Toelichting op de site

Op de gepubliceerde gegevens is een privacyfilter toegepast. Met betrekking tot personen binnen deze perioden wordt gemeld: "niet publiek". Geboorten - 100 jaar | Huwelijken - 75 jaar | Overlijdens - 5 jaar

Tael / Taal

Personen met deze familienaam zijn in principe allemaal in het bestand opgenomen. Evenzo de personen in Amsterdam die de naam 'de Leeuw' dragen.

Ook indien het geen directe familie is, danwel dit niet bekend is. Zo kunnen ook andere 'zoekers' van het speurwerk voordeel hebben.

van den hoek

Degenen die de famlienaam 'van den Hoek' dragen zijn enkel opgenomen indien zij deel uitmaken van de eigen afstammingslijn.

C.J. van den Hoek te Alphen a.d. Rijn houdt al een totaalbestand bij (dat voornamelijk naar Zeeland loopt).

Inhoud database

In circa 2006 werd een begin gemaakt met het verzamelen en ordenen van gegevens over de familiestamboom. In eerste instantie waren de bronnen: aanwezige stamboominformatie binnen de eigen familie, en documenten zoals trouwkaarten ed. Deze gegevens werden aangevuld met hetgeen op internet kon worden gevonden. Voor het goede begrip: dit laatste is een secondaire bron. Primaire bronnen zijn bijvoorbeeld het bevolkingsregister, en kerkelijke doopregisters.
Validatie en aanvulling is sindsdien met name gedaan o.b.v.: Brabants Historisch Informatie Centrum, Haags Gemeentearchief, Regionaal Archief Alkmaar, Family Search, Gemeentearchief Amsterdam, Streekarchieven van 'Heusden en Altena', Voorne-Putten Rozenburg, en vele anderen. Ten aanzien van de familie Taal zijn alle delen van "De Bevolking van Scheveningen" van de hand van dr. Dek gechecked. Dit met meenemen van de aangetekende correcties.

Indien een persoon qua bestaan enkel door een secondaire bron wordt ondersteund, wordt dit in principe vermeld in rapporten en selecties op basis van de database. Dit is ook het geval indien het bestaan van een individu enkel blijkt uit formele documenten die een andere persoon betreft. Bijvoorbeeld wordt bij het huwelijk van een zoon, in de huwelijksacte, het ouderpaar benoemd. Dan wordt er van uitgegaan dat deze ouders als persoon formeel hebben bestaan, en wordt de huwelijksacte van de zoon als bron genoemd. Of een geboorteacte indien iemand als getuige optrad. Een dergelijke bronvermelding wordt in rapporten uit de database niet weergegeven indien omtrent de persoon een primair zichzelf betreffend document is aangetroffen. Deze bronnen worden wel intern de database bijgehouden bij de gegevens zelf (geboorte, huwelijk, overlijden).