelbertsz en Marijtje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, begr. Scheveningen (Holland) 8 sept. 1668.1577
2. Jan Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1652.1573
3. Jop Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 18 jan. 1654,1578 begr. ald. 22 nov. 1672.1579
4. Aeltgen Pieterse, volgt VIc.
5. Jan Pieterse, volgt VId.
6. Heyndrik Pietersz, volgt VIe.
7. Cornelis Pietersz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 nov. 1664,1580 begr. ald. 28 febr. 1667.1581
8. Wouter Pieterse, volgt VIf.
9. Cornelis Pietersz, volgt VIg.

VIc. Aeltgen Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 6 nov. 1655,1582 begr. ald. 4 sept. 1734,1583 tr. 1e Scheveningen (Holland) 7 mei 16841584 Ary Chielen Tasman, geb. 1654, begr. Scheveningen (Holland) 1 sept. 1689;1585 tr. 2e Scheveningen (Holland) 8 mei 17011586 Floris Leendertszn de Wit, ged. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1654,1587 begr. ald. 29 dec. 1733,1588 zn. van Leendert Willemsz.
Uit het eerste huwelijk:

VIIj. Jan Arense Tasman, ged. Scheveningen 8 dec. 1686, † ald. 1756, tr. Scheveningen 28 okt. 1708 Neeltje Jacobse Jol.
Uit dit huwelijk:
1. Bregje, volgt VIIIu.
2. Soetje Tasman, ged. Scheveningen 9 dec. 1714.

VIIIu. Bregje Tasman, tr. Leendert van de Hak.
Uit dit huwelijk:

IXm. Maria van de Hak, ged. Scheveningen 16 sept. 1742, † ald. 22 mei 1796, tr. Scheveningen 8 okt. 1769 Joannes van der Zwan, ged. Scheveningen 11 okt. 1744.
Uit dit huwelijk:

Xaa. Leendert Janse van der Zwan, ged. Scheveningen (Holland) 12 dec. 1773, † ald. 12 febr. 1819, tr. Den Haag 30 sept. 1798 Neeltje Cornelisse Niet, ged. Scheveningen 14 april 1776, † ald. 4 sept. 1807.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leendertsz, volgt XIah.
2. Johannis Leendertse, volgt XIai.

XIah. Johannes Leendertsz van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 3 maart 1799, † Den Haag (Z.H.) 17 aug. 1849, tr. Den Haag (Holland) 24 dec. 18171589 Pieternella Janse Pronk, geb. Scheveningen (Holland) 22 april 1798, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1873, dr. van Joannis Jansz en Petronella Janse Spaans.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt XIIaq.
2. Neeltje, volgt XIIar.
3. Arie, volgt XIIas.
4. Johannes Leenderd, volgt XIIat.
5. Pieternella, volgt XIIau.

XIIaq. Leendert van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1818, visscher,1590 † Den Haag (Z.H.) 10 mei 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 3 febr. 18411591 Elisabeth Knoester, geb. Scheveningen (Holland) 1 maart 1823, † Maassluis (Z.H.) 22 febr. 1870.
Uit dit huwelijk:
1. Maarten van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 april 1847, tr. Den Haag (Z.H.) 22 juni 18701098 Hendrika Verheij (XIs,1).
2. Johanna Pieternella, volgt XIIIbr.

XIIIbr. Johanna Pieternella van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 april 1861, † Den Haag (Z.H.) 25 febr. 1951, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 1881883 Leenderd Taal (XIIv).

XIIar. Neeltje van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 2 jan. 1823, † Den Haag (Z.H.) 24 jan. 1900, tr. Den Haag (Z.H.) 27 jan. 18471592 Pieter Korving, geb. Scheveningen (Holland) 12 juli 1824, zn. van Leendert Pietersz Korvink en Maria Keus.
Uit dit huwelijk:

XIIIbs. Petronella Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 28 maart 1850, † Den Haag (Z.H.) 25 sept. 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 12 juli 18711593 Matthijs Mos (XIIcs).
Uit dit huwelijk:

XIVau. Pieter Mos, geb. Scheveningen (Z.H.) 26 okt. 1873, zeevisscher,623 † Den Haag (Z.H.) 23 sept. 1935, tr. Den Haag (Z.H.) 13 jan. 18971594 Alida van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 1874, † Den Haag (Z.H.) 9 maart 1935.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Mos, geb. Den Haag Scheveningen omstr. 1899, zeevisscher.623
2. Helena, volgt XVg.

XVg. Helena Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 6 okt. 1900,162 tr. Den Haag (Z.H.) 23 jan. 1924623 Johannes Taal (XIVs).

XIIas. Arie van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1836, † Den Haag (Z.H.) 23 mei 1920, tr. Den Haag (Z.H.) 9 mei 18661595 Dirkje Groen, geb. Scheveningen (Holland) 28 maart 1839, † Den Haag (Z.H.) 13 juni 1913.
Uit dit huwelijk:
Jacoba van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 8 aug. 1876, † Den Haag (Z.H.) 26 dec. 1949, tr. Den Haag (Z.H.) 28 febr. 19121596 Pieter Buijs, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 nov. 1876, † Den Haag (Z.H.) 13 mei 1952, zn. van Pieter en Johanna van der Burgh en wedr. van 1e Adriana Cornelia de Ruiter en 2e Jacoba Taal (XIIIdc).

XIIat. Johannes Leenderd van der Zwan, geb. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1839, † Den Haag (Z.H.) 7 jan. 1914, tr. Den Haag (Z.H.) 2 jan. 18611597 Jacoba Baak, geb. Scheveningen (Holland) 5 aug. 1839, † Den Haag (Z.H.) 10 juli 1894, dr. van Arie en Adriana den Heijer.
Uit dit huwelijk:
1. Arie van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1863.
2. Martina, volgt XIIIbt.
3. Johannes, volgt XIIIbu.

XIIIbt. Martina van der Zwan, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1870, † Den Haag (Z.H.) 7 juli 1938, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18931598 Dirk Taal (XIIIcn).
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIVav.
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen 24 okt. 1895.1599
3. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 2 maart 1897.1600
4. Cornelia Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 okt. 1898,1601 † ald. 6 nov. 1898.1602
5. Maarten Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 7 maart 1901,843 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 24 sept. 1903.1603
6. Cornelia, volgt XIVaw.
7. Maarten Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 jan. 1904,1604 † Den Haag (Z.H.) 27 jan. 1969, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 31 jan. 1969,539 tr. Den Haag (Z.H.) 10 febr. 19321605 Petronella Vrolijk, geb. Den Haag (Z.H.) 1 sept. 1908, † ald. 4 juli 1974, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 8 juli 1974.539
8. Dirk, volgt XIVax.
9. Levenloze dochter, geb. Den Haag Scheveningen 31 aug. 1907.1606
10. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 17 maart 1912.1607

XIVav. Arie Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 1 maart 1894,1608 zeevisscher,1609 † Den Haag (Z.H.) 18 dec. 1973, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 21 dec. 1973,539 tr. Den Haag (Z.H.) 17 jan. 19171609 Adriana Plugge, geb. Den Haag (Z.H.) 28 maart 1894,162 † Scheveningen (Z.H.) 15 juli 1974, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 18 juli 1974,1610 dr. van Jacobus en Jaantje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 1918,16226 mei 2015,1611 begr. Kapelle (Z) - Begraafplaats, Kitskinderscheweg 1.219
2. Adriana Taal, geb. Den Haag 28 juni 1920,1625 juli 1987, begr. Vreeswijk (U).1612
3. Dirk Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 12 dec. 1922.162

XIVaw. Cornelia Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 20 okt. 1902,1613 tr. 4 febr. 1923541 Johannes Huibert Verbaan (XIVab).

XIVax. Dirk Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 15 juni 1905,1614 † Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1988, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 16 juni 1988,539 tr. 1945 Ida Taal (XIVch).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIIbu. Johannes van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) 28 aug. 1877, tr. Den Haag (Z.H.) 27 dec. 18991615 Belia Pronk (XIIIdu).
Uit dit huwelijk:
Belia van der Zwan, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1917, tr. Den Haag (Z.H.) 17 mei 19391616 Jacobus Taal (XIIIdd,3).

XIIau. Pieternella van der Zwan, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 maart 1842, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866, tr. Den Haag (Z.H.) 1 aug. 18601617 Leenderd Rog, geb. Scheveningen (Holland) 30 aug. 1839, † Den Haag (Z.H.) 13 dec. 1913; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 8 jan. 18681618 Neeltje Cramer.
Uit dit huwelijk:
Johanna Rog, geb. omstr. 1861, † Den Haag (Z.H.) 20 juli 1866.

XIai. Johannis Leendertse van der Zwan, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 29 febr. 1804, † Scheveningen (Z.H.) 9 dec. 1858, tr. Den Haag 15 febr. 1826 Maria Teunisse Baak, ged. Scheveningen 23 mei 1802, † ald. 13 maart 1873.
Uit dit huwelijk:

XIIav. Leendert van der Zwan, ged. Scheveningen 8 febr. 1826, † 1909, tr. Scheveningen 1849 Clasina Vrolijk, geb. Scheveningen 6 maart 1826, † ald. 5 febr. 1903.
Uit dit huwelijk:

XIIIbv. Johanna van der Zwan, ged. Scheveningen 5 juni 1861, † ald. 2 mei 1933, tr. Scheveningen 1883 Teunis Bruin, geb. 4 febr. 1861, † 12 aug. 1951.
Uit dit huwelijk:
Albertus Bruin, geb. 10 april 1884, † 1945.

VId. Jan Pieterse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 16 febr. 1659,1619 begr. ald. 12 okt. 1720,1620 tr. Scheveningen (Holland) 23 mei 16831621 Leuntge Jans van der Swaen, ged. Scheveningen (Holland) 14 nov. 1660,1622 begr. ald. 13 maart 1720,1623 dr. van Jan Thonisz en Aaltje Vergunst.
Uit dit huwelijk:
1. Jop Jansz, volgt VIIk.
2. Klaes Jansz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 30 sept. 1685,1624 begr. ald. 21 jan. 1701.1625
3. Jannetje Janse, volgt VII-l.
4. Trijntje Jansdr Tael, ged. Scheveningen (Holland) 4 sept. 1689,1626 begr. ald. 10 mei 1721,1627 tr. 1e (ondertr. Woudenberg (U) 6 sept.) 17101628 Arnoldus Lamberts Brom, ged. Woudenberg (U) 11 nov. 1686; tr. 2e Scheveningen (Holland) 24 febr. 17151629 Willem Kornelisz Overzijl, ged. Scheveningen (Holland) 20 febr. 1695,1630 begr. ald. 29 febr. 1740,1631 zn. van Kornelis Pietersz en Jansje Jans Koolhof.
5. Korsje Janse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 12 aug. 1691,1632 begr. ald. 11 aug. 1694.1633
6. Anna Janse Tael, ged. Scheveningen (Holland) 19 juli 1693,1634 begr. ald. 12 aug. 1693.1635
7. Pieter Jansz, volgt VIIm.
8. Kornelis Jansz, volgt VIIn.
9. Korsje Jansdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 27 juni 1700,1636 begr. ald. 6 nov. 1700.1637
10. Korsje Jansdr Taal, ged. Scheveningen (Holland) 19 maart 1702,1638 begr. ald. 27 aug. 1718.1639
11. Klaes Jansz, volgt VIIo.

VIIk. Jop Jansz Tael, ged. Scheveningen (Holland) 9 jan. 1684,1640 tr. Scheveningen (Holland) 8 april 1708366 Arentje Dirks Harteveld, ged. 1 mei 1687.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Joppe, volgt VIIIv.
2. Kniertje Joppe, volgt VIIIw.
3. Trijntje Jobsdr, volgt VIIIx.

VIIIv. Pieter Joppe Taal, ged. Scheveningen (Holland) 23 sept. 1708,1641 begr. ald. 3 sept. 1785,1642 tr. Scheveningen (Holland) 27 dec. 17331643 Leuntje Arens Spaans, ged. Scheveningen 20 juni 1706.412
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ged. Scheveningen,412 begr. ald. 12 april 1745.
2. Kind, begr. Scheveningen 11 dec. 1750.412
3. Clazijntje Pieterse, volgt IXn.
4. Arij Pieterse, volgt IXo.
5. Cornelia Taal, ged. Scheveningen 29 maart 1739,412 begr. ald. 16 april 1742.412
6. Jopje Taal, ged. Scheveningen 2 april 1741,412 begr. ald. 4 febr. 1744.412
7. Cornelis Pieterse, volgt IXp.
8. Dirkje Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 21 jan. 1748.1644

IXn. Clazijntje Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 15 dec. 1734,1645 begr. ald. 25 aug. 1759,412 tr. Scheveningen (Holland) 2 okt. 17571646 Cornelis Wouterse Harteveld, ged. Scheveningen 6 nov. 1735,412 begr. ald. 3 okt. 1796.412
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje Cornelisse Harteveld, ged. Scheveningen (Holland) 18 dec. 1757.1647
2. Klaas Cornelisz Harteveld, ged. Scheveningen (Holland) 22 juli 1759.

IXo. Arij Pieterse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 17 febr. 1737,400 † Op Noordzee gebleven 14 aug. 1781,400 tr. Scheveningen (Holland) 16 juli 17581648 Kniertje Dirkse Keus, ged. Scheveningen 25 sept. 1740,400 dr. van Dirk Arens en Barbara Pieters Couwenhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Clasina Ariese, volgt Xab.
2. Dirk Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 8 aug. 1762,1649 begr. ald. 26 mei 1764.1650
3. Arentje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 24 juni 1764,1651 begr. ald. 22 nov. 1768.1652
4. Ari Arijsz, volgt Xac.
5. Dirkje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 25 dec. 1773,1653 † Rotterdam (Holland) 20 febr. 1819.1654
6. Barwertje Arijse Taal, ged. Scheveningen (Holland) 10 nov. 1776,1655 begr. ald. 27 nov. 1795.1656
7. Ari Ariesz, volgt Xad.

Xab. Clasina Ariese Taal, ged. Scheveningen (Holland) 22 juni 1760,1657 begr. ald. 29 sept. 1795,1658 tr. Scheveningen (Holland) 19 okt. 17831659 Dominicus Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 7 okt. 1759,1660 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 dec. 1847;1660 hij hertr. 17961661 Cornelia Teunisse Buys en tr. 3e 18031661 Diewertje Verheij.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Minnekusse de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 4 april 1784.1662
2. Arij Minnekusz de Ruyter, ged. Scheveningen (Holland) 27 mei 1787.1663
3. Minnekus Dominicusse de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 15 okt. 1789.
4. Minnekus Dominicusse, volgt XIaj.
5. Kniertje Minnekusse de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 7 sept. 1793.
6. Dirk Minnekusz de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 19 aug. 1794.

XIaj. Minnekus Dominicusse de Ruyter, geb. Scheveningen (Holland) 31 aug. 1791, tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 28 april 18191664 Pietertje Cornelisse Taal (Xao).
Uit dit huwelijk:
Cornelis de Ruyter, geb. Den Haag Scheveningen 25 febr. 1822.1665

Xac. Ari Arijsz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 30 juni 1771,1666 † Den Haag Scheveningen (Holland) 1 jan. 1836,1667 tr. 17 juli 17961668 Baartje Jacobs Ruijter, geb. Scheveningen (Holland) 1772, † Den Haag Scheveningen 23 dec. 1857,1669 dr. van Jacobus de Ruiter en Arendje Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 29 nov. 1796.1668
2. Jacobus Arisz Taal, geb. Scheveningen (Holland) 4 april 1798,1668 begr. Den Haag Scheveningen 29 mei 1798.1668
3. Klaazina Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 22 juni 1799,1668 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1874.1670
4. Arentje Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. van de Delf) 22 febr. 1801,1668 † Den Haag Scheveningen (Holland) 8 april 1837.1671
5. Pieternella Ariese, volgt XIak.
6. Barbara Arise, volgt XIal.
7. Arie Ariesz, volgt XIam.

XIak. Pieternella Ariese Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 dec. 1803,1672 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 april 1875,1673 tr. Scheveningen (Holland) 17 febr. 18301674 Willem Bal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 15 aug. 1806,1674 Infanterist,1674 † Den Haag (Z.H.) 7 april 1892, zn. van Flooris en Pieternelletie Willemse van den Burg.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Bal, geb. 1830, † Scheveningen (Holland) 14 nov. 1831.
2. Pieternella, volgt XIIaw.

XIIaw. Pieternella Bal, geb. Den Haag (Holland) 28 nov. 1833, † Den Haag (Z.H.) 29 maart 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 10 jan. 18551675 Arie Korving, geb. Scheveningen (Holland) omstr. 1834, † Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1899, zn. van Leendert Pietersz Korvink en Maria Keus.
Uit dit huwelijk:

XIIIbw. Willem Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 13 april 1872,1074 † ald. 16 febr. 1929,1074 tr. Den Haag (Z.H.) 5 jan. 18981676 Arendje Baak, geb. Den Haag (Z.H.) 24 aug. 1874,1074 † ald. 23 febr. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 9 maart 1900.1074
2. Arie Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 4 sept. 1901.1074
3. Maria Korving, geb. Scheveningen (Z.H.) 10 mei 1903,539 † ald. 13 juli 1978, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 18 juli 1978,1677 tr. Den Haag (Z.H.) 4 okt. 1939 Gerrit Taal (XIIIy,3).
4. Arie Leenderd Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 8 dec. 1906.1074
5. Willem Korving, geb. Den Haag (Z.H.) 6 dec. 1909.1074

XIal. Barbara Arise Taal, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 22 aug. 1806,1678 visdraagster,1679 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 1 april 1883,1680 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 27 mei 18291681 Dirk Dijkhuizen, geb. Scheveningen (Dep. Holland) 18 aug. 1805,1681 † Den Haag (Z.H.) 18 okt. 1892,1682 zn. van Fop en Willempje Siere de Niet.
Uit dit huwelijk:
Fop Dijkhuizen, geb. Den Haag Scheveningen (Holland) 24 nov. 1838.1682

XIam. Arie Ariesz Taal, geb. Scheveningen (Dep. Monden v.d. Maas) 11 nov. 1810,1668 † Scheveningen (Z.H.) 5 juli 1866,1683 tr. Den Haag Scheveningen (Holland) 29 okt. 18341684 Adriana Siere Vrolijk, geb. Scheveningen 17 febr. 1811, † 20 nov. 1898, dr. van Sier Teunisse en Ester Arijense Mooiman.
Uit dit huwelijk:
1. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 11 nov. 1835,1685 † Den Haag Scheveningen 24 aug. 1836.
2. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen 30 sept. 1837,1686 † Den Haag Scheveningen 15 sept. 1871,1687 tr. Den Haag (Z.H.) 9 jan. 18671688 Arie Dirk Harteveld, geb. Scheveningen (Holland) 11 dec. 1839, zn. van Maarte Dirksz en Trijntje Vrolijk; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 21 febr. 18721689 Pieternella Roeleveld (XIby,1).
3. Zier Teunis Taal, geb. Den Haag Scheveningen 1 mei 1840,1690 † Den Haag Scheveningen 18 aug. 1840.1691
4. Zier, volgt XIIax.
5. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 25 okt. 1844,1692 † Den Haag Scheveningen 3 nov. 1845.1693
6. Hesje, volgt XIIay.
7. Arie, volgt XIIaz.

XIIax. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 sept. 1841,1694 Matroos,162 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 maart 1915,1695 tr. Den Haag Scheveningen 2 jan. 18671696 Jacoba Harteveld, geb. Den Haag (Z.H.) 31 juli 1844, † ald. 27 nov. 1911, dr. van Maarte Dirksz en Trijntje Vrolijk.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 22 mei 1867.1697
2. Adriana, volgt XIIIbx.
3. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 17 juli 1868.1698
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 27 sept. 1871.1699
5. Baartje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 sept. 1871,1700 † Den Haag (Z.H.) 31 mei 1935,1701 tr. Zaandam (N.H.) 27 juli 19041702 Adrianus Hendricus Luijendijk, geb. Hellendoorn 16 sept. 1878.
6. Martinus Cornelis Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 20 nov. 1873,1703 † Op Noordzee gebleven 16 mei 1895.428
7. Arie, volgt XIIIby.
8. Maarten, volgt XIIIbz.
9. Jacoba, volgt XIIIca.
10. Sientje Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 febr. 1884,1704 tr. Den Haag (Z.H.) 28 dec. 19061705 Johannes van Duijvenbode, geb. omstr. 1881, † Den Haag (Z.H.) 18 juli 1914.
11. Zier, volgt XIIIcb.

XIIIbx. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 17 juli 1868,1706 † Den Haag (Z.H.) 7 nov. 1889,1706 tr. Den Haag (Z.H.) 19 juni 18891707 Klaar Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 9 sept. 1866, † Den Haag (Z.H.) 15 juni 1934, zn. van Frederik en Neeltje Vink; hij hertr. Den Haag (Z.H.) 4 jan. 18931708 Dirkje Overduin.
Uit dit huwelijk:
Johannes Frederik Pronk, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 5 nov. 1889,1709 † Den Haag (Z.H.) 2 okt. 1890.

XIIIby. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 aug. 1875,1710 † Den Haag Scheveningen (Z.H.) 29 juni 1913,1711 tr. Den Haag (Z.H.) 20 dec. 18991712 Jansje Spaans, geb. Den Haag (Z.H.) 11 sept. 1877,1713 † ald. 10 dec. 1958, dr. van Gijsbert en Maria de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 nov. 1900,1714 † Den Haag (Z.H.) 5 dec. 1901.1715
2. Maria Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 12 dec. 1901,1716 † Scheveningen (Z.H.) 11 dec. 1979, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 15 dec. 1979,539 tr. Den Haag (Z.H.) 8 jan. 19361713 Cornelis Guijt, geb. Katwijk aan zee (Z.H) 12 jan. 1903, † Scheveningen (Z.H.) 14 okt. 1989, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 18 okt. 1989.539
3. Jacoba, volgt XIVay.
4. Johanna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1907,1713 tr. Den Haag (Z.H.) 9 juli 19301717 Floor Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) 3 juni 1907,162 zn. van Johannes en Cornelia Bal.
5. Jaantje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 15 sept. 1912,1713 † ald. 16 febr. 1961, tr. Den Haag (Z.H.) 21 juni 19331718 Leendert Rog, geb. omstr. 1909, zn. van Leenderd en Arendje Gielbert.

XIVay. Jacoba Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 21 dec. 1902,1719 † Scheveningen (Z.H.) 8 febr. 1994, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 12 febr. 1994,604 tr. Den Haag (Z.H.) 16 febr. 19271720 Cornelis Jacobus Buis, geb. Den Haag (Z.H.) 14 aug. 1899,162 † ald. 13 okt. 1968, zn. van Jacobus en Cornelia Groen.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIIIbz. Maarten Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 6 nov. 1877,1721 † Op Noordzee gebleven 19 nov. 1917,1722 tr. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 3 jan. 19021723 Sientje den Heijer, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 13 febr. 1880, † Wassenaar (Z.H.) 13 jan. 1950, dr. van Gerrit en Leuntje Groen.
Uit dit huwelijk:
1. Zier Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 jan. 1903,1724 zeevisscher,1725 † Den Haag (Z.H.) 5 sept. 1969, tr. Den Haag (Z.H.) 25 jan. 19281725 Chieltje de Ruijter, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 16 febr. 1906,541 dr. van Pieter en Chieltje Spaans.
2. Gerrit, volgt XIVaz.
3. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1907,541 tr. Den Haag (Z.H.) 24 okt. 1928162 Dominicus Keus, geb. Den Haag (Z.H.) 16 maart 1907.541
4. Levenloze zoon, geb. Den Haag Scheveningen 23 okt. 1910.1726

XIVaz. Gerrit Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 19 sept. 1905,1727 † Den Haag (Z.H.) 29 nov. 1965, tr. Den Haag (Z.H.) 3 febr. 19321728 Apolonia Mattheus, geb. Den Haag (Z.H.) 6 juni 1909.537
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

XIIIca. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 10 okt. 1880,1729 † Den Haag (Z.H.) 23 juni 1942,1730 tr. Den Haag (Z.H.) 23 dec. 19031731 Jochem Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 15 jan. 1880,1732 † Scheveningen (Z.H.) 14 nov. 1958, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 18 nov. 1958,1733 zn. van Pieter en Klaartje Beekhuizen.
Uit dit huwelijk:
Klaartje Groen, geb. Den Haag (Z.H.) 26 jan. 1908.1734

XIIIcb. Zier Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 febr. 1889,1735 † Vlaardingen (Z.H.) 18 nov. 1918, tr. Den Haag (Z.H.) 24 dec. 19131736 Klazina de Mos, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 9 febr. 1891,162 † Den Haag (Z.H.) 8 okt. 1964, dr. van Simon en Klazina den Dulk.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 11 juli 1914,162 † ald. 10 juli 1915.1737
2. Jacoba Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 14 april 1916.162

XIIay. Hesje Taal, geb. Scheveningen 12 okt. 1846,1738 † Den Haag Scheveningen 12 sept. 1915,1739 tr. 19 jan. 18701740 Gerrit Zier Blok (XIbt).
Uit dit huwelijk:
Cornelis Blok, geb. Den Haag Scheveningen 30 aug. 1879.1741

XIIaz. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen 19 april 1852,157 † Den Haag 20 febr. 1929,1742 tr. 1e Den Haag Scheveningen (Z.H.) 27 dec. 18771743 Johanna Cornelia Pronk, geb. Scheveningen (Z.H.) 23 april 1855, † Den Haag (Z.H.) 1 juli 1878, dr. van Johannes Cornelis en Cornelia den Heijer; tr. 2e Den Haag Scheveningen 31 dec. 18791744 Alida Hartevelt, geb. Katwijk aan zee 13 okt. 1858,1745 dr. van Pieter en Aaltje van der Plas.
Uit het tweede huwelijk:
1. Adriana Taal, geb. Den Haag Scheveningen 27 febr. 1881,1746 † Den Haag Scheveningen 18 juni 1881.1747
2. Alida Taal, geb. Den Haag Scheveningen 4 sept. 1882.1748
3. Adriana Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 14 sept. 1884,1749 † Den Haag (Z.H.) 28 mei 1970, tr. Den Haag (Z.H.) 18 sept. 19071750 Teunis Verheij, geb. Den Haag 18 jan. 1884.1751
4. Pieter, volgt XIIIcc.
5. Arie, volgt XIIIcd.
6. Cornelis Taal, geb. Scheveningen (Z.H.) 30 okt. 1901,1752 tr. Den Haag (Z.H.) 7 dec. 19271753 Cornelia Pronk, geb. Den Haag (Z.H.) omstr. 1905, Boterbezorger,1754 dr. van Cornelis en Clasina Verbaan.

XIIIcc. Pieter Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 15 nov. 1891,1755 zeevisscher,1756 † Scheveningen (Z.H.) 23 okt. 1976, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 27 okt. 1976,539 tr. Den Haag (Z.H.) 22 dec. 19151756 Antje Spaans, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 31 jan. 1891,162 † Scheveningen (Z.H.) 5 dec. 1974, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 9 dec. 1974,539 dr. van Cornelis en Geertje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916,162 † Scheveningen (Z.H.) 31 okt. 1975, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 4 nov. 1975.1757
2. Geertje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 26 okt. 1916.162
3. Antje Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 17 sept. 1920,162 † Scheveningen (Z.H.) 13 juni 1976, begr. Den Haag (Z.H.) - Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan 17 juni 1976.539
4. Zoon.

XIIIcd. Arie Taal, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 8 nov. 1893,1758 zeevisscher,1759 † Op Noordzee gebleven 30 juli 1943,1760 tr. Den Haag (Z.H.) 19 sept. 19171759 Dina Beekhuizen, geb. Den Haag Scheveningen (Z.H.) 12 aug. 1895,162 † Den Haag (Z.H.) 2 juli 1988,1761 dr. van Cornelis en Arentje de Best; zij hertr. Den Haag 4 okt. 19441761 Johannes de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Taal, geb. Den Haag 4 febr. 1921.162
2. Cornelis Taal, geb. Den Haag 16 jan. 1925,162 † ald. 26 okt. 1942.1762
3. Arie, volgt XIVba.

XIVba. Arie Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 2 nov. 1931,16215 sept. 1978.1763
Zijn zoon:
Zoon.

Xad. Ari Ariesz Taal, ged. Scheveningen (Holland) 9 dec. 1781,